Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007"

Transkript

1 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

2 Část I. Základní charakteristika školy a) Název: Matiční gymnázium, Ostrava IČO b) Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, IČO c) Ředitel: Mgr. Alena Bačová d) Druhy a typy škol: 7941K/401 Gymnázium - všeobecné, studium denní, délka studia: 4 roky 7941K/801 Gymnázium - všeobecné, studium denní, délka studia: 8 roků 7941K/401 Gymnázium - všeobecné, externí forma studia při zaměstnání Školní rok Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu Počet žáků na třídu učitele 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/ ,68 29,82 14,01 13,87 e) Datum zařazení do sítě škol: f) Celková kapacita školy: 660 žáků g) Seznam studijních oborů: 7941K/401 Gymnázium, studium denní, délka studia: 4 roky 0 měsíců 7941K/801 Gymnázium, studium denní, délka studia: 8 roků 0 měsíců 7941K/401 Gymnázium - externí forma studia při zaměstnání Studijní program: 1) 7941K/401 Gymnázium - čtyřletý cyklus (zákon č. 187/92 Sb. z ) Generalizovaný učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem č.j.: /99-22 ze dne Změna učebních dokumentů č. j / Národní program vzdělávání v České republice (Bílá kniha) 2) 7941K/801 Gymnázium - osmiletý cyklus (zákon č. 187/92 Sb. z ) Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem č.j.: /99-22 ze dne Změna učebních dokumentů č. j / Národní program vzdělávání v České republice (Bílá kniha) 3) Učební osnovy pro gymnázia Cizí jazyk č.j.: 16847/96 2 (program Základní škola) Cizí jazyk - čj.: 19539/95-21 z Psychologie - č.j.: 12584/99-23 Standard základního vzdělávání - čj.: 20819/95 25 Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu Vk 4/199 Doplnění standardů ve čtyřletém gymnáziu čj.: 33651/97-22 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 1 Mgr. Alena Bačová

3 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Výchovné působení a) Prospěch žáků na škole Osmileté gymnázium a čtyřleté gymnázium Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Počet žáků s opravnou zkouškou 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 primy sekundy tercie kvarty kvinta sexty septimy oktávy první druhý třetí čtvrtý Celkem Procento ,31 42,27 50,08 57,12 0,61 0,46 0 0,15 1,07 0,77 Ve školním roce 2006/2007 se mírně snížil podíl žáků s vyznamenáním, ale průměrný prospěch všech žáků školy se nezměnil (průměrný prospěch všech žáků školy byl 1,55). Pět žáků mělo konat opravné zkoušky, z toho jedna žákyně 4.B neúspěšně a jeden žák ukončil studium před termínem opravné zkoušky. Žákovi, který nebyl ze zdravotních důvodů klasifikován, bylo povoleno opakování ročníku. b) Vyloučení žáci a zameškané hodiny Čtyřleté gymnázium a osmileté gymnázium Ročník Počet celkem Z toho z důvodu prospěch. Z toho z důvodu chování Z jiných důvodů Průměrný počet zameškaných hodin na žáka Školní rok 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 05/06 04/05 06/07 05/06 06/07 1. ročník ročník ročník ročník primy sekundy tercie kvarty kvinty sexty septimy oktávy Celkem Průměrná absence je stále vysoká, a proto je nutné upravit ve školním řádu způsob omlouvání nepřítomnosti ve vyučování tak, abychom omezili zejména krátkodobou absenci. Aktivní spoluprací se zletilými žáky i zákonnými zástupci všech žáků chceme postupně docílit toho, aby si byli dle 22 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) vědomi povinnosti žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 2 Mgr. Alena Bačová

4 c) Výsledky ústních maturitních zkoušek Prospěli Počet žáků s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Počet opakujících zkoušku 05/ / V době konání ústních maturitních zkoušek mnoho žáků již úspěšně absolvovalo přijímací zkoušky na VŠ a někteří byli ke studiu přijati. Přesto nepodcenili přípravu a chtěli zakončit svá gymnaziální studia co nejlépe. V maturitním ročníku prospělo 47,8% žáků s vyznamenáním, u ústních maturitních zkoušek prospělo 62,2% žáků s vyznamenáním. Všichni absolventi gymnázia pokračují ve studiu na VŠ. d) Snížený stupeň z chování Stupeň chování Tento školní rok Minulý školní rok Počet Procento Počet Procento ,53 6 0, ,15 e) Celkový počet neomluvených hodin Tento školní rok Minulý školní rok Celkový počet neomluvených hodin a vyšší počet snížených stupňů známek z chování spolu úzce souvisejí. Zejména plnoletí žáci prozatím nejsou schopni svou vysokou absenci ve vyučování řádně odůvodnit. f) Zvolený vzdělávací program Minulý školní rok Název Číslo jednací V ročníku 7941K/401Gymnázium 20595/99-22 čtyřletý cyklus 7941K/801 Gymnázium 20594/99-22 osmiletý cyklus Tento školní rok Název Číslo jednací V ročníku 7941K/401Gymnázium 20595/99-22 čtyřletý cyklus 7941K/801Gymnázium 20594/99-22 osmiletý cyklus Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 3 Mgr. Alena Bačová

5 Učební plán Školní rok 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků na třídu 28,45 28,52 29,57 29,68 29,82 Počet odučených hodin celkem Počet odučených hodin na třídu 43,1 45,24 45,33 45,00 46,59 Počet odučených hodin na třídu 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 43,1 45,24 45,33 45,00 46,59 28,45 28,52 29,57 29,68 29,82 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Školní rok Průměrný počet žáků na třídu Průměrný počet odučených hodin na třídu Při stejném počtu tříd a srovnatelném počtu žáků se zvýšil počet odučených hodin celkem o 35 hodin důsledek změny učebních dokumentů č. j / Učební plán Matičního gymnázia pro školní rok 2006/2007 Nižší stupeň osmiletého gymnázia Prima A Prima B Sekunda A Sekunda B Tercie A Tercie B Kvarta A Kvarta B Český jazyk cizí jazyk cizí jazyk Občanská výchova Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Biologie Chemie Hudební výchova* / 0 2 / 0 2 / 0 2 / 0 Výtvarná výchova* / 2 0 / 2 0 / 2 0 / 2 IVT Tělesná výchova Celkem hodin týdně Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 4 Mgr. Alena Bačová

6 Vyšší stupeň osmiletého gymnázia Kvinta A Kvinta B Sexta A Sexta B Septima A Septima B Oktáva A Český jazyk cizí jazyk cizí jazyk Základy spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Biologie Chemie Hudební výchova* 2 / 0 2 / 0 2 / 0 2 / Výtvarná výchova* 0 / 2 0 / 2 0 / 2 0 / IVT Tělesná výchova volitelný předmět volitelný předmět volitelný předmět Celkem hodin týdně Čtyřleté gymnázium 1. A 2.A 2. B 3.A 3. B 4.A 4. B Český jazyk cizí jazyk cizí jazyk Základy spol. věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Biologie Chemie Hudební výchova* 2/0 2/0 2/ Výtvarná výchova* 0/2 0/2 0/ IVT Tělesná výchova volitelný předmět volitelný předmět volitelný předmět Celkem hodin týdně Počet vyučovacích hodin týdně * vyučuje se hudební a výtvarná výchova, hudební výchova, nebo výtvarná výchova Od 1. září 2006 byla dvěmi disponibilními hodinami takto posílena výuka: V prvním ročníku a kvintách se zvýšila hodinová dotace českého jazyka a literatury o 1 hodinu a matematiky o 1 hodinu. V hodinách českého jazyka a literatury se učitelé zaměřili na zlepšení komunikačních schopností žáků zařadili do učiva základy rétoriky a mediální výchovu. V matematice byla hodinová dotace využita k procvičování základních matematických dovedností žáků (úpravy algebraických výrazů, řešení rovnic a nerovnic, ). Ve druhém ročníku a sextách je nově zařazen dvouhodinový předmět IVT. Ve třetím ročníku a septimách je nově zařazen dvouhodinový předmět Z. V maturitním ročníku je posílena výuka obou cizích jazyků o 1 hodinu týdně. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 5 Mgr. Alena Bačová

