A & Kooperativa. Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě i ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A & Kooperativa. Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě i. 2260607836 ze dne 27.12.2007"

Transkript

1 & Kooperativa VIENN INSURNCE GROUP KUJIPVDC1 Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě i ze dne havarijní pojištění vozidel - PRNER H8 uzavřené mezi smluvními stranami Kooperativa pojišťovna, a.s. t Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 66/21, PSČ 186, České republika IČ: zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 (dále jen pojistitel"), zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami Zuzana Skopalíková Dis., samostatný odborný referent Referátu pojištění hospodářských rizik Bc. ]ana Seltsamová, samostatný odborný referent Referátu pojištění hospodářských rizik Pracoviště kompetenčního centra: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ tel , fax Kráj Vysočina se sídlem: Žižkova č. 7, 87 Jihlava IČ: Bankovní spojení: 4/68 (dále jen pojistník") zastoupený: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman VyLoučení z elektronické komunikace: NO uzavírají ve smyslu zákona č. 37/24 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tento dodatek k pojistné smlouvě, který spolu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek. ento dodatek pojistné smlouvy byl uzavřen prostřednictvím pojišťovacího makléře: on Central and Eastern Europe a.s. Se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 19/832, PSČ 11 IČ: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen pojišťovací makléř") Korespondenční adresou je: on CentraL and Eastern Europe a.s., Brněnská 71, 86 1 Jihlava

2 Článek I. Úvodní ustanovení strana 2 1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se doba, na kterou se pojistná smlouva č uzavírá prodlužuje o jeden rok. ento dodatek mění a doplňuje na základě dohody smluvních stran pojistnou smlouvu č takto: v článku V. Závěrečná ustanovení" se ruší bod 1 v plném znění a nahrazuje se následovně: ato pojistná smlouva se uzavírá na dobu od do , která je zároveň pojistnou dobou. 2. Smluvní strany se dohodly na této změně Pojistné smlouvy č ze dne 27, (dále jen smlouva"): Článek III. smlouvy se ruší a nahrazuje novým Článkem III., který zní:. Roční poiistné ze smlouvy Č činí: Článek III. Výše a způsob placeni pojistného 2. Pojiitěnl zavazadel 3. Úrazové pojištěni osob 4. Pojištěni čelního skla. Pojištěni nákladů na nájem vozidla 9 811,- Kč 3 6,- Kč 22 6,- Kč 3 314,- Kč 27 3,- Kč Produkční pojistné činí Celková sleva Činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí ,- Kč ,- Kč B. Pojistné za dodatek č. 1 (pouze nově pojištěná vozidla) činí: L Havarijní pojištěni vozidel 2. Pojištěni zavazadel 3. Úrazové pojištěni osob 4. Pojištěni čelního skla Pojistné za sjednané druhy pojištěni činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatněni slevy ve výši %čint Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištěni od do činí celkem 23 34,- Kč 8 889,- Kč,- Kč 3 3,- Kč ,- Kč 16 3,- Kč 1 837,- Kč C. Pojistné za dodatek č. 2 (pouze vyřazená vozidla) činí: 2. Pojištění zavazadel - 812,- Kč ,- Kč

3 3. Úrazové pojištění osob 4. Pojištěni čelního skla. Pojištění nákladů na nájem vozidla Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do činí celkem strana ,- Kč ,- Kč -4 2,- KČ ,- Kč ,- Kč - 62,- Kč D. Poilstné za dodatek č. 3 (pouze nově pojištěná vozidla) činí: 2. Pojištění zavazadel 3. Úrazové pojištění osob 4. Pojištěni čelního skla ,- Kč 8 889,- Kč - Kč 3 3,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do činí celkem 4 4,- Kč 18 24,- Kč 14 24,- Kč E. Poiístná za dodatek č. 4 (pouze nově pojištěná vozidla) číní: 2. Úrazové pojištění osob 3. Pojištění čelního skla ,- Kč,- Kč 3 3,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do čini celkem 17 22,- Kč 7 749,- KČ 881,- KČ F. Pojistné za dodatek č. (pouze nově pojištěná vozidla) činí: 2. Úrazové pojištění osob 3. Pojištění čelního skla 2 37,- Kč 1 44,- Kč 3 2,- KČ Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem Celková sleva činí % 3142,- Kč

