VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok 2013/2014"

Transkript

1 č.j. 21/ OŘ Adresa mateřské školy: F. Formana 251/13, Ostrava Dubina, ová adresa: Webové stránky školy: Telefonní čísla: sekretariát: , ředitelka MŠ: VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok 2013/2014 Zpracováno v souladu 11, zákona 561/2007 Sb., 7 vyhlášky 15/2005 Sb. Zpracovala: Mgr. Simona Maršová Schválila: Bc. Martina Raková - ředitelka MŠ Zpracované období: V Ostravě

2 Obsah MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA DUBINA, F. FORMANA 13, OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ FILOZOFIE MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAMĚŘENÍ MOTIVAČNÍHO PROJEKTU FORMY A METODY PRÁCE AKTIVITY ŠKOLY POČTY DĚTÍ POČTY DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY K POČTY PŘIJATÝCH DĚTÍ K DĚTI - CIZINCI PERSONÁLNÍ ÚDAJE POČET ZAMĚSTNANCŮ /K / ČLENĚNÍ PEDAGOGŮ PODLE VĚKU /K / KVALIFIKOVANOST PEDAGOGŮ TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PEDAGOGŮ TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU - SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI? ZAŘAZENÍ PRACOVNÍKŮ PODLE PLATOVÝCH TŘÍD? PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁNÍ HOSPITAČNÍ ČINNOST - SITUAČNÍ ANALÝZA HOSPITAČNÍ ČINNOST ZÁVĚRY Z HOSPITAČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI ANALÝZA DOSAŽENÉHO STAVU NAPLNĚNÍ DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z HODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU - VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU V PROJEKTU DUHOVÁ ŠKOLKA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY AKCE TŘÍD MATEŘSKÉ ŠKOLY PARTNERSKÉ VZTAHY SPOLUPRÁCE ŠKOLY SPOLUPRÁCE MEZI TŘÍDAMI SPOLUPRÁCE S RODIČI SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU SPOLUPRÁCE SE SRPŠ PREVENCE RIZIK A ŠKOLNÍ ÚRAZOVOST VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ STÍŽNOSTI PROTI ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY PODLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU STÍŽNOSTI PROTI PODMÍNKÁM, PRŮBĚHU A VÝSLEDKŮM VZDĚLÁVÁNÍ STÍŽNOSTI V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ MATERIÁLNĚ - TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

3 13 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA ROK POSKYTNUTÉ DOTACE A PŘÍSPĚVKY REKAPITULACE ČERPÁNÍ PŘÍMÝCH NIV (PODLE 6ODST. 1VYHLÁŠKY Č.551/2004 SB.) V KČ VÝNOSY V ROCE 2013 V KČ NÁKLADY V ROCE 2013 V KČ INVENTARIZOVANÝ MAJETEK ZÁVĚRY INVENTARIZACE

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy /školní rok 2013/2014/ Zpracováno v souladu 11, zákona 561/2007 Sb., 7 vyhlášky 15/2005 Sb. 1 Základní údaje o škole Název školy: Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, IC: Identifikátor předškolního zařízení Adresa školy: F. Formana 13/251, Ostrava Dubina Zřizovatel školy: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava Jih, Horní 3, Ostrava Hrabůvka Zařazení do sítě škol: , Rozhodnutí ze dne , č. j. ŠMS/489/03/Mü změna k , Rozhodnutí ze dne , č. j. ŠMS/37609/04/Py Ředitel školy: Bc. Martina Raková - jmenovaná ke dni starostou Statutárního města Ostravy, Městský obvod Ostrava Jih dne Statutární zástupce ředitele MŠ Mgr. Simona Maršová jmenovaná ke dni ředitelkou MŠ Ekonom MŠ: Ing. Lenka Ondrejková - od ová adresa: Webové stránky školy Kapacita školy: 240 dětí IZO běžných tříd 28 dětí/1 třída 4 speciální logo třídy 52 dětí Provoz školy: hodin Součásti školy: Školní jídelna mateřské školy IZO

