KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (II. část) Praha, 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (II. část) Praha, 2005"

Transkript

1 KATALOG domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (II. část) Praha, 2005

2 Zpracovala: Kontakt: Mgr. Veronika Boháčková, odd. sociální, MHMP SOC

3 ÚVOD Katalog domovů důchodců a ústavů sociální péče zřizovaných hlavním městem Prahou (dále jen Katalog) je určen odborné i laické veřejnosti. Vznikl za účelem prohloubení informovanosti o zařízeních rezidenční péče. Předložený materiál se snaží sociálním pracovníkům, potenciálním klientům a jejich rodinám poskytovat ucelené informace o životě v těchto zařízeních. Katalog dále obsahuje základní informace o platné legislativě upravující ústavní sociální péči a postup při podávání žádostí o umístění. Hlavní město Praha zřizuje 13 domovů důchodců, 15 ústavů sociální péče a 3 domovypenziony pro důchodce (ty jsou vždy organizační součástí domova důchodců). Ze všech zařízení se jich na území Prahy nachází pouze 13. Nejdále od Prahy (150 km) je umístěn ústav sociální péče Rudné u Nejdku. Organizace zřizované hlavním městem Prahou poskytují pouze rezidenční péči. V současné době vzniká mnoho nových zdravotně sociálních služeb schopných poskytovat péči, kterou bylo dříve možno poskytovat pouze v ústavních zařízeních. I přesto je rezidenční péče významnou součástí v systému sociálních služeb a poskytuje péči, kterou není schopna poskytnout žádná jiná instituce. Zároveň je ale nutno respektovat, že pobyt v zařízení ústavní sociální péče by měl být poslední zvolenou alternativou. Pokud je to možné, vždy by mělo být preferováno poskytování služeb v domácnosti klienta. Přehled o zdravotně sociálních službách na území hlavního města Prahy poskytují brožury, které vydalo Městské centrum sociálních služeb a prevence: Informace, kontakty a sociálně zdravotní služby pro seniory; Informace, kontakty a služby pro osoby se zdravotním postižením a Adresář poskytovatelů sociálních služeb. Bližší informace naleznete na webových stránkách organizace: Katalog je v elektronické podobě dostupný také na internetových stránkách hlavního města Prahy: Mgr. Hana Halová radní pro oblast zdravotnictví, sociální péče a národnostních menšin MUDr. Alena Váňová ředitelka odboru sociální péče a zdravotnictví - 3 -

4 - 4 -

5 ÚSTAVY SOCIÁLNÍ PÉČE 1. Palata Domov pro zrakově postižené 2. Ústav sociální péče Praha 1 3. Ústav sociální péče Praha 4 4. Ústav sociální péče Krásná Lípa 5. Ústav sociální péče Svojšice 6. Ústav sociální péče Terezín 7. Ústav sociální péče Kytlice 8. Ústav sociální péče Rudné u Nejdku 9. Ústav sociální péče Horní Maxov 10. Ústav sociální péče Horní Poustevna 11. Ústav sociální péče Leontýn 12. Ústav sociální péče Lochovice 13. Ústav sociální péče Ratměřice 14. Ústav sociální péče Zvíkovec 15. Dětské centrum Paprsek - 5 -

6 Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách 5/737, Praha 5 Smíchov Telefon: Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového parku anglického stylu v klidné části Smíchova na jižním svahu Strahova. Domov je umístěn ve třech nadzemních podlažích 112 let staré, moderně rekonstruované budovy s nově dostavěným pavilonem. Dům má bezbariérový přístup a je vybaven třemi výtahy s hlasovými výstupy. Domov Palata poskytuje své služby seniorům se zrakovým postižením, kteří potřebují kromě rezidenčních služeb i další specializované služby. Zrakově postiženým seniorům, kteří již nejsou schopni samostatného života ve vlastním domácím prostředí a kterým nemůže ani rodina takovou existenci zajistit nabízíme zejména - ubytování v jedno až čtyřlůžkových pokojích, - stravování včetně stravování dietního, - další nezbytné služby (úklid, praní osobního prádla apod.), - úplný ošetřovatelský servis, - služby praktického i odborných lékařů, - široká nabídka pracovních terapií, - široká nabídka volnočasových aktivit, - aktivity i mimo areál domova (návštěvy kulturních institucí, výlety apod.), - nabízené terapie a aktivity jsou určeny i pro klienty s vícečetným postižením (vozíčkáři, nedoslýchaví, zdravotně postižení ). BYDLENÍ Kapacita domova je 155 lůžek. Klienti jsou ubytováni na 22 jednolůžkových, 21 dvoulůžkových, 13 třílůžkových a 13 čtyřlůžkových pokojích. Jedno až třílůžkové pokoje mají vlastní sociální zařízení (umyvadlo, WC, sprchový kout). V jednolůžkových, event. dvoulůžkových pokojích je umožněno klientům, aby si částečně vybavili pokoj vlastním nábytkem. Ve vícelůžkových pokojích je toto právo volby omezeno na drobné doplňky.dvoulůžkové pokoje jsou přednostně nabízeny manželským párům. Pokoje jsou převážně vybaveny pohodlným, moderním a kvalitním nábytkem, který splňuje ta nejpřísnější kritéria SOCIÁLNÍ PÉČE V rámci psychoterapie pracuje v domově adaptační skupina pro nově příchozí obyvatele, pod vedením odborného externisty, která umožňuje plynulý a nebolestivý přechod z vlastního domova do ústavního zařízení. Obyvatelé pracují ve skupinách, ale podle potřeby mají možnost využít individuálních konzultací. Vzhledem k věku obyvatel probíhá pravidelné trénování paměti, kondiční cvičení, seznamování s denním tiskem, možnost využívání zvukové knihovny,apod. Smyslem terapie je udržení čilého tvořivého duševního života a podpora zájmu o veškeré dění v domově i ve společnosti, udržování kontaktu s rodinnými příslušníky a přáteli. Ergoterapie je zaměřená na udržování a posilování schopností a kondice obyvatel seniorského věku. Keramika, košíkářství, textilní dílna, vaření, výroba svíček apod. pomáhají zachovávat aktivní dovednosti a schopnosti obyvatel

