MD-11 TFT-LCD výklopný displej 11 palců se zabudovaným multimediálním přehrávačem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MD-11 TFT-LCD výklopný displej 11 palců se zabudovaným multimediálním přehrávačem"

Transkript

1 MD-11 TFT-LCD výklopný displej 11 palců se zabudovaným multimediálním přehrávačem Uživatelská příručka

2 Obsah Důležité bezpečnostní instrukce... 3 Obsah balení... 4 Ovládání... 5 Multimediální přehrávač... 5 Dálkové ovládání... 7 Schéma zapojení... 9 Základní funkce Často používané funkce Přehrávání MP3/MPEG Nastavení přehrávače Základní nastavení (GENERAL SETUP PAGE) Nastavení zvuku (AUDIO SETUP PAGE) Základní nastavení zvuku (ANALOG AUDIO SETUP) Ekvalizér (EQUALIZER) Surround zvuk (3D PROCESSING) Vzorkování HDCD (HDCD) Nastavení videa (VIDEO SETUP PAGE) Preferované nastavení (PREFERENCE PAGE) Ukončení nabídky nastavení Montáž přehrávače Přehrávané typy disků Technické parametry... 27

3 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si zakoupil náš výrobek. Přejeme vám mnoho příjemných hodin strávených při sledování filmů na DVD nebo při poslechu oblíbené hudby. Přístroj byl navržen a vyroben s maximálním důrazem na bezpečné užívání. Nesprávným využíváním přístroje však může dojít k úrazu elektrickým proudem, vzniku požáru nebo jiným nehodám. Abyste těmto možným nehodám předešli, doporučujeme pečlivě přečíst tuto uživatelskou příručku před prvním použitím přístroje a ponechat si ji pro případ potřeby. Dodržujte také níže uvedené bezpečnostní instrukce a varování. Důležité bezpečnostní instrukce Varování: Abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem, nesundávejte kryt (nebo zadní část) přístroje. Výrobek neobsahuje žádné části, které je možné doma opravit. Opravy vždy přenechejte autorizovanému servisnímu středisku. Symbol blesku umístěný ve trojúhelníkovém poli slouží kvarování uživatele, že se uvnitř zařízení může vyskytovat neizolované vysoké napětí, které může způsobit úraz elektrickým proudem. Symbol vykřičníku v trojúhelníkovém poli slouží k upozornění uživatele, že k tomuto místu výrobku nalezne v příručce důležité instrukce o správném použití. Upozornění Součástí přístroje je laserový systém. Přístroj vždy využívejte v souladu s touto uživatelskou příručkou. Přečtěte si ji pozorně před prvním použitím přístroje a ponechte si ji pro případ potřeby. Pokud by bylo zapotřebí provést opravu přístroje, kontaktujte autorizované servisní středisko. Používání přístroje nebo provádění jeho nastavení jinak, než je zde uvedeno, může vést k nebezpečnému ozáření laserovým paprskem. Abyste zabránili přímému ozáření laserovým paprskem, nikdy nesnímejte kryt přístroje. Pokud by byl kryt přístroje otevřen, mohlo by dojít k ozáření viditelným laserovým paprskem. Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku.

4 Varování Vyhláška FCC stanovuje, že v případě provedení jakýchkoli změn nebo úprav tohoto přístroje, které nejsou písemně schváleny nebo provedeny výrobcem nebo jeho autorizovaným zástupcem, pozbývá záruka platnosti. Poznámky 1. Vybité baterie likvidujte dle příslušné vyhlášky ve vaší zemi. 2. Všechny údaje zobrazované na displeji přístroje jsou v anglickém jazyce. 3. Z důvodu neustálého vývoje výrobku se mohou některé parametry lišit od těch, které jsou uvedeny v této příručce. Obsah balení Ihned po otevření balení zkontrolujte, zda jsou obsaženy všechny tyto části:

5 Ovládání Multimediální přehrávač 1,9 Osvětlení 12 Zapnout osvětlení 2 Zapnout/Vypnout 13 Ovládání dveří 3 Přehrávat/Pausa 14 Vypnout osvětlení 4 Stop 15 Pravé audio vstup 5 Zdířka pro vložení disku 16 Levé audio vstup 6 Posun na předcházející 17 Kompozitní video vstup 7 Posun na následující 18 IR senzor dálkového ovládání 8 Vysunout disk 19 Konektor USB 10 Displej 11 palců 20 Zdířka pro vložení SD karty 11 Otevřít

6 11-ti palcový TFT barevný LCD displej 1 POWER Zapnout resp. vypnout displej 2 SRC Výběr zdroje pro přehrávání 3 Zvýšit hodnotu nastavované položky 4 Nabídka Menu Nastavení jasu (BRIGHTNESS), saturace (SATURATION), ostrosti (SHARPNESS), kontrastu (CONTRAST) a obnovení továrního nastavení (RESET) 5 Snížit hodnotu nastavované položky 6 Kontrolní snímač Stisknutím tlačítka POWER zapnete resp. vypnete TFT LCD displej. Pomocí tlačítka MENU můžete přepínat mezi nastavením jasu (Brightness), barev (Color), kontrastu (Contrast) a zabarvení (Tint). Hodnotu zvolené položky můžete následně nastavit pomocí tlačítek ( ) resp. ( ). TFT LCD displej je tvořen skleněnou deskou a kapalnými krystaly. Na displej netlačte a zabraňte jeho kontaktu s ostrými předměty. Mohlo by dojít k trvalému poškození displeje nebo snížení kvality obrazu. Dbejte, aby nedošlo k poškrábání displeje. K čištění využívejte pouze měkký suchý hadřík.

7 Dálkové ovládání 1 Hodnotu snížit 13 Šipka vpravo 25 AUDIO 2 Hodnotu zvýšit 14 Stop /Návrat 26 USB/SD 3 TITLE Výběr titulu 15 Rychle vzad 27 Šipka nahoru 4 Vysunout disk 16 Rychle vpřed 28 SETUP Nastavení 5 Numerická klávesnice 17 Předchozí 29 ENTER Potvrdit 6 CLEAR Vymazat 18 Následující 30 Šipka vlevo 7 SLOW Pomalu 19 MONITOR MENU 31 Šipka dolů 8 PROGRAM 20 POWER Zap./Vyp. 32 FM 9 MUTE Ztišit 21 MENU/PBC 33 VOL (Hlasitost) + 10 REPEAT Opakování 22 SOURCE Zdroj 34 VOL (Hlasitost) 11 ZOOM Přiblížit 23 SUBTITLE Titulky 12 Přehrávat/pausa 24 DISPLAY

