Obsah 1. O nás 2. Úvodní slovo 5. Přepravované komodity 6. Organizace přeprav 10. Systémové vlaky 12. Příklady přeprav ČD Cargo 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah 1. O nás 2. Úvodní slovo 5. Přepravované komodity 6. Organizace přeprav 10. Systémové vlaky 12. Příklady přeprav ČD Cargo 14"

Transkript

1 Profil ČD Cargo

2 Obsah Obsah 1 O nás 2 Úvodní slovo 5 Přepravované komodity 6 Organizace přeprav 10 Systémové vlaky 12 Příklady přeprav ČD Cargo 14 Kombinovaná doprava 18 Terminál Lovosice 20 Doplňkové služby 21 Vozový park 24 Přehled vybraných vozových řad 26 Nákladní přeprava ČD Cargo, a. s., v roce Profil ČD Cargo 1

3 O nás Společnost ČD Cargo, a. s., vznikla 1. prosince 2007 vkladem části podniku ČD, a. s. Jsme největší český železniční dopravce. Nabízíme přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby. Zajišťujeme vnitrostátní i mezinárodní přepravu dle rozmanitých požadavků našich klientů. Strategickým cílem společnosti ČD Cargo, a. s., je zachovat si vedoucí pozici na trhu železniční nákladní dopravy v České republice a ve středoevropském regionu a současně být efektivní zákaznicky orientovanou společností. Výsledkem působení společnosti je maximalizovat hospodářský výsledek prostřednictvím aktivního obchodního zajištění stávajících i nových zakázek v nákladní dopravě a zároveň optimalizovat náklady na zajištění dopravního provozu i chodu celé společnosti. S ročním objemem přepravy zboží přibližně 86 mil. tun patříme mezi pět největších železničních dopravců v rámci členských zemí EU. Poskytujeme služby zákazníkům na přibližně 1100 místech České republiky a prostřednictvím dceřiných společností i po celé Evropě. Naše tržby z nákladní dopravy dosahují více než 17 mld. Kč. K zajištění provozu nákladních vlaků má ČD Cargo, a.s., k dispozici více než 900 lokomotiv elektrických i motorových. Své zboží mohou zákazníci naložit do cca 25 tisíc vozů různých řad. Vozidlový park je oblastí, na kterou je zaměřena investiční činnost.

4

5

6 ČD Cargo, a. s., má v nákladní dopravě co nabídnout. Vážení obchodní přátelé, vznikem samostatné společnosti ČD Cargo, a. s., začala nová etapa naší práce a zároveň spolupráce s vámi. Podle data narození je naše společnost ještě v plenkách, ale přináší si s sebou z mateřského lůna Českých drah bohaté zkušenosti zralé ženy. A právě na tyto zkušenosti a dobré jméno, které jsme si na poli nákladní dopravy vybudovali, chceme a budeme navazovat. Na prvním místě u nás vždy stál spokojený zákazník a spokojený může být pouze ten, kdo je přesvědčen, že za své peníze dostal službu v nejvyšší kvalitě. Abychom mohli kvalitu naší práce stále zvyšovat dle potřeb zákazníků, přistoupili jsme k masivní obnově vozového parku. S tím souvisí i postupný rebranding na novou firemní modromodrou tvář. První lokomotivy v novém, modrém kabátě už opouštějí depa po celé naší republice a rozjíždějí se do celého světa, aby vaše náklady dopravily včas a bezpečně do místa určení. Jsme přesvědčeni, že naše obchodní strategie zajistí stálé zvyšování objemů přepravy a zvyšování i zákaznické spokojenosti. Chceme pro vás být spolehlivým stabilním partnerem, který nabízí kvalitní a komplexní servis. Určitě mi dáte za pravdu, že prosperující společnost netvoří pouze dobře uzavřené obchody a kontrakty, ale i lidé podílející se na jejich realizaci. Chtěl bych na tomto místě vyzdvihnout obětavou a poctivou práci našich zaměstnanců na všech úrovních, kteří s námi zvládli i přerod společnosti v loňském roce a kteří i nadále pevně stojí na svých místech, aby zodpovědně plnili své každodenní nelehké úkoly. I díky nim jsme tak silnou a významnou evropskou společností v oblasti nákladní dopravy. Závěrem mi dovolte, abych vám popřál jen samé dobré zkušenosti s prací naší společnosti a poděkoval za důvěru, kterou nám projevujete. Ing. Josef Bazala předseda představenstva a generální ředitel Plánujeme ještě další rozšíření spolupráce s našimi partnery při výstavbě a rozšiřování vleček a veřejných logistických center. Tady vidíme drobné mezery, které je třeba zaplnit, aby už nikdo nepochyboval o tom, že železniční nákladní přeprava je ten nejvhodnější, a navíc ekologický, způsob, jak přemístit cokoliv kamkoliv. Profil ČD Cargo 5

7 Přepravované komodity Černé a hnědé uhlí Stavebniny Přeprava uhlí patří ke stěžejním činnostem naší nákladní přepravy. Na celkovém objemu se podílí asi 30 %, a to ve všech režimech přepravy (vnitrostátní doprava, dovoz a vývoz). Nemalou část tvoří přeprava v režimu průvoz. Skoro polovina hnědého uhlí směřuje do elektráren společnosti ČEZ, a. s., další část je určena jak pro tuzemské, tak i pro zahraniční odběratele, především na Slovensku. Uhlí z Ostravskokarvinského revíru zabezpečuje provoz energetických a hutních gigantů nejen u nás, ale i v cizině (Rakousko, Německo, Maďarsko, Slovensko). Tyto přepravy jsou realizovány zpravidla v ucelených vlacích. Menším odběratelům jsme schopni zajistit přepravy tříděného uhlí ve skupinách vozů nebo jako jednotlivé vozové zásilky. Přeprava černého a hnědého uhlí probíhá ve vozech typu Falls, Eas, Eaos, Es, Faccs nebo také v modernizovaných vozech Talls. Komodita uhlí zahrnuje kromě hnědého a černého uhlí také koks a brikety. Při komunikaci se zákazníky se pro zjednodušení mluví o třech základních komoditních skupinách černé uhlí, hnědé uhlí, koks. Při přepravě stavebnin a nerostných surovin používaných ve stavebnictví má železnice nezastupitelné místo. Ročně se ve vozech ČD Cargo přemístí přibližně 8 milionů tun stavebních materiálů. Nejčastěji jde o vápence, vápno a cement, stavebniny, nerostné suroviny, strusky a popely. Velmi významné jsou i přepravy odsiřovacích komodit do elektráren a tepláren v celé republice. Přeprava těchto materiálů probíhá často ve výsypných vozech, dále mohou být využity vozy kryté, vysokostěnné nebo nízkostěnné. Přeprava paletovaného nebo kusového zboží je zajišťována vozy Gbgkks, Gags/Gas, Hbbillns, Habbillnss, Kils nebo Laails, tvárnice a betonové prefabrikáty jsou přepravovány ve vozech Res, Rils, sloupy a konstrukce ve vozech Roos nebo Laaps, pro sypké, volně ložené zboží (drcené a těžené kamenivo, popely, strusky, sklářské a slévárenské písky) se využívají vozy Faccs, Falls nebo Talls, pro prefabrikace, pražce, dlažební kostky a podobné zboží se využívá vozů Es, Eas nebo Res. Potraviny a agro Do této oblasti patří vnitrostátní i mezinárodní přeprava potravin a zemědělských výrobků. Kromě zajištění vlastní přepravy zpracováváme analýzy přepravních potřeb a navrhujeme možná řešení včetně cenové nabídky, u dlouhodobých projektů garantujeme cenovou stabilitu. Ve spolupráci se zahraničními partnery sestavíme individuální jízdní řád dle potřeb 6 Profil ČD Cargo

