Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce."

Transkript

1 Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho podnikání je dotační outsourcing. Že nevíte, o co jde? Jednoduše řečeno, pokud chcete získat výhody dotací a při tom nevíte jak na to, obraťte se na nás. Díky dotačnímu outsourcingu získáte nejen přehled o dotacích, které právě probíhají, ale naše společnost vám ušetří náklady na straně vlastního specializovaného týmu, určeného k vyhledávání, sepisování a následnému řízení a administraci projektů. Kromě toho, že budete mít zdarma dohled nad aktuálním stavem dotačních možností, díky informacím od našeho obchodního zástupce a díky internímu prostředí našich www stránek, získáte od nás zcela zdarma vyhledání dotace na míru a sepsání žádosti do programů podpory. Zaplatíte nám až při profinancování dotovaných peněz. 2K CONSULTING nese po celou dobu riziko spojené s čerpáním peněz, takže ve chvíli, kdy se váš projekt stane neúspěšným, zaniká také náš nárok na provizi. Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Pobočka Olomouc: Tovární 40, Olomouc, Pobočka Praha: Olšanská 3, Praha Žižkov, Sídlo: Thunovská 12, Praha, IČO: Bc. Radek Kubíček, MBA Jednatel společnosti mobil: Bc. Jakub Damek projektový specialista mobil:

2 Inovace Cílem programu Inovace je podpora pořízení nových výrobních technologií, vč. nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí. Podpora slouží k zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh. Mohou ji čerpat podniky všech velikostí. Program Inovace je součástí specifického cíle 1.1, na který je alokováno 22,25 % celkového rozpočtu OPPIK, tedy přibližně 30,5 mld. Kč. zpracovatelský průmysl, technologie, věda a výzkum malý podnik, střední podnik, velký podnik výrobní technologie vč. nehmotného majetku a investic do nemovitostí mil. Kč duben 2015 produktová inovace - podpora zavádění nových či inovovaných produktů do procesu výroby a na trh, zejména v high-tech oborech a v rámci inovace vyšších řádů procesní inovace - zvýšení efektivnosti výroby organizační inovace zavádění nových informačních systémů integrujících a automatizujících procesy uvnitř firmy zejména propojení výzkumu, vývoje, inovací a výroby marketingové inovace zavedení nových prodejních kanálů ochrana duševního vlastnictví v podnicích, včetně pilotních projektů moderních metod ošetření duševního vlastnictví NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? nákup nových výrobních strojů, zařízení, hardware, software a sítí projekty na ochranu práv duševního vlastnictví (jako např. licencí, patentů), software a dat nákup, zhodnocení či výstavba nemovitostí podpora provozních nákladů malých a středních podniků (externí odborné poradenství, zvláštní školení, tvorba webových stránek, mzdy a pojistné) pro podniky všech velikostí, které zavádí do výroby a na trh nově vyvinuté či inovované výrobky a výrobní procesy projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

3 VÝŠE DOTACE Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi miliony korun. Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů

4 Úspory energie Program Úspory energie se zaměřuje na podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnicích. Dotace je možné čerpat také na výměnu starých technologií za úspornější. Program je určený pro malé a střední podniky, ale i velké firmy. Program Úspory energie je součástí specifického cíle 3.2, na který je alokováno 17,8 % celkového rozpočtu OPPIK, tedy přibližně 24,4 mld. kč. Předpokládaný vyhlášení termín těžba a dobývání, zpracovatelský průmysl, technologie, stavebnictví, energetika, IT a telekomunikace, obchod a služby, jiné malý podnik, střední podnik, velký podnik snížení energetické náročnosti, zvýšení energetické efektivity 0,5-250 mil. Kč duben 2015 energetické úspory v podnikatelském sektoru NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti zavádění a modernizace systémů měření a regulace modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla, v budovách a výrobních závodech realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla) využití odpadní energie ve výrobních procesech snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě rekonstrukce či výstavby nových podnikatelských budov vícenáklady budou odvozeny od modelových příkladů a pro účely podpory stanoveny jako pevná částka na jasně měřitelnou veličinu (např. na metr čtvereční energeticky vztažné plochy)

