KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (II. část) Praha, 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (II. část) Praha, 2005"

Transkript

1 KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (II. část) Praha, 2005

2 Zpracovala: Kontakt: Mgr. Veronika Boháčková, odd. sociální, MHMP SOC

3 ÚVOD Katalog domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (dále jen Katalog) je určen odborné i laické veřejnosti. Vznikl za účelem prohloubení informovanosti o zařízeních rezidenční péče. Předložený materiál se snaží sociálním pracovníkům, potenciálním klientům a jejich rodinám poskytovat ucelené informace o životě v těchto zařízeních. Katalog dále obsahuje základní informace o platné legislativě upravující ústavní sociální péči a postup při podávání žádostí o umístění. Hlavní město Praha zřizuje 13 domovů důchodců, 15 ústavů sociální péče a 3 domovypenziony pro důchodce (ty jsou vždy organizační součástí domova důchodců). Ze všech zařízení se jich na území Prahy nachází pouze 13. Nejdále od Prahy (150 km) je umístěn ústav sociální péče Rudné u Nejdku. Organizace zřizované hlavním městem Prahou poskytují pouze rezidenční péči. V současné době vzniká mnoho nových zdravotně sociálních služeb schopných poskytovat péči, kterou bylo dříve možno poskytovat pouze v ústavních zařízeních. I přesto je rezidenční péče významnou součástí v systému sociálních služeb a poskytuje péči, kterou není schopna poskytnout žádná jiná instituce. Zároveň je ale nutno respektovat, že pobyt v zařízení ústavní sociální péče by měl být poslední zvolenou alternativou. Pokud je to možné, vždy by mělo být preferováno poskytování služeb v domácnosti klienta. Přehled o zdravotně sociálních službách na území hlavního města Prahy poskytují brožury, které vydalo Městské centrum sociálních služeb a prevence: Informace, kontakty a sociálně zdravotní služby pro seniory; Informace, kontakty a služby pro osoby se zdravotním postižením a Adresář poskytovatelů sociálních služeb. Bližší informace naleznete na webových stránkách organizace: Katalog je v elektronické podobě dostupný také na internetových stránkách hlavního města Prahy: Mgr. Hana Halová radní pro oblast zdravotnictví, sociální péče a národnostních menšin MUDr. Alena Váňová ředitelka odboru sociální péče a zdravotnictví - 3 -

4 - 4 -

5 ÚSTAVY SOCIÁLNÍ PÉČE 1. Palata Domov pro zrakově postižené 2. Ústav sociální péče Praha 1 3. Ústav sociální péče Praha 4 4. Ústav sociální péče Krásná Lípa 5. Ústav sociální péče Svojšice 6. Ústav sociální péče Terezín 7. Ústav sociální péče Kytlice 8. Ústav sociální péče Rudné u Nejdku 9. Ústav sociální péče Horní Maxov 10. Ústav sociální péče Horní Poustevna 11. Ústav sociální péče Leontýn 12. Ústav sociální péče Lochovice 13. Ústav sociální péče Ratměřice 14. Ústav sociální péče Zvíkovec 15. Dětské centrum Paprsek - 5 -

6 Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách 5/737, Praha 5 Smíchov Telefon: Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového parku anglického stylu v klidné části Smíchova na jižním svahu Strahova. Domov je umístěn ve třech nadzemních podlažích 112 let staré, moderně rekonstruované budovy s nově dostavěným pavilonem. Dům má bezbariérový přístup a je vybaven třemi výtahy s hlasovými výstupy. Domov Palata poskytuje své služby seniorům se zrakovým postižením, kteří potřebují kromě rezidenčních služeb i další specializované služby. Zrakově postiženým seniorům, kteří již nejsou schopni samostatného života ve vlastním domácím prostředí a kterým nemůže ani rodina takovou existenci zajistit nabízíme zejména - ubytování v jedno až čtyřlůžkových pokojích, - stravování včetně stravování dietního, - další nezbytné služby (úklid, praní osobního prádla apod.), - úplný ošetřovatelský servis, - služby praktického i odborných lékařů, - široká nabídka pracovních terapií, - široká nabídka volnočasových aktivit, - aktivity i mimo areál domova (návštěvy kulturních institucí, výlety apod.), - nabízené terapie a aktivity jsou určeny i pro klienty s vícečetným postižením (vozíčkáři, nedoslýchaví, zdravotně postižení ). BYDLENÍ Kapacita domova je 155 lůžek. Klienti jsou ubytováni na 22 jednolůžkových, 21 dvoulůžkových, 13 třílůžkových a 13 čtyřlůžkových pokojích. Jedno až třílůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení (umyvadlo, WC, sprchový kout). V jednolůžkových, event. dvoulůžkových pokojích je umožněno klientům, aby si částečně vybavili pokoj vlastním nábytkem. Ve vícelůžkových pokojích je toto právo volby omezeno na drobné doplňky.dvoulůžkové pokoje jsou přednostně nabízeny manželským párům. Pokoje jsou převážně vybaveny pohodlným, moderním a kvalitním nábytkem, který splňuje ta nejpřísnější kritéria SOCIÁLNÍ PÉČE V rámci psychoterapie pracuje v domově adaptační skupina pro nově příchozí obyvatele, pod vedením odborného externisty, která umožňuje plynulý a nebolestivý přechod z vlastního domova do ústavního zařízení. Obyvatelé pracují ve skupinách, ale podle potřeby mají možnost využít individuálních konzultací. Vzhledem k věku obyvatel probíhá pravidelné trénování paměti, kondiční cvičení, seznamování s denním tiskem, možnost využívání zvukové knihovny,apod. Smyslem terapie je udržení čilého tvořivého duševního života a podpora zájmu o veškeré dění v domově i ve společnosti, udržování kontaktu s rodinnými příslušníky a přáteli. Ergoterapie je zaměřená na udržování a posilování schopností a kondice obyvatel seniorského věku. Keramika, košíkářství, textilní dílna, vaření, výroba svíček apod. pomáhají zachovávat aktivní dovednosti a schopnosti obyvatel

