NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené teploty až ze 3 venkovních (externích) bezdrátových senzorů v rádiovém pásmu 433 MHz. Obsluha tohoto přístroje je velmi jednoduchá a bez komplikací. Tento teploměr je vhodný pro používání v domácnosti i v kanceláři. Tento perfektně vybavený a provedený přístroj, který můžete použít jako druhou meteorologickou stanici, Vás bude vždy spolehlivě informovat o aktuální pokojové a venkovní teplotě včetně zobrazení minimálních a maximálních naměřených teplot.

2 Základní popis teploměru Zobrazení pokojové teploty a venkovní teploty ve stupních Celsia ( C). Možnost příjmu až ze 3 venkovních (externích) senzorů. Zobrazení do paměti uložené minimální a maximální zaregistrované pokojové a venkovní teploty. Přístroj lze umístit na rovnou plochu (na stůl) nebo je možné provést jeho zavěšení na stěnu. Součásti a ovládací tlačítka teploměru Tlačítko ch Tlačítko min/max Otvor pro zavěšení teploměru na stěnu Opěrka pro umístění přístroje na rovnou plochu 2

3 Venkovní senzor měření teploty (vysílač) Držák senzoru pro nástěnnou montáž Bezdrátový přenos naměřené venkovní teploty v rádiovém pásmu 433 MHz do teploměru. Držák pro nástěnnou montáž. Vložení baterií do teploměru (výměna baterií) K napájení teploměru jsou potřeba dvě (2) tužkové baterie 1,5 V typu AA (LR6). Bateriové pouzdro se nachází na zadní straně teploměru. 1. Kryt [2] bateriového pouzdra [2] otevřete zasunutím nehtu nebo jiného předmětu do štěrbiny na spodní straně bateriového pouzdra. Poté kryt nadzvedněte. 2. Do pouzdra vložte 2 nové baterie. Při vkládání baterií dejte pozor na jejich správnou polaritu (viz označení + a - uvnitř bateriového pouzdra). 3. Po vložení baterií opět nasaďte a uzavřete kryt bateriového pouzdra. 3

4 Vložení baterií do venkovního senzoru měření teploty K napájení senzoru jsou potřeba dvě (2) mikrotužkové baterie 1,5 V typu AAA (LR3). 1. Otevřete kryt bateriového pouzdra na zadní straně senzoru. 2. Do pouzdra vložte 2 nové baterie. Při vkládání baterií dejte pozor na jejich správnou polaritu (viz označení + a - uvnitř bateriového pouzdra). 3. Po vložení baterií uzavřete kryt bateriového pouzdra. Upozornění Po výměně baterií ve venkovním senzoru nebo v základní stanici je třeba provést nové nastavení všech jednotek podle kapitoly Základní nastavení teploměru (stanice), neboť venkovní senzor vyšle do základní stanice náhodný bezpečnostní kód, který musí základní stanice (teploměr) zachytit během 3 minut po uvedení venkovního senzoru do provozu a uložit jej do své paměti. Interval výměny baterií Abyste zajistili optimální funkci a přesnost všech jednotek, doporučujeme Vám provést jednou ročně výměnu baterií ve všech jednotkách. Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí. K těmto účelům (k likvidaci baterií, akumulátorů) slouží speciální sběrné nádoby (kontejnery) v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách. Šetřete životní prostředí! 4

5 Základní nastavení teploměru (stanice) 1. Vložte nejprve baterie do základní stanice - viz kapitola Vložení baterií do teploměru (výměna baterií). Po vložení baterií se na displeji stanice krátce rozsvítí jeho všechny segmenty. Poté se na displeji stanice zobrazí (naměřená) pokojová teplota. Upozornění Pokud se tyto údaje nezobrazí na displeji stanice během 30 sekund, musíte z ní znovu vyndat baterie na dobu alespoň 10 sekund a znovu je do stanice vložit. Jakmile se na displeji zobrazí pokojová teplota, můžete přejít ke kroku Vložte nyní (po otestování základní stanice) během 3 minut baterie do venkovního senzoru viz kapitola Vložení baterií do venkovního senzoru měření teploty. 3. Základní stanice začne během několika sekund po vložení baterií do venkovního senzoru přijímat signály z tohoto venkovního senzoru (naměřenou hodnotu venkovní teploty). Pokud použijete více venkovních senzorů, pak počkejte, dokud teploměr nepřijme naměřenou teplotu z prvního senzoru. Poté vložte baterie do druhého senzoru a počkejte, dokud teploměr nepřijme naměřenou teplotu z druhého senzoru. Nakonec proveďte totéž se třetím senzorem.. Pokud se tyto údaje nezobrazí na displeji stanice během 3 až 15 minut, musíte znovu vyndat baterie ze všech jednotek (z teploměru a ze senzoru) a zopakovat znovu krok 1 a další kroky. 4. Celkem můžete provést instalaci až 3 venkovních (externích) senzorů. Pokud budete chtít použít přídavné senzory, proveďte znovu nastavení od kroku 2. Dejte pozor na to, že mezi příjmem naposledy naměřených údajů z příslušného venkovního senzoru bývá prodleva minimálně 10 sekund, dříve než dojde k příjmu údajů z dalšího senzoru. Základní stanice očísluje automaticky tyto venkovní senzory v pořadí, ve kterém bylo prováděno základní nastavení. To znamená, že prvnímu venkovnímu senzoru měření teploty bude přiřazeno číslo 1, atd. 5. Jakmile se uskutečnil příjem ze senzoru (senzorů) měření venkovní teploty a základní stanice zobrazila naměřené hodnoty na svém displeji, spustí se automaticky fáze otestování zařízení, přičemž dochází k náhodnému střídání zobrazení teploty z různých senzorů. Toto závisí na pořadí, v jakém tyto senzory vysílají naměřené hodnoty. Tato fáze testování se též ukončí automaticky po uplynutí několika minut, pokud nestisknete žádné ovládací tlačítko. 6. Abyste zajistili optimální přenos z těchto senzorů v pásmu 433 MHz, je třeba stanici umístit jen do vzdálenosti m od místa, kde bude později instalována (viz kapitoly Umístění a montáž... a Test příjmu v pásmu 433 MHz ). Důležité upozornění V případě výměny baterií (v některém ze senzorů, v teploměru) musíte provést nové základní nastavení stanice (teploměru). Každý venkovní senzor vysílá totiž náhodný bezpečnostní kód, který musí stanice vyhodnotit a během prvních 3 minut po uvedení do provozu uložit do své paměti. 5

