Závěrečná zpráva projektu Status veřejné prospěšnosti jako nástroj posilování transparentnosti neziskového sektoru ČR na základě švýcarského know-how.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva projektu Status veřejné prospěšnosti jako nástroj posilování transparentnosti neziskového sektoru ČR na základě švýcarského know-how."

Transkript

1 Závěrečná zpráva projektu Status veřejné prospěšnosti jako nástroj posilování transparentnosti neziskového sektoru ČR na základě švýcarského know-how. Podpořeno z Programu švýcarsko české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

2 Závěrečná zpráva projektu Obsah Obsah...2 I. Výchozí situace a cíle projektu...3 II. Realizované aktivity Příprava a realizace studijní cesty do partnerské organizace Nadace ZEWO Příprava a realizace regionálních konferencí za účasti experta ze Švýcarska Vytvoření studie Návrh modelu podpory transparentnosti českého neziskového sektoru a statusu veřejné prospěšnosti na základě švýcarských zkušeností a zpětné vazby z regionálních konferencí Zpracování závěrečné zprávy projektu...7 III. Shrnutí získaných doporučení v rámci přenosu švýcarského know-how a možnost jeho využití v budoucnu...8 IV. Naplnění cílů projektu a celkové hodnocení projektu...15 Seznam příloh

3 Závěrečná zpráva projektu I. Výchozí situace a cíle projektu Podle současné české legislativy jsou neziskové organizace vymezeny určitými právními formami. Pouze na základě příslušnosti k některé z těchto právních forem pak využívají určité výhody (zejména daňové). V současné době se však toto pojetí jeví již jako nevyhovující i z toho důvodu, že se objevují případy účelově zřízených neziskových organizací, skrze které dochází k praní špinavých peněz a daňovým únikům. Proto se už několik let diskutuje o potřebě vyšší transparentnosti a zavedení statusu veřejné prospěšnosti, který je běžně používán v řadě vyspělých demokratických zemí mezi kterými je i Švýcarsko. V obecné podobě byl status zakotven do nového Občanského zákoníku, který vstoupí v platnost Ten ale neuvádí, jak bude celá problematika upravena prakticky, např. kdo bude rozhodovat o udělení statusu, kde bude veden rejstřík obecně prospěšných subjektů, jaké budou případné výhody pro veřejně prospěšné subjekty atd. Tyto praktické záležitosti by měl upravovat samostatný zákon zákon o statusu veřejné prospěšnosti. Záměrem projektu Status veřejné prospěšnosti jako nástroj posilování transparentnosti neziskového sektoru ČR na základě švýcarského know-how Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) a partnerské švýcarské Nadace ZEWO (Zewo Stiftung) bylo zprostředkovat švýcarské know-how týkající se veřejné prospěšnosti a transparentnosti neziskových organizací a přispět k tomu, aby připravovaný zákon byl skutečně účinným nástrojem k nastavení spravedlivého systému fungování veřejně prospěšného sektoru v ČR, ale i k posílení transparentnosti a důvěryhodnosti současného neziskového sektoru, který je jedním ze základních pilířů demokratické společnosti. Projekt měl následující cíle: a. Získání know-how a příkladů dobré praxe v oblasti transparentnosti a veřejné prospěšnosti neziskových organizací ve Švýcarsku. b. Seznámení české odborné veřejnosti s problematikou transparentnosti a veřejné prospěšnosti. c. Identifikace prvků a faktorů švýcarského modelu, které lze efektivně aplikovat v prostředí České republiky. 3

4 Závěrečná zpráva projektu II. Realizované aktivity 1. Příprava a realizace studijní cesty do partnerské organizace Nadace ZEWO Koordinátorka projektu naplánoval a zorganizoval studijní cestu do sídla švýcarského partnera Nadace ZEWO, kterou ve dnech srpna 2012 absolvovali tři zástupci Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO). Účelem návštěvy bylo seznámení se se švýcarským modelem veřejné prospěšnosti a způsoby a nástroji, které jsou ve Švýcarsku používány k zajištění transparentnosti neziskového sektoru. Kompletní program třídenního pobytu naleznete v příloze (viz Příloha 1). Nároky na transparentnost jsou ve Švýcarsku obecně velmi vysoké, ať už jde o komerční sféru nebo neziskové organizace (NO). Kromě plnění legislativních podmínek však transparentnost neziskového sektoru posilují i samoregulační mechanismy. Právě na poli samoregulace švýcarského neziskového sektoru působí i Nadace Zewo. Jejím posláním je posilovat transparentnost a integritu charitativních organizací vůči veřejnosti s cílem ochraňovat soukromé veřejně prospěšné aktivity. Během srpnového setkání seznámili tři zástupci Nadace Zewo (Martina Ziegerer, Daniel Halter, Silvio Foscan) zástupce AVPO s nástroji pro zajištění transparentnosti NO ve Švýcarsku a s vlastními metodami měření transparentnosti a výkonnosti NO. Podrobnější vhled do švýcarského zákona upravujícího problematiku veřejné prospěšnosti poskytli zástupcům AVPO právníci advokátní kanceláře Dufour v Basileji. Zástupci AVPO se během třídenní pracovní cesty měli možnost rámcově seznámit i s německým modelem úpravy statusu veřejné prospěšnosti. To díky video konferenci s výkonným ředitelem Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) Burkhardem Wilke, který navíc přislíbil i aktivní účast a podrobnější vysvětlení problematiky na zářijové konferenci AVPO, jež byla zaměřená na srovnání stavu veřejné prospěšnosti v rámci Visegrádských zemí a Německa. V rámci studijního pobytu navštívili zástupci AVPO také švýcarskou neziskovou organizaci TIXI provozující specializovanou taxislužbu pro seniory a lidi s hendikepem. Tato nezisková organizace je jednou z pětiset, které vlastní pečeť Zewo. Pečeť Zewo potvrzuje, že dary budou využité ekonomicky, účelně a pro určený cíl. Zaručuje, že organizace poskytuje transparentní informace a pravdivé a poctivé finanční zprávy, má nezávislé a přiměřené kontrolní mechanismy a otevřeně komunikuje. Jak sama organizace TIXI uvedla, pečeť kvality jí pomohla jak interně (pro obdržení pečeti museli zefektivnit fungování organizace), tak i externě (pečeť Zewo je ve Švýcarsku známá a individuální dárci se jí při rozhodování o umístění svých darů řídí). Před návratem do ČR vypracovala koordinátorka projektu na základě vzájemné domluvy realizačního týmu (složený ze zástupců AVPO a zástupce Nadace Zewo) harmonogram pracovní cesty ředitelky Nadace Zewo Martiny Ziegerer do České republiky, v rámci které 4

