Zařízení staveniště E2

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zařízení staveniště E2"

Transkript

1 Prodloužení trasy A metra v Praze, úsek V.A, Dejvická Motol 2012

2 Zařízení staveniště E2 08/ / / /2011

3 Slovo ředitele divize 8 Divize 8 Metrostavu má již potřetí v řadě příležitost řídit výstavbu metra v Praze. Každá trasa byla něčím jiná, ať se jednalo o plavené tunely pod Vltavou, výstavbu jednolodní stanice v Kobylisích nebo například inženýrsky komplikovanou stavbu ocelové prosklené konstrukce stanice Střížkov. Prodloužení trasy A vyniká velmi komplikovanou a proměnlivou geologií, podcházíme hustě zastavěná území a nakonec razíme v souběhu pod ulicí Evropskou. Při všech vnějších komplikacích se učíme ovládat novou technologii ražby pomocí TBM. Se všemi nástrahami a problémy se doposud zdárně vyrovnáváme, za což bych rád všem kolegům týmu pod vedením ŘV poděkoval, a to napříč vybranými divizemi naší společnosti, které se na výstavbě podílí, zejména pak divize 5. Dále bych rád poděkoval i partnerovi ve sdružení HOCHTIEF CZ a. s. a všem subdodavatelům. Zároveň bych všem chtěl popřát mnoho úspěchů v další práci vedoucí k včasnému a zdárnému dokončení celého díla, které výrazně zlepší kvalitu života obyvatel nejen dotčené části města. Ing. Ivo Vrbka ředitel divize 8 Připravili jsme pro vás druhý díl dokumentu o výstavbě linky V.A pražského metra. V předchozím dokumentu jste měli možnost seznámit se se základními údaji o traťových tunelech i stanicích a dále pak o vlastních razicích strojích TBM. Informovali jsme vás rovněž o úvodní fázi výstavby do srpna Druhý díl popisuje postup výstavby od srpna 2011 do srpna Z hlediska ražených částí stavby se jedná o rozhodující období, v němž proběhla převážná část ražeb jednokolejných tunelů, realizovaných zeminovými štíty TBM EPBS. Dále byly mimo jiné dokončeny ražby stanic metodou NRTM, proražen byl také dvoukolejný tunel mezi stanicí Motol a šachtou na BRE1. Ing. Miroslav Filip ředitel výstavby Schéma postupu výstavby ředitel výstavby Metrostav a.s., divize 8 Ing. Miroslav Filip ředitel výstavby HOCHTIEF CZ a. s. Martin Beneš provedeno k zbývá k dokončení stávající trasa metra A 09/ / / /2012

4 Stanice Červený Vrch Základní údaje jednolodní ražená stanice plocha výrubu 223,7 m 2 délka stanice 193,0 m hloubka nástupiště pod terénem 27,1 m eskalátorový tunel délka eskalátoru 18 m sklon 30 výtahová šachta hloubka VZT šachta hloubka podchod pod ulicí Evropská délka 15,5 m 25 m 35,5 m Časový průběh výstavby stanice Červený Vrch ražba 1. dílčí výrub (délka 43 m) dílčí výrub (délka 38 m) dílčí výrub (dél. 112 m + rozšíř. 1. dílč. výrubu) eskalátorový tunel ražba definitivní ostění výtahová šachta hloubení definitivní ostění VZT šachta hloubení podchod pod ulicí Evropská (1. etapa) realizace projektu Sdružení HOCHTIEF CZ a. s., PROMINECON GROUP a.s. vedoucí projektu ražby Ing. Vít Pastrňák (HOCHTIEF CZ a. s.) vedoucí projektu nadzemní objekty Jiří Kučera (HOCHTIEF CZ a. s.) Zajímavosti Panelový dům č.p. 599, ul. Kamerunská, Praha 6 Vokovice, se nachází v zóně možného deformačního ovlivnění. Z tohoto důvodu byla před ražbou pod objektem realizována horizontální pilotová clona z profilu stanice pomocí mikropilot Ø 108/16 mm v počtu 16 ks délky 12 m. Z důvodu eliminace zpoždění ražeb způsobeného nepříznivou geologií bylo přijato dodatečné technické opatření, které umožní souběžné práce na doražbě středního staničního výrubu a ražbu tunelů TBM ze stanice Červený Vrch do stanice Dejvická. Budou použity ochranné stěny, tzv. paravany, délky 8 m z obou stran středního výrubu. Během ražby stanice bylo vyvezeno m 3 rubaniny, kterou odvezlo cca nákladních automobilů. Na primární ostění se použilo celkem cca m 3 stříkaného betonu. Přehodnocením souběhu prací s ohledem na postup výstavby ve stanici Červený Vrch byl zrealizován objekt výtahové šachty se zhruba ročním předstihem oproti původnímu předpokladu. Předpokládaný průběh výstavby v roce stanice Červený Vrch stanice Červený Vrch definitivní ostění podchod pod ulicí Evropská (2. etapa) Ochranné stěny paravany 10/ / / /2012

5 Stanice Červený Vrch při průjezdu razicího štítu TBM Adéla Podélný řez stanicí 02/ / / /2012

6 Stanice Veleslavín Základní údaje trojlodní ražená stanice plocha výrubu 175,0 m 2 délka stanice hloubka nástupiště pod terénem hloubený objekt stanice Veleslavín půdorysný rozměr hloubka únikový objekt (složený z hloubené šachty a ražené štoly) hloubka (šachta) délka (štola) podchod pod ulicí Evropská délka (3 dilatační díly) 98,0 m 19,4 m 31,6 x 25,9 m 27 m 13,8 m 56,1 m 48 m Časový průběh výstavby stanice Veleslavín ražba levého staničního tunelu ražba pravého staničního tunelu definitivní ostění levý staniční tunel definitivní ostění pravý staniční tunel hloubení a kotvení stavební jámy ( etapa) únikový objekt hloubení šachty ražba štoly (35,4 m; ražba pozastavena) podchod pod ulicí Evropská Předpokládaný průběh výstavby v roce stanice Veleslavín stanice Veleslavín (střední staniční tunel) ražba definitivní ostění realizace projektu Sdružení Metrostav a.s., divize 8, Subterra a.s., divize 1, divize 2 vedoucí projektu Ing. Petr Chamra (Metrostav a.s., divize 8) Ing. Petr Bican (Subterra a.s., divize 2) Ing. Jan Panuška (Subterra a.s., divize 1) závodní Miroslav Chyba (Subterra a.s., divize 1) Zajímavosti Projekt ražené trojlodní stanice Veleslavín doznal několika zásadních změn. Původně zamýšlená fóliová hydroizolace je z důvodu složitosti a funkčnosti detailů napojení bočních výrubů na střední výrub nahrazena systémem stříkané hydroizolace. Technologické zázemí nebude umístěno v samostatném středním tunelu, ale v hloubené části stanice s využitím prostoru dnešní sjízdné rampy. Zásadním důvodem vedoucím k realizaci tohoto řešení je splnění termínu stavební připravenosti pro měnírnu a distribuční trafo (MDT) dle řídícího harmonogramu. V průběhu ražby levého a pravého staničního tunelu docházelo k problémům se stabilitou čelby výrubu. Z důvodu nutnosti zajištění bezpečnosti a zvýšení stability výrubu byly použity chemické injektáže na bázi pěnících polyuretanů. Při ražbě štoly únikového objektu nacházející se pod ulicí Evropská byly provedeny tryskové injektáže za účelem zlepšení stability horninového masivu. Hlavní změnou šachty únikového objektu bylo její zajištění pomocí převrtávaných pilot o průměru 900 mm namísto realizace zajištění metodou NRTM. Podélný řez únikovým objektem 10/ / / /2012

