CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem"

Transkript

1 CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka

2 Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce tlačítek...5 Čelní panel...5 Zadní panel...5 Dálkový ovládač...6 Přípravy před prvním použitím...7 Obsah balení...7 Vložení baterie do dálkového ovladače...8 Zapojení vodičů...8 Popis základních funkcí...9 Často používané funkce Přehrávání ve zvoleném pořadí Zobrazení údajů na displeji Nastavení přehrávače Nabídka DVB-T tuneru Funkce tlačítek dálkového ovládače Možné problémy a jejich řešení Definice pojmů u DVD disků Specifikace výrobku Jak zacházet s disky

3 Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si prosím přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní multimediální zařízení ve vozidle. Tato příručka obsahuje informace, jak bezpečně a efektivně využívat tento přístroj. Naše společnost nenese žádnou odpovědnost za zranění způsobená nesprávným používáním tohoto přístroje. Důležité bezpečnostní instrukce Varování: Abyste předešli možnému úrazu elektrickým proudem, nesundávejte kryt (nebo zadní část) přístroje. Výrobek neobsahuje žádné části, které je možné doma opravit. Opravy vždy přenechejte autorizovanému servisnímu středisku. Symbol blesku umístěný ve trojúhelníkovém poli slouží k varování uživatele, že se uvnitř zařízení může vyskytovat neizolované vysoké napětí, které může způsobit úraz elektrickým proudem. Symbol vykřičníku v trojúhelníkovém poli slouží k upozornění uživatele, že k tomuto místu výrobku nalezne v příručce důležité instrukce o správném použití. UPOZORNĚNÍ 1. Během řízení udr6ujte hlasitost přehrávání na takové úrovni, aby byly slyšet varovné zvuky z okolí, například houkání sirény. 2. Dálkové ovládání nenechávejte na přístrojové desce ani na dalších místech, která jsou přímo vystavena slunečnímu záření. Předejdete tak jeho poškození. VAROVÁNÍ 1. Během jízdy se řidič nesmí dívat na obrazovku nebo provádět nastavení přístroje. Sledování obrazovky nebo nastavování přístroje může narušit soustředění řidiče na situaci před vozidlem, následkem čehož může dojít k havárii. Než se začnete dívat na obrazovku, vždy vozidlo zaparkujte na bezpečném místě a zajistěte jej ruční brzdou. 2. Zajistěte správné napájení výrobku. Pro napájení používejte stejnosměrné napájecí napětí 12 V z baterie. Pro napájení zařízení nelze přímo použít baterii 24 V. 3. Zařízení nevystavujte působení přímého slunečního záření nebo jiného zdroje tepla. 4. Baterii a přívody umístěte mimo dosah dětí. Pokud by dítě spolklo nějakou část baterie nebo přívodů, vyhledejte lékařskou pomoc. 5. Přístroj nepoužívejte v prostředí s nadměrnou vlhkostí nebo prašností. 6. Snažte se chránit audio systém před poškozením a do zdířky na disky nevkládejte žádné jiné předměty. 7. Přístroj nerozebírejte, ani v něm neprovádějte žádné změny. Nesnažte se přístroj sami opravit, v případě potřeby vždy kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis. 3

4 Poznámky Vybité baterie likvidujte dle norem ve vaší zemi. Všechny informace zobrazované na displeji jsou v anglickém jazyce. Z důvodu stálého vývoje výrobku se jeho aktuální design a funkce mohou lišit od popisu, který je uveden v této příručce. Hlavní funkce multimediálního přehrávače DVD přehrávač S tímto přehrávačem budete mít možnost sledovat filmy ve vysoké obrazové kvalitě a s perfektním zvukem. Přehrávač umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, Super-VCD, DVCD a CD. Přehrávač dále nabízí možnost připojení USB disku nebo SD karty a přehrávání souborů ve formátech MP3, MP4. Mnohojazyčné menu. Vysoká kvalita obrazu s horizontálním rozlišením vyšším než 500 obrazových bodů. Funkce zapamatování poslední přehrávané skladby. Přehrávání video souborů, audio souborů a zobrazení snímků. Další možnosti Podpora mnohojazyčných titulků. Technologie DVD umožňuje výběr až ze 32 různých jazykových verzí. Podpora funkce Multi-angle uživatel si může zvolit několik různých pohledů, např. zblízka, na celou scénu atd. Funkce Multi-image zobrazení videa v různých formátech a kódování. DVB-T tuner Dvojitý tuner COFDM: Dibcom 9090MA x 2 Potlačení Dopplerovského efektu Automatické nebo manuální vyhledávání televizních stanic Perfektní příjem DVB-T signálu až do rychlosti 200 km/h 1 AV vstup, 1 AV výstup, 1 senzor dálkového ovládání Podpora SD/HD, USB Automatická volba kódování PAL nebo NTSC Elektronický programový průvodce EPG Podpora PIG Picture In Graphic Zobrazení údajů na displeji (OSD) s podporou více než 10 jazyků 4

5 Funkce tlačítek Čelní panel 1. POWER: Zapnout / vypnout 2. ( ) EJECT: Vysunout disk 3. SETUP: Nabídka nastavení 4. AUD: Nastavení zvukového výstupu 5. SOURCE: Volba zdroje přehrávání 6. Zdířka pro vkládání disku 7. ( ): Zahájit / přerušit přehrávání 8. ( ): Stop ukončit přehrávání 9. ( ): Předchozí stanice / záznam 10. ( ): Následující stanice / záznam 11. (v): Snížit hlasitost 12. (^): Zvýšit hlasitost 13. ( ), ( ), ( ), ( ): Kurzorové šipky 14. ENTER: Potvrdit výběr 15. Indikátor DVD 16. Indikátor DVB 17. Indikátor USB 18. Zdířka pro SD kartu 19. Senzor IČ dálkového ovladače 20. Indikátor SD karty 21. Indikátor AV IN 22. Reset Zadní panel Napájecí konektor 1. Červený: V příslušenství (Accessory) 2. Modrý: výstup +12 V 3. Černý: zem 4. Žlutý: V baterie 5

