DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968"

Transkript

1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA května 968, Nymburk IČO: , tel

2 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května Základní údaje o středisku volného času Název organizace: Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 IČO: IZO: Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Kontakty: Telefon: Fax: -- www stránky: ředitel/ka SVČ: Dana Kuchařová Tel.: Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Uskutečněné změny za hodnocený školní rok: žádné 2. Charakteristika střediska volného času Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 je střediskem volného času pro děti, žáky a studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiných podmínek. Řídí se zákonem č. 472/2011 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, zákonem č. 198/2012 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění, vyhláškou MŠMT č. 109/2011 Sb. o zájmovém vzdělávání a dalšími souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými pokyny. Zájmové vzdělávání je poskytováno dětem, žákům, studentům, pedagogickým pracovníkům a ostatním zájemcům. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 je příspěvková organizace Středočeského kraje, organizace s právní subjektivitou, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Cílem činnosti Domu dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 je tzv. zájmové vzdělávání, výchova k smysluplnému naplnění volného času, podpora a rozvoj talentů, rekreace a vytváření pozitivního sociálního prostředí. Zájmové vzdělávání probíhá v našem sídle v Nymburce, ale také ještě na třech dalších místech poskytování vzdělávání nebo školských služeb, která jsou zapsána v rejstříku škol. Jsou to základní školy v Lysé nad Labem a v Milovicích. Další zájmové vzdělávání probíhá formou nepravidelné činnosti, což jsou většinou víkendové akce. Také pracujeme s talenty např. šachisté, členové folklórního souboru, Taekwon-do, historický šerm a vybíjená. Další naší náplní je také práci s dětmi se zvláštními potřebami, např. s potřebou logopedických nácviků, grafomotorických nácviků nebo práce s dětmi s odloženou školní docházkou. Spolupracujeme také s místními a mimo nymburskými školami. Pořádáme akce pro firmy a ostatní zájemce. Jednou z našich hlavních činností je zajistit dětem náplň na jejich prázdninové dny. Pořádáme příměstské tábory, pobytový tábor, zahraniční poznávací pobytový zájezd, sportovní soustředění a další akce, které probíhají o hlavních prázdninách, ale i o všech ostatních prázdninách v průběhu roku. Strana 2 (celkem 24)

3 Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb zapsaná v rejstříku škol: 1. náměstí B. Hrozného 12, Lysá nad Labem 2. Školská 112, Milovice 3. J. A. Komenského 1534, Lysá nad Labem Organizační struktura školy a personální obsazení Ve středisku volného času pracuje celkem 9 zaměstnanců, přepočtený úvazek 7,40. Z toho pět pedagogů volného času, úvazek 4,50 a čtyři nepedagogičtí zaměstnanci, přepočtený úvazek 2,90. Externích zaměstnanců je 56. Organizační diagram: Řídící a kontrolní činnost Je prováděna dle směrnic organizace, organizační struktury, vnitřního řádu, vnitřního kontrolního systému a ostatních souvisejících předpisů. Vymezení hlavní a doplňkové činnosti SVČ Hlavní činnost SVČ je uvedena ve zřizovací listině, doplňkovou činnost Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 nemá. Materiálně technické podmínky Dům dětí a mládeže Nymburk, 2. května 968 se nachází ve městě Nymburk s obyvateli a sídlí v budově, která je majetkem Středočeského kraje. Budova byla rekonstruována již před čtyřiceti lety a její stav je dost špatný. Bylo by třeba udělat novou střechu a vyměnit stávající okna. Všechny nutné opravy realizujeme z vlastních zdrojů. Venkovní prostory nemáme žádné. Kromě budovy DDM v Nymburce máme tři místa poskytování vzdělávání nebo Strana 3 (celkem 24)