7 Portál ražené části stanice Veleslavín Přesun technologické části stanice 01/ / / /2012

8 Stanice Petřiny Základní údaje jednolodní ražená stanice plocha výrubu 256 m 2 délka stanice 217 m hloubka nástupiště pod terénem 35 m eskalátorový tunel délka eskalátoru 51 m sklon 30 VZT šachta + štola hloubka (šachta) 35,6 m délka (štola) m výtahová šachta hloubka obratové koleje délka 24 m 176,5 m Časový průběh výstavby stanice Petřiny ražba levý výrub ražba pravý výrub ražba střední výrub stříhání opěří eskalátorový tunel ražba VZT šachta hloubení definitivní ostění realizace projektu Sdružení Metrostav a.s., divize 8, divize 5 vedoucí projektu Ing. Jan Štoncner (Metrostav a.s., divize 8) zástupce vedoucího projektu, závodní Ing. Miroslav Vlk (Metrostav a.s., divize 5) Zajímavosti Z hlediska výškového vedení se eskalátorový tunel razil ve sklonu 30, což je největší sklon při výstavbě metra V.A. Ve spodní části větrací šachty byl místo fóliové hydroizolace použit systém stříkaných hydroizolací o celkové tloušťce 3 mm. Výstavbou stanice došlo k narušení přirozeného volného proudění podzemní vody a tím k vytvoření přehrady. Pro obnovení původního hydrogeologického režimu byly realizovány ve dně stanice převody vody z perforovaných trubek tak, aby voda mohla volně proudit z jedné strany stanice na druhou. Z důvodu velkého zájmu odborné i laické veřejnosti o výstavbu trasy metra V.A byly pořádány exkurze. V termínu od ledna 2011 do srpna 2012 navštívilo stanici Petřiny a traťové jednokolejné tunely TBM více než 1500 osob. Dne se konal den otevřených dveří, kterého se zúčastnilo 8500 osob. Předpokládaný průběh výstavby v roce stanice Petřiny stanice Petřiny definitivní ostění eskalátorový tunel definitivní ostění výtahová šachta hloubení definitivní ostění Členění výrubu ve stanici 08/ / / /2011

9 Bourání dočasných opěr dílčích výrubů ve stanici Petřiny Podélný řez stanicí 01/ / / /2012

10 Stanice Motol a přilehlé traťové tunely Základní údaje hloubená stanice délka stanice hloubka nástupiště pod terénem 160,0 m 5,6 m dvoukolejný tunel (mezi montážní šachtou pro TBM a stanicí Motol) délka 735,0 m obratové koleje za stanicí (ražená + hloubená část) délka 406,0 m VZT šachta + štola hloubka (šachta) 12,8 m délka (štola) 152 m odvodňovací šachta + štola hloubka (šachta) 9,68 m délka (štola) 22,2 m Časový průběh výstavby stanice Motol hloubení a kotvení stavební jámy dvoukolejný tunel ražba definitivní ostění obratové koleje ražená část definitivní ostění obratové koleje hloubená část hloubení a kotvení stavební jámy nosné konstrukce VZT šachta + štola ražba odvodňovací štola + šachta ražba definitivní ostění realizace projektu HOCHTIEF CZ a. s. vedoucí projektu ražby Ing. Bernd Rosenberg vedoucí projektu nadzemní objekty Jiří Kučera Zajímavosti Během ražby VZT štoly bylo zastiženo staré důlní dílo. Jedná se zřejmě o objekt vojenské nemocnice budované za 2. světové války. Překvapením je to, že chodba starého důlního díla byla ražena v horizontu břidlic, ačkoliv Úřad pro výzkum půdy v Čechách a na Moravě v čele s Dr. Odolenem Kodymem doporučil v říjnu 1944 ražbu v horizontu pískovců. Na základě provedených průzkumných prací bylo zjištěno, že realizovaný rozsah starého důlního díla je minimální. Dodnes zůstává záhadou, proč v roce 1944 toto staré důlní dílo vyrazili pouze v objeveném rozsahu a v břidlicích. Výstavbou hloubené části obratových kolejí došlo k narušení přirozeného volného proudění podzemní vody a tím k vytvoření přehrady, obdobně jako ve stanici Petřiny. Pro obnovení původního hydrogeologického režimu byly ve dně stavební jámy provedeny příčné drény. Pod každým betonovým blokem je zřízen jeden odvodňovací drén o rozměru 550 x 500 mm, opatřený dvěma drenážními trubkami DN 200 mm. Motol je jediná stanice na trase V.A se dvěma bočními nástupišti. Pod úrovní nástupišť je navržen vestibul, který je propojí pevným schodištěm, eskalátorem a výtahem. Vestibul je napojen na podchod pod ulicí Kukulova ústící do hlavní budovy motolské nemocnice. Situace zastižené důlní nemocnice Předpokládaný průběh výstavby v roce stanice Motol stanice Motol nosné konstrukce podchod pod ulicí Kukulova / / / /2012

11 Stavební jáma pro hloubenou stanici Motol Orientační schéma stanice 03/ / / /2012

12 První rok provozu Adély a Tondy Přehled ražeb TBM E2 VELESLAVÍN ČERVENÝ VRCH 866 m 1749 m DEJVICKÁ Levý traťový tunel úsek délka úseku doba ražby BRE1 Petřiny 495 m 66 dní ( ) Petřiny Veleslavín 1053 m 61 dní ( ) Veleslavín E2 222 m 26 dní ( ) E2 Červený Vrch 644 m 44 dní ( ) Červený Vrch Dejvická 1749 m ( )* BRE1 MOTOL 1053 m PETŘINY 495 m Pravý traťový tunel úsek délka úseku doba ražby BRE1 Petřiny 498 m 66 dní ( ) Petřiny Veleslavín 1041 m 79 dní ( ) Veleslavín E2 222 m 15 dní ( ) E2 Červený Vrch 641 m 97 dní ( ) Přestávka pro změnu logistiky ( ) Červený Vrch Dejvická 1749 m ( )* * Předpokládaný dojezd do stanice Dejvická Nejlepší dosažené výkony S-609 (Tonda) denní výkon 30 bm/den týdenní výkon 156 m (43. týden 2011) měsíční výkon 625,5 m (listopad 2011) S-610 (Adéla) denní výkon 37 bm/den týdenní výkon 192 m (49. týden 2011) měsíční výkon 528 m (listopad 2011) Jeden postup, tedy vzdálenost 1,5 m, je vyražen za minut, smontování kompletního prstence trvá v průměru 35 minut, nejrychleji se jej doposud podařilo sestavit za 16 minut. Rychlost ražby je měřena v mm/min., nejvyšší dosahované rychlosti se pohybují v rozmezí mm/min. realizace projektu Sdružení Metrostav a.s., divize 8, divize 5 vedoucí projektu, závodní Ing. David Cyroň (Metrostav a.s., divize 5) zástupce vedoucího projektu Ing. Tomáš Daneš (Metrostav a.s., divize 8) Projekt jednokolejných tunelů ražených stroji TBM je rozdělen na dvě části. První část je etapou mezi staveništi BRE1 (ulice Na Vypichu) a E2 (ulice Evropská). Výstavba úseku dlouhého cca 1,8 km včetně průtahů strojů stanicemi trvala téměř na den přesně 1 rok. Druhá část ražeb spočívá ve výstavbě traťových tunelů mezi zařízením staveniště E2 a stanicí Dejvická. 09/ / / /2012

