A & Kooperativa. Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě i ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A & Kooperativa. Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě i. 2260607836 ze dne 27.12.2007"

Transkript

1 & Kooperativa VIENN INSURNCE GROUP KUJIPVDC1 Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě i ze dne havarijní pojištění vozidel - PRNER H8 uzavřené mezi smluvními stranami Kooperativa pojišťovna, a.s. t Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 66/21, PSČ 186, České republika IČ: zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 (dále jen pojistitel"), zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami Zuzana Skopalíková Dis., samostatný odborný referent Referátu pojištění hospodářských rizik Bc. ]ana Seltsamová, samostatný odborný referent Referátu pojištění hospodářských rizik Pracoviště kompetenčního centra: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ tel , fax Kráj Vysočina se sídlem: Žižkova č. 7, 87 Jihlava IČ: Bankovní spojení: 4/68 (dále jen pojistník") zastoupený: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman VyLoučení z elektronické komunikace: NO uzavírají ve smyslu zákona č. 37/24 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tento dodatek k pojistné smlouvě, který spolu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek. ento dodatek pojistné smlouvy byl uzavřen prostřednictvím pojišťovacího makléře: on Central and Eastern Europe a.s. Se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 19/832, PSČ 11 IČ: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen pojišťovací makléř") Korespondenční adresou je: on CentraL and Eastern Europe a.s., Brněnská 71, 86 1 Jihlava

2 Článek I. Úvodní ustanovení strana 2 1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se doba, na kterou se pojistná smlouva č uzavírá prodlužuje o jeden rok. ento dodatek mění a doplňuje na základě dohody smluvních stran pojistnou smlouvu č takto: v článku V. Závěrečná ustanovení" se ruší bod 1 v plném znění a nahrazuje se následovně: ato pojistná smlouva se uzavírá na dobu od do , která je zároveň pojistnou dobou. 2. Smluvní strany se dohodly na této změně Pojistné smlouvy č ze dne 27, (dále jen smlouva"): Článek III. smlouvy se ruší a nahrazuje novým Článkem III., který zní:. Roční poiistné ze smlouvy Č činí: Článek III. Výše a způsob placeni pojistného 2. Pojiitěnl zavazadel 3. Úrazové pojištěni osob 4. Pojištěni čelního skla. Pojištěni nákladů na nájem vozidla 9 811,- Kč 3 6,- Kč 22 6,- Kč 3 314,- Kč 27 3,- Kč Produkční pojistné činí Celková sleva Činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí ,- Kč ,- Kč B. Pojistné za dodatek č. 1 (pouze nově pojištěná vozidla) činí: L Havarijní pojištěni vozidel 2. Pojištěni zavazadel 3. Úrazové pojištěni osob 4. Pojištěni čelního skla Pojistné za sjednané druhy pojištěni činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatněni slevy ve výši %čint Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištěni od do činí celkem 23 34,- Kč 8 889,- Kč,- Kč 3 3,- Kč ,- Kč 16 3,- Kč 1 837,- Kč C. Pojistné za dodatek č. 2 (pouze vyřazená vozidla) činí: 2. Pojištění zavazadel - 812,- Kč ,- Kč

3 3. Úrazové pojištění osob 4. Pojištěni čelního skla. Pojištění nákladů na nájem vozidla Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do činí celkem strana ,- Kč ,- Kč -4 2,- KČ ,- Kč ,- Kč - 62,- Kč D. Poilstné za dodatek č. 3 (pouze nově pojištěná vozidla) činí: 2. Pojištění zavazadel 3. Úrazové pojištění osob 4. Pojištěni čelního skla ,- Kč 8 889,- Kč - Kč 3 3,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do činí celkem 4 4,- Kč 18 24,- Kč 14 24,- Kč E. Poiístná za dodatek č. 4 (pouze nově pojištěná vozidla) číní: 2. Úrazové pojištění osob 3. Pojištění čelního skla ,- Kč,- Kč 3 3,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do čini celkem 17 22,- Kč 7 749,- KČ 881,- KČ F. Pojistné za dodatek č. (pouze nově pojištěná vozidla) činí: 2. Úrazové pojištění osob 3. Pojištění čelního skla 2 37,- Kč 1 44,- Kč 3 2,- KČ Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem Celková sleva činí % 3142,- Kč

