Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/ aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání"

Transkript

1 Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb

2 Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů V praxi dochází k situacím, kdy je nezbytné, aby elektroinstalace procházely z jednoho požárního úseku do druhého. V těchto případech je nutné, aby hodnoty požární odolnosti a celistvosti dělících stavebních konstrukcí byly zachovány. Optimální řešení skýtá systém PROMASTOP, který lze aplikovat dle daných podmínek. Kabelové přepážky Kabelové přepážky PROMASTOP uzavírají otvory potřebné pro průchod kabelů stěnami a stropy a v případě požáru zabraňují rozšíření kouře a ohně do dalších požárních úseků, únikových cest, chodeb, schodišťových prostorů atd. V zásadě je třeba rozlišit deskové přepážky PROMASTOP, zděné přepážky PROMASTOP a těsnící systémy PROMASTOP. U deskových přepážek PROMASTOP se vedle přesně defi novaných desek z minerální vlny používají požárně ochranné stěrkové hmoty a nátěry, které jsou nanášeny na desky z minerální vlny s předepsaným přesahem na okolní konstrukce a prostupující instalace (kabely, kabelové lávky, kabelové žlaby): PROMASTOP -I - zpěňující požárně ochranná stěrková hmota, která při teplotě cca 80 C začíná pěnit s nárůstem objemu až : a vytvoří na površích chráněných konstrukcí a instalací tepelně izolační vrstvu. PROMASEAL -A spray - na bázi směsí disperze akrylátu, působí endotermně. Stěrka vytvoří po aplikaci pružnou membránu, která snáší dilatační pohyby, je odolná povětrnosti, agresivním chemickým látkám a vlhkosti. Přepážky jsou kouřotěsné a tlakotěsné. PROMASTOP -CC - speciální hybridní požárně ochranný nátěr na vodní bázi, který kombinuje zpěňující a ablativní vlastnosti. Je odolný vůči povětrnostním podmínkám, agresivním chemickým látkám a vlhkosti. Zděná přepážka PROMASTOP se vytváří ze speciální požárně ochranné malty, která je na stavbu dodávána v suchém stavu v pytlích a na stavbě se smícháním s přesným množstvím vody vytvoří optimálně tvárná malta. V místě kabelů je doplněna tmelem PROMASEAL -AG. Kabelové ucpávky PROMASEAL využívají různých specifi ckých vlastností protipožárních tmelů PROMASEAL -A a PROMASEAL -AG. Tyto ucpávky jsou vhodné pro prostupy menších rozměrů se speciálními požadavky. Kabelová polštářová přepážka PROMASTOP je sestavena z protipožárních polštářů se zpěňující hmotou, která při požáru asi čtyřnásobně zvětší svůj objem. Výhodou tohoto systém je snadná montáž a demontáž a možnost opětovného použití polštářů v případě, že nebyly předtím aktivovány.

3 Obsah 0.0 Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I Desková přepážka PROMASTOP -I Kabelová desková přepážka PROMASEAL -A spray Kabelová desková přepážka PROMASEAL -A spray Kabelová desková přepážka PROMASTOP -CC Kabelová desková přepážka PROMASTOP -CC Zděná kabelová přepážka PROMASTOP -M Kabelová přepážka PROMASTOP -B systém stavebních tvarovek Kabelová ucpávka PROMASTOP -P systém těsnicích zátek....0 Polštářová kabelová přepážka PROMASTOP....0 Kabelová ucpávka PROMASEAL -A....0 Kabelová ucpávka PROMASEAL -AG.... Kabelová ucpávka PROMASEAL -AG PROMASTOP -CC nátěr pro retardaci šíření plamene po kabelech... 8 Referenční fotografie... 9

4 Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I EI 90 až EI a masivní stěna d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m b lehká příčka d 00 mm c šachtová příčka d 9 mm masivní strop d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m prostupující instalace a podpěrné konstrukce: a oplášťované kabely o průměru 80 mm b neoplášťované kabely o průměru mm c kabelový vázaný svazek o průměru 00 mm vytvořený z jednotlivých oplášťovaných kabelů o průměru mm d kabelové rošty a žlaby z oceli nebo nerezové oceli deska z minerální vlny, tloušťka x 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m, třída reakce na oheň A, bod tání 000 C PROMASTOP -I požárně ochranná stěrková hmota, tloušťka suché vrstvy: a mm na ploše přepážky b mm na instalacích a podpěrných konstrukcích () identifi kační štítek Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č a b 00 I. EI x 00 0 kabelová přepážka v masivní stěně (I.), lehké příčce (II.) a šachtové příčce (III.) 0 III. EI 90 b a b a a 00 x 00 Detail B kabelová přepážka v masivním stropě EI 0 Stav k II. EI 0 00 a b c x 00 0 b x 00 0 Podle ČSN EN 0-: EI 80 pro vestavbu do masivních stěn d 0 mm. EI 0 pro vestavbu do masivních stěn a lehkých příček d 00 mm. EI 90 pro vestavbu do šachtových příček d 9 mm. EI 0 pro vestavbu do masivních stropů d 0 mm. Požárně dělicí konstrukce musí vykazovat odpovídající požární odolnost EI (t). Výhody na první pohled: možnost instalace v lehké i šachtové příčce rozměr přepážky 00 x 00 mm, resp. 00 x 00 mm ve stropní konstrukci může být délka přepážky libovolná za předpokladu, že poměr délky obvodu přepážky ku ploše přepážky nebude menší než, :. celková plocha průřezu kabelů a svazků kabelů - průřez jádra, izolace, obalu i pláště 0% plochy otvoru kabelovou přepážku nelze použít pro holé a duté vodiče vestavbu jiných instalací je nutné konzultovat s technickým oddělením. Kabelová přepážka PROMASTOP -I je určena do interiéru budov, bez zatížení chemickými látkami. Aplikaci je nutné provádět při okolní teplotě a teplotě povrchu konstrukcí v rozmezí + C až + 0 C. Doba vytvrzení vrstvy stěrky mm je cca za hodin při okolní teplotě 0 C a relativní vzdušné vlhkosti %. Stěrku je nutné před použitím dobře rozmíchat. V případě potřeby je možné ji zředit čistou vodou cca 0, l/kbelík s obsahem, kg. Provedení kabelové přepážky v masivní stěně s tloušťkou 0 mm (I.), v masivní stěně nebo lehké příčce s tloušťkou 00 mm (II.), v šachtové příčce s tloušťkou 9 mm (III.). Otvor je vyplněn deskami z minerální vlny (), jejichž vnější plochy jsou včetně přesahu na stěnu 0 mm opatřeny stěrkou () v tloušťce suché vrstvy mm. Prostupující kabely (a, b), kabelové svazky (c), kabelové rošty a žlaby (d) jsou opatřeny stěrkou () v tloušťce suché vrstvy mm do vzdálenosti 00 mm na obě strany od vnějšího líce přepážky. Detail B Provedení kabelové přepážky v masivním stropě s tloušťkou 0 mm je stejné jako v masivní stěně dle detailu A (I.). Spotřeba Pro dosažení tloušťky suché vrstvy mm:,9 -,0 kg/m stěrky, tj. cca, mm mokré vrstvy. instalace () a ostění otvoru zbavit prachu, mastnoty a jiných nečistot ostění nebo řezné hrany desek () opatřit stěrkou () osadit desky z minerální vlny () těsně kolem instalací (), malířskou páskou vymezit stěrkované plochy vnější plochy desek z minerální vlny opatřit stěrkou (a) včetně přesahu 0 mm na okolní konstrukci prostupující kabely a kabelové rošty () opatřit stěrkou (b) do vzdálenosti 00 mm na obě strany od líce přepážky vyplnit a nalepit identifikační štítek přepážky.

