CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH KONZULTANTŮ IPMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH KONZULTANTŮ IPMA"

Transkript

1 CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH KONZULTANTŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E S T U P N Ě P P M C O D

2 Tato publikace je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení, o. s. Žádná její část nesmí být šířena nebo jakýmkoli způsobem reprodukována bez svolení Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o. s. Vytvořeno na základě: IPMA Certification Regulations and Guidelines for PM Consultants Version 1.0 Národního standardu kompetencí projektového řízení pro projektové konzultanty verze 1.0 Informace pro žadatele stupně PPMC Certifikace projektových konzultantů Vydání 1.1 Platné od 31. března 2013 SLEDOVANÁ DOKUMENTACE. Zpracoval: Michael Motal Schváleno Certifikační radou dne: Certifikační orgán Společnosti pro projektové řízení, o. s., Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 2/24

3 Obsah Jak s dokumentem pracovat... 4 Stručné představení certifikace... 5 Co je certifikace a co prokazuje... 5 Pro koho je certifikace určena... 5 Vztah certifikace konzultantů a certifikace projektových manažerů... 6 Platnost certifikátu... 6 Co je a co není konzultování... 6 Vstupní kvalifikační podmínky... 8 Prokázání konzultační praxe... 8 Prokázání praxe v řízení projektů... 8 Certifikace projektového manažera Certifikační proces Stručná charakteristika schématu certifikace Detailní popis certifikačního procesu Dotazník osobnostních předpokladů The Profile XT Opakování / oprava dílčích částí certifikačního procesu Výjimky Ceny Základní ceny Ceny za opakování / opravu Hromadné slevy Platba za zaměstnance Stornování certifikace a stornopoplatky Požadovaná dokumentace Podmínky pro absolvování procesu Etický kodex certifikovaného projektového konzultanta Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 3/24

4 Jak s dokumentem pracovat Tento dokument obsahuje informace o certifikačním procesu mezinárodně platné certifikaci IPMA - Certifikovaný konzultant řízení projektů (IPMA PMC, Certified Project Management Consultant). Dokument pomůže najít důležité informace a tipy o vstupních kvalifikačních podmínkách průběhu certifikačního procesu vyjímkách cenách požadované dokumentaci i podmínek pro úspěšné absolvování celého procesu. Pokud o certifikaci nemáte žádné informace a rozhodujete se, jestli je tato certifikace určena pro vás, přečtěte si nejdříve kapitolu Stručné představení certifikace. Pokud o certifikaci již informace máte, a potřebujete získat detailní informace o průběhu certifikace, přečtěte si zejména kapitoly Vstupní kvalifikační podmínky a Certifikační proces. Ostatní kapitoly rozvíjí a doplňují informace uvedené v těchto kapitolách. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 4/24

5 Stručné představení certifikace Konzultanti (lektoři, kouči, linioví manažeři, poradci) hrají důležitou roli v praxi projektového řízení. Oni sice nejsou odpovědní za projekt, program či portfolio jako projektový manažeři, ale pomáhají organizacím nastavovat procesy projektového řízení a radí projektovým manažerům a organizacím jak projekty, programy či portfolio správně řídit. Proto IPMA resp. SPŘ v ČR nabízi certifikaci konzultantů, která má prověřit jejich kompetence a způsobilost pro poradenství v projektovém řízení. Co je certifikace a co prokazuje Tato certifikace dokládá (obdobně jako u certifikace projektových manažerů), že nezávislý certifikační orgán posoudil odborné i behaviorální kompetence a ověřil, že kandidát rozumí všem důležitým pojmům, nástrojům a technikám, které jsou předepsány v rámci mezinárodního standardu IPMA. Certifikace konzultantů v projektovém řízení rozeznává dva typy certifikátů: Certifikovaný konzultant řízení programů a portfolií (IPMA PPMC, Certified Programme and Portfolio Management Consultant) Certifikovaný konzultant řízení projektů (IPMA PMC, Certified Project Management Consultant) Majitel certifikátu Certifikovaný konzultant řízení programů a portfolií (IPMA PPMC, Certified Programme and Portfolio Management Consultant) je způsobilý provádět konzultace na úrovni řízení programů a portfolií, strategického řízení projektů a programů v organizaci a implementace strategie organizace pomocí projektů a programů. Konzultační oblast : program, portfolio, včetně jeho prostředí a návaznosti na strategii organizace Role konzultanta: implementace a rozvoj řízení projektů a programů v organizaci (rozvoj projektové kultury) realizace / rozvoj strategie organizace pomocí projektů, programů a portfolií změna firemní kultury v závislosti na zavedení řízení projektů. Kompetence konzultanta: Je velmi schopný realizovat konzultační činnost podle uznávaných metodik a nástrojů, stejně jako používat komplexní intervenční metody. Majitel certifikátu Certifikovaný konzultant řízení projektů (IPMA PMC, Certified Project Management Consultant) je způsobilý provádět konzultace na úrovni projektu, včetně jeho okolí. Konzultační oblast : Projekt, včetně projektového prostředí. Role konzultanta: Poradenství pro všechny technické, behaviorální a kontextové aspekty řízení projektu. Kompetence konzultanta: Je schopný realizovat konzultační činnost podle uznávaných metodik a nástrojů, stejně jako používat intervenční metody. Tento dokument je dále zaměřen pouze pro certifikaci stupně PPMC - Certifikovaný konzultant programů a portfolií. Pro koho je certifikace určena Tato certifikace je určena širokému spektru profesí spojených s projektovým řízením, jako jsou: Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 5/24