4 Celkové roční pojistné po uplatněni slevy ve výši %čtní Poměrné pojistné za sjednané druhy pojistění od do čini celkem strana ,- Kč 7 61,- Kč G. Pojistné za dodatek č. 6 (pouze vyřazená vozidla) činí: 1. Havarijní pojištěni vozidel 2. PojiStění zavazadel 3. Úrazové pojistění osob 4. PojiStěni čelního skla. Pojištěni nákladů na nájem vozidla ,- Kč ,- Kč -,- Kč -1666,- Kč - 2 1,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění čini celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatněni slevy ve výši %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do čini celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč H. Pojistné za dodatek č. 7 (pouze nově pojištěná vozidla) činí: I. Havarijní pojistění vozidel 2. PojiStění zavazadel 3. Úrazové pojištěni osob 4. Pojištěni čelního skla. Pojištění nákladů na nájem vozidla 21137,- Kč 8 889,- Kč,- Kč 3 3,- Kč 2 1,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění Čini celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výsi %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojistění od do činí celkem 36179,-Kč ,- Kč...624,- Kč CH. Pojistné za dodatek č. 8 (pouze vyřazená vozidla) činí: 1. Havarijní pojistění vozidel 2. PojiStění zavazadel 3. Úrazové pojištění osob 4. PojiStění čelního skla. PojiStění nákladů na nájem vozidla ,- Kč ,- Kč -,- Kč ,- Kč - 2 1,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění činí celkem 3 727,- Kč

5 Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do čini celkem I. Pojistné za dodatek č. 9 (vyřazená i nově zařazená vozidla) činí: 1. Havarijní pojištěni vozidel (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 2. Úrazové pojištěni osob (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 3. Pojištění čelního skla (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 4. Pojištění nákladů na nájem vozidla (pouze vyřazená vozidla) strana ,- Kč,- Kč ,- Kč 12 68,- Kč -,- Kč,- Kč ,- Kč 1666,- Kč - 2 1,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do činí celkem - 34,- Kč -19,- Kč 8,- Kč L Pojistné za dodatek č. 1 (vyřazená i nově zařazená vozidla) činí: (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 2. Úrazové pojištění osob (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 3. Pojištění čelního skla (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) (změna pojistné částky - zánik) (změna pojistné částky - pojištění) Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %čint Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do činí celkem ,- Kč 13 3,- KČ -,- Kč,- Kč ,- Kč 1666,- Kč -3 3,- Kč 1666,- KČ -1317,- Kč - 93,- Kč,- Kč K. Pojistné za dodatek č. 11 (vyřazená i nově zařazená vozidla) čini: (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 2. Pojištění zavazadel (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 3. Úrazové pojištění osob (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 4. Pojištění Čelního skla (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) - 26,- Kč ,- Kč ,- Kč 8 889,- Kč -,- Kč 2 16,- Kč ,- Kč 3 3,- Kč

6 . PojiStění nákladů na nájem vozidla (pouze vyřazená vozidla) strana 6-2 1,- Kč L. Pojistné za dodatek č. 12 (vyřazená i nově zařazená vozidla) ťini: Dodatek č bez placení pojistného - OPRV M. Pojistné za dodatek č. 13 (nově zařazená vozidla) čini: 1. Havarijní pojistění vozidel (pouze nově pojištěná vozidla) 2. Úrazové pojistění osob (pouze nově pojištěná vozidla) 3. PojiStění čelního skla (pouze nově pojištěná vozidla) ,- Kč 2 88,- Kč 6 664,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výsi % iní Poměrné pojistné za sjednané druhy pojistění od do činí celkem 42 12,- Kč 18 9,- Kč 1,- Kč N. Poiistné za dodatek č. 14 (pouze vyřazená vozidla) činí: 1. Havarijní pojistění vozidel (pouze vyřazená vozidla) 2. Úrazové pojistění osob (pouze vyřazená vozidla) 3. PojiStění Čelního skla (pouze vyřazená vozidla) 4. PojiStění nákladů na nájem vozidla (pouze vyřazená vozidla) ,- Kč ,- Kč ,- Kč -2 1,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojistění od do čini celkem - 942,- Kč ,- KČ -14 6,- Kč. Pojistné za dodatek č. 1 (nově zařazená vozidla) činí: 1. Havarijní pojistění vozidel (pouze nově pojištěná vozidla) 2. Úrazové pojistění osob (pouze nově pojištěná vozidla) 3. PojiStění čelního skla (pouze nově pojištěná vozidla) ,- Kč 2 88,- Kč 6 664,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění činí celkem Celková sleva činí % Celkové ročni pojistné po uplatněni slevy ve výsi %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojistění od do činí celkem 46188,- Kč 2 78,- Kč 11983,- Kč