4 školských služeb, která jsou zapsána v rejstříku škol, a sice dvě v Lysé nad Labem a jedno v Milovicích. V obou těchto místech jsou lepší prostorové podmínky, takže tam mohou probíhat sportovní zájmové útvary. Nákup materiálního vybavení se odvíjí od množství financí. Doplňková činnost SVČ není provozována Doplňková činnost SVČ (k ) Název doplňkové Počet uživatelů činnosti doplňkové činnosti Počet zaměstnanců zajišťujících doplňkovou činnost Stručné vyhodnocení doplňkové činnosti Poznámka Činnost střediska volného času Pravidelná zájmová činnost Ve školním roce 2012/2013 Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 otevřel 71 zájmových útvarů pro 975 účastníků. Pravidelná zájmová činnost je uskutečňována formou zájmových útvarů po celý rok. Tato činnost je pro nás nejdůležitější, protože nejvíce vystihuje a naplňuje pojem zájmové vzdělávání. Tuto formu vzdělávání preferujeme i z prostorových a provozních důvodů. Schůzka šachového kroužku Schůzka debrujárů Odbarví živočišné uhlí coca-colu? Výtvarná činnost v Klubu kamarád Kroužek vaření Strana 4 (celkem 24)

5 I. Pravidelná zájmová činnost (k ) Název zájmového útvaru Počet dětí, žáků, studentů účastníků zájmového útvaru Vedení zájmového útvaru (kroužku) - Interní pracovník Vedení zájmového útvaru (kroužku) - Externí pracovník Angličtina 34 EP 1 Cvičení při hudbě 12 EP 1 Elektrotechnický 14 EP 1 Flétna 27 IP, EP 2 Folklorní soubor Šáteček 34 EP 2 Fotografický 11 EP 1 Grafomotorické nácviky 8 EP 1 Historický šerm 27 EP 1 Hra na klávesy, zpěv 7 EP 1 Keramika 196 IP,EP 4 Klub kamarád 54 IP,EP 4 Kytara 39 EP 2 Logopedie 56 EP 5 Malí debrujáři 18 EP 1 Mažoretky 47 EP 2 Míčové hry 20 EP 1 Mladý historik 5 IP 1 Odbíjená 10 EP 1 Paličkování 7 EP 1 Počítače 23 EP 2 Programování 11 EP 1 Předškoláček 8 EP 1 Psaní na PC 14 EP 1 Robotklub 7 EP 1 Sportovní hry 23 EP 1 Stolní tenis 7 IP 1 Šachy 26 EP 1 Taekwon-DO I.T.F. 59 EP 2 Turistický 11 EP 1 Umělecký 13 EP 1 Vaření 19 EP 2 Vybíjená 43 EP 2 Výtvarný 65 IP,EP 3 CELKEM Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ Folklorní soubor Šáteček pozvání a vystoupení na festivalech v ČR Dožínky Přerov n/l Den řemesel Krchleby Minifestival ZUŠ Lysá n/l Vánoční koncert Lysá n/l Strana 5 (celkem 24)

6 Polabská vonička XVII. ročník Slovensko Kežmarok, Lomnica, Poprad Městečko Open air Přerov n/l Setkání Kostelů Kostelec n/l Takewon-Do Středočeský pohár (CNUT) 9x 1. místo 8 x 2. místo 9 x 3. místo Mistrovství ČR 1x 3. místo do 32 kg 1x 3. místo do 50 kg Vybíjená Preventan Cup 3. místo Šachy Haló noviny Praha 2 x 1. místo, 3 x 2. místo Turnaj generací Praha a 6. místo Krajský přebor Rakovník 1. místo Mistrovství ČR Kouty n / Desnou 19. místo Turnaj mládeže Český Brod1. a 4. místo Šachový turnaj Jeskyňka 3. místo Mistrovství ČR mládeže 19. místo Turnaj mládeže Úvaly 2. a 3. místo Turnaj mládeže Kolín 3. a 6. místo Krajský přebor mládeže v rapid šachu 2. místo Jarní rochada Mladá Boleslav 2. místo Krajský přebor mládeže Mladá Boleslav 6. místo CZECH OPEN 2013 Pardubice 1. místo Debrujáři republikové finále Pohár vědy MŠMT Koumes místo leden - červen Pohár vědy - Nobel postup do republikového finále Mažoretky celorepubliková soutěž O pohár ze zámku a 5. místo Tančím, tančíš, tančíme děti II. 3. místo juniorky 3. místo Strana 6 (celkem 24)