6 Konzultanti, kteří na zakázku nastavují systémy řízení projektů ve firmách - tvoří a upravují firemní metodiky projektového řízení, nastavují konceptuálně SW prostředí pro řízení projektů ve firmách, upřesňují nastavení systémů (organizačních i SW) podporují řízení jednotlivých projektů. Typickými zástupci jsou lidé z poradenských firem v oboru projektového řízení (např. viz seznam akreditovaných firem u SPŘ, pracovníci projektových kanceláří a lidé, odpovědní za nastavování a správnou funkčnost řízení projektů, programů a portfolií ve firmách). Lektoři, kteří vytváří vzdělávací programy na zakázku a jejichž součástí je i analýza stavu projektového řízení. Typickými zástupci jsou lidé, kteří se zabývají vzděláváním v oboru projektového řízení ze specializovaných firem, interní firemní trenéři. Poradci pro EU projekty, kteří: připravují dokumentaci / žádosti a zároveň dostatečně nastavují / upravují systém řízení projektu a podporují průběh realizace projektu. Typickými zástupci jsou lidé z poradenských společností, specializovaných na dotační projekty. Do této kategorie nelze zařadit administrátory dotací, kteří se zabývají pouze dodržením podmínek dotačního titulu!! Kouči, kteří koučují projektové manažery. Linioví manažeři, jejichž podřízenými jsou projektoví manažeři a kteří těmto projektovým manažerům svou prací nastavují prostředí pro jejich práci. (tvorba metodik, vzdělávání,...) Vztah certifikace konzultantů a certifikace projektových manažerů Certifikace konzultantů v projektovém řízení je samostatnou certifikací. Pro její získání však osoba musí prokázat nejen kompetence popsané ve Standardu kompetencí konzultanta v projektovém řízení, ale i kompetence z oblasti projektového řízení, které jsou definované v Národním standardu kompetencí projektového řízení. Kandidáti certifikace stupně PPMC musí v rámci certifikačního procesu prokázat kompetence projektového manažera minimálně na úrovni IPMA Level B. Buď vlastnictvím platného certifikátu IPMA Level B, nebo samostatným prověřením této oblasti (Blíže viz popis certifikačního procesu). Platnost certifikátu Doba platnosti certifikátu je stanovena na 5 let. Po uplynutí této doby musí žadatel absolvovat recertifikační proces, který prodlouží platnost certifikátu o dalších 5 let. Bližší podrobnosti o podmínkách a průběhu recertifikačního procesu budou stanoveny nejpozději v roce 2017 tak, aby od roku 2018 mohl celý recertifikační proces probíhat. Filozofie podmínek recertifikace bude obdobná, jako u recertifikace projektových manažerů. Co je a co není konzultování Za konzultační činnost se považují aktivity s následujícími charakteristikami: Práce pro specifického klienta Koučování projektových manažerů Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 6/24

7 Poradenství Příprava a vedení workshopů Vedení nestandardního školení (Výukové materiály jsou vytvářeny či významně uzpůsobeny přímo podle potřeb a situace konkrétního klienta. Vznikají na základě předchozí analýzy vzdělávacích potřeb a jsou zasazeny do daného kontextu projektového řízení.) Výsledek konzultační činnosti může vzniknout uzpůsobením existujícího vzoru, ale vždy musí dojít k jeho přizpůsobení místním podmínkám za úzké spolupráce s klientem. Za konzultační činnost se NEpovažují aktivity s následujícími charakteristikami: Učení, přednášení Vedení standardního školení / tréninku (výukové materiály nejsou vůbec, nebo jen minimálně uzpůsobené potřebám a situaci klienta. Například otevřený kurz projektového řízení, kurz MS Project, kurz přípravy k certifikaci projektových manažerů a pod.) Řízení projektu - práce projektového manažera Psaní článků Vystupování na akcích konferenčního typu Prověřování kandidátů v rámci certifikačního procesu Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 7/24