7 Probíhá pravidelný výcvik prostorové orientace, praktické výchovy v domově i mimo domov. Nácvik správného používání kompenzačních pomůcek pro zachování sebeobslužnosti a samostatnosti. Palata je otevřená svými kulturními a společenskými akcemi pro obyvatele i veřejnost. Koná se pravidelně úterní kavárna s programem i občerstvením. Vystupují zde hudební skupiny, umělecké soubory, studenti hudebních škol, zahraniční umělecké soubory a známé herecké osobnosti. Obyvatelé domova navštěvují i kulturní programy mimo domov. Jezdí do divadel, na koncerty, výstavy, výlety a další kulturní a společenské akce. ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotní péče je zajišťována v nezbytném rozsahu, ve speciálních případech je zajištěna spolupráce s odbornými pracovišti mimo domov. Dvakrát v týdnu ordinuje přímo v domově praktická lékařka. V domově je zajištěna ordinace odborných lékařů (oftalmolog, dermatolog, psychiatr, diabetolog a ortoped). Domov má vlastní zubní ordinaci, ve které je zajištěna služba stomatologa. Ošetřovatelská péče je poskytována kvalifikovanými pracovníky.všichni pracovníci mají další kvalifikaci k práci se zrakově postiženými klienty. Ošetřovatelská péče je zajišťována nepřetržitě. Rehabilitaci zajišťuji kvalifikované pracovnice pod odborným vedením lékaře ortopeda. Součástí nabídky je elektroléčba, ultrazvuk, parafinové obklady, vířivé koupele, ale i procvičování jemné motoriky, rehabilitace na lůžku u imobilních obyvatel, nácvik chůze za používání kompenzačních pomůcek apod.jako placená služba jsou nabízeny kondiční masáže a rašelinové obklady. Osobní asistentky jsou kvalifikované pracovnice proškolené pro práci se zrakově postiženými, které zajišťují individuální služby souvisejícími s běžnými potřebami klientů (doprovody k lékaři, doprovody na úřady, asistence při osobních nákupech, vyřizování osobní korespondence apod.) Obyvatelé mají k dispozici služby psychologa. PLACENÉ SLUŽBY Většina nezbytných služeb je klientům domova poskytována v rámci ceny pobytu. Řada dalších služeb je pro vyšší pohodlí klientů zajištěna smluvně u externích poskytovatelů v prostorách domova. Tyto služby si hradí klient přímo u poskytovatele. Kadeřnické služby 1x týdně je v nových, moderně vybavených prostorách domova v provozu kadeřnictví, kde za velmi výhodné ceny jsou nabízeny veškeré kadeřnické služby. Pedikúra - 2x týdně si lze objednat v prostorách domova služby pedikérky. Kondiční masáže - prostorách rehabilitace jsou jedenkrát týdně poskytovány kondiční masáže kvalifikovanou masérkou. Individuální doprava - klienti mají možnost pro individuální účely využít za úhradu služeb ústavního motorového osobního vozidla včetně řidiče. Účtovaná cena dle ujetých km a času je výrazně výhodnější než taxi. Krejčovské opravy osobního prádla a oděvů 1x týdně přichází do domova švadlena, která nabízí a provádí drobné úpravy a opravy osobního prádla a oděvů. Kiosek klienti mohou využívat malý obchůdek, kde si mohou nakoupit potraviny, lahůdky, drogerii, možno objednat ovoce, zeleninu, ale i textilní a další zboží dle přání obyvatel. DOPRAVNÍ SPOJENÍ Metro B od zastávky Karlovo náměstí z nástupní zastávky BUS č. 176 do výstupní zastávky Hřebenka, nebo Tramvaj č. 10, 4, 7, 9, příp. BUS č. 217, 191 do zastávky Klamovka - 7 -

8 KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Vlašská 25, Praha 1 Telefon: Ústav sociální péče Praha 1 Ústav sociální péče poskytuje v současné době péči mentálně postiženým dětem a dospělým v denních, týdenních a celoročních pobytech. Péče je zaměřena na výchovnou, sociální, zdravotní, rehabilitační a další terapeutickou a reedukační péči. Důležitou součástí je vedení klientů k co největší samostatnosti a začlenění do běžného života. Cílem je vedle klasické rezidenční služby poskytovat i tzv. chráněné bydlení, dále nutné asistenční služby, a to jak vlastními silami, tak ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi. STŘEDISKO VLAŠSKÁ Adresa: Ústav sociální péče Praha 1, středisko Vlašská, Vlašská 25, Praha 1 Telefon: E- mail: Středisko Vlašská poskytuje péči s týdenním a celoročním pobytem. V současné době zde žije 30 klientek s mentálním postižením. K ubytování klientek celoročního pobytu slouží nově rekonstruovaná podkrovní část objektu pro 10 osob, jejíž prostorové uspořádání zaručuje intimitu a soukromí v nejvyšší možné míře. Je kladen důraz na podporovanou volbu klientů našich služeb. Prostor pro denní činnosti je poskytován společenskou místností, kuchyňkou, dílnou pro aranžování květin, koutkem ručních prací, keramicko-výtvarnou dílnou a hernou s hudebními nástroji. Dvoutýdenní rehabilitačně-relaxační pobyty klientek jsou pořádány 2x ročně a představují změnu prostředí s možností poznávání nových míst a lidí v ČR. Taktéž jarní jarmark a vánoční divadelní představení je možno zařadit mezi tradiční akce pořádané střediskem. STŘEDISKO BOŘIVOJOVA Adresa: Ústav sociální péče Praha 1, středisko Bořivojova, Bořivojova 64, Praha 3 Telefon: Středisko Bořivojova je umístěno ve staré zástavbě na Praze 3 Žižkově v Bořivojově ulici. Zajišťuje péči klientům v denním provozu v době od 7 do 17 hodin. Středisko poskytuje každodenní výchovnou péči, stravování, zdravotní péči, pedagogicko-psychologické služby. V nynější době navštěvuje středisko 15 mužů a žen. Klienti jsou rozděleni na dvě skupiny. Jedna skupina, tzv. pracovní, odchází denně s vychovatelem pracovat do Metrostavu, odkud se vrací na oběd do střediska. Druhá skupina pobývá ve středisku. Denní náplní je rozvíjení rozumového a smyslového vnímání, estetická výchova a ergoterapie. Důraz je kladen na zapojení klientů do běžného života. Výsadou střediska jsou pravidelné celodenní čtvrteční vycházky do okolí Prahy, v zimních měsících pak kulturní akce. Každoročně pořádá středisko 1 2 ozdravné týdenní pobyty na horách. Středisko zajišťuje také celoroční pobyt pro klienty v chráněných bytech občanské zástavby na Praze 10 v Dubči. Dva nově zrekonstruované byty slouží pro celkem 6 klientů (2 chlapce a 4 dívky). V bytech je zajišťována celodenní i noční asistence vychovatelů i zdravotní péče

