Výroční zpráva o činnosti školy 2012 / 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2012 / 2013"

Transkript

1 ZŠ STARÁ BOLESLAV Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Jungmannova 164, okres Praha - východ tel , fax , Výroční zpráva o činnosti školy 2012 / 2013

2 Výroční zprávu vypracovala ředitelka školy Mgr.Jarmila Stojčevska, dle 10 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv ve znění pozdějších předpisů, pedagogickou radou byla schválena dne. a školská rada ji schválila dne...

3 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, okres Praha východ Se sídlem Jungmannova 164, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Právní norma Příspěvková organizace Zřizovatel: Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1 IČO ŠKOLY: IZ (identifikátor zařízení) : IZO ŠKOLY: IZO ŠD: Org.číslo: Kapacita školy: 650 Kapacita ŠD: 156 Kontakty: Tel , , , Tel./fax: Datová schránka: kjemjv4 E mail: ZŠ ŠD Počet tříd Počet žáků Počet oddělení Počet žáků 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 3 57 Celkem

4 2. Charakteristika školy, školní vzdělávací program Úplnost a velikost Plně organizovaná škola, jediná v boleslavské části města. Má velkou spádovou oblast, kterou tvoří kromě místních (z boleslavské i brandýské části města) i žáci z okolních obcí jako jsou např.: Nový Vestec, Káraný, Otradovice, Podbrahy, Skorkov, Sojovice, Kostelní Hlavno, Sudovo Hlavno, Hlavenec, Křenek, Lhota, Konětopy, Borek, Dřísy, Tuřice, Předměřice n.j., Škola poskytuje univerzální vzdělávací program, s důrazem na individuální přístup k žákům, pod heslem Každý může uspět. Kapacita je uspokojivě naplňována. Vybavení školy materiální prostorové - dostatečné vybavení učebnicemi, pomůckami - kopírovací zařízení - počítačová síť, server, internet, intranet - interaktivní tabule ve všech budovách školy - videotéka - kamery - fotoaparáty - dataprojektory - knižní fond učitelské a žákovské knihovny - hrnčířský kruh, keramická pec - počet učeben odpovídá počtu tříd ve třech budovách (velikost učeben různá) - 2 žákovské knihovny (I., II.st.) - učitelská knihovna - odborné učebny a pracovny pro výuku Čj, Ch, F, Z, Př, Vv, Hv, D, Cj, 2 počítačové pracovny, cvičná kuchyňka, dílna, keramická dílna, multimediální pracovna - dvě tělocvičny, hřiště Nová tělocvična je součástí hlavní budovy. Je využívána i pro volnočasové aktivity našich žáků i široké veřejnosti. Tělocvična (Jungmannova 765) slouží I. i II. stupni. Nemá potřebné parametry, chybí sociální zázemí, druhou tělocvičnu se nedaří postavit (z finančních důvodů přerušena naplánovaná dostavba školy). Školní hřiště u školní budovy v ulici Komenského 280 slouží jako hřiště pro míčové hry. Využíváno I. i II. stupněm i ŠD. Škola ho využívá od 7,50 do 15,30 hod. Potom slouží veřejnosti. Žáci II. stupně využívají atletického stadionu Houštka. Žáci 7. ročniku absolvovali v rámci výuky TV lyžařský kurz. hygienické - šatny, šatní skříňky - sociální zařízení - nastavitelný žákovský nábytek - zajištění bezpečnosti a ochrany žáků

