Tondova první prorážka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tondova první prorážka"

Transkript

1 xxxx více ve fotoreportáži na str srpna 0 / 4 5 / XXIII Ptáme se: Ing. Karla Mezihoráka z útvaru kontroly řízení zakázek str. Výzkum chování tunelového ostění při požáru str. Revitalizace Klementina odkryla historicky cennou fresku str. 5 Krátce / Aktuálně Potřebné dokumenty na intranetu Profil Metrostavu 0, jeho organizační diagramy a schéma Skupiny Metrostav najdete na intranetu naší společnosti pod portálem obchodního ředitele v dokumentech útvaru vztahů k veřejnosti. Jsou ke stažení nejen v češtině, ale i v angličtině, němčině a v ruštině. Přímý přenos Na internetových stránkách naleznete v levé navigaci pod odkazem Reference novou sekci nazvanou Trojský most. Její součástí jsou informace o projektu, jeho technické údaje, podrobně popsaný postup výstavby nejnovějšího pražského přemostění Vltavy, fotogalerie ze stavby a přímý přenos ze staveniště zprostředkovaný webovou kamerou. Veřejná volba Do třetího října probíhá na internetových stránkách soutěže Stavba roku 0 (www.stavbaroku.cz) hlasování veřejnosti o nejlepší pražskou stavbu. Mezi sedmi vybranými díly, jež postoupila do. kola soutěže a byla nominována na titul Pražská stavba 0, je i nová budova ČVUT, kterou ve sdružení stavěla divize. Podpořte ji i vy svým hlasem. Metrostav a.s. člen ddm group Tondova první prorážka Prorážka obou tunelových trub v Radejčíně za jeden den str. 5 Naděje v délce devíti a půl kilometru rychlostní silnice R7 str. 5 Pavilon akutní medicíny v Karlových Varech roste str. 5 Divize dokončila hangár se 5m vraty Hotový hangár pro společnost ABS Jets (foto č. ) předal 9. července objednateli tým Ing. Stanislava Červeného z divize. Letadla do něj budou zajíždět 5 m širokými a více než 9 m vysokými hangárovými vraty. Aby se pod střechu vešla i ta větší než malá, navrhl v nich projektant otvor pro jejich ocasní část. Tím ovšem výčet zajímavostí stavby v Ruzyni nekončí. Aby byl zachovaný volný průjezd letadel dovnitř a ven z haly, tvoří vrata vlastně celou její severní stěnu a nemají nosné dělicí sloupy. Střešní konstrukce nad hangárem je proto nad nimi zavěšená na třech 5 m vysokých železobetonových pylonech. O její výrobě na pomocných věžích a zavěšení na ocelová táhla jsme psali v květnu. Zastřešení jsme provedli přesně, proto jsme s montáží hangárových vrat, dodaných s předepsanou tolerancí, neměli žádné problémy, vzpomíná Ing. Červený. Vratový otvor o velikosti cca 5 x 9 m uzavírá osm křídel vrátní, které se pomocí elektropohonů posunují ve vyhřívaných a odvodněných kolejnicích. Čtyři z nich jsou nedělené středové. Dvě krajní jsou rozdělené do segmentů, aby mohly částečně zajíždět za ostění. Dvě poslední nezávislé vrátně jsou dělené na dvě části a je v nich zřízen otvor, vybavený po obvodu nafukovací těsnicí manžetou, která dokáže adaptabilně dotěsnit ocasní část letounu ve vrátni (foto č. ). Křídla vrat jsou zhotovena z ocelových profilů, opláštěných pětikomůrkovými polykarbonátovými panely, mají oválná okna a průchozí hliníkové dveře. Pohyb vrátní doprovázejí zvukové a světelné signály, nouzově se dají posunovat i ručně. Úvodní poplach Ve čtvrtek. srpna ohlásil požární zvon začátek výstavby nové hasičské stanice v ulici Generála Šišky v Modřanech. Kromě Ing. Milana Veselského, ředitele naší divize, jejíž tým vedený Alešem Synkem stavbu zajistí, přihlíželi neobvyklému zahájení i osobnosti z řad hasičů, zdravotních záchranářů a zástupci městské části Praha v čele se svým starostou Bc. Františkem Adámkem. Nová hasičská stanice by měla být hotová za necelé dva roky a po svém dokončení zlepší bezpečnostní standard pro asi 80 tisíc obyvatel, kteří bydlí v jejím okolí. Setkání pod Letnou První náměstek pražského primátora Karel Březina prošel 9. srpna částí tunelů Blanka v doprovodu novinářů. Zájem všech přitahovala zejména obří strojovna vzduchotechniky pod Letnou (foto). Ing. Březina, který je mimo jiné předsedou komise Rady HMP Pražské integrované dopravy, při inspekci prohlásil: Jak můžete vidět, stavební práce v tunelech vrcholí. Poslední kus rubaniny z nich bude slavnostně vytěžen 5. září a v říjnu chceme Blanku opět na jeden den otevřít veřejnosti. Zkušební provoz by měl být v celém tunelovém komplexu zahájen v roce 04, další menší práce a dodělávky budou pokračovat zřejmě do roku 06. Na pokyn pražského primátora Bohuslava Svobody se. srpna řezná hlava zeminového štítu zvaného Tonda zařízla do posledních centimetrů horniny, které ji oddělovaly od předražené stanice metra Petřiny. Pár okamžiků poté už primátor, jeho první náměstek Karel Březina, generální ředitel Metrostavu Ing. Pavel Pilát a ostatní pozvaní hosté, kteří na slavnostní prorážku ve stanici čekali, uviděli místo hladké stěny řezné zuby razicího štítu. Jeho hlava už ovšem nebyla červená jako na začátku stavby, ale ocelově obroušená po ražbách téměř pětisetmetrového tunelu, který štít za tři měsíce jízdy vyrazil. Práci s moderními tunelovacími stroji jsme se museli učit úplně od začátku, je to totiž už více než třicet let, co s jejich předchůdci Metrostav pracoval, říká vedoucí projektu ražeb pomocí TBM Ing. David Cyroň z naší divize 5. Při ražbách řídí sdružený tým, složený i z pracovníků divize 8, která metro V.A buduje ve sdružení s firmou HOCH TIEF CZ. K nepřetržité práci na tunelovacích strojích už umíme nasadit všech osm osmičlenných posádek. Šest z nich obsadil Metrostav a dvě kvůli získávání zkušeností zaplnila Subterra. Pracovní party doplňují i mechanici z Doprastavu, pokračuje Ing. Cyroň. Pracujeme stále pod dohledem techniků z firmy Herrenknecht, která oba naše zeminové razicí štíty Tondu i Adélu vyrobila. Posádka Tondy je však už dnes dobře zaučená a její denní rekord v ražbě dosáhl 9,5 m. Posádka Adély se proto místo od německých odborníků učí od českých kolegů. Tondova posádka (velké foto) měla pár dní po prorážce na Petřiny víc volna než obvykle. Před stanicí, kterou razí sdružení divizí 8 a 5 pod vedením Ing. Jana Štoncnera metodou NRTM, totiž stroj musel počkat na ukončení armování a betonáže více než 7 m dlouhého staničního lůžka. V průběhu srpna a začátkem září se po něm za pomoci hydraulických lisů vlastní silou odtlačí až do předem připravené zarážky na druhé straně stanice, kterou využije pro zahájení ražeb směrem k Veleslavínu. Odstartovat by měl Tonda ještě v září, do stanice Veleslavín by potom mohl dorazit na přelomu listopadu a prosince. Adéla se horninou pod pražským Břevnovem prokusuje zhruba se tříměsíčním odstupem za svým starším bratrem. Pražského primátora (malé foto druhý zleva) při první slavnostní prorážce na metru V.A doprovázel generální ředitel Metrostavu Ing. Pilát a ředitel naší divize 5 Ing. Václav Soukup, které fotograf zachytil vpravo vedle Bohuslava Svobody. O bližších podrobnostech díla, jehož postup všichni naši manažeři včetně ředitele divize 8 Ing. Pavla Šrámka pečlivě sledují, je spolu s kolegy z obou divizí opět informoval Ing. Cyroň: Ražba se stále víc zahlubuje pod vrstvy prachovců a jílovců a do výrubu se svrchu nasouvají propustné pískovce, na jejichž spodku se setkáváme s více vodonosnou vrstvou, než očekával projekt. Že to tak bude, jsme věděli již podle ražeb štoly Kateřiny. Zdvojení očekávaných přítoků na 0 litrů vody za sekundu nás překvapilo, ale nezaskočilo z Islandu jsme totiž zvyklí na mnohem vydatnější záplavy. Prodloužení trasy A metra v Praze z Dejvic do Motola: Celková délka trasy Délka úseku ražeb pomocí TBM 6 4 m x 477 m Plocha výrubu 9 m² Maximální sklon trati 9,5 Poloměr minimálního směrového oblouku 60 m Počet stanic 4 Cena 0 miliard korun Rok zprovoznění 04 Délka jízdy 7,5 minuty Z flotily, která bude hangár využívat, by mohlo být největší tryskové letadlo Gulfstream 550. Zatížení od jeho hlavního podvozku lehce přesahuje 8 kn, v případě údržby však náhradní dotykový tlak od heveru na podlahu dosahuje hodnoty až,578 MPa, což odpovídá zatížení více než 578 tun na m². Konstrukce podlahy proto zahrnuje 0cm vrstvu kvalitního štěrkopísku zhutněnou na vápnem stabilizovanou pláň, 8 cm podkladního betonu, vrstvu geotextilie, fólii z vysokohustotního polyetylenu, další, tentokrát cm vrstvu podkladního betonu a cementobetonový kryt s tloušťkou 6 cm opatřený finální samonivelační polyuretanovou stěrkou. Výroba podlahové konstrukce nás trochu pozlobila, říká Ing. Stanislav Červený. V současnosti už jsou ale všechny obtíže minulostí. Stavba je předaná a odstranili jsme i drobné vady a nedodělky. Objednatel společnost. PROJEKTOVÁ, s níž jsme spolupracovali už při minulém projektu na Slovensku právě předává hangár do užívání společnosti ABS Jets, která v něm už brzy zahájí údržbu a hangárování svých i cizích letadel.

