Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus"

Transkript

1 Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus Obecně pedagogická a historická analýza pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství Mezinárodní vědecká konference Zlín května 2014

2 Čtvrtek Místo konání: BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, sál B 8:30 9:00 Prezence 9:00 9:40 Otevření konference : Ing. Bc.et Bc. Petr Bannert, Ph.D., ředitel odboru vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PaedDr. Petr Návrátil, radní Zlínského kraje doc. RNDr. Miroslav Brzezina, děkan FP TU v Liberci PhDr. Markéta Pánková Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Historicko-pedagogický výzkum příhodovské reformy ve světle sbírek NPMK v Praze PLENÁRNÍ PŘÍSPĚVKY 9:40 10:20 Prof. Dr. Ehrenhard Skiera Universität Flensburg Anders leben und lernen in kalter Zeit Über den Zusammenhang von Lebensreform und Reformpädagogik 10:20 10:40 přestávka 10:40 11:20 doc. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra pedagogiky a psychologie Výchova a vzdělávání v baťovském Zlíně v kontextu meziválečné české pedagogické teorie 11:20 12:00 PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. Filosofický ústav Akademie věd ČR Experiment Baťa. Tovární město jako prostor reformy průmyslové společnosti 12:00 13:00 oběd 2

3 Čtvrtek Místo konání: BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, sál B SEKCE 1 a 2 Obecně pedagogická a filozofická analýza - Historické kontexty 13:00 13:25 Prof. PhDr. Karel Rýdl,, CSc. Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, katedra věd o výchově Recepce americké pragmatické filozofie ve zlínských reformních školách 13:25 13:50 doc. PhDr. Jaroslav Koťa Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra pedagogiky Česká verze pragmatismu v pokusné měšťanské škole ve Zlíně a pragmatismus jako strašidlo a pýcha v období komunismu 13:50 14:15 PhDr. Milan Krankus, Ph.D. Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, katedra pedagogiky Pojem skúsenosti v pedagogike J. Deweya 14:15-14:40 PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra dějin a didaktiky dějepisu Vůdce k úspěchu aneb český amerikanismus 14:40 15:10 přestávka 15:10 15:35 doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra pedagogiky První stupeň školy v Příhodově reformní koncepci 15:35-16:00 doc. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, Ph.D. Trnavská univerzita v Trnavě, Fakulta pedagogická, katedra pedagogických studií Trnava a trnavský región - centrum reformného pedagogického hnutia na Slovensku 16:00-16:25 PhDr. Dana Kasperová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra pedagogiky a psychologie Škola činná a společenská - rekonstrukce vnitřního života pokusné měšťanské školy ve Zlíně 16:25-16:50 Mgr. Magdaléna Šustová Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Pokusné školy v pražských Nuslích a Michli závěr 3

4 Čtvrtek Místo konání: BAŤŮV INSTITUT, Vavrečkova 7040, sál A SEKCE 3 a 4 Company town - Firemní vzdělávání-historické a systematické aspekty 13:00 13:25 prof. PhDr. Mária Potočárová, Ph.D. Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, katedra pedagogiky Profesor Anton Jurovský a jeho prínos pre reformnú pedagogiku v československom medzivojnovom období 13:25 13:50 doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická, Ústav pedagogiky a sociálních studií Výchovné působení, vzdělávání a péče o zaměstnance ve firmě Baťa podněty a inspirace pro současnou teorii a praxi andragogiky 13:50 14:15 Doc. PhDr. Eduard Lukáč, Ph.D. Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie Analýza činnosti Baťovej školy práce vo Svite jedinečný fenomén svojej doby 14:15 14:40 PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. - Mgr. Margareta Garabiková Pártlová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta pedagogická, katedra pedagogiky a psychologie Sezimovo Ústí a Baťova škola práce 14:40 15:10 přestávka 15:10 15:35 Mgr. Eva Dvořáková Kanečková, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická, Ústav pedagogiky a sociálních studií Zlínské podnikové školství v odraze firemního tisku 15:35 16:00 Ing. Mgr. Svatava Kašpárková, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Ing. Mgr. Gabriela Končitíková Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu Ideál edukace baťovského pedagogického systému průmyslový člověk 16:00 16:25 PaedDr. Libuše Ďurišová, Ph.D. Baťův systém podnikového vzdělávání historické aspekty a aktuální možnosti využití 16:25 16:50 Ing. Tomáš Culík Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav podnikové ekonomiky Exportní škola jako základ edukace zaměstnanců v Systému řízení Baťa pro outsourcování výroby do zahraničí závěr

5 Ve čtvrtek se od hod. se koná společenský večer pořadem Alfreda Strejčka a Štěpána Raka o T. Baťovi raut Baťova vila Gahurova 292 5

6 Pátek Místo konání: Baťova vila, Gahurova 292, Hlavní sál PLENÁRNÍ PŘÍSPĚVEK 9:00 9:40 Dr. Esther Berner Universität Potsdam, Humanwissenschaftliche Fakultät, Department Erziehungswissenschaft Legitimationsmuster von Bildung und Wohlfahrt im Industrieunternehmen: Bally vs. Bata 9:40-10:20 Prof. Dr. Karl Braun Philipps-Universität Marburg, Institut für europäische Ethnologie Das Bat'a-Projekt der Umgestaltung von Zlín in eine "Fabrik-Kommune" přestávka jednání sekcí 1 a 2 Obecně pedagogická a filozofická analýza - Historické kontexty (Hlavní sál) jednání sekce Setkání s příběhem (sál ve 2. patře) Závěr konference (Hlavní sál Baťovy vily) 6

