Výroční zpráva o činnosti školy 2012 / 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2012 / 2013"

Transkript

1 ZŠ STARÁ BOLESLAV Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Jungmannova 164, okres Praha - východ tel , fax , Výroční zpráva o činnosti školy 2012 / 2013

2 Výroční zprávu vypracovala ředitelka školy Mgr.Jarmila Stojčevska, dle 10 zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv ve znění pozdějších předpisů, pedagogickou radou byla schválena dne. a školská rada ji schválila dne...

3 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, okres Praha východ Se sídlem Jungmannova 164, Brandýs nad Labem Stará Boleslav Právní norma Příspěvková organizace Zřizovatel: Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1 IČO ŠKOLY: IZ (identifikátor zařízení) : IZO ŠKOLY: IZO ŠD: Org.číslo: Kapacita školy: 650 Kapacita ŠD: 156 Kontakty: Tel , , , Tel./fax: Datová schránka: kjemjv4 E mail: ZŠ ŠD Počet tříd Počet žáků Počet oddělení Počet žáků 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 3 57 Celkem

4 2. Charakteristika školy, školní vzdělávací program Úplnost a velikost Plně organizovaná škola, jediná v boleslavské části města. Má velkou spádovou oblast, kterou tvoří kromě místních (z boleslavské i brandýské části města) i žáci z okolních obcí jako jsou např.: Nový Vestec, Káraný, Otradovice, Podbrahy, Skorkov, Sojovice, Kostelní Hlavno, Sudovo Hlavno, Hlavenec, Křenek, Lhota, Konětopy, Borek, Dřísy, Tuřice, Předměřice n.j., Škola poskytuje univerzální vzdělávací program, s důrazem na individuální přístup k žákům, pod heslem Každý může uspět. Kapacita je uspokojivě naplňována. Vybavení školy materiální prostorové - dostatečné vybavení učebnicemi, pomůckami - kopírovací zařízení - počítačová síť, server, internet, intranet - interaktivní tabule ve všech budovách školy - videotéka - kamery - fotoaparáty - dataprojektory - knižní fond učitelské a žákovské knihovny - hrnčířský kruh, keramická pec - počet učeben odpovídá počtu tříd ve třech budovách (velikost učeben různá) - 2 žákovské knihovny (I., II.st.) - učitelská knihovna - odborné učebny a pracovny pro výuku Čj, Ch, F, Z, Př, Vv, Hv, D, Cj, 2 počítačové pracovny, cvičná kuchyňka, dílna, keramická dílna, multimediální pracovna - dvě tělocvičny, hřiště Nová tělocvična je součástí hlavní budovy. Je využívána i pro volnočasové aktivity našich žáků i široké veřejnosti. Tělocvična (Jungmannova 765) slouží I. i II. stupni. Nemá potřebné parametry, chybí sociální zázemí, druhou tělocvičnu se nedaří postavit (z finančních důvodů přerušena naplánovaná dostavba školy). Školní hřiště u školní budovy v ulici Komenského 280 slouží jako hřiště pro míčové hry. Využíváno I. i II. stupněm i ŠD. Škola ho využívá od 7,50 do 15,30 hod. Potom slouží veřejnosti. Žáci II. stupně využívají atletického stadionu Houštka. Žáci 7. ročniku absolvovali v rámci výuky TV lyžařský kurz. hygienické - šatny, šatní skříňky - sociální zařízení - nastavitelný žákovský nábytek - zajištění bezpečnosti a ochrany žáků