9 Tento pilotní projekt chráněných bytů pro klienty je ukázkou péče o mentálně postižené v novém trendu, kterým se bude snažit ubírat celý náš ústav. STŘEDISKO PAPÍRENSKÁ Adresa: Ústav sociální péče Praha středisko Papírenská, Papírenská 14, Praha 6 Telefon: Středisko Papírenská je denní stacionář pro osoby s mentálním postižením. Je umístěno ve vile se zahradou. V péči je zde 12 klientů, z toho je šest žen. Středisko poskytuje klientům péči denního pobytu od 7 do 16 hodin, stravování, pravidelnou zdravotní kontrolu ústavním lékařem, rehabilitační péči a pedagogicko-psychologické služby. V každodenním životě mají klienti k dispozici nově a moderně vybudované prostory, keramickou dílnu a tělocvičnu. V rámci ergoterapeutické péče pracují klienti na zahradě, pomáhají při přípravě a mytí nádobí a při úklidu. Dvakrát ročně pořádá středisko ozdravné pobyty na horách, během roku pak výlety do okolí Prahy. Dále středisko nabízí možnost celoročního chráněného bydlení pro 8 klientů. Ubytování je ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích odděleně od denního provozu. STŘEDISKO VILOVÁ Adresa: Ústav sociální péče Praha 1, středisko Vilová, Vilová 2, Praha 10 Telefon: Středisko Vilová se nachází ve vile se zahradou. Jedná se o denní stacionář, který zajišťuje každodenní péči o mentálně postižené klienty v době od 7 do 17 hodin. Středisko poskytuje klientům stravování, zdravotní péči, kterou zajišťuje ústavní lékař, a pedagogicko-psychologické služby. V současné době navštěvuje středisko 29 mužů a žen. K naplnění uspokojení nabízí středisko různé kroužky - hudební, keramický, výtvarný, sportovní, gymnastický, kroužek němčiny a plavání - zajišťované vychovateli střediska. K tělovýchovné činnosti zde slouží sportovní klub Odra-Vilová, který je členem ČHSO. Středisko pořádá každoročně ozdravný pobyt na horách a zahraniční pobyt u moře. STŘEDISKO DOUBRAVČANY /okr. Kolín/ Adresa: Ústav sociální péče Praha 1, stř. Doubravčany, Doubravčany 12, okr.kolín Telefon: Středisko Doubravčany je jediným stacionářem, který je umístěn mimo území hlavního města. Nachází se ve Středočeském kraji nedaleko měst Kolín a Kutná Hora. Z Prahy lze do Doubravčan dojet i příměstskou integrovanou dopravou, a to ze stanice metra Skalka autobusem č.381. Zde se v minulých letech podařilo rekonstrukcí z bývalého mlýna vytvořit moderní zařízení pro mentálně postižené spoluobčany. Středisko je stacionářem s týdenním a celoročním provozem. V současné době zde žije 28 klientů. Středisko zajišťuje celodenní stravování, zdravotní péči, pedagogicko-psychologické služby. K naplnění každodenního života klientů slouží keramická dílna s vlastní keramickou pecí, zahradnická dílna, herna a prostorná tělocvična. I okolí zařízení jako rybník, zahrada, skleník a stáje slouží k zájmové činnosti klientů

10 KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Sulická 46, Praha 4 Telefon: Ústav sociální péče Praha 4 Ústav sociální péče v současné době zajišťuje ústavní péči lidem s mentálním postižením od věku 3 let bez omezení věku, jejichž postižení vyžaduje pomoc, zejména dohled jiné osoby, při některých hlavních nebo nezbytných úkonech. Zajišťujeme potřebnou péči ve formě celoročního, týdenního a denního pobytu ve 4 objektech. Ve všech střediscích zajišťuje ambulantní zdravotní péči praktický lékař, který do ústavu dochází, stejně jako pediatr, psychiatr, neurolog a psycholog. Odborná vyšetření a speciální rehabilitace se provádějí ve specializovaných zdravotnických zařízení. Všem obyvatelům se poskytuje výchova a vzdělávání v rozsahu jejich schopností. Provádí se také jednoduchá rehabilitace. Snahou celého ústavu je přiblížit život osob s mentálním postižením životu běžné populace. Vycházíme z normálního denního režimu a to takto : dopoledne povinnosti škola, zaměstnání, odpoledne zájmová činnost aktivity volného času, pozdní odpoledne večer osobní volno. BYDLENÍ V objektu Sulická 48 žijí na 6 odděleních obyvatelé s těžkým stupněm mentálního postižení. Na těchto odděleních je zajišťována komplexní ošetřovatelská, zdravotní, výchovná a vzdělávací péče. Péče zohledňuje individuální zdravotní stav (mobilita, DMO, epilepsie, psychiatrické diagnózy, smyslová postižení). Zdravotní stav převážně nebo úplně omezuje schopnost sebeobsluhy, obyvatelé na těchto odděleních potřebují soustavnou pomoc. Ubytováni jsou na 2 4 lůžkových pokojích. Na 1 oddělení jsou děti ve věku 6 16 let. Děti z tohoto oddělení plní povinnou školní docházku v Pomocné škole. Tato skupina pracuje pod vedením vychovatelů dle plánu denních aktivit. Děti bydlí na 1 2 lůžkových pokojích s obývacím pokojem. K dispozici je zahrada, tělocvična, dětská herna, připravuje se výstavba rehabilitačního bazénu. Mottem střediska v ul. Murgašova 2 je PŘIJETÍ-PŘÁTELSTVÍ-POMOC. Středisko se nachází v areálu se zahradou, venkovním bazénem, tělocvičnou, divadelní scénou Hrášek (činohra, černé divadlo, zkušebna kapely). Tento areál slouží 40 obyvatelům schopných sebeobsluhy, samostatnosti při hygieně, schopnosti úklidu pod vedením výchovných pracovníků a zdravotníků. Aktivizační programy jsou zaměřeny na udržení a rozvoj samostatnosti, na pracovní zapojení v provozu ústavu nebo v ergoterapeutických dílnách. Aktivity volného času jsou rozmanité (divadelní soubor, černé divadlo, kapela aj.). Dále jsou to PC hry, výtvarné techniky, pohybové aktivity, cvičení na míčích, výlety, vycházky, návštěvy kulturních zařízení. Úspěchy divadelního souboru ÚSMĚV vedly k pořádání divadelních festivalů dnes již mezinárodních. Ubytování je ve 2 lůžkových pokojích s možností vlastního dovybavení

