DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968"

Transkript

1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA května 968, Nymburk IČO: , tel

2 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května Základní údaje o středisku volného času Název organizace: Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 IČO: IZO: Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 Kontakty: Telefon: Fax: -- www stránky: ředitel/ka SVČ: Dana Kuchařová Tel.: Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Uskutečněné změny za hodnocený školní rok: žádné 2. Charakteristika střediska volného času Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 je střediskem volného času pro děti, žáky a studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiných podmínek. Řídí se zákonem č. 472/2011 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, zákonem č. 198/2012 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění, vyhláškou MŠMT č. 109/2011 Sb. o zájmovém vzdělávání a dalšími souvisejícími zákony, vyhláškami a metodickými pokyny. Zájmové vzdělávání je poskytováno dětem, žákům, studentům, pedagogickým pracovníkům a ostatním zájemcům. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 je příspěvková organizace Středočeského kraje, organizace s právní subjektivitou, zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Cílem činnosti Domu dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 je tzv. zájmové vzdělávání, výchova k smysluplnému naplnění volného času, podpora a rozvoj talentů, rekreace a vytváření pozitivního sociálního prostředí. Zájmové vzdělávání probíhá v našem sídle v Nymburce, ale také ještě na třech dalších místech poskytování vzdělávání nebo školských služeb, která jsou zapsána v rejstříku škol. Jsou to základní školy v Lysé nad Labem a v Milovicích. Další zájmové vzdělávání probíhá formou nepravidelné činnosti, což jsou většinou víkendové akce. Také pracujeme s talenty např. šachisté, členové folklórního souboru, Taekwon-do, historický šerm a vybíjená. Další naší náplní je také práci s dětmi se zvláštními potřebami, např. s potřebou logopedických nácviků, grafomotorických nácviků nebo práce s dětmi s odloženou školní docházkou. Spolupracujeme také s místními a mimo nymburskými školami. Pořádáme akce pro firmy a ostatní zájemce. Jednou z našich hlavních činností je zajistit dětem náplň na jejich prázdninové dny. Pořádáme příměstské tábory, pobytový tábor, zahraniční poznávací pobytový zájezd, sportovní soustředění a další akce, které probíhají o hlavních prázdninách, ale i o všech ostatních prázdninách v průběhu roku. Strana 2 (celkem 24)

3 Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb zapsaná v rejstříku škol: 1. náměstí B. Hrozného 12, Lysá nad Labem 2. Školská 112, Milovice 3. J. A. Komenského 1534, Lysá nad Labem Organizační struktura školy a personální obsazení Ve středisku volného času pracuje celkem 9 zaměstnanců, přepočtený úvazek 7,40. Z toho pět pedagogů volného času, úvazek 4,50 a čtyři nepedagogičtí zaměstnanci, přepočtený úvazek 2,90. Externích zaměstnanců je 56. Organizační diagram: Řídící a kontrolní činnost Je prováděna dle směrnic organizace, organizační struktury, vnitřního řádu, vnitřního kontrolního systému a ostatních souvisejících předpisů. Vymezení hlavní a doplňkové činnosti SVČ Hlavní činnost SVČ je uvedena ve zřizovací listině, doplňkovou činnost Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 nemá. Materiálně technické podmínky Dům dětí a mládeže Nymburk, 2. května 968 se nachází ve městě Nymburk s obyvateli a sídlí v budově, která je majetkem Středočeského kraje. Budova byla rekonstruována již před čtyřiceti lety a její stav je dost špatný. Bylo by třeba udělat novou střechu a vyměnit stávající okna. Všechny nutné opravy realizujeme z vlastních zdrojů. Venkovní prostory nemáme žádné. Kromě budovy DDM v Nymburce máme tři místa poskytování vzdělávání nebo Strana 3 (celkem 24)