5 Desková přepážka PROMASTOP -I EI EI 0 0. masivní stěna nebo lehká příčka d 00 mm masivní strop d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m prostupující instalace a podpěrné konstrukce: a oplášťované kabely o průměru 80 mm b neoplášťované kabely o průměru mm c kabelový vázaný svazek o průměru 00 mm vytvořený z jednotlivých oplášťovaných kabelů o průměru mm d kabelové rošty a žlaby z oceli nebo nerezové oceli deska z minerální vlny, tloušťka 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m, třída reakce na oheň A, bod tání 000 C PROMASTOP -I požárně ochranná stěrková hmota, tloušťka suché vrstvy: a mm na ploše přepážky b mm na instalacích a podpěrných konstrukcích identifi kační štítek Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č Podle ČSN EN 0-: EI 0 pro vestavbu do masivních stěn a lehkých příček d 00 mm. EI pro vestavbu do masivních stropů 0 mm. EI 0 pro vestavbu do masivních stropů 0 mm - platí pouze pro instalace a a d. a b 0 Požárně dělicí konstrukce musí vykazovat odpovídající požární odolnost EI (t). Výhody na první pohled velké rozměry při tloušťce přepážky jen 0 mm snadná montáž, demontáž a ošetření dodatečně instalovaných kabelů rozměr přepážky 00 x 00 mm, ve stropní konstrukci může být délka 00 x 00 přepážky libovolná za předpokladu, že poměr délky obvodu přepážky ku ploše přepážky nebude menší než, :. celková plocha průřezu kabelů a svazků kabelů - průřez jádra, izolace, obalu i pláště 0% plochy otvoru kabelovou přepážku nelze použít pro holé a duté vodiče vestavbu jiných instalací je nutné konzultovat s technickým oddělením Kabelová přepážka PROMASTOP -I je určena pro požární utěsnění prostupů kabelů, kabelových svazků a jejich podpěrných konstrukcí v interiéru budov, bez zatížení chemickými látkami. Aplikaci je nutné provádět při okolní teplotě a teplotě povrchu konstrukcí v rozmezí + C až + 0 C. Doba vytvrzení vrstvy stěrky mm je cca za hodin při okolní teplotě 0 C a relativní vzdušné vlh- 00 kosti %. Stěrku je nutné před použitím dobře rozmíchat. V případě potřeby je možné ji zředit čistou vodou cca 0, l/kbelík s obsahem, kg. kabelová přepážka ve stěně Provedení kabelové přepážky v masivní stěně nebo lehké příčce s tloušťkou 00 mm. Otvor je vyplněn deskou z minerální vlny (), která je z obou stran včetně přesahu na stěnu 0 mm opatřena stěrkou () v tloušťce suché vrstvy mm. Prostupující kabely (a, b), kabelové svazky (c), kabelové rošty a žlaby (d) jsou opatřeny stěrkou () v tloušťce suché vrstvy mm do vzdá- lenosti 00 mm na obě strany od vnějšího líce přepážky. Detail B b a Provedení kabelové přepážky v masivním stropě s tloušťkou 0 mm je stejné jako ve stěnách dle detailu A. Spotřeba Pro dosažení tloušťky suché vrstvy mm:,9 -,0 kg/m stěrky, tj. cca, mm mokré vrstvy. instalace () a ostění otvoru zbavit prachu, mastnoty a jiných nečistot ostění nebo řezné hrany desky () opatřit stěrkou () osadit desky z minerální vlny () těsně kolem instalací (), případné mezery důkladně vyplnit minerální vlnou malířskou páskou vymezit stěrkované plochy 00 x 00 vnější plochy desky z minerální vlny opatřit stěrkou (a) včetně přesahu 0 mm na okolní konstrukci prostupující kabely a kabelové rošty () opatřit stěrkou (b) do vzdálenosti Detail B kabelová přepážka ve stropu 00 mm na obě strany od líce přepážky vyplnit a nalepit identifi kační štítek přepážky. Stav k.. 0

6 Kabelová desková přepážka PROMASEAL -A spray EI 90 až EI a masivní stěna d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m b lehká šachtová příčka d 80 mm masivní strop d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m prostupující instalace a podpěrné konstrukce: a oplášťované kabely o průměru 80 mm b neoplášťované kabely o průměru mm c kabelový vázaný svazek o průměru 00 mm vytvořený z jednotlivých oplášťovaných kabelů o průměru mm d kabelové rošty a žlaby z oceli nebo nerezové oceli desky z minerální vlny, tloušťka x0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m, třída reakce na oheň A, bod tání 000 C PROMASEAL -A spray - požárně ochranná stěrková hmota, tloušťka suché vrstvy mm identifi kační štítek 0 kabelová přepážka v masivní stěně EI Detail B kabelová přepážka v šachtové příčce EI x 00 Detail C kabelová přepážka v masivním stropě EI 80 Stav k a b x x Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. 0. Podle ČSN EN 0-: EI 0 pro vestavbu do masivních stěn d 0 mm EI 90 pro vestavbu do lehkých šachtových příček d 9 mm EI 80 pro vestavbu do masivních stropů d 0 mm Požárně dělicí konstrukce musí vykazovat odpovídající požární odolnost EI (t). Výhody na první pohled: odolnost proti vodě a vlhkosti, vhodná do venkovního prostředí odolnost proti agresivním chemickým látkám kouřotěsnost, tlakotěsnost a vodotěsnost trvalá pružnost stěrkové hmoty rozměr přepážky 00 x 00 mm, resp. 00 x 00 mm celková plocha průřezu kabelů a svazků kabelů - průřez jádra, izolace, obalu i pláště 0% plochy otvoru kabelovou přepážku nelze použít pro holé a duté vodiče vestavbu jiných instalací je nutné konzultovat s technickým oddělením. Kabelová přepážka PROMASEAL -A spray je určena pro požární utěsnění prostupů kabelů, kabelových svazků a jejich podpěrných konstrukcí v interiéru i exteriéru. Aplikaci je nutné provádět při okolní teplotě a teplotě povrchu konstrukcí v rozmezí + C až + 0 C. Doba vytvrzení vrstvy stěrky mm je cca za hodin při okolní teplotě 0 C a relativní vzdušné vlhkosti %, uvedené vlastnosti lze deklarovat po 0 dnech zrání. V době zrání je nutné stěrku chránit před zvýšenou vlhkostí, vodou a mrazem. Stěrku je nutné před použitím dobře rozmíchat a není nutné ji ředit. Detaily A a B Provedení kabelové přepážky v masivní stěně (a) a lehké šachtové příčce (b). Otvor je vyplněn deskami z minerální vlny (), jejichž vnější plochy jsou včetně přesahu na stěnu 0 mm opatřeny stěrkou () v tloušťce suché vrstvy mm. Prostupující kabely, kabelové svazky a kabelové rošty a žlaby () jsou opatřeny stěrkou () také v tloušťce suché vrstvy mm do vzdálenosti 00 mm na obě strany od vnějšího líce přepážky. Detail C Provedení kabelové přepážky v masivním stropě () je stejné jako v šachtové příčce dle detailu B. Spotřeba Pro dosažení suché vrstvy stěrky v tl. mm: cca,9 -, kg/m stěrky, tj. cca, mm mokré vrstvy. instalace () a ostění otvoru zbavit prachu, mastnoty a jiných nečistot ostění nebo řezné hrany desek () opatřit stěrkou () osadit desky z minerální vlny () těsně kolem instalací (), případné mezery důkladně vyplnit minerální vlnou malířskou páskou vymezit stěrkované plochy vnější plochy desky z minerální vlny opatřit stěrkou () včetně přesahu 0 mm na okolní konstrukci prostupující kabely a kabelové rošty () opatřit stěrkou () do vzdálenosti 00 mm na obě strany od líce přepážky vyplnit a nalepit identifi kační štítek přepážky.

7 Kabelová desková přepážka PROMASEAL -A spray EI EI lehká šachtová příčka d mm lehká šachtová příčka d 80 mm prostupující instalace a podpěrné konstrukce: a oplášťované kabely o průměru 80 mm b neoplášťované kabely o průměru mm c kabelový vázaný svazek o průměru 00 mm vytvořený z jednotlivých oplášťovaných kabelů o průměru mm d kabelové rošty a žlaby z oceli nebo nerezové oceli deska z minerální vlny, objemová hmotnost 0 kg/m, třída reakce na oheň A, bod tání 000 C, tloušťka: a 0 mm a b 80 mm PROMASEAL -A spray - požárně ochranná stěrková hmota, tloušťka suché vrstvy mm identifi kační štítek a kabelová přepážka v šachtové příčce tloušťky mm EI b nebo 00 x x 00 Úřední doklad: Protokol o klasifikaci č. 0. Podle ČSN EN 0-: EI pro vestavbu do lehkých šachtových příček d mm. EI 0 pro vestavbu do lehkých šachtových příček d 80 mm. Požárně dělicí konstrukce musí vykazovat odpovídající požární odolnost EI (t). Výhody na první pohled: velké rozměry a malá tloušťka přepážky odolnost proti vodě a vlhkosti odolnost proti agresivním chemickým látkám kouřotěsnost, tlakotěsnost a vodotěsnost trvalá pružnost stěrkové hmoty rozměr přepážky 00 x 00 mm celková plocha průřezu kabelů a svazků kabelů - průřez jádra, izolace, obalu i pláště 0% plochy otvoru kabelovou přepážku nelze použít pro holé a duté vodiče vestavbu jiných instalací je nutné konzultovat s technickým oddělením. Kabelová přepážka PROMASEAL -A spray je určena pro požární utěsnění prostupů kabelů, kabelových svazků a jejich podpěrných konstrukcí v interiéru i exteriéru. Aplikaci je nutné provádět při okolní teplotě a teplotě povrchu konstrukcí v rozmezí + C až + 0 C. Doba vytvrzení vrstvy stěrky mm je cca za hodin při okolní teplotě 0 C a relativní vzdušné vlhkosti %, uvedené vlastnosti lze deklarovat po 0 dnech zrání. V době zrání je nutné stěrku chránit před zvýšenou vlhkostí, vodou a mrazem. Stěrku je nutné před použitím dobře rozmíchat a není nutné ji ředit. Detaily A a B Provedení kabelové přepážky v lehkých šachtových příčkách ( a ). Otvor je vyplněn deskou z minerální vlny (a nebo b), jejíž vnější plochy a řezné hrany jsou opatřeny stěrkou () v tloušťce suché vrstvy mm. Prostupující kabely, kabelové svazky a kabelové rošty a žlaby () jsou opatřeny stěrkou () také v tloušťce suché vrstvy mm do vzdálenosti 00 mm na obě strany od vnějšího líce přepážky. Spotřeba Pro dosažení tloušťky suché vrstvy mm:,9 -, kg/m stěrky, tj. cca, mm mokré vrstvy. instalace () a ostění otvoru zbavit prachu, mastnoty a jiných nečistot ostění nebo řeznou hranu desek () opatřit stěrkou () osadit desku z minerální vlny () těsně kolem instalací (), případné mezery důkladně vyplnit minerální vlnou malířskou páskou vymezit stěrkované plochy vnější plochy desky z minerální vlny opatřit stěrkou () prostupující kabely a kabelové rošty () opatřit stěrkou () do vzdálenosti 00 mm na obě strany od líce přepážky vyplnit a nalepit identifi kační štítek přepážky. 80 Detail B kabelová přepážka v šachtové příčce tloušťky 80 mm EI 0 Stav k.. 0 7