2 strana Na řece přece nezáleží Divize 6, která se specializuje na vodohospodářské a energetické stavby, buduje a rekonstruuje malé vodní elektrárny po celé republice. Fotograf navštívil dvě jednu na Labi a druhou na Vltavě. Na obou má tým Ing. Jiřího Škrance za sebou významný kus práce. Stavba MVE Litoměřice České Kopisty na pravém břehu Labe v říčním kilometru 795,688 přivítala v polovině července hosty. Pozval je investor, akciová společnost Dolnolabské elektrárny, aby spolu s jeho zástupci a stavbaři z divize 6 oslavili dokončení stavební jámy a vybetonování základů nové elektrárny (foto č. ). Práci kolegů si zblízka prohlédl i ředitel divize 6 Ing. Jan Cuc (foto č. vpravo). Ocenil, jak dobře vzdorovali nejen letošní povodni, ale i vztlaku podzemních artéských vod, které ohrožovaly bezpečné vytěžení stavební jámy. Stavby v těsné blízkosti řeky (foto č. ) mají vždy svá úskalí. Divize 6 je však zvládá s přehledem. Na Vltavě v Miřejovicích tým Ing. Škrance přestavuje sto let starou elektrárnu, ve které zůstane po repasi zachován v činnosti originální velín vyrobený v továrně Františka Křižíka. Zdejší zakázka je rozdělena do dvou etap a před pár týdny skončila ta první (foto č. 4), při níž byla vyměněna první dvojice z pěti původních Francisových turbín. V následné etapě se cyklus prací bude opakovat u druhých dvou agregátů, pátá turbína už prošla repasí a znovu vyrábí elektřinu. První MVE na Labi u Litoměřic jí ročně vyrobí 0 GWh, druhá na Vltavě 8 GWh. Obě po dokončení přispějí ke zlepšení životního prostředí, protože svým ekologickým provozem umožní v okolním prostředí snížit množství emisí CO. 4 Ražby stanice Veleslavín chrání svatá Barbora V letošní první srpnový den zahájili pracovníci divize Subterra ražby trojlodní stanice Veleslavín na trase metra V.A. Jejich práce už od počátku probíhají pod ochranou patronky všech horníků svaté Barbory, jejíž posvěcenou sošku uložil do schránky u portálu zdejší vedoucí ražeb Ing. Jan Panuška (foto č. ). Vedoucí projektu výstavby stanice Veleslavín Ing. Petr Chamra z divize 8 Metrostavu na začátku malé slavnosti nejdřív poděkoval pracovníkům společností Subterra a Zakládání staveb za rychlé vyhloubení atypické stavební jámy. Ing. Petr Bican z divize Subterra, který ve stejné pozici pracuje pro svou firmu, podrobněji popsal přípravné práce, jež jeho divize zahájila už před rokem. Kromě odtěžení jámy zahrnovaly i přeložky inženýrských sítí, včetně ražených kanalizačních řadů DN 000 a DN 400. Vedoucí ražeb Ing. Panuška z divize Subterra přiblížil způsob, jakým jeho lidé stanici vyrazí: Pomocí Nové rakouské tunelovací metody s horizontálně členěným výrubem se spojeným jádrem a opěřím a postupným uzavíráním dna začneme prvně razit asi 95 m dlouhý levý boční tubus až na konec staniční části. S předepsaným odstupem čeleb potom jako druhý provedeme stejně dlouhý pravý tubus. Pokud nenarazíme na obzvlášť nepříznivou geologii a razicí štíty budou pracovat podle plánu, měli bychom zhruba v polovině listopadu začít připravovat levý tubus na protažení Tondy, pravý asi o měsíc později pro Adélu. Po jejich průjezdu a ražbě směrem k jámě E provedeme definitivní ostění bočních staničních lodí, vyrazíme střední loď a definitivně ji zajistíme. Výzkum chování tunelového ostění při požáru V návaznosti na tři předcházející články o podpoře vědy v Metrostavu dnes přiblížíme podíl naší společnosti na výzkumu působení ohně na ostění tunelů. Tunely jsou dopravní stavby, které je třeba navrhovat i s ohledem na rizika vzniku požáru. Uzavřený prostor násobí jeho účinky, omezuje únikové možnosti a komplikuje záchranné práce. Tunelové ostění ve většině případů z betonu musí také odolávat účinkům ohně, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti vlastní tunelové konstrukce. Existuje několik způsobů, jak je proti požáru ochránit. Ověření jejich efektivity bylo předmětem výzkumné činnosti v Metrostavu během posledních let. Poškození betonu vlivem požáru má dvě základní příčiny. První z nich je jeho degradace vlivem vysoké teploty, kvůli které klesá zejména pevnost betonu. Druhá je odprýskávání voda obsažená v betonu se působením vysoké teploty mění na páru a jejím tlakem dochází k postupnému odtrhování povrchové oblasti betonu. Opatření snižující účinky požáru na beton omezují obě příčiny, avšak často pouze částečně. Při nižších teplotách do cca 000 C a současně při jejich pomalejším nárůstu nemusí beton vyžadovat téměř žádnou ochranu proti odprýskání, což se prokázalo při zkouškách betonu pro ostění tunelu Libouchec, kde byly požadavky na teplotní zatížení relativně mírné. Současné světové předpisy však vyžadují teplotní zatížení s velmi rychlým růstem teploty, odpovídajícím požáru vozidla s hořlavým nákladem, kdy se 000 ºC dosáhne během několika minut a teplota někdy vystoupá až k 50 ºC. Tehdy jsou už opatření nutná. Nejjednodušším opatřením je přidání speciálních polypropylenových vláken do betonové směsi. Když se takový beton vystaví vysokým teplotám, vlákna se odpaří a vzniklé dutiny umožní odvod vodní páry bez odprýskání. Beton se sice vysokou teplotou znehodnotí, ale zůstane Páter Benedikt Kolaja z Břevnovského kláštera po proslovech požehnal dřevěné sošce sv. Barbory od Dalibora Čenčíka a Ing. Panuška ji umístil do schránky vedle portálu pravého tubusu. Předák první směny divize poté sektem pokřtil čelbu levého, která opatřena zárodkem předštítku (foto č. ) netrpělivě čekala, až budou večer zahájeny práce na průchodu pilotovou stěnou jámy. Při ražbách stanice Veleslavín čeká tuneláře průchod horninovým prostředím