11 Středisko v ul. Žilinská 2 poskytuje samostatné bydlení pro 15 obyvatel s lehčím stupněm mentálního postižení. V dopoledních hodinách obyvatelé chodí do práce nebo plní povinnou školní docházku, odpoledne se věnují zájmové činnosti (divadlo, kapela, sportovní aktivity). Ubytování v 1 2 lůžkových pokojích. Pod vedením vychovatelů a zdravotníků provádějí úklid, praní a vaření. K dispozici zahrada, mobilní tělocvična, zrcadlová stěna na aerobic, PC, v zimě lyžařské zájezdy, v létě vodácké zájezdy, k dispozici jsou kanoe, pramice, raft. Střediska Murgašova a Žilinská mají aktivity volného času společné. Obyvatelé se dle finančních možností zúčastňují zájezdů do zahraničí. Navštívili např. Španělsko, Chorvatsko, Itálii, Norsko aj.. Oddělení v Domově důchodců Sulická 53/1085 nyní slouží 33 obyvatelům ubytovaným v 1 2 lůžkových pokojích. Výchovní a zdravotničtí pracovníci zajišťují péči o obyvatele, kteří svým postižením, věkem i zdravotním stavem vyžadují převážnou a pravidelnou, občas i úplnou pomoc při hlavních nebo nezbytných životních úkonech. Středisko využívá aktivit ostatních středisek a využívá zázemí ústavu v Sulické 48. Podle schopností a zájmů navštěvují kulturní zařízení a podnikají spíše krátkodobé výlety. Ergoterapeutické středisko LIKUS v areálu Sulické 48 - v pěti dílnách pracují obyvatelé ze všech středisek. 2 dílny ručních prací se zabývají keramikou, malbou na hedvábí a sklo, výrobou drobných šperků a dalšími výtvarnými technikami. Dílna truhlářská pracuje se dřevem, vyrábí budky, rámečky, svícny, poličky, provádějí drobné opravy nábytku aj.. 2 dílny zahradnické pracují na zahradě, kde pěstují různé druhy zeleniny, v budově a ve skleníku připravují sadbu, pěstují pokojové květiny a vyrábějí drobné předměty jako svícny aj.. Výrobky z ergoterapeutických dílen se uplatňují jako výzdoba interiérů jednotlivých středisek. Část výrobků a výpěstků se příležitostně nabízí v CČM. Rekreační středisko Větrov využíváme k rekreačním pobytům našich obyvatel. Objekt je v krásné přírodě na pomezí Jizerských hor. Příjemnou atmosféru doplňuje i domácí kuchyně. Mezi oblíbené činnosti obyvatel patří také chov drobného domácího zvířectva (papoušci, hrdličky, želvy atd.). Na zahradě v Sulické 48 je malé stádo koz kamerunských a burských. Na všech střediscích je kladen důraz na respektování práv každého obyvatele, jeho soukromí, volby, možnost vlastních rozhodnutí, podpora a vedení k soběstačnosti při respektování stupně postižení a nezbytné právní a sociální ochrany. Ústav je otevřený nejenom rodičům a příbuzným našich obyvatel. DOPRAVNÍ SPOJENÍ Metrem C ze stanice KAČEROV, dále autobusem č. 106, 205, 139, 203 a 170. Výstup na zastávce SULICKÁ

12 Ústav sociální péče Krásná Lípa KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Čelakovského Krásná Lípa Telefon: Ústav se nachází v blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo ve Šluknovském výběžku v městě Krásná Lípa. Krásnolipsko je vstupní branou do Českého Švýcarska a je oázou nejčistšího ovzduší v severních Čechách. Turistické trasy vedou skalami ke zbytkům středověkých skalních hrádků, nebo na řadu rozhleden. Město Krásná Lípa leží v nadmořské výšce 430m, na horním toku říčky Křinice, v chráněných krajinných oblastech Labské pískovce a Lužické hory. Nyní má město cca obyvatel. BYDLENÍ 128 klientů je ubytováno v šesti pavilonech. V Pavilonu I jsou umístěna dvě oddělení. Smíšené oddělení, s 22 obyvateli (19 žen, 3 muži). Na druhém oddělení ženy je ubytováno 7 obyvatelek na jednom třílůžkovém pokoji a dvou dvoulůžkových pokojích. V přízemí je velká společenská hala, kde se odehrávají celoústavní společenské zábavy. V druhé části pavilonu bydlí 29 obyvatelek ve třílůžkových pokojích. Pavilon II žije zde 34 mužů. Budova je umístěna v pěkném prostředí lesoparku na kopci s nádherným výhledem na Kamennou Horku, vzdálené lesy a pole. Prostory pavilonu jsou členité. Obyvatelé bydlí v jedno, dvou a třílůžkových pokojích. V přízemí se nachází prostorná jídelna, která se využívá i jako společenská místnost. V podkroví pavilonu je možné najít příjemné posezení ke čtení,odpočinku, k poslouchání hudby a sledování televize. Pavilon III. žije zde 12 žen. Je budova rázu malého rodinného domku. Jsou zde dvou a tří lůžkové pokoje, a hezká společenská místnost pro kulturní vyžití a jídelna, kde si obyvatelé mohou uvařit kávu, čaj a případně si připravit malé občerstvení. Pavilon IV. je nadstandartní oddělení pro 13 žen a 7 mužů. Pokoje jsou jedno, dvou a třílůžkové s vlastním sociálním zařízením a předsíňkou, pro imobilní obyvatele je zde slouží výtah. Dále je v pavilonu umístěna rehabilitace, ergoterapie, a kantýna. Pavilon V. je malá dřevěná budova. Je zde ubytováno 10 klientů, 6 mužů a 4 ženy.jsou ubytováni v jedno a dvoulůžkových pokojích. Pavilon je určen pro klienty s menším postižením, kteří zde žijí pouze s minimální asistencí. U všech je předpoklad k zapojení do pracovní činnosti v ústavu nebo mimo ústav

