Silniční stavby 2 Přednáška č. 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Silniční stavby 2 Přednáška č. 4"

Transkript

1 Asfaltové směsi 1/2 Silniční stavby 2 Přednáška č. 4

2 Složení směsi Rozdělení směsí Návrh směsí Názvosloví směsí Použití směsí Zkoušení směsí Výroba Doprava Pokládka Kontrola Obsah přednášky

3 kamenivo asfaltové pojivo vzduchové mezery Tuhost Odolnost proti trvalým deformacím Životnost Odolnost proti vodě Povrchové vlastnosti Nízkoteplotní vlastnosti Složení asfaltových směsí

4 ZHUTNITELNOST - ovlivňuje budoucí vlastnosti vrstvy - tvar zrn - plynulá čára zrnitosti kameniva - obsah asfaltového pojiva Špatná zhutnitelnost může vést k nedosažení požadované míry zhutnění, nadměrné mezerovitosti a dřívějšímu výskytu poruch. Obecné požadavky na směsi 4

5 SEGREGACE ZRN - hrubozrnnější směsi při nevhodně zvolené čáře zrnitosti - oddělení hrubší frakce od jemné - shluky hrubých zrn bez přítomnosti asfaltové malty - malá soudržnost - u obrusných vrstev ztráta materiálu Obecné požadavky na směsi 5

6 ODOLNOST PROTI TRVALÝM DEFORMACÍM - schopnost asfaltové směsi odolávat vůči účinkům vnějších sil při vysoké teplotě a pomalém nebo statickém zatížení - vysoká pevnost ve smyku (používání drceného kameniva, tvrdých nemodifikovaných pojiv, modifikovaných pojiv) - směsi se zbytkovou mezerovitostí menší jak 2 % jsou náchylné k tvorbě deformací (asfaltové pojivo má 20x větší teplotní roztažnost než kamenivo) Obecné požadavky na směsi 6

7 RELAXACE A TVORBA TRHLIN - znamená odbourání napětí a souvisí s elasticko-viskózním chováním asfaltového pojiva. Asfaltové pojivo je - schopno postupně odbourávat vzniklá napětí viskózním přetvářením. Obecné požadavky na směsi 7

8 TRVANLIVOST Trvanlivost asfaltové směsi je dána její dlouhodobou odolností proti účinku klimatických vlivů: - vody, - mrazu, - slunečního záření - vždy v kombinaci s účinky dopravy. ODOLNOST PROTI STÁRNUTÍ OPOTŘEBENÍ POVRCHU Obecné požadavky na směsi 8

9 TRVANLIVOST: ODOLNOST PROTI STÁRNUTÍ Velký vliv má mezerovitost: - vliv srážkové vody (obrus, ložná vrstva) VYSOKÁ MEZEROVITOST: oxidativní stárnutí, průnik vody, nečistot Vm propustnost < 3% Nepropustná 3 % - 5 % Prakticky vodotěsná 5 % - 8 % Mírně propustná > 8 % Propustná Obecné požadavky na směsi 9

10 TRVANLIVOST: OPOTŘEBENÍ POVRCHU proces, kterému nelze zabránit urychlován dopravním zatížením přilnavost asfaltového pojiva ke kamenivu odolnost vůči účinkům vody asfaltové směsi Obecné požadavky na směsi 1 0

11 DRSNOST A PROTISMYKOVÉ VLASTNOSTI MIKROTEXTURA: dána vlastností kameniva, MAKROTEXTURA přilnavost asfaltového pojiva ke kamenivu odolnost vůči účinkům vody asfaltové směsi Obecné požadavky na směsi 1 1

12 ROVINATOST POVRCHU - důležitá pro dobrý jízdní komfort, - pro bezpečné odvádění vody - bezpečnost provozu. Rovinatost povrchu závisí - na kvalitě pokládky, - na správném poměru tloušťky vrstvy a maximální velikosti zrna. Obecné požadavky na směsi 1 2

13 PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI - obrusné vrstvy z asfaltových směsí všeobecně příznivěji než ostatní používané materiály pro tyto vrstvy vozovek - díky dobré makrotextuře a viskoelastickým vlastnostem asfaltu - asfaltové směsi s přerušenou čárou zrnitosti, - asfaltový koberec drenážního, - asfaltový koberec mastixový. Obecné požadavky na směsi 1 3

14 Teoretický návrh asfaltové směsi (složení směsi kameniva, teoretické množství pojiva) Výroba zkušebních těles (-0.5 %, -0.3 %, 0 %, %, %) hutněné směsi Lité asfalty číslo tvrdosti Stanovení mezerovitosti Výběr optimálního množství přidávaného pojiva Empirické a funkční zkoušky NÁVRH ASFALTOVÉ SMĚSI

15 KRYTOVÉ VRSTVY Horní Dolní Podkladní krytová vrstvy vrstva V Podklad Přenos kontaktu zatížení pro PODKLADNÍ s obrusnou kolem z krytových vrstvu vrstev VRSTVY do podloží Odolává Přenos (nosná funkce) zatížení klimatickým do podkladních podmínkám vrstev Zimní Odolnost údržba proti trvalým deformacím Povrchové Trend: Požadavek tuhé vlastnosti na vrstvy, životnost, vyšší pevnost teploty v létě, tahu nízké za Drenážní v ohybu, zimě pevnost schopnost ve smyku Rovnost Mezerovitost: Trend: tuhé vrstvy, 3 %-8 vyšší % teploty v létě, nízké Hlučnost Tloušťka: v zimě 50 mm 90 mm Trend: Mezerovitost: snižovat 3 tloušťky %-9% Mezerovitost: Tloušťka: 50 mm 2 % 100-6% mm Tloušťka: 20 mm 50 mm pro AGA Letiště s.r.o. Konstrukce netuhé vozovky