5 Závěrečná zpráva projektu měla představit švýcarský model účastníkům konferencí v Ostravě, Brně a Praze. Podrobněji byl plán regionálních konferencí a s tím související harmonogram návštěvy (viz Příloha 2) upravován na základě vzájemné elektronické komunikace. Po návratu z cesty byla Alešem Mrázkem, expertním pracovníkem projektu, zpracována studie Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku, která shrnuje poznatky z absolvované studijní cesty a odborných materiálů obdržených ve Švýcarsku. Studie je veřejně přístupná na webových stránkách projektu 1 a byla předána společně s dalšími relevantními informacemi k dispozici zpracovatelům nového zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Relevantní informace získané v průběhu cesty byly dále publikovány ve zpravodaji Svět neziskovek a na webu AVPO. Část materiálů byla přeložena do češtiny a zaslána zpracovatelům zákona o statusu veřejné prospěšnosti na ministerstvo spravedlnosti. Informace z cesty byly prezentovány na setkání pracovní skupiny neziskového sektoru k zákonu o statusu veřejné prospěšnosti (5. září 2012), jejíž výstupy obdrželi úředníci ministerstva spravedlnosti a ministerstva financí. Švýcarské zkušenosti byly prezentovány na konferenci Veřejná prospěšnost v srdci Evropy, která se konala dne 21. září 2012 v Praze. 2. Příprava a realizace regionálních konferencí za účasti experta ze Švýcarska. V listopadu 2012 proběhly dle plánu projektu tři regionální konference, které byly součástí tzv. putovní konference Transparentnost a veřejná prospěšnost inspirujte se švýcarskou precizností, která proběhla v Ostravě (12. listopadu 2012, Seminární centrum Akademie Ostrava, Hrušovská 2654/16, Ostrava - Přívoz), Brně (13. listopadu 2012, City Apart Hotel, Komárovské nábřeží 2, Brno) a Praze (14. listopadu, Autoklub České republiky, Opletalova 29, Praha 1). Informace o konferenci byly měsíc před konáním zveřejněny na webu projektu 2 a společně s pozvánkou předány členům AVPO, pracovním skupinám neziskových organizací, které řeší veřejnou prospěšnost v rámci projektu CEE Trust, členům Asociace Jihomoravského kraje (ANNO JMK) a Unie Olomouckého kraje (UNO-OK), neziskovým organizacím ve Zlínském, Moravskoslezském, Plzeňském a Karlovarském kraji. Informaci o konání konference zveřejnila i média zabývající se problematikou neziskového sektoru jako denikneziskovky.cz, helpnet.cz, ekologickavychova.cz, culturenet.cz, 1. Slovenské neziskové servisné centrum. Pozvánku na konferenci obdrželi i zástupci Rady vlády pro nestátní 1 Viz. projekty/status-verejne-prospesnosti-jakonastroj-posilovani-transparentnosti-neziskoveho-sektoru-cr-na-zaklade-svycarskeho-knowhow/#materi%c3%81ly 2 Viz. projekty/status-verejne-prospesnosti-jakonastroj-posilovani-transparentnosti-neziskoveho-sektoru-cr-na-zaklade-svycarskeho-know-how/#konference 5

6 Závěrečná zpráva projektu neziskové organizace (RVNNO), MF ČR a MSp ČR. Pozvánku s programem putovní konference naleznete v příloze (viz Příloha 3). Zájemci o účast na konferenci se hlásili přes internetový přihlašovací formulář. Konferenci navštívilo v Ostravě 40 účastníků, v Brně 58 účastníků a v Praze 69 účastníků. Putovní konferenci otevřela svým příspěvkem Martina Ziegerer (ředitelka Nadace Zewo), jejíž prezentace byla věnovaná problematice veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku a způsobu posilování transparentnosti neziskových organizací, který používá Nadace Zewo. Marek Šedivý (prezident AVPO) představil účastníkům aktuální znění českého zákona o statusu veřejné prospěšnosti, jehož předkladatelem je MSp ČR a na jehož znění se podíleli i pracovní skupiny složené ze zástupců neziskových organizací, které se aktivně zapojily do projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy finančně podporovaného Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust). Na závěr dopolední části konference představil Aleš Mrázek (zástupce ředitele obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz) jak je problematika statusu veřejné prospěšnosti řešena v okolních státech Německu, Polsku, Slovensku a Maďarsku. Odpolední část konference byla věnována třem workshopům, kde si účastníci měli možnost s vedoucími workshopů pohovořit a aktivně vyjádřit k následujícím tématům: - Jak vidí transparentnost neziskových organizací business sféra? (workshop byl vedený Simonou Kaňokovou specialistkou na public relations Skupiny ČEZ a Markem Šedivým); - Etika jako předpoklad stability a rozvoje neziskové organizace (workshop byl vedený Alešem Mrázkem); - Transparentnost očima neziskových organizací (workshop vedla Milada Šnajdrová, členka předsednictva Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje a poradkyně pro NNO). Vedoucí workshopů výstupy jednotlivých workshopů shrnuli a tyto poznatky byly všem účastníkům zaslány em v následném týdnu po konání konferencí. Po skončení konference byl všem účastníkům zaslán také internetový hodnotící dotazník, přes který se měli možnost k proběhlé konferenci a workshopům vyjádřit. Veškeré poznatky z regionálních konferencí, výstupy z workshopů a zpětné vazby jsou shrnuté ve studii Návrh modelu podpory transparentnosti českého neziskového sektoru a statusu veřejné prospěšnosti, která je k dispozici na webových stránkách projektu. Stejně jako první studie byla zaslána zástupcům MSp ČR. Výstupy regionálních konferencí byly také shrnuty v tiskové zprávě (viz Příloha 6), která byla zaslána relevantním médiím a zveřejněná kromě webových stránek AVPO, také v dalších médiích věnující se problematice občanského sektoru. 6

