Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen zobrazovacími jednotkami"

Transkript

1 Ergonomické požadavky na pracovní stoly určen ené pro práci se zobrazovacími jednotkami Petr Skřehot Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

2 Základní legislativa Směrnice Rady 90/270/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami. Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) (zejména 102) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (zejména 49, 50) ČSN EN ISO ČSN EN ČSN EN ČSN EN

3 Požadavky na BOZP při práci se zobrazovacími jednotkami Povinnost zaměstnavatelů provádět rozbor pracovišť pro účely vyhodnocení podmínek BOZP, zejména s ohledem: zrakových nebezpečí, tělesných potíží (MSDs) potíží z psychického stresu. Identifikace nebezpečí a analýza rizik. K vyhodnoceným rizikům je nutné přijmout příslušná opatření a to s přihlédnutím k možným dodatečným nebo kombinovaným účinkům.

4 Identifikace nebezpečí Zobrazovací jednotka Klávesnice Pracovní stůl nebo pracovní deska Pracovní sedadlo Požadavky na prostor Osvětlení Odrazy světla a oslnění Hluk Teplo Záření Vlhkost vzduchu Rozhraní člověk-počítač

5 Požadavky na pracovní stůl se zobrazovacím terminálem Stoly musí být navrhovány s minimálním rizikem poranění uživatele. Podpůrné prvky by měly být rozmístněny tak, aby nepřekážely v pohybu uživatelů. Středové podpůrné prvky pod pracovní deskou mohou být viditelné, nebo umístněné tak, aby bylo minimalizováno riziko poranění nohou či chodidel uživatelů. Konstrukce stolu musí umožňovat zaujímat optimální (referenční) pracovní polohu (vsedě).

6 Referenční pracovní poloha Stehna přibližně v horizontální poloze a bérce vertikálně. Výška sedadla by měla být úměrná (nebo o něco nižší) k výšce podkolení; Horní část paží visí vertikálně a předloktí je v horizontální poloze; Bez vychýleného nebo nataženého zápěstí; Vzpřímená páteř; Noha tvoří s bércem úhel 90 ; Nezakřivená záda; Přímka (osa) pohledu v oblasti mezi horizontem a 60 p od horizontem.

7

8 Design a technické požadavky Všechny hrany a rohy bez hrubých okrajů, zaobleny či sraženy (poloměr min. 2 mm). Pohyblivé a nastavitelné části nesmějí být samovolně uvedeny do pohybu či uvolněny. Bezpečná vzdálenost mezi dosažitelnými pohyblivými částmi musí být 8 mm nebo 25 mm v libovolné pozici během pohybu. Úchytky musí být konstruovány tak, aby při používání nedošlo ke skřípnutí prstů. Konce noh a dutých profilů musejí být uzavřeny nebo zakrytovány.

9 Rozměry stolů Požadavky na rozměry pracovních stolů vycházejí z požadavků skupiny evropských uživatelů kancelářského nábytku, vymezených 5-ti a 95-ti procentní většinou. Obecně platí požadavek, že pracovní plocha stolu musí být dostatečně velká, aby umožnila uživateli bezpečné a měnitelné uložení monitoru počítače, klávesnice, telefonu, dokumentů a jiných pracovních pomůcek. Rozměry pracovní plochy: minimální rozměry: šířka 1200 mm x hloubka 800 mm. doporučené rozměry: šířka 1600 mm x hloubka 800 mm. Výška pracovní plochy: pro stoly s pevnou výškou: 720 mm ±15 mm. pro stoly s nastavitelnou výškou: od 680 mm do 760 mm. nad sedákem 220 až 310 mm (muži), resp. 210 až 300 mm (ženy).

10 Pracovní plocha Pracovní plocha musí poskytovat oporu pro displej, jiná vstupní zařízení, materiál a zároveň pro ruce a paže uživatele. Pracovní plocha by měla umožnit přiměřenou volnost pohybu uživatele podle jeho antropometrických charakteristik a změn poloh. Při používání zařízení pro vkládání dat by výška pracovní plochy měla umožnit pohodlnou a efektivní polohu horníčásti paží, předloktí i rukou. Pracovní plocha by měla mít nastavitelnou výšku a pokud to úkol vyžaduje, měla by být naklápěcí.

