CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem"

Transkript

1 CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka

2 Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce tlačítek...5 Čelní panel...5 Zadní panel...5 Dálkový ovládač...6 Přípravy před prvním použitím...7 Obsah balení...7 Vložení baterie do dálkového ovladače...8 Zapojení vodičů...8 Popis základních funkcí...9 Často používané funkce Přehrávání ve zvoleném pořadí Zobrazení údajů na displeji Nastavení přehrávače Nabídka DVB-T tuneru Funkce tlačítek dálkového ovládače Možné problémy a jejich řešení Definice pojmů u DVD disků Specifikace výrobku Jak zacházet s disky

3 Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si prosím přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní multimediální zařízení ve vozidle. Tato příručka obsahuje informace, jak bezpečně a efektivně využívat tento přístroj. Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za zranění způsobená nesprávným používáním tohoto přístroje. Důležité bezpečnostní instrukce Varování: Abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem, nesundávejte kryt (nebo zadní část) přístroje. Výrobek neobsahuje žádné části, které je možné doma opravit. Opravy vždy přenechejte autorizovanému servisnímu středisku. Symbol blesku umístěný ve trojúhelníkovém poli slouží k varování uživatele, že se uvnitř zařízení může vyskytovat neizolované vysoké napětí, které může způsobit úraz elektrickým proudem. Symbol vykřičníku v trojúhelníkovém poli slouží k upozornění uživatele, že k tomuto místu výrobku nalezne v příručce důležité instrukce o správném použití. UPOZORNĚNÍ 1. Během řízení udr6ujte hlasitost přehrávání na takové úrovni, aby byly slyšet varovné zvuky z okolí, například houkání sirény. 2. Dálkové ovládání nenechávejte na přístrojové desce ani na dalších místech, která jsou přímo vystavena slunečnímu záření. Předejdete tak jeho poškození. VAROVÁNÍ 1. Během jízdy se řidič nesmí dívat na obrazovku nebo provádět nastavení přístroje. Sledování obrazovky nebo nastavování přístroje může narušit soustředění řidiče na situaci před vozidlem, následkem čehož může dojít k havárii. Než se začnete dívat na obrazovku, vždy vozidlo zaparkujte na bezpečném místě a zajistěte jej ruční brzdou. 2. Zajistěte správné napájení výrobku. Pro napájení používejte stejnosměrné napájecí napětí 12 V z baterie. Pro napájení zařízení nelze přímo použít baterii 24 V. 3. Zařízení nevystavujte působení přímého slunečního záření nebo jiného zdroje tepla. 4. Baterii a přívody umístěte mimo dosah dětí. Pokud by dítě spolklo nějakou část baterie nebo přívodů, vyhledejte lékařskou pomoc. 5. Přístroj nepoužívejte v prostředí s nadměrnou vlhkostí nebo prašností. 6. Snažte se chránit audio systém před poškozením a do zdířky na disky nevkládejte žádné jiné předměty. 7. Přístroj nerozebírejte, ani v něm neprovádějte žádné změny. Nesnažte se přístroj sami opravit, v případě potřeby vždy kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis. 3

4 Poznámky Vybité baterie likvidujte dle norem ve vaší zemi. Všechny informace zobrazované na displeji jsou v anglickém jazyce. Z důvodu stálého vývoje výrobku se jeho aktuální design a funkce mohou lišit od popisu, který je uveden v této příručce. Hlavní funkce multimediálního přehrávače DVD přehrávač S tímto přehrávačem budete mít možnost sledovat filmy ve vysoké obrazové kvalitě a s perfektním zvukem. Přehrávač umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, Super-VCD, DVCD a CD. Přehrávač dále nabízí možnost připojení USB disku nebo SD karty a přehrávání souborů ve formátech MP3, MP4. Mnohojazyčné menu. Vysoká kvalita obrazu s horizontálním rozlišením vyšším než 500 obrazových bodů. Funkce zapamatování poslední přehrávané skladby. Přehrávání video souborů, audio souborů a zobrazení snímků. Další možnosti Podpora mnohojazyčných titulků. Technologie DVD umožňuje výběr až ze 32 různých jazykových verzí. Podpora funkce Multi-angle uživatel si může zvolit několik různých pohledů, např. zblízka, na celou scénu atd. Funkce Multi-image zobrazení videa v různých formátech a kódování. DVB-T tuner Dvojitý tuner COFDM: Dibcom 9090MA x 2 Potlačení Dopplerovského efektu Automatické nebo manuální vyhledávání televizních stanic Perfektní příjem DVB-T signálu až do rychlosti 200 km/h 1 AV vstup, 1 AV výstup, 1 senzor dálkového ovládání Podpora SD/HD, USB Automatická volba kódování PAL nebo NTSC Elektronický programový průvodce EPG Podpora PIG Picture In Graphic Zobrazení údajů na displeji (OSD) s podporou více než 10 jazyků 4

5 Funkce tlačítek Čelní panel 1. POWER: Zapnout / vypnout 2. ( ) EJECT: Vysunout disk 3. SETUP: Nabídka nastavení 4. AUD: Nastavení zvukového výstupu 5. SOURCE: Volba zdroje přehrávání 6. Zdířka pro vkládání disku 7. ( ): Zahájit / přerušit přehrávání 8. ( ): Stop ukončit přehrávání 9. ( ): Předchozí stanice / záznam 10. ( ): Následující stanice / záznam 11. (v): Snížit hlasitost 12. (^): Zvýšit hlasitost 13. ( ), ( ), ( ), ( ): Kurzorové šipky 14. ENTER: Potvrdit výběr 15. Indikátor DVD 16. Indikátor DVB 17. Indikátor USB 18. Zdířka pro SD kartu 19. Senzor IČ dálkového ovladače 20. Indikátor SD karty 21. Indikátor AV IN 22. Reset Zadní panel Napájecí konektor 1. Červený: V příslušenství (Accessory) 2. Modrý: výstup +12 V 3. Černý: zem 4. Žlutý: V baterie 5

