Č.j. PPR /ČJ Praha Počet listů: 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č.j. PPR-19172-118/ČJ-2013-990640 Praha 7.7.2014 Počet listů: 8"

Transkript

1 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Odbor veřejných zakázek Č.j. PPR /ČJ Praha Počet listů: 8 dle seznamu dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci kteří požádali o zadávací dokumentaci kteří požádali o dodatečné informace Dodatečné informace č. 2 k uveřejněné zadávací dokumentaci Dodatečné informace č. 2 k uveřejněné zadávací dokumentaci veřejné zakázky Radiostanice uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem VZ dne V souladu s 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) zadavatel poskytuje dodavatelům tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám: Dotazy k vymezené části 2: V zadávací dokumentaci je požadováno dodání nabíječe určeného pro nabíjení akumulátoru ručního radioterminálu 3. generace, kontrolka indikující stav připojení napájecího napětí, nabíjení radioterminálu a úplné nabití radioterminálu. Dotaz č. 1: Je přípustné řešení umožňující kromě samotného terminálu také nabíjení samostatné baterie. Odpověď na dotaz č. 1: U ručních radiostanic TPH 700 je již využit akumulátor typu Li-ion. Zadavatel prioritně předpokládá využití stejné, jako u jiných typů komunikačních zařízení, že se nebude akumulátor vyndávat ze zařízení, ale bude se nabíjet jako celek v radiostanici. Důvodem je především dostatečná výdrž akumulátoru a eliminace poškození zámkového mechanismu krytu akumulátoru, tím pádem vyšší provozní náklady na opravy. V případě, že se uchazeč domnívá, že provozní požadavky budou na nabíjení samostatných akumulátorů, bude takové řešení přípustné. Dotaz č. 2: Je přípustné, aby požadované stavy indikovaly kontrolky se sdruženou funkcí, například prostřednictvím změny barvy či blikáním? Odpověď na dotaz č. 2: Z dotazu není zřejmé, co má uchazeč přesně na mysli. Spojení pro výkon služby u PČR je velmi důležité, činnosti hlídek v terénu však nejsou komunikace a ovládání radiostanice, nýbrž úkoly vyplývající ze zákona o Policii ČR. V případě, že by se mělo jednat o více než jednu kontrolku, s využitím více barev, či způsobu blikání, mohlo by být pochopení jejich významu zmatečné. V souladu se zadávací dokumentací je dostačující nepřerušovaná signalizace červené kontrolky, že radiostanice při držení PTT tlačítka skutečně vysílá. Zmatečné řešení by nebylo v přímém výkonu služby přípustné, vzhledem k možnému riziku ohrožení životů, zdraví a majetku zasahujících policistů a veřejnosti.