16 ČSN EN Asfaltové směsi Specifikace pro materiály Část 1: Asfaltový beton ČSN EN Asfaltové směsi Specifikace pro materiály Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy ČSN EN Asfaltové směsi Specifikace pro materiály Část 3: Velmi měkká asfaltová směs ČSN EN Asfaltové směsi Specifikace pro materiály Část 4: Asfaltová směs hutněná za horka (HRA) ČSN EN Asfaltové směsi Specifikace pro materiály Část 5: Asfaltový koberec mastixový ČSN EN Asfaltové směsi Specifikace pro materiály Část 6: Litý asfalt ČSN EN Asfaltové směsi Specifikace pro materiály Část 7: Asfaltový koberec drenážní ČSN EN Asfaltové směsi Specifikace pro materiály Část 8: R-materiál TG 3 výrobkové normy

17 ČSN EN : Asfaltové směsi Specifikace pro materiály Část 20: Zkoušky typu ČSN EN : Asfaltové směsi Specifikace pro materiály část 21: Řízení výroby u výrobce TG 4 normy pro kvalitu

18 ČSN Zkoušení silničních asfaltových směsí ČSN Stavba vozovek Vrstvy z hutněných asfaltových směsí Část 1: Provádění a kontrola shody ČSN Stavba vozovek Vrstvy z litého asfaltu Část 1: Provádění a kontrola shody Zbytkové normy

19 AC označení asfaltového betonu (vychází z anglického názvu pro asfaltový beton = Asphalt Concrete) Označení asfaltového betonu podle použití v konstrukčních vrstvách vozovek: - ACO = AC surf asfaltový beton pro obrusné vrstvy D - ACL = AC bin asfaltový beton pro ložní vrstvy B - ACP = AC base asfaltový beton pro podkladní vrstvy T ČSN EN : Asfaltový beton - Názvosloví

20 Označení asfaltového betonu podle nejhrubší použité frakce kameniva: ACO D Číslo D představuje velikost oka horního síta nejhrubší použité frakce kameniva (tzv. nominálního síta) pro daný druh asfaltové směsi. ČSN EN : Asfaltový beton - Názvosloví

21 Označení asfaltového betonu podle kvalitativních požadavků: ACL D S; ACL D +; ACL D, ACL D CH - S směsi se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací, nahrazující směsi podle předpisu TP směsi nahrazující kvalitativní třídu směsí I podle ČSN ; - Bez označení směsi nahrazující kvalitativní třídu směsí II a III podle ČSN CH směsi pro nemotoristické komunikace a chodníkové úpravy ČSN EN : Asfaltový beton - Názvosloví

22 Označení asfaltového betonu se doplňuje: - o druh použitého pojiva: - ACL D S pojivo; ACL D + pojivo; ACL D pojivo PŘÍKLAD: ACL 16 S PMB 10/40-65 ČSN EN : Asfaltový beton - Názvosloví

23 v technické dokumentaci se doplňuje uvedením tloušťky vrstvy v milimetrech a označením odpovídající normy. - PŘÍKLAD Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu vozovky s velikostí maximálního zrna 11 mm třídy dopravního zatížení např. III a silničním asfaltem 50/70, tloušťka vrstvy 40 mm, podle ČSN EN : ACO /70; 40 mm; ČSN EN :2008 ČSN EN : Asfaltový beton - Názvosloví

24 AC Obrusné, ložní, podkladní vrstvy Všechny TDZ D = 5, 8, 11, 16, 22, 32 Všechny typy asfaltových pojiv Relativně jednoduché na vyskládání směsi kameniva Plynulá čára zrnitosti Do AC začleněno OK Asfaltový beton

25

26 Označení asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy podle čáry zrnitosti: - BBTM D A; BBTM D B; BBTM D C - Symbol pro rozlišení je doplněn za označením D nominálního síta: A směsi s vyšším obsahem drobného kameniva a jemných částic B směsi s nižším obsahem drobného kameniva a jemných částic C směsi s vyšším obsahem drobného kameniva a nejvyšším obsahem jemných částic ČSN EN : Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy - Názvosloví

27 Označení asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy podle kvalitativních požadavků: - Symbol pro rozlišení je doplněn za označením čáry zrnitosti: S směsi se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací ve spolupůsobení s ložní vrstvou podle dříve platných TP směsi podle předchozí ČSN Bez označení směsi pro TDZ IV až VI podle předchozí ČSN BBTM D A S; BBTM D A +; BBTM D A ČSN EN : Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy - Názvosloví

28 Označení asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy se doplňuje: - o druh použitého pojiva BBTM D A S pojivo; BBTM D A + pojivo; BBTM D A pojivo PŘÍKLAD Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy s velikostí maximálního zrna 11 mm třídy C pro obrusnou vrstvu vozovky třídy dopravního zatížení např. IV a silničním asfaltem 50/70. BBTM 11 C + 50/70 ČSN EN : Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy - Názvosloví

29 technické dokumentaci se doplňuje uvedením tloušťky vrstvy v milimetrech a označením odpovídající normy. - PŘÍKLAD Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy s velikostí maximálního zrna 8 mm třídy B třídy dopravního zatížení např. IV, tloušťka vrstvy 25 mm, navržený podle ČSN EN :2007. BBTM 8 B 50/70; 25 mm; ČSN EN :2008 ČSN EN : Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy - Názvosloví

