STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 19. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková, Jindřich Tauber, Martin Bílek, František Brendl, Jiří Rozinek, Josef Kubát, Jan Němec Michal Zitko, tajemník magistrátu Ondřej Tušl, tiskový mluvčí magistrátu Omluveni: Vítězslav Novohradský, Libor Slezák, Milan Košař, Jaroslav Mojžíš I. Schválení programu schůze Program 19. řádné schůze rady města byl schválen takto: (pro 7) Informativní zpráva: Rozsah a podmínky modernizace plavidla Arnošt z Pardubic byla stažena z programu. 1. Program prevence kriminality 2011 P: Ivana Jelínková, předsedkyně komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Z: Petra Stoeva, odbor komunitních služeb 2. Rozhodnutí v pozici jediného akcionáře - Služby města Pardubic a.s. (schválení auditora společnosti) + nájem hrobového místa P: Josef Kubát, předseda představenstva SmP, a.s. Z: Lea Tomková, ředitelka SmP, a.s. 3. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku obce P: Martin Bílek, náměstek primátorky Z: Kateřina Sapárová, odbor majetku a investic 4. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázek P: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic Z: Karolína Vopršalová, odbor majetku a investic 19. řádná schůze dne Strana 1 (celkem 26)

2 5. Mandátní smlouva se spol. GORDION, s.r.o. - Rekonstrukce mostu M 706 lávka Ohrazenice P: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic Z: Karolína Vopršalová, odbor majetku a investic 6. IPRM - sídliště Dukla a Višňovka P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Petra Harišová, odbor ekonomický 7. Platba z rezervy rady, rezervy primátorky a rezerv náměstků P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z Kateřina Sedláčková, odbor ekonomický 8. Projednání změn stanov a.s. se 100% podílem města (DPMP, SMP, MRFP) P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 9. Projednání stabilizačních opatření společnosti Dostihový spolek a.s. P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 10. Stanovisko k prodeji akcií HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. (převod akcií pana Heřmana na pana Šmidberského) P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 11. Dotace z programu podpory cestovního ruchu P: Jan Němec, člen rady města Z: Miloslava Matějková, odbor kanceláře magistrátu 12. Určení platu zástupkyně ředitele DDM DELTA P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Iveta Skládalová, odbor komunitních služeb 13. Projednání žádosti o dotaci na projekt "Komunitní plánování" P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Miluše Topolská, odbor komunitních služeb Petra Harišová, odbor ekonomický Ivana Liedermanová, vedoucí odboru komunitních služeb 14. Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací ve školství P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Jana Harvánková, odbor komunitních služeb 15. Partnerská smlouva k projektu Central MeetBike P: Martin Bílek, náměstek primátorky Z: Vojtěch Jirsa, odbor hlavního architekta 16. Pernštejnský rok 2012 P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Lucie Břízová, odbor komunitních služeb 19. řádná schůze dne Strana 2 (celkem 26)

3 17. Galerie města Pardubic - GAMPA P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Lucie Břízová, odbor komunitních služeb 18. Rethinking Religion in India III. - III. Mezinárodní religionistická konference, Pardubice P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Lucie Břízová, odbor komunitních služeb 19. Aktualizace Směrnice o evidenci a vymáhání daňových pohledávek P: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru Z: Ilona Baloušková, odbor ekonomický 20. Aktualizace Směrnice o nakládání s majetkem města P: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru Z: Markéta Řeháková, vedoucí kanceláře tajemníka 21. Aktualizace směrnice Jednací řád Rady města Pardubic P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu 22. Pojmenování nové ulice P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Iveta Adámková, odbor kanceláře magistrátu 23. Dotace z programu Mládež v akci P: František Brendl, náměstek primátorky Z: David Tomíška, odbor kanceláře magistrátu 24. Zahraniční vztahy města Pardubic P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Jiří Binder, odbor kanceláře magistrátu 25. Darovací smlouva P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Radim Vávra, odbor kanceláře magistrátu Květa Baladová, odbor kanceláře magistrátu 26. Výklad interních předpisů ve vazbě na organizační změny P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Markéta Řeháková, vedoucí kanceláře tajemníka Radim Vávra, odbor kanceláře magistrátu 27. Změna organizační struktury a organizačního řádu magistrátu P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Jana Procházková, odbor sociálních věcí Michal Zitko, tajemník magistrátu 28. Stanovení celkového počtu zaměstnanců Magistrátu města Pardubic P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu 19. řádná schůze dne Strana 3 (celkem 26)

