CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH KONZULTANTŮ IPMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH KONZULTANTŮ IPMA"

Transkript

1 CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH KONZULTANTŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E S T U P N Ě P P M C O D

2 Tato publikace je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení, o. s. Žádná její část nesmí být šířena nebo jakýmkoli způsobem reprodukována bez svolení Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o. s. Vytvořeno na základě: IPMA Certification Regulations and Guidelines for PM Consultants Version 1.0 Národního standardu kompetencí projektového řízení pro projektové konzultanty verze 1.0 Informace pro žadatele stupně PPMC Certifikace projektových konzultantů Vydání 1.1 Platné od 31. března 2013 SLEDOVANÁ DOKUMENTACE. Zpracoval: Michael Motal Schváleno Certifikační radou dne: Certifikační orgán Společnosti pro projektové řízení, o. s., Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 2/24

3 Obsah Jak s dokumentem pracovat... 4 Stručné představení certifikace... 5 Co je certifikace a co prokazuje... 5 Pro koho je certifikace určena... 5 Vztah certifikace konzultantů a certifikace projektových manažerů... 6 Platnost certifikátu... 6 Co je a co není konzultování... 6 Vstupní kvalifikační podmínky... 8 Prokázání konzultační praxe... 8 Prokázání praxe v řízení projektů... 8 Certifikace projektového manažera Certifikační proces Stručná charakteristika schématu certifikace Detailní popis certifikačního procesu Dotazník osobnostních předpokladů The Profile XT Opakování / oprava dílčích částí certifikačního procesu Výjimky Ceny Základní ceny Ceny za opakování / opravu Hromadné slevy Platba za zaměstnance Stornování certifikace a stornopoplatky Požadovaná dokumentace Podmínky pro absolvování procesu Etický kodex certifikovaného projektového konzultanta Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 3/24

4 Jak s dokumentem pracovat Tento dokument obsahuje informace o certifikačním procesu mezinárodně platné certifikaci IPMA - Certifikovaný konzultant řízení projektů (IPMA PMC, Certified Project Management Consultant). Dokument pomůže najít důležité informace a tipy o vstupních kvalifikačních podmínkách průběhu certifikačního procesu vyjímkách cenách požadované dokumentaci i podmínek pro úspěšné absolvování celého procesu. Pokud o certifikaci nemáte žádné informace a rozhodujete se, jestli je tato certifikace určena pro vás, přečtěte si nejdříve kapitolu Stručné představení certifikace. Pokud o certifikaci již informace máte, a potřebujete získat detailní informace o průběhu certifikace, přečtěte si zejména kapitoly Vstupní kvalifikační podmínky a Certifikační proces. Ostatní kapitoly rozvíjí a doplňují informace uvedené v těchto kapitolách. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 4/24

5 Stručné představení certifikace Konzultanti (lektoři, kouči, linioví manažeři, poradci) hrají důležitou roli v praxi projektového řízení. Oni sice nejsou odpovědní za projekt, program či portfolio jako projektový manažeři, ale pomáhají organizacím nastavovat procesy projektového řízení a radí projektovým manažerům a organizacím jak projekty, programy či portfolio správně řídit. Proto IPMA resp. SPŘ v ČR nabízi certifikaci konzultantů, která má prověřit jejich kompetence a způsobilost pro poradenství v projektovém řízení. Co je certifikace a co prokazuje Tato certifikace dokládá (obdobně jako u certifikace projektových manažerů), že nezávislý certifikační orgán posoudil odborné i behaviorální kompetence a ověřil, že kandidát rozumí všem důležitým pojmům, nástrojům a technikám, které jsou předepsány v rámci mezinárodního standardu IPMA. Certifikace konzultantů v projektovém řízení rozeznává dva typy certifikátů: Certifikovaný konzultant řízení programů a portfolií (IPMA PPMC, Certified Programme and Portfolio Management Consultant) Certifikovaný konzultant řízení projektů (IPMA PMC, Certified Project Management Consultant) Majitel certifikátu Certifikovaný konzultant řízení programů a portfolií (IPMA PPMC, Certified Programme and Portfolio Management Consultant) je způsobilý provádět konzultace na úrovni řízení programů a portfolií, strategického řízení projektů a programů v organizaci a implementace strategie organizace pomocí projektů a programů. Konzultační oblast : program, portfolio, včetně jeho prostředí a návaznosti na strategii organizace Role konzultanta: implementace a rozvoj řízení projektů a programů v organizaci (rozvoj projektové kultury) realizace / rozvoj strategie organizace pomocí projektů, programů a portfolií změna firemní kultury v závislosti na zavedení řízení projektů. Kompetence konzultanta: Je velmi schopný realizovat konzultační činnost podle uznávaných metodik a nástrojů, stejně jako používat komplexní intervenční metody. Majitel certifikátu Certifikovaný konzultant řízení projektů (IPMA PMC, Certified Project Management Consultant) je způsobilý provádět konzultace na úrovni projektu, včetně jeho okolí. Konzultační oblast : Projekt, včetně projektového prostředí. Role konzultanta: Poradenství pro všechny technické, behaviorální a kontextové aspekty řízení projektu. Kompetence konzultanta: Je schopný realizovat konzultační činnost podle uznávaných metodik a nástrojů, stejně jako používat intervenční metody. Tento dokument je dále zaměřen pouze pro certifikaci stupně PPMC - Certifikovaný konzultant programů a portfolií. Pro koho je certifikace určena Tato certifikace je určena širokému spektru profesí spojených s projektovým řízením, jako jsou: Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 5/24