11 Volnost pohybu Při práci vsedě a vstoje je nutná přiměřená volnost pohybu, ve směru vertikálním, horizontálním i do stran, mezi tělem a dolními končetinami uživatele (výška, šířka a hloubka) a prvky pracovní soustavy (spodní strana pracovní plochy, stolní zásuvky, nohy stolu apod.). Je třeba vzít v úvahu: změny poloh a pohodlí; snadné užívání zobrazovacích terminálů a snadné provádění úkolů; bezpečnost (stabilitu, strukturální celistvost, neporušenost); a snadné sezení nebo stání.

12 Volnost pohybu Minimální prostor pro nohy uživatele pod pracovní plochou: světlá šířka nejméně 600 mm (dle NV 361/07 pouze 500 mm); světlá hloubka nejméně 600 mm od přední hrany pracovní plochy; svislý volný prostor nejméně 650 mm od podlahy. Volný prostor musí vytvářet prostor pro nohy. Jestliže z technických důvodů není možné zajistit volný prostor v celé světlé hloubce 600 mm, musí být hloubka: 200 mm ve výšce 620 mm nad zemí; 450 mm ve výšce 550 mm nad zemí; 600 mm ve výšce 120 mm nad zemí.

13

14

15

16 Přídavné držáky a opěrky Držáky dokumentů Podnožní opěrka Podpěry paží, zápěstí a předloktí Otočné rameno pro monitor Ostatní nastavitelné příslušenství

17 Držáky dokumentů Držák by měl mít nastavitelnou vzdálenost i úhel, aby ho bylo možno přizpůsobit individuálním potřebám uživatele. Rozměry držáku dokumentu by měly být takové, aby pohodlně vyhovovaly velikosti dokumentů. Povrch držáku dokumentu by neměl být lesklý. Držák by neměl být vystaven přechodům žádného světla, aby se nezhoršovala čitelnost zdrojových dokumentů. Držák by měl být stabilní, aby nebyl ovlivňován pohybem pracovní plochy a přitom dostatečně robustní, aby udržel v případě potřeby i těžší dokumenty.

18 Podnožní opěrka Musí umožňovat získání pohodlného úhlu mezi nohou a chodidlem a pro změny pracovních poloh. Je nutné ji instalovat v případech, kdy se výška pracovního sedadla může nastavit pouze do takové výšky, která neumožňuje uživateli položit chodidla na podlahu. Měla by být mobilní, aby ji bylo možné umístit na podlahu libovolně, přičemž by se neměla při použití samovolně posunovat. Její povrch by měl být neklouzavý a měl by mít dostatečnou velikost pro chodidla uživatele. Sklon podpůrné plochy by měl být nastavitelný. Dříve hojně používané stabilní trnože z kovové kulatiny nejsou přípustné.

19 Podpěry paží, zápěstí a předloktí Opěrky rukou umožňují snižovat statické zatížení horních končetin, snižovat zátěž krčních a ramenních svalů a omezují nevhodné ohyby, natažení a výchylky zápěstí. Podepření lze realizovat: poskytnutím určitého volného prostoru dostatečné hloubky (alespoň 100 mm) na pracovní ploše; začleněním opěrky rukou do konstrukce zařízení; opěrkou paže/zápěstí oddělenou od vstupního zařízení. Základní konstrukční a technické požadavky: Měla by být přizpůsobena výšce a sklonu roviny klávesnice. Hloubka by měla být od 50 mm do 100 mm. Přední hrany by měly být sraženy. Šířka by měla být alespoň stejná jako je šířka klávesnice nebo by měla být přiměřená svému účelu.

20 Hodnocení ergonomických parametrů stolových soustav Byl navržen metodický list pro zhodnocení základních kritérií. Celkem 25 parametrů, které lze objektivně změřit. Většina běžně dostupných pracovních stolů nevyhovuje minimálně ve 25% parametrů (dle screeningového šetření vybraných stolů). Nejčastější problémy s dodržením parametrů: výška pracovní plochy volný prostor v úrovni podlahy rozdíl mezi výškou klávesnice a spodní hranou stolu úhel pohledu na kterékoliv aktivní oblast displeje vzdálenost displeje od očí uživatele konstrukce stolu vyžaduje podpěrné lišty pod přední hranou stolu, které znemožňují dodržet volný prostor 220 až 310 mm nad sedákem. - LCD displeje uvolnily místo na pracovní ploše a posunuly se tak dále od očí uživatele - moderní ergonomické klávesnice jsou konstruovány se zvýšeným předním okrajem