5 - zajištění pitného režimu (automat na teplé i studené nápoje) - kiosek - zajištění režimu školy s ohledem na fyzické i psychické zdraví žáků Pedagogický sbor Struktura žáků Pedagogická a odborná způsobilost pedagogického sboru převyšuje dlouhodobě 90% výchovný poradce 1 metodik prevence 1 školní psycholog 1 asistent pedagoga 1 další vzdělávání se soustřeďuje na kurikulární reformu školství, na zlepšování odbornosti pedagogů 60% - místních, 40% - dojíždějících Dlouhodobé projekty EU Peníze školám (dokončení projektu 11/2013) školní psycholog Czechkid adopce na dálku (podpora chlapce z Indie) adopce zvířete v ZOO prevence rizikového chování Spolupráce s rodiči kvalitní vztah rodiče škola, rodiče si školu vybrali funkční spolupráce Rady rodičů, kterou tvoří zástupci všech tříd, při škole pracuje Školská rada, zřízená r Dny otevřených dveří Sponzoři školy Spolupráce s institucemi - zřizovatel - fin. prostředky na volnočasové aktivity - podpora ekologických aktivit - občanská sdružení - ZUŠ (koncerty, div. představení) - MDDM (soutěže, akce) - ostatní školy ve městě - Muzeum - Městská knihovna - Dům s pečovatelskou službou - farnost - hasiči - Úřad práce Praha-východ - armáda, policie - Slavoj Stará Boleslav sportovní aktivity Jednotlivé třídy školy a školní družiny (ŠD) byly rozmístěny ve 3 budovách : 1.A, 1.B, 1.C, 2.C, ŠD Okružní A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.B, 4.C Komenského A, 5.A, 5.B, 5.C a třídy II. stupně Jungmannova 164 Vyučování (přizpůsobeno zejména dojíždějícím žákům) začíná v 7,50 hod. Třikrát týdně probíhalo odpolední vyučování.

6 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program ŠKOLOU K ŽIVOTU U Č E B N Í P L Á N Y I. stupeň Ročník Počet tříd Čj AJ M PRV PŘ, INF VL HV VV TV PČ Celkem 1/ / / / / II.stupeň Ročník Čj AJ D Z PŘ CH F M Vk O VkZ TV INF HV VV SP PVP Celkem 6/ / / / Školní vzdělávací program dává dostatek prostoru pro kvalitní a komplexní výchovně vzdělávání proces s důrazem na individuální přístup k žákům (práce s mimořádně nadanými žáky a s žáky se specifickými poruchami chování a učení), na dobrou jazykovou vybavenost, aby v budoucnu byli konkurenceschopni.

7 3. Personální zabezpečení činnosti školy aprobovanost věkové složení Počet fyzických osob Počet přepočtených úvazků ZŠ pedagogové 37 35,5 ostatní 9 9 ŠD pedagogové 5 3,5 ostatní 0 0 Pracovní zařazení,funkce úvazek Kvalifikace,stupeň vzdělání,obor,kvalifikace Ředitelka školy 1,0 VŠ pedag. ČJ-HV 25 Statut. zást. ředitelky 1,0 VŠ pedag. M-Z 21 Zást. ředitelky 1,0 VŠ pedag. ČJ-D 37 učitel/ka 1,0 VS pedag st.zk. AJ 17 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. I.st +TV 33 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. I.st.+VV 23 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. M-F 28 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. SpP. 16 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. M-Ch 32 učitel/ka 1,0 VS pedag. Čj-OV 33 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. Př 28 učitel/ka 1,0 Nekvalif. 2 učitel/ka 1,0 Nekvalif. 10 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. ČJ - OV 20 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. Př-Tv 6 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. F-ZT 21 učitel/ka 1,0 Nekvalif. 0 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. I.st.+HV 8 učitel/ka 1,0 0,5 Nekvalif., ŠD nekvalif učitel/ka 1,0 VŠ pedag. RJ-Z 23 učitel/ka 1,0 ŠD 18 učitel/ka 1,0 ŠD nekvalif. 0 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. ČJ-Tv 3 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. I. st. +AJ 4 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. I.st+SpP 15 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. ČJ-D 34 učitel/ka 1,0 VŠ pedag-. I.st.+VV 27 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. M-ZT 23 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. ČJ-D-OV 35 učitel/ka 0,5 ŠD 0 učitel/ka 0,5 VŠCHT+ped. 1 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. TV-BrV 34 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. I.st.+HV 30 Roků ped.praxe