6 Konzultanti, kteří na zakázku nastavují systémy řízení projektů ve firmách - tvoří a upravují firemní metodiky projektového řízení, nastavují konceptuálně SW prostředí pro řízení projektů ve firmách, upřesňují nastavení systémů (organizačních i SW) podporují řízení jednotlivých projektů. Typickými zástupci jsou lidé z poradenských firem v oboru projektového řízení (např. viz seznam akreditovaných firem u SPŘ, pracovníci projektových kanceláří a lidé, odpovědní za nastavování a správnou funkčnost řízení projektů, programů a portfolií ve firmách). Lektoři, kteří vytváří vzdělávací programy na zakázku a jejichž součástí je i analýza stavu projektového řízení. Typickými zástupci jsou lidé, kteří se zabývají vzděláváním v oboru projektového řízení ze specializovaných firem, interní firemní trenéři. Poradci pro EU projekty, kteří: připravují dokumentaci / žádosti a zároveň dostatečně nastavují / upravují systém řízení projektu a podporují průběh realizace projektu. Typickými zástupci jsou lidé z poradenských společností, specializovaných na dotační projekty. Do této kategorie nelze zařadit administrátory dotací, kteří se zabývají pouze dodržením podmínek dotačního titulu!! Kouči, kteří koučují projektové manažery. Linioví manažeři, jejichž podřízenými jsou projektoví manažeři a kteří těmto projektovým manažerům svou prací nastavují prostředí pro jejich práci. (tvorba metodik, vzdělávání,...) Vztah certifikace konzultantů a certifikace projektových manažerů Certifikace konzultantů v projektovém řízení je samostatnou certifikací. Pro její získání však osoba musí prokázat nejen kompetence popsané ve Standardu kompetencí konzultanta v projektovém řízení, ale i kompetence z oblasti projektového řízení, které jsou definované v Národním standardu kompetencí projektového řízení. Kandidáti certifikace stupně PPMC musí v rámci certifikačního procesu prokázat kompetence projektového manažera minimálně na úrovni IPMA Level B. Buď vlastnictvím platného certifikátu IPMA Level B, nebo samostatným prověřením této oblasti (Blíže viz popis certifikačního procesu). Platnost certifikátu Doba platnosti certifikátu je stanovena na 5 let. Po uplynutí této doby musí žadatel absolvovat recertifikační proces, který prodlouží platnost certifikátu o dalších 5 let. Bližší podrobnosti o podmínkách a průběhu recertifikačního procesu budou stanoveny nejpozději v roce 2017 tak, aby od roku 2018 mohl celý recertifikační proces probíhat. Filozofie podmínek recertifikace bude obdobná, jako u recertifikace projektových manažerů. Co je a co není konzultování Za konzultační činnost se považují aktivity s následujícími charakteristikami: Práce pro specifického klienta Koučování projektových manažerů Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 6/24

7 Poradenství Příprava a vedení workshopů Vedení nestandardního školení (Výukové materiály jsou vytvářeny či významně uzpůsobeny přímo podle potřeb a situace konkrétního klienta. Vznikají na základě předchozí analýzy vzdělávacích potřeb a jsou zasazeny do daného kontextu projektového řízení.) Výsledek konzultační činnosti může vzniknout uzpůsobením existujícího vzoru, ale vždy musí dojít k jeho přizpůsobení místním podmínkám za úzké spolupráce s klientem. Za konzultační činnost se NEpovažují aktivity s následujícími charakteristikami: Učení, přednášení Vedení standardního školení / tréninku (výukové materiály nejsou vůbec, nebo jen minimálně uzpůsobené potřebám a situaci klienta. Například otevřený kurz projektového řízení, kurz MS Project, kurz přípravy k certifikaci projektových manažerů a pod.) Řízení projektu - práce projektového manažera Psaní článků Vystupování na akcích konferenčního typu Prověřování kandidátů v rámci certifikačního procesu Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 7/24

8 Vstupní kvalifikační podmínky Tato kapitola detailně popisuje kvalifikační podmínky, které musí každý kandidát splnit pro úspěšné přihlášení do certifikačního procesu. Jsou to: Konzultační praxe v oblasti projektového řízení Praxe v řízení projektů Pro provedení certifikačního procesu (a tedy i ceny) mají vliv i další dvě podmínky: Je kandidát držitelem certifikace projektového manažera? V případě, že není, ale v minulosti byl držitelem takovéto certifikace, je součástí procesu posouzení případné platnosti Vzdělávání v oblasti projektového řízení Prokázání konzultační praxe Každý kandidát certifikace stupně PPMC musí splnit následující kvalifikační podmínky konzultační praxe: V posledních osmi letech musí mít kandidát alespoň 350 člověkodnů konzultační praxe. Z toho na úrovni PPMC musí být minimálně 250 člověkodnů. Praxe se musí týkat v dostatečné míře většiny aktivit, které definují, co je konzultování. Pokud je kandidát liniový manažer, pak musí být pro uznání praxe jeho pozice úzce spjata s problematikou řízení projektů a musí v takovéto pozici pracovat na plný úvazek alespoň 5 let. Princip výpočtu požadované praxe U přímých konzultačních aktivit, jako je koučování, poradenství, vedení workshopů a formovacích seminářů, vedení nestandardních školení se praxe vypočítává z délky práce u konkrétního klienta podle následujícího vzorce: 1 den konzultační praxe = den práce přímo u klienta * 3 (Má se za to, že jeden den práce u klienta obvykle obsahuje 1 den přípravných prací a jeden den prací potřebných pro zpracování výsledků). U ostatních aktivit (např. psaní / revize metodiky řízení projektů) je délka praxe přímo úměrná pracnosti vytvoření daného produktu. Poznámka: Při souběhu více aktivit nikdy nesmí celková praxe v souběžném období překročit níže uvedené hranice. Při překročení uvedených hranic má assessor právo dokumentaci neuznat a kandidáta nepustit do další fáze certifikačního procesu. Jeden kalendářní měsíc obsahuje 20 člověkodnů praxe Jeden kalendářní kvartál obsahuje 50 člověkodnů praxe Jeden kalendářní rok obsahuje 200 člověkodnů praxe Prokázání praxe v řízení projektů Každý kandidát certifikace stupně PPMC musí splnit následující kvalifikační podmínky praxe v řízení projektů: Je držitelem platného certifikátu IPMA Level B a výše nebo V posledních deseti letech musí mít kandidát alespoň 300 člověkodnů praxe řízení komplexních projektů (viz komplexita projektu definovaná v Národním standardu kompetencí projektového řízení). Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 8/24

