Zařízení staveniště E2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zařízení staveniště E2"

Transkript

1 Prodloužení trasy A metra v Praze, úsek V.A, Dejvická Motol 2012

2 Zařízení staveniště E2 08/ / / /2011

3 Slovo ředitele divize 8 Divize 8 Metrostavu má již potřetí v řadě příležitost řídit výstavbu metra v Praze. Každá trasa byla něčím jiná, ať se jednalo o plavené tunely pod Vltavou, výstavbu jednolodní stanice v Kobylisích nebo například inženýrsky komplikovanou stavbu ocelové prosklené konstrukce stanice Střížkov. Prodloužení trasy A vyniká velmi komplikovanou a proměnlivou geologií, podcházíme hustě zastavěná území a nakonec razíme v souběhu pod ulicí Evropskou. Při všech vnějších komplikacích se učíme ovládat novou technologii ražby pomocí TBM. Se všemi nástrahami a problémy se doposud zdárně vyrovnáváme, za což bych rád všem kolegům týmu pod vedením ŘV poděkoval, a to napříč vybranými divizemi naší společnosti, které se na výstavbě podílí, zejména pak divize 5. Dále bych rád poděkoval i partnerovi ve sdružení HOCHTIEF CZ a. s. a všem subdodavatelům. Zároveň bych všem chtěl popřát mnoho úspěchů v další práci vedoucí k včasnému a zdárnému dokončení celého díla, které výrazně zlepší kvalitu života obyvatel nejen dotčené části města. Ing. Ivo Vrbka ředitel divize 8 Připravili jsme pro vás druhý díl dokumentu o výstavbě linky V.A pražského metra. V předchozím dokumentu jste měli možnost seznámit se se základními údaji o traťových tunelech i stanicích a dále pak o vlastních razicích strojích TBM. Informovali jsme vás rovněž o úvodní fázi výstavby do srpna Druhý díl popisuje postup výstavby od srpna 2011 do srpna Z hlediska ražených částí stavby se jedná o rozhodující období, v němž proběhla převážná část ražeb jednokolejných tunelů, realizovaných zeminovými štíty TBM EPBS. Dále byly mimo jiné dokončeny ražby stanic metodou NRTM, proražen byl také dvoukolejný tunel mezi stanicí Motol a šachtou na BRE1. Ing. Miroslav Filip ředitel výstavby Schéma postupu výstavby ředitel výstavby Metrostav a.s., divize 8 Ing. Miroslav Filip ředitel výstavby HOCHTIEF CZ a. s. Martin Beneš provedeno k zbývá k dokončení stávající trasa metra A 09/ / / /2012

4 Stanice Červený Vrch Základní údaje jednolodní ražená stanice plocha výrubu 223,7 m 2 délka stanice 193,0 m hloubka nástupiště pod terénem 27,1 m eskalátorový tunel délka eskalátoru 18 m sklon 30 výtahová šachta hloubka VZT šachta hloubka podchod pod ulicí Evropská délka 15,5 m 25 m 35,5 m Časový průběh výstavby stanice Červený Vrch ražba 1. dílčí výrub (délka 43 m) dílčí výrub (délka 38 m) dílčí výrub (dél. 112 m + rozšíř. 1. dílč. výrubu) eskalátorový tunel ražba definitivní ostění výtahová šachta hloubení definitivní ostění VZT šachta hloubení podchod pod ulicí Evropská (1. etapa) realizace projektu Sdružení HOCHTIEF CZ a. s., PROMINECON GROUP a.s. vedoucí projektu ražby Ing. Vít Pastrňák (HOCHTIEF CZ a. s.) vedoucí projektu nadzemní objekty Jiří Kučera (HOCHTIEF CZ a. s.) Zajímavosti Panelový dům č.p. 599, ul. Kamerunská, Praha 6 Vokovice, se nachází v zóně možného deformačního ovlivnění. Z tohoto důvodu byla před ražbou pod objektem realizována horizontální pilotová clona z profilu stanice pomocí mikropilot Ø 108/16 mm v počtu 16 ks délky 12 m. Z důvodu eliminace zpoždění ražeb způsobeného nepříznivou geologií bylo přijato dodatečné technické opatření, které umožní souběžné práce na doražbě středního staničního výrubu a ražbu tunelů TBM ze stanice Červený Vrch do stanice Dejvická. Budou použity ochranné stěny, tzv. paravany, délky 8 m z obou stran středního výrubu. Během ražby stanice bylo vyvezeno m 3 rubaniny, kterou odvezlo cca nákladních automobilů. Na primární ostění se použilo celkem cca m 3 stříkaného betonu. Přehodnocením souběhu prací s ohledem na postup výstavby ve stanici Červený Vrch byl zrealizován objekt výtahové šachty se zhruba ročním předstihem oproti původnímu předpokladu. Předpokládaný průběh výstavby v roce stanice Červený Vrch stanice Červený Vrch definitivní ostění podchod pod ulicí Evropská (2. etapa) Ochranné stěny paravany 10/ / / /2012

