Promat. Protipožární příčky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Promat. Protipožární příčky"

Transkript

1 Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a

2 Protipožární příčky Nosné a nenosné protipožární stěny, požární bezpečnost pro dřevěné sloupy a nosníky, revizní dvířka Hodnoty požární odolnosti EI 0 až EI 0 a REI 0 až REI 0 dle ČSN EN 0-. Požárně dělící konstrukce musí zabránit průchodu ohně a kouře a zamezit tak rozšíření požáru. Vedle této požadované funkce požárního předělu plní tyto konstrukce i statickou funkci jako nosné případně výztužné stavební dílce. Tato funkce musí být v případě požáru zachována po určité časové období. Příčky PROMTET mohou být vyráběny v provedení nosném a nenosném. Podle požadavku mohou být příčky složeny z jedné nebo ze dvou vrstev, v úpravě např. jako stěny šachet bez výztužných sloupků nebo jako nenosné příčky s kovovými sloupky, nosné provedení jako ocelová hrázděná stěna nebo s pomocnou konstrukcí ze dřeva. Do všech stěn typu PROMTET je možno bez větších stavebních úprav vestavět požární uzávěry, požární klapky, požárně ochranná zasklení a prostupy pro elektrické kabely, vedení, potrubí a větrací tvarovky. by byly splněny požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci, může být do mezistěnových prostorů vložena minerální vlna sloužící jako izolace. Požární stěny K členění větších budov a k vytváření požárních úseků, zvláště v průmyslových stavbách, nabízí Promat speciální montovanou nosnou požární stěnu. Kromě požadavků na vyšší hodnotu požární odolnosti splňuje tato konstrukce i požadavek na zvýšenou pevnost spojů, jak bylo prokázáno i při požární zkoušce. Stěny s dřevěnými stojkami Lehké nenosné a nosné stěny s dřevěnými stojkami a obkladem PROMTET jsou rychle a efektivně použitelné při rekonstrukci staré zástavby. Hrázděné stěny ze dřeva Nosné hrázděné stěny ze dřeva se obkládají deskami PROMTET pouze z jedné strany, ale klasifi kace REI 0 až REI 0 platí pro působení ohně z obou stran. Jejich aplikace je nejúčelnější při rekonstrukci domů z hrázděného zdiva, neboť zde může hrázděná stěna zůstat z jedné strany viditelná. Díky výborným vlastnostem desek PROMTET -H a PROMTET -L mohou být i s nejtenčími deskami dosaženy vysoké hodnoty požární odolnosti. Mimořádné vlastnosti desek PROMTET umožňují výrobu montovaných stěn o nízké hmotnosti a s dobrými akustickými a požárně ochrannými vlastnostmi. Kovové konstrukce mohou tvořit běžné tenkostěnné ocelové profi ly, které jsou použity dle příslušných katalogových listů a výrobních předpisů. Při požárních zkouškách bylo přihlédnuto k mnohým variantám deskových spojů. plikací lehkých konstrukcí PROMTET lze dosáhnout značných úspor díky nízké hmotnosti a rychlé montáži. Podle potřeby mohou být zaslány zkušební protokoly Požárně ochranné stavební desky PROMTET splňují podmínky třídy reakce na oheň dle ČSN EN 0-.

3 Šachtové stěny a příčky EI požárně ochranná deska PROMTET -00, d = mm přířezy z desek PROMTET -00, d = mm tmel Promat profi l L 0/0 x,0 umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm vrut, x, rozteč cca 0 mm pro profi ly W, samořezný šroub, x, rozteč cca 0 mm pro uzavřené ocelové profi ly vrut, x, rozteč cca 00 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 0 mm stěnový profi l, W 0/0 x 0, stěnový profi l U, UW 0/0/0 x 0, 0 uzavřený ocelový profi l podle tabulky utěsnění z minerální vlny jednokřídlé revizní dvířka Promat, typ N nebo SP ocelový úhelník 0/0/ mm tmel PROMSEL -mastic Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Výhody na první pohled tloušťka desek jen mm montáž z místnosti doloženo statickým výpočtem montáž prefabrikovaných revizních dvířek Promat, typ N nebo SP h,00 m h neomezeno Všeobecné informace Klasifi kace EI 0 platí nezávisle na tom, z které strany požární zatížení nastane. Spoje desek se přetmelí tmelem Promat a armují běžně prodávanou spárovou výplní. Detaily pro průchod jednotlivých kabelů a montáž elektroinstalačních krabic na vyžádání. I h podle tabulky D D E E b,00 m b,0 m II H H F F G nebo 0 Detail Podle montážní situace lze šachtové stěny a příčky zhotovovat s nebo bez výztužných profi lů. Obrázek (I) ukazuje možnost uzavření otvorů do velikosti,00 x,00 m v případě, že na konstrukci nejsou kladeny statické požadavky podle DIN 0. Desky PROMTET -00 () silné pouze mm lze uspořádat na výšku i na šířku. Napojení na masivní části staveb je vyobrazeno na detailu. Spoje desek se podkládají ze zadní strany přířezu z desek PROMTET -00 (). Na obrázku (II) vidíme šachtovou stěnu k uzavření svislých stoupacích šachet do šířky,0 m. Desky () se umisťují na šířku a k masivním částem stavby se připevňují podle detailu. Výška šachtové stěny je neomezená. Šachtová stěna se vodorovně vyztuží např. mezipodlažním stropem (řež -) výztuhy musí být od sebe vzdáleny,00 m. Šachtové stěny o výšce do,00 m a s neomezenou šířkou lze zhotovit podle obrázku (III). Do stěny lze zabudovat revizní dvířka. Stabilita vyobrazených stěn (obrázky (II) a (III)) je doložena podle DIN 0- pro oblasti zabudování a. Výšky stěn, výztužné profi ly a oblast zabudování jsou uvedeny v tabulce. Detail III b neomezeno G Na detailu jsou vyobrazeny způsoby připevnění k masivním částem stavby pro stěny podle obrázků (I) a (II). Pro boční připojení ke stěně se použije ocelový úhelník () (řez -). Připojení k podlaze a stropu se zakryje přířezy z desek PRO- MTET -00 () (řez -), alternativně je možné i připevnění podle řezu -. Detail pohledy řez - 0 řez - 0 Detail Šachtové stěny podle obrázku (III) je nutno zezadu vyztužit svislými výztužnými profi ly. V závislosti na výšce stěny (viz tabulka ) se použijí běžně prodávané stěnové profi ly nebo uzavřené ocelové profi ly, na které se přišroubují přířezy z desek PROMTET -00 (). Desky PROMTET -00 () se připevní k přířezům () svorkami nebo vruty. Detail D Pro připojení k podlaze nebo ke stropu se použijí stěnové profi ly U (), které se připevní do hmoždinek. Do těchto profi lů se postaví výztužné profi ly () nebo (0). Detail připojení k masivní části stavby

4 Šachtové stěny a příčky EI Detail E Spoje desek se u všech stěnových konstrukcí zakryjí ze zadní strany přířezy PROMTET -00 (). Z přední strany se spoje desek zatmelí (viz všeobecné informace). řez E-E řez F-F nebo řez D-D Detail výztužné profi ly 0 00 řez - řez D-D, alternativa řez E-E, alternativa a nebo 0 0 řez F-F, alternativa 00 Detail E zakrytí spojů desek 0 výrobní rozměr jmenovitý rozměr světlého otvoru 00 Detail F Rohy stěn lze provést podle detailu F. V závislosti na výšce stěny se jako svislé výztužné profi ly použijí stěnové profi ly a U nebo uzavřené ocelové profi ly. Detail G Do šachtových stěn se svislými výztužnými profi ly (detail, obrázek (III)) lze zabudovat revizní dvířka Promat, typ N nebo jednokřídlé dvířka Promat, typ SP. Vedle revizních dvířek se oboustranně umístí svislé výztužné profi ly () nebo (0) podle tabulky. Nad a pod dvířka se umístí vodorovné paždíky () nebo (0), které se sešroubují se svislými profi ly. Tabulka obsahuje standardní rozměry revizních dvířek Promat, typ N (mezilehlé velikosti po dohodě). Je-li výrobní rozměr větší než 00 mm, je na obě strany nutno umístit po dvou svislých stojkách (zdvojená stojka) z profi lů podle tabulky. Tabulka rozměry stěn a profily Šachtová stěna podle obrázku Výška h Šířka b Stěnový profi l, svislý nebo 0 Profi l pro připojení ke stropu/podlaze, vodorovný Oblast zabudování DIN 0 (I),00 m,00 m (II),0 m (III), m W 0/0 x 0,,0 m UW 0/0/0 x 0,,00 m Y 0/0 x,0,00 m Y 0/0 x,0 Tabulka rozměry revizních dvířek Výrobní rozměr š x v [mm] Jmenovitý rozměr světlého otvoru š x v [mm] 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. 00 řez G-G 00 Detail D svislý řez Detail F rohové spojení nebo 0 řez H-H Detail G revizní dvířka vnější rozměr

