CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH KONZULTANTŮ IPMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH KONZULTANTŮ IPMA"

Transkript

1 CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH KONZULTANTŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E S T U P N Ě P P M C O D

2 Tato publikace je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení, o. s. Žádná její část nesmí být šířena nebo jakýmkoli způsobem reprodukována bez svolení Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o. s. Vytvořeno na základě: IPMA Certification Regulations and Guidelines for PM Consultants Version 1.0 Národního standardu kompetencí projektového řízení pro projektové konzultanty verze 1.0 Informace pro žadatele stupně PPMC Certifikace projektových konzultantů Vydání 1.1 Platné od 31. března 2013 SLEDOVANÁ DOKUMENTACE. Zpracoval: Michael Motal Schváleno Certifikační radou dne: Certifikační orgán Společnosti pro projektové řízení, o. s., Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 2/24

3 Obsah Jak s dokumentem pracovat... 4 Stručné představení certifikace... 5 Co je certifikace a co prokazuje... 5 Pro koho je certifikace určena... 5 Vztah certifikace konzultantů a certifikace projektových manažerů... 6 Platnost certifikátu... 6 Co je a co není konzultování... 6 Vstupní kvalifikační podmínky... 8 Prokázání konzultační praxe... 8 Prokázání praxe v řízení projektů... 8 Certifikace projektového manažera Certifikační proces Stručná charakteristika schématu certifikace Detailní popis certifikačního procesu Dotazník osobnostních předpokladů The Profile XT Opakování / oprava dílčích částí certifikačního procesu Výjimky Ceny Základní ceny Ceny za opakování / opravu Hromadné slevy Platba za zaměstnance Stornování certifikace a stornopoplatky Požadovaná dokumentace Podmínky pro absolvování procesu Etický kodex certifikovaného projektového konzultanta Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 3/24

4 Jak s dokumentem pracovat Tento dokument obsahuje informace o certifikačním procesu mezinárodně platné certifikaci IPMA - Certifikovaný konzultant řízení projektů (IPMA PMC, Certified Project Management Consultant). Dokument pomůže najít důležité informace a tipy o vstupních kvalifikačních podmínkách průběhu certifikačního procesu vyjímkách cenách požadované dokumentaci i podmínek pro úspěšné absolvování celého procesu. Pokud o certifikaci nemáte žádné informace a rozhodujete se, jestli je tato certifikace určena pro vás, přečtěte si nejdříve kapitolu Stručné představení certifikace. Pokud o certifikaci již informace máte, a potřebujete získat detailní informace o průběhu certifikace, přečtěte si zejména kapitoly Vstupní kvalifikační podmínky a Certifikační proces. Ostatní kapitoly rozvíjí a doplňují informace uvedené v těchto kapitolách. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 4/24

5 Stručné představení certifikace Konzultanti (lektoři, kouči, linioví manažeři, poradci) hrají důležitou roli v praxi projektového řízení. Oni sice nejsou odpovědní za projekt, program či portfolio jako projektový manažeři, ale pomáhají organizacím nastavovat procesy projektového řízení a radí projektovým manažerům a organizacím jak projekty, programy či portfolio správně řídit. Proto IPMA resp. SPŘ v ČR nabízi certifikaci konzultantů, která má prověřit jejich kompetence a způsobilost pro poradenství v projektovém řízení. Co je certifikace a co prokazuje Tato certifikace dokládá (obdobně jako u certifikace projektových manažerů), že nezávislý certifikační orgán posoudil odborné i behaviorální kompetence a ověřil, že kandidát rozumí všem důležitým pojmům, nástrojům a technikám, které jsou předepsány v rámci mezinárodního standardu IPMA. Certifikace konzultantů v projektovém řízení rozeznává dva typy certifikátů: Certifikovaný konzultant řízení programů a portfolií (IPMA PPMC, Certified Programme and Portfolio Management Consultant) Certifikovaný konzultant řízení projektů (IPMA PMC, Certified Project Management Consultant) Majitel certifikátu Certifikovaný konzultant řízení programů a portfolií (IPMA PPMC, Certified Programme and Portfolio Management Consultant) je způsobilý provádět konzultace na úrovni řízení programů a portfolií, strategického řízení projektů a programů v organizaci a implementace strategie organizace pomocí projektů a programů. Konzultační oblast : program, portfolio, včetně jeho prostředí a návaznosti na strategii organizace Role konzultanta: implementace a rozvoj řízení projektů a programů v organizaci (rozvoj projektové kultury) realizace / rozvoj strategie organizace pomocí projektů, programů a portfolií změna firemní kultury v závislosti na zavedení řízení projektů. Kompetence konzultanta: Je velmi schopný realizovat konzultační činnost podle uznávaných metodik a nástrojů, stejně jako používat komplexní intervenční metody. Majitel certifikátu Certifikovaný konzultant řízení projektů (IPMA PMC, Certified Project Management Consultant) je způsobilý provádět konzultace na úrovni projektu, včetně jeho okolí. Konzultační oblast : Projekt, včetně projektového prostředí. Role konzultanta: Poradenství pro všechny technické, behaviorální a kontextové aspekty řízení projektu. Kompetence konzultanta: Je schopný realizovat konzultační činnost podle uznávaných metodik a nástrojů, stejně jako používat intervenční metody. Tento dokument je dále zaměřen pouze pro certifikaci stupně PPMC - Certifikovaný konzultant programů a portfolií. Pro koho je certifikace určena Tato certifikace je určena širokému spektru profesí spojených s projektovým řízením, jako jsou: Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 5/24

