STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 19. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková, Jindřich Tauber, Martin Bílek, František Brendl, Jiří Rozinek, Josef Kubát, Jan Němec Michal Zitko, tajemník magistrátu Ondřej Tušl, tiskový mluvčí magistrátu Omluveni: Vítězslav Novohradský, Libor Slezák, Milan Košař, Jaroslav Mojžíš I. Schválení programu schůze Program 19. řádné schůze rady města byl schválen takto: (pro 7) Informativní zpráva: Rozsah a podmínky modernizace plavidla Arnošt z Pardubic byla stažena z programu. 1. Program prevence kriminality 2011 P: Ivana Jelínková, předsedkyně komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Z: Petra Stoeva, odbor komunitních služeb 2. Rozhodnutí v pozici jediného akcionáře - Služby města Pardubic a.s. (schválení auditora společnosti) + nájem hrobového místa P: Josef Kubát, předseda představenstva SmP, a.s. Z: Lea Tomková, ředitelka SmP, a.s. 3. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku obce P: Martin Bílek, náměstek primátorky Z: Kateřina Sapárová, odbor majetku a investic 4. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázek P: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic Z: Karolína Vopršalová, odbor majetku a investic 19. řádná schůze dne Strana 1 (celkem 26)

2 5. Mandátní smlouva se spol. GORDION, s.r.o. - Rekonstrukce mostu M 706 lávka Ohrazenice P: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic Z: Karolína Vopršalová, odbor majetku a investic 6. IPRM - sídliště Dukla a Višňovka P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Petra Harišová, odbor ekonomický 7. Platba z rezervy rady, rezervy primátorky a rezerv náměstků P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z Kateřina Sedláčková, odbor ekonomický 8. Projednání změn stanov a.s. se 100% podílem města (DPMP, SMP, MRFP) P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 9. Projednání stabilizačních opatření společnosti Dostihový spolek a.s. P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 10. Stanovisko k prodeji akcií HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. (převod akcií pana Heřmana na pana Šmidberského) P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický 11. Dotace z programu podpory cestovního ruchu P: Jan Němec, člen rady města Z: Miloslava Matějková, odbor kanceláře magistrátu 12. Určení platu zástupkyně ředitele DDM DELTA P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Iveta Skládalová, odbor komunitních služeb 13. Projednání žádosti o dotaci na projekt "Komunitní plánování" P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Miluše Topolská, odbor komunitních služeb Petra Harišová, odbor ekonomický Ivana Liedermanová, vedoucí odboru komunitních služeb 14. Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací ve školství P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Jana Harvánková, odbor komunitních služeb 15. Partnerská smlouva k projektu Central MeetBike P: Martin Bílek, náměstek primátorky Z: Vojtěch Jirsa, odbor hlavního architekta 16. Pernštejnský rok 2012 P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Lucie Břízová, odbor komunitních služeb 19. řádná schůze dne Strana 2 (celkem 26)

3 17. Galerie města Pardubic - GAMPA P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Lucie Břízová, odbor komunitních služeb 18. Rethinking Religion in India III. - III. Mezinárodní religionistická konference, Pardubice P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Lucie Břízová, odbor komunitních služeb 19. Aktualizace Směrnice o evidenci a vymáhání daňových pohledávek P: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru Z: Ilona Baloušková, odbor ekonomický 20. Aktualizace Směrnice o nakládání s majetkem města P: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru Z: Markéta Řeháková, vedoucí kanceláře tajemníka 21. Aktualizace směrnice Jednací řád Rady města Pardubic P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu 22. Pojmenování nové ulice P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky Z: Iveta Adámková, odbor kanceláře magistrátu 23. Dotace z programu Mládež v akci P: František Brendl, náměstek primátorky Z: David Tomíška, odbor kanceláře magistrátu 24. Zahraniční vztahy města Pardubic P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Jiří Binder, odbor kanceláře magistrátu 25. Darovací smlouva P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Radim Vávra, odbor kanceláře magistrátu Květa Baladová, odbor kanceláře magistrátu 26. Výklad interních předpisů ve vazbě na organizační změny P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Markéta Řeháková, vedoucí kanceláře tajemníka Radim Vávra, odbor kanceláře magistrátu 27. Změna organizační struktury a organizačního řádu magistrátu P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Jana Procházková, odbor sociálních věcí Michal Zitko, tajemník magistrátu 28. Stanovení celkového počtu zaměstnanců Magistrátu města Pardubic P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu 19. řádná schůze dne Strana 3 (celkem 26)

