Návod k použití. Vždy na bezpečné straně.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Vždy na bezpečné straně."

Transkript

1 Návod k použití PROPHYflex Pulver , , , PROPHYpearls , , , , , , , PROPHY Superpearls - Vždy na bezpečné straně.

2 Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D Biberach Tel Fax Výrobce: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D Biberach

3 Obsah Obsah 1 Pokyny pro uživatele Bezpečnost Popis bezpečnostních pokynů Bezpečnostní pokyny Popis výrobku Stanovený účel použití v souladu se stanoveným účelem Označení obalu Podmínky pro přepravu a skladování Obsluha Naplnění zásobníku prášku Pokyny k použití - prášek PROPHYflex Pokyny k použití PROPHYpearls a PROPHY Superpearls / 14

4 1 Pokyny pro uživatele 1 Pokyny pro uživatele Vážený uživateli, KaVo Vám přeje mnoho radosti s Vaším novým kvalitním výrobkem. Aby byla Vaše práce bez poruch, ekonomická a bezpečná, dodržujte laskavě následující pokyny. Copyright by KaVo Dental GmbH Viz kapitola Bezpečnost/výstražný symbol Důležitá informace pro obsluhu a techniky Značka CE (Communauté Européenne). Výrobek s touto značkou odpovídá požadavkům příslušné směrnice ES. Výzva ke kroku Cílová skupina Tento dokument je určen pro zubaře/zubařky a pomocné zubařské pracovníky/pracovnice, pracovníky/pracovnice poskytující dentální hygien a také pro pomocníky/pomocnice při profylaxi. 4 / 14

5 2 Bezpečnost 2.1 Popis bezpečnostních pokynů 2 Bezpečnost 2.1 Popis bezpečnostních pokynů Výstražný symbol Struktura NEBEZPEČÍ V úvodu je popsán druh a zdroj nebezpečí. Tato část popisuje možné následky nedodržení bezpečnostních pokynů. Volitelný krok obsahuje potřebná opatření pro zabránění nebezpečí. Popis stupňů nebezpečí Bezpečnostní pokyny se třemi stupni nebezpečí, které jsou zde uvedeny, pomáhají zabránit věcným škodám a poraněním. Popisuje nebezpečnou situaci, která může vést k věcným škodám nebo lehkým až středním poraněním. VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ Popisuje nebezpečnou situaci, která může vést k vážným nebo smrtelným poraněním. NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ Popisuje maximální ohrožení situací, která může vést bezprostředně k vážným nebo smrtelným poraněním. 2.2 Bezpečnostní pokyny Použití u pacienta. Používat prášek PROPHYflex je zakázáno u pacientů, kteří musí dodržovat neslanou dietu nebo dietu s nízkým obsahem soli, u pacientů s nedostatečností ledvin, chronickým onemocněním dýchacích cest a chronickým průjmem. V takovém případě si ověřte, zda by bylo možné alternativně používat k ošetření přípravek PROPHYpearls nebo PROPHY Superpearls. 5 / 14

6 2 Bezpečnost 2.2 Bezpečnostní pokyny Nežádoucí účinky v důsledku ošetření práškem PROPHYflex. V extrémních jednotlivých případech může zejména tehdy, pokud pacient trpí patologickými kapsami v dásni (> 3 mm), lézemi sliznic, při přímém kontaktu s kůží nebo s měkkými tkáněmi nebo při nesprávném použití, dojít až k emfyzému. Doba práce s přístrojem na tryskání prášku by měla být co nejkratší. Procesem PROPHYflex neošetřujte dentin, cement na kořen zubu, demineralizovanou zubní sklovinu, zubní výplně ani okraje zubních výplní. Po otryskání kovových povrchů se tyto povrchy mohou jevit matné. Vyleštěním zubů se tento účinek opět odstraní. Ohrožení použitím prášku PROPHYflex na dásně. Může dojít k poškození dásní. Proud prášku nesměřujte na dásně. Vždy pracujte směrem od červeného k bílému. Nebezpečí v důsledku zbarvení. Zuby jsou po ošetření absolutně čisté a kutikula dentis (zubní kůžička) je zcela odstraněná. Protože se kutikula dentis vytvoří znovu až po 2 až 3 hodinách působením bílkovin obsažených ve slinách, nemají zuby během této doby žádnou přirozenou ochranu před zbarvením. Upozorněte svého pacienta na to, že 2 až 3 hodiny po ošetření nesmí kouřit, pít čaj, kávu ani konzumovat jiné zbarvující potraviny. Alergické reakce na prášek PROPHYflex. Přimíchané chuťové látky mohou v ojedinělých případech vyvolat u pacientů alergické reakce. Tuto skutečnost si ujasněte s pacientem během rozhovoru s ním a vyberte vhodný prášek. Pro pacienty s náchylností k alergiím jsou k dispozici varianty prášku PROPHYpearls nebo PROPHY Superpearls bez příchutí. Všechny součásti resp. produkty s citlivými povrchy musí být odstraněny z oblasti ošetření. Setření látkou může snadno způsobit poškrábání citlivých povrchů. Jemné usazeniny prášku se nejsnáze odstraní odsávacím zařízením. Díly necitlivé na vlhkost zbavíte zbytků prášku opláchnutím proudem vody. Rty pacienta ošetřete vazelínou. Tím zabráníte vysychání koutků úst a jejich popraskání. Při práci vždy používejte ochranné brýle (uživatel i pacient). Doporučujeme pracovat s odsáváním a ochranou úst, protože vdechnutí prášku zbytečně zatěžuje lékaře provádějícího ošetření. 6 / 14