5 Stanice Červený Vrch při průjezdu razicího štítu TBM Adéla Podélný řez stanicí 02/ / / /2012

6 Stanice Veleslavín Základní údaje trojlodní ražená stanice plocha výrubu 175,0 m 2 délka stanice hloubka nástupiště pod terénem hloubený objekt stanice Veleslavín půdorysný rozměr hloubka únikový objekt (složený z hloubené šachty a ražené štoly) hloubka (šachta) délka (štola) podchod pod ulicí Evropská délka (3 dilatační díly) 98,0 m 19,4 m 31,6 x 25,9 m 27 m 13,8 m 56,1 m 48 m Časový průběh výstavby stanice Veleslavín ražba levého staničního tunelu ražba pravého staničního tunelu definitivní ostění levý staniční tunel definitivní ostění pravý staniční tunel hloubení a kotvení stavební jámy ( etapa) únikový objekt hloubení šachty ražba štoly (35,4 m; ražba pozastavena) podchod pod ulicí Evropská Předpokládaný průběh výstavby v roce stanice Veleslavín stanice Veleslavín (střední staniční tunel) ražba definitivní ostění realizace projektu Sdružení Metrostav a.s., divize 8, Subterra a.s., divize 1, divize 2 vedoucí projektu Ing. Petr Chamra (Metrostav a.s., divize 8) Ing. Petr Bican (Subterra a.s., divize 2) Ing. Jan Panuška (Subterra a.s., divize 1) závodní Miroslav Chyba (Subterra a.s., divize 1) Zajímavosti Projekt ražené trojlodní stanice Veleslavín doznal několika zásadních změn. Původně zamýšlená fóliová hydroizolace je z důvodu složitosti a funkčnosti detailů napojení bočních výrubů na střední výrub nahrazena systémem stříkané hydroizolace. Technologické zázemí nebude umístěno v samostatném středním tunelu, ale v hloubené části stanice s využitím prostoru dnešní sjízdné rampy. Zásadním důvodem vedoucím k realizaci tohoto řešení je splnění termínu stavební připravenosti pro měnírnu a distribuční trafo (MDT) dle řídícího harmonogramu. V průběhu ražby levého a pravého staničního tunelu docházelo k problémům se stabilitou čelby výrubu. Z důvodu nutnosti zajištění bezpečnosti a zvýšení stability výrubu byly použity chemické injektáže na bázi pěnících polyuretanů. Při ražbě štoly únikového objektu nacházející se pod ulicí Evropská byly provedeny tryskové injektáže za účelem zlepšení stability horninového masivu. Hlavní změnou šachty únikového objektu bylo její zajištění pomocí převrtávaných pilot o průměru 900 mm namísto realizace zajištění metodou NRTM. Podélný řez únikovým objektem 10/ / / /2012

7 Portál ražené části stanice Veleslavín Přesun technologické části stanice 01/ / / /2012

8 Stanice Petřiny Základní údaje jednolodní ražená stanice plocha výrubu 256 m 2 délka stanice 217 m hloubka nástupiště pod terénem 35 m eskalátorový tunel délka eskalátoru 51 m sklon 30 VZT šachta + štola hloubka (šachta) 35,6 m délka (štola) m výtahová šachta hloubka obratové koleje délka 24 m 176,5 m Časový průběh výstavby stanice Petřiny ražba levý výrub ražba pravý výrub ražba střední výrub stříhání opěří eskalátorový tunel ražba VZT šachta hloubení definitivní ostění realizace projektu Sdružení Metrostav a.s., divize 8, divize 5 vedoucí projektu Ing. Jan Štoncner (Metrostav a.s., divize 8) zástupce vedoucího projektu, závodní Ing. Miroslav Vlk (Metrostav a.s., divize 5) Zajímavosti Z hlediska výškového vedení se eskalátorový tunel razil ve sklonu 30, což je největší sklon při výstavbě metra V.A. Ve spodní části větrací šachty byl místo fóliové hydroizolace použit systém stříkaných hydroizolací o celkové tloušťce 3 mm. Výstavbou stanice došlo k narušení přirozeného volného proudění podzemní vody a tím k vytvoření přehrady. Pro obnovení původního hydrogeologického režimu byly realizovány ve dně stanice převody vody z perforovaných trubek tak, aby voda mohla volně proudit z jedné strany stanice na druhou. Z důvodu velkého zájmu odborné i laické veřejnosti o výstavbu trasy metra V.A byly pořádány exkurze. V termínu od ledna 2011 do srpna 2012 navštívilo stanici Petřiny a traťové jednokolejné tunely TBM více než 1500 osob. Dne se konal den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo 8500 osob. Předpokládaný průběh výstavby v roce stanice Petřiny stanice Petřiny definitivní ostění eskalátorový tunel definitivní ostění výtahová šachta hloubení definitivní ostění Členění výrubu ve stanici 08/ / / /2011

9 Bourání dočasných opěr dílčích výrubů ve stanici Petřiny Podélný řez stanicí 01/ / / /2012

10 Stanice Motol a přilehlé traťové tunely Základní údaje hloubená stanice délka stanice hloubka nástupiště pod terénem 160,0 m 5,6 m dvoukolejný tunel (mezi montážní šachtou pro TBM a stanicí Motol) délka 735,0 m obratové koleje za stanicí (ražená + hloubená část) délka 406,0 m VZT šachta + štola hloubka (šachta) 12,8 m délka (štola) 152 m odvodňovací šachta + štola hloubka (šachta) 9,68 m délka (štola) 22,2 m Časový průběh výstavby stanice Motol hloubení a kotvení stavební jámy dvoukolejný tunel ražba definitivní ostění obratové koleje ražená část definitivní ostění obratové koleje hloubená část hloubení a kotvení stavební jámy nosné konstrukce VZT šachta + štola ražba odvodňovací štola + šachta ražba definitivní ostění realizace projektu HOCHTIEF CZ a. s. vedoucí projektu ražby Ing. Bernd Rosenberg vedoucí projektu nadzemní objekty Jiří Kučera Zajímavosti Během ražby VZT štoly bylo zastiženo staré důlní dílo. Jedná se zřejmě o objekt vojenské nemocnice budované za 2. světové války. Překvapením je to, že chodba starého důlního díla byla ražena v horizontu břidlic, ačkoliv Úřad pro výzkum půdy v Čechách a na Moravě v čele s Dr. Odolenem Kodymem doporučil v říjnu 1944 ražbu v horizontu pískovců. Na základě provedených průzkumných prací bylo zjištěno, že realizovaný rozsah starého důlního díla je minimální. Dodnes zůstává záhadou, proč v roce 1944 toto staré důlní dílo vyrazili pouze v objeveném rozsahu a v břidlicích. Výstavbou hloubené části obratových kolejí došlo k narušení přirozeného volného proudění podzemní vody a tím k vytvoření přehrady, obdobně jako ve stanici Petřiny. Pro obnovení původního hydrogeologického režimu byly ve dně stavební jámy provedeny příčné drény. Pod každým betonovým blokem je zřízen jeden odvodňovací drén o rozměru 550 x 500 mm, opatřený dvěma drenážními trubkami DN 200 mm. Motol je jediná stanice na trase V.A se dvěma bočními nástupišti. Pod úrovní nástupišť je navržen vestibul, který je propojí pevným schodištěm, eskalátorem a výtahem. Vestibul je napojen na podchod pod ulicí Kukulova ústící do hlavní budovy motolské nemocnice. Situace zastižené důlní nemocnice Předpokládaný průběh výstavby v roce stanice Motol stanice Motol nosné konstrukce podchod pod ulicí Kukulova / / / /2012