5 2 Vzdělávací program mateřské školy pro předškolní vzdělávání 2.1 Filozofie mateřské školy Pojem barevné, krásné a okouzlující duhy, jak ji všichni vnímáme, nám naznačuje cestu, kterou se chceme vydat ke společnému cíli při vzdělávání dětí předškolního věku. Snad každý si někdy všiml barevného duhového oblouku při končící dešťové přeháňce. Déšť ještě padá a sluneční paprsky osvětlují dešťové kapičky, v nichž se světlo láme, rozkládá a odráží vskutku podivuhodný pohled barevného spektra rozvinuté duhy, kterého se nemůžeme nasytit. Duha je jako dítě. Tak jako barvy ve své dokonalosti navazují jedna na druhou a tvoří jedinečné barevné spektrum, tak i veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby každé dítě bylo všestranně rozvíjeno, jak po stránce fyzické, psychické tak i sociální. Chceme, aby z dítěte se stala jedinečná osobnost, schopna samostatně zvládat vysoké nároky života, které jsou na ně kladeny. Dítě žije ve společnosti, poznává samo sebe a působením okolního světa získává schopnosti, poznatky a dovednosti nutné pro další vzdělávání a aktivní uplatnění v životě /zapojení do života/. Vynecháme-li jen jednu barvu, ztratí duha svou krásu. Tak i dítě vytržené ze společnosti, bez možnosti setkávat se s přáteli, bez podpory rozvoje samostatnosti a zdravého sebevědomí ztratí svou přirozenost a spokojenost Tak jako duha vytvořená svitem sluce se klene od jednoho obzoru krajiny k druhému, vnímáme pocit /spojitosti/kontinuity vzdělávání se světem dětí. Za duhovými barvami vidíme nejen šťastný úsměv, radost, spokojenost, ale zaměstnané ruce a mysl dětí. Chceme, aby podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí probouzelo v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat vše, co zvládne a dokáže. motto: Úspěšný start do života. 2.2 Zaměření motivačního projektu Středem našeho působení je dítě a jeho zájem poznávat svět, vytvářet si vztahy k sobě a k ostatním lidem. Snažíme se všestranně a nenásilně rozvíjet osobnost dítěte, poskytnout mu volnost a soukromí. Cílem je, aby naši mateřskou školu opouštěly zdravé, spokojené, sebevědomé a citlivé děti, které dovedou pozorovat, vnímat, naslouchat, komunikovat s okolím, a které se umí podělit o své city a přání. Velký důraz klademe na speciální péči o děti s vadami řeči a zkvalitňování spolupráce s rodinou. Motivační projekt DUHOVÁ ŠKOLKA vychází z filozofie mateřské školy, která nám udává směr vzdělávací práce. Průběžné naplňování filozofie mateřské školy nám napomáhá k dosahování klíčových kompetencí dětí předškolního věku. Celoroční motivační projekt DUHOVÁ ŠKOLKA je sestaven ze 4 oblastí, aby dítě bylo seznámeno se všemi oblastmi běžného života, osvojovalo základy klíčových kompetencí a získalo tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání v průběhu tří let předškolního vzdělávání. 2.3 Formy a metody práce Projekt DUHOVÁ ŠKOLKA nabízí vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. V tomto prostředí se dítě cítí jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, zajišťuje mu možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným způsobem. Vzdělávání v mateřské škole je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně specifických vzdělávacích potřeb. 5

6 Vzdělávání dětí je založeno na přímých zážitcích, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. V dostatečné míře je uplatňována spolupráci dětí při vzájemném řešení společných problémů a situací, vyváženost spontánních aktivit, řízených, relaxačních a odpočinkových činnostech. Spontánní a řízené aktivity jsou vzájemně provázané a vyvážené. Činnosti jsou prováděny v menších skupinkách, frontálně a individuálně založeny na aktivní účasti dítěte. Vždy vycházíme z dětské volby, potřeby a zvídavosti poznávat a objevovat. V odpoledních hodinách mateřská škola dětem nabízela mimoškolní aktivity výtvarné, tělesné, taneční, jazykové a hudební. Cílem a přínosem zájmových aktivit je smysluplné, aktivní a efektivní využití volného času dětí MŠ. 2.4 Aktivity školy název aktivity počet zařazených dětí Radostné cvičení 23 Malovánky 5 Veselé pískání 10 Angličtina I 9 Angličtina II 10 Hrátky s hlínou 10 Klubíčko 12 Tančení a dovádění 17 6

7 3 Počty dětí 3.1 Počty dětí mateřské školy k třída počet dětí A 11 8.B Počty přijatých dětí k Počet dětí /k / počet nově přijatých dětí počet předškoláků /nar. do / Z toho počet dětí s odkladem školní docházky Děti - cizinci Počet dětí občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale

8 4 Personální údaje MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA DUBINA, F. FORMANA 13, 4.1 Počet zaměstnanců /k / Počet fyzických osob Z toho počet mužů Přepočtený počet na plně zaměstnané Pedagogové ,75 Správní zaměstnanci 6 0 4,375 Zaměstnanci ŠJ 5 0 4, Členění pedagogů podle věku /k / věk ženy muži celkem % do 20 let let , let , let , let ,8 61 a více let Celkem Kvalifikovanost pedagogů Vzdělání nejvyšší dokončené Počet pedagogů % Střední pedagogická škola 6 31,6 VŠ předškolní výchova 2 6,5 VŠ speciální pedagogika 7 36,8 Doplňkové studium speciální 1 5,25 pedagogiky Středoškolské vzdělání - 1 5,25 doplňující si vysokoškolské vzdělání pedagogiky PV a spec. pedagogiky /studující/ Nekvalifikovaní pedagogové 1 5,25 Studium asistent pedagoga 1 5,25 Celkem

9 4.4 Trvání pracovního poměru pedagogů doba trvání Počet % do 5 let 7 36,8 do 10 let 2 6,55 do 15 let 0 0 do 20 let 0 0 nad 20 let 10 52,65 Celkem Trvání pracovního poměru - správní zaměstnanci? doba trvání Počet % do 5 let 2 18,2 do 10 let 2 18,2 do 15 let 2 18,2 do 20 let 2 18,2 nad 20 let 3 27,2 Celkem % 4.6 Zařazení pracovníků podle platových tříd? platová třída počet pracovníků z toho pedagogové Absolventi pedagogických škol: 1 Začínající učitelky /do 3 let praxe/: 1 Zaměstnanci na mateřské dovolené: 1 Odchod na mateřskou dovolenou: 1 Zastupující zaměstnanci za nemoc: 2 Pracující důchodce: 0 Odchod pedagogického pracovníka do důchodu: 0 Rozvázání pracovního poměru: 3 Externí zaměstnanci: 0 9

10 5 Průběh a výsledky vzdělání 5.1 Hospitační činnost - situační analýza silné stránky - plán uvádění do praxe začínajících učitelek - 85% kvalifikovaných pedagogů odpovídá zákonu 563/2004 Sb. - nekvalifikovaní pedagogové si svou odbornost doplňují - předávání poznatků ze seminářů a samostudia, - zájem, flexibilita, tvořivost začínajících učitelek - ředitelka sleduje a udržuje profesní růst zaměstnanců, je vytvořen plán DVPP - pedagogové mají zájem o další vzdělávání, - přijímání nových poznatků, stylů a forem práce - rozvrh pracovní doby je plánován s ohledem na optimální využití pedagogické práce při vzdělávání dětí příležitosti - doplnění kvalifikace v oboru speciální a předškolní pedagogiky - předávání poznatků ze samostudia a uplatňování v praxi, - využívání nových alternativních metod a forem práce - předávání praktických dovedností při vzájemných hospitacích - metodické schůzky předávání zkušeností slabé stránky - 15% nekvalifikovaných pedagogů, - 53% pedagogů s dlouholetou praxí vžité stereotypy, - 10,4% začínajících pedagogůnutnost uvádění do praxe, - zautomatizováni souladu RVP PV, ŠVP a TVP - uplatňování poznatků v praktické činnosti rizika - ukončení pracovního poměru 5.2 Hospitační činnost počet hospitací ředitelka MŠ 12 zástupce ředitele školy 0 10