6 Zobrazení na displeji (LCD) teploměru Displej z tekutých krystalů (LCD) základní stanice (teploměru) je pro lepší přehled rozdělen do 3 skupin (segmentů), které slouží k zobrazení hodnot naměřených vnitřním (pokojovým) a venkovními senzory (a další důležité informace). 1 Zobrazení hodnoty naměřené pokojové teploty v C 2 Symbol příjmu signálu z venkovního (externího) senzoru 3 Číslo venkovního (externího) senzoru (kanálu) 4 Zobrazení hodnoty naměřené venkovní teploty v C Ovládací tlačítka základní stanice (teploměru) Základní stanice je vybavena 2 snadno ovladatelnými funkčními tlačítky. Tlačítko [ch] (přepínání mezi venkovními senzory a vymazání paměti stanice) Postupným krátkým tisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat zobrazení naměřené venkovní teploty na displeji stanice z jednotlivých venkovních senzorů neboli kanálů 1, 2 nebo 3 (pouze v případě, použijete-li více venkovních senzorů). Pokud budete používat pouze jeden venkovní senzor, pak se na displeji stanice nezobrazí žádné číslo venkovního senzoru. Tlačítko [min/max] (minimální / maximální naměřené hodnoty teploty) Postupným tisknutím tohoto tlačítka přepnete na displeji stanice zobrazení minimálních a maximálních naměřených hodnot (uložených do paměti stanice) pokojové a venkovní teploty. 6

7 Přepínání mezi různými režimy zobrazení Spodní segment displeje zobrazuje naměřenou venkovní teplotu. Číslo venkovního senzoru v prostředním segmentu displeje nad zobrazením naměřené teploty Vás upozorní na to, že používáte k měření teploty více venkovních senzorů (max. 3). Zobrazení minimální, maximální naměřené pokojové a venkovní teploty 1. Stiskněte v normálním režimu zobrazení 1 x tlačítko [min/max] = zobrazení minimální naměřené pokojové teploty v horním segmentu displeje. 2. Stiskněte znovu (podruhé) tlačítko [min/max] = zobrazení maximální naměřené pokojové teploty v horním segmentu displeje. 3. Stiskněte znovu (potřetí) tlačítko [min/max] = zobrazení minimální naměřené venkovní teploty v dolním segmentu displeje. 4. Stiskněte znovu (počtvrté) tlačítko [min/max] = zobrazení maximální naměřené venkovní teploty v dolním segmentu displeje. 5. Dalším stisknutím tlačítka [min/max] přepnete displej teploměru opět na zobrazení aktuální naměřené pokojové a venkovní teploty. 1. Zobrazení minimální pokojové teploty 2. Symbol MIN = upozornění na zobrazení minimální naměřené teploty 3. Zobrazení maximální pokojové teploty 4. Symbol MAX = upozornění na zobrazení maximální naměřené teploty 5. Zobrazení minimální venkovní teploty 6. Zobrazení maximální pokojové teploty 7