2 Dotaz č. 3: Zadavatel požaduje dostatečně viditelnou a významově nezaměnitelnou optickou a akustickou vizualizaci. Jak je definována posuzována dostatečná viditelnost a významová nezaměnitelnost? Odpověď na dotaz č. 3: Dostatečná viditelnost a významová nezaměnitelnost není zadavatelem podrobně definována. Produkty výrobců příslušenství zaměřených na kvalitu a uživatelskou přívětivost by neměly způsobovat zmatečnost uživateli. Například červeně svítící kontrolka při zmáčknutí PTT a vysílání radiostanice by měla být vidět i na ostrém slunci. Tenké štěrbiny kontrolek, prosvítající do jiných štěrbin nejsou přípustné. Dotaz č. 4: Zadavatel požaduje signalizaci trvalým tónem (obsazovací/varovný). Jak je tento tón definován? Jakou má mít frekvenci a hlasitost? Odpověď na dotaz č. 4: Trvalý tón (obsazovací/varovný) není zadavatelem specifikován. Využití takové informace je například ve chvíli, když hlídka PČR chce vysílat hlasovou relaci v rámci skupinové komunikace a radiostanice Matra vypadne z pokrytí signálem. V dané situaci musí mít policista informaci o tom, že jej ve skupině nikdo neuslyší. Vzhledem k tomu, že takový tón negeneruje radiostanice, požaduje se tato funkcionalita od příslušenství - hovorové sady. Dotaz č. 5: Zadavatel popisuje uživatelsky nastavitelné profily hovorové sady bez dodatečných externích zařízení. Je přípustné tyto profily měnit pomocí tlačítek na hovorové sadě? Odpověď na dotaz č. 5: Z otázky není zřejmé, zda uchazeč míní hovorovou sadu, která by měla z těchto důvodů kromě PTT další tlačítka. Zadavatel preferuje minimum ovládacích prvků, z důvodů snadné obsluhy a rizika větší poruchovosti jednotlivých prvků. Hovorová sada je provozně velmi namáhané zařízení, vystavené vlivům počasí. V zadávací dokumentaci, v poznámce jsou uvedeny využitelné profily, pro jejichž využití, nesmí být podmínkou nutnost dalších investic do případných konfiguračních SW a propojovacího HW na straně zadavatele. Změna profilu využitím tlačítka na hovorové sadě je přípustná, preference zadavatele je využití tlačítka PTT. Dotaz č. 6: Zadavatel požaduje s takticko-provozních důvodů rozměrovou i tvarovou shodu obou verzí (s i bez GPS). Jakým způsobem mají být tyto uživatelsky odlišeny? Odpověď na dotaz č. 6: Rozlišení tvarově shodných hovorových sad s GPS i bez GPS může být provedeno například výstupkem krytu antény GPS přijímače, jako je tomu u originálního příslušenství výrobce Airbus. Typové označení na nálepce, nalepené na hovorové sadě, není přípustné. Dotazy k vymezené části 3: V zadávací dokumentaci je požadováno připojení bezdrátovým bluetooth propojením zabezpečeným min. 128bit šifrou proti cílenému odposlechu. Součástí řešení musí být i systém správ klíčového hospodářství. 2

3 Dotaz č. 7: Z výše uvedeného textu není patrné, zda zadavatel požaduje zabezpečení šifrou na linkové vrstvě bluetooth či na úrovni aplikační. Odpověď na dotaz č. 7: Požadavkem zadavatele je neodposlechnutí komunikace mezi radiostanicí a UDT. Šifrování může být realizováno buď na linkové vrstvě Bluetooth, nebo na úrovni aplikační vrstvy. Dotaz č. 8: Jaký algoritmus šifry zadavatel požaduje? Odpověď na dotaz č. 8: Zadavatel požaduje moderní symetrickou šifru se standardizovaným algoritmem, bezpečnou proti odposlechu. Nejlépe AES nebo Twofish. Dotaz č. 9: Jaký druh klíčového hospodářství má zadavatel na mysli? Odpověď na dotaz č. 9: V případě, že bude šifrovací klíč bezpečným způsobem generován dynamicky, nemusí být implementován systém klíčového hospodářství. Dotaz č. 10: Zadavatel požaduje UDT vhodný pro podniková řešení. Jak je definována a posuzována vhodnost pro podniková řešení? Odpověď na dotaz č. 10: Vzhledem k neustálému vývoji koncových zařízení typu SmartPhone a jejich postupné využívání v korporátní sféře je tento požadavek složitě definovatelný. Jedná se však o vybrané typy SmartPhonů, pro které se znalí integrátoři rozhodují při zavádění mobilních zařízení do podnikové infrastruktury, které mají vyvinuté rozhraní pro správu a vynucení bezpečnostních politik. Rovněž umožňují další využití připojených přídavných zařízení, která výrobci vyvíjí pro biometrické funkce. Dotaz č. 11: Zadavatel popisuje mezi příklady použitelné technologie displeje samoled. Má tímto zadavatel na mysli marketingový název pro AMOLED od fy SAMSUNG (Super AMOLED)? Odpověď na dotaz č. 11: Zadavatel v technické specifikaci uživatelského datového terminálu jako příklad uvedl technologii samoled, která je použita na SmartPhonech výrobce SAMSUNG, které v současné době ve velké míře využívá a má s nimi dobré zkušenosti. Viditelnost a rozlišení displeje jsou pro policisty při výkonu služby v terénu odůvodněným požadavkem. Dotaz č. 12: Zadavatel požaduje UDT s fotoaparátem včetně blesku. Žádný komerčně dostupný smartpohone zároveň splňující ostatní podmínky stanovené zadavatelem není vybaven integrovaným bleskem z důvodu rozměrů a spotřeby. Počítá zadavatel s externím bleskem nebo s přísvitem pomocí LED? Odpověď na dotaz č. 12: V terminologii mobilních přístrojů typu SmartPhone se uvádí blesk fotoaparátu, ve skutečnosti se však jedná o využití přisvícení pomocí LED. 3