6 Červený: pravý audio vstup / výstup Žlutý: levý audio vstup / výstup Oranžový: koaxiální výstup Černý: mini konektor pro připojení senzoru dálkového ovládání Dálkový ovládač 1. RADIO 2. POWER: Zapnout / vypnout 3. SOURCE: Zdroj přehrávání 4. MENU PBC 5. EJECT: Vysunout disk 6. SHUFFLE 7. USB/SD 8. TITLE: Výběr titulu 9. PROGRAM/EPG 10. Bez funkce 11. DISPLAY 12. SUBTITLE: Výběr titulků 13. CLEAR 14. SLOW: Pomalé přehrávání 15. ANGLE/TTX: Úhel pohledu 16. AUDIO: Nastavení zvuku 17. REPEAT/FAV: Opakování 18. MUTE: Ztišit 19. SETUP: Nabídka nastavení 20., 28., 23., 26. kurzorové šipky ( ), ( ), ( ), ( ) 21. AUTO SCAN/GOTO 22. ZOOM: Přiblížit 24. ENTER: Potvrdit výběr 25. ( ): Zahájit / přerušit přehrávání 27. ( ): Stop ukončit přehrávání 29. ( ): Rychlé přetáčení vpřed 30. ( ): Rychlé přetáčení vzad 31. VOL (+): Zvýšit hlasitost 32. VOL ( ): Snížit hlasitost 33. ( ): Následující skladba 34. ( ): Předchozí skladba 35. Numerická klávesnice 6

7 Přípravy před prvním použitím Obsah balení Po otevření balení se ujistěte, že obsahuje všechny níže uvedené součásti: Dálkový ovladač (1) Filtr (1) Montážní rámeček (1) Šrouby Baterie Audio-video kabel Externí senzor dálkového ovladače Uživatelská příručka 7

8 Vložení baterie do dálkového ovladače Před prvním použitím dálkového ovladače je zapotřebí vložit baterii. Postupujte následujícím způsobem: Otevřete kryt baterie, který se nalézá na zadní straně dálkového ovladače. Vložte baterii typu CR2025 3V, přičemž dbejte na správnou orientaci baterie - viz obrázek. Následně kryt zavřete. Při ovládání přehrávače je zapotřebí mířit dálkovým ovladačem na čelní panel přehrávače nebo na externí senzor dálkového ovladače. Úhel mezi dálkovým ovladačem a tímto senzorem by neměl převýšit 30. Zapojení vodičů Videosignál je přenášen prostřednictvím kombinovaného video výstupu. Audiosignál je přenášen pomocí RCA výstupů nebo digitálního koaxiálního výstupu (digitálně). Připojení DVD přehrávače k displeji 8

9 Připojení DVD přehrávače k zesilovači Jestliže je signál přenášen do více než dvou obrazovek, bude pravděpodobně zapotřebí připojit zesilovač k zesílení výstupního signálu. Audio a video výstupy z přehrávače připojte pomocí RCA kabelů k zesilovači. Červený: V příslušenství (Accessory) Žlutý: V baterie Černý: zem Modrý: výstup +12V 9

10 Popis základních funkcí Přehrávání disků 1. Stiskněte tlačítko POWER na přehrávači. 2. Vložte disk do příslušné zdířky přehrávače. Přehrávání disku bude zahájeno automaticky. Pozastavit přehrávání Přehrávání lze pozastavit stisknutím tlačítka ( ). Opětovným stisknutím přehrávání obnovíte. Ztišit (pouze pro analogový audio výstup) Stisknutím tlačítka MUTE provedete ztišení zvuku. Opětovným stisknutím obnovíte původní hlasitost přehrávání. Ukončit přehrávání a vyjmout disk Jestliže si přejete vyjmout disk z DVD přehrávače, stiskněte tlačítko ( ) Vysunout disk. Opětovným stisknutím dojde znovu k vložení disku. Stisknutím tlačítka POWER provedete vypnutí přehrávače. Použití externího senzoru dálkového ovládání Přehrávač lze ovládat prostřednictvím dálkového ovladače, přičemž je zapotřebí mířit tímto ovladačem na senzor. Jeden senzor se nachází na čelním panelu přehrávače, druhý (externí) senzor lze umístit například na přístrojovou desku nebo poblíž displeje. 10

11 Funkce zapamatování posledního přehrávaného záznamu Při zhasnutí motoru vozidla nebo stisknutí tlačítka POWER dojde k vypnutí přehrávače. Funkce zapamatování posledního přehrávaného záznamu umožňuje obnovit přehrávání v místě, kde bylo přerušeno. Jestliže během přehrávání dojde k situaci, že obraz není zobrazen přes celou obrazovku (jeho část je skryta), nebo je pouze černobílý, je zapotřebí přehrávač vypnout a znovu zapnout. Dále je zapotřebí zvolit odpovídající kódování obrazu (PAL nebo NTSC), které je popsáno v kapitolách dále. Jestliže se na obrazovce objeví symbol, byla provedena operace, která není přehrávačem dovolena. Často používané funkce Výběr části filmu - scény Nabídku vloženého DVD disku zobrazíte stisknutím tlačítka MENU PBC nebo TITLE. Tato funkce záleží na vloženém disku. Následně je možné zvolit scénu, kterou si přejete přehrát: 1. Stiskněte tlačítko MENU. Na obrazovce bude zobrazen seznam titulů a scén, které je možné přehrát. 2. Pomocí tlačítek ( ) / ( ) / ( ) / ( ) zvolte požadovanou scénu a svou volbu potvrďte stisknutím ENTER. Nabídka dále může obsahovat podnabídky, ve kterých lze opět volit prostřednictvím kurzorových šipek. Přehrávání rychle vpřed (FF) Pokud během přehrávání stisknete tlačítko ( ), dojde ke zrychlení přehrávání. Přehrávač umožňuje celkem 5 rychlostí rychlého přehrávání (2 x, 4 x, 8 x, 16 x a 32 x). Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, se rychlost přehrávání zdvojnásobí. Jestliže je rychlost přehrávání maximální, dojde po dalším stisknutí tohoto tlačítka k návratu na normální rychlost přehrávání. Přehrávání rychle vzad (FB) Funguje podobě jako funkce Přehrávání rychle vpřed. Pokud během přehrávání stisknete tlačítko ( ), dojde ke zrychlení přehrávání, nyní však směrem vzad. Je zde také k dispozici celkem 5 rychlostí přehrávání, každým stisknutím příslušného tlačítka dojde ke zdvojnásobení rychlosti přehrávání. Je-li rychlost přehrávání maximální, dojde po dalším stisknutí tohoto tlačítka k návratu na normální rychlost přehrávání. Pomalé přehrávání Jestliže během přehrávání stisknete tlačítko SLOW, dojde ke zpomalení přehrávání. Přehrávač nabízí celkem 4 rychlosti zpomaleného přehrávání a lze zpomaleně přehrávat dopředu i zpět. Jestliže opětovně stisknete příslušné tlačítko, dojde ke zpomalení 11