7 Závěrečná zpráva projektu 3. Vytvoření studie Návrh modelu podpory transparentnosti českého neziskového sektoru a statusu veřejné prospěšnosti na základě švýcarských zkušeností a zpětné vazby z regionálních konferencí Aleš Mrázek, expert na veřejnou prospěšnost a etiku, zpracoval studii s uvedením doporučení pro české prostředí, jak posílit transparentnost neziskového sektoru a jak přistoupit k podrobnému zavedení statusu veřejné prospěšnosti. Tato studie propojuje výstupy ze švýcarského příkladu dobré praxe, ze zpětné vazby z konferencí, názorů účastníků prezentovaných na konferencích a výstupů sepsaných vedoucími workshopů. Studie je zveřejněná na webových stránkách projektu a byla také zaslána zástupcům MSp ČR, kteří připravovaný zákon tvoří a předkládají. Byla vydána tisková zpráva, která informovala o existenci veřejně přístupné studie na stránkách asociace (viz Příloha 5). Na základě tiskové zprávy byly vypracované krátké odborné články ve zpravodaji Svět neziskovek a na webech a Tisková zpráva i odborné články byly zaslány též zpracovatelům zákona na ministerstvo spravedlnosti. 4. Zpracování závěrečné zprávy projektu Závěrečná zpráva z projektu byla zpracována koordinátorkou projektu s využitím podkladů a materiálů ze studijní cesty ve Švýcarsku, regionálních konferencí, dotazníkového šetření a obou uvedených studií k 28. prosinci Zpráva je k dispozici na webových stránkách projektu. 7

8 Závěrečná zpráva projektu III. Shrnutí získaných doporučení v rámci přenosu švýcarského know-how a možnost jeho využití v budoucnu Švýcarský model, jeho zhodnocení a doporučení pro české prostředí shrnuje již zmiňovaná studie Návrh modelu podpory transparentnosti českého neziskového sektoru a statusu veřejné prospěšnosti. Ta popisuje a hodnotí jednotlivé oblasti následovně: 1. Proč státní úřady ve Švýcarsku nekontrolují činnost spolků? Neziskovým organizacím je ve Švýcarsku ponechávána velká svoboda, zejména pak spolkům. Stát do jejich činnosti nijak nezasahuje, vychází se z principu, že dostatečnou kontrolu činností spolků provádějí valné hromady jako jejich nejvyšší orgán. Také v českém právu je nejvyšším orgánem občanského sdružení valná hromada všech členů, švýcarský model zde však nelze dost dobře uplatnit. Problém spočívá v tom, že naše občanská sdružení svým charakterem neodpovídají švýcarským spolkům, ačkoli to bylo původně zamýšleno. Občanská sdružení v České republice často nejsou založena za účelem sdružování, mají jen minimální možný počet členů a soustředí se na poskytování služeb mimo členskou základnu, případně na jiné činnosti. Dalším problémem je, že nástroj valných hromad je u nás často brán na lehkou váhu a sdružení nejsou schopna valnou hromadu uskutečnit tak, aby byla usnášeníschopná. Zlepšení by v tomto ohledu mohla přinést úprava v novém občanském zákoníku, kde budou občanská sdružení nahrazena právní formou spolek. U spolků by měl být kladen daleko větší důraz na sdružovací (spolkovou) činnost a bude tedy možné svěřit valným hromadám větší důvěru. 2. Veřejná prospěšnost - dobré a varovné příklady v zahraničí. Kde se inspirovat a na co si dát pozor? Status veřejné prospěšnosti zdaleka není nový koncept. V tradičních evropských demokraciích je používán již po desetiletí. Vyrůstá z křesťanské etiky, jejíž nedílnou součástí je péče o bližní a dobročinnost. Právní přístupy k veřejné prospěšnosti se v různých zemích poměrně značně liší. Zejména je patrný velký rozdíl mezi zeměmi, kde je veřejná prospěšnost zažitým pojmem a posttotalitními státy, kde je třeba tento pojem znovu vymezit a získat pro něj společenský respekt. Jednoduché přenesení cizích modelů do takového prostředí je nemožné, vždy je třeba vycházet z místních potřeb a podmínek. Při tvorbě zákona o veřejné prospěšnosti v České republice je třeba si všímat různých přístupů a úprav problematiky. Nejde přitom jen o hledání dobré praxe, ale také o identifikaci problémů tam, kde status veřejné prospěšnosti dobře nefunguje. Pro středoevropské země mohou být zvláště Švýcarsko a Německo v jednotlivých aspektech dobrým vzorem. Společenské prostředí ani právní a politický systém zde nejsou tak odlišné jako například v USA nebo Velké Británii. Jako varovný příklad může sloužit například Polsko, kde byl status veřejné prospěšnosti zaveden již před několika lety, avšak dodnes nezískal 8

