Systémy pro podporu rozhodování. Datový management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy pro podporu rozhodování. Datový management"

Transkript

1 Systémy pro podporu rozhodování Datový management 1

2 Připomenutí obsahu minulé přednášky Systémy pro podporu rozhodování - hlubší pohled Konfigurace DSS Definice DSS Charakterizace a možnosti DSS Komponenty DSS (sybsystém datového, modelového a znalostního managementu, subsystém uživatelského rozhraní+uživatel) Hardware pro DSS 2

3 4. Datový management: sklady, přístup a vizualizace Principy MSS Nové koncepce Objektové databáze Inteligentní databáze Datové sklady On-line analytické zpracování (OLAP) Multidimensionalita Dolování v datech (Data mining) Internet / Intranet / Web 3

4 4.1 Motivační příklad: Datové sklady a DSS ve velké organizaci 2-3 miliony datových záznamů zpracováno měsíčně Jak to zvládnout a zorganizovat? Jak je využít pro podporu rozhodování? Jak nezvyšovat náklady? Jak zefektivnit službu zákazníkům? Jak efektivně využívat zdroje? Jak zvýšit celkovou kvalitu služeb? Odpověď Vytvořit obsažnou databázi (datový sklad) a použít DSS Velmi efektivní 4

5 4.2 Datové sklady, přístup, analýza a vizualizace Co dělat se všemi daty, která organizace sbírají, uchovávají a využívají (ve stále větším měřítku)? Současně narůstá počet uživatelů těchto dat (síťový přístup, nízká cena zpracování dat ) - - > Informační zahlcení! viz: Datové sklady Přístup k datům Dolování v datech (Data mining) Řešení On-line analytical processing (OLAP) Vizualizace dat = hlavní problémy při správě IT 6

6 4.3 Povaha a zdroje dat Data: Nezpracovaná, bez specifického významu (alfanumerická, obrázky, zvuky,...) Informace: Data organizovaná tak, aby vyjadřovala určitý význam pro příjemce Znalost: Datové položky organizované a zpracované tak, aby vyjadřovaly porozumění, zkušenost, nashromážděné učení a expertízu vzhledem k danému problému nebo činnosti DSS databáze mohou obsahovat jak data, tak informace nebo znalosti Datové položky v DSS mohou mít formu dokumentu, obrázku, mapy, zvuku, animace, nebo videa 7

7 Zdroje dat Interní Externí Personální 8

8 4.4 Sběr dat a související problémy Potřeba získávání dat z více interních a externích zdrojů Sběr dat v terénu Získávání dat od lidských respondentů Nutnost ověřování a filtrace dat Kvalita a integrita dat Data nejsou správná nejsou k dispozici včas nejsou správně indexována neexistují 9

9 Metody sběru zdrojových dat Ručně nebo pomocí přístrojů a senzorů Reprezentativní metody Časové studie Průzkumy Pozorování Dotazování expertů Systémy pro automatickou detekci a korekci chyb v sebraných datech 10

10 4.5 Internet a komerční databázové služby Pro externí data: Internet: hlavní dodavatel externích dat Komerční databanky : prodávají přístup ke specializovaným databázím Mohou přidávat externí data k MSS v pravý čas a s vynaložením rozumných nákladů 11

11 Některé zdroje externích dat Existuje mnoho zdrojů veřejně dostupných dat, přičemž ke mnoha z nich je přístup přes Internet. Např. základní zdroje v USA: Federální publikace Survey of Current Business (Department of Commerce) (continues Business Conditions Digest in short form)--měsíčně, obecné obchodní podmínky Monthly Labor Review (Department of Labor) měsíční statistika zaměstnanosti (časopis obsahující články) Employment and Earnings (Department of Labor)--měsíčně, podrobnější než Monthly Labor Review Jiné zdroje International Monetary Fund zprávy IMF, včetně měnových kurzů, pro podílející se země Moody's periodické manuály obsahující hutnou informaci o většině velikých amerických korporací, určeno pro investory Standard & Poor's pravidelně doplňovaná zpráva o finanční stabilitě většiny amerických korporací Advertising Age--marketingový časopis, s vysokým podílem údajů o marketingu