6 Červený: pravý audio vstup / výstup Žlutý: levý audio vstup / výstup Oranžový: koaxiální výstup Černý: mini konektor pro připojení senzoru dálkového ovládání Dálkový ovládač 1. RADIO 2. POWER: Zapnout / vypnout 3. SOURCE: Zdroj přehrávání 4. MENU PBC 5. EJECT: Vysunout disk 6. SHUFFLE 7. USB/SD 8. TITLE: Výběr titulu 9. PROGRAM/EPG 10. Bez funkce 11. DISPLAY 12. SUBTITLE: Výběr titulků 13. CLEAR 14. SLOW: Pomalé přehrávání 15. ANGLE/TTX: Úhel pohledu 16. AUDIO: Nastavení zvuku 17. REPEAT/FAV: Opakování 18. MUTE: Ztišit 19. SETUP: Nabídka nastavení 20., 28., 23., 26. kurzorové šipky ( ), ( ), ( ), ( ) 21. AUTO SCAN/GOTO 22. ZOOM: Přiblížit 24. ENTER: Potvrdit výběr 25. ( ): Zahájit / přerušit přehrávání 27. ( ): Stop ukončit přehrávání 29. ( ): Rychlé přetáčení vpřed 30. ( ): Rychlé přetáčení vzad 31. VOL (+): Zvýšit hlasitost 32. VOL ( ): Snížit hlasitost 33. ( ): Následující skladba 34. ( ): Předchozí skladba 35. Numerická klávesnice 6

7 Přípravy před prvním použitím Obsah balení Po otevření balení se ujistěte, že obsahuje všechny níže uvedené součásti: Dálkový ovladač (1) Filtr (1) Montážní rámeček (1) Šrouby Baterie Audio-video kabel Externí senzor dálkového ovladače Uživatelská příručka 7

8 Vložení baterie do dálkového ovladače Před prvním použitím dálkového ovladače je zapotřebí vložit baterii. Postupujte následujícím způsobem: Otevřete kryt baterie, který se nalézá na zadní straně dálkového ovladače. Vložte baterii typu CR2025 3V, přičemž dbejte na správnou orientaci baterie - viz obrázek. Následně kryt zavřete. Při ovládání přehrávače je zapotřebí mířit dálkovým ovladačem na čelní panel přehrávače nebo na externí senzor dálkového ovladače. Úhel mezi dálkovým ovladačem a tímto senzorem by neměl převýšit 30. Zapojení vodičů Videosignál je přenášen prostřednictvím kombinovaného video výstupu. Audiosignál je přenášen pomocí RCA výstupů nebo digitálního koaxiálního výstupu (digitálně). Připojení DVD přehrávače k displeji 8

9 Připojení DVD přehrávače k zesilovači Jestliže je signál přenášen do více než dvou obrazovek, bude pravděpodobně zapotřebí připojit zesilovač k zesílení výstupního signálu. Audio a video výstupy z přehrávače připojte pomocí RCA kabelů k zesilovači. Červený: V příslušenství (Accessory) Žlutý: V baterie Černý: zem Modrý: výstup +12V 9

10 Popis základních funkcí Přehrávání disků 1. Stiskněte tlačítko POWER na přehrávači. 2. Vložte disk do příslušné zdířky přehrávače. Přehrávání disku bude zahájeno automaticky. Pozastavit přehrávání Přehrávání lze pozastavit stisknutím tlačítka ( ). Opětovným stisknutím přehrávání obnovíte. Ztišit (pouze pro analogový audio výstup) Stisknutím tlačítka MUTE provedete ztišení zvuku. Opětovným stisknutím obnovíte původní hlasitost přehrávání. Ukončit přehrávání a vyjmout disk Jestliže si přejete vyjmout disk z DVD přehrávače, stiskněte tlačítko ( ) Vysunout disk. Opětovným stisknutím dojde znovu k vložení disku. Stisknutím tlačítka POWER provedete vypnutí přehrávače. Použití externího senzoru dálkového ovládání Přehrávač lze ovládat prostřednictvím dálkového ovladače, přičemž je zapotřebí mířit tímto ovladačem na senzor. Jeden senzor se nachází na čelním panelu přehrávače, druhý (externí) senzor lze umístit například na přístrojovou desku nebo poblíž displeje. 10