13 Zajímavosti stroje TBM Univerzální prstenec Prstenec je svou geometrií válec, jehož podstavy nejsou rovnoběžné. Na jedné straně je díky tomu prstenec užší než na straně protější. Natočením prstence podle jeho podélné osy je tedy možné směrovat tunel podle projektované osy. Dvoukomponentní injektáž Jako výplňové médium prostoru mezi ostěním a horninou byla zvolena dvoukomponentní injektáž, která je vyráběná v míchacím centru na povrchu. Pomocí čerpadel je potom potrubím dopravována až ke stroji TBM. Na obou strojích bylo provedeno zdokonalení směšovače obou tekutých složek a tento nápad byl patentován. Navigace a směrové vedení stroje Stroj je navigován systémem VMT TunIS. Na stroji je osazena totální stanice, která cílí laserový paprsek na navigační jednotku. Pilot stroje řídí TBM pomocí terče, který reprezentuje projektovanou trasu, a šipky, která udává aktuální pozici stroje vůči projektované trase. 02/ / / /2012

14 Průtahy stanicemi Ražby stanic i traťových tunelů probíhaly současně. Tunelovací stroje razí pouze mezistaniční úseky. Stanicemi a stavebními jámami byly protahovány. Každý průtah byl nestandardní a přizpůsoboval se konkrétním podmínkám stanice. Průtahy byly postupně zdokonalovány a stávaly se rychlejšími a efektivnějšími. Posun stroje je během ražby realizován pomocí tlačných lisů, které se opírají vždy o poslední zabudovaný prstenec. Ve stanici však prstence stavěny nebyly, a stroj se proto musel odrážet od provizorních rámů, které se opřely do kolejí instalovaných v kolíbkách. Po odrazu stroje do vzdálenosti 2 metry se rám posunul a celý proces se opakoval. Závěs byl pasivně tažen po kolejích, které se zprvu kladly do provizorního dna tvořeného klasickými tunelovými segmenty. Později se místo segmentů začaly používat ocelové konstrukce, které se ukázaly jako mnohem výhodnější řešení, neboť se mohly použít opakovaně a jejich pokládka byla mnohem snazší. Průtah TBM stavební jámou E2 Stěhování logistiky ze ZS BRE1 na ZS E2 Jako první se zastavil Tonda S-609, když prorazil do stanice Červený Vrch. 80 % konstrukcí a technologií z BRE1 bylo znovu použito na E2. Pro přesun a opětovnou montáž byla vytvořena speciální skupina pracovníků. Tonda byl v průběhu přemístění logistiky protahován stanicí Červený Vrch. Pro přesunutí bylo použito na 600 jeřábnických hodin a 5 různých typů jeřábů. Bylo přepraveno více než 500 tun materiálu mezi BRE1 a E2. Termíny pro obnovení ražeb byly splněny. Pro zrychlení montáží ocelových konstrukcí pásových dopravníků byly jejich části převezeny ve smontovaném stavu (hmotnost přes 11 t a délka větší než 11 m). Stěhování logistiky ze ZS BRE1 na ZS E2 VELESLAVÍN E2 ČERVENÝ VRCH vytažení strojů TBM E1 PETŘINY ZS BRE1 BRE1 MOTOL ZS E2 03/ / / /2012

15 Stavební jáma E1 Primárním ostění základní údaje celková délka tunelu tloušťka primárního ostění šířka paty sloní nohy délka záběru délka nevystrojeného výrubu 37,5 m 0,4 m 0,5 m 0,75 m 1,1 m realizace projektu Sdružení Metrostav a.s, divize 8, divize 5 vedoucí projektu, závodní Ing. Jiří Břichňáč (Metrostav a.s., divize 5) zástupce vedoucího projektu Ing. Tomáš Daneš (Metrostav a.s., divize 8) Účel objektu Stavební jáma a zvětšený vzduchotechnický tunel budou použity pro vytažení obou tunelovacích strojů po jejich doražení do stanice Dejvická. Ze staveniště E1 bude rovněž prováděna ražba všech osmi vzduchotechnických propojek mezi traťovými tunely stavebního oddílu 02. Průběh ražby Výrub tunelu je členěn horizontálně na kalotu a dno, dále je pak kalota vertikálně členěna na dva dílčí výruby. Navržený postup ražby: levá horní část profilu (první dílčí výrub kaloty); pravá horní část profilu (druhý dílčí výrub kaloty); spodní část profilu (jádro a dno). Zajímavosti Budoucí příčné tunelové propojení je uloženo poměrně mělce (nadloží 7 8 m) pod Evropskou ulicí se zvodnělým nadložím, s tramvajovou tratí a se silným automobilovým provozem. Doprava nemohla být zastavena, mohla být pouze dočasně omezena dopravním opatřením. Z důvodu nepříznivého horninového prostředí pod ulicí Evropskou a z důvodu bezpečnosti ražeb byly před ražbou vlastního přístupového tunelu prováděny sanace nadloží. Jednalo se o těsnicí svislé stěny, vytvořené ze zdvojených sloupů tryskové injektáže prováděných z povrchu. Následně během ražby byla realizována ochranná obálka nad klenbou tunelu ze subhorizontálních sloupů tryskové injektáže vyztužených mikropilotami. Tryskové injektáže se prováděly v několika krocích před ražbou tunelu a při ní. Podélný řez tunelem na E1 Evropská ulice svislé st ny tryskových injektáží jízdní pruhy sm r ervený Vrch tramvajový pás jízdní pruhy sm r centrum železobetonová podzemní st na stavební jámy Levý tra ový TBM tunel (Tonda) Pravý tra ový TBM tunel (Adéla) mikropilotové deštníky primární ost ní raženého vzduchotechnického tunelu 03/ / / /2012