5 - zajištění pitného režimu (automat na teplé i studené nápoje) - kiosek - zajištění režimu školy s ohledem na fyzické i psychické zdraví žáků Pedagogický sbor Struktura žáků Pedagogická a odborná způsobilost pedagogického sboru převyšuje dlouhodobě 90% výchovný poradce 1 metodik prevence 1 školní psycholog 1 asistent pedagoga 1 další vzdělávání se soustřeďuje na kurikulární reformu školství, na zlepšování odbornosti pedagogů 60% - místních, 40% - dojíždějících Dlouhodobé projekty EU Peníze školám (dokončení projektu 11/2013) školní psycholog Czechkid adopce na dálku (podpora chlapce z Indie) adopce zvířete v ZOO prevence rizikového chování Spolupráce s rodiči kvalitní vztah rodiče škola, rodiče si školu vybrali funkční spolupráce Rady rodičů, kterou tvoří zástupci všech tříd, při škole pracuje Školská rada, zřízená r Dny otevřených dveří Sponzoři školy Spolupráce s institucemi - zřizovatel - fin. prostředky na volnočasové aktivity - podpora ekologických aktivit - občanská sdružení - ZUŠ (koncerty, div. představení) - MDDM (soutěže, akce) - ostatní školy ve městě - Muzeum - Městská knihovna - Dům s pečovatelskou službou - farnost - hasiči - Úřad práce Praha-východ - armáda, policie - Slavoj Stará Boleslav sportovní aktivity Jednotlivé třídy školy a školní družiny (ŠD) byly rozmístěny ve 3 budovách : 1.A, 1.B, 1.C, 2.C, ŠD Okružní A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.B, 4.C Komenského A, 5.A, 5.B, 5.C a třídy II. stupně Jungmannova 164 Vyučování (přizpůsobeno zejména dojíždějícím žákům) začíná v 7,50 hod. Třikrát týdně probíhalo odpolední vyučování.

6 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program ŠKOLOU K ŽIVOTU U Č E B N Í P L Á N Y I. stupeň Ročník Počet tříd Čj AJ M PRV PŘ, INF VL HV VV TV PČ Celkem 1/ / / / / II.stupeň Ročník Čj AJ D Z PŘ CH F M Vk O VkZ TV INF HV VV SP PVP Celkem 6/ / / / Školní vzdělávací program dává dostatek prostoru pro kvalitní a komplexní výchovně vzdělávání proces s důrazem na individuální přístup k žákům (práce s mimořádně nadanými žáky a s žáky se specifickými poruchami chování a učení), na dobrou jazykovou vybavenost, aby v budoucnu byli konkurenceschopni.

7 3. Personální zabezpečení činnosti školy aprobovanost věkové složení Počet fyzických osob Počet přepočtených úvazků ZŠ pedagogové 37 35,5 ostatní 9 9 ŠD pedagogové 5 3,5 ostatní 0 0 Pracovní zařazení,funkce úvazek Kvalifikace,stupeň vzdělání,obor,kvalifikace Ředitelka školy 1,0 VŠ pedag. ČJ-HV 25 Statut. zást. ředitelky 1,0 VŠ pedag. M-Z 21 Zást. ředitelky 1,0 VŠ pedag. ČJ-D 37 učitel/ka 1,0 VS pedag st.zk. AJ 17 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. I.st +TV 33 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. I.st.+VV 23 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. M-F 28 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. SpP. 16 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. M-Ch 32 učitel/ka 1,0 VS pedag. Čj-OV 33 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. Př 28 učitel/ka 1,0 Nekvalif. 2 učitel/ka 1,0 Nekvalif. 10 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. ČJ - OV 20 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. Př-Tv 6 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. F-ZT 21 učitel/ka 1,0 Nekvalif. 0 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. I.st.+HV 8 učitel/ka 1,0 0,5 Nekvalif., ŠD nekvalif učitel/ka 1,0 VŠ pedag. RJ-Z 23 učitel/ka 1,0 ŠD 18 učitel/ka 1,0 ŠD nekvalif. 0 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. ČJ-Tv 3 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. I. st. +AJ 4 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. I.st+SpP 15 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. ČJ-D 34 učitel/ka 1,0 VŠ pedag-. I.st.+VV 27 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. M-ZT 23 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. ČJ-D-OV 35 učitel/ka 0,5 ŠD 0 učitel/ka 0,5 VŠCHT+ped. 1 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. TV-BrV 34 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. I.st.+HV 30 Roků ped.praxe

8 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. I.st +DrV 9 - rodičovská dov. učitel/ka 1,0 VŠ pedag. M-VV 36 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. I.st.+TV 27 učitel/ka 0,5 ŠD 11 učitelka 1,0 VŠ pedag.i.st.+hv 21 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. RJ-OV-AJ 24 Věkové do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let rozmezí Počet pracovníků Věkový průměr 47,8 4. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do škol celkem u zápisu poprvé po odkladu letošní odklady celkem nastoupí do 1. roč. 2013/ Přehled o vycházejících žácích ve školním roce 2012/2013 Gym. SOŠ Kon. SOU SOU SOU Bez SŠ Um. 4leté 3leté 2leté 9. ročník celkem (57) chlapci(27) dívky (30) ročník celkem (0) ročník celkem