4 29. Jmenování vedoucích odborů Magistrátu města Pardubic P: Michal Zitko, tajemník magistrátu Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu 30. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor - Nám. republiky č.p. 12 P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Aleš Uchytil, odbor kanceláře magistrátu 31. Pokračování ve spolupráci se společností RTA ve druhém pololetí roku 2011 P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Ondřej Tušl, odbor kanceláře magistrátu 32. Změny v komisích RmP a v Nadaci pro rozvoj města P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Z: Iveta Adámková, odbor kanceláře magistrátu 33. Zahraniční služební cesty P: František Brendl, náměstek primátorky Z: Miloslava Matějková, odbor kanceláře magistrátu Informativní zprávy: Cesta do zahraničí P: Petra Nacu, vedoucí odboru hlavního architekta Z: Vojtěch Jirsa, odbor hlavního architekta Změna v registraci příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky Z: Iva Kamenická, odbor komunitních služeb Stav rekonstrukce Pasáže P: Aleš Kopecký, ředitel MRFP a.s. Z: Aleš Kopecký, ředitel MRFP a.s. Na stůl byly předloženy: - Dodatek ke zprávě č. 4 - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle Zpráva č. 6 IPRM Dukla a Višňovka. - Příloha ke zprávě č. 12 Určení platu zástupkyně ředitele DDM DELTA - Nová zpráva č. 33 Zahraniční služební cesty - Informativní zpráva: Stav rekonstrukce Pasáže - Tabulka změnových listů k rekonstrukci PAP II. Informace primátorky a náměstků o činnosti a jednáních v období mezi radami Přiloženo k zápisu jako písemný materiál. (pro 7) 19. řádná schůze dne Strana 4 (celkem 26)

5 III. Schválení usnesení z 18. mimořádné schůze RmP a jmenování ověřovatelů z 19. řádné schůze Rady města Pardubic Usnesení z předešlé 18. mimořádné schůze Rady města Pardubic byla s c h v á l e n a. Ověřovateli zápisu ze 19. schůze RmP byli jmenováni: Jiří Rozinek Josef Kubát IV. Pořadí projednávaných zpráv 1. Program prevence kriminality 2011 Přijaté usnesení č. 1344/2011 (pro 7) poskytnutí dotací z Programu prevence kriminality na rok 2011 subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou tohoto návrhu usnesení. 2. Rozhodnutí v pozici jediného akcionáře - Služby města Pardubic a.s. (schválení auditora společnosti) + nájem hrobového místa Zpravodaj: Josef Kubát, předseda představenstva SmP, a.s. Rozprava: Diskutován výběr společnosti SYSTEMA AUDIT a.s. a zkušenosti s cenou a kvalitou dodaných služeb. Josef Kubát: uvedl, že výběrové řízení na auditora společnosti proběhlo před cca 4 až 5 lety. Přislíbil pro příští rok řádné výběrové řízení. Přijaté usnesení č. 1345/2011 (pro 7) v pozici jediného akcionáře společnosti Služby města Pardubic a.s. společnost SYSTEMA AUDIT a.s. 19. řádná schůze dne Strana 5 (celkem 26)

6 Přijaté usnesení č. 1346/2011 (pro 7) nájem hrobového místa nebo prodloužení doby nájmu na částku 35,- Kč za m2 a rok s platností od Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku obce Přijatá usnesení č /2011 obsahují citlivé osobní údaje proto nemohou být zveřejněna. 4. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázek Přijaté usnesení č. 1366/2011 (pro 7) podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Cyklistická stezka Staré Čívice - FREE ZONE." dodavateli K+N stavební společnost, s.r.o., Pardubice, Na Vrtálně 84, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,-- Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1367/2011 (pro 7) podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava - výměna dveřních sestav a výlohy Na Drážce 1585 v Pardubicích" dodavateli PT point s.r.o., Pardubice, Nádražní 292, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou ,-- Kč bez DPH. 19. řádná schůze dne Strana 6 (celkem 26)

7 Přijaté usnesení č. 1368/2011 (pro 7) podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Opravy v objektu radnice č.p. 1 - sanace vlhkých prostor II. etapa - venkovní schodiště společenského sálu" dodavateli MARHOLD a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou ,40 Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1369/2011 (pro 7) R o z h o d l a podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v rámci veřejné zakázky "RPS - Pardubice, Karla IV. - IV. etapa, II. část" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,52 Kč bez DPH. Druhý v pořadí se umístil uchazeč Merit Bau CZ a.s., Pardubice, Nové Jesenčany, K Dolíčku 66, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,-- Kč bez DPH. Třetí v pořadí se umístil uchazeč K+N Pardubice, stavební společnost s.r.o., Pardubice, Na Vrtálně 84, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,--Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1370/2011 (pro 7) R o z h o d l a podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v rámci veřejné zakázky " RPS - Pardubice, Pravý břeh Labe - VII. soubor, 3. část " zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče MIROS dopravní stavby, a.s., Pardubice, Polabiny, Hradecká 545, PSČ Staré Hradiště, IČ: , s nabídkovou cenou 12, ,97 Kč bez DPH. Druhý v pořadí se umístil uchazeč ALPINE Bau CZ s.r.o., Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 15, ,--Kč bez DPH. Třetí v pořadí se umístil uchazeč STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 16, ,-- Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1371/2011 (pro 7) R o z h o d l a podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v rámci veřejné zakázky " RPS - Pardubice, Dubina - etapa G" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, 19. řádná schůze dne Strana 7 (celkem 26)

