Upevnění na stojanové konstrukci

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upevnění na stojanové konstrukci"

Transkript

1 Návod k instalaci pro odborníka Deskové kolektory Upevnění na stojanové konstrukci ST (0/05) CZ

2 Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny. Použité symboly. Všeobecné bezpečnostní pokyny Důležité informace Důležité informace neobsahující ohrožení člověka nebo materiálních hodnot jsou označeny vedle uvedeným symbolem. Od ostatního textu jsou nahoře a dole odděleny čárami. Další symboly Před montáží 3. Typy kolektorů 3. Příslušenství pro vyšší zátěže 3.3 Počet trojúhelníků 3.4 Vzájemné rozteče trojúhelníků 4.5 Rozsah dodávky 5.6 Rozsah dodávky příslušenství pro vyšší zátěže 6.7 Dodatečně potřebné pomůcky 7.8 Úhel nastavení kolektorů 7.9 Zjištění potřeby místa 8 3 Napojení na střechu 0 3. Tašková krytina 0 3. Tašková krytina (bobrovky) Krytina z vlnitých desek Břidlicová / šindelová krytina Plechová krytina Plochá střecha 4 Montáž stojanové konstrukce 4. Předběžná montáž trojúhelníku na zemi 4. Montáž trojúhelníků na střešní napojení 4.3 Montáž profilových lišt a protiskluzových pojistek Montáž ocelového lanka u svislých kolektorů Vyrovnání konstrukčních dílů Dotažení šroubů Montáž kolektorů 5 Bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Výstražné pokyny jsou v textu označeny výstražným trojúhelníkem podloženým šedou barvou a opatřeny rámečkem. Hrozí-li nebezpečí úrazu elektrickým proudem, je vykřičník ve výstražném trojúhelníku nahrazen symbolem blesku. Signální výrazy na začátku výstražného upozornění označují druh a závažnost následků, které mohou nastat, nebudou-li dodržena opatření k odvrácení nebezpečí. OZNÁMENÍ znamená, že může dojít k materiálním škodám. UPOZORNĚNÍ znamená, že může dojít k lehkým nebo středně těžkým poraněním osob. VAROVÁNÍ signalizuje nebezpečí vzniku těžkého poranění osob. NEBEZPEČÍ znamená, že může dojít k poranění osob ohrožující život. Symbol B Význam požadovaný úkon křížový odkaz na jiná místa v dokumentu nebo na jiné dokumenty výčet/položka seznamu výčet/položka seznamu (. rovina) Tab.. Všeobecné bezpečnostní pokyny K tomuto návodu V tomto návodu je popsána montáž příslušenství pro umístění kolektorů na stojany plochých a skloněných střech. Tento návod je doplňkem návodu k montáži nad rovinou střechy. Návod pro příslušenství a návod k montáž nad rovinou střechy obsahují důležité informace o bezpečné autorizovaný a odborné montáži a je určen odborníkům. Popsána je zde svislá montáž. Pokud se vodorovná montáž od montáže svislé odlišuje, bude na to příslušným způsobem upozorněno. B Návody se pečlivě pročtěte a uschovejte. B Řiďte se pokyny a údaji uvedenými v návodu k montáži nad rovinou střechy. B Abyste předešli úrazům a vzniku materiálních škod, dodržujte bezpečnostní pokyny. Normy a směrnice B Při montáži se řiďte ustanoveními specifických národních norem asměrnic! Použití v souladu s určeným účelem B Montáž uskutečňujte pouze na dostatečně nosných střechách. Zohledněte přitom dodatečné zatížení střechy včetně kolektorů a v případě potřeby si přizvěte statika. B Montážní sadu montujte pouze na střechy se sklonem 0-36 (nebo 0-5, obr. 0). B Montážní sadu použijte jen pro maximální rychlost větru 5 km/h ). Pro stanovení maximální rychlosti větru zohledněte tyto faktory: stanoviště zařízení zeměpisnou výšku budovy topografii (terén/zástavba) výšku budovy B Maximálně dovolená sněhová zátěž je uvedena v kapitolách. a.3 (str. 3). B Stojanovou konstrukci neupravujte (např. vrtáním). Výjimka: Zkrácení vzpěr za účelem přizpůsobení úhlu nastavení. B Stojanová konstrukce je určena pouze pro bezpečné upevnění kolektorů. Nepřipevňujte na ni žádné další díly (např. antény). Zabraňte hromadění sněhu nad kolektorem: B nad kolektor namontujte sněhové zachytávače (dodržte rozestup max. m mezi kolektorem a zachytávačem). -nebo- B sníh pravidelně odklízejte. ) Odpovídá kinetickému tlaku, kn/m Upevnění na stojanové konstrukci (0/05)

3 Před montáží Před montáží. Typy kolektorů Na několika místech tohoto návodu se rozlišuje mezi následujícími typy kolektorů. Obr. Typy kolektorů Typ Svislý kolektor Vodorovný kolektor kolektoru Délka Šířka Délka Šířka 070 mm 45 mm 45 mm 070 mm 70 mm 75 mm 75 mm 70 mm 3 06 mm 03 mm mm 75 mm 75 mm 07 mm Tab.. Příslušenství pro vyšší zátěže Podle typu a provedení je pro požadovanou sněhovou zátěž zapotřebí rozdílné příslušenství. Viz též kapitola.3. Typ kolektoru 3 4 Tab ST Svislý kolektor Vodorovný kolektor do,0 kn/m do 3, kn/m do,0 kn/m do 3, kn/m ) ) ) 3) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Série, bez dalšího příslušenství ) Pouze s příslušenstvím: 3. profilová lišta (obr. 7, poz. 6, 7, 8), dodatečná vzpěra (obr. 7, poz. 5) a 3. napojení na střechu (obr. 7, poz. 4) 3) Pouze s příslušenstvím: 3. profilová lišta (obr. 7, poz. 6, 7, 8).3 Počet trojúhelníků Podle typu střechy, provedení kolektoru a požadované sněhové zátěže jsou zapotřebí různé trojúhelníky..3. Šikmá střecha (tašky, vlnité desky) Počet kolektorů Počet trojúhelníků svisle / vodorovně do 3, kn/m Tab. 4 Počet trojúhelníků pro svislé a vodorovné provedení kolektorů a sněhovou zátěž do 3, kn/m.3. Plochá střecha a šikmá střecha z kovu, břidlice/šindelů nebo bobrovek Počet kolektorů Počet trojúhelníků svislý kolektor vodorovný kolektor do,0 do 3, do 3, kn/m kn/m kn/m Tab. 5 Počet trojúhelníků v závislosti na provedení kolektorů (svislé, vodorovné) a sněhové zátěži Upevnìní na stojanové konstrukci (0/05) 3

4 Před montáží.4 Vzájemné rozteče trojúhelníků Podle typu střechy, provedení kolektoru, počtu trojúhelníků a požadované sněhové zátěže je třeba dodržet různé rozteče ( tab. 6)..4. Provedení svislé Obr. D E F Montážní sada, základ a rozšíření ST Rozměr svisle typ svisle typ, 4 svisle typ 3 Šikmá střecha do,0 kn/m sněhová zátěž: ) D E F cca 00 Šikmá střecha do 3, kn/m sněhová zátěž: ) D E F cca 70 cca Plochá střecha do,0 kn/m sněhová zátěž: ) G H Plochá střecha do 3, kn/m sněhová zátěž: ) D E Tab. 6 Rozteče u různých typů kolektorů (rozměry v mm).4. Provedení vodorovné Obr. 3 G G ST Montážní sada, základ a přídavná vzpěra u kolektorů, rozměry v mm Obr. 5 Montážní sada, základ a rozšíření, rozměry v mm D E F ST Obr. 4 G H G ST Montážní sada, základ a přídavná vzpěra u více než kolektorů Rozměr vodorovný typ vodorovně typ vodorovně typ 4 Šikmá střecha do 3, kn/m sněhová zátěž: ) D E F cca 090 cca 90 cca 030 Plochá střecha do 3, kn/m sněhová zátěž: ) D E Tab. 7 Rozteče u různých typů kolektorů (rozměry v mm) ) Šikmá střecha s taškami nebo vlnitými deskami ) A šikmá střecha z kovu, břidlice/šindelů nebo bobrovek 4 Upevnění na stojanové konstrukci (0/05)

