STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 19. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková, Jindřich Tauber, Martin Bílek, František Brendl, Jiří Rozinek, Josef Kubát, Jan Němec Michal Zitko, tajemník magistrátu Ondřej Tušl, tiskový mluvčí magistrátu Omluveni: Vítězslav Novohradský, Libor Slezák, Milan Košař, Jaroslav Mojžíš I. Schválení programu schůze Program 19. řádné schůze rady města byl schválen takto: (pro 7) Informativní zpráva: Rozsah a podmínky modernizace plavidla Arnošt z Pardubic byla stažena z programu. 1. Program prevence kriminality 2011 P: Ivana Jelínková, předsedkyně komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Z: Petra Stoeva, odbor komunitních služeb 2. Rozhodnutí v pozici jediného akcionáře - Služby města Pardubic a.s. (schválení auditora společnosti) + nájem hrobového místa P: Josef Kubát, předseda představenstva SmP, a.s. Z: Lea Tomková, ředitelka SmP, a.s. 3. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku obce P: Martin Bílek, náměstek primátorky Z: Kateřina Sapárová, odbor majetku a investic 4. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázek P: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic Z: Karolína Vopršalová, odbor majetku a investic 19. řádná schůze dne Strana 1 (celkem 26)

2 5. Mandátní smlouva se spol. GORDION, s.r.o. - Rekonstrukce mostu M 706 lávka Ohrazenice P: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic Z: Karolína Vopršalová, odbor majetku a investic 6. IPRM - sídliště Dukla a Višňovka P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Petra Harišová, odbor ekonomický 7. Platba z rezervy rady, rezervy primátorky a rezerv náměstků P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z Kateřina Sedláčková, odbor ekonomický 8. Projednání změn stanov a.s. se 100% podílem města (DPMP, SMP, MRFP) P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 9. Projednání stabilizačních opatření společnosti Dostihový spolek a.s. P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 10. Stanovisko k prodeji akcií HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. (převod akcií pana Heřmana na pana Šmidberského) P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 11. Dotace z programu podpory cestovního ruchu P: Jan Němec, člen rady města Z: Miloslava Matějková, odbor kanceláře magistrátu 12. Určení platu zástupkyně ředitele DDM DELTA P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Iveta Skládalová, odbor komunitních služeb 13. Projednání žádosti o dotaci na projekt "Komunitní plánování" P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Miluše Topolská, odbor komunitních služeb Petra Harišová, odbor ekonomický Ivana Liedermanová, vedoucí odboru komunitních služeb 14. Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací ve školství P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Jana Harvánková, odbor komunitních služeb 15. Partnerská smlouva k projektu Central MeetBike P: Martin Bílek, náměstek primátorky Z: Vojtěch Jirsa, odbor hlavního architekta 16. Pernštejnský rok 2012 P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Lucie Břízová, odbor komunitních služeb 19. řádná schůze dne Strana 2 (celkem 26)

3 17. Galerie města Pardubic - GAMPA P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Lucie Břízová, odbor komunitních služeb 18. Rethinking Religion in India III. - III. Mezinárodní religionistická konference, Pardubice P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Lucie Břízová, odbor komunitních služeb 19. Aktualizace Směrnice o evidenci a vymáhání daňových pohledávek P: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru Z: Ilona Baloušková, odbor ekonomický 20. Aktualizace Směrnice o nakládání s majetkem města P: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru Z: Markéta Řeháková, vedoucí kanceláře tajemníka 21. Aktualizace směrnice Jednací řád Rady města Pardubic P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu 22. Pojmenování nové ulice P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Iveta Adámková, odbor kanceláře magistrátu 23. Dotace z programu Mládež v akci P: František Brendl, náměstek primátorky Z: David Tomíška, odbor kanceláře magistrátu 24. Zahraniční vztahy města Pardubic P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Jiří Binder, odbor kanceláře magistrátu 25. Darovací smlouva P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Radim Vávra, odbor kanceláře magistrátu Květa Baladová, odbor kanceláře magistrátu 26. Výklad interních předpisů ve vazbě na organizační změny P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Markéta Řeháková, vedoucí kanceláře tajemníka Radim Vávra, odbor kanceláře magistrátu 27. Změna organizační struktury a organizačního řádu magistrátu P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Jana Procházková, odbor sociálních věcí Michal Zitko, tajemník magistrátu 28. Stanovení celkového počtu zaměstnanců Magistrátu města Pardubic P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu 19. řádná schůze dne Strana 3 (celkem 26)

