Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s."

Transkript

1 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

2 1. Východiska Předkládaný dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. (dále jen MUP) na rok 2009 vychází z komplexního Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období Záměry rozvoje vzdělávací činnosti, rozvoj akreditovaných studijních programů 2.1. Další profesní rozvoj akreditovaných studijních oborů a programů. Jedná se v roce 2009 o tyto studijní obory: bakalářské studium Mezinárodní vztahy a evropská studia; navazující magisterské studium oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia; doktorský studijní obor Mezinárodní vztahy a evropská studia uskutečňovaný v rámci doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů; bakalářské studium International Relations and European Studies; navazující magisterské studium International Relations and European Studies; bakalářské studium Veřejná správa; navazující magisterské studium oboru Evropská studia a veřejná správa; bakalářské studium Humanitní studia bakalářské studium Průmyslového vlastnictví; navazující magisterské studium oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví; bakalářské studium oboru Mezinárodní obchod; bakalářský studijní obor Anglofonní studia. Příprava kvalitního zajištění výuky v těchto oborech v roce 2009 bude hlavní náplní činnosti MUP Zahraniční spolupráce Součástí zkvalitnění výuky je i zajištění možností studentů MUP studovat na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus. Dále budou prohlubovány možnosti pracovních stáží v zahraničí v rámci aktivity Erasmus Work Placements. 2

3 Uzavřené bilaterální smlouvy pro akademický rok 2008/ 09 v rámci programu Erasmus Bakalářské studium Stát Název univerzity Počet studentů Doba studia měsíců Belgie Facultés Universitaires Catholiques de Mons Belgie Universiteit Gent Bulharsko University of National and World Economy Dánsko Åarhus Universitet Dánsko Syddansk Universitet, Sonderborg Finsko University of Lapland (Lapin yliopisto) Finsko University of Tempere (Tampereen yliopisto) Francie Université de Rennes Francie Université Robert Schuman - Strasbourg III Francie Institut d Etudes Politiques de Paris Itálie Universita` degli Studi di Trento Irsko Institut of Technology Tallaght (ITT), Dublin Maďarsko University of Debrecen (Debreceni Egyetem) Německo Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg Německo Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Německo Universität Bremen Nizozemí Universiteit Twente, Enschede Norsko Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Polsko Universytet Jagielloński, Krakow Řecko University of Piraeus Slovensko Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Španělsko Universidad de Santiago de Compostela Španělsko Universidad de Salamanca Španělsko Universitat Autonoma de Barcelona Švédsko Linköpings Universitet Švédsko Mittuniversitet Sundvall Švédsko Högskolar i Kalmar Turecko Sabanci University Velká Nottingham Trent University Británie Velká University of Kent (Canterbury) Británie Celkem Magisterské studium Stát Název univerzity Počet studentů Doba studia Belgie Facultés Universitaires Catholiques de Mons Belgie Universiteit Gent Bulharsko University of National and World Economy Dánsko Aarhus Universitet Dánsko Syddansk Universitet, Odense Finsko University of Lapland (Lapin Yliopisto) Finsko University of Tempere (Tampereen yliopisto) Počet měsíců celkem Počet měsíců celkem 3

4 Francie Institut d Etudes Politiques de Paris Itálie Universita` degli Studi di Trento Irsko Institut of Technology Tallaght (ITT), Dublin Maďarsko University of Debrecen (Debreceni Egyetem) Německo Helmut-Schmidt-Universität/Universität Německo Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) Německo Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Německo Hochschlule Bremen Norsko Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Polsko Universytet Jagielloński, Krakow Řecko University of Piraeus Slovensko Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Španělsko Universidad de Santiago de Compostela Španělsko Universitat Autonoma de Barcelona Švédsko Linköpings Universitet Švédsko Mittuniversitet Sundvall Švédsko Högskolar i Kalmar Turecko Sabanci University Velká Nottingham Trent University Británie Velká University of Kent (Canterbury) Británie Celkem V roce 2005 byla uzavřena dlouhodobá smlouva a výměně studentů s John Marshall Law School v Chicagu (USA). Každý akademický rok pak dochází k vzájemné výměně 1 až 2 studentů. Rovněž byla uzavřena smlouva s kanadskou univerzitou Concordia University (Montreal, Kanada). V rámci této smlouvy se v akademickém roce 2008/2009 uskuteční výměna 5 studentů (jeden pro celý akademický rok, 4 na jeden semestr). Pro studenty oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia byla uzavřena bilaterální smlouva s National Chengchi University, Taiwan o výměně 2 studentů na celý akademický rok. 3. Vědeckovýzkumné záměry na rok Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií bude, vedle pedagogické činnosti, vyvíjet vědeckovýzkumnou činnost v rámci: Akademických center Grantů Zahraniční spolupráce Spolupráce s akademickými a vědeckovýzkumnými instituty a pracovišti Certifikátů. 4

5 Akademická centra Centrum pro studium Středního východu (CMES) Centrum filozofie (CoP) Centrum bezpečnostních studií (CBS) CENTRUM PRO STUDIUM STŘEDNÍHO VÝCHODU (CMES) MUP založila v říjnu 2005 Centrum pro studium Středního Východu (Center for Middle Eastern Studies - CMES). Činnost Centra probíhá výhradně v anglickém jazyce. V roce 2009 bude pokračovat v konání diskusí formou kulatých stolů, s měsíční periodicitou na aktuální společenská, politická, ekonomická či bezpečnostní témata vztahující se k regionu Blízkého východu. Nově by měla být zahájena spolupráce s nevládní organizací Člověk v Tísni, o.p.s. na projektu Kurzy rozvojové spolupráce v rámci tříletého (do roku 2011) mezinárodního projektu podporovaného Evropskou komisí: To Act You Have to Know. Do projektu budou zapojeny partnerské instituce v ČR (MU Brno, ZČU Plzeň) na Slovensku, v Maďarsku a Polsku. CENTRE OF PHILOSOPHY (CoP) V listopadu 2006 bylo založeno Centrum pro studium filozofie v. Cílem je zapojit studenty a akademické pracovníky do odborné diskuse o filozofických a teoretických tématech prostřednictvím pořádání seminářů, konferencí a publikačních činností. Činnost Centra probíhá v anglickém jazyce. Aktivity v roce 2009 budou orientovány na konání diskusí formou kulatých stolů, s periodicitou dvakrát za semestr. Pro rok 2009 se jako "nosné téma" jeví problematika rozdílného přístupu a interpretace základních (demokratických) hodnot v kontextu sjednocující se a rozšiřující se Evropy, tak jak byla prezentována vedoucím střediska, dr. Charlesem Robinsonem na konferenci Values and Diversity. Culture, Religion and the Law in Contemporary Europe v srpnu 2008 v Plzni, kde přednesl příspěvek: Hermeneutic Value Pluralism and Deliberative Democracy in Europe. CENTRUM BEZPEČNOSTNÍCH STUDIÍ (CBS) Pro rok 2009 se předpokládá zahájení systematických aktivit CBS, kde by pod neformálním vedení dr. Oldřicha Bureše byl pro studenty i pedagogy MUP vytvořen prostor (jednou měsíčně) pro diskutování aktuálních bezpečnostních témat. Ve druhé polovině roku 2009 by měla být uspořádána studentská bezpečnostní konference. Jako partneři pro pořádání diskusí a případně i širší spolupráci v dalších letech se nabízejí například Prague Security Studies Institute (PSSI) nebo Jagello V rámci CMES a CBS bude zahájena spolupráce s Informačním centrem OSN v Praze Granty Standardní grant GAČR na léta Téma: Asymetrické hrozby a národní bezpečnost: vyhodnocení stávajících a perspektivních hrozeb a rizik pro ČR a EU Řešitelem projektu je odborník na mezinárodně bezpečnostní problematiku PhDr. Emil Sulejmanov, Ph.D. 5