5 Před montáží.5 Rozsah dodávky ST 5 Obr. 6 Upevňovací materiál pro svislé kolektory např. na střeše s taškami (do 3, kn/m sněhové zátěže), skládající se z: stojanové konstrukce (základ a rozšíření), napojení kolektorů (základ a rozšíření), napojení na střechu (na jeden kolektor) Stojanová konstrukce - montážní sada základ Napojení kolektorů - montážní sada základ Vzpěra kolektoru x 5 Upínák kolektoru jednostranný 4 x Vzpěra zadní x 8 Profilová lišta x 3 Vzpěra dolní x 9 Protiskluzová pojistka x 0 Ocelové lanko 3,4 m (pouze při svislém x 3 Šroub M8 x 0 4 x Lanová svorka (pouze při svislém provedení) x Dvojitá napínací matice (pouze při svislém) x Napojení kolektorů - montážní sada rozšíření 3 Šroub M8 x 0 a matice 7 x ) 6 Zasouvací spojka x 4 Šroub M0 x 0 a matice 6 x 7 Upínák kolektoru dvoustranný x 8 Profilová lišta x Stojanová konstrukce - montážní sada rozšíření 9 Protiskluzová pojistka x Vzpěra kolektoru x 3 Šroub M8 x 0 4 x Vzpěra zadní x 3 Vzpěra dolní x Střešní napojení (pro každý kolektor): 3 Šroub M8 x 0 a matice 4 x 4 Např. pomocí kombinovaných šroubů 4 x 4 Šroub M0 x 0 a matice 6 x Tab. 8 Montážní sada základ = na jedno kolektorové pole a pro. kolektor / Montážní sada rozšíření = pro každý další kolektor ) u vodorovných kolektorů: 4 x Upevnìní na stojanové konstrukci (0/05) 5

6 Před montáží.6 Rozsah dodávky příslušenství pro vyšší zátěže Podle typu a provedení je pro požadovanou sněhovou zátěž možné rozdílné příslušenství. Viz též kapitola., str ST Obr. 7 Dodatečné díly pro vyšší zátěže: sněhová zátěž do 3, kn/m (zde: napojení pomocí kombinovaných šroubů) Přídavná vzpěra stojanové konstrukce na jeden kolektor Napojení kolektorů dodatek - montážní sada základ: (pouze svislé provedení): 5 Upínák kolektoru jednostranný x 5 Přídavná vzpěra x 8 Profilová lišta x 3 Šroub M8 x 0 a matice x Matice M8 x 4 Šroub M0 x 0 a matice 4 x Šroub M8 x 5 x Napojení kolektorů dodatek - montážní sada rozšíření: 6 Zasouvací spojka x 7 Upínák kolektoru dvoustranný x 8 Profilová lišta x Matice M8 x Šroub M8 x 5 x Dodatečné střešní napojení na kolektor (pouze svislé provedení): 4 Např. pomocí kombinovaných šroubů x Tab. 9 Montážní sada základ = na jedno kolektorové pole a pro. kolektor / Montážní sada rozšíření = pro každý další kolektor 6 Upevnění na stojanové konstrukci (0/05)

7 Před montáží.7 Dodatečně potřebné pomůcky 7 mm (x) 5 mm 3 mm 5 mm 35 Obr SD Úhel nastavení kolektorů 5 mm ST 5 5 Obr. Zkrácení vzpěr vzadu [] a dodatečná vzpěra [] pro sklon 5 nebo 0 (vzpěry nezkráceny = sklon 35 ) = =45-60 = = SD Obr. 9 Určení oblasti použití a úhlu nastavení (max. 36 ) (max. 5 ) = + = Obr. 0 Úhel nastavení u skloněných střech SD Upevnìní na stojanové konstrukci (0/05) 7

8 Před montáží.9 Zjištění potřeby místa.9. Potřeba místa a orientace pole kolektorů.9. Minimální rozestup u víceřadých polí kolektorů a = b 0 a b a = h 0 a a h X ST Obr. Zastínění u víceřadých polí kolektorů Rozměr X u svislých kolektorů = 5 = 0 = ,93 m 4,46 m 5,85 m 5 3,48 m 3,87 m 4,86 m 0 3,0 m 3,49 m 4, m 5,99 m 3, m 3,77 m 0,84 m 3,0 m 3,43 m 5,7 m,86 m 3,6 m 30,6 m,73 m,94 m 35,53 m,6 m,75 m Tab. 0 Minimální rozestup u svislých kolektorů Obr. 3 Možné vzorce pro výpočet minimální vzdálenosti od okraje střechy (obr. 4 a 5), možná je menší hodnota vzorce a a ST Míra X u vodorovných kolektorů = 5 = 0 = 35 0,3 m,4 m 3,6 m 5,88 m,0 m,63 m 0,73 m,89 m,8 m 5,6 m,74 m,04 m 0,54 m,63 m,85 m 5,47 m,55 m,7 m 30,4 m,48 m,59 m 35,37 m,4 m,49 m Tab. Minimální rozteč u vodorovných kolektorů Obr. 4 Minimální odstup na skloněných střechách ST a a Obr. 5 Minimální odstup na plochých střechách ST 8 Upevnění na stojanové konstrukci (0/05)

9 Před montáží C B A ST ST Obr. 6 Orientace pole kolektorů Obr. 7 Potřeba místa pro pole kolektorů OZNÁMENÍ: Možnost chybné funkce zařízení v důsledku šikmé instalace kolektorového pole. B Kolektorové pole namontujte rovnoběžně s hřebenem střechy Počet svisle typ vodorovný typ svisle typ vodorovně typ svisle typ 3 svisle typ 4 vodorovně typ 4 Míra A (potřeba místa šířka pole),5 m,07 m,8 m,7 m,03 m,8 m,0 m,34 m 4,8 m,38 m 4,36 m,0 m,38 m 4,06 m 3 3,5 m 6,8 m 3,58 m 6,56 m 3,30 m 3,58 m 6,0 m 4 4,68 m 8,38 m 4,78 m 8,76 m 4,40 m 4,78 m 8,4 m 5 5,85 m 0,48 m 5,98 m 0,95 m 5,50 m 5,98 m 0,9 m 6 7,0 m,58 m 7,8 m 3,5 m 6,60 m 7,8 m,3 m 7 8,9 m 4,68 m 8,38 m 5,34 m 7,70 m 8,38 m 4,7 m 8 9,36 m 6,78 m 9,58 m 7,54 m 8,80 m 9,58 m 6,3 m 9 0,53 m 8,88 m 0,78 m 9,73 m 9,90 m 0,78 m 8,35 m 0,70 m 0,98 m,98 m,93 m,00 m,98 m 0,40 m Míra B (potřeba místa hloubka pole) 5,03 m,3 m,0 m,4 m,99 m,95 m,4 m 0,98 m, m,04 m, m,94 m,94 m, m 35,97 m,0 m,96 m, m,93 m,96 m, m Míra C (potřeba místa výška pole) 5 0,75 m 0,50 m 0,76 m 0,49 m 0,7 m 0,7 m 0,50 m 0 0,9 m 0,58 m 0,93 m 0,58 m 0,89 m 0,88 m 0,58 m 35,35 m 0,8 m,39 m 0,80 m,33 m,30 m 0,80 m Tab. Potřeba místa pro pole kolektorů Upevnìní na stojanové konstrukci (0/05) 9

