A & Kooperativa. Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě i ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A & Kooperativa. Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě i. 2260607836 ze dne 27.12.2007"

Transkript

1 & Kooperativa VIENN INSURNCE GROUP KUJIPVDC1 Dodatek č. 18 k pojistné smlouvě i ze dne havarijní pojištění vozidel - PRNER H8 uzavřené mezi smluvními stranami Kooperativa pojišťovna, a.s. t Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 66/21, PSČ 186, České republika IČ: zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 (dále jen pojistitel"), zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami Zuzana Skopalíková Dis., samostatný odborný referent Referátu pojištění hospodářských rizik Bc. ]ana Seltsamová, samostatný odborný referent Referátu pojištění hospodářských rizik Pracoviště kompetenčního centra: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ tel , fax Kráj Vysočina se sídlem: Žižkova č. 7, 87 Jihlava IČ: Bankovní spojení: 4/68 (dále jen pojistník") zastoupený: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman VyLoučení z elektronické komunikace: NO uzavírají ve smyslu zákona č. 37/24 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tento dodatek k pojistné smlouvě, který spolu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek. ento dodatek pojistné smlouvy byl uzavřen prostřednictvím pojišťovacího makléře: on Central and Eastern Europe a.s. Se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 19/832, PSČ 11 IČ: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen pojišťovací makléř") Korespondenční adresou je: on CentraL and Eastern Europe a.s., Brněnská 71, 86 1 Jihlava

2 Článek I. Úvodní ustanovení strana 2 1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se doba, na kterou se pojistná smlouva č uzavírá prodlužuje o jeden rok. ento dodatek mění a doplňuje na základě dohody smluvních stran pojistnou smlouvu č takto: v článku V. Závěrečná ustanovení" se ruší bod 1 v plném znění a nahrazuje se následovně: ato pojistná smlouva se uzavírá na dobu od do , která je zároveň pojistnou dobou. 2. Smluvní strany se dohodly na této změně Pojistné smlouvy č ze dne 27, (dále jen smlouva"): Článek III. smlouvy se ruší a nahrazuje novým Článkem III., který zní:. Roční poiistné ze smlouvy Č činí: Článek III. Výše a způsob placeni pojistného 2. Pojiitěnl zavazadel 3. Úrazové pojištěni osob 4. Pojištěni čelního skla. Pojištěni nákladů na nájem vozidla 9 811,- Kč 3 6,- Kč 22 6,- Kč 3 314,- Kč 27 3,- Kč Produkční pojistné činí Celková sleva Činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí ,- Kč ,- Kč B. Pojistné za dodatek č. 1 (pouze nově pojištěná vozidla) činí: L Havarijní pojištěni vozidel 2. Pojištěni zavazadel 3. Úrazové pojištěni osob 4. Pojištěni čelního skla Pojistné za sjednané druhy pojištěni činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatněni slevy ve výši %čint Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištěni od do činí celkem 23 34,- Kč 8 889,- Kč,- Kč 3 3,- Kč ,- Kč 16 3,- Kč 1 837,- Kč C. Pojistné za dodatek č. 2 (pouze vyřazená vozidla) činí: 2. Pojištění zavazadel - 812,- Kč ,- Kč

3 3. Úrazové pojištění osob 4. Pojištěni čelního skla. Pojištění nákladů na nájem vozidla Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do činí celkem strana ,- Kč ,- Kč -4 2,- KČ ,- Kč ,- Kč - 62,- Kč D. Poilstné za dodatek č. 3 (pouze nově pojištěná vozidla) činí: 2. Pojištění zavazadel 3. Úrazové pojištění osob 4. Pojištěni čelního skla ,- Kč 8 889,- Kč - Kč 3 3,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do činí celkem 4 4,- Kč 18 24,- Kč 14 24,- Kč E. Poiístná za dodatek č. 4 (pouze nově pojištěná vozidla) číní: 2. Úrazové pojištění osob 3. Pojištění čelního skla ,- Kč,- Kč 3 3,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do čini celkem 17 22,- Kč 7 749,- KČ 881,- KČ F. Pojistné za dodatek č. (pouze nově pojištěná vozidla) činí: 2. Úrazové pojištění osob 3. Pojištění čelního skla 2 37,- Kč 1 44,- Kč 3 2,- KČ Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem Celková sleva činí % 3142,- Kč