8 Vymazání minimální a maximální naměřené pokojové teploty z paměti 1. Stiskněte v normálním režimu zobrazení 1 x tlačítko [min/max] = zobrazení minimální naměřené pokojové teploty (nebo 2 x = zobrazení maximální naměřené pokojové teploty). 2. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko [ch] po dobu cca 3 sekundy. Tato akce vymaže z paměti stanice zaznamenanou minimální a maximální pokojovou teplotu. Od této doby bude spuštěno nové ukládání naměřených minimálních a maximálních hodnot teploty do paměti stanice. Na displeji teploměru se opět zobrazí aktuální naměřená pokojová a venkovní teplota. Vymazání minimální a maximální naměřené venkovní teploty z paměti 1. Pokud budete používat více venkovních senzorů měření teploty, zvolte postupným tisknutím tlačítka [ch] číslo požadovaného venkovního senzoru neboli kanálu. Pokud budete používat pouze jeden venkovní senzor, pak se na displeji stanice nezobrazí žádné číslo venkovního senzoru. 2. Stiskněte v normálním režimu zobrazení 3 x tlačítko [min/max] = zobrazení minimální naměřené venkovní teploty (nebo 4 x = zobrazení maximální naměřené venkovní teploty). 3. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko [ch] po dobu cca 3 sekundy. Tato akce vymaže z paměti stanice zaznamenanou minimální a maximální venkovní teplotu (příslušným senzorem). Od této doby bude spuštěno nové ukládání naměřených minimálních a maximálních hodnot teploty do paměti stanice. Budete-li používat více venkovních senzorů, zopakujte tento postup pro každý senzor zvlášť. Na displeji stanice se opět zobrazí aktuální naměřená pokojová a venkovní teplota. Test příjmu v pásmu 433 MHz (měření venkovní teploty) Pokud stanice (teploměr) nezachytí rádiový signál ze senzoru měření venkovní teploty během 2,5 až 15 minut, proveďte prosím následující kontroly a opatření Vzdálenost teploměru nebo venkovního senzoru od zdrojů rušení (monitory počítačů nebo televizní přijímače) musí být minimálně 1,5 až 2 m. Venkovní senzor neinstalujte do bezprostřední blízkosti oken s kovovými rámy. Zabránění (rušení) příjmu mohou způsobit i jiné přístroje a jiná zařízení, které vysílají na stejné frekvenci (v pásmu 433 MHz), jako jsou bezdrátová sluchátka nebo reproduktory. Rušení příjmu mohou též způsobit sousedé, kteří používají přístroje pracující na stejné frekvenci (v pásmu 433 MHz). Upozornění Nebude-li přenos naměřené teploty z venkovního senzoru vykazovat žádné chyby, neměli byste již otvírat kryty bateriového pouzdra teploměru nebo venkovního senzoru. Mohlo by dojít k uvolnění kontaktů baterií a tím k nechtěnému zpětnému nastavení (vynulování) již nastavených hodnot. Pokud takovýto případ nastane, musíte přístroje opět znovu nastavit, abyste zabránili problémům při přenosu naměřených údajů z venkovního senzoru do teploměru - viz kapitola Základní nastavení teploměru (stanice). Maximální vzdálenost venkovního senzoru (vysílače) od teploměru (přijímače) činí ve volném prostoru m. Tato vzdálenost však může být ovlivněna okolními podmínkami. Nezachytí-li teploměr přes všechna učiněná opatření rádiový signál z venkovního senzoru, musíte provést nové nastavení obou přístrojů - viz kapitola Základní nastavení teploměru (stanice). 8

9 Poznámky k použití venkovního senzoru měření teploty Venkovní senzory měření teploty nemusíte používat přímo jako venkovní. Můžete je umístit do jiných místnostní a používat je jako externí senzory měření pokojové teploty. Tyto senzory měří venkovní (případně pokojovou teplotu) v intervalu každých 60 sekund a naměřené údaje přenášejí bezdrátově do základní stanice. Dosah rádiového přenosu z těchto senzorů může být ovlivněn okolní teplotou. Při nižších teplotách (pod 25 C) klesá napětí do senzorů vložených baterií, což značně snižuje dosah rádiového přenosu mezi těmito senzory a základní stanicí. Při umisťování venkovních (externích) senzorů dejte prosím pozor na tuto skutečnost. Umístění a montáž stanice (teploměru) Tuto stanici dodáváme kompletní včetně stojánku (opěrky) k postavení na stůl. Tuto opěrku můžete od teploměru odpojit. Z tohoto důvodu můžete stanici umístit na stůl nebo provést její nástěnnou montáž. Před nástěnnou montáží zajistěte, aby stanice přijímala nerušené signály z venkovních (externích) senzorů. Nástěnnou montáž proveďte následujícím způsobem 1. Do stěny zašroubujte vhodný závěsný šroubek nebo vrut (není součástí dodávky). Hlavičku šroubku (vrutu) nechte vyčnívat asi 5 mm od stěny. 2. Stanici zavěste na hlavičku šroubku. Dejte pozor na to, aby hlavička šroubu správně zaskočila do očka (do závěsného otvoru), dříve než stanici uvolníte. Umístění a instalace venkovního senzoru Venkovní senzor měření teploty je vybaven držákem, který můžete připevnit na stěnu pomocí tří přiložených šroubků nebo pomocí přiloženého oboustranného lepícího pásu. Montážní plocha však může ovlivnit přenos signálu. Tento dosah může být např. zvětšen nebo naopak snížen po montáži senzoru na kovovou plochu. Z tohoto důvodu doporučujeme neprovádět montáž na kovové díly nebo do blízkosti větších kovových nebo leštěných (lesklých) ploch (garážová vrata, dvojitá zasklení atd.). Před konečnou montáží senzoru zkontrolujte, zda stanice zachytí signály vysílané z místa instalace venkovního senzoru bez rušivých vlivů. 1. Místa přišroubování senzoru si označte na stěně tužkou, a to skrz otvory v držáku senzoru. 2. V místech označení vyvrtejte do stěny otvory odpovídající hloubky. 3. Na stěnu do vyvrtaných otvorů (s hmoždinkami) přišroubujte přiloženými šroubky držák a venkovní senzor do něj zaklapněte. Montáž venkovního senzoru pomocí přiloženého dvoustranného lepícího pásu 9