30 Obrusná vrstva Tloušťka 20 mm 30 mm Čára zrnitosti kameniva navržena tak, že vzniká otevřená struktura BBTM asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy

31 Zhutnitelnost - při nedostatečném zhutnění dochází k dřívějšímu výskytu poruch obrusné vrstvy Odolnost proti stárnutí - při větší mezerovitosti dochází k působení vnikající povrchové vody, čímž je zapříþiněno narušení spojení pojiva s kamenivem. Dochází k rychlejšímu stárnutí asfaltu. Protismykové vlastnosti vytvořením vhodné mikrotextury a makrotextury lze zajistit vhodné protismykové vlastnosti Protihlukové vlastnosti hlučnost je nižší než u běžných AC, kde se udává hodnota < 76 db (A). Snížení hluku o 3 db odpovídá snížení dopravy zhruba o polovinu. Ekonomické hledisko - umožňuje efektivní, rychlé a levné zhotovení obrusné vrstvy při dodržení všech kvalitativních požadavků BBTM užitné vlastnosti

32 Pro všechny TDZ Modifikovaná a nemodifkovaná asfaltová pojiva R - materiál 0% Mezerovitost 3 % - 15 % Obsah pojiva od 4,8 % ITSR BBTM - charakteristika

33 Označení asfaltového koberce mastixového - SMA označení asfaltového koberce mastixového (vychází z anglického názvu pro asfaltový koberec mastixový = Stone Mastic Asphalt) Označení asfaltového koberce mastixového podle nejhrubší použité frakce kameniva - SMA D - Číslo D představuje velikost oka horního síta nejhrubší frakce použitého kameniva (tzv. nominálního síta) pro daný druh asfaltové směsi. ČSN EN : Asfaltový koberec mastixový - Názvosloví

34 Označení asfaltového koberce mastixového podle kvalitativních požadavků: - Symbol pro rozlišení je doplněn za označením D nominálního síta: S směsi se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací, nahrazující směsi podle zvláštního + směsi nahrazující kvalitativní třídu směsí I podle ČSN Bez označení směsi nahrazující kvalitativní třídu směsí II podle ČSN SMA D S; SMA D + ; SMA D ČSN EN : Asfaltový koberec mastixový - Názvosloví

35 Označení asfaltového koberce mastixového se doplňuje: o druh použitého pojiva. SMA D S pojivo; SMA D + pojivo; SMA D pojivo PŘÍKLAD Asfaltový koberec mastixový s velikostí maximálního zrna 11 mm pro obrusnou vrstvu vozovky třídy dopravního zatížení např. I se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací a modifikovaným asfaltem 25/ SMA 11 S PMB 25/55-55 v technické dokumentaci se doplňuje uvedením tloušťky vrstvy v milimetrech a označením odpovídající normy. PŘÍKLAD Asfaltový koberec mastixový s velikostí maximálního zrna 8 mm třídy dopravního zatížení např. III a silničním asfaltem 50/70, tloušťka vrstvy 40 mm, podle ČSN EN :2007. SMA /70; 40 mm; ČSN EN : 2008 ČSN EN : Asfaltový koberec mastixový - Názvosloví

36 Obrusná vrstva Pro zatížené komunikace a plochy Vyvinuta v 70. letech v Německu Přerušená čára zrnitosti Vysoký obsah hrubého kameniva (zrno zrno) Použití nosiče pojiva Základní charakteristiky: vysoká odolnost proti tvorbě trvalých deformací, odolnost proti tvorbě mrazových trhlin, příznivá makrotextura a s ní související útlum hluku z dopravy, pomalý proces stárnutí, dobrá přilnavost k podkladu. SMA asfaltový koberec mastixový

37 Tloušťka 15 mm 60 mm velikost zrna od 4 mm do 16 mm Mezerovitost od 2 % do 4,5 % Minimální obsah pojiva 5,8 % Modifikovaná a nemodifikovaná pojiva Jen drcené kamenivo Nosič pojiva Koleje, stékavost SMA asfaltový koberec mastixový

38 Označení litého asfaltu: - MA všeobecné označení litého asfaltu (vychází z anglického názvu pro litý asfalt = Mastic Asphalt) Označení litého asfaltu podle nejhrubší použité frakce kameniva: - MA D - Číslo D představuje velikost oka horního síta nejhrubší frakce použitého kameniva (tzv. nominálního síta) pro daný druh asfaltové směsi ČSN EN : Litý asfalt - Názvosloví

39 Označení litého asfaltu: - MA všeobecné označení litého asfaltu (vychází z anglického názvu pro litý asfalt = Mastic Asphalt) Označení litého asfaltu podle nejhrubší použité frakce kameniva: - MA D Označení litého asfaltu podle kvalitativních požadavků : Symbol pro rozlišení je doplněn za označením D nominálního síta: pro určení kvalitativních požadavků jsou zavedeny jakostní třídy I, II, III, IV, V. ČSN EN : Litý asfalt - Názvosloví