6 Postdoktorský grant GAČR na období Téma: Protiteroristická politika Evropské unie po 11. září 2001 Řešitel grantu je odborník na bezpečnostní problematiku Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D. V případě obou grantů se pro rok 2009 předpokládají konferenční a publikační výstupy dle harmonogramu jejich řešení. Prezentace paperu na 2009 International Studies Association Annual Convention in NEW YORK CITY, NY, USA, FEBRUARY 15-18, Přihláška na 2009 American Political Science Association Annual Convention in Toronto, Canada, 21st World Congress of Political Science (IPSA), July 12-16, 2009, Santiago, Chile 5th ECPR General Conference, Potsdam, September, 2009 ECPR 2009 Joint Sessions, 14th - 19th April 2009, Lisbon 3-5denní pracovní cestu do Haagu a Brusselu Spolupráce s akademickými a vědecko-výzkumnými instituty a pracovišti V oblasti mezinárodních vztahů a evropských studií probíhá spolupráce s předními akademickými a odbornými instituty a pracovišti, především pak s Ústavem mezinárodních vztahů, Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a Českou společností pro politické vědy. S těmito institucemi jsou spolupořádány konference či jiné semináře, dochází k vzájemnému pozvání na akce odborného zaměření. Probíhá rovněž spolupráce s takovými institucemi jako jsou Fakulta sociálních studií MU Brno, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd UK, Česká asociace evropských studií, University of Manchester (Velká Británie), Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách CEFRES, East China University Shanghai Certifikáty CERTIFIKÁT: International and European Studies Od akademického roku 2004/05 je nabízeno v každém semestru bakalářským (druhý a třetí ročník) a magisterským studentům (oba ročníky) 5 7 odborných předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Kurzy jsou zaměřeny na tématiku International and European Studies v celé šíři politologických, ekonomických a právních aspektů. Každý zájemce o Certifikát musí absolvovat celkem 5 anglicky vyučovaných kurzů. Během jednoho semestru lze absolvovat maximálně 2 tyto kurzy. Plnění podmínek Certifikátů se tak nutně rozloží minimálně do třech semestrů. Absolvované předměty lze případně sčítat i napříč bakalářským a magisterským studiem. Certifikát se uděluje na konci bakalářského a magisterského studia Katedra právních disciplin a veřejné správy Vzdělávací činnost Katedra zajišťuje jako oborová hlavní výuku na bakalářském oboru Veřejná správa (VS) a na magisterském oboru Evropská studia a veřejná správa (ESVS), ale zajišťuje výuku i na ostatních oborech, především na oboru Průmyslové vlastnictví a Mezinárodní vztahy a evropská studia a Mezinárodní obchod. Její tvůrčí a výzkumná aktivita bude zaměřena jednak 6

7 na reakreditaci bakalářského oboru Veřejná správa v prezenčním i kombinovaném studiu a na další rozvoj magisterského navazujícího oboru ESVS v prezenčním i kombinovaném studiu a to ve vazbě na systém evropských kreditů ECTS. Je to především otázka stálého zvažování, popř. úpravy přijaté koncepce obou oborů a vazeb jednotlivých předmětů, úpravy témat diplomových prací i státních a bakalářských zkoušek Vědeckovýzkumné záměry Výzkumná práce učitelů je zaměřena především na další rozvoj jednotlivých předmětů a jejich zajištění kvalitními a novými učebními pomůckami, které reagují nejen na vývoj práva i obecně ve společnosti. Z tohoto hlediska bude jedním z hlavních výzkumných úkolů řešení výzkumného projektu na rok 2009 rozpracování závěrů konference konané na MUP v květnu 2008 zaměřené na Současné trendy ve vývoji veřejné správy a na klíčové předměty oboru veřejná správa i Evropská studia a veřejná správa, a to na Úvod do teorie veřejné správy a Teorii veřejné správy, která je nejen teoretickým základem zmíněného bakalářského i magisterského oboru, ale základem bakalářské zkoušky oboru Veřejná správa, tak i státní závěrečné zkoušky oboru Evropská studia a veřejná správa. Má ovšem význam i pro jiné obory, např. pro obor Mezinárodní vztahy a evropská studia, kde je také přednášen. Výuka tohoto kurzu i jeho vědecký rozvoj na MUP bude v r personálně zajištěna prof. JUDr. Richardem Pomahačem, CSc., špičkovým představitelem tohoto oboru v ČR, i JUDr. Jiřím Grospičem, CSc., který se tímto oborem zabývá na Ústavu státu a práva AV ČR i na Právnické fakultě ZUČ v Plzni, a dalšími odborníky. Všichni vystoupili s podnětnými referáty na zmíněné konferenci MUP. Úkol tak navazuje na vnitřní výzkumný úkol MUP Základy teorie veřejné správy, jehož řešení probíhalo v r V oblasti výzkumu amerického práva bude pokračovat vědecká spolupráce i výměna studentů s John Marshall Law School v Chicagu (JMLS), kde je možné též doktorské studium zaměřené na právní discipliny, včetně veřejné správy a duševního vlastnictví. V rámci oboru Evropská studia a veřejná správa bude Katedra právních disciplin a veřejné správy roce 2009 rozvíjet i navazující obory související s regionalistikou a veřejnou správou a předpokládá se pokračování výzkumu v této oblasti i v r Tradiční formou, kterou bude katedra ve výuce uplatňovat i v roce 2009, je zapojení vynikajících studentů do hlubší tvůrčí a odborné práce. Jsou to především tzv. právní hry, které jsou rozvíjeny v kursu Soutěžní právo (inscenace soudního procesu ve věci nekalé soutěže) a v kursu Duševní vlastnictví (tvorba reklamních spotů s jejich prezentací a vypracováním všech potřebných právních dokumentů), organizace návštěv studentů u soudu na případech zaměřených na nekalou soutěž i u správních orgánů (policie, magistrát) aj. V magisterském oboru Evropská studia a veřejná správa Katedra právních disciplin a veřejné správy úzce navazuje na obor Mezinárodní vztahy a evropská studia. Ve vazbě na řešená témata bude participovat i na odborných aktivitách Centra pro studium Středního východu Pořádání konferencí V roce 2009 se počítá s pořádáním konference Vliv Reformní smlouvy EU na český právní řád", odborný garant JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc., termín pořádání jednodenního konference březen 2009); v závislosti na posouzení reformní smlouvy Ústavním soudem ČR, může být téma konference změněno na problematiku Předsednictví ČR v Radě EU. 7