7 Probíhá pravidelný výcvik prostorové orientace, praktické výchovy v domově i mimo domov. Nácvik správného používání kompenzačních pomůcek pro zachování sebeobslužnosti a samostatnosti. Palata je otevřená svými kulturními a společenskými akcemi pro obyvatele i veřejnost. Koná se pravidelně úterní kavárna s programem i občerstvením. Vystupují zde hudební skupiny, umělecké soubory, studenti hudebních škol, zahraniční umělecké soubory a známé herecké osobnosti. Obyvatelé domova navštěvují i kulturní programy mimo domov. Jezdí do divadel, na koncerty, výstavy, výlety a další kulturní a společenské akce. ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotní péče je zajišťována v nezbytném rozsahu, ve speciálních případech je zajištěna spolupráce s odbornými pracovišti mimo domov. Dvakrát v týdnu ordinuje přímo v domově praktická lékařka. V domově je zajištěna ordinace odborných lékařů (oftalmolog, dermatolog, psychiatr, diabetolog a ortoped). Domov má vlastní zubní ordinaci, ve které je zajištěna služba stomatologa. Ošetřovatelská péče je poskytována kvalifikovanými pracovníky.všichni pracovníci mají další kvalifikaci k práci se zrakově postiženými klienty. Ošetřovatelská péče je zajišťována nepřetržitě. Rehabilitaci zajišťuji kvalifikované pracovnice pod odborným vedením lékaře ortopeda. Součástí nabídky je elektroléčba, ultrazvuk, parafinové obklady, vířivé koupele, ale i procvičování jemné motoriky, rehabilitace na lůžku u imobilních obyvatel, nácvik chůze za používání kompenzačních pomůcek apod.jako placená služba jsou nabízeny kondiční masáže a rašelinové obklady. Osobní asistentky jsou kvalifikované pracovnice proškolené pro práci se zrakově postiženými, které zajišťují individuální služby souvisejícími s běžnými potřebami klientů (doprovody k lékaři, doprovody na úřady, asistence při osobních nákupech, vyřizování osobní korespondence apod.) Obyvatelé mají k dispozici služby psychologa. PLACENÉ SLUŽBY Většina nezbytných služeb je klientům domova poskytována v rámci ceny pobytu. Řada dalších služeb je pro vyšší pohodlí klientů zajištěna smluvně u externích poskytovatelů v prostorách domova. Tyto služby si hradí klient přímo u poskytovatele. Kadeřnické služby 1x týdně je v nových, moderně vybavených prostorách domova v provozu kadeřnictví, kde za velmi výhodné ceny jsou nabízeny veškeré kadeřnické služby. Pedikúra - 2x týdně si lze objednat v prostorách domova služby pedikérky. Kondiční masáže - prostorách rehabilitace jsou jedenkrát týdně poskytovány kondiční masáže kvalifikovanou masérkou. Individuální doprava - klienti mají možnost pro individuální účely využít za úhradu služeb ústavního motorového osobního vozidla včetně řidiče. Účtovaná cena dle ujetých km a času je výrazně výhodnější než taxi. Krejčovské opravy osobního prádla a oděvů 1x týdně přichází do domova švadlena, která nabízí a provádí drobné úpravy a opravy osobního prádla a oděvů. Kiosek klienti mohou využívat malý obchůdek, kde si mohou nakoupit potraviny, lahůdky, drogerii, možno objednat ovoce, zeleninu, ale i textilní a další zboží dle přání obyvatel. DOPRAVNÍ SPOJENÍ Metro B od zastávky Karlovo náměstí z nástupní zastávky BUS č. 176 do výstupní zastávky Hřebenka, nebo Tramvaj č. 10, 4, 7, 9, příp. BUS č. 217, 191 do zastávky Klamovka - 7 -

8 KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Vlašská 25, Praha 1 Telefon: Ústav sociální péče Praha 1 Ústav sociální péče poskytuje v současné době péči mentálně postiženým dětem a dospělým v denních, týdenních a celoročních pobytech. Péče je zaměřena na výchovnou, sociální, zdravotní, rehabilitační a další terapeutickou a reedukační péči. Důležitou součástí je vedení klientů k co největší samostatnosti a začlenění do běžného života. Cílem je vedle klasické rezidenční služby poskytovat i tzv. chráněné bydlení, dále nutné asistenční služby, a to jak vlastními silami, tak ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi. STŘEDISKO VLAŠSKÁ Adresa: Ústav sociální péče Praha 1, středisko Vlašská, Vlašská 25, Praha 1 Telefon: E- mail: Středisko Vlašská poskytuje péči s týdenním a celoročním pobytem. V současné době zde žije 30 klientek s mentálním postižením. K ubytování klientek celoročního pobytu slouží nově rekonstruovaná podkrovní část objektu pro 10 osob, jejíž prostorové uspořádání zaručuje intimitu a soukromí v nejvyšší možné míře. Je kladen důraz na podporovanou volbu klientů našich služeb. Prostor pro denní činnosti je poskytován společenskou místností, kuchyňkou, dílnou pro aranžování květin, koutkem ručních prací, keramicko-výtvarnou dílnou a hernou s hudebními nástroji. Dvoutýdenní rehabilitačně-relaxační pobyty klientek jsou pořádány 2x ročně a představují změnu prostředí s možností poznávání nových míst a lidí v ČR. Taktéž jarní jarmark a vánoční divadelní představení je možno zařadit mezi tradiční akce pořádané střediskem. STŘEDISKO BOŘIVOJOVA Adresa: Ústav sociální péče Praha 1, středisko Bořivojova, Bořivojova 64, Praha 3 Telefon: Středisko Bořivojova je umístěno ve staré zástavbě na Praze 3 Žižkově v Bořivojově ulici. Zajišťuje péči klientům v denním provozu v době od 7 do 17 hodin. Středisko poskytuje každodenní výchovnou péči, stravování, zdravotní péči, pedagogicko-psychologické služby. V nynější době navštěvuje středisko 15 mužů a žen. Klienti jsou rozděleni na dvě skupiny. Jedna skupina, tzv. pracovní, odchází denně s vychovatelem pracovat do Metrostavu, odkud se vrací na oběd do střediska. Druhá skupina pobývá ve středisku. Denní náplní je rozvíjení rozumového a smyslového vnímání, estetická výchova a ergoterapie. Důraz je kladen na zapojení klientů do běžného života. Výsadou střediska jsou pravidelné celodenní čtvrteční vycházky do okolí Prahy, v zimních měsících pak kulturní akce. Každoročně pořádá středisko 1 2 ozdravné týdenní pobyty na horách. Středisko zajišťuje také celoroční pobyt pro klienty v chráněných bytech občanské zástavby na Praze 10 v Dubči. Dva nově zrekonstruované byty slouží pro celkem 6 klientů (2 chlapce a 4 dívky). V bytech je zajišťována celodenní i noční asistence vychovatelů i zdravotní péče