10 Napojení na střechu 3 Napojení na střechu Vzdálenosti mezi napojením na střechu (podélné otvory vzpěr dole) viz str Tašková krytina Střešní napojení vytvořte pomocí kombinovaných šroubů (viz návod "nad rovinou střechy", krytina z vlnitých desek). 3. Tašková krytina (bobrovky) Střešní napojení vytvořte pomocí speciálních střešních háků (viz návod "nad rovinou střechy", krytina z břidlice/ šindelů). 3.3 Krytina z vlnitých desek Střešní napojení vytvořte pomocí kombinovaných šroubů (viz návod "nad rovinou střechy", krytina z vlnitých desek). 3.4 Břidlicová / šindelová krytina Střešní napojení vytvořte pomocí speciálních střešních háků (viz návod "nad rovinou střechy", krytina z břidlice/ šindelů). 3.5 Plechová krytina Střešní napojení vytvořte pomocí kombinovaných šroubů (viz návod "nad rovinou střechy", krytina zplechu). 0 Upevnění na stojanové konstrukci (0/05)

11 Napojení na střechu 3.6 Plochá střecha K tabulce 3: Střešní napojení při montáži na plochou střechu je nutno provést ze strany stavby (např. na nosníky tvaru I, obr. ). Střecha se přitom nesmí poškodit. OZNÁMENÍ: Možnost poškození budovy nadměrnou zátěží. B Zohledněte statiku střechy. OZNÁMENÍ: Možnost poškození kolektorů v důsledku nedostatečného upevnění! B Střešní napojení na straně stavby navrhněte tak, aby kolektory byly schopné větrnou a sněhovou zátěž, která na ně působí, zachytit (viz tab. 3). Uvedeny jsou síly působící na napojovací bod pro navržení nosné konstrukce Posun: Síly působí rovnoběžně se střechou Tlakový a sací účinek: Síly působí kolmo na střechu Sklon střechy: 0 Dovolená rychlost větru: max. max. 5 km/h (odpovídá kinetickému tlaku, kn/m ) Uvedené hodnoty vycházejí z: DIN055 část Dovolená sněhová zátěž: kapitola. a.3 (str. 3) do,0 kn/m sněhové zátěže do 3, kn/m sněhové zátěže Úhel sklonu Posun +/- Tlak Sání Posun +/- Tlak Sání Kolektor typ, 070 x 45 mm (svislý) ,74 kn 3,80 kn -,67 kn 0,49 kn 4,6 kn -,9 kn 0 0,98 kn 3,94 kn -,68 kn 0,65 kn 4,06 kn -, kn 35,65 kn 4,3 kn -,73 kn,0 kn 4,66 kn -,30 kn Kolektor typ, 45 x 070 mm (vodorovný) 5 0,37 kn,84 kn -,40 kn 0,37 kn,74 kn -,53 kn 0 0,54 kn,93 kn -,40 kn 0,50 kn,86 kn -,54 kn 35 0,84 kn,3 kn -,44 kn 0,84 kn 3,3 kn -,55 kn Kolektor typ a 4, 70 x 75 mm / 07 x 75 mm (svislý) 5 0,80 kn 4,08 kn -,87 kn 0,53 kn 4,47 kn -,35 kn 0,05 kn 4,4 kn -,88 kn 0,7 kn 4,37 kn -,38 kn 35,77 kn 4,63 kn -,94 kn,8 kn 5,0 kn -,47 kn Kolektor typ a 4, 75 x 70 mm / 75 x 07 mm (vodorovný) 5 0,40 kn,98 kn -,50 kn 0,40 kn,95 kn -,50 kn 0 0,53 kn,07 kn -,50 kn 0,53 kn 3,08 kn -,50 kn 35 0,90 kn,9 kn -,55 kn 0,90 kn 3,37 kn -,55 kn Kolektor typ 3, 06 x 03 mm (svislý) 5 0,66 kn 3,35 kn -,35 kn ,86 kn 3,48 kn -,36 kn ,45 kn 3,80 kn -,4 kn Tab. 3 Síly působící na napojovací bod (návrhové zátěže) Upevnìní na stojanové konstrukci (0/05)

12 Montáž stojanové konstrukce 4 Montáž stojanové konstrukce 4.. Montáž na speciální střešní háky 4. Předběžná montáž trojúhelníku na zemi mm (955 mm) ST 5 4 Obr. 0 Střešní napojení pomocí speciálních střešních háků (zde: na střechu s břidlicovou/šindelovou krytinou) [] Šroub M8 x 0 [] Pozice pro dodatečné střešní napojení v případě vyšších zátěží [3] Speciální střešní hák 4..3 Montáž na stavební nosnou konstrukci (plochá střecha) SD Obr. 8 Vzájemné sešroubování vzpěr (rozměr v závorce = vodorovné provedení) [] Šroub M0 [] Vzpěra zadní [3] Vzpěra střední (příslušenství pro vyšší zátěže u svislého provedení kolektoru) [4] Vzpěra dolní [5] Vzpěra kolektoru [6] Matice M0 4. Montáž trojúhelníků na střešní napojení 4.. Montáž na kombinované šrouby SD Obr. Montáž např. na nosníky tvaru I, které nejsou součástí dodávky [] Šrouby, které nejsou součástí dodávky: nejméně M8/8.8 [] Pozice dodatečných nosníků tvaru I v případě vyšších zátěží [3] Nosníky tvaru I, které nejsou součástí dodávky ST Obr. 9 Střešní napojení pomocí kombinovaných šroubů (zde: na taškovou střechu) [] Šroub M8 x 0 [] Pozice pro dodatečné střešní napojení v případě vyšších zátěží [3] Montážní sada kombinovaných šroubů Upevnění na stojanové konstrukci (0/05)

13 Montáž stojanové konstrukce 4.3 Montáž profilových lišt a protiskluzových pojistek ST Obr. Montáž profilových lišt na trojúhelníky [] Zasouvací spojka [] Horní profilové lišty [3] Pozice pro dodatečné profilové lišty v případě vyšších zátěží [4] Spodní profilové lišty SD SD Obr. 3 Dochází-li k prověšení profilových lišt, je nutno je podložit (kontrola např. zednickou šňůrou) Obr. 4 Montáž protiskluzové pojistky na spodní profilové lišty [] Upevňovací otvory pro protiskluzovou pojistku [] Zaklesnutí protiskluzové pojistky Upevnìní na stojanové konstrukci (0/05) 3

14 Montáž stojanové konstrukce 4.4 Montáž ocelového lanka u svislých kolektorů SD Obr. 5 Správná montáž ocelového lanka jako zavětrovací vzpěry (zapotřebí jen u svislých kolektorů) ST Obr. 6 Montáž zavětrovací vzpěry (ocelového lanka) jen v oblasti dvou svislých kolektorů [] Napínák [] Matice M8 [3] Lanová svorka [4] Šroub M8 x 0 [5] Ocelové lanko OZNÁMENÍ: Možnost poškození zařízení v důsledku nedostatečně zajištěné zavětrovací vzpěry dole. B Šroub a matici (obr. 6 []) dole dostatečně utáhněte. 4 Upevnění na stojanové konstrukci (0/05)