se špatnými geologickými podmínkami. Průzkum zde předpokládá jíloprachovité břidlice různého stupně zvětrání, jejichž horizont postupně upadá. Při ražbě středního výrubu u konce stanice skalní nadloží skoro vymizí. Horizontální členění výrubu a způsob jeho zajištění byly navrženy podle statického výpočtu a měly by razičům umožnit bezpečný a přitom rychlý postup. Protože je již od začátku chrání patronka všech horníků, ražby jistě skončí v očekávaném termínu. na místě a částečně ochrání vnitřní betonové vrstvy, případně výztuž. Po požáru je nutné ostění opravit. Beton v tunelech lze chránit i speciálním nástřikem, odzkoušen byl např. FIX Fireshield 50 od firmy MEY CO. Nástřik o tloušťce 40 až 50 mm je sice při požáru znehodnocen, ale svou vysokou izolační schopností může ochránit beton jak proti vysokým teplotám, tak proti odprýskání. Po požáru jej stačí odstranit a tunel opatřit novým nátěrem, v optimálním případě není třeba ostění opravovat. Při loňských experimentech byla sledována ochrana vodorovného stropu hloubeného tunelu pomocí desek Promatect T od firmy PROMAT. I když mají tloušťku pouze 5 mm, dokázaly zajistit velmi účinnou ochranu betonu jak proti odprýskání, tak proti vysokým teplotám. Zkoušky na velkých modelech stěny o výšce m nebo mechanicky zatížené desky na rozpětí 4 m (foto) se prováděly v laboratořích PAVUS ve Veselí nad Lužnicí v rámci spolupráce Metrostavu s ČVUT v Praze. Všechny provedené experimenty odhalily výhody a nevýhody jednotlivých ochranných opatření a poskytly jasnou představu o tom, jak by mohly fungovat v reálných podmínkách. prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. Ptáme se Ing. Karla Mezihoráka, odborného technického pracovníka z útvaru kontroly řízení zakázek V Metrostavu začal Karel Mezihorák pracovat v roce 004, ještě při postgraduálním studiu systémového inženýrství na stavební fakultě ČVUT. Dnes na centrále v úseku výrobně-technického ředitele podporuje a rozvíjí časové řízení zakázek. Svůj volný čas věnuje mimo jiné dobrovolnické práci v neziskové organizaci Fair. Posláním vašeho sdružení je přispívat k rozvoji keňského venkova. Jak jste se k této práci dostal a proč podporujete právě Keňu? Byla to víceméně náhoda. Do Keni jsem se sice chystal už před pěti lety, protože mám rád hory a z ní se nastupuje na Kilimandžáro, cestu jsem ale z finančních důvodů nepodnikl. Když jsem potom začal chodit se svou současnou přítelkyní, která je zakladatelkou občanského sdružení Fair, začal jsem jí pomáhat. Hanka se rozvojovou spoluprací zabývala už při studiu a Keňu si vybrala proto, že všem potřebným pomoci nemohla a v ní měla známé. Proč a jakým způsobem vaše podpora probíhá? Velkým problémem mnoha afrických států je migrace venkovanů do měst. Protože v nich nemohou najít práci, končí ve slumech, kde jsou otřesné podmínky. Po keňském venkově proto šíříme povědomí o tom, jak to ve městech skutečně vypadá, a přispíváme k tomu, aby se lidem ve vesnicích žilo lépe a nikam neodcházeli. Ve slumech v Nairobi se snažíme zlepšit situaci pomocí center pro děti. Jsme malé, finančně nepříliš silné sdružení, a tak i naše práce v Keni se rozvíjí pozvolna. Prvně jsme v ní pomohli založit partnerskou neziskovou organizaci, která naše představy na místě realizuje. Ve městečku Webuye jsme rozjeli pilotní projekt mikrokreditů malých půjček které místní komunitě pomohou rozšířit výdělečné aktivity. Koupí si za ně třeba šicí stroj nebo násadu ryb do rybníků. Část peněz nemusí vracet, místo nich poskytnou potraviny, třeba ryby dětským centrům. Kromě jídla nabízíme dětem ve slumech program Watoto kwa watoto Děti dětem, v jehož rámci se pomocí různých výtvarných činností zabaví a zprostředkují africkou kulturu i jazyk českým školákům. U nás jsme spolupráci navázali třeba se ZŠ Bohumila Hrabala v Libni. Jak na svou činnost získáváte peníze? Máme drobné sponzory, kteří nám přispívají, jiní pro nás zdarma tisknou propagační materiály. Sami pořádáme přednášky a výstavy fotografií z Keni, abychom její problémy přiblížili. Peníze získáváme ze vstupného nebo prodeje kávy a čaje ve Fair obchůdku. Jednou za rok někdo z nás na vlastní náklady odletí do Afriky, abychom se na místě přesvědčili, jak projekty běží. V Keni jste byl v roce 008 a 009. Jak se vám líbila? První cesta pro mě byla docela dobrodružná, protože jsem při ní původně měl jen doprovázet Hanku. Ona ale onemocněla, neletěla, a její práci jsem bez podrobnějších znalostí musel celou zastat sám. Ta druhá výprava již byla pohodovější víc jsem věděl, Hanka jela se mnou, a já se už mohl více věnovat svému koníčku, fotografování. Co vám činnost v neziskové organizaci přináší, proč se dobrovolnické práci ve svém volném čase věnujete? Člověk by neměl být sobecký. Myslím si, že je dobré podpořit ty, kterým štěstí v životě tolik nepřálo. Když pomáháte dospělým, odezva od nich není vždy tak jasná a okamžitá. Když ale uděláte radost dětem, rozzáří se jim oči, a z toho máte i okamžitě dobrý pocit. Já mohu navíc při práci pro Fair rozvíjet své koníčky počítačovou grafiku a fotografování lidí v jejich přirozeném prostředí. V několika posledních letech obojí zužitkuji při tvorbě Fair letáků a kalendářů. Podobným aktivitám bych se určitě věnoval vždycky, tady jsou navíc prospěšné. Potřebujete pro svou činnost nějakou pomoc? Finanční prostředky, třeba i drobné, nikdy neodmítneme. Hledáme však i spolehlivé dobrovolníky, kteří by nám pomohli třeba s výstavami, stánky na festivalech či s webovými stránkami. Budu však také rád, když se kolegové na adrese s naší prací jen seznámí.