9 Tento pilotní projekt chráněných bytů pro klienty je ukázkou péče o mentálně postižené v novém trendu, kterým se bude snažit ubírat celý náš ústav. STŘEDISKO PAPÍRENSKÁ Adresa: Ústav sociální péče Praha středisko Papírenská, Papírenská 14, Praha 6 Telefon: Středisko Papírenská je denní stacionář pro osoby s mentálním postižením. Je umístěno ve vile se zahradou. V péči je zde 12 klientů, z toho je šest žen. Středisko poskytuje klientům péči denního pobytu od 7 do 16 hodin, stravování, pravidelnou zdravotní kontrolu ústavním lékařem, rehabilitační péči a pedagogicko-psychologické služby. V každodenním životě mají klienti k dispozici nově a moderně vybudované prostory, keramickou dílnu a tělocvičnu. V rámci ergoterapeutické péče pracují klienti na zahradě, pomáhají při přípravě a mytí nádobí a při úklidu. Dvakrát ročně pořádá středisko ozdravné pobyty na horách, během roku pak výlety do okolí Prahy. Dále středisko nabízí možnost celoročního chráněného bydlení pro 8 klientů. Ubytování je ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích odděleně od denního provozu. STŘEDISKO VILOVÁ Adresa: Ústav sociální péče Praha 1, středisko Vilová, Vilová 2, Praha 10 Telefon: Středisko Vilová se nachází ve vile se zahradou. Jedná se o denní stacionář, který zajišťuje každodenní péči o mentálně postižené klienty v době od 7 do 17 hodin. Středisko poskytuje klientům stravování, zdravotní péči, kterou zajišťuje ústavní lékař, a pedagogicko-psychologické služby. V současné době navštěvuje středisko 29 mužů a žen. K naplnění uspokojení nabízí středisko různé kroužky - hudební, keramický, výtvarný, sportovní, gymnastický, kroužek němčiny a plavání - zajišťované vychovateli střediska. K tělovýchovné činnosti zde slouží sportovní klub Odra-Vilová, který je členem ČHSO. Středisko pořádá každoročně ozdravný pobyt na horách a zahraniční pobyt u moře. STŘEDISKO DOUBRAVČANY /okr. Kolín/ Adresa: Ústav sociální péče Praha 1, stř. Doubravčany, Doubravčany 12, okr.kolín Telefon: Středisko Doubravčany je jediným stacionářem, který je umístěn mimo území hlavního města. Nachází se ve Středočeském kraji nedaleko měst Kolín a Kutná Hora. Z Prahy lze do Doubravčan dojet i příměstskou integrovanou dopravou, a to ze stanice metra Skalka autobusem č.381. Zde se v minulých letech podařilo rekonstrukcí z bývalého mlýna vytvořit moderní zařízení pro mentálně postižené spoluobčany. Středisko je stacionářem s týdenním a celoročním provozem. V současné době zde žije 28 klientů. Středisko zajišťuje celodenní stravování, zdravotní péči, pedagogicko-psychologické služby. K naplnění každodenního života klientů slouží keramická dílna s vlastní keramickou pecí, zahradnická dílna, herna a prostorná tělocvična. I okolí zařízení jako rybník, zahrada, skleník a stáje slouží k zájmové činnosti klientů

10 KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Sulická 46, Praha 4 Telefon: Ústav sociální péče Praha 4 Ústav sociální péče v současné době zajišťuje ústavní péči lidem s mentálním postižením od věku 3 let bez omezení věku, jejichž postižení vyžaduje pomoc, zejména dohled jiné osoby, při některých hlavních nebo nezbytných úkonech. Zajišťujeme potřebnou péči ve formě celoročního, týdenního a denního pobytu ve 4 objektech. Ve všech střediscích zajišťuje ambulantní zdravotní péči praktický lékař, který do ústavu dochází, stejně jako pediatr, psychiatr, neurolog a psycholog. Odborná vyšetření a speciální rehabilitace se provádějí ve specializovaných zdravotnických zařízení. Všem obyvatelům se poskytuje výchova a vzdělávání v rozsahu jejich schopností. Provádí se také jednoduchá rehabilitace. Snahou celého ústavu je přiblížit život osob s mentálním postižením životu běžné populace. Vycházíme z normálního denního režimu a to takto : dopoledne povinnosti škola, zaměstnání, odpoledne zájmová činnost aktivity volného času, pozdní odpoledne večer osobní volno. BYDLENÍ V objektu Sulická 48 žijí na 6 odděleních obyvatelé s těžkým stupněm mentálního postižení. Na těchto odděleních je zajišťována komplexní ošetřovatelská, zdravotní, výchovná a vzdělávací péče. Péče zohledňuje individuální zdravotní stav (mobilita, DMO, epilepsie, psychiatrické diagnózy, smyslová postižení). Zdravotní stav převážně nebo úplně omezuje schopnost sebeobsluhy, obyvatelé na těchto odděleních potřebují soustavnou pomoc. Ubytováni jsou na 2 4 lůžkových pokojích. Na 1 oddělení jsou děti ve věku 6 16 let. Děti z tohoto oddělení plní povinnou školní docházku v Pomocné škole. Tato skupina pracuje pod vedením vychovatelů dle plánu denních aktivit. Děti bydlí na 1 2 lůžkových pokojích s obývacím pokojem. K dispozici je zahrada, tělocvična, dětská herna, připravuje se výstavba rehabilitačního bazénu. Mottem střediska v ul. Murgašova 2 je PŘIJETÍ-PŘÁTELSTVÍ-POMOC. Středisko se nachází v areálu se zahradou, venkovním bazénem, tělocvičnou, divadelní scénou Hrášek (činohra, černé divadlo, zkušebna kapely). Tento areál slouží 40 obyvatelům schopných sebeobsluhy, samostatnosti při hygieně, schopnosti úklidu pod vedením výchovných pracovníků a zdravotníků. Aktivizační programy jsou zaměřeny na udržení a rozvoj samostatnosti, na pracovní zapojení v provozu ústavu nebo v ergoterapeutických dílnách. Aktivity volného času jsou rozmanité (divadelní soubor, černé divadlo, kapela aj.). Dále jsou to PC hry, výtvarné techniky, pohybové aktivity, cvičení na míčích, výlety, vycházky, návštěvy kulturních zařízení. Úspěchy divadelního souboru ÚSMĚV vedly k pořádání divadelních festivalů dnes již mezinárodních. Ubytování je ve 2 lůžkových pokojích s možností vlastního dovybavení