40 PŘÍKLAD 1 Litý asfalt se zrnitostí do 16 mm pro dálnici s dopravním zatížením S MA 16 I Označení litého asfaltu v technické dokumentaci se doplňuje uvedením tloušťky vrstvy v milimetrech a označením odpovídající normy. PŘÍKLAD 2 Označení litého asfaltu na dodacím listu Litý asfalt pro ochrannou vrstvu izolace na mostě se zrnitostí do 11 mm a s asfaltem gradace 20/30. MA 11 IV 20/30 PŘÍKLAD 3 Označení litého asfaltu v technické dokumentaci Litý asfalt pro ochrannou vrstvu izolace na mostě se zrnitostí do 11 mm, tlouštka vrstvy 35 mm, podle ČSN EN :2007. MA 11 IV; 35 mm; ČSN EN :2007 ČSN EN : Litý asfalt - Názvosloví

41 směs kameniva a asfaltového pojiva, popřípadě dalších přísad. obsah asfaltového pojiva vyšší, kamenivo nevytváří kostru směsi, ale je pouze kamenivem výplňovým (nedochází k tření jednotlivých zrn), zrna plavou v asfaltu. směs z litého asfaltu neobsahuje vzduchové mezery. obrusné vrstvy silnic a dálnic, chodníků, dopravních a skladovacích ploch do ochranné vrstvy izolace mostních objektů. Litý asfalt

42 Označení asfaltového koberce drenážního PA všeobecné označení asfaltového koberce drenážního (vychází z anglického názvu pro asfaltový koberec drenážní = Porous Asphalt ) Označení asfaltového koberce drenážního podle nejhrubší použité frakce kameniva PA D ČSN EN : Asfaltový koberec drenážní - Názvosloví

43 Označení asfaltového koberce drenážního se doplňuje o druh použitého pojiva PA D pojivo PŘÍKLAD Asfaltový koberec drenážní s velikostí maximálního zrna 11 mm a modifikovaným asfaltem PMB 45/ PA 11 PMB 45/80-50 Označení asfaltového koberce drenážního v technické dokumentaci se doplňuje uvedením tloušťky vrstvy v milimetrech a označením odpovídající normy. PŘÍKLAD 1 Asfaltový koberec drenážní s velikostí maximálního zrna 8 mm a silničním asfaltem 50/70, tloušťka vrstvy 40 mm, podle ČSN EN :2007. PA 8 50/70; 35 mm; ČSN EN :2008 ČSN EN : Asfaltový koberec drenážní - Názvosloví

44 Obrusná vrstva Vysoký podíl vzájemně propojených mezer a dutin vysokým obsah stejnozrnného kameniva úzké frakce Drenážní schopnost (zvyšuje bezpečnost provozu odstraněním aquaplaningu a rozstřikování vodní clony za jedoucími vozidly) Zvuk pohlcující vrstva Vysoký podíl mezer rychlejší stárnutí Koheze směsi je zajištěna téměř výhradně pojivem odolnost proti trvalým deformacím je výsledkem styku a vzájemného tření mezi zrny kameniva PA drenážní koberec

45 Klíčovou roli u kameniva hraje tvar zrn Styk zrn kameniva nesmí být příčinou porušení již při hutnění směsi nebo předčasného opotřebení vlivem dopravy Musí být zajištěna výborná a trvalá přilnavost asfaltu ke kamenivu. PA drenážní koberec

46 Zanášení a ucpávání mezer Snížení mezerovitosti, snížení propustnosti a akustických schopností Rizika v zimních obdobích Vyšší spotřeba solí PA údržba a životnost

47 Jízda na PA představuje pro řidiče vysoký jízdní komfort. odstraňuje riziko aquaplaningu a zlepšuje viditelnost ve dne i v noci. snižování hlučnosti ve srovnání s uzavřenými povrchy AC a SMA. Prosazování opatření k ochraně proti hluku v EU vede k vývoji dvouvrstvých drenážních koberců druhé a třetí generace, které snižují hluk o 6 10 db. Úseky s povrchem PA je nutno pečlivě vybírat a po zhotovení pravidelně udržovat čištěním speciálními mechanismy (proplachováním tlakovou vodou a vysáváním nečistot) Návrh směsi vychází z empirických požadavků. S používáním PA v ČR jsou minimální zkušenosti. PA - závěry

48 AKO označení pro asfaltový koberec otevřený Označení asfaltového betonu podle nejhrubší použité frakce kameniva : - AKO 16 = AKOH - AKO 11 = AKOS - AKO 8 = AKOJ AKOVH již není definován ČSN Příloha B: Asfaltový koberec otevřený

49 POUŽITÍ VRSTVY Obrusná vrstva Ložná vrstva Podkladní vrstva V VI I Sportovní plochy Plochy s dopravou 13 %-24% mezerovitost AKO asfaltový koberec otevřený

50 Firemní technologie SMA LA LOA PMA PROTIHLUKOVÉ ÚPRAVY

51 VMT označení pro směs s vysokým modulem tuhosti Označení směsi s vysokým modulem tuhosti podle nejhrubší použité frakce kameniva : - VMT 16 - VMT 22 V dříve platných VMT byly směsi označovány: VMT A I 0-16, VMT A I 0-22, VMT A II 0-16, VMT A II 0-22 VMT B I 0-16, VMT B I 0-22, VMT B II 0-16, VMT B II 0-22 TP 151: Směsi s vysokým modulem tuhosti

52 Ložní a podkladní vrstvy s vysokým dopravním zatížením minimalizace vzniku nadměrných trvalých deformací ve formě vyjetých kolejí a jiných poruch podobného typu, vysoká odolnost proti únavě i proti působení vody a tím zajistit i jejich vysokou životnost, snížit tloušťky vozovky ve srovnání s klasickými typy úprav či zvýšit provozní výkonnost vozovky. VMT