8 Dálkové ovládání lze využívat na vzdálenost 3 až 4 metrů od senzoru dálkového ovládání, který je umístěn na čelní straně přehrávače. Úhel mezi přehrávačem a dálkovým ovládáním by neměl přesáhnout 30. Udávaná vzdálenost se může měnit v závislosti na okolním osvětlení. Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu využívat, vyjměte z něj baterie. Zabráníte tak možnému poškození dálkového ovládání, které může být způsobeno únikem obsahu baterie a korozí. Během ovládání přehrávače pomocí dálkového ovládání nesmí být mezi ním a senzorem na přehrávači žádné předměty. Nepoužívejte dálkové ovládání k přehrávači společně s jiným dálkovým ovládáním. Mohlo by dojít ke vzájemnému rušení a dálková ovládání by nemusela fungovat správně. Baterie v dálkovém ovládání vydrží přibližně rok v závislosti na tom, jak často dálkové ovládání využíváte. Pokud dálkové ovládání nefunguje ani v případě, že jej přiblížíte k senzoru na přehrávači, bude zapotřebí provést výměnu baterií. Při výměně dbejte na stejný typ baterií a při vkládání také na jejich polaritu. Po vložení nesprávného typu baterií by mohlo dojít k jejich poškození, korozi a případnému vzplanutí. Pokud dojde k úniku obsahu baterií, bude nutné před vložením nových baterií vyčistit prostor pro baterie. Pokud dálkové ovládání při prvním použití nefunguje, zkontrolujte, zda není senzor zakryt ochrannou fólií.

9 Schéma zapojení Připojení přehrávače k DVD hře pomocí A/V kabelu (není součástí balení). Kompozitní video žlutý Pravé audio červený Levé audio bílý

10 Základní funkce Výběr formátu videa PAL a NTSC Pokud je připojený LCD displej typu NTSC, stiskněte tlačítko N/P tolikrát, dokud se na displeji neobjeví nápis NTSC. Pokud je připojený LCD displej typu PAL, stiskněte tlačítko N/P tolikrát, dokud se na displeji neobjeví nápis PAL. Pokud připojený LCD displej umožňuje přehrávat video ve formátu PAL i NTSC, stiskněte tlačítko N/P tolikrát, dokud se na displeji neobjeví nápis MULTI. Vkládání disku Disk vkládejte potištěnou stranou vzhůru. Dbejte, abyste se nedotkli spodní, lesklé strany disku. Doporučení pro zacházení s disky: Nedotýkejte se lesklé strany disku, na které jsou uložena data. Otisky prstů a prach mohou způsobit snížení kvality obrazu a zvuku. Disky lze očistit suchým jemným hadříkem. Při čištění pohybujte hadříkem od středu disku k jeho okraji. Neprovádějte čištění kruhovými pohyby. K čistění nepoužívejte žádný typ rozpouštědel, jako jsou ředidla, benzín, tekuté saponáty nebo antistatický aerosol, který se využíval na čištění vinylových desek. Všechna tato rozpouštědla by mohla způsobit trvalé poškození disku. Disky nevystavujte působení přímého slunce nebo zdroje tepla. Na disky nic nelepte. Disky vkládejte opatrně a netlačte na ně. Pokud by disk nebyl vložen správně, mohlo by dojít k jeho poškození nebo poškození přehrávače. Přehrávač obsahuje velmi precizní součástky. Pokud by došlo k poškození nebo zašpinění čtecí optiky nebo posunu, zhoršila by se významně kvalita obrazu. Abyste měli stále zajištěnu tu nejlepší kvalitu obrazu, doporučujeme provádět pravidelnou údržbu přehrávače po každých 1000 hodinách provozu. Udávaný čas je pouze orientační a může se měnit v závislosti na okolních podmínkách při provozu přehrávače.

11 Po vložení disku do přehrávače bude disk automaticky načten. Tato operace může trvat několik vteřin. Po úspěšném načtení se v levém horním rohu displeje zobrazí údaj o typu disku a bude automaticky zahájeno přehrávání disku. Pozastavit, zahájit a ukončit přehrávání Přehrávání lze pozastavit stisknutím tlačítka PŘEHRÁVAT/PAUSA ( ) na dálkovém ovládání nebo přímo na čelním panelu přehrávače. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka lze přehrávání obnovit. Stisknutím tlačítka STOP ( ), které je umístěno na dálkovém ovládání nebo na čelním panelu přehrávače, přehrávání ukončíte. Přehrávač si zapamatuje aktuální polohu přehrávání a po opětovném zapnutí přehrávání stisknutím tlačítka ( ) bude přehrávání pokračovat od této polohy. Pokud stisknete tlačítko STOP ( ) dvakrát za sebou, dojde k ukončení přehrávání disku. Po opětovném zahájení přehrávání začne přehrávání disku od začátku, nikoli od poslední polohy. Poznámka: Disk se bude v přehrávači točit ještě cca 4 minuty po ukončení přehrávání. Ovládání nabídek Pokud se na displeji zobrazí úvodní nabídka disku nebo nabídka nastavení, postupujte následujícím způsobem: 1. Pomocí tlačítek ( )/( )/( )/( ) zvolte požadovanou položku. 2. Stisknutím tlačítka ( ) potvrdíte volbu zvolené položky, případně zahájíte přehrávání. Často používané funkce Úvodní nabídka DVD disku Pokud vložený DVD disk obsahuje úvodní nabídku, postupujte následujícím způsobem: 1. Stiskněte tlačítko MENU (pozn.: funkce PBC musí být zapnuta). Na displeji se zobrazí nabídka, která je uložena na vloženém disku. 2. Pomocí kurzorových šipek ( )/( )/( )/( ) zvolte požadovanou položku. Stisknutím tlačítka ( ) zahájíte přehrávání. 3. Výběr požadované položky lze také provést přímým zadáním jejího čísla. Víceciferné číslo, například 13, lze zadat stisknutím tlačítka (10+) a následně (3). Výběr skladby na Audio CD Po vložení Audio CD lze zvolit požadovanou skladbu přímým zadáním jejího čísla. Pokud je číslo požadované skladby menší než 10, stačí toto číslo zadat na numerické klávesnici dálkového ovládání. Pokud je číslo skladby větší než 10, stiskněte nejprve tlačítko (10+) a následně druhou číslici čísla skladby. Pokud si například přejete zvolit skladbu 12, stiskněte tlačítko (10+) a následně tlačítko (2) na numerické klávesnici.