11 Středisko v ul. Žilinská 2 poskytuje samostatné bydlení pro 15 obyvatel s lehčím stupněm mentálního postižení. V dopoledních hodinách obyvatelé chodí do práce nebo plní povinnou školní docházku, odpoledne se věnují zájmové činnosti (divadlo, kapela, sportovní aktivity). Ubytování v 1 2 lůžkových pokojích. Pod vedením vychovatelů a zdravotníků provádějí úklid, praní a vaření. K dispozici zahrada, mobilní tělocvična, zrcadlová stěna na aerobic, PC, v zimě lyžařské zájezdy, v létě vodácké zájezdy, k dispozici jsou kanoe, pramice, raft. Střediska Murgašova a Žilinská mají aktivity volného času společné. Obyvatelé se dle finančních možností zúčastňují zájezdů do zahraničí. Navštívili např. Španělsko, Chorvatsko, Itálii, Norsko aj.. Oddělení v Domově důchodců Sulická 53/1085 nyní slouží 33 obyvatelům ubytovaným v 1 2 lůžkových pokojích. Výchovní a zdravotničtí pracovníci zajišťují péči o obyvatele, kteří svým postižením, věkem i zdravotním stavem vyžadují převážnou a pravidelnou, občas i úplnou pomoc při hlavních nebo nezbytných životních úkonech. Středisko využívá aktivit ostatních středisek a využívá zázemí ústavu v Sulické 48. Podle schopností a zájmů navštěvují kulturní zařízení a podnikají spíše krátkodobé výlety. Ergoterapeutické středisko LIKUS v areálu Sulické 48 - v pěti dílnách pracují obyvatelé ze všech středisek. 2 dílny ručních prací se zabývají keramikou, malbou na hedvábí a sklo, výrobou drobných šperků a dalšími výtvarnými technikami. Dílna truhlářská pracuje se dřevem, vyrábí budky, rámečky, svícny, poličky, provádějí drobné opravy nábytku aj.. 2 dílny zahradnické pracují na zahradě, kde pěstují různé druhy zeleniny, v budově a ve skleníku připravují sadbu, pěstují pokojové květiny a vyrábějí drobné předměty jako svícny aj.. Výrobky z ergoterapeutických dílen se uplatňují jako výzdoba interiérů jednotlivých středisek. Část výrobků a výpěstků se příležitostně nabízí v CČM. Rekreační středisko Větrov využíváme k rekreačním pobytům našich obyvatel. Objekt je v krásné přírodě na pomezí Jizerských hor. Příjemnou atmosféru doplňuje i domácí kuchyně. Mezi oblíbené činnosti obyvatel patří také chov drobného domácího zvířectva (papoušci, hrdličky, želvy atd.). Na zahradě v Sulické 48 je malé stádo koz kamerunských a burských. Na všech střediscích je kladen důraz na respektování práv každého obyvatele, jeho soukromí, volby, možnost vlastních rozhodnutí, podpora a vedení k soběstačnosti při respektování stupně postižení a nezbytné právní a sociální ochrany. Ústav je otevřený nejenom rodičům a příbuzným našich obyvatel. DOPRAVNÍ SPOJENÍ Metrem C ze stanice KAČEROV, dále autobusem č. 106, 205, 139, 203 a 170. Výstup na zastávce SULICKÁ

12 Ústav sociální péče Krásná Lípa KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Čelakovského Krásná Lípa Telefon: Ústav se nachází v blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo ve Šluknovském výběžku v městě Krásná Lípa. Krásnolipsko je vstupní branou do Českého Švýcarska a je oázou nejčistšího ovzduší v severních Čechách. Turistické trasy vedou skalami ke zbytkům středověkých skalních hrádků, nebo na řadu rozhleden. Město Krásná Lípa leží v nadmořské výšce 430m, na horním toku říčky Křinice, v chráněných krajinných oblastech Labské pískovce a Lužické hory. Nyní má město cca obyvatel. BYDLENÍ 128 klientů je ubytováno v šesti pavilonech. V Pavilonu I jsou umístěna dvě oddělení. Smíšené oddělení, s 22 obyvateli (19 žen, 3 muži). Na druhém oddělení ženy je ubytováno 7 obyvatelek na jednom třílůžkovém pokoji a dvou dvoulůžkových pokojích. V přízemí je velká společenská hala, kde se odehrávají celoústavní společenské zábavy. V druhé části pavilonu bydlí 29 obyvatelek ve třílůžkových pokojích. Pavilon II žije zde 34 mužů. Budova je umístěna v pěkném prostředí lesoparku na kopci s nádherným výhledem na Kamennou Horku, vzdálené lesy a pole. Prostory pavilonu jsou členité. Obyvatelé bydlí v jedno, dvou a třílůžkových pokojích. V přízemí se nachází prostorná jídelna, která se využívá i jako společenská místnost. V podkroví pavilonu je možné najít příjemné posezení ke čtení,odpočinku, k poslouchání hudby a sledování televize. Pavilon III. žije zde 12 žen. Je budova rázu malého rodinného domku. Jsou zde dvou a tří lůžkové pokoje, a hezká společenská místnost pro kulturní vyžití a jídelna, kde si obyvatelé mohou uvařit kávu, čaj a případně si připravit malé občerstvení. Pavilon IV. je nadstandartní oddělení pro 13 žen a 7 mužů. Pokoje jsou jedno, dvou a třílůžkové s vlastním sociálním zařízením a předsíňkou, pro imobilní obyvatele je zde slouží výtah. Dále je v pavilonu umístěna rehabilitace, ergoterapie, a kantýna. Pavilon V. je malá dřevěná budova. Je zde ubytováno 10 klientů, 6 mužů a 4 ženy.jsou ubytováni v jedno a dvoulůžkových pokojích. Pavilon je určen pro klienty s menším postižením, kteří zde žijí pouze s minimální asistencí. U všech je předpoklad k zapojení do pracovní činnosti v ústavu nebo mimo ústav