7 Vystoupení Folklorního souboru Šáteček na XVII. ročníku festivalu Polabská vonička Příležitostná zájmová činnost Plán příležitostné činnosti Domu dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 se v roce 2012/2013 podařilo splnit, některé akce se neuskutečnily (nezájem účastníků), některé se naopak do plánu přidaly. Plán příležitostné činnosti zahrnuje široké spektrum činností pro všechny věkové kategorie. Je to jednak vlastní činnost členů jednotlivých ZÚ pro veřejnost nebo účast na akcích pořádaných jinými organizátory. Jičín město pohádky Velikonoční dílny Strana 7 (celkem 24)

8 II. Příležitostná zájmová činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků celkem Vyhlášení výsledků soutěže Malování na Soutoku Taekwon-Do - vystoupení Jičín - město pohádky Šáteček - Dožínky Přerov n/l Den řemesel Krchleby vystoupení Šáteček Kreativní kurz Děti zvířátkům Šáteček-ZUŠ Fest Lysá n/l Hallowen Pečení Svatomartinských rohlíčků Pečení Svatomartinských rohlíčků Kreativní kurz Šáteček - vystoupení pro Agrární komoru ČR Kolín bazén Odpoledne s keramikou ZŠ a MŠ Hořátev Divadlo S+H Praha Mikulášská Debrujáři - Den otevřených dveří Kreativní kurz Debrujáři Praha Vánoční dílny ZŠ Tyršova MŠ Domeček dílny Vánoční dílny ZŠ Tyršova Vánoční dílny ZŠ Komenského Vánoční dílny ZŠ Komenského Vánoční dílny ZŠ Komenského Kreativní kurz Kreativní kurz Karneval Klubu kamarád I Karneval Klubu kamarád II Valentýnské tvoření Kreativní kurz IQ park Liberec Klub kamarád - divadelní představení Velikonoční dílny Velikonoční dílny Velikonoční dílny Zelený čtvrtek Kreativní kurz Debrujáři workshop 150 Strana 8 (celkem 24)

9 Plzeňské muzeum Svíčkárna Šestajovice Dárečky maminkám Kreativní kurz Kouzelník v DDM Keramický výlet Praha Debrujáři Vědohraní Praha Den dětí pro Model Obaly 76 Celkem 3432 Pobytové akce III. Pobytové akce (k ) Datum Název akce Počet účastníků Osobodny Debrujáři- Litomyšl - Pohár vědy MŠMT Taekwon-Do - mistrovství ČR MR v šachu Taekwon-Do - soustředění Šáteček - Polabská vonička Šáteček - Krojované Bábiky Slovensko Debrujáři - finále Nobel Šachy krajský přebor 5 25 celkem Prázdninová činnost Ve školním roce 2012/2013 uspořádal Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 celkem 6 příměstských táborů. Zájem rodičovské veřejnosti o příměstské tábory je velký, všechny zájemce jsme nemohli uspokojit. Poprvé po delší době jsme uskutečnili pobytový tábor. Zájmové útvary využívají prázdnin také k soustředěním, kde mají děti více času a možností na zdokonalování své činnosti. Letní tábor s keramikou Klub malých debrujárů - Belgie Strana 9 (celkem 24)