7 2 Bezpečnost 2.2 Bezpečnostní pokyny Po ošetření by si měl pacient vypláchnout ústa vodou. Po ošetření provedeném práškem PROPHYflex je třeba vyleštit všechny povrchy zubů. Všechny prášky jsou určeny jen k jednorázovému použití. Prášek PROPHYpearls je méně rozpustný ve vodě, a proto se může usazovat v odlučovači amalgamu, takže je třeba odlučovač častěji vyměňovat. Odsávací hadice léčebného zařízení vyčistěte po každém použití. Hadici vyčistěte odsátím přibližně 200 ml vody. Dbejte, aby posuvné prvky na spojkách kanyl na sacích hadicích byly zavřené. Prášek PROPHYflex je velmi dobře rozpustný ve vodě, a proto se nemůže usazovat v odlučovači amalgámu ani v hadicích. Všechny zde popsané prášky pro KaVo PROPHYflex jsou biologicky kompatibilní. Aby pacienti trpící hyperparatyreoidismem, hypofosfatémií, hypercalciurií, ledvinovými kameny, renální kalcifikací, sníženou funkcí ledvin atd. nebyli více zatěžování vápníkem, je třeba předem konzultovat použití PROPHYpearls s jejich ošetřujícím lékařem. Respektujte návod k použití KaVo PROPHYflex 2 a KaVo PROPHYflex 3. 7 / 14

8 3 Popis výrobku 3.1 Stanovený účel použití v souladu se stanoveným účelem 3 Popis výrobku 1 Snímek prášku PROPHYflex rastrovým elektronovým mikroskopem 2 Snímek pořízený rastrovým elektronovým mikroskopem prášek PROPHYpearls PROPHY Superpearls Prášek PROPHYflex s pomerančovou příchutí, balíček s 80 tyčinkami (Č. mat ) Prášek PROPHYflex s ovocnou příchutí, balíček s 80 tyčinkami (Č. mat ) Prášek PROPHYflex s třešňovou příchutí, balíček s 80 tyčinkami (Č. mat ) Prášek PROPHYflex s mátovou příchutí, balíček s 80 tyčinkami (Č. mat ) PROPHYpearls neutrální, balíček s 80 tyčinkami (Č. mat ) PROPHYpearls s mátovou příchutí, balíček s 80 tyčinkami (Č. mat ) PROPHYpearls s broskvovou příchutí, balíček s 80 tyčinkami (Č. mat ) PROPHYpearls s pomerančovou příchutí, balíček s 80 tyčinkami (Č. mat ) PROPHYpearls s příchutí černého rybízu, balíček s 80 tyčinkami (Č. mat ) PROPHYpearls neutrální, 1 lahvička s 250 g (Č. mat ) PROPHYpearls neutrální, 4 lahvičky s 250 g (Č. mat ) PROPHYpearls nová poštovní zásilka (Č. mat ) PROPHY Superpearls, balíček s 80 tyčinkami (Č. mat. ) Hlavní součásti Prášek PROPHYflex = uhličitan sodný č. CAS: PROPHYpearls a PROPHY Superpearls = uhličitan vápenatý, č. CAS: Stanovený účel použití v souladu se stanoveným účelem Popsané prášky jsou 8 / 14

9 3 Popis výrobku 3.2 Označení obalu k použití v KaVo PROPHYflex 2 a KaVo PROPHYflex 3 a jsou určeny ke stomatologickému profylaktickému ošetření v oblasti zubního lékařství. Použití k jinému účelu není povoleno a může vést k ohrožení. Prášek PROPHYflex a PROPHYpearls a PROPHY Superpearls jsou společně s KaVo PROPHYflex 2 nebo Ka Vo PROPHYflex 3 určeny na následující aplikace: čištění povrchu zubů, odstranění zbarvení a povlaků zubů, čelistní ortopedie, čištění před uzavřením fisur, protetika, konzervující a estetické zubní lékařství. Viz také pokyny k použití. Prášky jsou lékařskými výrobky podle příslušných národních zákonných předpisů. Podle těchto ustanovení se PROPHYflex 2 a PROPHYflex 3 smí používat ve spojení s uvedenými prášky jen k popsanému použití s respektováním platných předpisů bezpečnosti práce, platných protiúrazových bezpečnostních opatření, a tohoto návodu k použití kvalifikovaným uživatelem. Podle těchto ustanovení je uživatel povinen používat pouze nezávadné pracovní prostředky, dbát na správný účel použití, chránit sebe, pacienta a třetí osoby před nebezpečím. 3.2 Označení obalu REF Referenční číslo resp. číslo materiálu Výrobce Označení GOST Dodržujte návod k použití Elektronický návod k použití Určeno jen k jednorázovému použití Množství 3.3 Podmínky pro přepravu a skladování Teplota: -20 o C (-4 o F) bis 60 o C (140 o F) Relativní vlhkost vzduchu: 5 95 % Tlak vzduchu: 700 hpa (10 psi) až 1060 hpa (15 psi) Chraňte před vlhkostí. 9 / 14

10 3 Popis výrobku 3.3 Podmínky pro přepravu a skladování Prášek skladujte na chladném a suchém místě. Datum plnění viz potisk na výrobku. Trvanlivost přípravku PROPHYpearls neutrální je 5 let. Trvanlivost přípravku PROPHYpearls oranžové, mátové, broskvové, černý rybíz je 3 roky. Trvanlivost přípravku PROPHY Superpearls je 3 roky. Trvanlivost přípravku Perio Poweder je 2 roky. 10 / 14