13 Pavilon VI. je malý zděný domek, který sloužil pro ubytování zaměstnanců. Jsou zde 3 samostatné byty pod uzavřením. Ubytování bude formou chráněného bydlení. Plánovaná kapacita je 4-6 klientů. ZDRAVOTNÍ PÉČE Lékařská péče - je zajištěna smluvním praktickým lékařem, který jednou týdně navštěvuje klienty. Z odborných lékařů je dostupnost psychiatra a neurologa. Ostatní odborná oddělení (chirurgie, interní oddělení, kožní, oční a urologické) je možno navštívit v ordinacích města Rumburk. Ošetřovatelskou péči zajišťuje vrchní sestra a praktický lékař. Každý pavilon má svojí ošetřovatelskou stanici (zdravotní sestry, ošetřovatelky a sanitářky). Péče je všestranná, zaměřená na pohybovou a pracovní rehabilitaci, prevenci dekubitů, péče o inkontinenci. Využíváme moderních rehabilitačních pomůcek, rehabilitační masážní přístroje, biolampy, polohovací lůžka, antidekubitní podložky a matrace, podložky z dutých vláken pod končetiny, podložky na pojízdné vozíky. Rehabilitace - do ústavu dochází 1x týdně rehabilitační pracovník, který provádí rehabilitaci a aromaterapii. Obyvatelé mají dispozici masážní křeslo, šlapací kolo, které plně využívají. V rámci rehabilitace se provádí pohybová cvičení pro imobilní pacienty a postižené CNP. Jednou měsíčně naše zařízení navštěvuje pedikérka a kadeřník. KULTURNÍ VYŽITÍ Zájezdy do Prahy a okolí, na hrady a zámky. Výlety do blízkého okolí (Kamenná horka, Krásná studánka, Vlčí hora, Jedlová hora, atd.) Poznávací - návštěva muzea, hrady, zámky, zříceniny. Divadla - loutkové divadlo v Rumburku, hostující divadelní společnosti. Taneční zábavy - Mikulášská, velikonoční, vítání jara, masopustní zábava, společenské večery ke dni úcty ke stáří. Někteří mladší obyvatelé se zúčastňují festivalu Olešská kramle. Každou středu se koná hudební odpoledne, kde se zazpívá a hraje na hudební nástroje. Rekreace - v letním čase se pořádají pro obyvatele 14 ti denní pobyty v různých ozdravných zařízeních, odkud se pořádají poznávací výlety do okolí (ZOO, muzea, zámky). AKTIVITY Obyvatelé jsou zapojeni do pracovní činnosti pod vedením ergoterapeuta, vyšívají, pletou, háčkují, batikují, šijí, každý podle svých schopností. Vyrábějí vánoční a velikonoční ozdoby. Je zde možnost předvést svou dovednost na hrnčířském kruhu, výrobek ozdobit a vypálit v hrnčířské peci. K dispozici je skleník, kde se předpěstovávají květiny k osázení truhlíku na okna a předzahrádek. Muži pomáhají v zahradnictví

14 KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Svojšice u Kolína, Svojšice 1, Telefon: Ústav sociální péče Svojšice Sídlem ústavu je zámek hrabat Althanů, který je situován do malebného prostředí malé středočeské obce s výhledem na rybník a poklidnou venkovskou krajinu. K hlavní budově náleží rozlehlý zámecký park v anglickém stylu, zahrada, hospodářské budovy a ubytovna. Zámecká zahrada je velmi krásná a příjemná, tvoří výborné zázemí uprostřed přírody. Je zde altán s exotickým ptactvem, kašna s okrasnými rybami a lekníny. V hospodářské zahradě se pěstuje zelenina, ovoce a květiny. Cílovou skupinou uživatelů jsou lidé s chronickým duševním onemocněním a lidé s mentálním handicapem od nejlehčího až po nejtěžší stupeň. Z celkového počtu 122 obyvatel tvoří více než 2/3 lidé s těžším psychickým onemocněním ( schizofrenie, bipolární poruchy apod.). BYDLENÍ Klienti jsou ubytováni na dvou až pětilůžkových pokojích s vlastní televizí. Sociální zařízení jsou společná vždy pro jedno oddělení- cca 40 klientů. Na každém poschodí je společná jídelna, která slouží rovněž jako společenská místnost. Společné stravování zajišťuje ústavní kuchyně, údržbu prádla ústavní prádelna. V září 2004 jsme v rámci integračních procesů otevřeli skupinový-chráněný byt pro šestici klientů. Po rekonstrukci třípokojového bytu v objektu bývalé ubytovny pro zaměstnance vznikl vhodný prostor pro vytvoření skupinového bydlení klientů ÚSP. Byt se nalézá v areálu ústavního zařízení, ale je umístěn mimo hlavní budovu. Jde o standardní třípokojový byt s příslušenstvím. Obyvatelé bytu žijí po dvojicích na pokoji a užívají společnou kuchyňku a sociální zařízení. K jejich bytu ještě náleží garsoniéra, která slouží jako zázemí pro pracovníky sociální péče- asistenty, kteří zajišťují nepřetržitý provoz skupinového bydlení. Šestici klientů pomáhá vždy jeden zaměstnanec ve službě. Klienti si v bytě sami zajišťují údržbu. V budoucnu plánujeme další rozšíření tohoto typu bydlení. Jistým specifikem našeho ústavu je tzv. Domeček intimních vztahů. Bývalý zahradní domek byl zrekonstruován na bytovou jednotku velikosti 2+1. Zde - v tichém prostředí hospodářské zahrady - mohou obyvatelé trávit intimní chvilky ve společnosti partnerů, přátel a rodiny. ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnický personál - zdravotní sestry, ošetřovatelky a sanitárky. Lékařskou službu zabezpečuje praktický lékař - internista, který dvakrát týdně dojíždí na pravidelné vizity, a potom jedenkrát týdně dojíždí psychiatr