4 Dotaz č. 13: Zadavatel požaduje bezpečné korektní spojení bluetooth mezi Tetrapol PEGAS a UDT. Síť PEGAS neumožňuje komunikaci standardem bluetooth, ale standardem TETRAPOL, který není kompatibilní. Odpověď na dotaz č. 13: Uživatelé radiostanic Matra mají velké problémy s propojováním kvalitního příslušenství renomovaných výrobců, kteří využívají technologii bluetooth. Při pořizování ručních radiostanic TPH 700 v minulých letech se zadavatel domníval, že nebude při využití technologie bluetooth omezován specifikami systému PEGAS (Matra). Správně tedy má být "bezpečné korektní spojení mezi radiostanicí a UDT". Dotaz č. 14: Zadavatel požaduje bezpečné korektní spojení bluetooth mezi Tetrapol PEGAS a UDT. Myslí zadavatel slovním spojením korektní spojení spojení radiostanice sítě TETRAPOL (např. THP700) s UDT pomocí aktuálních protokolů sítě, jejichž implementace je validována výrobcem technologie nebo jeho výhradním dodavatelem? Pokud ne, jak bude zajištěna kompatibilita se sítí PEGAS v budoucnu? K čí tíži půjdou náklady na případnou opravu nevalidovaných aplikací? Odpověď na dotaz č. 14: Zadavatel požaduje bezpečné korektní propojení radiostanice s UDT pomocí Serial Port Profile (SPP). Propojení musí být uživatelsky uskutečnitelné a spolehlivé. Výhodou je validace řešení výrobcem technologie. Současný stav úrovně poskytovaných služeb v systému PEGAS (Matra) a požadavky transparentnosti provozních a investičních nákladů v oblasti radiokomunikačních služeb vyžadují vytvoření konkurenčního prostředí více dodavatelů technologie na českém trhu. Vzhledem k tomu, že síť PEGAS (Matra) se blíží své životnosti, začíná se zadavatel orientovat jako jiné složky IZS na poskytování potřebných datových informací policistům v terénu i s využitím dalších přenosových prostředí. Dotaz č. 15: Zadavatel požaduje spojení bluetooth bez nedefinovaných úprav UDT. Co jsou nedefinované úpravy? Odpověď na dotaz č. 15: Cílem zadavatele je připravit UDT pro zavedení do systému Mobile Device Management. Z těchto důvodů je nutný popis a definice všech úprav UDT, které uchazeč musí provést, zejména z důvodů propojení s radiostanicí Matra. Dotaz č. 16: Je možné provádět úpravy definované? Odpověď na dotaz č. 16: Definované úpravy zadavatel připouští, vzhledem k otevřenosti veřejné zakázky. Dotaz č. 17: Zadavatel požaduje vynucení nastavení hesla na UDT. O jaké heslo se jedná? Jak má probíhat toto vynucení? Odpověď na dotaz č. 17: Vzhledem k tomu, že dosud není schválena bezpečnostní politika pro IS PČR, musí UDT umožnit vynucení možnosti nastavení zámku obrazovky pomocí gesta, kódu PIN, nebo hesla. 4