8 Kabelová desková přepážka PROMASTOP -CC EI masivní stěna nebo lehká příčka d 00 mm masivní strop d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m prostupující instalace a podpěrné konstrukce: a oplášťované kabely o průměru 80 mm b neoplášťované kabely o průměru mm c kabelový vázaný svazek o průměru 00 mm vytvořený z jednotlivých oplášťovaných kabelů o průměru mm d instalační chránička nebo trubka z oceli, mědi nebo plastu o průměru mm e kabelové rošty a žlaby z oceli nebo nerezové oceli deska z minerální vlny, tloušťka x 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m, třída reakce na oheň A, bod tání 000 C PROMASTOP -CC - požárně ochranná stěrková hmota, tloušťka suché vrstvy mm, resp. mm u instalací d identifi kační štítek Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. 000-en. H B rozměry a uspořádání 0 0 Detail B kabelová přepážka ve stěně 00 x 800 (B x H) Detail B kabelová přepážka ve stropu x 800 (B x H) 00 0 Podle ČSN EN 0-: EI 90 pro vestavbu do masivních stěn nebo lehkých příček d 00 mm a pro vestavbu do masivních stropů d 0 mm. Požárně dělicí konstrukce musí vykazovat odpovídající požární odolnost EI (t). Výhody na první pohled velké rozměry vhodné do vlhkých prostor odolnost vůči naftě a technickým olejům celková plocha průřezu kabelů a svazků kabelů - průřez jádra, izolace, obalu i pláště 0% plochy otvoru kabelovou přepážku nelze použít pro holé a duté vodiče. Jiné provedení přepážky než uvedené a vestavbu jiných instalací, je nutné konzultovat s naším technickým oddělením. Aplikaci je nutné provádět při okolní teplotě a teplotě povrchu konstrukcí v rozmezí + C až + 0 C. Doba vytvrzení vrstvy stěrky mm je cca za 8 hodin při okolní teplotě 0 C a relativní vzdušné vlhkosti %. Stěrku je nutné před použitím dobře rozmíchat. V případě potřeby je možné ji zředit čistou vodou cca 0, l/kbelík s obsahem, kg. Maximální rozměr kabelové přepážky ve stěně i stropu 00 x 800 mm (B x H). Ve stropu může být délka přepážky H libovolná za předpokladu, že poměr délky obvodu přepážky ku ploše přepážky nebude menší než, :. Uspořádání instalací (a až d) a podpěrných konstrukcí (e) musí odpovídat detailu A. Detail B Provedení kabelové přepážky v masivní stěně nebo lehké příčce, tloušťky 00 mm. Otvor je vyplněn deskami z minerální vlny (), jejichž vnější plochy včetně řezných hran jsou opatřeny stěrkovou hmotou (). Stěrka je rovněž aplikována na prostupující instalace a popěrné konstrukce () do vzdálenosti 00 mm na obě strany od vnějšího líce přepážky. V lehkých příčkách jsou nosné profi ly příčky chráněny samotnou přepážkou nebo je možné ostění otvoru uzavřít deskami ve stejné skladbě a tloušťce jako opláštění příčky. Stěrka je aplikována v tloušťce suché vrstvy mm, resp. mm (d). Detail C Provedení kabelové přepážky v masivním stropě s tloušťkou 0 mm je stejné jako ve stěnách dle detailu B. Spotřeba Pro dosažení tloušťky suché vrstvy mm:,9 -,0 kg/m stěrky, tj. cca, mm mokré vrstvy. instalace () a ostění otvoru zbavit prachu, mastnoty a jiných nečistot, ostění otvoru nebo řezné hrany desek () opatřit stěrkou () osadit desky z minerální vlny () těsně okolo instalací () malířskou páskou vymezit přesah stěrky na instalacích () vnější plochy desek z minerální vlny opatřit stěrkou () prostupující instalace včetně kabelových roštů () opatřit stěrkou () do vzdálenosti 00 mm na obě strany od líce přepážky vyplnit a nalepit identifi kační štítek přepážky. 8 Stav k.. 0

9 Kabelová desková přepážka PROMASTOP -CC EI EI 0 0. masivní stěna nebo lehká příčka d 00 mm masivní strop d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m prostupující instalace a podpěrné konstrukce: a oplášťované kabely o průměru 80 mm b neoplášťované kabely o průměru mm c kabelový vázaný svazek o průměru 00 mm vytvořený z jednotlivých oplášťovaných kabelů o průměru mm d instalační chránička nebo trubka z oceli, mědi nebo plastu o průměru mm e kabelové rošty a žlaby z oceli nebo nerezové oceli deska z minerální vlny, objemová hmotnost 0 kg/m, třída reakce na oheň A, bod tání 000 C, tloušťka: a 0 mm, b 80 mm PROMASTOP -CC - požárně ochranná stěrková hmota, tloušťka suché vrstvy mm, resp. mm u instalací d identifi kační štítek Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. 000-en. H B rozměry a uspořádání 0 0 Detail B kabelová přepážka ve stěně a x 000 (B x H) Detail B kabelová přepážka ve stropu a b b 0 x 000 (B x H) 00 0 Podle ČSN EN 0-: Pro vestavbu do masivních stěn nebo lehkých příček d 00 mm a pro vestavbu do masivních stropů d 0 mm: EI při použití desky z minerální vlny tloušťky 0 mm (a) EI 0 při použití desky z minerální vlny tloušťky 80 mm (b ) Požárně dělicí konstrukce musí vykazovat odpovídající požární odolnost EI (t). Výhody na první pohled velké rozměry při malé tloušťce přepážky vhodné do vlhkých prostor odolnost vůči naftě a technickým olejům celková plocha průřezu kabelů a svazků kabelů - průřez jádra, izolace, obalu i pláště 0% plochy otvoru kabelovou přepážku nelze použít pro holé a duté vodiče vestavbu jiných instalací je nutné konzultovat s technickým oddělením. Aplikaci je nutné provádět při okolní teplotě a teplotě povrchu konstrukcí v rozmezí + C až + 0 C. Stěrku je nutné před použitím dobře rozmíchat. V případě potřeby je možné ji zředit čistou vodou cca 0, l/kbelík s obsahem, kg. Maximální rozměr přepážky ve stěně i stropu 0 x 000 mm (B x H). Ve stropu může být délka přepážky H libovolná za předpokladu, že poměr délky obvodu přepážky ku ploše přepážky nebude menší než,8 :. Uspořádání instalací a podpěrných konstrukcí musí odpovídat detailu A. Detail B Provedení kabelové přepážky v masivní stěně nebo lehké příčce, tloušťky 00 mm. Otvor je vyplněn deskou z minerální vlny (), jejíž vnější plochy včetně řezných hran jsou opatřeny stěrkovou hmotou (). Stěrka je rovněž aplikována na prostupující instalace a popěrné konstrukce () do vzdálenosti 00 mm na obě strany od vnějšího líce přepážky. V lehkých příčkách jsou nosné profi ly příčky chráněny samotnou přepážkou, po jejímž obvodě je stěrkou proveden přesah na konstrukci příčky mm, resp. 0 mm. Případně je možné ostění otvoru uzavřít deskami ve stejné skladbě a tloušťce jako opláštění příčky. Stěrka je aplikována v tloušťce suché vrstvy mm, resp. mm (d). Detail C Provedení kabelové přepážky v masivním stropě s tloušťkou 0 mm je stejné jako ve stěnách dle detailu B. Spotřeba Pro dosažení tloušťky suché vrstvy mm:,9 -,0 kg/m stěrky, tj. cca, mm mokré vrstvy. instalace () a ostění otvoru zbavit prachu, mastnoty a jiných nečistot, ostění otvoru nebo řezné hrany desek () opatřit stěrkou () osadit desky z minerální vlny () těsně okolo instalací () malířskou páskou vymezit přesah stěrky vnější plochy desek z minerální vlny opatřit stěrkou () prostupující instalace včetně kabelových roštů () opatřit stěrkou () do vzdálenosti 00 mm na obě strany od líce přepážky vyplnit a nalepit identifi kační štítek přepážky. Stav k.. 0 9