10 Před nalepením lepícího pásu vyčistěte obě slepované plochy. Odstraňte z jedné strany lepícího pásu ochrannou fólii a přitiskněte tuto stranu na zadní stranu držáku. Nyní odstraňte ochrannou fólii z druhé strany lepícího pásu a přitiskněte silně držák na požadované místo instalace. Neprovádějte lepení na cihly nebo na lakované či mastné plochy. Údržba (bezpečnostní opatření) Abyste zabránili zkreslení naměřených údajů nebo poškození přístrojů, neinstalujte přístroje na místa se silnými vibracemi nebo otřesy. Nevystavujte teploměr a externí senzor měření teploty extrémním změnám teplot, jako je například přímé sluneční záření, extrémnímu chladu a extrémní vlhkosti. Čištění displeje a pouzdra provádějte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Abyste zabránili poškrábání nebo poleptání, nečistěte nikdy přístroje prostředky na drhnutí a rozpouštědly. Teploměr nesmíte nikdy namáčet do vody. Vyndejte včas z přístrojů vybité baterie. Mohli by vytéci a způsobit poškození přístrojů. K napájení přístrojů používejte pouze doporučené typy baterií. Ve vnitřním zapojení přístrojů neprovádějte žádné změny. V takovém případě zaniká nárok na záruku. Kromě jiného byste mohli tímto způsobem způsobit další následné škody. Uvnitř přístrojů se nenacházejí žádné součásti, které byste mohli sami opravovat. Technické údaje Rozsah měření teploty (displej) pokojová teplota venkovní teplota Intervaly měření teploty pokojová teplota venkovní teplota 0 C do + 60 C s rozlišením 0,1 C* - 29,9 C do + 69,9 C s rozlišením 0,1 C* každých 10 sekund každou 1 minutu Vzdálenost senzoru (vysílače) maximálně 25 m ve volném prostoru Napájení základní stanice venkovní senzor Životnost baterií Rozměry (d x š x v) a hmotnost teploměr venkovní senzor 2 tužkové baterie 1,5 V typu AA (alkalické) 2 mikrotužkové baterie 1,5 V typu AAA cca 12 měsíců 74 x 30 x 98 mm; 78 g 40 x 27 x 133 mm (s nástěnným držákem); 63 g * Zobrazení OF.L znamená naměřenou teplotu mimo uvedený rozsah. 10

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 10 07 16 Tento přístroj, který měří teplotu a relativní vlhkost vzduchu a který zobrazuje na vteřinu přesný čas (hodiny řízené rádiovým časovým signálem DCF-77 ), je určen převážně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/08 Obj. č.: 4804769 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Součásti a ovládací tlačítka anemometru... 3 Tlačítko +... 3 Větrné kolečko k měření rychlosti větru... 3 Kryt bateriového pouzdra...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 481 22 18. 3. Rozsah dodávky... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 3 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 481 22 18. 3. Rozsah dodávky... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 3 Manipulace s bateriemi (akumulátory)... NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 481 22 18 3. Rozsah dodávky... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 3 Manipulace s bateriemi (akumulátory)... 4 5. Vložení (výměna) baterií... 4 A) Meteorologická stanice... 4

Více

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE...

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... Obsah Strana 1. ÚVOD... 3 2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... 3 Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 3. VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE... 3 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE V JEDNOPODLAŽNÍM DOMĚ (BYTĚ)... 4 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE VE

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 33 57

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 33 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/04 Obj. č.: 30 33 57 Toto praktické ultramalé a lehké rádio se středními a velmi krátkými vlnami schováte do kterékoliv kapsy u kalhot. Připojíte-li k tomuto rozhlasovému přijímači

Více

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz NÁVOD K OBSLUZE Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz Obj. č.: 61 31 18 Ideální pro Vaše video nebo audio zařízení. Před prvním použitím prodlužovačky si pozorně přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 48 17 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 48 17 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 48 17 17 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší soupravy akumulátorového holícího strojku a malého rádia VKV (88 108 MHz) se snadnou obsluhou (s automatickým