11 Funkce zapamatování posledního přehrávaného záznamu Při zhasnutí motoru vozidla nebo stisknutí tlačítka POWER dojde k vypnutí přehrávače. Funkce zapamatování posledního přehrávaného záznamu umožňuje obnovit přehrávání v místě, kde bylo přerušeno. Jestliže během přehrávání dojde k situaci, že obraz není zobrazen přes celou obrazovku (jeho část je skryta), nebo je pouze černobílý, je zapotřebí přehrávač vypnout a znovu zapnout. Dále je zapotřebí zvolit odpovídající kódování obrazu (PAL nebo NTSC), které je popsáno v kapitolách dále. Jestliže se na obrazovce objeví symbol, byla provedena operace, která není přehrávačem dovolena. Často používané funkce Výběr části filmu - scény Nabídku vloženého DVD disku zobrazíte stisknutím tlačítka MENU PBC nebo TITLE. Tato funkce záleží na vloženém disku. Následně je možné zvolit scénu, kterou si přejete přehrát: 1. Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce bude zobrazen seznam titulů a scén, které je možné přehrát. 2. Pomocí tlačítek ( ) / ( ) / ( ) / ( ) zvolte požadovanou scénu a svou volbu potvrďte stisknutím ENTER. Nabídka dále může obsahovat podnabídky, ve kterých lze opět volit prostřednictvím kurzorových šipek. Přehrávání rychle vpřed (FF) Pokud během přehrávání stisknete tlačítko ( ), dojde ke zrychlení přehrávání. Přehrávač umožňuje celkem 5 rychlostí rychlého přehrávání (2 x, 4 x, 8 x, 16 x a 32 x). Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, se rychlost přehrávání zdvojnásobí. Jestliže je rychlost přehrávání maximální, dojde po dalším stisknutí tohoto tlačítka k návratu na normální rychlost přehrávání. Přehrávání rychle vzad (FB) Funguje podobě jako funkce Přehrávání rychle vpřed. Pokud během přehrávání stisknete tlačítko ( ), dojde ke zrychlení přehrávání, nyní však směrem vzad. Je zde také k dispozici celkem 5 rychlostí přehrávání, každým stisknutím příslušného tlačítka dojde ke zdvojnásobení rychlosti přehrávání. Je-li rychlost přehrávání maximální, dojde po dalším stisknutí tohoto tlačítka k návratu na normální rychlost přehrávání. Pomalé přehrávání Jestliže během přehrávání stisknete tlačítko SLOW, dojde ke zpomalení přehrávání. Přehrávač nabízí celkem 4 rychlosti zpomaleného přehrávání a lze zpomaleně přehrávat dopředu i zpět. Jestliže opětovně stisknete příslušné tlačítko, dojde ke zpomalení 11

12 rychlosti přehrávání a po několika stisknutích se rychlost přehrávání vrátí zpět na normální rychlost. Přeskočit na následující záznam (skladbu) Pokud během přehrávání stisknete tlačítko ( ), dojde k přesunu na začátek následujícího záznamu. Přeskočit na předchozí záznam (skladbu) Pokud během přehrávání stisknete tlačítko ( ), dojde k přesunu na začátek předchozího záznamu. Výběr záznamu (skladby) Volbu požadovaného záznamu lze provést několika způsoby: 1. Prostřednictvím tlačítek ( ) nebo ( ). 2. Jestliže jsou skladby na vloženém disku očíslovány, je možné zvolit požadovanou skladbu přímým zadáním jejího čísla na numerické klávesnici. Jestliže se po zadání čísla objeví na obrazovce symbol, značí to jednu z těchto situací: a. Záznamy na disku nejsou číslovány. b. Disk neobsahuje záznam se zadaným číslem. c. Je zapnuta funkce PBC (stiskněte tlačítko MENU PBC). Zobrazení seznamu skladeb Je-li vložen DVD disk: jestliže je zapnuta funkce PBC, lze stisknutím tlačítka MENU PBC zobrazit seznam skladeb na vloženém disku. Nyní lze pomocí tlačítek ( ) / ( ) zvolit požadovanou skladbu a svůj výběr potvrdit tlačítkem ENTER. Je-li vloženo jiné médium než DVD: jestliže je funkce PBC zapnuta, můžete si během přehrávání pomocí tlačítka TITLE zobrazit seznam záznamů, které jsou uloženy na vloženém médiu. Výběr požadované položky seznamu lze provést pomocí numerické klávesnice a potvrzení výběru provedeme stisknutím ENTER. Zapnutí a vypnutí funkce PBC je možné pomocí tlačítka MENU PBC. Poznámka: výše popsaný způsob výběru skladeb nemusí fungovat u všech typů disků. Funkce opakovaného přehrávání Stiskem tlačítka REPEAT můžete zapnout různé režimy opakování. Je-li vložen DVD disk: stisknutím REPEAT zapnete funkci opakování právě přehrávaného záznamu (kapitoly), opětovným stisknutím zapnete opakování celého titulu a dalším stisknutím funkci opakování vypnete. Je-li vloženo jiné médium než DVD: jestliže je funkce PBC vypnuta, zapnete stisknutím REPEAT opakování aktuálně přehrávané skladby, opětovným stiskem REPEAT opakování celého disku a dalším stiskem REPEAT funkci opakování vypnete. Výběr jazyka titulků (záleží na typu vloženého média) Jestliže máte v přehrávači vloženo DVD, můžete si pomocí tlačítka SUBTITLE zvolit jazyk titulků. Po jeho stisknutí se na obrazovce zobrazí seznam řečí, ve které se mohou zobrazovat titulky k filmům. 12