9 Závěrečná zpráva projektu jasnou náplň. Unáhlené zavedení statusu a jeho nedostatečné vymezení a další práce s ním vedly spíše k znepřehlednění prostředí neziskového sektoru. 3. Proč je důležitá stabilita právního prostředí? Stejně jako pro jiná odvětví, je i pro zdravý vývoj neziskového sektoru důležitá stabilita právního prostředí. Pro neziskový sektor to však platí o to více, že pracuje často s emocemi a jednotlivé pojmy kolem něj musí ve společnosti získat svůj obsah. Stabilní právní prostředí znamená, že se sektor stane přehledný a lépe srozumitelný i pro dárce. Švýcarský právní systém, ačkoli je víceúrovňový, patří k nejstabilnějším v Evropě. V České republice podobné stabilizaci brání nedostatečný respekt k právu a jeho příliš pragmatické až formalistické uplatňování. Pozitivní změnou posledních let je, že se objevuje politická vůle situaci řešit a náš právní systém zásadněji reformovat. Připravované změny se nicméně mohou pozitivně projevit až s delším zpožděním. Z krátkodobého hlediska přijetí nového občanského zákoníku ani dalších důležitých předpisů stabilizaci našeho právního prostředí nepřinesou. 4. Veřejná prospěšnost - obecný nebo právní pojem? Je třeba rozlišovat veřejnou prospěšnost jako obecný pojem a status veřejné prospěšnosti jako pojem právní. Fakticky může samozřejmě i organizace, která nemá zapsaný status veřejné prospěšnosti, vykonávat veřejně prospěšné činnosti. Nemá však nárok na výhody spojené s právním statusem veřejné prospěšnosti. Pro zapsání právního statusu je nutné kromě vykonávání určité činnosti splňovat různé další podmínky. Tyto podmínky by se v České republice na rozdíl od Švýcarska měly týkat i finanční transparentnosti organizace. 5. Posuzovat právní formy nebo činnost organizací? Doposud jsou neziskové organizace v České republice vymezeny výhradně určitými právními formami. Jejich veřejná prospěšnost je posuzována při vzniku na základě zakládacích dokumentů, tedy ještě dříve než organizace vyvine nějakou činnost. Na všechny organizace, které jsou registrovány pod danou právní formou, se pak vztahují určité benefity. Orgány státu se však brání jednáním o navyšování těchto benefitů, neboť se množí důkazy o jejich zneužívání. Status veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku funguje odlišně, veřejná prospěšnost organizace je posuzována nejen při žádosti o udělení statusu, ale je kontrolována i dále. Je tak daleko větší jistota, že organizace požívající výhod veřejně prospěšnou činnost reálně vykonává. S aplikací tohoto principu v zásadě počítá i český připravovaný zákon o statusu veřejné prospěšnosti. Pokud však budou podmínky pro získání statusu příliš měkké a získá jej velká část neziskových organizací, bude velmi těžké zajistit dostatečně efektivní kontrolu skutečného vykonávání veřejně prospěšných činností. V takovém případě by hrozilo, že se prokazování veřejné prospěšnosti omezí jen na naplňování určitých formálních kritérií. 9

10 Závěrečná zpráva projektu 6. Má být veřejná prospěšnost upravena samostatným zákonem, nebo ji stačí zakotvit v jiných normách? Obecně platí, že v zemích s delší demokratickou tradicí, kde je neziskový sektor již po řadu desetiletí integrální součástí společnosti a existuje i určitá filantropická tradice, není nutné upravovat veřejnou prospěšnost zvláštním zákonem. Kromě Švýcarska nemají zvláštní zákon o veřejné prospěšnosti také například Německo nebo Rakousko. Veřejná prospěšnost je v těchto zemích vžitým a všem dobře srozumitelným pojmem, proto není třeba ji na legislativní úrovni přesně definovat. Záležitosti týkající se statusu veřejné prospěšnosti upravuje buď občanský zákoník (Německo) nebo daňové zákony (Švýcarsko). Vytváření samostatných zákonů upravujících problematiku veřejné prospěšnosti je typické pro posttotalitní země, kde tento pojem nemá tak silnou tradici a teprve se hledají jeho významy, a také výhody, které na něj mají být navázány. Tyto podmínky platí i pro Českou republiku, pročež se nejeví jako vhodné snažit se kopírovat švýcarský nebo německý přístup. Veřejná prospěšnost by v České republice měla být upravena zvláštním zákonem. 7. Jak velkého počtu organizací se veřejná prospěšnost týká? Jen asi 4000 z celkového počtu neziskových organizací ve Švýcarsku má status veřejné prospěšnosti. Není to však proto, že by podmínky pro získání statusu byly příliš tvrdé. Velkou část švýcarského neziskového sektoru tvoří spolky, které fungují spíše na principech vzájemné prospěšnosti a nemají důvod se o status ucházet. V českém prostředí je silná tendence nastavit status veřejné prospěšnosti tak, aby byl dostupný pro všechny neziskové organizace. Oddělení pojmu vzájemná prospěšnost je odmítáno s tím, že i vzájemně prospěšné činnosti jsou svými dopady vlastně veřejně prospěšné. Hrozí však, že nastavení příliš volných pravidel status veřejné prospěšnosti devalvuje a učiní z něj víceméně bezobsažný a tudíž nepotřebný nástroj. Podle různých průzkumů je v České republice kolem neziskových organizací (z celkového počtu asi ), které se aktivně ucházejí o prostředky ze státních dotací nebo se aktivně věnují fundraisingu. Bylo by vhodné, kdyby status veřejné prospěšnosti byl podle švýcarského vzoru zacílen spíše na ně. 8. Jak vymezit veřejně prospěšné účely? Zákonné úpravy veřejné prospěšnosti obvykle obsahují výčty činností, které jsou považovány za veřejně prospěšné. Ve Švýcarsku je takový výčet obsažen v oběžníku č. 12. Je však třeba zdůraznit, že jde o výčty pouze demonstrativní. Pokud v nich konkrétní činnost není uvedena, neznamená to, že by organizace, která se jí věnuje, nemohla získat status veřejné prospěšnosti. Je však na samotné organizaci, aby svou veřejnou prospěšnost dokázala obhájit. V minulosti existovaly v některých zemích pokusy používat uzavřené výčty, kromě Maďarska se této cesty dlouho drželo například Německo. Výčet však bylo neustále třeba rozšiřovat o další a další činnosti, čímž se stával neúměrně dlouhým. V roce 2002 proto i 10