7 g) Údaje o přijímacím řízení Čtyřleté gymnázium Protokol o přijímacím řízení do prvního ročníku čtyřletého gymnázia studijního oboru 7941K/401 Gymnázium-všeobecné, denní forma vzdělávání ve školním roce 2006/2007 první termín (24. dubna 2006) Počet přihlášených: Zkoušky konalo: Počet přijatých: 62 uchazečů o studium 58 uchazečů o studium 29 uchazečů o studium Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2007/2008 ( první ročník čtyřletého gymnázia) a) Hodnocení z předchozího vzdělávání: Prospěch bude kladně bodován do průměru 2,00 v předmětech, které jsou vyučovány na všech ZŠ ve druhém pololetí osmé a prvním pololetí deváté třídy. Za prospěch může uchazeč o studium získat nejvýše 20 bodů b) Přijímací zkoušky: Skóre testů SCIO z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů bude přepočítáno na body podle vzorce 20*(skóre)/(nejlepší dosažené skóre), což znamená, že z každého testu může uchazeč o studium získat nejvýše 20 bodů (* - násobení, / - dělení). Kritéria pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek: Přijímací zkoušky úspěšně vykonají uchazeči o studium, kteří splní všechna níže uvedená kritéria: 1) z matematiky získají více než 8 bodů z 20 možných bodů 2) z českého jazyka získají více než 8 bodů z 20 možných bodů 3) z testu obecných studijních předpokladů získají více než 8 bodů z 20 možných bodů c) Další skutečnosti: Předmětové soutěže a olympiády ve školním roce 2006/2007 Krajské kolo Okresní kolo Umístění Body Umístění Body 1. místo místo 3 2. místo 9 2. místo 2 3. místo 8 3. místo 1 4. místo 7 5. místo 6 Podle pořadí výsledku hodnocení přijímacího řízení bude přijato nejvýše 30 uchazečů o studium, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušky. Stanovení kritérií přijímacího řízení se pro školní rok 2007/2008 řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění. Počet uchazečů, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky: 48 Počet uchazečů, kteří neprospěli u přijímacích zkoušek: 10 Počet míst na odvolání: 1 Počet volných míst pro další termín: 0 Podle pořadí výsledku hodnocení přijímacího řízení bylo přijato 29 uchazečů o čtyřleté studium, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky. V Ostravě dne 24. dubna 2007 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 6 Mgr. Alena Bačová

8 Protokol o změně rozhodnutí dle 87 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění Počet přihlášených: Zkoušky konalo: Počet přijatých: Počet přijatých dle 87 zákona č. 500/2004 Sb. 62 uchazečů o studium 58 uchazečů o studium 29 uchazečů o studium 1 uchazeč o studium Vzhledem k tomu, že v odvoláních nebylo napadeno porušení zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, rozhodla jsem (po dohodě s OŠ KÚ MSK) s ohledem na to, že nastala jiná skutková situace, neboť se v pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky, vytvořila volná místa pro dalšího uchazeče, změnit rozhodnutí a po přezkoumání odvolání přijmout uchazeče o studium, který se umístil na 30. místě. V Ostravě dne 23. května 2007 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 7 Mgr. Alena Bačová

9 Osmileté gymnázium Protokol o přijímacím řízení do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia studijního oboru 7941K/801 Gymnázium všeobecné, denní forma vzdělávání ve školním roce 2007/2008 (23. dubna 2007) Počet přihlášených: Zkoušky konalo: Počet přijatých: 170 uchazečů o studium 169 uchazečů o studium 58 uchazečů o studium Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2007/2008 ( první ročník nižšího stupně osmiletého gymnázia) a) Hodnocení z předchozího vzdělávání: Prospěch bude kladně bodován do průměru 1,30 v předmětech, které jsou vyučovány na všech ZŠ v prvním pololetí páté třídy. Za prospěch může uchazeč o studium získat nejvýše 5 bodů. b) Přijímací zkoušky: Skóre testů SCIO z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů bude přepočítáno na body podle vzorce 20*(skóre)/(nejlepší dosažené skóre), což znamená, že z každého testu může uchazeč o studium získat nejvýše 20 bodů (* - násobení, / - dělení). Kritéria pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek: Přijímací zkoušky úspěšně vykonají uchazeči o studium, kteří splní všechna níže uvedená kritéria: 4) z matematiky získají více než 8 bodů z 20 možných bodů 5) z českého jazyka získají více než 8 bodů z 20 možných bodů 6) z testu obecných studijních předpokladů získají více než 8 bodů z 20 možných bodů Podle pořadí výsledku hodnocení přijímacího řízení bude přijato nejvýše 60 uchazečů o studium, kteří úspěšně vykonají přijímací zkoušky. Stanovení kritérií přijímacího řízení se pro školní rok 2007/2008 řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění. Podle pořadí výsledku hodnocení přijímacího řízení bylo přijato prvních 58 uchazečů o osmileté studium, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky. Počet uchazečů, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky: 129 Počet uchazečů, kteří neprospěli u přijímacích zkoušek: 40 Počet míst na odvolání: 2 V Ostravě dne 24. dubna 2007 Protokol o změně rozhodnutí dle 87 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění Počet přihlášených: Zkoušky konalo: Počet přijatých: Počet přijatých dle 87 zákona č. 500/2004 Sb. 170 uchazečů o studium 169 uchazečů o studium 58 uchazečů o studium 2 uchazeči o studium Vzhledem k tomu, že v odvoláních nebylo napadeno porušení zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, rozhodla jsem (po dohodě s OŠ KÚ MSK) s ohledem na to, že nastala jiná skutková situace, neboť se v pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky, vytvořila volná místa pro další uchazeče, změnit rozhodnutí a po přezkoumání odvolání přijmout uchazeče o studium, kteří se umístili na 59. až 60. místě. V Ostravě dne 23. května 2007 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 8 Mgr. Alena Bačová

10 Zájem o studium na naší škole ovlivňují tyto faktory: 1. Vysoké procento úspěšnosti našich absolventů při přijímání ke studiu na vysokých školách (98%) 2. Dobré mezilidské vztahy 3. Nadstandardní vybavení školy ICT 4. Změna termínu Dne otevřených dveří (konec listopadu) 5. Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám organizované našimi učiteli 6. Kvalitně a přehledně zpracované www stránky Hodnocení přijímacích zkoušek Při přípravě i realizaci zkoušek jsme plně využili zkušenosti z minulých let (testy pro přijímací zkoušky připravila společnost SCIO, o.p.s.). Podrobné informace získali uchazeči o studium na naší škole i jejich zákonní zástupci na Dnu otevřených dveří, na www stránkách SCIA i na www stránkách naší školy. Při vyhodnocování přijímacích zkoušek jsme skenovali záznamové archy - tato metoda vylučuje možnost neoprávněného zásahu do výsledků i případných omylů při zadávání žákem zvolených odpovědí do počítače. Uchazeči o studium prokázali ve srovnání s předcházejícími roky opět lepší schopnost pracovat s textem, analyzovat jej a následně aplikovat znalosti ze ZŠ při výběru správné odpovědi. Je zřejmé, že stále více škol využívá evaluační nástroje a provádí testování znalostí svých žáků. Součástí pozvánek k přijímacím zkouškám byl leták s podrobnými informacemi o průběhu a vyhodnocování přijímacích zkoušek a také ředitelkou školy stanovená kritéria pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek. Tato kritéria byla společně s údaji o počtech přijímaných žáků zveřejněna dle zákona 561/2004 Sb. na www stránkách školy. Před definitivním stanovením pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů o studium byla provedena namátková kontrola všech výpočtů a následně byly výsledky přijímacích zkoušek i kritéria hodnocení zveřejněny ve vstupní hale školy i na www stránkách Matičního gymnázia. Výhody testů Scio: Vyučující nejsou zatěžováni: b) přípravou podkladů pro vlastní testy školy c) časově i psychicky velmi náročnými opravami testů Vedení školy není zatěžováno: b) přípravou definitivní verze testů a jejich utajením c) kopírováním testů pro žáky a jejich kontrolou d) přípravou a kontrolou materiálů pro jednotlivé skupiny žáků konajících přijímací zkoušky Nevýhody testů Scio se výrazně neprojevily. V roce 2007 nebyla podána odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí, jednalo se o žádosti o změnu rozhodnutí - přijetí na volná místa. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 9 Mgr. Alena Bačová