6 Konzultanti, kteří na zakázku nastavují systémy řízení projektů ve firmách - tvoří a upravují firemní metodiky projektového řízení, nastavují konceptuálně SW prostředí pro řízení projektů ve firmách, upřesňují nastavení systémů (organizačních i SW) podporují řízení jednotlivých projektů. Typickými zástupci jsou lidé z poradenských firem v oboru projektového řízení (např. viz seznam akreditovaných firem u SPŘ, pracovníci projektových kanceláří a lidé, odpovědní za nastavování a správnou funkčnost řízení projektů, programů a portfolií ve firmách). Lektoři, kteří vytváří vzdělávací programy na zakázku a jejichž součástí je i analýza stavu projektového řízení. Typickými zástupci jsou lidé, kteří se zabývají vzděláváním v oboru projektového řízení ze specializovaných firem, interní firemní trenéři. Poradci pro EU projekty, kteří: připravují dokumentaci / žádosti a zároveň dostatečně nastavují / upravují systém řízení projektu a podporují průběh realizace projektu. Typickými zástupci jsou lidé z poradenských společností, specializovaných na dotační projekty. Do této kategorie nelze zařadit administrátory dotací, kteří se zabývají pouze dodržením podmínek dotačního titulu!! Kouči, kteří koučují projektové manažery. Linioví manažeři, jejichž podřízenými jsou projektoví manažeři a kteří těmto projektovým manažerům svou prací nastavují prostředí pro jejich práci. (tvorba metodik, vzdělávání,...) Vztah certifikace konzultantů a certifikace projektových manažerů Certifikace konzultantů v projektovém řízení je samostatnou certifikací. Pro její získání však osoba musí prokázat nejen kompetence popsané ve Standardu kompetencí konzultanta v projektovém řízení, ale i kompetence z oblasti projektového řízení, které jsou definované v Národním standardu kompetencí projektového řízení. Kandidáti certifikace stupně PPMC musí v rámci certifikačního procesu prokázat kompetence projektového manažera minimálně na úrovni IPMA Level B. Buď vlastnictvím platného certifikátu IPMA Level B, nebo samostatným prověřením této oblasti (Blíže viz popis certifikačního procesu). Platnost certifikátu Doba platnosti certifikátu je stanovena na 5 let. Po uplynutí této doby musí žadatel absolvovat recertifikační proces, který prodlouží platnost certifikátu o dalších 5 let. Bližší podrobnosti o podmínkách a průběhu recertifikačního procesu budou stanoveny nejpozději v roce 2017 tak, aby od roku 2018 mohl celý recertifikační proces probíhat. Filozofie podmínek recertifikace bude obdobná, jako u recertifikace projektových manažerů. Co je a co není konzultování Za konzultační činnost se považují aktivity s následujícími charakteristikami: Práce pro specifického klienta Koučování projektových manažerů Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 6/24

7 Poradenství Příprava a vedení workshopů Vedení nestandardního školení (Výukové materiály jsou vytvářeny či významně uzpůsobeny přímo podle potřeb a situace konkrétního klienta. Vznikají na základě předchozí analýzy vzdělávacích potřeb a jsou zasazeny do daného kontextu projektového řízení.) Výsledek konzultační činnosti může vzniknout uzpůsobením existujícího vzoru, ale vždy musí dojít k jeho přizpůsobení místním podmínkám za úzké spolupráce s klientem. Za konzultační činnost se NEpovažují aktivity s následujícími charakteristikami: Učení, přednášení Vedení standardního školení / tréninku (výukové materiály nejsou vůbec, nebo jen minimálně uzpůsobené potřebám a situaci klienta. Například otevřený kurz projektového řízení, kurz MS Project, kurz přípravy k certifikaci projektových manažerů a pod.) Řízení projektu - práce projektového manažera Psaní článků Vystupování na akcích konferenčního typu Prověřování kandidátů v rámci certifikačního procesu Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 7/24

8 Vstupní kvalifikační podmínky Tato kapitola detailně popisuje kvalifikační podmínky, které musí každý kandidát splnit pro úspěšné přihlášení do certifikačního procesu. Jsou to: Konzultační praxe v oblasti projektového řízení Praxe v řízení projektů Pro provedení certifikačního procesu (a tedy i ceny) mají vliv i další dvě podmínky: Je kandidát držitelem certifikace projektového manažera? V případě, že není, ale v minulosti byl držitelem takovéto certifikace, je součástí procesu posouzení případné platnosti Vzdělávání v oblasti projektového řízení Prokázání konzultační praxe Každý kandidát certifikace stupně PPMC musí splnit následující kvalifikační podmínky konzultační praxe: V posledních osmi letech musí mít kandidát alespoň 350 člověkodnů konzultační praxe. Z toho na úrovni PPMC musí být minimálně 250 člověkodnů. Praxe se musí týkat v dostatečné míře většiny aktivit, které definují, co je konzultování. Pokud je kandidát liniový manažer, pak musí být pro uznání praxe jeho pozice úzce spjata s problematikou řízení projektů a musí v takovéto pozici pracovat na plný úvazek alespoň 5 let. Princip výpočtu požadované praxe U přímých konzultačních aktivit, jako je koučování, poradenství, vedení workshopů a formovacích seminářů, vedení nestandardních školení se praxe vypočítává z délky práce u konkrétního klienta podle následujícího vzorce: 1 den konzultační praxe = den práce přímo u klienta * 3 (Má se za to, že jeden den práce u klienta obvykle obsahuje 1 den přípravných prací a jeden den prací potřebných pro zpracování výsledků). U ostatních aktivit (např. psaní / revize metodiky řízení projektů) je délka praxe přímo úměrná pracnosti vytvoření daného produktu. Poznámka: Při souběhu více aktivit nikdy nesmí celková praxe v souběžném období překročit níže uvedené hranice. Při překročení uvedených hranic má assessor právo dokumentaci neuznat a kandidáta nepustit do další fáze certifikačního procesu. Jeden kalendářní měsíc obsahuje 20 člověkodnů praxe Jeden kalendářní kvartál obsahuje 50 člověkodnů praxe Jeden kalendářní rok obsahuje 200 člověkodnů praxe Prokázání praxe v řízení projektů Každý kandidát certifikace stupně PPMC musí splnit následující kvalifikační podmínky praxe v řízení projektů: Je držitelem platného certifikátu IPMA Level B a výše nebo V posledních deseti letech musí mít kandidát alespoň 300 člověkodnů praxe řízení komplexních projektů (viz komplexita projektu definovaná v Národním standardu kompetencí projektového řízení). Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 8/24