8 Účast na konferencích Seltenreich, R.: mezinárodní konference v Karolinu "Nové jevy v právu na počátku 21. století" (s příspěvkem "K problematice současné interpretace americké ústavy") Publikační činnosti Boháček, M., Jakl, L.: Právo duševního vlastnictví, Linde Praha (vydání se předpokládá koncem roku 2009) Zemánek, J.: "Změny v právu EU na základě Reformní smlouvy" (pracovní název) stať v odborném tisku (čas. Právní rozhledy nebo Jurisprudence), která bude dočasně sloužit rovněž jako doplněk k učebnici "Evropské právo používané jako základní literatura také v předmětu "Právní systém EU". (Tichý/ Arnold/ Svoboda/ Zemánek/ Král, C.H.Beck, její 4. vydání se předpokládá až koncem r. 2009) Pobyty v zahraničí Boháček, M.: John Marshall Law School, Chicago, 10 dní, květen-červen Spolupráce s akademickými a vědecko-výzkumnými instituty a pracovišti V oblasti právních disciplin a veřejné správy probíhá spolupráce s předními akademickými a odbornými instituty a pracovišti, především pak s VŠE v Praze, Právnickou fakultou UK, Právnickou fakultou MU v Brně, Právnickou fakultou Univerzity Komenského Bratislava, Ústavem státu a práva AV ČR aj. S těmito institucemi jsou spolupořádány konference či jiné semináře, dochází k vzájemnému pozvání na akce odborného zaměření Katedra průmyslového vlastnictví Vzdělávací činnost Katedra průmyslového vlastnictví zajišťuje výuku na bakalářském oboru Průmyslové vlastnictví a v magisterském oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví. Svoji činnost katedra dále rozvíjí i v rámci Ústavu právní ochrany průmyslového vlastnictví MUP, zejména pokud jde o mimosemestrální specializační kurzy a celoživotní vzdělávání Vědeckovýzkumné záměry Vědeckovýzkumná aktivita Katedry průmyslového vlastnictví se zaměřuje především na výzkum nejnovějších poznatků v oblasti právní ochrany průmyslového i jiného duševního vlastnictví u nás i ve světě, zejména ve vztahu k vývoji členských zemích EU a v zemích, v nichž v posledních letech nastává bouřlivý rozvoj průmyslu a mezinárodního obchodu, jako jsou země jihovýchodní Asie, Afriky a Jižní Ameriky. Výstupy z tohoto výzkumu jsou pak prezentovány ve formě studijních opor a učebnic, příspěvky do odborných časopisů a na konferencích pořádaných v rámci MUP, i ve spolupráci s jinými odbornými institucemi. S ohledem na tyto skutečnosti bude vědeckovýzkumná činnost katedry zaměřena na jeden ze základních předmětů bakalářského studia Přihlašování vynálezů a užitných vzorů do zahraničí, neboť v této oblasti došlo k uzavření nových mezinárodních úmluv, popřípadě k jejich doplnění, jako například u mezinárodní Smlouvy o patentové spolupráci. Vzhledem k legislativnímu vývoji u nás a v jiných zemích a ke vzrůstající globalizaci mezinárodního 8

9 obchodu bude nutno výzkumnou činnost zaměřit na mimoevropská teritoria, zejména na oblast jihovýchodní Asie, Indie a Afriky. V průběhu roku 2008 byla podána žádost o získání standardního grantového projektu GAČR Právní ochrana duševního vlastnictví při podnikání na roky , která byla zaregistrována pod č. 407/09/0625. Vzhledem k absenci komplexního řešení právní ochrany předmětů duševního vlastnictví při podnikání na jedné straně a s ohledem na důležitost této otázky jak pro malopodnikatelskou, tak i velkopodnikatelskou sféru, je třeba tuto problematiku zpracovat způsobem, který na jedné straně bude vycházet z teoretických východisek a na straně druhé straně bude výstup zpracován způsobem, který umožní jeho využití těmito subjekty. Kromě vypracování teoretických poznatků se předpokládá i vytvoření metodické pomůcky ve formě knižní, která by byla přístupná nejen studentům, ale i podnikatelským subjektům, včetně jednotlivých podnikatelů. Další formou výstupu budou konference a semináře, které budou pořádány v rámci Metropolitní univerzity Praha. Organizátorem a pořadatelem bude Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví MUP. Tento Ústav bude pověřen i pořádáním seminářů a konzultací pro specializované zájemce k dané problematice. V druhé polovině roku 2008 byl Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví MUP požádán Úřadem průmyslového vlastnictví, který je ústředním orgánem státní správy v tomto oboru, o řešení výzkumného úkolu Posuzování individuální povahy průmyslového vzoru. Řešení tohoto úkolu již započalo a jeho dokončení se předpokládá v roce Výstup řešení tohoto úkolu bude ve formě teoretického rozboru dané problematiky, na jehož základě bude navržena celostátní metodika hodnocení žádostí o registraci a řešení sporů v oblasti průmyslových vzorů. Samozřejmě půjde i důležitý podklad pro bakalářskou i magisterskou výuku v oborech právní ochrany průmyslového vlastnictví. V roce 2009 se předpokládá účast na rozhodování sporů o generické domény v rámci Arbitrárního a mediačního centra Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě Publikační činnosti Vzhledem k vědeckovýzkumným záměrům uvedeným v předchozích odstavcích, počítá Katedra průmyslového vlastnictví v roce 2009 s vydáním dále uvedených učebnic ve formě skript: Hošková,M., Přádná, Z.: Přihlašování vynálezů do zahraničí, skriptum; Jakl, L.: Práva na označení a průmyslové vzory, skriptum; Jakl, L.: Přihlašování vynálezů a užitných vzorů k jejich právní ochraně, skriptum. Hajn, P.: Antimonopolní právo a práva z duševního vlastnictví, skriptum; Matejka, J.: Počítačové a internetové právo, skriptum; Netušil,J., de Korver, Z.: Sporná správní řízení v oblasti průmyslových práv, skriptum Spolupráce s akademickými a vědecko-výzkumnými instituty a pracovišti V rámci navazování spolupráce s dalšími institucemi a vysokými školami se v roce 2009 počítá s pokračující spoluprací s Univerzitou Karlovou a Českým vysokým učením technickým v Praze. S ohledem na dobré zkušenosti z uplynulých let bude pokračovat úzká spolupráce s Úřadem průmyslového vlastnictví, která v oblasti celoživotního vzdělávání bude zakotvena do připravované smlouvy o spolupráci mezi tímto Úřadem a MUP. 9