4 Celkové roční pojistné po uplatněni slevy ve výši %čtní Poměrné pojistné za sjednané druhy pojistění od do čini celkem strana ,- Kč 7 61,- Kč G. Pojistné za dodatek č. 6 (pouze vyřazená vozidla) činí: 1. Havarijní pojištěni vozidel 2. PojiStění zavazadel 3. Úrazové pojistění osob 4. PojiStěni čelního skla. Pojištěni nákladů na nájem vozidla ,- Kč ,- Kč -,- Kč -1666,- Kč - 2 1,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění čini celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatněni slevy ve výši %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do čini celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč H. Pojistné za dodatek č. 7 (pouze nově pojištěná vozidla) činí: I. Havarijní pojistění vozidel 2. PojiStění zavazadel 3. Úrazové pojištěni osob 4. Pojištěni čelního skla. Pojištění nákladů na nájem vozidla 21137,- Kč 8 889,- Kč,- Kč 3 3,- Kč 2 1,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění Čini celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výsi %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojistění od do činí celkem 36179,-Kč ,- Kč...624,- Kč CH. Pojistné za dodatek č. 8 (pouze vyřazená vozidla) činí: 1. Havarijní pojistění vozidel 2. PojiStění zavazadel 3. Úrazové pojištění osob 4. PojiStění čelního skla. PojiStění nákladů na nájem vozidla ,- Kč ,- Kč -,- Kč ,- Kč - 2 1,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění činí celkem 3 727,- Kč

5 Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do čini celkem I. Pojistné za dodatek č. 9 (vyřazená i nově zařazená vozidla) činí: 1. Havarijní pojištěni vozidel (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 2. Úrazové pojištěni osob (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 3. Pojištění čelního skla (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 4. Pojištění nákladů na nájem vozidla (pouze vyřazená vozidla) strana ,- Kč,- Kč ,- Kč 12 68,- Kč -,- Kč,- Kč ,- Kč 1666,- Kč - 2 1,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do činí celkem - 34,- Kč -19,- Kč 8,- Kč L Pojistné za dodatek č. 1 (vyřazená i nově zařazená vozidla) činí: (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 2. Úrazové pojištění osob (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 3. Pojištění čelního skla (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) (změna pojistné částky - zánik) (změna pojistné částky - pojištění) Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %čint Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do činí celkem ,- Kč 13 3,- KČ -,- Kč,- Kč ,- Kč 1666,- Kč -3 3,- Kč 1666,- KČ -1317,- Kč - 93,- Kč,- Kč K. Pojistné za dodatek č. 11 (vyřazená i nově zařazená vozidla) čini: (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 2. Pojištění zavazadel (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 3. Úrazové pojištění osob (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 4. Pojištění Čelního skla (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) - 26,- Kč ,- Kč ,- Kč 8 889,- Kč -,- Kč 2 16,- Kč ,- Kč 3 3,- Kč

6 . PojiStění nákladů na nájem vozidla (pouze vyřazená vozidla) strana 6-2 1,- Kč L. Pojistné za dodatek č. 12 (vyřazená i nově zařazená vozidla) ťini: Dodatek č bez placení pojistného - OPRV M. Pojistné za dodatek č. 13 (nově zařazená vozidla) čini: 1. Havarijní pojistění vozidel (pouze nově pojištěná vozidla) 2. Úrazové pojistění osob (pouze nově pojištěná vozidla) 3. PojiStění čelního skla (pouze nově pojištěná vozidla) ,- Kč 2 88,- Kč 6 664,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výsi % iní Poměrné pojistné za sjednané druhy pojistění od do činí celkem 42 12,- Kč 18 9,- Kč 1,- Kč N. Poiistné za dodatek č. 14 (pouze vyřazená vozidla) činí: 1. Havarijní pojistění vozidel (pouze vyřazená vozidla) 2. Úrazové pojistění osob (pouze vyřazená vozidla) 3. PojiStění Čelního skla (pouze vyřazená vozidla) 4. PojiStění nákladů na nájem vozidla (pouze vyřazená vozidla) ,- Kč ,- Kč ,- Kč -2 1,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojistění od do čini celkem - 942,- Kč ,- KČ -14 6,- Kč. Pojistné za dodatek č. 1 (nově zařazená vozidla) činí: 1. Havarijní pojistění vozidel (pouze nově pojištěná vozidla) 2. Úrazové pojistění osob (pouze nově pojištěná vozidla) 3. PojiStění čelního skla (pouze nově pojištěná vozidla) ,- Kč 2 88,- Kč 6 664,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění činí celkem Celková sleva činí % Celkové ročni pojistné po uplatněni slevy ve výsi %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojistění od do činí celkem 46188,- Kč 2 78,- Kč 11983,- Kč

7 P. Pojistné za dodatek č. 16 (pouze vyřazená vozidla) činí: 1. Havarijní pojistění vozidel (pouze vyřazená vozidla) 2. Úrazové pojištění osob Ročni pojistné (pouze vyřazená vozidla) 3. PojiStění čelního skla Ročni pojistné (pouze vyřazená vozidla) 4. PojiStění nákladů na nájem vozidla (pouze vyřazená vozidla) strana ,- Kč ,- Kč ,- Kč - 6 3,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výsi %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojistění od do činí celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč. Pojistné za dodatek č. 17 (pouze wřazená vozidla) činí: 1. Havarijní pojistění vozidel (pouze vyřazená vozidla) 2. Úrazové pojistění osob (pouze vyřazená vozidla) 3. PojiStění čelního skla (pouze vyřazená vozidla) 4. PojiStění nákladů na nájem vozidla (pouze vyřazená vozidla) ,- Kč -,- Kč -1666,- Kč - 2 1,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výsi %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do činí celkem -1 42,- Kč ,- Kč - 2 1,- Kč R- Pojistné za dodatek č. 18 (aktualizační) čini: 2. PojiStění zavazadel 3. Úrazové pojištěni osob 4. PojiStění čelního skla. PojiStění nákladů na nájem vozidla 736,- Kč 3 6,- Kč 22 6,- Kč 6 6,- Kč 6 3,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výsi %čirrí ,- Kč ,- Kč O. Celkové roční pojistné ze smlouvy č včetně dodatků č. 1. č. 2. č. 3. č činí: 2. Havarijní pojištěni vozidel 736,- Kč