5 Šachtové stěny a příčky EI 0 0. požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = 0 mm přířezy z desek PROMXON, typ, d = 0 mm tmel Promat jednokřídlé revizní dvířka Promat, typ N nebo SP, rozměry podle tabulky umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm vrut, x, rozteč cca 0 mm pro profi ly W, samořezný šroub, x, rozteč cca 0 mm pro uzavřené ocelové profi ly vrut, x, rozteč cca 00 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 0 mm stěnový profi l, W 0/0 x 0, stěnový profi l U, UW 0/0/0 x 0, 0 uzavřený ocelový profi l podle tabulky utěsnění z minerální vlny požárně ochranný tmel PROMSEL -gama silikon PROMSEL -silikon ocelový úhelník 0/0/ mm tmel PROMSEL -mastic Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK h podle tabulky Detail pohled D D b neomezeno nebo 0 0 Výhody na první pohled doloženo statickým výpočtem montáž z místnosti tloušťka opláštění x 0 mm montáž prefabrikovaných revizních dvířek Promat, typ N nebo SP Všeobecné informace Klasifi kace EI 0 platí nezávisle na tom, z které strany požární zatížení nastane. Z požárnětechnického hlediska není tmelení spojů desek nutné. Při přípravě pro povrchovou úpravu se spoje desek přetmelí tmelem Promat a armují běžně prodávanou spárovou výplní. Montáž těsnících větracích výústkových tvarovek PROMSEL viz konstrukce Promat 0. nebo 0.. Detail Šachtové stěny a příčky lze s odpovídajícími výztužnými profi ly (), příp. (0) zhotovovat až do výšky,00 m v neomezené šířce. Stabilita je doložena podle DIN 0-. Svislé výztužné profi ly (), příp. (0) a přípustné oblasti zabudování jsou uvedeny v tabulce. Požárně ochranné desky PROMXON, typ () lze uspořádat na výšku i na šířku. Do šachtových stěn a příček lze zabudovat revizní dvířka Promat, typ N nebo SP (viz detail G). 0 0 Detaily a Stěny se zezadu vyztužují svislými výztužnými profi ly. V závislosti na výšce stěny (viz tabulka se použijí běžně prodávané stěnové profi ly nebo uzavřené ocelové profi ly, na které se přišroubuje první vrstva desek PROMXON, typ (). Druhá vrstva desek se připevní k první svorkami nebo vruty. řez - Detail připojení ke stěně řez -, alternativa Detail D Pro připojení k podlaze nebo ke stropu se použijí stěnové profi ly U (), které se připevní do hmoždinek. Do těchto profi lů se postaví výztužné profi ly () nebo (0). Detail E 0 Skrz stěny lze vést jednotlivé elektrické kabely. Pro zajištění požární odolnosti a kvůli zamezení vzniku trhlin vlivem roztažnosti musíte průchozí otvor elasticky uzavřít viz obrázek. Ze strany šachty zhotovte kolem otvoru límec z přířezů PROMXON, typ (). řez řez -, alternativa Detail F Rohy stěn lze provést podle detailu F. V závislosti na výšce stěny se jako svislé výztužné profi ly použijí stěnové profi ly a U nebo uzavřené ocelové profi ly. Detail výztužné profi ly

6 Šachtové stěny a příčky EI 0 0. Detail G Do stěn lze zabudovat jednokřídlé revizní dvířka Promat, typ N nebo SP. Vedle revizních dvířek se oboustranně umístí svislé výztužné profi ly () nebo (0) podle tabulky. Nad a pod dvířka se umístí vodorovné paždíky () nebo (0), které se sešroubují se svislými profi ly. Tabulka obsahuje standardní rozměry jednokřídlých revizních dvířek Promat, typ N nebo SP (mezilehlé velikosti po dohodě). Je-li výrobní rozměr větší než 00 mm, je na obě strany nutno umístit po dvou svislých stojkách (zdvojená stojka) z profi lů podle tabulky. 0 nebo Detail E jednotlivá kabelová průchodka a nebo 0 Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. Šachtové stěny EI 0 do šířky,0 m viz též konstrukce Promat 0.0 a výrobní rozměr 0 jmenovitý rozměr 0 světlého otvoru řez - 0 Detail D svislý řez Detail F rohové spojení nebo 0 řez D-D vnější rozměr Detail G revizní dvířka Promat, typ N Výška h Šířka b Stěnový profi l, svislý nebo 0 Profi l pro připojení ke stropu/podlaze, vodorovný Oblast zabudování DIN 0, m W 0/0 x 0,,0 m UW 0/0/0 x 0,,00 m Y 0/0 x,0,00 m Y 0/0 x,0 Tabulka rozměry stěn a profi lů Výrobní rozměr š x v [mm] Tabulka rozměry revizních dvířek Jmenovitý rozměr světlého otvoru š x v [mm] 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm

7 Šachtová stěna EI požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = 0 mm přířezy z desek PROMXON, typ, d = 0 mm, b = 0 mm tmel Promat utěsnění z minerální vlny profi l L 0/0 x 0, vrut, x, rozteč cca 0 mm umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 0 mm vrut, x, rozteč cca 00 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 0 mm 0 vrut, x, rozteč cca 0 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 00 mm, u hran všech spojů desek Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Výhody na první pohled tloušťka šachtové stěny jen 0 mm výška až m šířka šachty až,0 m prefabrikované prvky úprava prvků na místě podle šířky šachty přišroubování prvků k stěnovému úhelníku a vzájemné sesvorkování prvků 00 výška,00 m Všeobecné informace Klasifi kace EI 0 platí nezávisle na tom, z které strany požární zatížení nastane. K větrání šachty lze použít těsnící větrací výústkové tvarovky PROMSEL (0.). Detail Maximální rozměry šachtové stěny jsou uvedeny v detailu. Jednotlivé prvky mohou být prefabrikované, šířku (do,0 m) lze přiříznout na místě. Stěrkování spojů desek není z požárnětechnického hlediska nutné. Detaily šířka,0 m 00 Připojení ke stěně lze provést s nebo bez ocelových úhelníků (). Doporučeno je provedení s úhelníky (zejména při velké šířce šachty). Připojení k masivním částem stavby se provádí tmelem Promat (). Větší spáry lze také nejprve vyplnit minerální vlnou (). Detail pohled nebo řez -, alternativa 0 0 0,00 m 0 Detail Sesvorkování nebo sešroubování prvků mezi sebou je znázorněno na řezu - a -. Spodní prvek se usadí na tenkou vrstvu tmelu Promat (). Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. 0 řez - Detail připojení ke stěně řez - Detail spoj desek a připojení k podlaze řez -