9 Princip výpočtu požadované praxe Při výpočtu délky praxe je potřeba důsledně čas strávený řízením projektů a čas strávený tvorbou výstupů projektu. Do projekto-manažerské praxe se počítá pouze čas strávený aktivitami spojenými s řízením projektů. Jsou to: Ve fázi iniciace projektu práce spotřebované s definicí cíle projektu, přínosů projektu, tvorbou hlavních řídících plánů, analýzou projektových rizik, přípravou rozpočtu projektu a způsobu financování, tvorbou hlavního řídícího plánu projektu, plánu kvality, komunikačního plánu a plánu řízení projektu. Ve fázi plánování projektu práce spotřebované s tvorbou vlastních plánů projektu (WBS, harmonogram, rozpočet, zdroje). Ve fázi realizace projektu práce spotřebované na operativní řízení projektu (přeplánovací a hodnoticí schůzky, reporting). Ve fázi uzavření jsou to práce spotřebované na schůzky k hodnocení průběhu realizace projektu, změny / úpravy metodik a archivace dokumentace projektu. Poznámka: Při souběhu více aktivit nikdy nesmí celková praxe v souběžném období překročit níže uvedené hranice. Při překročení uvedených hranic má assessor právo dokumentaci neuznat a kandidáta nepustit do další fáze certifikačního procesu. Jeden kalendářní měsíc obsahuje 20 člověkodnů praxe Jeden kalendářní kvartál obsahuje 50 člověkodnů praxe Jeden kalendářní rok obsahuje 200 člověkodnů praxe Co je a co není PPMC relevantní (~započítávání praxe v rámci kvalifikačních kritérií): PPMC relevantní PPMC nerelevantní (~PMC relevantní) Poradenství Příjemcem poradenství je celá organizace, nebo její podstatná část. Dopad je celoorganizační (nebo zasahuje významnou část této organizace) Příjemcem poradenství je jedinec (projekt manažer) nebo projekt. Dopad je v rámci jednoho projektu, nebo v rámci skupiny projektů řízených příslušným PM. Koučování + Mentorování Metody + Systémy Míra systémového zásahu Rozsah (scope) metodiky Koučování senior (top) manažerů, PM ředitelů, vedoucích PMO, eventuálně Program manažerů a lidí, kteří svojí prací vytvářejí prostředí. Celoorganizační metodika řízení projektů, portfolia projektů a/nebo strategické řízení. Platí, že rozsah působnosti by měl být organisation-wide (nebo alespoň division-wide). Míra významnosti zásahu je vyšší (symbolicky: Prosadit změnu ) Záběr jak do pravidel a procesů, tak kompetencí, tak i prostředí. Metodika pokrývá nejen řízení projektů, ale i programů/portfolií, vazbu na strategii apod. Koučování, resp. mentorování projekt manažerů či juniorů (junior PMů) + členů projektových týmů, ventrálně lidí, kteří podávají výkon. Metodika dílčích částí v rámci projektu, metodika řízení projektů daného typu (IT projektů; zakázek; metodika zpracování něčeho v rámci EU projektů a pod.) Míra zásahu nižší (symbolicky: vymyslet/napsat směrnici) Metodika pro řízení projektů (jenom) (někde i toto může být organisation-wide level). Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 9/24

10 Certifikace projektového manažera Certifikace konzultantů navazuje na certifikaci projektových manažerů. Proto je pro kandidáta výhodou, pokud je držitelem platného certifikátu alespoň úrovně IPMA Level B. V takovémto případě je certifikační proces jednodušší, protože není potřeba prokazovat kompetence z oblasti projektového řízení. Viz dále kapitola Certifikační proces. Pokud kandidát není držitelem platného certifikátu IPMA Level B a vyšší, ale jeho platnost byla ukončena před méně než dvěma roky v okamžiku přijetí přihlášky k certifikaci konzultantů, hlavní assessor se může samostatně rozhodnout, zda podá návrh na prominutí písemné zkoušky úrovně IPMA Level B. Pokud tak hlavní assessor neučiní, musí kandidát nejdříve úspěšně absolvovat písemnou zkoušku úrovně IPMA Level B. Pokud kandidát není držitelem platného certifikátu IPMA Level B a vyšší, či jeho platnost byla ukončena před více než dvěma roky v okamžiku přijetí přihlášky k certifikaci konzultantů, musí kandidát nejdříve úspěšně absolvovat písemnou zkoušku úrovně IPMA Level B. Blíže viz kapitola Certifikační proces. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