13 Přehrávání skladeb ve zvoleném pořadí základní nastavení V tomto odstavci je uveden základní popis nastavení přehrávání v požadovaném pořadí. Další informace naleznete v kapitole Přehrávání ve zvoleném pořadí. Jestliže je vypnuta funkce PBC a přehrávání DVD je také zastaveno, postupujte při nastavování pořadí skladeb následujícím způsobem: Stiskněte tlačítko PROGRAM. Jestliže vložené médium podporuje programování, zobrazí se na displeji tato nabídka: Pomocí numerické klávesnice zadejte číslo požadované kapitoly nebo skladby. Např.: jestliže si chcete nechat přehrát nejdříve skladbu 5, potom skladbu 3 a nakonec skladbu 6, vložte za sebou čísla 5, 3 a 6. Stisknutím tlačítka CLEAR vložená čísla vymažete Stiskněte tlačítko ( ). Přehrávač bude přehrávat skladby v zadaném pořadí. Přehrávání ve zvoleném pořadí DVD disky 1. Po vložení DVD disku stiskněte tlačítko PROGRAM (SETUP). Bude zobrazena nabídka, která je ilustrována na obrázku níže: 2. Prostřednictvím kurzorových šipek ( ) a ( ) posuňte kurzor na požadovaný titul a svůj výběr potvrďte stisknutím ENTER. 3. Pokud je titul rozdělen na více kapitol, lze nyní prostřednictvím kurzorových šipek ( ) a ( ) zvolit požadovanou kapitolu a svůj výběr opět potvrdit tlačítkem ENTER. 4. Kroky 2 a 3 opakujte i pro další požadované kapitoly. 5. Přehrávání zahájíte stisknutím tlačítka ( ). Pokud si přejete ukončit přehrávání v nastaveném pořadí, stiskněte tlačítko PROGRAM (SETUP). 6. Seznam kapitol k opakování lze vymazat výběrem položky CLEAR ALL ve zobrazené nabídce a potvrzením tlačítkem ENTER. 13

14 CD disky a záznamy MP4 nebo obrázky JPEG Po vložení CD disku, případně disku se záznamy ve formátech MP4 a JPEG, bude zobrazen seznam souborů na daném disku. 1. Prostřednictvím kurzorové šipky ( ) zvolte položku EDIT MODE a svou volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 2. Kurzorovou šipkou ( ) zvolte požadovanou skladbu resp. záznam a volbu potvrďte tlačítkem ENTER vedle názvu bude zobrazen symbol v. 3. Tímto způsobem zvolte všechny požadované skladby resp. záznamy. 4. Kurzorovými šipkami ( ) a ( ) zvolte položku ADD TO PROGRAM a potvrďte tlačítkem ENTER. 5. Seznam lze zobrazit po výběru položky PROGRAM VIEW. 6. Přehrávání zahájíte stisknutím tlačítka ( ). 7. Vymazání záznamů ze seznamu: a. Jednotlivé záznamy lze vymazat ze seznamu tím způsobem, že daný záznam vyberete a stisknete tlačítko ENTER, čímž zmizí potvrzující symbol v. b. Celý seznam záznamů k opakování lze vymazat výběrem položky CLEAR PROGRAM ve zobrazené nabídce a potvrzením tlačítkem ENTER. Poznámky k přehrávání ve zvoleném pořadí: 1. Některé DVD disky neumožňují přehrávání ve zvoleném pořadí. 2. Nelze zvolit pouze jeden záznam resp. skladbu. 14

15 Zobrazení údajů na displeji Prostřednictvím tlačítka OSD lze na displeji zobrazit různé údaje o přehrávání. DVD disky 15

16 Audio CD disky CD disky s fotografiemi Natočení zobrazení Prostřednictvím kurzorových šipek lze provést následující natočení zobrazení: ( ): Otočit o 180 proti směru hodinových ručiček ( ): Otočit o 180 po směru hodinových ručiček ( ): Otočit o 90 proti směru hodinových ručiček ( ): Otočit o 90 po směru hodinových ručiček. 16

17 Nastavení přehrávače Nabídku nastavení přehrávače zobrazíte stisknutím tlačítka SETUP. Nabídka se skládá z několika stránek, které jsou symbolizovány záložkami na levé straně obrazovky, jak je ilustrováno na obrázku níže: Záložka LANGUAGE Nastavení preferované jazykové verze Význam položek na stránce LANGUAGE je následující: LANGUAGE: Preferovaná jazyková verze SUBTITLE: Preferovaná jazyková verze titulků AUDIO: Preferovaná jazyková verze řeči DVD MENU: Preferovaná jazyková verze nabídky DVD disku. Záložka VIDEO Nastavení video výstupu Význam položek na stránce VIDEO je následující: ASPECT RATIO: Formát obrazu VIDEO MODE TV SYSTEM: Kódování obrazu (PAL / NTSC). Záložka AUDIO Nastavení audio výstupu Význam položek na stránce AUDIO je následující: DIGITAL OUTPUT: Digitální výstup NIGHT MODE: Noční režim DOWN SAMPLING: Snížení vzorkovací frekvence. Záložka RATING Rodičovský zámek Na stránce RATING lze nastavit úroveň rodičovského zámku (PARENTAL CONTROL) a dále heslo k odemknutí rodičovského zámku. Při změně hesla postupujte následujícím způsobem: Zvolte položku SET PASSWORD. Nyní budete vyzváni k zadání aktuálního 4-místného čísla rodičovského zámku výchozí nastavení je Po úspěšném zadání vložte nové 4-místné heslo. 17