8 Šachtová stěna z prefabrikovaných prvků EI prefabrikovaný prvek z požárně ochranných desek PROMXON, typ, rozměry: b,0 m, h,0 m, d = mm přířezy z desek PROMTET -H, b = 0 mm, d = mm přířezy z desek PROMTET -H, b = 00 mm, d = mm profi l L 0/0 x,0 ocelový úhelník / x 0, umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm vrut, x minerální vlna nebo tmel Promat tmel Promat nebo silikon PROMSEL -silikon 0 vrut, x 0, rozteč cca 00 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 0 mm vrut Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Výhody na první pohled tloušťka šachtové stěny jen mm prefabrikované prvky šachtové stěny úprava prvků na místě podle šířky šachty rychlá a snadná montáž prvků výška až m, šířka šachty až,0 m výška,00 m Všeobecné informace Klasifi kace EI 0 platí nezávisle na tom, z které strany požární zatížení nastane. K větrání šachty lze použít těsnící větrací výústkové tvarovky PROMSEL (0.). Detail Maximální rozměry šachtové stěny jsou uvedeny v detailu. Jednotlivé prvky šachtové stěny () jsou prefabrikované, šířku (do,0 m) lze přiříznout na místě. Stěrkování spojů desek není z požárnětechnického hlediska nutné Detaily Ocelový úhelník () se zakrývá dvěma přířezy PROMTET (). Prvky šachtové stěny se připevní k úhelníku dvěma vruty na každé straně (zejména při velké šířce šachty). Spáry u připojení ke stěně lze uzavřít tmelem Promat nebo silikonem PROMSEL -silikon. Detail pohled řez - šířka,0 m 0 Detail připojení ke stěně Detail rohové spojení 0 Detail Rohy stěn se provádějí podle detailu. Kvůli stabilitě je třeba použít ocelové úhelníky (). Roh se pak sešroubuje rychlovruty. Detail D Jednotlivé prvky () jsou zespodu opatřeny perem a nahoře drážkou. Před montáží natřete drážku lepidlem Promat K, prvky pak nasaďte na sebe a z přístupné strany spojte svorkami (0). Detail E U prvku, který bude sloužit jako horní, musíte odříznout pero, vlepit je do drážky a přisvorkovat. Pero je třeba odříznout také u prvku pod ním. Horní prvek pak lze bez problémů namontovat pomocí lepidla Promat K. K připojení ke stropu se použije ocelový úhelník (), ke kterému se horní prvek přišroubuje. Podle detailu E lze také zhotovit revizní otvory. Namísto lepidla Promat K v drážce prvku se pak z šachtové strany připevní přířezy (), které zakrývají spáry. Při údržbě lze po povolení čtyř vrutů () revizní prvek vyjmout montáž řez řez - montáž horního prvku Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. Detail D montáž prvků Detail E horní prvek, příp. revizní otvor

9 Příčka PROMTET -L EI Připojení ke stropu 0 hmotnost: cca kg/m tloušťka stěny: d = mm tepelný odpor /Λ: 0,0 m K/W desky PROMTET -L, d = mm přířezy PROMTET -L, b 00 mm, d = mm (z požárního hlediska d = 0 mm dostačující) přířezy PROMTET -H, b 00 mm, d = 0 mm ocelový úhelník 0 x 0 x L profi l x x vruty,0 x 0, rozteč cca 0 mm vruty,0 x 0, rozteč cca 0 mm vruty,0 x 0, rozteč cca 0 mm vruty,0 x 0, rozteč cca 00 mm 0 kovové rozpěrné hmoždinky se šrouby M, rozteč cca 00 mm utěsnění z minerální vlny Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Hodnota požární odolnosti EI 0 dle ČSN EN Připojení k podlaze Důležité pokyny Uvedené konstrukce lze použít pro výrobu, popř. obkládání větracích a instalačních šachet, které musí splňovat hodnotu požární odolnosti EI 0. L profi l () vyobrazený v detailu není z hlediska požární odolnosti nutný a používá se jen k doplňkovému vyztužení celé konstrukce. Místo jednostranného překrytí spojů přířezy PROMTET -L () může být překrytí provedeno po obou stranách přířezy PROMTET -H (). Elektroinstalační vedení a krabice nezapouštět, nýbrž připevnit k povrchu stěny. Detail připojení ke stěně a spoje desek Výška stěny Klasifi kace této konstrukce platí pro všechny šířky stěn, výška stěn nesmí překročit,00 m. Velkoplošné vysoké stěny vyztužit ocelovými profi ly, které jsou obloženy podle katalogového listu, popř. deskami PROMTET. Na základě malé tloušťky příčky PROMTET -L lze vyrábět různé příčky velkých rozměrů s konstrukcemi Promat (např. č. 0.0). Vestavba revizních dvířek Promat viz katalogové listy 0., popř. 0.. Příklad použití Větrací šachta () s velkým průřezem, přisazená k masivní stěně (), musí být obložena ze tří stran, aby byla dosažena hodnota požární odolnosti EI 0. Přitom jsou strany označené (D) složeny ze dvou vrstev. (Viz vyobrazené osazení v detailu ). Strana () je vsazena v jedné vrstvě. Příklad použití 0 Dvě strany instalační šachty () tvoří masivní stěny (). Lehké příčky () ležící k masivním stěnám v pravém úhlu jsou vytvořeny z desek PROMTET -L. Detail připojení ke stěně a spoje desek (varianta) D D Pokyny pro montáž Příčka PROMTET -L smí být připevněná jen na stavební díly, které mají alespoň stejnou hodnotu požární odolnosti jako příčka. by nedocházelo k tvorbě tepelných mostů, nesmí žádný připevňovací prvek procházet stěnou v celé její tloušťce. Používat šrouby jen výše uvedených rozměrů. Z požárního hlediska není zatmelování nutné. Zatmelování je prováděno jen před povrchovou úpravou tmelem Promat. Spoje desek vyztužit např. skelnou bandáží. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy z tvrdokovu. Při řezání odsávat piliny. Příklad použití obložení ze tří stran na masivní stěně Příklad použití obložení ze dvou stran mezi dvěma masivními stěnami 0

10 Příčka PROMTET -H EI až EI 0 0. Připojení ke stropu 0 00 hmotnost (EI 0): cca kg/m tloušťka stěny (EI 0): d = mm tepelný odpor /Λ (EI 0): 0, m K/W desky PROMTET -H, d [mm] = EI EI 0 EI 0 EI 0 utěsnění z minerální vlny, d = 0 mm ocelový úhelník 0 x 0 x kovové rozpěrné hmoždinky se šrouby M, rozteč cca 00 mm vruty, zapuštěné a zatmelené,* rozteč 0 mm ocelové svorky,* rozteč svisle 00 mm rozteč vodorovně 00 mm spoje desek, zatmelené tmelem Promat * rozměr spojovacích prostředků viz tabulka připevňovacích prostředků, kapitola. Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Hodnota požární odolnosti EI, EI 0, EI 0 a EI 0 dle ČSN EN Připojení k podlaze Důležité pokyny Příčka PROMTET -H může být připevněná jen na stavební dílce, které mají stejnou nebo vyšší hodnotu požární odolnosti. Klasifi kace této konstrukce platí pro všechny šířky stěn, výška stěny nesmí překročit,00 m. Jako průkaz o statické bezpečnosti a tuhosti lze použít technické údaje k deskám PROMTET -H. Výroba a obklad větracích kanálů a šachet klasifi kace požární odolnosti EI 0. Podrobnosti o instalačních šachtách viz následující strana. Možná vestavba revizních dvířek. Další detaily sdělí naše technické oddělení. Detail připojení ke stěně spoj Revizní otvory Do příček mohou být vestavěna revizní dvířka Promat podle katalogového listu 0. a 0.. Příčka PROMTET -L EI hmotnost: cca kg/m tloušťka stěny: d = 0 mm tepelný odpor /Λ: 0,0 m K/W desky PROMTET -L, d = mm ocelový úhelník 0/0/0, vruty,0 x, střídavě uspořádané, zapuštěné a zatmelené, rozteč 00 mm šrouby M x 0 s kovovými rozpěrnými hmoždinkami, rozteč cca 00 mm utěsnění z minerální vlny tmel Promat Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Hodnota požární odolnosti Detail připojení ke stěně Detail umístění spoje desek 0 EI 0 dle ČSN EN 0-. Důležité pokyny Uvedenou konstrukci lze bez dodatečného vyztužení použít jen v místnostech vysokých max.,00 m. Při určování rozestupů spodních konstrukcí je nutné přihlédnout k předpokládanému mechanickému namáhání. lternativně je možno pro vysoké prostory použít stěny podle konstrukce č. 0.0 nebo 0.. Příčka PROMTET -L může být také alternativně vyrobena i v jedné vrstvě (d = 0 mm). Pokyny pro montáž Všechny spoje desek () je třeba uspořádat střídavě proti sobě, svislé spoje 0 mm, vodorovné spoje 00 mm (jen 0.0). Vodorovné spoje nesmí probíhat v jedné výšce. Uspořádat střídavě proti sobě cca 0 00 mm (jen 0.). Zatmelené spoje armovat např. skelnou bandáží. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy z tvrdokovu. Při řezání odsávat piliny.