9 Princip výpočtu požadované praxe Při výpočtu délky praxe je potřeba důsledně čas strávený řízením projektů a čas strávený tvorbou výstupů projektu. Do projekto-manažerské praxe se počítá pouze čas strávený aktivitami spojenými s řízením projektů. Jsou to: Ve fázi iniciace projektu práce spotřebované s definicí cíle projektu, přínosů projektu, tvorbou hlavních řídících plánů, analýzou projektových rizik, přípravou rozpočtu projektu a způsobu financování, tvorbou hlavního řídícího plánu projektu, plánu kvality, komunikačního plánu a plánu řízení projektu. Ve fázi plánování projektu práce spotřebované s tvorbou vlastních plánů projektu (WBS, harmonogram, rozpočet, zdroje). Ve fázi realizace projektu práce spotřebované na operativní řízení projektu (přeplánovací a hodnoticí schůzky, reporting). Ve fázi uzavření jsou to práce spotřebované na schůzky k hodnocení průběhu realizace projektu, změny / úpravy metodik a archivace dokumentace projektu. Poznámka: Při souběhu více aktivit nikdy nesmí celková praxe v souběžném období překročit níže uvedené hranice. Při překročení uvedených hranic má assessor právo dokumentaci neuznat a kandidáta nepustit do další fáze certifikačního procesu. Jeden kalendářní měsíc obsahuje 20 člověkodnů praxe Jeden kalendářní kvartál obsahuje 50 člověkodnů praxe Jeden kalendářní rok obsahuje 200 člověkodnů praxe Co je a co není PPMC relevantní (~započítávání praxe v rámci kvalifikačních kritérií): PPMC relevantní PPMC nerelevantní (~PMC relevantní) Poradenství Příjemcem poradenství je celá organizace, nebo její podstatná část. Dopad je celoorganizační (nebo zasahuje významnou část této organizace) Příjemcem poradenství je jedinec (projekt manažer) nebo projekt. Dopad je v rámci jednoho projektu, nebo v rámci skupiny projektů řízených příslušným PM. Koučování + Mentorování Metody + Systémy Míra systémového zásahu Rozsah (scope) metodiky Koučování senior (top) manažerů, PM ředitelů, vedoucích PMO, eventuálně Program manažerů a lidí, kteří svojí prací vytvářejí prostředí. Celoorganizační metodika řízení projektů, portfolia projektů a/nebo strategické řízení. Platí, že rozsah působnosti by měl být organisation-wide (nebo alespoň division-wide). Míra významnosti zásahu je vyšší (symbolicky: Prosadit změnu ) Záběr jak do pravidel a procesů, tak kompetencí, tak i prostředí. Metodika pokrývá nejen řízení projektů, ale i programů/portfolií, vazbu na strategii apod. Koučování, resp. mentorování projekt manažerů či juniorů (junior PMů) + členů projektových týmů, ventrálně lidí, kteří podávají výkon. Metodika dílčích částí v rámci projektu, metodika řízení projektů daného typu (IT projektů; zakázek; metodika zpracování něčeho v rámci EU projektů a pod.) Míra zásahu nižší (symbolicky: vymyslet/napsat směrnici) Metodika pro řízení projektů (jenom) (někde i toto může být organisation-wide level). Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú /0300 9/24

10 Certifikace projektového manažera Certifikace konzultantů navazuje na certifikaci projektových manažerů. Proto je pro kandidáta výhodou, pokud je držitelem platného certifikátu alespoň úrovně IPMA Level B. V takovémto případě je certifikační proces jednodušší, protože není potřeba prokazovat kompetence z oblasti projektového řízení. Viz dále kapitola Certifikační proces. Pokud kandidát není držitelem platného certifikátu IPMA Level B a vyšší, ale jeho platnost byla ukončena před méně než dvěma roky v okamžiku přijetí přihlášky k certifikaci konzultantů, hlavní assessor se může samostatně rozhodnout, zda podá návrh na prominutí písemné zkoušky úrovně IPMA Level B. Pokud tak hlavní assessor neučiní, musí kandidát nejdříve úspěšně absolvovat písemnou zkoušku úrovně IPMA Level B. Pokud kandidát není držitelem platného certifikátu IPMA Level B a vyšší, či jeho platnost byla ukončena před více než dvěma roky v okamžiku přijetí přihlášky k certifikaci konzultantů, musí kandidát nejdříve úspěšně absolvovat písemnou zkoušku úrovně IPMA Level B. Blíže viz kapitola Certifikační proces. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

11 Certifikační proces Tato kapitola obsahuje popis jak popis schématu certifikace (získání a udržení certifikace), tak i vlastního certifikačního procesu (získání certifikace). Stručná charakteristika schématu certifikace Celý systém certifikace IPMA je založen na profesní kvalifikaci držitele certifikátu. Z tohoto důvodu je platnost certifikátu omezena na 5 let. Po uplynutí této doby musí pro udržení certifikace proběhnout proces recertifikace, v rámci které musí kandidát doložit své působení v profesi. Tento systém tedy zaručuje, že držitel certifikátu stále má potřebné kompetence na požadované úrovni. Stručné schéma celého procesu je uvedeno na následujícím obrázku: Detailní popis certifikačního procesu Vlastní certifikační proces se dělí do několika fází a je rozdílný pro držitele platného certifikátu IPMA Level B a vyšší a ty, co tento certifikát nemají. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