8 Vstupní kvalifikační podmínky Tato kapitola detailně popisuje kvalifikační podmínky, které musí každý kandidát splnit pro úspěšné přihlášení do certifikačního procesu. Jsou to: Konzultační praxe v oblasti projektového řízení Praxe v řízení projektů Pro provedení certifikačního procesu (a tedy i ceny) mají vliv i další dvě podmínky: Je kandidát držitelem certifikace projektového manažera? V případě, že není, ale v minulosti byl držitelem takovéto certifikace, je součástí procesu posouzení případné platnosti Vzdělávání v oblasti projektového řízení Prokázání konzultační praxe Každý kandidát certifikace stupně PPMC musí splnit následující kvalifikační podmínky konzultační praxe: V posledních osmi letech musí mít kandidát alespoň 350 člověkodnů konzultační praxe. Z toho na úrovni PPMC musí být minimálně 250 člověkodnů. Praxe se musí týkat v dostatečné míře většiny aktivit, které definují, co je konzultování. Pokud je kandidát liniový manažer, pak musí být pro uznání praxe jeho pozice úzce spjata s problematikou řízení projektů a musí v takovéto pozici pracovat na plný úvazek alespoň 5 let. Princip výpočtu požadované praxe U přímých konzultačních aktivit, jako je koučování, poradenství, vedení workshopů a formovacích seminářů, vedení nestandardních školení se praxe vypočítává z délky práce u konkrétního klienta podle následujícího vzorce: 1 den konzultační praxe = den práce přímo u klienta * 3 (Má se za to, že jeden den práce u klienta obvykle obsahuje 1 den přípravných prací a jeden den prací potřebných pro zpracování výsledků). U ostatních aktivit (např. psaní / revize metodiky řízení projektů) je délka praxe přímo úměrná pracnosti vytvoření daného produktu. Poznámka: Při souběhu více aktivit nikdy nesmí celková praxe v souběžném období překročit níže uvedené hranice. Při překročení uvedených hranic má assessor právo dokumentaci neuznat a kandidáta nepustit do další fáze certifikačního procesu. Jeden kalendářní měsíc obsahuje 20 člověkodnů praxe Jeden kalendářní kvartál obsahuje 50 člověkodnů praxe Jeden kalendářní rok obsahuje 200 člověkodnů praxe Prokázání praxe v řízení projektů Každý kandidát certifikace stupně PPMC musí splnit následující kvalifikační podmínky praxe v řízení projektů: Je držitelem platného certifikátu IPMA Level B a výše nebo V posledních deseti letech musí mít kandidát alespoň 300 člověkodnů praxe řízení komplexních projektů (viz komplexita projektu definovaná v Národním standardu kompetencí projektového řízení). Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 8/24

9 Princip výpočtu požadované praxe Při výpočtu délky praxe je potřeba důsledně čas strávený řízením projektů a čas strávený tvorbou výstupů projektu. Do projekto-manažerské praxe se počítá pouze čas strávený aktivitami spojenými s řízením projektů. Jsou to: Ve fázi iniciace projektu práce spotřebované s definicí cíle projektu, přínosů projektu, tvorbou hlavních řídících plánů, analýzou projektových rizik, přípravou rozpočtu projektu a způsobu financování, tvorbou hlavního řídícího plánu projektu, plánu kvality, komunikačního plánu a plánu řízení projektu. Ve fázi plánování projektu práce spotřebované s tvorbou vlastních plánů projektu (WBS, harmonogram, rozpočet, zdroje). Ve fázi realizace projektu práce spotřebované na operativní řízení projektu (přeplánovací a hodnoticí schůzky, reporting). Ve fázi uzavření jsou to práce spotřebované na schůzky k hodnocení průběhu realizace projektu, změny / úpravy metodik a archivace dokumentace projektu. Poznámka: Při souběhu více aktivit nikdy nesmí celková praxe v souběžném období překročit níže uvedené hranice. Při překročení uvedených hranic má assessor právo dokumentaci neuznat a kandidáta nepustit do další fáze certifikačního procesu. Jeden kalendářní měsíc obsahuje 20 člověkodnů praxe Jeden kalendářní kvartál obsahuje 50 člověkodnů praxe Jeden kalendářní rok obsahuje 200 člověkodnů praxe Co je a co není PPMC relevantní (~započítávání praxe v rámci kvalifikačních kritérií): PPMC relevantní PPMC nerelevantní (~PMC relevantní) Poradenství Příjemcem poradenství je celá organizace, nebo její podstatná část. Dopad je celoorganizační (nebo zasahuje významnou část této organizace) Příjemcem poradenství je jedinec (projekt manažer) nebo projekt. Dopad je v rámci jednoho projektu, nebo v rámci skupiny projektů řízených příslušným PM. Koučování + Mentorování Metody + Systémy Míra systémového zásahu Rozsah (scope) metodiky Koučování senior (top) manažerů, PM ředitelů, vedoucích PMO, eventuálně Program manažerů a lidí, kteří svojí prací vytvářejí prostředí. Celoorganizační metodika řízení projektů, portfolia projektů a/nebo strategické řízení. Platí, že rozsah působnosti by měl být organisation-wide (nebo alespoň division-wide). Míra významnosti zásahu je vyšší (symbolicky: Prosadit změnu ) Záběr jak do pravidel a procesů, tak kompetencí, tak i prostředí. Metodika pokrývá nejen řízení projektů, ale i programů/portfolií, vazbu na strategii apod. Koučování, resp. mentorování projekt manažerů či juniorů (junior PMů) + členů projektových týmů, ventrálně lidí, kteří podávají výkon. Metodika dílčích částí v rámci projektu, metodika řízení projektů daného typu (IT projektů; zakázek; metodika zpracování něčeho v rámci EU projektů a pod.) Míra zásahu nižší (symbolicky: vymyslet/napsat směrnici) Metodika pro řízení projektů (jenom) (někde i toto může být organisation-wide level). Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 9/24