4 Celkové roční pojistné po uplatněni slevy ve výši %čtní Poměrné pojistné za sjednané druhy pojistění od do čini celkem strana ,- Kč 7 61,- Kč G. Pojistné za dodatek č. 6 (pouze vyřazená vozidla) činí: 1. Havarijní pojištěni vozidel 2. PojiStění zavazadel 3. Úrazové pojistění osob 4. PojiStěni čelního skla. Pojištěni nákladů na nájem vozidla ,- Kč ,- Kč -,- Kč -1666,- Kč - 2 1,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění čini celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatněni slevy ve výši %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do čini celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč H. Pojistné za dodatek č. 7 (pouze nově pojištěná vozidla) činí: I. Havarijní pojistění vozidel 2. PojiStění zavazadel 3. Úrazové pojištěni osob 4. Pojištěni čelního skla. Pojištění nákladů na nájem vozidla 21137,- Kč 8 889,- Kč,- Kč 3 3,- Kč 2 1,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění Čini celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výsi %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojistění od do činí celkem 36179,-Kč ,- Kč...624,- Kč CH. Pojistné za dodatek č. 8 (pouze vyřazená vozidla) činí: 1. Havarijní pojistění vozidel 2. PojiStění zavazadel 3. Úrazové pojištění osob 4. PojiStění čelního skla. PojiStění nákladů na nájem vozidla ,- Kč ,- Kč -,- Kč ,- Kč - 2 1,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění činí celkem 3 727,- Kč

5 Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do čini celkem I. Pojistné za dodatek č. 9 (vyřazená i nově zařazená vozidla) činí: 1. Havarijní pojištěni vozidel (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 2. Úrazové pojištěni osob (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 3. Pojištění čelního skla (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 4. Pojištění nákladů na nájem vozidla (pouze vyřazená vozidla) strana ,- Kč,- Kč ,- Kč 12 68,- Kč -,- Kč,- Kč ,- Kč 1666,- Kč - 2 1,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do činí celkem - 34,- Kč -19,- Kč 8,- Kč L Pojistné za dodatek č. 1 (vyřazená i nově zařazená vozidla) činí: (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 2. Úrazové pojištění osob (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 3. Pojištění čelního skla (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) (změna pojistné částky - zánik) (změna pojistné částky - pojištění) Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %čint Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do činí celkem ,- Kč 13 3,- KČ -,- Kč,- Kč ,- Kč 1666,- Kč -3 3,- Kč 1666,- KČ -1317,- Kč - 93,- Kč,- Kč K. Pojistné za dodatek č. 11 (vyřazená i nově zařazená vozidla) čini: (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 2. Pojištění zavazadel (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 3. Úrazové pojištění osob (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) 4. Pojištění Čelního skla (pouze vyřazená vozidla) (pouze nově pojištěná vozidla) - 26,- Kč ,- Kč ,- Kč 8 889,- Kč -,- Kč 2 16,- Kč ,- Kč 3 3,- Kč

