Dotační programy pro roky Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:"

Transkript

1 Podpora podnikání

2 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj

3 START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Podporované aktivity: Těžba nerostných surovin Zpracovatelský průmysl (výroba dopravních prostředků, nábytku, textilu, počítačů, recyklace Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Stavebnictví Obchod a opravárenství (ne erotika a tabák) Ubytování a stravování (ne stánkový prodej) Doprava, skladování a spoje Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmů a jiné podnikatelské činnosti (architekti, čištění apod.) Vzdělávání Zdravotní a sociální péče, veterinární služby Ostatní veřejné, sociální a veřejné služby (ne erotika)

4 START Příjemce podpory: Podnikatel FO: registrován poprvé nebo po 7 letech k dani z příjmu není společníkem jiné společnosti Obchodní společnosti: registrované v roce žádosti nebo v roce minulém společníky nebo členy jsou jen fyz. os. oprávnění k podnikání bezdlužnost Příjemce podpory ve formě bezúročného úvěru musí doložit certifikát o absolvování rekvalifikačního kurzu základy podnikání Podmínky programu: kategorizace dle OKEČ realizace na území ČR vyjma Prahy přístup kontrolních orgánů poskytovatele vést oddělenou evidenci týkající se čerpání úvěru v účetnictví nutnost držet dl. majetek pořízený z bezúročného úvěru po dobu od data pořízení do 3 let od ukončení realizace projektu majetek pořízený zcela nebo částečně z bezúr. úvěru nelze přemístit na území Prahy nebo mimo ČR

5 START Způsobilé výdaje: pořízení nebo rekonstrukce DL.HIM pořízení DL.NHIM pořízení zásob pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je vykazován jako výdaj/náklad DPH je součástí způsobilých výdajů Forma a výše úvěru: bezúročný úvěr 90% způsobilých výdajů splatnost max. 7 let výše: 0,75 mil. Kč (jeden společník, FO), 1,5 mil Kč (více společníků) zajištění: směnka zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru

6 ZÁRUKA Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Obdoba programu START Forma a výše podpory: zvýhodněná záruka pro SME až do 80% jistiny zaručovaného úvěru zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru

7 Progres Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Obdoba programu START, určen pro SME, vč. financování podniku v konkurzu Forma a výše podpory: podřízený úvěr až 25 mil. s úrokovou sazbou 3% p.a. splatnost max. 11 let, odklad splátek jistiny úvěru max. 6 let výše úvěru je max. 75 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu podřízený úvěr s finančním příspěvkem

8 Rozvoj Kdo může žádat Kolik lze získat Způsobilé výdaje malý a střední podnik, který má uzavřena 3 po sobě jdoucí zdaňovací období aktivity (projekt) podniku se projevují ve zpracovatelském průmyslu -OKEČ (vyjma 16, 23) nebo obchodě -OKEČ ) projekt žadatele musí být realizován v regionech se soustředěnou podporou státu na léta vymezených usnesením vlády č. 560 a č.829 z roku 2006 dotace 1-20 mil. Kč procentuální výše podpory ze způsobilých výdajů: 51 % - okres Tachov a Český Krumlov 55 % - zbylé oblasti se soustředěnou podporou státu náklady na nákup strojů a zařízení včetně řídících software, u nichž je žadatel prvním uživatelem stavební náklady přímo související s realizací projektu (max. 20 % z celkových způsobilých výdajů na nákup strojů a zařízení včetně řídících softwarů) náklady na pořízení patentů, patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how náklady na publicitu spojenou s projektem

9 ICT a strategické služby Dotační programy pro roky Podporu bude možné získat zejména na tyto aktivity: vývoj software centra sdílených služeb centra zákaznické podpory centra oprav high-tech výrobků a technologií