11 Příčky PROMTET -H s ocelovou kostrou EI 0 až EI hmotnost (EI 0): cca, kg/m tloušťka stěny (EI 0): d = mm tepelný odpor /Λ (EI 0):, m K/W desky PROMTET -H, EI 0: d = mm bez pásků PROMGLF EI 0: d = mm; EI : d = mm; EI 0: d = 0 mm; EI 0: d = mm desky z minerální vlny, min. třída reakce na oheň, objemová hmotnost 0 kg/m, d = 0 mm přířez PROMTET -H, b = 0 mm, d =, popř. či 0 mm distanční přířez PROMTET, rozteč cca 00 mm utěsnění z minerální vlny stěnový profi l W 0 x 0,, rozteč mm stěnový U profi l UW 0 x 0, vruty *, cca mm zapuštěné, zatmelené, rozteč cca 0 mm krycí podlahová lišta ze dřeva mm x mm (jen podle potřeby) 0 ocelové svorky, * rozteč cca 00 mm dřevěná krycí lišta x mm (jen podle potřeby) vruty s čočkovitou hlavou, x 0, rozteč cca 0 mm izolační pásek PROMGLF, 0 x mm (pro EI 0 se nepoužívá) zatmelení tmelem Promat kovové rozpěrné hmoždinky se šrouby M, rozteč cca 00 mm elektrický rozvaděč nebo spínací skříň tmel Promat * rozměry spojovacích prostředků viz tabulka připevňovacích prostředků, kapitola. Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Hodnota požární odolnosti Detail vodorovný řez EI 0, EI, EI 0 a EI 0 podle ČSN EN 0- se všemi uvedenými variantami konstrukcí a překrytím spár. Důležité pokyny Uvedené rozměry profi lů () a () se týkají jen zkušebního kusu a nelze je použít pro všechny výšky stěn. Pro dodržení bezpečnosti mohou být stanoveny příslušné rozměry profi lu podle následující tabulky. 0 Detail připojení k podlaze Detail připojení ke stropu Stanovení dimenzí nosného profilu (): rozměry profi lů (rozteč sloupků mm) doporučené výšky stěn [m] výška [mm] šířka [mm] tloušťka [mm] 0 0 0,0,00 0 0,0, ,0,00 Rozteč sloupků zkušebního prvku činila 0 mm. Z konstrukčních důvodů se doporučuje rozteč mm. Použijí-li se desky PROMTET -H o tloušťce mm (EI ), je doporučená rozteč sloupků 00 mm. Konstrukční varianta do max. m výšky stěny. Podrobnosti sdělí naše technické oddělení. Vestavba revizních dvířek Promat podle katalogového listu 0., popř. 0.. Podrobnosti k vestavbě požárních klapek požárních revizních dvířek EI 0 EI 0 požárních dveří EI 0 EI 0 s prosklením nebo bez prosklení sdělí naše technické oddělení. Detail D elektrický rozdělovač nebo spínací skříň Elektrické skříně zapustit tak, že budou obloženy cm vrstvou izolačního materiálu (např. tmel Promat ). Detail E vodorovný spoj výška stěny nad,00 m Zatmelování spojů ležících v zadní části není z hlediska požární bezpečnosti nutné. Pokyny pro montáž Pro zjišťování spotřeby materiálu a pro montáž kovových konstrukcí platí technické podklady dodavatelů profi lů. Těsnění () a izolační pásky () mohou být nalepeny na kovové profi ly lepidlem Promat K. Podrobnosti o napojení lehkých podhledů na lehké příčky viz dále. Při použití krycích lišt není nutno zatmelit spoje desek a hlavy šroubů. Zatmelené spáry pro další nátěry je nutné vyztužit např. skelnou bandáží. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny.

12 Příčky PROMTET -H s ocelovou kostrou EI 0 až EI Konstrukční číslo a schematický nákres Pro izolační vrstvy z minerálních vláken uvedené v tomto katalogovém listu musí být použity běžné izolační hmoty z minerální vlny, třídy reakce na oheň s bodem tání 000 a teplotou použitelnosti do 00. Objemová hmotnost 0 kg/m Hodnota požární odolnosti EI 0 EI 0 EI 0 Tloušťka stěny mm mm mm Plošná hmotnost, kg/m kg/m kg/m Tepelný odpor,0 m K/W, m K/W,0 m K/W Vzduchová neprůzvučnost R w = d LSM = - d R w = 0d LSM = - d R w = d LSM = ±0 d Spotřeba materiálu, rozměry a označení nosný U profi l nosný profi l deska PROMTET -H přířez PROMTET -H nosný U profi l UW 0 x 0, spotřeba/m stěny 0, m nosný profi l W 0 x 0, rozteč mm spotřeba/m stěny, m deska PROMTET -H, formát 0 x 000 mm d = 0 mm Uvedené údaje se vztahují například na stěny s plochou, m x,00 m (, m ). Vodorovná a svislá připojení k masivním stavebním dílům. V podkladech nebylo přihlédnuto ke ztrátám v prořezech. nosný U profil UW 00 x 0, spotřeba/m stěny 0, m nosný profil W 00 x 0, rozteč mm spotřeba/m stěny, m deska PROMTET -H, formát 0 x 000 mm d = 0 mm nosný U profil UW 00 x 0, spotřeba/m stěny 0, m nosný profil W 00 x 0, rozteč mm spotřeba/m stěny, m deska PROMTET -H, formát 0 x 000 mm d = 0 mm spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny,0 m,0 m,0 m přířez PROMTET -H b = 00 mm d = mm spotřeba/m stěny, m = cca 0, m desky z minerální vlny pásek minerální vlny desky z minerální vlny formát 000 x mm d = x 0 mm 0 kg/m desky z minerální vlny formát 000 x mm d = x 0 mm 0 kg/m desky z minerální vlny formát 000 x mm d = x 0 mm 0 kg/m spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny,0 m,0 m,0 m pásek minerální vlny b = 0 mm, d = 0 mm pásek minerální vlny b = 00 mm, d = 0 mm pásek minerální vlny b = 00 mm, d = 0 mm spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny,0 m = 0,0 m,0 m = 0,0 m,0 m = 0,0 m izolační pásek PROMGLF, popř. plstěný pásek izolační pásek PROMGLF b = 0 mm, d = mm spotřeba/m stěny, m plstěný pásek samolepící b = 0 mm, d =, mm spotřeba/m stěny, m plstěný pásek samolepící b = 0 mm, d =, mm spotřeba/m stěny, m kovová hmoždinka se šroubem M x 0 rozteč cca 00 mm kovová hmoždinka se šroubem M x 0 rozteč cca 00 mm kovová hmoždinka se šroubem M x 0 rozteč cca 00 mm kovová hmoždinka se šroubem spotřeba/m stěny ks spotřeba/m stěny ks spotřeba/m stěny ks vruty, x rozteč cca 0 mm vruty, x rozteč cca 0 mm vruty, x rozteč cca 0 mm samořezné vruty do plechu spotřeba/m stěny 0 ks spotřeba/m stěny 0 ks spotřeba/m stěny 0 ks 0 ocelové svorky /0,/, rozteč mm ocelové svorky spotřeba/m stěny ks