8 zákazníka. Podílíme se i na přepravách realizovaných přes vnitrozemské říční přístavy, např. Děčín nebo Ústí nad Labem. Mezi potravinářské výrobky přepravované vlaky ČD Cargo patří potraviny a oleje, melasa, brambory, obiloviny, semena a odpady v potravinářském průmyslu a ostatní zboží rostlinného a živočišného původu. Za určitých podmínek jsme schopni přepravovat i živá zvířata. Pro přepravu potravinářských komodit se využívají moderní velkokapacitní vozy s posuvnými bočními stěnami, výsypné vozy a izotermické vozy. Přeprava zrnin je zajišťována vozy Tdgns, Tadgnss, Hadgs, sušenky a nápoje jsou přepravovány vozy Ibb(hpp)s, pro jablka, brambory nebo cukrovou řepu se využívají otevřené vozy Eas a Es, pro paletové zboží vozy Gags, Gbgs, Gbgkks, Hbbillns a Habbillnss, případně Kils nebo Laails. Chemické produkty a kapalná paliva Pro přepravu zkapalněných plynů, minerálních olejů a dalších chemických kapalných produktů se používají železniční cisternové vozy, například Zaes a Zacns, pro přepravy volně loženého zboží (hnojiva) vozy Tdns a Tadgnss. Ve vozech Gbgkks, Gas, Hbbillns, Habbillnss, Kils, Laails, Rils se přepravují prostředky na praní a čištění, plastové výrobky, pneumatiky a další chemické produkty na paletách nebo v obalech (bigbag), ve vozech Tams se přepravuje granulovaná smola. Při přepravě chemického zboží je nutné dodržet nakládací předpisy a zejména ustanovení uvedená v Příloze I k CIM Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID). Dřevo a papírenské výrobky Pro přepravu dřeva a papírenských výrobků nabízíme velmi výhodné podmínky. Ročně přemístíme více než 4 miliony tun tohoto zboží. Zajišťujeme vnitrostátní i mezinárodní přepravu surového dřeva, řeziva, dřevěné štěpky, dřevěného nábytku i jeho částí, celulózy a papírenských výrobků. Dřevo z oblastí postižených vichřicemi Kyrill a Emma bylo odváženo především vlaky ČD Cargo. Tím, že jsme v této mimořádné krizové situaci dokázali odvézt z lesů téměř 1,8 milionu tun dřevní hmoty, jsme jednoznačně prokázali, že jsme schopni operativně reagovat na zvýšené požadavky zákazníků v krizové situaci. Máme dlouholeté zkušenosti s bezpečným zajištěním přeprav chemických výrobků a kapalných paliv. Specializujeme se na přepravu celé škály surovin, polotovarů a produktů, které svým obsahem ovlivňují všechny průmyslové oblasti a zasahují do každodenního života jednotlivců. Za všechny můžeme jmenovat samozřejmě ropu, oleje, benziny, naftu, plyny, hnojiva, kyseliny, chloridy, oxidy, hydroxidy, sírany, uhlovodíky, fenoly, asfalt, plastové výrobky, vatu, obvazy, barvy, pryskyřice, kosmetické výrobky, prací prášky nebo třeba pneumatiky. Perspektivní oblastí trhu, ve které nabízíme své služby, je přeprava biolihů a MEŘO (metylester řepkového oleje). Přepravujeme také dřevěnou štěpku; ta probíhá buď klasickou technologií ve vozech Fmmrs a Tirs (železniční dopravní podnik ČD Cargo je neposkytuje), nebo ve speciálních kontejnerech pro přepravu štěpky, tzv. WoodTainerech, které jsou umístěny po třech na plošinovém voze. Pro přepravy štěpky je možné sestavit individuální jízdní řád, případně se podílet na zajištění celého technologického procesu.. Pro přepravu konkrétního druhu dřevěného či papírenského materiálu je nutné použít určitý typ železničního vozu a dodržet nakládací předpisy. Pro kmenové dříví se používají vozy Res, Eas, Roos, Laaps, pro kulatinu vozy Es, Eas, pro řezivo vozy Res, Eas, Rils, Roos, Laaps, případně kryté vozy Hbbillns, Habbillnss nebo Laails. Dřevěné desky, papír a buničina se přepravují ve vozech Hbbillns, Habbillnss, Rils, Kils a Laails. Profil ČD Cargo 7

9 Automotive Zákazníci z oblasti automobilového průmyslu jsou pro ČD Cargo také velice významní. Kromě motorových silničních vozidel vyrobených v České republice zajišťujeme i tranzitní přepravy např. ze Slovenska do Německa, z Polska do Itálie i na dalších trasách. Pro přepravu automobilů jsou využívány převážně soukromé vozy. Jsme schopni ušít produkty přímo na míru tak, jako je tomu v případě kontejnerového vlaku přepravujícího rozložené automobily z Mladé Boleslavi ke konečné montáži v ruské Kaluze. Jsme schopni zajistit i návoz plechů nebo dalších komponentů k výrobě automobilů. Železo, ocel, stroje NIEDERSACHSEN, ŠROTEXPRES / SCHROTT EXPRESS, převážně směrované do hutnických podniků v SRN. Pro přepravu zboží této komodity se používají otevřené nebo plošinové vozy. Výrobky ze železa se přepravují ve vozech Es, Eas, Ks, Res, Tams, Rils, plechy ve vozech Smmp nebo Shimmns (svitky), kolejnice ve vozech Res nebo Scmms, ocelové roury a trubky ve vozech Res, Roos nebo Laaps. Železný šrot se přepravuje ve vozech Es a Eas. Ostatní zboží Nabízíme rovněž zajímavé podmínky pro přepravu zboží, které není zařazeno v ostatních sekcích přepravovaných komodit. Vpřípadě zájmu o přepravu těchto netradičních zásilek se snažíme nabídnout zákazníkům optimální způsob transportu jak z pohledu ceny, tak i navazujících logistických procesů. Vrámci doplňkových služeb zajišťujeme projednání přeprav mimořádných zásilek. Vzhledem k rozmanitosti druhů zboží zařazených v této komoditě lze využívat pro přepravu prakticky všechny typy nákladních vozů, které má v současné době společnost ČD Cargo zařazeny ve svém provozu. Volba konkrétního vozu pak záleží na druhu a povaze přepravovaného zboží, na způsobu jeho zajištění ve voze a na požadovaném způsobu ochrany před povětrnostními vlivy během přepravy. Také s přepravou železa a strojírenských výrobků máme bohaté zkušenosti. Přepravujeme jak suroviny nezbytné pro výrobu, především železnou rudu, tak samotné železo, ocel, neželezné kovy a výrobky z nich. Dokážeme zajistit bezproblémovou přepravu lodních plechů. Jsme schopni uskutečnit také transport velkých strojů, jako jsou turbíny, čerpadla, kompresory či parní kotle, včetně zásilek s překročenou ložnou mírou. Významnou komoditou v železniční přepravě je také železný šrot. Pro jeho přepravy jsou zákazníkům ušity na míru šrotové systémové vlaky DURYNSKO / THÜRINGEN, BÁDENSKO- WÜRTEMBERSKO / BADEN-WÜRTEMBERG, DOLNÍ SASKO / Pro přepravu mimořádných zásilek (vysoká hmotnost, neobvyklé rozměry) je k dispozici několik typů hlubinových vozů Uaaik, případně plošinové vozy Smmp. Vojenské zásilky Jsem spolehlivým partnerem nejen pro Armádu České republiky, ale i pro celé NATO. Podílíme se na přepravách vojenské techniky na vojenská cvičení v tuzemsku i zahraničí, včetně zajištění přeprav na zahraniční mise. 8 Profil ČD Cargo