4 29. Jmenování vedoucích odborů Magistrátu města Pardubic P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu 30. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor - Nám. republiky č.p. 12 P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Aleš Uchytil, odbor kanceláře magistrátu 31. Pokračování ve spolupráci se společností RTA ve druhém pololetí roku 2011 P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Ondřej Tušl, odbor kanceláře magistrátu 32. Změny v komisích RmP a v Nadaci pro rozvoj města P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Iveta Adámková, odbor kanceláře magistrátu 33. Zahraniční služební cesty P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Miloslava Matějková, odbor kanceláře magistrátu Informativní zprávy: Cesta do zahraničí P: Petra Nacu, vedoucí odboru hlavního architekta Z: Vojtěch Jirsa, odbor hlavního architekta Změna v registraci příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Iva Kamenická, odbor komunitních služeb Stav rekonstrukce Pasáže P: Aleš Kopecký, ředitel MRFP a.s. Z: Aleš Kopecký, ředitel MRFP a.s. Na stůl byly předloženy: - Dodatek ke zprávě č. 4 - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle Zpráva č. 6 IPRM Dukla a Višňovka. - Příloha ke zprávě č. 12 Určení platu zástupkyně ředitele DDM DELTA - Nová zpráva č. 33 Zahraniční služební cesty - Informativní zpráva: Stav rekonstrukce Pasáže - Tabulka změnových listů k rekonstrukci PAP II. Informace primátorky a náměstků o činnosti a jednáních v období mezi radami Přiloženo k zápisu jako písemný materiál. (pro 7) 19. řádná schůze dne Strana 4 (celkem 26)

5 III. Schválení usnesení z 18. mimořádné schůze RmP a jmenování ověřovatelů z 19. řádné schůze Rady města Pardubic Usnesení z předešlé 18. mimořádné schůze Rady města Pardubic byla s c h v á l e n a. Ověřovateli zápisu ze 19. schůze RmP byli jmenováni: Jiří Rozinek Josef Kubát IV. Pořadí projednávaných zpráv 1. Program prevence kriminality 2011 Přijaté usnesení č. 1344/2011 (pro 7) poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality na rok 2011 subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou tohoto návrhu usnesení. 2. Rozhodnutí v pozici jediného akcionáře - Služby města Pardubic a.s. (schválení auditora společnosti) + nájem hrobového místa Zpravodaj: Josef Kubát, předseda představenstva SmP, a.s. Rozprava: Diskutován výběr společnosti SYSTEMA AUDIT a.s. a zkušenosti s cenou a kvalitou dodaných služeb. Josef Kubát: uvedl, že výběrové řízení na auditora společnosti proběhlo před cca 4 až 5 lety. Přislíbil pro příští rok řádné výběrové řízení. Přijaté usnesení č. 1345/2011 (pro 7) v pozici jediného akcionáře společnosti Služby města Pardubic a.s. společnost SYSTEMA AUDIT a.s. 19. řádná schůze dne Strana 5 (celkem 26)

6 Přijaté usnesení č. 1346/2011 (pro 7) nájem hrobového místa nebo prodloužení doby nájmu na částku 35,- Kč za m2 a rok s platností od Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku obce Přijatá usnesení č /2011 obsahují citlivé osobní údaje proto nemohou být zveřejněna. 4. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázek Přijaté usnesení č. 1366/2011 (pro 7) podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Cyklistická stezka Staré Čívice - FREE ZONE." dodavateli K+N stavební společnost, s.r.o., Pardubice, Na Vrtálně 84, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,-- Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1367/2011 (pro 7) podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava - výměna dveřních sestav a výlohy Na Drážce 1585 v Pardubicích" dodavateli PT point s.r.o., Pardubice, Nádražní 292, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou ,-- Kč bez DPH. 19. řádná schůze dne Strana 6 (celkem 26)

7 Přijaté usnesení č. 1368/2011 (pro 7) podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Opravy v objektu radnice č.p. 1 - sanace vlhkých prostor II. etapa - venkovní schodiště společenského sálu" dodavateli MARHOLD a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou ,40 Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1369/2011 (pro 7) R o z h o d l a podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v rámci veřejné zakázky "RPS - Pardubice, Karla IV. - IV. etapa, II. část" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,52 Kč bez DPH. Druhý v pořadí se umístil uchazeč Merit Bau CZ a.s., Pardubice, Nové Jesenčany, K Dolíčku 66, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,-- Kč bez DPH. Třetí v pořadí se umístil uchazeč K+N Pardubice, stavební společnost s.r.o., Pardubice, Na Vrtálně 84, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,--Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1370/2011 (pro 7) R o z h o d l a podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v rámci veřejné zakázky " RPS - Pardubice, Pravý břeh Labe - VII. soubor, 3. část " zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče MIROS dopravní stavby, a.s., Pardubice, Polabiny, Hradecká 545, PSČ Staré Hradiště, IČ: , s nabídkovou cenou 12, ,97 Kč bez DPH. Druhý v pořadí se umístil uchazeč ALPINE Bau CZ s.r.o., Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 15, ,--Kč bez DPH. Třetí v pořadí se umístil uchazeč STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 16, ,-- Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1371/2011 (pro 7) R o z h o d l a podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v rámci veřejné zakázky " RPS - Pardubice, Dubina - etapa G" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, 19. řádná schůze dne Strana 7 (celkem 26)