4 školských služeb, která jsou zapsána v rejstříku škol, a sice dvě v Lysé nad Labem a jedno v Milovicích. V obou těchto místech jsou lepší prostorové podmínky, takže tam mohou probíhat sportovní zájmové útvary. Nákup materiálního vybavení se odvíjí od množství financí. Doplňková činnost SVČ není provozována Doplňková činnost SVČ (k ) Název doplňkové Počet uživatelů činnosti doplňkové činnosti Počet zaměstnanců zajišťujících doplňkovou činnost Stručné vyhodnocení doplňkové činnosti Poznámka Činnost střediska volného času Pravidelná zájmová činnost Ve školním roce 2012/2013 Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 otevřel 71 zájmových útvarů pro 975 účastníků. Pravidelná zájmová činnost je uskutečňována formou zájmových útvarů po celý rok. Tato činnost je pro nás nejdůležitější, protože nejvíce vystihuje a naplňuje pojem zájmové vzdělávání. Tuto formu vzdělávání preferujeme i z prostorových a provozních důvodů. Schůzka šachového kroužku Schůzka debrujárů Odbarví živočišné uhlí coca-colu? Výtvarná činnost v Klubu kamarád Kroužek vaření Strana 4 (celkem 24)

5 I. Pravidelná zájmová činnost (k ) Název zájmového útvaru Počet dětí, žáků, studentů účastníků zájmového útvaru Vedení zájmového útvaru (kroužku) - Interní pracovník Vedení zájmového útvaru (kroužku) - Externí pracovník Angličtina 34 EP 1 Cvičení při hudbě 12 EP 1 Elektrotechnický 14 EP 1 Flétna 27 IP, EP 2 Folklorní soubor Šáteček 34 EP 2 Fotografický 11 EP 1 Grafomotorické nácviky 8 EP 1 Historický šerm 27 EP 1 Hra na klávesy, zpěv 7 EP 1 Keramika 196 IP,EP 4 Klub kamarád 54 IP,EP 4 Kytara 39 EP 2 Logopedie 56 EP 5 Malí debrujáři 18 EP 1 Mažoretky 47 EP 2 Míčové hry 20 EP 1 Mladý historik 5 IP 1 Odbíjená 10 EP 1 Paličkování 7 EP 1 Počítače 23 EP 2 Programování 11 EP 1 Předškoláček 8 EP 1 Psaní na PC 14 EP 1 Robotklub 7 EP 1 Sportovní hry 23 EP 1 Stolní tenis 7 IP 1 Šachy 26 EP 1 Taekwon-DO I.T.F. 59 EP 2 Turistický 11 EP 1 Umělecký 13 EP 1 Vaření 19 EP 2 Vybíjená 43 EP 2 Výtvarný 65 IP,EP 3 CELKEM Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ Folklorní soubor Šáteček pozvání a vystoupení na festivalech v ČR Dožínky Přerov n/l Den řemesel Krchleby Minifestival ZUŠ Lysá n/l Vánoční koncert Lysá n/l Strana 5 (celkem 24)

6 Polabská vonička XVII. ročník Slovensko Kežmarok, Lomnica, Poprad Městečko Open air Přerov n/l Setkání Kostelů Kostelec n/l Takewon-Do Středočeský pohár (CNUT) 9x 1. místo 8 x 2. místo 9 x 3. místo Mistrovství ČR 1x 3. místo do 32 kg 1x 3. místo do 50 kg Vybíjená Preventan Cup 3. místo Šachy Haló noviny Praha 2 x 1. místo, 3 x 2. místo Turnaj generací Praha a 6. místo Krajský přebor Rakovník 1. místo Mistrovství ČR Kouty n / Desnou 19. místo Turnaj mládeže Český Brod1. a 4. místo Šachový turnaj Jeskyňka 3. místo Mistrovství ČR mládeže 19. místo Turnaj mládeže Úvaly 2. a 3. místo Turnaj mládeže Kolín 3. a 6. místo Krajský přebor mládeže v rapid šachu 2. místo Jarní rochada Mladá Boleslav 2. místo Krajský přebor mládeže Mladá Boleslav 6. místo CZECH OPEN 2013 Pardubice 1. místo Debrujáři republikové finále Pohár vědy MŠMT Koumes místo leden - červen Pohár vědy - Nobel postup do republikového finále Mažoretky celorepubliková soutěž O pohár ze zámku a 5. místo Tančím, tančíš, tančíme děti II. 3. místo juniorky 3. místo Strana 6 (celkem 24)