9 5. ročník celkem (7) chlapci dívky Shrnutí práce VP (výchovné poradkyně) za školní rok Ve školním roce se podařilo realizovat většinu bodů plánu práce. 17 zákonných zástupců žáků využilo možnosti individuální konzultace buď ve stanovených hodinách, nebo si domluvilo náhradní termín. Stejně jako loni je číslo relativně nízké. U méně závažných problémů či dotazů rodiče stále častěji využívají a telefon. Mnoho rodičů mělo zájem o konzultaci na třídních schůzkách, jejich počet nebyl evidován. O hojné účasti svědčí fakt, že jsme pravidelně začínali ještě před začátkem třídních schůzek a odcházeli později, než bylo plánované ukončení. Více jak polovina konzultací se týkala profesní orientace (volba povolání, podávání přihlášek, možnosti studia na uměleckých školách). Zbytek se týkal převážně integrací a jiných výukových problémů, hlavně zhoršení prospěchu. Počet integrovaných žáků se pohyboval v rozmezí Stav kolísal podle aktuálních zpráv (někteří starší žáci vyřazeni, noví integrováni), většina integrací byla z důvodu specifických poruch učení (nejčastěji dyslexie, dysortografie, dysgrafie), tři z důvodu specifických poruch chování. Dva žáci byli integrováni ze zdravotních důvodů - těžká nedoslýchavost a diabetes. Počet integrovaných žáků zůstal zhruba stejně vysoký jako v loňském roce. Integrovaní žáci měli vypracovaný Individuální vzdělávací plán. Jeden žák měl na doporučení PPP Středočeského kraje vypracován IVP bez integrace. Všichni zúčastnění jej podepsali a zavázali se jej dodržovat. Spolupráce s třídními učiteli i ostatními vyučujícími byla většinou výborná, přistupovali k práci velmi zodpovědně. V pololetí a na konci školního roku jsme IVP stručně zhodnotili. Stejně jako loni zůstává cílem více motivovat rodiče ke spolupráci při plnění úkolů. Bez podpory rodiny nemůže mít naše práce patřičný efekt. Dále byly individuální studijní plány vystaveny dětem pobývajícím část roku v zahraničí. Při spolupráci s PPP jsou problematické dlouhé čekací lhůty. Od objednání k vyšetření uplynou zhruba tři měsíce, navíc si nově rodiče musí zprávu v poradně i vyzvednout. Poradna není schopna reagovat pružně na potřeby žáků. Je velmi obtížné dohledávat, kdo už na vyšetření byl a kdo stále ještě čeká. Sice není naší povinností hlídat, kdy má jít kdo na vyšetření, ale mnozí rodiče na to spoléhají. Od vystavení návrhu na vyšetření, do doby než škola získá zprávu, uplyne řada měsíců. Podle informací od žáků v letošním školním roce využili 3 žáci 9. ročníků s rodiči možnosti PPP testů profesionální orientace. Zbytek zájemců o test profesionální orientace byl testován školní psycholožkou přímo ve škole. Rodiče si službu velmi pochvalovali. V loňském roce se VP zúčastnila schůzky výchovných poradců pořádané PPP. Přítomen byl i pracovník Úřadu práce pro Prahu východ, informoval o stavu zaměstnanosti v regionu. Situace na trhu práce se velmi rychle mění, proto nelze zaručit, že daný obor bude žádaný i za 5 10 let. V PPP si VP vyslechla přednášku Neklidné dítě, dále se v loňském školním roce zúčastnila konference výchovných poradců na téma kariérové poradenství. Na toto téma zároveň úspěšně absolvovala e-learningový vzdělávací kurz v rozsahu 90 hodin zakončený závěrečnou prací. Ve spolupráci s metodičkou prevence, třídními učiteli a jednotlivými učiteli se snažíme vytipovávat potencionálně problémové žáky a působit na ně již preventivně. Právě v tom nám kromě jiného pomáhá školní psycholožka. S tou jsme v průběhu roku konzultovali aktuální problémy. Obrovskou výhodou je, že mohla působit rychle.