12 Rychlé přetáčení vpřed (FF) Rychlé přetáčení videa vpřed lze zapnout pomocí tlačítka ( ) na dálkovém ovládání nebo na čelním panelu přehrávače. K dispozici je celkem 5 rychlostí přetáčení, přičemž každým stisknutím tohoto tlačítka zvolíte jinou rychlost následovně: 2 x 4 x 8 x 16 x 32 x Normální přehrávání. Rychlé přetáčení vzad (FR) Rychlé přetáčení videa vzad lze zapnout pomocí tlačítka ( ) na dálkovém ovládání nebo na čelním panelu přehrávače. K dispozici je celkem 5 rychlostí přetáčení, přičemž každým stisknutím tohoto tlačítka zvolíte jinou rychlost následovně: 2 x 4 x 8 x 16 x 32 x Normální přehrávání. Posun na následující kapitolu nebo skladbu Následující kapitolu lze při přehrávání DVD disku zvolit pomocí tlačítka ( ) na dálkovém ovládání nebo na čelním panelu přehrávače. Pokud je přehráván jiný typ disku, lze stisknutím tohoto tlačítka zvolit následující skladbu. Poznámka: Tato funkce závisí na vloženém disku. Posun na předchozí kapitolu nebo skladbu Předchozí kapitolu lze při přehrávání DVD disku zvolit pomocí tlačítka ( ) na dálkovém ovládání nebo na čelním panelu přehrávače. Pokud je přehráván jiný typ disku, lze stisknutím tohoto tlačítka zvolit předchozí skladbu. Poznámka: Tato funkce závisí na vloženém disku. Volba skladby Volbu požadované skladby lze provést dvěma způsoby: 1) Pomocí tlačítek pro posun na předchozí resp. následující skladbu ( ) / ( ), jak je popsáno výše. 2) Zadáním čísla požadované skladby pomocí čísel na numerické klávesnici. V případě dvouciferných čísel skladeb stiskněte nejprve tlačítko (10+) a následně druhou číslici z čísla skladby. Pokud se po zadání čísla objeví na displeji symbol Ø, znamená to, že není možné požadovanou skladbu zvolit. Příčiny mohou být následující: a) skladby na disku nejsou číslovány, b) bylo zadáno nesprávné číslo, c) je zapnuta funkce PBC tuto funkci lze vypnout stisknutím tlačítka PBC na dálkovém ovládání.

13 Zobrazení seznamu záznamů Při přehrávání DVD disku se po stisknutí tlačítka MENU zobrazí seznam záznamů na vložném disku. Výběr požadovaného záznamu lze provést pomocí kurzorových šipek a následně zahájit přehrávání tlačítkem ( ). Poznámka: funkce musí být PBC vypnuta. Opakování záznamů Pomocí tlačítka REPEAT je možné zvolit různé režimy opakování, které se liší pro jednotlivé typy přehrávaných disků: Disky DVD Každým stisknutím tlačítka REPEAT změníte režim opakování následovně: Opakování kapitoly Opakování titulu Opakování celého disku Ukončení režimu opakování. Jiné disky než DVD (pokud je funkce PBC vypnuta) Každým stisknutím tlačítka REPEAT změníte režim opakování následovně: Opakování skladby Opakování celého disku Ukončení režimu opakování. Výběr jazyka titulků Požadovanou jazykovou verzi titulků lze zvolit pomocí tlačítka SUBTITLE. Každým stisknutím tohoto tlačítka se změní zobrazovaná jazyková verze. Tato funkce závisí na vloženém disku. Údaje o přehrávání (OSD) Pomocí tlačítka DISPLAY na dálkovém ovládání lze zobrazit údaje o času přehrávání a času do konce titulu nebo skladby. Disky DVD Po stisknutí tlačítka DISPLAY se na displeji zobrazí čas přehrávání daného titulu: Po opětovném stisknutí DISPLAY se zobrazí čas do konce tohoto titulu:

14 Disky CD Po stisknutí tlačítka DISPLAY se na displeji zobrazí čas přehrávání dané skladby (označeno TC): Po opětovném stisknutí DISPLAY se zobrazí čas do konce této skladby (označeno TR): Po třetím stisknutí tlačítka se zobrazí čas přehrávání celého disku a po čtvrtém stisknutí se zobrazí čas do konce disku. FM frekvence Stisknutím tlačítka FM zvolíte frekvenci, na které bude vysílán zvuk. Tato zvolená frekvence bude zároveň zobrazena na displeji a bude tak možné snadno naladit rádio na tuto frekvenci. Přiblížení obrazu (zoom) Tato funkce umožňuje přiblížit nebo oddálit video i statické snímky při přehrávání DVD disků. Přehrávač poskytuje tři úrovně zvětšení a tři úrovně zmenšení obrazu. Každým stisknutím tlačítka ZOOM provedete následující změnu obrazu: Zvětšení 2 x Zvětšení 3 x Zvětšení 4 x Zmenšení ½ Zmenšení 1/3 Zmenšení ¼ Normální velikost obrazu. Pomocí kurzorových šipek ( )/( )/( )/( ) lze přiblíženým obrazem posunovat. Zapamatování pozice přehrávání Multimediální přehrávač je vybaven funkcí zapamatování pozice, na které bylo naposledy přerušeno přehrávání záznamu. Pokud tedy přehrávání ukončíte stisknutím tlačítka STOP ( ) a následně obnovíte stisknutím tlačítka ( ), bude přehrávání pokračovat od této zapamatované pozice. Pokud stisknete tlačítko STOP ( ) dvakrát za sebou, dojde k ukončení přehrávání disku a po opětovném spuštění začne přehrávání od začátku. Pomalé přehrávání Pomocí tlačítka SLOW lze zpomalit přehrávání. Zpomalené přehrávání může probíhat vpřed i vzad, čtyřmi rychlostmi každým směrem. Uvedené režimy zpomaleného přehrávání lze zapnout opakovaným stisknutím tlačítka SLOW.