11 Stavební jáma pro hloubenou stanici Motol Orientační schéma stanice 03/ / / /2012

12 První rok provozu Adély a Tondy Přehled ražeb TBM E2 VELESLAVÍN ČERVENÝ VRCH 866 m 1749 m DEJVICKÁ Levý traťový tunel úsek délka úseku doba ražby BRE1 Petřiny 495 m 66 dní ( ) Petřiny Veleslavín 1053 m 61 dní ( ) Veleslavín E2 222 m 26 dní ( ) E2 Červený Vrch 644 m 44 dní ( ) Červený Vrch Dejvická 1749 m ( )* BRE1 MOTOL 1053 m PETŘINY 495 m Pravý traťový tunel úsek délka úseku doba ražby BRE1 Petřiny 498 m 66 dní ( ) Petřiny Veleslavín 1041 m 79 dní ( ) Veleslavín E2 222 m 15 dní ( ) E2 Červený Vrch 641 m 97 dní ( ) Přestávka pro změnu logistiky ( ) Červený Vrch Dejvická 1749 m ( )* * Předpokládaný dojezd do stanice Dejvická Nejlepší dosažené výkony S-609 (Tonda) denní výkon 30 bm/den týdenní výkon 156 m (43. týden 2011) měsíční výkon 625,5 m (listopad 2011) S-610 (Adéla) denní výkon 37 bm/den týdenní výkon 192 m (49. týden 2011) měsíční výkon 528 m (listopad 2011) Jeden postup, tedy vzdálenost 1,5 m, je vyražen za minut, smontování kompletního prstence trvá v průměru 35 minut, nejrychleji se jej doposud podařilo sestavit za 16 minut. Rychlost ražby je měřena v mm/min., nejvyšší dosahované rychlosti se pohybují v rozmezí mm/min. realizace projektu Sdružení Metrostav a.s., divize 8, divize 5 vedoucí projektu, závodní Ing. David Cyroň (Metrostav a.s., divize 5) zástupce vedoucího projektu Ing. Tomáš Daneš (Metrostav a.s., divize 8) Projekt jednokolejných tunelů ražených stroji TBM je rozdělen na dvě části. První část je etapou mezi staveništi BRE1 (ulice Na Vypichu) a E2 (ulice Evropská). Výstavba úseku dlouhého cca 1,8 km včetně průtahů strojů stanicemi trvala téměř na den přesně 1 rok. Druhá část ražeb spočívá ve výstavbě traťových tunelů mezi zařízením staveniště E2 a stanicí Dejvická. 09/ / / /2012

13 Zajímavosti stroje TBM Univerzální prstenec Prstenec je svou geometrií válec, jehož podstavy nejsou rovnoběžné. Na jedné straně je díky tomu prstenec užší než na straně protější. Natočením prstence podle jeho podélné osy je tedy možné směrovat tunel podle projektované osy. Dvoukomponentní injektáž Jako výplňové médium prostoru mezi ostěním a horninou byla zvolena dvoukomponentní injektáž, která je vyráběná v míchacím centru na povrchu. Pomocí čerpadel je potom potrubím dopravována až ke stroji TBM. Na obou strojích bylo provedeno zdokonalení směšovače obou tekutých složek a tento nápad byl patentován. Navigace a směrové vedení stroje Stroj je navigován systémem VMT TunIS. Na stroji je osazena totální stanice, která cílí laserový paprsek na navigační jednotku. Pilot stroje řídí TBM pomocí terče, který reprezentuje projektovanou trasu, a šipky, která udává aktuální pozici stroje vůči projektované trase. 02/ / / /2012