18 Záložka MISC Obnovení továrního nastavení a spořič obrazovky Význam položek na stránce MISC je následující: USE DEFAULT SETTINGS: Obnovit tovární nastavení přehrávače SCREEN SAVER: Povolit spuštění spořiče obrazovky v případě delší nečinnosti. Nabídka DVB-T tuneru Nabídka nastavení DVB-T tuneru se skládá z několika stránek, které jsou symbolizovány záložkami v horní části obrazovky, jak je ilustrováno na obrázku níže: Záložka PROGRAM Nastavení seznamu televizních stanic Význam položek na stránce PROGRAM je následující: PROGRAM EDIT: Nabídka nastavení seznamu televizních stanic. Před zahájením nastavení budete vyzváni k zadání hesla Následně lze prostřednictvím barevných tlačítek () na dálkovém ovladači provést následující operace: MOVE: Přesun stanice v seznamu, SKIP: Přeskakovat danou stanici, LOCK: Uzamknout danou stanici, DELETE: Vymazat danou stanici. Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka EXIT. SORT: Uspořádat seznam stanic dle různých parametrů. LCN: Funkce logického seznamu stanic. Záložka PICTURE Nastavení obrazu Význam položek na stránce PICTURE je následující: ASPECT RATIO: Nastavení formátu obrazu 16:9 nebo 4:3 v různých verzích. RESOLUTION: Rozlišení obrazu. TV FORMAT: Kódování obrazu (PAL / NTSC). Záložka CHANNEL SEARCH Vyhledávání dostupných stanic Význam položek na stránce CHANNEL SEARCH je následující: AUTO SEARCH: Zahájit automatické vyhledávání dostupných televizních stanic. MANUAL SEARCH: Manuální vyhledávání televizních stanic prostřednictvím zadání čísla na numerické klávesnici. COUNTRY: Volba země, ve které se nacházíte. ANTENNA POWER: Výkon antény. 18

19 Záložka TIME Nastavení času a časového pásma Význam položek na stránce TIME je následující: TIME OFFSET: Automatická nebo manuální volba časového pásma COUNRY: Volba země, ve které se nacházíte TIME ZONE: Aktuální časové pásmo SLEEP: Zadání času, kdy má přehrávač přejít do režimu spánku POWER ON/OFF: Zadání času, kdy se má přehrávač automaticky zapnout / vypnout. Záložka OPTION Nastavení preferované jazykové verze Význam položek na stránce OPTION je následující: OSD LANGUAGE: Preferovaná jazyková verze údajů zobrazovaných na displeji SUBTITLE LANGUAGE: Preferovaná jazyková verze titulků AUDIO LANGUAGE: Preferovaná jazyková verze řeči. Záložka SYSTEM Nastavení parametrů systému Význam položek na stránce SYSTEM je následující: PARENTAL GUIDANCE: Nastavení rodičovského zámku SET PASSWORD: Nastavení kódu výchozí nastavení je RESTORE FACTORY DEFAULT: Obnovit tovární nastavení INFORMATION: Zobrazit údaje o systému SOFTWARE UPDATE: Provést aktualizaci softwaru přehrávače. Funkce tlačítek dálkového ovládače V této kapitole bude detailně popsána funkce všech tlačítek dálkového ovladače. Některé z těchto funkcí již byly popsány v předchozích kapitolách. A-B/RADIO Režim přehrávání DVD disku: Nastavení úseku k opakování. Režim DVB-T tuneru: Přepínání mezi příjmem rádia a televize. POWER Zapnout / vypnout Stisknutím přehrávač zapnete, opětovným stisknutím přehrávač vypnete. SOURCE Výběr zdroje přehrávání Přepínání mezi jednotlivými zdroji přehrávání: DVD / DVB / USB / SD / TV / AV IN. MENU/PBC Nabídka disku Režim přehrávání DVD disku: Zobrazit nabídku na disku aktuální funkce záleží na vloženém disku. Stisknutím tohoto tlačítka také měníte nastavení funkce PBC. Jestliže máte vložen disk DVD nebo SVCD a jestliže je funkce PBC vypnuta, musíte nejdříve přerušit přehrávání tlačítkem ( ) STOP a až poté bude možné zapnout funkci PBC. 19

20 ( ) Vysunout disk Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k vysunutí vloženého disku. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka zasunete vysunutý disk zpět. SHUFFLE Přehrávání v náhodném pořadí Zahájit přehrávání v náhodném pořadí. INT/VRMT Režim přehrávání DVD disku: Zobrazit nabídku Visual control panel. Režim DVB-T tuneru: Procházení stanic. TITLE Výběr titulu Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte nabídku titulů, které se nacházejí na vloženém DVD. V nabídce se můžete pohybovat pomocí kurzorových šipek a zvolit tak požadovanou položku. Svou volbu potvrďte stisknutím ENTER. Nyní buď začne přehrávání zvoleného titulu, nebo se ještě zobrazí podnabídka k upřesnění Vaší volby. V této nabídce se můžete pohybovat stejnými kurzorovými šipkami jako v hlavní nabídce a svou volbu potvrdíte stisknutím ENTER. EPG/PROGRAM Režim přehrávání DVD disku: V závislosti na typu vloženého média je možné po stisknutí tohoto tlačítka měnit pořadí přehrávaných skladeb. Režim DVB-T tuneru: Zobrazit televizní program (elektronický programový průvodce). Numerická klávesnice Tlačítka numerické klávesnice (0), (1), (9) lze použít pro vložení čísla skladby, kapitoly na DVD, času, apod. Pokud zadávané číslo převyšuje hodnotu 9, stiskněte nejprve tlačítko (10+), které slouží k přidávání desítek. DISPLAY Zobrazení informací o přehrávání Režim přehrávání disku: Po stisknutí tlačítka DISPLAY se na obrazovce zobrazí informace o přehrávání, např.: aktuální doba přehrávání a čas do konce disku. Režim DVB-T tuneru: Zobrazení informací o aktuálně naladěné stanici. SUBTITLE Titulky Stisknutím tohoto tlačítka můžete měnit jazyk titulků, např. angličtinu, češtinu atd. Tuto funkci lze použít pouze v případě, kdy je vložen DVD disk, který podporuje mnohojazyčné titulky. CLEAR Vymazat Jestliže během programování pořadí skladeb stisknete toto tlačítko, dojde ke smazání právě zadaného čísla. 20