4 29. Jmenování vedoucích odborů Magistrátu města Pardubic P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu 30. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor - Nám. republiky č.p. 12 P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Aleš Uchytil, odbor kanceláře magistrátu 31. Pokračování ve spolupráci se společností RTA ve druhém pololetí roku 2011 P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Ondřej Tušl, odbor kanceláře magistrátu 32. Změny v komisích RmP a v Nadaci pro rozvoj města P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Iveta Adámková, odbor kanceláře magistrátu 33. Zahraniční služební cesty P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Miloslava Matějková, odbor kanceláře magistrátu Informativní zprávy: Cesta do zahraničí P: Petra Nacu, vedoucí odboru hlavního architekta Z: Vojtěch Jirsa, odbor hlavního architekta Změna v registraci příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Iva Kamenická, odbor komunitních služeb Stav rekonstrukce Pasáže P: Aleš Kopecký, ředitel MRFP a.s. Z: Aleš Kopecký, ředitel MRFP a.s. Na stůl byly předloženy: - Dodatek ke zprávě č. 4 - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle Zpráva č. 6 IPRM Dukla a Višňovka. - Příloha ke zprávě č. 12 Určení platu zástupkyně ředitele DDM DELTA - Nová zpráva č. 33 Zahraniční služební cesty - Informativní zpráva: Stav rekonstrukce Pasáže - Tabulka změnových listů k rekonstrukci PAP II. Informace primátorky a náměstků o činnosti a jednáních v období mezi radami Přiloženo k zápisu jako písemný materiál. (pro 7) 19. řádná schůze dne Strana 4 (celkem 26)

5 III. Schválení usnesení z 18. mimořádné schůze RmP a jmenování ověřovatelů z 19. řádné schůze Rady města Pardubic Usnesení z předešlé 18. mimořádné schůze Rady města Pardubic byla s c h v á l e n a. Ověřovateli zápisu ze 19. schůze RmP byli jmenováni: Jiří Rozinek Josef Kubát IV. Pořadí projednávaných zpráv 1. Program prevence kriminality 2011 Přijaté usnesení č. 1344/2011 (pro 7) poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality na rok 2011 subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou tohoto návrhu usnesení. 2. Rozhodnutí v pozici jediného akcionáře - Služby města Pardubic a.s. (schválení auditora společnosti) + nájem hrobového místa Zpravodaj: Josef Kubát, předseda představenstva SmP, a.s. Rozprava: Diskutován výběr společnosti SYSTEMA AUDIT a.s. a zkušenosti s cenou a kvalitou dodaných služeb. Josef Kubát: uvedl, že výběrové řízení na auditora společnosti proběhlo před cca 4 až 5 lety. Přislíbil pro příští rok řádné výběrové řízení. Přijaté usnesení č. 1345/2011 (pro 7) v pozici jediného akcionáře společnosti Služby města Pardubic a.s. společnost SYSTEMA AUDIT a.s. 19. řádná schůze dne Strana 5 (celkem 26)

6 Přijaté usnesení č. 1346/2011 (pro 7) nájem hrobového místa nebo prodloužení doby nájmu na částku 35,- Kč za m2 a rok s platností od Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku obce Přijatá usnesení č /2011 obsahují citlivé osobní údaje proto nemohou být zveřejněna. 4. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázek Přijaté usnesení č. 1366/2011 (pro 7) podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Cyklistická stezka Staré Čívice - FREE ZONE." dodavateli K+N stavební společnost, s.r.o., Pardubice, Na Vrtálně 84, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,-- Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1367/2011 (pro 7) podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava - výměna dveřních sestav a výlohy Na Drážce 1585 v Pardubicích" dodavateli PT point s.r.o., Pardubice, Nádražní 292, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou ,-- Kč bez DPH. 19. řádná schůze dne Strana 6 (celkem 26)