8 3. Pojištěni zavazadel 4. Úrazové pojištění osob. Pojištění čelního skla 6. Pojištění nákladů na nájem vozidla Produkční pojistné činí Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí strana 8 3 6,- Kč 22 6,- Kč 6 6,- Kč 6 3,- Kč W7U 82,- Kč ,- Kč 1. Pojistné je sjednáno jako běžné. 2. Pojistné období je 12 měsíců. Změna ve výši celkového ročního pojistného bude automaticky zohledněna k výročnímu datu splatnosti. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto: datum: částka: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč splátka posunuta na Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře Č.ú /26 vedený u CitiBank Europe plc. organizační složka., variabilní symbol; dle č. faktury. 4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet. 2) PKloha č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novou PříLohou. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy. 3) Příloha č. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 2, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy 4) PKloha č. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje novou PKlohou č. 3, která tvok nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy. Článek II. Závěrečná ustanovení 1. ento dodatek nabývá účinnosti dne Pojistník prohlašuje, že: a) věci uvedené v tomto dodatku nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele; b) všechny údaje uvedené v tomto dodatku odpovídají skutečnosti a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny pkpadné změny; c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny pkpadné změny v těchto údajích; d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením 6 a násl. zákona č. 37/24 Sb., o pojistné smlouvě a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovení 11 zákona č. 11/2 Sb., o ochraně osobních údajů; e) byl před uzavřením tohoto dodatku seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvok nedílnou součást této pojistné smlouvy nebo tohoto dodatku,

9 strana 9 3. Pojistník prohlašuje, že vozidla vyřazená tímto dodatkem nebyla v době od účinnosti tohoto dodatku do dne jeho podpisu využívána 4. ento dodatek byl vypracován ve čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá dva stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis.. Stejnopis tohoto dodatku pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě. 6. ento dodatek pojistné smlouvy obsahuje 9 stran a 3 přílohy. Výčet příloh: příloha LI- výkaz o pojištění souboru vozidel příloha č. 2 - seznam vozidel a rozsah pojištění souboru pro havarijní pojistění vozidel a pro pojištění úrazu příloha (.3- seznam vozidel a rozsah pojištění souboru pro dodatková pojištění vozidel Za pojistníka: V Jihlavě dne Kraj vysocjmfl Žižkou 7, 87 Jihlava MUDr Jiří Běhounek razítko a podpis 2a pojistitele: V Č. Budějovicích dne / ' POJIŠOVN,.S,, U" NCE GROUP JIŽNÍ ČECHY Jl 441/3,ŮOVK:E podpis 7^í2JL. razítko a podpis Dodatek k pojistné smlouvě vypracoval: SeLtsamová Kontrola: ^ V

10 I I I VÝKZ O POJIŠĚNÍ SOUBORU VOZIDEL pro havarijni pojištění vozidel - PRNER VyiviUÍYky: Pojlomi ntbezpail H (haviri*)- poíkozbnl nebo znttenl vozidla jakoukoli nahodilou udilo»ti a odcb.nl vozidla nata Jaho Uitj, CH (UtWni haviri.}-poikor.nl nabo mli.nl vozidla Jakoukoli nahodilou udiioatf. Odchylné od VPP pm havarijní po)iíunl aa pojiuinl novztatwja na odclzznl vozidla nebo JahoCiati, územní platnost pojblínt C - ČR, S -ČR + louwdn attty (Polako, SkivDntko, Rjkou.ko, N< macko), Evropa. V plípadi odčteni cauho vozidla (riziko HVÁRIE) pfl apotuítaati % min. 2 KSaaaJadritrt cpoluůeasl 3% z pojistného plnlní. Skupina vozidel Druh Výrobce (Kód) (, Z, 98, +Z) ks Pojištěná vozidla (ks) Součet pořizovacích cen Spoluúčast Pojistná nebezpečí (H, CH) Uzemni platnost Sazba V %. Z Pojistného skupiny vozidel - havarijní pojištění X Pojistného - dodatková pojiáténi J Ročního pojistného celkem OSOBNÍ (užitková) UOBY E 1B % min. Kč H E Z % min. 1 Kč H E % min. 1 Kč H E 11 D +Z 1 % min. 1 Kč H E 17 NÁKLDNÍ SPECIÁLNÍ OSOBNI - SNINÍ PŘÍVĚSY. NÁVĚSY (za auto, traktor) RKORY C1 C m F C % min. 1 Kč H E 1 +Z 1 % miř. 1 Kč H E 22 9B +Z Z 1 % min. 1 Kč H E Z 1 % min. 1 Kč H E 27 Z 1 % min. 1 Kč H E 4,3 MOOCYKLY 6 % min. Kč H E 64 Z 1 % min. 1 Kč H E 72 o o vozidel (ks): Produkční pojistná : obchodní sleva v % Celkové ročni pojistné y-/ Uzavřeno dne Podpe zástupce pojislrtele