16 Zpracování projektové dokumentace Zpracování projektové dokumentace: METROPROJEKT Praha a.s. METROPROJEKT Praha byl od roku 2007 ve všech fázích přípravy stavby autorem návrhu a zpracovatelem projektové dokumentace prodloužení trasy V.A. Realizace stavby, která již dva a půl roku probíhá, je tudíž naplněním předchozích tvůrčích představ, nápadů a myšlenek. Tyto představy naplňuje sdružení společností Metrostav a HOCHTIEF CZ, které firma METROPROJEKT Praha aktivně podporuje prací na realizační dokumentaci stavby. Největším zadostiučiněním správného návrhu systému ražby je úspěšný postup štítů TBM (Tondy a Adély) více než čtyřkilometrovým úsekem pod městskou zástavbou s minimálním dopadem na dotčené objekty. Aktuálně je zpracována realizační dokumentace všech stavebních jam, vyvolaných přeložek sítí a dokumentace všech ražeb TBM a NRTM. Dále jsou zpracovány některé části sekundárního ostění stanic, jejich nosných konstrukcí i vestibulů. Průběžně dle postupu výstavby se vydává dokumentace dopravně inženýrských opatření a provizorních stavebních úprav povrchů. Zbývá dokončit zpracování dokumentace všech objektů PSV, architektury stanic, kolejového svršku metra, definitivních úprav povrchů a komplexu technologického vybavení celé trasy. Zásadní změny oproti zadávací dokumentaci Zrušení zařízení staveniště DEJ-P v prostoru křižovatky ulic Evropské a Gymnazijní zapříčinilo změnu ukončení ražeb TBM až ve stanici Dejvická a nutnost vytažení štítů na jiném místě, tj. v jámě E1. Opožděné zahájení realizace stanice Veleslavín vedlo k úplné změně stavebního postupu a někde i prostorového řešení konstrukcí. To vše z důvodu dodržení harmonogramu celé stavby. Ztížené geologické podmínky v prostoru stanice Červený Vrch oproti předpokladům zkomplikovaly jak návrh, tak zejména vlastní postupy ražeb. Supervize prováděcích projektů ražeb Realizace supervize: ILF Consulting Engineers, s.r.o. Supervize projektů byla navržena z důvodu identifikace a eliminace možných rizik spojených se zvolenými postupy ražby a návrhy řešení. Je prováděna nezávislou kontrolní a konzultační organizací zaměřující se na soulad projektové dokumentace s platnými předpisy a na bezpečné provádění výstavby ražených podzemních objektů. Vybrané činnosti supervize Provádění nezávislé kontroly veškeré projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) ražených stavebních objektů a kontrola technologických postupů zhotovitelů. Dosud zkontrolována a schválena dokumentace pro více než 60 stavebních objektů a schváleny technologické postupy pro více než 50 stavebních objektů. Informační středisko stavby U velkých staveb se zpravidla zřizuje informační středisko, jehož účelem je lepší informovanost občanů z okolí i ostatních zájemců o stavbu, a jsou zde poskytovány věrohodné informace také zástupcům médií. Stejně tomu bylo i na posledních dvou stavbách pražského metra. Informační středisko pro stavbu metra V.A zahájilo provoz v dubnu 2010 v Praze 6, v ulici K Lánu 2/496. Pro veřejnost je otevřeno každé úterý od 14 do 18 hodin a bude v provozu až do konce roku Informace podávají za zhotovitele Ing. Jan Prosr a za projektanta p. Josef Vaněk. Kromě toho zde zhotovitel zajišťuje také veškerou agendu dotazů a stížností. Jako zajímavosti jsou ve středisku umístěny přes tři metry dlouhý věrný model razicího komplexu TBM od výrobce Herrenknecht a jedno z řezných koleček vážící 250 kg, které bylo demontováno ze skutečné hlavy štítu. Výpočetní model E1 08/ / / /2011

17 Geotechnický monitoring Zajímavosti Červený Vrch je pojmenován správně! Při ražbě štítu TBM č. 609 (Tonda) byla zastižena červená hematitová žíla. Ve 2. polovině 19. století byly v prostoru dnešního sídliště Červený Vrch činěny pokusy o dobývání železné rudy. Kontinuální monitoring na Petřinách a Červeném Vrchu Na stavbě metra V.A se sleduje během celé výstavby asi 300 budov v oblasti Prahy 5 a 6. Do systému kontinuálního monitoringu byly zahrnuty obytný komplex Hvězda na Petřinách a výškové budovy mezi stanicemi Červený Vrch a Veleslavín. Automatický monitorovací systém měřil deformace budov 24 hodin denně 7 dní v týdnu ve stanovené četnosti (v našem případě jednou za hodinu). Díky nasazení tohoto automatického systému byly vlivy ražeb na povrchovou zástavbu minimální. Na příkladu dilatační spáry jedné z budov na Červeném Vrchu je vidět, že spára reaguje během dne na změny teploty v řádu prvních milimetrů. Tyto změny byly nakonec významnější než deformace v důsledku ražeb tunelů metra. Revoluční monitoring při ražbě tunelu z jámy E1 Poprvé v České republice jsou nasazeny dvě metody monitoringu: Měření deformací horniny před čelbou tunelu, které je realizováno pomocí speciálního zařízení, tzv. čelbového extenzometru, který umožňuje změřit deformace horniny okolo tunelu, a tím i kontrolovat poklesy na povrchu lépe, než bylo dosud obvyklé. Kontinuální monitoring stoky nad tunelem, která je vedena pod ulicí Evropskou. Vzhledem k tomu, že nebylo možné zajistit trvalý přístup do stoky, bylo rozhodnuto o nasazení kontinuálního monitoringu pro měření deformací stoky. Automatický monitorovací systém měřil deformace stoky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu ve stanovené četnosti (v našem případě jednou za čtvrt hodiny). Součástí tohoto systému byly kamery s osvětlením, které situaci ve stoce trvale monitorovaly. Hematit Změna šířky dilatační spáry ve dvou rovinách v mikrometrech Změna teploty ve C 10/ / / /2011

18 Ražba středního výrubu stanice Červený Vrch Pohled do stanice Červený Vrch během protahování stroje TBM Adéla 10/ / / /2011

19 Aplikace chemické injektáže během ražby levého tunelu ve stanici Veleslavín Bednění nosného trámu v levém tunelu stanice Veleslavín 11/ / / /2011

20 Bourání provizorního opěří ve stanici Petřiny Kompletně vyražená stanice Petřiny s pohledem na eskalátorový tunel 12/ / / /2012

21 Hloubená stanice a nemocnice Motol Stavební jáma s trvale kotvenou podzemní stěnou stanice Motol 01/ / / /2012

22 Průjezd štítu Adéla stavební jámou E2 Štít Adéla při protahování stanicí Červený Vrch 02/ / / /2012

23 Příjezd štítu Tonda do stavební jámy E2 Ražba VZT propojky z jámy E1 do traťových tunelů pro demontáž strojů TBM 03/ / / /2012

24 Dvoukolejný tunel v primárním ostění Betonáž spodní klenby definitivního ostění dvoukolejného tunelu 04/ / / /2012

25 Dojezd dopravníkových pásů od TBM na zařízení staveniště BRE1 Štít Tonda při protahování stanicí Červený Vrch 07/ / / /2012

26 Zařízení staveniště BRE1 před stěhováním logistiky TBM na E2 07/ / / /2012

27 Traťový tunel vyražený strojem TBM 05/ / / /2012

28 Prodloužení trasy A metra v Praze, úsek V.A, Dejvická Motol Investor Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s. Objednatel Inženýring dopravních staveb a.s. Zhotovitel Sdružení metro V.A (Dejvická Motol) Metrostav a.s. (vedoucí účastník sdružení) HOCHTIEF CZ a. s. Projektant METROPROJEKT Praha a.s. Supervize prováděcích projektů ražeb ILF Consulting Engineers s.r.o. Dodavatel geotechnického monitoringu Sdružení ARCADIS INSET ARCADIS Geotechnika a.s. (vedoucí účastník sdružení) INSET s.r.o. Doba výstavby Vydal Metrostav a.s., divize 8, útvar kontroly koordinace ražeb a liniových objektů ve spolupráci s útvarem vztahů k veřejnosti Termín vydání srpen 2012 Copyright 2012 Metrostav

TECHNOLOGIE TBM zkušenosti z výstavby metra V.A. Ing. David Cyroň, Metrostav a.s.