15 Montáž stojanové konstrukce 4.5 Vyrovnání konstrukčních dílů = = ST Obr Dotažení šroubů Obr. 8 Veškeré šrouby je nutné dostatečně utáhnout ST 4.7 Montáž kolektorů Další montážní kroky, které ještě nebyly provedeny, najdete v návodu pro upevnění nad rovinou střechy: Montáž kolektorů Montáž čidla kolektoru Připojení sběrných potrubí Závěrečné a kontrolní práce Upevnìní na stojanové konstrukci (0/05) 5

16 Bosch Thermotechnik GmbH Sophienstrasse 30-3 D Wetzlar

Návod k montáži pro odborníky

Návod k montáži pro odborníky Návod k montáži pro odborníky Stojany pro deskové kolektory 67061659.00-1.SD Logasol CKE1.0-s / CKN1.0-s Pro odbornou firmu 6 70 644 110 (03/010) CZ Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst Obsah

Více

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0 Stojany pro deskové kolektory 67061659.00-1.SD 6 70 644 110 (01/1) CZ Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE.0 / CKN1.0, CKN.0 Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst. Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

Návod k montáži pro odborníky Deskové kolektory Instalační stojany

Návod k montáži pro odborníky Deskové kolektory Instalační stojany Návod k montáži pro odborníky Deskové kolektory Instalační stojany 6 70 617 583 (008/04) CZ 67061659.00-1.SD Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1. Použité symboly 3

Více

Neutralizační zařízení

Neutralizační zařízení Návod k instalaci pro odborníka Neutralizační zařízení NE0.1 V3 6 720 643 208 (2010/03) CZ Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité symboly Výstražné

Více

Rozměry v mm Možnosti uspořádání kolektorových polí pro horizontální instalaci. Rozměry v mm

Rozměry v mm Možnosti uspořádání kolektorových polí pro horizontální instalaci. Rozměry v mm Návod k montáži nosné konstrukce pro solární panely: 1) Montáž nosné konstrukce s výškově nastavitelnými háky (viz str. 3) 2) Montáž nosné konstrukce s kombi šrouby (viz str. 9) 3) Montáž nosné konstrukce

Více

VarioSole SE. Instalační návod

VarioSole SE. Instalační návod Instalační návod VarioSole SE Na střechy Orámované moduly Vertikálně Horizontálně Zóna zatížení sněhem I IV Cementové střešní tašky Vlnité střešní tašky Hladké střešní tašky Břidlicové střešní tašky Živičné

Více

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit.

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit. AluGrid+ Montážní návod Úchyt modulů Windsafe (větrojistný plech) Upevňovací klip AluGrid+ nosný profil modulů dolní AluGrid+ upevňovací klip pro nosný profil modulů Spojitý nosník Potřebné nářadí Měřicí

Více

Návod na montáž nosné konstrukce na rovnou střechu a do terénu (30-60 )

Návod na montáž nosné konstrukce na rovnou střechu a do terénu (30-60 ) Návod na montáž nosné konstrukce na rovnou střechu a do terénu (30-60 ) A1264 1 1/2012 Obsah 1. Uspořádání kolektorových polí... 3-4 2. Kompenzační soubor... 5 3. Přeprava kolektorů na střechu......6 4.

Více

Netcom100. pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás (2008/09) CZ/PL/HU

Netcom100. pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás (2008/09) CZ/PL/HU Netcom100 pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás 22 CZ/PL/HU Obsah Obsah 1 ezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů..........................13 1.1 Použité symboly..............

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Deskový kolektor 670647803-00.T Logasol SKN 4.0 Montáž na plochou střechu a fasádu Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 70 648 908 (0/05) CZ Obsah Obsah

Více

Montážní sady pro kolektory RSK II 25w

Montážní sady pro kolektory RSK II 25w Montážní sady pro kolektory RSK II w POZOR! Před montáží pečlivě prostudujte návod!! Při montáži dodržujte všechny předpisy a normy týkající se prováděných prací! Dodržujte všechna bezpečnostní pravidla

Více

Návod k instalaci a údržbě Logasol SKS5.0. Montáž na plochou střechu a fasádu. Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte.

Návod k instalaci a údržbě Logasol SKS5.0. Montáž na plochou střechu a fasádu. Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Deskový kolektor pro solární tepelné systémy 670647803-00.T 6 70 8 69 (04/03) CZ Návod k instalaci a údržbě Logasol SKS5.0 Montáž na plochou střechu a fasádu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah

Více

Návod k instalaci a obsluze. Stolní stojan DS (2018/10) cs

Návod k instalaci a obsluze. Stolní stojan DS (2018/10) cs Návod k instalaci a obsluze Stolní stojan DS-1 6720889396 (2018/10) cs Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny.............. 2 1 Použité symboly................................ 2 2 Bezpečnostní

Více

Montážní sady pro kolektory RSK II 21

Montážní sady pro kolektory RSK II 21 Montážní sady pro kolektory RSK II POZOR! Před montáží pečlivě prostudujte návod!! Při montáži dodržujte všechny předpisy a normy týkající se prováděných prací! Dodržujte všechna bezpečnostní pravidla

Více

FSC AL V-11-1, V-11-2, V-11-3

FSC AL V-11-1, V-11-2, V-11-3 Návod pro montáž termických kolektorů FSC 21-2013 AL na rovnou střechu / volnou montáž V-11-1, V-11-2, V-11-3 Platný od 1.1.2011 OBSAH 1. 2. 3. 4. VŠEOBECNÉ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DÍLY KONSTRUKCE

Více

Montážní návod pro nadstřešní solární kolektory Bramac

Montážní návod pro nadstřešní solární kolektory Bramac Montážní návod pro nadstřešní solární kolektory Bramac Platí pro typy solárních kolektorů: - BSK nadstřešní vertikální - BSK nadstřešní horizontální POZOR!!!! Ve vodorovné poloze a sklonu menším než 15

Více

Montážní návod. Ploché kolektory Logasol SKS 4.0 Montáž na plochou střechu a fasádu. 6304 4518 04/2006 CS Pro odbornou firmu

Montážní návod. Ploché kolektory Logasol SKS 4.0 Montáž na plochou střechu a fasádu. 6304 4518 04/2006 CS Pro odbornou firmu 6304 458 04/006 CS Pro odbornou firmu Montážní návod Ploché kolektory Logasol SKS 4.0 Montáž na plochou střechu a fasádu 63043970.0-.SD Před montáží pozorně pročtěte Obsah Všeobecné informace........................................

Více

ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel

ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel ochranný úhel α ochranný úhel α ochranný úhel α 1. Použití Jímací stožáry jsou vhodné k instalaci oddálených jímacích soustav hromosvodů podle ČSN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Při projektování se nejčastěji

Více

Montážní návod NEOSOLAR. Kolektory - Řada GSE ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE. Montáž na střechu pomocí střešních držáků ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE

Montážní návod NEOSOLAR. Kolektory - Řada GSE ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE. Montáž na střechu pomocí střešních držáků ENERGIE A ÚSPORNÉ TECHNOLOGIE Montážní návod Kolektory - Řada GSE Montáž na střechu pomocí střešních držáků Všeobecné montážní a bezpečnostní doporučení K zamezení nežádoucích vlivů působením kondenzace a zamlžení, montují se kolektory

Více

OBSAH. 1. Použití... 3

OBSAH. 1. Použití... 3 [Zadejte text.] OBSAH 1. Použití........................ 3 2. Jímací tyče s betonovým podstavcem.............. 4 2.1 Montáž........................ 4 2.1.1 Betonový podstavec.................... 4 2.2

Více

Návod k montáži. Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu. 6301 9308 04/2002 CZ Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu. 6301 9308 04/2002 CZ Pro odbornou firmu 60 908 04/00 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži Montážní sada pro uložení na vlnité desky - montáž na šikmou střechu Před montáží pečlivě pročtěte Předmluva K tomuto návodu Tento montážní návod obsahuje

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Návod k instalaci a údržbě. Deskový kolektor FKC-2 6720640298-00.1ST. Montáž na šikmou střechu 6 720 648 980 (2011/05) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Deskový kolektor FKC-2 6720640298-00.1ST. Montáž na šikmou střechu 6 720 648 980 (2011/05) CZ Návod k instalaci a údržbě Deskový kolektor FKC- 6706098-00.ST Montáž na šikmou střechu 6 70 68 980 (0/05) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny.... Použité symboly.....................