10

11 Organizace přeprav K přepravě veškerého zmiňovaného materiálu využíváme různé typy nákladních vlaků. Expresní nákladní vlaky (Nex) jsou určeny pro přepravu přednostních zásilek v mezistátní přepravě, v kombinované dopravě a v nadřazeném systému přepravy přednostní zátěže. Rychlé nákladní vlaky (Rn) se využívají pro přepravu důležitých nebo přednostních zásilek. Vyrovnávkové nákladní vlaky (Vn) jsou určeny jen pro dopravu prázdných nákladních vozů do míst nakládky. Průběžné nákladní vlaky (Pn) jsou vlaky, které slouží k přepravě zátěže mezi vlakotvornými stanicemi, a vlaky odesílatelské. Manipulační nákladní vlaky (Mn) jsou určeny k rozvozu zátěže do sousedních nebo mezilehlých stanic, ke svozu ze sousedních nebo mezilehlých stanic a k provedení dalších manipulací. Vlečkové vlaky (Vleč) se využívají pro jízdu na vlečku, odbočující ze širé trati, nebo na nákladiště s návratem do stanice, ze které byly vypraveny. Mohou být určeny i pro jízdu ze stanice na vlečku odbočující ze stanice, popřípadě opačně. 10 Profil ČD Cargo

12 Jednotlivé vozy Termínovaná přeprava Termíncargo Termínovaná přeprava Termíncargo zajišťuje kvalitnější a rychlejší přepravu zboží prostřednictvím vlaků nadřazeného systému přepravy přednostní zátěže. Její systém je provozován jako termínovaná doprava mezi stanicemi, kde přednostní vlaky manipulují, s připojením do dalších stanic, do kterých a ze kterých jsou vytvořeny návazné přípoje. Přeprava nákladu jednotlivými vozy je vhodným řešením pro zákazníka, který požaduje přepravu menšího objemu zboží. Jednotlivé vozy jsou od odesílatele k příjemci dopravovány běžnou vlakotvornou cestou. Informativní údaje o jízdním řádu je možné nalézt na v aplikaci SPONA. Často se využívá přepravy v tzv. nočním skoku (nakládka odpoledne / večer jízda vlaku přes noc vykládka druhý den ráno / dopoledne). V tomto režimu pracuje síť rychlých nákladních vlaků, která spojuje důležitá hospodářská centra ČR. Podrobné přepravní podmínky a seznam stanic zařazených do systému Termíncargo naleznete na v rubrice On-line nástroje / SPONA. Systémové vlaky Skupiny vozů Zákazníci s větším objemem zboží mohou využít přeprav ve skupinách min. 5 vozů za výhodnějších cenových podmínek. Ucelené vlaky Ucelené vlaky představují nejvhodnější způsob přepravy pro větší množství zboží, zvláště pak pro hromadné substráty. Jsou řazeny z vozů přepravujících pouze jednu zásilku a jedou přímo od odesílatele k příjemci bez jakýchkoli řadicích prací. Doba jízdy zásilky se tak výrazně zkracuje a ucelené vlaky jsou proto vysoce konkurenceschopné oproti silniční dopravě. Díky zjednodušené manipulaci je přeprava ucelenými vlaky také cenově výhodnější. Jedinou podmínkou pro využití této formy dopravy je dostatečné množství zboží, které ucelený vlak naplní. Významnou součástí portfolia našich produktů jsou ucelené systémové vlaky. Tyto vlaky jsou naším speciálním produktem určeným pro přepravu vozových zásilek. Přinášejí rychlé a kvalitní spojení s možností doplňovat zásilky v nácestných stanicích. Je v nich přepravováno zboží od více odesílatelů nebo pro více příjemců. Využít je proto mohou všichni zákazníci, kteří nemají dostatek zátěže do ucelených vlaků. Patří mezi ně ADRIA, CARPÁTHIA EXPRESS, EAST TRAIN a ITALIA. Profil ČD Cargo 11

13 Systémové vlaky Adria Carpáthia Express Vlaky Adria patří mezi ucelené vlaky, díky kterým mohou naši zákazníci rychle a efektivně přepravit své zboží z České republiky (především Ostravska) do přístavu Rijeka nebo dalších destinací v Chorvatsku či Bosně a Hercegovině. Tyto vlaky jsou vhodné také pro tranzitní zásilky z Polska a dalších baltských přístavů. Ucelené vlaky Carpáthia Expres umožňují rychlé a efektivní spojení na trase Česká republika Rumunsko. Přepravovat v nich lze všechny druhy zboží. Výjimky tvoří speciální vojenské zásilky, prázdné soukromé vozy, zásilky ve vozech Interfrigo, zásilky s překročenou ložnou mírou anebo zásilky živých zvířat. Vlakem nelze přepravit pouze speciální vojenské zásilky, prázdné soukromé vozy, zásilky ve vozech Interfrigo, zásilky s překročenou ložnou mírou a zásilky živých zvířat. Významnými výhodami využití vlaku Adria jsou zejména možnost doplňování zásilek v nácestných stanicích, napojení průvozních zásilek z Polska a Německa a sledování zásilek po celou dobu přepravy. Vlaky jsou vypravovány zpravidla dvakrát týdně, celková doba jízdy je přibližně 50 hodin. Hlavní výhodou využití tohoto spoje jsou zejména možnost napojení průvozních zásilek z Polska a Německa, neutralita rezervace přepravy na vlaku a sledování zásilek po celou dobu přepravy. Zásilky pro vlak Carpáthia Express jsou shromažďovány ve stanici Brno-Maloměřice, kam je podle jízdního řádu možné je navézt z jakékoliv stanice v České republice, případně ze stanic sousedních železnic, např. z Německa. Vlak je z Brna vypravován každý den. Doba přepravy do stanice Curtici není delší než 24 hodin. 12 Profil ČD Cargo