10 Letošní příjímací řízení proběhlo velmi poklidně. Všichni žáci byli umístěni v prvním kole přijímacího řízení, i když dva podávali odvolání, jednomu žáku byl na stejné SŠ nabídnut jiný obor. Druhého kola přijímacího řízení letos nikdo nevyužil. Přijímacího řízení se zúčastnilo 57 žáků z 9., 22 z 5. ročníku. 2 žáci z 9. ročníku a 1 žákyně z 5. ročníku dělali přijímací zkoušky na konzervatoře. Přijat byl jeden chlapec z devátého ročníku. 7 dětí z pátých ročníků nastoupí na víceleté gymnázium. Rozmístění uchazečů viz tabulka. Informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků proběhla 16. října Rodiče vycházejících žáků byli informování o možnostech studia i o průběhu přijímacího řízení. K dispozici rodičům byla i školní psycholožka. Na prezenční listinu se podepsalo 48 lidí (rodičů žáků 5. i 9. ročníku). Všem žákům 8. a 9. ročníku byl předán kontakt na Informační a poradenské středisko Úřadu práce. Skupinovou práci jsme nevyužívali. VP se účastnila několika jednání vedení a třídních učitelů s rodiči, nebo třídních učitelů s rodiči. O jednáních existují zápisy. Drobné kázeňské přestupky jsme řešili se žáky společně s metodikem prevence, popř. i třídními učiteli. V letošním roce bylo nutné svolat 5 výchovných komisí. Záznamy z jednání byly zaslány OSPOD. Nejčastějším prohřeškem bylo záškoláctví. Naším cílem je problematiku odhalovat včas a přesvědčit rodiče k aktivní spolupráci. 5. Výsledky vzdělávání žáků Počet žáků I.stupeň II.stupeň celkem prospěch chování vyznamenání prospěli neprospěli velmi dobré uspokojivé Neuspokojivé Počet žáků absence Průměr absence NTU DTU DŘŠ omluvená neomluvená na 1 ž. I.st , , II.st , , celkem , , Pochvaly udělovány aktuálně během celého školního roku.

11 Zahájení výuky AJ od 1. roč. Pravidelně se v rámci hodnocení a sebehodnocení školy i žáků zúčastňujeme srovnávacího testování firmou SCIO. Škola se zúčastnila celoplošné generální zkoušky testování 5. a 9. tříd. 6. Prevence rizikového chování Přehled preventivních aktivit za školní rok Září: Setkání s olympioniky kino Brandýs n.l Ostře sledované vlaky Div. Mladá Boleslav 9. roč sázení stromků brandýské náměstí ekoexkurze Chleby 6. roč volnočasové aktivity Příbram, Dobříš 8. a 9. roč stmelování kolektivů 7. AC (Liběchov) návštěva kostelů 5. AB Muzeum B. Smetany Jabkenice 5. A stmelování kolektivů 6. AB (Dětenice) Škola v přírodě 2. AB,5. B Říjen: Divadlo S+H 3. AB beseda se spisovatelkou poznáváme cizí kraje a kultury (M. Pilátová Jižní - Amerika) 5. BC Kostel Nanebevzetí PM humanitní praktikum 9. roč katovna Brandýs n.l. - humanitní praktikum 9. roč české úspěchy Krtek ve vesmíru knihovna St. Boleslav 4. A, 5. A návštěva kostelů 5. C zeměpisný pořad poznáváme cizí kraje roč návštěva kostelů 3. AB vystoupení žáků při slavnostním otevření brandýského náměstí volnočasové aktivity. Staroměstská radnice, Palác Kinských 6. a 7. roč volnočasové aktivity. Království železnic školní družina Lesní pedagogika 1. ABC Hasík 2. a 6. roč. Dopravní výchova 4. roč. Hrou proti AIDS 8. a 9. roč. Kašparovi besedy roč. Listopad: Staroboleslavská brána 3. AB Poznáváme les 2. AB Jeden svět na školách 8. C+ 9. roč volnočasové aktivity - Chrudim 1. Stupeň Pražský hrad 9. AC Senát ČR 8. AC