Více

Nové energie Ceník. Platný od 15. března 2013. Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken

Nové energie Ceník. Platný od 15. března 2013. Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken Nové energie Ceník Platný od 15. března 2013 Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken Ceník - Nové energie Vydání 01 03.2013 Platí pro Česko od 15.03.2013. Ceny jsou

Více

[8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10

[8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 [8x] Ø 5,1 / [4x] 7 x 10 106 115 DIDH 16 530 BP V2A GFK 106 120 DIDH 16 690 BP V2A GFK 106 123 DIDH 16 1030 BP V2A GFK 106 115 4013364100213 1-1-6 488 g 1 Stk. 33,00 106 120 4013364092945 1-1-6 552 g 1 Stk. 36,05 106 123 4013364100220

Více

Návod k instalaci a údržbě Logasol SKS5.0. Montáž do střechy. Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Deskový kolektor pro solární tepelné systémy

Návod k instalaci a údržbě Logasol SKS5.0. Montáž do střechy. Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Deskový kolektor pro solární tepelné systémy Deskový kolektor pro solární tepelné systémy 67080448.00-.ST 6 70 8 69 (04/03) CZ Návod k instalaci a údržbě Logasol SKS5.0 Montáž do střechy Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah Vysvětlení

Více

EURO TRIC A Montáž na střechu

EURO TRIC A Montáž na střechu NÁVOD K MONTÁŽI EURO TRIC A Montáž na střechu Obr. 0: Montáž na střechu ve formátu na šířku a na výšku Obsah. Všeobecná bezpečnostní upozornění........ Montáž ve formátu na šířku........... 4 3. Montáž

Více

Návod k instalaci a údržbě. Deskový kolektor FKC-2 6720647803-00.1T. Montáž na plochou střechu nebo na fasádu 6 720 648 982 (2011/05) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Deskový kolektor FKC-2 6720647803-00.1T. Montáž na plochou střechu nebo na fasádu 6 720 648 982 (2011/05) CZ Návod k instalaci a údržbě Deskový kolektor FKC- 670647803-00.T Montáž na plochou střechu nebo na fasádu 6 70 648 98 (0/05) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly....................

Více

Obsah. Str. 2. MN DS1475/CZ/UPDATE / Id. č

Obsah. Str. 2. MN DS1475/CZ/UPDATE / Id. č Obsah 1. Použití, Technické údaje... str. 3 2. Konstrukce... str. 4 3. Varianty montáže podpůrné trubky s upevňovacími prvky... str. 6 3.1 Jednotlivé samostatné jímače... str. 6 3.2 Kombinace několika

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉMY A ZÁSOBNÍKY

SOLÁRNÍ SYSTÉMY A ZÁSOBNÍKY SOLÁRNÍ SYSTÉMY A ZÁSOBNÍKY CENÍK KATALOG 1 / 2016 Skupina výrobků 10 Vysoce výkonný plochý kolektor CS 150 F Obrázek Název Vysoce výkonný plochý kolektor CS 150 AF Speciální eloxované barvy (např. zlatá,

Více

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou Návod k instalaci AZ 186 7 719 001 067 (barva kovu) AZ 210 7 719 001 217 (barva červené střešní krytiny) Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou obr.1 Legenda k obr

Více

Montážní návod. Ploché kolektory Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Montáž na šikmou střechu. 6304 4497 04/2006 CZ Pro odbornou firmu

Montážní návod. Ploché kolektory Logasol SKN 3.0 / SKE 2.0 Montáž na šikmou střechu. 6304 4497 04/2006 CZ Pro odbornou firmu 60 97 0/006 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Ploché kolektory Logasol SKN.0 / SKE.0 Montáž na šikmou střechu 60965.0-.SD Před montáží pozorně pročtěte Obsah Všebecné informace.........................................

Více

2012/1. Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC. Popis a zvláštnosti. Ceny a provedení Logasol SKR. Změny vyhrazeny

2012/1. Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC. Popis a zvláštnosti. Ceny a provedení Logasol SKR. Změny vyhrazeny Vakuový trubicový kolektor Logasol SKR...CPC Popis a zvláštnosti Vysoce výkonný vakuový trubicový kolektor SKR...CPC Kolektory jsou vyráběny v Německu Vhodný pro montáž na šikmou a plochou střechu případně

Více

Logasol SKN3.0-s Pro svislou montáž 7747025 768 16.900,- Logasol SKN3.0-w Pro vodorovnou montáž 7747025 769 19.200,-

Logasol SKN3.0-s Pro svislou montáž 7747025 768 16.900,- Logasol SKN3.0-w Pro vodorovnou montáž 7747025 769 19.200,- Logasol SKN3.0 4.0 deskový kolektor Logasol SKN4.0-s Logasol SKN4.0-w Cena Kč (bez Cena DPH) v Kč Logasol SKN3.0-s Pro svislou montáž 7747025 768 16.900,- Logasol SKN3.0-s 4 Pro svislou montáž 8718530

Více

Hoval ploché kolektory WK250A a WK251A pro montáž na střechu nebo na volnou plochu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011

Hoval ploché kolektory WK250A a WK251A pro montáž na střechu nebo na volnou plochu. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 pro montáž na střechu nebo na volnou plochu Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval sluneční kolektor WK 250A / WK 251A Vysokoteplotní kolektor pro termická solární zařízení - instalace na střechu nebo na volnou

Více

Vedení vodiče HVI v prostředí s nebezpečím výbuchu. Překlad Publication No / UPDATE Id. No

Vedení vodiče HVI v prostředí s nebezpečím výbuchu. Překlad Publication No / UPDATE Id. No Vedení vodiče HVI v prostředí s nebezpečím výbuchu Překlad Publication No. 1501 / UPDATE 07.12 Id. No. 064265 U každého objektu obsahujícího zóny s výskytem výbušné atmosféry je potřeba přesně určit jejich

Více

Návod k instalaci a údržbě CKE1.0/CKN1.0/CKE2.0/CKN2.0

Návod k instalaci a údržbě CKE1.0/CKN1.0/CKE2.0/CKN2.0 Deskový kolektor pro solární tepelné systémy 6 70 800 47-00.ITL 6 70 808 650 (0/08) CZ Návod k instalaci a údržbě CKE.0/CKN.0/CKE.0/CKN.0 Montáž na plochou střechu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte.