14 East Train Systémový vlak EAST TRAIN zahájil provoz v roce 2008 a jezdí v trase Bohumín Mosty u Jablunkova Fiľakovo / Štúrovo Bihárkeresztes Episcopia Bihor s návazností do dalších stanic v Rumunsku. Vznikl jako reakce na prudký hospodářský růst Rumunska po jeho vstupu do Evropské unie. I přesto, že je určen především pro přepravu hutního zboží, jej mohou využívat i další zákazníci. Italia Express Vlaky Italia představují ucelené vlaky, jejichž prostřednictvím máte možnost rychle a efektivně přepravit své zboží z České republiky do severní Itálie a Slovinska, včetně přístavu Koper. Spoje Italia jsou výhodné nejen pro přepravu zásilek z České republiky (návoz do stanice Ostrava nebo Břeclav), ale také pro tranzitní zásilky z Polska a baltských přístavů. Vlakem můžete přepravit téměř všechny druhy zboží. Výjimky tvoří pouze chemické produkty, kolejová vozidla na vlastních kolech, motorová vozidla, mimořádné zásilky a zásilky s překročenou ložnou mírou (PLM) bez předchozího projednání. Vlaky jsou z Ostravy vypravovány až pětkrát týdně. Soupravy vlaků Italia jsou využívány nejen pro zásilky do železničních stanic, ale také do terminálu MVO (Magazzini Veneto Oreintale) ve městě Santo Stino di Livenza. Zde nabízí ČD Cargo ve spolupráci se svými partnery další služby. Profil ČD Cargo 13

15 Příklady přeprav ČD Cargo Cukrovinky Vlakem se přímo z výroby rozvážejí Tatranky a další cukrovinky. Distribuční sklad se nachází na severozápadním okraji Prahy, blízko obce Tuchoměřice. Ve výrobním závodě v Opavě se sušenky a další výrobky naloží do izotermických nebo běžných krytých vozů, v Olomouci jsou do vlaku přivěšeny vozy naložené v další čokoládovně a tzv. nočním skokem jsou pak vozy dopraveny do žst. Středokluky, resp. do skladu v Tuchoměřicích. Vzdálenost mezi Opavou a Středokluky (po železnici 368 kilometrů) urazí zásilky za 13 hodin, což je doba plně srovnatelná s kamionovou dopravou. Sklo Po železnici se ročně přepraví kolem 50 tisíc tun skla v různých formách. Vzhledem k povaze zboží je u těchto přeprav velice důležité jeho balení a uložení ve voze, a samozřejmě výběr vhodné vozové řady. Při ideální kombinaci těchto faktorů probíhají přepravy i tak křehkého zboží s minimálním výskytem reklamací. Sklo se tradičně přepravuje z výrobních závodů v podobě pestré škály výrobků, počínaje skleněnými lahvemi přes různé užitkové sklo až po přepravu izolačních materiálů ze skleněných vláken. Na druhé straně se do těchto závodů sklo dováží v podobě skleněných střepů, které jsou recyklovány pro výrobu skla. Mezi naše dlouhodobé zákazníky patří například Vetropack Moravia Glass, a. s., Avirunion, a. s., UNION LESNÍ BRÁNA a. s. či jednotlivé závody podniku Bohemia Crystalex Trading, a. s. Bílá technika Mezi tradiční železniční přepravy patří přeprava bílé techniky od výrobce MORA MORAVIA s.r.o. do distribučních skladů v České a Slovenské republice. Na vlečce výrobního závodu, odbočující ze stanice Hlubočky-Mariánské Údolí, jsou sporáky naloženy do dvouosých nákladních vozů řady Hbbillns, do nichž se vejde až 208 kusů. Vozy jsou poté zařazeny do pravidelných vlaků Českých drah a tzv. nočním skokem přepraveny do železniční stanice Měšice u Prahy na trati Praha Všetaty. Ve spolupráci se slovenským dopravcem ZSCS je bílá technika přepravována také do slovenského distribučního skladu v Dobré Nivě u Zvolena. Ročně vyrobí MORA MORAVIA s.r.o. asi 400 tisíc sporáků a z tohoto množství je po železnici přepraveno přibližně 20 %. Většinou se jedná o vnitrostátní přepravy. Také menší část exportních přeprav, zejména do Rumunska, států bývalé Jugoslávie a do Polska, je realizována po železnici. Dřevěná štěpka Ve Ždírci nad Doubravou na vlečce Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. a v Plané u Mariánských Lázní na vlečce Stora Enso Timber Planá s.r.o. probíhá nakládka štěpky a uskutečňují se přepravy ucelených vlaků do železniční stanice Hněvice na vlečku Mondi Packaging Paper Štětí a. s., do Paskova pro Biocel Paskov, a. s., a pro odběratele v Rakousku. Vroce 2008 bylo tímto systémem přepraveno přes 580 tisíc tun suroviny. Přepravy se zpravidla uskutečňují v ucelených vlacích sestavených z 16 vozů řady Sgs. Na každém voze jsou umístěny tři speciální kontejnery (WoodTainery) vyrobené pro přepravy štěpky s ohledem na charakteristické vlastnosti této suroviny. K již vyvinutým produktům patří patentem chráněný kontejnerový systém přeprav Wood Tainer s inovační otočnou vykládkou. Poštovní železniční přeprava Celá poštovní železniční přeprava v České republice je zajišťována třemi páry vlaků kategorie Nex, které jsou vedeny v relaci Praha Ostrava a zpět. Vlaky jezdí pod názvy Poštovní expres, Poštmistr a Poštovský panáček a jsou sestaveny výhradně z vlastních vozů České pošty řad Postw a Gbkkqs. Železničními vozy jsou přepravovány zásilky mezi moderními automatizovanými třídicími uzly (Sběrný poštovní uzel, SPU), díky jejichž zprovoznění odpadla nutnost třídění pošty přímo v jedoucích železničních vozech. Tato činnost byla poměrně náročná vyžadovala velmi kvalifikovanou pracovní sílu schopnou v podmínkách jedoucího železničního vozu rychle a přesně roztřídit velké množství zásilek. Česká pošta dnes v České republice provozuje osm SPU: Praha- Malešice, Brno, Plzeň, Olomouc, Ústí nad Labem, České Budějovice, Pardubice, Ostrava. Z těchto míst nevyužívají železniční dopravu Brno, České Budějovice, Plzeň a Ústí nad Labem. 14 Profil ČD Cargo