53 0/16 L: mm P: mm 0/22 L: mm P: mm silniční asfalt 20/30, 30/45, 35/50 modifikované asfalty PMB 10/40-60,-65, PMB 25/55-55, -60, -65, multigrádové silniční asfalty MG 20/30 a MG 35/50 tvrdé silniční asfalty TSA 15/25 (TSA 20/30) VMT

54 Recyklát pro ložní vrstvy 25 %, v případě použití modifikovaných pojiv 15% pro podkladní vrstvy 30 % VMT

10/23/2011. Složení směsi Rozdělení směsí Návrh směsí Názvosloví směsí Použití směsí Zkoušení směsí Výroba Doprava Pokládka Kontrola

10/23/2011. Složení směsi Rozdělení směsí Návrh směsí Názvosloví směsí Použití směsí Zkoušení směsí Výroba Doprava Pokládka Kontrola Asfaltové směsi 1/2 Silniční stavby 2 Přednáška č. 4 Složení směsi Rozdělení směsí Návrh směsí Názvosloví směsí Použití směsí Zkoušení směsí Výroba Doprava Pokládka Kontrola Obsah přednášky kamenivo asfaltové

Více

KAMEN E IV I O V Silnič ni ní č s t s avby av by 2

KAMEN E IV I O V Silnič ni ní č s t s avby av by 2 KAMENIVO Silniční stavby 2 POUŽITÍ KAMENIVA betony asfaltovými pojivy stmelené materiály hydraulicky stmelené asfaltovými pojivy stmelené materiály nestmelené materiály TERMINOLOGIE kamenivo směs zrn různé

Více

Konstrukce místních komunikací, Silniční stavby 3

Konstrukce místních komunikací, Silniční stavby 3 Konstrukce místních komunikací, zastávek a odstavných ploch Silniční stavby 3 Specifika Statické zatížení Působení tangenciálních sil Množství znaků inženýrských sítí Problematika odvodnění Rozsah ploch

Více

Údržba a poruchy netuhých vozovek

Údržba a poruchy netuhých vozovek Údržba a poruchy netuhých vozovek Do údržby vozovek se ročně investují nemalé finanční prostředky, které je zapotřebí hospodárně využívat. Dříve byla Česká republika byla rozdělena do 52 okresů, v každém

Více

Construction. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku

Construction. Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním. Popis výrobku Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000004 1180 SikaGrout -311 SikaGrout -311 Vysoce kvalitní, expanzní zálivková hmota s nízkým smrštěním Popis výrobku SikaGrout -311

Více

ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT

ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT JEDNORÁZOVÉ SYSTÉMOVÉ ZTRACENÉ B E D N Ě N Í TESAŘSKÉ BEDNĚNÍ PAPÍROVÉ BEDNĚNÍ Bednění kruhových

Více

Sikafloor 82 EpoCem. 3-komponentní tekutá malta na cementové bázi zušlechtěná epoxidem.

Sikafloor 82 EpoCem. 3-komponentní tekutá malta na cementové bázi zušlechtěná epoxidem. Technický list Sikafloor 82 EpoCem / strana 1/6 Tekutá podlaha Sikafloor 82 EpoCem Druh 3-komponentní tekutá malta na cementové bázi zušlechtěná epoxidem. Použití Jako samonivelační tekutá podlaha o tloušťce

Více

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Dodatek TP 170 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI, čj. 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.8.2010, s účinností od 1.září

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

DELTA 1K- FloorFinish

DELTA 1K- FloorFinish Technický list Nr. D-6005-1 Stand: 02 /10 DELTA 1K- FloorFinish Charakteristika Vodouředitelná, hedvábně matná barevná 1 K akrylová krycí vrstva pro obvykle zatížené podlahové plochy v interiérové a exteriérové

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

Provozní deník jakosti vody

Provozní deník jakosti vody Provozní deník jakosti vody Pro zdroje tepla z hliníku Pro odbornou firmu Logamax plus GB162 Logano plus GB202 Logano plus GB312 Logano plus GB402 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 642 944

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard Dlaždice 30/30; Dlaždice 40/40; Dlaždice 50/50 betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

MasterEmaco T 1200 PG

MasterEmaco T 1200 PG POPIS VÝROBKU Konstrukční správková malta MasterEmaco T 1200 PG je rychle tuhnoucí a tvrdnoucí tixotropní opravná a podkladní malta připravená k okamžitému použití. Tato hmota se sulfátovzdorným PC, hydraulickými

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena na místě

Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena na místě Příloha T1 Název akce: Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena na místě Lokalizace: silnice II/201, km 0,200-4,657 Datum provedení: 2008 Provedl: ČNES dopravní stavby, a.s. Stručný popis:

Více

Sika - spárové pásy. Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 11/2002

Sika - spárové pásy. Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 11/2002 Technický list Sika - spárové pásy / strana 1/7 Těsnící materiály Sika - spárové pásy Druh Sika - spárové pásy jsou elastické profily z umělých hmot na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC). Rozlišujeme

Více

NÁVOD NA POKLÁDKU DESTONE - KAMENNÉHO KOBERCE. DESTONE KAMENNÝ KOBEREC je certifikovaný systém pryskyřice a přírodních oblázků.