12 rychlosti přehrávání a po několika stisknutích se rychlost přehrávání vrátí zpět na normální rychlost. Přeskočit na následující záznam (skladbu) Pokud během přehrávání stisknete tlačítko ( ), dojde k přesunu na začátek následujícího záznamu. Přeskočit na předchozí záznam (skladbu) Pokud během přehrávání stisknete tlačítko ( ), dojde k přesunu na začátek předchozího záznamu. Výběr záznamu (skladby) Volbu požadovaného záznamu lze provést několika způsoby: 1. Prostřednictvím tlačítek ( ) nebo ( ). 2. Jestliže jsou skladby na vloženém disku očíslovány, je možné zvolit požadovanou skladbu přímým zadáním jejího čísla na numerické klávesnici. Jestliže se po zadání čísla objeví na obrazovce symbol, značí to jednu z těchto situací: a. Záznamy na disku nejsou číslovány. b. Disk neobsahuje záznam se zadaným číslem. c. Je zapnuta funkce PBC (stiskněte tlačítko MENU PBC). Zobrazení seznamu skladeb Je-li vložen DVD disk: jestliže je zapnuta funkce PBC, lze stisknutím tlačítka MENU PBC zobrazit seznam skladeb na vloženém disku. Nyní lze pomocí tlačítek ( ) / ( ) zvolit požadovanou skladbu a svůj výběr potvrdit tlačítkem ENTER. Je-li vloženo jiné médium než DVD: jestliže je funkce PBC zapnuta, můžete si během přehrávání pomocí tlačítka TITLE zobrazit seznam záznamů, které jsou uloženy na vloženém médiu. Výběr požadované položky seznamu lze provést pomocí numerické klávesnice a potvrzení výběru provedeme stisknutím ENTER. Zapnutí a vypnutí funkce PBC je možné pomocí tlačítka MENU PBC. Poznámka: výše popsaný způsob výběru skladeb nemusí fungovat u všech typů disků. Funkce opakovaného přehrávání Stiskem tlačítka REPEAT můžete zapnout různé režimy opakování. Je-li vložen DVD disk: stisknutím REPEAT zapnete funkci opakování právě přehrávaného záznamu (kapitoly), opětovným stisknutím zapnete opakování celého titulu a dalším stisknutím funkci opakování vypnete. Je-li vloženo jiné médium než DVD: jestliže je funkce PBC vypnuta, zapnete stisknutím REPEAT opakování aktuálně přehrávané skladby, opětovným stiskem REPEAT opakování celého disku a dalším stiskem REPEAT funkci opakování vypnete. Výběr jazyka titulků (záleží na typu vloženého média) Jestliže máte v přehrávači vloženo DVD, můžete si pomocí tlačítka SUBTITLE zvolit jazyk titulků. Po jeho stisknutí se na obrazovce zobrazí seznam řečí, ve které se mohou zobrazovat titulky k filmům. 12

13 Přehrávání skladeb ve zvoleném pořadí základní nastavení V tomto odstavci je uveden základní popis nastavení přehrávání v požadovaném pořadí. Další informace naleznete v kapitole Přehrávání ve zvoleném pořadí. Jestliže je vypnuta funkce PBC a přehrávání DVD je také zastaveno, postupujte při nastavování pořadí skladeb následujícím způsobem: Stiskněte tlačítko PROGRAM. Jestliže vložené médium podporuje programování, zobrazí se na displeji tato nabídka: Pomocí numerické klávesnice zadejte číslo požadované kapitoly nebo skladby. Např.: jestliže si chcete nechat přehrát nejdříve skladbu 5, potom skladbu 3 a nakonec skladbu 6, vložte za sebou čísla 5, 3 a 6. Stisknutím tlačítka CLEAR vložená čísla vymažete Stiskněte tlačítko ( ). Přehrávač bude přehrávat skladby v zadaném pořadí. Přehrávání ve zvoleném pořadí DVD disky 1. Po vložení DVD disku stiskněte tlačítko PROGRAM (SETUP). Bude zobrazena nabídka, která je ilustrována na obrázku níže: 2. Prostřednictvím kurzorových šipek ( ) a ( ) posuňte kurzor na požadovaný titul a svůj výběr potvrďte stisknutím ENTER. 3. Pokud je titul rozdělen na více kapitol, lze nyní prostřednictvím kurzorových šipek ( ) a ( ) zvolit požadovanou kapitolu a svůj výběr opět potvrdit tlačítkem ENTER. 4. Kroky 2 a 3 opakujte i pro další požadované kapitoly. 5. Přehrávání zahájíte stisknutím tlačítka ( ). Pokud si přejete ukončit přehrávání v nastaveném pořadí, stiskněte tlačítko PROGRAM (SETUP). 6. Seznam kapitol k opakování lze vymazat výběrem položky CLEAR ALL ve zobrazené nabídce a potvrzením tlačítkem ENTER. 13