11 Certifikační proces Tato kapitola obsahuje popis jak popis schématu certifikace (získání a udržení certifikace), tak i vlastního certifikačního procesu (získání certifikace). Stručná charakteristika schématu certifikace Celý systém certifikace IPMA je založen na profesní kvalifikaci držitele certifikátu. Z tohoto důvodu je platnost certifikátu omezena na 5 let. Po uplynutí této doby musí pro udržení certifikace proběhnout proces recertifikace, v rámci které musí kandidát doložit své působení v profesi. Tento systém tedy zaručuje, že držitel certifikátu stále má potřebné kompetence na požadované úrovni. Stručné schéma celého procesu je uvedeno na následujícím obrázku: Detailní popis certifikačního procesu Vlastní certifikační proces se dělí do několika fází a je rozdílný pro držitele platného certifikátu IPMA Level B a vyšší a ty, co tento certifikát nemají. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

12 fáze procesu fáze 1 fáze 2 fáze 3 kandidát je držitelem certifikátu IPMA B, A Kandidát předloží následující dokumenty: Přihláška, Prohlášení žadatele, reference, profesní životopis, sebe-hodnotící test, certifikát IPMA Level B (a vyšší), seznam projektů a konzultačních pověření, návrh zprávy o konzultačních pověřeních, zaplacení certifikačního poplatku SPŘ provede vstupní kontrolu dokumentů. kandidát není držitelem certifikátu IPMA B, A Kandidát předloží následující dokumenty: Přihláška, Prohlášení žadatele, reference, profesní životopis, sebe-hodnotící test, seznam projektů a konzultačních pověření, návrh zprávy o konzultačních pověřeních, zaplacení certifikačního poplatku SPŘ provede vstupní kontrolu dokuemntů. vynechává se písemná zkouška IPMA Level B kandidát provede písemnou zkoušku IPMA Level B SPŘ vyhodnotí písemnou zkoušku kandidát provede písemnou zkoušku PPMC a on-line dotazník The Profile XT SPŘ vyhodnotí písemnou zkoušku a posoudí vhodnost kandidáta na základě on-line dotazníku The Profile XT. kandidát předloží zprávu o konzultačních pověřeních a návrh 5 otázek pro písemnou zkoušku certifikace projektových manažerů SPŘ vyhodnotí zprávu kandidát provede písemnou zkoušku PPMC a on-line dotazník The Profile XT SPŘ vyhodnotí písemnou zkoušku a posoudí vhodnost kandidáta na základě on-line dotazníku The Profile XT. kandidát předloží zprávu o konzultačních pověřeních a návrh 5 otázek pro písemnou zkoušku certifikace projektových manažerů SPŘ vyhodnotí zprávu fáze 4 ústní pohovor ústní pohovor fáze 5 závěrečné hodnocení a zpětná vazba závěrečné hodnocení a zpětná vazba Vstupní podmínkou pro provedení ústního pohovoru je předložení deseti otázek použitelných pro certifikační proces projektových manažerů. Zaměření otázek a jejich formu obdrží kandidát s vyhodnocením písemné zkoušky na stupeň PPMC. Dotazník osobnostních předpokladů The Profile XT The Profile XT patří mezi technicky nejvyspělejší a nejmodernější on-line metody pro měření potenciálu člověka a předpovídání úspěšnosti na pracovní pozici. Víceúčelový mezinárodně validizovaný dotazník měří vlastnosti tvořící celkový profil osobnosti (styl myšlení a uvažování, profesní orientaci, profil osobnostních rysů - styl chování). SPŘ vytvořila model pracovní pozice a kandidát je s tímto modelem srovnán. Výstupy on-line dotazníku mají poradní význam. Po písemném on-line dotazníku je doporučen hodinový interpretující pohovor s koučem (cena tohoto cca hodinového interpretujícího pohovoru s koučem je nad rámec certifikačního poplatku a kandidát si je hradí navíc). Interpretující pohovor pomůže porozumět lépe výsledku dotazníku a za pomocí kouče nastavit individuální plán rozvoje. Pokud výsledek on-line dotazníku nebude uspokojující, může kandidát v certifikačním procesu pokračovat, ale interpretující pohovor s koučem je důležitým krokem nejen pro další seberozvoj, ale i z toho důvodu, že může kandidátovi při přípravě na ústní pohovor i v jeho průběhu pomoci a zvýšit jeho šanci na úspěch. Opakování / oprava dílčích částí certifikačního procesu Opakovat / opravovat lze tyto části certifikačního procesu: Písemnou zkoušku IPMA Level B Písemnou zkoušku IPMA Level PPMC Zprávu o konzultačních akcích Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

13 Ústní pohovor Každou část lze 2x opakovat/opravovat. V případě neúspěchu dílčí části písemných zkoušek se opakuje vždy celá písemná zkouška. Opakování písemných částí zkoušky je možné nejpozdějí do 60ti dnů od doručení hodnocení, nebo rozhodnutí o odvolání. Po překročení této doby je kandidát bez náhrady vyřazen z certifikačního procesu pro nesplnění podmínek. Oprava zprávy o konzultačních pověřeních je možná do 60ti dnů od doručení hodnocení, nebo rozhodnutí o odvolání. Po překročení této doby je kandidát bez náhrady vyřazen z certifikačního procesu pro nesplnění podmínek. Kandidátovi může být (na základě doporučení zkoušejících) umožněno po druhém neúspěšném hodnocení Zprávy o konzultačních pověřeních vypracovat novou zprávu a předložit ji k hodnocení. Oprava ústního pohovoru je možná pouze na základě doporučení zkoušejících a to nejdříve po 6ti měsících od neúspěšného pohovoru. Za každé opakování /opravu se platí samostatný certifikační poplatek - viz kapitola Ceny. Výjimky Žádné výjimky ve shora uvedeném procesu se neudělují. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