21 SLOW Pomalé přehrávání Stisknutím tohoto tlačítka zpomalíte přehrávání. Je možno přehrávat zpomaleně dopředu i pozpátku. Opětovným stiskem tohoto tlačítka změníte rychlost přehrávání. Pokud stisknete toto tlačítko ještě jednou, vrátíte se do režimu normálního přehrávání. ANGLE/TTX Úhel pohledu na scénu / Zobrazení titulků Režim přehrávání DVD disku: Jestliže vložené DVD podporuje funkci různých úhlů pohledu, lze stisknutím tlačítka ANGLE přepínat mezi těmito pohledy. Režim DVB-T tuneru: Zobrazení titulků. AUDIO Nastavení řeči Toto tlačítko slouží ke změně řeči u sledovaného filmu. Každým stisknutím tohoto tlačítka zvolíte jinou řeč. Tuto funkci lze využívat pouze u mnohojazyčných disků. REPEAT/FAV Opakování skladeb / Oblíbení stanice Režim přehrávání DVD disku: Stisknutím tohoto tlačítka můžete nastavit opakování kapitoly, titulu a celého disku. Režim DVB-T tuneru: Zobrazení seznamu oblíbených stanic. MUTE Ztišit zvuk Stisknutím tohoto tlačítka ztišíte zvuk z analogového výstupu. SETUP Nabídka nastavení Po stisknutí tohoto tlačítka se a obrazovce objeví základní nabídka nastavení přehrávání. Uživatel může zvolit a následně nastavit většinu důležitých parametrů. Přesný postup lze nalézt v příslušné kapitole. Kurzorové šipky ( ) / ( ) / ( ) / ( ) Pomocí těchto kurzorových šipek můžete pohybovat kurzorem v nabídkách vložených DVD disků i v hlavní nabídce přehrávače. AUTO SCAN / GOTO Režim přehrávání DVD disku: Zadání času, od kterého má být zahájeno přehrávání. Režim DVB-T tuneru: Zahájit automatické ladění stanic. ZOOM Přiblížení a oddálení obrazu Během přehrávání si můžete pomocí tohoto tlačítka přiblížit nebo naopak oddálit obraz. Tato funkce má celkem 6 úrovní: 3 pro zvětšení obrazu a 3 pro jeho zmenšení. Funkce Zoom se mění s každým stisknutím tohoto tlačítka. Nejdříve se obraz zvětší 2 x, poté 3 x a nakonec 4 x. Dalším stisknutím tlačítka se obraz naopak zmenšuje na 1/2, 1/3 a 1/4. Sedmým stiskem tlačítka se vrátíte do režimu normálního přehrávání. ENTER Potvrdit Stiskem tohoto tlačítka potvrdíte volbu vybrané položky. ( ) Zahájit / pozastavit přehrávání 21

22 Jestliže je vypnuto nebo pozastaveno přehrávání, nebo je přehrávač v režimech rychlého a pomalého přehrávání, můžete stiskem tlačítka ( ) zapnout normální režim přehrávání. Opětovným stiskem tohoto tlačítka přehrávání přerušíte a následujícím stisknutím přehrávání opět obnovíte. ( ) Ukončit přehrávání Jestliže probíhá přehrávání DVD, lze stisknutím tohoto tlačítka přehrávání pozastavit. Stisknutím tohoto tlačítka 2 x za sebou úplně přehrávání ukončíte. Přesné chování funkce závisí na vloženém disku. ( ) Rychlé přetáčení vpřed Pomocí tohoto tlačítka zahájíte rychlé přetáčení vpřed. Dalším stisknutím se vrátíte do režimu normálního přehrávání. ( ) Rychlé přetáčení vzad Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte rychlé přetáčení vzad. Dalším stisknutím se vrátíte zpět do režimu normálního přehrávání. VOL+ / VOL- Nastavení hlasitosti Prostřednictvím tlačítek VOL+ / VOL- nastavíte hlasitost na požadovanou úroveň. ( ) Následující skladba nebo stanice Režim přehrávání disků: Jestliže probíhá přehrávání DVD disku, můžete stisknutím tohoto tlačítka posunout přehrávání na následující kapitolu. Při přehrávání SVCD a dalších disků dojde k posunu na následující skladbu. Režim DVB-T tuneru: Výběr následující stanice. ( ) Předchozí skladba nebo stanice Režim přehrávání disků: Jestliže probíhá přehrávání DVD disku, můžete stisknutím tohoto tlačítka posunout přehrávání na předchozí kapitolu. Při přehrávání SVCD a jiných typů disků dojde k posunu na předcházející záznam. Režim DVB-T tuneru: Výběr předchozí stanice. 22