14 Průtahy stanicemi Ražby stanic i traťových tunelů probíhaly současně. Tunelovací stroje razí pouze mezistaniční úseky. Stanicemi a stavebními jámami byly protahovány. Každý průtah byl nestandardní a přizpůsoboval se konkrétním podmínkám stanice. Průtahy byly postupně zdokonalovány a stávaly se rychlejšími a efektivnějšími. Posun stroje je během ražby realizován pomocí tlačných lisů, které se opírají vždy o poslední zabudovaný prstenec. Ve stanici však prstence stavěny nebyly, a stroj se proto musel odrážet od provizorních rámů, které se opřely do kolejí instalovaných v kolíbkách. Po odrazu stroje do vzdálenosti 2 metry se rám posunul a celý proces se opakoval. Závěs byl pasivně tažen po kolejích, které se zprvu kladly do provizorního dna tvořeného klasickými tunelovými segmenty. Později se místo segmentů začaly používat ocelové konstrukce, které se ukázaly jako mnohem výhodnější řešení, neboť se mohly použít opakovaně a jejich pokládka byla mnohem snazší. Průtah TBM stavební jámou E2 Stěhování logistiky ze ZS BRE1 na ZS E2 Jako první se zastavil Tonda S-609, když prorazil do stanice Červený Vrch. 80 % konstrukcí a technologií z BRE1 bylo znovu použito na E2. Pro přesun a opětovnou montáž byla vytvořena speciální skupina pracovníků. Tonda byl v průběhu přemístění logistiky protahován stanicí Červený Vrch. Pro přesunutí bylo použito na 600 jeřábnických hodin a 5 různých typů jeřábů. Bylo přepraveno více než 500 tun materiálu mezi BRE1 a E2. Termíny pro obnovení ražeb byly splněny. Pro zrychlení montáží ocelových konstrukcí pásových dopravníků byly jejich části převezeny ve smontovaném stavu (hmotnost přes 11 t a délka větší než 11 m). Stěhování logistiky ze ZS BRE1 na ZS E2 VELESLAVÍN E2 ČERVENÝ VRCH vytažení strojů TBM E1 PETŘINY ZS BRE1 BRE1 MOTOL ZS E2 03/ / / /2012

15 Stavební jáma E1 Primárním ostění základní údaje celková délka tunelu tloušťka primárního ostění šířka paty sloní nohy délka záběru délka nevystrojeného výrubu 37,5 m 0,4 m 0,5 m 0,75 m 1,1 m realizace projektu Sdružení Metrostav a.s, divize 8, divize 5 vedoucí projektu, závodní Ing. Jiří Břichňáč (Metrostav a.s., divize 5) zástupce vedoucího projektu Ing. Tomáš Daneš (Metrostav a.s., divize 8) Účel objektu Stavební jáma a zvětšený vzduchotechnický tunel budou použity pro vytažení obou tunelovacích strojů po jejich doražení do stanice Dejvická. Ze staveniště E1 bude rovněž prováděna ražba všech osmi vzduchotechnických propojek mezi traťovými tunely stavebního oddílu 02. Průběh ražby Výrub tunelu je členěn horizontálně na kalotu a dno, dále je pak kalota vertikálně členěna na dva dílčí výruby. Navržený postup ražby: levá horní část profilu (první dílčí výrub kaloty); pravá horní část profilu (druhý dílčí výrub kaloty); spodní část profilu (jádro a dno). Zajímavosti Budoucí příčné tunelové propojení je uloženo poměrně mělce (nadloží 7 8 m) pod Evropskou ulicí se zvodnělým nadložím, s tramvajovou tratí a se silným automobilovým provozem. Doprava nemohla být zastavena, mohla být pouze dočasně omezena dopravním opatřením. Z důvodu nepříznivého horninového prostředí pod ulicí Evropskou a z důvodu bezpečnosti ražeb byly před ražbou vlastního přístupového tunelu prováděny sanace nadloží. Jednalo se o těsnicí svislé stěny, vytvořené ze zdvojených sloupů tryskové injektáže prováděných z povrchu. Následně během ražby byla realizována ochranná obálka nad klenbou tunelu ze subhorizontálních sloupů tryskové injektáže vyztužených mikropilotami. Tryskové injektáže se prováděly v několika krocích před ražbou tunelu a při ní. Podélný řez tunelem na E1 Evropská ulice svislé st ny tryskových injektáží jízdní pruhy sm r ervený Vrch tramvajový pás jízdní pruhy sm r centrum železobetonová podzemní st na stavební jámy Levý tra ový TBM tunel (Tonda) Pravý tra ový TBM tunel (Adéla) mikropilotové deštníky primární ost ní raženého vzduchotechnického tunelu 03/ / / /2012