21 Závěr Byly představeny základní ergonomické požadavky na pracovní stoly určené pro práci se zobrazovacími jednotkami především pro dispečerská pracoviště. Ukazuje se, že všeobecně nejsou v praxi dodržovány požadavky ČSN, byť by měly být podle 349 zákoníku práce závazné (ochrana života a zdraví zaměstnanců). Sami výrobci často netuší, jaké požadavky jsou pro pracovní stoly definovány příslušnými ČSN normami a konstrukce stolů je prováděna na základě designu architekta. I velice kvalitní stolové sestavy nevyhovují minimálně v 5 kritériích, pakliže pracovník při práci se stolovou sestavou nevyužívá kvalitní výškově stavitelné pracovní sedadlo vyhovující normám ČSN a ČSN EN ISO

22 Děkuji za pozornost

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

Pomocník ICT koordinátorů z Brna

Pomocník ICT koordinátorů z Brna 20. 4. 2015 Angličtina pro ICT Pomocník Pomocník ICT koordinátorů z Brna Domů Odkazy» Informace pro nás» 1. semestr» 2. semestr» Úkoly Angličtina pro ICT Angličtina pro ICT Většina lidí si při představě

Více

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe)

P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) P Ř Í L O H A Č. 7 Metodiky, návody a infolisty (správná praxe) Projekt Stres na pracovišti možnosti prevence Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i Obsah 1. Úvod... 3 2. Indikátory... 6 3. Metodiky a

Více

(nový text je napsán tučně) Základní ustanovení

(nový text je napsán tučně) Základní ustanovení Platné znění vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (nový text je napsán tučně) Ministerstvo zdravotnictví

Více

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Změna: 343/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. strojírenském podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. strojírenském podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: Studijní zaměření: B 2341 Strojírenství Informační a komunikační technologie ve strojírenském podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrhy a vizualizace

Více

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY METODICKÝ MATERIÁL K PROVEDENÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Dokument byl vypracován pro Vysoké učení technické v Brně a je nedílnou součástí dokumentace

Více

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008 Obsah Obsah... - 2 - Prohlášení...

Více

Pořizování dotisků a kopií publikace nebo jejích částí je dovoleno jen se souhlasem VÚBP, v.v.i.

Pořizování dotisků a kopií publikace nebo jejích částí je dovoleno jen se souhlasem VÚBP, v.v.i. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2011 Pořizování dotisků a kopií publikace nebo jejích částí je dovoleno jen se souhlasem VÚBP, v.v.i. ISBN 978-80-86973-53-1 OBSAH Úvod... 4 Co se rozumí ruční

Více

Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. Bc. Barbora Hamplová

Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. Bc. Barbora Hamplová Implementace ergonomických zásad na konkrétní pracoviště ve společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o. Bc. Barbora Hamplová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA DIPLOMOVÉ PRÁCE Beru na vědomí, že:

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 2 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL III 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou Práce ve výškách a nad volnou hloubkou Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Pracoviště, kde hrozí riziko pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí Pracoviště a přístupové komunikace

Více

Návrh doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky

Návrh doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky Návrh doporučení pro výstavbu, rekonstrukci a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo provozovaných obcemi na území České republiky 2012 Připomínky k tomuto návrhu zasílejte do 31.12.2013 na vit.richter@nkp.cz.

Více

Průvodce. správného výběru vozíku. pro spinální pacienty

Průvodce. správného výběru vozíku. pro spinální pacienty Průvodce správného výběru vozíku pro spinální pacienty Průvodce je určen pro lékaře specialisty v oboru rehabilitačního lékařství, neurologie a ortopedie, kteří obvykle vozíky předepisují, a revizní lékaře,

Více

Ing. Jana Lepší Oddělení faktorů prostředí Zdravotní ústav se sídlem v Plzni. jana.lepsi@zuplzen.cz

Ing. Jana Lepší Oddělení faktorů prostředí Zdravotní ústav se sídlem v Plzni. jana.lepsi@zuplzen.cz Potřebuje člověk k světlo? Ing. Jana Lepší Oddělení faktorů prostředí Zdravotní ústav se sídlem v Plzni Lidé dávno vědí, že světlo je základem života, pohody a zdraví. Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více

101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. ledna 2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Vláda nařizuje k provedení 134 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č.