11 Školní preventivní strategie ve školním roce 2006/2007 Témata primární prevence byla citlivě začleněna do výchovně vzdělávacího procesu jednotlivých vyučovacích předmětů. Primární prevence je nedílnou součástí vzdělávacích plánů občanské výchovy, ZSV, biologie, chemie, tělesné a výtvarné výchovy. Pokračovala spolupráce s Městskou policií Ostrava, jejíž pracovníci každoročně besedují s žáky nižšího gymnázia. Nesmírně působivé, vysoce výchovné a bohužel neopakovatelné bylo setkání kvartánů a kvintánů s Radkem Hanychovičem, který zdravím, respektive životem, zaplatil za pašování drog v Thajsku. Dokumenty Na cestě a Jeden svět na školách pořízené v předchozím roce byly využívány při práci školní preventistky, třídních profesorů a vyučujících občanské výchovy a ZSV. Do problematiky prevence společensky nežádoucích jevů zasáhl také evropský projekt Comenius 1 Analyse euroculturelle du cinéma actuel na příklad analýzou českého filmu Štěstí. Třídní kolektiv Kvarty A s Mgr. Janou Trčkovou se zapojil do evropského projektu Interculture in pocket organizovaného ve spolupráci s katedrou politologie FF UP v Olomouci. Kvartáni pracovali s takovými pojmy jako jsou interkulturní společnost, netolerance, diskriminace, asimilace. Preventivní dopad mají volnočasové aktivity, ze kterých můžeme opět vyzvednout činnost divadelního souboru Tajfun, školního pěveckého sboru, instrumentálních skupin, zájmových kroužků nebo skupinu filmových nadšenců vedených oktavánem Ondřejem Svobodou, kteří natočili dva dlouhometrážní filmy. Školní preventistka spolupracovala s odborníky z Pedagogicko psychologické poradny v Ostravě - Zábřehu i s dalšími institucemi jako jsou Centrum primární prevence RENARKON, DROP IN Praha, Centrum včasné intervence Magistrátu města Ostravy. Zpracovala: Mgr. Miroslava Pavlínková Výchovné poradenství ve školním roce 2006/2007 Kabinet výchovného poradenství sloužil i v tomto školním roce poradenskému servisu pro žáky s problémy ve vyučovacím procesu nebo s osobními problémy a pro rodiče trvale nebo přechodně problémových žáků. Vážnější problémy, které se vyskytly v třídních kolektivech prim a sekund si vyžádaly intenzivnější spolupráci s odborníky z Pedagogicko-psychologické poradny v Ostravě-Zábřehu a jejího odloučeného pracoviště v Ostravě- Porubě i Centra včasné intervence při Magistrátu města Ostravy. Po počáteční depistáži v primách a prvních ročnících byl z důvodu uplatňování individuálního přístupu doplněn seznam žáků s poruchami učení. Problematice Evropské unie a jejího rozšiřování byla věnována pozornost ve vyučovacím procesu i při nejrůznějších mimoškolních aktivitách. Žáci obohacovali své vědomosti během kulturních pořadů Domu knihy Librex věnovaných jednotlivým státům EU nebo během kulturních akcí Aliance Francaise v Ostravě. Vysoce výchovný dosah mají evropské projekty, do kterých se naše škola zapojila. Třídní kolektiv Kvarty A vedený Mgr. Janou Trčkovou spolupracoval s katedrou politologie FF UP v Olomouci na projektu Interculture in pocket a do druhého roku vstoupil projekt Comenius 1 Prvky humanismu v současném evropském filmu. I v tomto roce prokázali naši žáci vysoký stupeň vstřícnosti a empatie při aktivitách humanitárního a benefičního charakteru jako byla sbírka Fondu Sidus, jejíž výnos byl určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení nebo Velikonoční sbírka humanitární organizace ADRA, do které se aktivně zapojili dobrovolníci ze třídy II.A. Výchovná poradkyně si zvýšila kvalifikaci jednosemestrálním studiem E-kariéra. Zpracovala: Mgr. Miroslava Pavlínková Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 10 Mgr. Alena Bačová

12 Část III. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Českou školní inspekcí byla v dubnu 2007 provedena kontrola. Cíle inspekční činnosti : - Zjištění a hodnocení formálních podmínek vzdělávání dle vybraných ustanovení školského zákona. - Zjištění a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti (dovednosti) podle realizovaného vzdělávacího programu ve 2. ročníku čtyřletého a 2. ročníku osmiletého studijního cyklu gymnázia. Závěr inspekce : Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, splňuje formální podmínky vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona. Škola věnuje rozvoji čtenářské gramotnosti pozornost ve svých koncepčních dokumentech, v rozpracovaném školním vzdělávacím programu a ve vlastním hodnocení. Personální podmínky pro výuku českého jazyka a literatury jsou optimální. Materiální podmínky školy související s problematikou čtenářské gramotnosti mají standardní, funkční úroveň. Realizace podpory čtenářských dovedností ve výuce přispívá k rozvoji osobnosti žáků a jejich klíčových kompetencí. Část IV. Údaje o pracovnících školy a) Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů Aprobovanost výuky na celé škole Tento školní rok Minulý školní rok 100% 100% b) Seznam pedagogických pracovníků školy, jejich aprobace ( šk. rok 06/07) Příjmení, jméno, titul Aprobace 1. Mgr. Adamus Tomáš, Ph. D. Ch, Bi 2. Bačová Alena, Mgr. M, Dg, IVT 3. Bittová Jana, Mgr. NJ, D 4. Dobešová Hana, Ing. IVT 5. Dragon Adam, Ing. IVT, F 6. Drápalová Martina, Mgr. M, Ch 7. Dresler Vladimír, Ing. F, Ek 8. Fismol Tomáš, Mgr. M, F 9. Franková Tamara, Mgr. RJ, NJ 10. Fuxová Ivana, PhDr. ČJ, D 11. Halška Břetislav, Mgr. Bi, Z 12. Havránková Lucie, Mgr. Aj, Frj 14. Holuša Zdeněk, Mgr. M, F 15. Jendryková Libuše, Mgr. M, F 16. Kala Boris, Mgr. RJ, D 17. Kaňková Jaroslava, Mgr. M, F 18. Klečková Irena, Mgr. RJ, AJ 19. Klimešová Květoslava, Mgr. M, TV 20. Korpasová Ivona, Mgr. ČJ, AJ 21. Kretková Svatava,Mgr. NJ, D 22. Kubinová Andrea, Mgr. ČJ, AJ 23. Kuchařová Dana, Mgr. RJ,Vv 24. Macečková Renáta, Mgr. Nj, Ov 25. Maník Zdeněk, Mgr. M, F 26. Maťašeje Helena, Mgr. M, Bi Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 11 Mgr. Alena Bačová