10 Certifikace projektového manažera Certifikace konzultantů navazuje na certifikaci projektových manažerů. Proto je pro kandidáta výhodou, pokud je držitelem platného certifikátu alespoň úrovně IPMA Level B. V takovémto případě je certifikační proces jednodušší, protože není potřeba prokazovat kompetence z oblasti projektového řízení. Viz dále kapitola Certifikační proces. Pokud kandidát není držitelem platného certifikátu IPMA Level B a vyšší, ale jeho platnost byla ukončena před méně než dvěma roky v okamžiku přijetí přihlášky k certifikaci konzultantů, hlavní assessor se může samostatně rozhodnout, zda podá návrh na prominutí písemné zkoušky úrovně IPMA Level B. Pokud tak hlavní assessor neučiní, musí kandidát nejdříve úspěšně absolvovat písemnou zkoušku úrovně IPMA Level B. Pokud kandidát není držitelem platného certifikátu IPMA Level B a vyšší, či jeho platnost byla ukončena před více než dvěma roky v okamžiku přijetí přihlášky k certifikaci konzultantů, musí kandidát nejdříve úspěšně absolvovat písemnou zkoušku úrovně IPMA Level B. Blíže viz kapitola Certifikační proces. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

11 Certifikační proces Tato kapitola obsahuje popis jak popis schématu certifikace (získání a udržení certifikace), tak i vlastního certifikačního procesu (získání certifikace). Stručná charakteristika schématu certifikace Celý systém certifikace IPMA je založen na profesní kvalifikaci držitele certifikátu. Z tohoto důvodu je platnost certifikátu omezena na 5 let. Po uplynutí této doby musí pro udržení certifikace proběhnout proces recertifikace, v rámci které musí kandidát doložit své působení v profesi. Tento systém tedy zaručuje, že držitel certifikátu stále má potřebné kompetence na požadované úrovni. Stručné schéma celého procesu je uvedeno na následujícím obrázku: Detailní popis certifikačního procesu Vlastní certifikační proces se dělí do několika fází a je rozdílný pro držitele platného certifikátu IPMA Level B a vyšší a ty, co tento certifikát nemají. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

12 fáze procesu fáze 1 fáze 2 fáze 3 kandidát je držitelem certifikátu IPMA B, A Kandidát předloží následující dokumenty: Přihláška, Prohlášení žadatele, reference, profesní životopis, sebe-hodnotící test, certifikát IPMA Level B (a vyšší), seznam projektů a konzultačních pověření, návrh zprávy o konzultačních pověřeních, zaplacení certifikačního poplatku SPŘ provede vstupní kontrolu dokumentů. kandidát není držitelem certifikátu IPMA B, A Kandidát předloží následující dokumenty: Přihláška, Prohlášení žadatele, reference, profesní životopis, sebe-hodnotící test, seznam projektů a konzultačních pověření, návrh zprávy o konzultačních pověřeních, zaplacení certifikačního poplatku SPŘ provede vstupní kontrolu dokuemntů. vynechává se písemná zkouška IPMA Level B kandidát provede písemnou zkoušku IPMA Level B SPŘ vyhodnotí písemnou zkoušku kandidát provede písemnou zkoušku PPMC a on-line dotazník The Profile XT SPŘ vyhodnotí písemnou zkoušku a posoudí vhodnost kandidáta na základě on-line dotazníku The Profile XT. kandidát předloží zprávu o konzultačních pověřeních a návrh 5 otázek pro písemnou zkoušku certifikace projektových manažerů SPŘ vyhodnotí zprávu kandidát provede písemnou zkoušku PPMC a on-line dotazník The Profile XT SPŘ vyhodnotí písemnou zkoušku a posoudí vhodnost kandidáta na základě on-line dotazníku The Profile XT. kandidát předloží zprávu o konzultačních pověřeních a návrh 5 otázek pro písemnou zkoušku certifikace projektových manažerů SPŘ vyhodnotí zprávu fáze 4 ústní pohovor ústní pohovor fáze 5 závěrečné hodnocení a zpětná vazba závěrečné hodnocení a zpětná vazba Vstupní podmínkou pro provedení ústního pohovoru je předložení deseti otázek použitelných pro certifikační proces projektových manažerů. Zaměření otázek a jejich formu obdrží kandidát s vyhodnocením písemné zkoušky na stupeň PPMC. Dotazník osobnostních předpokladů The Profile XT The Profile XT patří mezi technicky nejvyspělejší a nejmodernější on-line metody pro měření potenciálu člověka a předpovídání úspěšnosti na pracovní pozici. Víceúčelový mezinárodně validizovaný dotazník měří vlastnosti tvořící celkový profil osobnosti (styl myšlení a uvažování, profesní orientaci, profil osobnostních rysů - styl chování). SPŘ vytvořila model pracovní pozice a kandidát je s tímto modelem srovnán. Výstupy on-line dotazníku mají poradní význam. Po písemném on-line dotazníku je doporučen hodinový interpretující pohovor s koučem (cena tohoto cca hodinového interpretujícího pohovoru s koučem je nad rámec certifikačního poplatku a kandidát si je hradí navíc). Interpretující pohovor pomůže porozumět lépe výsledku dotazníku a za pomocí kouče nastavit individuální plán rozvoje. Pokud výsledek on-line dotazníku nebude uspokojující, může kandidát v certifikačním procesu pokračovat, ale interpretující pohovor s koučem je důležitým krokem nejen pro další seberozvoj, ale i z toho důvodu, že může kandidátovi při přípravě na ústní pohovor i v jeho průběhu pomoci a zvýšit jeho šanci na úspěch. Opakování / oprava dílčích částí certifikačního procesu Opakovat / opravovat lze tyto části certifikačního procesu: Písemnou zkoušku IPMA Level B Písemnou zkoušku IPMA Level PPMC Zprávu o konzultačních akcích Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