8 Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 5, Kč bez DPH. Druhý v pořadí se umístil uchazeč M - SILNICE a.s., Pardubice, Husova 1697, IČ: , s nabídkovou cenou 5, ,--Kč bez DPH. Třetí v pořadí se umístil uchazeč Merit Bau CZ a.s., Pardubice, Nové Jesenčany, K Dolíčku 66, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 5, ,-- Kč bez DPH. Přijaté usnesení č. 1372/2011 (pro 7) R o z h o d l a podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v rámci veřejné zakázky "RPS - Pardubice, Černá za Bory - III. etapa" zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče K+N stavební společnost, s.r.o., Pardubice, Na Vrtálně 84, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,-- Kč bez DPH. Druhý v pořadí se umístil uchazeč Stavo & Sachs Kukleny s.r.o., Hradec Králové, Honkova 272, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,--Kč bez DPH. Třetí v pořadí se umístil uchazeč Merit Bau CZ a.s., Pardubice, Nové Jesenčany, K Dolíčku 66, PSČ , IČ: , s nabídkovou cenou 3, ,-- Kč bez DPH. 5. Mandátní smlouva se spol. GORDION, s.r.o. - Rekonstrukce mostu M 706 lávka Ohrazenice Zpravodaj: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic Ke zprávě byla přizvána K. Vopršalová, odbor majetku a investic. Rozprava: Diskutována dlouhodobá nespokojenost s prací firmy GORDION s. r. o. F. Brendl: doporučil provést výběrové řízení prostřednictvím oddělení investic OMI i za předpokladu, že se realizace zakázky posune na příští rok usn. 1373/2011. Přijaté usnesení č. 1373/2011 (pro 7) P o v ě ř u j e OMI ke zpracování zadávacího řízení na akci" Rekonstrukce mostu M 706 lávka Ohrazenice" s tím, že realizace celé zakázky bude provedena v 1. polovině roku Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 2, proti 4, zdrž. 1) uzavření mandátní smlouvy se společností GORDION, s.r.o., Praha 9, Vysočany, Kolmá 6/682, PSČ , IČ: , jejímž předmětem bude příprava, provedení a organizace zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění v rámci veřejné zakázky: "Rekonstrukce mostu M 706 lávka Ohrazenice". Mandátní smlouva je přílohou tohoto usnesení. 19. řádná schůze dne Strana 8 (celkem 26)

9 6. IPRM - sídliště Dukla a Višňovka Přijaté usnesení č. 1374/2011 (pro 7) I. S o u h l a s í s pořadím vyhodnocení projektů, které byly předloženy v rámci 7. výzvy b) bytové domy. Pořadí je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. II. D o p o r u č u j e k podpoře v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Pardubice - sídliště Dukla a Višňovka, vyhlášené 7. výzvy b) bytové domy projekty č. 705, 709, 713, 704, 702, 710, 706 uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. III. D o p o r u č u j e nepodpořit v rámci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Pardubice - sídliště Dukla a Višňovka, vyhlášené 7. výzvy b) bytové domy projekt č.703, 707, 708, 712, 711, 714, 701 uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení. 7. Platba z rezervy rady, rezervy primátorky a rezerv náměstků Přijaté usnesení č. 1375/2011 (pro 7) na návrh porady vedení dne poskytnutí daru TJ Sokol Pardubice, IČ , na organizační zajištění oslav 85 let nepřetržitého trvání oddílu volejbalu T.J. Sokol Pardubice I, ve výši ,- Kč z rezervy rady. Přijaté usnesení č. 1376/2011 (pro 7) na návrh porady vedení dne poskytnutí daru sdružení PAMAKO, IČ , na organizační zajištění Mistrovství ČR v malé kopané v areálu Hůrka v termínu , ve výši 5.000,- Kč z rezervy rady. Přijaté usnesení č. 1377/2011 (pro 7) 19. řádná schůze dne Strana 9 (celkem 26)