13 Příjmení, jméno, titul Aprobace 27. Moravec Vlastimil, Mgr. M, F, Aj 28. Nováková Naděžda, Mgr. ČJ, AJ 29. Pavlínková Miroslava, Mgr. La, FJ, D 30. Pek Tomáš, Mgr. Aj, Šj 31. Pelikánová Marcela, Mgr. Vv 32. Platošová Zdeňka, Mgr. Bi, Ch 33. Popiolek Jiří, Ing. ČJ, D, IVT 34. Purová Něha, Mgr. IVT 35. Rychtarčíková Pavla, Mgr. IVT, M 36. Sandersová Marie, Mgr. ČJ, AJ 37. Schenk Martin, Mgr. ON, TV 38. Slezáková Anna, Mgr. Bi, TV 39. Smyček Petr, Mgr. M, F 40. Stašicová Čejková Petra, Mgr. Z, TV 41. Svoboda Daniel, Mgr. Z, TV 42. RNDr. Ševčík Jan, Ph. D. M, Bi 43. Šmídová Libuše AJ, ŠJ 44. Šňupárková Markéta, Mgr. Hv, ČJ, NJ 45. Švrčková Zdena, Mgr. ČJ, HV 46. Tesařová Alena, Mgr. Z, RJ, AJ 47. Tichý Stanislav, Mgr. M, F 48. Trčková Jana, Mgr. ČJ, D 49. Trnová Michaela, Mgr. AJ, NJ 50. Trojančíková Jarmila, Mgr. RJ, VV 51. Utratová Luďka, Mgr. M, TV 52. Vasevič Ladislav, Mgr. ČJ, D 53. Veřmiřovský Jan, Mgr. Bi, Ch 54. Vlková Romana, Mgr. Čj 55. Vondráček Petr, Mgr. M, Bi 56. Vysloužilová Renáta, Mgr. ČJ, AJ c) Počet absolventů, kteří nastoupili na školu Tento školní rok Minulý školní rok 1 1 d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Tento školní rok Minulý školní rok Nastoupili 3 4 Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství e) Počet pedagogických zaměstnanců v důchodovém věku a nekvalifikovaných Tento školní rok Minulý školní rok Důchodový věk 10 7 Nekvalifikovaní 0 0 f) Mzdové podmínky pracovníků za kalendářní rok 2006 až 2002 Pro přiznání osobního příplatku jsou stanovena následující kritéria: 1) Kvalita pedagogické práce 2) Vedení předmětu 3) Správa sbírek 4) Uvádění začínajícího učitele Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 12 Mgr. Alena Bačová

14 5) Jiné Osobní příplatek je odebrán nebo snížen, pokud pominou důvody, pro které byl přiznán. Výše osobních příplatků je většinou upravována k 1. září. Pro přiznání mimořádných odměn na konci kalendářního roku vycházíme z podkladů pro Výroční zprávu o činnosti školy. Podklady zpracovávají všichni učitelé a vedoucí předmětů na konci školního roku a je v jejich zájmu, aby byli schopni analyzovat a hodnotit svou práci nad míru vyučovacích povinností (sebehodnocení). Za mimořádné pracovní úspěchy je vyplacena mimořádná odměna v nejbližším výplatním termínu nebo za červenec běžného roku. Výše nenárokových složek mezd s uvedením částek za plnění jednotlivých kritérií mají písemnou formu, jsou předány každému zaměstnanci a založeny do osobního spisu. Vývoj platů Rok Průměrný plat pedagogického pracovníka Nenároková složka platu Průměrný plat THP Nenároková složka platu Průměrný plat dělnických povolání Nenároková složka platu Průměrný měsíční plat pedagogického zaměstnance Nenároková složka platu Průměrný plat Rok V absolutním přepočtu vzrostl průměrný plat pedagoga ve srovnání s předchozím rokem o 7,9%. Odečteme-li nadúvazkové hodiny odučené na čtyřletém gymnáziu a vyšším stupni osmiletého gymnázia (změna učebních dokumentů č. j / ), je nárůst jen 6,7%. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 13 Mgr. Alena Bačová

15 Průměrný měsíční plat THP zaměstnance Rok Nenároková složka platu Průměrný plat Průměrný plat THP zaměstnance vzrostl ve srovnání s předchozím rokem o 20,8%, ale z 4,656 THP zaměstnanců byla jedna pracovnice v roce 2005 na dlouhodobé pracovní neschopnosti (cca 8 měsíců). Průměrný plat zaměstnance v dělnických povoláních Rok Nenároková složka platu Průměrný plat Průměrný plat zaměstnanců v dělnických povoláních vzrostl ve srovnání s předchozím rokem o 16,2%, což je ovlivněno nižší pracovní neschopností a vyšší minimální mzdou. Výkony Rok Počet žáků Prům. evidenční počet pedagog. zam. 39,259 41,5 43,87 45,41 46,88 Prům. evidenční počet ostatních zam. 9,804 9,51 10,21 11,70 11,39 Počet žáků na jednoho pedagog. zam. 14,06 13,95 13,81 13,92 13,50 Počet žáků na jednoho nepedag. zam. 56,30 60,88 59,35 54,02 55,58 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 14 Mgr. Alena Bačová

16 Výkony 70,00 60,00 56,30 60,88 59,35 54,02 55,58 50,00 Průměrný počet 40,00 30,00 20,00 14,06 13,95 13,81 13,92 13,50 Počet žáků na jednoho pedagog. zam. Počet žáků na jednoho nepedag. zam. 10,00 0, Rok Nižší počet žáků na jednoho pedagoga je ovlivněn zvýšeným počtem nadúvazkových hodin. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 15 Mgr. Alena Bačová

17 Část V. Výkon státní správy Správní řízení Počet Počet odvolání v rámci přijímacího řízení rozhodnutí o přijetí ke studiu do vyššího ročníku než prvního 1 0 rozhodnutí o přerušení studia/ opakování ročníku 8/1 0 rozhodnutí o vyloučení a podmíněném vyloučení ze studia 1 0 Část VI. I. Činnost členů předmětových komisí: Další údaje o škole a) další vzdělávání pedagogických pracovníků: Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy pro školní rok 2006/2007 Vzdělávání vedoucích pracovníků školy a) Zvýšení úrovně jazykových znalostí projekt NIDV národní program Brána jazyků (Mgr. Bačová, Ing. Dobešová) b) Dokončení funkčního studia vedoucích pracovníků škol NIDV (FS I) projekt NIDV - Úspěšný ředitel (Mgr. Bačová, Ing. Dobešová) c) Zapojení do projektu MANA koncepce a právní předpisy (Mgr. Bačová, Ing. Dobešová, Mgr. Smyček) d) Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci - projekt Podpora efektivity vzdělávání v MSK Kvalita školy Vlastní hodnocení školy - řešitel OU v Ostravě (Mgr. Bačová, Ing. Dobešová, Mgr. Smyček) e) Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci - projekt Hodnocení škol zřizovatelem řešitel OU v Ostravě (Mgr. Bačová, Mgr. Smyček) f) Studium k výkonu specializovaných činností tvorba a následná koordinace ŠVP (Mgr. Smyček) g) Vzdělávací akce z nabídky KVIC, NIDV případně jiných akreditovaných vzdělávacích středisek zaměřených na novou legislativu zákoník práce, školní matrika, platové předpisy ve školství Zlepšování jazykových dovedností učitelů cizích jazyků a) akce pro vyučující AJ (NIDV a COVPP MU Brno, British Council ) b) akce pro vyučující NJ (NIDV, COVPP MU Brno, Goethe Institut Praha, Dům Evropy Praha) c) akce pro vyučující FrJ ( Institut Francais d Ostrava) d) akce pro vyučující La ( Ústav klasických studií při AV) Zlepšování jazykových dovedností ostatních učitelů a) národní program Brána jazyků (NIDV) zapojení 7 pedagogických pracovníků Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti SIPVZ a) Počítačová gramotnost základní uživatelská úroveň, P- školení poučených uživatelů, P- volitelný modul Proškoleno pedagogických pracovníků školy (počet) Školení Z - Základní uživatelské znalosti a dovednosti 5 Školení P0 - Úvodní modul školení poučených 8 uživatelů Školení PV - Volitelný modul školení poučených 13 uživatelů b) Získání certifikátu školitelů SIPVZ úrovně P volitelný modul ICT ve výuce ČJ, volitelný modul ICT ve výuce NJ a volitelný modul Publikování na Internetu Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 16 Mgr. Alena Bačová