13 Příčky PROMTET -H s ocelovou kostrou EI 0 až EI Detail Všechny podhledy uvedené v katalogovém listu 0 mohou být připojeny k lehkým příčkám, které se shodují s podhledem alespoň v hodnotě požární odolnosti. Předpokládá se, že připevnění příčky ke stropu je vytvořeno jako posuvné. S přihlédnutím k uvedeným podrobnostem je skladba příčky prováděna podle zkušebních protokolů a podkladů pro zpracování udané výrobcem. Stavbu lehkých protipožárních příček PROMTET pro připojení lehkých podhledů lze provádět podle katalogových listů 0.0, 0. a 0.. Připojení vyobrazená v detailu a platí jen pro podhledy, které byly klasifi kovány spolu s masivními stropy dle ČSN 0 a jsou přišroubované k nosné konstrukci (detail ) nebo k viditelné nosné konstrukci vloženým podhledem (detail ). Detail Tuto variantu přizpůsobit před vestavbou příslušnému umístění. pro Detail přířezy PROMTET -H, d = 0 mm, b = 0mm obklad stěny utěsnění z minerální vlny stěnový U profi l stěnový profi l spojení vruty s, rozteč cca 00 mm,střídavě uspořádané spojení vruty s, rozteč a s přihlédnutím k kovové rozpěrné hmoždinky M, rozteč cca 00 mm rozměr a 0 mm rozměr b 0 mm Detail Přířez PROMTET -H () přišroubovat samořeznými vruty, x k profi lu () a k obkladu stěny () ve vzdálenosti 0 mm. K tomu připevnit samořeznými vruty, x, rozteč cca 00 mm, L profi l. Skladba stropu () podle příslušného katalogového listu. Detail Detail návrh Detail Přířez PROMTET -H () přišroubovat samořeznými vruty, x k profi lu () a k obkladu stěny () ve vzdálenosti 0 mm. K tomu připevnit samořeznými vruty, x, rozteč cca 00 mm, přířez PROMTET (). Skladba stropu () podle náležitého katalogového listu. Detail D Detail E návrh Detaily D a E Připojení, znázorněná v detailu D a E, platí pro podhledy, které jsou samotnou požárně dělící konstrukcí, tj. bez masivního stropu, způsobilé pro působení ohně shora nebo zdola. Připojení jsou pevně přišroubována k nosné konstrukci (detail D) nebo k viditelné nosné konstrukci (detail E). Přířezy PROMTET () a () jsou připevněny podle detailu a. Dodatečně je připojení zakryto po celé délce pásy minerální vlny třídy reakce na oheň (). U konstrukcí EI 0 je tloušťka minerální vlny 0 mm, u konstrukcí EI 0 x 0 mm. (Odpadá u konstrukce 0.). Minerální vlna () je nad připojením připevněna lepidlem Promat K () k ploše stěny. Skladba stropu () podle náležitého katalogového listu. Připojení stěny k lehkému podhledu Detail F připojení k lehkému podhledu Detail F Příčka PROMTET -H podle konstrukce č. 0.0 může být připevněna také k lehkému podhledu PROMTET podle konstrukce č Dva přířezy PROMTET -H (), d = mm, sešroubovat mezi sebou samořeznými vruty, x (), střídavě ve vzdálenosti cca 0 00 mm, a společně s U profi lem () připevnit samořeznými vruty, x (D) k přírubě (E) nosného profi lu. Utěsnění (F) minerální vlnou. Podrobnosti o podhledu viz katalogový list 0.0. Pokyny pro montáž (0.0, 0. a 0.) Pro zjišťování spotřeby materiálu a pro montáž kovových konstrukcí platí technické podklady dodavatele profi lů. Těsnění z minerální vlny na podlahu a stropy mohou být slepena lepidlem Promat K s kovovými profi ly. Izolační pásky PROMGLF přilepit na profi ly rovněž lepidlem Promat K. Vložit dvou- a třívrstvé výplně konstrukce 0. z minerální vlny se střídavě uspořádanými spoji. Vodorovné spoje mezi deskami PROMTET -H překrýt přířezy PROMTET -H 0 x mm. Připevnit ocelovými svorkami /0, /,, rozteč cca 00 mm. Desky PROMTET přiřezávat pilovými listy obloženými slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny.

14 Stěna s ocelovými nosnými sloupy REI až REI 0 0. hmotnost obkladu bez stojin (REI 0): cca kg/m hmotnost ocelového profi lu (REI 0): cca kg/m celková plošná hmotnost (REI 0): cca kg/m tepelný odpor /Λ (REI 0): 0, m K/W desky PROMTET -H, REI : d = mm; REI 0: d = 0 mm; REI 0: d = mm přířezy PROMTET -H, b 0 mm, d = 0 mm, popř. 0 či mm ocelový profi l U 00 (zkušební kus) ocelový profi l IPE 00 (zkušební kus), rozteč svislého ocelového profi lu 0 mm spoje desek zatmelené tmelem Promat ocelové svorky, * rozteč cca 00 mm kovová rozpěrná hmoždinka se šroubem (podle statiky) utěsnění z minerální vlny * rozměry spojovacích prostředků viz tabulka připevňovacích prostředků, kapitola Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Hodnota požární odolnosti REI, REI 0 a REI 0 podle ČSN EN 0- se zatížením, které se shoduje s přípustným napětím oceli při působení ohně z jedné strany. Důležité pokyny a rozměry se vztahují jen na zkušební kus. Při použití ocelových 0 0 profi lů jiných dimenzí a jiných rozměrů stěn se odpovídajícím způsobem mění i příslušné hodnoty. Výše uvedenou klasifi kaci pro šířky a výšky stěn je nutno ověřit statickými výpočty. Doklad o stabilitě musí být předložen s ohledem na technické stavební předpisy. Další podrobnosti na vyžádání. Do stěn s ocelovými nosnými sloupy mohou být vestavěny prosklené nebo plné protipožární dveře. Detaily k vestavbě sdělí naše technické oddělení. Detail vodorovný řez Detail připojení ke stropu, připojení k podlaze

15 Požární stěna Promat, nosná REI 0 až REI obklad PROMTET -H, paždík PROMTET -H, } viz tabulku níže ocelové profi ly obklad z ocelového plechu připevňovací prostředky přířez PROMTET -H, viz detaily přířez PROMTET -H, d = mm připojení obkladu nosný systém budovy 0 minerální vlna, třída reakce na oheň, d = 0 mm masivní stěna Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Hodnota požární odolnosti REI 0 až REI 0 dle ČSN EN 0-. Důležité pokyny Včleněním nosného systému budovy () do konstrukce požární stěny může být stěna rozčleněna na menší samostatné plochy. Tím je možné zmenšit rozměry stojek profi lů jakož i prahových a rámových profi lů (). Stanovení rozměrů a montáž paždíku PROMTET (), obkladu PROMTET () a krytu z ocelového plechu () podle technických údajů. 0 Detail horizontální řez možné uspořádání ocelových plechů Tabulka 0 min. 0 min. 0 min. Rozměry ocelového profi lu (zkušební stěny) svisle HE HE (rozteč mm), vodorovně (připojení k podlaze a ke stropu) U 0 U 00 U 00 Paždík PROMTET -H d = mm, šířka: 0 mm 00 mm 00 mm Rozestup paždíků PROMTET -H mezi sebou: 0 mm mm 0 mm Obklad PROMTET -H oboustranný. vrstva PROMTET -H mm 0 mm mm. vrstva PROMTET -H mm 0 mm 0 mm Obklad z ocelového plechu, pozinkovaný, oboustranný, lepený na. vrstvu PROMTET -H lepidlem Promat K tloušťka plechu: 0, mm 0, mm 0, mm překrytí ve spojích: 00 mm 00 mm 00 mm Připevňovací prostředky, samořezné vruty a) obklad. vrstvy do paždíku, x 0 mm, x 0 mm, x 0 mm rozteče vrutů 00 x 0 mm 00 x mm 00 x 0 mm b) obklad. vrstvy k obkladu. vrstvy přibít hřebíky x, 0 ks/m c) ocelový plech v obkladech. a. vrstvy, x, x, x Slepení ocelového plechu s obložením. vrstvy, lepidlo Promat K, podklad cca 00 g/m. Řez - Je-li horní a dolní připojení požární stěny odborně provedeno, není nutné ji po stranách připevňovat k vedlejším masivním stěnám. Doporučuje se předem namontovat přířez PROMTET -H () k masivní stěně () ve směru ocelového profi lu (). Přířez PROMTET -H () vytváří spojení mezi oběma plášti (). Jako těsnění mezi přířezy PROMTET -H () a () slouží pruh minerální vlny (0) cca 0 mm široký. Řez - Další konstrukční detaily (zde nezobrazené) sdělí naše technické oddělení nebo je naleznete v plné verzi tohoto katalogového listu na