7 P. Pojistné za dodatek č. 16 (pouze vyřazená vozidla) činí: 1. Havarijní pojistění vozidel (pouze vyřazená vozidla) 2. Úrazové pojištění osob Ročni pojistné (pouze vyřazená vozidla) 3. PojiStění čelního skla Ročni pojistné (pouze vyřazená vozidla) 4. PojiStění nákladů na nájem vozidla (pouze vyřazená vozidla) strana ,- Kč ,- Kč ,- Kč - 6 3,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výsi %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojistění od do činí celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč. Pojistné za dodatek č. 17 (pouze wřazená vozidla) činí: 1. Havarijní pojistění vozidel (pouze vyřazená vozidla) 2. Úrazové pojistění osob (pouze vyřazená vozidla) 3. PojiStění čelního skla (pouze vyřazená vozidla) 4. PojiStění nákladů na nájem vozidla (pouze vyřazená vozidla) ,- Kč -,- Kč -1666,- Kč - 2 1,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výsi %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do činí celkem -1 42,- Kč ,- Kč - 2 1,- Kč R- Pojistné za dodatek č. 18 (aktualizační) čini: 2. PojiStění zavazadel 3. Úrazové pojištěni osob 4. PojiStění čelního skla. PojiStění nákladů na nájem vozidla 736,- Kč 3 6,- Kč 22 6,- Kč 6 6,- Kč 6 3,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výsi %čirrí ,- Kč ,- Kč O. Celkové roční pojistné ze smlouvy č včetně dodatků č. 1. č. 2. č. 3. č činí: 2. Havarijní pojištěni vozidel 736,- Kč

8 3. Pojištěni zavazadel 4. Úrazové pojištění osob. Pojištění čelního skla 6. Pojištění nákladů na nájem vozidla Produkční pojistné činí Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí strana 8 3 6,- Kč 22 6,- Kč 6 6,- Kč 6 3,- Kč W7U 82,- Kč ,- Kč 1. Pojistné je sjednáno jako běžné. 2. Pojistné období je 12 měsíců. Změna ve výši celkového ročního pojistného bude automaticky zohledněna k výročnímu datu splatnosti. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto: datum: částka: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč splátka posunuta na Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře Č.ú /26 vedený u CitiBank Europe plc. organizační složka., variabilní symbol; dle č. faktury. 4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet. 2) PKloha č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novou PříLohou. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy. 3) Příloha č. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 2, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy 4) PKloha č. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje novou PKlohou č. 3, která tvok nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy. Článek II. Závěrečná ustanovení 1. ento dodatek nabývá účinnosti dne Pojistník prohlašuje, že: a) věci uvedené v tomto dodatku nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele; b) všechny údaje uvedené v tomto dodatku odpovídají skutečnosti a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny pkpadné změny; c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny pkpadné změny v těchto údajích; d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením 6 a násl. zákona č. 37/24 Sb., o pojistné smlouvě a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovení 11 zákona č. 11/2 Sb., o ochraně osobních údajů; e) byl před uzavřením tohoto dodatku seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvok nedílnou součást této pojistné smlouvy nebo tohoto dodatku,