11 SEZNM VOZIDEL ROZSH POJIŠĚNÍ SOUBORU pro havarijní pojištění vozidel - PRNER a pro pojištěni úrazu Příloha č.: 2 k pojistné smlouvé k dodatku.: 16 S List C. 1 4 Vysvětlivky: Pojlatri nabupail - H (havárie) - poíkozeni nebo zničeni vozidla jakoukoli nahodilou udilo*u odcbml vajjdla nabo j«lvo MM), CH [Ciataini havária) - poiksanl nabo iničeni vozidla jakoukoli nahodilou udiloul. Odchytali od VPP pro havarijní pojiitřni *a pojiitm nwitahujo na odclzaní vozidla nebo jeho íiití, únmnl platnost pojiíténí C - ČR, S - ČR + aouudnl ttiíy (Polako, Sfovanako, Rakouiko, Nfcnacko), E -Evropa, v pffpadé odciniil camho votídia (rwkohvárié) při spoiuůi»sti % min, i ooo Ki M ajadntvi apoiuúíaat % z pojistného plrténí. Úaxov pgjřilěnl Pop i lni iéalkj pro jotfrw s*dodk> Flotilový program: KSKO PROFI FLEE Pof i.: RZ/SPZ VIN KSKO BINESS FLEE Výrobce Diuh (Kód) - (.Z., (a), E, 98. Cl. F. C2, B +Z) Značka a typ vozidla Měaíc a Rok výroby (1,uvedeni do provozu) Spoluúčast {% / min Kč) * PČ do 1 rohu ilífí ~ Novácana " Pó od 1 roku sliň yt «ObvyWá cen* * Pojistná částka Pojistná nebezpečí (H, CH) Druh plnění: UM UV smrt následkem úmaj 1 4 tívttiénéatedky úrazu lllomé poifioieni způsobené Crazem Sazba <% ) Koef. sláfikl Pojistné yp Úraz k i 1 Počet sedadel o Pojtslné Počélek Doba Pojiiléni Zůnik 1 1J6277 VSKVUR2U Z NISSN. ERRNO /1 39 H 1, , J43843 MBPW16YX ŠKOD. FBI %/ 127 H J43844 M8PW16Y ŠKOD. FBI 1.22 %/ 127 H 1, J4384 MBPW16Y2626 ŠKOD. FBI 9.22 %/ 127 H J43842 MBJB16Y ŠKOD, FBI 3.22 %/ H , J4312 WLF7B3V Z OPEL, VIVRO /1 274 H JQ8713 MBNS26Y ŠKOD, FI 6.22 %/ H S JIJ21 MBJB16Y ŠKOD, FBI 1.21 %/ H 2, JIJ1 MBNS46Y ŠKOD. FBI.21 %/ H 1, , JII982 MBPB16Y ŠKOD, FBI 2.21 %/ H 1, , J1282 WLGF Z OPEL, SR /1 H 1, , J77137 WOLGF4BGO4622 Z OPEL, SR 1.2 1/1 179 H 1, J77138 WOLGF48GO44969 Z OPEL, SR 1.2 1/1 H 1, J77139 WLGF48G4496 Z OPEL, SR 1.2 1/1 179 H 1, J14741 WLHL Z OPEL, SR 1.2 1/1 H 1, J14742 WLHL32Z1997 Z OPEL, SR 7,2 1/1 H 1, J14743 WLHL32222 Z OPEL, SR 7.2 1/1 H 1, J14744 WOLHL Z OPEL, SR 7.2 1/1 H 1, J1474 WLHL4B Z OPEL. SR 7.2 1/1 H 1, J212 MBB63UB ŠKOD. SUPERB 9.2 %/ c H 1, J37797 WLZCF Z OPEL. SIGNUM 1.2 1/1 H 1, J2772 WVWZZZ3CZ7P2473 Z VOLKSWGEN, PSS /1 c H 1,1 c ZJ61199 WV22ZZ7HZ7X4427 Z VOLKSWGEN. RNSPOR /1 c H 1,1 us