TECHNOLOGIE TBM zkušenosti z výstavby metra V.A. Ing. David Cyroň, Metrostav a.s. TECHNOLOGIE TBM zkušenosti z výstavby metra V.A Ing. David Cyroň, Metrostav a.s. Proč TBM? Technologie ražby jíž je realizováno cca 80% všech projektů podzemního stavitelství Železniční a silniční tunely

Více

ÚSEK V.A METRA PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA STANICE NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN

ÚSEK V.A METRA PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA STANICE NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN ÚSEK V.A METRA PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA STANICE NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN Realizace V. provozního úseku trasy A metra v Praze Začátek výstavby v roce 2010 Ukončení výstavby se předpokládá v roce 2014 Objednatel: Zástupce

Více

Staveniště na Vypichu

Staveniště na Vypichu Prodloužení trasy A metra v Praze, úsek V.A, Dejvická Motol 2011 Staveniště na Vypichu 02/2010 04/2010 05/2010 08/2010 Prodloužení trasy A metra v Praze, úsek V.A, Dejvická Motol Úsek trasy metra V.A měří

Více

PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV

PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV PROJEKT DVOUKOLEJNÝCH ŽELEZNIČNÍCH TUNELŮ HALÁ HUBA A HNĚVKOVSKÝ I. NA TRAŤOVÉM ÚSEKU ZÁBŘEH - KRASÍKOV Ing. Libor Mařík, ILF Consulting Engineers, s. r. o. 1 ÚVOD Příspěvek pojednává o technickém řešení

Více

Výsledky výpočtů a skutečnost. Tunely prodloužení trasy metra A

Výsledky výpočtů a skutečnost. Tunely prodloužení trasy metra A Výsledky výpočtů a skutečnost Tunely prodloužení trasy metra A Ing. Martina Urbánková METROPROJEKT Praha a.s. Prodloužení trasy A pražského metra Začátek výstavby v roce 2010 Ukončení výstavby se předpokládá

Více

STAVBY SOKP 513. Ing. Vladimír r Prajzler, Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o.

STAVBY SOKP 513. Ing. Vladimír r Prajzler, Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o. TECHNICKÉŘEŠEN ENÍ TUNELŮ STAVBY SOKP 513 Ing. Vladimír r Prajzler, Ing. Libor Mařík IKP Consulting Engineers, s. r. o. ČESKÁ TUNELÁŘSKÁ ASOCIACE ITA-AITES TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 15.10.2008 STAVBA 513 VESTEC

Více

vysoce plastické jíly, s výrazně thixotropními vlastnostmi, které jsou nepravidelně proloženy čočkami písků a siltů.

vysoce plastické jíly, s výrazně thixotropními vlastnostmi, které jsou nepravidelně proloženy čočkami písků a siltů. Ing. Pavel Šípek Geoengineering, spol.s r.o., Korunní 32, 708 00 Ostrava Mar. Hory tel.: 596 624 091, fax: 596 615 889, e mail: pavel.sipek@geoengineering.cz OPTIMALIZACE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VÝSTAVBY STARTOVACÍ

Více

Prodlouženi trasy metra V.A Dejvická - Motol: Aplikace technologie ražeb NRTM, realizovaná v rámci sdružení Metrostav-Hochtief firmou Hochtief CZ

Prodlouženi trasy metra V.A Dejvická - Motol: Aplikace technologie ražeb NRTM, realizovaná v rámci sdružení Metrostav-Hochtief firmou Hochtief CZ Prodlouženi trasy metra V.A Dejvická - Motol: Aplikace technologie ražeb NRTM, realizovaná v rámci sdružení Metrostav-Hochtief firmou Hochtief CZ HOCHTIEF Solutions AG Niederlassung Frankfurt, Verkehrsprojekte

Více

Rekonstrukce tunelu Alter Kaiser-Wilhelm. Ing. Jiří Tesař, obchodní ředitel,

Rekonstrukce tunelu Alter Kaiser-Wilhelm. Ing. Jiří Tesař, obchodní ředitel, Rekonstrukce tunelu Alter Kaiser-Wilhelm Ing. Jiří Tesař, obchodní ředitel, jtesar@subterra.cz Subterra a.s. Multioborová stavební společnost podzemní stavby pozemní stavby dopravní stavby TZB Působnost

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 825-4 Objekty podzemní tunely T E R M I N O L O G I E B Beton prostý je beton bez výztuže nebo s výztuží hmotnosti do 15 kg/m 3. Beton stříkaný je konstrukce vytvořená pneumatickým nanášením betonové směsi.

Více

Hloubená část stanice Nádraží Veleslavín s ulicí Evropská

Hloubená část stanice Nádraží Veleslavín s ulicí Evropská Prodloužení trasy A metra v Praze, úsek V.A, Dejvická Nemocnice Motol 2013 Hloubená část stanice Nádraží Veleslavín s ulicí Evropská 09/2012 10/2012 10/2012 11/2012 slovo ředitele výstavby metrostav a.s.,

Více

Rozdělení podzemních staveb

Rozdělení podzemních staveb Rozdělení podzemních staveb Podle způsobu výstavby a) Ražené celá výstavba probíhá v podzemí bez zásahu do nadloží b) Hloubené vybudované v otevřené jaměa potom zasypané c) Kombinované Rozdělení podle

Více

TUNELY NA SOKP 513 PROJEKT A REALIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO OBJEKTU NOUZOV

TUNELY NA SOKP 513 PROJEKT A REALIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO OBJEKTU NOUZOV TUNELY NA SOKP 513 PROJEKT A REALIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO OBJEKTU NOUZOV Radan Bohman, Jiří Krajíček, Libor Mařík 1 Úvod Projektování a realizace tunelů dnes již neznamená jen perfektní zvládnutí geotechnické

Více

Modernizace trati Rokycany Plzeň Tunely Ejpovice Realizační dokumentace stavby. Jiří Velebil

Modernizace trati Rokycany Plzeň Tunely Ejpovice Realizační dokumentace stavby. Jiří Velebil Modernizace trati Rokycany Plzeň Tunely Ejpovice Realizační dokumentace stavby Jiří Velebil 1 Obsah : Ejpovické tunely rozdělení stavebních objektů základní údaje stavby realizační dokumentace 2 Zpracovatelé

Více

SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA

SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA Ing. Jan Šperger Zakládání staveb, a. s. SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA The grouting at the tunnel Mrázovka There were two grouting methods used at the tunnel Mrázovka. The first of

Více

SYSTÉM A VÝSLEDKY GEOTECHNICKÉHO MONITORINGU Ing. Tomáš Ebermann, Ph.D., Ing. Ondřej Hort, Mgr. Pavel Vižďa Ing. Petr Hlaváček, Ing. Vladimír Nosek & kolektiv spolubojovníků Tunelářské odpoledne 3/2015

Více

Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka

Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka Tunelářské odpoledne 3/2012 Praha 28.11.2012 Systém a výsledky geotechnického monitoringu při realizaci tunelového komplexu Blanka Ondřej Kostohryz Zadání monitoringu Historický vývoj: 1.veřejná soutěž

Více

MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ

MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ Modernizace traťového úseku Přerov (mimo) Olomouc (mimo) - Celková délka stavby: 17,385 km Termín realizace první části - Zahájení stavby: 04/2004 - Ukončení stavby:

Více

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR

Příprava mechanizovaných ražeb tunelů v ČR Ing.Miroslav Kochánek Dokumentace pro územní rozhodnutí prodloužení trasy 12,7 km 8 nových stanic zlepšení kvality dopravní obsluhy S-Z sektoru města (redukce autobusových linek) posun stávajícího koncového

Více

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I.