11 Závěrečná zpráva projektu německé právo začalo používat pouze demonstrativní výčet. S demonstrativním výčtem by měl pracovat i český zákon o statusu veřejné prospěšnosti, přesto se v diskuzích nad zákonem opětovně projevovala tendence vyjmenovat konkrétně co nejvíce činností. 9. Má být status veřejné prospěšnosti přidělován automaticky nebo na žádost? Pro získání statusu veřejné prospěšnosti je ve Švýcarsku nutné vyhovět určitým kritériím. Ani poté ale nezískávají organizace status automaticky, ale musí si o jeho udělení zažádat. Není tedy určen všem neziskovým organizacím a navíc jeho získání vyžaduje aktivní přístup. V České republice byly pod nálepkou elitářství tradičně odsuzovány všechny pokusy o zavedení nástrojů pro hodnocení kvality neziskových organizací, a to včetně statusu veřejné prospěšnosti. Návrh zákona o veřejné prospěšnosti se snažil tímto směrem opět vykročit, hrozí ale nebezpečí, že zůstane na půli cesty, neboť je zde silný tlak, aby byl status přístupný pro všechny. 10. Kdo má status veřejné prospěšnosti spravovat? Správa statusu veřejné prospěšnosti (přidělování, odejímání, kontrolní činnost) je ve Švýcarsku svěřena místním finančním úřadům. Logika takového řešení spočívá v tom, že výhody, které z držení statusu plynou, jsou především daňové. Další výhodou je, že místní finanční úřady dobře znají situaci a potřeby v regionu kde působí, a mohou tedy dobře posoudit prospěšnost určité činnosti pro dané prostředí. Zodpovědní pracovníci finančních úřadů mohou také bezprostředně znát činnost organizace a je možné i navazování osobních kontaktů. To vše přispívá k budování vztahů důvěry mezi neziskovým sektorem a státní správou, ale i mezi státní správou a občany obecně. V našem prostředí však toto řešení nelze doporučit. Finanční úřady nejsou zvyklé pracovat s podobným druhem agend a jejich pracovníci nemají v oblasti neziskových organizací zpravidla žádnou odbornost. Zaškolování by znamenalo další zátěž pro úřady, které jsou již nyní často na hranici svých kapacit. Dalším argumentem proti je malá důvěra v tyto koncové úřady. Jakékoli odmítnutí by patrně vedlo ke zpochybňování jejich kompetence a třeba i k soudním sporům. České prostředí také není decentralizované jako švýcarské a není jisté, zda by přesunutí rozhodování na místní úroveň bylo přijímáno pozitivně. Patrně by stejně docházelo k odvoláním k vyšším instancím. V České republice se jeví jako vhodnější svěřit rozhodování ve věci statusu veřejné prospěšnosti soudům. Mezi jinými úřady se soudy stále ještě těší poměrně vysoké společenské prestiži a autoritě. V oblasti justice lze také předpokládat existenci dostatečných odborných kapacit, které jsou nutné k práci s novým právním nástrojem. 11. Dílčí nebo centrální evidence veřejně prospěšných organizací? Dlouhodobým problémem českého neziskového sektoru je nedostatek dat. Kvůli praktické nefunkčnosti rejstříku občanských sdružení, který vede Ministerstvo vnitra ČR nelze přesněji 11

12 Závěrečná zpráva projektu odhadnout ani samotný počet neziskových organizací. Dále citelně chybí data o množství zaměstnanců v neziskových organizacích a také není známo, jaký je podíl neziskového sektoru na HDP. Tyto informace by byly dobře využitelné při prokazování užitečnosti a důležitosti neziskového sektoru, a to jak v komunikaci s veřejností a dárci, tak se státní správou. Ve Švýcarsku je situace obdobná, centrální evidence neziskových ani veřejně prospěšných organizací zde též neexistuje. Také další data o neziskovém sektoru lze většinou získat jen na kantonální úrovni. Neziskový sektor ve Švýcarsku však může těžit z toho, že má ve společnosti své tradiční a respektované místo. 12. Odejmutí statusu jak nastavit opravné prostředky? O udělení i odejmutí statusu veřejné prospěšnosti rozhodují ve Švýcarsku místní finanční úřady. Soudy řeší pouze sporné případy. V České republice by měla být správa statusu svěřena rejstříkovým soudům, odvolací instancí by v takovém případě byly soudy vyšší instance. Celá agenda by tak byla svěřena justici, což má své výhody. Především by nebyla nutná komunikace více rezortů, což obvykle přináší problémy. 13. Jaké benefity plynou ze získání statusu veřejné prospěšnosti? Ve Švýcarsku se benefity vyplývající ze statusu veřejné prospěšnosti týkají především daní. Jedná se zejména o osvobození od daně z příjmu a zařazení do zvláštní sazby DPH (v menší míře i úplné osvobození). S obdobnými benefity počítá i český návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti. Ve Švýcarsku však neziskové organizace, které nemají status veřejné prospěšnosti, nemají na žádné benefity nárok. V našem prostředí, kde je doposud o zvýhodněních rozhodováno výhradně na základě právních forem, nelze prosazovat skoková řešení. Minimálně na přechodnou dobu bude třeba nastavit benefity dvojstupňově pro neziskové organizace a pro neziskové organizace se statusem veřejné prospěšnosti. Benefity navázané na status veřejné prospěšnosti by měly být dostatečně motivační, aby neziskové organizace měly o status zájem a byly ochotné naplňovat jeho podmínky. Tak bude moci dojít i k ukotvení statusu ve společenském povědomí. 14. Má český zákon o statusu veřejné prospěšnosti hodnotit i finanční transparentnost neziskových organizací? Ve Švýcarsku úprava statusu veřejné prospěšnosti řeší především činnost organizace, už ne tolik její transparentnost v oblasti hospodaření. Finanční transparentnost a efektivitu nakládání s prostředky sledují a hodnotí organizace jako je Nadace Zewo, které plní samoregulační roli ve švýcarském neziskovém sektoru. V českém prostředí je transparentnost neziskových organizací zásadním tématem. Dostatečně silné a respektované organizace, které by byly schopné plnit roli autoregulátorů neziskového sektoru, však chybí. 12