Více

Základní stanice (přijímač)

Základní stanice (přijímač) Rozsah dodávky Meteostanice (základní stanice) Venkovní senzor (výr. číslo 30.3205) Návod k obsluze Bezdrátová meteostanice Slim Touch Popis a ovládací prvky Obj. č.: 108 24 06 Obj. č.: 108 24 05 Základní

Více

4. Důležité informace k provádění měření...4. 5. Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje...5

4. Důležité informace k provádění měření...4. 5. Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje...5 Obsah Strana 1. Úvod...1 Laserový měřič vzdáleností LDM 70 2. Bezpečnostní předpisy a údržba přístroje...3 Manipulace s bateriemi... 4 3. Rozsah dodávky...4 4. Důležité informace k provádění měření...4

Více

4. Důležité informace k provádění měření... 5. 5. Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje... 6

4. Důležité informace k provádění měření... 5. 5. Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje... 6 Obsah Strana 1. Úvod... 3 Laserový měřič vzdáleností LDM 30 P 2. Bezpečnostní předpisy a údržba přístroje... 3 Manipulace s bateriemi... 4 3. Rozsah dodávky... 4 4. Důležité informace k provádění měření...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 05 55

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 05 55 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 05 55 Verze 11/06 1. Úvod, účel použití a základní funkce hodin Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za projevenou důvěru a za nákup těchto speciálních nástěnných hodin. Tyto digitální

Více

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu Návod k obsluze testo 316-2 Detektor úniku plynu 2 Bezpečnost a životní prostředí Bezpečnost a životní prostředí O tomto dokumentu - Přečtěte si pozorně tento dokument a seznamte se s obsluhu přístroje

Více

Elektronická meteorologická stanice»ews-330«

Elektronická meteorologická stanice»ews-330« Elektronická meteorologická stanice»ews-330«1 Stručný popis Displej meteorologické stanice Datum a čas 6. radiový signál (přesný čas) 7. kontrola baterie meteorologické stanice 8. čas 9. aktivována funkce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 DF Obj. č.: 51 21 46 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 3 Popis funkce nabíječky... 3 Co znamená pojem paměťový efekt?... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Připojení

Více

Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810. Obj. č.: 86 02 78. Vážení zákazníci,

Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810. Obj. č.: 86 02 78. Vážení zákazníci, Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810 Obj. č.: 86 02 78 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analyzátoru tělesných hodnot MD 4810. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Teploměr a vlhkoměr MS-10

Teploměr a vlhkoměr MS-10 Teploměr a vlhkoměr MS-10 Obj. č.: 10 08 41 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup teploměru a vlhkoměru MS-10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498 Návod k montáži a obsluze TR12-1F Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem obj.č. 7 719 002 498 Bezporuchový provoz je zaručen při dodržování tohoto návodu. Prosíme po instalaci předat tento

Více

Barevný videotelefon CDV-70H

Barevný videotelefon CDV-70H Barevný videotelefon CDV-70H Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

1. Úvod a účel použití měřícího přístroje (vlhkoměru) 3. Součásti měřícího přístroje (vlhkoměru)...4

1. Úvod a účel použití měřícího přístroje (vlhkoměru) 3. Součásti měřícího přístroje (vlhkoměru)...4 Obsah Strana Digitální měřič vlhkosti stavebních materiálů testo 616 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje (vlhkoměru)...1 2. Bezpečnostní předpisy...3 Manipulace s bateriemi...3 3. Součásti měřícího

Více

1 Symboly. 5 Sféry odpovědnosti

1 Symboly. 5 Sféry odpovědnosti A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboly 1.1 Výstražná upozornění Výstražná upozornění se podle druhu nebezpečí rozlišují pomocí následujících signálních slov: Pozor varuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 85 20 03 Účel použití nabíječky Tato nabíječka, kterou zapojíte do síťové zásuvky se střídavým napětím 230 V, slouží k nabíjení automobilových nebo motocyklových baterií (olověných

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

Manuel d'utilisation Benutzerhandbuch Manual del Usuario Manuale utente

Manuel d'utilisation Benutzerhandbuch Manual del Usuario Manuale utente Manuel d'utilisation Benutzerhandbuch Manual del Usuario Manuale utente bsah 2 2 3 4 4 5 7 7 7 9 9 11 11 12 12 13 13 14 14 15 16 16 16 1 4 5 1 2 3 3 2 Link Power 6 4 Sensor 7 8 5 6 9 7 8 1 9 10 10 Link

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Instalační programování Programování bezdrátové klávesnice se skládá ze dvou kroků: Hlavní vlastnosti

Instalační programování Programování bezdrátové klávesnice se skládá ze dvou kroků: Hlavní vlastnosti Instrukce pro bezdrátovou klávesnici RW SALK WL Úvod Bezdrátová klávesnice je vysílač s plovoucím kódem, používaný k dálkovému ovládání bezpečnostního systému PROSYS. Umožňuje aktivaci a deaktivaci systému