OLBRAMOVICKÝ A TOMICKÝ I. Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. libor.marik@ikpce.com Česká tunelářsk ská asociace ITA-AITES AITES TUNELÁŘSK SKÉ ODPOLEDNE č.. 1/2011 Masarykova kolej 23.3.2011 1 Základní informace

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více

Realizace ražené části stanice Nádraží Veleslavín

Realizace ražené části stanice Nádraží Veleslavín Tunelářské odpoledne 1/2013 Realizace ražené části stanice Nádraží Veleslavín Ing. Jan Panuška, Subterra a.s., divize 1 Stavební jáma Veleslavín, ZS Přístupová sjízdná rampa délky 180m, sklon 15 stupňů

Více

Zkušenosti investora při realizaci stavby. Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ

Zkušenosti investora při realizaci stavby. Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Objednatel : Zastoupený : Zhotovitel stavby : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební správa západ Sdružení MTS + SBT MTÚ Rokycany - Plzeň

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47

TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47 TUNEL KLIMKOVICE, dálnice D47 Základní údaje Region Moravskoslezký kraj Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant AMBERG Engineering Brno a.s. Zhotovitel Sdružení 4707 SKANSKA a.s., METROSTAV

Více

Vodní dílo Mšeno: Technologie taženého bednění si vyžádala 101 hodin nepřetržité výroby a dodávky betonu

Vodní dílo Mšeno: Technologie taženého bednění si vyžádala 101 hodin nepřetržité výroby a dodávky betonu Vodní dílo Mšeno: Technologie taženého bednění si vyžádala 101 hodin nepřetržité výroby a dodávky betonu Propracovaný systém pro zachycení povodňových vod chrání od loňského roku město Jablonec nad Nisou.

Více

EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary

EXTENSION OF METRO LINE A IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL EIA Non Technical Summary FEBRUARY 2011 Pro projekt bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001

Více

TUNELY V TURECKÉM ISTANBULU

TUNELY V TURECKÉM ISTANBULU TUNELY V TURECKÉM ISTANBULU 2015 ZALOŽENA DCEŘINÁ SPOLEČNOST METROSTAVU Ing. Marek Gasparovič Metrostav - ÚZAP METROSTAV 51% ANKARA INŞAAT 49% PRINCIPY SPOLUPRÁCE METROSTAV KNOW HOW REFERENCE ANKARA INŞAAT

Více

Spřažené příhradové mosty na trati Stříbro Planá u Mariánských Lázní

Spřažené příhradové mosty na trati Stříbro Planá u Mariánských Lázní Spřažené příhradové mosty na trati Stříbro Planá u Mariánských Lázní Ing. Jan Laifr, SUDOP PRAHA a.s. Stavba Optimalizace trati Stříbro Planá u Mariánských Lázní je jednou ze souboru staveb III. tranzitního

Více

GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ STANICE NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN

GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ STANICE NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN GEOTECHNICKÝ MONITORING PŘI VÝSTAVBĚ STANICE NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN Tomáš Ebermann, Jakub Bohátka, Ondřej Hort Martin Vinter, Stanislav Liška, Martin Čermák Tunelářské odpoledne 1/2013 13. března 2013 Praha

Více

GEOTECHNICKÝ DOHLED PŘI BUDOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU

GEOTECHNICKÝ DOHLED PŘI BUDOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU GEOTECHNICKÝ DOHLED PŘI BUDOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO SUDOMĚŘICKÉHO TUNELU AUTOŘI: MILAN KÖSSLER, MARIÁN STEIGER Abstrakt Ve druhé polovině loňského roku se rozběhly stavební práce na Sudoměřickém tunelu. Ten

Více

SOD 05 Stanice Veleslavín

SOD 05 Stanice Veleslavín PRODLOUŽENÍ METRA V.A (Dejvická Motol) SOD 05 Stanice Veleslavín Ing. Jan Panuška Ing. Václav Dohnálek Osnova prezentace: Obecné informace o stavbě Řešení stavby v DVZ Varianty řešení Řešení technologické

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA Patrick Rennkamp, Herrenknecht David Cyroň, Metrostav a.s Základníčásti strojů TBM-EPB S-609 (Tonda), S-610 (Adéla) Štít Závěs

Více

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva

D1.1.1 + D1.2.1-Technická zpráva Sanace hydroizolace obvodových zdí č. Zak: 1498-3/14 Požární stanice v Děčíně č. výkr.: D1.1.1 D1.2.1 Provaznická 1394, Děčín III. D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení

Více

Kontinuální ražba pomocí plnoprofilovýchtunelovacích strojů

Kontinuální ražba pomocí plnoprofilovýchtunelovacích strojů Kontinuální ražba pomocí plnoprofilovýchtunelovacích strojů Tunelovací stroje Tunelovacími stroji se nazývají mechanismy, kterými je možno provádět rozpojování horniny v čelbě tunelu plným profilem bez

Více

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz

Více

Regenerace sídliště Štramberk - Bařiny. Monitorovací zpráva o průběhu výstavby za období 06/2011 08/2011.

Regenerace sídliště Štramberk - Bařiny. Monitorovací zpráva o průběhu výstavby za období 06/2011 08/2011. Regenerace sídliště Štramberk - Bařiny. Monitorovací zpráva o průběhu výstavby za období 06/2011 08/2011. Projekt číslo 1.10/4.1.00/03.00631 Regenerace sídliště Štramberk - Bařiny, který je spolufinancován

Více

VOTICKÉHO Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. libor.marik@ikpce.com AITES

VOTICKÉHO Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. libor.marik@ikpce.com AITES Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. libor.marik@ikpce.com Česká tunelářsk ská asociace ITA-AITES AITES TUNELÁŘSK SKÉ ODPOLEDNE č.. 1/2011 Masarykova kolej 23.3.2011 1 Základní informace

Více

ZÁPIS. Zápis z KD 4 neuváděn.

ZÁPIS. Zápis z KD 4 neuváděn. ZÁPIS z kontrolního dne č. 6 (KD 6) stavby "Karlovy Vary výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště", který se konal dne 25.5. 2011 v zasedací místnosti KV arény od 10:00 hod. V Karlových Varech

Více

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu

Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy. Projektové řešení Zahradnického tunelu Tunelářské odpoledne 1/2011 Železniční tunely na trati Votice Benešov u Prahy Projektové řešení Zahradnického tunelu Zahradnický tunel základní údaje Celková délka tunelu 1044 m Délka vjezdového hloubeného

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Adr: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 70890005 (doručeno DS dbyt8g2) Ostatní

Více

Navrhování sekundárního ostění Královopolských tunelů. Ing. Lukáš Kurc Ing. Jan Rožek

Navrhování sekundárního ostění Královopolských tunelů. Ing. Lukáš Kurc Ing. Jan Rožek Navrhování sekundárního ostění Královopolských tunelů Ing. Lukáš Kurc Ing. Jan Rožek Obsah prezentace Základní přehled o stavbě Konstrukční typy sekundárního ostění Hloubené tunely Ražené tunely včetně

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1) Identifikační údaje veřejné zakázky: Název: " Rozšíření průmyslové zóny

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

Ražené tunely Olbramovický a Tomický I. na trati Votice Benešov u Prahy

Ražené tunely Olbramovický a Tomický I. na trati Votice Benešov u Prahy Ražené tunely Olbramovický a Tomický I. na trati Votice Benešov u Prahy Ing. Jakub Němeček, Subterra, a. s. Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s. r. o. Součástí Modernizace trati Votice Benešov

Více

DSP. Technická zpráva. Obsah

DSP. Technická zpráva. Obsah Technická zpráva DSP Obsah 1. Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 2. Popis objektu... 2 3. Návrh technického řešení... 2 3.1. Odstranění dřevin... 3 3.2. Směrové poměry...