3 letní příloha strana možná nevíte Proč už na Karlově mostě nestraší Po staletí se prý nad Karlovým mostem vznášela duše nemluvněte a kýchala. Ocitla se tam v důsledku prokletí, které na mostě ulpělo poté, co z něj Václav IV. nechal svrhnout Jana Nepomuckého. Jeden mostní oblouk se tehdy zřítil a nešel opravit. Podařilo se to až staviteli, který se upsal ďáblu a za to mu slíbil, že si může odnést prvního, kdo po opraveném mostě přejde. Stala se jím stavitelova těhotná žena. Zemřela při porodu i s dítětem, jehož duše na mostě strašila. Osvobodilo ji až rčení Pozdrav pánbůh, kterým jí na kýchnutí odpověděl slušný pocestný. Čertův most K přírodnímu, 8 metrů vysokému vápencovému oblouku Čertova mostu v Moravském krasu se váže pověst o pokladu. Chudého Juru prý chytil hradní pán při pytlačení. Aby se vykoupil, musel z děsivého skalního Čertova mostu přinést mláďata divokých orlů. Bába ze skal mu dala křížek, hůl a radu, ať z hnízda nic nebere, jen ptáčata. Jura ji poslechl. Poklad, který v hnízdě našel, nevzal a pánovi přinesl jen malé orlíky. Hradní pán se s nimi ale nespokojil. Vylezl na Čertův most pro zlato a bídně zahynul. Pont du Gard Most přes jihofrancouzskou řeku Gardon, po kterém do dnešních dnů přecházejí turisté, dostavěli roku 9 před naším letopočtem a až do devátého století n. l. sloužil jako funkční součást starořímského akvaduktu. Ten měřil kolem 50 km a spádem jen 4 cm/km přiváděl do římského města, dnes zvaného Nîmes, 0 tisíc kubíků vody denně. Gardonský most byl postaven bez malty, jeho kamenné bloky přichycují jen kovové skoby a dodnes bezpečně slouží veřejnosti. Brooklynský most Před pěti lety našli stavbaři v pilíři Brooklynského mostu skrýš z doby studené války a v ní 50 tisíc plechovek se suchary, zařízení na čištění vzduchu, přikrývky a lékařské přístroje. I tento objev se zapsal do historie díla, které bylo zprvu jen snem německého stavitele Johna Augusta Roeblinga. Když si osobně vybíral místo stavby, přistávající trajekt mu rozdrtil nohu a za dva týdny zemřel. Jeho dílo převzal syn Washington, stavba mu trvala let a zahynulo při ní 7 dělníků. V roce 88 byl 85 metrů dlouhý Brooklyn Bridge v New Yorku zprovozněn a stal se prvním visutým mostem na ocelových lanech na světě. Tower Bridge Londýnský zvedací most přes Temži u Toweru má nosnou konstrukci věží z více než tisíc tun oceli, kterou pouze chrání kamenná fasáda ve stylu viktoriánské gotiky. Mezi lety 886 a 894 most stavělo pět hlavních dodavatelů a 4 dělníků, kteří museli na dno řeky do pilířů uložit asi 40 tisíc tun betonu. Hydrauliku zvedacího zařízení zprvu poháněla pára, jejíž energie se uchovávala v šesti obřích akumulátorech. Dnes ji nahradily olej a elektřina a zvedání mostu řídí počítač. Na horní lávky, jež se dřív užívaly při zvednuté mostovce, mají návštěvníci přístup jen při historické prohlídce mostu. Stavba smrti Knihu a film Most přes řeku Kwai inspirovala stavba železnice mezi Bangkokem a Rangúnem. Pod dohledem japonských okupačních vojsk na ní v letech 94 a 94 pracovaly tisíce válečných zajatců, kteří okolní krásu thajské provincie Kanchanaburi určitě neobdivovali tolik jako dnešní turisté. Podmínky stavby byly totiž tak drsné, že při ní víc než polovina zajatců zemřela. Trasa proto proslula jako Železnice smrti. ls, foto jh, Fotobanka.cz, Profimedia, Přehlídka zajímavých českých mostů s horním obloukem Na rozdíl od mostů s dolním obloukem, jejichž nosnou konstrukci shora skrývá mostovka, horní oblouky se klenou i z mostu viditelně. Také na ně je však nejlepší pohled z dálky. Nejhezčí možná na ty, jež nesou pražský železniční most (foto č. ). Byl dostavěn v roce 90, je dlouhý téměř 00 m a zajímavý i tím, že po dobu jeho stavby nebyla vůbec přerušena lodní doprava a železniční jen na 60 hodin. Památkově chráněný most Dr. Edvarda Beneše ve Štěchovicích (foto č. ), postavený podle návrhu architekta Miloslava Klementa, měl jako vůbec první u nás duté betonové oblouky. Jejich rozpětí,8 m bylo před II. sv. válkou v ČSR největší. Železobetonový most v Křinci, jehož konstrukci navrhl prof. Stanislav Bechyně, zase zdobí pískovcové barokní plastiky živlů (foto č. ), vytesané kolem roku 700 v dílně Jana Brokoffa. Most přes Jizeru v Debři u Mladé Boleslavi (foto č. 4) byl dokončen v roce 9. Podle dobového textu se stal prvním státním silničním mostem, na němž byla uplatněna železobetonová nosná konstrukce obloukových nosníků se zavěšenou mostovkou. Nový silniční most přes Odru v Troubkách u Přerova (foto č. 5), smontovaný v roce 00, bude možné v případě dostavby kanálu D-O-L pozvednout. Má ocelovou konstrukci ze dvou 8 m vysokých nakloněných oblouků, mostovku nese na každé straně 8 táhel uspořádaných do trojúhelníků. Lávka pro pěší nad nultým kilometrem dálnice D (foto č. 6) vytvořila v roce 995 dvěma převýšenými parabolickými oblouky symbolickou vstupní bránu do Prahy. Dvoukolejný ocelový most u Chabařovic na trati Ústí nad Labem Most (foto č. 7) postavil v roce 00 Metrostav. Kvůli prostředí výsypek je založený na pilotách s délkou až m a terénní úpravy, které pod ním umožnily protáhnout dálnici D8, byly vyhloubeny za plného železničního provozu. O tři roky později projely první vlaky i po novém mostě přes R6 v Karlových Varech (foto č. 8). Jeho 0 tun vážící ocelovou konstrukci tehdy dodala divize 7. Přehlídku mostů s horním obloukem uzavřeme tím Trojským, jehož ocelové konstrukce dodává divize a buduje jej sdružení naší Dvojky a Pětky. Jeho oblouky sice ještě nejsou vidět jen příčníky na provizorní konstrukci (foto č. 9) po dokončení však budou jedny z nejplošších na světě Mosty pro sport I tehdy, když si všimneme pouze těch mostů, které jako stavby překonávají sníženiny, zjistíme, že jejich využití je mnohostranné. Chodí po nich lidé i zvířata, jezdí koně, povozy, kola, auta, tramvaje, vlaky, lodě i letadla. Převážně sice slouží k cestě z jedné strany na druhou, lze je však použít i k dopravě směrem dolů. Pokud v dubnu zavítáte na americkou Floridu, můžete si zcela výjimečně prohlédnout zblízka ohromující Sedmimílový most mezi ostrovy Knight s Key a Duck Key, kam je jinak pěším vstup zakázán. Most ve skutečnosti měří jen 6,79 míle, přesně 0 9 metrů, a auta jej přejedou za osm minut. Při jeho stavbě museli dělníci vymýtit džungli a do téměř kilometrů dna otevřeného oceánu ukotvit 546 betonových pilířů. Úsilí, které na to vynaložili, přirovnávali k námaze maratonského běžce. Z toho se pro skupinu ostrovů Florida Keys a město, které se považuje za jejich střed, zrodilo jméno Marathon a s ním vznikl i běžecký závod. Jednou ročně se most na dvě a půl hodiny uzavře pro dopravu a vyrazí na něj přesně 500 vytrvalců (foto). Zájemci o účast musí předem poslat přihlášku Marathon Runners Clubu a mít štěstí letošní 0. ročník závodu byl zaplněný do 4 hodin poté, co jej v únoru vyhlásili. Nejrychlejší závodníci most překonají za necelých 40 minut. Jednoduchý a elegantní Seven Mile Bridge, který v prestižních soutěžích získal desítky cen, se zalíbil i filmařům třeba pro natáčení bondovky Povolení zabíjet. Bližší informace o sedmimílovém maratonu najdete na webové adrese Z mostů se dá i skákat. Kdo není sebevrah, může si vybrat, zda zvolí bungee jumping, nebo B.A.S.E. jumping. Obojí je sice jen pro milovníky adrenalinu, bungee jumping skok na gumovém laně, je však přece jen bezpečnější. Jeho historie začíná legendou domorodého kmene z ostrova Pentecost v souostroví Vanuatu v Melanésii, kde se žena rozhodla uniknout před zlým manželem. Vyšplhala na vysoký strom, uvázala si ke kotníkům liánu a skočila. Manžel, který ji těsně sledoval, skočil za ní. Zatímco ženu zachránila liána, on zahynul. V tom, proč se ze skoku stal rituál, se legenda rozchází. Faktem je, že vyspělou civilizaci o tradici Melanésanů poprvé informovala expedice National Geographic v roce 950. V roce 979 ji vyzkoušel Klub nebezpečných sportů z Oxfordské univerzity. V Česku dnes můžete skákat z Dalešické přehrady, mostu nad říčkou Hačka, z Loketského či Zvíkovského mostu. A na mnoho různých způsobů třeba jako vlaštovka nebo netopýr. Pokud použijete americký styl, vychutnáte si při dvojím zabezpečení delší volný pád na elastickém laně, které má pružnost kolem 80 % a na amerických letadlových lodích se používá k brzdění letadel. Novozélandský způsob je extrémnější, ale pohodlnější. Využívá jednoduché zabezpečení a elastičtější úvaz s průtažností až 50 %. Viz Při B.A.S.E. jumpingu se používá padák, a to je bezpečnější jen na první pohled, protože skokana nic jiného nejistí. Název stylu označuje místa, odkud milovník adrenalinu startuje. B znamená Buildings, budovy. A jsou Antenna Towers, televizní věže. S = Spans, mostní oblouky. E představuje Earth, zemi a její útesy či skaliska. Nic z toho není vysoké, a skokan tak musí rychle reagovat a otevřít padák přesně, jinak mu hrozí smrtelná srážka se zemí. Například z výšky 50 metrů trvá volný pád na zem 5,6 sekundy a skokan musí otevřít padák ještě před polovinou uražené vzdálenosti, což není lehké odhadnout. Po správném otevření speciálního padáku skokanovi zbývá jen necelých 5 sekund do dopadu a za tu dobu je velice těžké doskočit na vhodné místo. Moderní éra B.A.S.E. jumpingu začíná rokem 978, kdy první odvážlivci seskočili z 95 metrů vysokého útesu El Capitan v americkém národním parku Yosemite. Mosty jsou nižší... Víc informací o tomto extrémně nebezpečném sportu naleznete třeba na V obleku wingsuit, který se dá pořídit asi za Kč, se z mostů může i létat. Sice jen dopředu a dolů, i tak je ale vidět, že mosty mohou posloužit k mnoha účelům.