10 Zděná kabelová přepážka PROMASTOP -M EI 90 EI masivní stěna d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m masivní strop d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m nebo 7 prostupující instalace a podpěrné konstrukce: a oplášťované kabely o průměru 80 mm b oplášťované kabely o průměru 0 mm c neoplášťované kabely o průměru mm d kabelový vázaný svazek o průměru 00 mm vytvořený z jednotlivých oplášťovaných kabelů o průměru mm e instalační chránička nebo trubka z oceli, mědi nebo plastu o průměru mm f kabelové rošty a žlaby z oceli nebo nerezové oceli PROMASTOP -M požárně ochranná malta PROMASEAL -AG - požárně ochranný tmel, prstenec o šířce 0 mm a hloubce 0 mm PROMATECT -H - tvarované klíny 7 PROMASTOP -B - stavební tvarovka, rozměr 0 x 0 x 00 mm (b x h x l) 8 identifi kační štítek f a až e x Detail C kabelová přepážka ve stropu Stav k kabelová přepážka ve stěně 7 a až e a až d 0 Detail B dodatečná instalace kabelu a až e f x 00 0 Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. 07. Podle ČSN EN 0-: EI 90/E 0 pro vestavbu do masivních stěn a stropů d 0 mm. EI 0 pro vestavbu do masivních stěn d 0 mm - neplatí pro instalace a. Požárně dělicí konstrukce musí vykazovat odpovídající požární odolnost EI (t), popř. REI (t). Výhody na první pohled velké rozměry mechanická odolnost a odolnost vůči vysokým teplotám odolnost proti povětrnostním vlivům a vlhkosti Zděná kabelová přepážka musí splňovat následující parametry: rozměr 00 x 00 mm, ve stropní konstrukci může být délka přepážky libovolná za předpokladu, že poměr délky obvodu přepážky ku ploše přepážky nebude menší než, :. celková plocha průřezů instalací - u kabelů průřez jádra, izolace, obalu i pláště 0% plochy otvoru. Jiné provedení přepážky než uvedené a vestavbu jiných instalací, je nutné konzultovat s naším technickým oddělením. Zděná kabelová přepážka PROMASTOP -M je do interiéru i exteriéru budov. Aplikaci je nutné provádět při okolní teplotě a teplotě povrchu konstrukcí v rozmezí + C až + C. Doba tvrdnutí je cca 0 mm tloušťky za hodin, konečná pevnost je dosažena cca po 8 dnech. Provedení kabelové přepážky v masivní stěně s tloušťkou 0 mm s odpovídající požární odolností EI, popř. REI (t). Kolem prostupujících instalací (a až e) jsou uvnitř přepážky vytvořeny prstence z tmelu PROMASEAL-AG () v šířce 0 mm a hloubce 0 mm. Otvor je vyplněn požárně ochrannou maltou PROMASTOP -M () v tloušťce 0 mm. Detail B Do přepážky ve stěně i ve stropě lze zabudovat tvarované klíny PROMATECT - -H () nebo stavební tvarovky PROMASTOP -B (7) pro snadnější dodatečnou instalaci kabelů. Podrobné informace sdělí naše technické oddělení. Detail C Provedení kabelové přepážky v masivním stropě s tloušťkou 0 mm s odpovídající požární odolností REI (t). Provedení přepážky je stejné jako ve stěně dle detailu A. Spotřeba Spotřeba suché směsi cca 8-9 kg/m pro dosažení tloušťky přepážky 0 mm. kabely a ostění otvoru zbavit prachu, mastnoty a jiných nečistot ostění otvoru a instalace lehce navlhčit kolem prostupujících instalací vytvořit prstenec z tmelu PROMASEAL - -AG () otvor vyplnit požárně ochrannou maltou PROMASTOP -M () vyplnit a nalepit identifi kační štítek přepážky (8).

11 Kabelová přepážka PROMASTOP -B systém stavebních tvarovek EI 90 EI 0.0 h rozměry a uspořádání Detail C vestavba do stěny Detail E masivní strop b stěna a strop: b x h 00 mm x 00 mm 00 x a 00 x x Detail B stavební tvarovka PROMASTOP -B d 9 a b c d a b c Detail D vestavba do lehké příčky d 7 b a b c d 7 d 0 00 a masivní stěna d 00 mm b masivní stěna nebo lehká příčka d 00 mm masivní strop d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m prostupující instalace a podpěrné konstrukce: a oplášťované kabely o průměru 80 mm b neoplášťované kabely o průměru mm c kabelový vázaný svazek o průměru 00 mm vytvořený z jednotlivých oplášťovaných kabelů o průměru mm d kabelové rošty a žlaby z oceli nebo nerezové oceli PROMASTOP -B - stavební tvarovka, elastická, rozměr 0 x 0 x 00 mm (b x h x l) PROMASEAL -AG - požárně ochranný tmel přířezy PROMATECT -H, tloušťka mm, šířka 00 mm 7 přířezy PROMATECT -H, tloušťka dle potřeby, šířka 00 mm 8 pomocná konstrukce 9 identifi kační štítek Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. 07. Podle ČSN EN 0-: EI 90/E 0 pro vestavbu do masivních stěn a lehkých příček d 00 mm a stropů d 0 mm, při tloušťce přepážky 00 mm. EI /E 0 pro vestavbu lehkých příček d 00 mm, při tloušťce přepážky 0 mm. Požárně dělicí konstrukce musí vykazovat odpovídající požární odolnost EI (t), popř. REI (t). Výhody na první pohled jednoduchá, rychlá a bezprašná montáž a demontáž Kabelová přepážka musí splňovat následující parametry: - rozměr 00 x 00 mm, ve stropní konstrukci může být délka přepážky libovolná za předpokladu, že poměr délky obvodu přepážky ku ploše přepážky nebude menší než, :. - celková plocha průřezu kabelů a svazků kabelů - průřez jádra, izolace, obalu i pláště 0 % plochy otvoru - typy kabelů a maximální rozměry viz technické údaje. Kabelovou přepážku nelze použít pro holé a duté vodiče. Jiné provedení přepážky než uvedené a vestavbu jiných instalací, je nutné konzultovat s naším technickým oddělením. Kabelová přepážka PROMASTOP -B je především určena do míst, kde je požadována bezprašná montáž nebo demontáž. Rozmístění jednotlivých kabelových roštů nebo žlabů v přepážce je libovolné. Pouze vzdálenost mezi kabelovými rošty nebo žlaby a kabely nebo svazky kabelů nad sebou 0 mm. Detaily C a D Kabelovou přepážku PROMASTOP -B lze zabudovat do masivních stěn a lehkých příček s tloušťkou 00 mm a odpovídající požární odolností EI (t). Při tloušťce stěny < 0 mm, resp. < 00 mm, je nutné konstrukci z libovolné strany zesílit pomocí přířezů PROMATECT -H (7) na danou tloušťku přepážky. U lehkých příček je navíc nutné ostění otvoru uzavřít pomocí přířezů PROMATECT - -H (). Viditelné otvory a spáry je nutné povrchově uzavřít tmelem (). Detail E Kabelovou přepážku PROMASTOP -B lze zabudovat do masivních stropů s tloušťkou 0 mm a odpovídající požární odolností REI (t). Při tloušťce stropní konstrukce < 00 mm, je nutné konstrukci z libovolné strany zesílit pomocí přířezů PROMATECT -H (7). Z hlediska provedení montáže přepážky, je nutné ze spodní strany stropní konstrukce instalovat pomocnou konstrukci (8). kabely a ostění otvoru zbavit prachu, mastnoty a jiných nečistot. vyskládat otvor stavebními tvarovkami PROMASTOP -B () těsně vedle sebe na vazbu, buď delší stranou rovnoběžně s kabely () při tloušťce přepážky 00 mm nebo delší stranou příčně na kabely () při tloušťce přepážky 0 mm. v místě kabelů a kabelových roštů stavební tvarovky vyřezat nožem. zbylé dutiny a spáry uzavřít požárně ochranným tmelem (). vyplnit a nalepit identifi kační štítek přepážky (8). Stav k.. 0

12 Kabelová ucpávka PROMASTOP -P systém těsnicích zátek EI masivní stěna d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m - masivní strop d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m oplášťované kabely o průměru D 7 mm nebo kabelový vázaný svazek o průměru D 00 mm vytvořený z jednotlivých oplášťovaných kabelů o průměru mm PROMASTOP -P - těsnicí zátka, elastická, pro kruhové otvory o průměru 0, 0, 00 a 0 mm PROMASEAL -AG - požárně ochranný tmel přířezy PROMATECT -H s kruhovým výřezem, tloušťka a rozměry dle potřeby 7 identifi kační štítek Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. 07. Podle ČSN EN 0-: EI 0 pro vestavbu do masivních stěn a masivních stropů d 0 mm. Požárně dělicí konstrukce musí vykazovat odpovídající požární odolnost EI (t), popř. REI (t) Výhody na první pohled jednoduchá, rychlá a bezprašná montáž a demontáž jednoduché provedení prostupu dodatečně instalovaných kabelů 0 0 rozměry 00 < 0 d 0 D Detail B vestavba do stěny Kabelová ucpávka musí splňovat následující parametry: - průměr otvoru 0 mm - celková plocha průřezu kabelů a svazků kabelů - průřez jádra, izolace, obalu i pláště 0% plochy otvoru - typy kabelů a maximální rozměry viz technické údaje Kabelovou ucpávku nelze použít pro neoplášťované, holé nebo duté vodiče. Jiné provedení ucpávky než uvedené a vestavbu jiných instalací, je nutné konzultovat s naším technickým oddělením. Kabelová ucpávka PROMASTOP -P je určena pro požární utěsnění menších prostupů kabelů nebo kabelových svazků v interiéru budov. Je především určena do míst, kde je požadována bezprašná montáž nebo se očekává častá demontáž ucpávky nebo dodatečná instalace kabelů. 0 D 00 Rozmístění jednotlivých kabelů a kabelových svazků v ucpávce je libovolné. Detail C vestavba do stěny Detail D přířezy PROMATECT 00 Detaily B a C Kabelovou ucpávku PROMASTOP -P lze zabudovat do masivních stěn s tloušťkou 0 mm a odpovídající požární odolností EI (t). Při tloušťce stěny 00 mm až < 0 mm, je nutné konstrukci z libovolné strany zesílit pomocí přířezů PROMATECT -H () na požadovanou tloušťku 0 mm. Přířezy () jsou ke stěně připevněny pomocí hmoždinek a šroubů. Pro utěsnění prostupu je nutné použít vždy zátky - z obou stran. Viditelné otvory a spáry je nutné povrchově uzavřít tmelem PROMASEAL -AG (). 0 0 Detail E vestavba do stropu D 0 D 00 < 0 d Detail E Kabelovou ucpávku PROMASTOP -P lze zabudovat do masivních stropů s tloušťkou 0 mm a odpovídající požární odolností REI (t). Provedení ucpávky je stejné jako ve stěně. kabely a ostění otvoru zbavit prachu, mastnoty a jiných nečistot. v případě potřeby zajistit minimální tloušťku stavební konstrukce pomocí přířezů (). nožem vyříznout zátky () podle velikosti prostupujících kabelů, zátky zasunout z obou stran do otvoru a zalícovat se stavební konstrukcí. zbylé dutiny a spáry povrchově uzavřít požárně ochranným tmelem PRO- MASEAL -AG (). vyplnit a nalepit identifi kační štítek přepážky (7). Stav k.. 0