13 Pavilon VI. je malý zděný domek, který sloužil pro ubytování zaměstnanců. Jsou zde 3 samostatné byty pod uzavřením. Ubytování bude formou chráněného bydlení. Plánovaná kapacita je 4-6 klientů. ZDRAVOTNÍ PÉČE Lékařská péče - je zajištěna smluvním praktickým lékařem, který jednou týdně navštěvuje klienty. Z odborných lékařů je dostupnost psychiatra a neurologa. Ostatní odborná oddělení (chirurgie, interní oddělení, kožní, oční a urologické) je možno navštívit v ordinacích města Rumburk. Ošetřovatelskou péči zajišťuje vrchní sestra a praktický lékař. Každý pavilon má svojí ošetřovatelskou stanici (zdravotní sestry, ošetřovatelky a sanitářky). Péče je všestranná, zaměřená na pohybovou a pracovní rehabilitaci, prevenci dekubitů, péče o inkontinenci. Využíváme moderních rehabilitačních pomůcek, rehabilitační masážní přístroje, biolampy, polohovací lůžka, antidekubitní podložky a matrace, podložky z dutých vláken pod končetiny, podložky na pojízdné vozíky. Rehabilitace - do ústavu dochází 1x týdně rehabilitační pracovník, který provádí rehabilitaci a aromaterapii. Obyvatelé mají dispozici masážní křeslo, šlapací kolo, které plně využívají. V rámci rehabilitace se provádí pohybová cvičení pro imobilní pacienty a postižené CNP. Jednou měsíčně naše zařízení navštěvuje pedikérka a kadeřník. KULTURNÍ VYŽITÍ Zájezdy do Prahy a okolí, na hrady a zámky. Výlety do blízkého okolí (Kamenná horka, Krásná studánka, Vlčí hora, Jedlová hora, atd.) Poznávací - návštěva muzea, hrady, zámky, zříceniny. Divadla - loutkové divadlo v Rumburku, hostující divadelní společnosti. Taneční zábavy - Mikulášská, velikonoční, vítání jara, masopustní zábava, společenské večery ke dni úcty ke stáří. Někteří mladší obyvatelé se zúčastňují festivalu Olešská kramle. Každou středu se koná hudební odpoledne, kde se zazpívá a hraje na hudební nástroje. Rekreace - v letním čase se pořádají pro obyvatele 14 ti denní pobyty v různých ozdravných zařízeních, odkud se pořádají poznávací výlety do okolí (ZOO, muzea, zámky). AKTIVITY Obyvatelé jsou zapojeni do pracovní činnosti pod vedením ergoterapeuta, vyšívají, pletou, háčkují, batikují, šijí, každý podle svých schopností. Vyrábějí vánoční a velikonoční ozdoby. Je zde možnost předvést svou dovednost na hrnčířském kruhu, výrobek ozdobit a vypálit v hrnčířské peci. K dispozici je skleník, kde se předpěstovávají květiny k osázení truhlíku na okna a předzahrádek. Muži pomáhají v zahradnictví

14 KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Svojšice u Kolína, Svojšice 1, Telefon: Ústav sociální péče Svojšice Sídlem ústavu je zámek hrabat Althanů, který je situován do malebného prostředí malé středočeské obce s výhledem na rybník a poklidnou venkovskou krajinu. K hlavní budově náleží rozlehlý zámecký park v anglickém stylu, zahrada, hospodářské budovy a ubytovna. Zámecká zahrada je velmi krásná a příjemná, tvoří výborné zázemí uprostřed přírody. Je zde altán s exotickým ptactvem, kašna s okrasnými rybami a lekníny. V hospodářské zahradě se pěstuje zelenina, ovoce a květiny. Cílovou skupinou uživatelů jsou lidé s chronickým duševním onemocněním a lidé s mentálním handicapem od nejlehčího až po nejtěžší stupeň. Z celkového počtu 122 obyvatel tvoří více než 2/3 lidé s těžším psychickým onemocněním ( schizofrenie, bipolární poruchy apod.). BYDLENÍ Klienti jsou ubytováni na dvou až pětilůžkových pokojích s vlastní televizí. Sociální zařízení jsou společná vždy pro jedno oddělení- cca 40 klientů. Na každém poschodí je společná jídelna, která slouží rovněž jako společenská místnost. Společné stravování zajišťuje ústavní kuchyně, údržbu prádla ústavní prádelna. V září 2004 jsme v rámci integračních procesů otevřeli skupinový-chráněný byt pro šestici klientů. Po rekonstrukci třípokojového bytu v objektu bývalé ubytovny pro zaměstnance vznikl vhodný prostor pro vytvoření skupinového bydlení klientů ÚSP. Byt se nalézá v areálu ústavního zařízení, ale je umístěn mimo hlavní budovu. Jde o standardní třípokojový byt s příslušenstvím. Obyvatelé bytu žijí po dvojicích na pokoji a užívají společnou kuchyňku a sociální zařízení. K jejich bytu ještě náleží garsoniéra, která slouží jako zázemí pro pracovníky sociální péče- asistenty, kteří zajišťují nepřetržitý provoz skupinového bydlení. Šestici klientů pomáhá vždy jeden zaměstnanec ve službě. Klienti si v bytě sami zajišťují údržbu. V budoucnu plánujeme další rozšíření tohoto typu bydlení. Jistým specifikem našeho ústavu je tzv. Domeček intimních vztahů. Bývalý zahradní domek byl zrekonstruován na bytovou jednotku velikosti 2+1. Zde - v tichém prostředí hospodářské zahrady - mohou obyvatelé trávit intimní chvilky ve společnosti partnerů, přátel a rodiny. ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnický personál - zdravotní sestry, ošetřovatelky a sanitárky. Lékařskou službu zabezpečuje praktický lékař - internista, který dvakrát týdně dojíždí na pravidelné vizity, a potom jedenkrát týdně dojíždí psychiatr