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSACU COMFORT

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSACU COMFORT Návod k instalaci pro odborníka Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSACU COMFORT 6 70 6 899-00.O ZWSE 4-6 MFA... ZWSE 8-6 MFA... 6 70 66 769 (008/03) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny

Více

Návod k montáži k odtahu spalin pro

Návod k montáži k odtahu spalin pro Návod k montáži k odtahu spalin pro Plynový nástěnný kotel 6 70 6 6-00.O Logamax U5-0/4K Logamax U5-0/4 Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 70 64 94 CZ (0/008) OSW Obsah

Více

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22

EURO- Sluneční kolektory typ C20/C22 TECHNICKÁ INFORMACE EURO- Sluneční kolektory typ C/C22 Wagner & Co Vysoce průhledné bezpečnostní sklo nebo antireflexní bezp. sklo Pryžové těsnění EPDM s vulkanizačním spojením rohů Eloxovaný hliníkový

Více

Příloha k odvodu spalin

Příloha k odvodu spalin Příloha k odvodu spalin Plynový nástěnný kotel 6 70 6 988-00.O Logamax U0-/8T Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst. 6 70 6 97 (0/0) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny a vysvětlení

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Deskové kolektory 670680458-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Montáž na šikmou střechu Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 70 644 09 (0/00) CZ Obsah Obsah

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Deskový kolektor 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Montáž nad rovinou střechy Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 70 68 907 (0/05) CZ Obsah Obsah Vysvětlení

Více

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE MONTÁŽNÍ SADY MS KLIK - HÁKY VARIO NA ŠIKMÉ TAŠKOVÉ STŘECHY

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE MONTÁŽNÍ SADY MS KLIK - HÁKY VARIO NA ŠIKMÉ TAŠKOVÉ STŘECHY MONTÁŽNÍ INSTRUKCE MONTÁŽNÍ SADY MS KLIK - HÁKY VARIO NA ŠIKMÉ TAŠKOVÉ STŘECHY Pro HORIZONTÁLNÍ uchycení kolektorů typu SUN WING T,m Montážní návod se vztahuje na konstrukce pro - kolektorů TWI spol s

Více

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE MONTÁŽNÍ SADY MS KLIK - HÁKY VARIO NA ŠIKMÉ TAŠKOVÉ STŘECHY

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE MONTÁŽNÍ SADY MS KLIK - HÁKY VARIO NA ŠIKMÉ TAŠKOVÉ STŘECHY MONTÁŽNÍ INSTRUKCE MONTÁŽNÍ SADY MS KLIK - HÁKY VARIO NA ŠIKMÉ TAŠKOVÉ STŘECHY Pro VERTIKÁLNÍ uchycení kolektorů typu SUN WING T Montážní návod se vztahuje na konstrukce pro - kolektory TWI spol s ro Mnichov

Více

Zásuvný systém - montážní návod

Zásuvný systém - montážní návod Zásuvný systém montážní návod - rozšíření pro FS Varianta s 2-řadou výstavbou se zásuvnými profily pro rychlou montáž. OBSAH STRANA 1 Obecně 1 2 Nosník modulů - výstavba systému 2/3 3 Montáž nosníkového

Více

Návod k instalaci a obsluze pro odborníka. RS232-Gateway 6 720 812 323-00.1T 6 720 812 530 (2014/06) CZ

Návod k instalaci a obsluze pro odborníka. RS232-Gateway 6 720 812 323-00.1T 6 720 812 530 (2014/06) CZ Návod k instalaci a obsluze pro odborníka RS232-Gateway 6 720 812 530 (2014/06) CZ 6 720 812 323-00.1T Obsah Obsah 1 Použité symboly a bezpečnostní upozornění....... 2 1.1 Použité symboly...........................

Více

NÁVOD K OBSLUZE ZAHRADNÍHO SKLENÍKU D00253

NÁVOD K OBSLUZE ZAHRADNÍHO SKLENÍKU D00253 NÁVOD K OBSLUZE ZAHRADNÍHO SKLENÍKU D00253 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ: - před montáží skleníku si pečlivě přečtete tento návod - ujistěte se, že součástí balení jsou všechny díly, uvedené v tomto návodu - roztřiďte

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Akumulační zásobník 6 720 644 801-00.1T Logalux PS 200 EW PS 500 EW Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 648 339 (2010/08) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

Návod k montáži. Křížový deskový výměník tepla KGXD horizontální vestavěný. (velikost , 455, 515, 605 a 685)

Návod k montáži. Křížový deskový výměník tepla KGXD horizontální vestavěný. (velikost , 455, 515, 605 a 685) Návod k montáži Křížový deskový výměník tepla KGXD horizontální vestavěný (velikost 085-430, 455, 515, 605 a 685) Wolf Česká republika s.r.o.. Rybnická 92. 634 00 Brno. tel. +420 547 429 311. info@wolfcr.cz.

Více

Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru

Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru 45 55 65 75 85 max min max reset max min max Návod pro instalaci systému odtahu spalin Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru reset max max 6 720 63 50-00.O DAGAS

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Deskové kolektory 67068058-00.Av Logasol CKE.0-s / CKN.0-s / CKE.0-s / CKN.0-s Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst Montáž na šikmou střechu 6 70 80 8 (0/08) CZ Obsah

Více

Hoval ploché kolektory WK250A a WK251A pro montáž na střechu nebo na volnou plochu. Popis výrobku ČR

Hoval ploché kolektory WK250A a WK251A pro montáž na střechu nebo na volnou plochu. Popis výrobku ČR pro montáž na střechu nebo na volnou plochu Popis výrobku ČR 4. 5. 2009 Hoval sluneční kolektor WK 250A / WK 251A Vysokoteplotní kolektor pro termická solární zařízení - instalace na střechu nebo na volnou

Více

ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD

ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD Ekonomické řešení pro nové stavby i rekonstrukce Člen MONIER GROUP 1 ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD Alpská taška Classic Standard je charakteristická svým elegantním a symetrickým

Více

FSC AL, FSC 21 a FSC 24

FSC AL, FSC 21 a FSC 24 Návod k montáži termických kolektorů FSC 21-2013 AL, FSC 21 a FSC 24 pomocí montážních sad pro uchycení na šikmou střechu: Platný od 1.1.2011 - NS 10-1, NS 10-2, NS 10-3 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 2.

Více

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350 Přehled produktů 3.0 Příklady použití pro konzoly úhelníkové (vytvořené pomocí knihovny Sikla-CAD) 3.1 Konzoly úhelníkové WK 100/100,..., WK 200/200 s výztuhami 3.2 Konzoly úhelníkové WK 300/200,..., WK

Více

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché vedení kabelů a optimální umístění svítidel z hlediska osvětlovací

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Ploché kolektory Logasol SKN 2.0 Montáž na plochou střechu a fasádu

Ploché kolektory Logasol SKN 2.0 Montáž na plochou střechu a fasádu 6302 4393 0/2002 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Ploché kolektory Logasol SKN 2.0 Montáž na plochou střechu a fasádu Před montáží pečlivě pročtěte Úvodem K tomuto návodu Tento montážní návod obsahuje

Více

NADSTŘEŠNÍ SOLÁRNÍ KOLEKTORY BRAMAC - MONTÁŽNÍ NÁVOD BSK nadstřešní vertikální, horizontální Platí pro instalaci na území ČR

NADSTŘEŠNÍ SOLÁRNÍ KOLEKTORY BRAMAC - MONTÁŽNÍ NÁVOD BSK nadstřešní vertikální, horizontální Platí pro instalaci na území ČR NADSTŘEŠNÍ SOLÁRNÍ KOLEKTORY BRAMAC - MONTÁŽNÍ NÁVOD BSK nadstřešní vertikální, horizontální Platí pro instalaci na území ČR Člen MONIER GROUP Obsah Důležitá upozornění 3 Technická data 4 Tlaková ztráta

Více

Venkovní regály. Regálová zařízení odolná proti povětrnostním vlivům, se zastřešením

Venkovní regály. Regálová zařízení odolná proti povětrnostním vlivům, se zastřešením Venkovní regály Regálová zařízení odolná proti povětrnostním vlivům, se zastřešením 1 REGÁL PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ SL100 Flexibilní systém nosníků pro vysoké zatížení s výškou regálů do 12 m, vhodný pro ruční

Více

Venkovní clona. Veškeré technikcé změny vyhrazeny. Váš dodavatel v ČR Systra spol. s r.o. alto@systra.cz Tišnov 666 01 Na Zahrádkách 349:

Venkovní clona. Veškeré technikcé změny vyhrazeny. Váš dodavatel v ČR Systra spol. s r.o. alto@systra.cz Tišnov 666 01 Na Zahrádkách 349: Venkovní clona Veškeré technikcé změny vyhrazeny Váš dodavatel v ČR Systra spol. s r.o. alto@systra.cz Tišnov 666 01 Na Zahrádkách 349: LTO POPIS VÝROBKU Model č. 08-1425 základní pole Model č.08-1426

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE Návod k instalaci pro odborníka Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE 6 70 63 087-00.O ZSC 4-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... 6 70 63 33 CZ (0 4 / 0)

Více

UDĚLEJTE VÍCE S. Jednoruční stolařská svěrka Příslušenství: Podlahový nástroj PRŮVODCE VÝBĚREM PŘÍSLUŠENSTVÍ

UDĚLEJTE VÍCE S. Jednoruční stolařská svěrka Příslušenství: Podlahový nástroj PRŮVODCE VÝBĚREM PŘÍSLUŠENSTVÍ Příslušenství: Podlahový nástroj 1988934 PODLAHOVÝ NÁSTROJ 1. Sejměte měkké podložky z obou čelistí svěrky pro střední 2. Sejměte výkyvnou čelist ze svěrky pro střední 3. Nasouvejte nástavce podlahového

Více

Návod k instalaci pro odborníka. Vedení odtahu spalin. pro plynové závěsné kotle Ceraclass ZS 12-2 DH AE 6 720 608 559 CZ (2007.

Návod k instalaci pro odborníka. Vedení odtahu spalin. pro plynové závěsné kotle Ceraclass ZS 12-2 DH AE 6 720 608 559 CZ (2007. Návod k instalaci pro odborníka Vedení odtahu spalin pro plynové závěsné kotle Ceraclass ZS 12-2 DH AE 6 720 608 559 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní

Více

Návod na používaní střešního boxu MD19 CENTRÁLNÍ ZÁMEK

Návod na používaní střešního boxu MD19 CENTRÁLNÍ ZÁMEK CZ Návod na používaní střešního boxu MD19 CENTRÁLNÍ ZÁMEK Vážení zákazníci, jsme velmi rádi, že jste se rozhodli pro koupi našeho střešního boxu a přejeme Vám, abyste měli užitek a radost z jeho užívání.

Více

Návod k instalaci a údržbě Logasol SKR10 CPC, SKR5. Montáž nad rovinou střechy. Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte.

Návod k instalaci a údržbě Logasol SKR10 CPC, SKR5. Montáž nad rovinou střechy. Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Vakuový trubicový kolektor pro solární termické systémy 6 70 87 75(05/06)CZ Návod k instalaci a údržbě Logasol SKR0 CPC, SKR5 Montáž nad rovinou střechy Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Rádce Střešní plechy

Rádce Střešní plechy Rádce Střešní plechy 1 Okrajový plech bez vodní drážky postranní ukončení šikmých a plochých střech s použitím asfaltových šindelů vzdálenost okapnice/zeď min. 20 mm připevnění těsnícími šrouby A2/A2 Pomocí

Více

Montážní návod. Speciální sada šroubení pro ploché kolektory SKS s hadicemi z ušlechtilé oceli. 6302 0473 11/2000 CZ Pro odbornou firmu

Montážní návod. Speciální sada šroubení pro ploché kolektory SKS s hadicemi z ušlechtilé oceli. 6302 0473 11/2000 CZ Pro odbornou firmu 60 07 11/000 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Speciální sada šroubení pro ploché kolektory SKS s hadicemi z ušlechtilé oceli Před montáží pečlivě pročtěte! Tiráž Technické změny vyhrazeny! Z důvodu

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Secupoint Varianta A. Bezpečnostní systém pro ploché střechy podle EN 795 MONTÁŽNÍ NÁVOD VARIANTA A

Secupoint Varianta A. Bezpečnostní systém pro ploché střechy podle EN 795 MONTÁŽNÍ NÁVOD VARIANTA A Secupoint Varianta A ŠROUB DO BETONU d=9mm BET / ŽELBET KCE MIN 130 MIN 85 ŠROUB DO BETONU d=9mm BET / ŽELBET KCE střešní konstrukce Dodržujte stavební předpisy Na nebo pro upevnění zátěže Je dovoleno

Více

CONNECTING TO ENERGY. Solar Mounting Systems. www.sunfixings.com FRAME TEGRA TEGRA TEGRA PARK WALL TUNING TEGRA TEGRA TEGRA MAGE GROUP

CONNECTING TO ENERGY. Solar Mounting Systems. www.sunfixings.com FRAME TEGRA TEGRA TEGRA PARK WALL TUNING TEGRA TEGRA TEGRA MAGE GROUP CONNECTING TO ENERGY Solar Mounting Systems www.sunfixings.com ON WALL IN PARK FRAME TUNING MAGE GROUP SYSTÉMY PRO MONTÁŽ NA STŘECHU PRO STŘECHY Z VLNITÉHO PLECHU SADA SOLÁRNÍ KONZOLY R-G01 Pro střechy

Více

Keramické tašky Bramac - přehled barev

Keramické tašky Bramac - přehled barev Keramické tašky Bramac - přehled barev GRANÁT 11 posuvná taška ENGOBA ENGOBA ENGOBA GLAZURA režná tmavočervená GRANÁT 13 posuvná taška ENGOBA ENGOBA GLAZURA GLAZURA GLAZURA GL. TOP LINE režná červenohnědá

Více

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory

1 Mega Sunshine. Ceník 2015. Kolektory 1 Mega Sunshine Ceník 2015 Kolektory 2 Mega Sunshine Obsah Solární vakuové heatpipe kolektory... 4 Technické informace Westech WT-B 58:... 4 Vakuové trubice Heatpipe... 5 Kotvící prvky pro vakuové trubicové

Více

Kování pro posuvné dveře

Kování pro posuvné dveře Kování pro posuvné dveře Top Line 1200/ 1210/1230 Systém posuvných dveří Top Line 1200, Top Line 1210, Top Line 1230 umožňuje např. rozčlenit místnost nebo uzavřít šatnu, pracovnu, domácí kancelář atd.

Více

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE MONTÁŽNÍ SADY MS KLIK - ŠROUBY NA ŠIKMÉ PLECHOVÉ STŘECHY

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE MONTÁŽNÍ SADY MS KLIK - ŠROUBY NA ŠIKMÉ PLECHOVÉ STŘECHY MONTÁŽNÍ INSTRUKCE MONTÁŽNÍ SADY MS KLIK - ŠROUBY NA ŠIKMÉ PLECHOVÉ STŘECHY Pro HORIZONTÁLNÍ uchycení kolektorů typu SUN WING T,m Montážní návod se vztahuje na konstrukce pro - kolektorů TWI spol s ro

Více

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE MONTÁŽNÍ SADY MS KLIK - ŠROUBY NA ŠIKMÉ PLECHOVÉ STŘECHY

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE MONTÁŽNÍ SADY MS KLIK - ŠROUBY NA ŠIKMÉ PLECHOVÉ STŘECHY MONTÁŽNÍ INSTRUKCE MONTÁŽNÍ SADY MS KLIK - ŠROUBY NA ŠIKMÉ PLECHOVÉ STŘECHY Pro VERTIKÁLNÍ uchycení kolektorů typu SUN WING T Montážní návod se vztahuje na konstrukce pro - kolektory TWI spol s ro Mnichov

Více

/2006 CS Pro odbornou firmu. Montážní návod. Ploché kolektory Logasol SKS 4.0 Montáž na šikmou střechu. Před montáží pozorně pročtěte

/2006 CS Pro odbornou firmu. Montážní návod. Ploché kolektory Logasol SKS 4.0 Montáž na šikmou střechu. Před montáží pozorně pročtěte 60 85 0/006 CS Pro odbornou firmu Montážní návod Ploché kolektory Logasol SKS.0 Montáž na šikmou střechu 60966.0-.SD Před montáží pozorně pročtěte Obsah Obecné informace...........................................