7 Vystoupení Folklorního souboru Šáteček na XVII. ročníku festivalu Polabská vonička Příležitostná zájmová činnost Plán příležitostné činnosti Domu dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 se v roce 2012/2013 podařilo splnit, některé akce se neuskutečnily (nezájem účastníků), některé se naopak do plánu přidaly. Plán příležitostné činnosti zahrnuje široké spektrum činností pro všechny věkové kategorie. Je to jednak vlastní činnost členů jednotlivých ZÚ pro veřejnost nebo účast na akcích pořádaných jinými organizátory. Jičín město pohádky Velikonoční dílny Strana 7 (celkem 24)

8 II. Příležitostná zájmová činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků celkem Vyhlášení výsledků soutěže Malování na Soutoku Taekwon-Do - vystoupení Jičín - město pohádky Šáteček - Dožínky Přerov n/l Den řemesel Krchleby vystoupení Šáteček Kreativní kurz Děti zvířátkům Šáteček-ZUŠ Fest Lysá n/l Hallowen Pečení Svatomartinských rohlíčků Pečení Svatomartinských rohlíčků Kreativní kurz Šáteček - vystoupení pro Agrární komoru ČR Kolín bazén Odpoledne s keramikou ZŠ a MŠ Hořátev Divadlo S+H Praha Mikulášská Debrujáři - Den otevřených dveří Kreativní kurz Debrujáři Praha Vánoční dílny ZŠ Tyršova MŠ Domeček dílny Vánoční dílny ZŠ Tyršova Vánoční dílny ZŠ Komenského Vánoční dílny ZŠ Komenského Vánoční dílny ZŠ Komenského Kreativní kurz Kreativní kurz Karneval Klubu kamarád I Karneval Klubu kamarád II Valentýnské tvoření Kreativní kurz IQ park Liberec Klub kamarád - divadelní představení Velikonoční dílny Velikonoční dílny Velikonoční dílny Zelený čtvrtek Kreativní kurz Debrujáři workshop 150 Strana 8 (celkem 24)

9 Plzeňské muzeum Svíčkárna Šestajovice Dárečky maminkám Kreativní kurz Kouzelník v DDM Keramický výlet Praha Debrujáři Vědohraní Praha Den dětí pro Model Obaly 76 Celkem 3432 Pobytové akce III. Pobytové akce (k ) Datum Název akce Počet účastníků Osobodny Debrujáři- Litomyšl - Pohár vědy MŠMT Taekwon-Do - mistrovství ČR MR v šachu Taekwon-Do - soustředění Šáteček - Polabská vonička Šáteček - Krojované Bábiky Slovensko Debrujáři - finále Nobel Šachy krajský přebor 5 25 celkem Prázdninová činnost Ve školním roce 2012/2013 uspořádal Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 celkem 6 příměstských táborů. Zájem rodičovské veřejnosti o příměstské tábory je velký, všechny zájemce jsme nemohli uspokojit. Poprvé po delší době jsme uskutečnili pobytový tábor. Zájmové útvary využívají prázdnin také k soustředěním, kde mají děti více času a možností na zdokonalování své činnosti. Letní tábor s keramikou Klub malých debrujárů - Belgie Strana 9 (celkem 24)

10 IV. Prázdninová činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků Osobodny Počet Pracovníků PT podzimní prázdniny Pololetní prázdniny PT jarní prázdniny KMD Belgie Taekwon - Do Příměstský tábor Příměstský tábor Šachy - CZECH OPEN KMD Zubří LT s keramikou Soustředění Taekwon-Do Soustředění Šáteček Příměstský tábor Taekwon-Do - setkání Sabomáků Příměstský tábor Celkem Pozn.: Do počtu účastníků se nezahrnují pracovníci střediska ani pracovníci táborů. Další činnosti zájmového vzdělávání Do dalších činností Domu dětí a mládeže Nymburk, 2. května 968 ve školním roce 2012/2013 zahrnujeme spolupráci s Mateřskými školami, které nás navštěvují a seznamují se s základní prací na počítači, výukovými programy na PC a také s prací s keramickou hlínou. Nabídku jsme rozšířili i pro Mateřské školy, které nemohou naše zařízení navštěvovat tak, že naši pracovníci za dětmi jezdí do škol a školek. V. Další činnosti zájmového vzdělávání (k ) Název akce Počet akcí Počet účastníkůdětí, žáků, studentů Keramika MŠ Polabec Keramika MŠ Kostelní Lhota Keramika MŠ Větrník 2 74 Keramika MŠ Vlkava 3 71 Keramika MŠ Oskořínek 5 80 PC Dětský koutek MŠ Třebestovice Keramika MŠ Třebestovice PC Dětský koutek MŠ Čtyřlístek Nymburk Keramika MŠ Čtyřlístek Nymburk PC Dětský koutek MŠ Pejsek a kočička Nymburk Keramika MŠ Pejsek a kočička Nymburk Speciální MŠ Nymburk Celkem Strana 10 (celkem 24)