Více

Návod k obsluze Obj.č.: 646 151

Návod k obsluze Obj.č.: 646 151 Návod k obsluze Obj.č.: 646 151 Tato meteorologická stanice měří venkovní a vnitřní teploty a tlak vzduchu pomocí jednoho až tří externích venkovních čidel. Přenos naměřených dat s dosahem až 60 m (ve

Více

2. Součásti dodávky telefonního terminálu TA 33clip...2

2. Součásti dodávky telefonního terminálu TA 33clip...2 Přepínací telefonní terminál fax - telefon Obj. č.: 92 15 52 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákuppřepínacího telefonního terminálu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

testo 616 Přístroj pro měření vlhkosti materiálu Návod k obsluze

testo 616 Přístroj pro měření vlhkosti materiálu Návod k obsluze testo 616 Přístroj pro měření vlhkosti materiálu Návod k obsluze 2 Obsah Obsah...3 Obecná upozornění...4 1. Bezpečnostní upozornění...5 2. Použití...6 3. Popis přístroje...7 3.1 Displej a tlačítka...7

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200)

POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) POHON GARÁŽOVÝCH VRAT UŽIVATELSKÝ NÁVOD (FBC180 / FBC200) OBSAH 1. Bezpe nostní instrukce 3 2. Vlastnosti a použití pohonu vrat 3 3. Technická specifikace 4 4. Kontrola obsahu balení 4 5. Instalace a nastavení

Více

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 71 S BAREVNÝM DISPLEJEM

BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 71 S BAREVNÝM DISPLEJEM BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE SOLID TE 71 S BAREVNÝM DISPLEJEM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení této meteorologické stanice Solid TE71 s barevným displejem, která patří

Více

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F)

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F) PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F) Úvod Tento termostat je digitální programovatelnou jednotkou napájenou bateriemi pro řízení teploty při vytápění a ochlazování. Je možno jej použít u většiny

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 04 28 Obsah Strana ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 POPIS FUNKCE NABÍJEČKY... 4 KONTROLA NABÍJENÍ POMOCÍ SVÍTIVÝCH DIOD... 4 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY KE ZPŮSOBU NABÍJENÍ... 5 OBSLUHA

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

EW98. Rádiem řízené projekční hodiny a budík s bezdrátovým měřením teploty a upozorněním na námrazu. Návod k použití. Popis přístroje Hlavní jednotka

EW98. Rádiem řízené projekční hodiny a budík s bezdrátovým měřením teploty a upozorněním na námrazu. Návod k použití. Popis přístroje Hlavní jednotka Rádiem řízené projekční hodiny a budík s bezdrátovým měřením teploty a upozorněním na námrazu. EW98 Návod k použití Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveřního zámku. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpečnosti bydlení. Základní

Více

Specifikace. Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata. Funkce

Specifikace. Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata. Funkce Detektor pohybu PIR bez reakce na domácí zvířata Funkce PIR-910 je vysoce výkonný bezdrátový detektor pohybu PIR. Skládá se z digitálního infračerveného řídicího čipu s dvojím jádrem a fuzzy logikou a

Více

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) SC 61 a SC 61 Z RUČNÍ DETEKTOR KOVŮ NÁVOD K POUŽITÍ 5 3 4 2 1 1 2 3 4 SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) Stručný popis

Více

Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální

Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální Všeobecný popis 3 dotykový dutinový mikrometr je měřidlo s automatickým centrováním určené k měření otvorů. měřidlo je zkonstruováno

Více

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu

Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Návod k použití pro Naviják na tlakovou vodu Katalogové číslo: 508048 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Umístění ovladačů. Bezpečnostní pokyny

Umístění ovladačů. Bezpečnostní pokyny Umístění ovladačů 1 LCD hodiny 3 Tlačítko POWER 5 Tlačítko MODE 7 Tlačítko ADJ 9 Tlačítko RESET 2 LCD displej testeru alkoholu 4 Náustek 6 Tlačítko SET 8 Prostor pro baterii Bezpečnostní pokyny Tento produkt

Více

Návod k obsluze Sušák na ruce

Návod k obsluze Sušák na ruce Sušák na ruce 850.000 1 Informace k návodu použití Návod popisuje instalaci, obsluhu a údržbu přístroje a zároveň slouží k nahlédnutí při nejasnostech. Znalost návodu a dodržování jeho bezpečnostních podmínek

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5 Uživatelská příručka SE155 Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka 1 Děkujeme vám za zakoupení našeho HUD projekčního displeje. Tento produkt zvyšuje bezpečnost řidičů, kdy všechny potřebné informace jsou

Více

Návod k obsluze. Verze 1.1. FC10 Digitální detektor alkoholu. www.promile.cz. Strana 1. Červenec 2010

Návod k obsluze. Verze 1.1. FC10 Digitální detektor alkoholu. www.promile.cz. Strana 1. Červenec 2010 FC10 Digitální detektor alkoholu Návod k obsluze www.promile.cz Patent No. 6,596,153 Verze 1.1 Červenec 2010 Výhradní zastupení pro Českou republiku: V NET s.r.o., Šumice Strana 1 V NET s.r.o. Šumice 139