16 Pneumatiky Od listopadu roku 2005 se ve vagónech přepravují také pneumatiky výrobky firmy MITAS, a. s. Tato společnost patří k předním evropským výrobcům pneumatik pro stavební, zemědělské a další mimosilniční stroje. Až do roku 2005 byla téměř veškerá produkce pneumatik odvážena z výrobního závodu ve Strašnicích do meziskladů a koncovým odběratelům kamiony. Měsíčně se jednalo až o 250 nákladních aut. Jejich poměrně obtížná nakládka ve stísněném areálu firmy spolu s nedostatečnými skladovacími prostory vedly zástupce MITASu k rozhodnutí vyhlásit výběrové řízení na komplexní zajištění skladování, a vlastně celé logistiky a distribuce vyrobeného zboží. Jen málokdo předpokládal, že právě tyto přepravy by mohly být převedeny ze silnice na železnici. Avšak nabídka Českých drah byla nakonec firmou THL Group s.r.o., která zabezpečuje celý logistický řetězec, vyhodnocena jako nejvýhodnější. Každý den odjíždí z vlečky MITASu skupina šesti krytých vozů řady Gbgkks speciálně vyčleněných pro tyto přepravy. Nakládka probíhá bezproblémově pomocí speciálních vysokozdvižných vozíků. V každém voze je naloženo cca 180 pneumatik. Vlakem se denně přepraví zboží, které by jinak muselo být odvezeno osmi až devíti kamiony. Logistický proces byl zracionalizován a v centru Prahy alespoň částečně ubylo emisí. Přepravy betonových prefabrikátů Společnost KB-BLOK systém, s.r.o., stále více využívá pro přepravy svých výrobků vibrolisovaných betonových stavebních prvků služeb ČD Cargo, a. s. V loňském roce brány výrobního závodu v Postoloprtech opustilo více než 400 železničních vozů ložených těmito výrobky s určením do distribučních skladů po celé České republice. Zákazník využívá výhod přeprav v ucelených vlacích. Automotive Naše společnost se významně podílí na dovozu i vývozu osobních automobilů a předpokládá se, že po již dokončeném dobudování závodu automobilky Hyundai v severomoravských Nošovicích přepravy pro automobilový průmysl ještě narostou. Dále pak České dráhy zajišťují obsluhu vlečky ve dvou významných českých automobilkách, Škoda Auto a TPCA v Kolíně. Přeprava sladu a piva Po železnici se přepravuje i klíčová surovina pro výrobu piva slad. Každoročně přepravíme více než 3500 vozů této suroviny. Slady vyrobené v České republice směřují k odběratelům nejen v západní Evropě, ale také na Balkáně, v zemích bývalého Sovětského svazu i v zámoří. Velkými odběrateli českého sladu jsou v současnosti polské pivovary. Slad je dopravován v moderních vozech s automatickým samovýsypným systémem. V loňském roce byly také znovuzahájeny pravidelné přepravy zboží, dříve pro železnici tak typického piva. Lahvové, plechovkové i sudové pivo z produkce Plzeňského Prazdroje pro skandinávský trh je pravidelně odváženo ze skladu v Domažlicích krytými železničními vozy do švédského Hallsbergu, odkud je dále distribuováno ke svým zákazníkům. Profil ČD Cargo 15

17 Palivo na letiště ČD Cargo zasahuje i do letecké dopravy, dopravuje na ruzyňské letiště cisterny s palivem pro letadla. Ročně přistavíme na vlečku téměř šest tisíc železničních vozů, což představuje přibližně tun leteckého paliva. Bohemia Express Pro kontejnerové vlaky Bohemia Express jsou tuzemskou počáteční nebo cílovou destinací Lovosice. Bohemia Express I spojuje lovosický terminál s německým Duisburgem. Poprvé vyjel na svou 700 km dlouhou cestu v noci ze 6. na 7. října Dnes jsou v této trase vypravovány 3 vlaky týdně a převážejí především nádržkové kontejnery na přepravu různých chemikálií a silo kontejnery. V těch je přepravován například granulát na výrobu PET lahví a dalších plastových výrobků. Spoje Bohemia Express II mohou zákazníci využívat třikrát týdně od 8. června 2006 k přepravám kontejnerů, výměnných nástaveb i sedlových návěsů mezi Lovosicemi a suchozemským terminálem Hamburg Bilwerder. 16 Profil ČD Cargo

18

19 Kombinovaná doprava Kombinovaná doprava Kombinovanou přepravou se rozumí přeprava zboží v jedné jediné přepravní jednotce (kontejner, výměnná nástavba, silniční návěs), přičemž během přepravy je využíváno více druhů dopravy. Převážná část trasy se uskutečňuje po železnici, vnitrozemskou vodní cestou nebo po moři bez manipulace se samotným zbožím. Počáteční část (svoz) nebo závěrečná (rozvoz) probíhá zpravidla po silnici nebo i po železnici. Naše společnost zajišťuje kombinovanou dopravu po celé Evropě ve spolupráci s ostatními železničními dopravními podniky a významnými tuzemskými i zahraničními operátory kombinované dopravy. Typy kombinované dopravy Kombinovaná doprava má dva základní typy přepravních systémů, a to kombinovanou dopravu doprovázenou (přeprava silničních vozidel na soupravách tvořených speciálními nízkopodlažními železničními vozy) a nedoprovázenou (přeprava pomocí velkých kontejnerů, výměnných nástaveb a návěsů). Projekty v doprovázené kombinované dopravě mají vždy dočasný charakter, v mnoha případech nahrazují nedostatečnou silniční infrastrukturu. Objednavatelem linek doprovázené kombinované dopravy může být také stát, který touto formou například reguluje silniční provoz nebo chrání životní prostředí. Provoz těchto linek je finančně velmi náročný, na jedné straně to jsou vysoké provozní náklady, především na údržbu speciálních nízkopodlažních vozů, a na druhé straně velmi nízké tržby. Nedoprovázená kombinovaná doprava je systémem perspektivnějším, protože v porovnání s doprovázenou kombinovanou dopravou se nepřeváží mrtvá hmotnost tahače a současně není nutná přeprava řidiče. S provozem obou těchto typů kombinované dopravy máme mnohaleté zkušenosti, nicméně žádná linka doprovázené KD již není na území ČR několik let provozována. Nabízíme také zapojení železniční dopravy do logistických řetězců našich zákazníků včetně přípravy logistického projektu. Společně se zákazníkem vypracujeme analýzu jeho přepravních potřeb, navrhneme možná řešení včetně cenových nabídek a realizujeme projekt. Zapojení železniční dopravy do logistických řetězců zákazníka přináší mnoho výhod. Jízdní řády vlaků se sestavují dle individuálních potřeb uživatelů. Klientům umožňuje lepší plánování vzhledem k výrobnímu procesu (např. příjezd a odjezd vlaků dle potřeby výroby), je cenově stabilní a ekologicky šetrnější než silniční doprava. Jeden ucelený vlak dokáže nahradit až 70 jízd kamionů, čímž přispěje mj. k odstranění těžké nákladní dopravy z obcí a nízkokapacitních silnic. V nedoprovázené kombinované dopravě ČD Cargo, zajišťuje dopravu ucelených vlaků mezi námořními přístavy a terminály v České republice, vnitrozemskými terminály navzájem, dopravu tranzitních vlaků přes Českou republiku nebo přepravu jednotlivých zásilek. Ve spolupráci s operátory kombinované dopravy zajišťujeme provoz v průměru 150 ucelených vlaků kombinované dopravy týdně. Vlaky mají v grafikonu vlakové dopravy nejvyšší prioritu a jsou vedeny v kategorii nákladních expresů. Díky spolupráci se sousedními železnicemi jsou některé vlaky provozovány na bázi technické a komerční důvěry, což zaručuje rychlé odbavení v pohraničních přechodových stanicích. Například jízdní doba vlaku mezi Prahou a Hamburkem je 12 hodin a odpovídá tak průměrné přepravní rychlosti přes 60 km/h. Přepravní jednotky Kontejnery Kontejnery řady ISO 1 jsou přepravní jednotky, které lze díky unifikovaným rozměrům přepravovat železniční, silniční i námořní dopravou. Využívají se zejména v přepravách mezi námořními přístavy a vnitrozemskými terminály, ze kterých jsou většinou rozváženy silničními vozidly ke konečným zákazníkům. V překladištích s kontejnery manipulují většinou portálové jeřáby či čelní překladače (reachstacker). Kontejnery lze stohovat do více vrstev. Jsou většinou ve vlastnictví 18 Profil ČD Cargo