15 SOCIÁLNÍ PÉČE Sociální poradenství zajišťuje sociální pracovnice. Komplexní rehabilitační služby s důrazem na psychosociální aspekty zajišťují v ÚSP pracovníci sociální péče-terapeuti. Psychosociální rehabilitace klientů je svěřena do kompetencí Úseku zájmových aktivit obyvatel. Jak název úseku napovídá, je snahou směrovat veškerou rehabilitaci k zvýšení aktivizace klientů a to takovým způsobem, aby odpovídala jejich zájmu, potřebám, aktuálnímu zdravotnímu stavu. Komplexní rehabilitace probíhá formou týdenních a měsíčních pracovních plánů. Daný program sestavuje terapeut společně s obyvateli a je spíše jen rámcovým vodítkem pro terapeuta. Důležité je zpracovat a sestavit aktivity tak, aby byly pro klienta nejen zajímavé, ale i přínosné z pohledu komplexní rehabilitace. AKTIVIZACE V rámci aktivizačních a podpůrných terapeutických programů nabízíme obyvatelům následující činnosti: práci se zvířaty - základy zooterapie, arteterapeutické techniky (k dispozici je keramická dílna s pecí), taneční a pohybovou terapii, základy muzikoterapie, kroužek vaření a ručních prací, trénování paměti, kondiční a relaxační cvičení, návštěvy společenských akcí, výlety, rekreační pobyty, stanování v přírodě, společenské hry, videoprojekce. Každý rok rovněž pořádáme sportovní klání určené nejen našim obyvatelům, ale také klientům z jiných ústavních zařízeních. ÚSP spolupracuje s občanským sdružením Integrace. Sdružení integrace se podílí na provozu keramické dílny a prezentuje aktivity našich obyvatel na veřejných kulturních akcích, výstavách apod. Obyvatelé ústavu zde mohou pracovat i na dohodu o pracovní činnosti. SLUŽBY Kdo má zájem, může využít služeb masérky, pedikérky či kadeřnice. Místní bufet nabízí občerstvení s příjemným posezením. Žít neznamená pouze bydlet a pracovat, určitá část dne zůstává vyhrazena pro volný čas, zájmy, koníčky, vzdělávání. Klienti v důsledku svého onemocnění často ztrácejí dovednost strukturovat svůj čas, motivaci aktivně si naplnit den, schopnost sociálních kontaktů. Smyslem nabízených aktivit je podpora při vytváření sociálních kontaktů v neformálním prostředí, pomoc při organizaci dne, nalezení vhodných zájmových činností a udržení základní soběstačnosti. Hlavním směrem, kterým se péče v našem zařízení ubírá je cesta odinstitucionalizování péče. Snažíme se o to, aby se naši klienti spíše než jako v ústavu, cítili co možná nejblíže prostředí domácímu. DOPRAVNÍ SPOJENÍ Vlak: Praha Kolín (60 km) a dále autobusem: pravidelná autobusová linka ve směru Kolín Kouřim (15 km)

16 KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: nám.čs.armády 84, Terezín Telefon: , tiscali.cz Ústav sociální péče Terezín Terezín leží v rovinatém úrodném kraji Českého středohoří, 60 kilometrů severně od Prahy poblíž soutoku řek Labe a Ohře. Ústav se nachází v budově, která je nejstarší budovou ve městě a byla postavena v letech Terezín poskytuje služby starým občanům, občanům s mentálním postižením, dementním občanům, psychotikům a psychopatům. BYDLENÍ Poskytujeme celoroční ubytování pro 269 obyvatel. Dále nabízíme ubytování přechodné, jsme schopni poskytnout i pobyty týdenní nebo zajistit denní péči. Obyvatelé jsou ubytováni na pokojích z nichž je 15 jednolůžkových, 101 dvoulůžkových a 18 třílůžkových. Některé z pokojů mají své vlastní sociální zázemí. Poskytujeme bydlení manželským párům, partnerským dvojicím a obyvatelům, kteří jsou toho schopni i ubytování mimo ústav. SLUŽBY Našim obyvatelům poskytujeme ubytování, stravování, rehabilitaci, zprostředkování lékařské péče, sociální služby, aktivní využití volného času. Zaměřujeme na poskytování individuální péče. O spokojenost našich obyvatel se stará zdravotní personál, výchovný personál a pracovníci sociální péče. Obrátit se mohou na kteréhokoliv pracovníka ústavu, na vedoucího oddělení, sociální pracovnice. Zaměřujeme se na podporu seberealizace na základě individuálních potřeb, zájmů a schopností obyvatel. Posilujeme a zachováváme co nejvíce naučených dovedností. Úzce spolupracujeme s rodinnými příslušníky, kteří si mohou brát své blízké, jak na víkendy, tak na dovolené. Návštěvy jsou možné po celý týden od 8.00 hod. až do hod. Pro návštěvy lze využít pokoj obyvatele nebo předsíně před pokojem, popř. společenské místnosti. Spolupracujeme s Městským úřadem Terezín při pořádání kulturních a společenských akcí. Úzce spolupracujeme se Základní školou Terezín a se Střední pedagogickou školou v Litoměřicích, která k nám dochází pravidelně na praxi. Zapojeni jsou rovněž dobrovolní pracovníci, kteří se zaměřují na individuální práci s obyvateli