NÁVOD NA POKLÁDKU DESTONE - KAMENNÉHO KOBERCE. DESTONE KAMENNÝ KOBEREC je certifikovaný systém pryskyřice a přírodních oblázků. NÁVOD NA POKLÁDKU DESTONE - KAMENNÉHO KOBERCE INTERIÉR DESTONE KAMENNÝ KOBEREC je certifikovaný systém pryskyřice a přírodních oblázků. Pokládka kamenného koberce v interiéru probíhá ve třech krocích:

Více

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000

www.paulin.cz Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 Pokyny pro údržbu a užívání ETICS Paulín Thermokappa 2000 a Thermokappa 3000 1 POKYNY PRO ÚDRŽBU A UŽÍVÁNÍ 3 1.1 Úvodní ustanovení 3 1.2 Základní pravidla pro kontrolu a údržbu 3 1.3 Opatření pro údržbu

Více

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO nahlize VHS Brno, a.s. Masná 102, 602 00 Brno VH atelier, spol. s r.o. Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH

Více

Construction. Sikadur -41 CF Normal. 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta. Popis výrobku. Testy

Construction. Sikadur -41 CF Normal. 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta. Popis výrobku. Testy Technický list Vydání 05/2013 Identifikační č.: 02 04 02 03 001 0 000040 3komponentní tixotropní vysprávková epoxidová malta Popis výrobku je tixotropní, 3komponentní vysprávková a opravná malta, na bázi

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova Objekt : SO 01 Komunikace a/ Inetnifikační údaje objektu - Úvod Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322 Zkoušky: List 1 z 5 1 * Zkouška konzistence - zkouška sednutím 2 * Zkouška konzistence - zkouška rozlitím 3 * Zkouška objemové hmotnosti 4 * Zkouška obsahu vzduchu. Tlaková metoda 5 Zkouška pevnosti v

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník ASPE 8 Firma: Firma Strana: 3.6..7 Datum: 30.0.202 Čas: 0:49:4 SOUPIS PRACÍ REZ_0/202 SO 0 SO 0 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Obec Husinec S-Engineering s.r.o. Firma Základní cena:

Více

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E odbor dopravy Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

tvarovka průběžná celá tvarovka ukončující celá tvarovka ukončující poloviční tvarovka sloupková měrná jednotka ks/m 2 paleta / ks 1 kus / kg

tvarovka průběžná celá tvarovka ukončující celá tvarovka ukončující poloviční tvarovka sloupková měrná jednotka ks/m 2 paleta / ks 1 kus / kg Zdicí systém SIMPLE BLOCK, který je tvořen 4 typy tvarovek průběžná celá, ukončující celá, ukončující poloviční a sloupková. Tyto tvarovky jsou vyráběny s fazetou a jsou určeny pro technologii bezespárového

Více

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY Široký sortiment betonových prvků pro vnější architekturu nabízí také prvky, z nichž lze buď suchou montáží anebo kombinací suché montáže a monolitického betonu zhotovit opěrné stěny. Opěrná stěna je velmi

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě KONTEJNER SKLOPNÝ DO BOKU Obsah: ) Důležité upozornění bezpečnostní opatření 2) Obsluha 3) Použití 4) Provedení 5) Hydraulický systém 6) Seřizování 7) Údržba 8) Mazání 9) Náplně

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

TECHNICKÝ LIST LITÉ SAMONIVELAČNÍ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO

TECHNICKÝ LIST LITÉ SAMONIVELAČNÍ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO TECHNICKÝ LIST LITÉ SAMONIVELAČNÍ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO Lité samonivelační potěry na bázi síranu vápenatého jsou vyráběny v souladu požadavky ČSN EN 13813 : 2003. Charakteristika Lité potěry

Více

Inteligentní vinyl Novilon v rolích

Inteligentní vinyl Novilon v rolích měkká rubová pěna s tvarovou pamětí a dlouhotrvající flexibilitou Inteligentní vinyl Novilon v rolích Žijte svůj život s podlahou vytvořenou přímo pro něj. Novilon je nejen krásně designová, ale i plně

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

Vysvětlivky k odborným výrazům

Vysvětlivky k odborným výrazům 2/7 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel PORO- THERM do pevnostních tříd se uskutečňují

Více

Sikaflex - 11 FC. Technický list Sikaflex - 11 FC strana 1/5 11/2002. Druh. Použití. Přednosti

Sikaflex - 11 FC. Technický list Sikaflex - 11 FC strana 1/5 11/2002. Druh. Použití. Přednosti Technický list Sikaflex - 11 FC strana 1/5 Těsnění spár Sikaflex - 11 FC Druh Trvale elastická 1-komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi s urychleným tuhnutím. Použití Elastické lepení:

Více

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Kovář, Jiří INVESTOR : Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl MÍSTO

Více

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev

Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Technický list Vydání: 23/02/2009 Identifikační číslo: 02 04 02 06 001 0 000030 Sika AnchorFix -3+ Sika AnchorFix -3 + Rychletuhnoucí 2-komponentní lepidlo na vlepování kotev Construction Popis výrobku

Více

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE Název stavby: Místo stavby: Kraj: Styková křižovatka v obci Šlapanice křížení ulic Bezručova a Sušilova

Více

I C O M E N T M Ö R T E L 525

I C O M E N T M Ö R T E L 525 I C O M E N T M Ö R T E L 525 JEMNÁ MALTA PRO BETONOVOU KOSMETIKU POPIS VÝROBKU: POUŽITÍ: POUŽITÍ A CCA. SPOTŘEBA: ICOMENT MÖRTEL 525 je dvousložková hydraulicky tvrdnoucí hotová malta zušlechtěná akrylovými