10 Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví MUP (dále též jen Ústav ) bude ve vazbě na Katedru průmyslového vlastnictví zaměřen na vykonávání vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti v oblasti právní ochrany průmyslového vlastnictví a současně se bude podílet na přípravě a zdokonalování akreditovaného studijního oboru Průmyslové vlastnictví a navazujícího magisterského studijního oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví. Rovněž tak se zaměří na programy celoživotního vzdělávání pro patentové a známkové zástupce a ostatní specialisty průmyslově právní ochrany, kteří pracují v průmyslové, výzkumné a obchodní sféře. Na základě pověření MUP bude zajišťovat spolupráci s Institutem průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví, Celosvětovou akademií Světové organizace duševního vlastnictví a popřípadě s dalšími pedagogickými a vědeckovýzkumnými pracovišti, která se zabývají právní ochranou průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Bude dále vytvářen systému uplatňování absolventů oboru průmyslového vlastnictví, zejména aktualizací banky nabídek volných pracovních míst pro naše absolventy. Ústav se i nadále soustředí na řešení teoretických i praktických otázek právní ochrany předmětů průmyslového a jiného duševního vlastnictví v rozsahu překračujícím možnosti akreditovaných bakalářských, magisterských a popřípadě i doktorandských studijních oborů. V rámci těchto aktivit Ústav umožní studentům i učitelům snadnější realizaci jejich tvůrčích záměrů v dané oblasti a bude je zapojovat do řešení vědeckovýzkumných úkolů v oblasti právní ochrany předmětů průmyslového vlastnictví. Tyto aktivity vytvoří studentům možnost získat teoretické znalosti a praktické dovednosti v daném oboru a připraví je co nejvíce pro uplatnění v praxi po absolvování vysokoškolského studia Konference V průběhu roku 2009 počítá Katedra průmyslového vlastnictví s pořádáním konference na téma Ochrana práv z duševního vlastnictví a ochrana spotřebitele. V průběhu roku 2009 se předpokládá účast pracovníků katedry a Ústavu právní ochrany průmyslového vlastnictví MUP na konferencích zaměřených na právní ochranu průmyslového a jiného duševního vlastnictví a na výuku v tomto oboru. Půjde zejména o konference a semináře pořádané Úřadem průmyslového vlastnictví ve spolupráci s Evropskou patentovou organizací v Mnichově a s Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu v Alicante. Počítá se s aktivní účastí na konferencích Asociace prostředníků a rozhodců v oblasti duševního vlastnictví a Svazu vynálezců a zlepšovatelů Pobyty v zahraničí Vzhledem k rozšiřující se spolupráci s Celosvětovou akademií Světové organizace duševního vlastnictví se počítá se dvěma krátkodobými pobyty v Ženevě pro jednoho až dva pracovníky. Rovněž se počítá s účastí na konferencích Světové organizace duševního vlastnictví, s případnými příspěvky na jejich programu. V souladu s rozvíjející se spoluprací s Univerzitou P.J.Š v Košicích v oblasti výuky duševního vlastnictví se počítá s jednou až dvěma cestami do Košic Spolupráce s akademickými a vědeckovýzkumnými pracovišti V roce 2009 se počítá s další spolupráci s některými vysokými školami v oblasti právní ochrany průmyslového vlastnictví, jako se Strojní fakultou ČVUT Praha, UK Praha, 10

11 VŠCHT Praha, MU Brno, Ústavem práv autorských a průmyslových Právnické fakulty UK Praha, Právnickou fakultou Univerzity P.J. Šafárika v Košicích aj. V roce 2009 se počítá se spolupráci s vědeckovýzkumnými pracovišti a vysokými školami v rámci spolupráce se Světovou organizací duševního vlastnictví. Bude i nadále prohlubována spolupráce v této oblasti s Úřadem průmyslového vlastnictví a jeho Institutem průmyslově právní výchovy, s Asociací prostředníků a rozhodců v oblasti duševního vlastnictví a Svazem vynálezců a zlepšovatelů Katedra ekonomie Publikační činnost na rok 2009 Rotport, M.: Základy ekonomie Henzler, J., Žváček, J.: Statistika pro mezinárodní obchod Účast na konferencích V průběhu roku 2009 se počítá s účastí pracovníků katedry na konferencích zaměřených na zkvalitňování výuky ekonomických předmětů na vysokých školách a na další ekonomickou problematiku podle aktuální nabídky pořádajících institucí Pobyty v zahraničí Vzhledem k dosavadnímu stavu pracovníků na plný úvazek na katedře se ještě nepočítá s žádným pobytem v zahraničí. Přestože se již podařilo získat do pracovního poměru dva mladší pracovníky, katedra nepočítá zatím v nejbližší době s jejich vysláním na studijní pobyt do zahraničí Katedra humanitních věd Publikační činnost činnosti Dohnalová, M.: Neziskový sektor a sociální ekonomika, skriptum; Dohnalová, M.: Sociální ekonomika - nová oblast výzkumu v ČR- pokračování řešení GA ČR, skriptum; Rulíková : publikace dvou článků v renomovaných zahraničních časopisech; Bureš, J., Just, P.: Český politický systém - ev. i překlad do angličtiny, skriptum Just, P: publikace části disertační práce na FSV UK v odborných periodikách, poř. Knižní vydání práce Účast na konferencích účast na evropské konferenci k sociální ekonomice - doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., účast na výročním setkání American Sociological Association či případně European Sociological Association Dr. Rulíková. 11