11 Osvětová a informační VI. Osvětová a informační činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků zahájení školního roku pro ZŠ Komenského, Tyršova, RAF informativní schůzky Taekwon-Do - ukázkové vystoupení Lysá n/l Šáteček - ukázkové vystoupení ZŠ Čelákovice 250 říjen BOZP a PO pro interní a externí pracovníky Šáteček - výchovný koncert Šáteček - výchovný koncert Debrujáři - Den pokusů Lysá n/l Historický workshop Milovice Akademie DDM Nymburk informativní schůzka Belgie 40 Celkem 3400 Organizace soutěží a přehlídek Ve školním roce 2012/2013 organizoval Dům dětí a mládeže Nymburk, 2. května 968 soutěže vyhlášené Středočeským krajem, MŠMT a vlastní v různých oborech. Zaměřujeme se zejména na šachy, elektronické šipky a další. Další činností Domu dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 je práce s talenty a účast dětí z některých ZÚ na soutěžích a turnajích pořádaných jinými subjekty. Jedná se opět o šachy, elektronické šipky, Taekwon-do, historický šerm a volejbal. O nejhezčího vánočního kapra Na křídlech motýlů Plavecko-běžecký pohár - keramická soutěž - výtvarná soutež Strana 11 (celkem 24)

12 Vánoční turnaj v el. šipkách jednotlivců ZŠ a Spec.Š I.a II. kat. Okresní kolo přeboru družstev v šachu VII. Práce s talenty (k ) Soutěže pořádané zařízením Datum Název akce Počet účastníků Kreslení se nebojíme - PC soutěž Šachový turnaj DDM Šachový turnaj DDM Šipkový turnaj DDM Šachový turnaj DDM Okresní kolo přeboru družstev v šachu Vánoční turnaj v el. šipkách jednotlivců ZŠ a Spec.Š I.a II. kat Šachový turnaj DDM 16 listopad Fotografická soutěž "Podzim" Šachový turnaj DDM Šachový turnaj DDM O nejhezčího vánočního kapra - keramická soutěž Vánoční pohár Robina Hooda - historický šerm O vánočního kapra - rodinné dvojice - el. šipky Šachový turnaj DDM Šachový turnaj DDM Šachový turnaj DDM Dějepisná olympiáda Šachový turnaj DDM Šachový turnaj DDM Olympiáda v ČJ kat. I,II 46 Strana 12 (celkem 24)

13 13.2. Konverzační soutěž v NJ kat.i.a,ii.a, III Šachový turnaj DDM Dětská scéna Zeměpisná olympiáda kat. A,B,C,D Šachový turnaj DDM 16 březen Fotografická soutěž "Zima" Šachový turnaj DDM Šachový turnaj DDM Šachový turnaj DDM Plavecko-běžecký pohár 68 květen Fotografická soutěž " Když jaro přichází" 25 duben Na křídlech motýlů - VV 350 květen Na křídlech motýlů - VV O nejhezčí hrneček - keramická soutěž Kdo je nejrychlejší - psaní na klávesnici Nobel Mezinárodní finále Polabská šipka družstva ZŠ a Spec.Š 32 červenec Malování u Kotherů 140 srpen Malování u Kotherů 230 Turnaje a soutěže, kterých se účastní děti ZÚ mimo Šachy Halo noviny Praha Turnaj trojic MR Klatovy Český Brod Turnaj generací Praha Turnaj družstev Praha Smíchov Turnaj v šachu Milovice Krajské kolo v šachu družstev Šachy Český Brod Turnaj družstev Praha Smíchov Šachy Stříbrná Skalice Šachy Lysá n/l Šachy Žofín Praha Šachy Mladá Boleslav MR mládeže v šachu Šachy Praha Šachy Kolín Šachy Český Brod Krajský přebor bleskového šachu Jarní turnaj Mladá Boleslav 6 Strana 13 (celkem 24)