7 Pátek Místo konání: Baťova vila, Gahurova 292, Hlavní sál SEKCE 1 a 2 Obecně pedagogická a filozofická analýza - Historické kontexty 10:40-11:05 Mgr. Radim Šíp, Ph.D. Masarykova Univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra sociální pedagogiky John Dewey v Čechách a na Slovensku nepochopený 11:05-11:30 PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra pedagogiky Deweyho epistemologie a pedagogika problému 11:30 11:55 doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc. Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, katedra pedagogiky Vplyv modernej americkej pragmatickej diskusie na rozvoj pedagogických inovácií v SR po roku :55 12:20 Mgr. Janka Štulrajterová, Ph.D. Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, katedra pedagogiky Reformné pedagogické hnutie na Slovensku. František Musil a idea jednotnej dierencovanej školy na stránkach časopisu Naša škola 12:20 12:45 přestávka 12:45 13:10 Mgr. Jana Bartošová Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Masarykova pokusná diferencovaná škola měšťanská v Českém Krumlově 13:10 13:35 PhDr. Jan Šimek, Ph.D. Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Pokusná diferencovaná škola měšťanská v Humpolci : vývoj a kritické zhodnocení pokusu 7

8 Pátek Místo konání: Baťova vila, Gahurova 292, 2. patro SEKCE Setkání s příběhem 10:40-11:05 PhDr. Pavla Koritenská Muzeum východních Čech v Hradci Králové Pokusná diferencovaná měšťanská škola v Kyšperku ve vzpomínkách absolventky Miluše Coufalové 11:05-11:30 PhDr. František Hýbl emeritní ředitel Muzea Komenského v Přerově Vzpomínky na bývalé zaměstnance Tomáše a Jana Antonína Bati z řad učitelů, lékařů a řídících pracovníků 11:30-11:55 Ing. Bc. Olga Klepárníková Absolventi a učitelé Masarykovy a Komenského pokusné školy ve Zlíně. 11:55 12:15 přestávka 12:15 12:40 Mgr. Markéta Čermáková Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra pedagogiky Pojetí cílů ve výchovné a společenské teorii Johna Deweyho 12:40 13:05 PaedDr. Karel Kostka, MBA Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta pedagogická, Ústav pedagogiky a sociálních studií Formování člověka jako součást Baťova konceptu reformy života 8

9 Mezinárodní konference se koná za podpory MŠMT a ve spolupráci s BAŤOVÝM INSTITUTEM, Nadací Tomáše Bati a Střední školou Kostka Přihlášku na konferenci zašlete do Mgr. Magdaléně Šustové, Organizační poznámka: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně otevřelo novou expozici Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost 9

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ ČESKÁ PEDAGOGICKÁ SPOLEČNOST UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ 10. a 11. února 2010 Pedagogická

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

Formování člověka jako součást Baťova konceptu reformy života. Karel Kostka

Formování člověka jako součást Baťova konceptu reformy života. Karel Kostka Příspěvek na Mezinárodní konferenci k Baťovskému školství Formování člověka jako součást Baťova konceptu reformy života Karel Kostka Úvod Geografická oblast Zlínska představovala ve dvacátých a třicátých

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Oborová rada doktorského studijního programu Pedagogika, Ústav pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Oborová rada doktorského studijního programu Pedagogika, Ústav pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Oborová rada doktorského studijního programu Pedagogika, Ústav pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více

INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS

INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS INFORMACE O AUTORECH THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2015 INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS RNDr. Jan Bitta, Ph.D. (1981) Odborný asistent působící na Fakultě metalurgie a materiálového

Více

Program konference. Regionální rozvoj a cestovní ruch

Program konference. Regionální rozvoj a cestovní ruch Program konference Regionální rozvoj a cestovní ruch Čtvrtek 1. 12. 2011, Aula,, Tolstého 16 8:30-10:00 Prezence a ranní občerstvení 10:00-12:00 Zahájení konference - Aula Úvodní slovo prorektorky Vysoké

Více

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006,

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006, Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Helena Nosková, Milada Polišenská, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003, ISBN 80-7285-023-7; Domov je místo odkud tě nevyhodí, Dagmar Zezulová, V.U.G.,

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o.

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: JUDr. Radomíra Veselá, PhD. ředitelka školy Na tvorbě

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr.

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr. PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE Udržitelný rozvoj IV. - Regionální politika a udržitelný rozvoj Evropské unie v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020 21. 22.3.2013 ČESKÉ

Více

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012 ZPRÁVY ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012 Dana Linhartová, Lenka Danielová Ve dnech 18. a 19. září 2012 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 4 2.1 ÚPLNÝ NÁZEV... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SU OPF... 5 2.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SU OPF... 6 2.3.1

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 1 Úvod 7 2 Základní údaje o SU 8 2.1 Úplný název

Více

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Zpracovaly: Ing. Lenka Sokolová pí Ľubica Ševečková

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2011/2012 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více