11 5.3 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Z hospitace byl proveden zápis a následný rozhovor. Při plánování vzdělávací činnosti pedagogové vycházeli ze Školního vzdělávacího programu Duhová školka. Byl kladen soulad mezi ŠVP a TVP. Kritérii hospitací byly následující body se závěrem: - téma integrovaného celku vždy vycházelo z ŠVP, obsahovalo záměry jednotlivých oblastí ŠVP - jednotlivé celky měly dobře promyšlenou počáteční i průběžnou motivaci, tak aby děti chtěly aktivně spolupracovat a objevovat nové věci - pedagogové si musí uvědomovat konkrétní rámcové cíle, kterých chtějí dosáhnout při řízené činnosti ve všech třech cílových oblastech, - taktéž k tématům nebyly vždy stanoveny konkrétní výstupy, které prokazatelně vycházejí z dílčích cílů v RVP, - použité metody a formy práce byly zařazovány optimálně / názorné, prožitkové, tvořivé, poznávací, jazykové, kooperativní, pohybové, sebeobslužné./, - vzdělávací nabídka byla nápaditá, je třeba, aby byla plánovaná vzhledem k očekávaným výstupům, - ve ŠVP jsou stanoveny cílové kompetence, kterých chceme po ukončení bloku dosáhnout. Materiální podmínky pro činnost (prostředí třídy, materiály, pomůcky) - prostředí třídy bylo vždy esteticky upraveno, výzdoba vypovídala o výtvarných a pracovních činnostech dětí, - pro činnost byly připraveny praktické pomůcky pro aktivní práci dětí, - pro činnost bylo připraveno dostatek materiálu pro motivaci, ukázku, informaci, názornost, - materiální prostředky byly vhodné, nápadité, funkční Psychohygienické podmínky - činnost byla plánovaná přiměřeně aktuálním schopnostem dětí, - spontánní a řízené činnosti byly vyvážené, - aktivní a pasivní činnosti byly vyvážené, - střídaly se aktivizační metody a formy práce, - byly respektovány individuální schopnosti jednotlivých dětí. Motivace a hodnocení dětí - pedagogové umí děti motivovat tak, aby u nich probouzeli v průběhu celé činnosti aktivitu, - aktuálně byla zařazována průběžná motivace, děti byly aktivovány v souladu s individuálními možnostmi a schopnostmi, - činnosti byly nastaveny tak, aby všechny děti mohly být v některé části úspěšné, - pro děti předškolního věku převažovalo pozitivní hodnocení, pochvala. Interakce, komunikace a klima třídy - mezi učitelkou a dětmi je pozitivní a emotivní vztah, - učitelka v adekvátních situacích respektuje dítě jako partnera, - učitelka využívá rovnoměrně formální i neformální autority, - učitelka respektuje právo dítěte na svůj názor, - v komunikaci převažuje dialog nad monologem, - děti mají dostatek prostoru pro sebevyjádření, - atmosféra třídy je příjemná, bez napětí a shonu. 11

12 V průběhu školního roku se adaptovaly na pobyt v mateřské škole, na učitelku a kamarády všechny děti. V průběhu celého dne byly plánovány různorodé aktivizační formy práce vzhledem k individuálnímu vývoji dětí a plnění plánovaných kompetencí dětí, činnosti vedoucí k aktivizaci dětí, k získávání poznatků a dovedností vlastní zkušeností, prožitkem, manipulačních činností, experimentování. Při své práci se učitelka stává ve vztahu k dítěti partnerem, respektuje jeho tempo a volí přiměřené komunikační dovednosti Aktivní zapojení dětí do činností formou prožitkového učení naplňuje filozofii mateřské školy. Ze záznamů o dítěti je zřetelný značný pokrok ke předu nejen v běžných třídách, ale také ve třídách speciálních. Z dotazníkových akcí vyplývá spokojenost nejen dětí, ale také jejich rodičů. 5.4 Analýza dosaženého stavu naplnění dlouhodobého záměru Kurikulární reforma - nástroj k modernizaci vzdělání Cíl: naplňování školního vzdělávacího programu DUHOVÁ ŠKOLKA dle závazného dokumentu rámcového vzdělávacího programu pro předškolní děti. Vyhodnocení dosaženého stavu: Změna stylu pedagogické práce v mateřské škole se pozitivně projevila v celkově vyšší kvalitě vzdělávacích a výchovných činností. Školní vzdělávací program pro PV svou podrobností zpracování napomohl orientaci při souladu ŠVP/RVP. Vzhledem k profesnímu růstu pedagogů a jejich kreativitě byl upraven a zpracován do 4 oblastí vzdělávání. Školní vzdělávací program byl kvalifikovaně uveden do praxe. Výsledek dosaženého stavu úrovně dlouhodobého záměru mateřské školy Silné stránky /Rozvojové faktory, podpora/ Kreativní a kvalifikovaní lidé Profesionální přístup-kvalita výuky Nadstandardní služby Všestranný kolektiv Existence školy na sídlišti Dopravní dostupnost Dobré materiální zabezpečení Samostatnost, tvořivost, flexibilita Realizace projektů Velký počet tříd, zaměstnanců Realizace projektů Týmová spolupráce Přijímání nových poznatků, stylů a forem práce Evaluační systém Slabé stránky / problémové fakt., eliminovat/ Velký počet dětí ve třídách 12