15 Přehrávání MP3/MPEG4 Tento přehrávač umožňuje spouštět i disky s hudbou a videem, kterou jsou uloženy ve formátech MP3 a MPEG4. Disky mohou být typu CD-R nebo CD-RW a soubory mohou být rozděleny do adresářů. Po vložení disku se soubory ve formátu MP3 nebo MPEG4 se na obrazovce zobrazí seznam adresářů resp. souborů (viz obrázek vpravo). Nyní můžete zvolit požadovaný adresář pomocí tlačítek ( )/( ). Svou volbu potvrďte stisknutím ( ). Objeví se seznam souborů ve zvoleném adresáři. Opět můžete pomocí tlačítek ( )/( ) zvolit požadovaný soubor k přehrání a svou volbu potvrdit stisknutím ( ). Následně začne přehrávání zvoleného záznamu. Režimy přehrávání Při přehrávání souborů ve formátech MP3 a MPEG4 (.avi) lze zvolit několik režimů výběru záznamů resp. skladeb: 1) SINGLE Všechny záznamy resp. skladby budou přehrány pouze jednou. 2) REPEAT ONE Zvolený záznam resp. skladba bude opakována. 3) REPEAT FOLDER Budou opakovány všechny záznamy resp. skladby ve zvoleném adresáři. 4) FOLDER Všechny záznamy resp. skladby ve zvoleném adresáři budou přehrávány pouze jednou. 5) SHUFFLE/RANDOM Záznamy resp. skladby budou přehrávány ve zvoleném pořadí. Všechny výše uvedené režimy lze zvolit kdykoli během přehrávání stisknutím tlačítka REPEAT. Objeví se následující nabídka viz obrázek vpravo. Další funkce Při přehrávání souborů MP3 a MPEG4 lze využívat běžné funkce, jako například ztišení (MUTE), nastavení hlasitosti, pozastavení přehrávání a výběr následující a předchozí skladby resp. záznamu.

16 Nastavení přehrávače Jestliže stisknete tlačítko SETUP, zobrazí se vám hlavní nabídka nastavení přehrávače: Mezi jednotlivými položkami se můžete pohybovat pomocí kurzorových šipek ( )/( )/( )/( ). Potvrzení vaší volby provedete stisknutím tlačítka ( ). Základní nastavení (GENERAL SETUP PAGE) Po stisknutí tlačítka SETUP se zobrazí nabídka základního nastavení (GENERAL SETUP PAGE). Význam jednotlivých položek této nabídky je následující: Formát obrazovky (TV DISPLAY) Pomocí kurzorových šipek ( )/( ) zvolte položku TV DISPLAY. Její výběr potvrďte stisknutím ( ). Stisknutím tlačítka ( ) posunete kurzor do nabídky vpravo. Nyní vyberte pomocí ( ) požadovanou položku nastavení a svou volbu potvrďte stisknutím ( ). Stisknutím tlačítka SETUP opustíte nabídku nastavení a vrátíte se do režimu běžného přehrávání. Přehrávač podporuje tři formáty obrazu (širokoúhlý 16:9, 4:3 PS a 4:3 LB). Níže jsou uvedeny příklady různých nastavení formátu obrazu v závislosti na formátu videa, které je uloženo na vloženém médiu:

17 4:3 LB Nastavení 4:3 LB umožňuje sledovat filmy v originálním formátu 4:3, kdy bude zobrazen celý snímek. Při přehrávání filmů ve formátu 16:9 budou nad a pod snímkem zobrazeny černé pruhy. 4:3 PS Při přehrávání filmů ve formátu 16:9 bude snímek zobrazen přes celou obrazovku, avšak dojde k oříznutí části obrazu na pravé a levé straně. 16:9 Pokud bude k přehrávači připojena širokoúhlá obrazovka, budou filmy ve formátu 16:9 zobrazeny ve správném originálním formátu. Bude zobrazen celý snímek. 16:9 Pokud bude film na vloženém DVD uložen ve speciálním formátu, např. 2,35:1, budou i na širokoúhlé obrazovce zobrazeny nad a pod snímkem černé pruhy. Možnost více úhlů pohledu (ANGLE MARK) Pokud přehráváte DVD disk, který umožňuje více úhlů pohledu na scénu (Multi-angle), lze v této položce nastavit, zda se má zobrazit značka, která informuje o možnosti přepnout na jiný úhel. Pokud je tato položka nastavena na OFF, značka se nezobrazí. Jazyk údajů na displeji (OSD LANGUAGE) V položce OSD LANGUAGE lze nastavit jazyk, ve kterém mají být zobrazovány údaje na displeji.

18 Zobrazení titulků (CAPTIONS) Nastavení položky na ON : Titulky budou zobrazovány. Nastavení položky na OFF : Titulky nebudou zobrazovány. Šetřič obrazovky (SCREEN SAVER) Pokud nebude přehrávač delší dobu využíván, je možné automatické zapnutí šetřiče obrazovky položka nastavena na ON. Jestliže bude položka nastavena na OFF, šetřič obrazovky zapínán nebude. Funkce zapamatování pozice přehrávání (LAST MEMORY) Nastavení položky na ON : Tento přehrávač je vybaven funkcí zapamatování té pozice, na které bylo naposledy přerušeno přehrávání záznamu. Pokud tedy přehrávání ukončíte a následně obnovíte, bude pokračovat od této zapamatované pozice. Nastavení položky na OFF : Funkce zapamatování pozice přehrávání bude vypnuta. Nastavení zvuku (AUDIO SETUP PAGE) Po stisknutí tlačítka SETUP se zobrazí hlavní nabídka nastavení přehrávače. Pomocí tlačítek ( )/( ) zvolte nabídku nastavení zvuku (AUDIO SETUP PAGE). Následně můžete zvolit jednu ze 4 položek, z nichž každá obsahuje další nabídku. Výběr požadované položky lze provést pomocí tlačítka ( ).

19 Základní nastavení zvuku (ANALOG AUDIO SETUP) Režim stereo výstupu (DOWNMIX) Výběr položky DOWNMIX provedete stisknutím tlačítka ( ). Následně lze pomocí kurzorových šipek ( )/( ) zvolit požadované nastavení a svou volbu potvrdit stisknutím ( ). Nastavení položky na STEREO : analogový stereo výstup. Nastavení položky na LT/RT : Audio výstup ve formátu Dolby ProLogic stereo (dekódovaný signál vytvoří dvoukanálový efekt, který simuluje reálný zvuk). Ekvalizér (EQUALIZER) Další položkou v nabídce nastavení zvuku (AUDIO SETUP PAGE) je nastavení ekvalizéru (EQUALIZER). Po výběru této položky tlačítkem ( ) se zobrazí další nabídka s těmito položkami: Typ ekvalizéru (SOUND MODE) V této nabídce lze zvolit různé přednastavené režimy ekvalizéru v závislosti na přehrávaném hudebním žánru i vlastních preferencí. Zvýraznění basů (BASS BOOST), Velké zvýraznění basů (SUPER BASS), Zvýraznění vysokých tónů (TREBLE BOOST) Zapnutím těchto položek lze zvýraznit vysoké nebo hluboké tóny. Zapnutí se provádí nastavením položky na ON, vypnutí nastavením položky na OFF, čímž bude obnoven normální režim přehrávání. Poznámka: Na některých CD nebo DVD discích jsou hluboké tóny potlačeny. Nastavení vysokého zvýraznění basů by mohlo vést k přetížení reproduktorů a snížení kvality zvuku.