8 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. I.st +DrV 9 - rodičovská dov. učitel/ka 1,0 VŠ pedag. M-VV 36 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. I.st.+TV 27 učitel/ka 0,5 ŠD 11 učitelka 1,0 VŠ pedag.i.st.+hv 21 učitel/ka 1,0 VŠ pedag. RJ-OV-AJ 24 Věkové do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let rozmezí Počet pracovníků Věkový průměr 47,8 4. Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do škol celkem u zápisu poprvé po odkladu letošní odklady celkem nastoupí do 1. roč. 2013/ Přehled o vycházejících žácích ve školním roce 2012/2013 Gym. SOŠ Kon. SOU SOU SOU Bez SŠ Um. 4leté 3leté 2leté 9. ročník celkem (57) chlapci(27) dívky (30) ročník celkem (0) ročník celkem

9 5. ročník celkem (7) chlapci dívky Shrnutí práce VP (výchovné poradkyně) za školní rok Ve školním roce se podařilo realizovat většinu bodů plánu práce. 17 zákonných zástupců žáků využilo možnosti individuální konzultace buď ve stanovených hodinách, nebo si domluvilo náhradní termín. Stejně jako loni je číslo relativně nízké. U méně závažných problémů či dotazů rodiče stále častěji využívají a telefon. Mnoho rodičů mělo zájem o konzultaci na třídních schůzkách, jejich počet nebyl evidován. O hojné účasti svědčí fakt, že jsme pravidelně začínali ještě před začátkem třídních schůzek a odcházeli později, než bylo plánované ukončení. Více jak polovina konzultací se týkala profesní orientace (volba povolání, podávání přihlášek, možnosti studia na uměleckých školách). Zbytek se týkal převážně integrací a jiných výukových problémů, hlavně zhoršení prospěchu. Počet integrovaných žáků se pohyboval v rozmezí Stav kolísal podle aktuálních zpráv (někteří starší žáci vyřazeni, noví integrováni), většina integrací byla z důvodu specifických poruch učení (nejčastěji dyslexie, dysortografie, dysgrafie), tři z důvodu specifických poruch chování. Dva žáci byli integrováni ze zdravotních důvodů - těžká nedoslýchavost a diabetes. Počet integrovaných žáků zůstal zhruba stejně vysoký jako v loňském roce. Integrovaní žáci měli vypracovaný Individuální vzdělávací plán. Jeden žák měl na doporučení PPP Středočeského kraje vypracován IVP bez integrace. Všichni zúčastnění jej podepsali a zavázali se jej dodržovat. Spolupráce s třídními učiteli i ostatními vyučujícími byla většinou výborná, přistupovali k práci velmi zodpovědně. V pololetí a na konci školního roku jsme IVP stručně zhodnotili. Stejně jako loni zůstává cílem více motivovat rodiče ke spolupráci při plnění úkolů. Bez podpory rodiny nemůže mít naše práce patřičný efekt. Dále byly individuální studijní plány vystaveny dětem pobývajícím část roku v zahraničí. Při spolupráci s PPP jsou problematické dlouhé čekací lhůty. Od objednání k vyšetření uplynou zhruba tři měsíce, navíc si nově rodiče musí zprávu v poradně i vyzvednout. Poradna není schopna reagovat pružně na potřeby žáků. Je velmi obtížné dohledávat, kdo už na vyšetření byl a kdo stále ještě čeká. Sice není naší povinností hlídat, kdy má jít kdo na vyšetření, ale mnozí rodiče na to spoléhají. Od vystavení návrhu na vyšetření, do doby než škola získá zprávu, uplyne řada měsíců. Podle informací od žáků v letošním školním roce využili 3 žáci 9. ročníků s rodiči možnosti PPP testů profesionální orientace. Zbytek zájemců o test profesionální orientace byl testován školní psycholožkou přímo ve škole. Rodiče si službu velmi pochvalovali. V loňském roce se VP zúčastnila schůzky výchovných poradců pořádané PPP. Přítomen byl i pracovník Úřadu práce pro Prahu východ, informoval o stavu zaměstnanosti v regionu. Situace na trhu práce se velmi rychle mění, proto nelze zaručit, že daný obor bude žádaný i za 5 10 let. V PPP si VP vyslechla přednášku Neklidné dítě, dále se v loňském školním roce zúčastnila konference výchovných poradců na téma kariérové poradenství. Na toto téma zároveň úspěšně absolvovala e-learningový vzdělávací kurz v rozsahu 90 hodin zakončený závěrečnou prací. Ve spolupráci s metodičkou prevence, třídními učiteli a jednotlivými učiteli se snažíme vytipovávat potencionálně problémové žáky a působit na ně již preventivně. Právě v tom nám kromě jiného pomáhá školní psycholožka. S tou jsme v průběhu roku konzultovali aktuální problémy. Obrovskou výhodou je, že mohla působit rychle.