5 Dotaz č. 18: Zadavatel požaduje, aby byl UDT vybaven gyroskopem a světelným sensorem. Jaké parametry mají tyto mít? Odpověď na dotaz č. 18: Dílčí parametry těchto zařízení zadavatel nespecifikuje, neboť jsou integrována v produktech výrobců a jsou pro potřebu zadavatele použitelné. Dotaz č. 19: Jak zadavatel definuje jednotnou uživatelskou masku přizpůsobenou používání SW klávesnice? Odpověď na dotaz č. 19: Jednotná uživatelská maska není zadavatelem detailně definovaná. Zadavatel požaduje, aby si uživatel při rutinních činnostech nemusel spouštět jednotlivé aplikace (lustrace, datová komunikace s operačním řízením, navigace, IS Kontrola 2). Při zadávání dotazů a komunikace musí řešení umožnit současně využití SW klávesnice na UDT. Kvalifikační kritéria uchazečů by měla deklarovat, že s obdobným řešením vývoje mobilních aplikací a jejich uživatelské přívětivosti mají dostatečné zkušenosti. Dotaz č. 20: Co znamená zadavatelem požadované zadávání znaků podle normy ICAO? Norma ICAO nedefinuje zadávání znaků Odpověď na dotaz č. 20: Při dotazech na osoby, jejichž jméno a příjmení obsahuje specifické znaky, musí klávesnice umožnit uživateli zadávání znaků mezinárodní abecedy (Transliteration of multinational characters). Dotaz č. 21: Co je zadavatelem považováno za tlačítko dostatečné velké pro bezpečný stisk? Odpověď na dotaz č. 21: Zadávání dotazu do databází PČR klávesnicí pomocí stylusu je nepřípustné. Při velikosti displeje 5 výrobci SmartPhonů dostatečně odladili formu psaní, například SMS zpráv. Dodané řešení musí umožnit zadávání textu uživateli prsty rukou, stejně komfortně, jako u veřejně dostupných aplikací. Nesmí docházet k překlepům z důvodů špatně kalibrované SW klávesnice. Dotaz č. 22: Zadavatel požaduje, aby byl způsob přihlašování shodný s postupem přihlášení na pevném počítači na služebně. Jak je definovaný takový postup přihlašování? Odpověď na dotaz č. 22: Zadavatel požaduje přihlášení k informačním systémům pomocí jména, hesla a domény. Dotaz č. 23: Do jakého systému bude odesíláno zadané uživatelské jméno a heslo? V jakém formátu a jakým protokolem? Žádáme zadavatele o nezbytnou součinnost v podobě dokumentace tohoto rozhraní a jeho formátů. Odpověď na dotaz č. 23: Autentizace se provádí pomocí protokolu NTLM do IIS v infrastruktuře PČR. Autorizace se provádí odesláním XML souboru v definovaném formátu pomocí protokolu HTTP do IIS v infrastruktuře PČR. Součinnost zadavatele v maximálním rozsahu bude poskytnuta vítěznému uchazeči. 5

6 Dotaz č. 24: Zadavatel uvádí příchozí informace je zobrazena na displeji. O jakou příchozí informaci se jedná? V jakém formátu má přijít? V jaké formě se má zobrazit na displeji? Žádáme o nezbytnou součinnost ve formě podrobnější dokumentace. Odpověď na dotaz č. 24: Jedná se o strukturovanou textovou informaci s výsledkem lustračního dotazu z centrálních systémů. Součinnost zadavatele v maximálním rozsahu bude poskytnuta vítěznému uchazeči. Dotaz č. 25: Jak jsou definované použité protokoly systému pro dotazy na osobu/vozidlo? Prosíme zadavatele o poskytnutí nezbytné součinnosti v podobě dokumentace tohoto rozhraní. Odpověď na dotaz č. 25: Dotaz na osobu a vozidlo se provádí odesláním XML souboru v definovaném formátu pomocí protokolu HTTP do IIS v infrastruktuře PČR. Dotaz č. 26: Zadavatel uvádí, že uživatel doplní zobrazené informace Pořízená data uživatel odešle do systému. Jakým způsobem uživatel doplní tyto informace? V jakém formátu a jakým způsobem tato data odešle? Kam je má odesílat? Žádáme zadavatele o nezbytnou součinnost v podobě dokumentace těchto rozhraní. Odpověď na dotaz č. 26: Uživatel doplňuje zobrazené informace o položky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro doplnění místa lze využít integrovaný GPS přijímač, pokud má platnou polohu. Rovněž datum a čas lze přednastavit ze systému. Systém mobilní IS Kontrola 2 dosud není plošně zaveden v rutinním provozu a bude zadavatelem uzpůsoben pro zpracování přijímaných dat z UDT. Součinnost zadavatele v maximálním rozsahu bude poskytnuta vítěznému uchazeči. Dotaz č. 27: Při využití externího zadání navigačního cíle je požadována komunikace např. s dispečerem operačního řízení. Jak je definován protokol pro výměnu těchto dat? Odpověď na dotaz č. 27: Zadavatel požaduje komunikaci s dispečerem v rámci Messaging systému. Komunikační protokol vytváří a implementuje dodavatel v souladu se zadávací dokumentací. Dotaz č. 28: Zadavatel uvádí, že hlídka musí mít možnost předdefinovanými tlačítky potvrdit příjem souřadnic. Jakým způsobem jsou tato tlačítka definována? Jakým způsobem probíhá potvrzování příjmu? Jakým protokolem a kam? Odpověď na dotaz č. 28: Zadavatel požaduje implementaci v klientském rozhraní pro Messaging systém. Komunikační protokol vytváří a implementuje dodavatel v souladu se zadávací dokumentací. Řešení dodávané v minulosti s produkty BF DAV (Matrack) není přípustné, ani použitelné. Potvrzení příjmu souřadnic z externího zdroje pro navigaci je z důvodu možnosti uživatele spustit další, novou úlohu. Potvrzování příjmu přenášených datových zpráv dává odesílateli informaci o doručení zprávy adresátovi. Tento způsob využívají uživateli oblíbené messaging systémy (např. WhatsApp, Viber). 6