Více

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Návod k obsluze Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360 Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnostní informace Čtěte nejdříve Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli

Více

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24 Dveřní závora Obj. č.: 109 58 24 Rozsah dodávky (viz obr. 1) Položka Popis 1 1 Dveřní závora PR 2600 2 1 Kryt tělesa zámku 3 2 Koncovka krytu 4 2 sady Plastové podložky 5 2 Uzavírací kryt 6 2 Krytka uzavíracího

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

CreeDroid Ovladač pro Android/iOS

CreeDroid Ovladač pro Android/iOS CreeDroid Ovladač pro Android/iOS Uživatelská příručka objednací číslo: 00048980 Tímto firma Hama GmbH & Co. KG potvrzuje, že tento přístroj odpovídá základním požadavkům a ostatním relevantním předpisům

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 02 36

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 02 36 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 02 36 Tato bezdrátová (rádiová) náhlavní sluchátka v pásmu 863 MHz (FM) s dosahem až 100 m v moderním provedení ve stříbrné barvě mají velice dobrou kvalitu přenosu a reprodukovaného

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 7 6. Obsluha... 7 7. Tabulka poruch

Více

SOLÁRNÍ HODINKY FUNK Číslo artiklu: 58 28 986 Návod k použití

SOLÁRNÍ HODINKY FUNK Číslo artiklu: 58 28 986 Návod k použití SOLÁRNÍ HODINKY FUNK Číslo artiklu: 58 28 986 Návod k použití Základní vlastnosti: 1. solární napájení 2. rádiově ovládaný čas pro Německo, Anglii, USA a Japonsko 3. klasické analogové zobrazení 4. věčný

Více

DETEKTOR ULTRAZVUKOVÝ DÉLKOMĚR LASEROVÁ LINIE NÁVOD K OBSLUZE. Click here to get your free novapdf Lite registration key

DETEKTOR ULTRAZVUKOVÝ DÉLKOMĚR LASEROVÁ LINIE NÁVOD K OBSLUZE. Click here to get your free novapdf Lite registration key DETEKTOR ULTRAZVUKOVÝ DÉLKOMĚR LASEROVÁ LINIE NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K POUŽITÍ Tento nástroj generuje vícesměrový laserový paprsek a po zapnutí vytváří na většině ploch, na které je položen, viditelnou

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR

NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ ODPAŘOVACÍ CHLADIČ VZDUCHU CONVAIR Obj. č.: 56 00 00 Odpařovací chladič vzduchu Convair je vaše mobilní klimatizační zařízení pro domácnost a kancelář. Vedle své vysoké výkonnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 03 41

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 03 41 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 03 41 Tento přístroj Vám umožní téměř bezbolestivé měření obsahu cukru v krvi. Abyste mohli provádět vždy a všude bezpečnou kontrolu obsahu cukru (glukózy) v krvi, máte připraveno

Více

- monitor 1 ks - upevňovací šrouby 2 ks - montážní rámeček 1 ks - připojovací 4-pinový DPV-4VR

- monitor 1 ks - upevňovací šrouby 2 ks - montážní rámeček 1 ks - připojovací 4-pinový DPV-4VR 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s dveřní stanicí, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 Obsah Strana Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 1. Úvod a účel použití...2 Doplňující vybavení testovacího přístroje (kontrola zařízení se střídavým napětím)...3 2. Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E

NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E NÁVOD K OBSLUZE DEHUMIDIFIER CFO-45E PŘEKLAD PŮVODNÍHO UŽIVATELSKÉHO NÁVODU 1 PŘED POUŽITÍM UPOZORNĚNÍ! Udržujte toto zařízení vždy ve svislé poloze. Když bylo zařízení přepravováno nebo nakloněno (např.

Více

Úvod. Přístroj automaticky ukládá 60 naměřených hodnot. Uložená data si můžete jednoduše zobrazit stisknutím tlačítka pro ukládání do paměti.

Úvod. Přístroj automaticky ukládá 60 naměřených hodnot. Uložená data si můžete jednoduše zobrazit stisknutím tlačítka pro ukládání do paměti. Úvod Tento měřič krevního tlaku využívá k měření tlaku oscilometrickou metodu. To znamená, že přístroj rozeznává vibrace způsobené tepem a tuto oscilaci převádí do digitální podoby naměřených hodnot. Použití

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

ST-PS1246. Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-PS1246. Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-PS1246 Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

ALKOHOL TESTER. Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

ALKOHOL TESTER. Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. ALKOHOL TESTER Návod k použití Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. ALKOHOL TESTER JE URČEN POUZE PRO ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ ALKOHOLU V KRVI!