16 Zpracování projektové dokumentace Zpracování projektové dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s. METROPROJEKT Praha byl od roku 2007 ve všech fázích přípravy stavby autorem návrhu a zpracovatelem projektové dokumentace prodloužení trasy V.A. Realizace stavby, která již dva a půl roku probíhá, je tudíž naplněním předchozích tvůrčích představ, nápadů a myšlenek. Tyto představy naplňuje sdružení společností Metrostav a HOCHTIEF CZ, které firma METROPROJEKT Praha aktivně podporuje prací na realizační dokumentaci stavby. Největším zadostiučiněním správného návrhu systému ražby je úspěšný postup štítů TBM (Tondy a Adély) více než čtyřkilometrovým úsekem pod městskou zástavbou s minimálním dopadem na dotčené objekty. Aktuálně je zpracována realizační dokumentace všech stavebních jam, vyvolaných přeložek sítí a dokumentace všech ražeb TBM a NRTM. Dále jsou zpracovány některé části sekundárního ostění stanic, jejich nosných konstrukcí i vestibulů. Průběžně dle postupu výstavby se vydává dokumentace dopravně inženýrských opatření a provizorních stavebních úprav povrchů. Zbývá dokončit zpracování dokumentace všech objektů PSV, architektury stanic, kolejového svršku metra, definitivních úprav povrchů a komplexu technologického vybavení celé trasy. Zásadní změny oproti zadávací dokumentaci Zrušení zařízení staveniště DEJ-P v prostoru křižovatky ulic Evropské a Gymnazijní zapříčinilo změnu ukončení ražeb TBM až ve stanici Dejvická a nutnost vytažení štítů na jiném místě, tj. v jámě E1. Opožděné zahájení realizace stanice Veleslavín vedlo k úplné změně stavebního postupu a někde i prostorového řešení konstrukcí. To vše z důvodu dodržení harmonogramu celé stavby. Ztížené geologické podmínky v prostoru stanice Červený Vrch oproti předpokladům zkomplikovaly jak návrh, tak zejména vlastní postupy ražeb. Supervize prováděcích projektů ražeb Realizace supervize: ILF Consulting Engineers, s.r.o. Supervize projektů byla navržena z důvodu identifikace a eliminace možných rizik spojených se zvolenými postupy ražby a návrhy řešení. Je prováděna nezávislou kontrolní a konzultační organizací zaměřující se na soulad projektové dokumentace s platnými předpisy a na bezpečné provádění výstavby ražených podzemních objektů. Vybrané činnosti supervize Provádění nezávislé kontroly veškeré projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) ražených stavebních objektů a kontrola technologických postupů zhotovitelů. Dosud zkontrolována a schválena dokumentace pro více než 60 stavebních objektů a schváleny technologické postupy pro více než 50 stavebních objektů. Informační středisko stavby U velkých staveb se zpravidla zřizuje informační středisko, jehož účelem je lepší informovanost občanů z okolí i ostatních zájemců o stavbu, a jsou zde poskytovány věrohodné informace také zástupcům médií. Stejně tomu bylo i na posledních dvou stavbách pražského metra. Informační středisko pro stavbu metra V.A zahájilo provoz v dubnu 2010 v Praze 6, v ulici K Lánu 2/496. Pro veřejnost je otevřeno každé úterý od 14 do 18 hodin a bude v provozu až do konce roku Informace podávají za zhotovitele Ing. Jan Prosr a za projektanta p. Josef Vaněk. Kromě toho zde zhotovitel zajišťuje také veškerou agendu dotazů a stížností. Jako zajímavosti jsou ve středisku umístěny přes tři metry dlouhý věrný model razicího komplexu TBM od výrobce Herrenknecht a jedno z řezných koleček vážící 250 kg, které bylo demontováno ze skutečné hlavy štítu. Výpočetní model E1 08/ / / /2011

17 Geotechnický monitoring Zajímavosti Červený Vrch je pojmenován správně! Při ražbě štítu TBM č. 609 (Tonda) byla zastižena červená hematitová žíla. Ve 2. polovině 19. století byly v prostoru dnešního sídliště Červený Vrch činěny pokusy o dobývání železné rudy. Kontinuální monitoring na Petřinách a Červeném Vrchu Na stavbě metra V.A se sleduje během celé výstavby asi 300 budov v oblasti Prahy 5 a 6. Do systému kontinuálního monitoringu byly zahrnuty obytný komplex Hvězda na Petřinách a výškové budovy mezi stanicemi Červený Vrch a Veleslavín. Automatický monitorovací systém měřil deformace budov 24 hodin denně 7 dní v týdnu ve stanovené četnosti (v našem případě jednou za hodinu). Díky nasazení tohoto automatického systému byly vlivy ražeb na povrchovou zástavbu minimální. Na příkladu dilatační spáry jedné z budov na Červeném Vrchu je vidět, že spára reaguje během dne na změny teploty v řádu prvních milimetrů. Tyto změny byly nakonec významnější než deformace v důsledku ražeb tunelů metra. Revoluční monitoring při ražbě tunelu z jámy E1 Poprvé v České republice jsou nasazeny dvě metody monitoringu: Měření deformací horniny před čelbou tunelu, které je realizováno pomocí speciálního zařízení, tzv. čelbového extenzometru, který umožňuje změřit deformace horniny okolo tunelu, a tím i kontrolovat poklesy na povrchu lépe, než bylo dosud obvyklé. Kontinuální monitoring stoky nad tunelem, která je vedena pod ulicí Evropskou. Vzhledem k tomu, že nebylo možné zajistit trvalý přístup do stoky, bylo rozhodnuto o nasazení kontinuálního monitoringu pro měření deformací stoky. Automatický monitorovací systém měřil deformace stoky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu ve stanovené četnosti (v našem případě jednou za čtvrt hodiny). Součástí tohoto systému byly kamery s osvětlením, které situaci ve stoce trvale monitorovaly. Hematit Změna šířky dilatační spáry ve dvou rovinách v mikrometrech Změna teploty ve C 10/ / / /2011

18 Ražba středního výrubu stanice Červený Vrch Pohled do stanice Červený Vrch během protahování stroje TBM Adéla 10/ / / /2011

19 Aplikace chemické injektáže během ražby levého tunelu ve stanici Veleslavín Bednění nosného trámu v levém tunelu stanice Veleslavín 11/ / / /2011

20 Bourání provizorního opěří ve stanici Petřiny Kompletně vyražená stanice Petřiny s pohledem na eskalátorový tunel 12/ / / /2012

21 Hloubená stanice a nemocnice Motol Stavební jáma s trvale kotvenou podzemní stěnou stanice Motol 01/ / / /2012

22 Průjezd štítu Adéla stavební jámou E2 Štít Adéla při protahování stanicí Červený Vrch 02/ / / /2012

23 Příjezd štítu Tonda do stavební jámy E2 Ražba VZT propojky z jámy E1 do traťových tunelů pro demontáž strojů TBM 03/ / / /2012

24 Dvoukolejný tunel v primárním ostění Betonáž spodní klenby definitivního ostění dvoukolejného tunelu 04/ / / /2012

25 Dojezd dopravníkových pásů od TBM na zařízení staveniště BRE1 Štít Tonda při protahování stanicí Červený Vrch 07/ / / /2012