6 . PojiStění nákladů na nájem vozidla (pouze vyřazená vozidla) strana 6-2 1,- Kč L. Pojistné za dodatek č. 12 (vyřazená i nově zařazená vozidla) ťini: Dodatek č bez placení pojistného - OPRV M. Pojistné za dodatek č. 13 (nově zařazená vozidla) čini: 1. Havarijní pojistění vozidel (pouze nově pojištěná vozidla) 2. Úrazové pojistění osob (pouze nově pojištěná vozidla) 3. PojiStění čelního skla (pouze nově pojištěná vozidla) ,- Kč 2 88,- Kč 6 664,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výsi % iní Poměrné pojistné za sjednané druhy pojistění od do činí celkem 42 12,- Kč 18 9,- Kč 1,- Kč N. Poiistné za dodatek č. 14 (pouze vyřazená vozidla) činí: 1. Havarijní pojistění vozidel (pouze vyřazená vozidla) 2. Úrazové pojistění osob (pouze vyřazená vozidla) 3. PojiStění Čelního skla (pouze vyřazená vozidla) 4. PojiStění nákladů na nájem vozidla (pouze vyřazená vozidla) ,- Kč ,- Kč ,- Kč -2 1,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojistění od do čini celkem - 942,- Kč ,- KČ -14 6,- Kč. Pojistné za dodatek č. 1 (nově zařazená vozidla) činí: 1. Havarijní pojistění vozidel (pouze nově pojištěná vozidla) 2. Úrazové pojistění osob (pouze nově pojištěná vozidla) 3. PojiStění čelního skla (pouze nově pojištěná vozidla) ,- Kč 2 88,- Kč 6 664,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění činí celkem Celková sleva činí % Celkové ročni pojistné po uplatněni slevy ve výsi %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojistění od do činí celkem 46188,- Kč 2 78,- Kč 11983,- Kč

7 P. Pojistné za dodatek č. 16 (pouze vyřazená vozidla) činí: 1. Havarijní pojistění vozidel (pouze vyřazená vozidla) 2. Úrazové pojištění osob Ročni pojistné (pouze vyřazená vozidla) 3. PojiStění čelního skla Ročni pojistné (pouze vyřazená vozidla) 4. PojiStění nákladů na nájem vozidla (pouze vyřazená vozidla) strana ,- Kč ,- Kč ,- Kč - 6 3,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výsi %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojistění od do činí celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč. Pojistné za dodatek č. 17 (pouze wřazená vozidla) činí: 1. Havarijní pojistění vozidel (pouze vyřazená vozidla) 2. Úrazové pojistění osob (pouze vyřazená vozidla) 3. PojiStění čelního skla (pouze vyřazená vozidla) 4. PojiStění nákladů na nájem vozidla (pouze vyřazená vozidla) ,- Kč -,- Kč -1666,- Kč - 2 1,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výsi %činí Poměrné pojistné za sjednané druhy pojištění od do činí celkem -1 42,- Kč ,- Kč - 2 1,- Kč R- Pojistné za dodatek č. 18 (aktualizační) čini: 2. PojiStění zavazadel 3. Úrazové pojištěni osob 4. PojiStění čelního skla. PojiStění nákladů na nájem vozidla 736,- Kč 3 6,- Kč 22 6,- Kč 6 6,- Kč 6 3,- Kč Pojistné za sjednané druhy pojistění činí celkem Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výsi %čirrí ,- Kč ,- Kč O. Celkové roční pojistné ze smlouvy č včetně dodatků č. 1. č. 2. č. 3. č činí: 2. Havarijní pojištěni vozidel 736,- Kč

8 3. Pojištěni zavazadel 4. Úrazové pojištění osob. Pojištění čelního skla 6. Pojištění nákladů na nájem vozidla Produkční pojistné činí Celková sleva činí % Celkové roční pojistné po uplatnění slevy ve výši %činí strana 8 3 6,- Kč 22 6,- Kč 6 6,- Kč 6 3,- Kč W7U 82,- Kč ,- Kč 1. Pojistné je sjednáno jako běžné. 2. Pojistné období je 12 měsíců. Změna ve výši celkového ročního pojistného bude automaticky zohledněna k výročnímu datu splatnosti. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto: datum: částka: ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč splátka posunuta na Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře Č.ú /26 vedený u CitiBank Europe plc. organizační složka., variabilní symbol; dle č. faktury. 4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet. 2) PKloha č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novou PříLohou. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy. 3) Příloha č. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 2, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy 4) PKloha č. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje novou PKlohou č. 3, která tvok nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy. Článek II. Závěrečná ustanovení 1. ento dodatek nabývá účinnosti dne Pojistník prohlašuje, že: a) věci uvedené v tomto dodatku nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele; b) všechny údaje uvedené v tomto dodatku odpovídají skutečnosti a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny pkpadné změny; c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny pkpadné změny v těchto údajích; d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením 6 a násl. zákona č. 37/24 Sb., o pojistné smlouvě a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovení 11 zákona č. 11/2 Sb., o ochraně osobních údajů; e) byl před uzavřením tohoto dodatku seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvok nedílnou součást této pojistné smlouvy nebo tohoto dodatku,