18 Školení Z základní uživatelské dovednosti má jako nejvyšší stupeň k absolvováno pedagogů školy: Školení P0 úvodní modul školení poučených uživatelů má jako nejvyšší stupeň k absolvováno pedagogů školy: Právě jeden modul PV volitelný modul školení poučených uživatelů má jako nejvyšší stupeň k absolvováno pedagogů školy: Celé školení P (P0 + 2 x PV) má k absolvováno pedagogů školy: Počet pedagogických pracovníků % Vzdělávání pedagogických pracovníků v ostatních oblastech DVPP vedoucí k prohloubení odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují a) Doktorandský studijní program na PřF OU Mgr. Petr Smyček b) Doktorandský studijní program na PřF OU Mgr. Tomáš Fismol c) Doktorandský studijní program na FF OU Mgr. Romana Vlková d) Doktorandský studijní program ve VB Mgr. Marie Sandersová e) Doktorandský studijní program na PřF OU Ing. Adam Dragon f) Doktorandský studijní program na PřF UK Mgr. Jan Veřmiřovský g) Přihláška k doktorandskému studijnímu programu na PřF OU Mgr. Zdeněk Maník h) Přihláška k doktorandskému studijnímu programu na PřF OU Mgr. Helena Maťašeje i) Akce z nabídky KVIC, MŠMT, NIDV i jiných akreditovaných vzdělávacích středisek Vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti s novou maturitní zkouškou (MANA 2007) a) školení potencionálních komisařů (Mgr. Nováková) b) školení krajských lektorů specialistů (Mgr. Vasevič český jazyk) c) školení hodnotitelů maximální účast dle aprobací DVPP - náklady v Kč Rok I. pololetí 2007 Kurzovné Cestovné Celkem Náklady na DVPP jsou ovlivněny těmito faktory: pedagogové dávají přednost školení pořádanými NIDV Praha pracoviště Ostrava organizace pronajímá za rozumnou cenu pro školení prostory, za naše pracovníky hradí organizace minimální nebo nulový účastnický poplatek (zejména učitelé cizích jazyků) pedagogové absolvují školení, která jsou plně hrazena granty (účast na školeních a seminářích OU) pedagogové absolvují školení, která jsou plně hrazena z ESF a z prostředků MSK (Brána jazyků, Úspěšný ředitel, KVALITA) někteří učitelé Ch na vlastní náklady absolvovali o hlavních prázdninách v době dovolené Letní školu chemie v Praze Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 17 Mgr. Alena Bačová

19 Vzdělávání pedagogických pracovníků - Projekt PI Informační gramotnost a) Naše organizace je od roku 2004 zařazena mezi Školicí střediska v rámci projektu Státní informační politiky ve vzdělávání - Projekt PI Informační gramotnost a má certifikát pro realizaci školení znalostní úrovně P. Cyklus školení úrovně P probíhal v roce 2006 opět čtyři týdny jako kombinace klasického prezenčního školení a distančních forem s intenzivní odbornou i motivační podporou lektora prostřednictvím internetu. Kurz P0 - úvodní modul seznamuje učitele s novými trendy a možnostmi v ICT, absolventi úvodního modulu si dále vybírají z nabídky volitelných modulů, kterou jsme v roce 2006 rozšířili. K velmi úspěšným modulům Excel a Grafika a digitální fotografie jsme přidali moduly pro integraci ICT v následujících předmětech: český jazyk, anglický jazyk, biologie a chemie. Poslední novinkou byl modul Publikování na internetu. Cyklus školení znalostní úrovně Z již neprobíhal jako v minulých letech, v roce 2006 jsme přijímali pouze zájemce o vykonání testu k získání certifikátu úrovně Z nebo administrativní udělení. Od 23. října do 30. listopadu 2006 bylo vyškoleno celkem 61 učitelů, z toho 25 pedagogů naší školy. I v roce 2006 byla naše škola oprávněna používat čestný název Informační centrum SIPVZ, který nám byl udělen v dubnu hospodářský výsledek výnosy náklady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Ověření znalostí Z Školení P úvodní modul Školení P volit. modul Tabulkové kalkulátory Školení P volit. modul Grafika a digitální fotografie Seznam lektorů: Mgr. Alena Bačová Z, P0, Tabulkové kalkulátory Ing. Hana Dobešová Z, P0, Tabulkové kalkulátory Ing. Adam Dragon Z, P0, Publikování na Internetu Ing. Jiří Popiolek Z, P0, Počítačová grafika a digitální fotografie Mgr. Něha Purová Z, P0 Mgr. Petr Smyček Z Mgr. Tomáš Pek - ICT ve výuce anglického jazyka Mgr. Jan Veřmiřovský - ICT ve výuce chemie, ICT ve výuce biologie Mgr. Tomáš Adamus, PhD. - ICT ve výuce chemie, ICT ve výuce biologie RNDr. Jan Ševčík, PhD. - ICT ve výuce biologie Mgr. Naděžda Nováková - ICT ve výuce českého jazyka a literatury Mgr. Jana Bittová - ICT ve výuce německého jazyka Školení P volit. modul ICT ve výuce chemie Školení P volit. modul Publikování na Internetu Školení P volit. modul ICT ve výuce ČJ Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Českobratrská 40, Ostrava Matiční gymnázium, Dr.Šmerala 25, Ostrava Wichterlovo gymnázium, Čs. Exilu 669,Ostrava - Poruba 3 ZŠ, Masarykovo nám. č.192, Vratimov ZvŠ, Karasova 6, Ostrava 2 Celkem Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 18 Mgr. Alena Bačová

20 b) Vzdělávání pedagogických pracovníků Matičního gymnázia v rámci projektu Informační gramotnosti ve školním roce 2006/2007 Proškoleno pedagogických pracovníků školy (počet) Školení Z - Základní uživatelské znalosti a dovednosti 5 Školení P0 - Úvodní modul školení poučených 8 uživatelů Školení PV - Volitelný modul školení poučených 13 uživatelů V dubnu 2005 získala naše škola v rámci SIPVZ statut Informačního centra SIPVZ. Posláním centra je iniciovat spolupráci v daném regionu při zavádění a výměně zkušeností ICT ve školách. Výsledkem by měla být úspora nákladů jednotlivých škol, vyšší úroveň jak znalostí pedagogických pracovníků, managementu škol a následně i žáků. Dlouhodobým záměrem je vybudovat moderní informační centrum (IC), průběžně ho inovovat tak, aby mohlo poskytovat kvalitní služby v oblasti podpory implementace ICT do výchovně-vzdělávacího procesu především v oblasti Člověk a příroda (fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis, ekologie). Centrum slouží ke vzdělávání i zvyšování kvalifikace učitelů a poskytuje široké veřejnosti možnost zvyšování kvalifikace v moderních ICT technologiích. Klademe si za cíl pořádat workshopy a umožnit učitelům i veřejnosti prezentaci jejich nápadů a zkušeností v oblasti ICT. Ve školním roce 2006/2007 jsme pořádali tyto informační semináře týkající se SIPVZ: Informace pro rodiče o průběžné klasifikaci a docházce žáků prostřednictvím internetu Přednášející : Ing. Hana Dobešová, Jan Svoboda Rozsah a forma vedení školní matriky Přednášející : Ing. Hana Dobešová, Jan Svoboda Projekt Nebojte se nové maturity z přírodovědných předmětů Přednášející : řešitelský tým projektu vyučující Matičního gymnázia Počítačem podporovaná výuka a experiment ve fyzice Přednášející : Mgr. Petr Smyček, Ing. Adam Dragon Ověřování kvality školy Přednášející : Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc., RNDr. Martin Malčík, Ph.D. V prosinci 2006 jsme ukončili realizaci regionálního projektu SIPVZ č. 1706P2006 Nebojte se nové maturity z přírodovědných předmětů. Projekt si kladl za cíl podrobně seznámit žáky s novou podobou maturitních zkoušek, zajistit jejich plošnou informovanost a co nejvíce usnadnit přípravu k maturitě. Autoři projektu vytvořili informační portál, který obsahuje do detailů, a navíc v graficky přitažlivé podobě zpracované okruhy k maturitní zkoušce. Tyto okruhy budou postupně podrobně rozpracovány a budou doplněny dalšími dokumenty, včetně vyhodnocovaných testů, pokusů, obrázků, videí nebo animací, s nimiž mohou žáci i vyučující pracovat při přípravě k maturitě. Zvláštní důraz je kladen na předměty matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis a IVT, což souvisí s průběžným poklesem zájmu žáků o vykonání maturitní zkoušky právě z těchto předmětů. Autoři projektu si uvědomují, že se nově vznikající vrstva obyvatelstva s nejvyšším vzděláním profiluje úzce humanitně a tato nerovnováha by se v budoucnosti mohla ukázat jako kontraproduktivní. Nový internetový informační portál by měl u žáků zájem o nehumanitní větev výuky zvýšit a ve výsledku je opět k maturitním zkouškám z matematiky, fyziky, biologie, chemie, zeměpisu nebo IVT přilákat. Odkazy na témata obsažená v katalozích požadavků pro nové maturitní zkoušky naleznou uživatelé rozděleny do přehledných sekcí, informace o podobě nových maturitních zkoušek budou průběžně aktualizovány. Nezanedbatelnou součástí projektu tvoří dokumenty z projektu E-Matiční a služby připojení databázové knihovny Dilleo Ostravské univerzity. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 19 Mgr. Alena Bačová