12 Kulturní pořad- Romeo a Julie: roč. Dopravní výchova 4. roč. Divadlo Gong 2., 4. a 5. roč. charitativní sbírka Prosinec: Adventní rozsvícení vánočního stromku Divadlo kouzel - ŠD Za Karlem Zemanem 8.A,C Praha Mikuláš 1. st Pernštejni roč. charitativní sbírka Adventní koncerty - sbírka vánoční trhy na zámku Leden: lyžařský kurz 7. roč Divadlo Gong 1. roč., 2. C Únor: Karneval 1. st hod.- velká těl.- organizace p. Hradecký Národní technické muzeum Praha - 8. B Březen: schůzka se spisovatelem Hrnčířem 3. AB Jak se hraje Otesánek ŠD Duben: ekopořad 4. a 6. roč ABC + 2. C divadlo Dopravní výchova 4. C Čelákovice nácvik evakuace celá škola Den Země celá škola VARHANY roč. Zámek Brandýs 2. A, 2. B Hasík 2. a 4. roč. Dopravní výchova 4. roč. Výstava Tutanchamon 8. roč. Květen: Zájezd Mauthausen vybraní žáci Pražský hrad 4. BC IQ PARK Liberec 7. AB Květinkový den celá škola ZOO Chleby ŠD Planetárium Praha 2. roč ZOO Liberec 1. roč., 6. A Terezín 9. C Knihovna St. Bol.- pasování žáků 1. ročníku na čtenáře Den dětí Výstava Tutanchamon- 6.,7., 9. roč. Škola v přírodě 3. B,4. BC Červen: Škola v přírodě 3.A, 4.A

13 4. 6. Hrad Kost 2.A,B,C ZeSŠ Brandýs n.l.- 8.r Školní akademie tajný výlet vybraní žáci 9.roč spaní ve škole 5.A slavnostní vyřazení žáků 9.roč.- zámek Itálie vybraní žáci Volnočasové aktivity Naše škola se při prevenci orientuje hlavně na volnočasové aktivity, proto se jejich nabídka každoročně zvyšuje a konečná struktura se upravuje podle zájmů dětí. Na škole pracovalo 22 kroužků, KMD a KMČ (Klub mladého diváka, Klub mladého čtenáře). Rada rodičů i zřizovatel pravidelně na tyto aktivity přispívají. Spolupracujeme i s dalšími subjekty ve městě Městský dům dětí a mládeže, hasiči, sportovní oddíly. Prevence zneužívání návykových látek Prolíná všemi ročníky a předměty, je obsažena v preventivních strategiích tříd, v besedách pro ročník. Je zařazena i do školního řádu a krizového plánu. Využíváme informační letáky, dokumentární filmy i DVD. O dané problematice jsou pravidelně na třídních schůzkách informováni i zákonní zástupci žáků. Žáci I. stupně se připravovali na projekt Normální je nekouřit a 9. ročník pracoval v rámci VKO a VKZ s materiály programu Hrou proti drogám (součást programu Drogy trochu jinak). Prevence šikany Naše škola má zpracovaný Program proti šikaně, který je součástí MPP (minimální preventivní program). Jeho hlavní součástí je Krizový plán školy. Program proti šikaně je i součástí PST (preventivní strategie třídy). Tato oblast je pečlivě sledována a pravidelně vyhodnocována (např. dotazníkem KDO JE KDO). Sociální sítě Bezpečnost internetu a problematika sociálních sítí je obsažena v preventivních strategiích tříd. Na toto téma probíhaly besedy žáků roč. s metodičkou prevence. U žáků II. stupně byla tato oblast zahrnuta do učiva VKO a VKZ. O dané problematice jsou pravidelně na třídních schůzkách informováni i zákonní zástupci žáků. Dopravní výchova Také tato oblast prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem na naší škole. Zvýšená pozornost je však této problematice věnována ve 4. ročníku ( cyklista) a v 9. roč. ( v rámci besedy o právním vědomí ). Zdravý životní styl Toto téma najdeme ve všech předmětech, ročnících i v PST. Naši žáci se zapojili např. do projektů: Pyramidáček Zdravé zuby Zdravá pětka Besedy a protidrogová prevence