12 fáze procesu fáze 1 fáze 2 fáze 3 kandidát je držitelem certifikátu IPMA B, A Kandidát předloží následující dokumenty: Přihláška, Prohlášení žadatele, reference, profesní životopis, sebe-hodnotící test, certifikát IPMA Level B (a vyšší), seznam projektů a konzultačních pověření, návrh zprávy o konzultačních pověřeních, zaplacení certifikačního poplatku SPŘ provede vstupní kontrolu dokumentů. kandidát není držitelem certifikátu IPMA B, A Kandidát předloží následující dokumenty: Přihláška, Prohlášení žadatele, reference, profesní životopis, sebe-hodnotící test, seznam projektů a konzultačních pověření, návrh zprávy o konzultačních pověřeních, zaplacení certifikačního poplatku SPŘ provede vstupní kontrolu dokuemntů. vynechává se písemná zkouška IPMA Level B kandidát provede písemnou zkoušku IPMA Level B SPŘ vyhodnotí písemnou zkoušku kandidát provede písemnou zkoušku PPMC a on-line dotazník The Profile XT SPŘ vyhodnotí písemnou zkoušku a posoudí vhodnost kandidáta na základě on-line dotazníku The Profile XT. kandidát předloží zprávu o konzultačních pověřeních a návrh 5 otázek pro písemnou zkoušku certifikace projektových manažerů SPŘ vyhodnotí zprávu kandidát provede písemnou zkoušku PPMC a on-line dotazník The Profile XT SPŘ vyhodnotí písemnou zkoušku a posoudí vhodnost kandidáta na základě on-line dotazníku The Profile XT. kandidát předloží zprávu o konzultačních pověřeních a návrh 5 otázek pro písemnou zkoušku certifikace projektových manažerů SPŘ vyhodnotí zprávu fáze 4 ústní pohovor ústní pohovor fáze 5 závěrečné hodnocení a zpětná vazba závěrečné hodnocení a zpětná vazba Vstupní podmínkou pro provedení ústního pohovoru je předložení deseti otázek použitelných pro certifikační proces projektových manažerů. Zaměření otázek a jejich formu obdrží kandidát s vyhodnocením písemné zkoušky na stupeň PPMC. Dotazník osobnostních předpokladů The Profile XT The Profile XT patří mezi technicky nejvyspělejší a nejmodernější on-line metody pro měření potenciálu člověka a předpovídání úspěšnosti na pracovní pozici. Víceúčelový mezinárodně validizovaný dotazník měří vlastnosti tvořící celkový profil osobnosti (styl myšlení a uvažování, profesní orientaci, profil osobnostních rysů - styl chování). SPŘ vytvořila model pracovní pozice a kandidát je s tímto modelem srovnán. Výstupy on-line dotazníku mají poradní význam. Po písemném on-line dotazníku je doporučen hodinový interpretující pohovor s koučem (cena tohoto cca hodinového interpretujícího pohovoru s koučem je nad rámec certifikačního poplatku a kandidát si je hradí navíc). Interpretující pohovor pomůže porozumět lépe výsledku dotazníku a za pomocí kouče nastavit individuální plán rozvoje. Pokud výsledek on-line dotazníku nebude uspokojující, může kandidát v certifikačním procesu pokračovat, ale interpretující pohovor s koučem je důležitým krokem nejen pro další seberozvoj, ale i z toho důvodu, že může kandidátovi při přípravě na ústní pohovor i v jeho průběhu pomoci a zvýšit jeho šanci na úspěch. Opakování / oprava dílčích částí certifikačního procesu Opakovat / opravovat lze tyto části certifikačního procesu: Písemnou zkoušku IPMA Level B Písemnou zkoušku IPMA Level PPMC Zprávu o konzultačních akcích Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

13 Ústní pohovor Každou část lze 2x opakovat/opravovat. V případě neúspěchu dílčí části písemných zkoušek se opakuje vždy celá písemná zkouška. Opakování písemných částí zkoušky je možné nejpozdějí do 60ti dnů od doručení hodnocení, nebo rozhodnutí o odvolání. Po překročení této doby je kandidát bez náhrady vyřazen z certifikačního procesu pro nesplnění podmínek. Oprava zprávy o konzultačních pověřeních je možná do 60ti dnů od doručení hodnocení, nebo rozhodnutí o odvolání. Po překročení této doby je kandidát bez náhrady vyřazen z certifikačního procesu pro nesplnění podmínek. Kandidátovi může být (na základě doporučení zkoušejících) umožněno po druhém neúspěšném hodnocení Zprávy o konzultačních pověřeních vypracovat novou zprávu a předložit ji k hodnocení. Oprava ústního pohovoru je možná pouze na základě doporučení zkoušejících a to nejdříve po 6ti měsících od neúspěšného pohovoru. Za každé opakování /opravu se platí samostatný certifikační poplatek - viz kapitola Ceny. Výjimky Žádné výjimky ve shora uvedeném procesu se neudělují. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