14 Ceny Tato kapitola uvádí platné ceny pro certifikační proces. Ceny jsou rozděleny na tři části: základní ceny certifikačního procesu ceny za opakování či opravy částí certifikačního procesu hromadné slevy platba za certifikační proces zaměstnavatelem Základní ceny Následující tabulka uvádí ceny za provedení certifikačního procesu. Cena je odlišná podle toho, zda kandidát má, či nemá platný certifikát IPMA Level B a vyšší a je, či není členem SPŘ. má platný certifikát IPMA Level B a vyšší, nebo byl propadlý certifikát IPMA Level B a vyšší uznán NEmá platný certifikát IPMA Level B a vyšší, nebo NEbyl propadlý certifikát IPMA Level B a vyšší uznán bez DPH s DPH bez DPH s DPH řádný člen SPŘ ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč přidružený člen SPŘ ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nečlen SPŘ ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč Ceny za opakování / opravu Nesloží-li kandidát úspěšně písemnou zkoušku, lze tuto zkoušku 2x opakovat. Cena za opakování písemné zkoušky stupně PPMC je ve výši 4 800,- Kč s DPH (4 000,- Kč bez DPH). Opakování zkoušky je možné pouze do 60 dnů od doručení hodnocení nebo rozhodnutí o odvolání. Po překročení této doby bude kandidát vyřazen z certifikačního procesu pro nesplnění podmínek. Kandidátovi může být na základě doporučení zkoušejících umožněno, po druhém neúspěšném hodnocení Zprávy o konzultačních akcích, vypracovat novou Zprávu a předložit ji k hodnocení. Cena za třetí opakování hodnocení Zprávy je 4 200,- Kč s DPH (3 500,- Kč bez DPH). Neuspěje-li kandidát u ústního pohovoru, může mu být umožněno, na základě doporučení zkoušejících, opakování pohovoru (nejdříve po 6 měsících). Cena za opakování je 4 800,- Kč s DPH (4 000,- Kč s DPH). Hromadné slevy Hromadné slevy jsou možné a poskytují se vždy individuálně dle dohody. O hromadnou slevu může požádat každá organizace, která chce certifikovat alespoň 8 kandidátů. Tito kandidáti nemusí být certifikovaní na stejný stupeň. Podmínkou pro uznání slevy je uzavření smlouvy, která obsahuje nejen počty a stupně kandidátů, ale i sankce za nenaplnění smlouvy. Platba za zaměstnance Cenu certifikace může zaplatit za kandidáta jeho zaměstnavatel. V takovém případě je potřeba v rámci přihlášky uvést fakturační údaje organizace, která bude platbu provádět. Upozorňujeme, že certifikát je vydaný na konkrétní osobu a organizace si sama musí vyřešit situaci, kdy v průběhu certifikačního procesu dojde k rozvázání pracovního poměru mezi kandidátem a organizací. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

15 SPŘ považuje certifikační proces takovéhoto kandidáta za zaplacený a nijak jej nepřerušuje, neukončuje, ani nevrací nevyčerpané prostředky. Stornování certifikace a stornopoplatky Certifikační poplatek je možné vrátit kandidátovi do 14 dnů od zaplacení faktury na základě podepsané Žádosti o vrácení certifikačního poplatku (viz zaslané do kanceláře CO SPŘ. Storno poplatek v tomto případě činí 5 % z plné částky dle ceníku certifikací (tzn. včetně DPH). U certifikačního stupně PPMC je výše storno poplatku 2 640,- Kč včetně DPH. Další možnost vrácení certifikačního poplatku po uplynutí 14 dnů od zaplacení faktury není. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

16 Požadovaná dokumentace Tato kapitola uvádí popis všech požadovaných dokumentů předkládaných žadatelem v průběhu certifikačního procesu. Seznam dokumentů a jejich počet je uveden v následujících tabulkách. Vysvětlení obsahu a další podrobnosti k jednotlivým dokumentům jsou uvedeny níže. Dokumenty lze zpracovat v anglickém jazyce. O možnost zpracování dokumentace v anglickém jazyce je nutno předem požádat prostřednictvím kanceláře CO SPŘ. Fáze 1 certifikačního procesu dokument kandidát je držitelem platného certifikátu IPMA B, A, nebo byla jeho platnost ukončena před méně než dvěma lety kandidát není držitelem platného certifikátu IPMA B, A, nebo byla jeho platnost ukončena před více než dvěma lety Přihláška* 1x 1x Prohlášení žadatele* 1x 1x Reference 3x 3x Profesní životopis* 3x 3x Sebe-hodnotící test* 3x 3x Certifikát IPMA Level B (a vyšší) 3x (kopie) - Seznam projektů* 3x 3x Seznam konzultačních pověření* 3x 3x Návrh zprávy o konzultačních 3x pověřeních* * Na takto označených dokumentech musí být uveden originální podpis. 3x Fáze 2 certifikačního procesu dokument On-line dotazník The Profile XT kandidát je/byl držitelem certifikátu IPMA B, A Certifikační orgán SPŘ obdrží automaticky po vyplnění on-line dotazníku kandidát není držitelem certifikátu IPMA B, A Certifikační orgán SPŘ obdrží automaticky po vyplnění on-line dotazníku Fáze 3 certifikačního procesu dokument kandidát je/byl držitelem certifikátu kandidát není držitelem certifikátu IPMA B, A IPMA B, A Zpráva o konzultačních pověřeních* 3x 3x Návrh 5ti otázek pro certifikační zkoušku projektových manažerů dle 3x 3x IPMA Odborný článek 3x 3x * Na takto označených dokumentech musí být uveden originální podpis. Přihláška Přihláška obsahuje základní údaje o kandidátovi. Důležité jsou údaje, na který stupeň se kandidát přihlašuje (třeba zvážit dle praxe a znalostí) a kdy předpokládá vykonat písemnou zkoušku. Kandidát spolu s přihláškou zasílá i ostatní dokumenty nutné pro absolvování fáze 1. Formulář i vzor je uveden na Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