9 strana 9 3. Pojistník prohlašuje, že vozidla vyřazená tímto dodatkem nebyla v době od účinnosti tohoto dodatku do dne jeho podpisu využívána 4. ento dodatek byl vypracován ve čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá dva stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis.. Stejnopis tohoto dodatku pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě. 6. ento dodatek pojistné smlouvy obsahuje 9 stran a 3 přílohy. Výčet příloh: příloha LI- výkaz o pojištění souboru vozidel příloha č. 2 - seznam vozidel a rozsah pojištění souboru pro havarijní pojistění vozidel a pro pojištění úrazu příloha (.3- seznam vozidel a rozsah pojištění souboru pro dodatková pojištění vozidel Za pojistníka: V Jihlavě dne Kraj vysocjmfl Žižkou 7, 87 Jihlava MUDr Jiří Běhounek razítko a podpis 2a pojistitele: V Č. Budějovicích dne / ' POJIŠOVN,.S,, U" NCE GROUP JIŽNÍ ČECHY Jl 441/3,ŮOVK:E podpis 7^í2JL. razítko a podpis Dodatek k pojistné smlouvě vypracoval: SeLtsamová Kontrola: ^ V

10 I I I VÝKZ O POJIŠĚNÍ SOUBORU VOZIDEL pro havarijni pojištění vozidel - PRNER VyiviUÍYky: Pojlomi ntbezpail H (haviri*)- poíkozbnl nebo znttenl vozidla jakoukoli nahodilou udilo»ti a odcb.nl vozidla nata Jaho Uitj, CH (UtWni haviri.}-poikor.nl nabo mli.nl vozidla Jakoukoli nahodilou udiioatf. Odchylné od VPP pm havarijní po)iíunl aa pojiuinl novztatwja na odclzznl vozidla nebo JahoCiati, územní platnost pojblínt C - ČR, S -ČR + louwdn attty (Polako, SkivDntko, Rjkou.ko, N< macko), Evropa. V plípadi odčteni cauho vozidla (riziko HVÁRIE) pfl apotuítaati % min. 2 KSaaaJadritrt cpoluůeasl 3% z pojistného plnlní. Skupina vozidel Druh Výrobce (Kód) (, Z, 98, +Z) ks Pojištěná vozidla (ks) Součet pořizovacích cen Spoluúčast Pojistná nebezpečí (H, CH) Uzemni platnost Sazba V %. Z Pojistného skupiny vozidel - havarijní pojištění X Pojistného - dodatková pojiáténi J Ročního pojistného celkem OSOBNÍ (užitková) UOBY E 1B % min. Kč H E Z % min. 1 Kč H E % min. 1 Kč H E 11 D +Z 1 % min. 1 Kč H E 17 NÁKLDNÍ SPECIÁLNÍ OSOBNI - SNINÍ PŘÍVĚSY. NÁVĚSY (za auto, traktor) RKORY C1 C m F C % min. 1 Kč H E 1 +Z 1 % miř. 1 Kč H E 22 9B +Z Z 1 % min. 1 Kč H E Z 1 % min. 1 Kč H E 27 Z 1 % min. 1 Kč H E 4,3 MOOCYKLY 6 % min. Kč H E 64 Z 1 % min. 1 Kč H E 72 o o vozidel (ks): Produkční pojistná : obchodní sleva v % Celkové ročni pojistné y-/ Uzavřeno dne Podpe zástupce pojislrtele