12 List i. 2 SEZNM VOZIDEL ROZSH POJIŠĚNI SOUBORU pro havarijní pojistění vozidel - PRNER a pro pojištění úrazu Příloha.: 2 k pojistně smlouvě C.: ,k dodatku č.: 18 Vysvětlivky: Pojl«tni nebezpečí - H (havárie) -potkomri nebo zničeni vozidla jakoukoli nahodilou události a odebaní vozidla n*bo jeho CÍ»U, CH { i*taéná havárie) - poskoreuí nebo zniicní vozidla jakoukoli naftodltou události. Odchylní od VPP pro havarijní pojrlténi fc po]lítí ni nevziahuja na odcixonl vozidla nebo )*ho Citu, úzamní platnoct pojiiténl C -ČR, & - ČR + wuudni státy (Polsko, Skrverako* R*kou*ko, Nimecko), -Evropa. V pflpadt odcizeni celého vozidla (riziko HVÁRIE) při spoluúčasti % mlfl. 2 Kč u ajodnivi spoluúčast % z pojistného plniní. Úrazové popitém. Pojittná Catka pn> jadno sedadlo * PČ do 1 roku tláff»nová cena Flotilový program: KSKO PROFI FLEE KSKO BINESS FLEE VIN UM UV smrt následkem únazu Orutxptnáni. 1 4 trvett následky úrazu 1 3 B Metná poškozeni způaobené úrazem * Pč od 1 roku ftláff vd. =O&vyWácena Doih (Kód).(s), E. Cl, F, C2. B Výrobce (.Z Z) ZnaCKe a typ vozidla Měsic a Rok výroby (1.uvedeni do provozu) Spoluúčast {%/min.kí) " PojistnáíásIVa (Kí) Ůraj - nepopsíéno Pojistná nebezpečí (H, CH) Swha (V) Koef Pojistné (Kí) sltfí K1 yp Počet sedadel Pot. i : RZ/SPZ 24 2J6161 WLHL4887 Z OPEL, SR 3.2 1/1 H 1,3 2 2J6844 WLHL486S621 z OPEL, SR /1 H 1,3 26 2J7476 MBNW46Y ŠKOD, FBI 6.27 %/ 24 H J74761 MBJY46Y SKOD, FBI 6.27 %/ 27 H SKOD, FBI 6.27 %/ 24 H SKOD, FBI 6,27 %/ 27 H Doba PojiSléni Pojistné (Kí) Poíůtek Zánik J74762 MBNW46Y J74763 MBNW6Y J1968 WLHL Z OPEL, SR / H SKOD, SUPERB 1.29 %/ 86 H J6B88 MBB J64O MBCC SKOD, SUPERB 3.29 W H J647 WOLOHL Z OPEL SR /1 399 H , J6488 WOLHL Z OPEL SR / H J973 WOLOHL48983 z OPEL SR /1 H 36 3J88444 MBB SKOD, SUPERB %I H , J199 WLPD6EB9G64 z OPEL SR / H J119 WLPF6ED9BG49248 z OPEL SR /1 39 H J277 WV2ZZ27HZBH791 Z VOLKSWGEN CRVELLE / H J4626 MBEM6J1C SKOD FBI %/ H J46 MBEM6J3C39 ŠKOD FBI %Í H J463 MBEM6JC3937 SKOD FBI %/ 279 9C H J4631 MBEM6J9C3938 SKOD FBI S%/ 279 9C H 8 11/ 7, J6291 MBD61Z7C ŠKOD OCVI.212 %/ 31 9S H 9161 S %/ 31 9; H %I 31 9! H C J6292 MBD6123C2182 SKOD OCVI 46 4J6293 MBD61ZXC SKOD OCVI

13 SEZNM VOZIDEL ROZSH POJIŠĚNÍ SOUBORU Příloha č.: 2 k pojistné smlouvě i.: k dodatku i.: 18 _ pro havarijní pojištění vozidel - PRNER a pro pojištění úrazu VyivMMty: Pojfatni nebezpečí - H (havárie) - poškozeni nebo znicani vozidla jakoukoli nahodilou udllostf a odclnnl voxldja nafao j«ho &Iatf, CH (ti«tacn4 pokozoni nctxa zničeni vozidla Jakoukoli nahodilou událo**!. Odchylné od VPP pni havarijní poptání m pojiltánl nevztahuje na odcizeni voiktta nabc Jeho Čistí, územní plátno pojistění C - ČR, 9 - ČR + aouaednf státy (Poísko, Slovansko, Rakousko, N4 macko}, E - Evropa, V pfipadi odclzanl cttého vozidla (riziko HVÁRIE) pfl ipoíuúfiatfl % min, 2 KC sa ajadnávi spoluúd*at % z pojlslmho ptnénl. List t. 3 J Uazové pojiilsni: Pojí Mni áslkn pra jedno Mdadlo Flotilový program: KSKO PROFI FLEE KSKO BINESS FLEE " PČ do 1 roku stffl c Novů cena " PC od 1 roku ilifl v6. o ObvyUá cana Druh ptninř: smrt následkem úrazu UM 1 UV 4 Uvalí následky úrazu 1 3 B léiesnů poškozeni způsobené úrazem Pof. i.: RZ/SPZ VIN Diuh (Kód) -. (s), íi- CI, F, C2. B Výrobce {.Z, 98. *Z> Značko a typ vozidla Měsíc a Rok výroby (1.uvedeni do provozu) Spohiuiasl (%/min. KS) * Pojistná íósutfl Pojistná nebezpcíl (H, CH) Sazba CM KoeF. stáři K1 Pojlsln* (KC) yp Uraz - nepopáténo Pořel sedadel Pojlstn Poiálek Doba PojiStění Zánik 47 4J6294 MBD61ZXC ŠKOD OCVI.212 %/ 31 9 H _ Pojistná Částka I Pojistné ^ / > Uzavfeno dne Podpis zástupca pojistitele -