5 pro podniky všech velikostí rovněž podnikatelé v zemědělství, potravinářství, akvakultury a maloobchodní organizace projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze VÝŠE DOTACE Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat od 0,5 do 250 milionů korun. Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 65 % prokázaných způsobilých výdajů střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 55 % prokázaných způsobilých výdajů velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 45 % prokázaných způsobilých výdajů Míra podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014. Maximální absolutní výše podpory na studie činí ,- Kč malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 % způsobilých výdajů střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 60 % způsobilých výdajů velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů Podpora se nesmí poskytnout velkým podnikům na energetické audity prováděné podle čl. 8 odst. 4 směrnice 2012/27/EU s výjimkou případů, kdy se audit provádí vedle povinného energetického auditu podle uvedené směrnice.

6 Finanční nástroje Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru, finančního příspěvku na ekologické studie a finančního příspěvku na úhradu úroků. Finanční příspěvek na ekologické studie vč. energetických auditů je poskytován v maximální výši 2 mil. Kč. Maximální intenzita veřejné podpory ve formě finančního příspěvku na ekologické studie nesmí přesáhnout hranici: malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 % způsobilých výdajů střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 60 % způsobilých výdajů velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů Zvýhodněný úvěr se sníženou úrokovou sazbou je poskytnut na až 50 % způsobilých výdajů. Finanční příspěvek k úhradě úroků je poskytován konečným příjemcům k částečné nebo plné úhradě úroků za úvěr čerpaný za komerčních podmínek na finančním trhu na shodné způsobilé výdaje jako zvýhodněný úvěr. Maximální intenzita veřejné podpory ve formě zvýhodněného úvěru a finančního příspěvku k úhradě úroků nesmí společně přesáhnout hranici: malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 65 % způsobilých výdajů střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 55 % způsobilých výdajů velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů Celková výše zvýhodněného úvěru se sníženou úrokovou sazbou a finančního příspěvku k úhradě úroků na jeden projekt je minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně ve výši 250 mil. Kč. Podmínkou získání finančního příspěvku na ekologické studie a finančního příspěvku k úhradě úroků je získání zvýhodněného úvěru podle tohoto programu podpory.

7 ICT a sdílené služby Cílem programu ICT a sdílené služby (dříve ICT a strategické služby) je podpora všechny typů podnikatelských subjektů, které se zaměřují na vývoj software anebo vytváří tzv. centra sdílených služeb. Program ICT a sdílené služby je součástí specifického cíle 4.2, na který je alokováno 5,15 % celkového rozpočtu OPPIK, přibližně 7 mld. Kč. Předpokládaný vyhlášení termín těžba a dobývání, zpracovatelský průmysl, technologie, věda a výzkum, stavebnictví, energetika, IT a telekomunikace, obchod a služby, vzdělávání, jiné malý podnik, střední podnik, velký podnik mzdy a investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku mil. Kč duben 2015 vývoj software - tvorba nových sofistikovaných ICT řešení zakládání a rozvoj center sdílených služeb a zakládání a rozvoj datových center s výrazným mezinárodním zaměřením tvorba nových sofistikovaných ICT řešení např. v oblasti komunikaci, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? pořízení potřebného hardware a sítí nákup licence či know-how software nájem pozemků a budov rekonstrukce, novostavby stroje a zařízení stavební náklady služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé a střední podniky) přístup k informacím a databázím (pouze pro malé a střední podniky) mzdy zaměstnanců další provozní náklady firmy (bude upřesněno v jednotlivých výzvách) podniky všech velikostí působící v oblasti vývoje software či center strategických služeb projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

8 VÝŠE DOTACE Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 až 200 miliony korun. Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů střední podnik ( zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů velký podnik (od 250 zaměstnanců)- 25 % způsobilých výdajů