8 Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 5, Kč bez DPH. Druhý v pořadí se umístil uchazeč M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697, IČ: , s nabídkovou cenou 5, ,--Kč bez DPH. Třetí v pořadí se umístil uchazeč Merit Bau CZ a.s., Pardubice, Nové Jesenčany, K Dolíčku 66, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 5, ,-- Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1372/2011 (pro 7) R o z h o d l a podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v rámci veřejné zakázky "RPS - Pardubice, Černá za Bory - III. etapa" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče K+N stavební společnost, s.r.o., Pardubice, Na Vrtálně 84, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,-- Kč bez DPH. Druhý v pořadí se umístil uchazeč Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Hradec Králové, Honkova 272, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,--Kč bez DPH. Třetí v pořadí se umístil uchazeč Merit Bau CZ a.s., Pardubice, Nové Jesenčany, K Dolíčku 66, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,-- Kč bez DPH. 5. Mandátní smlouva se spol. GORDION, s.r.o. - Rekonstrukce mostu M 706 lávka Ohrazenice Zpravodaj: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic Ke zprávě byla přizvána K. Vopršalová, odbor majetku a investic. Rozprava: Diskutována dlouhodobá nespokojenost s prací firmy GORDION s. r. o. F. Brendl: doporučil provést výběrové řízení prostřednictvím oddělení investic OMI i za předpokladu, že se realizace zakázky posune na příští rok usn. 1373/2011. Přijaté usnesení č. 1373/2011 (pro 7) P o v ě ř u j e OMI ke zpracování zadávacího řízení na akci" Rekonstrukce mostu M 706 lávka Ohrazenice" s tím, že realizace celé zakázky bude provedena v 1. polovině roku Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 2, proti 4, zdrž. 1) uzavření mandátní smlouvy se společností GORDION, s.r.o., Praha 9, Vysočany, Kolmá 6/682, PSČ , IČ: , jejímž předmětem bude příprava, provedení a organizace zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění v rámci veřejné zakázky: "Rekonstrukce mostu M 706 lávka Ohrazenice". Mandátní smlouva je přílohou tohoto usnesení. 19. řádná schůze dne Strana 8 (celkem 26)

9 6. IPRM - sídliště Dukla a Višňovka Přijaté usnesení č. 1374/2011 (pro 7) I. S o u h l a s í s pořadím vyhodnocení projektů, které byly předloženy v rámci 7. výzvy b) bytové domy. Pořadí je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. II. D o p o r u č u j e k podpoře v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Pardubice - sídliště Dukla a Višňovka, vyhlášené 7. výzvy b) bytové domy projekty č. 705, 709, 713, 704, 702, 710, 706 uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. III. D o p o r u č u j e nepodpořit v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Pardubice - sídliště Dukla a Višňovka, vyhlášené 7. výzvy b) bytové domy projekt č.703, 707, 708, 712, 711, 714, 701 uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení. 7. Platba z rezervy rady, rezervy primátorky a rezerv náměstků Přijaté usnesení č. 1375/2011 (pro 7) na návrh porady vedení dne poskytnutí daru TJ Sokol Pardubice, IČ , na organizační zajištění oslav 85 let nepřetržitého trvání oddílu volejbalu T.J. Sokol Pardubice I, ve výši ,- Kč z rezervy rady. Přijaté usnesení č. 1376/2011 (pro 7) na návrh porady vedení dne poskytnutí daru sdružení PAMAKO, IČ , na organizační zajištění Mistrovství ČR v malé kopané v areálu Hůrka v termínu , ve výši 5.000,- Kč z rezervy rady. Přijaté usnesení č. 1377/2011 (pro 7) 19. řádná schůze dne Strana 9 (celkem 26)