20 Surround zvuk (3D PROCESSING) V nabídce 3D PROCESSING lze nastavit požadovaný režim zvuku, kterým bude možné dosáhnout co nejlepšího surround efektu. Vzorkování HDCD (HDCD) V nabídce HDCD lze nastavit požadovaný audio režim pro přehrávání disků HDCD (High Definition Compatible Digital). Filtr (FILTER) V položce FILTER, kterou lze zvolit tlačítkem ( ), nastavte požadovaný filtr pro HDCD. Přednastavená hodnota je 1 x, což označuje vzorkování 48k. Hodnota 2 x označuje vzorkování 96k. Nastavení videa (VIDEO SETUP PAGE) Po stisknutí tlačítka SETUP se zobrazí hlavní nabídka nastavení přehrávače. Pomocí tlačítek ( )/( ) zvolte nabídku nastavení videa (VIDEO SETUP PAGE). Tato nabídka má jednu položku nastavení barev (COLOR SETTING). Po výběru této položky tlačítkem ( ) se zobrazí příslušná nabídka. Ostrost (SHARPNESS) V nabídce SHARPNESS máte možnost nastavit ostrost obrazu. Pokud je obraz jasný, nastavte hodnotu LOW. Pokud je tmavý, nastavte hodnotu HIGH.

21 Jas (BRIGHTNESS) Nastavení jasu displeje je lze provést v položce BRIGHTNESS. Položku zvolte pomocí tlačítek ( )/( ) a svou volbu potvrďte tlačítkem ( ) nebo ( ). Následně bude možné pomocí tlačítek ( )/( ) nastavit požadovaný jas displeje. Potvrzení nastavení a návrat do nabídky lze provést tlačítkem ( ). Kontrast (CONTRAST) Nastavení kontrastu (CONTRAST) displeje lze provést stejně, jako nastavení jasu, které je popsáno výše. Koeficient Gamma (GAMMA) Koeficient Gamma udává poměr mezi hodnotou pixelu resp. videa a zobrazeným jasem. Koeficient Gamma lze nastavit na 4 různé úrovně. Odstín (HUE) Nastavení parametru HUE se vztahuje pouze na formát NTSC. Nastavení lze provést stejně, jako nastavení jasu, které je popsáno výše.

22 Sytost (SATURATION) Nastavení sytosti (SATURATION) lze provést stejně, jako nastavení jasu, které je popsáno výše. Zpoždění osvětlení (LUMA DELAY) Parametr LUMA DELAY udává zpoždění osvětlení displeje. Lze nastavit dvě hodnoty dle připojeného displeje. Preferované nastavení (PREFERENCE PAGE) Po stisknutí tlačítka SETUP se zobrazí hlavní nabídka nastavení přehrávače. Pomocí tlačítek ( )/( ) zvolte nabídku nastavení preferencí (PREFERENCE PAGE). Význam jednotlivých položek je uveden dále. TV formát (TV TYPE) V položce TV TYPE máte možnost nastavit preferovaný výstupní video formát. Formát PAL je obvykle využíván v Evropě, formát NTSC v USA a Japonsku. Položku MULTI zvolte pouze v případě, že připojený displej podporuje oba formáty. Pokud je zvolena položka MULTI, bude výstupní video signál nastaven dle vloženého DVD. Ovládání přehrávání (PBC) Disky VCD a SVCD mohou být přehrávány se zapnutou nebo vypnutou funkcí PBC. Disky VCD a SVCD mají vlastní PBC menu, které obsahuje seznam záznamů. V továrním nastavení je funkce PBC zapnuta ( ON ). Pokud tuto funkci vypnete, nebude možné zvolit požadovaný záznam.

23 Rodičovský zámek (PARENTAL) Některé DVD disky jsou vybaveny označením přístupnosti uložených filmů, což umožňuje rodičům zabránit dětem sledovat tyto filmy. Úroveň rodičovského zámku lze nastavit v položce PARENTAL. Po jejím výběru tlačítkem ( ) se zobrazí další nabídka, ve které máte možnost pomocí tlačítek ( )/( ) nastavit požadovanou úroveň. Význam jednotlivých položek nastavení je následující: 1. KID SAF vhodné pro děti 2. G je doporučen dozor 3. PG je doporučen rodičovský dozor, některé části filmu nemusí být vhodné pro děti 4. PG13 je doporučen rodičovský dozor pro mladší 13 let 5. PG-R nevhodné pro mladší 17-ti let 6. R nevhodné pro mladší 17-ti let 7. NC17 pro 17 a více let 8. ADULT pouze pro dospělé. Následně bude zobrazeno okno, ve kterém budete vyzváni k zadání hesla. Pokud heslo nebylo měněno, zadejte pomocí dálkového ovládání tovární nastavení hesla Nyní zvolte pomocí kurzorových šipek položku YES (Ano) nebo NO (Ne) a svou volbu potvrďte stisknutím ( ). V nabídce PASSWORD SETUP PAGE lze nastavit, zda bude vyžadováno heslo, a případně toto heslo změnit. Pokud položku PASSWORD MODE nastavíte ON, bude heslo vyžadováno. Změnu hesla lze provést výběrem položky CHANGE PASSWORD a následným výběrem CHANGE. Ve zobrazeném okně budete vyzváni k zadání současného hesla (OLD PASSWORD) a nového hesla (NEW PASSWORD). Nové heslo je zapotřebí zadat pro potvrzení ještě jednou v položce CONFIRM PWD.

24 Obnovení továrního nastavení (DEFAULT) Výběrem položky DEFAULT a jejím následným potvrzením obnovíte tovární nastavení přehrávače. Ukončení nabídky nastavení Ukončení nabídky nastavení lze provést výběrem posledního symbolu v hlavní nabídce, který je označen X. Následně bude obnoven režim přehrávání.

25 Montáž přehrávače Postup montáže je následující: 1. Zvolte vhodné umístění přehrávače a vyvrtejte 4 otvory pro šrouby (obr. 1). 2. Pomocí šroubů (D=4 x 10) připevněte montážní podložku. 3. Po odklopení displeje uvidíte 4 otvory pro šrouby. 4. Pomocí šroubů (D=5 x 6) připevněte displej k montážní podložce. 5. Po dokončení montáže můžete naklopit displej tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího zorného úhlu.