14 Ceny Tato kapitola uvádí platné ceny pro certifikační proces. Ceny jsou rozděleny na tři části: základní ceny certifikačního procesu ceny za opakování či opravy částí certifikačního procesu hromadné slevy platba za certifikační proces zaměstnavatelem Základní ceny Následující tabulka uvádí ceny za provedení certifikačního procesu. Cena je odlišná podle toho, zda kandidát má, či nemá platný certifikát IPMA Level B a vyšší a je, či není členem SPŘ. má platný certifikát IPMA Level B a vyšší, nebo byl propadlý certifikát IPMA Level B a vyšší uznán NEmá platný certifikát IPMA Level B a vyšší, nebo NEbyl propadlý certifikát IPMA Level B a vyšší uznán bez DPH s DPH bez DPH s DPH řádný člen SPŘ ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč přidružený člen SPŘ ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč nečlen SPŘ ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč Ceny za opakování / opravu Nesloží-li kandidát úspěšně písemnou zkoušku, lze tuto zkoušku 2x opakovat. Cena za opakování písemné zkoušky stupně PPMC je ve výši 4 800,- Kč s DPH (4 000,- Kč bez DPH). Opakování zkoušky je možné pouze do 60 dnů od doručení hodnocení nebo rozhodnutí o odvolání. Po překročení této doby bude kandidát vyřazen z certifikačního procesu pro nesplnění podmínek. Kandidátovi může být na základě doporučení zkoušejících umožněno, po druhém neúspěšném hodnocení Zprávy o konzultačních akcích, vypracovat novou Zprávu a předložit ji k hodnocení. Cena za třetí opakování hodnocení Zprávy je 4 200,- Kč s DPH (3 500,- Kč bez DPH). Neuspěje-li kandidát u ústního pohovoru, může mu být umožněno, na základě doporučení zkoušejících, opakování pohovoru (nejdříve po 6 měsících). Cena za opakování je 4 800,- Kč s DPH (4 000,- Kč s DPH). Hromadné slevy Hromadné slevy jsou možné a poskytují se vždy individuálně dle dohody. O hromadnou slevu může požádat každá organizace, která chce certifikovat alespoň 8 kandidátů. Tito kandidáti nemusí být certifikovaní na stejný stupeň. Podmínkou pro uznání slevy je uzavření smlouvy, která obsahuje nejen počty a stupně kandidátů, ale i sankce za nenaplnění smlouvy. Platba za zaměstnance Cenu certifikace může zaplatit za kandidáta jeho zaměstnavatel. V takovém případě je potřeba v rámci přihlášky uvést fakturační údaje organizace, která bude platbu provádět. Upozorňujeme, že certifikát je vydaný na konkrétní osobu a organizace si sama musí vyřešit situaci, kdy v průběhu certifikačního procesu dojde k rozvázání pracovního poměru mezi kandidátem a organizací. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

15 SPŘ považuje certifikační proces takovéhoto kandidáta za zaplacený a nijak jej nepřerušuje, neukončuje, ani nevrací nevyčerpané prostředky. Stornování certifikace a stornopoplatky Certifikační poplatek je možné vrátit kandidátovi do 14 dnů od zaplacení faktury na základě podepsané Žádosti o vrácení certifikačního poplatku (viz zaslané do kanceláře CO SPŘ. Storno poplatek v tomto případě činí 5 % z plné částky dle ceníku certifikací (tzn. včetně DPH). U certifikačního stupně PPMC je výše storno poplatku 2 640,- Kč včetně DPH. Další možnost vrácení certifikačního poplatku po uplynutí 14 dnů od zaplacení faktury není. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

16 Požadovaná dokumentace Tato kapitola uvádí popis všech požadovaných dokumentů předkládaných žadatelem v průběhu certifikačního procesu. Seznam dokumentů a jejich počet je uveden v následujících tabulkách. Vysvětlení obsahu a další podrobnosti k jednotlivým dokumentům jsou uvedeny níže. Dokumenty lze zpracovat v anglickém jazyce. O možnost zpracování dokumentace v anglickém jazyce je nutno předem požádat prostřednictvím kanceláře CO SPŘ. Fáze 1 certifikačního procesu dokument kandidát je držitelem platného certifikátu IPMA B, A, nebo byla jeho platnost ukončena před méně než dvěma lety kandidát není držitelem platného certifikátu IPMA B, A, nebo byla jeho platnost ukončena před více než dvěma lety Přihláška* 1x 1x Prohlášení žadatele* 1x 1x Reference 3x 3x Profesní životopis* 3x 3x Sebe-hodnotící test* 3x 3x Certifikát IPMA Level B (a vyšší) 3x (kopie) - Seznam projektů* 3x 3x Seznam konzultačních pověření* 3x 3x Návrh zprávy o konzultačních 3x pověřeních* * Na takto označených dokumentech musí být uveden originální podpis. 3x Fáze 2 certifikačního procesu dokument On-line dotazník The Profile XT kandidát je/byl držitelem certifikátu IPMA B, A Certifikační orgán SPŘ obdrží automaticky po vyplnění on-line dotazníku kandidát není držitelem certifikátu IPMA B, A Certifikační orgán SPŘ obdrží automaticky po vyplnění on-line dotazníku Fáze 3 certifikačního procesu dokument kandidát je/byl držitelem certifikátu kandidát není držitelem certifikátu IPMA B, A IPMA B, A Zpráva o konzultačních pověřeních* 3x 3x Návrh 5ti otázek pro certifikační zkoušku projektových manažerů dle 3x 3x IPMA Odborný článek 3x 3x * Na takto označených dokumentech musí být uveden originální podpis. Přihláška Přihláška obsahuje základní údaje o kandidátovi. Důležité jsou údaje, na který stupeň se kandidát přihlašuje (třeba zvážit dle praxe a znalostí) a kdy předpokládá vykonat písemnou zkoušku. Kandidát spolu s přihláškou zasílá i ostatní dokumenty nutné pro absolvování fáze 1. Formulář i vzor je uveden na Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