23 Možné problémy a jejich řešení Není slyšet zvuk Zkontrolujte připojení přehrávače k dalším systémům včetně zesilovače a obrazovky. Ujistěte se, že je připojená obrazovka nebo zesilovač správně nastaven. Zkontrolujte správnost nastavení v základním nastavení přehrávače. Vložený disk nelze přehrát Zkontrolujte, zda je do přehrávače vložen multimediální disk. Ujistěte se, že je v přehrávači vložen pouze jeden disk. Zkontrolujte, zda je vložený disk určen pro stejný region jako přehrávač. Nefunguje dálkové ovládání Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie. Pro jistotu baterie vyjměte a zkuste vložit nové. Při používání dálkového ovládání musíte mířit na senzor dálkového ovládání, který se nachází na čelním panelu přehrávače. Jestliže je připojen externí senzor dálkového ovládání, miřte dálkovým ovládáním na tento senzor a ne na čelní panel přehrávače. Špatná kvalita obrazu Zkontrolujte, zda není vložený disk poškrábaný. Je také možné, že se uvnitř přehrávače usadil prach nebo jiná nečistota. Jestliže dojde k potížím s přehráváním, zkuste přehrávač vypnout, po 10 minutách opět zapnout a zkusit spustit přehrávání znovu. Nefungují tlačítka Tento problém může být způsoben nestabilním napájecím napětím nebo jinými neočekávanými komplikacemi. Zkuste proto přehrávač vypnout a za 10 minut opět zapnout. Definice pojmů u DVD disků Titul (Title): Na discích DVD titul označuje velký ucelený soubor obrázků, hudebních skladeb nebo filmů. Každý titul má číslo, podle kterého jej lze jednoduše vyhledat. Skladba (Track): Obrázek nebo hudební stopa uložená na disku VCD nebo CD. Každá skladba má číslo, podle které ji lze jednoduše vyhledat. Kapitola (Chapter): Kapitola na DVD disku je menší jednotkou než titul. Jeden titul se většinou skládá z několika kapitol, které obsahují několik obrázků, hudebních záznamů nebo filmů, případě úseků filmu. Každá kapitola má také své číslo z důvodu snazšího vyhledání. 23

24 Popisek (Caption): Text na dolním okraji obrazovky, většinou se jedná o překlad nebo dialog, který je také uložen na disku. Úhel pohledu (Angle): Filmy na některých DVD discích jsou natočeny v několika pohledech. Uživatel tedy může sledovat scénu z několika různých úhlů. Specifikace výrobku DVD přehrávač Podporované typy disků a médií: DVD/USB/SVCD/VCD 1.0, 2.0 (mikro-laser video/audio disk) CD-DA (normální hudební cd), MP3 audio disky Podpora MPEG4: DivX 3.11, 4.02, 5.02, 5.03, 5.05, DivX Pro, XviD / Titulky.srt,.sub Audio formát: DOLBY Digital Výstup: Video signál: NTSC nebo PAL Video: 1,0 Vp-p Audio: Max 2 Vpp Základní funkce: viz. příslušná kapitola Výstupní rozhraní: RCA výstup, výstup pro systém s vysokým rozlišením (S-video), USB / SD / AUX, koaxiální digitální výstup Napájení: DC 12 V / 24 V Maximální příkon: 15 W Frekvenční odezva: DVD: 20 Hz - 20 khz Hmotnost: 1,6 kg Rozměry: 178 x 175 x 50 mm Příslušenství: AV kabel, dálkový ovládač (s bateriemi), uživatelská příručka DVT tuner Napájecí napětí: 9 až 36 V DC, 5 W Frekvenční rozsah: VHF 177,5 MHz 226,5 MHz, UHF 474 MHz 858 MHz Modulace: QPSK / 16-QAM / 64-QAM Kódování: MPEG1, HD MPEG2, SD MPEG2, MPEG4 (H.264 / AVC: VC-1: L2) Audio kódování: MPEG1 LAYER 1, II MUSICAL, MPEG-4 HE AAC Výrobce si vyhrazuje práno na změnu funkcí nebo vzhledu výrobku bez předchozího upozornění. 24

25 Jak zacházet s disky Uchopení disku Nedotýkejte se lesklé, nepotištěné strany disku. Nečistoty na lesklé straně disku Jemně otřete disk kouskem jemného navlhčeného hadříku a poté disk osušte suchým hadříkem. Jestliže přenesete disk ze studeného prostředí do teplého, může se lesklá strana disku vlivem kondenzace par jemně zamlžit. V tomto případě otřete disk před použitím kouskem jemného hadříku Upozornění Nepište na nepotištěnou stranu disku. Na čištění disku nepoužívejte chemické prostředky. Na disk nelepte popisky lepenkou ani lepidlem. Nepoužívejte disky se zbytky lepidla nebo s poškozeným popiskem. Nepoužívejte materiály proti poškrábání ani obaly, které nejsou určeny pro tento přístroj. Disky nepokládejte ani neskladujte v těchto prostředích: Přímo na slunci, na vlhkých nebo prašných místech a poblíž tepelných zdrojů. 25

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

III. Základní informace (General information)

III. Základní informace (General information) III. Základní informace (General information) 1 Předmluva (Preface) Děkujeme za zakoupení digitální kabelového přijímače. Poslední technologické novinky a vynikající konstrukce jsou zakomponovány k zajištění

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE! Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č.

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

UPOZORNĚNÍ Během používání výrobku zamezte nekontrolovaným kolizím a silnému zatížení jinými výrobky. Zabráníte tím poškození výrobku a ztrátě dat.

UPOZORNĚNÍ Během používání výrobku zamezte nekontrolovaným kolizím a silnému zatížení jinými výrobky. Zabráníte tím poškození výrobku a ztrátě dat. Fashion Technology Life UPOZORNĚNÍ Během používání výrobku zamezte nekontrolovaným kolizím a silnému zatížení jinými výrobky. Zabráníte tím poškození výrobku a ztrátě dat. Zadní Panel: audio zařízení 8.

Více

FlyDVB-T Duo CardBus

FlyDVB-T Duo CardBus FlyDVB-T Duo CardBus č e s k ý m a n u á l F l y D V B - T D U O C a r d B u s 01 Obsah 02 Požadavky na systém Obsah balení 03 Zapojení zařízení 04 Instalace 06 LifeView DTV EPG 07 Vyhledávání a editace

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

TECHNICKÁ DATA PŘÍSTROJE

TECHNICKÁ DATA PŘÍSTROJE Mnohokrát děkujeme za zakoupení tohoto stropního monitoru od firmy ZENEC. Koupí tohoto přístroje jste se rozhodli pro produkt vyrobený z kvalitního materiálu a součástek zaručujících dlouhou životnost.