13 Polštářová kabelová přepážka PROMASTOP EI EI 0.0 masivní nebo lehká příčka d 00 mm masivní strop d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m prostupující instalace a podpěrné konstrukce: a oplášťované kabely o průměru 80 mm b neoplášťované kabely o průměru mm c kabelový vázaný svazek o průměru 00 mm vytvořený z jednotlivých oplášťovaných kabelů o průměru mm d kabelové rošty a žlaby z oceli nebo nerezové oceli PROMASTOP -L - protipožární polštáře - velké, rozměr 0 x 00 x mm svařovaná ocelová síť, rozměr oka 0 x 0 mm, průměr drátu mm identifi kační štítek Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK--0-9-C kabelová přepážka ve stěně 00 x x Podle ČSN EN 0-: EI /E 90 pro vestavbu do masivních stěn lehkých příček d 00 mm. EI 0/E 90 pro vestavbu do masivních stropů d 0 mm. EI 0/E 90 pro vestavbu do masivních stropů d 0 mm, neplatí pro instalace b a c. EI /E 90 pro vestavbu do masivních stropů d 0 mm, neplatí pro instalace b. Požárně dělicí konstrukce musí vykazovat odpovídající požární odolnost EI (t), popř. REI (t). Výhody na první pohled: jednoduchá, rychlá a bezprašná montáž nebo demontáž. Kabelová přepážka musí splňovat následující parametry: rozměr 00 x 00 mm polštáře jsou vkládány delší stranou kolmo na podélnou osu kabelů celková plocha průřezu kabelů a svazků kabelů - průřez jádra, izolace, obalu i pláště 0% plochy otvoru vzdálenost mezi kabelovými rošty (žlaby), instalacemi a okraji otvoru 0 mm vzdálenost mezi jednotlivými kabelovými rošty (žlaby), popř. instalacemi 0 mm vedle sebe, 0 mm nad sebou Kabelovou přepážku nelze použít pro holé a duté vodiče. Jiné provedení přepážky než uvedené je nutné konzultovat s naším technickým oddělením. Polštářová kabelová přepážka PROMASTOP je především určena do míst, kde je požadována jednoduchá, rychlá a bezprašná montáž a demontáž. Polštáře jsou odolné vůči vodě a vlhkosti. Polštáře při požáru, působením tepla (od cca 0 C), zvětšují přibližně, násobně svůj objem. Provedení kabelové přepážky v masivní stěně nebo lehké příčce s tloušťkou 00 mm a odpovídající požární odolností EI (t). Polštáře () jsou vloženy do otvoru delší stranou kolmo na prostupující kabely, symetricky vzhledem k požárně dělicí konstrukci. Polštáře jsou uloženy těsně vedle sebe, v jednotlivých vrstvách nad sebou na vazbu, se vzájemným přesahem cca 0 %. Maximální nevyplněný prostor může být % z celkové plochy přepážky. Detail B Provedení kabelové přepážky v masivním stropě s tloušťkou 0 mm a odpovídající požární odolností REI (t). Polštáře () jsou vloženy do otvoru delší stranou kolmo na prostupující kabely s tím, že jsou podepřeny svařovanou sítí (), která je připevněna při spodním líci stropní konstrukce. V síti jsou vynechány otvory pro kabelové rošty a žlaby. Polštáře jsou uloženy těsně vedle sebe, v jednotlivých vrstvách na vazbu, se vzájemným přesahem cca 0 %. Maximální nevyplněný prostor může být % z celkové plochy přepážky. Spotřeba Počet kusů polštářů PROMASTOP -L = volná plocha otvoru (cm ) /. kabely a ostění otvoru zbavit prachu, mastnoty a jiných nečistot u prostupu stropem připevnit ocelovou síť () otvor vyplnit polštáři () jejich delší stranou kolmo na prostupující kabely, v jednotlivých vrstvách na vazbu vyplnit a nalepit identifi kační štítek přepážky. Detail B kabelová přepážka ve stropu Stav k.. 0

14 Kabelová ucpávka PROMASEAL -A EI 90 EI 0.0 a masivní stěna nebo lehká příčka d 00 mm b masivní stěna nebo lehká příčka d 0 mm masivní strop d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m 7 a oplášťovaný kabel o průměru 70 mm nebo kabelový vázaný svazek o průměru 70 mm vytvořený z jednotlivých oplášťovaných kabelů o průměru mm b oplášťovaný kabel o průměru D mm nebo kabelový vázaný svazek o průměru D 90 mm vytvořený z jednotlivých oplášťovaných kabelů o průměru mm minerální vlna, objemová hmotnost 0 kg/m, 0% stlačená, třída reakce na oheň A PROMASEAL -A - požárně ochranný tmel desková přepážka PROMASTOP -I d 00 mm podle k.l identifi kační štítek Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. 00. l 70 a a l 0 Podle ČSN EN 0-: EI 90 / E 0 pro vestavbu do masivní stěny nebo lehké příčky d 00 mm s možností vestavby do deskové přepážky PROMASTOP -I d 00 mm. EI 0 pro vestavbu do masivní stěny nebo lehké příčky d 0 mm. EI 0 pro vestavbu do masivního stropu d 0 mm s možností vestavby do deskové přepážky PROMASTOP -I d 00 mm. Požárně dělicí konstrukce musí vykazovat odpovídající požární odolnost EI (t), REI (t). Výhody na první pohled jednoduchá aplikace za pomoci běžného nářadí možnost provedení v lehkých příčkách a deskové přepážce PROMASTOP -I. EI 90/E Ucpávka musí splňovat zároveň následující parametry: průměr otvoru 0 mm (detail A a C), 0 mm (detail B) celková plocha průřezu kabelů nebo svazků - průřez jádra, izolace, obalu i pláště 0% plochy otvoru vzdálenost mezi kabely, kabelovými svazky a okrajem otvoru (šířka mezikruží) mm (detail A a C), 0 mm (detail B) maximální průměr kabelu nebo kabelového svazku viz technické údaje. Ucpávku nelze použít na neoplášťované nebo holé vodiče. Ucpávkou nemohou kromě specifi kovaných kabelů prostupovat další konstrukce ani kabelové lávky nebo kabelové žlaby. a a Kabelová ucpávka PROMASEAL -A je určena pro požární utěsnění menších prostupů kabelů nebo kabelových svazků v interiéru budov. Aplikaci je nutné provádět při okolní teplotě a teplotě povrchu konstrukcí v rozmezí + C až + C. K zaschnutí povrchu tmelu () dochází přibližně do minut, k vytvrdnutí po cca dnech. l l 0 Provedení ucpávky v masivní stěně nebo lehké příčce s tloušťkou 00 mm a odpovídající požární odolností EI (t). Ucpávku je také možné provést v deskové přepážce PROMASTOP -I s tloušťkou 00 mm, jejíž provedení musí odpovídat katalogovému listu 0.0. Otvor ve stěně nebo v deskové přepážce je vyplněn minerální vlnou () v tloušťce 0 mm a z obou stran je aplikován požárně ochranný tmel PROMASEAL -A v hloubce 0 mm. EI 90/E 0 00 Detail B Provedení ucpávky v masivní stěně nebo lehké příčce s tloušťkou 0 mm a odpovídající požární odolností EI (t). Otvor je vyplněn minerální vlnou () v tloušťce 0 mm a z obou stran je aplikován požárně ochranný tmel PRO- MASEAL -A v hloubce mm. prostup stěnou tloušťky 00 mm Stav k.. 0

15 Kabelová ucpávka PROMASEAL -A EI 90 EI 0.0 b b Detail C Provedení ucpávky v masivním stropě s tloušťkou 0 mm a odpovídající požární odolností EI (t). Ucpávku je také možné provést v deskové přepážce PROMASTOP -I s tloušťkou 00 mm, jejíž provedení musí odpovídat katalogovému listu 0.0. Otvor ve stěně nebo v deskové přepážce je vyplněn minerální vlnou () v tloušťce 0 mm nebo 0 mm a z obou stran je aplikován požárně ochranný tmel PROMASEAL -A v hloubce 0 mm. l D 0 l 0 kabely a ostění otvoru zbavit prachu, mastnoty a jiných nečistot otvor vyplnit minerální vlnou () v požadované tloušťce kabely, ostění otvoru a minerální vlnu lehce navlhčit jednostranně aplikovat tmel PROMASEAL -A v požadované tloušťce a uhladit vyplnit a nalepit identifi kační štítek ucpávky. EI 0 0 Detail B prostup stěnou tloušťky 0 mm l 70 a a EI 0 l 0 l 70 a a EI 0 l 0 Detail C prostup stropem Stav k.. 0