12 Reprezentativní komerční databanky (U.S.A.) Compustat Dow Jones Information Service Interactive Data Corporation Lockheed Information Systems Mead Data Central - Lexis a Nexis ALACRA KnowledgeExpress Albertina icome 13

13 Internet/Web a podnikové databáze a systémy Použití Webovských prohlížečů k přístupu k informacím důležitým pro zaměstnance a zákazníky implementaci exekutivních informačních systémů implementaci systémů pro podporu skupinového rozhodování (GSS) Některé systémy řízení databáze poskytují data ve formátu HTML 14

14 4.6 Systémy pro řízení databází v DSS SŘBD (DBMS): Program pro zabezpečení práce s databází: vstup (nebo přidání) informací, aktualizace, mazání, manipulace, uchovávání a výběr informací SŘBD v kombinaci s jazykem pro modelování tvoří typickou dvojici vývojových prostředků využívanou při konstrukci DSS nebo MSS SŘBD jsou navrženy tak, aby zvládaly práci s velkým množstvím informací 15

15 4.7 Organizace a struktura databází Relační databáze Hierarchické databáze Síťové databáze Objektové databáze Multimediální databáze 16

16 4.8 Datové sklady Fyzická separace operačního prostředí a prostředí na podporu rozhodování Účel: vytvořit úložiště dat umožňující přístup k operačním datům Transformace operačních dat do relačního tvaru Z TPS přicházejí pouze data potřebná pro podporu rozhodování Data jsou transformována a integrována do konzistentní struktury Datové skladování (nebo skladování informací): řešení problému přístupu k datům Koncoví uživatelé provádějí ad hoc dotazování, analýzu reportů a vizualizaci dat 17

17 Výhody datových skladů Zvýšení produktivity znalostních pracovníků Podporují všechny požadavky rozhodovatelů na data Zabezpečují okamžitý přístup ke kritickým datům Izolují operační databáze od ad hoc zpracování dat Dávají souhrnné informace na vysoké úrovni Zabezpečují možnosti detailních pohledů 18

18 Výhody datových skladů Datové sklady poskytují: Zvýšenou podnikovou inteligenci (business intelligence) Konkurenční výhodu Zlepšené služby zákazníkům a jejich spokojenost Možnost tvorby rozhodnutí Pomoc při usměrňování podnikových procesů 19

19 Architektury datových skladů Dvojúrovňová (two-tier) architektura Tříúrovňová (three-tier) architektura 20

20 Dvouúrovňová architektura datového skladu (Petr Vršek, SOFTMODEL)

21 Repositář Interní zdroje Externí zdroje SW pro akvizici dat DB server EIS/DSS server EIS klient DSS klient EIS klient Datový sklad Multidim. Databáze Tříúrovňová architektura datového skladu

22 Složky datového skladu Velká fyzická databáze Logický datový sklad Datový trh (data mart) a aplikace: Systémy pro podporu rozhodování (DSS) a exekutivní informační systémy (EIS) 23

23 Vhodnost použití datových skladů Pro organizace, ve kterých Data se nacházejí v různých systémech Management využívá řídící přístupy založené na informacích (information-based) Velká báze zákazníků různého typu Některá data mají různou reprezentaci v různých systémech Data jsou ukládána ve vysoce technické a těžko dekódovatelné formě 24

24 Charakterizace datového skladování Data jsou organizována dle konkrétního typu subjektu a obsahují pouze informace relevantní konkrétní podpoře rozhodování (např. zákazník, obor činnosti apod.) Data jsou integrovaná z různých formátů v různých zdrojích do konzistentního tvaru Časově proměnná data za období 5-10 let Po vstupu do skladu se data už nemění ani neaktualizují 25

25 Výhody struktury datových skladů Integrita dat Konzistence v časových dimenzích Vysoká efektivnost Nízké provozní náklady Lze uchovávat data na různých úrovních sumarizace Poskytuje zákazníkům rychlý přehled 26

26 4.9 Vizualizace dat a multidimensionalita Digitální obrázky Technologie pro vizualizaci dat Geografické informační systémy Grafická uživatelská rozhraní Multidimenzionální prezentace Tabulky a grafy Virtuální realita Prezentace Animace 27