12 Pořádání konferencí doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.: o konference - workshop pro zájemce (učitele+studenty) z MUP nejen z Prahy, ale také z regionálních poboček. Téma: a) zkušenosti s přípravou a administrativou projektů financovaných z evropských fondů b) britské zkušenosti se sociálním podnikáním a sociální ekonomikou, zpracování srovnávací analýzy sociální ekonomiky pro MPSV ČR. Hlavní vystoupení: Nahtalie Guri (nebo v angličtině Durmish Guri) česká kancelář Greater London Enterprise (GLE), Marie Dohnalová, Hana Smolková REDECo s. r. o. PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.: o konference: Současný stav českých médií o cyklus přednášek k tématům z českých politických dějin 20.st. (Jan Bureš; Petr Just) 3.6. Katedra cizích jazyků Ve výuce cizích jazyků v minulém období katedra spolupracovala se dvěma jazykovými školami - BELL SCHOOL a AKCENT. Smlouvy o spolupráci při zajištění výuky jazyků a přijímacích zkouškách byly s oběma jazykovými školami uzavřeny v r na dobu tří let (ak. rok 2005/06, 2006/07 a 2007/08). Od akademického roku 2008/09 výuku cizích jazyků zajišťuje katedra cizích jazyků MUP vlastními vyučujícími - bylo zřízeno Centrum jazykového vzdělávání v budově na Jarově, které uskutečňuje výuku anglického, francouzského, německého a španělského jazyka. Vedoucím Centra jazykového vzdělávání byl jmenován Mgr. Haňka, který byl pověřen řízením a kontrolou práce jednotlivých oddělení jazykové výuky a Center francouzské, německé a španělské kultury. Pro každou jazykovou oblast byl jmenován vedoucí oddělení Zabezpečení kvality výuky cizích jazyků Vedoucí jednotlivých oddělení cizích jazyků a vedoucí Centra jazykového vzdělávání zajišťují přípravu plánů výuky pro každou jazykovou skupinu podle úrovně, vybírají vhodnou základní učebnici a další doplňující odbornou literaturu včetně audiovizuálních pomůcek a provádějí pravidelnou hospitační činnost. Nedílnou součástí je péče o další vzdělávání učitelů cizího jazyka, jeden z nich od ak. r. 2008/09 nastupuje do doktorského studia (didaktika češtiny pro cizince), jeden nastupuje do programu DELTA (rodilý mluvčí). V oboru Anglofonní studia se jeden přednášející připravuje na habilitační řízení. V souvislosti s akreditací nového oboru Anglofonní studia je třeba se zaměřit na posílení výuky anglického jazyka na požadované úrovni. Proto se ve výuce anglického jazyka na tomto oboru zaměříme na získání kvalitních lektorů, kteří budou v pracovním poměru na naší univerzitě. Tento požadavek odráží fakt, že na tomto oboru je požadována vstupní úroveň z anglického jazyka B 1. Přibližně 40% přednášek na bakalářském stupni a 80% na v současnosti připravovaném navazujícím magisterském stupni tohoto oboru bude realizováno v angličtině. 12

13 Organizační zabezpečení výuky Centrum jazykového vzdělávání je informováno o termínech přijímacích zkoušek, jeho pracovníci připravují a vyhodnocují jazykové testy pro bakalářské a magisterské studium prezenční formy studia všech oborů; přijatí studenti jsou rozřazováni do skupin podle úrovně znalostí a dovedností v jednotlivých jazycích; podle harmonogramu výuky v semestrech jsou stanoveny termíny zápočtů a zkoušek (na základě studijních plánů a Studijního a zkušebního řádu); informace o jazykové výuce jsou umísťovány na Extranet Publikační činnost V akademickém roce 2008/09 bude vydáno skriptum Anglicky mluvící země rozvíjejícího se světa - Afrika, které je zejména určeno studentům kombinované formy oboru Anglofonní studia. Německé oddělení plánuje spolupráci PhDr. Lachouta, Ph.D. a PhDr. Dorčákové na přípravě učebnice německého jazyka (odborný jazyk) Vědecká a výzkumná činnost je katedrou cizích jazyků v rámci vyučovaného oboru Anglofonní studia pořádána konference Využití techniky a SW při výuce cizích jazyků, zejména angličtiny. U příležitosti konference je vydán sborník příspěvků. Na jaro 2009 je plánována konference Moderní metody ve výuce angličtiny. Byla podána žádost o grant v rámci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož prioritní osou je počáteční vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Je plánováno zapojení se do dalších vědeckých grantů, jeden z nich v rámci GAČR (Mgr. Janebová, cand.) Výuka češtiny pro cizince Součástí Centra jazykového vzdělávání je i výuka češtiny pro cizince. Za řízení a kontrolu výuky zodpovídá vedoucí oddělení českého jazyka pro cizince. V roce 2008 /09 bude otevřeno 6 kurzů češtiny pro cizince - pro začátečníky a pokročilé. Pod vedením zkušených lektorů získávají zahraniční studenti naší vysoké školy i studenti, kteří přijíždějí ze zahraničních univerzit na studijní pobyt v rámci programu ERASMUS, jazykové dovednosti, které jim pomohou nejen lépe zvládnout studium na naší vysoké škole, ale umožní jim zapojit se do každodenního života, využít kulturních, sportovních, společenských i jiných možností, jež jim pobyt v naší republice poskytuje. V nabídce jsou kurzy různé jazykové úrovně: od začátečníků přes mírně pokročilé až k pokročilým. 13