10 na návrh porady vedení dne poskytnutí daru Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, IČ , na organizačně technické zajištění kongresu k sexuální výchově, ve výši ,- Kč z rezervy rady. Přijaté usnesení č. 1378/2011 (pro 7) R u š í usnesení č. 1273/2011 přijaté RmP dne , ve znění: " schvaluje na návrh porady vedení dne poskytnutí dotace Střední průmyslové škole elektrotechnické a VOŠ, Pardubice, Karla IV. 13, IČ , na zajištění dopravy 5-6 účastníků na mezinárodní konferenci ve Švédsku se zástupci zahraničních partnerů odborné školy Fenix, ve výši ,- Kč z rezervy rady." Částka bude přesunuta zpět do rezervy rady. Důvodem zrušení je, že v této záležitosti byly podány dva návrhy současně a oba byly přijaty. Příspěvek SPŠE a VOŠ byl poskytnut na základě přijatého usnesení č. 1276/2011. Přijaté usnesení č. 1379/2011 (pro 7) na návrh porady vedení dne úhradu nákladů na memoriál V.Ježka dne , ve výši 7.000,-Kč z rezervy pana náměstka Ing. Rozinka. Organizačně zajistí Ing. O.Tušl. Přijaté usnesení č. 1380/2011 (pro 7) na návrh porady vedení dne poskytnutí daru Evropskému parlamentu mládeže ČR, IČ , na zajištění pronájmu společenského sálu při pořádání akce "8.České fórum Pardubice",které se bude konat dne a ve výši 5 600,-Kč z rezervy pana náměstka Mgr. Taubera. Přijaté usnesení č. 1381/2011 (pro 7) na návrh porady vedení dne poskytnutí daru Východočeskému středisku obce spisovatelů, IČ , na zajištění občerstvení v HiS při pořádání východočeského uměleckého maratónu, který se koná dne , ve výši 5.000,-Kč z rezervy paní primátorky MUDr. Fraňkové. 8. Projednání změn stanov a. s. se 100% podílem města (DPMP, SMP, MRFP) Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic 19. řádná schůze dne Strana 10 (celkem 26)

11 Ke zprávě byl přizván M. Čada, odbor ekonomický. Rozprava: Řešena problematika článku 14, odst. 11 stanov a.s. týkajícího se povinnosti vypsat výběrové řízení na pozici ředitele. Stávající systém přikazuje vypsání výběrového řízení pravidelně, a to do 360 dní od konání komunálních voleb, resp. 1x za 4 roky, a to i přesto, že představenstvo má pravomoc kdykoliv ředitele ze své funkce odvolat (např. při špatném hospodaření společnosti apod.). Proto je nyní navrženo povinnost o vypsání VŘ zrušit a ponechat pouze stávající pravomoc představenstva na odvolání ředitele. Jako nástroj pro hodnocení výkonnosti ředitelů společností, resp. komplexního fungování společností pod jejich vedením, bylo navrženo zpracování analýz činností a procesů daných společností externí firmou. V tomto smyslu bylo navrženo nové usnesení - viz přijaté usnesení č Řešena otázka, zda je vhodné, aby tento audit byl proveden jednou firmou pro všechny a.s. Diskutována pozice současného ředitele EBA a.s. s tím, že představenstvo společnosti nedoporučuje změnu vzhledem k probíhajícímu projektu dotovaného z prostředků EU. Řešeny úpravy stanov spojené s pravomocemi představenstva a jejich delegováním na ředitele a.s. Hlasováno samostatně o změně stanov zrušit povinnost vypsání VŘ do 360ti dnů od konání voleb do ZmP návrh č. 1 B (pro 4, proti 1, zdrž. 2), návrh č. 2 B (pro 0, proti 5, zdrž. 2) nebylo přijato představenstva všech akciových společností města (včetně EBA a.s.), jsou povinna vypsat VŘ do 360ti dnů ode dne konání voleb do ZmP, tj. do konce září Na návrh pana Brendla byla upravena důvodová zpráva: Důvodem změn v článku 14 a 17 stanov je kvalitnější vymezení postavení ředitele společnosti, pokud je zároveň členem představenstva tak, aby ustanovení byla vyhovující. Návrh č. 1 Přijaté usnesení č. 1382/2011 (pro 7) S o u h l a s í s návrhem změn stanov obchodních společností se 100 % obchodním podílem města Pardubic (Služby města Pardubic a.s., Dopravní podnik města Pardubic a.s. a Městský rozvojový fond Pardubice a.s.), které jsou uvedeny v příloze návrhu usnesení s výjimkou návrhu změny článku 14, odstavce 11 stanov. Povinnost dle článku 14, odstavce 11 stanov vypsat výběrové řízení na ředitele do 360ti dnů ode dne konání voleb do ZmP navrhuje rada ve stanovách ponechat. 2 Přijaté usnesení č. 1383/2011 (pro 7) S o u h l a s í s návrhem změn stanov obchodních společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. dle přílohy k návrhu usnesení č. 1 a žádá představenstvo společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení změn stanov na valné hromadě s datem konání do s výjimkou návrhu změny článku 14, odstavce 11 stanov, která je navrženo ponechat v původním znění. 19. řádná schůze dne Strana 11 (celkem 26)