9 strana 9 3. Pojistník prohlašuje, že vozidla vyřazená tímto dodatkem nebyla v době od účinnosti tohoto dodatku do dne jeho podpisu využívána 4. ento dodatek byl vypracován ve čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá dva stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis.. Stejnopis tohoto dodatku pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě. 6. ento dodatek pojistné smlouvy obsahuje 9 stran a 3 přílohy. Výčet příloh: příloha LI- výkaz o pojištění souboru vozidel příloha č. 2 - seznam vozidel a rozsah pojištění souboru pro havarijní pojistění vozidel a pro pojištění úrazu příloha (.3- seznam vozidel a rozsah pojištění souboru pro dodatková pojištění vozidel Za pojistníka: V Jihlavě dne Kraj vysocjmfl Žižkou 7, 87 Jihlava MUDr Jiří Běhounek razítko a podpis 2a pojistitele: V Č. Budějovicích dne / ' POJIŠOVN,.S,, U" NCE GROUP JIŽNÍ ČECHY Jl 441/3,ŮOVK:E podpis 7^í2JL. razítko a podpis Dodatek k pojistné smlouvě vypracoval: SeLtsamová Kontrola: ^ V

10 I I I VÝKZ O POJIŠĚNÍ SOUBORU VOZIDEL pro havarijni pojištění vozidel - PRNER VyiviUÍYky: Pojlomi ntbezpail H (haviri*)- poíkozbnl nebo znttenl vozidla jakoukoli nahodilou udilo»ti a odcb.nl vozidla nata Jaho Uitj, CH (UtWni haviri.}-poikor.nl nabo mli.nl vozidla Jakoukoli nahodilou udiioatf. Odchylné od VPP pm havarijní po)iíunl aa pojiuinl novztatwja na odclzznl vozidla nebo JahoCiati, územní platnost pojblínt C - ČR, S -ČR + louwdn attty (Polako, SkivDntko, Rjkou.ko, N< macko), Evropa. V plípadi odčteni cauho vozidla (riziko HVÁRIE) pfl apotuítaati % min. 2 KSaaaJadritrt cpoluůeasl 3% z pojistného plnlní. Skupina vozidel Druh Výrobce (Kód) (, Z, 98, +Z) ks Pojištěná vozidla (ks) Součet pořizovacích cen Spoluúčast Pojistná nebezpečí (H, CH) Uzemni platnost Sazba V %. Z Pojistného skupiny vozidel - havarijní pojištění X Pojistného - dodatková pojiáténi J Ročního pojistného celkem OSOBNÍ (užitková) UOBY E 1B % min. Kč H E Z % min. 1 Kč H E % min. 1 Kč H E 11 D +Z 1 % min. 1 Kč H E 17 NÁKLDNÍ SPECIÁLNÍ OSOBNI - SNINÍ PŘÍVĚSY. NÁVĚSY (za auto, traktor) RKORY C1 C m F C % min. 1 Kč H E 1 +Z 1 % miř. 1 Kč H E 22 9B +Z Z 1 % min. 1 Kč H E Z 1 % min. 1 Kč H E 27 Z 1 % min. 1 Kč H E 4,3 MOOCYKLY 6 % min. Kč H E 64 Z 1 % min. 1 Kč H E 72 o o vozidel (ks): Produkční pojistná : obchodní sleva v % Celkové ročni pojistné y-/ Uzavřeno dne Podpe zástupce pojislrtele