13 Ústní pohovor Každou část lze 2x opakovat/opravovat. V případě neúspěchu dílčí části písemných zkoušek se opakuje vždy celá písemná zkouška. Opakování písemných částí zkoušky je možné nejpozdějí do 60ti dnů od doručení hodnocení, nebo rozhodnutí o odvolání. Po překročení této doby je kandidát bez náhrady vyřazen z certifikačního procesu pro nesplnění podmínek. Oprava zprávy o konzultačních pověřeních je možná do 60ti dnů od doručení hodnocení, nebo rozhodnutí o odvolání. Po překročení této doby je kandidát bez náhrady vyřazen z certifikačního procesu pro nesplnění podmínek. Kandidátovi může být (na základě doporučení zkoušejících) umožněno po druhém neúspěšném hodnocení Zprávy o konzultačních pověřeních vypracovat novou zprávu a předložit ji k hodnocení. Oprava ústního pohovoru je možná pouze na základě doporučení zkoušejících a to nejdříve po 6ti měsících od neúspěšného pohovoru. Za každé opakování /opravu se platí samostatný certifikační poplatek - viz kapitola Ceny. Výjimky Žádné výjimky ve shora uvedeném procesu se neudělují. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

14 Ceny Tato kapitola uvádí platné ceny pro certifikační proces. Ceny jsou rozděleny na tři části: základní ceny certifikačního procesu ceny za opakování či opravy částí certifikačního procesu hromadné slevy platba za certifikační proces zaměstnavatelem Základní ceny Následující tabulka uvádí ceny za provedení certifikačního procesu. Cena je odlišná podle toho, zda kandidát má, či nemá platný certifikát IPMA Level B a vyšší a je, či není členem SPŘ. má platný certifikát IPMA Level B a vyšší, nebo byl propadlý certifikát IPMA Level B a vyšší uznán NEmá platný certifikát IPMA Level B a vyšší, nebo NEbyl propadlý certifikát IPMA Level B a vyšší uznán bez DPH s DPH bez DPH s DPH řádný člen SPŘ ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč přidružený člen SPŘ ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nečlen SPŘ ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč Ceny za opakování / opravu Nesloží-li kandidát úspěšně písemnou zkoušku, lze tuto zkoušku 2x opakovat. Cena za opakování písemné zkoušky stupně PPMC je ve výši 4 800,- Kč s DPH (4 000,- Kč bez DPH). Opakování zkoušky je možné pouze do 60 dnů od doručení hodnocení nebo rozhodnutí o odvolání. Po překročení této doby bude kandidát vyřazen z certifikačního procesu pro nesplnění podmínek. Kandidátovi může být na základě doporučení zkoušejících umožněno, po druhém neúspěšném hodnocení Zprávy o konzultačních akcích, vypracovat novou Zprávu a předložit ji k hodnocení. Cena za třetí opakování hodnocení Zprávy je 4 200,- Kč s DPH (3 500,- Kč bez DPH). Neuspěje-li kandidát u ústního pohovoru, může mu být umožněno, na základě doporučení zkoušejících, opakování pohovoru (nejdříve po 6 měsících). Cena za opakování je 4 800,- Kč s DPH (4 000,- Kč s DPH). Hromadné slevy Hromadné slevy jsou možné a poskytují se vždy individuálně dle dohody. O hromadnou slevu může požádat každá organizace, která chce certifikovat alespoň 8 kandidátů. Tito kandidáti nemusí být certifikovaní na stejný stupeň. Podmínkou pro uznání slevy je uzavření smlouvy, která obsahuje nejen počty a stupně kandidátů, ale i sankce za nenaplnění smlouvy. Platba za zaměstnance Cenu certifikace může zaplatit za kandidáta jeho zaměstnavatel. V takovém případě je potřeba v rámci přihlášky uvést fakturační údaje organizace, která bude platbu provádět. Upozorňujeme, že certifikát je vydaný na konkrétní osobu a organizace si sama musí vyřešit situaci, kdy v průběhu certifikačního procesu dojde k rozvázání pracovního poměru mezi kandidátem a organizací. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