17 V rámci aktivizačních programů nabízíme terapeutické dílny, které jsou v provozu denně na každém patře od 8,00 hod. do hod. Zde se pod vedením vychovatelů provádějí různé činnosti např. výtvarná, rukodělná, hraní společenských her, zpívání aj. a dochází zde k vzájemné komunikaci a k navazování nových kontaktů mezi obyvateli. O víkendu jsou dílny rovněž přístupny v rámci krátkodobých pracovních úvazků z řad studentů. AKTIVITY Pravidelné týdenní aktivity jsou společné zpívání, knihovna, školička, společné cvičení, bohoslužby, kavárnička, zkouška kapely a divadla. Mezi další aktivity patří práce v truhlářské dílně, kde se vyrábí dřevěné hračky, které jsou zasílána čtvrtletně pro německý časopis BAUEN & WOHNEN. Výrobky slouží i pro potřeby ústavu. V provozu je rovněž keramická dílna jejichž výrobky jsou použity na výstavy, prodej nebo opět pro potřeby ústavu. Obyvatelé se mohou zapojit i do našeho divadla TERMITI nebo kapely TEREZKY, které vedou naše vychovatelky a vystupují jak v rámci ústavu tak i mimo něj. Obyvatelům je k dispozici ústavní knihovna, místnost pro stolní tenis a školička. Máme zahradu mimo areál ústavu, kde naši obyvatelé zajišťují její provoz a údržbu a rovněž se zde uskutečňují i společné akce. Pro obyvatele pořádáme turnaje ve stolním tenise a ve společenských hrách a dále pořádáme sportovní den i pro obyvatele města. Každý rok pořádáme DEN OBYVATEL, na který si obyvatelé připravují svá vlastní vystoupení a jsou pozváni i další účinkující. Tento den je spojen se dnem otevřených dveří. S obyvateli jednou v roce trávíme společnou dovolenou. Jezdíme každý týden plavat do bazénu. Pořádáme výstavy prací a výrobků obyvatel v prostorách ústavu. Vydáváme vlastní časopis ZPRAVODAJ DOMOVA, do kterého přispívají naši obyvatelé. Naši obyvatelé mají možnost chovat domácí zvířata (andulky, kočky atd.). Žije zde i obyvatel, který má svého psa. Dále jsou pro obyvatele připravovány a pořádány turistické trasy a výlety do Prahy a do okolí Terezína např. hora Říp, hora Radobýl či Lovoš, hrad Střekov, termální lázně Brná, ZOO v Ústí nad Labem, atd. Dále jsou připravovány různé kulturní akce v ústavu nebo mimo něj (divadlo, kino, kulturní programy mimo Terezín, návštěva galerie v Litoměřicích nebo Roudnici nad Labem atd.). Ve spolupráci s městem a základní školou pořádáme společné akce např. koncerty, masopust, čarodějnice. Základním předpokladem pro činnost našich obyvatel je dobrovolnost a zájem o aktivity. Cílem je, abychom obyvatele co nejvíce přiblížili běžnému způsobu života. Důraz je kladen na zachování důstojnosti, seberealizaci, možnost rozhodování o sobě, zachování možnosti intimity prostředí. DOPRAVNÍ SPOJENÍ Z Prahy do Terezína je možné autobusovými linkami popřípadě osobním autem po dálnici D8 směrem na Teplice. Při využití autobusové dopravy je možné použít spojení mezi Prahou a Teplicemi, Prahou a Litoměřicemi nebo Prahou a Ústím nad Labem. Je možné využít i kombinovanou dopravu po železnici do cílové stanice Bohušovice nad Ohří a odtud autobusem do Terezína

18 KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Kytlice 68, Telefon: , fax Ústav sociální péče Kytlice Ústav poskytuje celoroční komplexní sociální služby po stránce hmotné, výchovné, vzdělávací, ošetřovatelské a sociální osobám s mentálním a kombinovaným postižením. V současné době žije v zařízení dospělí muži. V budoucnosti bychom měli zájem umístit do zařízení i ženy a mladistvé osoby. CÍLE Umožnit obyvatelům prostřednictvím poskytovaných služeb žít svůj život maximální možnou měrou běžným způsobem, který se co nejvíce přibližuje k životnímu standardu běžné populace žijící mimo zařízení. Poskytovat služby obyvatelům tak, aby vždy byla zachována jejich práva a lidská důstojnost. Poskytovat služby obyvatelům dle jejich individuálních potřeb. Respektovat soukromí obyvatel, posilovat jejich sebevědomí Vzdělávat obyvatele v praktických i teoretických činnostech, rozvíjet a udržovat získané znalosti a dovednosti. Dodržovat rovnocenné postavení obyvatel - zaměstnanec ŽIVOT V ÚSP Každý obyvatel má svého klíčového zaměstnance, kterého si dle svých možností zvolí. Tento zaměstnanec pak společně se svým svěřeným obyvatelem připravuje individuální plán péče, který průběžně společně doplňují, vyhodnocují a dle potřeby mění, iniciativně si všímá jeho potřeb. Každý obyvatel má možnost využívat společenské a pracovní prostory zařízení dle svého výběru, každému dle jeho přání a možností jsou umožněny vycházky mimo areál ústavu a to buď zcela samostatně či s podporou zaměstnanců. Každý má možnost zvolit svou účast na nabízených programech. SLUŽBY Vzdělávání dle individuálních schopností v oblasti sebeobslužbých dovedností, ve způsobech alternativní komunikace, integrace. Vytváření pracovních dovedností v pracovních dílnách ústavu, či v zaměstnání mimo ústav ZÁJMOVÁ ČINNOST Keramická a výtvarná dílna, košíkářské práce, práce na zahradě, pomoc při údržbě budov a okolí. Kulturní, sportovní a rekreační vyžití, volnočasové aktivity možnost návštěv kulturních a společenských akcí, zajištění rekreací mimo ústav. ZDRAVOTNÍ PÉČE Do zařízení 1x týdně dojíždí praktický lékař, 1x měsíčně psycholog a psychiatr. Je zajištěno zprostředkování odborných a diagnostických vyšetření

19 BYDLENÍ Ústav sídlí v několika objektech. V celém zařízení je k dispozici ubytování na 27 jednolůžkových, 8 dvoulůžkových a 3 třílůžkových pokojích. Obyvatelům žijícím na vícelůžkových je nabídnuta možnost výběru spolubydlícího. Zaměstnanci při své práci respektují právo každého obyvatele na jeho soukromí a v největší možné míře se jim je snaží zajistit. Obyvatelům je umožněno zařídit si svůj prostor podle svého vkusu a za pomoci svého klíčového zaměstnance. Všichni mají možnost si svůj pokoj uzamknout, každý má svůj vlastní klíč. Zaměstnanci do pokojů vstupují pouze se souhlasem obyvatele. Hlavní budova je zcela bezbariérová. Je zde jídelna, která v průběhu roku bude propojena výdejními okénky s novou přístavbou kuchyně. Jsou zde 3 společenské místnosti, keramická a košíkářská dílna, ošetřovna, pracovna vedoucí zdravotního úseku a ergoterapeutky a kuchyňka. V domě č. 63 žijí muži formou podporovaného bydlení. Obyvatelé mají možnost si telefonicky vyžádat pomoc personálu. Během dne je jim poskytována podpora ze strany personálu. Stravu si obyvatelé přivážejí z centrální kuchyně a sami servírují. V domě mají k dispozici vybavenou kuchyň s jídelním koutem, obývací pokoj, koupelny a WC. Kolem domu je zahrada, kde je k dispozici všem obyvatelům zařízení bazén. Obyvatelé tohoto domu si zajišťují sami celou péči o dům a zahradu. Uklízejí si sami své pokoje a společné prostory dle týdenního harmonogramu, perou a žehlí si své osobní prádlo. V domě č. 26 žijí obyvatelé, kterým s péčí v průběhu dne pomáhají 2 zaměstnanci, v noci je zde zajištěna noční pohotovost. Obyvatelé tohoto domu za spolupráce svých pečovatelů, zajišťují si chod samostatné domácnosti. Do konce roku 2005 dokončíme rekonstrukci dalšího domu, kde vznikne 5 jednolůžkových pokojů, čímž se zlepší komfort stávajícího bydlení