Více

TUNEL NA ÚSEKU 514 LAHOVICE SLIVENEC PRAŽSKÉHO SILNIČNÍHO OKRUHU

TUNEL NA ÚSEKU 514 LAHOVICE SLIVENEC PRAŽSKÉHO SILNIČNÍHO OKRUHU Tunelářské odpoledne Silniční okruh kolem Prahy Radotín, 15.10.2008 TUNEL NA ÚSEKU 514 LAHOVICE SLIVENEC PRAŽSKÉHO SILNIČNÍHO OKRUHU Ladislav Štefan, Gottlieb Blažek HOCHTIEF 15.10.2008 Tunelářské odpoledne

Více

VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU

VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU VÝZNAM ÚROVNĚ ZPRACOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VOLBU TECHNOLOGIE VÝSTAVBY TUNELU Ing. Libor Mařík ILF Consulting Engineers, spol. s r.o. Jirsíkova 5, 186 00 Praha 8 Karlín tel.

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE

REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍCH PRVKŮ SYPANÝCH HRÁZÍ VD SLUŠOVICE A VD BOSKOVICE 1. Úvod Petr Holomek Na sypaných přehradních hrázích je správně navržený a provedený drenážní systém jedním z nejdůležitějších prvků,

Více

AKTIVACE POJISTNÉHO INJEKČNÍHO SYSTÉMU MEZILEHLÝCH FÓLIOVÝCH HYDROIZOLACÍ TUNELU MRÁZOVKA

AKTIVACE POJISTNÉHO INJEKČNÍHO SYSTÉMU MEZILEHLÝCH FÓLIOVÝCH HYDROIZOLACÍ TUNELU MRÁZOVKA Ing. Radovan Matzner radovan.matzner@matteo.cz mobil: +420 602 315 353 Jan Dvořák dvorak@matteo.cz mobil: +420 602 103 227 MATTEO s.r.o., Hrdejovice 11, 373 61 tel.: 387 221 169, fax: 387 220 513 AKTIVACE

Více

Geotechnické a diagnostické průzkumy při opravách TT. 44. zasedání odborné skupiny tramvajové trati, 2. 3.11. 2011, Liberec

Geotechnické a diagnostické průzkumy při opravách TT. 44. zasedání odborné skupiny tramvajové trati, 2. 3.11. 2011, Liberec Geotechnické a diagnostické průzkumy při opravách TT Průzkumy, měření, monitoring Příprava Výstavba Provoz Opravy Geofyzikální a geologické průzkumy pro liniové stavby Podklady pro projekt Geotechnický

Více

Mechanika hornin. Přednáška 4. Geotechnický průzkum

Mechanika hornin. Přednáška 4. Geotechnický průzkum Mechanika hornin Přednáška 4 Geotechnický průzkum Mechanika hornin - přednáška 4 1 Hlavní úkoly geotechnického průzkumu Zjištění inženýrsko-geologických poměrů v zájmovém území Zjištění fyzikálních, fyzikálněmechanických

Více

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:...

Obsah. 1 Všeobecné údaje:...2. 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3. 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3. 1.4.5 Celkový rozsah:... Obsah 1 Všeobecné údaje:...2 1.1 Identifikační údaje mostu...2 1.2 Údaje o křížení...2 1.3 Základní údaje o mostě:...2 1.4 Základní údaje charakterizující stavbu:...3 1.4.1 Druh komunikace a její funkce:...3

Více

NÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA...

NÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 3 2.2. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.3. LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY... 4 2.4. ODOLNOST A ZABEZPEČENÍ

Více

Tunelový komplex Blanka aktuální stav

Tunelový komplex Blanka aktuální stav Tunelový komplex Blanka aktuální stav Ludvík Šajtar / 18.3.2010 Tunelový komplex Blanka staveniště Trója ražba tunelu staveniště Myslbekova staveniště staveništěhradčanská Prašný most ražba tunelu staveniště

Více

Poliklinika GENNET 15 Datum:

Poliklinika GENNET 15 Datum: Přítomni Stejskal, Uhrin, Kavková ing. Krpata Sluše, Rampas, Pígl Příští kontrolní den - na stavbě den 22.1.2015 hod 9:00 Bylo projednáno: I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA 1.1 STAVENIŠTĚ 1 15.04.14 Investor

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

Petřiny. Nemocnice Motol. Petřiny

Petřiny. Nemocnice Motol. Petřiny NOVÝ ÚSEK METRA V.A: PŘEHLED STANIC A TRAŤOVÝCH ÚSEKŮ, SOUHRN ZMĚN BĚHEM VÝSTAVBY NEW SECTION OF METRO V.A: OVERVIEW OF THE STOPS AND TRACK SECTIONS, SUMMARY OF CHANGES DURING CONSTRUCTION Anna Svobodová,

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

ského metra 03 / 2012

ského metra 03 / 2012 trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 03 / 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro, provozně

Více

Tunel Poľana. Ing. Jiří Břichňáč Ing. Jiří Kocian Ing. Ján Papcún

Tunel Poľana. Ing. Jiří Břichňáč Ing. Jiří Kocian Ing. Ján Papcún Tunel Poľana Ing. Jiří Břichňáč Ing. Jiří Kocian Ing. Ján Papcún IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Dálnice D3 Svrčinovec - Skalité Ucelená časť stavby: Tunel Poľana Místo stavby: k.ú. Skalité okres Čadca,

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Jiří Krajíček Subterra a.s. specialista podzemních staveb Divize1

Jiří Krajíček Subterra a.s. specialista podzemních staveb Divize1 Jiří Krajíček Subterra a.s. specialista podzemních staveb Divize1 Téma kolektory kolektory Rozdělení kolektorů K čemu slouží kolektory Všeobecné informace Hlubinné kolektory Kolektor CENTRUM I Ražba a

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

ČD, PŘEJEZD ŽEL. UZLEM CHOCEŇ: SANACE SKALNÍCH STĚN V KM 270,4 270,7

ČD, PŘEJEZD ŽEL. UZLEM CHOCEŇ: SANACE SKALNÍCH STĚN V KM 270,4 270,7 Ing. Petr Ondrášek, divize Saneko, UNIGEO a.s, tel.: 596706213, e-mail: ondrasek.petr@unigeo.cz Ing. Martin Galvánek, divize Saneko, UNIGEO a.s., tel.: 596706260 ČD, PŘEJEZD ŽEL. UZLEM CHOCEŇ: SANACE SKALNÍCH

Více

Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace ve stanici Veleslavín

Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace ve stanici Veleslavín Obrázek Metra Obrázek Metra Zkušenosti s aplikací stříkané hydroizolace ve stanici Veleslavín Ing. Linda Vydrová, Metrostav a.s. / Divize 8 18.3.2013 1 1 1. Stanice Veleslavín - situace 2. Základní technické

Více

tunel Ejpovice? Tunelářské odpoledne 3/2015 Tunel Ejpovice

tunel Ejpovice? Tunelářské odpoledne 3/2015 Tunel Ejpovice tunel Ejpovice? Tunelářské odpoledne 3/2015 Tunel Ejpovice ČINNOST 2009 2015 (D2 Consult 3G Consulting Engineers) - Kontrola přípravy projektové dokumentace, připomínkování - Koncepční návrhy úprav - Kontakty

Více

VÝSTAVBA PODZEMNÍCH KOLEKTORŮ V CENTRU PRAHY K REALIZACI

VÝSTAVBA PODZEMNÍCH KOLEKTORŮ V CENTRU PRAHY K REALIZACI VÝSTAVBA PODZEMNÍCH KOLEKTORŮ V CENTRU PRAHY - OD OD NÁVRHU N K REALIZACI Ing. František Dvořák Ing. Jan Sochůrek INGUTIS, s.r.o., Praha 6, Thákurova 7 1 CÍL PŘÍSPĚVKU Seznámit s principy návrhu spotřebních