16 Kabelová ucpávka PROMASEAL -AG EI 90 EI 0.0 masivní stěna nebo lehká příčka d 00 mm masivní strop d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m kabelový vázaný svazek o průměru 00 mm vytvořený z jednotlivých oplášťovaných kabelů o průměru mm a minerální vlna, objemová hmotnost 0 kg/m, třída reakce na oheň A b polystyren, objemová hmotnost kg/m, třída reakce na oheň E PROMASEAL -AG - požárně ochranný tmel identifi kační štítek b a l 00 l EI 90 l 00 EI 0 prostup stěnou l 00 0 a EI 0 l 0 l 00 b EI 0 l b l 0 Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č Podle ČSN EN 0-: EI 90 a EI 0 pro vestavbu do masivní stěny nebo lehké příčky d 00 mm. EI 0 pro vestavbu do masivního stropu d 0 mm. Požárně dělicí konstrukce musí vykazovat odpovídající požární odolnost EI (t), REI (t). Výhody na první pohled jednoduchá aplikace za pomoci běžného nářadí možnost provedení v lehkých příčkách jednostranná aplikace tmelu z libovolné strany Ucpávka je určena pro prostup jednotlivých kabelů nebo kabelových svazků a musí zároveň splňovat následující parametry: - průměr otvoru 0 mm - celková průřezová plocha kabelového svazku - průřez jádra, izolace, obalu i pláště 0% plochy otvoru - vzdálenost mezi kabelovým svazkem a okrajem otvoru (šířka mezikruží) mm - maximální průměr kabelu nebo kabelového svazku viz technické údaje Ucpávku nelze použít na neoplášťované nebo holé vodiče. Ucpávkou nemohou kromě specifi kovaných kabelů prostupovat další konstrukce ani kabelové lávky nebo kabelové žlaby. Kabelová ucpávka PROMASEAL -AG je určena pro požární utěsnění menších prostupů kabelů nebo kabelových svazků v interiéru budov. Aplikaci je nutné provádět při okolní teplotě a teplotě povrchu konstrukcí v rozmezí + C až + 0 C. K zaschnutí povrchu tmelu () dochází přibližně do minut, k vytvrdnutí po cca dnech. Provedení ucpávky v masivní stěně nebo lehké příčce s tloušťkou 00 mm a odpovídající požární odolností EI (t). Jsou možné varianty provedení:. Otvor je vyplněn minerální vlnou (a) v tloušťce 80 mm a z jedné libovolné strany je aplikován požárně ochranný tmel PROMASEAL -AG v hloubce 0 mm.. Otvor je vyplněn polystyrenem (b) v tloušťce 70 mm a z obou stran je aplikován požárně ochranný tmel PROMASEAL -AG v hloubce mm. Detail B Provedení ucpávky v masivním stropě s tloušťkou 0 mm a odpovídající požární odolností EI (t). Jsou možné varianty provedení:. Otvor je vyplněn minerální vlnou (a) v tloušťce 0 mm a z jedné libovolné strany je aplikován požárně ochranný tmel PROMASEAL -AG v hloubce 0 mm.. Otvor je vyplněn polystyrenem (b) v tloušťce 0 mm a z obou stran je aplikován požárně ochranný tmel PROMASEAL -AG v hloubce mm. kabely a ostění otvoru zbavit prachu, mastnoty a jiných nečistot otvor vyplnit minerální vlnou (a) nebo polystyrenem (b) v požadované tloušťce kabely, ostění otvoru a výplň (a, b) lehce navlhčit jednostranně nebo oboustranně aplikovat tmel PROMASEAL -AG v požadované tloušťce a uhladit vyplnit a nalepit identifi kační štítek ucpávky. Detail B prostup stropem Stav k.. 0

17 Kabelová ucpávka PROMASEAL -AG EI 0. masivní stěna nebo lehká příčka d 00 mm masivní strop d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m oplášťovaný kabel o průměru D 80 mm nebo kabelový vázaný svazek o průměru D 00 mm vytvořený z jednotlivých oplášťovaných kabelů o průměru mm minerální vlna, objemová hmotnost 0 kg/m, 0% stlačená, třída reakce na oheň A PROMASEAL -AG - požárně ochranný tmel identifi kační štítek Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č Podle ČSN EN 0-: EI 0 pro vestavbu do masivní stěny nebo lehké příčky d 00 mm. EI 0/E 90 pro vestavbu do masivního stropu d 0 mm. EI 90 pro slepou ucpávku bez prostupujících kabelů pro vestavbu masivní stěny nebo lehké příčky d 00 mm. EI 0 pro slepou ucpávku bez prostupujících kabelů pro vestavbu do masivního stropu d 0 mm. Požárně dělicí konstrukce musí vykazovat odpovídající požární odolnost EI (t), REI (t). Výhody na první pohled jednoduchá aplikace za pomoci běžného nářadí možnost provedení v lehkých příčkách jednostranná aplikace tmelu z libovolné strany D l 00 Ucpávka musí splňovat zároveň následující parametry: průměr otvoru 00 mm celková plocha průřezu kabelů nebo svazků - průřez jádra, izolace, obalu i pláště 0% plochy otvoru vzdálenost mezi jednotlivými kabely nebo kabelovými svazky 0 mm maximální průměr kabelu nebo kabelového svazku viz technické údaje Ucpávku nelze použít na neoplášťované nebo holé vodiče. Ucpávkou nemohou kromě specifi kovaných kabelů prostupovat další konstrukce ani kabelové lávky nebo kabelové žlaby. prostup stěnou D 00 Kabelová ucpávka PROMASEAL -AG je určena pro požární utěsnění menších prostupů kabelů nebo kabelových svazků v interiéru budov. Aplikaci je nutné provádět při okolní teplotě a teplotě povrchu konstrukcí v rozmezí + C až + 0 C. K zaschnutí povrchu tmelu () dochází přibližně do minut, k vytvrdnutí po cca dnech. Provedení ucpávky v masivní stěně nebo lehké příčce s tloušťkou 00 mm a odpovídající požární odolností EI (t). Otvor je vyplněn minerální vlnou () v tloušťce 8 mm a z jedné libovolné strany je aplikován požárně ochranný tmel PROMASEAL-AG v hloubce mm. 0 Detail B Provedení ucpávky v masivním stropě s tloušťkou 0 mm a odpovídající požární odolností REI (t). Otvor je vyplněn minerální vlnou () v tloušťce mm a z jedné libovolné strany je aplikován požárně ochranný tmel PRO- MASEAL -AG v hloubce mm. Detail B prostup stropem l 00 kabely a ostění otvoru zbavit prachu, mastnoty a jiných nečistot otvor vyplnit minerální vlnou () v požadované tloušťce kabely, ostění otvoru a minerální vlnu lehce navlhčit jednostranně aplikovat tmel PROMASEAL -AG v požadované tloušťce a uhladit vyplnit a nalepit identifi kační štítek ucpávky. Stav k

18 PROMASTOP -CC nátěr pro retardaci šíření plamene po kabelech podle ČSN EN 0--: požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP -CC, tl.,0 mm v suchém stavu kabely a kabelové svazky kabelová lávka nebo drátěný žlab kabelový žlab (plný) podpůrná konstrukce kabelových tras deska PROMATECT -H 7 identifi kační štítek Úřední doklad: Certifi kát EZÚ č Požárně ochranné vlastnosti Podle zkušebního předpisu ČSN EN 0 Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů. Zkouška podle ČSN EN 0- :0 (zařízení) a ČSN EN 0--:0 (kabely kategorie A). Požadovaná tloušťka hotového nátěru PROMASTOP -CC je mm v suchém stavu (cca, mm čerstvého nátěru). Tomu odpovídá spotřeba cca., kg/m natírané plochy. Nátěr PROMASTOP -CC se dodává v tekutém stavu připravený pro zpracování bez ředění. V případě potřeby (např. při stříkání nátěru) je možné jej naředit malým množstvím čisté vody (max. 0 % podíl vody). Před aplikací nátěru PROMASTOP -CC je potřeba jej dokonale promíchat. Doba schnutí a tvrdnutí je závislá na okolní teplotě a relativní vlhkosti vzduchu. Úplné vytvrdnutí nátěru trvá 8 hodin v suchém prostředí. Povrch vytvrdlého nátěru PROMASTOP -CC je pružný a odolný vůči vlhkosti a plísni. Detaily A - C Nátěr PROMASTOP -CC se aplikuje opakovaně po jednotlivých vrstvách až do docílení potřebné tloušťky nátěru. Aplikuje se vždy na viditelný povrch kabelů nebo kabelových svazků (). U kabelových svazků je nutné vpravit nátěr PROMASTOP -CC v maximálním množství do dutin mezi jednotlivé kabely. U kabelových lávek, roštů nebo drátěných žlabů () je tedy nutné aplikovat stěrku i ze spodní strany (detail A). U plných kabelových žlabů () (detail B) nebo kabelových lávek vyplněných požárně ochrannými deskami PROMATECT -H () (detail C) se nátěr aplikuje pouze z horní strany. Způsob aplikace - kabely a kabelové svazky () musí být očištěny od prachu, nečistot, popř. mastnoty - kabely musí být při aplikaci nátěru PROMASTOP -CC suché - nátěr PROMASTOP -CC důkladně promíchat, popř. naředit vodou - pro snadnější kontrolu požadované tloušťky nátěru je vhodné opatřit kabely smyčkou z mm tlustého drátu a provést potřebný počet vrstev, tak aby Detail B bylo dosaženo zakrytí drátu - nátěr PROMASTOP -CC je možné aplikovat natíráním štětcem nebo vysokotlakým stříkáním - nářadí či nástroje po dokončení prací ihned umýt vodou - po vyschnutí nátěru provést vizuální kontrolu a kontrolu tloušťky nátěru, vadná místa opravit A - štětcem: Pro dosažení požadované tloušťky nátěru PROMASTOP -CC je nutné aplikovat nátěr min. ve dvou vrstvách. Mezi jednotlivými nátěry se doporučuje technologická přestávka min. 0 minut (při 0 C a 0 % r.v.v.). B - vysokotlakým stříkáním: Podle údajů výrobce použitého stříkacího zařízení rozmíchat stěrkovou hmotu PROMASTOP -CC na požadovanou hustotu. Provedení nástřiku se předpokládá v minimálně třech vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami nástřiku je doporučena technologická přestávka cca 0 minut (při 0 C a 0 % r.v.v.). Po zaschnutí nátěru (cca 0 až 0 minut, při 0 C a 0 % r.v.v.) provést vizuální kontrolu tloušťky nátěru a kvality provedení, vadná místa opravit. Po dokončení prací umístit identifi kační štítek (7) konstrukce na viditelné místo. Detail C ke stěrkové hmotě PROMASTOP -CC naleznete v technickém listě materiálu. 8 Stav k.. 0