12 3 Přijaté usnesení č. 1384/2011 (pro 7) V y z ý v á představenstva akciových společností DPMP, SmP, EBA k neprodlenému vypsání otevřeného výběrového řízení na zpracování analýz procesů a činností jednotlivých společností dle přílohy tohoto usnesení. Výsledek těchto analýz bude předložen RmP do Zodpovídá : předsedové představenstev T: Projednání stabilizačních opatření společnosti Dostihový spolek a.s. (DS) Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic Ke zprávě byl přizván M. Čada, odbor ekonomický Rozprava: Diskutován další vývoj společnosti v souvislosti s auditovanou účetní závěrkou, dle které kumulovaná ztráta převyšuje polovinu základního kapitálu (ZK). Návrhy na stabilizační opatření byly předjednány s dalšími akcionáři na valné hromadě DS: - město preferuje zvýšení základního kapitálu, drobní akcionáři navrhují snížit část ztráty snížením základního kapitálu. Toto opatření však vůbec neřešení problém cash flow, proto při jeho uplatnění bude nutné požadovat, aby významní akcionáři pomohli v cash flow poskytnutím půjček. Protože společnost čekají důležitá rozhodnutí a ne všichni akcionáři jsou přesvědčeni o vhodném nastavení stabilizace navrhované městem, je jim nabízena možnost prodat některé své akcie nebo jejich část, a to za cenu Kč 300,-/ks, tj. za cenu, jejíž výše je odvozena z prodejní ceny akcií dle veřejné dražby ze dne Pan Němec v souvislosti se zvýšením základního kapitálu navrhl upsat za 1 stávající akcii o jm. hodnotě Kč 1000,- jednu novou o jm. hodnotě Kč 500,- s tím, že v případě nevyužití práva úpisu ostatními akcionáři by město mohlo dosáhnout podílu 67%. Takové zvýšení by znamenalo celkový rozsah o Kč 5, ,- Kč. O tomto návrhu bylo hlasováno samostatně: (pro 3, proti 2, zdrž. 2) nebyl přijat. Diskutována několikaletá finanční pomoc města Dostihovému spolku a.s., která se bude opírat o vhodné rozložení půjček, jejichž výše bude souviset se zvýšením základního kapitálu, s rozsahem technického zhodnocení vhodného k vypořádání a s případnou ochotou ostatních akcionářů poskytnout půjčky. Kladen důraz na uzavření akcionářské dohody a nalezení shody s 2. největším akcionářem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který vlastní 22% akcií DS. Do návrhu č. 4 byli doplněni Š. Fraňková, J. Rozinek, M. Čada, A. Uchytil. 19. řádná schůze dne Strana 12 (celkem 26)

13 Návrh č. 1 Přijaté usnesení č. 1385/2011 (pro 7) S o u h l a s í aby jedním z nezbytných stabilizačních opatření společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: bylo zvýšení základního kapitálu společnosti o Kč ,-. Každý z akcionářů bude mít právo upsat za jednu stávající akcie o jmenovité hodnotě Kč 1000,- jednu novou akcii o jmenovité hodnotě Kč 300,-. Dopady zvýšení základního kapitálu na každého z akcionářů včetně očekávaného maximálně možného výdaje z rozpočtu města Pardubice jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy č Přijaté usnesení č. 1386/2011 (pro 7) S o u h l a s í aby město Pardubice učinilo všem akcionářům společnosti nabídku na odkup jejich akcií za cenu Kč 300,-/ks, tj. za cenu, jejíž výše je odvozena z prodejní ceny akcií dle veřejné dražby ze dne V případě využití nabídky všemi akcionáři je celkové potřebné pokrytí z rozpočtu města Kč 1 485,9 tis. 3 Přijaté usnesení č. 1387/2011 (pro 7) U k l á d á vedoucímu ekonomického odboru zapracovat dopady návrhu usnesení č. 1 a č. 2 této zprávy do změn rozpočtu roku 2011 k projednání v zastupitelstvu dne v rozsahu, který je detailněji uveden v příloze důvodové zprávy č Přijaté usnesení č. 1388/2011 (pro 7) S o u h l a s í s uzavřením akcionářské smlouvy mezi městem Pardubice (obchodní podíl 51,54 %) a panem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (obchodní podíl 22,51 %), která bude definovat podmínky vzájemné spolupráce s cílem stabilizovat a dále rozvíjet společnost Dostihový spolek a.s. a pověřuje pana/paní MUDr. Štěpánku Fraňkovou, Ing. Jiřího Rozinka, Ing. Miroslava Čadu, Mgr. Aleše Uchytila k jednání s cílem nalézt shodu na znění akcionářské smlouvy. 10. Stanovisko k prodeji akcií HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. (převod akcií) Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Rozprava: Vyjádřeny názory některých členů RmP k prodeji 2 ks akcií od pana xxxxxxx xxxxxxxxxx panu xxxxxxx xxxxxxxxxx 19. řádná schůze dne Strana 13 (celkem 26)