10 IV. Prázdninová činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků Osobodny Počet Pracovníků PT podzimní prázdniny Pololetní prázdniny PT jarní prázdniny KMD Belgie Taekwon - Do Příměstský tábor Příměstský tábor Šachy - CZECH OPEN KMD Zubří LT s keramikou Soustředění Taekwon-Do Soustředění Šáteček Příměstský tábor Taekwon-Do - setkání Sabomáků Příměstský tábor Celkem Pozn.: Do počtu účastníků se nezahrnují pracovníci střediska ani pracovníci táborů. Další činnosti zájmového vzdělávání Do dalších činností Domu dětí a mládeže Nymburk, 2. května 968 ve školním roce 2012/2013 zahrnujeme spolupráci s Mateřskými školami, které nás navštěvují a seznamují se s základní prací na počítači, výukovými programy na PC a také s prací s keramickou hlínou. Nabídku jsme rozšířili i pro Mateřské školy, které nemohou naše zařízení navštěvovat tak, že naši pracovníci za dětmi jezdí do škol a školek. V. Další činnosti zájmového vzdělávání (k ) Název akce Počet akcí Počet účastníkůdětí, žáků, studentů Keramika MŠ Polabec Keramika MŠ Kostelní Lhota Keramika MŠ Větrník 2 74 Keramika MŠ Vlkava 3 71 Keramika MŠ Oskořínek 5 80 PC Dětský koutek MŠ Třebestovice Keramika MŠ Třebestovice PC Dětský koutek MŠ Čtyřlístek Nymburk Keramika MŠ Čtyřlístek Nymburk PC Dětský koutek MŠ Pejsek a kočička Nymburk Keramika MŠ Pejsek a kočička Nymburk Speciální MŠ Nymburk Celkem Strana 10 (celkem 24)

11 Osvětová a informační VI. Osvětová a informační činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků zahájení školního roku pro ZŠ Komenského, Tyršova, RAF informativní schůzky Taekwon-Do - ukázkové vystoupení Lysá n/l Šáteček - ukázkové vystoupení ZŠ Čelákovice 250 říjen BOZP a PO pro interní a externí pracovníky Šáteček - výchovný koncert Šáteček - výchovný koncert Debrujáři - Den pokusů Lysá n/l Historický workshop Milovice Akademie DDM Nymburk informativní schůzka Belgie 40 Celkem 3400 Organizace soutěží a přehlídek Ve školním roce 2012/2013 organizoval Dům dětí a mládeže Nymburk, 2. května 968 soutěže vyhlášené Středočeským krajem, MŠMT a vlastní v různých oborech. Zaměřujeme se zejména na šachy, elektronické šipky a další. Další činností Domu dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 je práce s talenty a účast dětí z některých ZÚ na soutěžích a turnajích pořádaných jinými subjekty. Jedná se opět o šachy, elektronické šipky, Taekwon-do, historický šerm a volejbal. O nejhezčího vánočního kapra Na křídlech motýlů Plavecko-běžecký pohár - keramická soutěž - výtvarná soutež Strana 11 (celkem 24)

12 Vánoční turnaj v el. šipkách jednotlivců ZŠ a Spec.Š I.a II. kat. Okresní kolo přeboru družstev v šachu VII. Práce s talenty (k ) Soutěže pořádané zařízením Datum Název akce Počet účastníků Kreslení se nebojíme - PC soutěž Šachový turnaj DDM Šachový turnaj DDM Šipkový turnaj DDM Šachový turnaj DDM Okresní kolo přeboru družstev v šachu Vánoční turnaj v el. šipkách jednotlivců ZŠ a Spec.Š I.a II. kat Šachový turnaj DDM 16 listopad Fotografická soutěž "Podzim" Šachový turnaj DDM Šachový turnaj DDM O nejhezčího vánočního kapra - keramická soutěž Vánoční pohár Robina Hooda - historický šerm O vánočního kapra - rodinné dvojice - el. šipky Šachový turnaj DDM Šachový turnaj DDM Šachový turnaj DDM Dějepisná olympiáda Šachový turnaj DDM Šachový turnaj DDM Olympiáda v ČJ kat. I,II 46 Strana 12 (celkem 24)