10 Letošní příjímací řízení proběhlo velmi poklidně. Všichni žáci byli umístěni v prvním kole přijímacího řízení, i když dva podávali odvolání, jednomu žáku byl na stejné SŠ nabídnut jiný obor. Druhého kola přijímacího řízení letos nikdo nevyužil. Přijímacího řízení se zúčastnilo 57 žáků z 9., 22 z 5. ročníku. 2 žáci z 9. ročníku a 1 žákyně z 5. ročníku dělali přijímací zkoušky na konzervatoře. Přijat byl jeden chlapec z devátého ročníku. 7 dětí z pátých ročníků nastoupí na víceleté gymnázium. Rozmístění uchazečů viz tabulka. Informativní schůzka pro rodiče vycházejících žáků proběhla 16. října Rodiče vycházejících žáků byli informování o možnostech studia i o průběhu přijímacího řízení. K dispozici rodičům byla i školní psycholožka. Na prezenční listinu se podepsalo 48 lidí (rodičů žáků 5. i 9. ročníku). Všem žákům 8. a 9. ročníku byl předán kontakt na Informační a poradenské středisko Úřadu práce. Skupinovou práci jsme nevyužívali. VP se účastnila několika jednání vedení a třídních učitelů s rodiči, nebo třídních učitelů s rodiči. O jednáních existují zápisy. Drobné kázeňské přestupky jsme řešili se žáky společně s metodikem prevence, popř. i třídními učiteli. V letošním roce bylo nutné svolat 5 výchovných komisí. Záznamy z jednání byly zaslány OSPOD. Nejčastějším prohřeškem bylo záškoláctví. Naším cílem je problematiku odhalovat včas a přesvědčit rodiče k aktivní spolupráci. 5. Výsledky vzdělávání žáků Počet žáků I.stupeň II.stupeň celkem prospěch chování vyznamenání prospěli neprospěli velmi dobré uspokojivé Neuspokojivé Počet žáků absence Průměr absence NTU DTU DŘŠ omluvená neomluvená na 1 ž. I.st , , II.st , , celkem , , Pochvaly udělovány aktuálně během celého školního roku.

11 Zahájení výuky AJ od 1. roč. Pravidelně se v rámci hodnocení a sebehodnocení školy i žáků zúčastňujeme srovnávacího testování firmou SCIO. Škola se zúčastnila celoplošné generální zkoušky testování 5. a 9. tříd. 6. Prevence rizikového chování Přehled preventivních aktivit za školní rok Září: Setkání s olympioniky kino Brandýs n.l Ostře sledované vlaky Div. Mladá Boleslav 9. roč sázení stromků brandýské náměstí ekoexkurze Chleby 6. roč volnočasové aktivity Příbram, Dobříš 8. a 9. roč stmelování kolektivů 7. AC (Liběchov) návštěva kostelů 5. AB Muzeum B. Smetany Jabkenice 5. A stmelování kolektivů 6. AB (Dětenice) Škola v přírodě 2. AB,5. B Říjen: Divadlo S+H 3. AB beseda se spisovatelkou poznáváme cizí kraje a kultury (M. Pilátová Jižní - Amerika) 5. BC Kostel Nanebevzetí PM humanitní praktikum 9. roč katovna Brandýs n.l. - humanitní praktikum 9. roč české úspěchy Krtek ve vesmíru knihovna St. Boleslav 4. A, 5. A návštěva kostelů 5. C zeměpisný pořad poznáváme cizí kraje roč návštěva kostelů 3. AB vystoupení žáků při slavnostním otevření brandýského náměstí volnočasové aktivity. Staroměstská radnice, Palác Kinských 6. a 7. roč volnočasové aktivity. Království železnic školní družina Lesní pedagogika 1. ABC Hasík 2. a 6. roč. Dopravní výchova 4. roč. Hrou proti AIDS 8. a 9. roč. Kašparovi besedy roč. Listopad: Staroboleslavská brána 3. AB Poznáváme les 2. AB Jeden svět na školách 8. C+ 9. roč volnočasové aktivity - Chrudim 1. Stupeň Pražský hrad 9. AC Senát ČR 8. AC