10 na návrh porady vedení dne poskytnutí daru Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, IČ , na organizačně technické zajištění kongresu k sexuální výchově, ve výši ,- Kč z rezervy rady. Přijaté usnesení č. 1378/2011 (pro 7) R u š í usnesení č. 1273/2011 přijaté RmP dne , ve znění: " schvaluje na návrh porady vedení dne poskytnutí dotace Střední průmyslové škole elektrotechnické a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13, IČ , na zajištění dopravy 5-6 účastníků na mezinárodní konferenci ve Švédsku se zástupci zahraničních partnerů odborné školy Fenix, ve výši ,- Kč z rezervy rady." Částka bude přesunuta zpět do rezervy rady. Důvodem zrušení je, že v této záležitosti byly podány dva návrhy současně a oba byly přijaty. Příspěvek SPŠE a VOŠ byl poskytnut na základě přijatého usnesení č. 1276/2011. Přijaté usnesení č. 1379/2011 (pro 7) na návrh porady vedení dne úhradu nákladů na memoriál V.Ježka dne , ve výši 7.000,-Kč z rezervy pana náměstka Ing. Rozinka. Organizačně zajistí Ing. O.Tušl. Přijaté usnesení č. 1380/2011 (pro 7) na návrh porady vedení dne poskytnutí daru Evropskému parlamentu mládeže ČR, IČ , na zajištění pronájmu společenského sálu při pořádání akce "8.České fórum Pardubice",které se bude konat dne a ve výši 5 600,-Kč z rezervy pana náměstka Mgr. Taubera. Přijaté usnesení č. 1381/2011 (pro 7) na návrh porady vedení dne poskytnutí daru Východočeskému středisku obce spisovatelů, IČ , na zajištění občerstvení v HiS při pořádání východočeského uměleckého maratónu, který se koná dne , ve výši 5.000,-Kč z rezervy paní primátorky MUDr. Fraňkové. 8. Projednání změn stanov a. s. se 100% podílem města (DPMP, SMP, MRFP) Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic 19. řádná schůze dne Strana 10 (celkem 26)

11 Ke zprávě byl přizván M. Čada, odbor ekonomický. Rozprava: Řešena problematika článku 14, odst. 11 stanov a.s. týkajícího se povinnosti vypsat výběrové řízení na pozici ředitele. Stávající systém přikazuje vypsání výběrového řízení pravidelně, a to do 360 dní od konání komunálních voleb, resp. 1x za 4 roky, a to i přesto, že představenstvo má pravomoc kdykoliv ředitele ze své funkce odvolat (např. při špatném hospodaření společnosti apod.). Proto je nyní navrženo povinnost o vypsání VŘ zrušit a ponechat pouze stávající pravomoc představenstva na odvolání ředitele. Jako nástroj pro hodnocení výkonnosti ředitelů společností, resp. komplexního fungování společností pod jejich vedením, bylo navrženo zpracování analýz činností a procesů daných společností externí firmou. V tomto smyslu bylo navrženo nové usnesení - viz přijaté usnesení č Řešena otázka, zda je vhodné, aby tento audit byl proveden jednou firmou pro všechny a.s. Diskutována pozice současného ředitele EBA a.s. s tím, že představenstvo společnosti nedoporučuje změnu vzhledem k probíhajícímu projektu dotovaného z prostředků EU. Řešeny úpravy stanov spojené s pravomocemi představenstva a jejich delegováním na ředitele a.s. Hlasováno samostatně o změně stanov zrušit povinnost vypsání VŘ do 360ti dnů od konání voleb do ZmP návrh č. 1 B (pro 4, proti 1, zdrž. 2), návrh č. 2 B (pro 0, proti 5, zdrž. 2) nebylo přijato představenstva všech akciových společností města (včetně EBA a.s.), jsou povinna vypsat VŘ do 360ti dnů ode dne konání voleb do ZmP, tj. do konce září Na návrh pana Brendla byla upravena důvodová zpráva: Důvodem změn v článku 14 a 17 stanov je kvalitnější vymezení postavení ředitele společnosti, pokud je zároveň členem představenstva tak, aby ustanovení byla vyhovující. Návrh č. 1 Přijaté usnesení č. 1382/2011 (pro 7) S o u h l a s í s návrhem změn stanov obchodních společností se 100 % obchodním podílem města Pardubic (Služby města Pardubic a.s., Dopravní podnik města Pardubic a.s. a Městský rozvojový fond Pardubice a.s.), které jsou uvedeny v příloze návrhu usnesení s výjimkou návrhu změny článku 14, odstavce 11 stanov. Povinnost dle článku 14, odstavce 11 stanov vypsat výběrové řízení na ředitele do 360ti dnů ode dne konání voleb do ZmP navrhuje rada ve stanovách ponechat. 2 Přijaté usnesení č. 1383/2011 (pro 7) S o u h l a s í s návrhem změn stanov obchodních společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. dle přílohy k návrhu usnesení č. 1 a žádá představenstvo společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení změn stanov na valné hromadě s datem konání do s výjimkou návrhu změny článku 14, odstavce 11 stanov, která je navrženo ponechat v původním znění. 19. řádná schůze dne Strana 11 (celkem 26)