19 Referenční fotografie Polštářová kabelová přepážka PROMASTOP Kabelová přepážka PROMASTOP -I 9

20 Promat s.r.o. V. P. Čkalova / Praha - Bubeneč T F +0 7 E KU / 0, / 0-0

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P)

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) EI 90 až EI 80 0.0 a masivní stěna d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m b lehká příčka d 00 mm c šachtová příčka d 9 mm masivní strop d 0 mm, objemová

Více

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 0 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn

Více

Těsnící a spárov materiály

Těsnící a spárov materiály Promat Těsnící a spárov materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár ací Těsnící a spárovací materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár Dilatační spáry U každé větší betonové stavby

Více

Požární ochrana prostupů potrubí

Požární ochrana prostupů potrubí Promat Požární ochrana prostupů potrubí Prostupy odpadů, přívodů vody a jiných trubních vedení 8 Požární ochrana prostupů potrubí Řešení prostupů potrubí zdravotechnických instalací a ostatních trubních

Více

včetně kabelových žlabů, lávek a roštů

včetně kabelových žlabů, lávek a roštů Kabelové přepážky a ucpávky Požární utěsnění prostupu kabelů, kabelových svazků, kabelových chrániček včetně kabelových žlabů, lávek a roštů Požární bezpečnost staveb 8 Kabelové přepážky a ucpávky Požární

Více

Těsnicí a spárovací materiály Požární těsnění stavebních a dilatačních spár

Těsnicí a spárovací materiály Požární těsnění stavebních a dilatačních spár Těsnicí a spárovací materiály Požární těsnění stavebních a dilatačních spár Požární bezpečnost staveb Těsnicí a spárovací materiály Požární těsnění stavebních a dilatačních spár Stavební spáry Ve stavebním

Více

Požiarne tesnenia rúr Podľa STN EN 1366-3. Požiarna bezpečnosť stavieb

Požiarne tesnenia rúr Podľa STN EN 1366-3. Požiarna bezpečnosť stavieb Požiarne tesnenia rúr Podľa STN EN - Požiarna bezpečnosť stavieb Obsah 00.0 Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U pro plastová potrubí... 00.0 PROMASTOP -W požární utěsnění prostupů potrubí... 0.0/ Požárně

Více

Vzduchotechnic zařízení

Vzduchotechnic zařízení Promat Vzduchotechnic zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení 0 ká Vzduchotechnická zařízení Protipožární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení se týkají nejen

Více

Těsnící a spárov materiály

Těsnící a spárov materiály Promat Těsnící a spárov materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár ací Těsnící a spárovací materiály Požární ochrana stavebních a dilatačních spár Dilatační spáry U každé větší betonové stavby

Více

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky utěsnění prostupů instalací kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 7 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací Kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a

Více

,",150 kg/m3, trída reakce na ohen A1, bod tání;;: 1000ce

,,150 kg/m3, trída reakce na ohen A1, bod tání;;: 1000ce ,:.lu. "" -.']í'r., E90 až E180 Techncké masvní stena d 150 mm, objemová hmotnost 650 kg/m3 lehká prícka d ;;;;0 mm $ šachtová prícka d 95 mm masvní strop d 150 mm, objemová hmotnost 650 kg/m3 e prostupující

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb Požární pásy Technická informace Požární bezpečnost staveb Požární pásy Požární pásy se zřizují na styku obvodových stěn s vnitřními požárně dělícími konstrukcemi k zabránění šíření požáru požárně otevřenými

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Požární ochrana prostupů potrubí

Požární ochrana prostupů potrubí Promat Požární ochrana prostupů potrubí Prostupy odpadů, přívodů vody a jiných trubních vedení 8 Herste ler Rohrabschottung PROMASTOP -UniCollar Feuerwiderstandsklasse R 90 nach allgemeiner bauaufsichtlicher

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí 1 2 3 4 Rockwool zkušenost a know-how Díky dlouhodobým zkušenostem, neustálému technickému vývoji i díky profesionálnímu

Více

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP

PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP www.quick-mix.cz PŘÍRUČKA PRO TECHNOLOGICKÝ POSTUP NA PROVÁDĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU QUICK-MIX S POVRCHOVOU ÚPRAVOU CIHLOVÝMI PÁSKY... teplo v domě šetří pro mě www.quick-mix.cz OBSAH PŘÍRUČKY 1. Použití

Více

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požární bezpečnost staveb 69 Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení

Více

Promat. P r o s t u p y o d p a d ů, p ř í v o d ů v o d y. a j i n ý c h t r u b n í c h v e d e n í

Promat. P r o s t u p y o d p a d ů, p ř í v o d ů v o d y. a j i n ý c h t r u b n í c h v e d e n í Promat Požární ochrana prostupů potrubí P r o s t u p y o d p a d ů, p ř í v o d ů v o d y a j i n ý c h t r u b n í c h v e d e n í 8 Požární ochrana prostupů potrubí Řešení prostupů potrubí zdravotechnických

Více

Technický list. Protipožární rukáv Hilti CFS-SL. Evropské technické schválení ETA č. 11/0153. Vydání 08/2011. Protipožární rukáv Hilti CFS-SL

Technický list. Protipožární rukáv Hilti CFS-SL. Evropské technické schválení ETA č. 11/0153. Vydání 08/2011. Protipožární rukáv Hilti CFS-SL Technický list Protipožární rukáv Hilti CFS-SL Protipožární rukáv Hilti CFS-SL Evropské technické schválení ETA č. 11/0153 Vydání 08/2011 Protipožární rukáv Hilti CFS-SL Vydání 04/2011 strana 1 Protipožární

Více

Sádrokarton. Návody a tipy pro výstavbu

Sádrokarton. Návody a tipy pro výstavbu Sádrokarton Návody a tipy pro výstavbu SÁDROKARTON ZVLÁDNEME SAMI Publikace SÁDROKARTON ZVLÁDNEME SAMI vás provede výstavbou pěkně krok za krokem, od výběru a nákupu materiálu, přes montáž až po finální

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

Žlaby FASERFIX - Parking

Žlaby FASERFIX - Parking Žlaby FASERFIX - Parking Požadavky Řešení Oblasti použití Povrchová voda musí být ze všech prostor parkovacích budov a podzemních garáží odvedena rychle a spolehlivě. Zabudované odvodňovací systémy musí

Více

Omítkové systémy Baumit. Informační servis

Omítkové systémy Baumit. Informační servis Omítkové systémy Baumit Informační servis jednoduchá manipulace a zpracování kompletní logistika strojního omítání mnoho možností povrchových úprav výrobky odpovídající novým evropským normám omítky na

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

021/12 PLATÍ OD: 01.06.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM 90

021/12 PLATÍ OD: 01.06.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM 90 0/ PLATÍ OD: 0.06.0 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM 90 Obsah Všeobené informace... Montážní informace... Doporučené stavební otvory... Přesah klapek... Příruby... 5 Příklady zabudování

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta.

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta. POPIS PRODUKTU MasterFlow 928 je předem připravená jednosložková nesmrštivá vysoce pevnostní zálivková a kotevní malta, vyrobená na cementové bázi s obsahem přírodních plniv. Receptura umožňuje použití

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

Dokončovací práce Sklobetonové konstrukce. Hana Jakubcová

Dokončovací práce Sklobetonové konstrukce. Hana Jakubcová Dokončovací práce Sklobetonové konstrukce Hana Jakubcová Dokončovací práce Dokončovací stavební práce patří mezi ty, kde se hledí na každý detail. Je u nich důležitá pečlivost a profesionalita pracovníků.