7 Dotaz č. 29: Zadavatel specifikuje, že systém umožní datovou komunikaci s možností zahájení od obou stran. Jakým způsobem jsou tato tlačítka definována? Jakým způsobem probíhá potvrzování příjmu? Jakým protokolem a kam? Odpověď na dotaz č. 29: Zadavatel požaduje implementaci v klientském rozhraní pro Messaging systém. Komunikační protokol vytváří a implementuje dodavatel. Využití služeb Messaging systému se předpokládá pouze přes síť GSM, využití sítě PEGAS (Matra) je nepřípustné. Dotaz č. 30: Zadavatel definuje Messaging systém včetně zajištění serveru ve stávající infrastruktuře PČR. Zároveň požaduje dostupnost tohoto serveru z UDT přes GSM síť. Jak v tomto případě má být zajištěna bezpečnost sítě? Odpověď na dotaz č. 8: Zadavatel zajistí komunikaci pomocí VPN. Prostup do prostředí intranetu připravuje PČR, jako službu poskytovanou Českou poštou s.p. Odštěpný závod ICT služby. Infrastrukturou PČR zadavatel nemíní infrastrukturu sítě PEGAS (Matra). Další dotazy k zadávací dokumentaci: Dotaz č. 31: Bod 5. Pokyny pro zpracování nabídky V zadávací dokumentaci je uvedeno, že nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce. Bod Doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů ( 56 zákona) Pro vymezenou část 2 zadavatel požaduje předložení nabízených vzorků pro rozhodování hodnotící komise. Dotaz: Souhlasíte s tím, že nabídka včetně nabízených vzorků bude doručena ve dvou samostatných obalech? Vlastní nabídka bude doručena v samostatné obálce řádně uzavřené v souladu s ustanovením 69 odst. 5 zákona, zajištěné proti manipulaci a označené v souladu se zadávací dokumentací, bod 5. Pokyny pro zpracování nabídky. Nabízené vzorky budou doručeny v samostatné kartonové krabici řádně uzavřené v souladu s ustanovením 69 odst. 5 zákona, zajištěné proti manipulaci a označené v souladu se zadávací dokumentací, bod 5. Pokyny pro zpracování nabídky. Odpověď na dotaz č. 31: Ano, nabídka může být doručena ve dvou samostatných obalech. Dotaz č. 32: Bod Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů ( 53 zákona) a bod Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů ( 54 zákona). Dotaz: Lze v nabídce prokázat splnění základních a profesních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, v souladu s 127 zákona o veřejných zakázkách? Odpověď na dotaz č. 32: Ano, prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů lze výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 7