7 Přijaté usnesení č. 1368/2011 (pro 7) podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Opravy v objektu radnice č.p. 1 - sanace vlhkých prostor II. etapa - venkovní schodiště společenského sálu" dodavateli MARHOLD a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou ,40 Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1369/2011 (pro 7) R o z h o d l a podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v rámci veřejné zakázky "RPS - Pardubice, Karla IV. - IV. etapa, II. část" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,52 Kč bez DPH. Druhý v pořadí se umístil uchazeč Merit Bau CZ a.s., Pardubice, Nové Jesenčany, K Dolíčku 66, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,-- Kč bez DPH. Třetí v pořadí se umístil uchazeč K+N Pardubice, stavební společnost s.r.o., Pardubice, Na Vrtálně 84, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,--Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1370/2011 (pro 7) R o z h o d l a podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v rámci veřejné zakázky " RPS - Pardubice, Pravý břeh Labe - VII. soubor, 3. část " zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče MIROS dopravní stavby, a.s., Pardubice, Polabiny, Hradecká 545, PSČ Staré Hradiště, IČ: , s nabídkovou cenou 12, ,97 Kč bez DPH. Druhý v pořadí se umístil uchazeč ALPINE Bau CZ s.r.o., Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 15, ,--Kč bez DPH. Třetí v pořadí se umístil uchazeč STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 16, ,-- Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1371/2011 (pro 7) R o z h o d l a podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v rámci veřejné zakázky " RPS - Pardubice, Dubina - etapa G" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, 19. řádná schůze dne Strana 7 (celkem 26)

8 Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 5, Kč bez DPH. Druhý v pořadí se umístil uchazeč M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697, IČ: , s nabídkovou cenou 5, ,--Kč bez DPH. Třetí v pořadí se umístil uchazeč Merit Bau CZ a.s., Pardubice, Nové Jesenčany, K Dolíčku 66, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 5, ,-- Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1372/2011 (pro 7) R o z h o d l a podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v rámci veřejné zakázky "RPS - Pardubice, Černá za Bory - III. etapa" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče K+N stavební společnost, s.r.o., Pardubice, Na Vrtálně 84, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,-- Kč bez DPH. Druhý v pořadí se umístil uchazeč Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Hradec Králové, Honkova 272, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,--Kč bez DPH. Třetí v pořadí se umístil uchazeč Merit Bau CZ a.s., Pardubice, Nové Jesenčany, K Dolíčku 66, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,-- Kč bez DPH. 5. Mandátní smlouva se spol. GORDION, s.r.o. - Rekonstrukce mostu M 706 lávka Ohrazenice Zpravodaj: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic Ke zprávě byla přizvána K. Vopršalová, odbor majetku a investic. Rozprava: Diskutována dlouhodobá nespokojenost s prací firmy GORDION s. r. o. F. Brendl: doporučil provést výběrové řízení prostřednictvím oddělení investic OMI i za předpokladu, že se realizace zakázky posune na příští rok usn. 1373/2011. Přijaté usnesení č. 1373/2011 (pro 7) P o v ě ř u j e OMI ke zpracování zadávacího řízení na akci" Rekonstrukce mostu M 706 lávka Ohrazenice" s tím, že realizace celé zakázky bude provedena v 1. polovině roku Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 2, proti 4, zdrž. 1) uzavření mandátní smlouvy se společností GORDION, s.r.o., Praha 9, Vysočany, Kolmá 6/682, PSČ , IČ: , jejímž předmětem bude příprava, provedení a organizace zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění v rámci veřejné zakázky: "Rekonstrukce mostu M 706 lávka Ohrazenice". Mandátní smlouva je přílohou tohoto usnesení. 19. řádná schůze dne Strana 8 (celkem 26)

9 6. IPRM - sídliště Dukla a Višňovka Přijaté usnesení č. 1374/2011 (pro 7) I. S o u h l a s í s pořadím vyhodnocení projektů, které byly předloženy v rámci 7. výzvy b) bytové domy. Pořadí je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. II. D o p o r u č u j e k podpoře v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Pardubice - sídliště Dukla a Višňovka, vyhlášené 7. výzvy b) bytové domy projekty č. 705, 709, 713, 704, 702, 710, 706 uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. III. D o p o r u č u j e nepodpořit v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Pardubice - sídliště Dukla a Višňovka, vyhlášené 7. výzvy b) bytové domy projekt č.703, 707, 708, 712, 711, 714, 701 uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení. 7. Platba z rezervy rady, rezervy primátorky a rezerv náměstků Přijaté usnesení č. 1375/2011 (pro 7) na návrh porady vedení dne poskytnutí daru TJ Sokol Pardubice, IČ , na organizační zajištění oslav 85 let nepřetržitého trvání oddílu volejbalu T.J. Sokol Pardubice I, ve výši ,- Kč z rezervy rady. Přijaté usnesení č. 1376/2011 (pro 7) na návrh porady vedení dne poskytnutí daru sdružení PAMAKO, IČ , na organizační zajištění Mistrovství ČR v malé kopané v areálu Hůrka v termínu , ve výši 5.000,- Kč z rezervy rady. Přijaté usnesení č. 1377/2011 (pro 7) 19. řádná schůze dne Strana 9 (celkem 26)