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů

Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů PLOCHÉ PŘEKLADY Snadná manipulace Nízká hmotnost Vysoká únosnost při spřažení s nadezdívkou Minimalizace tepelných mostů Vysoká přesnost Výborná požární odolnost Podklad pro povrchové úpravy shodný se

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ

OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE OKRASNÉ TVÁRNICE ŠTÍPANÉ A, B, C, D1, D2, E, H, G, F, J, P betonové okrasné tvárnice štípané na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ č. 3041 Pobočka: POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ Čtvrť J. Hybeše 879 391 81 Veselí

Více

PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod

PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod POPIS VÝROBKU TYPICKÉ PROVEDENÍ Protipožární pásky Protecta Pipe Wrap zajišťují požární odolnost protipožárních stěn a stropů, která byla narušena procházejícími plastovými

Více

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005 Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0821 Fire protection of buildings Fire resistance of engineering struktures

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit

MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit MATERIÁLY PRO ZDĚNÍ Extrudovaný polystyrén, expandovaný perlit extrudovaný polystyrén XPS Při dosavadním způsobu montáže okenních rámů, nebo zárubní do zdiva, vzniká u tohoto detailu tepelný most. Pro

Více

8.2 Technický list výrobku

8.2 Technický list výrobku Schlüter -KERDI-DRAIN Odvodnění Podlahové vpusti pro kontaktní izolace 8.2 Technický list výrobku Použití a funkce Schlüter -KERDI-DRAIN je systém podlahových vpustí pro snadné a spolehlivé napojení kontaktních

Více

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/ www.cetris.cz/rady-a-informace/ Výroba cementotřískových desek CETRIS Přednosti desek CETRIS Složení cementotřískových desek CETRIS Druhy cementotřískových desek CETRIS Balení, skladování, manipulace Parametry

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

Ceník fermacell a fermacell AESTUVER

Ceník fermacell a fermacell AESTUVER Ceník fermacell a fermacell AESTUVER Kompletní program Stav srpen 2014 2 Obsah Oblasti využití Podlahové systémy 4 Dřevostavby 6 Vlhké prostory 8 Systémy pro exteriér 10 Suchá výstavba 12 Modernizace a

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell

fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell Stav květen 2015 Systém pro zlepšení akustických vlastností příček z tvárnic Ytong Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti: 16 db Tloušťka stěny:

Více

8.2 Technický list výrobku

8.2 Technický list výrobku Schlüter -KERDI-DRAIN Odvodnění Podlahové vpusti pro kontaktní izolace 8.2 Technický list výrobku Použití a funkce Schlüter -KERDI-DRAIN je systém podlahových vpustí pro snadné a spolehlivé napojení kontaktních

Více

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění

Izolační desky FERMACELL. S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky S nízkými náklady úspora výdajů na vytápění Izolační desky Tepelná izolace na míru: jednoduše, rychle a efektivně Izolační desky se skládají ze sádrovláknité desky, která je jednostranně

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva

Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva Pracovní postup Cemix: Omítání vápenopískového zdiva Pracovní postupy Cemix: Omítání vápenopískového zdiva Obsah 1 Požadavky na stavební dokončenost... 3 Požadavky na ochranu zdicích prvků a hrubého zdiva

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

LIVETHERM STROP. Montážní návod pro skládané stropní konstrukce

LIVETHERM STROP. Montážní návod pro skládané stropní konstrukce montážní návod Montážní návod pro skládané stropní konstrukce 1. PŘÍPRAVA PODKLADU POD STROPNÍ TRÁMCE, SKLADOVÁNÍ, MANIPULACE 2. POKLÁDÁNÍ STROPNÍCH TRÁMCŮ 3. MONTÁŽNÍ PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 3.1

Více

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK DOPLŇKY KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM KB KLASIK XC www.kb-blok.cz BETONOVÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU FAMILY

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY zpracováno dle 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Stavba: Stavební

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122 Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123 Omítky 124 Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125 Extrudovaný polystyren HELUZ pro ostění s krajovými cihlami

Více

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 14. 5. Základní parametry... 14 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 19 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 20

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 14. 5. Základní parametry... 14 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 19 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 20 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stěnových mřížek (dále jen mřížek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. I. OBSAH II. VŠEOBECNĚ 3 1.

Více

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min. Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí 3.41.01 R3/FB4 3.41.02 R3/FB4 3.41.03 R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení

www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení www.stomix.cz PRODUKTOVÝ KATALOG Profesionální stavební řešení STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ Technologie zateplení (na co nezapomenout) 4 Řešení pro sanace nestabilních zateplovacích systémů 6 Možnosti zlepšení

Více

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU 2014 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou

Více

z a pravidly platnými pro konkrétn

z a pravidly platnými pro konkrétn Úvod Dodávka Izolační prvky LINITHERM se dodávají na paletách. Při vykládce a transportu na staveniti je nutno s nimi zacházet s náležitou opatrností. Při vech pracích (pokládka ap.) se musí dbát na to,

Více

Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral

Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral Tento montážní návod je závazný pro přípravu a realizaci certifikovaných vnějších kontaktních zateplovacích systémů (dále ETICS) Stavo-Therm a Stavo-

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků Konstrukční řešení Katalog výrobků OBSAH Profi DRYFIX str. 4 5 Profi str. 6 7 broušené nejrychlejší technologie zdění EKO+ Profi DRYFIX str. 8 EKO+ Profi str. 9 broušené optimální volba pro nízkoenergetický

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami L13-L15 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami 1 Jednoduchá montáž příček Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí.

Více

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty Kompletní program FERMACELL Stav: květen 2010 nové produkty Sádrovláknité desky Varianty spár Originální nářadí FERMACELL Sádrovláknité desky Povrchová úprava Lepená spára Tmelená spára TB hrana Stahovací

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014

P91.cz. P91.cz Protipožární omítky Knauf. Novinka. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. P91.cz Knauf VERMIPLASTER. Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Omítkové a fasádní systémy 4/2014 P91.cz Protipožární omítky Knauf P91.cz Knauf Novinka P91.cz Knauf P91.cz Protipožární omítky Knauf Obsah Strana P91.cz Knauf Vermiplaster Protipožární sádrová

Více

Ploché střechy. Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M. Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

Ploché střechy. Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M. Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Ploché střechy Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 SG CombiRoof 30M Lehké ploché střechy s požární odolností REI 30 Na požární

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí Požárně ochranná manžea PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plas. porubí EI až EI 90 00.0 PROMASTOP -U - požárně ochranná manžea monážní úchyky ocelová kova nebo urbošroub ocelový šroub s podložkou

Více

Konstrukce ze sádrokartonu

Konstrukce ze sádrokartonu D. KUBEČKOVÁ, M. HALÍŘOVÁ 157 Konstrukce ze sádrokartonu 157 Konstrukce ze sádrokartonu Darja Kubečková Marcela Halířová Konstrukce ze sádrokartonu Darja Kubečková, Marcela Halířová GRADA PUBLISHING Upozornění

Více

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky

Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Pracovní postup Cemix: Sádrové omítky Obsah 1 Druhy sádrových omítek a stěrek a oblasti jejich použití... 3 1.1 Sádrové omítky Cemix... 3 1.2 Sádrové stěrky Cemix...

Více

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ

tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ tesa Samolepicí pásky Využití samolepicích pásek v průmyslu KATALOG VÝROBKŮ Cokoli potřebujete udělat tesa má optimální řešení Vítejte u přehledu sortimentu samolepicích pásek tesa určených pro průmysl

Více

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů

Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Možnosti zateplení stávajících budov z hlediska technologií a detailů Ing. Martin Mohapl, Ph.D. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Zateplování

Více

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DESKY WOLF Zvukově izolační desky Wolf s patentovanou strukturou využívají principu těžké hmoty v sypké podobě. Těžká hmota -křemičitý písek, který zcela vyplňuje

Více

Perfektní sanace vnějších soklů!

Perfektní sanace vnějších soklů! Nové použití osvědčeného systému! Perfektní sanace vnějších soklů! www.premix.cz 1 2 3 Snadné provedení, dlouhodobá spolehlivost! Příprava podkladu Tato operace je rozhodující pro vytvoření rovnoměrné,

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 strana Obsah: 1. Obecné 1 2. Skladba systému 1 2.1. Penetrace podkladu 1 2.2. Lepicí a stěrkovací hmota 1 2.3.

Více

K A B E L O V É Ž L A B Y M A R S

K A B E L O V É Ž L A B Y M A R S KELOVÉ ŽLY MRS KELOVÉ ŽLY MRS PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU ZVNI NK NKZI NVO 90 NVKR NO 90 NVT NRD ZT MZ OSHK V NKR VU NO 45 NT NZ NKO NVKO NT NKO NPS SK NPKV PKC1 NVSO NSUK NSO KELOVÉ ŽLY MRS 3 PŘEHLED PRVKŮ

Více

Viscacid Acryl-Zementlack Akrylátový lak na cementový podklad

Viscacid Acryl-Zementlack Akrylátový lak na cementový podklad Viscacid Acryl-Zementlack Akrylátový lak na cementový podklad Číslo výrobku: 2920-23 Pigmentovaná, akrylátová nátěrová hmota ředitelná vodou. Záznam o zkoušce: PA-VI 212.039 Osvědčení o zkoušce: Státní

Více

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry a hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 5 III.

II. VŠEOBECNĚ 3. 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Rozměry a hmotnosti... 4. 4. Zabudování a umístění... 5 III. Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů (dále jen ventilů) PVM - E90 100, 125, 160, 200. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PODLAHY I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Sádrokarton. Návody a tipy pro výstavbu

Sádrokarton. Návody a tipy pro výstavbu Sádrokarton Návody a tipy pro výstavbu Obsah Základní sortiment pro suchou výstavbu...................... 2 5 Způsoby opracování desek............................................... 6 Tmelení........................................................................

Více

Tmely a lepidla Tmely balení objem barva

Tmely a lepidla Tmely balení objem barva Tmely balení objem barva ACRYL Výrobek Simson Acryl je jednosložkový disperzní tmel, který je možno přetírat barvou. Je to elasticko-plastický tmel. Použití: v interiérech, jako například styky mezi sádrokartonem

Více