14 CD disky a záznamy MP4 nebo obrázky JPEG Po vložení CD disku, případně disku se záznamy ve formátech MP4 a JPEG, bude zobrazen seznam souborů na daném disku. 1. Prostřednictvím kurzorové šipky ( ) zvolte položku EDIT MODE a svou volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 2. Kurzorovou šipkou ( ) zvolte požadovanou skladbu resp. záznam a volbu potvrďte tlačítkem ENTER vedle názvu bude zobrazen symbol v. 3. Tímto způsobem zvolte všechny požadované skladby resp. záznamy. 4. Kurzorovými šipkami ( ) a ( ) zvolte položku ADD TO PROGRAM a potvrďte tlačítkem ENTER. 5. Seznam lze zobrazit po výběru položky PROGRAM VIEW. 6. Přehrávání zahájíte stisknutím tlačítka ( ). 7. Vymazání záznamů ze seznamu: a. Jednotlivé záznamy lze vymazat ze seznamu tím způsobem, že daný záznam vyberete a stisknete tlačítko ENTER, čímž zmizí potvrzující symbol v. b. Celý seznam záznamů k opakování lze vymazat výběrem položky CLEAR PROGRAM ve zobrazené nabídce a potvrzením tlačítkem ENTER. Poznámky k přehrávání ve zvoleném pořadí: 1. Některé DVD disky neumožňují přehrávání ve zvoleném pořadí. 2. Nelze zvolit pouze jeden záznam resp. skladbu. 14

15 Zobrazení údajů na displeji Prostřednictvím tlačítka OSD lze na displeji zobrazit různé údaje o přehrávání. DVD disky 15

16 Audio CD disky CD disky s fotografiemi Natočení zobrazení Prostřednictvím kurzorových šipek lze provést následující natočení zobrazení: ( ): Otočit o 180 proti směru hodinových ručiček ( ): Otočit o 180 po směru hodinových ručiček ( ): Otočit o 90 proti směru hodinových ručiček ( ): Otočit o 90 po směru hodinových ručiček. 16

17 Nastavení přehrávače Nabídku nastavení přehrávače zobrazíte stisknutím tlačítka SETUP. Nabídka se skládá z několika stránek, které jsou symbolizovány záložkami na levé straně obrazovky, jak je ilustrováno na obrázku níže: Záložka LANGUAGE Nastavení preferované jazykové verze Význam položek na stránce LANGUAGE je následující: LANGUAGE: Preferovaná jazyková verze SUBTITLE: Preferovaná jazyková verze titulků AUDIO: Preferovaná jazyková verze řeči DVD MENU: Preferovaná jazyková verze nabídky DVD disku. Záložka VIDEO Nastavení video výstupu Význam položek na stránce VIDEO je následující: ASPECT RATIO: Formát obrazu VIDEO MODE TV SYSTEM: Kódování obrazu (PAL / NTSC). Záložka AUDIO Nastavení audio výstupu Význam položek na stránce AUDIO je následující: DIGITAL OUTPUT: Digitální výstup NIGHT MODE: Noční režim DOWN SAMPLING: Snížení vzorkovací frekvence. Záložka RATING Rodičovský zámek Na stránce RATING lze nastavit úroveň rodičovského zámku (PARENTAL CONTROL) a dále heslo k odemknutí rodičovského zámku. Při změně hesla postupujte následujícím způsobem: Zvolte položku SET PASSWORD. Nyní budete vyzváni k zadání aktuálního 4-místného čísla rodičovského zámku výchozí nastavení je Po úspěšném zadání vložte nové 4-místné heslo. 17

18 Záložka MISC Obnovení továrního nastavení a spořič obrazovky Význam položek na stránce MISC je následující: USE DEFAULT SETTINGS: Obnovit tovární nastavení přehrávače SCREEN SAVER: Povolit spuštění spořiče obrazovky v případě delší nečinnosti. Nabídka DVB-T tuneru Nabídka nastavení DVB-T tuneru se skládá z několika stránek, které jsou symbolizovány záložkami v horní části obrazovky, jak je ilustrováno na obrázku níže: Záložka PROGRAM Nastavení seznamu televizních stanic Význam položek na stránce PROGRAM je následující: PROGRAM EDIT: Nabídka nastavení seznamu televizních stanic. Před zahájením nastavení budete vyzváni k zadání hesla Následně lze prostřednictvím barevných tlačítek () na dálkovém ovladači provést následující operace: MOVE: Přesun stanice v seznamu, SKIP: Přeskakovat danou stanici, LOCK: Uzamknout danou stanici, DELETE: Vymazat danou stanici. Nabídku ukončíte stisknutím tlačítka EXIT. SORT: Uspořádat seznam stanic dle různých parametrů. LCN: Funkce logického seznamu stanic. Záložka PICTURE Nastavení obrazu Význam položek na stránce PICTURE je následující: ASPECT RATIO: Nastavení formátu obrazu 16:9 nebo 4:3 v různých verzích. RESOLUTION: Rozlišení obrazu. TV FORMAT: Kódování obrazu (PAL / NTSC). Záložka CHANNEL SEARCH Vyhledávání dostupných stanic Význam položek na stránce CHANNEL SEARCH je následující: AUTO SEARCH: Zahájit automatické vyhledávání dostupných televizních stanic. MANUAL SEARCH: Manuální vyhledávání televizních stanic prostřednictvím zadání čísla na numerické klávesnici. COUNTRY: Volba země, ve které se nacházíte. ANTENNA POWER: Výkon antény. 18