10 na návrh porady vedení dne poskytnutí daru Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, IČ , na organizačně technické zajištění kongresu k sexuální výchově, ve výši ,- Kč z rezervy rady. Přijaté usnesení č. 1378/2011 (pro 7) R u š í usnesení č. 1273/2011 přijaté RmP dne , ve znění: " schvaluje na návrh porady vedení dne poskytnutí dotace Střední průmyslové škole elektrotechnické a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13, IČ , na zajištění dopravy 5-6 účastníků na mezinárodní konferenci ve Švédsku se zástupci zahraničních partnerů odborné školy Fenix, ve výši ,- Kč z rezervy rady." Částka bude přesunuta zpět do rezervy rady. Důvodem zrušení je, že v této záležitosti byly podány dva návrhy současně a oba byly přijaty. Příspěvek SPŠE a VOŠ byl poskytnut na základě přijatého usnesení č. 1276/2011. Přijaté usnesení č. 1379/2011 (pro 7) na návrh porady vedení dne úhradu nákladů na memoriál V.Ježka dne , ve výši 7.000,-Kč z rezervy pana náměstka Ing. Rozinka. Organizačně zajistí Ing. O.Tušl. Přijaté usnesení č. 1380/2011 (pro 7) na návrh porady vedení dne poskytnutí daru Evropskému parlamentu mládeže ČR, IČ , na zajištění pronájmu společenského sálu při pořádání akce "8.České fórum Pardubice",které se bude konat dne a ve výši 5 600,-Kč z rezervy pana náměstka Mgr. Taubera. Přijaté usnesení č. 1381/2011 (pro 7) na návrh porady vedení dne poskytnutí daru Východočeskému středisku obce spisovatelů, IČ , na zajištění občerstvení v HiS při pořádání východočeského uměleckého maratónu, který se koná dne , ve výši 5.000,-Kč z rezervy paní primátorky MUDr. Fraňkové. 8. Projednání změn stanov a. s. se 100% podílem města (DPMP, SMP, MRFP) Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic 19. řádná schůze dne Strana 10 (celkem 26)