21 Vlastní podíl Dotace MSK Dotace MŠMT Vyúčtovaná částka Investice 0,00 0,00 0,00 Neinvestice , , ,00 OPPP vč. odvodů 0,00 0,00 0,00 z toho odvody 0,00 0,00 0,00 Celkem , , ,00 t. j. z rozpočtu 30 % 70 % Všechny účelové dotace byly vyčerpány a použity ke stanovenému účelu, k odchylkám od rozpočtových ukazatelů nedošlo. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 20 Mgr. Alena Bačová

22 Plnění plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků ve školním roce 2006/2007 Titul, jméno a příjmení název akce pořadatel rozsah hodiny/dny 21. letní škola chemie VŠCHT Praha 3 dny ICT ve výuce Ch školení lektorů UHK 30 Mgr. Tomáš Adamus, Ph. D. Nová maturita chemie a přírodovědně CERMAT 4 technický základ školení hodnotitelů Brána jazyků (Aj) NIDV 2-3 hodiny týdně Mgr. Alena Bačová Studium FS1 NIDV 144 Poradce pro autoevaluaci školy OU, MEC 12 Nová maturita obecné předpoklady CERMAT 7 Hospitační stáž na gymnáziu v Bavorsku DZS a Bavorské MŠ 2 týdny Mgr. Bittová Jana Vlastní hodnocení školy OU - MEC 20 Nová maturita D školení hodnotitelů CERMAT 4 Nová maturita NJ školení hodnotitelů CERMAT 12 Brána jazyků (Aj) NIDV 2-3 hodiny týdně Studium FS1 NIDV 144 Pracovněprávní souvislosti aplikace školské PARIS legislativy při řízení školy 6 Školní matrika a stat. výkazy a hlášení v Ing. Hana Dobešová Bakalářích Služba škole Mladá Boleslav 4 Platy a platové předpisy ve veřejných službách a správě RESK s.r.o 7 Poskytování platů zaměstnancům v intencích nového zákoníku práce a jejich PARIS 7 změny od Nová maturita obecné předpoklady CERMAT 7 Počítačem podporovaná výuka a experiment ve fyzice OU 24 Ing. Adam Dragon Vytváření fyzikálních pojmů u žáků OU 24 Projektování vzdělávání fyzice pro e-learning OU 24 Select ICT ve škole dnes KVIC 7 Mgr. Martina Drápalová Ing. Vladimír Dresler 21. letní škola chemie VŠCHT Praha 3 dny ICT ve výuce chemie Matiční gymnázium 30 Nová maturita chemie a přírodovědně CERMAT 4 technický základ školení hodnotitelů Projekt PI Informační gramotnost Matiční gymnázium 30 Tabulkové kalkulátory Význam fyziky pro výuku fyziky na ZŠ v NIDV 4 kontextu ŠVP Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 21 Mgr. Alena Bačová

23 Titul, jméno a příjmení název akce pořadatel rozsah hodiny/dny Brána jazyků (Aj) NIDV 2-3 hodiny týdně Význam fyziky pro výuku fyziky na ZŠ v NIDV kontextu ŠVP 4 Nová maturita matematika školení CERMAT hodnotitelů 4 Evaluace výsledků ve vzdělávání KVIC 24 Vytváření fyzikálních pojmů u žáků OU 24 Mgr. Tomáš Fismol Počítačem podporovaná výuka a OU 24 experiment ve fyzice Projektování vzdělávání fyzice pro e-learning OU 24 Projekt PI Informační gramotnost Tabulkové kalkulátory Matiční gymnázium 30 Možnost využití interaktivní tabule ve výuce IUVENTAS 1 Nová maturita NJ školení hodnotitelů CERMAT 12 Nové jevy, trendy a tendence ve výuce Mgr. Tamara Franková KST a Ruské středisko RJ, ruský internet, vyhledávače, Vědy a kultury tematické servery 6 Grammar Praktice a bit Differently MSSUA 2 Interaktivní tabule ve výuce českého IUVENTAS 2 PhDr. Ivana Fuxová jazyka a literatury Reading the city I. a II. British Council 4 Reading the Nothern Ireland literature British Council 2 Tools of profesionál development MSSUA 2 dny Nová maturita český jazyk a literatura (písemný projev) školení hodnotitelů CERMAT 10 Brána jazyků (NJ) NIDV 2-3 hodiny týdně Mgr. Lucie Havránková Grammar Praktice a bit Differently MSSUA 2 Nová maturita francouzský jazyk CERMAT (písemný projev) školení hodnotitelů 12 Mgr. Boris Kala Nová maturita francouzský jazyk CERMAT (písemný projev) školení hodnotitelů 6 Konference for English Teachers OUP 6 Tools of profesionál development MSSUA 2 dny Mgr. Irena Klečková Vzdělávání koordinátora a hlavního lektora projektu MŠMT 16 Brána jazyků NIDV Úvodní modul školení poučených uživatelů IT Matiční gymnázium 30 Mgr. Květoslava Klimešová Brána jazyků (Aj) NIDV 2-3 hodiny týdně Konference TOOLS Ostrava MSSUA MSSUA, MSATE 3 dny Mgr. Ivona Korpasová Mgr. Kretková Svatava Počítačová gramotnost projekt PI Matiční gymnázium 25 Nová maturita anglický jazyk CERMAT 12 (písemný projev) školení hodnotitelů Nová maturita NJ školení hodnotitelů CERMAT 12 Nová maturita D školení hodnotitelů CERMAT 4 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 22 Mgr. Alena Bačová