13 13.2. Konverzační soutěž v NJ kat.i.a,ii.a, III Šachový turnaj DDM Dětská scéna Zeměpisná olympiáda kat. A,B,C,D Šachový turnaj DDM 16 březen Fotografická soutěž "Zima" Šachový turnaj DDM Šachový turnaj DDM Šachový turnaj DDM Plavecko-běžecký pohár 68 květen Fotografická soutěž " Když jaro přichází" 25 duben Na křídlech motýlů - VV 350 květen Na křídlech motýlů - VV O nejhezčí hrneček - keramická soutěž Kdo je nejrychlejší - psaní na klávesnici Nobel Mezinárodní finále Polabská šipka družstva ZŠ a Spec.Š 32 červenec Malování u Kotherů 140 srpen Malování u Kotherů 230 Turnaje a soutěže, kterých se účastní děti ZÚ mimo Šachy Halo noviny Praha Turnaj trojic MR Klatovy Český Brod Turnaj generací Praha Turnaj družstev Praha Smíchov Turnaj v šachu Milovice Krajské kolo v šachu družstev Šachy Český Brod Turnaj družstev Praha Smíchov Šachy Stříbrná Skalice Šachy Lysá n/l Šachy Žofín Praha Šachy Mladá Boleslav MR mládeže v šachu Šachy Praha Šachy Kolín Šachy Český Brod Krajský přebor bleskového šachu Jarní turnaj Mladá Boleslav 6 Strana 13 (celkem 24)

14 Taekwon-Do Středočeský pohár 21 Mažoretky O pohár ze zámku Festival Ráj na zemi Tančím, tančíš, tančíme Poděbrady 14 Vybíjená Preventan Cup 12 Debrujáři Pohár vědy Koumes Celkem 2276 Odborná, metodická činnost V rámci odborné a metodické činnosti se pracovníci Domu dětí a mládeže Nymburk, 2. května 968 ve školním roce 2012/2013 zúčastnili níže uvedených aktivit. V rámci odborné a metodické činnosti poskytl Dům dětí a mládeže Nymburk, 2. května 968 také prostor studentům pro vykonání odborných pedagogických praxí. VIII. Metodická a odborná činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků setkání odborné poroty Nobel listopad vedení stážistů logopedie 2 prosinec vedení stážistů logopedie Seminář vedoucích KMD metodická stáž Seminář čtenářské gramotnosti 29 Celkem 85 Spontánní činnost Spontánní činnost v našem Domě dětí a mládeže Nymburk, 2. května 968 probíhá formou volno časového otevřeného klubu od pondělí do čtvrtka. Trvale je přítomen pedagog, který předkládá určitou nabídku činností, které ale nejsou povinné. Návštěvníci mají k dispozici počítače, stolní a společenské hry, elektronické šipky. V rámci spontánních činností se zaměřujeme na působení a rozvoj romských dětí. Strana 14 (celkem 24)

15 Spontánní činnost IX. Spontánní činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků - dětí, žáků, studentů Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub 23 Strana 15 (celkem 24)

16 Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub 17 Strana 16 (celkem 24)

17 Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub 13 Strana 17 (celkem 24)

18 Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub 18 Strana 18 (celkem 24)

19 Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub 8 Celkem 2811 Pozn.: Do počtu účastníků se nezahrnují pracovníci střediska. Odpolední klub 4. Informace o žácích a studentech se speciálními vzdělávacími potřebami a žácích a studentech nadaných využívajících služeb střediska volného času Žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami je v Domě dětí a mládeže Nymburk, 2. května 968 zaručen rovný přístup k zájmovému vzdělávání. Věnujeme se dětem s odloženou školní docházkou. Spolupracujeme se Speciální MŠ Domeček na rozvíjení dětí s fyzickým i mentálním postižením. Poskytujeme služby v oblasti logopedie, grafomotoriky a získávání sociálních návyků a základních dovedností potřebných pro vstup do první třídy. Dále také poskytujeme potřebné služby pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí formou nabídky spontánních aktivit. Během školního roku 2012/2013 rozvíjel Dům dětí a mládeže Nymburk, 2. května 968 talentované účastníky prostřednictvím pořádání sportovních i vědomostních soutěží a pravidelné zájmové činnosti. Strana 19 (celkem 24)