14 Přijaté usnesení č. 1389/2011 (pro 6, proti 1) S o u h l a s í se vzdáním se předkupního práva města Pardubice na odkoupení 2 ks akcií společnosti HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. o jmenovité hodnotě Kč ,-/akcii, které reprezentují obchodní podíl 0,5 % na celkovém základním kapitálu společnosti, který činí Kč 3, ,-. Zpravodaj: Jan Němec, člen rady města 11. Dotace z programu podpory cestovního ruchu Rozprava: Stažen návrh č. 9 dotace na akci Pardubický vinařský půlmaratón. U návrhu č. 2, 4 kritizovány chybějící konkrétní informace k dotovaným produktům. U návrhu č. 5 upozorněno, že se jedná o privátní projekt. U návrhu č. 6 doporučeno zafinancovat Pardubickým krajem. O návrzích č. 2, 4, 5, 6 bylo hlasováno samostatně a nebyly přijaty. Návrh č. 1 Přijaté usnesení č. 1390/2011 (pro 7) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Státní oblastní archiv v Zámrsku, IČO , na projekt Výstava k 80. výročí Výstavy tělesné výchovy a sportu v Pardubicích. 3 Přijaté usnesení č. 1391/2011 (pro 7) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Pardubice Region Tourism, IČO , na projekt Aktualizace a dotisk trhací mapy města Pardubic A ks. 7 Přijaté usnesení č. 1392/2011 (pro 7) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Dostihový spolek Pardubice a. s., IČO , na projekt 121. Velká pardubická České pojišťovny. 19. řádná schůze dne Strana 14 (celkem 26)

15 8 Přijaté usnesení č. 1393/2011 (pro 7) D o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Pardubice poskytnutí dotace z programu podpory ruchu ve výši Kč pro Kulturní centrum Pardubice, IČO 85286, na projekt Turistická atraktivita Zelená brána - kronika města Pardubic. 2 Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 3, proti 3, zdrž. 1) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Pardubice Region Tourism, IČO , na projekt Reprezentativní trička se znakem města Pardubic - Mistrovství Evropy v basketu mužů U16, Pardubice Níže uvedený návrh na usnesení nebyl (pro 3, proti 3, zdrž. 1) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Pardubice Region Tourism, IČO , na projekt Sada pohlednic - architektonické památky Pardubic. 5 Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 1, proti 3, zdrž. 3) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Lanové centrum Pardubice, IČO , na projekt Propagační letáky - lanové centrum. 6 Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 4, proti 0, zdrž. 3) poskytnutí dotace z programu podpory cestovního ruchu ve výši Kč pro Sdružení přátel Pardubického kraje, IČO , na projekt Vydávání Vlastivědných listů Pardubického kraje. 19. řádná schůze dne Strana 15 (celkem 26)

16 9 Stažený návrh na usnesení D o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Pardubice poskytnutí dotace z programu podpory ruchu ve výši Kč pro xxxxxxx xxxxxxxxxx na projekt Pardubický vinařský půlmaratón Mistrovství České republiky. 12. Určení platu zástupkyně ředitele DDM DELTA Přijaté usnesení č. 1394/2011 (pro 7) U r č u j e plat zástupkyni ředitele - statutární orgán příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže DELTA Pardubice, Gorkého 2658, paní Soně Petridesové, s účinností od 1. září 2011 ve výši dle návrhu platového výměru. 13. Projednání žádosti o dotaci na projekt "Komunitní plánování" Přijaté usnesení č. 1395/2011 (pro 7) záměr ucházet se o dotaci na projekt s pracovním názvem "Komunitní plánování sociálních služeb v městě Pardubice" z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ), prioritní osa: 3. Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Výše podpory projektu OP LZZ může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Způsobilé výdaje projektu budou hrazeny z 85 % z prostředků OP LZZ a zbývajících 15 % z prostředků státního rozpočtu, přičemž podporované aktivity nemají charakter veřejné podpory. Celkové způsobilé náklady projektu nepřesáhnou 5 mil. Kč. 14. Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku příspěvkových organizací ve školství 19. řádná schůze dne Strana 16 (celkem 26)

17 Přijaté usnesení č. 1396/2011 (pro 7) odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice- Svítkov, Školní 748, IČ Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. Přijaté usnesení č. 1397/2011 (pro 7) odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, IČ Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. Přijaté usnesení č. 1398/2011 (pro 7) odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného Základní školou Pardubice- Ohrazenice, Trnovská 159, IČ Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 15. Partnerská smlouva k projektu Central MeetBike Přijaté usnesení č. 1399/2011 (pro 7) I. Partnerskou smlouvu mezi CDV,v.v.i a městem Pardubice v rámci projektu Central Meetbike. Jedná se o smlouvu o možnosti čerpání, využití a garantování finančních prostředků (dále jen "Smlouva"), která je uvedena v příloze tohoto usnesení a tvoří jeho nedílnou součást. II. P o v ě ř u j e Paní primátorku k podpisu smlouvy. 16. Pernštejnský rok řádná schůze dne Strana 17 (celkem 26)