20 Ústav sociální péče Rudné u Nejdku KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Rudné u Nejdku, Nové Hamry Telefon: Ústav leží asi 4 km od obce Nejdek v horských podmínkách, v převážné části zimního období jsou ztížené podmínky pro dopravu do ústavu. Vlakové spojení je 1,5 km ve Vysoké Peci a autobusové spojení je omezeno podle školní docházky dětí. V ÚSP žije 74 dospělých žen s mentálním a tělesným postižením. Věková hranice není ohraničená. ÚSP Rudné je ústav s dlouholetou tradicí, kdy od roku 1961 zde bylo zřízena péče o mentálně postižené osoby. Ústav má hlavní budovu a dvě samostatná chráněná bydlení. Dříve toto zařízení bylo církevní zařízením. Hlavní budova prochází postupnou rekonstrukcí, tak aby byl vytvořen komfort pro klientky s ubytováním do 3 na pokoji. Je zde i lůžková část pro klientky s těžkým mentálním nebo fyzickým postižením. Na chráněném obydlí zvaném Fara žijí klientky po třech na pokojích s vlastním sociálním zařízením. Mají jednu společenskou místnost a jídelnu s kuchyňkou. Druhé chráněné obydlí je domek č. 8. Zde jsou ubytovány klientky na pokojích po 1,2,3 klientkách, mají společné sociální zařízení max. pro 3 pokoje. Budova má společenskou místnost a jídelnu s kuchyní, vlastní zahradu. Posláním ústavu je zajistit obyvatelům zařízení plnohodnotný život i důstojné stáří. Hlavním cílem je dosáhnout a udržet maximální možnou míru autonomie klientky-obyvatelky zařízení a to jak v jeho soukromí, tak v sebeobslužnosti. Dílčí cíle jsou: Respektovat soukromí obyvatel a posilovat jejich sebevědomí. Neustále hledat smysluplný způsob života /kultura, vycházky, sportovní aktivity, společenské akce, výlety apod. Vzdělávat klienty v praktických i teoretických činnostech a dát jim možnost si co nejvíce ověřit a vyzkoušet osobně získané dovednosti a znalosti Neuzavírat se okolnímu světu a naopak nechat okolní svět vstupovat do zařízení. Snažit se o rovnocenný přístup ke klientům, dodržovat rovnocenné postavení klientka -zaměstnanec. Cílem a posláním všech zaměstnanců našeho zařízení je, jak v současnosti, tak hlavně i v budoucnu pracovat pro obyvatele našeho zařízení tak, aby tito v souladu se stanovenými Standardy kvality sociálních služeb, prožívali plnohodnotný život, který bude v co největší míře podobný životu běžné populace jejich vrstevníků. Všichni z nás se již delší dobu snažíme dosáhnout a udržet maximální možnou míru autonomie obyvatel našeho zařízení. Plně respektujeme jejich soukromí a posilujeme jejich sebevědomí. Hledáme pro ně smysluplný způsob existence, vzděláváme je v praktických i teoretických činnostech, dáváme jim možnost, aby si ověřili v praxi své získané znalosti. Cílem všech zaměstnanců je zajistit ochranu lidských práv našich obyvatel

Palata Domov pro zrakově postižené

Palata Domov pro zrakově postižené Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách 5 150 00 Praha 5 Telefon: 257 311 930 e-mail: servis@palata.cz Web: www.palata.cz Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2012 POBYTOVÁ SLUŽBA V průběhu roku 2012 byly završeny stavební úpravy objektu, v důsledku kterých došlo k výrazným změnám v poskytování péče a v posunu klientů k větší

Více

1. Cíle sociální služby

1. Cíle sociální služby V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí, podporu v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních dovedností

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov pro seniory Co je domov pro seniory Posláním domova pro seniory je poskytovat

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017. Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc. Lucie Svobodová, vedoucí služby

KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017. Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc. Lucie Svobodová, vedoucí služby KONCEPCE DZR MAJÁK 2015-2017 Dne 15. 11. 2014 zpracovala Bc., vedoucí služby 1. VIZE DOMÁCNOSTI Vize DZR Maják vychází z existence nepřímé úměry mezi fyzickou únavou uživatele služby způsobenou cíleným

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Provozní řád Odlehčovací sluţba CSS Hvozdy, o.p.s.

Provozní řád Odlehčovací sluţba CSS Hvozdy, o.p.s. CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB HVOZDY, o.p.s. Masečín 119, 252 07 Štěchovice Doručovací adresa: Masečín 119, 252 05 Hvozdnice IČ: 29128218, DIČ: CZ29128218 tel./fax: 257 770 258, tel. 257 771 420 e-mail : info@css-hvozdy.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU Dětská ozdravovna Bedřichov Špindlerův Mlýn IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov DĚTSKÁ

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele HVĚZDA z.ú. Druh služby Domov se zvláštním režimem Identifikátor 7085806 Forma služby Pobytová Název zařízení a místo poskytování Dům služeb

Více

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov

Slavkov u Brna. Domov s úsměvem. Centrum celostní péče nejen o dialyzované. Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov Slavkov u Brna Domov s úsměvem Centrum celostní péče nejen o dialyzované Potřeby těla Bezpečí Potřeby duše Úcta a seberealizace Domov DŮSTOJNÉ STÁŘÍ znamená víc než jen zdravotní péči Poskytujeme komplexní

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností SAZEBNÍK ÚHRAD Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností (platný od 1. 6. 2008; v platném znění aktualizace k 1.3. 2014) Úhradu nákladů za poskytování základních činností za poskytovanou

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008. Obsah

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008. Obsah Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a činnost organizace Stavebně technické uspořádání, služby, outsourcing Základní údaje o

Více

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD

Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Podpořený Nadací OKD Program 5P (Potřebného a Přínosného Propojení Péče a Podpory) Projekt č. 12110298 Podpořený Nadací OKD V rámci grantového programu PRO ZDRAVÍ Komu je Program 5P určen? Osobám s chronickým duševním onemocněním

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV www.csstachov.cz 2 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV 3 Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace poskytuje sociální služby v těchto zařízeních: Domov pro seniory PANENSKÁ, Panenská 2068,

Více