14 Taekwon-Do Středočeský pohár 21 Mažoretky O pohár ze zámku Festival Ráj na zemi Tančím, tančíš, tančíme Poděbrady 14 Vybíjená Preventan Cup 12 Debrujáři Pohár vědy Koumes Celkem 2276 Odborná, metodická činnost V rámci odborné a metodické činnosti se pracovníci Domu dětí a mládeže Nymburk, 2. května 968 ve školním roce 2012/2013 zúčastnili níže uvedených aktivit. V rámci odborné a metodické činnosti poskytl Dům dětí a mládeže Nymburk, 2. května 968 také prostor studentům pro vykonání odborných pedagogických praxí. VIII. Metodická a odborná činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků setkání odborné poroty Nobel listopad vedení stážistů logopedie 2 prosinec vedení stážistů logopedie Seminář vedoucích KMD metodická stáž Seminář čtenářské gramotnosti 29 Celkem 85 Spontánní činnost Spontánní činnost v našem Domě dětí a mládeže Nymburk, 2. května 968 probíhá formou volno časového otevřeného klubu od pondělí do čtvrtka. Trvale je přítomen pedagog, který předkládá určitou nabídku činností, které ale nejsou povinné. Návštěvníci mají k dispozici počítače, stolní a společenské hry, elektronické šipky. V rámci spontánních činností se zaměřujeme na působení a rozvoj romských dětí. Strana 14 (celkem 24)

15 Spontánní činnost IX. Spontánní činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků - dětí, žáků, studentů Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub 23 Strana 15 (celkem 24)

16 Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub 17 Strana 16 (celkem 24)

17 Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub 13 Strana 17 (celkem 24)

18 Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub 18 Strana 18 (celkem 24)

19 Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub Odpolední klub 8 Celkem 2811 Pozn.: Do počtu účastníků se nezahrnují pracovníci střediska. Odpolední klub 4. Informace o žácích a studentech se speciálními vzdělávacími potřebami a žácích a studentech nadaných využívajících služeb střediska volného času Žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami je v Domě dětí a mládeže Nymburk, 2. května 968 zaručen rovný přístup k zájmovému vzdělávání. Věnujeme se dětem s odloženou školní docházkou. Spolupracujeme se Speciální MŠ Domeček na rozvíjení dětí s fyzickým i mentálním postižením. Poskytujeme služby v oblasti logopedie, grafomotoriky a získávání sociálních návyků a základních dovedností potřebných pro vstup do první třídy. Dále také poskytujeme potřebné služby pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí formou nabídky spontánních aktivit. Během školního roku 2012/2013 rozvíjel Dům dětí a mládeže Nymburk, 2. května 968 talentované účastníky prostřednictvím pořádání sportovních i vědomostních soutěží a pravidelné zájmové činnosti. Strana 19 (celkem 24)