Více

Strana: 1 z 28 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 z 28 Vydání: 1 www.vysplan.cz PRŮTAH PDPS+SP A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Posuzovaný objekt Subsystém Identifikace nebezpečí Vyhodnocení závažnosti rizika Bezpečnostní opatření Poznámka P N

Více

PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP

PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP PRAHA 6 SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚPn HMP 1. FÁZE OVĚŘENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSADY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obsah textové části 1. Předmět a cíle studie 2. Urbanistické a územní podmínky 3. Zásady řešení tramvajové

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha. www.soz.cz

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha. www.soz.cz STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz PIŽMO PIŽMO PILÍŘ ŽELEZNIČNÍCH ŽELEZNIČNÍCH PILÍŘ MOSTŮ MOSTŮ Ing. Jan Englich - referent strategického

Více

Podzemní urbanismus. Přednáška 1. Podzemní stavby - 1. přednáška 1

Podzemní urbanismus. Přednáška 1. Podzemní stavby - 1. přednáška 1 Podzemní urbanismus Přednáška 1 Podzemní stavby - 1. přednáška 1 Podzemní urbanismus usměrňuje strategii územních plánů k využití podpovrchového prostoru. Programově se začal uplatňovat před 50 lety v

Více

Výroba tunelového ostění pro metodu TBM

Výroba tunelového ostění pro metodu TBM Výroba tunelového ostění pro metodu TBM Ve dnech 8. 3. 2010 až 15. 3. 2010 proběhla ve společnosti PREFA PRAHA a.s. výroba zkušebních panelů tunelového ostění tzv. Tübinků pro stavbu tunelu metodou TBM.

Více

Ohlédnutí za výstavbou prodlouženého áčka

Ohlédnutí za výstavbou prodlouženého áčka Ohlédnutí za výstavbou prodlouženého áčka O letošním velikonočním pondělí mohli projet první cestující nově prodlouženou zelenou linku A. Ta už nemá svoji konečnou ve stanici Dejvická, ale o další čtyři

Více

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE

U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa ÚVALY U PRAHY LOKALITA VÝPUSTEK 2 ZASTAVOVACÍ STUDIE U Klánovického lesa 2, Úvaly - Výpustek IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE MÍSTO Výstavba souboru rodinných domů včetně infrastruktury Úvaly

Více

Složitosti ražeb tunelového komplexu Blanka. Ing. Alexandr Butovič, Ph.D. SATRA, spol. s r. o. Ing. Miroslav Padevět, Ing. Jan Kvaš Metrostav, a.s.

Složitosti ražeb tunelového komplexu Blanka. Ing. Alexandr Butovič, Ph.D. SATRA, spol. s r. o. Ing. Miroslav Padevět, Ing. Jan Kvaš Metrostav, a.s. Složitosti ražeb tunelového komplexu Blanka Ing. Alexandr Butovič, Ph.D. SATRA, spol. s r. o. Ing. Miroslav Padevět, Ing. Jan Kvaš Metrostav, a.s. 4.12.2012 TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 3/2012 1 Obsah prezentace

Více

Celková informace - stav přípravy

Celková informace - stav přípravy SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY STAV PŘÍPRAVY K 31. 8. 2009 Celková informace - stav přípravy Silniční okruh kolem Prahy, úseky 511, 512, 513, 514, 518, 519, 520 Úsek 511, Běchovice D1 Délka trasy : 12,571

Více

MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ

MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ MORAVSKÝ KRUMLOV LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD MĚSTSKÉ ČÁSTI POLÁNKA A ROKYTNÁ Oznámení dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNÉ CHOVÁNÍ TUNELŮ REALIZOVANÝCH PODLE PROJEKTŮ IKP Consulting Engineers, s.r.o.

MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNÉ CHOVÁNÍ TUNELŮ REALIZOVANÝCH PODLE PROJEKTŮ IKP Consulting Engineers, s.r.o. MOŽNOSTI A ÚSPĚŠNOST NUMERICKÉHO MODELOVÁNÍ PODZEMNÍCH STAVEB (JEDNODUŠE I PRO LAIKY) MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ A SKUTEČNÉ CHOVÁNÍ TUNELŮ REALIZOVANÝCH PODLE PROJEKTŮ IKP Consulting Engineers, s.r.o. Ing.

Více

ČISTOPIS 27.10.2010. Revize Datum Schválil OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE II. ETAPA. Měřítko - Příloha Číslo přílohy Revize

ČISTOPIS 27.10.2010. Revize Datum Schválil OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE II. ETAPA. Měřítko - Příloha Číslo přílohy Revize ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Paré Zástupce vedoucího projektu Petr Černý Zodpovědný projektant Ing. Petr Baránek Vypracoval Ing. Pavel Kopeček Kontroloval

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V POVODÍ FARSKÉHO A BORECKÉHO POTOKA PRŮVODNÍ ZPRÁVA ČÁST B LISTOPAD 2014 Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost Nábřežní

Více

dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH www.voestalpine.com/strassensicherheit

dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH www.voestalpine.com/strassensicherheit dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH www.voestalpine.com/strassensicherheit Ekologické a hospodárné Nasazení našich trub pøináší kvalitu Pøi stavbì silnic

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Číslo jednací: OZP/15/3257/HOJ R 65 Vyřizuje: Houžvička V Turnově dne 11.11.2015 Věc: Stavba Jizera, Turnov, zvýšení ochrany

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohledu investora Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ

Příprava a realizace tunelu Ejpovice z pohledu investora Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Ing. Milan Majer, SŽDC, Stavební správa západ Tunelářské odpoledne 3/2013 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Železniční koridory projekty 22 a 23 Železniční spojení Praha Norimberk

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY

VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY VD ŠANCE TBD PŘI VÝSTAVBĚ DRENÁŽNÍ ŠTOLY A OBNOVĚ INJEKČNÍ CLONY ŠANCE DAM DAM SAFETY SUPERVISION DURING DRAINAGE TUNNEL CONSTRUCTION AND GROUT CURTAIN REHABILITATION Tomáš Kantor, Petr Holomek Abstrakt:

Více

Technické dílo roku 2014

Technické dílo roku 2014 Technické dílo roku 2014 Význam monitoringu pro zastavení posunů pažící konstrukce AC Kačerov. Abstrakt: Tento článek popisuje postup geodetického monitoringu při výstavbě administrativní budovy AC Kačerov.

Více

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY

VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Ing. Tomáš Zdražila Subterra a.s., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 Bráník e-mail: tzdrazila@subterra.cz VÝSTAVBA METRA IV.C1 (HOLEŠOVICE - LÁDVÍ), TRAŤOVÝ ÚSEK TROJA - KOBYLISY Abstract The local authority

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA STAVBA: CHODNÍKY V KRÁLOVOPOLSKÝCH VÁŽANECH OPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL SILNICE III/37931 A III/37932 DSP A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA dokumentace pro stavební povolení změna stavby před dokončením listopad 2014 Zodpovědný

Více

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02

120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště spojovací krček SO 02 - Technická zpráva PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 120047, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště PDPS TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 VENKOVNÍ ÚPRAVY DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava Strana

Více

MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980. Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění

MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980. Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980 TNŽ 73 6395 Generální ředitelství Českých drah Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění TNŽ 73 6395 JK 824 Tato

Více

Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Infocentrum v areálu ČVUT, Praha Dejvice Obsah: 1.0. Průvodní zpráva 1.1. Identifikační údaje 1.2. Podklady

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více