13 Závěrečná zpráva projektu Z toho důvodu se jeví jako racionální, aby se určité požadavky na finanční transparentnost objevily přímo v zákoně o veřejné prospěšnosti. 15. Jak by měly vypadat daňové pobídky pro dárce? Daňová zvýhodnění dárců jsou ve Švýcarsku větší a více motivační než v České republice. Přitom právě tímto způsobem by bylo možno efektivně motivovat dárce k větší podpoře veřejně prospěšných aktivit. V České republice se vedle možnosti odečíst dary do určité výše od základu daně opakovaně objevují úvahy o zavedení tzv. daňových asignací (každý daňový poplatník může rozhodnout, kam bude směřováno určité procento z daně, která je mu vyměřena). Zkušenosti ze Slovenska či Polska však ukazují, že tento nástroj není pro naše prostředí příliš vhodný. Situace ve zmíněných zemích ukazuje, že daňové asignace nevedou k rozvoji, ale spíše k úpadku dárcovství. Poplatníci mají tendenci chápat asignaci jako dar, ačkoli se od momentu vyměření daně už prakticky jedná o peníze náležející státu (poplatník pouze určuje, jak s nimi má stát naložit). Pro stimulaci dárcovského prostředí se švýcarský model jeví jako jednoznačně vhodnější. 16. Jaký význam má status veřejné prospěšnosti pro dárce? Ve Švýcarsku je při rozhodování o tom, zda udělit status veřejné prospěšnosti posuzováno zejména poslání organizace a jeho dodržování. Z hlediska státu je samozřejmě důležité, aby se neziskové organizace, které budou požívat nějakých výhod, skutečně věnovaly deklarovaným veřejně prospěšným činnostem. Podobně status slouží pro orientaci dárců při jejich rozhodování, jakou organizaci podpořit. Soukromí dárci si ale zpravidla kladou ještě další otázky, kromě toho, zda organizace skutečně naplňuje své veřejně prospěšné poslání. Zajímá je především finanční transparentnost organizací a efektivita, se kterou dovedou své poslání naplňovat. Tato kritéria však už nesledují státní úřady, ale nezávislé organizace zabývající se hodnocením výkonnosti, důvěryhodnosti a kvality práce neziskových organizací. Většinou se jedná rovněž o neziskové organizace, které uvnitř sektoru nastavují seberegulační a sebehodnotící mechanismy. Na tomto poli již řadu desetiletí působí i Nadace Zewo. V českém prostředí takové organizace chybí, což se připravovaný zákon o statusu veřejné prospěšnosti snaží suplovat tím, že bude obsahovat určité požadavky na transparentnost neziskových organizací. Do budoucna se ale ani český neziskový sektor neobejde bez existence efektivních sebekontrolních mechanismů. Určité náběhy lze již sledovat zejména v práci Fóra dárců, které se zaměřuje na nadace a Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO), která má určité nároky na transparentnost svých členů. Skutečná široce respektovaná autorita, která by systematicky hodnotila výkonnost, efektivnost a transparentnost neziskových organizací však v České republice neexistuje. Přitom je už dnes očividné, že vznik takové organizace nebo organizací, které by v určitém smyslu zaujímaly 13

14 Závěrečná zpráva projektu místo prostředníků mezi neziskovými organizacemi a dárci, by mohl posunout český neziskový sektor o notný kus dále. Vztahy s dárci by získaly jinou kvalitu a postupně by mohlo dojít k vytvoření stabilního dárcovského prostředí, podobně jako ve Švýcarsku nebo dalších tradičních evropských demokraciích. Bude ovšem těžké získat pro jakýkoli hodnotící model podporu a respekt. Český neziskový sektor je stále ještě poměrně mladý a neexistují zde respektované autority, za kterými by stála desetiletí souvislé činnosti. Seznámení se s fungováním a metodikami Zewo bylo z tohoto hlediska velmi užitečné. Model Nadace Zewo lze použít jako výchozí materiál při tvorbě metodik a nástrojů pro české prostředí. Zejména jasné a respektované metodiky pro oblast vyčíslování administrativních nákladů nebo vyhodnocování efektivity fundraisingu by uvítali jak dárci, tak samotné neziskové organizace v České republice. 17. Jaké další úkoly mohou plnit organizace působící v oblasti samoregulace neziskového sektoru? Důležitou složkou organizací jako je Nadace Zewo je i získávání a šíření informací o neziskovém sektoru. Například výzkum týkající se správních rad neziskových organizací pomohl ve Švýcarsku vyvrátit některé nesmyslné představy, které se rozšířily mezi veřejností. Podobný průzkum by bylo užitečné provést i v České republice, neboť i zde bývá členství ve správních radách vnímáno zkresleně, jako způsob bezpracného výdělku a získání vlivu. 14