20 5. Údaje o dalších aktivitách SVČ a prezentaci školy na veřejnosti Programy a projekty Zapojení SVČ do programů a projektů vyhlášených Středočeským krajem. Byla podána žádost o poskytnutí dotace ze středočeského Fondu sportu, volného času a prevence s názvem Stop drogám - pohybem a zpěvem bohužel s negativním výsledkem. Zahraniční spolupráce Spolupráce se zahraničím spočívá v účasti našeho folklorního souboru na festivalech v zahraničí a naopak zahraniční soubory se zúčastňují našeho mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Polabská vonička. Pro děti je to přínosné po stránce jazykové a poznávací. Tři ZÚ jsou členy v AMD ČR - Asociace malých debrujárů. Tato činnost rozvíjí děti po stránce přírodovědné a technické. Vnější partneři střediska Spolupráce se zřizovatelem je na standardní úrovni. Z ostatních organizací, se kterými spolupracujeme, jsou místní základní školy a mateřské školy, také mimo nymburské, Speciální mateřská škola Nymburk, Město Nymburk, Fokus, Lesy Novák, Autoškola Dvořák, Restaurace U Chemika Poděbrady, ZOO Chleby, fa Model Obaly, Městské kulturní středisko Nymburk, Sdružení rodičů a přátel souboru Šáteček, Restaurace U Koterů, Městské divadlo Hálek, VOŠSP Praha a PS Nymburk 2. Ediční a propagační činnost Propagace zařízení se soustřeďuje hlavně na webových stránkách Domu dětí a mládeže Nymburk, 2. května 968 dále na hlášení v městském rozhlase, články v Nymburském deníku, letáky v Městské knihovně, v Informačním centru, v měsíčním Zpravodaji města Nymburk, ve vývěsních skříňkách. Dále formou letáků, plakátů a tištěného dvouměsíčníku Nabídka akcí DDM. 6. Údaje o pracovnících SVČ I. Základní údaje o pracovnících SVČ (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet účastníků prav. činnosti na přep. počet pedagog. prac. 9/7,4 5/4,5 4/2, ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník Kuchařová Dana Johanová Halka Pracovní zařazení, funkce ředitelka pedagog volného času zástupkyně ředitelky pedagog volného času Úvazek Kvalifikace dosažený stupeň vzdělání, obor Titul Délka ped. praxe 1,00 SpgŠ, Učitelství MŠ, Vychovatelství 25 1,00 SPŠ Prospera, Kurz pg.přípravy 15 Strana 20 (celkem 24)

21 Jelínková Eva pedagog volného času 1,00 Gymnázium, Studium pg "B" 17 Hetver Tomáš pedagog volného času 1,00 SŠ elektrotechnická 3 Douděra Pavel pedagog volného času 0,5 Gymnázium, student VŠ 2 Pozn.: Uveďte pedagogické pracovníky jmenovitě nebo pod čísly III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem z toho žen Personální změny ve školním roce: Ve sledovaném školním roce skončil pracovní poměr na dobu určitou jeden pedagog volného času a nastoupil jeden pedagogický pracovník. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium ukončil jeden pedagog volného času (Studium pro ředitele škol a školských zařízení) Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium NIDM Celostátní seminář pg. pracovníků SVČ, ŠD, ŠK - 2 účastníci VISK - BOZP a PO pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a šk. zařízení - 1 účastník - Změny právních předpisům školství od účastník - Hudební a taneční výchova - 1 účastník DDM Poděbrady - celoroční kurz Keramika pro dospělé - 1 účastník Bechyně - týdenní Keramický kurz - 1 pracovník Služba škole Mladá Boleslav - roční Studium pedagogiky pro ped. volného času - 1 účastník Dvoudenní intenzivní soustředění na české účetní standardy v příkladech - 1 účastník Víkendový seminář vedoucích klubů AMD ČR - 4 účastníci Využití ipadu v logopedii a speciální pedagogice - 1 účastník Práce s ipadem pro spec. pg -1 účastník Dechové techniky II, akreditace MŠMT - 1 účastník Návštěva Státního oblastního archivu Praha - 2 účastníci Strana 21 (celkem 24)

22 a) počet jednodenních a dvoudenních akcí - 7 b) počet vícedenních akcí - 7 c) samostudium - 5 pracovníků Finanční náklady vynaložené na DVPP Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo vynaloženo ,- Kč. 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 9) veřejnosprávní kontrola provedená zřizovatelem kontrola pojistného na sociální zabezpečení Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění 9. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ I když zápisné ze zájmových útvarů používáme na částečnou úhradu provozních nákladů, daří se nám udržet vyrovnané hospodaření velmi těsně. Mimo příspěvku zřizovatele a zápisného ze zájmových útvarů se snažíme získat příjmy i z nepravidelné činnosti, např. pořádáním akcí pro veřejnost. I. Základní údaje o hospodaření střediska volného času Základní údaje o hospodaření SVČ v tis. Kč Za rok 2012 (k ) Za 1. pol. roku 2013 (k ) Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem z toho příspěvky a dotace na provoz ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním II. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 2011 (k ) 1. Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV) 0 2. Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV) 0 Strana 22 (celkem 24)