17 Prohlášení žadatele Podpisem Prohlášení žadatele žadatel stvrzuje, že není v konfliktu s nikým ze skupiny zkoušejících. Jeli v konfliktu s některým ze zkoušejících, uvede tuto skutečnost v tomto prohlášení. Formulář, vzor i skupina zkoušejících jsou uvedeny na Reference Údaje o dvou osobách (titul, jméno a příjmení, zaměstnavatel, pracovní funkce, , telefon), které mohou CO (zkoušejícím) podat informaci o kandidátově dosavadní profesní kariéře, přičemž jeden z nich by měl mít vazbu na konzultační prověření, které budou použity při certifikačním procesu v rámci části Zpráva o konzultačních pověřeních. Uvedené údaje jsou součástí přihlášky. Profesní životopis Kandidátův profesní životopis nemá předepsanou formu, musí však být strukturován tak, aby jasně popisoval kariéru a zkušenosti z oblasti projektového řízení a konzultačních aktivit v projektovém řízení. Sebe-hodnotící test Doporučení, jak postupovat při sebehodnotícím testu, který poskytne zkoušejícím doplňující informace o kandidátovi: Nejdříve si prostudujte obsah standardu, abyste měli představu, o čem jsou jednotlivé kompetence. Teprve poté řádně vyplňte formulář. Formulář i vzor jsou uvedeny na Certifikát IPMA Level B (a vyšší) Kandidát předloží kopii certifikátu IPMA Level B a vyšší. Seznam projektů Tento dokument slouží k posouzení praxe v projektovém řízení. Při vyplňování seznamu není třeba pracovat se sebehodnotícím testem komplexnosti projektového řízení k vyjádření komplexnosti u jednotlivých projektů (u stupně C komplexnost není třeba vyplňovat). Na závěr formuláře je třeba vyplnit celkové sumáře praxe jako celek bez rozlišení komplexnosti. Z předložené dokumentace musí být možno ověřit požadovanou délku i komplexnost praxe projektového manažera. Viz kapitola Vstupní kvalifikační podmínky. Formulář i vzor je uveden na Seznam konzultačních pověření Tento dokument slouží k posouzení konzultační praxe v projektovém řízení. Na závěr formuláře je třeba vyplnit celkové sumáře praxe jako celek. Z předložené dokumentace musí být možno ověřit požadovanou délku i různorodost konzultační praxe. Viz kapitola Vstupní kvalifikační podmínky. Formulář i vzor je uveden na Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

18 Návrh zprávy o konzultačních pověřeních Konzultační pověření je každé provedení konzultačního zásahu s očekávaným výsledkem provedené na základě zadání. V případě obchodního vztahu obvykle odpovídá jedné objednávce. Jedno konzultační provedení je obvykle realizováno více dílčími akcemi různého rozsahu. Hlavní účelem návrhu zprávy je obeznámit zkoušející s prezentovanými konzultačními pověřeními (min. 3, max. 5 pověření). Tato pověření musí být z různých oblastí konzultační podpory (viz co je a co není konzultování v kapitole Stručné představení certifikace) a musí odpovídat úrovni vhodné pro certifikaci stupně PPMC. Návrh ke každému popisovanému pověření obsahuje následující informace: zadavatel a příjemce konzultační podpory období realizace předmět konzultace (vlastní konzultační pověření) organizační struktura akce role kandidáta Žadatel si musí vybrat ukončené konzultační akce (ne starší 3 let), která realizoval. Dokument se očekává v rozsahu cca 1 strana na každé popisované konzultační pověření. Dotazník osobnostních předpokladů Profile XT The Profile XT patří mezi technicky nejvyspělejší a nejmodernější on-line metody pro měření potenciálu člověka a předpovídání úspěšnosti na pracovní pozici. Víceúčelový mezinárodně validizovaný dotazník měří vlastnosti tvořící celkový profil osobnosti (styl myšlení a uvažování, profesní orientaci, profil osobnostních rysů - styl chování). SPŘ vytvořila model pracovní pozice a kandidát je s tímto modelem srovnán. Výstupy on-line dotazníku mají poradní význam. Po písemném on-line dotazníku je doporučen hodinový interpretující pohovor s koučem (cena tohoto cca hodinového interpretujícího pohovoru s koučem je nad rámec certifikačního poplatku a kandidát si je hradí navíc). Interpretující pohovor pomůže porozumět lépe výsledku dotazníku a za pomocí kouče nastavit individuální plán rozvoje. Pokud výsledek on-line dotazníku nebude uspokojující, může kandidát v certifikačním procesu pokračovat, ale interpretující pohovor s koučem je důležitým krokem nejen pro další seberozvoj, ale i z toho důvodu, že může kandidátovi při přípravě na ústní pohovor i v jeho průběhu pomoci a zvýšit jeho šanci na úspěch. Kandidát obdrží individuální vyhodnocení testu, CO SPŘ obdrží shrnutí pracovního profilu a další, s tím spojené dokumenty. Zpráva o konzultačních pověřeních Hlavní účelem zprávy je předložit fakta, která dostatečným způsobem doloží, že kandidát je osoba splňující podmínky pro získání certifikátu příslušného stupně. Zpráva slouží i jako podklad pro provedení ústního pohovoru. Zpráva musí popisovat 3-5 konzultačních pověření, která kandidát realizoval a objasnit zvláštnosti pověření. Rozsáhlejší poradenský zásah se může skládat z více konzultačních pověření. Dále je třeba, aby popisovala: o jaká pověření se jednalo (jejich rozsah, zákazníci a další zainteresované strany, zdroje a komplexnost) cíle pověření - mandát konzultanta projektovou a/nebo stálou organizaci Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