11 Ke zprávě byl přizván M. Čada, odbor ekonomický. Rozprava: Řešena problematika článku 14, odst. 11 stanov a.s. týkajícího se povinnosti vypsat výběrové řízení na pozici ředitele. Stávající systém přikazuje vypsání výběrového řízení pravidelně, a to do 360 dní od konání komunálních voleb, resp. 1x za 4 roky, a to i přesto, že představenstvo má pravomoc kdykoliv ředitele ze své funkce odvolat (např. při špatném hospodaření společnosti apod.). Proto je nyní navrženo povinnost o vypsání VŘ zrušit a ponechat pouze stávající pravomoc představenstva na odvolání ředitele. Jako nástroj pro hodnocení výkonnosti ředitelů společností, resp. komplexního fungování společností pod jejich vedením, bylo navrženo zpracování analýz činností a procesů daných společností externí firmou. V tomto smyslu bylo navrženo nové usnesení - viz přijaté usnesení č Řešena otázka, zda je vhodné, aby tento audit byl proveden jednou firmou pro všechny a.s. Diskutována pozice současného ředitele EBA a.s. s tím, že představenstvo společnosti nedoporučuje změnu vzhledem k probíhajícímu projektu dotovaného z prostředků EU. Řešeny úpravy stanov spojené s pravomocemi představenstva a jejich delegováním na ředitele a.s. Hlasováno samostatně o změně stanov zrušit povinnost vypsání VŘ do 360ti dnů od konání voleb do ZmP návrh č. 1 B (pro 4, proti 1, zdrž. 2), návrh č. 2 B (pro 0, proti 5, zdrž. 2) nebylo přijato představenstva všech akciových společností města (včetně EBA a.s.), jsou povinna vypsat VŘ do 360ti dnů ode dne konání voleb do ZmP, tj. do konce září Na návrh pana Brendla byla upravena důvodová zpráva: Důvodem změn v článku 14 a 17 stanov je kvalitnější vymezení postavení ředitele společnosti, pokud je zároveň členem představenstva tak, aby ustanovení byla vyhovující. Návrh č. 1 Přijaté usnesení č. 1382/2011 (pro 7) S o u h l a s í s návrhem změn stanov obchodních společností se 100 % obchodním podílem města Pardubic (Služby města Pardubic a.s., Dopravní podnik města Pardubic a.s. a Městský rozvojový fond Pardubice a.s.), které jsou uvedeny v příloze návrhu usnesení s výjimkou návrhu změny článku 14, odstavce 11 stanov. Povinnost dle článku 14, odstavce 11 stanov vypsat výběrové řízení na ředitele do 360ti dnů ode dne konání voleb do ZmP navrhuje rada ve stanovách ponechat. 2 Přijaté usnesení č. 1383/2011 (pro 7) S o u h l a s í s návrhem změn stanov obchodních společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. dle přílohy k návrhu usnesení č. 1 a žádá představenstvo společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení změn stanov na valné hromadě s datem konání do s výjimkou návrhu změny článku 14, odstavce 11 stanov, která je navrženo ponechat v původním znění. 19. řádná schůze dne Strana 11 (celkem 26)

12 3 Přijaté usnesení č. 1384/2011 (pro 7) V y z ý v á představenstva akciových společností DPMP, SmP, EBA k neprodlenému vypsání otevřeného výběrového řízení na zpracování analýz procesů a činností jednotlivých společností dle přílohy tohoto usnesení. Výsledek těchto analýz bude předložen RmP do Zodpovídá : předsedové představenstev T: Projednání stabilizačních opatření společnosti Dostihový spolek a.s. (DS) Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Ke zprávě byl přizván M. Čada, odbor ekonomický Rozprava: Diskutován další vývoj společnosti v souvislosti s auditovanou účetní závěrkou, dle které kumulovaná ztráta převyšuje polovinu základního kapitálu (ZK). Návrhy na stabilizační opatření byly předjednány s dalšími akcionáři na valné hromadě DS: - město preferuje zvýšení základního kapitálu, drobní akcionáři navrhují snížit část ztráty snížením základního kapitálu. Toto opatření však vůbec neřešení problém cash flow, proto při jeho uplatnění bude nutné požadovat, aby významní akcionáři pomohli v cash flow poskytnutím půjček. Protože společnost čekají důležitá rozhodnutí a ne všichni akcionáři jsou přesvědčeni o vhodném nastavení stabilizace navrhované městem, je jim nabízena možnost prodat některé své akcie nebo jejich část, a to za cenu Kč 300,-/ks, tj. za cenu, jejíž výše je odvozena z prodejní ceny akcií dle veřejné dražby ze dne Pan Němec v souvislosti se zvýšením základního kapitálu navrhl upsat za 1 stávající akcii o jm. hodnotě Kč 1000,- jednu novou o jm. hodnotě Kč 500,- s tím, že v případě nevyužití práva úpisu ostatními akcionáři by město mohlo dosáhnout podílu 67%. Takové zvýšení by znamenalo celkový rozsah o Kč 5, ,- Kč. O tomto návrhu bylo hlasováno samostatně: (pro 3, proti 2, zdrž. 2) nebyl přijat. Diskutována několikaletá finanční pomoc města Dostihovému spolku a.s., která se bude opírat o vhodné rozložení půjček, jejichž výše bude souviset se zvýšením základního kapitálu, s rozsahem technického zhodnocení vhodného k vypořádání a s případnou ochotou ostatních akcionářů poskytnout půjčky. Kladen důraz na uzavření akcionářské dohody a nalezení shody s 2. největším akcionářem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který vlastní 22% akcií DS. Do návrhu č. 4 byli doplněni Š. Fraňková, J. Rozinek, M. Čada, A. Uchytil. 19. řádná schůze dne Strana 12 (celkem 26)