26 Zařízení staveniště BRE1 před stěhováním logistiky TBM na E2 07/ / / /2012

27 Traťový tunel vyražený strojem TBM 05/ / / /2012

28 Prodloužení trasy A metra v Praze, úsek V.A, Dejvická Motol Investor Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. Objednatel Inženýring dopravních staveb a.s. Zhotovitel Sdružení metro V.A (Dejvická Motol) Metrostav a.s. (vedoucí účastník sdružení) HOCHTIEF CZ a. s. Projektant METROPROJEKT Praha a.s. Supervize prováděcích projektů ražeb ILF Consulting Engineers s.r.o. Dodavatel geotechnického monitoringu Sdružení ARCADIS INSET ARCADIS Geotechnika a.s. (vedoucí účastník sdružení) INSET s.r.o. Doba výstavby Vydal Metrostav a.s., divize 8, útvar kontroly koordinace ražeb a liniových objektů ve spolupráci s útvarem vztahů k veřejnosti Termín vydání srpen 2012 Copyright 2012 Metrostav

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA Patrick Rennkamp, Herrenknecht David Cyroň, Metrostav a.s Základníčásti strojů TBM-EPB S-609 (Tonda), S-610 (Adéla) Štít Závěs

Více

EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary

EXTENSION OF METRO LINE A IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL EIA Non Technical Summary FEBRUARY 2011 Pro projekt bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o.

PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST. Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. PROJEKT SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU PŘEDPOKLADY A SKUTEČNOST Ing. Libor Mařík, Ing. Zuzana Nováková IKP Consulting Engineers, s. r. o. TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE TÁBOR 24.9.2014 OBSAH PREZENTACE OBSAH PREZENTACE ÚVOD

Více

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Ing. Tomáš Zdražila Subterra a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Bráník e-mail: tzdrazila@subterra.cz VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Abstract The local authority

Více

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc.

Ing. Pavel Šípek RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. Ing. Pavel Šípek Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava Mar. Hory tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e mail: pavel.sipek@geoengineering.cz RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., Prof. Ing. Josef

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010

OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geotechniky OCHRANA POVRCHOVÉ ZÁSTAVBY PŘED VLIVY TUNELOVÁNÍ Tunelářské odpoledne č.1/2010 Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. PŘÍČINY DEFORMACÍ POVRCHU PŘI P I TUNELOVÁNÍ

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 5 ŠTOLY, KLASICKÉ METODY RAŽENÍ Definice štoly: liniové vodorovné nebo šikmé podzemní

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Příloha č. 3 k projektu č. HS67/01: PROGRAM PREVENCE ONEMOCNĚNÍ SILIKÓZOU V PRŮMYSLU Ověření vhodnosti používaných osobních ochranných prostředků (1033) Vybraná pracoviště pro zkoušky měření prašnosti

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí

Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Havárie tunelu Jablunkov z pohledu vlivu změn vlastností horninového prostředí Seminář tunelářské odpoledne 24.11.2010 Prof. Ing. Josef Aldorf DrSc., Ing. Lukáš Ďuriš VŠB-TUO, fakulta stavební ÚVOD REKONSTRUKCE

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 V pondělí 23. května 2011 byly v NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEU vyhlášeny NOMINACE NA TITUL ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ:

Více

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě www.eurovia.cz PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě Investor: Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m.

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Projekt a realizace vzduchotechnického objektu Nouzov tunelů stavby 513 silničního okruhu kolem Prahy

Projekt a realizace vzduchotechnického objektu Nouzov tunelů stavby 513 silničního okruhu kolem Prahy Projekt a realizace vzduchotechnického objektu Nouzov tunelů stavby 513 silničního okruhu kolem Prahy V. Prajzler & L. Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o.., Praha, Czech Republic R. Bohman & J. Krajíček

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ TUNELŮ DOBROVSKÉHO V BRNĚ

MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ TUNELŮ DOBROVSKÉHO V BRNĚ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ TUNELŮ DOBROVSKÉHO V BRNĚ Ing. David Rupp GEOtest, a.s. Ing. Jaroslav Lossmann Arcadis Geotechnika, a.s. Monitoring during construction of Dobrovského tunnels in Brno The Dobrovského

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

Tunelový komplex Blanka

Tunelový komplex Blanka Tunelový komplex Blanka podzemní objekty nadzemní objekty hranice h i památkové átk é zóny ó křižovatka křiž tk Trója hranice přírodních památek křižovatka Pelc-Tyrolka S Trójský most 0 200 400 600 m stavba

Více

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014

DIO. ZEPS s.r.o. U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 14-9 - 081. Lindava 84, Cvikov 471 58 AKCE: OBJEDNATEL KSS LK, P.O. OBEC KRAJ OBJEKT: DATUM 07/2014 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv OPRAVA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY PO POVODNI 2013 III/2708 VELKÝ GRUNOV - HAVÁRIE NÁBŘEŽNÍ ZDI Liberecký kraj U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Krajská správa

Více

GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI STAVBĚ SILNIČNÍCH TUNELŮ LOCHKOV. Radek Bernard, Jakub Bohátka

GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI STAVBĚ SILNIČNÍCH TUNELŮ LOCHKOV. Radek Bernard, Jakub Bohátka GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI STAVBĚ SILNIČNÍCH TUNELŮ LOCHKOV ABSTRAKT Radek Bernard, Jakub Bohátka Ražba tunelu Lochkov zahrnovala výstavbu dvou souběžných tunelů dlouhých cca 1300 m (stoupající třpruhový

Více

FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 26101 Příbram III, Česká republika, Tel: +420 318 637 763, Fax: +420 318 624 181. Oblasti použití strojů

FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 26101 Příbram III, Česká republika, Tel: +420 318 637 763, Fax: +420 318 624 181. Oblasti použití strojů FILAMOS, s.r.o. Hatě 546, 26101 Příbram III, Česká republika, Tel: +420 318 637 763, Fax: +420 318 624 181 Oblasti použití strojů Stroje firmy FILAMOS, s.r.o. jsou používané zejména v následujících oblastech:

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE.

PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. PODCHYCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ TECHNOLOGIÍ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE. PŘÍKLADY Z PRAXE. ING. MARTIN RŮŽIČKA SOLETANCHE Česká republika s.r.o. K Botiči 6, 101 00 Praha 10 tel.: 2 717 45 202, 206, 217 fax: 2

Více

Stavba druhé tunelové trouby dálničního tunelu Horelica

Stavba druhé tunelové trouby dálničního tunelu Horelica Stavba druhé tunelové trouby dálničního tunelu Horelica J. Svoboda, M. Hnilička PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, Česká republika SOUHRN: Článek se zabývá studií dostavby druhé tunelové trouby tunelu Horelica.

Více

RAŽBA KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE 1 POD OCHRANOU TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE DRIVING OF COLLECTOR VODIČKOVA STREET, PRAGUE 1, WITH THE JETGROUTING PROTECTION

RAŽBA KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE 1 POD OCHRANOU TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE DRIVING OF COLLECTOR VODIČKOVA STREET, PRAGUE 1, WITH THE JETGROUTING PROTECTION Ing.Ondřej Fuchs tel:602 448806 fuchs@metrostav.cz Ing.Pavel Kacíř tel:721 854302 kacir@metrostav.cz Metrostav, Divize 1 Radlická 3/2000 Praha 5 RAŽBA KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE 1 POD OCHRANOU TRYSKOVÉ

Více

Projektování kolektoru Revoluční - Dlouhá

Projektování kolektoru Revoluční - Dlouhá Projektování kolektoru Revoluční - Dlouhá P. Menger, O. Fabián. PRAGOPROJEKT, a.s., Praha,Česká republika SOUHRN: Jednou z podmínek dalšího rozvoje centrální oblasti Prahy je rozšiřování kolektorové sítě.

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 32 věc: Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek schválení dodatku k SoD č. 2 dopad na rozpočet: bez dopadu zpracoval: Mgr.

Více

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava

Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava Geotechnika Inženýrská geologie Hydrogeologie Sanační geologie Geofyzikální průzkum Předprojektová příprava nabídka společnosti NOZA, s. r. o. www.nozasro.cz Profil firmy NOZA, s. r. o. Hlavním cílem a

Více

POUŽITÍ SMĚSNÝCH CEMENTŮ DO STŘÍKANÝCH BETONŮ UŽ I V ČR

POUŽITÍ SMĚSNÝCH CEMENTŮ DO STŘÍKANÝCH BETONŮ UŽ I V ČR POUŽITÍ SMĚSNÝCH CEMENTŮ DO STŘÍKANÝCH BETONŮ UŽ I V ČR Michal Zámečník 1 Úvod Již v roce 1907 prováděla ve Spojených státech firma Cement-Gun Company v Allentownu první práce se stříkaným betonem. První

Více

OBORY ČINNOSTI. Silniční a dopravní stavby. Vodohospodářské. Městské inženýrství. stavby. Konstrukce a inženýrské. Geologie a geotechnika

OBORY ČINNOSTI. Silniční a dopravní stavby. Vodohospodářské. Městské inženýrství. stavby. Konstrukce a inženýrské. Geologie a geotechnika profil společnosti OBORY ČINNOSTI Silniční a dopravní stavby Městské inženýrství Vodohospodářské stavby Geomonitoring Konstrukce a inženýrské stavby Geologie a geotechnika Diagnostika staveb Životní prostředí

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

staveb Ing. Luboš Krejčí, CSc. Palladium

staveb Ing. Luboš Krejčí, CSc. Palladium Časové plánov nování rozsáhlých a složitých staveb Ing. Luboš Krejčí, CSc. Palladium KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - STATIKA PROSTOROVÉ OMEZENÍ (MINIMÁLNÍ STAVENIŠTĚ V CENTRU MĚSTA) Rozsáhlá stavba just in time (

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

NÁVRH TRASY TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSAD VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2. FÁZE PRAHA 6 - SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU

NÁVRH TRASY TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSAD VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2. FÁZE PRAHA 6 - SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH TRASY TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSAD VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2. FÁZE PRAHA 6 - SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU METROSTAV DEVELOPMENT, a.s. Q-SERVIS, a.s. STAVOMONTÁŽE, a.s. DUBEN 2013 PŘEHLED DŘÍVE SLEDOVANÝCH

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné betony od skupiny Českomoravský beton

Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné betony od skupiny Českomoravský beton Kopule plzeňského planetária vytvořily samozhutnitelné betony od skupiny Českomoravský beton Srdcem každého planetária je kopule napodobující pomyslnou nebeskou klenbu. A podobné kopule se rozhodně se

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Dodatečná informace č. 25 až 35 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek. pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:

Dodatečná informace č. 25 až 35 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek. pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: V Praze dne 14. ledna 2014 Dodatečná informace č. 25 až 35 a Rozhodnutí o změně zadávacích podmínek pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: Stavební úpravy domů Táborská 376/40 a 1691/32,

Více

vzduchové clony DELTA, IOTA VCD,VCIC,VCIW VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA

vzduchové clony DELTA, IOTA VCD,VCIC,VCIW VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Tento manuál je součástí výrobku a nemůže být od něj oddělen. Čtěte ho pozorně, protože obsahuje důležité

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Návrh rychlostní silnice R49 v silniční síti ČR, SR v kontextu systému evropských tahů www.rsd.cz ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R49 [1]