11 SEZNM VOZIDEL ROZSH POJIŠĚNÍ SOUBORU pro havarijní pojištění vozidel - PRNER a pro pojištěni úrazu Příloha č.: 2 k pojistné smlouvé k dodatku.: 16 S List C. 1 4 Vysvětlivky: Pojlatri nabupail - H (havárie) - poíkozeni nebo zničeni vozidla jakoukoli nahodilou udilo*u odcbml vajjdla nabo j«lvo MM), CH [Ciataini havária) - poiksanl nabo iničeni vozidla jakoukoli nahodilou udiloul. Odchytali od VPP pro havarijní pojiitřni *a pojiitm nwitahujo na odclzaní vozidla nebo jeho íiití, únmnl platnost pojiíténí C - ČR, S - ČR + aouudnl ttiíy (Polako, Sfovanako, Rakouiko, Nfcnacko), E -Evropa, v pffpadé odciniil camho votídia (rwkohvárié) při spoiuůi»sti % min, i ooo Ki M ajadntvi apoiuúíaat % z pojistného plrténí. Úaxov pgjřilěnl Pop i lni iéalkj pro jotfrw s*dodk> Flotilový program: KSKO PROFI FLEE Pof i.: RZ/SPZ VIN KSKO BINESS FLEE Výrobce Diuh (Kód) - (.Z., (a), E, 98. Cl. F. C2, B +Z) Značka a typ vozidla Měaíc a Rok výroby (1,uvedeni do provozu) Spoluúčast {% / min Kč) * PČ do 1 rohu ilífí ~ Novácana " Pó od 1 roku sliň yt «ObvyWá cen* * Pojistná částka Pojistná nebezpečí (H, CH) Druh plnění: UM UV smrt následkem úmaj 1 4 tívttiénéatedky úrazu lllomé poifioieni způsobené Crazem Sazba <% ) Koef. sláfikl Pojistné yp Úraz k i 1 Počet sedadel o Pojtslné Počélek Doba Pojiiléni Zůnik 1 1J6277 VSKVUR2U Z NISSN. ERRNO /1 39 H 1, , J43843 MBPW16YX ŠKOD. FBI %/ 127 H J43844 M8PW16Y ŠKOD. FBI 1.22 %/ 127 H 1, J4384 MBPW16Y2626 ŠKOD. FBI 9.22 %/ 127 H J43842 MBJB16Y ŠKOD, FBI 3.22 %/ H , J4312 WLF7B3V Z OPEL, VIVRO /1 274 H JQ8713 MBNS26Y ŠKOD, FI 6.22 %/ H S JIJ21 MBJB16Y ŠKOD, FBI 1.21 %/ H 2, JIJ1 MBNS46Y ŠKOD. FBI.21 %/ H 1, , JII982 MBPB16Y ŠKOD, FBI 2.21 %/ H 1, , J1282 WLGF Z OPEL, SR /1 H 1, , J77137 WOLGF4BGO4622 Z OPEL, SR 1.2 1/1 179 H 1, J77138 WOLGF48GO44969 Z OPEL, SR 1.2 1/1 H 1, J77139 WLGF48G4496 Z OPEL, SR 1.2 1/1 179 H 1, J14741 WLHL Z OPEL, SR 1.2 1/1 H 1, J14742 WLHL32Z1997 Z OPEL, SR 7,2 1/1 H 1, J14743 WLHL32222 Z OPEL, SR 7.2 1/1 H 1, J14744 WOLHL Z OPEL, SR 7.2 1/1 H 1, J1474 WLHL4B Z OPEL. SR 7.2 1/1 H 1, J212 MBB63UB ŠKOD. SUPERB 9.2 %/ c H 1, J37797 WLZCF Z OPEL. SIGNUM 1.2 1/1 H 1, J2772 WVWZZZ3CZ7P2473 Z VOLKSWGEN, PSS /1 c H 1,1 c ZJ61199 WV22ZZ7HZ7X4427 Z VOLKSWGEN. RNSPOR /1 c H 1,1 us