12 3 Přijaté usnesení č. 1384/2011 (pro 7) V y z ý v á představenstva akciových společností DPMP, SmP, EBA k neprodlenému vypsání otevřeného výběrového řízení na zpracování analýz procesů a činností jednotlivých společností dle přílohy tohoto usnesení. Výsledek těchto analýz bude předložen RmP do Zodpovídá : předsedové představenstev T: Projednání stabilizačních opatření společnosti Dostihový spolek a.s. (DS) Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Ke zprávě byl přizván M. Čada, odbor ekonomický Rozprava: Diskutován další vývoj společnosti v souvislosti s auditovanou účetní závěrkou, dle které kumulovaná ztráta převyšuje polovinu základního kapitálu (ZK). Návrhy na stabilizační opatření byly předjednány s dalšími akcionáři na valné hromadě DS: - město preferuje zvýšení základního kapitálu, drobní akcionáři navrhují snížit část ztráty snížením základního kapitálu. Toto opatření však vůbec neřešení problém cash flow, proto při jeho uplatnění bude nutné požadovat, aby významní akcionáři pomohli v cash flow poskytnutím půjček. Protože společnost čekají důležitá rozhodnutí a ne všichni akcionáři jsou přesvědčeni o vhodném nastavení stabilizace navrhované městem, je jim nabízena možnost prodat některé své akcie nebo jejich část, a to za cenu Kč 300,-/ks, tj. za cenu, jejíž výše je odvozena z prodejní ceny akcií dle veřejné dražby ze dne Pan Němec v souvislosti se zvýšením základního kapitálu navrhl upsat za 1 stávající akcii o jm. hodnotě Kč 1000,- jednu novou o jm. hodnotě Kč 500,- s tím, že v případě nevyužití práva úpisu ostatními akcionáři by město mohlo dosáhnout podílu 67%. Takové zvýšení by znamenalo celkový rozsah o Kč 5, ,- Kč. O tomto návrhu bylo hlasováno samostatně: (pro 3, proti 2, zdrž. 2) nebyl přijat. Diskutována několikaletá finanční pomoc města Dostihovému spolku a.s., která se bude opírat o vhodné rozložení půjček, jejichž výše bude souviset se zvýšením základního kapitálu, s rozsahem technického zhodnocení vhodného k vypořádání a s případnou ochotou ostatních akcionářů poskytnout půjčky. Kladen důraz na uzavření akcionářské dohody a nalezení shody s 2. největším akcionářem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který vlastní 22% akcií DS. Do návrhu č. 4 byli doplněni Š. Fraňková, J. Rozinek, M. Čada, A. Uchytil. 19. řádná schůze dne Strana 12 (celkem 26)

13 Návrh č. 1 Přijaté usnesení č. 1385/2011 (pro 7) S o u h l a s í aby jedním z nezbytných stabilizačních opatření společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: bylo zvýšení základního kapitálu společnosti o Kč ,-. Každý z akcionářů bude mít právo upsat za jednu stávající akcie o jmenovité hodnotě Kč 1000,- jednu novou akcii o jmenovité hodnotě Kč 300,-. Dopady zvýšení základního kapitálu na každého z akcionářů včetně očekávaného maximálně možného výdaje z rozpočtu města Pardubice jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy č Přijaté usnesení č. 1386/2011 (pro 7) S o u h l a s í aby město Pardubice učinilo všem akcionářům společnosti nabídku na odkup jejich akcií za cenu Kč 300,-/ks, tj. za cenu, jejíž výše je odvozena z prodejní ceny akcií dle veřejné dražby ze dne V případě využití nabídky všemi akcionáři je celkové potřebné pokrytí z rozpočtu města Kč 1 485,9 tis. 3 Přijaté usnesení č. 1387/2011 (pro 7) U k l á d á vedoucímu ekonomického odboru zapracovat dopady návrhu usnesení č. 1 a č. 2 této zprávy do změn rozpočtu roku 2011 k projednání v zastupitelstvu dne v rozsahu, který je detailněji uveden v příloze důvodové zprávy č Přijaté usnesení č. 1388/2011 (pro 7) S o u h l a s í s uzavřením akcionářské smlouvy mezi městem Pardubice (obchodní podíl 51,54 %) a panem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (obchodní podíl 22,51 %), která bude definovat podmínky vzájemné spolupráce s cílem stabilizovat a dále rozvíjet společnost Dostihový spolek a.s. a pověřuje pana/paní MUDr. Štěpánku Fraňkovou, Ing. Jiřího Rozinka, Ing. Miroslava Čadu, Mgr. Aleše Uchytila k jednání s cílem nalézt shodu na znění akcionářské smlouvy. 10. Stanovisko k prodeji akcií HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. (převod akcií) Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Rozprava: Vyjádřeny názory některých členů RmP k prodeji 2 ks akcií od pana xxxxxxx xxxxxxxxxx panu xxxxxxx xxxxxxxxxx 19. řádná schůze dne Strana 13 (celkem 26)