19 výstupy konzultační činnosti a naplnění zadání (výsledek) role a odpovědnost kandidáta charakteristické prvky / odlišnost/ výjimečnost pověření spokojenost zákazníků Hlavní důraz musí být kladen na manažerské výzvy a způsob jejich řešení sebereflexe, analýza a získaná ponaučení Doporučená rámcová struktura Kontext Popis problému, který byl řešen a roli kandidáta při jeho identifikaci Popis řešení problému a roli kandidáta při jeho řešení Zhodnocení výsledku konzultačního pověření Získaná ponaučení Forma zprávy Zprávu kandidát zpracuje v 1. osobě čísla jednotného v doporučeném rozsahu normostran (7-14 tisíc slov) a maximálně 15 stran příloh. V textu musí být uvedené reference na kompetence jak z CzNCB, tak i z CzNCBC, kterých se popisem dotkl. Zpráva musí pokrývat následující množství kompetencí: CzNCB CzNCBC technické kompetence 7 4 behaviorální kompetence 5 3 kontextové kompetence 4 3 Toto vyznačení poslouží kandidátovi jako kontrola, zda naplnil požadavky z pohledu elementů kompetencí. Zkoušející se nebudou soustřeďovat ani tak na velikost konzultačních pověření (finanční, časovou), jako spíše na zkušenost v poskytování konzultačních služeb a způsob, jak byla tato služba kandidátem uplatněna. Zpráva není akademické cvičení. Je vhodné, aby zpráva byla psána standardním stylem, běžným pro pracovníky z oblasti poskytování konzultačních služeb, a ne jako akademická disertace. Současně je nežádoucí používat ve zprávě profesního žargonu. Je potřebné si ale uvědomit, že kandidát bude hodnocen hlavně podle kvality obsahu zprávy a následné prezentace, neboť nástin prezentace, schopnost diskuse a přesvědčit jsou důležitými schopnostmi konzultantů projektového řízení. Přílohy Přílohy musí obsahovat doklady, které napomohou objasnit jednotlivá poveření (např. organizační schémata, časové harmonogramy atd.). Zprávy úspěšných kandidátů budou katalogizovány a založeny v archivu CO SPŘ. Výtahy ze zpráv, které jsou významným zdrojem informací, či jinak rozšiřují poznání v oblasti konzultací projektového řízení, lze po předchozí dohodě s autorem publikovat prostřednictvím SPŘ (Newsletter, www stránky, atp.). Otázky pro certifikační zkoušku PM Účelem testových otázek je prokázání schopností formulovat otázky pro projektové manažery v souladu s NCB a prezentují schopnost kandidáta postihnout požadované znalosti projektového manažera. Otázky slouží i jako podklad pro provedení ústního pohovoru. Kandidát předkládá celkem deset testových otázek v následujícím složení: Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

20 3 otázek týkajících se technických kompetencí 1 otázky týkající se behaviorálních kompetencí 1 otázky týkající se kontextových kompetencí Každá otázka musí být zpracována ve struktuře: otázka 4 varianty možných odpovědí (a - d) správná odpověď proč je správně případný odkaz na literaturu Odborný článek Cílem odborného článku je prokázání schopnosti kandidáta analyzovat nástroje a techniky, procesy projektového řízení pro dosahování cílů projektu a úspěšného projektového řízení, ukázat best practices projektového řízení na základě zkušeností z konzultační činnosti. Kandidát může použít článek, který již byl publikován. Článek slouží jako podklad pro provedení ústního pohovoru. Kandidát předáním článku souhlasí se zveřejněním tohoto článku prostřednictvím informačních kanálů SPŘ, o. s. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH KONZULTANTŮ IPMA

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH KONZULTANTŮ IPMA CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH KONZULTANTŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E S T U P N Ě P M C Tato publikace je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení, o. s. Žádná

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

Certifikace konzultantů projektového řízení

Certifikace konzultantů projektového řízení Prezentuje: Josef Hajkr, PM Consultancy First Assessor a projektový manažer projektu. Zavedení produktu a jeho pilotní ověření je dnešním dnem ukončeno O co jde? V praxi to znamená, že i konzultanti v

Více

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ I N F O R M A C E N Á R O D N Í C E R T I F I K A C E S T U D E N T Ů Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a akreditačního orgánu Společnosti pro projektové

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E S T U P N Ě A O D 1. 1. 2 0 1 6 Tento dokument je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení,

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA P R O

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA P R O CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA I N F O R M A C E P R O R E C E R T I F I K A C I O D 1. 1. 2 0 1 4 Tato publikace je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení, o.