14 SEZNM VOZIDEL ROZSH POJIŠĚNÍ SOUBORU pro dodatková pojištěni vozidel - PRNER Přiíůha 6.: 3 k pojistné smlouvé i k dodatku 18 Llstt.1 Zav azaflasodeu amím Čoiri imo Silniční doprava PojjIBní itndjú Nájem vnoda sistence Doba Popi té ni Pof t RZ/SPZ Poj čii&a («) Spohnjíail m Pofbtirt Poj částka í-bnrfpoj plnint Pojistné (Kí) Jyp Odcizeni (/N) LUnll pof. ptníni (KE) Sazba Spoáuúeaii Koeí územní platnosti Po UU4 (Kt) yp Výrobcfl Poj ČJitka (KÉ) Spoluúčast (%/miri Kfi) Saafca CV) Pojtané (Kí) Počal dnů Pojistné (Kfi) yp Pojtttná (K ) Počátak Zánk 1 1J J J J S 1J B J J ,2a a JU S JU JII J12B2 1 1, 1, J J , J J J , J J , J , J J Q 1, J J QQ J J J D J J J D J , 2 1C J 6688 DOG J BB8E 2 C

15 SEZNM VOZIDEL ROZSH POJIŠĚNÍ SOUBORU Příloha í.\ 3 k pojlitné smlouvé i k dodatku 8.: IB List i. 1 pro dodatková pojištěni vozidel - PRNER Zavazadta s odcizeni m fidní tklo SHnifinl doprava Pojillini ttrojír Nájem vozidla sistence 1 Doba Pytaní Pof f RZ/SPZ Poj ttstka (Kí) Spoluuiasl m Poj»lM (KE) Poj ttfttkj (Kí) Luntt pq ptnínl (K ) Pojistná m yp Odcizení (/H) Limit poj plrtérti Sazba [* ) Spoluúd* (Kí) Koef. úřůmní pmnosti PojWní <K t) yp Výrobce Poj C4*tki Spafuučasl {% 1 min. Kč) SadHi. (*>) PoJSSliU Počal dnů Pojistné (Kft) yp Pojfrtní Počátek Zánik 32 3J64 BB J64Q J64B J J88444 Beag 2 1, J J J2Q77 BB J J J J J J J J I Pojistné (K6) / o Uuvftno dno 3i Podpis zástupce pojistitele:

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010 KUJCP010UPDX Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 18 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2260450146 ze dne 1. ledna 2010 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H58 uzavřené mezi smluvními stranami

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

KUJCP01AZJGV PARTNER H58

KUJCP01AZJGV PARTNER H58 KUJCP01AZJGV / ř..i i í '~ i/ / / / i t i jí l lit / /I Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 25 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2260450146 ze dne 1. ledna 2010 o havarijním pojištění vozidel

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010

k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010 1 Kooperativa Vienna Insurance Group KUJCP010MT7Z Dodatek č. 17 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2260450146 ze dne 1. ledna 2010 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H58 uzavřené m ezi sm luvním i

Více

Kooperativa. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2271638590 ze dne 1.1. 2014

Kooperativa. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2271638590 ze dne 1.1. 2014 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP00VDN3M Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2271638590 ze dne 1.1. 2014 havarijní pojištění vozidel - PARTNER H58 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Kooperativa KUJCP010U74O. Dodatek č. 1 - zúčtovací

Kooperativa KUJCP010U74O. Dodatek č. 1 - zúčtovací KUJCP010U74O Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 1 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2269128460 ze dne 1. 7.2015 pro havarijní pojištění vozidel Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 2271638590

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 2271638590 ák Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIPVDMIQ Pojistná smlouva č. 22763859 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H58 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 29.6.2011 k uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 2268099194 ze dne 27. 8. 2010 o havarijním pojištění vozidel

Více

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720929921 Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax Pojistná smlouva č. 7720604246 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 50/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 45 ze dne 25.1.2012 k uzavření dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 2268099194 ze dne 27. 8. 2010 o havarijním pojištění vozidel PARTNER

Více

KUJCP010WDT1. Korespondenční adresa: F. M. Partner spol s r.o., Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice, PSČ

KUJCP010WDT1. Korespondenční adresa: F. M. Partner spol s r.o., Rudolfovská tř. 202/88, České Budějovice, PSČ KUJCP010WDT1 spjm&jm-fé Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720839217 Úsek pojištěni hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 144/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 26 ze dne 26.1.2011 k uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 2268099194 ze dne 27. 8. 2010 o havarijním pojištění vozidel

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

Pojistná smlouva č. 2269086310 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59

Pojistná smlouva č. 2269086310 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 áh Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 2269086310 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group sídlo: Pobřežní 665/21,186 00 Praha