11 SEZNM VOZIDEL ROZSH POJIŠĚNÍ SOUBORU pro havarijní pojištění vozidel - PRNER a pro pojištěni úrazu Příloha č.: 2 k pojistné smlouvé k dodatku.: 16 S List C. 1 4 Vysvětlivky: Pojlatri nabupail - H (havárie) - poíkozeni nebo zničeni vozidla jakoukoli nahodilou udilo*u odcbml vajjdla nabo j«lvo MM), CH [Ciataini havária) - poiksanl nabo iničeni vozidla jakoukoli nahodilou udiloul. Odchytali od VPP pro havarijní pojiitřni *a pojiitm nwitahujo na odclzaní vozidla nebo jeho íiití, únmnl platnost pojiíténí C - ČR, S - ČR + aouudnl ttiíy (Polako, Sfovanako, Rakouiko, Nfcnacko), E -Evropa, v pffpadé odciniil camho votídia (rwkohvárié) při spoiuůi»sti % min, i ooo Ki M ajadntvi apoiuúíaat % z pojistného plrténí. Úaxov pgjřilěnl Pop i lni iéalkj pro jotfrw s*dodk> Flotilový program: KSKO PROFI FLEE Pof i.: RZ/SPZ VIN KSKO BINESS FLEE Výrobce Diuh (Kód) - (.Z., (a), E, 98. Cl. F. C2, B +Z) Značka a typ vozidla Měaíc a Rok výroby (1,uvedeni do provozu) Spoluúčast {% / min Kč) * PČ do 1 rohu ilífí ~ Novácana " Pó od 1 roku sliň yt «ObvyWá cen* * Pojistná částka Pojistná nebezpečí (H, CH) Druh plnění: UM UV smrt následkem úmaj 1 4 tívttiénéatedky úrazu lllomé poifioieni způsobené Crazem Sazba <% ) Koef. sláfikl Pojistné yp Úraz k i 1 Počet sedadel o Pojtslné Počélek Doba Pojiiléni Zůnik 1 1J6277 VSKVUR2U Z NISSN. ERRNO /1 39 H 1, , J43843 MBPW16YX ŠKOD. FBI %/ 127 H J43844 M8PW16Y ŠKOD. FBI 1.22 %/ 127 H 1, J4384 MBPW16Y2626 ŠKOD. FBI 9.22 %/ 127 H J43842 MBJB16Y ŠKOD, FBI 3.22 %/ H , J4312 WLF7B3V Z OPEL, VIVRO /1 274 H JQ8713 MBNS26Y ŠKOD, FI 6.22 %/ H S JIJ21 MBJB16Y ŠKOD, FBI 1.21 %/ H 2, JIJ1 MBNS46Y ŠKOD. FBI.21 %/ H 1, , JII982 MBPB16Y ŠKOD, FBI 2.21 %/ H 1, , J1282 WLGF Z OPEL, SR /1 H 1, , J77137 WOLGF4BGO4622 Z OPEL, SR 1.2 1/1 179 H 1, J77138 WOLGF48GO44969 Z OPEL, SR 1.2 1/1 H 1, J77139 WLGF48G4496 Z OPEL, SR 1.2 1/1 179 H 1, J14741 WLHL Z OPEL, SR 1.2 1/1 H 1, J14742 WLHL32Z1997 Z OPEL, SR 7,2 1/1 H 1, J14743 WLHL32222 Z OPEL, SR 7.2 1/1 H 1, J14744 WOLHL Z OPEL, SR 7.2 1/1 H 1, J1474 WLHL4B Z OPEL. SR 7.2 1/1 H 1, J212 MBB63UB ŠKOD. SUPERB 9.2 %/ c H 1, J37797 WLZCF Z OPEL. SIGNUM 1.2 1/1 H 1, J2772 WVWZZZ3CZ7P2473 Z VOLKSWGEN, PSS /1 c H 1,1 c ZJ61199 WV22ZZ7HZ7X4427 Z VOLKSWGEN. RNSPOR /1 c H 1,1 us