19 Záložka TIME Nastavení času a časového pásma Význam položek na stránce TIME je následující: TIME OFFSET: Automatická nebo manuální volba časového pásma COUNRY: Volba země, ve které se nacházíte TIME ZONE: Aktuální časové pásmo SLEEP: Zadání času, kdy má přehrávač přejít do režimu spánku POWER ON/OFF: Zadání času, kdy se má přehrávač automaticky zapnout / vypnout. Záložka OPTION Nastavení preferované jazykové verze Význam položek na stránce OPTION je následující: OSD LANGUAGE: Preferovaná jazyková verze údajů zobrazovaných na displeji SUBTITLE LANGUAGE: Preferovaná jazyková verze titulků AUDIO LANGUAGE: Preferovaná jazyková verze řeči. Záložka SYSTEM Nastavení parametrů systému Význam položek na stránce SYSTEM je následující: PARENTAL GUIDANCE: Nastavení rodičovského zámku SET PASSWORD: Nastavení kódu výchozí nastavení je RESTORE FACTORY DEFAULT: Obnovit tovární nastavení INFORMATION: Zobrazit údaje o systému SOFTWARE UPDATE: Provést aktualizaci softwaru přehrávače. Funkce tlačítek dálkového ovládače V této kapitole bude detailně popsána funkce všech tlačítek dálkového ovladače. Některé z těchto funkcí již byly popsány v předchozích kapitolách. A-B/RADIO Režim přehrávání DVD disku: Nastavení úseku k opakování. Režim DVB-T tuneru: Přepínání mezi příjmem rádia a televize. POWER Zapnout / vypnout Stisknutím přehrávač zapnete, opětovným stisknutím přehrávač vypnete. SOURCE Výběr zdroje přehrávání Přepínání mezi jednotlivými zdroji přehrávání: DVD / DVB / USB / SD / TV / AV IN. MENU/PBC Nabídka disku Režim přehrávání DVD disku: Zobrazit nabídku na disku aktuální funkce záleží na vloženém disku. Stisknutím tohoto tlačítka také měníte nastavení funkce PBC. Jestliže máte vložen disk DVD nebo SVCD a jestliže je funkce PBC vypnuta, musíte nejdříve přerušit přehrávání tlačítkem ( ) STOP a až poté bude možné zapnout funkci PBC. 19

20 ( ) Vysunout disk Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k vysunutí vloženého disku. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka zasunete vysunutý disk zpět. SHUFFLE Přehrávání v náhodném pořadí Zahájit přehrávání v náhodném pořadí. INT/VRMT Režim přehrávání DVD disku: Zobrazit nabídku Visual control panel. Režim DVB-T tuneru: Procházení stanic. TITLE Výběr titulu Stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte nabídku titulů, které se nacházejí na vloženém DVD. V nabídce se můžete pohybovat pomocí kurzorových šipek a zvolit tak požadovanou položku. Svou volbu potvrďte stisknutím ENTER. Nyní buď začne přehrávání zvoleného titulu, nebo se ještě zobrazí podnabídka k upřesnění Vaší volby. V této nabídce se můžete pohybovat stejnými kurzorovými šipkami jako v hlavní nabídce a svou volbu potvrdíte stisknutím ENTER. EPG/PROGRAM Režim přehrávání DVD disku: V závislosti na typu vloženého média je možné po stisknutí tohoto tlačítka měnit pořadí přehrávaných skladeb. Režim DVB-T tuneru: Zobrazit televizní program (elektronický programový průvodce). Numerická klávesnice Tlačítka numerické klávesnice (0), (1), (9) lze použít pro vložení čísla skladby, kapitoly na DVD, času, apod. Pokud zadávané číslo převyšuje hodnotu 9, stiskněte nejprve tlačítko (10+), které slouží k přidávání desítek. DISPLAY Zobrazení informací o přehrávání Režim přehrávání disku: Po stisknutí tlačítka DISPLAY se na obrazovce zobrazí informace o přehrávání, např.: aktuální doba přehrávání a čas do konce disku. Režim DVB-T tuneru: Zobrazení informací o aktuálně naladěné stanici. SUBTITLE Titulky Stisknutím tohoto tlačítka můžete měnit jazyk titulků, např. angličtinu, češtinu atd. Tuto funkci lze použít pouze v případě, kdy je vložen DVD disk, který podporuje mnohojazyčné titulky. CLEAR Vymazat Jestliže během programování pořadí skladeb stisknete toto tlačítko, dojde ke smazání právě zadaného čísla. 20

21 SLOW Pomalé přehrávání Stisknutím tohoto tlačítka zpomalíte přehrávání. Je možno přehrávat zpomaleně dopředu i pozpátku. Opětovným stiskem tohoto tlačítka změníte rychlost přehrávání. Pokud stisknete toto tlačítko ještě jednou, vrátíte se do režimu normálního přehrávání. ANGLE/TTX Úhel pohledu na scénu / Zobrazení titulků Režim přehrávání DVD disku: Jestliže vložené DVD podporuje funkci různých úhlů pohledu, lze stisknutím tlačítka ANGLE přepínat mezi těmito pohledy. Režim DVB-T tuneru: Zobrazení titulků. AUDIO Nastavení řeči Toto tlačítko slouží ke změně řeči u sledovaného filmu. Každým stisknutím tohoto tlačítka zvolíte jinou řeč. Tuto funkci lze využívat pouze u mnohojazyčných disků. REPEAT/FAV Opakování skladeb / Oblíbení stanice Režim přehrávání DVD disku: Stisknutím tohoto tlačítka můžete nastavit opakování kapitoly, titulu a celého disku. Režim DVB-T tuneru: Zobrazení seznamu oblíbených stanic. MUTE Ztišit zvuk Stisknutím tohoto tlačítka ztišíte zvuk z analogového výstupu. SETUP Nabídka nastavení Po stisknutí tohoto tlačítka se a obrazovce objeví základní nabídka nastavení přehrávání. Uživatel může zvolit a následně nastavit většinu důležitých parametrů. Přesný postup lze nalézt v příslušné kapitole. Kurzorové šipky ( ) / ( ) / ( ) / ( ) Pomocí těchto kurzorových šipek můžete pohybovat kurzorem v nabídkách vložených DVD disků i v hlavní nabídce přehrávače. AUTO SCAN / GOTO Režim přehrávání DVD disku: Zadání času, od kterého má být zahájeno přehrávání. Režim DVB-T tuneru: Zahájit automatické ladění stanic. ZOOM Přiblížení a oddálení obrazu Během přehrávání si můžete pomocí tohoto tlačítka přiblížit nebo naopak oddálit obraz. Tato funkce má celkem 6 úrovní: 3 pro zvětšení obrazu a 3 pro jeho zmenšení. Funkce Zoom se mění s každým stisknutím tohoto tlačítka. Nejdříve se obraz zvětší 2 x, poté 3 x a nakonec 4 x. Dalším stisknutím tlačítka se obraz naopak zmenšuje na 1/2, 1/3 a 1/4. Sedmým stiskem tlačítka se vrátíte do režimu normálního přehrávání. ENTER Potvrdit Stiskem tohoto tlačítka potvrdíte volbu vybrané položky. ( ) Zahájit / pozastavit přehrávání 21