13 Příležitosti Realizace projektů Modernizace výuky Propagace školy Dobrá pověst školy Prezentace školy na veřejnosti Rizika, ohrožení Nedostatek dětí Růst konkurence Časté změny legislativy 5.5 Úkoly vyplývající z hodnocení dlouhodobého záměru - vzdělávání dětí předškolního věku v projektu DUHOVÁ ŠKOLKA. Vzdělávání - budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro vzdělávání dětí, - rozvíjet osobnost dítěte, aby mohlo samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, - zaměřit se na logopedickou prevenci, na snižování poruch komunikační schopnosti dětí, - předcházet agresivním projevům dětí, učit je odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené věku, - předcházet projevům násilí a šikany - výchovně vzdělávací proces přizpůsobit individuálním potřebám dětí, vytvořením vlastních hodnotících archů vytvářet přesný obraz o každém dítěti a sním obraz o úrovni celé třídy tak, aby se stal východiskem pro volbu nejvhodnějších metod a forem práce, pro smysluplnou pedagogickou práci, - otevřít školu široké veřejnosti, zaměřit se na propagaci MŠ na veřejnosti, - rozšířit spolupráci s rodinou při předškolním vzdělávání Kvalifikovanost pedagogů - profesní růst - zaměřit se na oblast sociálně osobnostní pedagogiky, získávat praktické dovednosti v oblasti mezilidské komunikace, zvládání krizových situací, asertivní chování, týmová spolupráce, - rozšiřovat znalosti k využití výpočetní techniky, - poznatky získané samostudiem využívat v praxi. Hospitační a kontrolní činnost - posílení pozice vedoucích útvarů k týmové spolupráci, - zaměření se na využívání a zařazování mnohostranných podnětů k aktivnímu rozvoji učení, - zaměření se na uplatňování zásad individualizace při výchovně vzdělávací práci, - dodržování plnění terminovaných úkolů, 13

14 6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Profesní růst pedagogických zaměstnanců byl organizován formou institucionální poskytované akreditovanými vzdělávacími institucemi a formou samostudia. Pedagogové se zúčastnily také vzdělávání podporované rozvojovým programem EU. Zájem o prohlubování kvalifikace ze stran pedagogů je veliký. Pedagogové si vybírali z široké nabídky programů Krajského vzdělávacího a informačního centra, a Speciálního pedagogického centra Kpt. Vajdy, O.- Zábřeh. Velké množství seminářů z různých důvodů nebylo vždy uskutečněno nebo byly přesunuty na další školní rok. Semináře byly navštěvovány vzhledem k naplňování závěrů analýzy ŠVP. Získané poznatky a nové zkušenosti byly předávány formou ukázkových hodin a besed ostatním učitelkám MŠ. V rámci předávání poznatků pedagogičtí pracovníci zpracovali obsah tří literárních titulů z oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, psychologie /dle vlastního výběru/ a na poradách pedagogické rady seznámili radu s praktickým využitím poznatků ze seminářů. Dle plánu profesního růstu pro všestrannost pedagoga byla doporučena tato literatura: - zákon 563/2004 Sb. školský zákon, - vyhláška č. 14/2005 předškolní vzdělávání, - Rámcový vzdělávací program pro předškolního vzdělávání č.j / , - č. 64/2005 evidence školních úrazů, - Evaluace v MŠ, - vyhláška č. 64/2005 evidence školních úrazů, - předpisy týkající se problematiky vzdělávání v mateřské škole - Vzdělávání v mateřské škole - Eva Svobodová, Eva Šmelová a Hana Švejdová - Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí- Zuzana Bečvářová Obsahová nabídka akcí: 1. Získávání poznatků pro přípravu a rozšiřování školního vzdělávacího programu a zpracování projektů pro rozvoj profilu MŠ. 2. Získávání odborné kvalifikace v oblasti předškolní a speciální pedagogiky. 3. Získávání a prohlubování poznatků při uplatňování nových forem práce /kooperativní, prožitkové, situační, integrované učení /. 4. Zaměřit se na oblast sociálně osobnostní pedagogiky, získávat praktické dovednosti v oblasti předčtenářské gramotnosti a logopedické prevence, podpory ke zdravému životnímu stylu a prevenci rizikových jevů u dětí v PV, dopravní výchovy a pedagogické diagnostiky, zvládání krizových situací formou asertivního chování při jednání s rodiči a veřejností. 5. Seznamovat se se zákony, vyhláškami, nařízením vlády a závaznými dokumenty související se vzděláváním dětí PV. 6. Rozšiřovat dovednosti pedagogů, pracovat s moderní technikou PC, internet, interaktivní tabule. 7. Rozšiřování a prohlubování poznatků v oblasti logopedické prevence a jejím využití v praxi. školící instituce počet pedagogů téma semináře Krajské vzdělávací a informační centrum / KVIC/ 1 Metody nácviku čtení 2 Logopedická prevence 4 Pedagogické kompetence a skupinová 14