15 SOCIÁLNÍ PÉČE Sociální poradenství zajišťuje sociální pracovnice. Komplexní rehabilitační služby s důrazem na psychosociální aspekty zajišťují v ÚSP pracovníci sociální péče-terapeuti. Psychosociální rehabilitace klientů je svěřena do kompetencí Úseku zájmových aktivit obyvatel. Jak název úseku napovídá, je snahou směrovat veškerou rehabilitaci k zvýšení aktivizace klientů a to takovým způsobem, aby odpovídala jejich zájmu, potřebám, aktuálnímu zdravotnímu stavu. Komplexní rehabilitace probíhá formou týdenních a měsíčních pracovních plánů. Daný program sestavuje terapeut společně s obyvateli a je spíše jen rámcovým vodítkem pro terapeuta. Důležité je zpracovat a sestavit aktivity tak, aby byly pro klienta nejen zajímavé, ale i přínosné z pohledu komplexní rehabilitace. AKTIVIZACE V rámci aktivizačních a podpůrných terapeutických programů nabízíme obyvatelům následující činnosti: práci se zvířaty - základy zooterapie, arteterapeutické techniky (k dispozici je keramická dílna s pecí), taneční a pohybovou terapii, základy muzikoterapie, kroužek vaření a ručních prací, trénování paměti, kondiční a relaxační cvičení, návštěvy společenských akcí, výlety, rekreační pobyty, stanování v přírodě, společenské hry, videoprojekce. Každý rok rovněž pořádáme sportovní klání určené nejen našim obyvatelům, ale také klientům z jiných ústavních zařízeních. ÚSP spolupracuje s občanským sdružením Integrace. Sdružení integrace se podílí na provozu keramické dílny a prezentuje aktivity našich obyvatel na veřejných kulturních akcích, výstavách apod. Obyvatelé ústavu zde mohou pracovat i na dohodu o pracovní činnosti. SLUŽBY Kdo má zájem, může využít služeb masérky, pedikérky či kadeřnice. Místní bufet nabízí občerstvení s příjemným posezením. Žít neznamená pouze bydlet a pracovat, určitá část dne zůstává vyhrazena pro volný čas, zájmy, koníčky, vzdělávání. Klienti v důsledku svého onemocnění často ztrácejí dovednost strukturovat svůj čas, motivaci aktivně si naplnit den, schopnost sociálních kontaktů. Smyslem nabízených aktivit je podpora při vytváření sociálních kontaktů v neformálním prostředí, pomoc při organizaci dne, nalezení vhodných zájmových činností a udržení základní soběstačnosti. Hlavním směrem, kterým se péče v našem zařízení ubírá je cesta odinstitucionalizování péče. Snažíme se o to, aby se naši klienti spíše než jako v ústavu, cítili co možná nejblíže prostředí domácímu. DOPRAVNÍ SPOJENÍ Vlak: Praha Kolín (60 km) a dále autobusem: pravidelná autobusová linka ve směru Kolín Kouřim (15 km)

16 KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: nám.čs.armády 84, Terezín Telefon: , tiscali.cz Ústav sociální péče Terezín Terezín leží v rovinatém úrodném kraji Českého středohoří, 60 kilometrů severně od Prahy poblíž soutoku řek Labe a Ohře. Ústav se nachází v budově, která je nejstarší budovou ve městě a byla postavena v letech Terezín poskytuje služby starým občanům, občanům s mentálním postižením, dementním občanům, psychotikům a psychopatům. BYDLENÍ Poskytujeme celoroční ubytování pro 269 obyvatel. Dále nabízíme ubytování přechodné, jsme schopni poskytnout i pobyty týdenní nebo zajistit denní péči. Obyvatelé jsou ubytováni na pokojích z nichž je 15 jednolůžkových, 101 dvoulůžkových a 18 třílůžkových. Některé z pokojů mají své vlastní sociální zázemí. Poskytujeme bydlení manželským párům, partnerským dvojicím a obyvatelům, kteří jsou toho schopni i ubytování mimo ústav. SLUŽBY Našim obyvatelům poskytujeme ubytování, stravování, rehabilitaci, zprostředkování lékařské péče, sociální služby, aktivní využití volného času. Zaměřujeme na poskytování individuální péče. O spokojenost našich obyvatel se stará zdravotní personál, výchovný personál a pracovníci sociální péče. Obrátit se mohou na kteréhokoliv pracovníka ústavu, na vedoucího oddělení, sociální pracovnice. Zaměřujeme se na podporu seberealizace na základě individuálních potřeb, zájmů a schopností obyvatel. Posilujeme a zachováváme co nejvíce naučených dovedností. Úzce spolupracujeme s rodinnými příslušníky, kteří si mohou brát své blízké, jak na víkendy, tak na dovolené. Návštěvy jsou možné po celý týden od 8.00 hod. až do hod. Pro návštěvy lze využít pokoj obyvatele nebo předsíně před pokojem, popř. společenské místnosti. Spolupracujeme s Městským úřadem Terezín při pořádání kulturních a společenských akcí. Úzce spolupracujeme se Základní školou Terezín a se Střední pedagogickou školou v Litoměřicích, která k nám dochází pravidelně na praxi. Zapojeni jsou rovněž dobrovolní pracovníci, kteří se zaměřují na individuální práci s obyvateli