14 Převážnou část zajišťuje Pedagogické a právní poradenství Praha. S PaedDr. Kašparovou a JUDr. Kašparem spolupracuje naše škola již řadu let a je pro naši školu i žáky přínosem. Zpráva o činnosti EVVO ve školním roce Pokračovala spolupráce s MěÚ Brandýs n/l - St. Boleslav - Dýcháme pro město výsadba stromů na obnoveném Masarykově náměstí ( ) - Ekokonference mladých ( ) - průběžné obměňování informací ve vývěsce na ekostezc na Ostrůvku Projekt Vnímáme přírodu - vzdělávací exkurze do záchranné stanice Pátek a do ZOO Chleby ( ) - 9. ročník fotosoutěže Vnímáme přírodu (spolupráce s fotoklubem Brandobol a rodinným klubem Klíček) - prezentace prací 7. ročníku Chov zajímavého zvířete, pěstování zajímavé rostliny Projekt Vánoce - podpora útulku pro opuštěná zvířata zámecké Vánoční trhy - začátek adventu ve St. Boleslavi program při rozsvícení vánočního stromu - vánoční lidové tradice výstava Vánoce v DPS - Vánoce pro lesní zvěř vybrané třídy 1. stupně Projekt Velikonoce - spoluúčast na výstavě Velikonoce v DPS, soutěž o nejzajímavější jarní dekoraci Projekt Den Země - besedy pro 4. a 6. ročník Tonda obal na cestách o třídění odpadu (EKOKOM) - úklid v okolí školy ( ) Přírodovědný klokan pro 8. a 9. ročník ( ) Školní kolo BiO (leden) Okresní kolo soutěže ČZS Mladý zahrádkář ( ) Okresní kolo soutěže ČMS Zlatá srnčí trofej ( ) Účast na výtvarných soutěžích - Dětská kresba při výstavě ZO ČSCh St. Boleslav Voda pro život - organizováno KEV Naše zahrádka - organizováno ČZS Amazonie - organizováno ZOO Praha Spolupráce s lesními pedagogy (1. stupeň) Sběr papíru a pomerančové kůry, třídění odpadu (papír, pet lahve, víčka, baterie) a využití získaných prostředků pro indického chlapce v rámci adopce na dálku, pro podporu komby ušaté v ZOO Praha a pro podporu Nadace Olgy Havlové Osvědčení společnosti CIUR za rok 2012 sběrem papíru bylo žáky školy zachráněno 74 vzrostlých stromů. Ocenění KEV (Klubu ekologické výchovy) Škola udržitelného rozvoje 2. stupně s platností 3 roky.

15 7. Vzdělávání pedagogických pracovníků a zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 1. Dlouhodobé cíle školy v oblasti rozvoje pedagogických pracovníků Vedení školy se snaží dlouhodobě vytvářet dobré podmínky pro zajištění DVVP na škole. Některé akce byly financovány z evropských strukturálních fondů. Snahou školy je umožnit všem pracovníkům jejich odborný růst zejména v těch oblastech, které přímo navazují na realizované programy školy a odbornost pracovníků. Jedná se například o kurzy a semináře, které navazují na vysokoškolské studium nebo které vedou své účastníky k moderním formám a metodám vyučování. Dlouhodobě se věnujeme oblasti integrace, prevenci. Dáváme možnost začínajícím pedagogům účastnit se seminářů a kurzů jim určeným. Velkou pozornost věnujeme rozšiřujícímu vzdělání učitelů cizích jazyků, vedení školy se věnuje oblasti školského managementu. Využíváme témat, která jsou spjata s výukou dle ŠVP. Chceme prohlubovat znalosti a dovednosti učitelů v oblasti hodnocení, sebehodnocení. 2. Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy 2.1 Vzdělávání vedoucích pracovníků školy Ředitelka školy sleduje novely zákonných norem, zaměřuje se na nové trendy ve školství v oblasti školského managementu, sleduje nové trendy v RVP, analyzovala spolu se spolupracovníky školní vzdělávací program a učinila nutné úpravy dle změn v RVP ZV. Absolvovala roční studium pro ředitele škol ukončené závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Zástupkyně ředitelky - seminář ŠVP - změny a realizace ve výuce. Řídila změny v ŠVP. Výchovná poradkyně se vzdělávala v oboru kariérního poradenství formou e-learningového studia. Preventistka absolvovala konferenci o prevenci, dále seminář Realizace sexuální výchovy Koordinátorka EVVO účast na konferenci EVVO 2.2. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků kurzy a semináře: Angličtina hrou 2.3. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT Škola je nadstandardně vybavena, pedagogičtí pracovníci jsou průběžně proškolování školním koordinátorem ICT Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucí k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou učí.