12 Kulturní pořad- Romeo a Julie: roč. Dopravní výchova 4. roč. Divadlo Gong 2., 4. a 5. roč. charitativní sbírka Prosinec: Adventní rozsvícení vánočního stromku Divadlo kouzel - ŠD Za Karlem Zemanem 8.A,C Praha Mikuláš 1. st Pernštejni roč. charitativní sbírka Adventní koncerty - sbírka vánoční trhy na zámku Leden: lyžařský kurz 7. roč Divadlo Gong 1. roč., 2. C Únor: Karneval 1. st hod.- velká těl.- organizace p. Hradecký Národní technické muzeum Praha - 8. B Březen: schůzka se spisovatelem Hrnčířem 3. AB Jak se hraje Otesánek ŠD Duben: ekopořad 4. a 6. roč ABC + 2. C divadlo Dopravní výchova 4. C Čelákovice nácvik evakuace celá škola Den Země celá škola VARHANY roč. Zámek Brandýs 2. A, 2. B Hasík 2. a 4. roč. Dopravní výchova 4. roč. Výstava Tutanchamon 8. roč. Květen: Zájezd Mauthausen vybraní žáci Pražský hrad 4. BC IQ PARK Liberec 7. AB Květinkový den celá škola ZOO Chleby ŠD Planetárium Praha 2. roč ZOO Liberec 1. roč., 6. A Terezín 9. C Knihovna St. Bol.- pasování žáků 1. ročníku na čtenáře Den dětí Výstava Tutanchamon- 6.,7., 9. roč. Škola v přírodě 3. B,4. BC Červen: Škola v přírodě 3.A, 4.A

13 4. 6. Hrad Kost 2.A,B,C ZeSŠ Brandýs n.l.- 8.r Školní akademie tajný výlet vybraní žáci 9.roč spaní ve škole 5.A slavnostní vyřazení žáků 9.roč.- zámek Itálie vybraní žáci Volnočasové aktivity Naše škola se při prevenci orientuje hlavně na volnočasové aktivity, proto se jejich nabídka každoročně zvyšuje a konečná struktura se upravuje podle zájmů dětí. Na škole pracovalo 22 kroužků, KMD a KMČ (Klub mladého diváka, Klub mladého čtenáře). Rada rodičů i zřizovatel pravidelně na tyto aktivity přispívají. Spolupracujeme i s dalšími subjekty ve městě Městský dům dětí a mládeže, hasiči, sportovní oddíly. Prevence zneužívání návykových látek Prolíná všemi ročníky a předměty, je obsažena v preventivních strategiích tříd, v besedách pro ročník. Je zařazena i do školního řádu a krizového plánu. Využíváme informační letáky, dokumentární filmy i DVD. O dané problematice jsou pravidelně na třídních schůzkách informováni i zákonní zástupci žáků. Žáci I. stupně se připravovali na projekt Normální je nekouřit a 9. ročník pracoval v rámci VKO a VKZ s materiály programu Hrou proti drogám (součást programu Drogy trochu jinak). Prevence šikany Naše škola má zpracovaný Program proti šikaně, který je součástí MPP (minimální preventivní program). Jeho hlavní součástí je Krizový plán školy. Program proti šikaně je i součástí PST (preventivní strategie třídy). Tato oblast je pečlivě sledována a pravidelně vyhodnocována (např. dotazníkem KDO JE KDO). Sociální sítě Bezpečnost internetu a problematika sociálních sítí je obsažena v preventivních strategiích tříd. Na toto téma probíhaly besedy žáků roč. s metodičkou prevence. U žáků II. stupně byla tato oblast zahrnuta do učiva VKO a VKZ. O dané problematice jsou pravidelně na třídních schůzkách informováni i zákonní zástupci žáků. Dopravní výchova Také tato oblast prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem na naší škole. Zvýšená pozornost je však této problematice věnována ve 4. ročníku ( cyklista) a v 9. roč. ( v rámci besedy o právním vědomí ). Zdravý životní styl Toto téma najdeme ve všech předmětech, ročnících i v PST. Naši žáci se zapojili např. do projektů: Pyramidáček Zdravé zuby Zdravá pětka Besedy a protidrogová prevence