9 Potenciál Cílem programu Potenciál je podpora vytvoření kvalitního zázemí podniků pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a také navázání bližší spolupráce s výzkumnými a vývojovými organizacemi. Program Potenciál je součástí specifického cíle 1.1, na který je alokováno 22,25 % celkového rozpočtu OPPIK, což činí přibližně 30,5 mld. Kč. zpracovatelský průmysl, technologie, věda a výzkum malý podnik, střední podnik, velký podnik pořízení výzkumného a vývojového vybavení mil. Kč duben 2015 založení, rozšíření, kapacitní či kvalitativní rozvoj vývojových center, oddělení a pracovišť, kde bude realizován průmyslový výzkum a vývoj směřující k inovaci produktů NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? na pořízení potřebného výzkumného a vývojového vybavení, zejména na nákup strojů, technologií, zařízení, hardware či sítí, práv duševního vlastnictví, pozemků a budov, software a povinnou publicitu malé a střední podniky mohou navíc čerpat dotace na provozní náklady (mzdy pro absolventy, pojistné, cestovné, poradenské služby a materiál vztahující se k výzkumu a vývoji) pro podniky všech velikostí s jasně definovanou a životaschopnou strategií rozvoje, které provádějí nebo chtějí provádět vlastní výzkum a vývoj projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze VÝŠE DOTACE Na projekt bude možné získat dotaci v rozmezí milionů Kč. Míra podpory je stanovena na 50% pro všechny velikosti podniků. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE musí existovat reálný předpoklad, že výsledky výzkumu a vývoje budou použity ve výrobě V případě realizace projektů zaměřených na výzkum a vývoj můžete využít daňový odpočet a ušetřit 19% na daních z příjmů právnických osob.

10 Aplikace Hlavním cílem programu Aplikace je podpořit projekty průmyslového výzkumu a vývoje s výstupy v podobě prototypů, poloprovozů, materiálů a softwaru. zpracovatelský průmysl, věda a výzkum, jiné malý podnik, střední podnik, velký podnik realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje mil. Kč duben 2015 realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál náklady na nástroje a vybavení formou odpisů náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů náklady na poradenské služby provozní náklady podniky všech velikostí výzkumné organizace příjemcem může být i orgán státní správy a samosprávy projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze VÝŠE DOTACE Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 100 miliony korun. Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 % způsobilých výdajů střední podnik ( zaměstnanců) - 60 % způsobilých výdajů velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů EXPERIMENTÁLNÍ VÝVOJ malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů střední podnik ( zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 25 % způsobilých výdajů

11 Nemovitosti Primárním cílem programu Nemovitosti je podpořit rozvoj podnikatelských nemovitostí, jako např. rekonstrukce pro výrobní haly, technologická a výzkumná centra či centra strategických služeb. Program Nemovitosti je součástí specifického cíle 2.3, na který je alokováno 3,28 % celkového rozpočtu OPPIK, přibližně 4,5 mld. Kč. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, it a telekomunikace, obchod a služby, jiné malý podnik, střední podnik podpora rozvoje podnikatelských nemovitostí 1-50 mil. Kč duben 2015 rekonstrukce objektu - modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury s důrazem na energetickou náročnost rekonstrukce souborů výrobních objektů (brownfields) rekonstrukce brownfields a jejich přeměna na moderní výrobní objekty projekt, jehož realizací dojde k přeměně brownfieldu na podnikatelskou zónu rekonstrukce nájemního objektu rekonstrukce brownfieldu na podnikatelksý objekt určený k pronájmu podporována nebude výstavba objektu, nebo výstavba zóny jakožto novostavba tzv. na zelené louce. NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? na přípravu podnikatelské zóny na zhotovení projektové dokumentace, projektová a inženýrská činnost na nákup či úprava pozemků na přípravu území (terénní úpravy, demolice, ) na rekonstrukce objektů, modernizace a úpravy na odstranění nevyužitých staveb inženýrské sítě a komunikace hardware a sítě, technické zařízení budov

12 pro malé a střední podniky působící v oblasti zpracovatelského průmyslu, technologických center či strategických služeb příjemcem může být i municipalita, pokud bude rekonstruovaná nemovitost prokazatelně využívána malými a středními podniky projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze VÝŠE DOTACE Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 50 miliony korun. Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů střední podnik ( zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů FINANČNÍ NÁSTROJE V rámci tohoto programu bude využít finančních nástrojů: milionů korun formou zvýhodněného úvěru se sníženou úrokovou sazbou, který bude poskytnut na až 80% způsobilých výdajů finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace až 2 mil. Kč finanční příspěvek k úhradě úroků