Více

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKA... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 07 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 07 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/03 Obj. č.: 35 07 08 Tento praktický přepínací pult A/V Control Centre AV-signálů se 3 vstupy SCART s 1 vstupem/výstupem SCART (připojení televizoru, videorekordéru), s 1 výstupem

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Stolní hodiny s projekcí WT480

Stolní hodiny s projekcí WT480 Stolní hodiny s projekcí WT480 Instalace: Pro nejlepší kvalitu signálu hodin a rádia umístěte radiobudík do blízkosti okna a daleko od kovových předmětů, AC/DC adaptérů a jiných zdrojů rušení. Zapojte

Více

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Čas/den Doba zavl. Dny zapnuto/vyp. Auto./Vypnuto

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 Děkujeme, že jste si zakoupili tuto automatickou nabíječku VC 7000. Je určená pro nabíjení olověných, gelových i kalciových akumulátorů s kapacitou nad 14Ah, resp. 25Ah.

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BPT710 PRO OVLÁDÁNÍ TOPNÝCH ZAØÍZENÍ Komfortní ovládání pro: přímotopy podlahové topení sálavé panely, infrapanely plynové a elektrické kotle (pouze s přijímačem BPT002)

Více

Parkovací asistent PS8vdf

Parkovací asistent PS8vdf Parkovací asistent PS8vdf Uživatelská příručka Tento parkovací systém nabízí ideální řešení pro náročné řidiče, kteří se starají o své vozidlo a bezpečnost svých blízkých. Skryté překážky, jako jsou např.

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 481 21 85

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 481 21 85 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 481 21 85 Tato meteorologická stanice ve velmi přehledném provedení Vás bude každý den informovat na svém displeji z tekutých krystalů, u kterého se zapíná jeho zadní podsvícení

Více

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Návod k použití CZ Kuchyňská digestoř Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří OKC 6661 I. Digestoř byla zaprojektována a vyrobena především

Více

CDPM 77883 CDPM 77883X

CDPM 77883 CDPM 77883X CZ Návod k použití CDPM 77883 CDPM 77883X Myčka nádobí 1 Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, která zaručuje vysokou jakost, výborné užitné

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 03 39

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 03 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 03 39 Aktivní superhloubkový reproduktor (anglicky subwoofer ) pro domácí kino - sice s malými kompaktními rozměry, avšak s úžasným výkonem v provedení technologie Downfire,

Více

FS-130W SCALEMAN. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha FS-130W

FS-130W SCALEMAN. Digitální osobní váha. Návod k použití. Obsah. Osobní váha FS-130W Obsah SCALEMAN Digitální osobní váha FS-130W ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 CO BYSTE MĚLI VĚDĚT PŘED TÍM NEŽ ZAČNETE VÁHU POUŽÍVAT... 3 PRINCIP METODY MĚŘENÍ BIA... 3 MĚŘENÍ TĚLESNÉHO TUKU (%BF)...

Více

Radiová stanice Focus

Radiová stanice Focus Radiová stanice Focus Funkce: hodiny 12ti/24ti hodinový ukazatel časové pásmo datum předpověď počasí s třemi různými symboly ukazatel tendence počasí C/ F pokojová teplota s uložením min/max hodnot pokojová

Více

Digitální ruční otáčkoměr DT-2 L/K. Obj. č.: 12 14 88. Úvod. Účel použití měřícího přístroje DT 2L / k

Digitální ruční otáčkoměr DT-2 L/K. Obj. č.: 12 14 88. Úvod. Účel použití měřícího přístroje DT 2L / k Digitální ruční otáčkoměr DT-2 L/K Obj. č.: 12 14 88 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analyzátoru tělesných hodnot MD 4810. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

FERMAX1401 a 1402. Uživatelský manuál: Přečtěte si prosím pečlivě instalační manuál před použitím výrobku! řada Way kit

FERMAX1401 a 1402. Uživatelský manuál: Přečtěte si prosím pečlivě instalační manuál před použitím výrobku! řada Way kit FERMAX1401 a 1402 řada Way kit Uživatelský manuál: Přečtěte si prosím pečlivě instalační manuál před použitím výrobku! 1. Vnitřní jednotka Monitor LCD Popis funkcí: Digitální TFT LCD displej Zapnutí /vypnutí

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

Budík s projekcí a teploměrem TC21

Budík s projekcí a teploměrem TC21 Budík s projekcí a teploměrem TC21 NÁVOD K POUŽITIU Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti.

Více

Akční kamera FHD170/5. Obj. č. 80 60 86

Akční kamera FHD170/5. Obj. č. 80 60 86 Akční kamera FHD170/5 Obj. č. 80 60 86 Popis a ovládací prvky 1. Tlačítko pro pořízení snímku 2. Tlačítko pro záznam videa 3. Uzamčení / On-Off 4. LED kontrolka 5. Vstup pro Micro-SD kartu 6. Vstup HDMI

Více

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA

ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA ELEKTRICKÁ MINIBRUSKA PT-5201A/B Návod k obsluze PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. HTTP://WWW.PROKITS.COM.TW E-MAIL: PK@MAIL.PROKITS.COM.TW 1 Popis 1. Upínací matice 2. Pojistka vřetena 3. Vypínač 4. Přívodní

Více