14 Přijaté usnesení č. 1389/2011 (pro 6, proti 1) S o u h l a s í se vzdáním se předkupního práva města Pardubice na odkoupení 2 ks akcií společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. o jmenovité hodnotě Kč ,-/akcii, které reprezentují obchodní podíl 0,5 % na celkovém základním kapitálu společnosti, který činí Kč 3, ,-. Zpravodaj: Jan Němec, člen rady města 11. Dotace z programu podpory cestovního ruchu Rozprava: Stažen návrh č. 9 dotace na akci Pardubický vinařský půlmaratón. U návrhu č. 2, 4 kritizovány chybějící konkrétní informace k dotovaným produktům. U návrhu č. 5 upozorněno, že se jedná o privátní projekt. U návrhu č. 6 doporučeno zafinancovat Pardubickým krajem. O návrzích č. 2, 4, 5, 6 bylo hlasováno samostatně a nebyly přijaty. Návrh č. 1 Přijaté usnesení č. 1390/2011 (pro 7) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Státní oblastní archiv v Zámrsku, IČO , na projekt Výstava k 80. výročí Výstavy tělesné výchovy a sportu v Pardubicích. 3 Přijaté usnesení č. 1391/2011 (pro 7) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Pardubice Region Tourism, IČO , na projekt Aktualizace a dotisk trhací mapy města Pardubic A ks. 7 Přijaté usnesení č. 1392/2011 (pro 7) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Dostihový spolek Pardubice a. s., IČO , na projekt 121. Velká pardubická České pojišťovny. 19. řádná schůze dne Strana 14 (celkem 26)

15 8 Přijaté usnesení č. 1393/2011 (pro 7) D o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Pardubice poskytnutí dotace z programu podpory ruchu ve výši Kč pro Kulturní centrum Pardubice, IČO 85286, na projekt Turistická atraktivita Zelená brána - kronika města Pardubic. 2 Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 3, proti 3, zdrž. 1) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Pardubice Region Tourism, IČO , na projekt Reprezentativní trička se znakem města Pardubic - Mistrovství Evropy v basketu mužů U16, Pardubice Níže uvedený návrh na usnesení nebyl (pro 3, proti 3, zdrž. 1) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Pardubice Region Tourism, IČO , na projekt Sada pohlednic - architektonické památky Pardubic. 5 Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 1, proti 3, zdrž. 3) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Lanové centrum Pardubice, IČO , na projekt Propagační letáky - lanové centrum. 6 Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 4, proti 0, zdrž. 3) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Sdružení přátel Pardubického kraje, IČO , na projekt Vydávání Vlastivědných listů Pardubického kraje. 19. řádná schůze dne Strana 15 (celkem 26)

16 9 Stažený návrh na usnesení D o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Pardubice poskytnutí dotace z programu podpory ruchu ve výši Kč pro xxxxxxx xxxxxxxxxx na projekt Pardubický vinařský půlmaratón Mistrovství České republiky. 12. Určení platu zástupkyně ředitele DDM DELTA Přijaté usnesení č. 1394/2011 (pro 7) U r č u j e plat zástupkyni ředitele - statutární orgán příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže DELTA Pardubice, Gorkého 2658, paní Soně Petridesové, s účinností od 1. září 2011 ve výši dle návrhu platového výměru. 13. Projednání žádosti o dotaci na projekt "Komunitní plánování" Přijaté usnesení č. 1395/2011 (pro 7) záměr ucházet se o dotaci na projekt s pracovním názvem "Komunitní plánování sociálních služeb v městě Pardubice" z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ), prioritní osa: 3. Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Výše podpory projektu OP LZZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 85 % z prostředků OP LZZ a zbývajících 15 % z prostředků státního rozpočtu, přičemž podporované aktivity nemají charakter veřejné podpory. Celkové způsobilé náklady projektu nepřesáhnou 5 mil. Kč. 14. Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací ve školství 19. řádná schůze dne Strana 16 (celkem 26)