16 Požární stěna Promat, nosná REI 0 až REI V projektových normách řady ČSN 0.., je v závislosti na mezních rozměrech a využití budov požadováno vytvoření požárních stěn, které rozdělují daný pro- Pohled stor na požární úseky. Malá tloušťka a nízká hmotnost požární stěny Promat umožňuje značné úspory při dopravě a montáži. Požární stěny Promat poskytují nové možnosti použití, je-li nutné z důvodu změny v užívání vytvořit nové požární úseky v již existujících stavbách. Vnitřní požární stěny lze nahradit stěnami odolnými proti ohni ve spojení se stropy bez otvorů (celistvé stropy), takže je zabráněno rozšíření požáru jak ve vodorovném, tak ve svislém směru. U střídavě uspořádaných příček musí být podpěry stěn a stropů odolné proti ohni a musí být složeny z nehořlavých stavebních hmot (REI 0). Montáž požárních stěn lze provádět v budovách s tvrdou střešní krytinou až do tří pater min. přímo pod střešní plášť, v budovách s více než třemi patry 0 cm nad střechu nebo je zakončit ve výšce střešního pláště požárně odolnými železobetonovými deskami, které vystupují po obou stranách 0 cm. V budovách s měkkou střešní krytinou je nutné tyto stěny ukončit vždy 0 cm nad střechou. Rozměry profi lů a tloušťky stěn uvedené v následující tabulce se týkají jen zkušebních prvků při požární zkoušce. Přesné stanovení rozměrů konkrétní konstrukce musí být provedeno podle statického posudku. Přitom ale rozestupy svislých profi lů nepřekročí mm. 0 Řez - Je-li horní a dolní připojení požární stěny odborně provedeno, není nutné ji po stranách připevňovat k vedlejším masivním stěnám. Doporučuje se předem namontovat přířez PROMTET -H () k masivní stěně () ve směru ocelového profi lu (). Přířez PROMTET -H () vytváří spojení mezi oběma plášti (). Jako těsnění mezi přířezy PROMTET -H () a () slouží pruh minerální vlny (0) cca 0 mm široký. Řez Řez - Připojení stojek profi lů () požární stěny Promat k profi lům nosného systému budovy () musí být prováděna podle platných předpisů. Pro stanovení rozměrů obkladu u napojení () jsou rozhodující náležité úředně přezkoušené konstrukce Promat pro nosné stavební díly. Stavební dílce z železobetonu, které jsou z hlediska statiky důležité pro požární stěnu, musí patřičnými rozměry příčného řezu, výztuží a tloušťkou krytí odpovídat hodnotě požární odolnosti požární stěny Promat. Řez - K připevnění prahových a rámových profi lů použít šrouby s hmoždinkami M, rozteč 00 mm. Mezi podlahu, popř. strop () a ocelový profi l () vložit přířez PROMTET -H (). Vzdálenost přířezu PROMTET -H () k paždíku PROMTET -H () se musí shodovat s rozměry uvedenými v tabulce na předchozí straně. by se zabránilo tepelnému mostu na ocelových profi lech, musí být k připevnění obkladu PROMTET -H () a plechového krytu () použity připevňovací prostředky, které odpovídají technickým údajům. Řez - max. 0 mm, popř. mm Řez - připojení k podlaze a ke stropu

17 Požární stěna Promat, nosná REI 0 až REI Příklady použití stropní konstrukce,0 0,00 m požární stěna Promat Detail příklad použití Detail Požární stěny ve velkých budovách a v přilehlých budovách na ploše ve vzdálenostech maximálně 0 m. Požární stěny připojené k budovám, které jsou postaveny bezprostředně na hranici nebo ve vzdálenosti do, m. Detail Požární stěny pro oddělení oblastí s různým způsobem užívání, které jsou střídavě umístěny v jednotlivých patrech. Jen ve spojení s požárně odolnými celistvými stropy. Komplikovaná je dodatečná montáž lehkých stavebních konstrukcí. Kromě případného souhlasu, který se týká změny v užívání, musí být zvlášť pro tento případ defi nován způsob uspořádání. Detail Požární stěny mezi různě ohroženými budovami nebo mezi budovami s různými druhy konstrukcí, např. oddělení ohrožené továrny od správní budovy (nedostatečná odstupová vzdálenost). Oddělení obytných prostorů a budov s hospodářským využitím. Detail příklad použití požární stěna Promat strop mezi panely REI 0 požární stěna Promat Pokyny pro montáž Paždík PROMTET -H Při určování šířky paždíku PROMTET -H je nutné přihlédnout k montážním a válcovacím tolerancím ocelové konstrukce. Rozestupy paždíků uvedené v tabulce nesmí být překročeny. Paždíky musí být pečlivě zarovnané, aby mohl být obklad PROMTET -H přesně přišroubován do řezné hrany paždíku PROMTET -H. Paždíky PROMTET -H nesmí být připevňovány k ocelovým vzpěrám, ale mohou být jen pevně sevřené. požární stěna Promat Obklad PROMTET -H Spoje. a. vrstvy PROMTET -H uspořádát střídavě o / šířky desky (= mm) proti sobě.. vrstvu přišroubovat a. vrstvu kotvit hřebíky k. vrstvě (viz tabulka ). Standardní formáty desek PROMTET -H je možné uspořádat vodorovně nebo svisle. K řezání desek PROMTET -H doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání desek odsávat piliny. Detail příklad použití požární stěna Promat Obložení z ocelového plechu Doporučuje se použít běžné celoplošné formáty 0 mm x 00 mm. by nemusel být plech -násobně překryt v bodech, kde se kříží spoje, je třeba v šířce překrytí uříznout pravý spodní roh (vrchní tabule) a levý horní roh (spodní tabule). V okolí šikmého řezu musí být řezné hrany plechu stykovány na tupo proti sobě. Sousední konstrukce Napojení požární stěny Promat na sousední konstrukce musí být utěsněno pruhy minerální vlny. Připevnění k železobetonu nebo ke zdivu lze dosáhnout jen hmoždinkami a šrouby, dle všeobecných stavebních pokynů.