11 4 Obsluha 4.1 Naplnění zásobníku prášku 4 Obsluha 4.1 Naplnění zásobníku prášku Poškození zásobníku prášku způsobené pádem přístroje PROPHYflex. Pokud by přístroj PROPHYflex s našroubovaným zásobníkem prášku nebo samotný zásobník prášku spadl na zem, je zakázáno pracovat s daným zásobníkem prášku dál. Zásobník prášku musí být ve výrobním závodě podroben tlakové zkoušce a případně musí být vyměněn za nový zásobník. max. min. Zásobník prášku naplňte až do poloviny. Zásobník prášku odšroubujte otáčením proti směru hodinových ručiček. Před naplněním zásobníku prášek v doplňovacím obalu dobře protřepejte. Zásobník prášku našroubujte kolmo otáčením směrem doprava ve směru šipky a utáhněte ho. Jestliže zásobník prášku nepotřebujete, zavřete ho. Jestliže zásobník prášku nepotřebujete, zavřete ho gumovým uzávěrem. Používejte pouze originální prášky KaVo. Pokud by po použití zbývaly v zásobníku zbytky prášku, uzavřete zásobník gumovým uzávěrem. Respektujte bezpečnostní datové listy prášků KaVo! Do těchto dokumentů lze nahlédnout na stránkách v rubrice Bezpečnostní datové listy". 4.2 Pokyny k použití - prášek PROPHYflex Přední část zubařského nástroje je otočná, takže lze kdykoliv dosáhnout optimální pracovní polohy. Sprej prášku lze vést od hranice skusu až po hranici krčku zubu bez nebezpečí poranění zubní kapsy a vazů zubního lůžka. Díky možnosti barvení biofilmu zubní plak - například roztokem erytrosinu - je k dispozici velmi účinný, nápadný prostředek, díky němuž lze omezit dobu otryskávání na míru potřebnou v daném místě; ta je patrná podle mizení červeného zbarvení. Zabraňte přímému dopadu paprsku na okraj dásní, odhalené krčky zubů a sliznice. Hrot násadce by měl být ve vzdálenosti přibližně 3-5 mm od povrchu zubu. 11 / 14

12 4 Obsluha 4.3 Pokyny k použití PROPHYpearls a PROPHY Superpearls Úhel sklonu hrotu se liší podle polohy zubů a čištěné plochy. K šetrnému ošetření je třeba volit úhel nastavení od 60 o do 90 o mezi paprskem prášku a osou zubu. Zabraňte přímému dopadu paprsku na okraj dásní, odhalené krčky zubů a sliznice. Pracujte směrem od červeného k bílému. Výkon při odstraňování vrstvy lze měnit pomocí přístrojů, na nichž je možné pomocí nožního spouštěče změnit nastavení hnacího vzduchu 4.3 Pokyny k použití PROPHYpearls a PROPHY Superpearls Sprej prášku lze vést od hranice skusu až po hranici krčku zubu bez nebezpečí poranění zubní kapsy a vazů zubního lůžka. Díky možnosti barvení biofilmu zubní plak - například roztokem erytrosinu - je k dispozici velmi účinný, nápadný prostředek, díky němuž lze omezit dobu otryskávání na míru potřebnou v daném místě; ta je patrná podle mizení červeného zbarvení. Zabraňte přímému dopadu paprsku na okraj dásní, odhalené krčky zubů a sliznice. Hrot násadce by měl být ve vzdálenosti přibližně 3-5 mm od povrchu zubu. Důležité je nastavit kanylu v úhlu v rozmezí 10 o až 60 o vůči ošetřovanému povrchu zubu, aby byl zajištěn účinek odvalování a tím také optimalizován výkon při absorpci kulovitých částic. V plochém úhlu se perly skutálejí po povrchu zubu; tím se povlaky zubů zachycují na velké ploše díky porézní struktuře perel a účinně je odstraňují. Výkon při odstraňování vrstvy lze měnit pomocí přístrojů, na nichž je možné pomocí nožního spouštěče změnit nastavení hnacího vzduchu 1 Uhličitan sodný (prášek PROPHYflex): pracovní úhel 60 o až 90 o 2 Uhličitan sodný ( PROPHYpearls a PROPHY Superpearls ): Pracovní úhel 10 o až 60 o 12 / 14

13

14 kb cs

Návod k použití. PROPHYflex 3-2018 - 1.000.4672, - 1.006.9926, 1.006.9928. Vždy na bezpečné straně.

Návod k použití. PROPHYflex 3-2018 - 1.000.4672, - 1.006.9926, 1.006.9928. Vždy na bezpečné straně. Návod k použití PROPHYflex 3-2018 - 1.000.4672, - 1.006.9926, 1.006.9928 Vždy na bezpečné straně. Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Výrobce:

Více

Vždy na bezpečné straně.

Vždy na bezpečné straně. Návod k použití For SONICflex tips prep crown round, prep crown round A - REF 1.008.6383, 1.008.6384, prep crown plain, prep crown plain A - REF 1.008.6385, 1.008.6386 Vždy na bezpečné straně. Prodej:

Více

Návod k použití INTRA-L-MOTOR 181 H - 0.535.5200. Vždy na bezpečné straně.

Návod k použití INTRA-L-MOTOR 181 H - 0.535.5200. Vždy na bezpečné straně. Návod k použití INTRA-L-MOTOR 181 H - 0.535.5200 Vždy na bezpečné straně. Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Výrobce: Kaltenbach & Voigt GmbH

Více

Návod k použití INTRA Endo head L53 - REF 1.008.1826

Návod k použití INTRA Endo head L53 - REF 1.008.1826 Návod k použití INTRA Endo head L53 - REF 1.008.1826 Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Výrobce: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400

Více

Návod k použití. MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197. Vždy na bezpečné straně.

Návod k použití. MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197. Vždy na bezpečné straně. Návod k použití MULTIflex LED coupling 465 LED - 1.007.3197 Vždy na bezpečné straně. Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Výrobce: Kaltenbach

Více

Návod k použití EXPERTmatic LUX contra-angle E25 L - REF 1.007.5550 EXPERTmatic contra-angle E25 C - REF 1.007.5551

Návod k použití EXPERTmatic LUX contra-angle E25 L - REF 1.007.5550 EXPERTmatic contra-angle E25 C - REF 1.007.5551 Návod k použití EXPERTmatic LUX contra-angle E25 L - REF 1.007.5550 EXPERTmatic contra-angle E25 C - REF 1.007.5551 Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49

Více

Návod k použití PROPHYflex 3-2018 - 1.000.4672, - 1.006.9926, - 1.006.9928

Návod k použití PROPHYflex 3-2018 - 1.000.4672, - 1.006.9926, - 1.006.9928 Návod k použití PROPHYflex 3-2018 - 1.000.4672, - 1.006.9926, - 1.006.9928 Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Výrobce: Kaltenbach & Voigt

Více

Návod k použití For SONICflex tips scaler REF 1.000.4983, scaler A - REF 1.005.9328. Vždy na bezpečné straně.