17 Přijaté usnesení č. 1396/2011 (pro 7) odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice- Svítkov, Školní 748, IČ Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. Přijaté usnesení č. 1397/2011 (pro 7) odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, IČ Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. Přijaté usnesení č. 1398/2011 (pro 7) odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice- Ohrazenice, Trnovská 159, IČ Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 15. Partnerská smlouva k projektu Central MeetBike Přijaté usnesení č. 1399/2011 (pro 7) I. Partnerskou smlouvu mezi CDV,v.v.i a městem Pardubice v rámci projektu Central Meetbike. Jedná se o smlouvu o možnosti čerpání, využití a garantování finančních prostředků (dále jen "Smlouva"), která je uvedena v příloze tohoto usnesení a tvoří jeho nedílnou součást. II. P o v ě ř u j e Paní primátorku k podpisu smlouvy. 16. Pernštejnský rok řádná schůze dne Strana 17 (celkem 26)

18 Přijaté usnesení č. 1400/2011 (pro 7) záměr statutárního města Pardubice zapojit se do celorepublikového projektu "Pernštejnský rok 2012", jehož iniciátorem a koordinátorem je Národní památkový ústav Pardubice. Popis projektu "Pernštejnský rok 2012" je uveden v důvodové zprávě k tomuto usnesení. Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky 17. Galerie města Pardubic - GAMPA Rozprava: Upozorněno panem náměstkem J. Rozinkem, že částka 2, ,- Kč prozatím nemá místo v rozpočtu města na rok Návrh nebyl posouzen finančním výborem. Na návrh pana Rozinka byla upravena důvodová zpráva v posledním odstavci, a to takto: Schválení provozování GAMPY prostřednictvím příspěvkové organizace města Kulturní centrum Pardubice bude mít vliv na rozpočet města v roce Celkový popis projektu včetně podrobného rozpočtu je přílohou č. 1 této důvodové zprávy. Bylo doporučeno zajistit stanovisko finančního výboru. Pan náměstek F. Brendl předloží radě města vyhodnocení prostor Mázhausu. Přijaté usnesení č. 1401/2011 (pro 7) záměr provozovat Galerii města Pardubic prostřednictvím příspěvkové organizace města Kulturní centrum Pardubice, IČ: Rethinking Religion in India III. - III. Mezinárodní religionistická konference, Pardubice Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky Rozprava: Původně navržený převod finanční částky z kulturní komise byl stažen a doporučen příspěvek ,- Kč z rezervy rady viz usn. 1402/2011 Diskutována možná finanční podpora formou služeb od akciových společností města (např. bezplatné využití výlepových ploch). Přijaté usnesení č. 1402/2011 (pro 7) 19. řádná schůze dne Strana 18 (celkem 26)

19 částku ,- Kč z rezervy rady jako příspěvek na konání III. Mezinárodní religionistické konference v Pardubicích, jejíž iniciátorem a koordinátorem je Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra religionistiky. Přijaté usnesení č. 1403/2011 (pro 7) udělení záštity statutárního města Pardubic Univerzitě Pardubice, IČ: na akci: Rethinking Religion in India III. - III. mezinárodní religionistická konference, která se bude konat v Pardubicích ve dnech října Aktualizace Směrnice o evidenci a vymáhání daňových pohledávek Přijaté usnesení č. 1404/2011 (pro 7) směrnici č. 14 / 2011 O evidenci a vymáhání daňových pohledávek, která je přílohou tohoto usnesení. 20. Aktualizace Směrnice o nakládání s majetkem města Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města - uvedla, že aktualizace směrnice (varianta B) spočívá v pověření tajemníka převzít za město dary. Přijaté usnesení č. 1405/2011 (pro 7) aktualizovanou směrnici č. 13 / 2011 O nakládání s majetkem města, která je přílohou tohoto usnesení; s tím, že ve variantním článku 9, odstavci 2, vybírá variantu B. Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 0, proti 7) aktualizovanou směrnici č. 13 / 2011 O nakládání s majetkem města, která je přílohou tohoto usnesení; s tím, že ve variantním článku 9, odstavci 2, vybírá variantu A řádná schůze dne Strana 19 (celkem 26)

20 21. Aktualizace směrnice Jednací řád Rady města Pardubic Přijaté usnesení č. 1406/2011 (pro 7) Směrnici č. 12/2011 Jednací řád Rady města Pardubic, která je přílohou tohoto usnesení. Směrnice nabude účinnosti dne a ruší dosavadní směrnici č. 20/ Pojmenování nové ulice Přijaté usnesení č. 1407/2011 (pro 7) D o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Pardubic přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje pojmenování nově vzniklé ulice na území MO Pardubice I dle přiložené mapky, a to Na Sádkách. 23. Dotace z programu Mládež v akci Přijaté usnesení č. 1408/2011 (pro 7) podání žádosti o dotaci z programu Mládež v akci v rámci aktivit asociace Euro Equus. 24. Zahraniční vztahy města Pardubic Přijaté usnesení č. 1409/2011 (pro 7) 19. řádná schůze dne Strana 20 (celkem 26)