8 Dotaz č. 33: Bod 8. zadávací dokumentace - Přílohy zadávací dokumentace V tomto bodě zadávací dokumentace je uveden seznam příloh č. 1 až č. 9 včetně. Dále zadávací dokumentace obsahuje vlastní přílohy, které jsou v záhlaví zřejmě špatně číslovány. Dotaz: Je pravdou, že došlo k administrativní chybě uvedeného čísla jednacího č.j. PPR /ČJ u všech příloh? Odpověď na dotaz č. 33: Ano, došlo k administrativní chybě, všechny přílohy jsou k č.j. PPR /ČJ Dotaz č. 34: Je pravdou, že Technické podmínky vymezená část 2 mají mít v záhlaví číslo přílohy 7? Odpověď na dotaz č. 8: Ano, příloha Technické podmínky vymezená část 2 má mít v záhlaví číslo přílohy 7. Ostatní podmínky uvedené v zadávací dokumentaci č.j. PPR /ČJ a přílohách k této zadávací dokumentaci včetně dodatečných informací zůstávají beze změny. Zpracoval Ing. Martin Šlemer, tel.: Ing. Vladimír Kaliba vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR elektronicky podepsáno 8

Č.J. PPR-2042-277/ČJ-2010-990640 PRAHA 6. 5. 2013 Počet listů: 6

Č.J. PPR-2042-277/ČJ-2010-990640 PRAHA 6. 5. 2013 Počet listů: 6 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Odbor veřejných zakázek Č.J. PPR-2042-277/ČJ-2010-990640 PRAHA 6. 5. 2013 Počet listů: 6 dle seznamu dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, kteří požádali

Více

Č.J. PPR-24824-232/ČJ-2013-990640 PRAHA 6. 6. 2014 Počet listů: 10

Č.J. PPR-24824-232/ČJ-2013-990640 PRAHA 6. 6. 2014 Počet listů: 10 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Odbor veřejných zakázek Č.J. PPR-24824-232/ČJ-2013-990640 PRAHA 6. 6. 2014 Počet listů: 10 dle seznamu dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, Dodatečné

Více

Č.j. PPR-15160-80/ČJ-2011-0099EC Praha 2.12.2011 Počet listů: 5 + email nebo fax

Č.j. PPR-15160-80/ČJ-2011-0099EC Praha 2.12.2011 Počet listů: 5 + email nebo fax POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-15160-80/ČJ-2011-0099EC Praha 2.12.2011 Počet listů: 5 + email nebo fax Dle seznamu uchazečů č.j. PPR-15160-15/ČJ-2011-0099EC, kteří

Více

Lokalizační a záznamová zařízení pro krajská ředitelství policie (dále jen LZZ ).

Lokalizační a záznamová zařízení pro krajská ředitelství policie (dále jen LZZ ). LOKALIZAČNÍ A ZÁZNAMOVÁ ZAŘÍZENÍ Příloha č. 5 k Č.j. PPR-24824-9/ČJ-2013-990640 Technické podmínky Lokalizační a záznamová zařízení pro krajská ředitelství policie (dále jen LZZ ). Je požadována dodávka

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

Č.j. PPR-19172-342/ČJ-2013-990640 Praha 9.4.2015 Počet listů: 6 DS, EZAK

Č.j. PPR-19172-342/ČJ-2013-990640 Praha 9.4.2015 Počet listů: 6 DS, EZAK POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-19172-342/ČJ-2013-990640 Praha 9.4.2015 Počet listů: 6 DS, EZAK Dodatečné informace č. 12 k uveřejněné zadávací dokumentaci Dodatečné

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost Příloha č. 6 -Požadavky na součinnost V následující tabulce jsou uvedeny požadavky na součinnost Zadavatele, jejichž splnění je nutným předpokladem pro řádné plnění předmětu této veřejné zakázky. ID 1

Více

Č.j. PPR-2264-47/ČJ-2014-990640 Praha 8.10.2014 Počet listů: 10 + email

Č.j. PPR-2264-47/ČJ-2014-990640 Praha 8.10.2014 Počet listů: 10 + email POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-2264-47/ČJ-2014-990640 Praha 8.10.2014 Počet listů: 10 + email Dle seznamu uchazečů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci č.j. PPR-2264-18/ČJ-2014-990640

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

Rozměry (výška x šířka x délka) mm 130 x 62 x 33 420g vč.baterie, 255g bez baterie a antény

Rozměry (výška x šířka x délka) mm 130 x 62 x 33 420g vč.baterie, 255g bez baterie a antény Terminály Pegas G1 HT 0905L První terminál radiokomunikační sítě PEGAS dodávaný na náš trh. Na našem učilišti máme pouze 2 exempáře, které nyní slouží spíše pro ukázku a v běžném provozu se téměř nepoužívají.