14 3.7. Katedra informatiky S ohledem na obsah studijních programů školy a na odborné zaměření její vědeckovýzkumné činnosti je výuka informatických předmětů zaměřena na osvojení a prohloubení základních dovedností pro práci s výpočetní technikou na uživatelské úrovni. Je přitom třeba vycházet z toho, že první seznámení s výpočetní technikou studenti absolvovali již před příchodem na MUP v případě studentů prezenčního studia jim je typicky poskytla střední škola, studenti kombinované formy jím v různé podobě a s různým účinkem prošli při výkonu svého povolání. Nepříjemným důsledkem této situace je značná nevyrovnanost vstupních znalostí studentů, s níž se vyučující v jednotlivých studijních skupinách opakovaně setkávají. Dosavadní koncepce nabídky informatických předmětů v jednotlivých studijních oborech je po obsahové stránce do značné míry inspirovaná mezinárodním konceptem ECDL (European Computer Driving Licence). Škola má certifikaci autorizovaného střediska ECDL, takže svým studentům nabízí možnost složení ECDL testů tuto možnost však využívá jen malá část studentské populace. Nezájem o získání certifikátu ECDL mezi posluchači kombinovaného studia je patrně dán tím, že nejsou k jeho získání nijak profesně nebo kariérově motivováni. Dalším faktorem ovlivňujícím záměry Katedry informatiky v roce 2009 je přechod na plné využívání školského informačního systému firmy Erudio, které na MUP proběhne od zimního semestru školního roku Plné využití tohoto systému představuje pro školu jedinou alternativu, jak se efektivně vyrovnat s dynamickým nárůstem počtu studentů bez snížení kvality řízení a organizace výukových činností a vedení studijní administrativní agendy. To ovšem předpokládá, že se nejen příslušný administrativní personál, ale především učitelé a studenti školy naučí tohoto systému náležitě využívat. Z výše uvedených východisek vyplývají pro Katedru informatiky následující hlavní úkoly pro vědecko-výzkumný záměr na rok 2009: a) Ve spolupráci s vedením školy zpracovat návrh na úpravy studijních plánů, které omezí volitelnost předmětů v začátku studia a povedou k přesunu výuky části informatických předmětů kombinované formy studia do letního semestru. b) Zkvalitnit výuku základních informatických předmětů inovováním standardních výukových opor pro studenty. c) Vzhledem k nízkému počtu kontaktních hodin při výuce informatických předmětů v kombinované formě studia navrhnout vhodné doplňující výukové prostředky, které studentům usnadní zvládnutí látky. Zvážit přitom možnosti získání grantu na vytvoření či využití prostředků e-learningu v kombinaci s některými odbornými předměty. d) Rozšířit nabídku informatických předmětů pro studenty se zájmem a potřebou prohloubení znalostí v oblastech jako je např. tvorba webových stránek, počítačová grafika a multimédia (včetně užití digitální fotografie či videa), speciální možnosti využití tabulkového kalkulátoru (např. kontingenční tabulky, vazba na Visual Basic, apod.), atd. e) Napomáhat metodicky při zavádění školského informačního systému, především mezi akademickým personálem školy. V rámci Katedry informatiky fungovat jako "pilotní uživatelé" systému, tedy snažit se o plné využití všech jeho možností poskytovat vzorová řešení ostatním katedrám. f) V návaznosti na zahájení provozu školského informačního systému začlenit vhodným způsobem standardní seznámení nově přijímaných studentů školy s tímto systémem do jejich studijního programu. g) Vyhodnotit nabídku firmy Microsoft na celoplošné využití platformy Windows Live mezi studenty a učiteli školy a v případě jejího akceptování podílet se na vypracování návrhu, jak provádět seznámení s touto platformou pro nově přijímané studenty školy. 14

15 h) Získávat posluchače s hlubším zájmem o informatiku pro odbornou práci na rozhraní jejich studijního oboru a informatiky. i) Rozšiřovat zahraniční odborné kontakty s cílem podílet se na návrzích projektů podporovaných z fondů Evropské komise a z dalších mezinárodních zdrojů. 4. Odborná knihovna Jiřího Hájka Odborná knihovna Jiřího Hájka je podle 12, odst. 1 knihovního zákona základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem ( Osvědčení o evidenci knihovny č.6231/2006 ). Fond knihovny je centrálně zapisován do automatizovaného knihovnického systému CLAVIUS Složení a velikost knihovního fondu knihovní fond odborné knihovny (11000 knihovních jednotek) je profilován dle studijních oborů a hlavních specializací, proto základní část fondu tvoří literatura zaměřená na mezinárodní vztahy a evropská studia, ale i na politologii, sociologii, politickou filozofii, ekonomii, mezinárodní marketing, mezinárodní management, veřejnou správu, výzkum trhu, propagaci informatiky, rétoriku, sociální psychologii, Evropské a celosvětové patentové právo, průmyslové vlastnictví a studium cizích jazyků (angličtina, francouzština, španělština) Knihovna nabízí odbornou literaturu nejen v českém jazyce, ale také více než 1000 titulů v jazyce anglickém. vzhledem k velkému přírůstku knihovního fondu v posledním roce (ze 7000 na necelých knihovních jednotek) se knihovna potýká s velkými prostorovými nedostatky, v budoucnu se proto dá očekávat stěhování knihovny do jiných prostor 4.2. Služby, které knihovna a studovna poskytuje absenční půjčování knih (mimo knihovnu a studovnu) prezenční půjčování knih, periodik, bakalářských a diplomových prací (ve studovně) vyhledávání v on-line katalogu (elektronický katalog přístupný v režimu on-line, v němž si uživatel sám vyhledává podle obecně platných zásad knihovnických katalogů, nabízí přehled knihovního fondu, brožur, AV médií, bakalářských a diplomových prací a ostatních dokumentů knihovny) pomoc při vyhledávání všech dokumentů zajišťování meziknihovní výpůjční služby rezervace literatury osobně v knihovně nebo přímo v on-line katalogu možnost prodloužení výpůjční doby telefonicky, em nebo přes čtenářské konto na webu MUP zodpovídání dotazů informačního charakteru Pro zpřístupnění veškerých informací o knihovně slouží webové stránky knihovny, odkaz na tyto stránky se nalézá na webu MUP Na stránkách knihovny jsou uvedeny základní informace o knihovně a jejích službách historie knihovny, profil knihovního fondu, fotogalerie, knihovní a výpůjční řád, provozní řád studovny, ceník poplatků a služeb knihovny, půjčovní doba knihovny, informace o knižních novinkách a seznam skript k prodeji. 15