23 3. z toho Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) z toho mzdové výdaje ostatní celkem 1 (např. UZ , , - vypsat všechny) 31 z toho soutěže hustota, specifika posílení platů PP-VŠ 0 4. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) 258 běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 195 ostatní účelové výdaje celkem 1 (např. UZ 001, 002, 003, - vypsat všechny) -Středočeský Fond hejtmana - použito na realizaci poznávacího a vzdělávacího zájezdu do Belgie pro členy KMD při DDM Nymburk 50 z toho z toho 0001 sportovní akce opravy 0 5. Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) 0 9. Závěr Školní rok 2011/2012 hodnotíme pozitivně. Dům dětí a mládeže Nymburk, 2. května 968 se v tomto školním roce snažil zabezpečit zájmové vzdělávání tak, jak mu ukládá zákon č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláška č. 109/2011 Sb., o zájmovém vzdělávání, zřizovací listina a další související právní předpisy a směrnice. Pravidelná činnost probíhala v 71 zájmových útvarech, které navštěvovalo 955 dětí. Během prázdnin proběhly velmi žádané příměstské tábory, které měly velký úspěch u účastníků i jejich rodičů. V poslední době sledujeme klesající zájem o pobytové tábory, o příměstské tábory zájem stále vzrůstá. V rámci příležitostné činnosti jsme uspořádali 48 akcí, kterých se zúčastnilo 3432 dětí, žáků, studentů, rodičů a jiných osob. Během školního roku 2012/2013 probíhala také integrace dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami a to hlavně v našem odpoledním klubu, stejně jako práce s talenty v zájmových útvarech a na jejich soustředěních. Naše zařízení se snažilo v tomto školním roce nabízet co nejširší nabídku zájmových činností v pravidelné činnosti, protože zápisné tvoří největší část příjmů a pokrývá náklady potřebné na provoz. Stále se snažíme reagovat na poptávku, jelikož zájem dětí o určité obory se mění z roku na rok. Strana 23 (celkem 24)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 IČO: 61632376, tel. 325514671 e-mail:ddm@ddm-nymburk.cz, www.ddm-nymburk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Strana 1 (celkem 19) Výroční zpráva za školní

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-518/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-518/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-518/09-02 Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Adresa: 2. května 968, 288 02 Nymburk Identifikátor:

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 IČ organizace: 62 44 40 69 IZO organizace:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř. Jana Seitze 257 nábř. Jana Seitze 257, 342 01 Sušice Identifikátor školy:600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Dům dětí a mládeže Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 e-mail: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004... razítko

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 036 171/99-2453 Signatura: vc6ls202 Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy Okresní pracoviště Nymburk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Dům dětí a mládeže Nymburk,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm Vnitřní řád qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio DDM Nymburk pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Mateřské školy. Část I Základní charakteristika mateřské školy. Školní rok 2012/2013. Průměr.

Mateřské školy. Část I Základní charakteristika mateřské školy. Školní rok 2012/2013. Průměr. Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2012/2013 Část I Základní charakteristika mateřské školy Název školy: (dle výpisu z rejstříku škol.) Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28.října

Více

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 Signatura: va3ls201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Hobby Centrum, Bartákova 1200/37, Praha 4 IZO:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt: Klíče pro ţivot Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU k Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky: podle ustanovení 44 zák. č. 137/2006

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Oblastní pracoviště Plzeň. Inspekční zpráva. Dům dětí a mládeže Domažlice

Oblastní pracoviště Plzeň. Inspekční zpráva. Dům dětí a mládeže Domažlice ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva Dům dětí a mládeže Domažlice Hradská ul. č. 94, 344 01 Domažlice Identifikátor: 600 028 437 Zřizovatel: Školský úřad Domažlice, Branská

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace - 1 - I. Závazná část zprávy o škole 1.

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více