12 List i. 2 SEZNM VOZIDEL ROZSH POJIŠĚNI SOUBORU pro havarijní pojistění vozidel - PRNER a pro pojištění úrazu Příloha.: 2 k pojistně smlouvě C.: ,k dodatku č.: 18 Vysvětlivky: Pojl«tni nebezpečí - H (havárie) -potkomri nebo zničeni vozidla jakoukoli nahodilou události a odebaní vozidla n*bo jeho CÍ»U, CH { i*taéná havárie) - poskoreuí nebo zniicní vozidla jakoukoli naftodltou události. Odchylní od VPP pro havarijní pojrlténi fc po]lítí ni nevziahuja na odcixonl vozidla nebo )*ho Citu, úzamní platnoct pojiiténl C -ČR, & - ČR + wuudni státy (Polsko, Skrverako* R*kou*ko, Nimecko), -Evropa. V pflpadt odcizeni celého vozidla (riziko HVÁRIE) při spoluúčasti % mlfl. 2 Kč u ajodnivi spoluúčast % z pojistného plniní. Úrazové popitém. Pojittná Catka pn> jadno sedadlo * PČ do 1 roku tláff»nová cena Flotilový program: KSKO PROFI FLEE KSKO BINESS FLEE VIN UM UV smrt následkem únazu Orutxptnáni. 1 4 trvett následky úrazu 1 3 B Metná poškozeni způaobené úrazem * Pč od 1 roku ftláff vd. =O&vyWácena Doih (Kód).(s), E. Cl, F, C2. B Výrobce (.Z Z) ZnaCKe a typ vozidla Měsic a Rok výroby (1.uvedeni do provozu) Spoluúčast {%/min.kí) " PojistnáíásIVa (Kí) Ůraj - nepopsíéno Pojistná nebezpečí (H, CH) Swha (V) Koef Pojistné (Kí) sltfí K1 yp Počet sedadel Pot. i : RZ/SPZ 24 2J6161 WLHL4887 Z OPEL, SR 3.2 1/1 H 1,3 2 2J6844 WLHL486S621 z OPEL, SR /1 H 1,3 26 2J7476 MBNW46Y ŠKOD, FBI 6.27 %/ 24 H J74761 MBJY46Y SKOD, FBI 6.27 %/ 27 H SKOD, FBI 6.27 %/ 24 H SKOD, FBI 6,27 %/ 27 H Doba PojiSléni Pojistné (Kí) Poíůtek Zánik J74762 MBNW46Y J74763 MBNW6Y J1968 WLHL Z OPEL, SR / H SKOD, SUPERB 1.29 %/ 86 H J6B88 MBB J64O MBCC SKOD, SUPERB 3.29 W H J647 WOLOHL Z OPEL SR /1 399 H , J6488 WOLHL Z OPEL SR / H J973 WOLOHL48983 z OPEL SR /1 H 36 3J88444 MBB SKOD, SUPERB %I H , J199 WLPD6EB9G64 z OPEL SR / H J119 WLPF6ED9BG49248 z OPEL SR /1 39 H J277 WV2ZZ27HZBH791 Z VOLKSWGEN CRVELLE / H J4626 MBEM6J1C SKOD FBI %/ H J46 MBEM6J3C39 ŠKOD FBI %Í H J463 MBEM6JC3937 SKOD FBI %/ 279 9C H J4631 MBEM6J9C3938 SKOD FBI S%/ 279 9C H 8 11/ 7, J6291 MBD61Z7C ŠKOD OCVI.212 %/ 31 9S H 9161 S %/ 31 9; H %I 31 9! H C J6292 MBD6123C2182 SKOD OCVI 46 4J6293 MBD61ZXC SKOD OCVI