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

DVD přehrávač Manta Lord

DVD přehrávač Manta Lord DVD přehrávač Manta Lord Uživatelská příručka UPOZORNĚNÍ Přečtěte si, prosím, pečlivě následující upozornění. Váš přehrávač pak bude bezpečně a spolehlivě sloužit. Napájení Ujistěte se, že používáte správné

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

80 819 gps. DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS. Uživatelská příručka

80 819 gps. DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS. Uživatelská příručka 80 819 gps DVD přehrávač s dotykovým displejem a GPS Uživatelská příručka Obsah Před prvním použitím přehrávače si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Pokyny k přehrávaným

Více

DVD Traveller 8.0. přenosný DVD přehrávač. český manuál

DVD Traveller 8.0. přenosný DVD přehrávač. český manuál DVD Traveller 8.0 přenosný DVD přehrávač český manuál Obsah 02 Bezpečnostní opatření 03 Seznámení se zařízením Multimediální přehrávač 04 IR Dálkový ovladač Vložení baterií do ovladače 05 Barevný LCD monitor

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

DVD přehrávač v opěrce hlavy

DVD přehrávač v opěrce hlavy DVD přehrávač v opěrce hlavy Návod k použití Poslední revize: 23.4.2013 Obsah: OMEZENÍ... 3 UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 4 MENU... 7 PŘEHRÁVÁNÍ USB / SD KARTY... 7 AV VSTUP... 7 FM /

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

BLADE Průvodce rychlým startem

BLADE Průvodce rychlým startem BLADE Průvodce rychlým startem Informace o bezpečnosti produktu Další informace naleznete v návodu, který je uložen na instalované kartě microsd. Přečtěte si sekci bezpečnostních instrukcí této uživatelské

Více

Začínáme. 1. Popis jednotky

Začínáme. 1. Popis jednotky Začínáme 1. Popis jednotky 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tlačítko napájení Zapnutí/vypnutí přístroje; Aktivace/deaktivace Následující str. Přesun na následující stránku Předchozí str. Přesun

Více

Multimediální přehrávač 80895 R/G

Multimediální přehrávač 80895 R/G Multimediální přehrávač 80895 R/G Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Důležitá upozornění... 2 Funkce přehrávače... 3 Obsah balení... 4 Funkce tlačítek a konektorů přehrávače... 5 Hlavní nabídky...

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 711 SU NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4

F-NS-M19. Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 F-NS-M19 Digitální přehrávač mp3 a mpeg4 Úvod Jsme rádi, že jste si zakoupili MP3 walkman od naší firmy. Dříve, než začnete přehrávač používat, prostudujte pečlivě tento návod. Hlavní funkce podpora zvukových

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) 2. úpravu pořadí programů 1. Naladění programů z nového transpondéru Z důvodu rozšiřování

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

DVRB5 Černá skříňka. se 2 kamerami, senzorem zrychlení a podporou GPS. Uživatelská příručka

DVRB5 Černá skříňka. se 2 kamerami, senzorem zrychlení a podporou GPS. Uživatelská příručka DVRB5 Černá skříňka se 2 kamerami, senzorem zrychlení a podporou GPS Uživatelská příručka Obsah Funkce černé skříňky...2 Popis kamery...3 Začínáme...4 Základní funkce...5 Nabídka nastavení...6 Senzor zrychlení...6

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte si všechna varování a kroky pečlivě před tím než začnete

Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte si všechna varování a kroky pečlivě před tím než začnete Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte si všechna varování a kroky pečlivě před tím než začnete s updatem. Požadavky Počítač s Windows 7 a bluetooth

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------ Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ Úvod------------------------------------------------------------------------------------- 2

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 HD XC1 HD XC2 Uživatelská příručka pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 Obsah Krátký popis 1.1 Základní vlastnosti 1.2 Obsah balení 1.3 Přední panel 1.4 Zadní panel 1.5 Dálkové ovládání Instalace 2.1

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes User Guide V1.4 For TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes obsah Kapitola 1. Úvod 1.1 Přehled... 1 1.2 Vlastnosti... 1 Specifikace 1.3 zařízení... 3 1.4 Systémové požadavky... 3 Kapitola 2. Instalace

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP

Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP 80880 Autorádio s přehrávačem MP3 Připojení ipod a iphone GPS navigace AUX IN Bluetooth handsfee a A2DP Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji

Více

NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: NEŽ ZAČNETE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: UPOZORNĚNÍ: POUŽITÍ OVLÁDÁNÍ NEBO NASTAVENÍ NEBO POSTUPU JINAK, NEŽ JE STANOVENO V TOMTO NÁVODU, MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ SE NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NESPRÁVNÁ MANIPULACE

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH SD NAVIGACE SE SYSTÉMEM ANC (verze 1.00) Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a určení kolíků vývodů Kapitola 2 ZCELA VŮBEC NEFUNGUJE, NELZE Kapitola 3-1 VYPNOUT/ZAPNOUT(žádný zvuk a žádné zobrazení) ŽÁDNÝ ZVUK (zobrazení OK) Kapitola

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk EAGET Kompletní manuál EAGET PLAY M17 www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk 1 1. Připojení 1.1 Připojení k napájení (1) Připojte AC napájecí adaptér do přehrávače

Více

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk

EAGET EAGET PLAY M17. Kompletní manuál. www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk EAGET Kompletní manuál EAGET PLAY M17 www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk 1 1. Připojení 1.1 Připojení k napájení (1) Připojte AC napájecí adaptér do přehrávače

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více