15 Závěrečná zpráva projektu IV. Naplnění cílů projektu a celkové hodnocení projektu V rámci projektu Status veřejné prospěšnosti jako nástroj posilování transparentnosti neziskového sektoru ČR na základě švýcarského know-how došlo k navázání spolupráce s významnou švýcarskou Nadací Zewo, výměně zkušeností a vzájemnému seznámení se s prostředím neziskového sektoru ve Švýcarsku a v České republice. Zástupci AVPO obdrželi v rámci svého studijního pobytu v Curychu od Nadace Zewo cenné poznatky v oblasti transparentnosti a veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku. Ty poté prostřednictvím regionálních konferencí (za účasti zástupce Nadace Zewo) zprostředkovali zájemcům z řad široké veřejnosti, neziskových organizací, asociací, ministerstev (MF ČR, MSp ČR) nebo Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO). Získané poznatky jsou také shrnuty ve studiích Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku a Návrh modelu podpory transparentnosti českého neziskového sektoru a statusu veřejné prospěšnosti na základě švýcarských zkušeností a zpětné vazby z regionálních konferencí (dostupných na webových stránkách projektu). Druhá z uvedených studií obsahuje i část věnovanou prvkům a faktorům švýcarského modelu, které by mohly být aplikovatelné v prostředí České republiky. Dílčí cíle (viz první kapitola tohoto dokumentu) tak byly naplněny. Díky členství Nadace Zewo v ICFO (International Committee on Fundraising Organizations) měla AVPO možnost kromě informací o stavu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku, získat i informace o úpravě této problematiky v Německu. Poznatky byly zprostředkovány veřejnosti za osobní účasti výkonného ředitele DZI (Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen) Burkharda Wilkeho na konferenci Veřejná prospěšnost v srdci Evropy. Stejně tak je obdrželi i tvůrci českého zákona o statusu veřejné prospěšnosti a zástupci MF ČR, kteří upravují problematiku daňových (finančních) benefitů pro neziskové organizace. Využití partnerství se švýcarskou nadací navázaného v rámci projektu podpořeného z programu švýcarsko-české spolupráce tedy bylo větší než očekávané. AVPO se podařilo propojit instituce, které spolu doposud komunikovaly jen omezeně. Asi nejdůležitějším pozitivním výstupem bylo nastartování komunikace mezi úředníky ministerstva spravedlnosti a ministerstva financí, kteří na základě informací a dat zprostředkovaných AVPO společně začali provazovat zákon o statusu veřejné prospěšnosti a nový zákon o dani z příjmů, který je klíčový pro navázání benefitů na status veřejné prospěšnosti. Výstupy z projektu a přinesené know-how jsou inspirací pro AVPO samotnou, která jako jedna z klíčových střešních asociací neziskového sektoru má zájem na posílení věrohodnosti neziskových organizací. AVPO s Nadací Zewo navázala dlouhodobou spolupráci, která pravděpodobně vyústí v členství AVPO v mezinárodní síti ICFO. AVPO se v budoucnu zaměří na vytváření nástrojů, které by v České republice mohly posílit důvěryhodnost neziskových organizací v očích veřejnosti. 15

16 Seznam příloh Příloha 1: Program návštěvy zástupců Asociace veřejně prospěšných organizací u švýcarského partnera Zewo Stiftung Příloha 2: Harmonogram pracovní cesty švýcarského experta do České republiky (plán regionální konferencí) Příloha 3: Pozvánka s programem putovní konference Příloha 4: Tisková zpráva Výstupy putovní konference Příloha 5: Tisková zpráva - Daňové výhody pro neziskovky ve Švýcarsku mohou být inspirací i v České republice

17 Příloha 1 Program návštěvy zástupců Asociace veřejně prospěšných organizací u švýcarského partnera Zewo Stiftung

18

19

20 Příloha 2 Harmonogram pracovní cesty švýcarského experta do České republiky (plán regionální konferencí)

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Aleš Mrázek. Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti

Aleš Mrázek. Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti Aleš Mrázek Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti Co je veřejná prospěšnost? Status veřejné prospěšnosti je ve většině evropských zemí používán pro vymezení organizací, které svojí činností

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Projekt Mezinárodní partnerství technických škol

Projekt Mezinárodní partnerství technických škol Projekt Mezinárodní partnerství technických škol Název projektu (sub-projektu): Mezinárodní partnerství technických škol Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Veřejná prospěšnost ve vztahu k vývoji neziskových organizací

Veřejná prospěšnost ve vztahu k vývoji neziskových organizací Veřejná prospěšnost Veřejná prospěšnost ve vztahu k vývoji neziskových organizací Seminář trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu České republiky do Evropské unie Snaha o

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník Jeho dopady do sportovního prostředí únor 2014 Platí od 1. 1. 2014 Ruší zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů NOZ nově upravuje činnost občanských sdružení Automaticky mění formu na SPOLEK Z organizačních

Více

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Občanský zákoník č.89/2012 Sb. - platný Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (sociální družstva) platný Zákon o rejstřících

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 25.08.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Individuální dárcovství v kontextu změn nového občanského zákoníku

Individuální dárcovství v kontextu změn nového občanského zákoníku Individuální dárcovství v kontextu změn nového občanského zákoníku Klára Šplíchalová 15. července 2013, Era svět, Praha Legislativní situace od 1. 1. 2014 Nový Občanský zákoník 89/2012 Další zákony: -

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Příloha č. 6 Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Michaela Šojdrová michaela.sojdrova@csicr.cz Analýza silných a slabých

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

dne od 16 hodin do malého sálu KD Klobučan ve Valašských Kloboukách.

dne od 16 hodin do malého sálu KD Klobučan ve Valašských Kloboukách. Zveme vás tímto na setkání neziskových organizací a spolků, které působí na území ORP Valašské Klobouky dne 11. 12. 2013 od 16 hodin do malého sálu KD Klobučan ve Valašských Kloboukách. Setkání bude mít

