STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 19. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková, Jindřich Tauber, Martin Bílek, František Brendl, Jiří Rozinek, Josef Kubát, Jan Němec Michal Zitko, tajemník magistrátu Ondřej Tušl, tiskový mluvčí magistrátu Omluveni: Vítězslav Novohradský, Libor Slezák, Milan Košař, Jaroslav Mojžíš I. Schválení programu schůze Program 19. řádné schůze rady města byl schválen takto: (pro 7) Informativní zpráva: Rozsah a podmínky modernizace plavidla Arnošt z Pardubic byla stažena z programu. 1. Program prevence kriminality 2011 P: Ivana Jelínková, předsedkyně komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Z: Petra Stoeva, odbor komunitních služeb 2. Rozhodnutí v pozici jediného akcionáře - Služby města Pardubic a.s. (schválení auditora společnosti) + nájem hrobového místa P: Josef Kubát, předseda představenstva SmP, a.s. Z: Lea Tomková, ředitelka SmP, a.s. 3. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku obce P: Martin Bílek, náměstek primátorky Z: Kateřina Sapárová, odbor majetku a investic 4. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázek P: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic Z: Karolína Vopršalová, odbor majetku a investic 19. řádná schůze dne Strana 1 (celkem 26)

2 5. Mandátní smlouva se spol. GORDION, s.r.o. - Rekonstrukce mostu M 706 lávka Ohrazenice P: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic Z: Karolína Vopršalová, odbor majetku a investic 6. IPRM - sídliště Dukla a Višňovka P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Petra Harišová, odbor ekonomický 7. Platba z rezervy rady, rezervy primátorky a rezerv náměstků P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z Kateřina Sedláčková, odbor ekonomický 8. Projednání změn stanov a.s. se 100% podílem města (DPMP, SMP, MRFP) P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 9. Projednání stabilizačních opatření společnosti Dostihový spolek a.s. P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 10. Stanovisko k prodeji akcií HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. (převod akcií pana Heřmana na pana Šmidberského) P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 11. Dotace z programu podpory cestovního ruchu P: Jan Němec, člen rady města Z: Miloslava Matějková, odbor kanceláře magistrátu 12. Určení platu zástupkyně ředitele DDM DELTA P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Iveta Skládalová, odbor komunitních služeb 13. Projednání žádosti o dotaci na projekt "Komunitní plánování" P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Miluše Topolská, odbor komunitních služeb Petra Harišová, odbor ekonomický Ivana Liedermanová, vedoucí odboru komunitních služeb 14. Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací ve školství P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Jana Harvánková, odbor komunitních služeb 15. Partnerská smlouva k projektu Central MeetBike P: Martin Bílek, náměstek primátorky Z: Vojtěch Jirsa, odbor hlavního architekta 16. Pernštejnský rok 2012 P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Lucie Břízová, odbor komunitních služeb 19. řádná schůze dne Strana 2 (celkem 26)

3 17. Galerie města Pardubic - GAMPA P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Lucie Břízová, odbor komunitních služeb 18. Rethinking Religion in India III. - III. Mezinárodní religionistická konference, Pardubice P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Lucie Břízová, odbor komunitních služeb 19. Aktualizace Směrnice o evidenci a vymáhání daňových pohledávek P: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru Z: Ilona Baloušková, odbor ekonomický 20. Aktualizace Směrnice o nakládání s majetkem města P: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru Z: Markéta Řeháková, vedoucí kanceláře tajemníka 21. Aktualizace směrnice Jednací řád Rady města Pardubic P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu 22. Pojmenování nové ulice P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Iveta Adámková, odbor kanceláře magistrátu 23. Dotace z programu Mládež v akci P: František Brendl, náměstek primátorky Z: David Tomíška, odbor kanceláře magistrátu 24. Zahraniční vztahy města Pardubic P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Jiří Binder, odbor kanceláře magistrátu 25. Darovací smlouva P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Radim Vávra, odbor kanceláře magistrátu Květa Baladová, odbor kanceláře magistrátu 26. Výklad interních předpisů ve vazbě na organizační změny P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Markéta Řeháková, vedoucí kanceláře tajemníka Radim Vávra, odbor kanceláře magistrátu 27. Změna organizační struktury a organizačního řádu magistrátu P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Jana Procházková, odbor sociálních věcí Michal Zitko, tajemník magistrátu 28. Stanovení celkového počtu zaměstnanců Magistrátu města Pardubic P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu 19. řádná schůze dne Strana 3 (celkem 26)