4 strana 4 Cesta kolem světa za pár desítek minut Procestovat svět během jediného odpoledne a přitom si prohlédnout třeba i sedm divů světa? Nic není nemožné cestu budete muset podniknout jen jednu: do centra Ostravy na výstaviště Černá louka. A tam už na vás budou čekat nejznámější skvosty světové architektury i vzpomínky na minulost. Všechny na jednom místě, jehož prohlídka nezabere ani mnoho času. Při návštěvě areálu miniatur MINIUNI si budete připadat trochu jako v příbězích Jonathana Swifta. Budete možná zažívat stejné pocity jako jeho kapitán Lemuel Gulliver v Lilliputánu. Hodiny na londýnském Big Benu (foto č. ) budete mít totiž jen o málo výš než oči, vlak stojící u nádraží Ostrava-město byste zase bez problémů vzali do dlaní a letadlo na letišti vám bude připomínat hračky z dětství. Ostravský areál vás určitě uchvátí. Vše totiž odpovídá skutečnosti, jen jsou stavby v měřítku :5. V MINIUNI můžete při procházce i hádat, před čím právě stojíte. Bez problémů určitě poznáte pražskou Staroměstskou radnici, aténskou Akropoli i Cheopsovu pyramidu. Za chvíli už můžete obdivovat šikmou věž v Pise, o pár kroků dál stojí renesanční budova krakovské tržnice Sukiennice a na dohled máte větrné mlýny v holandském Kinderdijku nebo středověkým dojmem působící Rybářskou baštu v Budapešti. Zblízka si můžete prohlédnout také miniaturní Královský hrad ve Varšavě, nepřehlédnete ani Eiffelovu věž. Poznáte ale Slezskou univerzitu v nedalekých Katovicích či Michalskou bránu v Bratislavě? Milovníky moderny pak určitě osloví letní dům El Capricho katalánského architekta Antoniho Gaudího, který je směsicí modernistického a neomudéjarského slohu. Historie i současnost Prahy jako na dlani K létu patří cestování. Pokud jste toho letos moc projet nestihli, nezoufejte a vydejte se s námi do světa miniatur. Na jednom místě tak můžete objevit zajímavá zákoutí České republiky, poznat historickou Prahu, vidět zajímavosti ze světa, nebo se vrátit do dětských let nad kilometry kolejí s titěrnými vláčky. Některé modely se nacházejí jak by řekl Český Honza hned za humny. Modelová minulost v nejmodernějším provedení Prahu uvidíte jako na dlani, když prozkoumáte Langweilův model v Muzeu HMP v ulici Na Poříčí. Tento světový unikát zobrazující Staré Město, Malou Stranu, Josefov a Hradčany (foto č. ) vytvořil v letech 86 až 87 sluha Univerzitní knihovny v Klementinu Antonín Langweil. Jeho papírový model na dřevěné konstrukci zobrazuje přes dva tisíce budov historického jádra Prahy. Více než polovina z nich už sice byla zbourána či radikálně přestavěna, o to víc je ale zajímavý. Stavby zobrazuje dokonale realisticky se všemi detaily včetně ozdob na fasádách. Dobrému pozorovateli neuniknou ani oprýskané omítky na některých domech či vytlučená okna. Když se budete pozorně dívat, objevíte na modelu třeba i zabijačku právě probíhající v jednom dvorku, uskladněné sudy od vína nebo opřený žebřík. A ještě něčím Langweilův model zaujme: zobrazuje totiž téměř liduprázdné město. Výjimku tvoří dva vojáci na stráži, nehybní stejně jako domy. Při prohlídce maličkých domečků vám bude užitečným vodítkem i digitální podoba modelu. Je výsledkem práce řady špičkových odborníků z oborů inteligentní robotika, počítačové vidění a grafika. Zdolávali mimořádně náročný úkol, jenž oplýval mnohými unikátními omezeními, která jsou ojedinělá i ve světovém měřítku. Domečky letní příloha jsou pouze tři až pět centimetrů vysoké, ale některé mají různé věže a jiné dominanty, jež dosahují až 0 cm. Uličky modelu jsou někdy zase úzké jen až 4 mm, takže do nich nebylo možné dostat ani světlo, ani snímací techniku. Odborníci si ale se všemi nástrahami poradili, a tak je dnes k dispozici nejen model detailně nasnímaný, ale i zrekonstruovaný ve D. Data obsahují téměř vše, co bylo možné systematickým optickým snímáním zahlédnout. Je však zřejmé, že i přes použití té nejsofistikovanější technologie zůstala řada opravdu detailních míst neviditelných. Ale tato místa nezahlédnete ani při prohlídce originálního modelu. Nicméně pokud se vám Langweilův model zalíbil natolik, že byste si jej chtěli prohlížet i doma, můžete si v muzeu koupit na památku CD s interaktivním D virtuálním průvodcem po modelu. Smíchovská skoro současnost Langweilův model Prahy není jediným velkým modelem naší metropole. Tím druhým je její urbanistický model v měřítku :000, vystavený ve Stroupežnického ulici nedaleko pražského Anděla. Podle něj se téměř třicet let posuzoval rozvoj města a umístění nových staveb v Praze. Základní část modelu vytvářeli od roku 980 Ing. arch. Vlastimil Slíva a Jiří Straka a dnes má celkem 05 sekcí. Každá z nich měří 50 x 6,5 cm. Model zobrazuje nejen historické centrum Prahy, ale i podstatnou část celého jejího zastavěného území. Jeho současný rozměr dosahuje úctyhodných 5,5 m², které ve skutečnosti představují 8 hektarů. To je téměř nepředstavitelná plocha, odpovídající 65 fotbalovým hřištím! Samotný model, který vznikal dvacet let, je zhotoven na vrstevnicovém podkladu, přičemž vrstevnicové stupně jsou vyřezány z lepenky. Budovy a další objekty byly vytvořeny z plexiskla a následně bíle nastříkány (foto č. ). Některé nejmodernější stavby byste však v modelu hledali marně, stejně jako část Prahy 5. Zobrazuje totiž pouze objekty vybudované do roku 000 a část města nikdy nebyla vyrobena. V expozici ji nahrazují mapy. Díky moderním technologiím si model můžete prohlédnout s pomocí čtyř dotykových obrazovek, na kterých ovládáte všesměrové kamery, jež umožňují detailní pohled na některý ze 400 vybraných objektů. Navíc si na model můžete promítnout zvýraznění třeba nádraží, mostů, parků nebo záplav v roce 00 (foto č. ). Kromě toho i trasy metra, které neodmyslitelně patří i k Metrostavu. Království na kolejích Na první koleji odjíždí vlak do Království železnic! Tato parafráze známé scény z českého filmu Kulový blesk by mohla být pozvánkou hlavně pro mužskou část čtenářů. Do Vizovic se sice nevydáme, zato vás pozveme na pražský Smíchov, kde se to vlaky velkými i malými jen hemží. A nejen jimi V Království železnic se po třech kolejištích na ploše 5 m² prohánějí nejrůznější české, československé, ale také německé a rakouské expresy. Chvíli zdejší rychlíky, osobní, nákladní a dokonce i parní vlaky jezdí během dne (foto č. ). Poté, co zhasnou světla, se kolejiště ponoří do šera a rozjede se noční železniční provoz, který můžete porovnávat s denním režimem. Ačkoli vlakům patří v Království železnic největší místo, pohybují se v něm také auta a kamiony, pozornosti určitě neunikne ani záchranný vrtulník zasahující při železniční nehodě. Miniaturní svět se na Smíchově rozrůstá do přibližného modelu České republiky. Zmenšenina Ústeckého kraje se rozkládá na ploše 54 m² a zobrazuje propletený had metrů kolejí a 9 nejrůznějších staveb. Modelářsky patří k nejsložitějším částem kolejiště, protože si u něj autoři museli poradit s profilově komplikovanou krajinou v údolí Labe a hustou železniční sítí v naší nejprůmyslovější oblasti. Poznáte zde nejen tři nejdůležitější města Děčín, Ústí nad Labem a Most, ale můžete spatřit i další dominanty, třeba hrad Střekov, Mosteckou uhelnou pánev, pivovar ve Velkém Březnu či pohybující se závodní vozy na autodromu v Mostě. Z Ústeckého kraje vede trať přes Ervěnický viadukt do stanic Karlovy Vary horní nádraží, Mariánské Lázně (foto č. ) až do nákladového nádraží v Plzni. Prochází zdařile ztvárněným Karlovarským krajem, jenž zahrnuje 0 metrů kolejí, 5 staveb a 50 nejrůznějších figurek, které dění v krajině oživují zvláště dětem. Ocitnete se v Karlových Varech přímo uprostřed festivalového dění. Prožít zde můžete vítání filmových hvězd nebo pozdravit legendu festivalu a jejího prezidenta Jiřího Bartošku. Jen o kousek dál určitě poznáte hrad Loket, vyhlídku Tři kříže nebo nezaměnitelný skalní útvar Kamzík. Už brzy by se měl svět miniaturních krajů rozšířit i o Plzeňský. Celý model České republiky by měl být postupně dokončen do prosince roku 04 a jeho rozloha přesáhne 000 m². Království železnic se tak stane největší modelovou železnicí ve střední a východní Evropě a třetí největší v Evropě vůbec. Už dnes však stojí za prohlídku. Učivo z dějepisu si mohou nejen vaše děti, ale i vy zopakovat u modelů sedmi divů světa. Těch původních. Úchvatné jsou nejen visuté zahrady Semiramidiny a mauzoleum v Halikarnassu, ale i maják z ostrova Faros, který na snímku č. stojí za Artemidiným chrámem v Efesu. Až detailně prozkoumáte všechny stavby v areálu, budete mít radost, že jste během několika desítek minut procestovali celý svět. Přitom ale stačilo ujít jen několik desítek metrů No, není to skvělé? Stranu připravila Martina Vampulová s v y- užitím fotografií, které laskavě poskytla zmiňovaná muzea či společnosti Miniaturní světy u nás i v zahraničí: Poznáte, co a kde se na snímku děje? Pětice prvních čtenářů, která správně uvede, jaká železniční zastávka je na fotografii, získá zdarma jednu rodinnou vstupenku pro dva dospělé a dvě děti do Království železnic a na prohlídku modelu Prahy. Patnáct dalších v pořadí vyhraje do obou expozic volnou vstupenku pro jednu osobu. Maily s odpovědí zasílejte na ovou adresu