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce Marek Šedivý

Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce Marek Šedivý Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v ČR v roce 2011 Marek Šedivý Definice organizace občanské společnosti Jakékoli organizace, ať už formální či neformální, které nejsou součástí aparátu vlády,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Útvar interního auditu V Písku dne: 24.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pravidla hodnocení ředitelů a jednatelů organizací založených městem Písek NÁVRH

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti

K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti K vymezení pojmu veřejné prospěšnosti Milena Černá Předsedkyně EAPN ČR Ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové 1 Občanská společnost Vytváří se v prostoru Mezi státem a jeho institucemi Mezi trhem

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Definice NNO, relevantní pro účely státní politiky Mezinárodní definice Definice RVNNO podle právních typů Definice ČSÚ Mezinárodní

Více

Seznam příloh: Příloha A NUTS Příloha B Seznam dokumentů podrobených analýze v průběhu akčního výzkumu Příloha C Seznam možných donorů Příloha D

Seznam příloh: Příloha A NUTS Příloha B Seznam dokumentů podrobených analýze v průběhu akčního výzkumu Příloha C Seznam možných donorů Příloha D Seznam příloh: Příloha A NUTS Příloha B Seznam dokumentů podrobených analýze v průběhu akčního výzkumu Příloha C Seznam možných donorů Příloha D Projekt diplomové práce 108 Příloha A NUTS Regionální uspořádání

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

13. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_ listopad 2014

13. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_ listopad 2014 13. newsletter: Listopad 2014 13. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_ listopad 2014 Vážení, V listopadu se vám dostává do ruky druhý newsletter. Jeho náplní jsou informace o Asociaci Veřejně

Více

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond )

STATUT. nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute. Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu. Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) STATUT nadačního fondu Nadační fond Advance Institute 1.1. Název nadačního fondu zní: Čl. 1 Název a sídlo nadačního fondu Nadační fond Advance Institute (dále jen nadační fond ) 1.2. Sídlo nadačního fondu

Více

ZAPIS Z JEDNANf VALNE HROMADY ASOCIACE VEREJNE PROSPESNYCH ORGANIZACf

ZAPIS Z JEDNANf VALNE HROMADY ASOCIACE VEREJNE PROSPESNYCH ORGANIZACf ASOCIACEVEREJNE PROSPESNYCH ORGANIZACI ZAPIS Z JEDNANf VALNE HROMADY ASOCIACE VEREJNE PROSPESNYCH ORGANIZACf Termfn konani: 25. dubna 2013, od 10:00-15:00 Mfsto konani: Prostory Era Svet, Jungmannovo namesti

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku

VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ. De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku VEŘEJNÁ PODPORA A PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ De minimis, SOHZ, dopad na dotační politiku Co je to veřejná podpora čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie: Podpory poskytované v jakékoli formě státem

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje Čl. I Úvodní ustanovení - název a sídlo Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje, z. s., zkráceně ANNO

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Stanovy. spolku Česká asociace chův z. s.

Stanovy. spolku Česká asociace chův z. s. Česká asociace chův z. s. Zdibská 1830/43a, 18200 Praha 8 info@csach.cz www.csach.cz ič: 0368 2153 Stanovy spolku Česká asociace chův z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Název spolku je Česká asociace chův

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI)

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Daniel Münich garant klíčové aktivity #2 KRE 2012, Národní technická knihovna,

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost OOS Proč transparentnost OOS? organizace jsou v maximální míře odloučeny od státu, stát se

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu Efektivnosti FoRS v roce 2012 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Druhého sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti se zúčastnilo 25 členů a pozorovatelů FoRS (tj. 44

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava.

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. 1 Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. Čl. 2 Statut Spolku 1. My 50 plus, zapsaný spolek (dále jen spolek ),

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Kritéria MA21 pro místní akční skupiny /MAS/

Kritéria MA21 pro místní akční skupiny /MAS/ KATEGORIE ZÁJEMCI UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické osoby iii Zpětná vazba o stavu

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

STANOVY. Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s.

STANOVY. Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s. STANOVY Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek s názvem Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, z.s. (dále jen SPAPK) je právnickou osobou založenou

Více

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery

Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Příloha č. 1 výzvy č. 03_15_024 Definice oprávněných žadatelů, požadavky na partnerství a stakeholdery Žadatelé, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce,

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Úvod do Geografických Informačních Systémů 3.seminární práce Představení organizace Jana Bittnerová Plzeň, 2004 Osnova: 1. vznik asociace 2. organizační

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec se na svém zasedání dne 25. 11. 2015 usneslo vydat v souladu s 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Litoměřice, 16. března 2016 www.zdravamesta.cz/js2016 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Implementace aktualizovaného Modelu CAF

Implementace aktualizovaného Modelu CAF Implementace aktualizovaného Modelu CAF Informování všech zaměstnanců úřadu o procesu implementace Modelu CAF Městský úřad Slaný 7.6.2011 Ing. Pavel Herink Projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Z Á P I S ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 26.04.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni: viz prezenční listina Schůzi Výboru

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

Stanovy občanského sdružení Gospel Train

Stanovy občanského sdružení Gospel Train Stanovy občanského sdružení Gospel Train 1. Název sdružení: Gospel Train Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo sdružení: Polívkova 12, 158 00 Praha 5 - Jinonice Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným,

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015 STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD pro období 2013 až 2015 1 1. Úvod Plánování v oblasti vod nepředstavuje pouze proces vědecký a odborný. Plánovaná rozhodnutí

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD Stanovy spolku čl. 1 Název, forma, sídlo (1) Spolek Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s., (dále jen CAPARD ) je právnickou osobou založenou

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více