13 Návrh č. 1 Přijaté usnesení č. 1385/2011 (pro 7) S o u h l a s í aby jedním z nezbytných stabilizačních opatření společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: bylo zvýšení základního kapitálu společnosti o Kč ,-. Každý z akcionářů bude mít právo upsat za jednu stávající akcie o jmenovité hodnotě Kč 1000,- jednu novou akcii o jmenovité hodnotě Kč 300,-. Dopady zvýšení základního kapitálu na každého z akcionářů včetně očekávaného maximálně možného výdaje z rozpočtu města Pardubice jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy č Přijaté usnesení č. 1386/2011 (pro 7) S o u h l a s í aby město Pardubice učinilo všem akcionářům společnosti nabídku na odkup jejich akcií za cenu Kč 300,-/ks, tj. za cenu, jejíž výše je odvozena z prodejní ceny akcií dle veřejné dražby ze dne V případě využití nabídky všemi akcionáři je celkové potřebné pokrytí z rozpočtu města Kč 1 485,9 tis. 3 Přijaté usnesení č. 1387/2011 (pro 7) U k l á d á vedoucímu ekonomického odboru zapracovat dopady návrhu usnesení č. 1 a č. 2 této zprávy do změn rozpočtu roku 2011 k projednání v zastupitelstvu dne v rozsahu, který je detailněji uveden v příloze důvodové zprávy č Přijaté usnesení č. 1388/2011 (pro 7) S o u h l a s í s uzavřením akcionářské smlouvy mezi městem Pardubice (obchodní podíl 51,54 %) a panem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (obchodní podíl 22,51 %), která bude definovat podmínky vzájemné spolupráce s cílem stabilizovat a dále rozvíjet společnost Dostihový spolek a.s. a pověřuje pana/paní MUDr. Štěpánku Fraňkovou, Ing. Jiřího Rozinka, Ing. Miroslava Čadu, Mgr. Aleše Uchytila k jednání s cílem nalézt shodu na znění akcionářské smlouvy. 10. Stanovisko k prodeji akcií HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. (převod akcií) Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Rozprava: Vyjádřeny názory některých členů RmP k prodeji 2 ks akcií od pana xxxxxxx xxxxxxxxxx panu xxxxxxx xxxxxxxxxx 19. řádná schůze dne Strana 13 (celkem 26)

14 Přijaté usnesení č. 1389/2011 (pro 6, proti 1) S o u h l a s í se vzdáním se předkupního práva města Pardubice na odkoupení 2 ks akcií společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. o jmenovité hodnotě Kč ,-/akcii, které reprezentují obchodní podíl 0,5 % na celkovém základním kapitálu společnosti, který činí Kč 3, ,-. Zpravodaj: Jan Němec, člen rady města 11. Dotace z programu podpory cestovního ruchu Rozprava: Stažen návrh č. 9 dotace na akci Pardubický vinařský půlmaratón. U návrhu č. 2, 4 kritizovány chybějící konkrétní informace k dotovaným produktům. U návrhu č. 5 upozorněno, že se jedná o privátní projekt. U návrhu č. 6 doporučeno zafinancovat Pardubickým krajem. O návrzích č. 2, 4, 5, 6 bylo hlasováno samostatně a nebyly přijaty. Návrh č. 1 Přijaté usnesení č. 1390/2011 (pro 7) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Státní oblastní archiv v Zámrsku, IČO , na projekt Výstava k 80. výročí Výstavy tělesné výchovy a sportu v Pardubicích. 3 Přijaté usnesení č. 1391/2011 (pro 7) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Pardubice Region Tourism, IČO , na projekt Aktualizace a dotisk trhací mapy města Pardubic A ks. 7 Přijaté usnesení č. 1392/2011 (pro 7) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Dostihový spolek Pardubice a. s., IČO , na projekt 121. Velká pardubická České pojišťovny. 19. řádná schůze dne Strana 14 (celkem 26)