Návod k použití For SONICflex tips scaler REF 1.000.4983, scaler A - REF 1.005.9328. Vždy na bezpečné straně. Návod k použití For SONICflex tips scaler REF 1.000.4983, scaler A - REF 1.005.9328 Vždy na bezpečné straně. Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488

Více

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Návod k použití Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Obsah Symboly... 4 5 V návodu k použití (4), na násadci/kolénkovém násadci

Více

Návod k použití FLEXspace typy 5200, 5200-U, 5210, 5210-U. Vždy na bezpečné straně.

Návod k použití FLEXspace typy 5200, 5200-U, 5210, 5210-U. Vždy na bezpečné straně. Návod k použití FLEXspace typy 5200, 5200-U, 5210, 5210-U Vždy na bezpečné straně. Distribuce: Výrobce: Distribuce pro ČR: KaVo Dental GmbH Kaltenbach & Voigt GmbH KaVo CZ spol. s r.o. Bismarckring 39

Více

Návod k použití INTRA Micro head L22 - REF 1.008.1835

Návod k použití INTRA Micro head L22 - REF 1.008.1835 Návod k použití INTRA Micro head L22 - REF 1.008.1835 Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Výrobce: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39

Více

Návod k použití. Turbínky s osvětlením Turbínky bez osvětlení

Návod k použití. Turbínky s osvětlením Turbínky bez osvětlení Návod k použití Turbínky s osvětlením Turbínky bez osvětlení Turbínky s osvětlením TE-98 LED G, TE-98 LED G BC, TE-98 LED G RM, TE-98 LED G M, TE-98 LED G N, TE-98 LED G B, TE-98 LED G NQ, TE-98 LED G

Více

Návod k použití. Turbínky s osvětlením Turbínky bez osvětlení

Návod k použití. Turbínky s osvětlením Turbínky bez osvětlení Návod k použití Turbínky s osvětlením Turbínky bez osvětlení Turbínky s osvětlením TE-98 LED G, TE-98 LED G BC, TE-98 LED G RM, TE-98 LED G M, TE-98 LED G N, TE-98 LED G B, TE-98 LED G NQ, TE-98 LED G

Více

Návod k použití. QUATTROcare PLUS 2124 A - 1.008.3805. Vždy na bezpečné straně.

Návod k použití. QUATTROcare PLUS 2124 A - 1.008.3805. Vždy na bezpečné straně. Návod k použití QUATTROcare PLUS 2124 A - 1.008.3805 Vždy na bezpečné straně. Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach, Německo Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Výrobce: Kaltenbach

Více

Návod k použití Světelné turbínky Nesvětelné turbínky

Návod k použití Světelné turbínky Nesvětelné turbínky Návod k použití Světelné turbínky TA-98 LED / TA-97 LED / TA-98 C LED / TA-97 C LED TA-98 CLM / TA-97 CLM / TA-98 LM / TA-97 LM Nesvětelné turbínky TA-98 / TA-97 / TA-98 C / TA-97 C TA-98 CM / TA-97 CM

Více

Revoluční čištění zubních náhrad profesionálním a plně automatizovaným přístrojem QUICK-MAGIC-CLEAN

Revoluční čištění zubních náhrad profesionálním a plně automatizovaným přístrojem QUICK-MAGIC-CLEAN QuickMagicClean01.jpg Revoluční čištění zubních náhrad profesionálním a plně automatizovaným přístrojem QUICK-MAGIC-CLEAN Pracovně náročné úkony typu čištění teleskopických náhrad nebo leštění od nynějška

Více

Pokyny k péči ESTETICA E30. Vždy na bezpečné straně.

Pokyny k péči ESTETICA E30. Vždy na bezpečné straně. Pokyny k péči ESTETICA E30 Vždy na bezpečné straně. Výrobce: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.com Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351

Více

Návod na obsluhu pro turbínové násadce CHIRANA

Návod na obsluhu pro turbínové násadce CHIRANA List : 1 Návod na obsluhu pro turbínové násadce Turbínové násadce jsou vyrobené v souladu se směrnicí MDD 93/42/EEC v systému kvality podle ISO 13485:2012. 0434 Tento návod je platný TG 637 ČJK 397 262

Více

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30

RU 24 NDT. Návod k použití 9000-608-26/30 RU 24 NDT Návod k použití CZ 9000-608-26/30 CZ 2 9000-608-26/30 2016/06/06 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace...4 1.1 Směrnice...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Likvidace přístroje...4 1.5 Použití

Více

Pokyny k péči. KaVo Primus 1058 S/TM/C. Vždy na bezpečné straně.

Pokyny k péči. KaVo Primus 1058 S/TM/C. Vždy na bezpečné straně. Pokyny k péči KaVo Primus 1058 S/TM/C Vždy na bezpečné straně. Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach, Německo Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Výrobce: Kaltenbach & Voigt GmbH

Více

Návod k použití Přímý násadec Kolénkové násadce s osvětlením Kolénkové násadce bez osvětlení

Návod k použití Přímý násadec Kolénkové násadce s osvětlením Kolénkové násadce bez osvětlení Návod k použití Přímý násadec HA-43 LT/A Kolénkové násadce s osvětlením WA-99 LT, WA-66 LT, WA-56 LT, WA-86 LT Kolénkové násadce bez osvětlení WA-99 A, WA-66 A, WA-56 A, WA-86 A W&H symboly VAROVÁNÍ! (činnosti,

Více

Paracetamol, léčivá látka přípravku Paralen sus, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu.

Paracetamol, léčivá látka přípravku Paralen sus, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu. Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls262761/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE PARALEN SUS suspenze Paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

Hygiena zubů a dutiny ústní

Hygiena zubů a dutiny ústní Hygiena zubů a dutiny ústní Zdraví vs orální zdraví Orální zdraví a zdraví celého organizmu spolu úzce souvisí Infekce v dutině ústní mohou vést k rozvoji zánětu zubů nebo dásní. Lidské zdraví je nedělitelné,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. DENT UNIT s.r.o., Obvodní 23, 503 32 Hradec Králové Tel. 495 454 394, E-mail: dentunit@dentunit.cz www.dentunit.