Více

Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 161/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 67 ze dne 9.2.2011 k uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 2268099194 ze dne 27. 8. 2010 o havarijním pojištění vozidel PARTNER

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ 70 89 06 92, DIČ CZ70890692 zastoupený Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje (dále jen pojistník")

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ 70 89 06 92, DIČ CZ70890692 zastoupený Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje (dále jen pojistník) Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika IČ 45 27 29 56, DIČ CZ699001273 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464 kterou zastupuje Ing. Josef Sluka, vedoucí

Více

Kooperativa. Dodatek č. 2

Kooperativa. Dodatek č. 2 & Kooperativa KUJIP08V7U0U VIENNA INSURANCE GROUP Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720279349 ze dne 1. ledna 2008 Úsek pojištění hospodářských rizik sjednané mezi smluvními stranami: Kooperativa pojišťovna,

Více

S&T Cz. Na Strži 1702/65, Praha 4, Česká republika. ič oddíl C, vložka 6033

S&T Cz. Na Strži 1702/65, Praha 4, Česká republika. ič oddíl C, vložka 6033 2 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika (3 1Č45272956 O zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464 zastoupená Ing. Karolínou Kodadovou,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-021-16 ze dne 17.10.2016 Pojistná smlouva č. 8603249273 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce - OS 8 mezi městskou částí Praha 12 a pojišťovnou

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

ćà. Dodatek č. 84 k pojistné Smlouvě Č (původní číslo ) ze dne Kooperatıva

ćà. Dodatek č. 84 k pojistné Smlouvě Č (původní číslo ) ze dne Kooperatıva ćà. Kooperatıva VIENNA INSURANCE GROUP Úsek pojištění hospodářských rizik Dodatek č. 84 k pojistné Smlouvě Č. 8502524951 (původní číslo 213006488) ze dne 1.1.2000 Sjednané mezi smluvními Stranami: Kooperativa,

Více

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group

Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group sídlo centrály: nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice IČ: 47452820 DIČ: CZ47452820 DIČ DPH CZ699000955, člen skupiny zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Kooperativa. Dodatek 6 k pojistné smlouvě číslo...

Kooperativa. Dodatek 6 k pojistné smlouvě číslo... Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Dodatek 6 k pojistné smlouvě číslo... Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 84567463-14 Stav k datu 23. 8. 2016 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 84567463-14 Lidická 700/19 602 00 BRNO 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8066910728 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRH 2 RD MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-06-03-5 ze dne 3.4.205 Pojistná smlouva č.22693256 o havarijní pojištění vozidel - PRTNER H59 mezi městskou částí Praha 2 a Kooperativou pojišťovnou, a.s.,

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 19423218-18 Stav k datu 7. 7. 2014 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 19423218-18 Dalimilova 6 130 00 PRAHA 3 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě č. 29 P 30 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Česká republika IČO: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, produktovým manažerem seniorem, Pojištění

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8067203414 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Kooperativa. Dodatek c. 6. k pojistne smlouve c pro pojtsteni odpovednosti za skodu zpusobenou provozem vozidla

Kooperativa. Dodatek c. 6. k pojistne smlouve c pro pojtsteni odpovednosti za skodu zpusobenou provozem vozidla & Kooperativa VENNA NSURANCE GROUP Dodatek c. 6 k pojistne smlouve c. 698 064 00 95 pro pojtsteni odpovednosti za skodu zpusobenou provozem vozidla produkt BENEFT program - EASY FLEET Kooperativa pojist:ovna,

Více

Pojistná smlouva číslo

Pojistná smlouva číslo Pojistná smlouva číslo 5101348058 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlo: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika IČO: 47 11 66 17 DIČ pro DPH: CZ699000955 DIČ pro ostatní

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

ID: 392585 1000865366 SMLOUVA O SJEDNÁNÍ POJISTNÉ OCHRANY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

ID: 392585 1000865366 SMLOUVA O SJEDNÁNÍ POJISTNÉ OCHRANY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Číslo smlouvy: ID: 392585 1000865366 SMLOUVA O SJEDNÁNÍ POJISTNÉ OCHRANY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Tato smlouva byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Více

1!+#,. ),. "#! / 2 / 3" &$ ) /$ ) /!.% Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla není součástí této pojistné smlouvy.