14 Převážnou část zajišťuje Pedagogické a právní poradenství Praha. S PaedDr. Kašparovou a JUDr. Kašparem spolupracuje naše škola již řadu let a je pro naši školu i žáky přínosem. Zpráva o činnosti EVVO ve školním roce Pokračovala spolupráce s MěÚ Brandýs n/l - St. Boleslav - Dýcháme pro město výsadba stromů na obnoveném Masarykově náměstí ( ) - Ekokonference mladých ( ) - průběžné obměňování informací ve vývěsce na ekostezc na Ostrůvku Projekt Vnímáme přírodu - vzdělávací exkurze do záchranné stanice Pátek a do ZOO Chleby ( ) - 9. ročník fotosoutěže Vnímáme přírodu (spolupráce s fotoklubem Brandobol a rodinným klubem Klíček) - prezentace prací 7. ročníku Chov zajímavého zvířete, pěstování zajímavé rostliny Projekt Vánoce - podpora útulku pro opuštěná zvířata zámecké Vánoční trhy - začátek adventu ve St. Boleslavi program při rozsvícení vánočního stromu - vánoční lidové tradice výstava Vánoce v DPS - Vánoce pro lesní zvěř vybrané třídy 1. stupně Projekt Velikonoce - spoluúčast na výstavě Velikonoce v DPS, soutěž o nejzajímavější jarní dekoraci Projekt Den Země - besedy pro 4. a 6. ročník Tonda obal na cestách o třídění odpadu (EKOKOM) - úklid v okolí školy ( ) Přírodovědný klokan pro 8. a 9. ročník ( ) Školní kolo BiO (leden) Okresní kolo soutěže ČZS Mladý zahrádkář ( ) Okresní kolo soutěže ČMS Zlatá srnčí trofej ( ) Účast na výtvarných soutěžích - Dětská kresba při výstavě ZO ČSCh St. Boleslav Voda pro život - organizováno KEV Naše zahrádka - organizováno ČZS Amazonie - organizováno ZOO Praha Spolupráce s lesními pedagogy (1. stupeň) Sběr papíru a pomerančové kůry, třídění odpadu (papír, pet lahve, víčka, baterie) a využití získaných prostředků pro indického chlapce v rámci adopce na dálku, pro podporu komby ušaté v ZOO Praha a pro podporu Nadace Olgy Havlové Osvědčení společnosti CIUR za rok 2012 sběrem papíru bylo žáky školy zachráněno 74 vzrostlých stromů. Ocenění KEV (Klubu ekologické výchovy) Škola udržitelného rozvoje 2. stupně s platností 3 roky.