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E O R E C E R T I F I K A C I O D 1. 1. 2 0 1 6 Tento dokument je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E S T U P N Ě D O D 1. 1. 2 0 1 5 Tento dokument je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení,

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E S T U P N Ě D O D 1. 1. 2 0 1 4 Tato publikace je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení,

Více

OVĚŘENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE

OVĚŘENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE I N F O R M A C E O V Ě Ř E N Í P R O F E S N Í K V A L I F I K A C E O D 1. 1. 2 0 1 4 Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a validačního orgánu Společnosti pro projektové řízení,

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E S T U P N Ě A O D 1. 1. 2 0 1 5 Tento dokument je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení,

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E S T U P N Ě C O D 1. 1. 2 0 1 5 Tento dokument je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení,

Více

Certifikace projektových manažerů

Certifikace projektových manažerů Certifikace projektových manažerů I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E O D 1. 7. 2 0 0 8 SD 03.11 Certifikační orgán Společnosti pro projektové řízení, o.s. 2008 Vydání jedenácté http:// www.ipma.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 37398/2015 Naše sp. zn.: 37398/2015 MJP/LESA *MUSPX01HFY5O* Výzva k podání nabídky Předmět poptávky: Provedení celkového forenzního

Více

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Manažer (kód: 63-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Manažer Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná způsobilost

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a management společnosti Plastové Přepravní Obaly s.r.o. 1. Identifikace projektu název: Vzdělávací

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji 2015-2018

Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji 2015-2018 Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se (jedná se o 15. až 16. otázku v pořadí) Do objemu služeb je započítáváno i plnění v rámci grantových projektů financovaných z Evropského sociálního fondu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne.5.12.2014 Č. j..../2014

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka: Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka jazykového vzdělávání pro zaměstnance společností Copy General a Copy General Onsite Services 1. Identifikační údaje

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O.

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. strana 1/12 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DOKUMENT: PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. Vypracoval: Schválil: funkce: představitel managementu funkce: vedoucí CO jméno: Markéta Roupcová jméno: Ivana

Více

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Project Managers (APM) Association for Project Management

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

"Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015

Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015 "Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2015 1. Základní informace Záměrem tohoto projektu je podpořit realizaci intervenčních programů na základních školách, a to v návaznosti na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

SMĚRNICE. Kontinuální profesní vzdělávání. Název dokumentu: 9.2.2015. Datum účinnosti: Vydání: 6. Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8.

SMĚRNICE. Kontinuální profesní vzdělávání. Název dokumentu: 9.2.2015. Datum účinnosti: Vydání: 6. Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8. Označení: Název dokumentu: Datum účinnosti: 11-S-1 KDP ČR 9.2.2015 Vydání: 6 Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8. 2012 Umístění na serveru KDP ČR: Q:\8 - Správa Komory\8.5 - Správa a organizace kanceláře\

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek / Jana Lánská Tel.: 267 994 410 / 267 994 310 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz / jana.lanska@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Personální audit pro Státní fond životního prostředí ČR

Personální audit pro Státní fond životního prostředí ČR Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Personální audit pro Státní fond životního prostředí ČR Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014

Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 ZA D Á V A C Í D O K U M E N T A C E K VEŘEJ N É Z A K Á Z C E Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2013 a 2014 I. VEŘEJNÝ ZADAVATEL Sídlo: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

Více

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Identifikační údaje zadavatele Organizace: Státní fond životního prostředí České republiky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 1.12.2014 Č. j. Věc:

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky

Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Výzva k podání nabídek v rámci zakázky Vzdělávací aktivity ASBS ZADAVATEL Název zadavatele: Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky o.s. Sídlo zadavatele: Roháčova 188/37, 13000 Praha

Více

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo

Název projektu Registrační číslo. CZ.1.04/1.1.06/52.00055 Zadavatel. Okresní hospodářská komora Karviná Sídlo Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt Regionální podpora konkurenceschopnosti členských firem OHK Karviná zvýšením adaptability jejich zaměstnanců Název projektu Regionální podpora konkurenceschopnosti

Více

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je: Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu v Plzni

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je: Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň NAŠE ZN.: SOAP/002-1192/2014 VYŘIZUJE: Miroslav Pluhovský TEL: 605 247 077 MAIL: pluhovsky@soaplzen.cz ID DS: b9xaiw4 DATUM: 21. 7. 2014 sss Písemná

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M A N A Ž E R S K É D O V E D N O S T I V Ř Í Z E N Í P R O J E K T Ů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II Registrační

Více

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás! Vzor auditní zprávy 1 Zpráva z věcného auditu projektu s názvem (NÁZEV PROJEKTU) řízeného pro (NÁZEV SUBJEKTU NOSITELE PROJEKTU) Audit proveden v rozsahu: Fáze zahájení projektu Fáze navrhování projektu

Více

ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR Těšnov 5 110 00 Praha zastoupený Ing. Helenou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců členů OSHŽ IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název / obchodní firma zadavatele: Odvětvový svaz hutnictví

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015)

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015) Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3175/15 ze dne 23. 2. 2015 dotační program Podpora včelařství (2015).

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více