18 Příčka PROMXON, typ EI požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = mm požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = mm minerální vlna, objemová hmotnost 00 kg/m, d = 0 mm stěnový profi l, vodorovný, viz tabulka stěnový profi l, svislý, viz tabulka tmel Promat umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm vrut Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Výhody na první pohled pro EI 0 jednovrstvé opláštění z desek, d = mm zakřivená stěna s dvouvrstvým opláštěním z desek, d = mm hladký povrch Všeobecné informace Při přípravě pro povrchovou úpravu se spoje desek přetmelují tmelem Promat a armují běžně prodávanou spárovou výplní. Ke splnění vysokých nároků na protihlukovou a tepelnou izolaci lze skladbu stěny modifi kovat ve směru tloušťky, např. použitím širších stěnových profi lů, zdvojených stojek a dvou vrstev minerální vlny. Příslušné detaily a detaily rohových spojení stěn, detaily pro průchod jednotlivých kabelů a montáž elektroinstalačních krabic obdržíte na vyžádání. h podle tabulky Detail Příčky lze zhotovovat v neomezené šířce. Výška stěny se řídí podle oblasti zabudování a podle druhu použitých stěnových profi lů (viz tabulka ). Detail schema b neomezeno Detaily Pro připojení k podlaze nebo ke stropu se použijí stěnové profi ly U (), které se připevní do hmoždinek. Do těchto profi lů se vsadí svislé stěnové profi ly (). Po uložení minerální vlny () se desky PROMXON, typ () přišroubují ke stěnovým profi lům svisle nebo na šířku. Jako technické zvukoizolační opatření lze na stěnové profi ly nejprve nalepit plst jako izolaci. Vodorovně probíhající spoje desek se rovněž zakryjí stěnovými profi ly (). řez - Detail svislý řez řez - Detail vodorovný řez Detail D zakřivená stěna, vodorovný řez 0 Detail Svislý stěnový profi l () u bočního připojení ke stěně se z požárnětechnických a zvukověizolačních důvodů podloží vrstvou minerální vlny. K masivní části stavby se připevní pomocí hmoždinek (). Rozteč stěnových profi lů činí mm. Detaily D a E Z architektonických důvodů může být stěna stavěná do oblouku nebo být různě zakřivená. Pro provedení přesného zaoblení činí rozteč svislých stěnových profi lů cca 00 mm. Jako opláštění stěny se na každou stranu uloží dvě vrstvy požárně ochranných desek PROMXON, typ (d = mm), a to příčně. Desky se upevní ke stěnovým profi lům. Pro připojení k podlaze a stropu se použijí vhodně zakrácené stěnové U profi ly. Tabulka rozměry profilů Výška h Stěnový profi l, svislý Stěnový profi l, vodorovný Oblast zabudování DIN 0, m W 0/0 x 0,,0 m UW 0/0/0 x 0, ca. 00,00 m Y 0/0 x,0 ca , m W 00/0 x 0, UW 00/0 x 0,,00 m Y 0/0 x,0 UW 0/0/0 x 0,,00 m W 00/0 x 0, UW 00/0 x 0, Detail E zakřivená stěna

19 Parapetní dílec bez tepelné izolace EW 0-0 EI 0-0. hmotnost (bez ocelového profi lu) (EI 0): cca kg/m tloušťka desky (EI 0): d = 0 mm tepelný odpor /Λ (EI 0): 0, m K/W desky PROMTET -H a -L, viz tabulka dole přířezy PROMTET -H, b= 00 (00) mm, d = 0 mm spodní konstrukce, pevné nebo zavěšené, ocelový T profi l 00 x 0 x, ocelový L profi l 00 x 0 x (alternativní) ocelový U profi l x 0 x zápustné šrouby M x 0 s drážkou a šestihrannou matkou, rozteč 0 mm krajní rozteč na profi lu 00 mm kovová rozpěrná hmoždinka /0 (M ) kusy/konzole, rozteče podle řezu - samořezné vruty, x 0, rozteč 00 mm koncová rozteč 00 mm ocelové svorky /0,/, rozteč cca 00 mm utěsnění z minerální vlny Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Hodnota požární odolnosti EW 0 0 a EI 0 0 dle ČSN EN 0- se všemi uvedenými profi ly pro připevnění a vyztužení. Konstrukce jen pro pevné nebo zavěšené připevnění k železobetonové konstrukci Důležité pokyny Pro pevné nebo zavěšené spodní konstrukce mohou být použity výše uvedené ocelové T nebo L profi ly. Osová vzdálenost spodních konstrukcí je max. 0 mm. Výška předsazeného parapetu: 00 mm. Výška zavěšené překladové desky: 00 mm. Výpočtové zatížení hmoždinky v tahu u zavěšené krycí desky může být max. 00 N. Zápustná hloubka je minimálně 0 mm. Podle potřeby vypracuje naše technické oddělení příslušné návrhy dle konkrétního požadavku. Detail pohled Pokyny pro montáž Uvnitř ploch parapetu nebo překladové desky je třeba vyloučit vodorovné spáry. Svislé spoje desek mohou ležet v překladové desce max. 0 mm vedle spodní konstrukce (). Zakrytí spojů provést jako (), avšak široké 00 mm. Zatmelování spojů není z hlediska požární bezpečnosti nutné. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny. Tabulka tl. desek PROMTET namáhání ohněm z interiéru namáhání ohněm z exteriéru 0 0 PROMTET -H PROMTET -L PROMTET -L Řez - Detail spoj EW 0 0 EI 0 EW 0 EI 0 EW EI 0 0 EW 0 - EI 0 0 Řez - 0 Řez - Detail vertikální řez Detail D spoj, alternativa 0

20 Vnější stěnový dílec s tepelnou izolací EW 0-0 EI 0-0. hmotnost: cca kg/m tepelný odpor /Λ:, m K/W desky PROMTET -H, viz tabulka dole desky z minerální vlny, min. třída reakce na oheň, objemová hmotnost 0 kg/m, d = 0 mm utěsnění z minerální vlny, d = 0 mm profi l W 0 x 0,, rozteč mm* U profi l UW 0 x 0, samořezné vruty, x, rozteč cca 0 mm svislý spoj desky, zatmelený tmelem Promat vodorovný spoj desky, zatmelený, zakrytý profi lem shodným s izolační pásek PROMGLF, b = 0 mm, d = mm 0 kovová rozpěrná hmoždinka se šroubem M, rozteč cca 00 mm * Z konstrukčních důvodů je doporučená rozteč stojek 00 mm. Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Detail vodorovný řez 0 0 Detail připojení k podlaze 0 0 Detail připojení ke stropu Hodnota požární odolnosti EW 0 až EW 0, EI 0 až EI 0 dle ČSN EN 0- se všemi uvedenými připevněními a vyztuženími. K výstavbě budov s různým druhem využití se převážně používají lehké montážní systémy fasád, které umožňují rozsáhlou prefabrikaci. Požadavky na požární bezpečnost platné pro vnější stěnové dílce, které nejsou nosné a nejsou vyztužené, nemohou splňovat mnohé běžné systémy fasád. Malá hmotnost a četné variační možnosti níže uvedených protipožárních dílců umožňují snadnou montáž na většinu lehkých systémů fasád. Zvýšených požadavků na tepelnou ochranu lze dosáhnout změnami v konstrukčním složení, popř. doplněním přezkoušených konstrukcí fi rmy Promat, aniž by se snížila požární odolnost. Konstrukce. (stejně jako.) byla přezkoušena dle ČSN EN - a klasifi kována dle ČSN EN 0-. lternativní konstrukce Vnější stěna EI 0, která není nosná ani vyztužená, z desek PROMTET -H, d = mm, s vlepenou minerální vlnou, d = 0 mm. Podrobnosti sdělí naše technické oddělení. Všechny vnější stěnové dílce Promat a všechny dílce parapetu vyžadují povrchovou úpravu odolávající klimatickým vlivům, popřípadě jsou vsazovány za zavěšené průčelí. Důležité pokyny Při zvýšených požadavcích na tepelnou ochranu může být výše uvedená tloušťka stěny dílce náležitě zvětšena. Vnější stěnové dílce PROMTET připevňovat jen na nosné stavební dílce, které mají alespoň stejnou požární odolnost. Klasifi kace platí jen pro jednotlivé plochy, u kterých délka a výška činí max.,00 m. Pokyny pro montáž Na konstrukci PROMTET -H nepřipevňovat žádné další konstrukční díly nebo obklad fasády, zejména z kovu. Izolační pásek PROMGLF () přilepit lepidlem Promat K na profi ly () a (). Spoje desek () a () zatmelit tmelem Promat. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny. Tabulka tl. desek PROMTET namáhání ohněm z interiéru namáhání ohněm z exteriéru PROMTET -H PROMTET -H EW 0 EI 0 EW EI EW 0 EI 0 0 EW 0 EI 0