20 5. Údaje o dalších aktivitách SVČ a prezentaci školy na veřejnosti Programy a projekty Zapojení SVČ do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem. Byla podána žádost o poskytnutí dotace ze středočeského Fondu sportu, volného času a prevence s názvem Stop drogám - pohybem a zpěvem bohužel s negativním výsledkem. Zahraniční spolupráce Spolupráce se zahraničím spočívá v účasti našeho folklorního souboru na festivalech v zahraničí a naopak zahraniční soubory se zúčastňují našeho mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Polabská vonička. Pro děti je to přínosné po stránce jazykové a poznávací. Tři ZÚ jsou členy v AMD ČR - Asociace malých debrujárů. Tato činnost rozvíjí děti po stránce přírodovědné a technické. Vnější partneři střediska Spolupráce se zřizovatelem je na standardní úrovni. Z ostatních organizací, se kterými spolupracujeme, jsou místní základní školy a mateřské školy, také mimo nymburské, Speciální mateřská škola Nymburk, Město Nymburk, Fokus, Lesy Novák, Autoškola Dvořák, Restaurace U Chemika Poděbrady, ZOO Chleby, fa Model Obaly, Městské kulturní středisko Nymburk, Sdružení rodičů a přátel souboru Šáteček, Restaurace U Koterů, Městské divadlo Hálek, VOŠSP Praha a PS Nymburk 2. Ediční a propagační činnost Propagace zařízení se soustřeďuje hlavně na webových stránkách Domu dětí a mládeže Nymburk, 2. května 968 dále na hlášení v městském rozhlase, články v Nymburském deníku, letáky v Městské knihovně, v Informačním centru, v měsíčním Zpravodaji města Nymburk, ve vývěsních skříňkách. Dále formou letáků, plakátů a tištěného dvouměsíčníku Nabídka akcí DDM. 6. Údaje o pracovnících SVČ I. Základní údaje o pracovnících SVČ (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet účastníků prav. činnosti na přep. počet pedagog. prac. 9/7,4 5/4,5 4/2, ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník Kuchařová Dana Johanová Halka Pracovní zařazení, funkce ředitelka pedagog volného času zástupkyně ředitelky pedagog volného času Úvazek Kvalifikace dosažený stupeň vzdělání, obor Titul Délka ped. praxe 1,00 SpgŠ, Učitelství MŠ, Vychovatelství 25 1,00 SPŠ Prospera, Kurz pg.přípravy 15 Strana 20 (celkem 24)

21 Jelínková Eva pedagog volného času 1,00 Gymnázium, Studium pg "B" 17 Hetver Tomáš pedagog volného času 1,00 SŠ elektrotechnická 3 Douděra Pavel pedagog volného času 0,5 Gymnázium, student VŠ 2 Pozn.: Uveďte pedagogické pracovníky jmenovitě nebo pod čísly III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem z toho žen Personální změny ve školním roce: Ve sledovaném školním roce skončil pracovní poměr na dobu určitou jeden pedagog volného času a nastoupil jeden pedagogický pracovník. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium ukončil jeden pedagog volného času (Studium pro ředitele škol a školských zařízení) Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium NIDM Celostátní seminář pg. pracovníků SVČ, ŠD, ŠK - 2 účastníci VISK - BOZP a PO pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a šk. zařízení - 1 účastník - Změny právních předpisům školství od účastník - Hudební a taneční výchova - 1 účastník DDM Poděbrady - celoroční kurz Keramika pro dospělé - 1 účastník Bechyně - týdenní Keramický kurz - 1 pracovník Služba škole Mladá Boleslav - roční Studium pedagogiky pro ped. volného času - 1 účastník Dvoudenní intenzivní soustředění na české účetní standardy v příkladech - 1 účastník Víkendový seminář vedoucích klubů AMD ČR - 4 účastníci Využití ipadu v logopedii a speciální pedagogice - 1 účastník Práce s ipadem pro spec. pg -1 účastník Dechové techniky II, akreditace MŠMT - 1 účastník Návštěva Státního oblastního archivu Praha - 2 účastníci Strana 21 (celkem 24)