17 Prohlášení žadatele Podpisem Prohlášení žadatele žadatel stvrzuje, že není v konfliktu s nikým ze skupiny zkoušejících. Jeli v konfliktu s některým ze zkoušejících, uvede tuto skutečnost v tomto prohlášení. Formulář, vzor i skupina zkoušejících jsou uvedeny na Reference Údaje o dvou osobách (titul, jméno a příjmení, zaměstnavatel, pracovní funkce, , telefon), které mohou CO (zkoušejícím) podat informaci o kandidátově dosavadní profesní kariéře, přičemž jeden z nich by měl mít vazbu na konzultační prověření, které budou použity při certifikačním procesu v rámci části Zpráva o konzultačních pověřeních. Uvedené údaje jsou součástí přihlášky. Profesní životopis Kandidátův profesní životopis nemá předepsanou formu, musí však být strukturován tak, aby jasně popisoval kariéru a zkušenosti z oblasti projektového řízení a konzultačních aktivit v projektovém řízení. Sebe-hodnotící test Doporučení, jak postupovat při sebehodnotícím testu, který poskytne zkoušejícím doplňující informace o kandidátovi: Nejdříve si prostudujte obsah standardu, abyste měli představu, o čem jsou jednotlivé kompetence. Teprve poté řádně vyplňte formulář. Formulář i vzor jsou uvedeny na Certifikát IPMA Level B (a vyšší) Kandidát předloží kopii certifikátu IPMA Level B a vyšší. Seznam projektů Tento dokument slouží k posouzení praxe v projektovém řízení. Při vyplňování seznamu není třeba pracovat se sebehodnotícím testem komplexnosti projektového řízení k vyjádření komplexnosti u jednotlivých projektů (u stupně C komplexnost není třeba vyplňovat). Na závěr formuláře je třeba vyplnit celkové sumáře praxe jako celek bez rozlišení komplexnosti. Z předložené dokumentace musí být možno ověřit požadovanou délku i komplexnost praxe projektového manažera. Viz kapitola Vstupní kvalifikační podmínky. Formulář i vzor je uveden na Seznam konzultačních pověření Tento dokument slouží k posouzení konzultační praxe v projektovém řízení. Na závěr formuláře je třeba vyplnit celkové sumáře praxe jako celek. Z předložené dokumentace musí být možno ověřit požadovanou délku i různorodost konzultační praxe. Viz kapitola Vstupní kvalifikační podmínky. Formulář i vzor je uveden na Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

18 Návrh zprávy o konzultačních pověřeních Konzultační pověření je každé provedení konzultačního zásahu s očekávaným výsledkem provedené na základě zadání. V případě obchodního vztahu obvykle odpovídá jedné objednávce. Jedno konzultační provedení je obvykle realizováno více dílčími akcemi různého rozsahu. Hlavní účelem návrhu zprávy je obeznámit zkoušející s prezentovanými konzultačními pověřeními (min. 3, max. 5 pověření). Tato pověření musí být z různých oblastí konzultační podpory (viz co je a co není konzultování v kapitole Stručné představení certifikace) a musí odpovídat úrovni vhodné pro certifikaci stupně PPMC. Návrh ke každému popisovanému pověření obsahuje následující informace: zadavatel a příjemce konzultační podpory období realizace předmět konzultace (vlastní konzultační pověření) organizační struktura akce role kandidáta Žadatel si musí vybrat ukončené konzultační akce (ne starší 3 let), která realizoval. Dokument se očekává v rozsahu cca 1 strana na každé popisované konzultační pověření. Dotazník osobnostních předpokladů Profile XT The Profile XT patří mezi technicky nejvyspělejší a nejmodernější on-line metody pro měření potenciálu člověka a předpovídání úspěšnosti na pracovní pozici. Víceúčelový mezinárodně validizovaný dotazník měří vlastnosti tvořící celkový profil osobnosti (styl myšlení a uvažování, profesní orientaci, profil osobnostních rysů - styl chování). SPŘ vytvořila model pracovní pozice a kandidát je s tímto modelem srovnán. Výstupy on-line dotazníku mají poradní význam. Po písemném on-line dotazníku je doporučen hodinový interpretující pohovor s koučem (cena tohoto cca hodinového interpretujícího pohovoru s koučem je nad rámec certifikačního poplatku a kandidát si je hradí navíc). Interpretující pohovor pomůže porozumět lépe výsledku dotazníku a za pomocí kouče nastavit individuální plán rozvoje. Pokud výsledek on-line dotazníku nebude uspokojující, může kandidát v certifikačním procesu pokračovat, ale interpretující pohovor s koučem je důležitým krokem nejen pro další seberozvoj, ale i z toho důvodu, že může kandidátovi při přípravě na ústní pohovor i v jeho průběhu pomoci a zvýšit jeho šanci na úspěch. Kandidát obdrží individuální vyhodnocení testu, CO SPŘ obdrží shrnutí pracovního profilu a další, s tím spojené dokumenty. Zpráva o konzultačních pověřeních Hlavní účelem zprávy je předložit fakta, která dostatečným způsobem doloží, že kandidát je osoba splňující podmínky pro získání certifikátu příslušného stupně. Zpráva slouží i jako podklad pro provedení ústního pohovoru. Zpráva musí popisovat 3-5 konzultačních pověření, která kandidát realizoval a objasnit zvláštnosti pověření. Rozsáhlejší poradenský zásah se může skládat z více konzultačních pověření. Dále je třeba, aby popisovala: o jaká pověření se jednalo (jejich rozsah, zákazníci a další zainteresované strany, zdroje a komplexnost) cíle pověření - mandát konzultanta projektovou a/nebo stálou organizaci Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