22 Jestliže je vypnuto nebo pozastaveno přehrávání, nebo je přehrávač v režimech rychlého a pomalého přehrávání, můžete stiskem tlačítka ( ) zapnout normální režim přehrávání. Opětovným stiskem tohoto tlačítka přehrávání přerušíte a následujícím stisknutím přehrávání opět obnovíte. ( ) Ukončit přehrávání Jestliže probíhá přehrávání DVD, lze stisknutím tohoto tlačítka přehrávání pozastavit. Stisknutím tohoto tlačítka 2 x za sebou úplně přehrávání ukončíte. Přesné chování funkce závisí na vloženém disku. ( ) Rychlé přetáčení vpřed Pomocí tohoto tlačítka zahájíte rychlé přetáčení vpřed. Dalším stisknutím se vrátíte do režimu normálního přehrávání. ( ) Rychlé přetáčení vzad Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte rychlé přetáčení vzad. Dalším stisknutím se vrátíte zpět do režimu normálního přehrávání. VOL+ / VOL- Nastavení hlasitosti Prostřednictvím tlačítek VOL+ / VOL- nastavíte hlasitost na požadovanou úroveň. ( ) Následující skladba nebo stanice Režim přehrávání disků: Jestliže probíhá přehrávání DVD disku, můžete stisknutím tohoto tlačítka posunout přehrávání na následující kapitolu. Při přehrávání SVCD a dalších disků dojde k posunu na následující skladbu. Režim DVB-T tuneru: Výběr následující stanice. ( ) Předchozí skladba nebo stanice Režim přehrávání disků: Jestliže probíhá přehrávání DVD disku, můžete stisknutím tohoto tlačítka posunout přehrávání na předchozí kapitolu. Při přehrávání SVCD a jiných typů disků dojde k posunu na předcházející záznam. Režim DVB-T tuneru: Výběr předchozí stanice. 22

23 Možné problémy a jejich řešení Není slyšet zvuk Zkontrolujte připojení přehrávače k dalším systémům včetně zesilovače a obrazovky. Ujistěte se, že je připojená obrazovka nebo zesilovač správně nastaven. Zkontrolujte správnost nastavení v základním nastavení přehrávače. Vložený disk nelze přehrát Zkontrolujte, zda je do přehrávače vložen multimediální disk. Ujistěte se, že je v přehrávači vložen pouze jeden disk. Zkontrolujte, zda je vložený disk určen pro stejný region jako přehrávač. Nefunguje dálkové ovládání Zkontrolujte, zda nejsou vybité baterie. Pro jistotu baterie vyjměte a zkuste vložit nové. Při používání dálkového ovládání musíte mířit na senzor dálkového ovládání, který se nachází na čelním panelu přehrávače. Jestliže je připojen externí senzor dálkového ovládání, miřte dálkovým ovládáním na tento senzor a ne na čelní panel přehrávače. Špatná kvalita obrazu Zkontrolujte, zda není vložený disk poškrábaný. Je také možné, že se uvnitř přehrávače usadil prach nebo jiná nečistota. Jestliže dojde k potížím s přehráváním, zkuste přehrávač vypnout, po 10 minutách opět zapnout a zkusit spustit přehrávání znovu. Nefungují tlačítka Tento problém může být způsoben nestabilním napájecím napětím nebo jinými neočekávanými komplikacemi. Zkuste proto přehrávač vypnout a za 10 minut opět zapnout. Definice pojmů u DVD disků Titul (Title): Na discích DVD titul označuje velký ucelený soubor obrázků, hudebních skladeb nebo filmů. Každý titul má číslo, podle kterého jej lze jednoduše vyhledat. Skladba (Track): Obrázek nebo hudební stopa uložená na disku VCD nebo CD. Každá skladba má číslo, podle které ji lze jednoduše vyhledat. Kapitola (Chapter): Kapitola na DVD disku je menší jednotkou než titul. Jeden titul se většinou skládá z několika kapitol, které obsahují několik obrázků, hudebních záznamů nebo filmů, případě úseků filmu. Každá kapitola má také své číslo z důvodu snazšího vyhledání. 23

24 Popisek (Caption): Text na dolním okraji obrazovky, většinou se jedná o překlad nebo dialog, který je také uložen na disku. Úhel pohledu (Angle): Filmy na některých DVD discích jsou natočeny v několika pohledech. Uživatel tedy může sledovat scénu z několika různých úhlů. Specifikace výrobku DVD přehrávač Podporované typy disků a médií: DVD/USB/SVCD/VCD 1.0, 2.0 (mikro-laser video/audio disk) CD-DA (normální hudební cd), MP3 audio disky Podpora MPEG4: DivX 3.11, 4.02, 5.02, 5.03, 5.05, DivX Pro, XviD / Titulky.srt,.sub Audio formát: DOLBY Digital Výstup: Video signál: NTSC nebo PAL Video: 1,0 Vp-p Audio: Max 2 Vpp Základní funkce: viz. příslušná kapitola Výstupní rozhraní: RCA výstup, výstup pro systém s vysokým rozlišením (S-video), USB / SD / AUX, koaxiální digitální výstup Napájení: DC 12 V / 24 V Maximální příkon: 15 W Frekvenční odezva: DVD: 20 Hz - 20 khz Hmotnost: 1,6 kg Rozměry: 178 x 175 x 50 mm Příslušenství: AV kabel, dálkový ovládač (s bateriemi), uživatelská příručka DVT tuner Napájecí napětí: 9 až 36 V DC, 5 W Frekvenční rozsah: VHF 177,5 MHz 226,5 MHz, UHF 474 MHz 858 MHz Modulace: QPSK / 16-QAM / 64-QAM Kódování: MPEG1, HD MPEG2, SD MPEG2, MPEG4 (H.264 / AVC: VC-1: L2) Audio kódování: MPEG1 LAYER 1, II MUSICAL, MPEG-4 HE AAC Výrobce si vyhrazuje práno na změnu funkcí nebo vzhledu výrobku bez předchozího upozornění. 24