15 dynamika 1 Rozvoj sluchové percepce a fonematického sluchu u dětí 1 Hravá logopedie v praxi 13 MICROSOFT Office Word P-Kulatý stůl-aktuální otázky vzdělávací politiky 3 HANDLE přístup 1 Hudební výchova 3 Efektivní zapojení interaktivní tabule do výuky 2 Školní zralost 1 Školení techniky hlasového projevu 1 Emoční a sociální rozvoj osobnosti ARCTEAS 2 Kouzelné pero 2 Narodila se kniha Governance institute 1 Výchova-svoboda, nebo zodpovědnost Klub logopedů 1 Vývojová dysfázie v praxi 2 Specificky narušený vývoj řeči z pohledu klinického pedagoga 1 Fonematické a fonologické uvědomování u dětí s narušeným vývojem řeči HELLO 2 Jak správně vyslovovat česky i anglicky TANDEM 1 Zpíváme jaru a mamince 15

16 7 Akce mateřské školy MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA DUBINA, F. FORMANA 13, Mluvím dobře, mluvím rád, jazyk je můj kamarád /MŠMT/ Člověku byl dán do vínku dar řeči, komunikace. Chceme tento dar bedlivě střežit, rozvíjet a správně používat. V předškolním věku se řeč vyvíjí a nové návyky se upevňují fyziologicky, později se musí učit. Logopedická prevence v mateřské škole je součásti školního vzdělávacího programu mateřské školy Duhová školka již od roku Logopedická prevence v naší škole se řídí mottem Předcházet je lepší nežli napravovat. Vzhledem k životnímu stylu dětí je velkou nutností každodenní zařazování logopedické prevence v mateřské škole. Cíl: Zvyšování kvality logopedické prevence v práci předškolních pedagogů u dětí s narušenou komunikační schopností. Chceme, aby do ZŠ nastupovaly děti se správnou výslovností, bez ostychu vyjádřit svůj názor. Realizace: / září 2013 prosinec 2013/ Logopedická prevence v naší mateřské škole je realizována ve třech rovinách: 1. primární logopedická prevence předcházení poruchám výslovnosti. 2. sekundární logopedická prevence včasná podchycení narušené komunikační schopnosti, péče o děti rizikových skupin. 3. terciální logopedická prevence- předcházení dalšímu prohlubování narušené komunikační schopnosti. Primární logopedická prevence se v současné době zaměřuje na vytvoření motivujícího prostředí ke komunikaci, k posílení sebevědomí. Logopedická prevence je zařazována do každodenního vzdělávacího programu jednotlivých tříd a to formou jazykových chvilek s dechovým cvičením, grafomotorických cvičení doplněných slovem, didakticky cílenými činnostmi pro rozvoj řeči, hudebními činnostmi pro vnímání rytmu, přízvuku, hlasových a artikulačních cvičení, interaktivního učení s výukovými programy, dramatizací příběhů a pohádek, verbálním a neverbálním vyjadřování apod. Logopedická prevence je realizována ve spolupráci s rodiči a jejich následné osvěty. Tým pedagogů splňuje odborné předpoklady pro logopedickou péči dětí předškolního věku. Speciální pedagogové pro děti s narušenou komunikační schopností předávají své zkušenosti dobré praxe pedagogům běžných tříd na tzv. školních seminářích tematicky zaměřených na logopedickou prevenci. V mateřské škole funguje úzká spolupráce speciálních logopedických tříd a běžných tříd. Pro zkvalitnění individuálního přístupu při logopedické prevenci je vybavena zvláštní učebna k edukaci. Logopedická prevence je věnována všem dětem ve věku 3 7 let., které jsou zapsány v mateřské škole /192 dětí/. Chceme dát dětem dobrý start do jejich krásného života a tím jim zjednodušit život. Také ostatní doplňkové aktivity mateřské školy úzce souvisí s problematikou logopedické prevence. Jedná se o besedy v knihovně, návštěvy divadla, kina, koncertů, výstavních síní a exkurze u různých pracovních profesí /Policie, Hasiči, Nádraží,./, individuální jazykové interaktivní učení, korekce drobných vad výslovnosti a celoroční reedukační program pro děti s odkladem povinné školní docházky. Mateřská škola v rámci doplňkových aktivit zpestřuje dětem přípravu pro vstup do ZŠ a to formou Kouzelného malování rozvoj grafomotoriky, Radostného cvičení rozvoj jemné a 16