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce)

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA BOZP (dle zákona č. 262/2006 Sb. ve znění p.p. 103 odst. 2 - Zákoník práce) POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE Práva a povinnosti zaměstnance ( 106 Zákoníku práce

Více

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4

a) Výklad pojmů BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) b) Obecně Příloha č. 4 Příloha č. 4 Š k o l e n í b e z p e č n o s t i p r á c e a p o ž á r n í o c h r a n y z a m ě s t n a n c ů a) Výklad pojmů Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) soubor právních a ostatních předpisů,

Více

I. PROBLEMATIKA PRACOVNÍ ZÁTĚŽE

I. PROBLEMATIKA PRACOVNÍ ZÁTĚŽE I. PROBLEMATIKA PRACOVNÍ ZÁTĚŽE Pracovní zátěž lze charakterizovat jako působení pracovních podmínek a požadavků práce na člověka. Fyziologická a psychická odezva organismu na působení těchto vnějších

Více

1. ANTROPOLOGICKÁ VÝCHODISKA

1. ANTROPOLOGICKÁ VÝCHODISKA 1. ANTROPOLOGICKÁ VÝCHODISKA ŠKOLNÍ ERGONOMIE Obsah 1.1. Člověk, jeho zdraví a moderní technologie......................................................... 2 1.2. Antropologie jako věda o člověku a pro

Více

Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ. Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100

Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ. Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100 GEZE SYSTÉMY OTEVÍRAČŮ OKEN A NADSVĚTLÍKŮ Ústav sociální péče řádu Johanitů, Berlín Systémy otevíračů oken a nadsvětlíků GEZE Otevírače oken a nadsvětlíků OL90 N, OL95 a OL100 BEWEGUNG MIT SYSTEM Přehled

Více

Dětskédomácípracoviště

Dětskédomácípracoviště Dětskédomácípracoviště Ing. Matuschka Robert, Cech čalouníků a dekoratérů Brno Dětské domácí pracoviště ( židle, pracovní deska a příslušenství ) je součást dětského pokoje, která by měla odpovídat pohybovým

Více

Počítačová laboratoř na vysoké škole

Počítačová laboratoř na vysoké škole Bankovní institut vysoká škola Praha Informační technologie a elektronické obchodování Počítačová laboratoř na vysoké škole Bakalářská práce Autor: Ondřej Sýkora Informační technologie, MPIS Vedoucí práce:

Více

ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva... 3 1 Předmět normy... 5 2 Normativní odkazy... 5 3 Definice... 6 4 Umisťování obytných budov do

ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva... 3 1 Předmět normy... 5 2 Normativní odkazy... 5 3 Definice... 6 4 Umisťování obytných budov do 1 ČSN 73 4301 + ZMĚNA Z1 Obsah Strana Předmluva... 3 1 Předmět normy... 5 2 Normativní odkazy... 5 3 Definice... 6 4 Umisťování obytných budov do území... 8 4.1 Základní ustanovení... 8 4.2 Vzájemné odstupy

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ALMEVA

MONTÁŽNÍ NÁVOD ALMEVA 1. PŘEDSTAVENÍ MONTÁŽNÍ NÁVOD ALMEVA Plastový spalinový systém Almeva je moderní řešení přetlakového odvodu spalin od kondenzačních a nízkoteplotních kotlů. Základním materiálem tohoto systému je speciální

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 21. prosince 2006 Částka: 21 O B S A H : Část I. 21. Pokyn generálního ředitele

Více

Vydání publikace bylo podpořeno Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Vydání publikace bylo podpořeno Ministerstvem průmyslu a obchodu. Pozámka o autorech Zdeňka Houžvičková je předsedkyní Profesní komory výrobců a kontrolorů hřišť sportovišť tělocvičen SOTKVO. Je zkušenou odbornicí ve vztahu k bezpečnosti jednotlivých herních a sportovních

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY TP 86 odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY MOSTNÍ ZÁVĚRY Schváleno MD OSI č.j. 470/09-910-IPK/l ze dne 15.6.2009, s účinností od 1. července 2009, se současným zrušením

Více