4 29. Jmenování vedoucích odborů Magistrátu města Pardubic P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu 30. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor - Nám. republiky č.p. 12 P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Aleš Uchytil, odbor kanceláře magistrátu 31. Pokračování ve spolupráci se společností RTA ve druhém pololetí roku 2011 P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Ondřej Tušl, odbor kanceláře magistrátu 32. Změny v komisích RmP a v Nadaci pro rozvoj města P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Iveta Adámková, odbor kanceláře magistrátu 33. Zahraniční služební cesty P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Miloslava Matějková, odbor kanceláře magistrátu Informativní zprávy: Cesta do zahraničí P: Petra Nacu, vedoucí odboru hlavního architekta Z: Vojtěch Jirsa, odbor hlavního architekta Změna v registraci příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Iva Kamenická, odbor komunitních služeb Stav rekonstrukce Pasáže P: Aleš Kopecký, ředitel MRFP a.s. Z: Aleš Kopecký, ředitel MRFP a.s. Na stůl byly předloženy: - Dodatek ke zprávě č. 4 - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle Zpráva č. 6 IPRM Dukla a Višňovka. - Příloha ke zprávě č. 12 Určení platu zástupkyně ředitele DDM DELTA - Nová zpráva č. 33 Zahraniční služební cesty - Informativní zpráva: Stav rekonstrukce Pasáže - Tabulka změnových listů k rekonstrukci PAP II. Informace primátorky a náměstků o činnosti a jednáních v období mezi radami Přiloženo k zápisu jako písemný materiál. (pro 7) 19. řádná schůze dne Strana 4 (celkem 26)

5 III. Schválení usnesení z 18. mimořádné schůze RmP a jmenování ověřovatelů z 19. řádné schůze Rady města Pardubic Usnesení z předešlé 18. mimořádné schůze Rady města Pardubic byla s c h v á l e n a. Ověřovateli zápisu ze 19. schůze RmP byli jmenováni: Jiří Rozinek Josef Kubát IV. Pořadí projednávaných zpráv 1. Program prevence kriminality 2011 Přijaté usnesení č. 1344/2011 (pro 7) poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality na rok 2011 subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou tohoto návrhu usnesení. 2. Rozhodnutí v pozici jediného akcionáře - Služby města Pardubic a.s. (schválení auditora společnosti) + nájem hrobového místa Zpravodaj: Josef Kubát, předseda představenstva SmP, a.s. Rozprava: Diskutován výběr společnosti SYSTEMA AUDIT a.s. a zkušenosti s cenou a kvalitou dodaných služeb. Josef Kubát: uvedl, že výběrové řízení na auditora společnosti proběhlo před cca 4 až 5 lety. Přislíbil pro příští rok řádné výběrové řízení. Přijaté usnesení č. 1345/2011 (pro 7) v pozici jediného akcionáře společnosti Služby města Pardubic a.s. společnost SYSTEMA AUDIT a.s. 19. řádná schůze dne Strana 5 (celkem 26)

6 Přijaté usnesení č. 1346/2011 (pro 7) nájem hrobového místa nebo prodloužení doby nájmu na částku 35,- Kč za m2 a rok s platností od Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku obce Přijatá usnesení č /2011 obsahují citlivé osobní údaje proto nemohou být zveřejněna. 4. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázek Přijaté usnesení č. 1366/2011 (pro 7) podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Cyklistická stezka Staré Čívice - FREE ZONE." dodavateli K+N stavební společnost, s.r.o., Pardubice, Na Vrtálně 84, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,-- Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1367/2011 (pro 7) podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava - výměna dveřních sestav a výlohy Na Drážce 1585 v Pardubicích" dodavateli PT point s.r.o., Pardubice, Nádražní 292, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou ,-- Kč bez DPH. 19. řádná schůze dne Strana 6 (celkem 26)

7 Přijaté usnesení č. 1368/2011 (pro 7) podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Opravy v objektu radnice č.p. 1 - sanace vlhkých prostor II. etapa - venkovní schodiště společenského sálu" dodavateli MARHOLD a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou ,40 Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1369/2011 (pro 7) R o z h o d l a podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v rámci veřejné zakázky "RPS - Pardubice, Karla IV. - IV. etapa, II. část" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,52 Kč bez DPH. Druhý v pořadí se umístil uchazeč Merit Bau CZ a.s., Pardubice, Nové Jesenčany, K Dolíčku 66, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,-- Kč bez DPH. Třetí v pořadí se umístil uchazeč K+N Pardubice, stavební společnost s.r.o., Pardubice, Na Vrtálně 84, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,--Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1370/2011 (pro 7) R o z h o d l a podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v rámci veřejné zakázky " RPS - Pardubice, Pravý břeh Labe - VII. soubor, 3. část " zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče MIROS dopravní stavby, a.s., Pardubice, Polabiny, Hradecká 545, PSČ Staré Hradiště, IČ: , s nabídkovou cenou 12, ,97 Kč bez DPH. Druhý v pořadí se umístil uchazeč ALPINE Bau CZ s.r.o., Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 15, ,--Kč bez DPH. Třetí v pořadí se umístil uchazeč STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 16, ,-- Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1371/2011 (pro 7) R o z h o d l a podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v rámci veřejné zakázky " RPS - Pardubice, Dubina - etapa G" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, 19. řádná schůze dne Strana 7 (celkem 26)