13 SEZNM VOZIDEL ROZSH POJIŠĚNÍ SOUBORU Příloha č.: 2 k pojistné smlouvě i.: k dodatku i.: 18 _ pro havarijní pojištění vozidel - PRNER a pro pojištění úrazu VyivMMty: Pojfatni nebezpečí - H (havárie) - poškozeni nebo znicani vozidla jakoukoli nahodilou udllostf a odclnnl voxldja nafao j«ho &Iatf, CH (ti«tacn4 pokozoni nctxa zničeni vozidla Jakoukoli nahodilou událo**!. Odchylné od VPP pni havarijní poptání m pojiltánl nevztahuje na odcizeni voiktta nabc Jeho Čistí, územní plátno pojistění C - ČR, 9 - ČR + aouaednf státy (Poísko, Slovansko, Rakousko, N4 macko}, E - Evropa, V pfipadi odclzanl cttého vozidla (riziko HVÁRIE) pfl ipoíuúfiatfl % min, 2 KC sa ajadnávi spoluúd*at % z pojlslmho ptnénl. List t. 3 J Uazové pojiilsni: Pojí Mni áslkn pra jedno Mdadlo Flotilový program: KSKO PROFI FLEE KSKO BINESS FLEE " PČ do 1 roku stffl c Novů cena " PC od 1 roku ilifl v6. o ObvyUá cana Druh ptninř: smrt následkem úrazu UM 1 UV 4 Uvalí následky úrazu 1 3 B léiesnů poškozeni způsobené úrazem Pof. i.: RZ/SPZ VIN Diuh (Kód) -. (s), íi- CI, F, C2. B Výrobce {.Z, 98. *Z> Značko a typ vozidla Měsíc a Rok výroby (1.uvedeni do provozu) Spohiuiasl (%/min. KS) * Pojistná íósutfl Pojistná nebezpcíl (H, CH) Sazba CM KoeF. stáři K1 Pojlsln* (KC) yp Uraz - nepopáténo Pořel sedadel Pojlstn Poiálek Doba PojiStění Zánik 47 4J6294 MBD61ZXC ŠKOD OCVI.212 %/ 31 9 H _ Pojistná Částka I Pojistné ^ / > Uzavfeno dne Podpis zástupca pojistitele -

14 SEZNM VOZIDEL ROZSH POJIŠĚNÍ SOUBORU pro dodatková pojištěni vozidel - PRNER Přiíůha 6.: 3 k pojistné smlouvé i k dodatku 18 Llstt.1 Zav azaflasodeu amím Čoiri imo Silniční doprava PojjIBní itndjú Nájem vnoda sistence Doba Popi té ni Pof t RZ/SPZ Poj čii&a («) Spohnjíail m Pofbtirt Poj částka í-bnrfpoj plnint Pojistné (Kí) Jyp Odcizeni (/N) LUnll pof. ptníni (KE) Sazba Spoáuúeaii Koeí územní platnosti Po UU4 (Kt) yp Výrobcfl Poj ČJitka (KÉ) Spoluúčast (%/miri Kfi) Saafca CV) Pojtané (Kí) Počal dnů Pojistné (Kfi) yp Pojtttná (K ) Počátak Zánk 1 1J J J J S 1J B J J ,2a a JU S JU JII J12B2 1 1, 1, J J , J J J , J J , J , J J Q 1, J J QQ J J J D J J J D J , 2 1C J 6688 DOG J BB8E 2 C

15 SEZNM VOZIDEL ROZSH POJIŠĚNÍ SOUBORU Příloha í.\ 3 k pojlitné smlouvé i k dodatku 8.: IB List i. 1 pro dodatková pojištěni vozidel - PRNER Zavazadta s odcizeni m fidní tklo SHnifinl doprava Pojillini ttrojír Nájem vozidla sistence 1 Doba Pytaní Pof f RZ/SPZ Poj ttstka (Kí) Spoluuiasl m Poj»lM (KE) Poj ttfttkj (Kí) Luntt pq ptnínl (K ) Pojistná m yp Odcizení (/H) Limit poj plrtérti Sazba [* ) Spoluúd* (Kí) Koef. úřůmní pmnosti PojWní <K t) yp Výrobce Poj C4*tki Spafuučasl {% 1 min. Kč) SadHi. (*>) PoJSSliU Počal dnů Pojistné (Kft) yp Pojfrtní Počátek Zánik 32 3J64 BB J64Q J64B J J88444 Beag 2 1, J J J2Q77 BB J J J J J J J J I Pojistné (K6) / o Uuvftno dno 3i Podpis zástupce pojistitele:

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění

Kooperativa. Jihomoravský. Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva Č. 5045079114 Cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sidlem Praha 8, Pobřežni 665/21, pst 186 00, teská republika

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA pro případ zneužití karty ( dále i smlouva ) 2730302722 Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 140 21 IČ 49240901 DIČ CZ49240901 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU č. / EasyLease dále jen Smlouva uzavřená podle ustanovení 2321 a násl. zákona. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ ) mezi A. Charouz, spol. s r.o. se sídlem:

Více

pojištění autoprotect

pojištění autoprotect GEMMAP 1/2006 pojištění Ochrana Vašich financí v případě odcizení nebo totální škody na vozidle z důvodu autonehody autocredit RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. GEMMAP 1/2006 (dále jen smlouva ) Smlouvu

Více

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů

č. 36268193-14 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 36268193-14 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14 ID: 212441 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 4553436, DIČ: CZ699761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD

POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD POJIŠTĚNÍ SCHOPNOSTI SPLÁCET KREDITNÍ KARTU CREDITSHIELD 2 OBSAH Rámcová pojistná smlouva/pojistka č. CIK 2/2006 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé životní pojištění č. 1/2005 Všeobecné pojistné

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p

K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p Pojistná smlouva č. 8602966960 pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14 K o o p e r a t i v a p o j i š ť o v n a, a. s., V i e n n a I n s u r a n c e G r o u p se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010

DSL 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (Pojistka) č. DSL 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA (POJISTKA) č. DSL 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: D.S. Leasing, a.s., dále jen pojistník se sídlem: Brno, Londýnské

Více

Pojištění osobních věcí a karty pro klienty České spořitelny

Pojištění osobních věcí a karty pro klienty České spořitelny Pojištění osobních věcí a karty pro klienty České spořitelny Úvod Pojištění osobních věcí a karty Vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ odcizení nebo ztráty osobních věcí, karty a jejího zneužití.

Více

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty)

MBFU 1/2010. POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) MBFU 1/2010 POJISTNÁ SMLOUVA/ Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. MBFU 1/2010 (Pojištění zneužití karty) (Dodatky č. 1 a 2), účinné od 1.3.2015 Smlouvu uzavírají

Více

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007

CKK 1/2007. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CKK 1/2007 Smlouvu uzavírají společnosti: Credium, a.s. se sídlem Vladislavova 17/1390, Praha 1, 110 06 IČ:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Příloha č.6 k ZD Rámcová smlouva pro část 2 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo

Více

Pojištění karty a osobních věcí pro klienty České spořitelny

Pojištění karty a osobních věcí pro klienty České spořitelny Pojištění karty a osobních věcí pro klienty České spořitelny Úvod Pojištění karty a osobních věcí Vás chrání při neoprávněných transakcích, odcizení hotovosti a odcizení či ztrátě osobních věcí. Nemusíte

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

BEZPEČÍ A JISTOTA PRO NAŠE NEJMENŠÍ

BEZPEČÍ A JISTOTA PRO NAŠE NEJMENŠÍ Dětské pojištění Dětské pojištění Plus BEZPEČÍ A JISTOTA PRO NAŠE NEJMENŠÍ Máte neposedné dítě a šijí s ním všichni čerti? Trávíte jako rodina dovolené a volný čas aktivně, například v zimě na lyžích nebo

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013

ConBP 1/2013. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. ConBP 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Conore CZ s.r.o. se sídlem: Praha 10, K Učilišti 170, PSČ

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění" V Ý Z V A uchazečům k podání nabídky

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody či újmy způsobené jinému

Více