15 8 Přijaté usnesení č. 1393/2011 (pro 7) D o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Pardubice poskytnutí dotace z programu podpory ruchu ve výši Kč pro Kulturní centrum Pardubice, IČO 85286, na projekt Turistická atraktivita Zelená brána - kronika města Pardubic. 2 Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 3, proti 3, zdrž. 1) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Pardubice Region Tourism, IČO , na projekt Reprezentativní trička se znakem města Pardubic - Mistrovství Evropy v basketu mužů U16, Pardubice Níže uvedený návrh na usnesení nebyl (pro 3, proti 3, zdrž. 1) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Pardubice Region Tourism, IČO , na projekt Sada pohlednic - architektonické památky Pardubic. 5 Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 1, proti 3, zdrž. 3) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Lanové centrum Pardubice, IČO , na projekt Propagační letáky - lanové centrum. 6 Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 4, proti 0, zdrž. 3) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Sdružení přátel Pardubického kraje, IČO , na projekt Vydávání Vlastivědných listů Pardubického kraje. 19. řádná schůze dne Strana 15 (celkem 26)

16 9 Stažený návrh na usnesení D o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Pardubice poskytnutí dotace z programu podpory ruchu ve výši Kč pro xxxxxxx xxxxxxxxxx na projekt Pardubický vinařský půlmaratón Mistrovství České republiky. 12. Určení platu zástupkyně ředitele DDM DELTA Přijaté usnesení č. 1394/2011 (pro 7) U r č u j e plat zástupkyni ředitele - statutární orgán příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže DELTA Pardubice, Gorkého 2658, paní Soně Petridesové, s účinností od 1. září 2011 ve výši dle návrhu platového výměru. 13. Projednání žádosti o dotaci na projekt "Komunitní plánování" Přijaté usnesení č. 1395/2011 (pro 7) záměr ucházet se o dotaci na projekt s pracovním názvem "Komunitní plánování sociálních služeb v městě Pardubice" z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ), prioritní osa: 3. Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Výše podpory projektu OP LZZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 85 % z prostředků OP LZZ a zbývajících 15 % z prostředků státního rozpočtu, přičemž podporované aktivity nemají charakter veřejné podpory. Celkové způsobilé náklady projektu nepřesáhnou 5 mil. Kč. 14. Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací ve školství 19. řádná schůze dne Strana 16 (celkem 26)

17 Přijaté usnesení č. 1396/2011 (pro 7) odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice- Svítkov, Školní 748, IČ Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. Přijaté usnesení č. 1397/2011 (pro 7) odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, IČ Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. Přijaté usnesení č. 1398/2011 (pro 7) odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice- Ohrazenice, Trnovská 159, IČ Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 15. Partnerská smlouva k projektu Central MeetBike Přijaté usnesení č. 1399/2011 (pro 7) I. Partnerskou smlouvu mezi CDV,v.v.i a městem Pardubice v rámci projektu Central Meetbike. Jedná se o smlouvu o možnosti čerpání, využití a garantování finančních prostředků (dále jen "Smlouva"), která je uvedena v příloze tohoto usnesení a tvoří jeho nedílnou součást. II. P o v ě ř u j e Paní primátorku k podpisu smlouvy. 16. Pernštejnský rok řádná schůze dne Strana 17 (celkem 26)

18 Přijaté usnesení č. 1400/2011 (pro 7) záměr statutárního města Pardubice zapojit se do celorepublikového projektu "Pernštejnský rok 2012", jehož iniciátorem a koordinátorem je Národní památkový ústav Pardubice. Popis projektu "Pernštejnský rok 2012" je uveden v důvodové zprávě k tomuto usnesení. Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky 17. Galerie města Pardubic - GAMPA Rozprava: Upozorněno panem náměstkem J. Rozinkem, že částka 2, ,- Kč prozatím nemá místo v rozpočtu města na rok Návrh nebyl posouzen finančním výborem. Na návrh pana Rozinka byla upravena důvodová zpráva v posledním odstavci, a to takto: Schválení provozování GAMPY prostřednictvím příspěvkové organizace města Kulturní centrum Pardubice bude mít vliv na rozpočet města v roce Celkový popis projektu včetně podrobného rozpočtu je přílohou č. 1 této důvodové zprávy. Bylo doporučeno zajistit stanovisko finančního výboru. Pan náměstek F. Brendl předloží radě města vyhodnocení prostor Mázhausu. Přijaté usnesení č. 1401/2011 (pro 7) záměr provozovat Galerii města Pardubic prostřednictvím příspěvkové organizace města Kulturní centrum Pardubice, IČ: Rethinking Religion in India III. - III. Mezinárodní religionistická konference, Pardubice Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky Rozprava: Původně navržený převod finanční částky z kulturní komise byl stažen a doporučen příspěvek ,- Kč z rezervy rady viz usn. 1402/2011 Diskutována možná finanční podpora formou služeb od akciových společností města (např. bezplatné využití výlepových ploch). Přijaté usnesení č. 1402/2011 (pro 7) 19. řádná schůze dne Strana 18 (celkem 26)