8 Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 5, Kč bez DPH. Druhý v pořadí se umístil uchazeč M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697, IČ: , s nabídkovou cenou 5, ,--Kč bez DPH. Třetí v pořadí se umístil uchazeč Merit Bau CZ a.s., Pardubice, Nové Jesenčany, K Dolíčku 66, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 5, ,-- Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1372/2011 (pro 7) R o z h o d l a podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v rámci veřejné zakázky "RPS - Pardubice, Černá za Bory - III. etapa" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče K+N stavební společnost, s.r.o., Pardubice, Na Vrtálně 84, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,-- Kč bez DPH. Druhý v pořadí se umístil uchazeč Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Hradec Králové, Honkova 272, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,--Kč bez DPH. Třetí v pořadí se umístil uchazeč Merit Bau CZ a.s., Pardubice, Nové Jesenčany, K Dolíčku 66, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,-- Kč bez DPH. 5. Mandátní smlouva se spol. GORDION, s.r.o. - Rekonstrukce mostu M 706 lávka Ohrazenice Zpravodaj: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic Ke zprávě byla přizvána K. Vopršalová, odbor majetku a investic. Rozprava: Diskutována dlouhodobá nespokojenost s prací firmy GORDION s. r. o. F. Brendl: doporučil provést výběrové řízení prostřednictvím oddělení investic OMI i za předpokladu, že se realizace zakázky posune na příští rok usn. 1373/2011. Přijaté usnesení č. 1373/2011 (pro 7) P o v ě ř u j e OMI ke zpracování zadávacího řízení na akci" Rekonstrukce mostu M 706 lávka Ohrazenice" s tím, že realizace celé zakázky bude provedena v 1. polovině roku Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 2, proti 4, zdrž. 1) uzavření mandátní smlouvy se společností GORDION, s.r.o., Praha 9, Vysočany, Kolmá 6/682, PSČ , IČ: , jejímž předmětem bude příprava, provedení a organizace zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění v rámci veřejné zakázky: "Rekonstrukce mostu M 706 lávka Ohrazenice". Mandátní smlouva je přílohou tohoto usnesení. 19. řádná schůze dne Strana 8 (celkem 26)

9 6. IPRM - sídliště Dukla a Višňovka Přijaté usnesení č. 1374/2011 (pro 7) I. S o u h l a s í s pořadím vyhodnocení projektů, které byly předloženy v rámci 7. výzvy b) bytové domy. Pořadí je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. II. D o p o r u č u j e k podpoře v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Pardubice - sídliště Dukla a Višňovka, vyhlášené 7. výzvy b) bytové domy projekty č. 705, 709, 713, 704, 702, 710, 706 uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. III. D o p o r u č u j e nepodpořit v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Pardubice - sídliště Dukla a Višňovka, vyhlášené 7. výzvy b) bytové domy projekt č.703, 707, 708, 712, 711, 714, 701 uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení. 7. Platba z rezervy rady, rezervy primátorky a rezerv náměstků Přijaté usnesení č. 1375/2011 (pro 7) na návrh porady vedení dne poskytnutí daru TJ Sokol Pardubice, IČ , na organizační zajištění oslav 85 let nepřetržitého trvání oddílu volejbalu T.J. Sokol Pardubice I, ve výši ,- Kč z rezervy rady. Přijaté usnesení č. 1376/2011 (pro 7) na návrh porady vedení dne poskytnutí daru sdružení PAMAKO, IČ , na organizační zajištění Mistrovství ČR v malé kopané v areálu Hůrka v termínu , ve výši 5.000,- Kč z rezervy rady. Přijaté usnesení č. 1377/2011 (pro 7) 19. řádná schůze dne Strana 9 (celkem 26)

10 na návrh porady vedení dne poskytnutí daru Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, IČ , na organizačně technické zajištění kongresu k sexuální výchově, ve výši ,- Kč z rezervy rady. Přijaté usnesení č. 1378/2011 (pro 7) R u š í usnesení č. 1273/2011 přijaté RmP dne , ve znění: " schvaluje na návrh porady vedení dne poskytnutí dotace Střední průmyslové škole elektrotechnické a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13, IČ , na zajištění dopravy 5-6 účastníků na mezinárodní konferenci ve Švédsku se zástupci zahraničních partnerů odborné školy Fenix, ve výši ,- Kč z rezervy rady." Částka bude přesunuta zpět do rezervy rady. Důvodem zrušení je, že v této záležitosti byly podány dva návrhy současně a oba byly přijaty. Příspěvek SPŠE a VOŠ byl poskytnut na základě přijatého usnesení č. 1276/2011. Přijaté usnesení č. 1379/2011 (pro 7) na návrh porady vedení dne úhradu nákladů na memoriál V.Ježka dne , ve výši 7.000,-Kč z rezervy pana náměstka Ing. Rozinka. Organizačně zajistí Ing. O.Tušl. Přijaté usnesení č. 1380/2011 (pro 7) na návrh porady vedení dne poskytnutí daru Evropskému parlamentu mládeže ČR, IČ , na zajištění pronájmu společenského sálu při pořádání akce "8.České fórum Pardubice",které se bude konat dne a ve výši 5 600,-Kč z rezervy pana náměstka Mgr. Taubera. Přijaté usnesení č. 1381/2011 (pro 7) na návrh porady vedení dne poskytnutí daru Východočeskému středisku obce spisovatelů, IČ , na zajištění občerstvení v HiS při pořádání východočeského uměleckého maratónu, který se koná dne , ve výši 5.000,-Kč z rezervy paní primátorky MUDr. Fraňkové. 8. Projednání změn stanov a. s. se 100% podílem města (DPMP, SMP, MRFP) Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic 19. řádná schůze dne Strana 10 (celkem 26)