16 Studenti mohou využít modul vyhledávání (OPAC) dostupný online katalog. Kromě vlastního vyhledávání konkrétních titulů a publikací, které si uživatel sám vyhledává dle zadaných kritérií (obecně platných zásad knihovnických katalogů), on-line katalog také umožňuje rezervaci vyhledané literatury a možnost kontroly čtenářského konta. Dále je studentům přes web knihovny umožněn přístup do on-line databází JSTOR (databáze digitalizovaných plných textů z odborných periodik ze sociálních, humanitních a dalších oborů, přístupná kolekce Art & Sciences II obsahuje plné texty z více než 125 časopisů.) a Business Source Premier (databáze zaměřená na problematiku obchodu). Na stránkách knihovny najdou studenti také odkazy na další informační zdroje (zahraniční knihovny, knihovna Ústavu mezinárodních vztahů, nakladatelství Čeněk). Studenti v oboru Průmyslové vlastnictví mohou vedle příruční knihovny Ústavu právní ochrany průmyslového vlastnictví také využívat informační zdroje knihovny Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, která je jednou z nejlépe vybavených knihoven v Evropě v oblasti duševního vlastnictví, a také velmi úzce spolupracuje s příslušnými oborovými knihovnami v zemích EU. Studovna nabízí k prezenčnímu studiu kromě odborné literatury a studijních materiálů také 36 titulů odborných časopisů z toho 9 tituly v anglickém jazyce. Studovna je určena rovněž k centralizovanému využívání elektronických informačních zdrojů přístupných uživatelům prostřednictvím lokální sítě knihovny a Internetu. V rámci činnosti knihovny je provozován také prodej vybraných skript vydaných MUP a kopírování studijních materiálů dle požadavků vyučujících jednotlivých oborů. 5. Rozvoj personálního zabezpečení realizovaných akreditovaných činností Předpokládá se, že na v roce 2009 bude přednášet přes 170 vyučujících. Kvalifikační struktura učitelů je na velmi dobré úrovni. Vysoká škola zaměstnává také tři zahraniční pracovníky, odborníky na problematiku mezinárodních vztahů a politické filozofie. Škola v roce 2009 bude dále usilovat o rozšíření okruhu akademických pracovníků zejména o nové docenty a profesory, jakož i absolventy a frekventanty doktorského studia (Ph.D.). Rovněž tak se počítá s tím, že se bude zvyšovat podíl učitelů, kteří budou v pracovním, zejména v hlavním pracovním poměru. V rámci snahy o zkvalitňování výuky bude v roce 2009 v plném rozsahu i nadále realizován systém vnitřního a vnějšího hodnocení kvality výuky a akademické práce. Vnitřní hodnocení spočívá v zavedení evidence publikační činnosti, výzkumné a vědecké činnosti jednotlivých akademických pracovníků. Základem vnějšího hodnocení kvality výuky jsou dotazníky, v nichž studenti po každém semestru hodnotí kvalitu výuky každého předmětu. Výsledky tohoto hodnocení jsou zveřejňovány na vnitřní elektronické síti školy. V roce 2009 bude dále prohlubována analýza vyváženosti jednotlivých studijních plánů akreditovaných studijních oborů z hlediska obsahového, ale také z hlediska časové dotace, náročnosti studia apod. Součástí této inovace budou jmenování garanti jednotlivých studijních oborů, zástupci vedoucích kateder a budou specifikovány úkoly a kompetence v rámci kateder. 16

17 6. Výpočetní technika a další technické vybavení Budovy školy jsou neustále doplňovány nejnovější výpočetní a audiovizuální technikou. Všechny učebny jsou vybaveny počítačem propojeným s dataprojektorem a umožňujícím pohodlné prezentace na prostorné plátno. Ve větších posluchárnách je zároveň umístěno audiozařízení doplněné o bezdrátové mikrofony pro lepší zvukový přenos při přednáškách. Dále škola disponuje 3 počítačovými učebnami s více než 60 počítači vesměs z letošního či loňského roku. Všechny počítače jsou vybaveny moderními LCD monitory. Aktuální programové vybavení je tvořeno licencovaným SW Windows XP Professional, MS Office 2003 Professional a antivirem AVG 7.5 AV Network. Pro výukové účely studijního oboru International Relations and European Studies nabízeného v anglickém jazyce je část počítačů vybavena také anglickou jazykovou verzí operačního programu a základního SW. Veškeré počítače jsou propojeny datovou sítí v provedení UTP. Studenti mají také možnost tisku v každé z učeben, a to jak černobílé, tak barevné kopie. Pro další zkvalitnění výuky jsou navíc k dispozici vizualizéry, dálkové ovladače pro prezentaci, zpětné projektory, atd. Moderně jsou vybaveny i kabinety a kanceláře. Celá škola je nově připojena k internetu pomoci bezdrátové technologie rychlostí 5Mbit obousměrně v komerčním pásmu 5GHz. Navíc jako záložní připojení zůstává kabelové připojení přes UPC. Přehled vybavení Počítače 200 Notebooky 51 Servery 8 Tiskárny 46 Diktafony 44 Dataprojektory 18 Zpětné projektory 4 Mikrofony bezdrátové 16 Vizualizéry 2 Prezent. ovladače bezdr. 4 Kopírky 8+3 K podstatnému nárůstu instalované výpočetní techniky došlo otevřením nové budovy, kdy každá budova má vlastní server, který je samozřejmě nutné zrcadlit i na jeho protějšku. Pro pohodlí studentů a zároveň bezpečnost sítě jsou v prostorách školy zároveň přístupné zabezpečené Wi-Fi access pointy, které studentům s notebookem umožňují připojení k internetu přímo ze svého pracovního nástroje. Pro vyřizování studijní administrativy a zkvalitnění informovanosti studentů je velice důležitý i EXTRANET, který slouží nejen jako aktuální nástěnka, ale zároveň jako místo pro zadání elektronických učebních materiálů a sylabů, přihlašování na zkoušku, možnost hledání literatury v on-line knihovně atd. Je víceméně komunikačním rozhraním mezi studenty, vyučujícími a studijním oddělením VŠ. Byla založena elektronická databáze studentů školy, do které jsou ukládány údaje studentů přenášené do celostátní matriky SIMS a jejich studijní výsledky. Databázovým prostředím je MS Access se sdílenými tabulkami v systému klient-server. Po důkladné analýze, potřebném rozšíření a prověření bude možné a nutné databázovou aplikaci převést do prostředí MS Access a SQL Server, které umožní vstup i výstup dat z Extranetu školy. V roce 2007 bylo započato se zaváděním informačního systému STUDIUM od firmy ERUDIO s. r. o. Tento informační systém přebírá funkci matriky studentů, části nynějšího 17