15 SPŘ považuje certifikační proces takovéhoto kandidáta za zaplacený a nijak jej nepřerušuje, neukončuje, ani nevrací nevyčerpané prostředky. Stornování certifikace a stornopoplatky Certifikační poplatek je možné vrátit kandidátovi do 14 dnů od zaplacení faktury na základě podepsané Žádosti o vrácení certifikačního poplatku (viz zaslané do kanceláře CO SPŘ. Storno poplatek v tomto případě činí 5 % z plné částky dle ceníku certifikací (tzn. včetně DPH). U certifikačního stupně PPMC je výše storno poplatku 2 640,- Kč včetně DPH. Další možnost vrácení certifikačního poplatku po uplynutí 14 dnů od zaplacení faktury není. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

16 Požadovaná dokumentace Tato kapitola uvádí popis všech požadovaných dokumentů předkládaných žadatelem v průběhu certifikačního procesu. Seznam dokumentů a jejich počet je uveden v následujících tabulkách. Vysvětlení obsahu a další podrobnosti k jednotlivým dokumentům jsou uvedeny níže. Dokumenty lze zpracovat v anglickém jazyce. O možnost zpracování dokumentace v anglickém jazyce je nutno předem požádat prostřednictvím kanceláře CO SPŘ. Fáze 1 certifikačního procesu dokument kandidát je držitelem platného certifikátu IPMA B, A, nebo byla jeho platnost ukončena před méně než dvěma lety kandidát není držitelem platného certifikátu IPMA B, A, nebo byla jeho platnost ukončena před více než dvěma lety Přihláška* 1x 1x Prohlášení žadatele* 1x 1x Reference 3x 3x Profesní životopis* 3x 3x Sebe-hodnotící test* 3x 3x Certifikát IPMA Level B (a vyšší) 3x (kopie) - Seznam projektů* 3x 3x Seznam konzultačních pověření* 3x 3x Návrh zprávy o konzultačních 3x pověřeních* * Na takto označených dokumentech musí být uveden originální podpis. 3x Fáze 2 certifikačního procesu dokument On-line dotazník The Profile XT kandidát je/byl držitelem certifikátu IPMA B, A Certifikační orgán SPŘ obdrží automaticky po vyplnění on-line dotazníku kandidát není držitelem certifikátu IPMA B, A Certifikační orgán SPŘ obdrží automaticky po vyplnění on-line dotazníku Fáze 3 certifikačního procesu dokument kandidát je/byl držitelem certifikátu kandidát není držitelem certifikátu IPMA B, A IPMA B, A Zpráva o konzultačních pověřeních* 3x 3x Návrh 5ti otázek pro certifikační zkoušku projektových manažerů dle 3x 3x IPMA Odborný článek 3x 3x * Na takto označených dokumentech musí být uveden originální podpis. Přihláška Přihláška obsahuje základní údaje o kandidátovi. Důležité jsou údaje, na který stupeň se kandidát přihlašuje (třeba zvážit dle praxe a znalostí) a kdy předpokládá vykonat písemnou zkoušku. Kandidát spolu s přihláškou zasílá i ostatní dokumenty nutné pro absolvování fáze 1. Formulář i vzor je uveden na Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

17 Prohlášení žadatele Podpisem Prohlášení žadatele žadatel stvrzuje, že není v konfliktu s nikým ze skupiny zkoušejících. Jeli v konfliktu s některým ze zkoušejících, uvede tuto skutečnost v tomto prohlášení. Formulář, vzor i skupina zkoušejících jsou uvedeny na Reference Údaje o dvou osobách (titul, jméno a příjmení, zaměstnavatel, pracovní funkce, , telefon), které mohou CO (zkoušejícím) podat informaci o kandidátově dosavadní profesní kariéře, přičemž jeden z nich by měl mít vazbu na konzultační prověření, které budou použity při certifikačním procesu v rámci části Zpráva o konzultačních pověřeních. Uvedené údaje jsou součástí přihlášky. Profesní životopis Kandidátův profesní životopis nemá předepsanou formu, musí však být strukturován tak, aby jasně popisoval kariéru a zkušenosti z oblasti projektového řízení a konzultačních aktivit v projektovém řízení. Sebe-hodnotící test Doporučení, jak postupovat při sebehodnotícím testu, který poskytne zkoušejícím doplňující informace o kandidátovi: Nejdříve si prostudujte obsah standardu, abyste měli představu, o čem jsou jednotlivé kompetence. Teprve poté řádně vyplňte formulář. Formulář i vzor jsou uvedeny na Certifikát IPMA Level B (a vyšší) Kandidát předloží kopii certifikátu IPMA Level B a vyšší. Seznam projektů Tento dokument slouží k posouzení praxe v projektovém řízení. Při vyplňování seznamu není třeba pracovat se sebehodnotícím testem komplexnosti projektového řízení k vyjádření komplexnosti u jednotlivých projektů (u stupně C komplexnost není třeba vyplňovat). Na závěr formuláře je třeba vyplnit celkové sumáře praxe jako celek bez rozlišení komplexnosti. Z předložené dokumentace musí být možno ověřit požadovanou délku i komplexnost praxe projektového manažera. Viz kapitola Vstupní kvalifikační podmínky. Formulář i vzor je uveden na Seznam konzultačních pověření Tento dokument slouží k posouzení konzultační praxe v projektovém řízení. Na závěr formuláře je třeba vyplnit celkové sumáře praxe jako celek. Z předložené dokumentace musí být možno ověřit požadovanou délku i různorodost konzultační praxe. Viz kapitola Vstupní kvalifikační podmínky. Formulář i vzor je uveden na Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