10 ICT a strategické služby Dotační programy pro roky Kdo může žádat všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost sídlo nebo bydliště příjemce podpory musí být v České republice forma a výše podpory dotace 2 až 75 mil. Kč % ze způsobilých výdajů procentuální výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období způsobilé výdaje Vstupní kritéria pořizovací ceny specifikovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (zejména stavby a jejich rekonstrukce, nákup pozemků, hardware a sítě, licence, know-how software) vybrané provozní náklady do výše dle pravidla de minimis NEBO (nelze kombinovat) hrubé mzdy zaměstnanců a povinné odvody zaměstnavatele vybrané provozní náklady do výše dle pravidla de minimis vytvoření x nových pracovních míst dle velikosti podniku a podporované aktivity minimální požadovaná investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

11 Další programy z oblasti podnikání a inovace Eko-energie (dotace 0,5-100 mil, SME, 15-40% z výdajů projektu) Inovace - produktu, procesu, organizační, marketingové (dotace 1-2 mil) Potenciál - podpora výzkumných, vývojových a inovačních aktivit (dotace až 100 mil Kč, 10-40% ze způsobilých investičních výdajů, služby poradců, mzdy aj.) Spolupráce - pro občanská sdružení a zájmová sdružení P.O., podpora klastrování (dotace až 200tis EUR, náklady na HW, SW a provozní náklady) Prosperita - rozvoj vědeckovýzkumných center, podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí business angels, (dotace až 300mil Kč) Nemovitosti (dotace v % výši způsobilých nákladů 40-60%) Poradenství (čerpání info z národních registrů a databází vč. konzultací) Marketing - (SME, 0,1-2mil Kč, max. 50% způsobilých výdajů, max. 1 rok)

12 Program z oblasti lidské zdroje a zaměstnanost Moderní formy personálního řízení (zavádění standardu Investors in People ve firmách)

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

A. VŠEOBECNÉ PODPORY

A. VŠEOBECNÉ PODPORY A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků Programy podpory malého a středního podnikání Programy podpory malého a středního podnikání na období 2005 2006 schválila vláda České republiky

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Obsah I. Specifické podmínky jednotlivých programů... 3 KREDIT... 3 START... 4 II. Společné podmínky programů... 6 Příjemce zvýhodněného

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy TRH (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je usnadnit na území hlavního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům v Olomouckém a Moravskoslezském kraji 1 Úvod... 2 1.1 Právní rámec... 2 1.2 Definice pojmů... 2 2 Cíl programu... 3 3 Podporované aktivity... 3

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006 Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního programu

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015)

Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Podmínky poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji (s platností od 20. 3. 2015) Úvěry pro podnikatele jsou poskytovány na základě Programu zvýhodněných regionálních

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2007 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Národní

Více

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům ve znění platném od 2.5.2014

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům ve znění platném od 2.5.2014 INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům ve znění platném od 2.5.2014 1 Úvod... 2 1.1 Právní rámec... 2 1.2 Definice pojmů... 2 2 Cíl programu... 3 3 Podporované aktivity... 3 4 Příjemce

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011)

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program Regionální úvěr RPZ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program je realizován podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Analýza právních podmínek pro poskytování malých úvěrů podnikatelům na venkově

Analýza právních podmínek pro poskytování malých úvěrů podnikatelům na venkově Zadávací podmínky pro zpracovatele díla Analýza právních podmínek pro poskytování malých úvěrů podnikatelům na venkově 15.03.2007 Zadavatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Americká 29 301 38

Více

Program podpory začínajících podnikatelů START

Program podpory začínajících podnikatelů START Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Prioritní osu 1 Vznik firem Operačního programu Podnikání a inovace. Program je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře

Více

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 Program semináře -- Představení CzechInvestu -- ICT V PODNICÍCH 12:30 13:15 občerstvení -- ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- SPOLUPRÁCE -- ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA -- SEDMÝ RÁMCOVÝ

Více

Podpory malého a středního podnikání pro rok 2004

Podpory malého a středního podnikání pro rok 2004 1 Podpory malého a středního podnikání pro rok 2004 Program podpory poradenství a inovačního podnikání pro malé a střední podnikatele PORADENSTVÍ (ve znění platném od 1. 1. 20042004) Navrhovatel programu:

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace

Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace Možnosti financování zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe ze strukturálních fondů (program Inovace) Operační program Podnikání a inovace Aktualizováno: 04/2010 Obsah prezentace 1. Program Inovace

Více