12 List i. 2 SEZNM VOZIDEL ROZSH POJIŠĚNI SOUBORU pro havarijní pojistění vozidel - PRNER a pro pojištění úrazu Příloha.: 2 k pojistně smlouvě C.: ,k dodatku č.: 18 Vysvětlivky: Pojl«tni nebezpečí - H (havárie) -potkomri nebo zničeni vozidla jakoukoli nahodilou události a odebaní vozidla n*bo jeho CÍ»U, CH { i*taéná havárie) - poskoreuí nebo zniicní vozidla jakoukoli naftodltou události. Odchylní od VPP pro havarijní pojrlténi fc po]lítí ni nevziahuja na odcixonl vozidla nebo )*ho Citu, úzamní platnoct pojiiténl C -ČR, & - ČR + wuudni státy (Polsko, Skrverako* R*kou*ko, Nimecko), -Evropa. V pflpadt odcizeni celého vozidla (riziko HVÁRIE) při spoluúčasti % mlfl. 2 Kč u ajodnivi spoluúčast % z pojistného plniní. Úrazové popitém. Pojittná Catka pn> jadno sedadlo * PČ do 1 roku tláff»nová cena Flotilový program: KSKO PROFI FLEE KSKO BINESS FLEE VIN UM UV smrt následkem únazu Orutxptnáni. 1 4 trvett následky úrazu 1 3 B Metná poškozeni způaobené úrazem * Pč od 1 roku ftláff vd. =O&vyWácena Doih (Kód).(s), E. Cl, F, C2. B Výrobce (.Z Z) ZnaCKe a typ vozidla Měsic a Rok výroby (1.uvedeni do provozu) Spoluúčast {%/min.kí) " PojistnáíásIVa (Kí) Ůraj - nepopsíéno Pojistná nebezpečí (H, CH) Swha (V) Koef Pojistné (Kí) sltfí K1 yp Počet sedadel Pot. i : RZ/SPZ 24 2J6161 WLHL4887 Z OPEL, SR 3.2 1/1 H 1,3 2 2J6844 WLHL486S621 z OPEL, SR /1 H 1,3 26 2J7476 MBNW46Y ŠKOD, FBI 6.27 %/ 24 H J74761 MBJY46Y SKOD, FBI 6.27 %/ 27 H SKOD, FBI 6.27 %/ 24 H SKOD, FBI 6,27 %/ 27 H Doba PojiSléni Pojistné (Kí) Poíůtek Zánik J74762 MBNW46Y J74763 MBNW6Y J1968 WLHL Z OPEL, SR / H SKOD, SUPERB 1.29 %/ 86 H J6B88 MBB J64O MBCC SKOD, SUPERB 3.29 W H J647 WOLOHL Z OPEL SR /1 399 H , J6488 WOLHL Z OPEL SR / H J973 WOLOHL48983 z OPEL SR /1 H 36 3J88444 MBB SKOD, SUPERB %I H , J199 WLPD6EB9G64 z OPEL SR / H J119 WLPF6ED9BG49248 z OPEL SR /1 39 H J277 WV2ZZ27HZBH791 Z VOLKSWGEN CRVELLE / H J4626 MBEM6J1C SKOD FBI %/ H J46 MBEM6J3C39 ŠKOD FBI %Í H J463 MBEM6JC3937 SKOD FBI %/ 279 9C H J4631 MBEM6J9C3938 SKOD FBI S%/ 279 9C H 8 11/ 7, J6291 MBD61Z7C ŠKOD OCVI.212 %/ 31 9S H 9161 S %/ 31 9; H %I 31 9! H C J6292 MBD6123C2182 SKOD OCVI 46 4J6293 MBD61ZXC SKOD OCVI

13 SEZNM VOZIDEL ROZSH POJIŠĚNÍ SOUBORU Příloha č.: 2 k pojistné smlouvě i.: k dodatku i.: 18 _ pro havarijní pojištění vozidel - PRNER a pro pojištění úrazu VyivMMty: Pojfatni nebezpečí - H (havárie) - poškozeni nebo znicani vozidla jakoukoli nahodilou udllostf a odclnnl voxldja nafao j«ho &Iatf, CH (ti«tacn4 pokozoni nctxa zničeni vozidla Jakoukoli nahodilou událo**!. Odchylné od VPP pni havarijní poptání m pojiltánl nevztahuje na odcizeni voiktta nabc Jeho Čistí, územní plátno pojistění C - ČR, 9 - ČR + aouaednf státy (Poísko, Slovansko, Rakousko, N4 macko}, E - Evropa, V pfipadi odclzanl cttého vozidla (riziko HVÁRIE) pfl ipoíuúfiatfl % min, 2 KC sa ajadnávi spoluúd*at % z pojlslmho ptnénl. List t. 3 J Uazové pojiilsni: Pojí Mni áslkn pra jedno Mdadlo Flotilový program: KSKO PROFI FLEE KSKO BINESS FLEE " PČ do 1 roku stffl c Novů cena " PC od 1 roku ilifl v6. o ObvyUá cana Druh ptninř: smrt následkem úrazu UM 1 UV 4 Uvalí následky úrazu 1 3 B léiesnů poškozeni způsobené úrazem Pof. i.: RZ/SPZ VIN Diuh (Kód) -. (s), íi- CI, F, C2. B Výrobce {.Z, 98. *Z> Značko a typ vozidla Měsíc a Rok výroby (1.uvedeni do provozu) Spohiuiasl (%/min. KS) * Pojistná íósutfl Pojistná nebezpcíl (H, CH) Sazba CM KoeF. stáři K1 Pojlsln* (KC) yp Uraz - nepopáténo Pořel sedadel Pojlstn Poiálek Doba PojiStění Zánik 47 4J6294 MBD61ZXC ŠKOD OCVI.212 %/ 31 9 H _ Pojistná Částka I Pojistné ^ / > Uzavfeno dne Podpis zástupca pojistitele -