15 7. Vzdělávání pedagogických pracovníků a zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 1. Dlouhodobé cíle školy v oblasti rozvoje pedagogických pracovníků Vedení školy se snaží dlouhodobě vytvářet dobré podmínky pro zajištění DVVP na škole. Některé akce byly financovány z evropských strukturálních fondů. Snahou školy je umožnit všem pracovníkům jejich odborný růst zejména v těch oblastech, které přímo navazují na realizované programy školy a odbornost pracovníků. Jedná se například o kurzy a semináře, které navazují na vysokoškolské studium nebo které vedou své účastníky k moderním formám a metodám vyučování. Dlouhodobě se věnujeme oblasti integrace, prevenci. Dáváme možnost začínajícím pedagogům účastnit se seminářů a kurzů jim určeným. Velkou pozornost věnujeme rozšiřujícímu vzdělání učitelů cizích jazyků, vedení školy se věnuje oblasti školského managementu. Využíváme témat, která jsou spjata s výukou dle ŠVP. Chceme prohlubovat znalosti a dovednosti učitelů v oblasti hodnocení, sebehodnocení. 2. Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy 2.1 Vzdělávání vedoucích pracovníků školy Ředitelka školy sleduje novely zákonných norem, zaměřuje se na nové trendy ve školství v oblasti školského managementu, sleduje nové trendy v RVP, analyzovala spolu se spolupracovníky školní vzdělávací program a učinila nutné úpravy dle změn v RVP ZV. Absolvovala roční studium pro ředitele škol ukončené závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Zástupkyně ředitelky - seminář ŠVP - změny a realizace ve výuce. Řídila změny v ŠVP. Výchovná poradkyně se vzdělávala v oboru kariérního poradenství formou e-learningového studia. Preventistka absolvovala konferenci o prevenci, dále seminář Realizace sexuální výchovy Koordinátorka EVVO účast na konferenci EVVO 2.2. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků kurzy a semináře: Angličtina hrou 2.3. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT Škola je nadstandardně vybavena, pedagogičtí pracovníci jsou průběžně proškolování školním koordinátorem ICT Vzdělávání v ostatních oblastech DVPP vedoucí k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou učí.

16 Dle nabídky jednotlivých vzdělávacích organizací a pedagogických iniciativ mohou průběžně všichni učitelé (dle finančních možností školy) využívat těchto nabídek. Zejména se soustřeďujeme na odbornou přípravu, která pomáhá při výuce dle ŠVP. Semináře: Zdroje a využití energie, Alternativní zdroje energie, Hry s psychologickým obsahem, Důraz se kladl zejména na finanční gramotnost. Snaha o proškolení celého pedagogického sboru. Využití e-learningových kurzů. Hodnocení DVPP ve škole zejména s ohledem na hodnocení efektivnosti využití v práci školy Prostředky vynaložené na vzdělávání pedagogických pracovníků podporují zkvalitnění pedagogické práce ve škole. Získaných znalostí z kurzů, seminářů i dalších forem studia (12 možných dnů pro sebevzdělávání) je maximálně využíváno při vzdělávání a výchově. 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Žáci se zúčastnili nejrůznějších soutěží a olympiád, zaznamenali výrazné úspěchy umístěním na předních místech, získali cenná vítězství. Vyhlášení a organizace regionální dějepisné soutěže STAROBOLESLAVSKÝ KLÍČ (9. roč.) Pořádání SVATOVÁCLAVSKÉHO ŠACHOVÉHO TURNAJE (10. roč.) Celoroční soutěž tříd O NEJLEPŠÍ TŘÍDU (4. roč.) Celoroční soutěž ŠKOLNÍ ODZNAK ZDATNOSTI (2. roč.) Na škole funguje KMD (Klub mladého diváka) a KMČ (Klub mladého čtenáře) Na škole pracuje školní psycholožka, výchovná poradkyně, preventistka Četná vystoupení žáků Pravidelná spolupráce se zákonnými zástupci žáků (třídní schůzky, konzultace, dotazníková šetření, rada rodičů, školská rada) O životě školy seznamuje škola veřejnost prostřednictvím webových stránek školy Vychází školní časopis Školní expres (XI. roč.) Přispíváme do regionálních periodik (Městské listy, Prostor, Tok, ) Pořádáme Dny otevřených dveří Pravidelně pořádáme školní akademii Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku na brandýském zámku 9. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Termín inspekční činnosti ( březen 2013) Předmětem inspekční činnosti - institucionální hodnocení školy - posuzovaným obdobím jsou školní roky 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013 ke dni inspekce. Citace z kapitoly Závěry, celkové hodnocení školy: Činnost organizace je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Způsob řízení odpovídá typu školy, organizace vzdělávání umožňuje naplňování školních vzdělávacích programů a je funkční. Školní vzdělávací program základního vzdělávání i školní družiny jsou po úpravách v souladu s RVP ZV a školským zákonem.