13 Vysokorychlostní internet Cílem programu Vysokorychlostní internet je modernizace a rozšiřování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu, zejména pokrývání tzv. bílých míst, kde takový přístup zatím neexistuje. Program Vysokorychlostní internet je součástí specifického cíle 4.1, na který je alokováno 12,08 % celkového rozpočtu OPPIK, přibližně tedy 16,6 mld. Kč. IT a telekomunikace malý podnik, střední podnik, velký podnik modernizace a rozvoj infrastruktury vysokorychlostního internetového připojení mil. Kč 2. polovina roku 2015 a) modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s b) zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s; v případě zřizování nových sítí s pevným připojením do jednotlivých domácností musí tato síť umožnit přenosovou rychlost až 100 Mbit/s c) vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu zejména v lokalitách předpokládaného budoucího stavebního rozvoje, přičemž tato aktivita může být podpořena pouze v kombinaci s jednou z předchozích dvou aktivit NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? a) investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury, zpravidla se jedná o síť bez jakýchkoli jiných aktivních komponentů; obvykle se skládá z infrastruktury inženýrských sítí, kabelovodů, nenasvícených vláken a rozvodných skříní b) investiční náklady na stavební a inženýrské práce související se síťovou infrastrukturou, kterými se rozumí stavební a inženýrské práce nezbytné pro zavedení sítě, například výkopy komunikací s cílem umožnit umístění kabelovodů c) investiční náklady na vybudování přístupových sítí nové generace (sítě NGA)

14 Kabelovody se rozumí podzemní potrubí nebo vedení používané k uložení kabelů (optických, kovových nebo koaxiálních) sítě. Dalšími způsobilými výdaji mohou být např. náklady na projektovou dokumentaci, náklady na přípravu území apod. Způsobilost výdajů bude stanovena výzvou a pravidly způsobilosti výdajů. pro fyzické nebo právnické osoby podnikající v oblasti elektronických komunikací bez ohledu na jejich velikost pro malé, střední podniky a velké podniky VÝŠE DOTACE Na projekt bude možné získat dotaci v rozmezí milionů Kč. Výše dotace nebude odvozena od velikosti podniku: Míra podpory činí 50 % z prokázaných způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku žadatele. Míru podpory lze zvýšit na základě odůvodnění v žádosti o podporu až na 80 % z prokázaných způsobilých výdajů v relevantních lokalitách (bílá místa), která se nacházejí v regionech, jejichž rozvoj je třeba s ohledem na vyvážený rozvoj státu a vyrovnávání rozdílů mezi úrovněmi jeho jednotlivých územních celků podporovat podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

15 Technologie Primárním cílem programu Technologie je podpora realizace podnikatelských záměrů drobných podnikatelů díky zakoupení potřebného technologického vybavení. zpracovatelský průmysl, jiné malý podnik, střední podnik nákup strojů a vybavení včetně SW a patentových licencí 0,5-20 mil. Kč duben 2015 realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a středních podniků NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí pro začínající drobné podnikatele pro malé a střední podniky projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze VÝŠE DOTACE Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 0,5 a 20 miliony korun. Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů střední podnik ( zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů

16 Obnovitelné zdroje energie Program Obnovitelné zdroje energie se zaměřuje na využívání obnovitelných zdrojů energií. Jeho cílem je zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR. Program je určený pro podniky všech velikostí. Program Obnovitelné zdroje energie je součástí specifického cíle 3.1, na který je alokováno 1,24 % celkového rozpočtu OPPIK, přibližně 1,7 mld. Kč. energetika malý podnik, střední podnik, velký podnik využití obnovitelných zdrojů energií mil. Kč duben 2015 výstavba nových a rekonstrukce a modernizace stávajících výroben elektřiny a tepla z OZE s tím, že vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci, nikoli vlastní spotřebu NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? MVE - výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren bioplynové stanice - vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem biomasa - výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla podporována nebude výstavba či rekonstrukce solárních, větrných či geotermálních zdrojů pro podniky všech velikostí projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze VÝŠE DOTACE Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 100 miliony korun. Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 % způsobilých výdajů střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 60 % způsobilých výdajů velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů

17 Školící střediska Cílem programu Školicí střediska je podpora budování center vzdělávání zaměstnanců, která umožňují další rozvoj podnikatelských subjektů. V tomto programu mohou žádat o podporu i neziskové organizace. Program Školicí střediska je součástí specifického cíle 2.4, na který je alokováno 1,96 % celkového rozpočtu OPPIK, přibližně 2,7 mld. Kč. zpracovatelský průmysl, technologie, věda a výzkum, stavebnictví, energetika, it a telekomunikace, obchod a služby, vzdělávání, jiné malý podnik, střední podnik výstavba či rozvoj vzdělávacího střediska, včetně vybavení 0,5-50 mil. Kč 2. polovina roku 2015 výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? nákup či úprava pozemků nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění nemovitostí pořízení nového zařízení, rozšíření stávajícího školicího střediska technická a dopravní infrastruktura školicí pomůcky hardware, sítě, stroje a zařízení software a školicí programy, licence, know-how pro malé a střední podniky, které působí v oblasti zpracovatelského průmyslu, energetiky, stavebnictví, či informačních a komunikačních technologií atp. pro neziskové organizace projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze VÝŠE DOTACE Konkrétní výše dotace na jeden projekt bude 0,5 až 50 milionů korun. Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: malý podnik (do 49 zaměstnanců) 45% dotace střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) 35% dotace

18 Nízkouhlíkové technologie Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je vyšší míra uplatnění nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a tím zvýšení využívání druhotných surovin. Program Nízkouhlíkové technologie je součástí specifického cíle 3.4, na který je alokováno 0,42 % celkového rozpočtu OPPIK, což znamená přibližně 576 mil. Kč. zpracovatelský průmysl, technologie, věda a výzkum, stavebnictví, energetika, IT a telekomunikace, obchod a služby, vzdělávání, jiné malý podnik, střední podnik, velký podnik využití a rozvoj nízkouhlíkových technologií 0,5-100 mil. Kč 2. polovina roku 2015 zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel) pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie (např. akumulace elektřiny rámci inteligentních sítí a v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií) zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách (inteligentní prvky řízení budov, integrace OZE do budov, aplikace nových energeticky šetrných materiálů, využití druhotných surovin k udržitelné výstavbě) zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů (např. využití biometanu) zavádění off grid systémů (městské a komunitní sítě, ostrovní systémy dodávek energií v budovách) zavádění systémů řízení spotřeby energií zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností zavádění technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny) zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné

19 NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? na pořízení souvisejících technologií na pořízení dobíjecích stanic na možnost úhrady části kupní ceny elektromobilu, která přesahuje průměrnou cenu automobilů se spalovacím motorem další dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku) pro podnikatelské subjekty všech velikostí

20 Služby infrastruktury Program Služby infrastruktury (dříve znám pod názvem Prosperita) se zaměřuje na podporu vytváření příznivého prostředí pro spolupráci výzkumných institucí a podnikatelskou sférou, především díky rozvoji vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů. Program Služby infrastruktury je součástí specifického cíle 1.2, na který je alokováno 8,75 % celkového rozpočtu OPPIK, přibližně 12 mld. Kč. technologie, věda a výzkum, vzdělávání, jiné malý podnik, střední podnik, velký podnik podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou mil. Kč 2. polovina roku 2015 zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií tvorba sítě business angels, kteří poskytnou kapitál začínajícím podnikatelům NA CO SE VZTAHUJE DOTACE? na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - pozemků, budov, strojů a jiného zařízení rekonstrukce a modernizace staveb pořízení software, licencí a know-how provozní náklady - služby expertních poradců, školení a semináře, mzdy apod. pro podnikatelské subjekty, sdružení podnikatelů - velké podniky mohou získat podporu jen výjimečně na projekty negenerující příjmy pro územní samosprávné celky a jejich svazky pro veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce stávající provozovatelé vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

21 VÝŠE DOTACE Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 5 a 300 miliony korun. Projekty, jejichž součástí nebudou stavební práce, mohou získat dotaci 1-30 mil. Kč. Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů střední podnik ( zaměstnanců) - 35 % způsobilých výdajů velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 25 % způsobilých výdajů