11 Ke zprávě byl přizván M. Čada, odbor ekonomický. Rozprava: Řešena problematika článku 14, odst. 11 stanov a.s. týkajícího se povinnosti vypsat výběrové řízení na pozici ředitele. Stávající systém přikazuje vypsání výběrového řízení pravidelně, a to do 360 dní od konání komunálních voleb, resp. 1x za 4 roky, a to i přesto, že představenstvo má pravomoc kdykoliv ředitele ze své funkce odvolat (např. při špatném hospodaření společnosti apod.). Proto je nyní navrženo povinnost o vypsání VŘ zrušit a ponechat pouze stávající pravomoc představenstva na odvolání ředitele. Jako nástroj pro hodnocení výkonnosti ředitelů společností, resp. komplexního fungování společností pod jejich vedením, bylo navrženo zpracování analýz činností a procesů daných společností externí firmou. V tomto smyslu bylo navrženo nové usnesení - viz přijaté usnesení č Řešena otázka, zda je vhodné, aby tento audit byl proveden jednou firmou pro všechny a.s. Diskutována pozice současného ředitele EBA a.s. s tím, že představenstvo společnosti nedoporučuje změnu vzhledem k probíhajícímu projektu dotovaného z prostředků EU. Řešeny úpravy stanov spojené s pravomocemi představenstva a jejich delegováním na ředitele a.s. Hlasováno samostatně o změně stanov zrušit povinnost vypsání VŘ do 360ti dnů od konání voleb do ZmP návrh č. 1 B (pro 4, proti 1, zdrž. 2), návrh č. 2 B (pro 0, proti 5, zdrž. 2) nebylo přijato představenstva všech akciových společností města (včetně EBA a.s.), jsou povinna vypsat VŘ do 360ti dnů ode dne konání voleb do ZmP, tj. do konce září Na návrh pana Brendla byla upravena důvodová zpráva: Důvodem změn v článku 14 a 17 stanov je kvalitnější vymezení postavení ředitele společnosti, pokud je zároveň členem představenstva tak, aby ustanovení byla vyhovující. Návrh č. 1 Přijaté usnesení č. 1382/2011 (pro 7) S o u h l a s í s návrhem změn stanov obchodních společností se 100 % obchodním podílem města Pardubic (Služby města Pardubic a.s., Dopravní podnik města Pardubic a.s. a Městský rozvojový fond Pardubice a.s.), které jsou uvedeny v příloze návrhu usnesení s výjimkou návrhu změny článku 14, odstavce 11 stanov. Povinnost dle článku 14, odstavce 11 stanov vypsat výběrové řízení na ředitele do 360ti dnů ode dne konání voleb do ZmP navrhuje rada ve stanovách ponechat. 2 Přijaté usnesení č. 1383/2011 (pro 7) S o u h l a s í s návrhem změn stanov obchodních společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. dle přílohy k návrhu usnesení č. 1 a žádá představenstvo společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení změn stanov na valné hromadě s datem konání do s výjimkou návrhu změny článku 14, odstavce 11 stanov, která je navrženo ponechat v původním znění. 19. řádná schůze dne Strana 11 (celkem 26)

12 3 Přijaté usnesení č. 1384/2011 (pro 7) V y z ý v á představenstva akciových společností DPMP, SmP, EBA k neprodlenému vypsání otevřeného výběrového řízení na zpracování analýz procesů a činností jednotlivých společností dle přílohy tohoto usnesení. Výsledek těchto analýz bude předložen RmP do Zodpovídá : předsedové představenstev T: Projednání stabilizačních opatření společnosti Dostihový spolek a.s. (DS) Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Ke zprávě byl přizván M. Čada, odbor ekonomický Rozprava: Diskutován další vývoj společnosti v souvislosti s auditovanou účetní závěrkou, dle které kumulovaná ztráta převyšuje polovinu základního kapitálu (ZK). Návrhy na stabilizační opatření byly předjednány s dalšími akcionáři na valné hromadě DS: - město preferuje zvýšení základního kapitálu, drobní akcionáři navrhují snížit část ztráty snížením základního kapitálu. Toto opatření však vůbec neřešení problém cash flow, proto při jeho uplatnění bude nutné požadovat, aby významní akcionáři pomohli v cash flow poskytnutím půjček. Protože společnost čekají důležitá rozhodnutí a ne všichni akcionáři jsou přesvědčeni o vhodném nastavení stabilizace navrhované městem, je jim nabízena možnost prodat některé své akcie nebo jejich část, a to za cenu Kč 300,-/ks, tj. za cenu, jejíž výše je odvozena z prodejní ceny akcií dle veřejné dražby ze dne Pan Němec v souvislosti se zvýšením základního kapitálu navrhl upsat za 1 stávající akcii o jm. hodnotě Kč 1000,- jednu novou o jm. hodnotě Kč 500,- s tím, že v případě nevyužití práva úpisu ostatními akcionáři by město mohlo dosáhnout podílu 67%. Takové zvýšení by znamenalo celkový rozsah o Kč 5, ,- Kč. O tomto návrhu bylo hlasováno samostatně: (pro 3, proti 2, zdrž. 2) nebyl přijat. Diskutována několikaletá finanční pomoc města Dostihovému spolku a.s., která se bude opírat o vhodné rozložení půjček, jejichž výše bude souviset se zvýšením základního kapitálu, s rozsahem technického zhodnocení vhodného k vypořádání a s případnou ochotou ostatních akcionářů poskytnout půjčky. Kladen důraz na uzavření akcionářské dohody a nalezení shody s 2. největším akcionářem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který vlastní 22% akcií DS. Do návrhu č. 4 byli doplněni Š. Fraňková, J. Rozinek, M. Čada, A. Uchytil. 19. řádná schůze dne Strana 12 (celkem 26)