17 V rámci aktivizačních programů nabízíme terapeutické dílny, které jsou v provozu denně na každém patře od 8,00 hod. do hod. Zde se pod vedením vychovatelů provádějí různé činnosti např. výtvarná, rukodělná, hraní společenských her, zpívání aj. a dochází zde k vzájemné komunikaci a k navazování nových kontaktů mezi obyvateli. O víkendu jsou dílny rovněž přístupny v rámci krátkodobých pracovních úvazků z řad studentů. AKTIVITY Pravidelné týdenní aktivity jsou společné zpívání, knihovna, školička, společné cvičení, bohoslužby, kavárnička, zkouška kapely a divadla. Mezi další aktivity patří práce v truhlářské dílně, kde se vyrábí dřevěné hračky, které jsou zasílána čtvrtletně pro německý časopis BAUEN & WOHNEN. Výrobky slouží i pro potřeby ústavu. V provozu je rovněž keramická dílna jejichž výrobky jsou použity na výstavy, prodej nebo opět pro potřeby ústavu. Obyvatelé se mohou zapojit i do našeho divadla TERMITI nebo kapely TEREZKY, které vedou naše vychovatelky a vystupují jak v rámci ústavu tak i mimo něj. Obyvatelům je k dispozici ústavní knihovna, místnost pro stolní tenis a školička. Máme zahradu mimo areál ústavu, kde naši obyvatelé zajišťují její provoz a údržbu a rovněž se zde uskutečňují i společné akce. Pro obyvatele pořádáme turnaje ve stolním tenise a ve společenských hrách a dále pořádáme sportovní den i pro obyvatele města. Každý rok pořádáme DEN OBYVATEL, na který si obyvatelé připravují svá vlastní vystoupení a jsou pozváni i další účinkující. Tento den je spojen se dnem otevřených dveří. S obyvateli jednou v roce trávíme společnou dovolenou. Jezdíme každý týden plavat do bazénu. Pořádáme výstavy prací a výrobků obyvatel v prostorách ústavu. Vydáváme vlastní časopis ZPRAVODAJ DOMOVA, do kterého přispívají naši obyvatelé. Naši obyvatelé mají možnost chovat domácí zvířata (andulky, kočky atd.). Žije zde i obyvatel, který má svého psa. Dále jsou pro obyvatele připravovány a pořádány turistické trasy a výlety do Prahy a do okolí Terezína např. hora Říp, hora Radobýl či Lovoš, hrad Střekov, termální lázně Brná, ZOO v Ústí nad Labem, atd. Dále jsou připravovány různé kulturní akce v ústavu nebo mimo něj (divadlo, kino, kulturní programy mimo Terezín, návštěva galerie v Litoměřicích nebo Roudnici nad Labem atd.). Ve spolupráci s městem a základní školou pořádáme společné akce např. koncerty, masopust, čarodějnice. Základním předpokladem pro činnost našich obyvatel je dobrovolnost a zájem o aktivity. Cílem je, abychom obyvatele co nejvíce přiblížili běžnému způsobu života. Důraz je kladen na zachování důstojnosti, seberealizaci, možnost rozhodování o sobě, zachování možnosti intimity prostředí. DOPRAVNÍ SPOJENÍ Z Prahy do Terezína je možné autobusovými linkami popřípadě osobním autem po dálnici D8 směrem na Teplice. Při využití autobusové dopravy je možné použít spojení mezi Prahou a Teplicemi, Prahou a Litoměřicemi nebo Prahou a Ústím nad Labem. Je možné využít i kombinovanou dopravu po železnici do cílové stanice Bohušovice nad Ohří a odtud autobusem do Terezína

18 KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Kytlice 68, Telefon: , fax Ústav sociální péče Kytlice Ústav poskytuje celoroční komplexní sociální služby po stránce hmotné, výchovné, vzdělávací, ošetřovatelské a sociální osobám s mentálním a kombinovaným postižením. V současné době žije v zařízení dospělí muži. V budoucnosti bychom měli zájem umístit do zařízení i ženy a mladistvé osoby. CÍLE Umožnit obyvatelům prostřednictvím poskytovaných služeb žít svůj život maximální možnou měrou běžným způsobem, který se co nejvíce přibližuje k životnímu standardu běžné populace žijící mimo zařízení. Poskytovat služby obyvatelům tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost. Poskytovat služby obyvatelům dle jejich individuálních potřeb. Respektovat soukromí obyvatel, posilovat jejich sebevědomí Vzdělávat obyvatele v praktických i teoretických činnostech, rozvíjet a udržovat získané znalosti a dovednosti. Dodržovat rovnocenné postavení obyvatel - zaměstnanec ŽIVOT V ÚSP Každý obyvatel má svého klíčového zaměstnance, kterého si dle svých možností zvolí. Tento zaměstnanec pak společně se svým svěřeným obyvatelem připravuje individuální plán péče, který průběžně společně doplňují, vyhodnocují a dle potřeby mění, iniciativně si všímá jeho potřeb. Každý obyvatel má možnost využívat společenské a pracovní prostory zařízení dle svého výběru, každému dle jeho přání a možností jsou umožněny vycházky mimo areál ústavu a to buď zcela samostatně či s podporou zaměstnanců. Každý má možnost zvolit svou účast na nabízených programech. SLUŽBY Vzdělávání dle individuálních schopností v oblasti sebeobslužbých dovedností, ve způsobech alternativní komunikace, integrace. Vytváření pracovních dovedností v pracovních dílnách ústavu, či v zaměstnání mimo ústav ZÁJMOVÁ ČINNOST Keramická a výtvarná dílna, košíkářské práce, práce na zahradě, pomoc při údržbě budov a okolí. Kulturní, sportovní a rekreační vyžití, volnočasové aktivity možnost návštěv kulturních a společenských akcí, zajištění rekreací mimo ústav. ZDRAVOTNÍ PÉČE Do zařízení 1x týdně dojíždí praktický lékař, 1x měsíčně psycholog a psychiatr. Je zajištěno zprostředkování odborných a diagnostických vyšetření

19 BYDLENÍ Ústav sídlí v několika objektech. V celém zařízení je k dispozici ubytování na 27 jednolůžkových, 8 dvoulůžkových a 3 třílůžkových pokojích. Obyvatelům žijícím na vícelůžkových je nabídnuta možnost výběru spolubydlícího. Zaměstnanci při své práci respektují právo každého obyvatele na jeho soukromí a v největší možné míře se jim je snaží zajistit. Obyvatelům je umožněno zařídit si svůj prostor podle svého vkusu a za pomoci svého klíčového zaměstnance. Všichni mají možnost si svůj pokoj uzamknout, každý má svůj vlastní klíč. Zaměstnanci do pokojů vstupují pouze se souhlasem obyvatele. Hlavní budova je zcela bezbariérová. Je zde jídelna, která v průběhu roku bude propojena výdejními okénky s novou přístavbou kuchyně. Jsou zde 3 společenské místnosti, keramická a košíkářská dílna, ošetřovna, pracovna vedoucí zdravotního úseku a ergoterapeutky a kuchyňka. V domě č. 63 žijí muži formou podporovaného bydlení. Obyvatelé mají možnost si telefonicky vyžádat pomoc personálu. Během dne je jim poskytována podpora ze strany personálu. Stravu si obyvatelé přivážejí z centrální kuchyně a sami servírují. V domě mají k dispozici vybavenou kuchyň s jídelním koutem, obývací pokoj, koupelny a WC. Kolem domu je zahrada, kde je k dispozici všem obyvatelům zařízení bazén. Obyvatelé tohoto domu si zajišťují sami celou péči o dům a zahradu. Uklízejí si sami své pokoje a společné prostory dle týdenního harmonogramu, perou a žehlí si své osobní prádlo. V domě č. 26 žijí obyvatelé, kterým s péčí v průběhu dne pomáhají 2 zaměstnanci, v noci je zde zajištěna noční pohotovost. Obyvatelé tohoto domu za spolupráce svých pečovatelů, zajišťují si chod samostatné domácnosti. Do konce roku 2005 dokončíme rekonstrukci dalšího domu, kde vznikne 5 jednolůžkových pokojů, čímž se zlepší komfort stávajícího bydlení