5 strana 5 zpravodajství z divizí Revitalizace Klementina odkryla cennou fresku V červnu ukončil tým Ing. Karla Hrdlovicse z divize 9 první etapu rozsáhlé revitalizace naší nejstarší jezuitské koleje pražského Klementina. Po 6 měsících práce stavaři vrátili krásu interiérům objektů (foto č. ) kolem technického nádvoří, které přiléhá k Mariánskému náměstí. Rekonstrukce se týkala zejména prostor Národní knihovny ČR, Barokního knihovního sálu, Zrcadlové kaple a Hodinové a Astronomické věže. Stavbaři prvně odstranili novodobé nánosy, aby vzhled objektů co nejvíce přiblížili jejich původnímu duchu. Náročnou práci jim oživil nález několika fresek. Nejzajímavější a nejcennější z nich odkryli ve druhém podlaží nad vstupem do Klementina z Mariánského náměstí konkrétně v místnosti budoucího sekretariátu ředitele (foto č. ). Freska pochází z 8. století a odborníci v současné době zjišťují, kdo by mohl být jejím autorem. Při rekonstrukci restaurátoři objevili i další cenné nálezy. Fresky spojovací chodby ve druhém nadzemním podlaží v objektu u Platnéřské ulice jsou ale zatím jen zafixované. Rozhodnutí o tom, zda je restaurovat, padne až při třetí etapě stavby, neboť chodba pokračuje do prostor, kterých se bude týkat, a odborníci předpokládají, že se původní výmalba objeví i v nich, říká Ing. Hrdlovics. Součástí stavby byla i výměna oken dotčených objektů a střešní prejzové krytiny na ploše asi 4000 m². A to během roku 00, který měl z hlediska klimatických poměrů k ideálu daleko. Při odkrývání střechy jsme měli nejvíc obav ze zabezpečení fresek v barokním sále knihovny. Pro jistotu jsme k jejich ochraně navíc přidali dvě samostatné oddělené izolační vrstvy, které měly zabránit případnému poškození či zničení fresek, vzpomíná Ing. Hrdlovics. Kvůli rozšíření restaurátorských prací a také vzhledem k tomu, že se v průběhu stavby změnila technologie chlazení prostor, byla první etapa revitalizace Klementina dokončena s tříměsíčním zpožděním oproti původnímu plánu. Ten ve druhé etapě předpokládá rekonstrukci objektů přiléhajících ke Křižovnické ulici. O tom, kdo se na ní bude podílet, rozhodne už brzy veřejná soutěž. Martina Vampulová, foto Josef Husák Naděje v délce devíti a půl kilometru Mezi Vysočany a Droužkovicemi zajišťuje sdružení firem Metrostav, EUROVIA CS a EDS HOLDING, vedené týmem Ing. Zdeňka Rozsypálka z naší divize 4, stavbu zhruba 9,5 km dlouhého úseku rychlostní komunikace R7. Dílo stavbaři zahájili v červenci 00, úsek má být uveden do provozu přesně o tři roky později termín definitivního dokončení je stanoven na září 0. V současné době jsme zhruba v třetině výstavby, řekl Ing. Rozsypálek. Dokončili jsme většinu přeložek inženýrských sítí, naplno běží budování tělesa hlavní trasy. Hotovy už jsou všechny objízdné komunikace a rozestavěli jsme všech osm mostů (foto č. a ), které spadají pod naši režii. Dva z nich budou tubosidery přesýpané, montované z dílců vlnitého plechu. Kromě toho už jsou rozestavěny i obě mimoúrovňové křižovatky a zahájili jsme práce na odvodňovacích objektech. Takto rozsáhlá a svým způsobem i různorodá stavební činnost vyžaduje především perfektní organizaci a souhru jednotlivých složek. A ruku v ruce s tím i schopnost improvizace při řešení nečekaných situací. Tím spíš, že zdejší výstavba probíhá v bezprostřední blízkosti vysoce frekventované silnice I/7. Ta sice znamená jistou výhodu z hlediska obslužnosti stavby, ale na druhé straně přináší povinnost udržovat na ní čistotu a neustále aktualizovat dopravně-inženýrská opatření. Komplikace provází i zakládání mostů, a to jak hlubinné, tak i plošné. V zářezech byly navíc odkryty vrstvy uhelných jílů a proplástků, které se musí zabezpečit před případným samovznícením. Asi deset měsíců zbývá stavbařům z divize 9 k dokončení jedné z nejvýznamnějších a nejsledovanějších staveb v Karlových Varech Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu krajské nemocnice. Investici za bezmála 900 milionů rozpočtové náklady stavební části činí 597 milionů Kč na jejíž realizaci přispěly fondy EU, provádí Metrostav ve sdružení se společnostmi BAU-STAV, TIMA a PREFA-BETON Cheb. Schopnost poradit si s podobnými nečekanými problémy a událostmi se pochopitelně od zhotovitele stavby tohoto typu, důležitosti a rozsahu očekává. A lidé z divize 4 toto očekávání také průběžně a beze zbytku naplňují, o čemž ostatně svědčí i fakt, že dosavadní průběh stavby běží bez větších zádrhelů a podle předpokládaného harmonogramu. Přesto zde zatím zůstávají nevyřešené dva problémy, které by podle názoru Ing. Rozsypálka mohly splnění konečného termínu ohrozit a na něž nemá divize 4 žádný vliv čekání na některá stavební povolení a nezajištění přeložek vysokého a velmi vysokého napětí. Naděje však, jak známo, umírá poslední. Ta místní měří devět a půl kilometru a v praxi znamená výrazné zvýšení bezpečnosti provozu a zlepšení dopravního spojení průmyslových zón a obcí v okolí Mostu, Loun a Postoloprt. rip, foto Josef Husák Úsek rychlostní komunikace R7 mezi Vysočany a Droužkovicemi měří 9444 m. Plocha vozovek přesahuje 06 tisíc m². Kromě vlastní silnice je částí stavby i 44 stavebních objektů, mezi které patří mostů s celkovou délkou 6 m, dvě mimoúrovňové křižovatky a protihluková stěna. Přeložky vedlejších komunikací dosáhnou délky 4855 m. Přeložky inženýrských sítí zahrnují 9 objektů. Nechybí zde ani zemní práce: m³ výkopů a m³ násypů. Pavilon akutní medicíny v Karlových Varech Prorážka obou tunelových trub za jeden den Ve čtvrtek 4. srpna se uskutečnila dlouho oddalovaná prorážka obou tubusů tunelu Radejčín. Radovat se z ní mohli nejen pracovníci naší divize 5 (foto č. ), kteří na díle pracovali, zástupci investora a představitelé firem zúčastněných na výstavbě, ale i obyvatelé okolních obcí. Světlo na konci tunelu jim totiž může přiblížit okamžik, na který netrpělivě čekají dostavbu dálnice D8, která od jejich domovů odvede rušnou dopravu. Z celé délky 446 ražených metrů levé trouby tunelu Radejčín chybělo 4. srpna definitivní ostění jen na pěti dílech, kam z technologických důvodů nemohla dojet betonářská forma. Cesta k uzavřené čelbě na pražské straně tubusu proto byla neobvykle pohodlná a účastníci prorážky si při ní mohli dobře prohlédnout celé dílo (foto č. ). V září 009 je raziči z divize 5 zahájili pod vedením Ing. Davida Cyroně, dnes je řídí Ing. Pavel Kuděj. Chtěl bych vyzdvihnout úsilí všech, kdo se na výstavbě tunelu Radejčín podíleli a podílejí od investora přes projektanty až po stavebníky. Naše spolupráce s nimi je ukázkovým příkladem toho, jak dobře si můžeme vzájemně pomáhat. Gratuluji k odvedenému dílu a okolním obyvatelům přeji, aby tu tunelem už brzy vedla dálnice, řekl předseda OBÚ Most Ing. Dušan Havel, MPA. Než Ing. Cyroň vydal pokyn bagristům, aby lžícemi strojů odtrhli betonový kryt čelby, ocenil horninové prostředí, ve kterém tunel Radejčín vznikal: Často si na zdejší suché ražby vzpomenu. Zvlášť teď, kdy přítoky vody do tunelů metra V.A dosahují až 0 litrů za sekundu. Po prorážce levé trouby hosté vystoupili do jámy u pražského portálu a bagristé před nimi uvolnili i tu pravou. Ředitel výstavby dálnice D8 za Metrostav Ing. Roman Fuksa prorážku uzavřel: Do zimy dokončíme hloubené tunely u ústeckého portálu a forma zajede do pravé tunelové trouby. Hlavní práce na mostech Oparno i Dobkovičky i na tunelu Prackovice už máme hotové. Doufáme, že investor už brzy najde prostředky na dokončení celé D8. Staveniště v areálu karlovarské nemocnice jsme převzali loni začátkem května. Hotovou novostavbu vyšetřovacího pavilonu s léčebným komplementem, která vyroste na půdorysu 059 m² a vytvoří hlavní vstup do areálu z Americké ulice, bychom měli podle současného harmonogramu předávat 9. června příštího roku, řekl Jan Kučera, vedoucí projektu z divize 9. Vlastní pavilon tvoří vyzdívaný monolitický skelet o dvou podzemních a třech nadzemních podlažích se speciální nástavbou včetně heliportu. Součástí zakázky je přirozeně i výstavba přilehlých komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a sadové úpravy, to vše za plného provozu nemocnice. V současné době mají stavbaři hotové svislé a vodorovné monolitické konstrukce (foto). Dokončené jsou také dělicí příčky v obou podzemních a dvou nadzemních podlažích, probíhají práce na střešním souvrství heliportu. Hrubé rozvody technologií jsou hotovy asi z poloviny. Ne všechno šlo ale vždy snadno. Tvrdým oříškem se ukázalo především zakládání stavby, kde problém představovala nehomogennost místního geologického podloží, kterou průzkum nedokázal plně odhalit. Kvůli tzv. bludným kamenům proto bylo nutné dodatečně provést mikropilotáž skrz již zakotvené velkoformátové piloty. Tato technologie sice vyřešila problém nosnosti a stability založení, čas ale nešlo vrátit, a tak termín dokončení stavby musel být oproti původnímu posunut o tři měsíce. Zakládání je však už dnes minulostí. Na stavbě brzy přijdou na řadu omítky, lité podlahy a montáž oken i fasádního systému, který vytvoří kombinace provětrávané zavěšené fasády s keramickým či plechovým obkladem, kontaktního zateplovacího systému a prosklené rastrové fasády. Na úrovni prvního podzemního podlaží obepne stěny pavilonu betonový štípaný blok či režný pásek, plášť nadzemních podlaží pokryje probarvená omítka. Po dokončení pavilonu akutní medicíny získají Karlovy Vary supermoderní zdravotnické zařízení s nejlepším zázemím pro traumatologickou a intenzivní péči v regionu. rip, foto Josef Husák