Více

NÁVOD NA POKLÁDKU kamenný koberec - INTERIÉR

NÁVOD NA POKLÁDKU kamenný koberec - INTERIÉR NÁVOD NA POKLÁDKU kamenný koberec - INTERIÉR KAMENNÝ KOBEREC je certifikovaný systém pryskyřice a přírodních oblázků. TYPY KAMENNÉHO KOBERCE S UZAVŘENOU STRUKTUROU DO INTERIÉRU 1. uzavřená struktura -

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015 SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Specifikace WG

Více

VYUŽITÍ RECYKLÁTŮ PŘI VÝSTAVBĚ, OPRAVÁCH A REKONSTRUKCÍCH VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VYUŽITÍ RECYKLÁTŮ PŘI VÝSTAVBĚ, OPRAVÁCH A REKONSTRUKCÍCH VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 109-114 ISSN 1335-0285 VYUŽITÍ RECYKLÁTŮ PŘI VÝSTAVBĚ, OPRAVÁCH A REKONSTRUKCÍCH VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Dušan

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

Zajištění a kontrola kvality

Zajištění a kontrola kvality Zajištění a kontrola kvality Všeobecné podmínky Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný Systém zajištění kvality pro všechny své práce (plán kontrol a zkoušek). Systém bude podrobně popsán a k předání

Více

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz Zod.projektant Vypracoval Kreslil Kontroloval Jakub Jeništa, DiS. Jan Jeništa Jan Jeništa Jakub Jeništa, DiS. Stavební úřad: Milevsko Obec: Bernartice Investor: Obec Bernartice, Nám. Svobody 33, 398 43

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

BETONOVÉ PODLAHY Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

BETONOVÉ PODLAHY Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Podlaha je sestava podlahových vrstev, uložených na nosném podkladu. Pro zhotovování podlah je stále nejčastěji voleným materiálem ve velkém množství stavebních objektů betonová deska. I když je podlaha

Více

Plast, vysoce odolný proti chemikáliím, elektrostaticky vodivý. zkoušku hustota (směs, 23 C) DIN 53 217 1,52±0,03 g/ml

Plast, vysoce odolný proti chemikáliím, elektrostaticky vodivý. zkoušku hustota (směs, 23 C) DIN 53 217 1,52±0,03 g/ml Technický list strana 1 Charakteristika Funkce Elektrostaticky vodivý (ČSN EN 1081, ČSN EN 61340-4-1). Vzhled Oblast použití Technická data Produktová skupina Parametry Pokyny pro zpracování Podklad Vysoce

Více

ETA 10/0221 20/05/2015. Evropské technické posouzení

ETA 10/0221 20/05/2015. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 10/0221 20/05/2015 Subjekt pro technické posuzování

Více

Příručka sanačního technika beton a železobeton

Příručka sanačního technika beton a železobeton Příručka sanačního technika beton a železobeton Obsah: 1. Úvod... 1 2. Předúprava podkladu... 1 3. Spojení reprofilačních vrstev s podkladem, ošetření výztuže... 2 4. Aplikace vrstev reprofilace... 5 5.

Více

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh

Více

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Úvod Objekt je třípodlažní budova. Po stavební stránce objekt musí vyhovovat ČSN 730540. Tepelné ztráty byly počítány dle ČSN 06 0210.Vnitřní teploty jsou dle ČSN. Podkladem

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Předmět projektu Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího sportovního hřiště a přístavba nového hřiště v areálu 7. ZŠ Masarykova v Kolíně 2. 1.1 Použité

Více

Tomešova 1, 602 00 Brno tel: 543 215 577, mail: ewa@volny.cz. Rozšíření dětského hřiště v parku na Obilním trhu

Tomešova 1, 602 00 Brno tel: 543 215 577, mail: ewa@volny.cz. Rozšíření dětského hřiště v parku na Obilním trhu 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Rozšíření dětského hřiště v parku na Obilním trhu KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: k. ú. Veveří (610372) p. č. 504/1 a 389 INVESTOR: Statutární město Brno, zast. ÚMČ Brno Střed, Dominikánská

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY Objednatel: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁMĚSTÍ ČSA 1/1, 737 01,ČESKÝ TĚŠÍN Zhotovitel: ATRIS s.r.o Místo podnikání:

Více

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr

2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr Technický list Vydání 13/07/2009 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000002 Sikafloor 264 2-komponentní epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku Sikafloor 264 je 2-komponentní, ekonomický, barevný, nátěr

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 2 ZÁKLADNÍ MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS 17. BETON - VLASTNOSTI DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY

DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA PLOŠNÁ VYMÝVANÁ, KRUHY Středový kruh, Segment, Rohový segment, Doplňkový rohový segment betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým povrchem Místo stavby : Praha 9 - Letňany, parc.č. 600/28 Investor: Městská část Praha 18 Odbor hospodářské správy a investic Bechyňská 639 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy

Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy Anhydritová x Cementová podlaha Otázka: Který z těchto materiálů je lepší?... každý materiál má své výhody i omezení Základní kladené

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

POSUDEK. 461 08.09/001-i základové patky FVE

POSUDEK. 461 08.09/001-i základové patky FVE registrace u M P16-ŽO/14827/2006/WIM Ing. Karel HEGENBART bú: SOB, P6, 0300/232286837 Ledvická 1462/18, 153 00 PRAHA 5 Radotín I O:16463471 DI :CZ6403270830 www.k4h.eu gsm:+420603415568 e-mail:profistav@klikni.cz