Více

Simotec. 13.i

Simotec. 13.i Přehled produktů: Framo 80 13.0 Přehled produktů: Framo 80 13.1 Přehled produktů: Nosný systém 100/120 13.2 Přehled produktů: Uložení trubek 13.3 Framo 80: Profil a šroub 13.4 Framo 80: Konzola a držák

Více

fischer Solar-fix Jednoduše, rychle, bezpečně! Montážní systém pro fotovoltaické panely a solární kolektory

fischer Solar-fix Jednoduše, rychle, bezpečně! Montážní systém pro fotovoltaické panely a solární kolektory fischer Solar-fix Jednoduše, rychle, bezpečně! Montážní systém pro fotovoltaické panely a solární kolektory fischer Solar-fix Montážní systém s předmontovanými částmi Rychlý, jednoduchý, bezpečný Předmontované

Více

Montážní návod. www.thermomax.cz

Montážní návod. www.thermomax.cz Montážní návod www.thermomax.cz Thermomax - montážní návod OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny..................................................... 1 2. Dimenzovaní solárních systémů Thermomax............................

Více

Solární program. www.k2l.cz. Tel.: 323 660 051-2. Fax: 323 660 053. mail: k2l.cz@k2l.cz. Program komponentů pro instalaci panelů pro šikmé střechy

Solární program. www.k2l.cz. Tel.: 323 660 051-2. Fax: 323 660 053. mail: k2l.cz@k2l.cz. Program komponentů pro instalaci panelů pro šikmé střechy Solární program Program komponentů pro instalaci panelů pro šikmé střechy Tel.: 323 660 051-2 Fax: 323 660 053 mail: k2l.cz@k2l.cz www.k2l.cz Průvodce instalací střešního solárního panelu Střešní háky

Více

Návod k instalaci a údržbě. Deskový kolektor FKC-2 6720647804-00.1T. Montáž do šikmé střechy 6 720 648 981 (2011/05) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Deskový kolektor FKC-2 6720647804-00.1T. Montáž do šikmé střechy 6 720 648 981 (2011/05) CZ Návod k instalaci a údržbě Deskový kolektor FKC- 670647804-00.T Montáž do šikmé střechy 6 70 648 98 (0/05) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny.... Použité symboly.....................

Více

Uchycení obrobku pro sklokeramické polotovary vč. skladovací kolejnice. _Návod k použití

Uchycení obrobku pro sklokeramické polotovary vč. skladovací kolejnice. _Návod k použití Uchycení obrobku pro sklokeramické polotovary vč. skladovací kolejnice _Návod k použití OBSAH weiß nichtcs Obsah 1 Vysvětlení symbolů CS 1 Vysvětlení symbolů.................. 2 2 Vhodný personál....................

Více

Návod k instalaci a údržbě. Kombinovaný zásobník 6 720 644 811-00.1T KNW 600 EW/2 KNW 830 EW/2 KNW 1000 EW/2 KNW 1450 EW/2 6 720 808 395 (2015/11) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Kombinovaný zásobník 6 720 644 811-00.1T KNW 600 EW/2 KNW 830 EW/2 KNW 1000 EW/2 KNW 1450 EW/2 6 720 808 395 (2015/11) CZ Návod k instalaci a údržbě Kombinovaný zásobník 6 720 644 811-00.1T KNW 600 EW/2 KNW 830 EW/2 KNW 1000 EW/2 KNW 1450 EW/2 6 720 808 395 (2015/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny...............

Více

Návod konstrukce Sol-Tub K pro montáž kolektorů FSC 21 H na rovnou střechu s použitím PVC vaničky

Návod konstrukce Sol-Tub K pro montáž kolektorů FSC 21 H na rovnou střechu s použitím PVC vaničky Návod konstrukce Sol-Tub K pro montáž kolektorů FSC 21 H na rovnou střechu s použitím PVC vaničky OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 3. DÍLY KONSTRUKCE A KOMPONENTY 4. PRACOVNÍ POSTUP

Více

Montážní návod. Solární kolektor FKA 240/ 270. Montáž na střechu

Montážní návod. Solární kolektor FKA 240/ 270. Montáž na střechu Montážní návod Solární kolektor FKA 240/ 270 1 Obsah 2 Informace a poznámky 3 Rozměry kolektorového pole 4 Vertikální a horizontální řez kolektorovým polem 5 Podstavná konzole/ betonový podstavec 6 Podlahová

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

Návod k montáži pro odborníky. Kaskádová jednotka. CerapurMaxx TD ZBR -65 ZBR (2010/08) CZ

Návod k montáži pro odborníky. Kaskádová jednotka. CerapurMaxx TD ZBR -65 ZBR (2010/08) CZ Návod k montáži pro odborníky Kaskádová jednotka CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 106 (2010/08) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 3 1.1 Použité symboly

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

8 738 700 843 0/ 8 738 700 844 0

8 738 700 843 0/ 8 738 700 844 0 Návod k montáži Sada k transformaci plynu 8 738 700 843 0/ 8 738 700 844 0 1 3 2 4 6720648579-00.1V 1 Injektor 2 ezpečnostní známka 3 O kroužek 4 Těsnění CZ [de] [en] Installation nur durch einen zugelassenen

Více

Montážní návod dutinkové desky

Montážní návod dutinkové desky Montážní návod dutinkové desky Příprava konstrukce Před pokládkou dutinkových desek doporučujeme připravit nosnou dřevěnou konstrukci. Krokve musí být kvůli montáži široké min. 60 mm (doporučujeme 80 mm).

Více

Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi

Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi Popis/Konstrukční mezní hodnoty/rozměry Visuté vnější žaluzie Montáž clon na vodicích lištách, resp. mezi nimi Visuté vnější žaluzie ve dvou variantách Při montáži clon mezi vodicími lištami se jednotlivé

Více

Pevné body. 7.i

Pevné body. 7.i Přehled produktů 7.0 Jednoduché uspořádání - základy 7.1 Uzlové uspořádání (návrh a rozsah dodávky) 7.2 Pevné body s akustickou izolací 7.3 Postup při návrhu uzlových konstrukcí pevného bodu 7.4 Statické

Více

M Videostěna pro veřejné použití HD

M Videostěna pro veřejné použití HD M Videostěna pro veřejné použití HD Videostěna se systémem rychlého uchycení NÁVOD K OBSLUZE A POUŽITÍ Varování Správné a bezpečné použití Tento návod k obsluze obsahuje instrukce a nákresy pro správné

Více

Nástěnný plynový kondenzační kotel

Nástěnný plynový kondenzační kotel Pokyny pro instalaci odtahu spalin Nástěnný plynový kondenzační kotel 6 720 612 662-00.2O KZ 14 R KZ 22 R KZ 24 C 6 720 617 365 (2008/12) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů... 3

Více

Návod na používání střešního boxu MD15 STANDARDNÍ ZÁMEK

Návod na používání střešního boxu MD15 STANDARDNÍ ZÁMEK CZ Návod na používání střešního boxu MD15 STANDARDNÍ ZÁMEK Vážení zákazníci, jsme velmi rádi, že jste se rozhodli pro koupi našeho střešního boxu a přejeme Vám, abyste měli užitek a radost z jeho užívání.

Více