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 11. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 12.4.2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis ze 16. schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 21. 6. 2011 od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z 28. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 13. 12. 2011 od 9:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 8. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 22. 2. 2011 od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z XXIX. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne 27. 10. 2009 od 14:00 hodin ve Společenském sále

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis ze 45. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 17.07.2012 od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z XXV. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne 5. 5. 2009 od 14:00 hodin Přítomni: 35 členů zastupitelstva

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

POZVÁNKA. č.j. 001/2014

POZVÁNKA. č.j. 001/2014 č.j. 001/2014 POZVÁNKA Představenstvo akciové společnosti ALLCOMP, a.s. se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292, zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. 5. 2014

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35 KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce Kontrola použití příspěvku poskytnutého na činnost organizace

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva. Městský obvod - Statutární město Pardubice. Městský obvod Pardubice VI. Úřad městského obvodu Pardubice VI

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva. Městský obvod - Statutární město Pardubice. Městský obvod Pardubice VI. Úřad městského obvodu Pardubice VI Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Zápis z XVII. zasedání

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

P Ř E D S T A V E N S T V O

P Ř E D S T A V E N S T V O P Ř E D S T A V E N S T V O Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221, K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost ) s v o l á v

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Z á p i s. z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Z á p i s z 31. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 25. září 2012 od 10.30 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající : Přítomni : Omluveni : Ověřovatelé : Zapisovatelka

Více

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.

Více

USNESENi RADY STATUTARNIHO MESTA OPAVY

USNESENi RADY STATUTARNIHO MESTA OPAVY RADA STATUTARNIHO MESTA OPAVY USNESENi z mimoradne 7. schuze RADY,, v STATUTARNIHO MESTA OPAVY dne 5. 5. 2015 2 7. MRMO 5. 5. 2015 Mimořádné schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 5. 5. 2015 se

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 01766139, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 28915399, se sídlem Praha 6 - Břevnov, Pod Marjánkou 1906/12, PSČ 160 00 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitálmezi statutárním

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA a.s. se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 dne 3.června 2011 v 10.00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13-2 - Představenstvo

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s. Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti AO REAL, a.s. Představenstvo akciové společnosti AO REAL, a.s., IČ 28263278, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s. se sídlem Masarykova 1041, Kolín II, PSČ 280 02, IČ 27946576 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude

Více

USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012

USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012 USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012 USNESENÍ Č. 598/2012 Havárie střechy tělocvičny ZŠ Sokolovská výběr dodavatele stavebních prací na akci ZŠ Sokolovská - oprava

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Pravidla jsou vydávány k zabezpečení jednotného postupu při přejímání nepeněžitých vkladů infrastrukturního

Více

MATERIÁLY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY V ROCE 2015

MATERIÁLY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY V ROCE 2015 Přístav Pardubice, a.s., Pernerova 168, 530 02 Pardubice, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1153 IČ 60916583, DIČ CZ60916583, tel. 46

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 18. 12. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 9B) statutárního města Liberec na rok 2014 Zpracoval: odbor,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Představenstvo společnosti

Představenstvo společnosti Představenstvo společnosti IČ: 278 75 164, se sídlem: Praha 9, Poděbradská 777, PSČ 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11687 (dále jen společnost )

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7 360 66 Karlovy Vary Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČO: 263 65 804 Směrnice Podpisový řád Reg.číslo: 004/2012 Zpracoval: Ing. Jan Rais, MBA Vydáním se ruší: Přezkoumal:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: dle prezenční listiny MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ17 konané dne 31. 05. 2011 radní - Karla Jakob Čechová 1. Taneční studio Style,

Více

P R O T O K O L O J E D N Á N Í

P R O T O K O L O J E D N Á N Í P R O T O K O L O J E D N Á N Í Jednací číslo: 50 Cm 53/2004-237 50 Cm 54/2004 50 Cm 55/2004 50 Cm 59/2004 Krajský soud v Brně odd. 50 Cm dne 10.09.2007 P ř í t o m n i : Samosoudce: JUDr. Hana Klimešová

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: 7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 2018 Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 29. 4. 2015 v 17 hodin v

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis. z 18. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.7. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 18. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.7. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 18. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.7. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, pí. Raková, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom tajemník města JUDr.

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 Bod pořadu jednání: Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 15. 7. 2010 mezi statutárním městem Liberec

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více