26 Přehrávané typy disků Multimediální přehrávač umožňuje přehrávat následující typy disků. Typ disku Obsah Velikost Kapacita - Celkový čas přehrávání DVD Audio/ Video 4,7 GB 2 hodiny (jednostranný, jednovrstvý disk) 12 cm 48,5 GB 4 hodiny (jednostranný, dvouvrstvý disk) 9,4 GB 4 hodiny (dvoustranný, jednovrstvý disk) 17 GB 8 hodin (dvoustranný, dvouvrstvý disk) CD-DA Audio 12 cm 700 MB 74 minut MP3 MP3 audio 12 cm 700 MB 300 minut Poznámka: Některé DVD disky mohou mít speciální požadavky na přehrávání, které tento přehrávač nemá zabudovány a nebude proto schopen tyto disky přehrát. Typu disků Multimediální přehrávač umožňuje přehrát následující typy disků: DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW. Velikost disků musí být 12 cm. Přehrávač neumožňuje přehrávat jiné typy ani velikosti disků, ani disky atypických tvarů. Přehrávač umožňuje přehrávat video ve formátu PAL a NTSC. Není možné přehrát jiné formáty, jako například SECAM. Regionální kód Regionální kód tohoto přehrávače je 0, je tedy možné přehrát libovolné DVD. Autorská práva Dle platných zákonů je zakázáno kopírovat, vysílat nebo veřejně promítat DVD disky bez příslušného povolení. Přehrávač má zabudovánu technologii zajišťující ochranu autorských práv, která je dále chráněna příslušnými zákony, patenty a právy na intelektuální vlastnictví, která vlastní příslušné osoby. Je zakázáno provádět zpětné dešifrování (reverse engineering) nebo rozebírání přístroje.

27 Technické parametry Obecné parametry Tenký design Přehrávané typy disků: DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD, CD-R, CD-RW, VCD, SVCD, MP3 a obrázky ve formátu JPEG. Podpora MPEG4: DivX 3.11, 4.02, 5.02, 5.03, 5.05, DivX Pro, XviD; Titulky.srt a.sub. Elektronická a mechanická ochrana proti otřesům. Možnost připojení velkokapacitního USB zařízení nebo vložení SD karty. Možnost sklopení a natočení displeje. AV vstup přes RCA konektory. TV formát PAL a NTSC. Infračervené dálkové ovládání. Údaje zobrazované na displeji (OSD) a nabídky v několika jazycích. Dvě lampy umožňující osvětlení interiéru včetně možnosti připojení dveřního spínače. Obsah balení 1 x multimediální přehrávač 1 x dálkové ovládání 1 x RCA audio/video kabel 1 x uživatelská příručka Parametry multimediálního přehrávače Napájecí napětí a proud 12 V DC (11 15 V); 1,4 A (max. 1,6 A) FM stereo vysílač Nosná frekvence Hmotnost Rozměry TV formát Laser Frekvenční rozsah S/N Zvukový dynamický rozsah 87,7, 88,4, 88,6, 89,4, 90,5, 91,5 Mhz 2,3/2,8 Mhz < 3 kg 355 x 254 x 65 mm (šířka x výška x hloubka) PAL, NTSC, MULTI Polovodičový laser, vlnová délka 650 a 780 nm 48 khz pulsní modulace 20 Hz až 22 khz 96 khz pulsní modulace 20 Hz až 22 khz > 65 db > 85 db Harmonické zkreslení 0,01% Vstupní citlivost Rozsah provozních teplot Rozsah teplot pro skladování 500 mv 0 až 40 C -15 až 50 C

Návod na použití. IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr. TFT-LCD výklopný displej. se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou

Návod na použití. IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr. TFT-LCD výklopný displej. se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou Návod na použití IC-908fdgr/ IC-108fdgr/ IC-133fdgr TFT-LCD výklopný displej se zabudovaným DVD přehrávačem, USB/SD čtečkou Upozornění k provozu zařízení Přečtěte si pozorně všechna upozornění a instrukce,

Více

DS x9 HD. TFT-LCD displej v opěrce hlavy se zabudovaným DVD přehrávačem. Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW

DS x9 HD. TFT-LCD displej v opěrce hlavy se zabudovaným DVD přehrávačem. Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW DS x9 HD TFT-LCD displej v opěrce hlavy se zabudovaným DVD přehrávačem Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW Uživatelská příručka Upozornění k provozu zařízení Přečtěte si pozorně

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy

DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Upozornění

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

D ležité bezpe nostní pokyny

D ležité bezpe nostní pokyny D ležité bezpe nostní pokyny Varování: Z d vodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte p ední a zadní kryt. Uvnit se nenacházejí žádné sou ásti obsluhovatelné uživatelem. Servis za ízení

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

TFT-LCD monitor s úhlopříčkou 9 palců a zabudovaným DVD přehrávačem Uživatelská příručka

TFT-LCD monitor s úhlopříčkou 9 palců a zabudovaným DVD přehrávačem Uživatelská příručka TFT-LCD monitor s úhlopříčkou 9 palců a zabudovaným DVD přehrávačem Uživatelská příručka Upozornění: Úpravy a změny provedené na přístroji bez předchozího písemného svolení výrobce nebo jeho autorizovaného

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

MIKADO 200. Automobilový DVB-T tuner. Uživatelská příručka

MIKADO 200. Automobilový DVB-T tuner. Uživatelská příručka MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování uživatele před nebezpečným vysokým napětím

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

CAR X90 HND. kamera pro Váš automobil. Noční vidění, HDMI, Duální kamera. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

CAR X90 HND. kamera pro Váš automobil. Noční vidění, HDMI, Duální kamera. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. CAR X90 HND kamera pro Váš automobil Noční vidění, HDMI, Duální kamera Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Ještě než se vrhnete na natáčení svých prvních cestovních záběrů,

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Černá skříňka DVR07 Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

Funkce. Laserový výrobek 1.třídy. Obecné vlastnosti. O této příručce

Funkce. Laserový výrobek 1.třídy. Obecné vlastnosti. O této příručce Obsah Funkce... 48 Obecné vlastnosti... 48 O této příručce... 48 Bezpečnostní informace... 48 POZNÁMKY K DISKŮM... 49 O zacházení s disky... 49 O čištění... 49 Licenční upozornění... 49 Sledování DVD...

Více

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3 Obsah balení...3 Návod k instalaci...4 Montáž monitoru...4 Odpojení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Pokyny k bezpečnému používání 2 Popis tuneru a dálkového ovládání 3-4 Připojení tuneru 5-6 Ovládání pomocí dálkového ovladače 7-14 První kroky 7-8 Zapnutí tuneru

Více

Manuel d'utilisation Benutzerhandbuch Manual del Usuario Manuale utente

Manuel d'utilisation Benutzerhandbuch Manual del Usuario Manuale utente Manuel d'utilisation Benutzerhandbuch Manual del Usuario Manuale utente bsah 2 2 3 4 4 5 7 7 7 9 9 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 16 16 1 4 5 1 2 3 3 2 Link Power 6 4 Sensor 7 8 5 6 9 7 8 1 9 10 10 Link

Více

Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě!

Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě! Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě! Hot Line na zákaznický servis 777 100 145 Servisní středisko sběrné místo. Bunaty

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

DVR 15 KAMERA /ČERNÁ SKŘÍŇKA/PRO ZÁZNAM OBRAZU ZA JÍZDY

DVR 15 KAMERA /ČERNÁ SKŘÍŇKA/PRO ZÁZNAM OBRAZU ZA JÍZDY DVR 15 KAMERA /ČERNÁ SKŘÍŇKA/PRO ZÁZNAM OBRAZU ZA JÍZDY Děkujeme Vám za zakoupení DVR kamery od naší společnosti. Přečtěte pečlivě před použitím návod. Začínáme používat videokameru v autě. Zapnutí / vypnutí

Více

Digitální rádio "Dřevo" 633699

Digitální rádio Dřevo 633699 Digitální rádio "Dřevo" 633699 Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste se rozhodli ke koupi tohoto výrobku. Přečtěte si pečlivě tento návod před uvedením do provozu a dobře je uschovejte pro pozdější potřebu.

Více

DVR23N Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR23N Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR23N Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Obsah Uživatelská příručka Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Před spuštěním kamery... 2 Napájení kamery...2 Paměťová karta...3 Ovládací prvky

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

Bezpečností upozornění před instalací zařízení

Bezpečností upozornění před instalací zařízení Bezpečností upozornění před instalací zařízení - Nepřipojujte zařízení do sítě 230V současně s jinými zařízeními - V zapnutém stavu nepřipojujte další zařízení - Pro čištění nepoužívejte vodu, olejové

Více

DVD/CD přehrávač s dotykovým displejem 5 a funkcí Bluetooth handsfree

DVD/CD přehrávač s dotykovým displejem 5 a funkcí Bluetooth handsfree BT501 DVD/CD přehrávač s dotykovým displejem 5 a funkcí Bluetooth handsfree Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry.

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. DISCO 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. Můžete bezdrátově přehrávat hudbu z vašeho mobilního telefonu, tabletu,

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo ZÁRUČNÍ LIST na výrobek ALMA T2200.. Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko a podpis prodejce ALMA T2200 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

FM vysílač DNT MusicFly Select. Obj. č.: 37 22 23. Obsah. 1. Úvodem

FM vysílač DNT MusicFly Select. Obj. č.: 37 22 23. Obsah. 1. Úvodem FM vysílač DNT MusicFly Select Obj. č.: 37 22 23 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup FM vysílače DNT. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Návod k obsluze StereoMan 2

Návod k obsluze StereoMan 2 Návod k obsluze StereoMan 2 2.4 GHz bezdrátová sluchátka 1 1. Obsah. 1 Obsah 2 2 Rozsah dodávky / popis zařízení 3 3. Prosím, přečtěte si jako první 4 3.1 Provozní prostředí 4 3.2 Prohlášení výrobce 4

Více

CAR 198 N. kamera pro Váš automobil. Noční vidění. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

CAR 198 N. kamera pro Váš automobil. Noční vidění. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. CAR 198 N kamera pro Váš automobil Noční vidění Uživatelská příručka Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt. Ještě než se vrhnete na natáčení svých prvních cestovních záběrů, pročtěte si prosím tento

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

DVD VIDEOPŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

DVD VIDEOPŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE DVD VIDEOPŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE Cover_SD-270EKE_czech.indd 1 12/12/2006 2:10:37 PM Úvod BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE Symbol blesku s šipkou uvnitř

Více

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKA... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE...

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13 Přenosný DVD přehrávač MES-202 Obj. č.: 37 28 13 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přenosného DVD přehrávače se dvěma barevnými monitory, s dálkovým ovladačem a s

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití

CT-V1. Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití CT-V1 Camera Pan Table (otočný stojánek pod videokameru) Návod k použití POZNÁMKY Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC.

Více

VideoFlex SD / VideoFlex SD XL

VideoFlex SD / VideoFlex SD XL VideoFlex SD / VideoFlex SD XL DE GB NL DK FR ES IT PL FI 02 PT 10 SE 18 NO 26 TR 34 RU 42 135 103 UA 50 CZ 58 130 180 3" 50 ø 11 1000 / 2000 EE LV LT RO BG GR Funkce / Použití Tento videoinspektor umož

Více

DR10. Přenosné digitální rádio Uživatelská příručka. objednací číslo: 00054828

DR10. Přenosné digitální rádio Uživatelská příručka. objednací číslo: 00054828 DR10 Přenosné digitální rádio Uživatelská příručka objednací číslo: 00054828 1. Obsah 1. VYSVĚTLENÍ VAROVÁNÍ A POZNÁMEK... 4 2. OBSAH BALENÍ... 4 3. BEZPEČNOST... 5 4. OVLÁDACÍ PRVKY A POPIS 7 5. ZAČÍNÁME...

Více

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod)

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) ACR-3280 Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) Návod k obsluze je možné stáhnout ve formátu PDF: http://hu.akai-atd.com/uzivatelska-prirucka 1 1. ON/OFF: Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zařízení,

Více

SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ

SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ Před tím, než začnete digitální měřič používat, přečtěte si prosím tento návod na použití. Technické specifikace a způsob provozu, které jsou

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

MODEL DV-P745E DVD PŘEHRÁVAČ DVD PLAYER DV-P745E MP3 PLAYBACK DVD / DVD-R / CD / CD-R / CD-RW COMPATIBLE. Návod k použití

MODEL DV-P745E DVD PŘEHRÁVAČ DVD PLAYER DV-P745E MP3 PLAYBACK DVD / DVD-R / CD / CD-R / CD-RW COMPATIBLE. Návod k použití MODEL DV-P745E PŘEHRÁVAČ PLAYER DV-P745E MP3 PLAYBACK / -R / CD / CD-R / CD-RW COMPATIBLE Návod k použití VÝSTRAHA Výrobek je vybaven laserem Při nesprávné manipulaci s přístroje v rozporu s tímto návodem

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Obecný popis. DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic)

Obecný popis. DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic) Obecný popis DAB&FM Digitální tuner (20DAB+20FM stanic) AMS funkce (Automatic Memory System)(30DAB+30FM uložených stanic) RDS funkce nabízí popis stanic a automatické nastavení času CD MP3 WMA a USB přehrávání

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PT22 vhodný pro všechny typy kotlů týdenní program (nastavitelný) 6 teplotních změn na každý den protizámrazová ochrana jednoduchá montáž moderní design VELKÝ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/08 Obj. č.: 4804769 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Součásti a ovládací tlačítka anemometru... 3 Tlačítko +... 3 Větrné kolečko k měření rychlosti větru... 3 Kryt bateriového pouzdra...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

NAITECH CTN-254 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ

NAITECH CTN-254 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ Návod k použití CTN-254 BLUETOOTH HANDSFREE FM TRANSMITTER MP3 PŘEHRÁVAČ Děkujeme za zakoupení přístroje. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

Barevný videotelefon CDV-70H

Barevný videotelefon CDV-70H Barevný videotelefon CDV-70H Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál DPC-D218ID Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných Uživatelský manuál Části a funkce Svorkovnice +12V:12VDC výstup napájení LK-(GND): Zámek - zem LK+(COM): Zámek - 12 VDC. NO.: relé kontakt NO EB+:

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops.