14 SEZNM VOZIDEL ROZSH POJIŠĚNÍ SOUBORU pro dodatková pojištěni vozidel - PRNER Přiíůha 6.: 3 k pojistné smlouvé i k dodatku 18 Llstt.1 Zav azaflasodeu amím Čoiri imo Silniční doprava PojjIBní itndjú Nájem vnoda sistence Doba Popi té ni Pof t RZ/SPZ Poj čii&a («) Spohnjíail m Pofbtirt Poj částka í-bnrfpoj plnint Pojistné (Kí) Jyp Odcizeni (/N) LUnll pof. ptníni (KE) Sazba Spoáuúeaii Koeí územní platnosti Po UU4 (Kt) yp Výrobcfl Poj ČJitka (KÉ) Spoluúčast (%/miri Kfi) Saafca CV) Pojtané (Kí) Počal dnů Pojistné (Kfi) yp Pojtttná (K ) Počátak Zánk 1 1J J J J S 1J B J J ,2a a JU S JU JII J12B2 1 1, 1, J J , J J J , J J , J , J J Q 1, J J QQ J J J D J J J D J , 2 1C J 6688 DOG J BB8E 2 C

15 SEZNM VOZIDEL ROZSH POJIŠĚNÍ SOUBORU Příloha í.\ 3 k pojlitné smlouvé i k dodatku 8.: IB List i. 1 pro dodatková pojištěni vozidel - PRNER Zavazadta s odcizeni m fidní tklo SHnifinl doprava Pojillini ttrojír Nájem vozidla sistence 1 Doba Pytaní Pof f RZ/SPZ Poj ttstka (Kí) Spoluuiasl m Poj»lM (KE) Poj ttfttkj (Kí) Luntt pq ptnínl (K ) Pojistná m yp Odcizení (/H) Limit poj plrtérti Sazba [* ) Spoluúd* (Kí) Koef. úřůmní pmnosti PojWní <K t) yp Výrobce Poj C4*tki Spafuučasl {% 1 min. Kč) SadHi. (*>) PoJSSliU Počal dnů Pojistné (Kft) yp Pojfrtní Počátek Zánik 32 3J64 BB J64Q J64B J J88444 Beag 2 1, J J J2Q77 BB J J J J J J J J I Pojistné (K6) / o Uuvftno dno 3i Podpis zástupce pojistitele:

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Kooperativa. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2271638590 ze dne 1.1. 2014

Kooperativa. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2271638590 ze dne 1.1. 2014 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP00VDN3M Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2271638590 ze dne 1.1. 2014 havarijní pojištění vozidel - PARTNER H58 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 50/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 45 ze dne 25.1.2012 k uzavření dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 2268099194 ze dne 27. 8. 2010 o havarijním pojištění vozidel PARTNER

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 29.6.2011 k uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 2268099194 ze dne 27. 8. 2010 o havarijním pojištění vozidel

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

Kooperativa. Dodatek č. 2

Kooperativa. Dodatek č. 2 & Kooperativa KUJIP08V7U0U VIENNA INSURANCE GROUP Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720279349 ze dne 1. ledna 2008 Úsek pojištění hospodářských rizik sjednané mezi smluvními stranami: Kooperativa pojišťovna,

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ 70 89 06 92, DIČ CZ70890692 zastoupený Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje (dále jen pojistník")

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ 70 89 06 92, DIČ CZ70890692 zastoupený Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje (dále jen pojistník) Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika IČ 45 27 29 56, DIČ CZ699001273 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464 kterou zastupuje Ing. Josef Sluka, vedoucí

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany:

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany: POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14 ID: 212441 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 4553436, DIČ: CZ699761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora Dodatek č. 4 k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Pojistná smlouva č. 10203-8

Pojistná smlouva č. 10203-8 Pojistná smlouva č. 10203-8 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČ: 61859869 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 v

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce /

2. Zájemcem: IČO: DIČ: zapsaném v Obchodním Rejstříku vedeném Městským soudem v, oddíl, vložka. zastoupeny: / dále jen zájemce / Zprostředkovatelská smlouva uzavřená mezi 1. Zprostředkovatelem: JUDr. Milan Vacek, realitní kancelář Nad Šárkou 1167 / 126 160 00 Praha 6 IČO: 14904179 DIČ: 006 510524/451 zapsaným v OR vedeném Městským