6 strana 6 Oslavy Zlaté stezky Také letos se Metrostav stal jedním z partnerů Slavností solné Zlaté stezky v Prachaticích. Město, jehož historii a rozkvět ve 4. až 6. století si lidé připomínali 4. a 5. června, Metrostav dobře zná. Rekonstrukci jeho divadla i výstavbu místního Hospice svatého Jana Nepomuka Neumanna totiž už pár let řadí ke svým referencím. Snad brzy v něm tým divize 6 také opět začne stavět i Domov matky Vojtěchy. Středověká obchodní cesta, která Čechy spojovala s Podunajím, sloužila prokazatelně už v roce 00 k dovozu soli, koření, vína a drahých látek z jižněji položených zemí. Zpět se povozy vracely třeba s chmelem, vlnou, kůží a pivem. Mimořádná výnosnost zvlášť obchodu se solí stezku v 6. století pojmenovala názvem Zlatá. Prachatice, které byly jejím cílem na českém území, díky ní výrazně zbohatly a dodnes si zachovaly historické renesanční jádro s výstavnými měšťanskými domy. Dřívější slávu a úspěšnost si prachatičtí obyvatelé každoročně připomínají průvody v historických kostýmech, kulturními programy či trhy s ukázkami dobových řemesel. Letošní Slavnosti solné Zlaté stezky proběhly už pojednadvacáté a od těch loňských, jubilejních, se lišily bohatším programem a dobovými atrakcemi pro děti a vystoupením řady známých zpěváků a hudebních skupin, mezi kterými vynikala kapela Čechomor. Také příští rok bude poslední týden v červnu patřit v Prachaticích oslavám. Jestli se na nich bude znovu podílet i Metrostav, se můžete přijet přesvědčit na vlastní oči. Podrobnosti o proběhlé akci najdete na internetových stránkách kde se jistě už za pár měsíců objeví také program oslav v roce 0. Nový sportovní partner Jihomoravský region divize začal od letošního srpna sponzorovat Petra Koukala (foto), nejlepšího českého hráče badmintonu. Navázal tak na tradici Metrostavu podporovat nadané české reprezentanty, kteří soutěží v méně známých sportovních odvětvích. Pětadvacetiletý Petr Koukal, který dnes hraje za TJ Sokol Veselý Brno-Jehnice, je úřadující a pětinásobný mistr České republiky jednotlivců a účastník olympijských her v Pekingu. V roce 00 jeho kariéru nečekaně přerušila operace rakovinného nádoru a náročné chemoterapie, po kterých se mu však opět podařilo obsadit český badmintonový trůn. Postupuje zpět i v žebříčku světových hráčů, mezi kterými dosáhl před nemocí 6. místa, a nepřestává bojovat o svou druhou olympijskou účast. Smlouva mezi Petrem Koukalem a Metrostavem je zatím podepsána na jeden rok a jejím cílem je umožnit hráči kvalitní přípravu na LOH v Londýně v roce 0. Podle osobních webových stránek má náš nový sportovní partner rád červenou barvu. S logem Metrostavu na dresu se mu proto jistě bude dařit. Držíme mu palce, aby uspěl na Mezinárodním mistrovství České republiky, které se koná 9. září až. října v Brně. ls, foto archiv Petra Koukala Badminton má bohatou historii. První doložené záznamy o něm pocházejí ze 7. století z Číny, kde se hra s opeřenými míčky nazývala di-dčijan-dsi. Její obdobu znali v Japonsku i v Koreji, podobné hry provozovali také indiáni v Severní, Střední i Jižní Americe a dokonce se hrály i ve středověké Evropě, kde však byly časem zapomenuty. Dějiny moderního badmintonu začínají hrou zvanou poona podle indického města, kde ji okolo roku 850 objevili britští vojáci. Své současné jméno získala v roce 860 podle zámečku Badminton House, kde ji hrával vévoda z Beufortu. Od roku 99 se badminton hraje na olympijských hrách a hráči během zápasu běžně naběhají až několik kilometrů a jejich smeče přesahují rychlost 00 km/h. informace / aktuality / zajímavosti naše FOTOREPORTÁŽ Rozsáhlé dopravní stavby v Praze mění rychle svou podobu Čas od času vzlétá fotograf Metrostavu k nebi, aby pořídil letecké záběry velkých pražských staveb naší společnosti. Jeho letos publikované snímky ukazují změny na staveništích tunelů Blanka, mimoúrovňové křižovatky Malovanka a nově i metra V.A. Dříve zveřejněné fotografie můžete nejrychleji vyhledat v archivu novin na Rampy křižovatky U Vorlíků na letenském úseku stavby Blanka (foto č. ) už třeba zveřejňujeme počtvrté. Prvně se ocitly v čísle 5 z roku 008, podruhé v letním dvojčísle 4 o rok později a vloni byly v čísle 9. Při jejich srovnání můžete sledovat, jak rychle se letenská pláň plní konstrukcemi tunelů i podzemních garáží. Příští rok už možná nebudou vidět vůbec a pohled na Letnou se začne podobat vizualizaci, jak ji dnes můžete vidět na internetových stránkách Na stejné stavbě o kus dál na Prašném mostě (foto č. ) už po dalším roce prací auta nekličkují po provizorní silnici, jen odbočka do Svatovítské ulice zatím stále ještě nevede v definitivní trase a přes železnici přechází po východní části nového mostu. Křižovatka Malovanka (foto č. ) vypadá už třetí rok podobně. Výrazně se však změnil vzhled Patočkovy ulice mezi ní a portálem ražených tunelů Blanka v jámě Myslbekova, která je v horní části snímku. Archeologové už opustili i naleziště na staveništi, takže v části blíž ke Strahovskému tunelu rychle pokračuje výstavba tunelů čelním odtěžováním a na druhé straně rostou tunelové trouby v otevřené stavební jámě. Poslední záběr poprvé shora představuje stavební dvůr BRE na Vypichu (foto č. 4). Zleva tu štola Kateřina vede do montážní komory, jež ústí na dno kruhové montážní jámy, nad níž se v horní části fotografie tyčí dva jeřáby. 4 Via est vita Ve Vikýřovicích u Šumperka je od loňského podzimu otevřeno Muzeum silnic. V jeho stálé expozici, nazvané Via est vita což přeloženo z latiny znamená Silnice je život, se návštěvníci mohou seznámit s historií výstavby silnic na našem území od nejstarších soumarských stezek až po moderní dálnice. Muzeum, které sídlí v bývalém hospodářském dvoře ze 6. století, vzniklo díky podpoře Olomouckého kraje, grantu z tzv. Norských fondů a úsilí pracovníků krajské správy silnic, která do něj poskytla exponáty ze svých dlouholetých sbírek. Expozice ve Vikýřovicích ukazuje mimo jiné historické mapy včetně té z roku 97, na které je zakreslena trasa naší první dálnice podle návrhu Jana Antonína Bati. Najdete zde i výjimečnou sbírku služebních a firemních odznaků a medailí, stejně jako zrekonstruované silniční saně, bryčku či sto let starý kololis, který býval běžným vybavením kováren a sloužil k utahování loukoťových kol. Přístup do muzea lemuje řada historických kamenných patníků, ve venkovní expozici jsou vystaveny historické silniční mechanismy a ocelové příhradové mosty. Zatím je ve Vikýřovicích otevřena jen první část silničního muzea. Pokud Olomoucký kraj získá dostatek finančních prostředků, měla by od roku 0 projít rekonstrukcí také zbývající dvě křídla statku, kde své místo najdou oddělení věnovaná mostům a firmě bratří Kleinů, úspěšných budovatelů rakousko-uherských silnic a železnic, kteří působili zejména na Moravě. Muzeum silnic, jehož internetové stránky naleznete na adrese je otevřeno ve všední dny od úterý do pátku mezi 0. a 6. hodinou a v sobotu od devíti do dvanácti. Šťastnou cestu! Až do poloviny 4. století se o stezky a cesty na našem území téměř nikdo nestaral a podle toho vypadaly. Až Karel IV. si uvědomil, že jen po dobré cestě budou do země rádi jezdit kupci či obchodníci. Proto nařídil o cesty dbát a zlepšit jejich zanedbaný stav. Začalo se tedy s postupnou přestavbou cest, které byly zároveň rozšiřovány tak, aby se na nich snadno vyhnuly dva povozy. Vozovka na zemských stezkách byla zesilována, a zřejmě proto se novým silným cestám začalo zkráceně říkat silnice. Za duchovního otce slova dálnice se považuje český stavební inženýr a kapitán ženijního vojska Karel Chmel (908 98), který vytvořil zkratku ze slov dálný a silnice. Označení se rychle ujalo i vžilo pro svoji jednoduchost a pro koncovku -nice, která velmi dobře koresponduje se vžitými názvy silnice a železnice. Pomoc potřebným Způsobů, jak Metrostav pomáhá tam, kde veřejné zdroje nestačí, je mnoho. Patří mezi ně i dlouhodobé zapůjčení dvou staveništních buněk, které divize převezla do Střediska křesťanské pomoci v Horních Počernicích (SKPHOPO). Ve středu 7. srpna je ředitel divize Ing. Zdeněk Ševčík slavnostně předal jeho řediteli Ing. Janu Procházkovi (foto zleva). V jedné z ubytovacích budov SKPHOPO v Horních Počernicích probíhá rekonstrukce a naše stavební buňky budou po dobu oprav sloužit dva roky jako krizová možnost bydlení pro klienty střediska. Metrostav mu ostatně už několik let vypomáhá i drobnějšími finančními částkami. Středisko, které Evangelická církev metodistická zřídila v areálu bývalého zámečku v Praze-Horních Počernicích, poskytuje kromě jiných služeb i ubytování v azylovém domě s kapacitou 90 lůžek. Je určený zejména osobám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Další informace naleznete na internetových stránkách Čtrnáctideník Metrostav vydává Metrostav a.s., člen Skupiny Metrostav, člen DDM Group / Pověřená šéfredaktorka Ing. Lenka Svobodová / Všechny neoznačené materiály připravili Lenka Svobodová, foto Josef Husák / Adresa redakce Koželužská 5, Praha 8-Libeň, tel.: ; / Číslo 4 5/0 vyšlo (6/0 vyjde. 9. 0) / Složení redakční rady Ing. František Polák (předseda), Ing. Jaromír Pavlíček (místopředseda), Ing. Jiří Kavan, Pavel Meyer, Ing. Jitka Neklanová, Ing. Ladislav Profota, Ing. Lenka Svobodová, Ing. Jaromír Šob, Ing. Libuše Weinfurtová a Ing. Martina Zrcková / Design Tomáš Machek, Side s.r.o., Trojická 0, 8 00 Praha / Výroba Boomerang Publishing, s. r. o., Nad Kazankou 7, Praha 7-Troja, tel.: , fax: 44 0 / Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s.p., odštěpný závod Praha, č. j. nov 605/96 ze dne / Podávání novinových zásilek bylo povoleno s.p. OZSeČ Ústí nad Labem dne.. 998, j. zn. P-649/98 / Registrace periodika MK ČR E 7, ISSN -076