16 Dle nabídky jednotlivých vzdělávacích organizací a pedagogických iniciativ mohou průběžně všichni učitelé (dle finančních možností školy) využívat těchto nabídek. Zejména se soustřeďujeme na odbornou přípravu, která pomáhá při výuce dle ŠVP. Semináře: Zdroje a využití energie, Alternativní zdroje energie, Hry s psychologickým obsahem, Důraz se kladl zejména na finanční gramotnost. Snaha o proškolení celého pedagogického sboru. Využití e-learningových kurzů. Hodnocení DVPP ve škole zejména s ohledem na hodnocení efektivnosti využití v práci školy Prostředky vynaložené na vzdělávání pedagogických pracovníků podporují zkvalitnění pedagogické práce ve škole. Získaných znalostí z kurzů, seminářů i dalších forem studia (12 možných dnů pro sebevzdělávání) je maximálně využíváno při vzdělávání a výchově. 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Žáci se zúčastnili nejrůznějších soutěží a olympiád, zaznamenali výrazné úspěchy umístěním na předních místech, získali cenná vítězství. Vyhlášení a organizace regionální dějepisné soutěže STAROBOLESLAVSKÝ KLÍČ (9. roč.) Pořádání SVATOVÁCLAVSKÉHO ŠACHOVÉHO TURNAJE (10. roč.) Celoroční soutěž tříd O NEJLEPŠÍ TŘÍDU (4. roč.) Celoroční soutěž ŠKOLNÍ ODZNAK ZDATNOSTI (2. roč.) Na škole funguje KMD (Klub mladého diváka) a KMČ (Klub mladého čtenáře) Na škole pracuje školní psycholožka, výchovná poradkyně, preventistka Četná vystoupení žáků Pravidelná spolupráce se zákonnými zástupci žáků (třídní schůzky, konzultace, dotazníková šetření, rada rodičů, školská rada) O životě školy seznamuje škola veřejnost prostřednictvím webových stránek školy Vychází školní časopis Školní expres (XI. roč.) Přispíváme do regionálních periodik (Městské listy, Prostor, Tok, ) Pořádáme Dny otevřených dveří Pravidelně pořádáme školní akademii Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku na brandýském zámku 9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Termín inspekční činnosti ( březen 2013) Předmětem inspekční činnosti - institucionální hodnocení školy - posuzovaným obdobím jsou školní roky 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013 ke dni inspekce. Citace z kapitoly Závěry, celkové hodnocení školy: Činnost organizace je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Způsob řízení odpovídá typu školy, organizace vzdělávání umožňuje naplňování školních vzdělávacích programů a je funkční. Školní vzdělávací program základního vzdělávání i školní družiny jsou po úpravách v souladu s RVP ZV a školským zákonem.

17 Struktura řízení včetně kontrolního systému je velmi dobře nastavena a účinná. Škola účelně využívá a získává další finanční prostředky pro svou činnost. Materiální i personální podmínky jsou na požadované úrovni, realizace DVPP je v souladu s potřebami školy a ŠVP. Využité formy a metody výuky převážně akceptovaly potřeby žáků a podporovaly rozvoj jejich osobnosti. Úroveň matematické gramotnosti a jazykových kompetencí žáků odpovídá jejich věku a je na požadované úrovni. Podpora a úroveň čtenářské gramotnosti je příkladná. Činnost školy účinně přispívá k předcházení projevům rizikového chování. Propracování systému prevence v této oblasti a úroveň realizace výchovného poradenství je nadstandardní. Škola je otevřena spolupráci se všemi partnery, vytváří bezpečné prostředí a pozitivní atmosféru pro vzdělávání žáků. 10. Základní údaje o hospodaření školy a) Rozpočet školy přidělený KÚ Středočeského kraje Celkový rozpočet pro školu podle úpravy rozpočtu ze dne Kč Z toho platy Kč odvody Kč FKSP Kč ONIV Kč OPPP Kč b) Rozpočet školy přidělený Městem Brandýs n.l. Stará Boleslav Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Kč 0 Kč 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Spolupráce a přispívání na řadu dobročinných akcí (Život dětem, Pomozte dětem, adventní koncerty, Květinkový den, Nadace Olgy Havlové,.) Adopce na dálku podpora indického chlapce Adopce zvířete v pražské ZOO Využíváme projektu Školní mléko Spolupráce s Adrou, Diakonií Broumov pomoc potřebným Sbírka na pomoc postiženým povodní 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Název projektu: EU peníze školám