25 Jak zacházet s disky Uchopení disku Nedotýkejte se lesklé, nepotištěné strany disku. Nečistoty na lesklé straně disku Jemně otřete disk kouskem jemného navlhčeného hadříku a poté disk osušte suchým hadříkem. Jestliže přenesete disk ze studeného prostředí do teplého, může se lesklá strana disku vlivem kondenzace par jemně zamlžit. V tomto případě otřete disk před použitím kouskem jemného hadříku Upozornění Nepište na nepotištěnou stranu disku. Na čištění disku nepoužívejte chemické prostředky. Na disk nelepte popisky lepenkou ani lepidlem. Nepoužívejte disky se zbytky lepidla nebo s poškozeným popiskem. Nepoužívejte materiály proti poškrábání ani obaly, které nejsou určeny pro tento přístroj. Disky nepokládejte ani neskladujte v těchto prostředích: Přímo na slunci, na vlhkých nebo prašných místech a poblíž tepelných zdrojů. 25

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4)

Adaptér c.logic MI 080. do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Adaptér c.logic MI 080 do vozidel vybavených navigačním systémem BMW Professional bez funkce idrive (MK2-MK4) Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 2 AV vstupy Ovládání připojených

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

CTD-H1. Multimediální přehrávač. Uživatelská příručka

CTD-H1. Multimediální přehrávač. Uživatelská příručka CTD-H1 Multimediální přehrávač Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si prosím přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB

EU3C. Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100. HDMI přehrávač s USB EU3C Uživatelský manuál INFINITY HDMI 100 HDMI přehrávač s USB VAROVÁNÍ: PRO PŘEDCHÁZENÍ RIZIKU POŢÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI.. UPOZORNĚNÍ: PRO

Více

Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV. Obj. č.: 117 64 44

Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV. Obj. č.: 117 64 44 Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV Obj. č.: 117 64 44 1. Úvod (účel použití přístroje) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho barevného přenosného přijímače digitálního

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem

Návod k obsluze. Návod k obsluze. Důležité bezpečnostní předpisy. Upozornění během připojování zdroje napájení elektrickým proudem Důležité bezpečnostní předpisy Pozor! Neotevírejte vystupuje tady ohrožení porážením elektrickým proudem. Důležité! Za účelem předejít požáru nebo porážením elektrickým proudem, nevystavujte přijímače

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player

.: yamada dvd-6800x plus :. DVD player .: yamada dvd-6800x plus :. DVD player Bezpečnost Před prvním použitím přístroje si podrobně prostudujte tento návod a bezpečnostní pokyny. Napájení Tento přístroj může být zapojen pouze do elektrické

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 *

* EMPEROR 3 USB - MODEL 017 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze * 1 * Návod k obsluze... 4 Úvod... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Použití a uskladnění...4 Umístění přehrávače... 4 Kondenzace... 4 Čištění... 4 Používaní disků... 4 Používání disků...

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem IC-1549USB TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců USB/SD slotem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2 Ovládání prostřednictvím

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI

PRINCE 2 Model 015 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁRUČNÍ LIST VLASTNOSTI ZÁRUČNÍ LIST Manta Prince 2 - model 015 Výrobní/sériové číslo....... Datum prodeje...... Razítko a podpis prodávajícího. Informace pro zákazníka Záruční doba Dovozce výrobku do České republiky garantuje,

Více

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220 ZÁRUČNÍ LIST na výrobek DVB-T PŘIJÍMAČ Strong SRT 5220.. Výrobní číslo.. Datum prodeje... Razítko a podpis prodejce ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje firma Strong záruku po dobu

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

DNX450TR NÁVOD K POUŽITÍ. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Cs_00 (E) NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS

DNX450TR NÁVOD K POUŽITÍ. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Cs_00 (E) NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS DNX450TR NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS NÁVOD K POUŽITÍ Než si přečtete tento návod, klepněte na níže uvedené tlačítko a seznamte se s nejnovějším vydáním a pozměněnými stránkami. http://manual.kenwood.com/edition/im385/

Více

DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Pokyny k bezpečnému používání 2 Popis tuneru a dálkového ovládání 3-4 Připojení tuneru 5-6 Ovládání pomocí dálkového ovladače 7-14 První kroky 7-8 Zapnutí tuneru

Více

Automobilový přijímač digitálního televizního signálu DVB-t01EU s přehrávačem z USB disku

Automobilový přijímač digitálního televizního signálu DVB-t01EU s přehrávačem z USB disku Automobilový přijímač digitálního televizního signálu DVB-t01EU s přehrávačem z USB disku Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Hlavní funkce přijímače... 2 Popis přijímače...