18 Návrh zprávy o konzultačních pověřeních Konzultační pověření je každé provedení konzultačního zásahu s očekávaným výsledkem provedené na základě zadání. V případě obchodního vztahu obvykle odpovídá jedné objednávce. Jedno konzultační provedení je obvykle realizováno více dílčími akcemi různého rozsahu. Hlavní účelem návrhu zprávy je obeznámit zkoušející s prezentovanými konzultačními pověřeními (min. 3, max. 5 pověření). Tato pověření musí být z různých oblastí konzultační podpory (viz co je a co není konzultování v kapitole Stručné představení certifikace) a musí odpovídat úrovni vhodné pro certifikaci stupně PPMC. Návrh ke každému popisovanému pověření obsahuje následující informace: zadavatel a příjemce konzultační podpory období realizace předmět konzultace (vlastní konzultační pověření) organizační struktura akce role kandidáta Žadatel si musí vybrat ukončené konzultační akce (ne starší 3 let), která realizoval. Dokument se očekává v rozsahu cca 1 strana na každé popisované konzultační pověření. Dotazník osobnostních předpokladů Profile XT The Profile XT patří mezi technicky nejvyspělejší a nejmodernější on-line metody pro měření potenciálu člověka a předpovídání úspěšnosti na pracovní pozici. Víceúčelový mezinárodně validizovaný dotazník měří vlastnosti tvořící celkový profil osobnosti (styl myšlení a uvažování, profesní orientaci, profil osobnostních rysů - styl chování). SPŘ vytvořila model pracovní pozice a kandidát je s tímto modelem srovnán. Výstupy on-line dotazníku mají poradní význam. Po písemném on-line dotazníku je doporučen hodinový interpretující pohovor s koučem (cena tohoto cca hodinového interpretujícího pohovoru s koučem je nad rámec certifikačního poplatku a kandidát si je hradí navíc). Interpretující pohovor pomůže porozumět lépe výsledku dotazníku a za pomocí kouče nastavit individuální plán rozvoje. Pokud výsledek on-line dotazníku nebude uspokojující, může kandidát v certifikačním procesu pokračovat, ale interpretující pohovor s koučem je důležitým krokem nejen pro další seberozvoj, ale i z toho důvodu, že může kandidátovi při přípravě na ústní pohovor i v jeho průběhu pomoci a zvýšit jeho šanci na úspěch. Kandidát obdrží individuální vyhodnocení testu, CO SPŘ obdrží shrnutí pracovního profilu a další, s tím spojené dokumenty. Zpráva o konzultačních pověřeních Hlavní účelem zprávy je předložit fakta, která dostatečným způsobem doloží, že kandidát je osoba splňující podmínky pro získání certifikátu příslušného stupně. Zpráva slouží i jako podklad pro provedení ústního pohovoru. Zpráva musí popisovat 3-5 konzultačních pověření, která kandidát realizoval a objasnit zvláštnosti pověření. Rozsáhlejší poradenský zásah se může skládat z více konzultačních pověření. Dále je třeba, aby popisovala: o jaká pověření se jednalo (jejich rozsah, zákazníci a další zainteresované strany, zdroje a komplexnost) cíle pověření - mandát konzultanta projektovou a/nebo stálou organizaci Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