13 Návrh č. 1 Přijaté usnesení č. 1385/2011 (pro 7) S o u h l a s í aby jedním z nezbytných stabilizačních opatření společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: bylo zvýšení základního kapitálu společnosti o Kč ,-. Každý z akcionářů bude mít právo upsat za jednu stávající akcie o jmenovité hodnotě Kč 1000,- jednu novou akcii o jmenovité hodnotě Kč 300,-. Dopady zvýšení základního kapitálu na každého z akcionářů včetně očekávaného maximálně možného výdaje z rozpočtu města Pardubice jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy č Přijaté usnesení č. 1386/2011 (pro 7) S o u h l a s í aby město Pardubice učinilo všem akcionářům společnosti nabídku na odkup jejich akcií za cenu Kč 300,-/ks, tj. za cenu, jejíž výše je odvozena z prodejní ceny akcií dle veřejné dražby ze dne V případě využití nabídky všemi akcionáři je celkové potřebné pokrytí z rozpočtu města Kč 1 485,9 tis. 3 Přijaté usnesení č. 1387/2011 (pro 7) U k l á d á vedoucímu ekonomického odboru zapracovat dopady návrhu usnesení č. 1 a č. 2 této zprávy do změn rozpočtu roku 2011 k projednání v zastupitelstvu dne v rozsahu, který je detailněji uveden v příloze důvodové zprávy č Přijaté usnesení č. 1388/2011 (pro 7) S o u h l a s í s uzavřením akcionářské smlouvy mezi městem Pardubice (obchodní podíl 51,54 %) a panem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (obchodní podíl 22,51 %), která bude definovat podmínky vzájemné spolupráce s cílem stabilizovat a dále rozvíjet společnost Dostihový spolek a.s. a pověřuje pana/paní MUDr. Štěpánku Fraňkovou, Ing. Jiřího Rozinka, Ing. Miroslava Čadu, Mgr. Aleše Uchytila k jednání s cílem nalézt shodu na znění akcionářské smlouvy. 10. Stanovisko k prodeji akcií HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. (převod akcií) Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Rozprava: Vyjádřeny názory některých členů RmP k prodeji 2 ks akcií od pana xxxxxxx xxxxxxxxxx panu xxxxxxx xxxxxxxxxx 19. řádná schůze dne Strana 13 (celkem 26)

14 Přijaté usnesení č. 1389/2011 (pro 6, proti 1) S o u h l a s í se vzdáním se předkupního práva města Pardubice na odkoupení 2 ks akcií společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. o jmenovité hodnotě Kč ,-/akcii, které reprezentují obchodní podíl 0,5 % na celkovém základním kapitálu společnosti, který činí Kč 3, ,-. Zpravodaj: Jan Němec, člen rady města 11. Dotace z programu podpory cestovního ruchu Rozprava: Stažen návrh č. 9 dotace na akci Pardubický vinařský půlmaratón. U návrhu č. 2, 4 kritizovány chybějící konkrétní informace k dotovaným produktům. U návrhu č. 5 upozorněno, že se jedná o privátní projekt. U návrhu č. 6 doporučeno zafinancovat Pardubickým krajem. O návrzích č. 2, 4, 5, 6 bylo hlasováno samostatně a nebyly přijaty. Návrh č. 1 Přijaté usnesení č. 1390/2011 (pro 7) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Státní oblastní archiv v Zámrsku, IČO , na projekt Výstava k 80. výročí Výstavy tělesné výchovy a sportu v Pardubicích. 3 Přijaté usnesení č. 1391/2011 (pro 7) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Pardubice Region Tourism, IČO , na projekt Aktualizace a dotisk trhací mapy města Pardubic A ks. 7 Přijaté usnesení č. 1392/2011 (pro 7) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Dostihový spolek Pardubice a. s., IČO , na projekt 121. Velká pardubická České pojišťovny. 19. řádná schůze dne Strana 14 (celkem 26)

15 8 Přijaté usnesení č. 1393/2011 (pro 7) D o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Pardubice poskytnutí dotace z programu podpory ruchu ve výši Kč pro Kulturní centrum Pardubice, IČO 85286, na projekt Turistická atraktivita Zelená brána - kronika města Pardubic. 2 Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 3, proti 3, zdrž. 1) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Pardubice Region Tourism, IČO , na projekt Reprezentativní trička se znakem města Pardubic - Mistrovství Evropy v basketu mužů U16, Pardubice Níže uvedený návrh na usnesení nebyl (pro 3, proti 3, zdrž. 1) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Pardubice Region Tourism, IČO , na projekt Sada pohlednic - architektonické památky Pardubic. 5 Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 1, proti 3, zdrž. 3) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Lanové centrum Pardubice, IČO , na projekt Propagační letáky - lanové centrum. 6 Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 4, proti 0, zdrž. 3) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Sdružení přátel Pardubického kraje, IČO , na projekt Vydávání Vlastivědných listů Pardubického kraje. 19. řádná schůze dne Strana 15 (celkem 26)