18 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název oblasti podpory. Zlepšování podmínek pro vzdělání na základních školách Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Rozpočet projektu celkem: ,00 Kč 13. Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání Se zřizovatelem spolupracujeme zejména s odbory školství, kultury a cestovního ruchu, územního rozvoje a památkové péče, majetku města, Školská rada se schází dle potřeby. Dobrá je spolupráce s Radou rodičů. Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou S městskou i státní policií S oddělením sociálně právní ochrany dětí a rodiny S FOD (Fond ohrožených dětí) S MDDM (Městský dům dětí a mládeže) S místními sportovními oddíly, s občanskými sdruženími, S Oblastním muzeem S Knihovnou Eduarda Petišky S DPS (Dům s pečovatelskou službou) S farností S hasiči S armádou S úřadem práce Úspěchy našich žáků 2012/2013 Soutěže školní Celoroční soutěž o nejlepší třídu Svatováclavský šachový turnaj Foto soutěž Nejzajímavější pohled na Starou Boleslav a její okolí Foto soutěž Vnímáme přírodu Staroboleslavský klíč (regionální soutěž) Přírodovědný klokan Pythagoriáda Matematický klokan Turnaj ve stolním tenise Recitační soutěž Pěvecká soutěž Skřivánek Vánoční florbalový turnaj OČJ OAJ DO MO

19 BioO Velikonoční soutěž Atletický čtyřboj Soutěže okresní, krajské a vyšší Přebor škol v šachu 2. místo st. chlapci postup do KK Stolní tenis - 2. místo st. dívky Logická olympiáda (MENSA) - KK Staroboleslavský klíč finále 2. m Přírodovědný klokan 2. místo DO 1. místo (mezi ZŠ) Pythagoriáda 1.místo (+2 úspěšní řešitelé) Pythagoriáda 1., 2. místo (mezi ZŠ) OAJ 1. m OČJ MO 3 úspěšní řešitelé (I. st.) MO místo (mezi ZŠ) MCDONALD CUP fotbal Macharův Brandýs (recitační a literární soutěž) recitace 2. m II. kat.,1. m III. kat. 3. m III. kat. literární - 1. m II. kat.,1. m II. kat., absolutní vítězství Pohár rozhlasu 1. m ml. dívky, ml. chlapci i st. chlapci, 3.m st. dívky Srnčí trofej 2x 1. m s postupem na MR Mladý zahrádkář všechna přední místa Atletický čtyřboj KK 1. místo st. chlapci postup na MR

Výroční zpráva o činnosti školy 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011 / 2012 ZŠ STARÁ BOLESLAV Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Jungmannova 164, okres Praha - východ tel. 326911188, fax 326912121, E-mail:info@1zs.brandysnl.cz www.1zs.brandysnl.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013 / 2014 ZŠ STARÁ BOLESLAV Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Jungmannova 164, okres Praha - východ tel. 326911188, fax 326912121, E-mail:info@1zs.brandysnl.cz www.1zs.brandysnl.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - úvod

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - úvod Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - úvod Ekologizace provozu a atmosféry školy Usilovat o to, aby se všichni zaměstnanci školy snažili o vytvoření vlídné atmosféry ve škole a o přátelský

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty úvod. Dlouhodobý a střednědobý plán EVVO školy je k dispozici u vedení školy.

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty úvod. Dlouhodobý a střednědobý plán EVVO školy je k dispozici u vedení školy. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty úvod Dlouhodobý a střednědobý plán EVVO školy je k dispozici u vedení školy. Ekologizace provozu a atmosféry školy Usilovat o to, aby se všichni zaměstnanci

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Školní rok 2015/2016 identifikátor zařízení: 600 008 291 IZO součásti: 000

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královehradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Jičín, Husova 170 Adresa: Husova 170, 506 01 Jičín Identifikátor školy: 600 092 160 Termín konání inspekce: 20. 22. února

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2012/2013 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Dlouhodobý a střednědobý plán EVVO školy je k dispozici u vedení školy.

Dlouhodobý a střednědobý plán EVVO školy je k dispozici u vedení školy. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty úvod Dlouhodobý a střednědobý plán EVVO školy je k dispozici u vedení školy. Ekologizace provozu a atmosféry školy Usilovat o to, aby se všichni zaměstnanci

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více