20 Ústav sociální péče Rudné u Nejdku KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Rudné u Nejdku, Nové Hamry Telefon: Ústav leží asi 4 km od obce Nejdek v horských podmínkách, v převážné části zimního období jsou ztížené podmínky pro dopravu do ústavu. Vlakové spojení je 1,5 km ve Vysoké Peci a autobusové spojení je omezeno podle školní docházky dětí. V ÚSP žije 74 dospělých žen s mentálním a tělesným postižením. Věková hranice není ohraničená. ÚSP Rudné je ústav s dlouholetou tradicí, kdy od roku 1961 zde bylo zřízena péče o mentálně postižené osoby. Ústav má hlavní budovu a dvě samostatná chráněná bydlení. Dříve toto zařízení bylo církevní zařízením. Hlavní budova prochází postupnou rekonstrukcí, tak aby byl vytvořen komfort pro klientky s ubytováním do 3 na pokoji. Je zde i lůžková část pro klientky s těžkým mentálním nebo fyzickým postižením. Na chráněném obydlí zvaném Fara žijí klientky po třech na pokojích s vlastním sociálním zařízením. Mají jednu společenskou místnost a jídelnu s kuchyňkou. Druhé chráněné obydlí je domek č. 8. Zde jsou ubytovány klientky na pokojích po 1,2,3 klientkách, mají společné sociální zařízení max. pro 3 pokoje. Budova má společenskou místnost a jídelnu s kuchyní, vlastní zahradu. Posláním ústavu je zajistit obyvatelům zařízení plnohodnotný život i důstojné stáří. Hlavním cílem je dosáhnout a udržet maximální možnou míru autonomie klientky-obyvatelky zařízení a to jak v jeho soukromí, tak v sebeobslužnosti. Dílčí cíle jsou: Respektovat soukromí obyvatel a posilovat jejich sebevědomí. Neustále hledat smysluplný způsob života /kultura, vycházky, sportovní aktivity, společenské akce, výlety apod. Vzdělávat klienty v praktických i teoretických činnostech a dát jim možnost si co nejvíce ověřit a vyzkoušet osobně získané dovednosti a znalosti Neuzavírat se okolnímu světu a naopak nechat okolní svět vstupovat do zařízení. Snažit se o rovnocenný přístup ke klientům, dodržovat rovnocenné postavení klientka -zaměstnanec. Cílem a posláním všech zaměstnanců našeho zařízení je, jak v současnosti, tak hlavně i v budoucnu pracovat pro obyvatele našeho zařízení tak, aby tito v souladu se stanovenými Standardy kvality sociálních služeb, prožívali plnohodnotný život, který bude v co největší míře podobný životu běžné populace jejich vrstevníků. Všichni z nás se již delší dobu snažíme dosáhnout a udržet maximální možnou míru autonomie obyvatel našeho zařízení. Plně respektujeme jejich soukromí a posilujeme jejich sebevědomí. Hledáme pro ně smysluplný způsob existence, vzděláváme je v praktických i teoretických činnostech, dáváme jim možnost, aby si ověřili v praxi své získané znalosti. Cílem všech zaměstnanců je zajistit ochranu lidských práv našich obyvatel

Palata Domov pro zrakově postižené

Palata Domov pro zrakově postižené Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách 5 150 00 Praha 5 Telefon: 257 311 930 e-mail: servis@palata.cz Web: www.palata.cz Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového

Více

KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (část I.) Praha, 2005

KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (část I.) Praha, 2005 KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (část I.) Praha, 2005 Zpracovala: Kontakt: Mgr. Veronika Boháčková, odd. sociální, MHMP SOC veronika.bohackova@cityofprague.cz

Více

Domov důchodců Praha 4 Háje

Domov důchodců Praha 4 Háje Domov důchodců Praha 4 Háje KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: K Milíčovu 734 149 00 Praha 4 Telefon: 271 198 504, 271 198 412 E-mail: reditel@dd-haje.cz, socialni@dd-haje.cz Web: http://www.dd-haje.cz/ Objekt

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

Návrh koncepce poskytovaných. sociálních služeb v Domově Maxov. Ing.Stanislav Petrovič

Návrh koncepce poskytovaných. sociálních služeb v Domově Maxov. Ing.Stanislav Petrovič Návrh koncepce poskytovaných sociálních služeb v Domově Maxov Ing.Stanislav Petrovič 2010 Zpracováno týmem vedoucích pracovníků jednotlivých služeb, Domova Maxov, za účelem zvýšení kvality poskytovaných

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za rok 2014. Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín. Duben 2015 Zelený dům pohody příspěvková organizace P. Jilemnického 1 695 03 Hodonín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za rok 2014 Duben 2015 Červen 2014 Atletické a sportovní hry v Zubří u Nového Města na Moravě. Název

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ za rok 2011 OBSAH: Základní informace o PO 3 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 Popis zařízení

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Na kus řeči o sociálních službách Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte se s námi o zkušenosti v Plzni Odbor

Více

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED PREZENTACE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED V RÁMCI PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ 2009 Obsah: 1. Představení MČ Brno-střed. 2 2. Podpora neziskových

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva za rok 2011. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem Obsah 3 Úvod 4 Základní informace, poslání a charakteristika činnosti Poslání organizace Charakteristika činnosti a cílová skupina 6 Poskytování

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 DOZP Stará Oleška DOZP Česká Kamenice 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace 671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527 e-mail: domov@domovtavikovice.

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace 671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527 e-mail: domov@domovtavikovice. Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace 671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527 e-mail: domov@domovtavikovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 Snažíme se lidem s mentálním

Více