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops. Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu www.spyshops.cz stránka 1 1. Popis tlačítek A. Tlačítko on/off a pro pořízení záznamu, fotografie

Více

Model: DO BERA8637 AUTORÁDIO/MP3 PŘEHRÁVAČ (S KONEKTOREM USB A ČTEČKOU KARET SD) NÁVOD K OBSLUZE

Model: DO BERA8637 AUTORÁDIO/MP3 PŘEHRÁVAČ (S KONEKTOREM USB A ČTEČKOU KARET SD) NÁVOD K OBSLUZE Model: DO BERA8637 AUTORÁDIO/MP3 PŘEHRÁVAČ (S KONEKTOREM USB A ČTEČKOU KARET SD) NÁVOD K OBSLUZE ----- PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE ----- 1 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 2 PODĚKOVÁNÍ

Více

kamerov.cz návod k obsluze kamery SJ5000 PLUS

kamerov.cz návod k obsluze kamery SJ5000 PLUS návod k obsluze kamery SJ5000 PLUS SJCAM SJ5000+ tlačítko OK / zapnutí a vypnutí nahrávání zapnutí a vypnutí kamery / přepínač módů tlačítko WiFi čočka tlačítka listování reproduktor zdířka pro mikrosd

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

2DIN multimediální přehrávač 80891A

2DIN multimediální přehrávač 80891A DIN multimediální přehrávač 8089A Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... Důležitá upozornění... Představení produktu... Funkce předního panelu... Úvodní obrazovka... Přehrávání DVD disků...4 Rádio...5

Více

Set-top box Motorola VIP-1003

Set-top box Motorola VIP-1003 Set-top box Motorola VIP-1003 1 Set-top box Motorola VIP-1003 Obsah Příprava k využívání služeb IPTV... 4 Set-top box Motorola VIP-1003... 4 Co najdete uvnitř balení... 4 Popis set-top boxu... 5 Zapojení

Více

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 7 6. Obsluha... 7 7. Tabulka poruch

Více

Rádio. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Rádio. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnice 89/336/EHS Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument : EN55013 Tímto

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Talos. Návod k obsluze

Talos. Návod k obsluze Talos Návod k obsluze Před prvním použitím Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Ainol, přečtěte si prosím před použitím

Více

Uživatelská příručka pro HyperMedia Center Obsah V2.1

Uživatelská příručka pro HyperMedia Center Obsah V2.1 Uživatelská příručka pro HyperMedia Center Obsah V2.1 ÚVOD...2 OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČE...3 NAVIGAČNÍ LIŠTA...3 KAPITOLA 1 : MOJE TV...4 1.1 NASTAVENÍ VAŠÍ PCTV...5 1.2 OVLÁDACÍ LIŠTA PRO TV...7 1.3 SOURCE

Více

Uživatelská příručka Tablet 7 Quadro

Uživatelská příručka Tablet 7 Quadro Uživatelská příručka Tablet 7 Quadro Upozornění: Pečlivě prostudujte tento návod, než začnete zařízení používat! 1 Obsah: 1. Obsah...2 2. Specifikace..3 3. Rychlý start.4 3.1 Spuštění a vypnutí...4 4.

Více

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

Reproduktorový systém SX-DD3 NÁVOD K POUŽITÍ

Reproduktorový systém SX-DD3 NÁVOD K POUŽITÍ STANDBY/ON Reproduktorový systém SX-DD3 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

Návod na použití kamerového systému do přívěsu

Návod na použití kamerového systému do přívěsu Návod na použití kamerového systému do přívěsu Obj. č: 33275 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez povolení nebo schválení. Jsme

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

DigiTape DT-01. Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung )

DigiTape DT-01. Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung ) Technaxx Úvod DigiTape DT-01 Návod k obsluze Prohlášení o shodě k tomuto zařízení naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště Konformitätserklärung ) Objevujte znovu staré písničky se zařízením

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE Úvod Děkujeme,že jste si vybrali naši bezdrátovou klávesnici s bezdrátovou optickou myší.pracuje s digitální rádio technologií zaručující bezproblémovou komunikaci

Více

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce

Více

WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ

WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ Příslušenství a další produkty WWW.TOY.CZ GF1055 P700 Army GYRO Návod k použití Abyste se vyhnuli potížím a užili si létání, přečtěte si pečlivě přiložený

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5 Uživatelská příručka SE155 Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka 1 Děkujeme vám za zakoupení našeho HUD projekčního displeje. Tento produkt zvyšuje bezpečnost řidičů, kdy všechny potřebné informace jsou

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

HLAVNÍ STANICE SÉRIE 912 TP-561

HLAVNÍ STANICE SÉRIE 912 TP-561 je modul skupinového satelitního přijímače s rozhraním Common Interface pro příjem satelitních digitálních programů DVB-S. Výstupní signál je modulován v normě PAL B/G CCIR. Nastavení se provádí pomocí

Více

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Funkce ovladače 16kanálový DMX dimmer ovladač Jednoduché programování 16 vestavěných programů 16 uživatelských programů Midi In, Out, a Thru

Více

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar

EAGLE 1 & EAGLE 2. Manuál pro uživatele. Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar EAGLE 1 & EAGLE 2 Manuál pro uživatele Univerzální detektory pohybu pro automatické dveře EAGLE 1 : jednosměrný radar EAGLE 2 : dvousměrný radar Technická specifikace Technologie : Vysoká frekvence a mikroprocesor

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 7

Obsah. Obsah. Úvod... 7 Obsah Obsah Úvod... 7 1. Digitální fotografie... 10 1.1 Prohlížení obrázků pomocí Nero PhotoSnap Viewer... 10 1.1.1 Zobrazení na celou obrazovku...12 1.1.2 Jak zjednodušit přechod do jiné složky...13 1.1.3

Více