NÁVOD K OBSLUZE. DENT UNIT s.r.o., Obvodní 23, 503 32 Hradec Králové Tel. 495 454 394, E-mail: dentunit@dentunit.cz www.dentunit. NÁVOD K OBSLUZE www.dentunit.cz E - 2 VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, Děkujeme Vám za zakoupení nového výrobku společnosti EMS. Výrobek odpovídá nejvyšším požadavkům na kvalitu a bezpečnost. Váš AIR-FLOW S2 je kombinací

Více

Návod k použití 300 / 600

Návod k použití 300 / 600 Návod k použití 300 / 600 Symboly W&H VAROVÁNÍ! (při nedodržení těchto pokynů může dojít ke zranění) POZOR! (při nedodržení těchto pokynů může dojít k poškození zařízení) Všeobecná vysvětlení, není zde

Více

ANTIQUE RELEASE AGENT

ANTIQUE RELEASE AGENT 1. Identifikace přípravku a společnosti 1.1. Identifikace přípravku 1.1.1. Obchodní název přípravku: 1.1.2. Další názvy přípravku: - 1.1.3. Registrační číslo: Nepřiděleno (není chemická látka ve smyslu

Více

Pokyny k péči. ESTETICA E70 Vision / E80 Vision. Vždy na bezpečné straně.

Pokyny k péči. ESTETICA E70 Vision / E80 Vision. Vždy na bezpečné straně. Pokyny k péči ESTETICA E70 Vision / E80 Vision Vždy na bezpečné straně. Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach, Německo Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Výrobce: Kaltenbach &

Více

GINGIVAMOLL GINGIVAMOLL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ:

GINGIVAMOLL GINGIVAMOLL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ: GINGIVAMOLL Gingivální retrakce a odhalení kořenů jsou často nechtěným důsledkem léčby parodontálních kapes kyretážním chirurgickým zákrokem. Pacienti poté trpí estetickými, ale i fonetickými problémy.

Více

Indexové číslo Obsah. R věty S věty (EINECS)

Indexové číslo Obsah. R věty S věty (EINECS) datum revize: 22. 11. 2011 datum vytvoření: 15. listopadu 2010 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Wieslab Complement system Screen Katalogové

Více

DA-N60. CZ Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Návod k obsluze se záručním listem EN Ultrasonic humidifier. The manual with warranty card DA-N60 CZ 1

DA-N60. CZ Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Návod k obsluze se záručním listem EN Ultrasonic humidifier. The manual with warranty card DA-N60 CZ 1 DA-N60 CZ Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Návod k obsluze se záručním listem EN Ultrasonic humidifier The manual with warranty card DA-N60 CZ 1 Obsah 1. Fotografie a výkresy str. 3 2. Bezpečnost práce str.

Více

Návod k použití. Odsávačka Miniaspir T. CH-03-03-071116-Odsávačka Miniaspir T

Návod k použití. Odsávačka Miniaspir T. CH-03-03-071116-Odsávačka Miniaspir T Návod k použití Odsávačka Miniaspir T Blahopřejeme Vám k nákupu tohoto odsávacího přístroje a děkujeme Vám za Vaši důvěru. Připomínáme Vám, že na www.flaemnuova.it naleznete informace o kompletní produktové

Více

Návod k použití. Zahnuté násadce WP-64 M / WP-64 MU / WP-68 MU / WP-68 M. Násadec HP-44 M

Návod k použití. Zahnuté násadce WP-64 M / WP-64 MU / WP-68 MU / WP-68 M. Násadec HP-44 M Návod k použití Zahnuté násadce WP-64 M / WP-64 MU / WP-68 MU / WP-68 M Násadec HP-44 M Symboly W&H 2 VAROVÁNÍ! (Činnosti, při nichž může dojít ke zranění.) POZOR! Důležité pokyny! (Při nedodržení těchto

Více

Obsah. 1 Pokyny pro uživatele. Výrobce: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.com

Obsah. 1 Pokyny pro uživatele. Výrobce: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.com Návod k použití INTRA LUX Head 3 LD - REF 0.549.3720 INTRA LUX Head 3 LDSY - REF 0.549.3750 Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Výrobce: Kaltenbach

Více

Profi S # 40140. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany. Čeština English Français.

Profi S # 40140. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany. Čeština English Français. Profi S Čeština English Français Dansk Čeština Slovenčina Nederlands Italiano Norsk Svenska Magyar Hrvatski Slovenščina Româneşte Български Bosanski Srpski # 40140 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 ACD SUBID : 000000009679 Verze 5 Datum vydání 23.12.2008 Datum revize 18.12.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 ACD SUBID : 000000009679 Verze 5 Datum vydání 23.12.2008 Datum revize 18.12. 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE Identifikace látky/přípravku Název výrobku : Použití látky/přípravku : Koncentrát fotografické vývojky Identifikace společnosti/podniku Agfa

Více

GS 501. Návod k obsluze

GS 501. Návod k obsluze GS 501 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom CS Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon +49(0)7542/402-0 Telefon: 323 604 536-7 Telefax

Více

Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO. č. 6500-0000. Návod k obsluze

Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO. č. 6500-0000. Návod k obsluze Překlad z originálního dokumentu jako služba firmy DT&SHOP. SYMPRO č. 6500-0000 Návod k obsluze ČESKY SYMPRO 6500-0000 Obsah Návod.....5 Symboly......5 Pokyny pro uživatele......6 Návod k obsluze 1.

Více

Pokyny k péči ESTETICA E70. Vždy na bezpečné straně.