17 hrubé motoriky a také S flétničkou za písničkou rozvíjíme sluchové vnímání, rytmus v těle, správné dýchání, artikulační cvičení, modulace hlasu, aj. Hrátky s hlínou podporují rozvoj jemné motoriky tak důležité pro rozvoj pohyblivosti mluvidel. Když pracuje ruka, rozvíjí se řeč. Jednotlivé aktivity probíhají v odpoledních hodinách 1x týdně. Všechny aktivity směřující k rozvoji a podpoře komunikačních schopností jsou v souladu s cíli našeho školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Duhová školka. Další aktivity: Čteme dětem s rodiči správný řečový vzor, naslouchání, povídání o přečteném, rozvoj čtenářské gramotnosti, odborné besedy, přednášky pro rodiče Význam logopedické prevence u předškolních dětí, Školní zralost, ukázky praktických logopedických činností Logopedická prevence ve vzdělávací práci poradenská a konzultační činnost /konzultace při reedukaci, konzultace při vývojových problémech dítěte, hodnocení školní zralosti, nápravná cvičení jemné a hrubé motoriky, naplňování individuálních vzdělávacích plánů, příprava předškoláků na vstup do základní školy, pomoc při odkladu školní docházky / Tvořivé dílny výroba logopedických pomůcek, pomůcek k rozvoji motoriky Hrou pochopíme druhé /ARCELOR MITTAL/ Cíl: Pochopení a důležitost integrace dětí se zdravotním postižením do běžného života. Tolerance, vzájemný respekt, porozumění, rozvoj základních lidských hodnot ve vztahu ke zdravotně postiženým dětem. Realizace: /květen - listopad 2014/ Zkus si to taky - beseda s nevidomým, neslyšícím Sportovní den - zábavné sportovní odpoledne plné her a soutěží - ztížené podmínky děti vystavily situacím, ve kterých žijí handicapovaní kamarádi Hrou proti šikaně / OSTRAVA!!! / Cíl: Spoluvytváření prostředí pohody ve svém okolí, vnímání lidí s jejich odlišnostmi jako přirozeným stavem. Vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách a pochopení, že způsob života má vliv na lidské zdraví. Získání základního povědomí o tom, co je dobré a co špatné, co se smí a co ne. Realizace: / leden prosinec 2014/ Organizování zájmových kroužků v odpoledních hodinách v průběhu celého roku Veselá angličtina - Radostné cvičení - Hrátky s hlínou 17

18 Galerie dětských prací MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA DUBINA, F. FORMANA 13, Zdraví nás baví - zpracování tématu - zdravý životní styl Krajina snů - zpracování - využití netradičního materiálu při vytváření snového světa Co je dobře a a co špatně - výtvarné zpracování správných a špatných životních návyků Zahradní slavnost Hrad pro královnu - kreativní práce s pískem - společná tvořivá práce skupin dětí Zahradní slavnost - veselé odpoledne s rodiči při plnění zábavných soutěžních úkolů Děti, pozor, červená /VEOLIA/ Cíl: naučit děti myslet, předvídat, rozvíjet smysly, postřeh, vnímat co je a co není bezpečné zvažovat následky, orientovat se v dopravním prostředí. Realizace:/ září 2013 červen 2014/ Bezpečně na silnici - akce na dopravním hřišti na ZŠ - spolupráce s městskou policií Děti, pozor, červená! - akce na školní zahradě MŠ Honzíkova cesta - beseda s policií Beseda s policií - BESIP 18

19 8 Akce tříd mateřské školy MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA DUBINA, F. FORMANA 13, typ akce zúčastněné třídy Výlety do přírody 1, 2, 6, 7, 8 Tematický výlet do Bělského lesa 1-8 Koncert hudební pohádka 1-8 Návštěva ZUŠ v. Petržely 1, 2, 6, 7, 8 Dopravní školička 1-8 Besedy knihovna 1, 2, 6, 7, 8 Exkurze 1, 2, 3, 8 Výstavy - velikonoční, vánoční 1,2,3,4,5,6,7,8, Olympiáda 1, 2, 6, 7, 8 Karneval 1-8 Divadlo v MŠ 1-8 Drakiáda 1, 2, 3 Mikulášská nadílka 1-8 Vánoční den 1-8 Škola volá 1, 2, 6, 7, 8 Plavání 1, 2, 6, 7, 8 Pyžamový den 2 Hledání pokladu 1, 5 Oslava MDD