22 a) počet jednodenních a dvoudenních akcí - 7 b) počet vícedenních akcí - 7 c) samostudium - 5 pracovníků Finanční náklady vynaložené na DVPP Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo vynaloženo ,- Kč. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 9) veřejnosprávní kontrola provedená zřizovatelem kontrola pojistného na sociální zabezpečení Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění 9. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ I když zápisné ze zájmových útvarů používáme na částečnou úhradu provozních nákladů, daří se nám udržet vyrovnané hospodaření velmi těsně. Mimo příspěvku zřizovatele a zápisného ze zájmových útvarů se snažíme získat příjmy i z nepravidelné činnosti, např. pořádáním akcí pro veřejnost. I. Základní údaje o hospodaření střediska volného času Základní údaje o hospodaření SVČ v tis. Kč Za rok 2012 (k ) Za 1. pol. roku 2013 (k ) Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem z toho příspěvky a dotace na provoz ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním II. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 2011 (k ) 1. Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV) 0 2. Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV) 0 Strana 22 (celkem 24)

23 3. z toho Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) z toho mzdové výdaje ostatní celkem 1 (např. UZ , , - vypsat všechny) 31 z toho soutěže hustota, specifika posílení platů PP-VŠ 0 4. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) 258 běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 195 ostatní účelové výdaje celkem 1 (např. UZ 001, 002, 003, - vypsat všechny) -Středočeský Fond hejtmana - použito na realizaci poznávacího a vzdělávacího zájezdu do Belgie pro členy KMD při DDM Nymburk 50 z toho z toho 0001 sportovní akce opravy 0 5. Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) 0 9. Závěr Školní rok 2011/2012 hodnotíme pozitivně. Dům dětí a mládeže Nymburk, 2. května 968 se v tomto školním roce snažil zabezpečit zájmové vzdělávání tak, jak mu ukládá zákon č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláška č. 109/2011 Sb., o zájmovém vzdělávání, zřizovací listina a další související právní předpisy a směrnice. Pravidelná činnost probíhala v 71 zájmových útvarech, které navštěvovalo 955 dětí. Během prázdnin proběhly velmi žádané příměstské tábory, které měly velký úspěch u účastníků i jejich rodičů. V poslední době sledujeme klesající zájem o pobytové tábory, o příměstské tábory zájem stále vzrůstá. V rámci příležitostné činnosti jsme uspořádali 48 akcí, kterých se zúčastnilo 3432 dětí, žáků, studentů, rodičů a jiných osob. Během školního roku 2012/2013 probíhala také integrace dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami a to hlavně v našem odpoledním klubu, stejně jako práce s talenty v zájmových útvarech a na jejich soustředěních. Naše zařízení se snažilo v tomto školním roce nabízet co nejširší nabídku zájmových činností v pravidelné činnosti, protože zápisné tvoří největší část příjmů a pokrývá náklady potřebné na provoz. Stále se snažíme reagovat na poptávku, jelikož zájem dětí o určité obory se mění z roku na rok. Strana 23 (celkem 24)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 IČO: 61632376, tel. 325514671 e-mail:ddm@ddm-nymburk.cz, www.ddm-nymburk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Strana 1 (celkem 19) Výroční zpráva za školní

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost 4. Struktura a personální obsazení

Více

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, KOLÍN, PRAŽSKÁ 161 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Školní vzdělávací program DDM Nymburk wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 2011 / 2012 asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Výroční zpráva 2012-2013 OBSAH 1. Základní údaje o zařízení... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 9 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice

Výroční zpráva o činnosti. Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436, 251 68 Kamenice Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Olešovice, Ringhofferova 436, 25 68 Kamenice za školní rok: 2000/20 Olešovice, 5.0.20 Ing. Hana Suchardová Strana (celkem 23) . Základní údaje o škole Název školy:

Více

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Domu dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun za školní rok 2011-2012 1. Základní údaje: Název: Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun, Vančurova 46 Sídlo: Vančurova 46, Lanškroun 563 01 IČO: 720

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

Střední průmyslová škola Rakovník

Střední průmyslová škola Rakovník Střední průmyslová škola Rakovník Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009-2010 Strana 1 (celkem 13) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Střední průmyslová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou školní rok 2013 2014 0 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kralupy nad Vltavou za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o středisku

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 IČO : 70843503 TEL: 317 721 662, 317 729 075, FAX: 317721 662 racek @ cbox.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2008 2009 Předkládá: Mgr. Hana Urbanová

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, BENEŠOV, RACEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Předkládá Mgr. Hana Urbanová Dětský domov a Školní jídelna, Benešov, Racek 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více