Pokyny k péči ESTETICA E70. Vždy na bezpečné straně. Pokyny k péči ESTETICA E70 Vždy na bezpečné straně. Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach, Německo Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Výrobce: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Modrá skalice

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Modrá skalice Datum prvního vydání: 19.1.1998 1/12 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikátor výrobku Obchodní název: modrá skalice Další názvy látky/přípravku: síran měďnatý 1.2 Příslušná

Více

PRIME&BOND NT Dentální adhezívum na bázi Nano-Technologie

PRIME&BOND NT Dentální adhezívum na bázi Nano-Technologie Návod k použití PRIME&BOND NT Dentální adhezívum na bázi Nano-Technologie Prime&Bond NT je univerzální adhezivní prostředek spojující účinek primeru i bondu, vážící kompozitní a kompomerní materiály k

Více

Návod k použití PROPHYflex perio tip Starter Set Refill PROPHYflex perio tip

Návod k použití PROPHYflex perio tip Starter Set Refill PROPHYflex perio tip Návod k použití PROPHYflex perio tip Starter Set - 1.010.0817 Refill PROPHYflex perio tip - 1.010.0287 Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Zásobníkový ohřívač teplé vody Logalux LT35 LT300 Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 7 747 0 543-09/006 CZ Obsah Všeobecné informace........................................

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání :

BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání : podle nařízení(es) č. 107/2006 a č. 1272/2008 1 / Název výrobku: NUTRIBOR 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce: 1.1 Identifikace látky nebo přípravku/obchodní název přípravku: Směs

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

Sikaflex - 20 AT. Technický list Sikaflex - 20 AT strana 1/5 11/2002. Těsnění spár. Druh. Použití. Přednosti. www.sika-diamondfloor.

Sikaflex - 20 AT. Technický list Sikaflex - 20 AT strana 1/5 11/2002. Těsnění spár. Druh. Použití. Přednosti. www.sika-diamondfloor. Technický list Sikaflex - 20 strana 1/5 Těsnění spár Sikaflex - 20 Druh Elastická jednosložková těsnící hmota na bázi PUR-hybridu k utěsnění spár u pozemních staveb. Sikaflex-20 je těsnící hmota pro utěsnění

Více

METAPEX Kalcium hydroxid s iodoformem

METAPEX Kalcium hydroxid s iodoformem METAPEX Kalcium hydroxid s iodoformem Aplikace exponovaná pulpa při překrývání pulpy a pulpotomii průsak kanálků apexifikace formace tvrdotkáňové bariéry výplňový materiál pro kořenové kanálky po příprave

Více

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 CK SOL

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 CK SOL Datum vydání: 15.3.2008 Datum revize: 16.10.2012 revidována verze z 1.4.2009 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: CK sol Identifikační číslo: nemá Číslo CAS:

Více

Návod k použití ESTETICA E30. Vždy na bezpečné straně.

Návod k použití ESTETICA E30. Vždy na bezpečné straně. Návod k použití ESTETICA E30 Vždy na bezpečné straně. Výrobce: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.com Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351

Více

Peak Universal Bond v lahvičce A Peak SE

Peak Universal Bond v lahvičce A Peak SE Peak Universal Bond v lahvičce A Peak SE Bondovací adhezivní systém s Chlorhexidinem (02%) Může zajistit dlouhodobou pevnost bondu* *Údaje v návodu Popis: Peak Universal Bond je bondovací pryskyřice dodávaná

Více

Návod k použití Chirurgie

Návod k použití Chirurgie Návod k použití Chirurgie Násadce S-9, S-10, S-11, SL-11, S-12 Kolénkové násadce WS-56 E, WS-75 E/KM, WS-92 E/3 Obsah W&H symboly..............................................................................................

Více

Sikaflex - PRO 3WF. Technický list Sikaflex - PRO 3WF strana 1/7 11/2002. Druh. Použití

Sikaflex - PRO 3WF. Technický list Sikaflex - PRO 3WF strana 1/7 11/2002. Druh. Použití Technický list Sikaflex - PRO 3WF strana 1/7 Těsnění spár Sikaflex - PRO 3WF Druh Trvale elastická 1-komponentní těsnící hmota, na polyuretanové bázi vyznačující se velmi dobrou mechanickou a chemickou

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Corsodyl 2 mg/ml roztok pro ústní výplach chlorhexidini digluconas

Příbalová informace: informace pro pacienta. Corsodyl 2 mg/ml roztok pro ústní výplach chlorhexidini digluconas sp.zn. sukls108682/2012 a sp.zn. sukls64237/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Corsodyl 2 mg/ml roztok pro ústní výplach chlorhexidini digluconas Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více

OPTIFLUX 1000 Příručka

OPTIFLUX 1000 Příručka OPTIFLUX 1000 Příručka Snímač magneticko-indukčního průtokoměru vmezipřírubovém provedení Tato dokumentace je kompletní pouze v případě, že je doplněna příslušnou dokumentací pro převodník. KROHNE : Ediční

Více

Cafitesse 120. Next Generation. Návod k použití 595213702 2014-03

Cafitesse 120. Next Generation. Návod k použití 595213702 2014-03 Cafitesse 120 Next Generation Návod k použití 595213702 2014-03 Copyright 2014 D.E. Master Blenders 1753, Holandsko Originální verze návodu k použití je verze anglická. Ostatní jazyky jsou překladem originálního

Více

Modulární nástroje pro miniinvazivní chirurgii ø 5 mm a 10 mm Návod k obsluze

Modulární nástroje pro miniinvazivní chirurgii ø 5 mm a 10 mm Návod k obsluze Modulární nástroje pro miniinvazivní chirurgii ø 5 mm a 10 mm Návod k obsluze Obsah 1.0 Směrnice EEC 93/42 3 1.1 Záruční podmínky 3 2.0 Popis nástrojů 4 2.1 Vyobrazení nástrojů a popis částí 4 2.2 Objednávací

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi KaVo PROPHYpearls neutral / KaVo PROPHYpearls mint / KaVo PROPHYpearls

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

BIO FIX Datum vydání: 8.11.2012 Datum revize: - Verze A

BIO FIX Datum vydání: 8.11.2012 Datum revize: - Verze A 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky nebo přípravku: peroxihydrát uhličitanu sodného 1.2 Příslušná použití

Více

Obsah OBSAH. Vysvětlení symbolů... 3. Všeobecná bezpečnostní upozornění... 4. Vhodný personál... 4. Vlastnosti... 5. Záruka/ručení za vady...