19 částku ,- Kč z rezervy rady jako příspěvek na konání III. Mezinárodní religionistické konference v Pardubicích, jejíž iniciátorem a koordinátorem je Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra religionistiky. Přijaté usnesení č. 1403/2011 (pro 7) udělení záštity statutárního města Pardubic Univerzitě Pardubice, IČ: na akci: Rethinking Religion in India III. - III. mezinárodní religionistická konference, která se bude konat v Pardubicích ve dnech října Aktualizace Směrnice o evidenci a vymáhání daňových pohledávek Přijaté usnesení č. 1404/2011 (pro 7) směrnici č. 14 / 2011 O evidenci a vymáhání daňových pohledávek, která je přílohou tohoto usnesení. 20. Aktualizace Směrnice o nakládání s majetkem města Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města - uvedla, že aktualizace směrnice (varianta B) spočívá v pověření tajemníka převzít za město dary. Přijaté usnesení č. 1405/2011 (pro 7) aktualizovanou směrnici č. 13 / 2011 O nakládání s majetkem města, která je přílohou tohoto usnesení; s tím, že ve variantním článku 9, odstavci 2, vybírá variantu B. Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 0, proti 7) aktualizovanou směrnici č. 13 / 2011 O nakládání s majetkem města, která je přílohou tohoto usnesení; s tím, že ve variantním článku 9, odstavci 2, vybírá variantu A řádná schůze dne Strana 19 (celkem 26)

20 21. Aktualizace směrnice Jednací řád Rady města Pardubic Přijaté usnesení č. 1406/2011 (pro 7) Směrnici č. 12/2011 Jednací řád Rady města Pardubic, která je přílohou tohoto usnesení. Směrnice nabude účinnosti dne a ruší dosavadní směrnici č. 20/ Pojmenování nové ulice Přijaté usnesení č. 1407/2011 (pro 7) D o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Pardubic přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje pojmenování nově vzniklé ulice na území MO Pardubice I dle přiložené mapky, a to Na Sádkách. 23. Dotace z programu Mládež v akci Přijaté usnesení č. 1408/2011 (pro 7) podání žádosti o dotaci z programu Mládež v akci v rámci aktivit asociace Euro Equus. 24. Zahraniční vztahy města Pardubic Přijaté usnesení č. 1409/2011 (pro 7) 19. řádná schůze dne Strana 20 (celkem 26)

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním

Více

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 19.

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 (bez městských obvodů) OBSAH: ZmP 22. 6. 2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2009 NÁVRH FINANČNÍHO

Více

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 (bez městských obvodů) ZmP 16.6.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 OBSAH : NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘEBYTKU

Více

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Z Á P I S. 73. Projekt Tunel Žižkova/Pekařská Podmokelská Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Z Á P I S z 15. jednání Rady města Ústí nad Labem ze dne 10. 6. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jednání zahájil a

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. Usnesení č. 7/215/2015 7/246/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015

ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konaného dne 30.03.2015 ZÁPIS z konaného dne Přítomno: Omluveni: 43 členů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje JUDr. Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vedoucí odborů Krajského úřadu Královéhradeckého

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Z Á P I S. Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Haidler pozdější příchod kolem 10 h Yveta Tomková

Z Á P I S. Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Haidler pozdější příchod kolem 10 h Yveta Tomková Z Á P I S z 9. jednání Rady města Ústí nad Labem dne 18. 3. 2015 Jednání zahájil a řídil ing. Josef Zikmund, primátor města. Omluveni: Martin Hausenblas, MBA Pavel Štěpař Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Haidler

Více

Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách

Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách 6 Červen 2006 Program obnovy venkova Vysočiny využití přidělených dotací na odstraňování škod na obecním majetku po živelních pohromách Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 16. 5. 2006 dodatek

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.10.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004...

Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004... Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004... - schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2040012525 o přeložce rozvodného zařízení (zóna), uzavřené mezi Středočeskou energetickou a.s. (vlastník

Více