18 Extranetu a umožní detailní sledování a plánování učebního procesu. Informační systém je přístupný z vnitřní počítačové sítě pro zaměstnance školy a přes webové rozhraní na internetu pro studenty a přednášející. Systém je navržen tak, aby umožňoval propojení s jinými agendami přes specifikovaná rozhraní. Uživatelé mohou výstupy ze systému STUDIUM zpracovávat nejen formou výstupních sestav, ale také dalšími programy, např. pomocí tabulkových programů, protože systém podporuje exporty dat v různých formátech. 7. Program pomoci studentům se zdravotním postižením Škola bez bariér Důležitým rysem školy je její postoj ke zdravotně postiženým. Škola těmto studentům umožňuje nejen studium zdarma, ale navíc je ještě podporuje technikou, která jim může jejich studium usnadnit. Každý student dostane pro usnadnění své práce zapůjčen notebook a diktafon, který jim umožní nahrávání přednášek a jejich následný poslech, čímž mnohým řeší problémy s ručním zápisem. Dále škola zajišťuje kompletní studijní literaturu pro celou dobu studia, individuální přístup během skládání zkoušek i podpůrnou činnost studijní poradkyně. Před pěti lety jsme začali pracovat na pilotním projektu se čtyřmi studenty vozíčkáři, dnes jich studuje na naší škole přes 60 a program se rozrůstá do značné šířky. Je nutno počítat s dalším zvýšením počtu těchto studentů na naší vysoké škole.v průběhu kalendářního roku 2009 se bude pokračovat v realizaci projektu Program pomoci studentům se zdravotním postižením Škola bez bariér. Tento projekt bude rozšířen i na regionální studijní střediska (Plzeň, Liberec, Hradec Králové) tak, aby zde byli přijímáni studenti s postižením do studijních oborů již v akademickém roce 2008/2009. Dalším významným bodem projektu je pomoc při získávání vhodného zaměstnání pro vozíčkáře a ostatní absolventy. Jednáme s různými institucemi, především se státními úřady veřejné správy o možnosti získání zaměstnání pro naše absolventy s těžkým zdravotním postižením. Studentskou praxi a nabídku na stálé zaměstnání jsme již vyjednali na Finančním úřadu Praha 10, Úřadu Městské části Praha 10, Úřadu Městské části Praha 9, probíhá praxe u Policie ČR. Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví MUP zřídil databázi nabídek zaměstnání pro absolventy z oboru průmyslového vlastnictví, kterou průběžně obnovuje. V minulých letech byl vybudován systém chráněných a tréninkových pracovišť, jejichž prostřednictvím chceme nejen vytvářet pracovní místa pro zdravotně postižené vysokoškoláky, ale i získávat a přesvědčovat instituce, že mladí, vysokoškolsky vzdělaní lidé se zdravotním handicapem pro ně mohou být přínosem. Pracovníci školy a Denního centra se aktivně podílejí na začlenění studentů s handicapem do života školy, včetně jejich účasti na volnočasových aktivitách. Studijní poradkyně organizuje návštěvy divadelních představení, vstupenky na ně zajišťuje formou sponzorských darů. Studenti se zdravotním postižením se účastní sportovních aktivit i v celosvětovém měřítku. Pracujeme i na projektu sportovního areálu, který by sloužil středoškolskému i vysokoškolskému sportu, veřejnosti, ale také ve velké míře studentům vozíčkářům. 8. Rozvoj služeb pro studenty, záměry v rozvoji prostorového zabezpečení akreditovaných činností MUP sídlí ve školním objektu Dubečská 900/10, Praha 10-Strašnice, který je majetkem Magistrátu Hlavního města Prahy a má s MHMP uzavřenu dlouhodobou nájemní smlouvu. Budova je v klidném prostředí, v zeleni, dopravně velmi dobře dostupná tramvajovou a autobusovou dopravou a ze stanic metra Strašnická nebo Skalka. 18

19 V současnosti zde disponuje 4 posluchárnami se 110, 90, 70 a 60 místy, dvěma počítačovými učebnami s 20 a 18 místy. Máme knihovnu, studovnu pro 70 studentů, zázemí pro přednášející: 6 pracoven. Studijní oddělení má 2 kanceláře. V roce 2009 se počítá s podstatným rozšířením poslucháren a dalších místností potřebných pro provoz školy v této budově. Škola je bezbariérově řešena, včetně WC a kabin pro postižené, má speciální recepci se zázemím pro vozíčkáře a pracovnou pro studijního poradce a koordinátora dobrovolníků vozíčkářů. Je zde vybudován i prostor Denního centra, které je určeno handicapovaným studentům i všem ostatním studentům školy. Toto centrum má speciální bezbariérový a bezdotykový vstup. Veškeré prostory vysoké školy jsou zcela nově moderně zařízené: nábytek, i další vybavení je na vysoké funkční a estetické úrovni a je každý rok doplňováno. Škola zvyšuje péči o softwarové a audiovizuální vybavení pedagogického procesu. Výuku některých předmětů přeměňuje na aktivní formy. V říjnu roku 2006 otevřela MUP svou novou budovu v Praze 3 na Žižkově, Prokopova 16. Budovu, kterou má v pronájmu od Městské části Praha 3. Naše vysoká škola ji kompletně zrekonstruovala, bezbariérově zpřístupnila a uvedla do chodu. V budově jsou nové přednáškové sály a i menší seminární místnosti, jakož i kabinety pro vyučující. Škola zde také vybudovala systém tzv. chráněných pracoven pro studenty s tělesným postižením. Byla zde vybudována i relaxační zóna před budovou vysoké školy pro všechny studenty a se speciálním vybavením pro studenty se zdravotním postižením. To všechno vytváří optimální podmínky pro realizaci výuky a ostatních činností v roce 2009 a následujících letech. Od ledna roku 2007 má vysoká škola pronajato také šest pater budovy na Praze 9 Jarově, Učňovská 1. Vysoká škola zde zrekonstruovala prostory tak, aby částečně mohly sloužit jako přednáškové sály, seminární místnosti pro výuku jazyků, a částečně také jako studentské koleje, zprvu především pro tělesně postižené mimopražské studenty a studenty zahraniční. Rozšířením kapacity budov školy na Jarově se vytváří předpoklad pro realizaci výuky i po enormním zvýšení počtu posluchačů v akademickém roce 2008/2009. V roce 2009 se dále výrazně prohloubí činnost Sportovního klubu a Klubu absolventů MUP. 9. Regionální studijní střediska V roce 2007 MUP konstituovala tři studijní střediska v Plzni, Liberci a Hradci Králové. Ve všech třech místech byly sjednány výukové prostory, vyřešeno personální zajištění vyučovaných oborů, i systém prezentace vysoké školy a náboru nových studentů. Všechny studijní programy, které již byly v akademickém roce 2007/2008 ve studijních střediscích realizovány, budou přísně dodržovat kritéria kvality výuky, obsažená v akreditačních projektech schválených studijních oborů. Výuka ve všech těchto střediscích probíhá velmi dobře, na požadované úrovni, a je rovněž i přiměřený zájem o studium na těchto studijních pobočkách. Tato Aktualizace dlouhodobého záměru byla schválena Vědeckou radou MUP dne.. Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. prorektor pro vědu. Prof. PhDr. Michal Klíma, M.A.,CSc. rektor 19

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p.

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 2 2. MUP V DATECH 4 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2

Obsah... 1. 1. Východiska dlouhodobého záměru.. 2. 1. 1 Postavení školy v terciární sféře vzdělávání... 2 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2006-2010 OBSAH Obsah.... 1 1. Východiska dlouhodobého

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5 Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 Počet tabulek: 27 V Praze dne 20. května 2009 1 Úvod Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Duškova 7, Praha

Více