22 Poradenství 1 (pro začínající podniky) Cílem programu je poskytování základních poradenských služeb prostřednictvím externích poradců oprávněných k této činnosti podle platných právních předpisů. V rámci programu Poradenství 1 mohou nové podnikatelské subjekty žádat o dotace expertní poradenské služby, a to například prostřednictvím podnikatelských inkubátorů, zejména v periferních oblastech. těžba a dobývání, zpracovatelský průmysl, technologie, věda a výzkum, stavebnictví, energetika, IT a telekomunikace, vzdělávání, jiné malý podnik, střední podnik poradenské služby poskytované externími poradci 50 tis mil. Kč 2. polovina roku 2015 poskytování základních poradenských služeb bude zaměřeno na začínající firmy v oblasti výroby, stavebnictví, obchodu a služeb s cílem podpořit zvýšení počtu nových podnikatelů a konkurenceschopnosti začínajících MSP v hospodářsky problémových regionech podporovány budou poskytované poradenské služby pro začínající MSP (s historií do 5 let) poskytované provozovateli inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra nebudou podporovány poradenské služby mající charakter stálé nebo pravidelné činnosti související s obvyklými provozními náklady podniku na služby, jako například běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama PRO KOHO JE PROGRAM URČEN a) Příjemcem dotace jsou provozovatelé inovační infrastruktury, jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra působící v regionech ČR, jejichž projekt bude v rámci vyhlášené výzvy vybrán k poskytování poradenských služeb MSP v příslušném regionu. b) Příjemci podporovaných poradenských služeb jsou podnikatelské subjekty MSP, tento podnikatelský subjekt musí mít historii maximálně do 5 let. Projekt musí být realizován mimo území hl.m. Prahy. VÝŠE DOTACE

23 Forma podpory: Dotace dotace pro jeden projekt provozovatele inovační infrastruktury na poskytování cenově zvýhodněných poradenských služeb pro MSP: min. 5 mil. Kč, max. 10 mil. Kč Forma podpory (pro příjemce služeb): Cenově zvýhodněné poradenské služby podpora pro začínající MSP bude poskytována na projekty schválené příjemci dotace formou cenově zvýhodněných poradenských služeb maximálně do výše 0,5 mil Kč na jeden projekt žadatele min. 50 tis. Kč, max. 500 tis. Kč. intenzita podpory poradenských služeb pro MSP nesmí přesáhnout 50 % způsobilých výdajů

24 Poradenství 2 Program Poradenství 2 poskytuje malým a středním podnikům dotace na získání odborného know how, díky kterému budou moci inovovat a dále rozvíjet své podnikání. Program Poradenství 2 je součástí specifického cíle 2.2, na který je alokováno 1,31 % celkového rozpočtu OPPIK, přibližně 1,8 mld. Kč. zpracovatelský průmysl, technologie, věda a výzkum, stavebnictví, energetika, it a telekomunikace, obchod a služby, vzdělávání, jiné malý podnik, střední podnik poradenské služby poskytované externími poradci 0,5-1 mil. Kč duben 2015 poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (se specifickou teritoriální znalostí) a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací služby zaměřené na podporu internacionalizace zapojováním podniků do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce (Horizont 2020, COSME) PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH AKTIVIT analýza a studie zavádění informačního systému analýza inovačního potenciálu společnosti analýza stavu a návrh organizační a marketingové inovace bezpečnost informací corporate governance implementace modelu řízení prodeje inovace výrobního a logistického procesu pro malé a střední podniky pro agentury CzechInvest a CzechTrade projekt musí být realizován mimo území hl.m. Prahy VÝŠE DOTACE Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 0,5 a 1 milionem korun. Podporu bude možné získat do výše 50 % způsobilých nákladů.

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Služby a produkty CzechInvest a regenerace brownfields Ing. Daniel Hajda / ředitel Regionální kanceláře Zlín 26.5.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Služby a produkty Historie Hlavní aktivity agentury

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Ing. Petr Tůma 11. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 Program semináře -- Představení CzechInvestu -- ICT V PODNICÍCH 12:30 13:15 občerstvení -- ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- SPOLUPRÁCE -- ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA -- SEDMÝ RÁMCOVÝ

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODBOR INOVACÍ A INVESTIC ODDĚLENÍ POLITIKY MSP A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 KONCEPČNÍ ČÁST 2012 OBSAH ÚVOD 3 1 Strategická vize 4 2 Globální a hlavní

Více