27 Multidimenzionalita 3-D + tabulky Data mohou být organizována způsobem, jakým je chtějí vidět spíše manažeři než systémoví analytici Lze lehce a rychle dosáhnout různých způsobů prezentace stejných dat Dimenze: výrobky, prodejci, segmenty trhu, obchodní jednotky, geografické lokality, distribuční kanály, země, průmysl Jednotky: peníze, objemy prodeje, propočty na hlavu, majetkový profit, aktuální versus předpověděné Čas: denně, týdně, měsíčně, čtvrtletně nebo ročně 28

28 Omezení multidimenzionality Až o 40% více paměti počítače než odpovídající relační databáze Vyšší cena až o 50% Navýšení spotřeby systémových prostředků a času Složitější rozhraní a údržba Multidimenzionalita je obzvláště populární u exekutivních informačních a podpůrných systémů 29

29 4.10 OLAP: Přístup k datům, dolování, dotazování a analýza Online Analytical processing (OLAP) DSS a EIS výpočty prováděné koncovými uživateli pomocí online systémů V protikladu je online zpracování transakcí (online transaction processing OLTP) Generování dotazů Aktivity OLAP Požadování ad hoc reportů Provádění statistických analýz Konstrukce multimediálních aplikací 30

30 OLAP využívá datový sklad a soubor nástrojů Nástroje pro dotazování Tabulky Nástroje pro dolování v datech Nástroje pro vizualizaci dat 31

31 Data Sou rc e s Busin ess Com m unica tion Qu erying Internal Da ta Sou rces Extern al Da ta Sou rces Da ta Acquisition, Extraction, Deliver y Tra nsformation Da ta Wa rehou se Repor t Gen era tion Sprea dsheet Forecastin g Analysis Modelin g Da ta Presen ta tion a nd Visualiza tion Mu ltim edia EIS, Others On line Analytica l Processin g FIGURE 4.1 Data Warehousing and Online Analytical Processing (OLAP).

32 Architektura multidimenzionálního OLAP (MD-OLAP)

33 Architektura relačního OLAP (ROLAP)

34 OLAP Packages DSS Web (MicroStrategy, Inc.) Oracle Express Server (Oracle Corp.) DataFountain (Dimensional Insight Inc.) Pilot Internet Publisher (Pilot Software, Inc.) WebOLAP (Information Advantage Inc.) Focus Fusion (Information Builders, Inc.) Business Objects Inc. (Business Objects) InfoBeaconWeb (Platinum Technology, Inc.) BrioQuery (Brio Technology Inc.) Data multidimensionality - In Touch/ Pilot personal cubes 35

35 Data Mining - dolování v datech Pojem pokrývající odkrývání znalostí v databázích extrakci znalostí datová archeologie explorativní analýza dat zpracování obrazců dat bagrování v datech rozsáhlý sběr informací ( žně ) 36

36 Hlavní charakteristiky a cíle dolování v datech Data jsou často hluboko zahrabána Architektura klient/server Účinné nové nástroje -- zahrnují pokročilé vizualizační nástroje -- pomáhají odstranit nánosy na informacích Úprava a synchronizace dat Užitečnost měkkých dat (obvykle textové soubory) Koncový uživatel, provádějící dolování, mívá k dispozici nástroje pro detailizaci pohledů na data (data drills) a jiné mocné dotazovací nástroje bez potřeby znalostí programování Často zahrnuje nálezy neočekávaných výsledků Nástroje jsou často kombinovány s tabulkovými procesory atd. Paralelní zpracování pro dolování v datech 37

37 Aplikační oblasti pro dolování v datech Marketing Bankovnictví Prodej Výroba Obchodování na burze Pojišťovnictví Počítačový hardware a software Vláda a obrana Letectví Péče o zdraví Rozhlasové a televizní vysílání Kriminalistika 38

38 4.11 Inteligentní databáze a dolování v datech Vývoj aplikací pro MSS vyžaduje přístup do databází AI technologie (ES, ANN) pomáhají při řízení databáze Propojení ES s velkými databázemi Příklad: optimalizace dotazů Rozhraní v přirozeném jazyce 39