19 výstupy konzultační činnosti a naplnění zadání (výsledek) role a odpovědnost kandidáta charakteristické prvky / odlišnost/ výjimečnost pověření spokojenost zákazníků Hlavní důraz musí být kladen na manažerské výzvy a způsob jejich řešení sebereflexe, analýza a získaná ponaučení Doporučená rámcová struktura Kontext Popis problému, který byl řešen a roli kandidáta při jeho identifikaci Popis řešení problému a roli kandidáta při jeho řešení Zhodnocení výsledku konzultačního pověření Získaná ponaučení Forma zprávy Zprávu kandidát zpracuje v 1. osobě čísla jednotného v doporučeném rozsahu normostran (7-14 tisíc slov) a maximálně 15 stran příloh. V textu musí být uvedené reference na kompetence jak z CzNCB, tak i z CzNCBC, kterých se popisem dotkl. Zpráva musí pokrývat následující množství kompetencí: CzNCB CzNCBC technické kompetence 7 4 behaviorální kompetence 5 3 kontextové kompetence 4 3 Toto vyznačení poslouží kandidátovi jako kontrola, zda naplnil požadavky z pohledu elementů kompetencí. Zkoušející se nebudou soustřeďovat ani tak na velikost konzultačních pověření (finanční, časovou), jako spíše na zkušenost v poskytování konzultačních služeb a způsob, jak byla tato služba kandidátem uplatněna. Zpráva není akademické cvičení. Je vhodné, aby zpráva byla psána standardním stylem, běžným pro pracovníky z oblasti poskytování konzultačních služeb, a ne jako akademická disertace. Současně je nežádoucí používat ve zprávě profesního žargonu. Je potřebné si ale uvědomit, že kandidát bude hodnocen hlavně podle kvality obsahu zprávy a následné prezentace, neboť nástin prezentace, schopnost diskuse a přesvědčit jsou důležitými schopnostmi konzultantů projektového řízení. Přílohy Přílohy musí obsahovat doklady, které napomohou objasnit jednotlivá poveření (např. organizační schémata, časové harmonogramy atd.). Zprávy úspěšných kandidátů budou katalogizovány a založeny v archivu CO SPŘ. Výtahy ze zpráv, které jsou významným zdrojem informací, či jinak rozšiřují poznání v oblasti konzultací projektového řízení, lze po předchozí dohodě s autorem publikovat prostřednictvím SPŘ (Newsletter, www stránky, atp.). Otázky pro certifikační zkoušku PM Účelem testových otázek je prokázání schopností formulovat otázky pro projektové manažery v souladu s NCB a prezentují schopnost kandidáta postihnout požadované znalosti projektového manažera. Otázky slouží i jako podklad pro provedení ústního pohovoru. Kandidát předkládá celkem deset testových otázek v následujícím složení: Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

20 3 otázek týkajících se technických kompetencí 1 otázky týkající se behaviorálních kompetencí 1 otázky týkající se kontextových kompetencí Každá otázka musí být zpracována ve struktuře: otázka 4 varianty možných odpovědí (a - d) správná odpověď proč je správně případný odkaz na literaturu Odborný článek Cílem odborného článku je prokázání schopnosti kandidáta analyzovat nástroje a techniky, procesy projektového řízení pro dosahování cílů projektu a úspěšného projektového řízení, ukázat best practices projektového řízení na základě zkušeností z konzultační činnosti. Kandidát může použít článek, který již byl publikován. Článek slouží jako podklad pro provedení ústního pohovoru. Kandidát předáním článku souhlasí se zveřejněním tohoto článku prostřednictvím informačních kanálů SPŘ, o. s. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 - WEB Společnost pro projektové řízení, občanské sdružení Brno 2012 Tato publikace

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ NATIONAL COMPETENCE BASELINE OF PROJECT MANAGEMENT

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ NATIONAL COMPETENCE BASELINE OF PROJECT MANAGEMENT NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ NATIONAL COMPETENCE BASELINE OF PROJECT MANAGEMENT WEBOVÁ VERZE Společnost pro projektové řízení, o.s. BRNO 2008 2 Tato publikace je autorským dílem Společnosti

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Metodická příručka pro učitele

Metodická příručka pro učitele Metodická příručka pro učitele Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1. Struktura

Více

Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002

Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002 Kariérní systém CZ.1.07/4.1.00/33.0002 Obsah 1. Předmluva...3 2. Kariérní systém pro učitele...5 3. Kariérní systém pro ředitele...23 4. Systém dalšího vzdělávání pro kariérní systém...35 Příloha č. 1

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY Pro Asociaci Public Relations Agentur připravila advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět veřejné

Více

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY * Pojmem systémy managementu rozumíme v tomto dokumentu systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS) a/nebo systém environmentálního managementu

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení

Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení 2011 Studie: Nastavení dalšího směřování vzdělávání v oblasti projektového řízení Projekt: Projektové řízení klíčová kompetence pracovníka školy Reg. č. CZ.1.07/1.3.07/22.0004 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2.

Více

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny Program rozvoje venkova osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 10

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

KONCEPT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR KANDIDÁTŮ NA PO- ZICI PRŮVODCE ZAVÁDĚNÍ SQSS

KONCEPT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR KANDIDÁTŮ NA PO- ZICI PRŮVODCE ZAVÁDĚNÍ SQSS KONCEPT VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO VÝBĚR KANDIDÁTŮ NA PO- ZICI PRŮVODCE ZAVÁDĚNÍ SQSS V RÁMCI PROJEKTU INICIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRŮ- VODCŮ V ZAVÁDĚNÍ NÁRODNÍCH STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB FIDES POPULI Duben

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více