16 9 Stažený návrh na usnesení D o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Pardubice poskytnutí dotace z programu podpory ruchu ve výši Kč pro xxxxxxx xxxxxxxxxx na projekt Pardubický vinařský půlmaratón Mistrovství České republiky. 12. Určení platu zástupkyně ředitele DDM DELTA Přijaté usnesení č. 1394/2011 (pro 7) U r č u j e plat zástupkyni ředitele - statutární orgán příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže DELTA Pardubice, Gorkého 2658, paní Soně Petridesové, s účinností od 1. září 2011 ve výši dle návrhu platového výměru. 13. Projednání žádosti o dotaci na projekt "Komunitní plánování" Přijaté usnesení č. 1395/2011 (pro 7) záměr ucházet se o dotaci na projekt s pracovním názvem "Komunitní plánování sociálních služeb v městě Pardubice" z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ), prioritní osa: 3. Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Výše podpory projektu OP LZZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 85 % z prostředků OP LZZ a zbývajících 15 % z prostředků státního rozpočtu, přičemž podporované aktivity nemají charakter veřejné podpory. Celkové způsobilé náklady projektu nepřesáhnou 5 mil. Kč. 14. Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací ve školství 19. řádná schůze dne Strana 16 (celkem 26)

17 Přijaté usnesení č. 1396/2011 (pro 7) odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice- Svítkov, Školní 748, IČ Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. Přijaté usnesení č. 1397/2011 (pro 7) odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, IČ Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. Přijaté usnesení č. 1398/2011 (pro 7) odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice- Ohrazenice, Trnovská 159, IČ Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 15. Partnerská smlouva k projektu Central MeetBike Přijaté usnesení č. 1399/2011 (pro 7) I. Partnerskou smlouvu mezi CDV,v.v.i a městem Pardubice v rámci projektu Central Meetbike. Jedná se o smlouvu o možnosti čerpání, využití a garantování finančních prostředků (dále jen "Smlouva"), která je uvedena v příloze tohoto usnesení a tvoří jeho nedílnou součást. II. P o v ě ř u j e Paní primátorku k podpisu smlouvy. 16. Pernštejnský rok řádná schůze dne Strana 17 (celkem 26)

18 Přijaté usnesení č. 1400/2011 (pro 7) záměr statutárního města Pardubice zapojit se do celorepublikového projektu "Pernštejnský rok 2012", jehož iniciátorem a koordinátorem je Národní památkový ústav Pardubice. Popis projektu "Pernštejnský rok 2012" je uveden v důvodové zprávě k tomuto usnesení. Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky 17. Galerie města Pardubic - GAMPA Rozprava: Upozorněno panem náměstkem J. Rozinkem, že částka 2, ,- Kč prozatím nemá místo v rozpočtu města na rok Návrh nebyl posouzen finančním výborem. Na návrh pana Rozinka byla upravena důvodová zpráva v posledním odstavci, a to takto: Schválení provozování GAMPY prostřednictvím příspěvkové organizace města Kulturní centrum Pardubice bude mít vliv na rozpočet města v roce Celkový popis projektu včetně podrobného rozpočtu je přílohou č. 1 této důvodové zprávy. Bylo doporučeno zajistit stanovisko finančního výboru. Pan náměstek F. Brendl předloží radě města vyhodnocení prostor Mázhausu. Přijaté usnesení č. 1401/2011 (pro 7) záměr provozovat Galerii města Pardubic prostřednictvím příspěvkové organizace města Kulturní centrum Pardubice, IČ: Rethinking Religion in India III. - III. Mezinárodní religionistická konference, Pardubice Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky Rozprava: Původně navržený převod finanční částky z kulturní komise byl stažen a doporučen příspěvek ,- Kč z rezervy rady viz usn. 1402/2011 Diskutována možná finanční podpora formou služeb od akciových společností města (např. bezplatné využití výlepových ploch). Přijaté usnesení č. 1402/2011 (pro 7) 19. řádná schůze dne Strana 18 (celkem 26)

19 částku ,- Kč z rezervy rady jako příspěvek na konání III. Mezinárodní religionistické konference v Pardubicích, jejíž iniciátorem a koordinátorem je Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra religionistiky. Přijaté usnesení č. 1403/2011 (pro 7) udělení záštity statutárního města Pardubic Univerzitě Pardubice, IČ: na akci: Rethinking Religion in India III. - III. mezinárodní religionistická konference, která se bude konat v Pardubicích ve dnech října Aktualizace Směrnice o evidenci a vymáhání daňových pohledávek Přijaté usnesení č. 1404/2011 (pro 7) směrnici č. 14 / 2011 O evidenci a vymáhání daňových pohledávek, která je přílohou tohoto usnesení. 20. Aktualizace Směrnice o nakládání s majetkem města Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města - uvedla, že aktualizace směrnice (varianta B) spočívá v pověření tajemníka převzít za město dary. Přijaté usnesení č. 1405/2011 (pro 7) aktualizovanou směrnici č. 13 / 2011 O nakládání s majetkem města, která je přílohou tohoto usnesení; s tím, že ve variantním článku 9, odstavci 2, vybírá variantu B. Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 0, proti 7) aktualizovanou směrnici č. 13 / 2011 O nakládání s majetkem města, která je přílohou tohoto usnesení; s tím, že ve variantním článku 9, odstavci 2, vybírá variantu A řádná schůze dne Strana 19 (celkem 26)