Obsah OBSAH. Vysvětlení symbolů... 3. Všeobecná bezpečnostní upozornění... 4. Vhodný personál... 4. Vlastnosti... 5. Záruka/ručení za vady... _Návod k použití OBSAH weiß nichtcs Obsah Vysvětlení symbolů..................................... 3 Všeobecná bezpečnostní upozornění...................... 4 Vhodný personál........................................

Více

JISKRA Datum vydání: 10.12.2008 Datum revize: 09.10.2014 Verze D

JISKRA Datum vydání: 10.12.2008 Datum revize: 09.10.2014 Verze D ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky nebo přípravku: síran hlinitý Registrační číslo REACH: 01-2119531538-36-xxxx

Více

Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu. Bene Check Plus - Návod k použití

Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu. Bene Check Plus - Návod k použití Náhradní testovací pásky do přístroje na měření cholesterolu Bene Check Plus - Návod k použití Určeno pouze pro použití s měřicím přístrojem BENE CHECK PLUS MULTI-MONITORING METER pro testování hladiny

Více

Návod k obsluze zvlhčovače vzduchu HERA

Návod k obsluze zvlhčovače vzduchu HERA Návod k obsluze zvlhčovače vzduchu HERA CZ Děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z řady kvalitních výrobků značky Stylies. Věříme, že vám zvlhčovač vzduchu HERA přinese potěšení a zlepší kvalitu vzduchu

Více

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH

ZH 0010 / ZH 0020 / ZH Zavařovací hrnec Hrniec na zaváranie Garnek do pasteryzacji Sterilizēšanas katls Canning pot Einkochautomat CZ SK PL LV EN DE PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Concept a přejeme

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu MONO

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu MONO Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu MONO Obr. 1 Obr. 2 Otevřít - Zavřít Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3.

Více

1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr

1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Technický list Datum vydání 06/2011 Identifikační č.: 02 08 01 03 001 0 000012 1-komponentní polyuretanový vysoce elastický nátěr Popis výrobku je 1-komponentní, vysoce elastický polyuretanový nátěr, s

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

Servoperl Royal / Servoperl Royal schnell

Servoperl Royal / Servoperl Royal schnell ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Registrační číslo nerelevantní - směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: spárovací

Více

RUCE PLOCHY SPECIÁLNÍ OBLASTI NÁSTROJE. GREEN&CLEAN Dezinfekce. Hygiena

RUCE PLOCHY SPECIÁLNÍ OBLASTI NÁSTROJE. GREEN&CLEAN Dezinfekce. Hygiena RUCE PLOCHY SPECIÁLNÍ OBLASTI NÁSTROJE GREEN&CLEAN Dezinfekce Cištení ˇ ˇ Hygiena GREEN&CLEAN HD Ošetřující přípravek ke vtírání do kůže k hygienické dezinfekci rukou a chirurgické dezinfekci rukou a předloktí

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

Profin zdvihový kolénkový násadec světelný WA-67/1,1 LT Profin zdvihový kolénkový násadec nesvětelný WA-67/1,1 A

Profin zdvihový kolénkový násadec světelný WA-67/1,1 LT Profin zdvihový kolénkový násadec nesvětelný WA-67/1,1 A str. 1 Návod k použití Profin zdvihový kolénkový násadec světelný WA-67/1,1 LT Profin zdvihový kolénkový násadec nesvětelný WA-67/1,1 A str. 2 Symboly W&H Varování! (Činnosti při nichž může dojít ke zranění)

Více

SLOŽENÍ Stroncium-aluminium-sodium-fluoro-fosforo silikátové sklo Titan dioxid (pouze v opákní verzi) Koiniciátor polymerace

SLOŽENÍ Stroncium-aluminium-sodium-fluoro-fosforo silikátové sklo Titan dioxid (pouze v opákní verzi) Koiniciátor polymerace Návod k použití Dyract Cem Plus Chemicky tuhnoucí kompomerní fixační cement Dyract Cem Plus - fixační cement pro použití ve stomatologii - spojuje hlavní výhody skloionomerních cementů - vazbu k zubní

Více

Bezpečnostní list vypracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, příl. II. Okatmos RF 220

Bezpečnostní list vypracovaný podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, příl. II. Okatmos RF 220 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku Registrační číslo nerelevantní - směs 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Stavebnictví

Více

MV 4 MV 4 Premium. www.kaercher.com/register-and-win 59653160 03/14

MV 4 MV 4 Premium. www.kaercher.com/register-and-win 59653160 03/14 MV 4 MV 4 Premium Deutsch 5 English 11 Français 17 Italiano 24 Nederlands 30 Español 36 Português 42 Dansk 48 Norsk 54 Svenska 60 Suomi 66 Ελληνικά 72 Türkçe 79 Русский 85 Magyar 93 Čeština 99 Slovenščina

Více

Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português Dansk Norsk Svenska Suomi Ελληνικά Руccкий Magyar Čeština Slovenščina Polski

Deutsch English Français Italiano Nederlands Español Português Dansk Norsk Svenska Suomi Ελληνικά Руccкий Magyar Čeština Slovenščina Polski Deutsch 3 English 7 Français 11 Italiano 15 Nederlands 19 Español 23 Português 27 Dansk 31 Norsk 35 Svenska 39 Suomi 43 Ελληνικά 47 Руccкий 51 Magyar 56 Čeština 60 Slovenščina 64 Polski 68 Româneşte 73

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 453/2010 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Obchodní název přípravku: AQATEX HP 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kapalná složka pro

Více

Technický list Sikagard ElastoColor W / strana 2/4 11/2002

Technický list Sikagard ElastoColor W / strana 2/4 11/2002 Technický list Sikagard ElastoColor W / strana 1/4 Ochranný nátěr Sikagard ElastoColor W Druh Sikagard Elastocolor W je 1-komp. flexibilní nátěr na akrylstyrénakrylátové bázi pro ochranu a barevné sjednocení

Více

Sikagard 63 N. 2-komponentní disperzní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic.