24 Titul, jméno a příjmení název akce pořadatel rozsah hodiny/dny Nová maturita z angličtiny v praxi INFOA 4 Tools of profesionál development MSSUA 1 den Využití ICT ve výuce českého jazyka a Mgr. Andrea Kubinová literatury Matiční gymnázium 30 Global Gateway British Council 8 Grammar Praktice a bit Differently MSSUA 2 Images of Britain in English Class MSSUA 2 Evropská unie projekt Dvorek MŠMT 11 Deutschlehrer tag Goethe Institut 16 Seminář školitelů zdravého způsobu Mgr. Renáta Macečková výuky Universität Passau 35 Nová maturita NJ školení hodnotitelů CERMAT 12 Nová maturita Zsv školení hodnotitelů CERMAT 4 Význam fyziky pro výuku fyziky na ZŠ v NIDV kontextu ŠVP 4 Projekt PI - Základní uživatelské znalosti Matiční gymnázium 30 Projekt PI Školení poučených uživatelů Matiční gymnázium 25 Mgr. Zdeněk Maník Možnost využití interaktivní tabule ve IUVENTAS 1 výuce fyziky Diagnostika, prevence a řešení vztahů v třídním kolektivu PPP Ostrava 8 Projekt P1 - Informační gramotnost Využití ICT ve výuce M VŠB - TU 30 Nová maturita matematika školení CERMAT 4 hodnotitelů Mgr. Helena Maťašeje Evaluace a autoevaluace MEC o.p.s., OU 20 Evaluace výsledků vzdělávání - lektor MEC o.p.s., OU 100 Rozvoj škol vlastní hodnocení škol - lektor MEC o.p.s., OU Nová maturita z AJ v praxi 4 Tools of profesionál development MSSUA 1 den Mgr. Vlastimil Moravec Oxford Teacher s Academy Oxford University Press 10 Nová maturita anglický jazyk CERMAT (písemný projev) školení hodnotitelů 12 Images of Britain in English Class MSSUA 2 Shaving One Language SOL 2 týdny Tools of profesionál development MSSUA 1 den Mgr. Naďa Nováková Interaktivní tabule ve výuce českého jazyka IUVENTAS a literatury 2 Nová maturita český jazyk a literatura CERMAT (písemný projev) školení hodnotitelů 10 Rozumět médiím 2 Partners Czech 16 E - kariéra NÚOV 42 Nová maturita francouzský jazyk CERMAT (písemný projev) školení hodnotitelů 12 Mgr. Miroslava Pavlínková Brána jazyků (Aj) Postkvalifikační studium pro vyučující klasických jazyků NIDV Ústav klasických studií MU Brno 2-3 hodiny týdně 18 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 23 Mgr. Alena Bačová

25 Titul, jméno a příjmení název akce pořadatel rozsah hodiny/dny Tools of profesionál development MSSUA 1 den Grammar Praktice a bit Differently MSSUA 2 Projekt P1 - Informační gramotnost Mgr. Tomáš Pek Počítačová grafika Matiční gymnázium 30 Problémové situace v třídním kolektivu PCO 8 Nová maturita španělský jazyk CERMAT (písemný projev) školení hodnotitelů 10 Mgr. Zdeňka Platošová Projekt P1 - Informační gramotnost Matiční gymnázium 30 Využití ICT ve výuce chemie Nová maturita chemie a přírodovědně CERMAT 4 technický základ školení hodnotitelů Příprava učitele s MS Powerpoint OU 6 Mgr. Pavla Rychtarčíková Nebojte se tabulek a výpočtů s MS Excel OU 6 Zpracování dokumentů v MS Word OU 6 Pokročilé techniky v MS Wordu OU 6 Mgr. Marie Sandersová Projekt PI - Základní uživatelské znalosti Matiční gymnázium 30 Projekt PI Školení poučených uživatelů Matiční gymnázium 25 Kvalifikační kurz Instruktor školního snowboardingu Slezská Univerzita Opava 40 Mgr. Martin Schenk Sdružení na ochranu Seminář ke spotřebitelskému vzdělávání spotřebitelů 4 Nová maturita Zsv školení hodnotitelů CERMAT 4 Zavádění RVP ZV do praxe NIDV 48 Nová maturita obecné předpoklady CERMAT 7 Mgr. Petr Smyček Tvorba ŠVP ZV síť koordinátorů, NIDV 4 vzdělávací obor fyzika Projekt PI - Základní uživatelské znalosti Matiční gymnázium 30 Projekt PI Školení poučených uživatelů Matiční gymnázium 25 Mgr. Petra Stašicová - Čejková Kvalifikační kurz Instruktor školního snowboardingu Slezská Univerzita Opava 40 Geografická konference OU 8 Brána jazyků (Aj) NIDV 2-3 hodiny týdně Mgr. Daniel Svoboda Geografická konference OU 8 Doškolení Horské služby HS ČR 24 Instruktor horolezectví Český horolezecký svaz 28 dnů RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. Nová maturita přírodovědně technický CERMAT základ školení hodnotitelů 4 Projekt P1 - Informační gramotnost Využití ICT ve českého jazyka Matiční gymnázium 30 Mgr. Zdeňka Švrčková a literatury Nová maturita český jazyk a literatura CERMAT (písemný projev) školení hodnotitelů 10 Tools of profesionál development MSSUA 1 den Images of Britain in English Class MSSUA 2 Mgr. Alena Tesařová Seminář učitelů geografie OU 4 Shaving One Language SOL 2 týdny Nová maturita zeměpis školení hodnotitelů CERMAT 10 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 24 Mgr. Alena Bačová

26 Titul, jméno a příjmení název akce pořadatel rozsah hodiny/dny Výchova k občanství v rámci ŠVP se zaměřením na potírání rasové UP Olomouc 4 dny a národnostní nesnášenlivosti Mgr. Jana Trčková Rozumět médiím 2 Partners Czech 16 Nová maturita občanský a společenskovědní základ školení CERMAT 4 hodnotitelů Tools of profesionál development MSSUA 1 den Images of Britain in English Class MSSUA 2 Grammar Praktice a bit Differently MSSUA 2 Mgr. Michaela Trnová Vzdělávání školitelů NIDV, BC, MŠMT 6 dnů Minikonference USTRON Polsko IATEFL Poland 2 dny Language and Identity British Council, EU 3 dny Nová maturita anglický jazyk CERMAT (písemný projev) školení hodnotitelů 12 Mgr. Luďka Utratová Projekt P1 - Informační gramotnost Tabulkové kalkulátory Matiční gymnázium 30 Krajský lektor státních maturit pro ČJ CERMAT 30 Mgr. Ladislav Vasevič Školení koordinátorů ČJ pro státní maturity KVIC 50 Evaluace a autoevaluace MEC o.p.s., OU 20 Mgr. Romana Vlková Nová maturita český jazyk a literatura CERMAT (písemný projev) školení hodnotitelů 10 Aplikace inženýrských postupů a metod v chemii a biochemii VŠCHT 3 dny Základy tvorby dynamických www stránek a webových prezentací OU 4 Počítače architektura, operační systémy a počítačové sítě OU 4 Mgr. Jan Veřmiřovský Moderní vzdělávací postupy ve výuce přírodopisu a biologie OU 4 Základní výpočty v chemii aneb jak na ně OU 4 První pomoc pro učitele ZŠ a SŠ OU 4 Nová maturita chemie a přírodovědně CERMAT technický základ školení hodnotitelů 4 Mgr. Petr Vondráček Nová maturita biologie a přírodovědně CERMAT technický základ školení hodnotitelů 4 Nová maturita matematika školení CERMAT hodnotitelů 4 Brána jazyků (Nj) NIDV 2-3 hodiny týdně Mgr. Renáta Vysloužilová Grammar Praktice a bit Differently MSSUA 2 Animating Literature British Council 6 Nová maturita anglický jazyk (písemný projev) školení hodnotitelů CERMAT 12 Pozitiva DVPP: Ve školním roce 2006/2007 nejen v souvislosti s novou legislativou opět vzrostl zájem pedagogických pracovníků o další vzdělávání. Zodpovědně se připravovali na hodnocení společné části nové maturitní zkoušky i její zvládnutí z hlediska obsahu, pojetí i organizace, intenzivně zpracovávali ŚVP, prohlubovali poznatky zejména v oblasti zavádění ICT do výuky, absolvovali kurzy související s vlastním hodnocením školy a při setkáních s kolegy z jiných škol si vzájemně předávali zkušenosti z oblasti moderního pojetími výuky v jednotlivých předmětech. Patnáct pedagogických pracovníků, kteří nejsou učiteli cizích jazyků, si prohlubovalo jazykové znalosti pravidelným studiem v jazykových kurzech Brána jazyků i v rámci doktorandského studia. Negativa DVPP: Finanční náročnost není zohledněna v rozpočtu organizace (Nová maturita, tvorba ŠVP), časová náročnost komplikuje organizaci výuky a učitelé jsou přetíženi mimořádnými povinnostmi vyplývajícími z platné Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 25 Mgr. Alena Bačová