20 21. Aktualizace směrnice Jednací řád Rady města Pardubic Přijaté usnesení č. 1406/2011 (pro 7) Směrnici č. 12/2011 Jednací řád Rady města Pardubic, která je přílohou tohoto usnesení. Směrnice nabude účinnosti dne a ruší dosavadní směrnici č. 20/ Pojmenování nové ulice Přijaté usnesení č. 1407/2011 (pro 7) D o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Pardubic přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje pojmenování nově vzniklé ulice na území MO Pardubice I dle přiložené mapky, a to Na Sádkách. 23. Dotace z programu Mládež v akci Přijaté usnesení č. 1408/2011 (pro 7) podání žádosti o dotaci z programu Mládež v akci v rámci aktivit asociace Euro Equus. 24. Zahraniční vztahy města Pardubic Přijaté usnesení č. 1409/2011 (pro 7) 19. řádná schůze dne Strana 20 (celkem 26)

Zápis. z 16. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 9:30 hodin v zasedací místnosti rady

Zápis. z 16. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 9:30 hodin v zasedací místnosti rady Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis z 16. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 04.05.2015 od 9:30 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 11. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 12.4.2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

Zápis z 51. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 15:30 hodin v zasedací místnosti rady města

Zápis z 51. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 15:30 hodin v zasedací místnosti rady města Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis z 51. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 27.06.2016 od 15:30 hodin v zasedací místnosti rady města Přítomni:

Více

Pozvánka na 68. řádnou schůzi Rady města Pardubic, která se koná dne od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady města

Pozvánka na 68. řádnou schůzi Rady města Pardubic, která se koná dne od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady města Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Pozvánka na 68. řádnou schůzi Rady města Pardubic, která se koná dne 23.01.2017 od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady města Jména

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis ze 72. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 22. 12. 2009 od 9:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 51. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 27. 1. 2009 od 11 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z X. zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne 12. 10. 2011 od 16:00 hodin ve Společenském sále budovy radnice Pardubice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis ze 4. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 14. 12. 2010 od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

Zápis. z XXX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne od 16:00 hodin ve Společenském sále budovy radnice Pardubice

Zápis. z XXX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne od 16:00 hodin ve Společenském sále budovy radnice Pardubice Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis z XXX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne 9.12.2013 od 16:00 hodin ve Společenském sále budovy radnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 85. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 21. 6. 2010 od 9:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 5. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 11. 1. 2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis ze 13. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 10. 5. 2011 od 11:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 57. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 21. 4. 2009 od 12:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z 33. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 21. 2. 2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis ze 16. schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 21. 6. 2011 od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z 20. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 6. 9. 2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 8. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 22. 2. 2011 od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z 28. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 13. 12. 2011 od 9:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 59. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 19. 5. 2009 od 12:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z 22. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 4. 10. 2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 9. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 17. 3. 2011 od 12:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z 26. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 15. 11. 2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z XXIX. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne 27. 10. 2009 od 14:00 hodin ve Společenském sále

Více

Zápis. z 85. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 9:00 hodin v zasedací místnosti rady

Zápis. z 85. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 9:00 hodin v zasedací místnosti rady Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis z 85. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 11.03.2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z IX. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne 20. 9. 2011 od 14:00 hodin ve Společenském sále budovy radnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z 32. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 7. 2. 2012 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková,

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

POZVÁNKA. č.j. 001/2014

POZVÁNKA. č.j. 001/2014 č.j. 001/2014 POZVÁNKA Představenstvo akciové společnosti ALLCOMP, a.s. se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292, zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. 5. 2014

Více

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení z 33. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne

Více

ZÁPIS 21. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje a rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře

ZÁPIS 21. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje a rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře PARDUBICKÝ KRAJ ZÁPIS 21. mimořádné jednání Rady Pardubického kraje a rozhodování ve věcech kraje jako jediného akcionáře 15.7.2010 Tento zápis obsahuje usnesení R/1235/10 až R/1238/10 a RA/30/10 Přítomni:

Více

USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128

USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128 USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128 Přítomni : Jiří Srbek, Ing. Vladimír Beránek, CSc., Ing. Vendulka

Více

Zápis z 83. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti rady

Zápis z 83. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti rady Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis z 83. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 27.01.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 3, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 11. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (11. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 25.

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 82. mimořádné schůze Rady městského obvodu Pardubice VI

Více

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesením č. 2 zastupitelstvo obce Kratonohy schválilo navržený program.

Výsledek hlasování: Pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesením č. 2 zastupitelstvo obce Kratonohy schválilo navržený program. Z Á P I S z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 02.03.2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing.

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Z á p i s ze 7. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. 11 2013 od 14:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Ing.