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk )

Ing. Libor Hucik. Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika 48903931/341 6406210470/6406210470 573333901. (dale jen pojistnfk ) Kooperativa P 0 J 1St 0 V N A A. S. Obchodni jmelno : Sidlo: Kooperativa, Templov8 747 10001 Praha 1 47116617 pojist'ovna, a.s. Ing. Libor Hucik Kollarova 632/22 76701 Kromeriz, Ceska republika ICO/DIC/RC

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU č. / EasyLease dále jen Smlouva uzavřená podle ustanovení 2321 a násl. zákona. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ ) mezi A. Charouz, spol. s r.o. se sídlem:

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva. Město Česká Lípa. číslo xxx xxxxxx x. Návrh pojistné smlouvy. Úsek pojištění hospodářských rizik Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva číslo xxx xxxxxx x Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 977/24, IČO: 68379439, zastoupená Ing. Janou Vohralíkovou. uzavírají

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 977/24, IČO: 68379439, zastoupená Ing. Janou Vohralíkovou. uzavírají Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, IČO: 61859869, zastoupená členkou představenstva Ing. Annou Petikovou a prokuristou RNDr. Radovanem Gregorem, CSc. (dále jen pojistitel ) Česká

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Pojistná smlouva č.8059390310

Pojistná smlouva č.8059390310 Pojistná smlouva č.8059390310 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná

Více

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 -

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 - OBSAH MANUÁL K POJIŠTĚNÍ 1 Pojistná smlouva pojištění majetku 1.1 Přehled sjednaných pojištění str. 3 1.2 Výhody pojistné smlouvy str. 4 1.3 Informace pro zájemce o pojištění str. 5 1.3.1 Jaké jsou podmínky?

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU SMLUVNÍ STRANY DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ Číslo smlouvy ASEKOL Číslo smlouvy obec doplnit IČO/01/ZOZ/2011/AK9_D1 Obchodní firma ASEKOL s.r.o. Sídlo Československého

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Havarijní pojištění autobusů a pojištění (připojištění) čelních skel do konce roku 2013.

Havarijní pojištění autobusů a pojištění (připojištění) čelních skel do konce roku 2013. Česká republika Ministerstvo obrany Havarijní pojištění autobusů a pojištění (připojištění) čelních skel do konce roku 2013. Havarijní pojištění autobusů a pojištění (připojištění) čelních skel do konce

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 o pojištění rodinných domů a bytových jednotek Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Smlouva o ostraze objektu

Smlouva o ostraze objektu Smlouva o ostraze objektu uzavřená mezi Statutární město Kladno zastoupené SBF Kladno s.r.o. a Europe Security Agency, s.r.o. dne Statutární město Kladno se sídlem Nám. Starosty Pavla 44, Kladno IČ: 00234516

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto POJISTNOU SMLOUVU č.1080500004 Článek 1 Předmět smlouvy

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto POJISTNOU SMLOUVU č.1080500004 Článek 1 Předmět smlouvy UNIQA pojišťovna, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2012 se sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 zastoupená: Ing. Martinem Žáčkem, předsedou

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus

SMĚRNICE S/7413-17. Pojištění podnikatelských rizik START Plus Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21 Praha 8 186 00 SMĚRNICE Číslo: S/7413-17 Verze: 1 Název: Pojištění podnikatelských rizik START Plus Vydává: Útvar Zpracoval Vyřizuje

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 o pojištění domácností s asistencí Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy

uzavřely ČLÁNEK I. Předmět smlouvy Rámcová pojistná smlouva č. 3580000000 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová zn.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Vozový park 10 a více vozidel

Vozový park 10 a více vozidel Základy sjednání flotilového pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vozový park 10 a více vozidel Sjednává se ve flotilovém Benefitu jedná se o produkt N-Benefit, limity pojistného

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi Číslo smlouvy. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi obchodní společností.., IČ:.., sídlo zapsané v obchodním rejstříku,

Více

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014

Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smlouva o zprostředkování burzovních komoditních obchodů (podle 2445 2454 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) OLP/1107/2014 Smluvní strany: FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040,

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více