19 výstupy konzultační činnosti a naplnění zadání (výsledek) role a odpovědnost kandidáta charakteristické prvky / odlišnost/ výjimečnost pověření spokojenost zákazníků Hlavní důraz musí být kladen na manažerské výzvy a způsob jejich řešení sebereflexe, analýza a získaná ponaučení Doporučená rámcová struktura Kontext Popis problému, který byl řešen a roli kandidáta při jeho identifikaci Popis řešení problému a roli kandidáta při jeho řešení Zhodnocení výsledku konzultačního pověření Získaná ponaučení Forma zprávy Zprávu kandidát zpracuje v 1. osobě čísla jednotného v doporučeném rozsahu normostran (7-14 tisíc slov) a maximálně 15 stran příloh. V textu musí být uvedené reference na kompetence jak z CzNCB, tak i z CzNCBC, kterých se popisem dotkl. Zpráva musí pokrývat následující množství kompetencí: CzNCB CzNCBC technické kompetence 7 4 behaviorální kompetence 5 3 kontextové kompetence 4 3 Toto vyznačení poslouží kandidátovi jako kontrola, zda naplnil požadavky z pohledu elementů kompetencí. Zkoušející se nebudou soustřeďovat ani tak na velikost konzultačních pověření (finanční, časovou), jako spíše na zkušenost v poskytování konzultačních služeb a způsob, jak byla tato služba kandidátem uplatněna. Zpráva není akademické cvičení. Je vhodné, aby zpráva byla psána standardním stylem, běžným pro pracovníky z oblasti poskytování konzultačních služeb, a ne jako akademická disertace. Současně je nežádoucí používat ve zprávě profesního žargonu. Je potřebné si ale uvědomit, že kandidát bude hodnocen hlavně podle kvality obsahu zprávy a následné prezentace, neboť nástin prezentace, schopnost diskuse a přesvědčit jsou důležitými schopnostmi konzultantů projektového řízení. Přílohy Přílohy musí obsahovat doklady, které napomohou objasnit jednotlivá poveření (např. organizační schémata, časové harmonogramy atd.). Zprávy úspěšných kandidátů budou katalogizovány a založeny v archivu CO SPŘ. Výtahy ze zpráv, které jsou významným zdrojem informací, či jinak rozšiřují poznání v oblasti konzultací projektového řízení, lze po předchozí dohodě s autorem publikovat prostřednictvím SPŘ (Newsletter, www stránky, atp.). Otázky pro certifikační zkoušku PM Účelem testových otázek je prokázání schopností formulovat otázky pro projektové manažery v souladu s NCB a prezentují schopnost kandidáta postihnout požadované znalosti projektového manažera. Otázky slouží i jako podklad pro provedení ústního pohovoru. Kandidát předkládá celkem deset testových otázek v následujícím složení: Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

20 3 otázek týkajících se technických kompetencí 1 otázky týkající se behaviorálních kompetencí 1 otázky týkající se kontextových kompetencí Každá otázka musí být zpracována ve struktuře: otázka 4 varianty možných odpovědí (a - d) správná odpověď proč je správně případný odkaz na literaturu Odborný článek Cílem odborného článku je prokázání schopnosti kandidáta analyzovat nástroje a techniky, procesy projektového řízení pro dosahování cílů projektu a úspěšného projektového řízení, ukázat best practices projektového řízení na základě zkušeností z konzultační činnosti. Kandidát může použít článek, který již byl publikován. Článek slouží jako podklad pro provedení ústního pohovoru. Kandidát předáním článku souhlasí se zveřejněním tohoto článku prostřednictvím informačních kanálů SPŘ, o. s. Bankovní spojení: ČSOB Joštova, Brno č. ú / /24

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH KONZULTANTŮ IPMA

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH KONZULTANTŮ IPMA CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH KONZULTANTŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E S T U P N Ě P M C Tato publikace je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení, o. s. Žádná

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

Certifikace konzultantů projektového řízení

Certifikace konzultantů projektového řízení Prezentuje: Josef Hajkr, PM Consultancy First Assessor a projektový manažer projektu. Zavedení produktu a jeho pilotní ověření je dnešním dnem ukončeno O co jde? V praxi to znamená, že i konzultanti v

Více

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ I N F O R M A C E N Á R O D N Í C E R T I F I K A C E S T U D E N T Ů Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a akreditačního orgánu Společnosti pro projektové

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E S T U P N Ě A O D 1. 1. 2 0 1 6 Tento dokument je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení,

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA P R O

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA P R O CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA I N F O R M A C E P R O R E C E R T I F I K A C I O D 1. 1. 2 0 1 4 Tato publikace je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení, o.

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E S T U P N Ě D O D 1. 1. 2 0 1 4 Tato publikace je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení,

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E O R E C E R T I F I K A C I O D 1. 1. 2 0 1 6 Tento dokument je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E S T U P N Ě D O D 1. 1. 2 0 1 5 Tento dokument je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení,

Více

OVĚŘENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE

OVĚŘENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE I N F O R M A C E O V Ě Ř E N Í P R O F E S N Í K V A L I F I K A C E O D 1. 1. 2 0 1 4 Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a validačního orgánu Společnosti pro projektové řízení,

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E S T U P N Ě A O D 1. 1. 2 0 1 5 Tento dokument je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení,

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E S T U P N Ě C O D 1. 1. 2 0 1 5 Tento dokument je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení,

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E S T U P N Ě C O D 1. 1. 2 0 1 7 Tento dokument je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení,

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E S T U P N Ě B O D 1. 1. 2 0 1 7 Tento dokument je autorským dílem Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení,

Více

Certifikace projektových manažerů

Certifikace projektových manažerů Certifikace projektových manažerů I N F O R M A C E P R O Ž A D A T E L E O D 1. 7. 2 0 0 8 SD 03.11 Certifikační orgán Společnosti pro projektové řízení, o.s. 2008 Vydání jedenácté http:// www.ipma.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podpora odborného růstu zaměstnanců společnosti Veletrhy Brno, a.s. 1. Identifikace zakázky Podpora odborného růstu zaměstnanců společnosti Veletrhy Brno, a.s. 2. Zadavatel Název zadavatele:

Více

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace:

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace: Verze 0.4 Příručka pro realizátory vzdělávacích aktivit Datum aktualizace: 31.3.2011 Obsah Podmínky pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu... 3 Povinnosti pro realizátory vzdělávacích

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Interim Project. Pravidla spolupráce pro Interim Project. platná k

Interim Project. Pravidla spolupráce pro Interim Project. platná k Interim Project Pravidla spolupráce pro Interim Project platná k 1. 6. 2015 1 Úvodní ustanovení 1.1 Interim Project Interim Project je platforma na rozhraní akademické a byznys sféry s cílem vytvářet,