Sikagard 63 N. 2-komponentní disperzní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic. Technický list Sikagard 63 N / strana 1/6 Ochranný nátěr/ Epoxid. disperze Druh Sikagard 63 N 2-komponentní disperzní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic. Použití Sikagard 63 N se používá jako ochranný

Více

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1

Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 630 4976 05/003 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Bivalentního zásobníkového ohřívače vody SM300/1 Před zahájením montáže a údržby pečlivě pročtěte! Úvodem K tomuto návodu Přístroj odpovídá

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

LW 220. Pračka vzduchu Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com

LW 220. Pračka vzduchu Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com LW 220 CZ z Pračka vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com ČESKY Obsah 1. K seznámení... 3 2. Použití v souladu s určením... 4 3. Bezpečnostní pokyny...

Více

Register and win! www.karcher.com K 2.100 K 2.199

Register and win! www.karcher.com K 2.100 K 2.199 K 2.100 K 2.199 Deutsch 3 English 10 Français 16 Italiano 23 Nederlands 30 Español 37 Português 44 Dansk 51 Norsk 57 Svenska 63 Suomi 69 Ελληνικά 75 Türkçe 82 Русский 89 Magyar 96 Čeština 103 Slovenščina

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo REACH Číslo SDS 1.005.5981 Datum vydání Číslo verze

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO HYDRAULICKÝ VÁLEC

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO HYDRAULICKÝ VÁLEC BRANO a.s, 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 318, 553 632 345 fax:+420/ 553 632 407, 553 632 151 http://www.brano.eu info@brano.eu NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ

Více

KaVo ESTETICA E70. Stručný návod k obsluze.

KaVo ESTETICA E70. Stručný návod k obsluze. KaVo ESTETICA E70 Stručný návod k obsluze. Obsah Přehled stručný návod k obsluze Strana Přehled - ESTETICA E70, strana lékaře 4 5 Obsluha křesla pro pacienty 6 7 Opěrka hlavy s motorem 8 Část pro pacienta

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T podle nařízení ES č. 1907/2006 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku: Identifikace látky nebo směsi: Doporučený účel použití: Identifikace společnosti nebo podniku: FLEGCAPILAR Kapilární sprej aerosol Určeno pouze pro

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 CS NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÝ PŘÍMOTOP TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-CS Obsah Pokyny k návodu k obsluze... 1 Bezpečnost... 2 Informace o přístroji... 3 Transport a skladování...

Více

Vinylsiloxanéterová otiskovací hmota dle ISO 4823

Vinylsiloxanéterová otiskovací hmota dle ISO 4823 soft soft Light Light POPIS VÝROBKU Vinylsiloxanéterová otiskovací hmota dle ISO 4823 Výrobky jsou adičně tuhnoucí, elastomerické otiskovací hmoty typu vinylpolisiloxan a polyéter. Jsou charakteristické

Více

Deutsch English Français Dansk Čeština Slovenčina Italiano Magyar Hrvatski Slovenščina Bosanski

Deutsch English Français Dansk Čeština Slovenčina Italiano Magyar Hrvatski Slovenščina Bosanski ½ PRO Deutsch English Français Dansk Čeština Slovenčina Italiano Magyar Hrvatski Slovenščina Bosanski 3 12 20 29 37 45 53 61 69 77 85 # 75130 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen

Více

Návod na obsluhu. Obr. 1. Litinová kamna Wien

Návod na obsluhu. Obr. 1. Litinová kamna Wien Návod na obsluhu Obr. 1 Litinová kamna Wien 1 Obr. 1 sekundární vzduch zapnuto - vypnuto Obr. 2 Zapnuto - vypnuto Regulace vzduchu (primární vzduch / sekundární vzduch) Obsah: 1. Techn. údaje str. 1 2.

Více

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Sikafloor -264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel.

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr. Sikafloor -264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice, bez rozpouštědel. Technický list Vydání 11/2011 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000002 2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr na bázi epoxidové pryskyřice,

Více

Hlavice kloubu Spojka Dlaha

Hlavice kloubu Spojka Dlaha Pracovní postup pro výrobu: Pomůcka proti chrápání Video zobrazující výrobu Silensoru najdete na: www.erkodent.com > Service > Video V případě prudkých pohybů během spánku mohou dolní hlavice kloubu spojkami

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1. Stila

Návod na obsluhu. Fig. 1. Stila Návod na obsluhu Fig. 1 Stila 3 Obr. 1 Obr. 2 regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Technické údaje str. 2 2. Důležité informace str. 2 3. Obsluha krbových kamen str. 3 4. Přehled nejdůležitějších

Více

Vypracoval: Mojca Stražišar Šumer Datum: Schválil: Datum: Podpis: 17.11.2003 Podpis:

Vypracoval: Mojca Stražišar Šumer Datum: Schválil: Datum: Podpis: 17.11.2003 Podpis: (dle nařízení ES č.1907/2006) Stran: 1/8 Vypracoval: Mojca Stražišar Šumer Datum: Schválil: Datum: Podpis: 17.11.2003 Podpis: Nositel dokumentu: Pobočka/Sektor: Provozovna/Oddělení: 1. IDENTIFIKACE LÁTKY

Více

Umývací zařízení dílů

Umývací zařízení dílů BIO-CIRCLE Návod na použití Strana 1 / 9 Umývací zařízení dílů CB Chemie und Biotechnologie GmbH Gütersloh Dovoz a distribuce pro ČR: BIOCHEM CLINTECH s.r.o., Hviezdoslavova 1096/29, 627 00 Brno Tel.:

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu MC 120, MC 122, MC 129, MC 124, MC 125, MC 126 05/2014 (5/2007)

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

PROFESIONÁLNÍ UV NEHTOVÉ STUDIO NÁVOD K POUŽITÍ

PROFESIONÁLNÍ UV NEHTOVÉ STUDIO NÁVOD K POUŽITÍ PROFESIONÁLNÍ UV NEHTOVÉ STUDIO NÁVOD K POUŽITÍ Vážená zákaznice, gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Pečlivě si přečtěte tento návod před prvním použitím, návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Více