17 Struktura řízení včetně kontrolního systému je velmi dobře nastavena a účinná. Škola účelně využívá a získává další finanční prostředky pro svou činnost. Materiální i personální podmínky jsou na požadované úrovni, realizace DVPP je v souladu s potřebami školy a ŠVP. Využité formy a metody výuky převážně akceptovaly potřeby žáků a podporovaly rozvoj jejich osobnosti. Úroveň matematické gramotnosti a jazykových kompetencí žáků odpovídá jejich věku a je na požadované úrovni. Podpora a úroveň čtenářské gramotnosti je příkladná. Činnost školy účinně přispívá k předcházení projevům rizikového chování. Propracování systému prevence v této oblasti a úroveň realizace výchovného poradenství je nadstandardní. Škola je otevřena spolupráci se všemi partnery, vytváří bezpečné prostředí a pozitivní atmosféru pro vzdělávání žáků. 10. Základní údaje o hospodaření školy a) Rozpočet školy přidělený KÚ Středočeského kraje Celkový rozpočet pro školu podle úpravy rozpočtu ze dne Kč Z toho platy Kč odvody Kč FKSP Kč ONIV Kč OPPP Kč b) Rozpočet školy přidělený Městem Brandýs n.l. Stará Boleslav Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Kč 0 Kč 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Spolupráce a přispívání na řadu dobročinných akcí (Život dětem, Pomozte dětem, adventní koncerty, Květinkový den, Nadace Olgy Havlové,.) Adopce na dálku podpora indického chlapce Adopce zvířete v pražské ZOO Využíváme projektu Školní mléko Spolupráce s Adrou, Diakonií Broumov pomoc potřebným Sbírka na pomoc postiženým povodní 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Název projektu: EU peníze školám

18 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název oblasti podpory. Zlepšování podmínek pro vzdělání na základních školách Datum zahájení projektu: Datum ukončení projektu: Rozpočet projektu celkem: ,00 Kč 13. Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání Se zřizovatelem spolupracujeme zejména s odbory školství, kultury a cestovního ruchu, územního rozvoje a památkové péče, majetku města, Školská rada se schází dle potřeby. Dobrá je spolupráce s Radou rodičů. Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou S městskou i státní policií S oddělením sociálně právní ochrany dětí a rodiny S FOD (Fond ohrožených dětí) S MDDM (Městský dům dětí a mládeže) S místními sportovními oddíly, s občanskými sdruženími, S Oblastním muzeem S Knihovnou Eduarda Petišky S DPS (Dům s pečovatelskou službou) S farností S hasiči S armádou S úřadem práce Úspěchy našich žáků 2012/2013 Soutěže školní Celoroční soutěž o nejlepší třídu Svatováclavský šachový turnaj Foto soutěž Nejzajímavější pohled na Starou Boleslav a její okolí Foto soutěž Vnímáme přírodu Staroboleslavský klíč (regionální soutěž) Přírodovědný klokan Pythagoriáda Matematický klokan Turnaj ve stolním tenise Recitační soutěž Pěvecká soutěž Skřivánek Vánoční florbalový turnaj OČJ OAJ DO MO

19 BioO Velikonoční soutěž Atletický čtyřboj Soutěže okresní, krajské a vyšší Přebor škol v šachu 2. místo st. chlapci postup do KK Stolní tenis - 2. místo st. dívky Logická olympiáda (MENSA) - KK Staroboleslavský klíč finále 2. m Přírodovědný klokan 2. místo DO 1. místo (mezi ZŠ) Pythagoriáda 1.místo (+2 úspěšní řešitelé) Pythagoriáda 1., 2. místo (mezi ZŠ) OAJ 1. m OČJ MO 3 úspěšní řešitelé (I. st.) MO místo (mezi ZŠ) MCDONALD CUP fotbal Macharův Brandýs (recitační a literární soutěž) recitace 2. m II. kat.,1. m III. kat. 3. m III. kat. literární - 1. m II. kat.,1. m II. kat., absolutní vítězství Pohár rozhlasu 1. m ml. dívky, ml. chlapci i st. chlapci, 3.m st. dívky Srnčí trofej 2x 1. m s postupem na MR Mladý zahrádkář všechna přední místa Atletický čtyřboj KK 1. místo st. chlapci postup na MR

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 577/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2011-2012 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více