20 rejdařů, logistických operátorů nebo leasingových společností. Technické parametry nejpoužívanějších kontejnerů řady ISO 1A a 1C Typ Vnitřní rozměry (mm) Délka Šířka Výška Počet palet 1AAA AA A CC C Silniční návěsy Ve střední Evropě poskytují operátoři kombinovanou dopravu také ve speciálně upravených silničních (sedlových) návěsech. V porovnání s běžnými silničními návěsy mají pouze zpevněný rám v místech, která slouží k uchycení překladačem při manipulaci v terminálu. Přeprava probíhá ve speciálních železničních vozech s kapsou. Vozy mají ve střední části prostor pro uložení náprav návěsu. Nakládka / vykládka těchto návěsů na železniční vůz probíhá pomocí stejných manipulačních prostředků jako u výměnných nástaveb či kontejnerů. Technické parametry Výměnné nástavby Vnitřní rozměry Délka 13,7 m Tyto přepravní jednotky jsou určeny zejména pro kontinentální přepravy. Od kontejnerů se liší zejména rozměry a vlastní hmotností. Prvky pro uchycení mají však výměnné nástavby i kontejnery řady ISO 1 shodně umístěny. Technické parametry nejpoužívanějších typů výměnných nástaveb Typ Vnitřní rozměry (mm) Délka Šířka Výška Počet palet A A A C C C Šířka Výška Využití ložné plochy 2,5 m 2,67 3 m 34 EUR palet Ložný objem až 102 m 3 Ucelené vlaky kombinované dopravy Bremerhaven Duisburg Rotterdam Hamburg Hafen Hamburg Billwerder Lovosice Mělník Praha Praha Žižkov Uhříněves Ostrava Brno Zlín Trieste Kontejnerové terminály Dunajská Streda Bratislava Budapest Profil ČD Cargo 19

Přepravované komodity

Přepravované komodity O nás Společnost ČD Cargo, a. s., vznikla 1. prosince 2007 vkladem části podniku ČD, a. s. Jsme největší český železniční dopravce. Nabízíme přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

ČD Cargo,a.s. a projekty logistiky CDV Brno,20.5.2008

ČD Cargo,a.s. a projekty logistiky CDV Brno,20.5.2008 ČD Cargo,a.s. a projekty logistiky CDV Brno,20.5.2008 Ing.Jaroslav Kvapil Vedoucí oddělení logistických služeb ČD Cargo, a.s., 1 ČD Cargo,a.s.-představení společnosti Založeno dne 1.12. 2007 odčleněním

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

STATISTICKÁ R O Č E N K A

STATISTICKÁ R O Č E N K A 2013 STATISTICKÁ R O Č E N K A SKupINy ČESKé dráhy Obsah Kolejová vozidla 2 Zaměstnanci 4 Osobní přeprava 5 Nákladní přeprava 6 dopravní výkony 9 hospodaření 12 Schéma sítě 14 Identifikační a kontaktní

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it!

Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it! Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it! Nový trend KD je službou pro silniční dopravce Lovosice, 31.března 2010 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Bratislava, 28.2.2012 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax +420 242 444 924

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Kal_obr_BEZ_tisk2.jpg Lovosice, 25.2.2013 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Project BOHEMIA EXPRESS Building shuttle train system of intermodal transport lines

Project BOHEMIA EXPRESS Building shuttle train system of intermodal transport lines Project BOHEMIA EXPRESS Building shuttle train system of intermodal transport lines Vize: Převádění toku zboží ze silnice na železnici založené na vzájemně výhodné spolupráci silničních dopravců se železnicí

Více

MOBILER - INOVATIVNÍ PŘEPRAVNÍ SYSTÉM V KOMBINOVANÉ PŘEPRAVĚ MOBILER INNOVATIVE SYSTEM OF INTERMODAL TRANSPORT

MOBILER - INOVATIVNÍ PŘEPRAVNÍ SYSTÉM V KOMBINOVANÉ PŘEPRAVĚ MOBILER INNOVATIVE SYSTEM OF INTERMODAL TRANSPORT MOBILER - INOVATIVNÍ PŘEPRAVNÍ SYSTÉM V KOMBINOVANÉ PŘEPRAVĚ MOBILER INNOVATIVE SYSTEM OF INTERMODAL TRANSPORT Václav Cempírek, Jaromír Široký 1 Anotace:Příspěvek popisuje inovační překládací systém Mobiler.

Více

20 let BOHEMIAKOMBI = 20 let úspěšné spolupráce silnice a železnice

20 let BOHEMIAKOMBI = 20 let úspěšné spolupráce silnice a železnice 20 let BOHEMIAKOMBI = 20 let úspěšné spolupráce silnice a železnice Kal_obr_BEZ_tisk2.jpg Praha, 24.května 2012 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax +420 242

Více

vstříc novým zítřkům!

vstříc novým zítřkům! Z minulosti od první až po čtvrtou generaci: stále než 100 letou tradicí od převozu nákladů rodinná společnost, s více koňskými povozy až k 4600 přepravním jednotkám od původního konceptu k evropskému

Více

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě

E V O L U C E V P Ř E P R A V Ě T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S T R A N S P O R T & L O G I S T I C S Sídlo společnosti: M. A. B. Group, s.r.o. Tovární 861 686 02 Staré Město tel.: +420 572

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

NÁKLADNÍ PROVOZ. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale

NÁKLADNÍ PROVOZ. Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale NÁKLADNÍ PROVOZ Pomůcka pro provoz na kolejišti sekce N-scale Datum aktualizace: 13. ledna 2014 Obsah: 1. Nákladní přeprava 2. Systém práce při setkání 2.1. Práce majitele modulu před prvním GVD 2.2. Práce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.