Více

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků

Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

délky cesty Jako dvoukolejné tunely.

délky cesty Jako dvoukolejné tunely. Přípravná dokumentace Nemanice I Ševětín, tunely Hosín a Chotýčany Ing. Lenka Pikhartová, SUDOP PRAHA a.s. Ing. Petr Lapiš, IKP Consulting Engineers, s.r.o. Stavba Modernizace trati Nemanice I Ševětín

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Tunelové stavby na dálnici D3 ve Středočeském kraji

Tunelové stavby na dálnici D3 ve Středočeském kraji Tunelové stavby na dálnici D3 ve Středočeském kraji K. Novosad PRAGOPROJEKT, a.s., Praha, Česká republika SOUHRN: V dálniční síti České republiky zatím stále chybí kapacitní spojení ve směru Praha České

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DOPRAVNÍ PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010 1. OZNÁMENÍ POZVÁNKA VÝZVA PRO ZASLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ www.ita-aites.cz Sponzorováno ITA-AITES MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DOPRAVNÍ PŘÍPRAVNÝ VÝBOR A VĚDECKÁ

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008:

ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2008: Tisková zpráva společnosti TOP EXPO CZ Slavnostní večer spojený s udílením titulů vítězům celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA roku 2008 Čtvrtek 25. června 2009, Betlémská kaple Tituly ČESKÁ DOPRAVNÍ

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

Seminář Energetika Most 2012. Ing. Pavel Ryvola, MBA

Seminář Energetika Most 2012. Ing. Pavel Ryvola, MBA Seminář Energetika Most 2012 Ing. Pavel Ryvola, MBA Obsah prezentace 1. Organizační struktura Skupiny Metrostav Obchodní obrat Skupiny Metrostav Hospodářský výsledek Skupiny Metrostav Organizační struktura

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

AKČNÍ NABÍDKA. Německá betonová garáž REKERS GmbH

AKČNÍ NABÍDKA. Německá betonová garáž REKERS GmbH Německá betonová garáž REKERS GmbH AKČNÍ NABÍDKA německá betonová garáž s podlahou REKERS GmbH. rozměr 3 x 6m, vyrobeno v Německu! běžná cena 131.970,- Kč Nyní 98.977,- Kč bez DPH Úspora 32.993,- Kč K

Více

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision G 3PRAGUE Tunelářské odpoledne 3/313 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Tunnel Seminar Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision 2.11.213 Praha, Hotel

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE KAMEROVÉ SYSTÉMY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV ENERGETICKÉ SYSTÉMY OSVĚTLENÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Vytvoření prováděcí

Více

Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Vestec Lahovice na silničním okruhu kolem Prahy, stavba 513

Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Vestec Lahovice na silničním okruhu kolem Prahy, stavba 513 Obr. 1: Kalota třípruhového tunelu v ordoviku Obr. 2: Kalota třípruhového tunelu v proterozoiku Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Vestec Lahovice na silničním okruhu kolem Prahy, stavba 513 Pro

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Radli dlická radiál JZM -Smíchov základní údaje stavby Prezentace stavby Ing Lukáš Ko ínek

Radli dlická radiál JZM -Smíchov základní údaje stavby Prezentace stavby Ing Lukáš Ko ínek Radlická radiála JZM-Smíchov Prezentace stavby Ing. Lukáš Kořínek základní údaje stavby Obsah prezentace Základní údaje projektu Historie / Stabilizace projektu Základní technické údaje stavby Technické

Více

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC

OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Ing. Martin Havelka, Chládek & Tintěra Pardubice a.s., Na Zavadilce 2677, Pardubice Ing. Libor Marek, TOPCON servis s.r.o., Varšavská 30, Praha 2 OPRAVA MOSTU V KM 22,043 TRATI JAROMĚŘ - KRÁLOVEC Identifikační

Více

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.cz Sponzorováno ITA-AITES MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE POZVÁNKA Česká tunelářská asociace ITA-AITES vás srdečně

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších Písemná zpráva zadavatele dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 1. Název veřejné zakázky: "Rekonstrukce areálu památníku protifašistického Kobyliská střelnice)"

Více

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ City-HUB Project Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ CÍLE A VÝSTUPY Cíl: přispět k optimálnímu designu a bezproblémovému provozu intermodální veřejné dopravy Hlavní výstup:

Více

PRAŽSKÉ OKRUHY STAVBY Z BETONU KONEČNÁ POZVÁNKA. Seminář. 29. září 2009 Praha, Orea hotel Pyramida

PRAŽSKÉ OKRUHY STAVBY Z BETONU KONEČNÁ POZVÁNKA. Seminář. 29. září 2009 Praha, Orea hotel Pyramida KONEČNÁ POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu Seminář PRAŽSKÉ OKRUHY STAVBY Z BETONU 29. září 2009 Praha, Orea hotel Pyramida PROGRAM SEMINÁŘE

Více

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky

Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Veřejná zakázka na dodávky s názvem: Dodávka nábytku a kuchyňského zařízení pro Fakultu elektrotechniky a informatiky Zadavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice Specifikace nábytku

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH REVITALIZACE KONĚSPŘEŽNÉ DRÁHY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Časopis Stavební fórum - Diskusní setkání dne 16.10.2008 Praha Hlavní cíle revitalizace koněspřežné dráhy - Rozšíření nabídky cestovního ruchu (zvýšení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE CHODNÍKU U SILNICE III/3292, UL. PRŮBĚŽNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: REKONSTRUKCE

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Vyhodnocení aplikace Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy

Vyhodnocení aplikace Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2588 ze dne 30. 9. 2014 Vyhodnocení aplikace Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy Vypracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více