18 Přijaté usnesení č. 1400/2011 (pro 7) záměr statutárního města Pardubice zapojit se do celorepublikového projektu "Pernštejnský rok 2012", jehož iniciátorem a koordinátorem je Národní památkový ústav Pardubice. Popis projektu "Pernštejnský rok 2012" je uveden v důvodové zprávě k tomuto usnesení. Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky 17. Galerie města Pardubic - GAMPA Rozprava: Upozorněno panem náměstkem J. Rozinkem, že částka 2, ,- Kč prozatím nemá místo v rozpočtu města na rok Návrh nebyl posouzen finančním výborem. Na návrh pana Rozinka byla upravena důvodová zpráva v posledním odstavci, a to takto: Schválení provozování GAMPY prostřednictvím příspěvkové organizace města Kulturní centrum Pardubice bude mít vliv na rozpočet města v roce Celkový popis projektu včetně podrobného rozpočtu je přílohou č. 1 této důvodové zprávy. Bylo doporučeno zajistit stanovisko finančního výboru. Pan náměstek F. Brendl předloží radě města vyhodnocení prostor Mázhausu. Přijaté usnesení č. 1401/2011 (pro 7) záměr provozovat Galerii města Pardubic prostřednictvím příspěvkové organizace města Kulturní centrum Pardubice, IČ: Rethinking Religion in India III. - III. Mezinárodní religionistická konference, Pardubice Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky Rozprava: Původně navržený převod finanční částky z kulturní komise byl stažen a doporučen příspěvek ,- Kč z rezervy rady viz usn. 1402/2011 Diskutována možná finanční podpora formou služeb od akciových společností města (např. bezplatné využití výlepových ploch). Přijaté usnesení č. 1402/2011 (pro 7) 19. řádná schůze dne Strana 18 (celkem 26)

19 částku ,- Kč z rezervy rady jako příspěvek na konání III. Mezinárodní religionistické konference v Pardubicích, jejíž iniciátorem a koordinátorem je Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra religionistiky. Přijaté usnesení č. 1403/2011 (pro 7) udělení záštity statutárního města Pardubic Univerzitě Pardubice, IČ: na akci: Rethinking Religion in India III. - III. mezinárodní religionistická konference, která se bude konat v Pardubicích ve dnech října Aktualizace Směrnice o evidenci a vymáhání daňových pohledávek Přijaté usnesení č. 1404/2011 (pro 7) směrnici č. 14 / 2011 O evidenci a vymáhání daňových pohledávek, která je přílohou tohoto usnesení. 20. Aktualizace Směrnice o nakládání s majetkem města Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města - uvedla, že aktualizace směrnice (varianta B) spočívá v pověření tajemníka převzít za město dary. Přijaté usnesení č. 1405/2011 (pro 7) aktualizovanou směrnici č. 13 / 2011 O nakládání s majetkem města, která je přílohou tohoto usnesení; s tím, že ve variantním článku 9, odstavci 2, vybírá variantu B. Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat (pro 0, proti 7) aktualizovanou směrnici č. 13 / 2011 O nakládání s majetkem města, která je přílohou tohoto usnesení; s tím, že ve variantním článku 9, odstavci 2, vybírá variantu A řádná schůze dne Strana 19 (celkem 26)

20 21. Aktualizace směrnice Jednací řád Rady města Pardubic Přijaté usnesení č. 1406/2011 (pro 7) Směrnici č. 12/2011 Jednací řád Rady města Pardubic, která je přílohou tohoto usnesení. Směrnice nabude účinnosti dne a ruší dosavadní směrnici č. 20/ Pojmenování nové ulice Přijaté usnesení č. 1407/2011 (pro 7) D o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Pardubic přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje pojmenování nově vzniklé ulice na území MO Pardubice I dle přiložené mapky, a to Na Sádkách. 23. Dotace z programu Mládež v akci Přijaté usnesení č. 1408/2011 (pro 7) podání žádosti o dotaci z programu Mládež v akci v rámci aktivit asociace Euro Equus. 24. Zahraniční vztahy města Pardubic Přijaté usnesení č. 1409/2011 (pro 7) 19. řádná schůze dne Strana 20 (celkem 26)

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 11. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 12.4.2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis ze 72. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 22. 12. 2009 od 9:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 51. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 27. 1. 2009 od 11 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis ze 4. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 14. 12. 2010 od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 85. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 21. 6. 2010 od 9:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis ze 13. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 10. 5. 2011 od 11:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 5. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 11. 1. 2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 57. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 21. 4. 2009 od 12:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis ze 16. schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 21. 6. 2011 od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z 20. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 6. 9. 2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 8. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 22. 2. 2011 od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z 28. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 13. 12. 2011 od 9:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 59. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 19. 5. 2009 od 12:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z 26. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 15. 11. 2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z XXIX. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne 27. 10. 2009 od 14:00 hodin ve Společenském sále