39 Inteligentní dolování v datech Použití inteligentního prohledávání k nalézání informací v datových skladech, které dotazy a reporty nejsou schopny efektivně objevit Nalézání obrazců v datech a na jejich základě odvozování pravidel Použití obrazců a pravidel k návodům při rozhodování a předpovědích Dolováním v datech lze získat pět obecných typů informací: 1) asociace, 2) posloupnosti, 3) klasifikace, 4) shluky a 5) předpovědi 40

40 Hlavní nástroje používané v inteligentním dolování v datech Případové uvažování (Case-based Reasoning) Neurální výpočty (Neural Computing) Inteligentní agenti (Intelligent Agents) Jiné nástroje rozhodovací stromy indukce pravidel vizualizace dat 41

41 Inteligentní databáze jako integrace ES a databáze

42 4.12 Souhrn Data pro rozhodování přicházejí z interních a externích zdrojů Systém pro řízení báze dat (SŘBD) je jednou z hlavních složek většiny systémů na podporu managementu Znalost nejnovějšího pokroku v této oblasti je velmi důležitá Data jsou zlatým dolem informací, pokud je dokážeme vydolovat Organizace skladují data a dolují v nich Nástroje pro multidimenzionální analýzu a nové podnikové architektury systémů jsou velmi užitečné Užitečné jsou rovněž nástroje OLAP 43

43 Souhrn (pokrač.) Objektový přístup k analýze systémů, k jejich návrhu a implementaci může být velmi vhodný Nové formáty dat pro multimediální SŘBD Internet a intranety použitím Webovských prohlížečů pro přístup SŘBD Zabudované metody umělé inteligence v SŘBD 44

44 Literatura L. Lacko: Databáze: datové sklady, OLAP a dolování dat. ComputerPress,

45 Konec 46

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod Diplomová práce 2013 Bc. Pavel Stejskal Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově

Více

Informační systémy Teorie. KICT přednáška

Informační systémy Teorie. KICT přednáška Informační systémy Teorie KICT přednáška Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace

Více

Modelování a návrh datových skladů

Modelování a návrh datových skladů Modelování a návrh datových skladů Doc. Ing. B. Miniberger, CSc. BIVŠ Obsah 1. Přednáška I. Základy modelování datových skladů (DW) 2. Přednáška II. ETL procesy III. Data Mining IV. Kvalita dat a BI Literatura

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů, Řízení firmy

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

Metodika návrhu multidimenzionální databáze v prostředí zemědělského podniku

Metodika návrhu multidimenzionální databáze v prostředí zemědělského podniku ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Metodika návrhu multidimenzionální databáze v prostředí zemědělského podniku disertační práce Autor: Školitel: Ing. Jan Tyrychtr doc. Ing.

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Jan Rubáš

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ Doc. Ing. Bohuslav VÍŠEK, CSc. Anotace: Článek poukazuje na význam informačního

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

4IT450 Podpora CASE při vytváření databází

4IT450 Podpora CASE při vytváření databází Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky 4IT450 Podpora CASE při vytváření databází Závěrečná práce týmu CASE jaro 2011 Tým Jana Svitalská (vedoucí týmu) Timur Nigmatullin Radim

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Obr. 1 Plochý soubor s daty

Obr. 1 Plochý soubor s daty 2. Databáze 2.1 Relační databáze V prehistorii databází byla data ukládána v jednom velkém plochém souboru (tzv. flat file) ke kterému se přistupovalo indexsekvenčními metodami (ISAM). Soubor byl indexován

Více

Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel

Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel verze 7 SC09-3606-04 IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel verze

Více

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT

Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Metodika pro zájemce o uplatnění v oblasti ICT Mgr. Ing. Vladimír Očenášek, Ing. Jan Jarolímek, Ph.D., Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/01.0004

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler

Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler Modelování procesů a procesní řízení Představen na CEBITu Hannover - Germany Vítězslav Vlasák, leden 2015 Obsah prezentace Profil a služby

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec

Řízení telekomunikačních sítí a služeb. Zdenek Brabec Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zdenek Brabec Autor: Zdenek Brabec Název díla: Řízení telekomunikačních sítí a služeb Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Univerzitní informační systém Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Milan Šorm Brno 2002 Chtěl bych

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Databázové technologie (DB) Databázové systémy 1(DB1) Databázové systémy 2 (DB2) Případové studie databázových

Více