PLÁNY SPOJŮ. pro dopravu vozů se sběrným zbožím. Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61. PLÁNY SPOJŮ pro dopravu vozů se sběrným zbožím Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61.005/05 O21) Platí od 11. 12. 2005 1 Účinnost od 11. 12. 2005 Obsah Záznam

Více

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč

Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč STĚHOVÁNÍ ALBOS MOVERS Mezinárodní a vnitrostátní stěhování Stěhování na klíč Způsob oslovení zákazníka - bezplatná inspekce/prohlídka stěhované zásilky - seznámení s požadavky klienta - informování klienta

Více

Mezi hlavní aktivity firmy patří

Mezi hlavní aktivity firmy patří ocelové spojení s Evropu Společnost CARGONET s.r.o. byla založena v roce 1998 s hlavním cílem poskytovat kvalitní dopravní služby. Za necelých 10 let se podařilo takovou firnu vybudovat. V současnosti

Více

Náš zákazník 3M. Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj

Náš zákazník 3M. Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj Náš zákazník 3M Maximální úspora místa a udržitelný rozvoj Stručný přehled Rozsáhlá síť zákazníků, která pokrývá celou Evropu. Zásilky různých velikostí, které se odesílají každý den. Nestohovatelné palety,

Více

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s.

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s. LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY DŘEVOŠROT a.s. DŘEVOŠROT, A.S. WWW.DREVOSROT.CZ Prezentace je určená zaměstnancům společností zabývajících se výrobou

Více

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum

SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK. Zahraniční projekty VLC. Materiálové toky Doplňkový průzkum SWOT analýza dopravní infrastruktury MSK Zahraniční projekty VLC Materiálové toky Doplňkový průzkum Co je Veřejné logistické centrum? Veřejné logistické centrum (VLC) je definováno jako ohraničený prostor,

Více

Technologie dopravy. Ing. Vít Janoš, Ph.D. Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

Technologie dopravy. Ing. Vít Janoš, Ph.D. Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Technologie dopravy Železniční nákladní doprava Ing. Vít Janoš, Ph.D. Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Osnova přednášky Formy organizace železniční nákladní dopravy

Více

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í změna č. 4 účinná od 01. 06. 2009 11 Díl I TARIFNÍ USTANOVENÍ ODDÍL 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. ČD Cargo, a. s. v souladu s 36 písmenem a) zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 www.csaduh.cz Obsah 1. Holding ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

Optimalizujeme přepravu zboží po celém světě

Optimalizujeme přepravu zboží po celém světě Optimalizujeme přepravu zboží po celém světě COKOLIV, ODKUDKOLIV A KAMKOLIV Po moři či vzduchem. Malé i nadrozměrné. LETECKÁ PŘEPRAVA KURÝRNÍ SLUŽBY KUSOVÉ NÁMOŘNÍ PŘEPRAVY - LCL NADMĚRNÁ A SPECIÁLNÍ DOPRAVA

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Vojenská doprava. Železniční nákladní vozy využívané v podmínkách AČR

Vojenská doprava. Železniční nákladní vozy využívané v podmínkách AČR Vojenská doprava Železniční nákladní vozy využívané v podmínkách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete.

Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete. Chceme Vám být prospěšní tam, kde nás skutečně potřebujete. Bezpečnost Vašeho zboží? -> U nás priorita č. 1. Vozidla včas na nakládce? -> U nás vždy. Přišlo Vám zboží dříve, než jste očekávali? -> My Vám

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

PŘÍLOHA 1.1 Písemné označení a značky na nákladních vozech

PŘÍLOHA 1.1 Písemné označení a značky na nákladních vozech PŘÍLOHA 1.1 Písemné označení a značky na nákladních vozech Písmenné označení železničních nákladních vozů sestává z jednoho velkého písmene, tzv. základního řadového označení, které charakterizuje druh

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Statistická ročenka Skupiny České dráhy

Statistická ročenka Skupiny České dráhy 2012 Statistická ročenka Skupiny České dráhy Obsah 2 Kolejová vozidla 4 Zaměstnanci 5 Osobní přeprava 6 Nákladní přeprava 9 Dopravní výkony 12 Hospodaření 14 Schéma sítě 16 Identifikační a kontaktní údaje

Více

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Ostrava, 16. 6. 2015 Parametry infrastruktury pro nákladní dopravu dle evropské legislativy - Nařízení Evropského

Více

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Odborná konference LOGISTIKA Bratislava, Hotel Gate One, 28. 2. 2012 Ing. Mgr. David Krásenský konzultant pro strategii OLTIS Group

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Provoz a ekonomika dopravy, varianta vzdělávání ekonomická 1. povinná zkouška - Ekonomika 1. Trh, jeho struktura a zákonitosti 2. Právní úprava evidence

Více

Centrální vozový informační systém Českých drah

Centrální vozový informační systém Českých drah Centrální vozový informační systém Českých drah Hlavní úloha CEVISu: evidence a sledování pohybu železničních nákladních vozů. evidence vozů ČD a přechodné sledování a evidence vozů cizích železničních

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou AKTIVNÍ PRVKY LOGISTIKY VY_32_INOVACE_07_2_18_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VYMEZENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ Posláním aktivních prvků

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Struktura přepravovaných komodit v železniční dopravě

Vysoká škola logistiky o.p.s. Struktura přepravovaných komodit v železniční dopravě Vysoká škola logistiky o.p.s. Struktura přepravovaných komodit v železniční dopravě (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Ivana Slawiková Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

NÁVRH PARAMETRŮ KONTEJNEROVÉHO PŘEKLADIŠTĚ

NÁVRH PARAMETRŮ KONTEJNEROVÉHO PŘEKLADIŠTĚ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NÁVRH PARAMETRŮ KONTEJNEROVÉHO

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD.

Průvodce službami. Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. Průvodce službami Žijete rychlostí? Vyberte si DPD. O společnosti DPD Víte, že DPD vzniklo v roce 1976 denně doručí přes 1,6 milionu zásilek přepravuje zásilky až do 1.000 kg vaše zásilky přepraví rychle

Více

KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT

KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT KRITICKÁ MÍSTA V NÁKLADNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CRITICAL POINTS IN CARGO RAILROAD TRANSPORT Jaroslav Kleprlík 1, David Šourek 2, Pavel Mazač 3 Anotace: Příspěvek se zabývá popisem kritických míst v technologickém

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Priority a plánované investiční projekty do roku 2015 (2020) Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Co chceme? Chceme vrátit vodu tam, kam patří a to jak jejím významem, tak

Více

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM

AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM AWT TRADIČNÍ PARTNER S NOVÝM JMÉNEM KONFERENCE ZNAČKY V REGIONU ROZVOJ REGIONU Hotel Imperial, Ostrava 20. květen 2010 / Petr Jonák, ředitel korporátní komunikace skupiny AWT ADVANCED WORLD TRANSPORT A.S.