20 9 Partnerské vztahy spolupráce školy 9.1 Spolupráce mezi třídami Akce třída Děti dětem představení, cvičení 1 8 Vzájemná vystoupení Spolupráce s rodiči Rozloučení s předškoláky 1, 2, 6, 7, 8 Besídka pro rodiče 1-8 Zdobíme školku 6, 8 V kuchyni se smaží, vaří. 2, 3, 5, 8, 4 Mámo, táto, pojď si hrát 1-8 Karnevalový rej 4 Malí zahradníci 5, 8 Čtení rodičů dětem 7, 3 Podzimní tvoření 4, 7 Tvořivé dílny vánoce, velikonoce Spolupráce se základní školou Akce Třída Zápis nanečisto 1, 2, 6, 7, 8 Cvičíme pro zdraví v ZŠ 1-8 Beseda s učiteli ZŠ 1-8 Akce na dopravním hřišti ZŠ 1, 2, 6, 7, 8 Hledáme talenty - zpěvácká soutěž Spolupráce se SRPŠ Akce Drakiáda Tvořivé dílničky Zahrada pro všechny 20

21 10 Prevence rizik a školní úrazovost počet úrazů počet záznamů v knize úrazů 2 počet odeslaných záznamů o úrazech 0 Místo úrazu počet ve třídě 1 na školní zahradě 0 při pobytu venku 1 výlety a exkurze 0 výuka plavání 0 a jiné 0 21

22 11 Vyřizování stížností MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA DUBINA, F. FORMANA 13, 11.1 Stížnosti proti rozhodnutí ředitele školy podle správního řádu datum podání obsah stížnosti stěžovatel vyřízení Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání datum podání obsah stížnosti stěžovatel vyřízení Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů datum podání obsah stížnosti stěžovatel vyřízení Poskytování informací Podané písemné žádosti o informace 2 Podaná odvolání proti rozhodnutí 0 22

23 12 Materiálně - technické podmínky vzdělávání - zkvalitňování vybavení tříd - obnovení a doplnění tříd dětským nábytkem vyhovující antropometrickým požadavkům /židle, stoly, lehátka/, - zajištění ICT vybavenosti interaktivní tabule - průběžné doplňování a obnovování zařízení novými učebními pomůckami, hračkami, výtvarným a pracovním materiálem, dle nabídky trhu odpovídající počtu dětí, - hračky, učební pomůcky a další doplňky byly umístěny tak, aby je děti mohly samostatně brát /vybavení policemi a úložnými boxy/, - vytváření nových hracích koutků /variabilních i stálých/ dle zájmu dětí s doplněním funkčních a podnětných pomůcek různého materiálu, které napomáhají tvůrčímu a prožitkovému učení, vytvořit takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí, - průběžné doplňování školní knihovny o nové vycházející tituly, - podíl dětské tvořivosti na úpravě interiéru a exteriéru mateřské školy, - zvelebení a vybudování školní zahrady pro pohybový rozvoj dítěte, - údržba a rozsáhlé opravy - výměna plastových oken - malování - rekonstrukce sociálního zařízení - pravidelná kontrola a údržba objektu / elektro, instalatérské / 23

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Výchova ke zdraví v předškolním vzdělávání Příloha č. 7.6 k čj: ČŠI 233/06-3 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Výchova ke zdraví v předškolním vzdělávání Příloha č. 7.6 k čj: ČŠI 233/06-3 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Výchova ke zdraví v předškolním vzdělávání Příloha č. 7.6 k čj: ČŠI 233/06-3 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mníšek pod Brdy, Nová 499,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIK-628/10-K

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIK-628/10-K Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIK-628/10-K Název kontrolované osoby: Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Sídlo: Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov IČO: 70 834 598 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 177/09-01 Mateřská škola Hellichova, Praha 1-Malá Strana, Hellichova 13/300 Adresa: Hellichova 13/300, 118 00 Praha 1 Identifikátor:

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-482/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 Za Nádražím 223, 381 01

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nová Ves Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15 Identifikátor školy: 600 056 465 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 Čj: ČŠI

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1039/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1039/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 24 255 378 Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s. r. o. Na Příkopě 11/8,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-11/14-J. Mateřská škola DUHA Třebíč Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-11/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 283 311 Mateřská

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více