Více

Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B

Návrh opevnění. h s. h min. hmax. nános. r o r 2. výmol. Obr. 1 Definice koryta v oblouku z hlediska topografie dna. Vztah dle Apmanna B Topografie dna v oblouku. Stanovení hloubky výmolu v konkávní části břehu a nánosu v konvexní části břehu. Výpočet se provádí pro stejný průtok, pro nějž byla stanovena odolnost břehů, tj. Q 20. Q 20 B

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Kapitola 6 CEMENTOBETONOVÝ KRYT

Kapitola 6 CEMENTOBETONOVÝ KRYT MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 6 CEMENTOBETONOVÝ KRYT Schváleno: MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1 ze dne 3. 8. 2006 s účinností

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

České dopravní fórum 31.10.2013. EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř Ing. Petr Bureš

České dopravní fórum 31.10.2013. EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř Ing. Petr Bureš České dopravní fórum 31.10.2013 EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř Ing. Petr Bureš Zavádění směsí s nižší hlučností V západně Evropě je již řadu let problematika hluku odborným i politickým tématem.

Více

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK

BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK BODOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK Návod k montáži bodových střešních světlíků DEKLIGHT ACG Plocha, na kterou se instaluje manžeta, přechodový profil nebo křídlo světlíku, musí být zcela rovná, suchá, bez mastnot

Více

Mechanismy degradace betonu a železobetonu. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební K133, B 733

Mechanismy degradace betonu a železobetonu. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební K133, B 733 Mechanismy degradace betonu a železobetonu Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební K133, B 733 Degradace železobetonu Degradace zhoršení kvality, znehodnocení Degradovat mohou všechny

Více

Nástupiště TISCHER a SUDOP

Nástupiště TISCHER a SUDOP MONTÁŢNÍ NÁVOD pro dodávky a montáž stavebních dílců, vyráběných společností ŽPSV a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992. Nástupiště

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 14. Železobeton Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a

Více

Silniční stavební materiály. Názvosloví. Dopravní stavby

Silniční stavební materiály. Názvosloví. Dopravní stavby Silniční stavební materiály ftp://147.229.19.137/kudrna Doc. Ing. Jan Kudrna. CSc. Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno, ČR; kudrna.j@fce.vutbr.cz Názvosloví Asfalt (CZ,

Více

Naprosto jedinečná. Kuželíková ložiska SKF: Řešení pro náročné provozní podmínky a dlouhou životnost. SKF TQ-Line SKF CL7C SKF Explorer

Naprosto jedinečná. Kuželíková ložiska SKF: Řešení pro náročné provozní podmínky a dlouhou životnost. SKF TQ-Line SKF CL7C SKF Explorer Naprosto jedinečná Kuželíková ložiska SKF: Řešení pro náročné provozní podmínky a dlouhou životnost SKF TQ-Line SKF CL7C SKF Explorer Kuželíková ložiska SKF pro špičkové výkony Konstrukce a výroba technických

Více

2-komponentní elastický, barevný epoxidový uzavírací nátěr

2-komponentní elastický, barevný epoxidový uzavírací nátěr Technický list Vydání 09/09 Identifikační č.: 02 08 01 02 017 0 000001 Verze č. 06 Sikafloor - 354 2-komponentní elastický, barevný epoxidový uzavírací nátěr Popis výrobku Sikafloor -354 je houževnatě

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.3. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ F.3.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm.

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm. Technické podmínky. Všeobecné podmínky. Dodávané materiály a výrobky budou splňovat požadavky příslušných platných norem, vyhlášek a hygienických předpisů. Při výstavbě budou použity materiály s ověřeným

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,

Více

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný 1/6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Oprava silnice III/34019 Chrudim - Stolany Místo stavby: Chrudim Stolany Kraj Pardubický Příslušný stavební úřad Pozemky stavby INVESTOR

Více

Decentrální větrání bytových a rodinných domů

Decentrální větrání bytových a rodinných domů 1. Úvod Větrání představuje systém, který slouží k výměně vzduchu v místnostech. Může být přirozené, založené na proudění vzduchu v důsledku jeho rozdílné hustoty, která odpovídá tlakovým poměrům (podobně

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více

KAPITOLA 21 IZOLACE PROTI VODĚ

KAPITOLA 21 IZOLACE PROTI VODĚ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 21 IZOLACE PROTI VODĚ Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1 ze dne 8. 3. 2010 s

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE C1.1 Příloha č. Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah

Více

ARCHITEKTONICKÝ BETON (EXPOSED CONCRETE)

ARCHITEKTONICKÝ BETON (EXPOSED CONCRETE) ARCHITEKTONICKÝ BETON (EXPOSED CONCRETE) Pohledový beton Architektonickým nebo pohledovým označujeme betony s estetickou funkcí Povrchové vrstvy konstrukce nebo výrobku, ztvárněné mnoha možnostmi: - barevným

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Bezpečnostní list Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku Název výrobku nebo Obchodní

Více

> STROPNÍ SYSTÉM RECTOBETON PREZENTACE

> STROPNÍ SYSTÉM RECTOBETON PREZENTACE > STROPNÍ SYSTÉM RECTOBETON PREZENTACE SPOLEÈNÌ SE STAVÍ LÉPE > Charakteristika konstrukce Stropní systém RECTOBETON, tvořen nosníky z předpjatého betonu a betonovými vložkami, představuje moderní řešení

Více

Problematika hlučnosti povrchů vozovek

Problematika hlučnosti povrchů vozovek Problematika hlučnosti povrchů vozovek Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno www.cdv.cz cz Obsah Možnosti snižov ování hlukové zátěže e z dopravy Metody

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 11 PDPS 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku

Více