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR Ředitelství vodních cest ČR Význam dobudování infrastruktury vodních cest pro strojírenství a dopravu České republiky Ing. Jan Skalický pověřen řízením ŘVC ČR Ředitelství vodních cest ČR zřízeno 1. dubna

Více

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Ing. Michal Dorda VŠB - TU Ostrava Fakulta strojní Institut dopravy Obsah: 1. Definice cílů a účelu simulace VLC. 2. Struktura

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby

Náš zákazník Hilti. Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Náš zákazník Hilti Jediný dodavatel pro speciální, na míru šité služby Dodávka speciálního zboží v krátkých dodacích termínech Výchozí bod: dva sklady v Rakousku a Německu. Cíl: tisíce zákazníků v Rakousku,

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Doprava těžkých komponent v ČR po železnici

Doprava těžkých komponent v ČR po železnici Doprava těžkých komponent v ČR po železnici Ing. Ivan ČERVENKA Konference Strojírenství a doprava 10.5.2012 VŠB Technická univerzita Ostrava Základní informace o SŽDC Na základě zákona č. 77/2002 Sb. vznikly

Více

Joppa Logistics PREZENTACE SPOLEČNOSTI

Joppa Logistics PREZENTACE SPOLEČNOSTI PREZENTACE SPOLEČNOSTI SLOVO ŘEDITELE Vážení obchodní partneři, je mi ctí Vás seznámit se společností Joppa Logistics, dopravně spediční společností s tradicí od roku 2000. Naším cílem je poskytovat služby

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

Silniční dopravci na železnici

Silniční dopravci na železnici Vladimír Fišer Jednatel BOHEMIAKOMBI,spol.s r.o. www.bohemiakombi.cz operátor kombinované dopravy na trhu od roku 1992 leader v oblasti kontinentálních přeprav intermodálních návěsů bezplatná konzultantská

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 Investorsko Inženýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Průmyslová zóna

Více

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku

Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Srovnávací studie jednotkových nákladů mezi silniční a železniční nákladní dopravou v zemích EU a Švýcarsku Objednatel: ČD Cargo, a.s. Jankovcova

Více

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL POLICOVÉ REGÁLY 2 POLICOVÉ REGÁLY 3 POLICOVÉ REGÁLY Všeobecně slouží konstrukce policového regálu k ukládání různých druhů zboží a materiálů přímo na police (drobné zboží, krabice, plastové přepravky,

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti období 2004-2006 - Sektor dopravy - PŘEHLEDNÝ POPIS PROJEKTU Výstavba terminálu kombinované dopravy v Břeclavi a napojení vodní cesty Dunaj ČR I Projekt

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Průvodce službami. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700

Průvodce službami. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700 Průvodce službami Máte-li zájem o další informace, obraťte se na náš Zákaznický servis na čísle 841 700 700 Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. Modletice 135 251 01 Říčany, Praha - východ, info@dpd.cz

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

Čtyřnápravový železniční vůz řady Ealos vůz určený na přepravu dřeva

Čtyřnápravový železniční vůz řady Ealos vůz určený na přepravu dřeva obr.č.1 Základní přepravně technické údaje o voze: Interval vozu ( 5.-.8. pozice čísla vozu ) číselník FISCH 5931, 5946 Řada vozu Ealos Typ vozu Ealos-t 058 Výměnný režim RIV Číslo vozu, zařaditel vozu

Více

ČD Cargo. Stanovisko společnosti ČD Cargo k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady

ČD Cargo. Stanovisko společnosti ČD Cargo k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady Veřejné slyšení na téma: Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy, Brno 24.4.2009 ČD Cargo Stanovisko společnosti ČD Cargo k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

LOGISTIKA. Ing. Eva Skalická. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou LOGISTIKA Ing. Eva Skalická Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MANIPULAČNÍ JEDNOTKY VY_32_INOVACE_07_2_11_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou MANIPULAČNÍ JEDNOTKA je jakýkoliv materiál (balený

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

2015 4.11. 2015 / SPEEDCHAIN

2015 4.11. 2015 / SPEEDCHAIN VODNÍ DOPRAVA v České republice v roce 2015 4.11. 2015 / SPEEDCHAIN 2015 / Hřensko hranice Ústí nad Labem Labsko-vltavská vodní cesta Labe 222,90 km (po výstavbě PS Přelouč +24 km) Vltava 84,35 km Labská

Více

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved

PST Ostrava. Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved PST Ostrava Copyright PST Ostrava, a.s. All Rights Reserved Aktualizace 29.2.2008 PST Ostrava profil 1991 Založení PST Ostrava současným majitelem 2000 Získání Certifikátu ISO 9002/2001 na poskytování

Více

SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ SEKCE H DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 49 Pozemní a potrubní doprava 49.1 Železniční osobní doprava meziměstská 49.10 Železniční osobní doprava meziměstská 49.10.1 Železniční osobní doprava meziměstská 49.10.11

Více

Máme dostatek terminálů?

Máme dostatek terminálů? TÉMA MĚSÍCE Máme dostatek terminálů? V posledních letech se daří získávat stále více českých firem pro přepravu zboží kombinovanou dopravou. Tu však není možné provozovat bez terminálů, kde je zboží překládáno

Více

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz

Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Soudobé trendy v nákladní železniční dopravě a teritoriální expanze. Martin Boháč ČD Cargo, a. s. Specialista podpory prodeje Martin.Bohac@cdcargo.cz Železniční doprava ekologická doprava celosvětově produkuje

Více

1993-1998. Hans Strelow

1993-1998. Hans Strelow Doprava v zemích střední Evropy 1993-1998 Hans Strelow Polsko, Rumunsko a Česká republika dohromady představují 62% celkové délky železničních tratí zemí střední Evropy. Silnice a železnice jsou dominantními

Více

Náš zákazník Mall. Nejlepší logistický poskytovatel pro koncové zákazníky

Náš zákazník Mall. Nejlepší logistický poskytovatel pro koncové zákazníky Náš zákazník Mall Nejlepší logistický poskytovatel pro koncové zákazníky Flexibilní logistické řešení B2C Ve velkém internetovém obchodě zákazníci najdou vše, co potřebují ke svému každodennímu životu.

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů

Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Možnosti LLJO v oblasti přepravy cestujících a nákladů Společnost Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je největší regionální letiště v České republice s pravidelným vnitrostátním i mezinárodním provozem.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Srbsko logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 20.srpna 2014

Srbsko logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 20.srpna 2014 Srbsko logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 20.srpna 2014 REPUBLIKA SRBSKÁ (SRBSKO), Historický i geografický střed Balkánu, země dlouho se rozvíjející a přežívající na pomezí dvou světů, politických

Více

Historie...4 Současnost...5. Jeřáby Základní informace...8 Technické parametry...9 Ukázky z akcí...11

Historie...4 Současnost...5. Jeřáby Základní informace...8 Technické parametry...9 Ukázky z akcí...11 Katalog 2013 Obsah O společnosti Historie...4 Současnost...5 Jeřáby Základní informace...8 Technické parametry...9 Ukázky z akcí...11 Těžká a nadrozměrná přeprava Základní informace...13 Technické parametry...14

Více