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 872/2009-A. Gymnázium, Praha 10, Omská 1300. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 872/2009-A Název školy: Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Adresa: Omská 1300, 100 00 Praha 10 Identifikátor: 600006646 IČ: 63109026 Místo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-90/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-90/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-90/12-P Název právnické osoby PLZEŇSKÁ OBCHODNÍ AKADEMIE s. r. o vykonávající činnost školy: Sídlo: Politických vězňů 5/3003, 301 00

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1479/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 686 03 Staré Město info@sosgsm.cz

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-110/14-E. Na Mušce 1110, 534 01 Holice. Mgr. Andreou Daňkovou, ředitelkou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-110/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110 Na Mušce 1110, 534

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIC-204/10 C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIC-204/10 C Střední škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Adresa: Zvolenská 934, 386 01 Strakonice Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY PAGE 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-945/10-S. Základní škola Maltézských rytířů. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-945/10-S. Základní škola Maltézských rytířů. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-945/10-S Základní škola Maltézských rytířů Adresa: Školská 349, 272 01 Kladno Identifikátor: 600 001 199 IČ: 00 873

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109. Klatovská 109, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 100 645 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109 Klatovská 109, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 100 645 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/09-T. Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/09-T Vyšší odborná škola Havířov s.r.o. Adresa: Tajovského 1157/2, Havířov - Podlesí, 736

Více

Výroční zpráva. Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373

Výroční zpráva. Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373 Výroční zpráva Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373 za školní rok 2011/2012 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 4 1. Název organizace, základní údaje. 4 2. Vedení školy 4 3. Webové stránky

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-297/08-05. Gymnázium Cheb. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-297/08-05. Gymnázium Cheb. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-297/08-05 Gymnázium Cheb Adresa: Nerudova 7, 350 40 Cheb Identifikátor: 600 009 009 IČ: 47 723 386 Místo inspekce: Gymnázium

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1040/09-12. Gymnázium, Brno, Křenová 36. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1040/09-12. Gymnázium, Brno, Křenová 36. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1040/09-12 Gymnázium, Brno, Křenová 36 Adresa: Křenová 36, 602 00 Brno Identifikátor: 600 013 464

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-572/08-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-572/08-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-572/08-14 Základní škola a mateřská škola Ostrava- Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace Adresa: A. Kučery

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-313/12-K. Mgr. Františkem Hořínkem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-313/12-K. Mgr. Františkem Hořínkem, ředitelem školy Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-313/12-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Základní škola Bukovany, okres Sokolov Sídlo: 357 55

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1539/09-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1539/09-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1539/09-P Název školy: Církevní gymnázium Plzeň Adresa: Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň Identifikátor: 600 009 611 IČ: 40 527 867 Místo

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-625/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-625/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-625/09-T Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Adresa: Fr. Hajdy 34/1429, 700 30

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-106/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 Sídlo Talichova 824, 266 01 Beroun 2 E-mail právnické osoby IČO 47

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01070/09-06. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01070/09-06. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01070/09-06 Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 Adresa:

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.2 VEDENÍ ŠKOLY... 4 1.3 ŠKOLSKÁ

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-267/09-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-267/09-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-267/09-L Název školy: Soukromá hotelová škola Hergesell spol. s r. o. Adresa: Na Žižkově 101/9, 460 06 Liberec 6 Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2382/14-S I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha - východ Masarykovo nám. 71,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles)

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 60/08-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 60/08-01 Název školy: Česko-italské jazykové gymnázium, s.r.o. Adresa: Sadská 530, 198 00 Praha 9 Identifikátor: 600 006 361 IČ: 64 578

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-910/08-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-910/08-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-910/08-01 Název školy: Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Adresa: Nad Alejí 1952, 162 00 Praha 6 Identifikátor: 600 005 771 IČ: 49625446

Více

Pořadové číslo: 1. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce matematiky

Pořadové číslo: 1. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce matematiky Pořadové číslo:. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce matematiky 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2465/11-S. Havlíčkova 42, Kolín IV. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2465/11-S. Havlíčkova 42, Kolín IV. příspěvková organizace Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2465/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Havlíčkova 42,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Petr Stempěn Město Karviná ŠÚ Karviná, Mírová 1429, Karviná-Nové Město Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 143 194/99-05044 Signatura: vn3cs101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Karviná INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní škola Karviná-Mizerov

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014. Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 Základní škola, Praha 4, Ružinovská 2017 tel.: +420 241 726 096, + 420 241 710 781 e-mail: skola@ruzinovska.cz www.ruzinovska.cz Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 Ve Velkých Pavlovicích, září 2009 Gymnázium, Velké Pavlovice školní rok

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Vítejte! 15. a 16. ledna 2016. 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu. Lítám v cloudu, houpu se v síti!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Vítejte! 15. a 16. ledna 2016. 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu. Lítám v cloudu, houpu se v síti! DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. a 16. ledna 2016 9.00 13.00 hod. v pátek 9.00 12.00 hod. v sobotu Lítám v cloudu, houpu se v síti! Prakticky, dravě, fenomenálně. Využijte možnosti osobního kontaktu s pracovníky

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI - 999/08-01. Hotelová škola. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI - 999/08-01 Hotelová škola Adresa: Vršovická 43, 101 00 Praha 10 Identifikátor: 600 004 741 IČ: 60461713 Místo inspekce: Vršovická

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1529/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou Vratislavovo náměstí 124 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 18 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Anglický jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2008/09 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1 1.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-237/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Střední odborná škola NET OFFICE Orlová,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-701/12-H. Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIH-701/12-H. Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-701/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 Sídlo: Náchodská 18, 543

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám, 681. 783 91 Uničov, Moravské nám. 681

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám, 681. 783 91 Uničov, Moravské nám. 681 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Moravské nám, 681 783 91 Uničov, Moravské nám. 681 Identifikátor školy: 600 171 264

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola chemická Pardubice. Na Třísle 135, 530 88 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 433

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola chemická Pardubice. Na Třísle 135, 530 88 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 433 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola chemická Pardubice Na Třísle 135, 530 88 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 433 Termín konání inspekce: 7. 11.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Mgr. Hana Bajnárková ředitelka ZŠ a MŠ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 21) OBSAH 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Výroční zpráva o činnosti Pedagogické fakulty UP za rok 2006 Schváleno Kolegiem děkanky PdF UP dne 10. dubna 2007 Schváleno Akademickým senátem Pedagogické

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1002/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60162961 Identifikátor 600006476 Právní forma Zastoupená Křesťanské gymnázium Kozinova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 :

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-254/08-02. Předmět inspekční činnosti 1 : Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-254/08-02 Název školy: Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234 Adresa: Sadová 1234, 28 601 Čáslav Identifikátor: 600 007 278

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1276/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1276/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1276/11-A Název právnické osoby Obchodní akademie, Praha 3, Kubelíkova 37 vykonávající činnost školy: Sídlo: Kubelíkova 37, 130 00

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-545/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-545/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-545/09-T Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace Adresa: J. Valčíka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Ředitelství Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi předkládá Výroční zprávu o činnosti školy podle 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM JOSEFA KAINARA, HLUČÍN, p. o. 748 11 Hlučín, Dr. Ed. Beneše 586/7 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Hlučín 30. září 2012 Předkládá: PhDr. Charlotta Grenarová, ředitelka

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06 3 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01078/08-06 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace Adresa: Kpt. Jaroše 862,

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-525/09-T. Soukromé gymnázium Ostrava, s. r. o.

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-525/09-T. Soukromé gymnázium Ostrava, s. r. o. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název školy/školského zařízení: EDUCAnet čj. ČŠI-525/09-T Soukromé gymnázium Ostrava, s. r. o. Adresa: Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2012

MATURITNÍ ROČNÍK 2012 GYMNÁZIUM Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2012 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2012 MATURITNÍ ROČNÍK 2012 K maturitní zkoušce v roce 2012 se přihlásilo

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-529/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-529/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-529/08-14 Adresa: Solná 8, 746 00 Opava Identifikátor: 600 004 210 IČ: 47 813 512 Místo inspekce:

Více