1!+#,. ),. #! / 2 / 3 &$ ) /$ ) /!.% Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla není součástí této pojistné smlouvy. ID: 3237199 6323343902!"#!#$%! " ##$%&' '(# )) * ( +, - +. /0''##'0 1, *! + 23 + * 1 1 4 '(50 &!"# ' Titul, jméno, příjmení: RČ: Kamila Vrabcová 8960292451 4 3%6 7 8 %2 8 Východní 2611, Česká Lípa 739186003

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8056417528 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

zastoupena Josefem Landou, předsedou představenstva (dále jen pojišťovací makléř )

zastoupena Josefem Landou, předsedou představenstva (dále jen pojišťovací makléř ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Pojišťovací makléřství INPOL a.s., se sídlem Praha 4 - Braník, Bezová 1658, PSČ 147 14, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B vložka

Více

kterou zastupuje Ing. Jaromír Nečas (dále jen "pojišťovna") IČ ,

kterou zastupuje Ing. Jaromír Nečas (dále jen pojišťovna) IČ , V102 ~ČESKÁ ~ POJIŠŤOVNA Česká pojišt'ovna a.s. Spálená 75/ 16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464, ;;;;;;;;;;;i

Více

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749

Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 00 IČO 49240749 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100966/2015 na skupinové pojištění schopnosti splácet se společností Všeobecná úverová banka a.s. ve znění účinném od 23. 11. 2015 Smluvní strany: Pojistitel Česká pojišťovna ZDRAVÍ

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Ing. Danielem Krupičkou,

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PR 12 RD MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-064-022-16 ze dne 4.4.2016 Pojistná smlouva č. 2269168972 o havarijní pojištění vozidel - PRTNER H9 mezi městskou částí Praha 12 a Kooperativou pojišťovnou,

Více

Statutární město Opava

Statutární město Opava Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 45 27 29 56 DIČ CZ699001273 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464, kterou zastupuje Ing.

Více

Pojistná smlouva č. 8054114615

Pojistná smlouva č. 8054114615 Pojistná smlouva č. 8054114615 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

KASTEN spol. s r.o. se sídlem / místem podnikání Větrná 145 27711, Neratovice - Byškovice

KASTEN spol. s r.o. se sídlem / místem podnikání Větrná 145 27711, Neratovice - Byškovice Smluvní strany ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingy ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 ičo: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

NAŠEAUTO komplexnípojištění

NAŠEAUTO komplexnípojištění ID: 369843 NAŠE NAŠEAUTO AUTO komplení komplenípojištění pojištění 1.15 POJISTNÁ SMLOUVA ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 53 2, Česká republika

Více

Pojistná smlouva č / č. 2016/OIVZ/046-A o pojištění vozidel FLOTILA. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,

Pojistná smlouva č / č. 2016/OIVZ/046-A o pojištění vozidel FLOTILA. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pojistná smlouva č. 6666666729 / č. 2016/OIVZ/046-A o pojištění vozidel FLOTILA Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO:

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s.

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s. POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s. ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany: Pojistitel se sídlem v Praze

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel Číslo smlouvy: 2019110765 1. Záznam z jednání s přehledem Vašeho pojištění Zájemce: Rozsah pojištění: Vozidlo: Druh škody Jan Šebesta / RČ: 510908062 Povinné ručení Škoda FELICIA Co máte pojištěno? Do

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č o pojištění vozidel FLOTILA

Kooperativa. Pojistná smlouva č o pojištění vozidel FLOTILA Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP ĺ / Komptexnt po)stenl flotil Pojistná smlouva č. 6667600082 o pojištění vozidel FLOTILA Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 740 000 0003 (dále jen rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ:

Více

ČESKÁ POJIŠŤOVNA ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KUJCP010WJ3H N0 ZV118. Cestovní pojištění Pojistná smlouva č.: Kód produktu: Cl Stav k datu:

ČESKÁ POJIŠŤOVNA ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KUJCP010WJ3H N0 ZV118. Cestovní pojištění Pojistná smlouva č.: Kód produktu: Cl Stav k datu: KUJCP010WJ3H N0 ZV118 ČESKÁ POJIŠŤOVNA Cestovní pojištění Pojistná smlouva č.: 22575106-12 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Klient Obchodní firma: Jihočeský kraj Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2,370 01 České Budějovice

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464, kterou zastupuje Ing. Karel Weinzettl, výhradní

Více

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce /

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce / Zprostředkovatelská smlouva uzavřená mezi 1. Zprostředkovatelem: JUDr. Milan Vacek, realitní kancelář Nad Šárkou 1167 / 126 160 00 Praha 6 IČO: 14904179 DIČ: 006 510524/451 zapsaným v OR vedeném Městským

Více

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012. na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s.

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012. na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s. POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012 na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s. Smluvní strany: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 00

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-023-029-15 ze dne 8.6.2015 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Komořany při ulici Krupná Rada městské části 1. s c h v a l u j e

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

135/2011. Pronajímatel:

135/2011. Pronajímatel: 135/2011 Nájemní smlouva ve smyslu ustanovení zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Úsek pojištění hospodářských rizik

pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Úsek pojištění hospodářských rizik KUJCP01AZI3V v 1 l b Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 6980355541 pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna,

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

Pracoviště: Agentura Jiin{ Morava, Nádražní 14, Brno, PSČ 602 00, tel.: 543 534 111, fax: 543 321113

Pracoviště: Agentura Jiin{ Morava, Nádražní 14, Brno, PSČ 602 00, tel.: 543 534 111, fax: 543 321113 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Poji.stná smlouva č. 7720849786 Poji.štěni obecné odpovědnosti. včetně odpovědnosti. za poskytováni sociálnich služeb Úsek pojhtění hospodářských rizik Kooperativa

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více