21 Stěna PROMTET -00, popř. PROMXON, typ, s dřevěnými sloupky, nenosná EI 0 EI EI 0: požárně ochranná deska PROMTET -00, d = mm EI 0: požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = 0 mm deska z minerální vlny, nehořlavá, bod tání 000, EI 0: d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m, EI 0: d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m dřevěný sloupek viz tabulka trámky a rámy ze dřeva, průřez x mm utěsnění z minerální vlny tmel Promat vrut,0 x, rozteč EI 0 0 mm, rozteč EI 0 00 mm, alternativně ocelová svorka /,/, nebo hřebík x umělohmotná hmoždinka s šroubem M, rozteč cca 00 mm vrut x 0, rozteč cca 00 mm Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Výhody na první pohled jednovrstvé, tenké opláštění s pevným povrchem nízká hmotnost desek konstrukce doložena statickým výpočtem kabelové a potrubní průchodky h Všeobecné informace Stěny s dřevěnými sloupky lze zhotovit s požárně ochrannými deskami PROMTET -00, popř. PROMXON, typ () v jednovrstvém, lehkém provedení. Musí-li se počítat s průhybem mezipodlažního stropu, je třeba připojení ke stropu konstruovat tak, aby umožňovalo odpovídající pohyb. Konstrukce pro velké konzolové zatížení se upevňují vruty ke sloupkům, případně je třeba zhotovit doplňkové sloupky nebo výměny. Detail Nenosnou příčku lze zhotovit v libovolné šířce. Dovolená výška stěny je uvedena v tabulce: neomezeno Rozměry dřevěných stojek Detail pohled tloušťka d šířka b dovolená výška stěny h mm,0 m 00 0 mm 0 mm mm,0 m,00 m řez - Detail vodorovný řez b d d Detaily a Osová vzdálenost dřevěných sloupků činí 00 mm. Rozměry vodorovných prvků () v patě a vrcholu stěn je třeba volit konstrukčně. Připevnění k masivním částem stavby se provádí pomocí šroubů a umělohmotných hmoždinek (). Desky PROMTET -00, popř. PROMXON, typ () se připevňují přímo do dřevěných sloupků vruty, svorkami nebo hřebíky. Svislé spoje desek se umisťují na dřevěné sloupky, vodorovné se podkládají dřevěným prvkem. Všechny spoje desek se přetmelují tmelem Promat. Při přípravě pro povrchovou úpravu se spoje desek armují běžně prodávanou spárovou výplní. Detaily pro montáž elektroinstalačních krabic a průchod kabelů a potrubí na vyžádání. Detail D Rohy stěn lze provést podle detailu D. Zvláštní upozornění Opláštění REI 0 až REI 0 pro nosné dřevěné podpěry a trámy se provádí podle konstrukce 0.0. Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. řez - Detail napojení k podlaze Detail D rohové spojení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

JUTA a.s., Dukelská 417 544 15 Dvůr Králové n.l., ČR Internet: www.juta.cz Tel. +420 499 314 211 Fax +420 499 314 210 14.01.2010 Stránka 1 z 4 INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA o spojovacích a těsnících páskách

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN ochrana před požárem 1/2013 Předmluva Předmluva Je zvláštní, že po dokončení každého požárního katalogu máme pocit, že ten další již

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c.

ing. Roman Šubrt Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: roman@e-c.cz web: www.e-c.cz tel.: 777 196 154 roman@e-c.cz roman@e-c. ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích e-mail: web: www.e-c.cz tel.: Vykonzolovaný železobetonový balkón o délce m může mít z hlediska energetiky stejné tepelné

Více

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II

Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II 11032014 Návod k instalaci a montáži krbové sestavy PINUS-II Krbová vložka: PINUS AL Prüfgutachten Nr. RRF 40 14 3539 Vydal: Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle. Im Lipperfeld 34b. 406 47 Oberhausen Použité

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ)

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ) Čisté prostory Projekční data 01/2004 (CZ) Okna 1 Řez čistým prostorem Legenda: 1- Okno 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává stěnové panely a stropy pro čisté prostory. Tento projekční podklad slouží pro projekci

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 V PEGAS CONTAINER s.r.o. vyrábíme a montujeme: obytné kontejnery sanitární kontejnery speciální kontejnery stavby z obytných a sanitárních modulů a kontejnerů

Více

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen

Foto poskytla firma. Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Foto poskytla firma Materiály Promat pro stavbu krbů a kachlových kamen Hlavní přínosy desek PROMASIL -950 KS S touto izolační deskou můžete vytvořit zcela nové zdokonalené konstrukce, materiál umožňuje

Více

Ekopanely a montážní materiál

Ekopanely a montážní materiál Ekopanely a montážní materiál [a] Ekopanely a stěnová spona [b] Vysvětlivky [1] 800 mm 1200 mm 2 [2] 1 3 4 5 6 6x 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 5x /m 2 max. 32 00 mm max. 32 00 mm cca cca 17 20 cm 1 8 50

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 1. LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ I. (LOP I.) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS

15 2227 D.1.1. 2. K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ TOMÁŠ SLAVÍK DPS 5/2015 REVIZE/REVISIONS K papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L 4 pevňovací materiál Hmoždinky... 4-3 říchytky... 4-5 Závěs pro vodiče... 4-6 Stahovací pásky... 4-8 říchytky stahovacích pásek... 4-9 šechny příchytky, závěsy pro vodiče a stahovací pásky se shodují s

Více

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková,

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken

Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Problematika dodržení normy ČSN 730540 při výrobě oken Tato norma platná od 1.12.2002 stanovuje z hlediska výroby oken určených pro nepřerušovaně vytápěné prostory 2 zásadní hodnoty: 1.součinitel prostupu

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline

STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB LindabConstruline obvodové stěny, vnitřní nosné stěny, příčky, stropy a střechy s využitím technologie LindabConstruline, sádrovláknitých

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM. Snížení energetických ztrát budovy Šumavská DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM k zakázce na stavební práce s názvem: Snížení energetických ztrát budovy Šumavská zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

Požárně ochrann zasklení

Požárně ochrann zasklení Promat Požárně ochrann zasklení Zasklení PROMGLS a Promat SYSTEMGLS á Požárně ochranná zasklení Zasklení PROMGLS a Promat -SYSTEMGLS U moderních staveb se často setkáváme s přáním či nutností, aby požárně

Více

h a n d b o o k A L F A 3 0 0

h a n d b o o k A L F A 3 0 0 handbook A LFA 300 úvod je stabilní a flexibilní, jehož základním konstrukčním prvkem je most. Vhodný je pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školících místností apod. Stoly

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ Technická informace č. 4/2005 Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 promat@promatpraha.cz POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY. (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA)

MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY. (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA) MONTÁŽNÍ NÁVOD VENKOVNÍ PLASTOVÉ OBKLADY (platí pro všechny typy plastových obkladů HOPA) 1. Popis Skladebný systém PVC obkladů umožňující obložení vnitřních a venkovních stěn a stropů. Při použití pomocné

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace

BramacTherm Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Systém nadkrokevní tepelné izolace Jen taková skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebně fyzikální požadavky zejména s ohledem na ochranu tepla a zároveň vylučuje

Více

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVANÉ

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OCELOVÉ OPLÁŠŤOVNÉ Dveře oplášťované s protipožární odolností, bez odolnosti D1SEI30, D2SEI30, D1SEI60, D2SEI60, D1SO, D2SO Technický popis Všeobecné informace Dveře oplášťované protipožární

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Základní informace o výrobku Izolační materiál Obložení Celková šířka Krycí šířka Standardní

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Systémy požární ochrany Hilti. www.hilti.com

Systémy požární ochrany Hilti. www.hilti.com Systémy požární ochrany Hilti 1 Hilti celosvětová působnost Jedna z vůdčích společností poskytující produkty, systémová řešení a služby stavebním profesionálům Založena 1941 v Schaanu, Lichtenštějnském

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více