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis z 22. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 4. 10. 2011 od 14:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 9. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 17. 3. 2011 od 12:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

POZVÁNKA. č.j. 001/2014

POZVÁNKA. č.j. 001/2014 č.j. 001/2014 POZVÁNKA Představenstvo akciové společnosti ALLCOMP, a.s. se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292, zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. 5. 2014

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Usnesení R/382/2013 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -)

Usnesení R/382/2013 (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 31. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (31. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 17.1.2013)

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128

USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128 USNESENÍ z 59. jednání Rady městského obvodu Pardubice II, které se konalo dne 24.5.2001 v 18 00 hod., v budově ÚMO Pardubice II, Chemiků 128 Přítomni : Jiří Srbek, Ing. Vladimír Beránek, CSc., Ing. Vendulka

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 8. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z XXV. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne 5. 5. 2009 od 14:00 hodin Přítomni: 35 členů zastupitelstva

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA KANCELÁŘ PRIMÁTORA Zápis ze 45. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 17.07.2012 od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Štěpánka Fraňková,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM Z á p i s z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod. v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč ====================================================== Přítomni: Hosté : Program: dle prezenční

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 21. KONANÉ DNE 19.12.2013 v 15.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 21. KONANÉ DNE 19.12.2013 v 15.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 21 KONANÉ DNE 19.12.2013 v 15.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 3b statutárního města Liberec na rok 2014 Zpracoval: odbor,

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27. KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 27 KONANÉ DNE 8.4.2014 v 15.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 4. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

Z Á P I S. z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 11. listopadu 2013 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 32. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

U S N E S E N Í. 3. Změna rozpočtu roku 2011 rozpočtové opatření č. 4/2011 (tisk R/135) R 258/04-11

U S N E S E N Í. 3. Změna rozpočtu roku 2011 rozpočtové opatření č. 4/2011 (tisk R/135) R 258/04-11 U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. dubna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 50. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 13. 1. 2009 od 12:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva. Městský obvod - Statutární město Pardubice. Městský obvod Pardubice VI. Úřad městského obvodu Pardubice VI

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva. Městský obvod - Statutární město Pardubice. Městský obvod Pardubice VI. Úřad městského obvodu Pardubice VI Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Zápis z XVII. zasedání

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2013 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE SMĚRNICE 6/2013 Rady města České Budějovice ze dne 20. 11. 2013 Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice Vydává

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Zápis. z 8. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 29.1.2015 od 22:50 hodin v zasedací místnosti rady

Zápis. z 8. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 29.1.2015 od 22:50 hodin v zasedací místnosti rady Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis z 8. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 29.1.2015 od 22:50 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni:

Více

IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2517 www.mufis.org P O Z V Á N K A

IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2517 www.mufis.org P O Z V Á N K A Municipální finanční společnost a.s. M U F I S a. s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 telefon 255 721 487, 255 721 485 telefax 222 245 883 e-mail MUFIS@cmzrb.cz IČO 60196696, zápis v obchodním rejstříku

Více

P O Z V Á N K A Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U. dne 22. dubna 2014 od 14:00 hodin v konferenčním sále hotelu Adria, Václavské nám. 26, Praha 1.

P O Z V Á N K A Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U. dne 22. dubna 2014 od 14:00 hodin v konferenčním sále hotelu Adria, Václavské nám. 26, Praha 1. P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., svolává Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., se sídlem Jeruzalémská

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 01766139, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 18. 7. 2013 Č.j.: 50281/ENV/13 z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 20. 6. 2011

Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 20. 6. 2011 Výsledky hlasování o návrzích usnesení řádné valné hromady společnosti Pražské služby, a.s. konané dne 20. 6. 2011 1. Návrh usnesení o volbě orgánů valné hromady (bod č. 2 programu jednání) Valná hromada

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Program valné hromady PTC Praha a.s.

Program valné hromady PTC Praha a.s. Program valné hromady PTC Praha a.s. 1. Zahájení 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 3. Volba předsedy valné hromady Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Miroslav Černý. Orgány valné

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

z 11. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 24. listopadu 2011 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3.

z 11. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3, konané dne 24. listopadu 2011 v zasedací místnosti č. 16 ÚMO Plzeň 3. Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500; email: skarda@plzen.eu Z Á P I S z 11. schůze Kontrolního výboru ZMO Plzeň

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis ze XXXI. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne 8. 12. 2009 od 14:00 hodin ve Společenském sále

Více

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora. Zápis

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora. Zápis Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis ze 40. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 15.02.2016 od 10:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Martin

Více

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 346/18/15 schvaluje program 18. schůze rady

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis ze 67. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 13. 10. 2009 od 12:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni:

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 53. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 24. 2. 2009 od 15:00 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s. se sídlem Masarykova 1041, Kolín II, PSČ 280 02, IČ 27946576 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude

Více