Palmovka Park II z nadhledu

Palmovka Park II z nadhledu xxxx Každý most je pro obyvatele více v okolí ve fotoreportáži důležitý na str. 4 více na str. 5 7. srpna 0 / 4 5 / XXIV Ptáme se: Ing. Pavla Šrámka, ředitele interního auditu str. Krátce / Aktuálně Mezník

Více

Prodloužení dálniční sítě

Prodloužení dálniční sítě xxxx Zlatá tretra v Ostravě se více dočkala ve fotoreportáži důstojného na stadionu str. 4 více ve článku na str. 5 4. července 0 / / XXV Ptáme se: Ing. Ludmily Kostkové, samostatné techničky divize 6

Více

Dvě nové velké zakázky

Dvě nové velké zakázky xxxx Nový vodní park nabízí zábavu i krásný výhled více ve fotoreportáži na str. více ve fotoreportáži na str. 6. srpna 0 / 5 / XXV Ptáme se: Ing. Veroniky Onderkové, přípravářky z divize str. Krátce /

Více

Chytrých kolejí bude přibývat

Chytrých kolejí bude přibývat Populárně-technický magazín 1 / 2015 Na západě vládne Viktorie ražba tunelů u Plzně Prababička horských železnic ozubnice na Rigi Chytrých kolejí bude přibývat kontrola jedoucích vozidel K U R Z Y A Š

Více

firemní časopis září 2012 / číslo 60

firemní časopis září 2012 / číslo 60 firemní časopis září 2012 / číslo 60 Městské slavnosti v Polné 770 let Slavnosti proběhly ve třech dnech měsíce srpna. Několikaměsíční náročná a důkladná příprava této akce se opravdu vyplatila. Měli jsme

Více

Profesionál je bez emocí

Profesionál je bez emocí projekt METROPOL pomáhá www.tydeniky.cz 23. září 2011 Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. je známý český chirurg, prolusl operací plic Václava Havla. Narodil se v červenci 1940 v Bratislavě, je ženatý od roku

Více

Senior klub sdružuje dva tisíce členů

Senior klub sdružuje dva tisíce členů DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 9 září 2014 ZDARMA Pro Rekultivace je zima už za dveřmi Indové si prohlédli Vršany Senior klub sdružuje dva tisíce členů Obědy pro děti v rozhovoru s Ivanou Tykač

Více

Lékaři, zaměstnanost, ale i sběrny. Hejtman se zajímal o problémy Ašska

Lékaři, zaměstnanost, ale i sběrny. Hejtman se zajímal o problémy Ašska KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Kraj rozšiřuje možnosti VŠ studia v regionu Termín pro podání přihlášek k tzv. dálkovému studiu Fakulty strojní ZČU v Sokolově se blíží. více strana 2 ročník 12 číslo

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 35 duben - květen 2006 Město poskytne výhodné povodňové půjčky Až 100 tisíc korun

Více

Každý měsíc nový cíl se slevou VLAK+

Každý měsíc nový cíl se slevou VLAK+ 14. ročník 5/2007 editoriala Vážené čtenářky a čtenáři! Leckde se můžeme dočíst, že kdesi nebyla otevřena pokladna a čekárna, že dráhy zrušily nějaký vlak, který pisatel považuje za důležitý. I železničáře

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

9/2011. Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga

9/2011. Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga 9/2011 Zprávy z radnice Třebíčské kulturní léto Udělena dvě čestná občanství Hokejový profesor V. Bouzek Začíná první hokejová liga MĚSTO TŘEBÍČ ZVE OBČANY NA SETKÁNÍ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA DESATERO PROBLÉMŮúterý

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

Sportovní areál u řeky Svratky

Sportovní areál u řeky Svratky Informační noviny občanů statutárního města Brna Květen 2014 Ročník 9 www.brno.cz Doba stříbrná pokračuje Nejprve vyřadili obhájce extraligového titulu Plzeň a poté v náročné sedmizápasové sérii i Spartu.

Více

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi.

podlahové konstrukce časopis stavba roku: Regiocentrum Královéhradeckého kraje Fórum českého stavebnictví 02/09 www.casopisstavebnictvi. 2009 MK ČR E 17014 02/09 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

olympijské zlato? Bára Špotáková ČERVEN Vychází 25. 6. 2012 / Zdarma Obhájí atletka z Julisky Jak dál s vilovými čtvrtěmi? Historie: Bílá Hora

olympijské zlato? Bára Špotáková ČERVEN Vychází 25. 6. 2012 / Zdarma Obhájí atletka z Julisky Jak dál s vilovými čtvrtěmi? Historie: Bílá Hora Nezávislý měsíčník pro Prahu 6 ČERVEN Vychází 25. 6. 2012 / Zdarma Najdete nás na Jak dál s vilovými čtvrtěmi? Historie: Bílá Hora Kam v Praze 6 na koupaliště? Bára Spejblovo politické obludárium Špotáková

Více

stavby pro kulturu a osvětu časopis Stavba roku 2011 druhé kolo obnova Jurkovičovy vily osobnost stavitelství: František Klokner 08/11

stavby pro kulturu a osvětu časopis Stavba roku 2011 druhé kolo obnova Jurkovičovy vily osobnost stavitelství: František Klokner 08/11 2011 MK ČR E 17014 08/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

Přehled zpráv 9.5.2013-27.5.2013

Přehled zpráv 9.5.2013-27.5.2013 Přehled zpráv 9.5.2013-27.5.2013 MÚ Česká Lípa Českolipský deník Do Lípy míří nová vysoká škola... 3 25.5.2013 Českolipský deník str. 1 Titulní strana MÚ Česká Lípa MICHAEL POLÁK Oslaví jubileum... 4 25.5.2013

Více

Splnila jsem si sen TV PROGRAM

Splnila jsem si sen TV PROGRAM Nejmodernější novinový projekt v ČR tištěný náklad 160 114 výtisků v severočeském regionu Konečně noviny, na které jste čekali bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji plnobarevné

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015

Zpravodaj Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 Zpravodaj 2 Čtvrtletník společnosti SMP CZ, a. s., ročník XIV., duben - červen/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA: Úvodník Aktuality, Vývoj a inovace - Výstupy z činnosti Útvaru technického

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více

COLOURS 2012 V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC?

COLOURS 2012 V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC? COLOURS 2012 V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC? ROČENKA 2012 rozhovory zlata Holušová Jan Světlík ilona Rozehnalová Petr hruška Eva Dřízgová 1 NAVŠTIVTE NÁS NA POBOČCE GE MONEY BANK. Nabízíme bankovní produkty

Více

Rekonstrukce Domu umění

Rekonstrukce Domu umění Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 7 8/2010 ČÍSLO 7 Rekonstrukce Domu umění První výstava bude příští září Dům pro matky s dětmi v provozu Azylový dům opět pomáhá Škola Montessori Vzniká škola s

Více

Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVII. n 3 / 2009

Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVII. n 3 / 2009 Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVII. n 3 / 2009 ČEZ za 10 let obcím stovky milionů Díky pro dobrovolníky z elektrárny Všeteč oslavila 100 let školy Dříteň ENERGIE CUP 2009 2 OBSAH 4 ČEZ -

Více

MAGAZÍN JEDEME NA DOVOLENOU PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ. DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI Červen 2006. Metro je stále oblíbené. Nový silniční zákon

MAGAZÍN JEDEME NA DOVOLENOU PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ. DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI Červen 2006. Metro je stále oblíbené. Nový silniční zákon PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI Červen 2006 JEDEME NA DOVOLENOU Metro je stále oblíbené Nový silniční zákon Olympiáda v Praze? Nákup nových tramvají PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ

Více

Přestavbář - venku za každého počasí

Přestavbář - venku za každého počasí DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 2 únor 2015 ZDARMA Mění se objednávání jídel Ve výškách i hloubce pomáhají záchranáři Přestavbář - venku za každého počasí Jak platit kartou Benefity Historický

Více

DHK Baník Most letos v pětizápasové

DHK Baník Most letos v pětizápasové Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 7 číslo 12 červen 2014 www.tydeniky.cz Zveme vás na Aquadrom, Benedikt a Matyldu Aquadrom Most - po celé prázdniny otevřeny letní bazény s

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

Těžaři věnují kraji patnáct milionů

Těžaři věnují kraji patnáct milionů DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 5 30. května 2014 ZDARMA Břehule se vrátily hnízdit na Vršany Strom partnerství zasadili starostové ve Strupčicích Těžaři věnují kraji patnáct milionů Ze zedníka

Více