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídky na dodání vzdělávacích služeb dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektu operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění. Název zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Akademie výtvarných umění v Praze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Dodávka techniky audiovizuální digitalizace pro AVU v Praze" realizovaná MIMO REŽIM ZÁKONA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 37398/2015 Naše sp. zn.: 37398/2015 MJP/LESA *MUSPX01HFY5O* Výzva k podání nabídky Předmět poptávky: Provedení celkového forenzního

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka: Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ:

Více

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3

Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Řešení náročných situací 3 Zajištění administrace zakázky 3 Orientace v příslušné legislativě 3 Servisní pracovník u zákazníka (kód: 69-013-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji 2015-2018

Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji 2015-2018 Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se (jedná se o 15. až 16. otázku v pořadí) Do objemu služeb je započítáváno i plnění v rámci grantových projektů financovaných z Evropského sociálního fondu

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1

AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ. Obecně čl. 1 AUTORIZAČNÍ ŘÁD NÁRODNÍ PLATFORMY SBToolCZ Obecně čl. 1 Tento autorizační řád Národní platformy SBToolCZ (dále jen NP SBToolCZ) upravuje následující podrobnosti: a) o udělování autorizace konzultanta SBToolCZ,

Více

Odpověď ze dne na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji

Odpověď ze dne na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji Odpověď ze dne 8. 1. 2015 na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji 2015-2018 (jedná se o 6. až 12. otázku v pořadí) Je nutné do seznamu subdodavatelů uvést

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Manažer (kód: 63-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Manažer Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná způsobilost

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne.5.12.2014 Č. j..../2014

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a management společnosti Plastové Přepravní Obaly s.r.o. 1. Identifikace projektu název: Vzdělávací

Více

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O.

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. strana 1/12 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DOKUMENT: PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. Vypracoval: Schválil: funkce: představitel managementu funkce: vedoucí CO jméno: Markéta Roupcová jméno: Ivana

Více

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK) Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka jazykového vzdělávání pro zaměstnance společností Copy General a Copy General Onsite Services 1. Identifikační údaje

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

SMĚRNICE. Kontinuální profesní vzdělávání. Název dokumentu: 9.2.2015. Datum účinnosti: Vydání: 6. Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8.

SMĚRNICE. Kontinuální profesní vzdělávání. Název dokumentu: 9.2.2015. Datum účinnosti: Vydání: 6. Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8. Označení: Název dokumentu: Datum účinnosti: 11-S-1 KDP ČR 9.2.2015 Vydání: 6 Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8. 2012 Umístění na serveru KDP ČR: Q:\8 - Správa Komory\8.5 - Správa a organizace kanceláře\

Více

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Project Managers (APM) Association for Project Management

Více

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R)

Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: R) Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců (kód: 62-013-R) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Personalista specialista

Více

SCHÉMA CERTIFIKAČNÍHO AUDITU. dle Certifikace kvalitního jazykového vzdělávání Asociace jazykových škol

SCHÉMA CERTIFIKAČNÍHO AUDITU. dle Certifikace kvalitního jazykového vzdělávání Asociace jazykových škol SCHÉMA CERTIFIKAČNÍHO AUDITU dle Certifikace kvalitního jazykového vzdělávání Asociace jazykových škol Před auditem Posuzovaná instituce poskytne auditoru soubor dokumentace nejméně 2 týdny před datem

Více

Příloha č. 7. Specifická subkritéria hodnocení

Příloha č. 7. Specifická subkritéria hodnocení Příloha č. 7 k výzvě č. 05, oblasti podpory 3.2, globálního grantu Podpora nabídky dalšího v Olomouckém kraji II Specifická subkritéria hodnocení 1 Níže je uveden přehled specifických subkritérií, vztahujících

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE (dále jen výzva ) k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Penetrační testy aplikací TCPK

Veřejná zakázka malého rozsahu Penetrační testy aplikací TCPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/395/14 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz DATUM:

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů Program švýcarsko české spolupráce Platné od 15.2. 2010 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (SO 902 MF) CZP Centrum pro zahraniční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Zodpovědná osoba: , do h

Zodpovědná osoba: , do h VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 28.11.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu s ustanovením 12 odst.

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek / Jana Lánská Tel.: 267 994 410 / 267 994 310 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz / jana.lanska@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Personální audit pro Státní fond životního prostředí ČR

Personální audit pro Státní fond životního prostředí ČR Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Personální audit pro Státní fond životního prostředí ČR Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz IČ: 00241351,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.1.00/50.0023 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 1.12.2014 Č. j. Věc:

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Výzva k podání nabídek do výběrového řízení k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Datum vydání: XXXX Účinnost od: XXXX Účinnost

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M A N A Ž E R S K É D O V E D N O S T I V Ř Í Z E N Í P R O J E K T Ů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II Registrační

Více

Hodnoticí standard. Specialista marketingu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Specialista marketingu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista marketingu (kód: 66-021-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista marketingu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná

Více

Oprava vnitřních omítek, doplnění ozdobných prvků omítek a malba vstupní chodby a schodiště bytového domu Třebovská 71, Jevíčko. 1.

Oprava vnitřních omítek, doplnění ozdobných prvků omítek a malba vstupní chodby a schodiště bytového domu Třebovská 71, Jevíčko. 1. Podnik bytového hospodářství města Jevíčka, Palackého nám.1, Jevíčko předkládá výzvu více zájemcům na zakázku malého rozsahu formou poptávkového řízení na akci: Oprava vnitřních omítek, doplnění ozdobných

Více

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU V RÁMCI CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ A KVALIFIKAČNÍCH KURZŮ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 1.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, multimediální vybavení učeben, notebooky a periferie

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, multimediální vybavení učeben, notebooky a periferie VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, multimediální

Více

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání Bude podporován vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit

Více

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8. PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro e a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.3) Příloha č. 6m) SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní

Více