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice Bc. Martina

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z XXV. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne 5. 5. 2009 od 14:00 hodin Přítomni: 35 členů zastupitelstva

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis ze 45. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 17.07.2012 od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková,

Více

Usnesení R/382/2013 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Usnesení R/382/2013 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 31. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (31. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 17.1.2013)

Více

SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE

SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE Statutární město Pardubice Zastupitelstvo města Pardubic SMĚRNICE Č. 2/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE Zastupitelstvo města Pardubic, v souladu s ustanovením

Více

Účast: Vedoucí OKS k bodu 3 5, 14 Vedoucí OMS k bodům 6 9 Vedoucí OF k bodům 10 13

Účast: Vedoucí OKS k bodu 3 5, 14 Vedoucí OMS k bodům 6 9 Vedoucí OF k bodům 10 13 Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. února 2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 8. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z 44. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 25. 6. 2012 od 12:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková,

Více

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1.

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1. Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 07. 04. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý,

Více

Zápis a usnesení. z 11. schůze Rady města Mostu roku 2014, konané dne v zasedací místnosti č. 101

Zápis a usnesení. z 11. schůze Rady města Mostu roku 2014, konané dne v zasedací místnosti č. 101 Zápis a usnesení z 11. schůze Rady města Mostu roku 2014, konané dne 15. 7. 2014 v zasedací místnosti č. 101 Přítomni: JUDr. Hana Jeníčková, Zdeněk Brabec, Ing. Luboš Pitín, Miroslav Fencl, Jan Syrový,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 15.08.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma, MPA Ing. Michal Janče,

Více

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva. Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

M Ě S T O N Y M B U R K Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk

M Ě S T O N Y M B U R K Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk M Ě S T O N Y M B U R K Městský úřad Nymburk Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk 288 28 č.j.: 010/48877/2012 V Nymburce dne 21.11.2012 Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

I. Schválení programu jednání (pro 4, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 4, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 2. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (2. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 16. prosince

Více

Přehled usnesení z 39. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kanceláři starosty

Přehled usnesení z 39. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kanceláři starosty Přítomni: Omluven: Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Přehled usnesení z 39. schůze Rady městského obvodu Pardubice I, která se konala dne

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Zápis z 26. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 3b statutárního města Liberec na rok 2014 Zpracoval: odbor,

Více

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení

Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Češkova 22, Pardubice. Usnesení Statutární město Pardubice městský obvod Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice Usnesení ze 41. mimořádného jednání Rady městského obvodu Pardubice V, které se konalo dne 20. června 2013 v zasedací místnosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM Z á p i s z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod. v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč ====================================================== Přítomni: Hosté : Program: dle prezenční

Více

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Tomáš Bruštík, Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč,

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v oddíle B, pod spisovou značkou 1126 vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem P o z v á n k a n a

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v oddíle B, pod spisovou značkou 1126 vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem P o z v á n k a n a ČSAD Liberec, a. s., České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6 IČ O : 2 5 04 55 04, D IČ : C Z 25 04 55 04 : 482 423 111*, fax : 485 130 398, e-m ai l: info@csadlb.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

Zápis. z 8. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 29.1.2015 od 22:50 hodin v zasedací místnosti rady

Zápis. z 8. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 29.1.2015 od 22:50 hodin v zasedací místnosti rady Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis z 8. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 29.1.2015 od 22:50 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni:

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 50. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 13. 1. 2009 od 12:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 24. zasedání Rady města, konaného dne 06. 10. 2015 od 13.00 hodin v kanceláři

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 27. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 12. 2015 od 11:00 hodin v restauraci Mexita Hradec Králové Přítomni: JUDr.

Více

Kontrolní výbor Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 3 Z Á P I S

Kontrolní výbor Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 3 Z Á P I S Kontrolní výbor Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 3 Z Á P I S ze 15. schůze výboru konané dne 14. března 2016 od 15:30 hodin v zasedací místnosti suterén ÚMO Plzeň 3 Přítomni: p. Strobach, p. Zeman,

Více

Předseda představenstva Ing. František Barák odpověděl: Bohužel jsme nedosáhli toho, o co jsme usilovali. My jsme usilovali o to, aby modernizace a re

Předseda představenstva Ing. František Barák odpověděl: Bohužel jsme nedosáhli toho, o co jsme usilovali. My jsme usilovali o to, aby modernizace a re Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, Pardubice

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, Pardubice Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 17. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 17. 2. 2011 USNESENÍ Č. 30/2011 Majetkoprávní operace I. Prodej pozemků 1. Zastupitelstvo města prodej nemovitosti: pozemek p.č. 851/2,

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 12. jednání datum konání: 07.04.2015 čís. RMČ12/0176/15 - RMČ12/0193/15 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 07.04.2015 Číslo Název Předkladatel RMČ12/0176/15 Kontrola

Více

Zápis. z 19. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 09:00 hodin v zasedací místnosti rady

Zápis. z 19. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 09:00 hodin v zasedací místnosti rady Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis z 19. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 08.06.2015 od 09:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Martin

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO

Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO Z Á P I S SCHŮZE SPRÁVNÍHO VÝBORU MR IVANČICKO konaná dne 26. září 2016 v 17:00 hod. v kanceláři Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská ul. 2, Ivančice Přítomní členové správního výboru: Naděžda Chajmová,

Více