Více

UPOZORNĚNÍ: Zařízení nikdy nevystavujte vlhkosti. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Zařízení nikdy nevystavujte vlhkosti. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ: Zařízení nikdy nevystavujte vlhkosti. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ: Baterie nevystavujte zdrojům tepla a dopadu slunečních paprsků. LED TV s DVD přehrávačem

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001 E6B21ED(CS).fm Page 1 Thursday, December 22, 2005 4:11 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...6 Přehrávání disku...9

Více

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU JAK ZAČÍT BEZPEČNOST Odstranění krytu dekodéru může vést k vážnému a potenciálně smrtelnému elektrickému šoku. Kdykoliv odpojujete dekodér od zdroje energie, vždy odpojte síťový kabel od stěnové zásuvky

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1

TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitálního přijímače TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1 Příručka uživatele www.omko.cz OBSAH 1. Základní informace... 3 1.1 Hlavní vlastnosti... 3 1.2 Bezpečnost... 3 1.3 Složení

Více

Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome Question? Contact Philips PD9015 Příručka pro uživatele 3 Instrukcja obsługi 79 Príručka užívateľa 155 Руководство

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

Video adaptér MI1256

Video adaptér MI1256 Video adaptér MI1256 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel BMW vybavených navigačním systémem Business / Professional NBT, nebo rádiem s displejem 6,5

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 Návod k obsluze ORT 8812 Jenotunerový pozemní digitální přijímač ION FAIBL AT ION FAIBL AT ONSOMM EC ONSOMM EC Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 2 3 Obsah ZAČÍNÁME... 6 Bezpečnost...6 Technická charakteristika...6

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

Automobilový multimediální systém s navigací a dotykovým displejem pro vozidla Ford

Automobilový multimediální systém s navigací a dotykovým displejem pro vozidla Ford 80 893 Automobilový multimediální systém s navigací a dotykovým displejem pro vozidla Ford Uživatelská příručka Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1300T. Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.cz

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1300T. Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.cz Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1300T Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz Vážený zákazníku, využíváme této příležitosti, abychom vám poděkovali za zakoupení tohoto digitálního

Více

2 Všeobecné informace

2 Všeobecné informace DVD-Video Pøehrávaè Všeobecné informace NIKDY NEPROVÁDÌJTE ANI NEMÌÒTE PROPOJENÍ PØÍSTROJE, JE-LI ZAPNUT! Vyrobeno v licenci spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc. Patent USA è. 5.451.942 a další schválené

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

MIKADO 200. Automobilový DVB-T tuner. Uživatelská příručka

MIKADO 200. Automobilový DVB-T tuner. Uživatelská příručka MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování uživatele před nebezpečným vysokým napětím

Více

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou

Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Bezdrátový radiobudík s IR kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Špičkové zpracování a naprosto neodhalitelnou kamerou, která vidí i ve tmě Jednoduché postup pro nastavení sledování přes internet

Více

ENERGY SISTEM D8 HDTV Combo

ENERGY SISTEM D8 HDTV Combo ENERGY SISTEM D8 HDTV Combo Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod... 2 2. Čelní panel... 3 3. Zadní panel... 3 4. Dálkové ovládání... 4 1. Popis tlačítek... 4 2. Vložení baterií... 5 3. Použití dálkového

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13

Přenosný DVD přehrávač MES-202. Obj. č.: 37 28 13 Přenosný DVD přehrávač MES-202 Obj. č.: 37 28 13 1. Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přenosného DVD přehrávače se dvěma barevnými monitory, s dálkovým ovladačem a s

Více

2 Všeobecné informace

2 Všeobecné informace DVD-Video Pøehrávaè Všeobecné informace NIKDY NEPROVÁDÌJTE ANI NEMÌÒTE PROPOJENÍ PØÍSTROJE, JE-LI ZAPNUT! Vyrobeno v licenci spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc. Patent USA è. 5.451.942 a další schválené

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

MCS-05. Kabel k MI092 pro AUDI RNS-E. umožňuje připojení zdroje AV signálu k navigačnímu systému Audi Navi Plus RNS-E

MCS-05. Kabel k MI092 pro AUDI RNS-E. umožňuje připojení zdroje AV signálu k navigačnímu systému Audi Navi Plus RNS-E MCS-05 Kabel k pro AUDI RNS-E umožňuje připojení zdroje AV signálu k navigačnímu systému Audi Navi Plus RNS-E Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce adaptéru Multimediální rozhraní

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14.

POPIS ZAŘÍZENÍ. Zadní pohled. 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej. Přední pohled. 12. Čočka 13. LED světlo 14. v1.7(12/14) POPIS ZAŘÍZENÍ Zadní pohled 1. Napájení 2. Menu 3. Mode 4. Nahoru 5. OK 6. Dolů 7. Displej Přední pohled 12. Čočka 13. LED světlo 14. Reproduktor w w w. c e l - t e c. c z Strana 1 Pravý pohled

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

NÁVOD K OBSLUZE MASCOM MC 3741 DVD/TV BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM INFORMACE PRO UŽIVATELE

NÁVOD K OBSLUZE MASCOM MC 3741 DVD/TV BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM INFORMACE PRO UŽIVATELE NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR S VESTAVĚNÝM DVD PŘEHRÁVAČEM MASCOM MC 3741 DVD/TV INFORMACE PRO UŽIVATELE Výše uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

Obsah. 3. Remote Control...2. 4. První instalace...3

Obsah. 3. Remote Control...2. 4. První instalace...3 Obsah 1. Vlastnosti a p íslušenství...1 2. P ipojení...2 3. Remote Control...2 4. První instalace...3 5. Main Functions...4 5.1 Uspo ádání Menu...4 5.2 Hlavní Menu...4 5.3 Seznam program...5 5.4 Hledání

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-427DVR. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-427DVR Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

USB 2.0 DVB-T Stick, změní Váš. PC / notebook v přenosné digitální multimediální centrum!

USB 2.0 DVB-T Stick, změní Váš. PC / notebook v přenosné digitální multimediální centrum! DVB S4 Uživatelský manuál USB 2.0 DVB-T Stick, změní Váš PC / notebook v přenosné digitální multimediální centrum! Obsah balení: USB 2.0 DVB-T Stick, dálkové ovládání, DVB-T anténa, Drive & Aplikace CD,

Více

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS

MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS MULTIMEDIALNÍ PŘEHRÁVAČ 80818GPS 7" displej do rámečku Double-DIN Přehrávač DVD, MP4, MP3, WMA a JPEG RDS - FM / AM rádiový tuner USB + SD / MMC karta Bluetooth GPS navigace Uživatelská příručka Obsah

Více

Výklopný displej 13,3 s DVD přehrávačem a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 s DVD přehrávačem a výměnnými kryty DS-X13D Výklopný displej 13,3 s DVD přehrávačem a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2. Rozhraní c.logic lite + MCS-02 umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.5 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 1 AV vstup Ovládání

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více