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Technické požadavky na Bezdrátový místní informační systém (BMIS)

Technické požadavky na Bezdrátový místní informační systém (BMIS) PŘÍLOHA Č. 5 K ZD Technické požadavky na Bezdrátový místní informační systém (BMIS) Záměrem je vybudovat nový varovný a informační systém, aby bylo možné předpovídat a varovat ohrožené obyvatelstvo v době

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu s názvem: Zkvalitnění výuky na střední zdravotnické škole Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0956 Název zakázky: Nákup ICT a dalšího vybavení pro SZŠ a VOŠZ,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu Technická dokumentace Obsah 1 Předpoklady... 3 1.1 Účel... 3 1.2 Přínosy pro uživatele... 3 2 Popis předmětu plnění... 3 2.1 Funkční specifikace řešení...

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky.

Účel dokumentu. Uveřejnění jakékoli části tohoto dokumentu podléhá schválení příslušných pracovníků Ministerstva vnitra České republiky. Czech POINT Účel dokumentu Tento PŘ stanovuje základní pravidla provozu systému Czech POINT v prostředí CMS, stanovuje odpovědnosti jednotlivých subjektů zúčastněných na přenosu dat a základní bezpečnostní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestor IČ: 60460709 Profil zadavatele:

Více

Č.J. PPR /ČJ PRAHA Počet listů: 5

Č.J. PPR /ČJ PRAHA Počet listů: 5 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Odbor veřejných zakázek Č.J. PPR-17905-391/ČJ-2012-990640 PRAHA 31. 5. 2013 Počet listů: 5 dle seznamu dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci kteří požádali

Více

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity)

Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě. Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Koncepce rozvoje ICT ve státní a veřejné správě (materiál pro jednání tripartity) Praha Listopad 2014 OBSAH 2. Rekapitulace stávajícího stavu a jeho nedostatků... 2 3. Cíle v oblasti ICT a navrhovaná opatření

Více

Příloha č. 18. Specifikace bloku PŘÍPRAVA. Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém

Příloha č. 18. Specifikace bloku PŘÍPRAVA. Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Obsah Příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace Stávající stav... 2 Část č. 1 veřejné zakázky - Tablety posádek... 4 Část č. 2 veřejné zakázky - Tiskárny... 5 Část č. 3 veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb

Příloha č. 1 Servisní smlouvy. Katalog služeb. S2_P1_Katalog služeb Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb S2_P1_Katalog služeb 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE SLUŽEB... 3 3 SPECIFIKACE SLUŽEB... 6 3.1 SLUŽBA PS01_PROVOZ A SPRÁVA... 6 3.2 SLUŽBA PS02_ZÁLOHA A OBNOVA...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Město: BRUMOV-BYLNICE. V rámci projektu bude instalováno:

Město: BRUMOV-BYLNICE. V rámci projektu bude instalováno: Město: BRUMOV-BYLNICE V rámci projektu bude instalováno: Vysílací a řídící pracoviště Na městském úřadu musí být instalováno vysílací pracoviště varovného a informačního systému. Systém musí umožňovat

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Česká republika - Úřad práce České republiky IČO: 72496991 Sídlo/místo podnikání:

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

BlackBerry Torch 9810 Smartphone BlackBerry Torch 9810 Smartphone Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-40531-010 PRINTSPEC-021 SWD-1735726-0731051610-010

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Obnova vozového parku Termonty Praha a.s. - část1

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Obnova vozového parku Termonty Praha a.s. - část1 Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 18. 04. 2014 v 14:00. V případě Vašeho zájmu

Více

"Řídicí osvětlovací pult s příslušenstvím" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

Řídicí osvětlovací pult s příslušenstvím ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Veřejná zakázka zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): "Řídicí osvětlovací pult s příslušenstvím" ve vztahu k zákonu se jedná o

Více

Č.J. PPR /ČJ PRAHA Počet listů: 6

Č.J. PPR /ČJ PRAHA Počet listů: 6 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Odbor veřejných zakázek Č.J. PPR-2042-261/ČJ-2010-990790 PRAHA 17. 4. 2013 Počet listů: 6 dle seznamu dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, kteří požádali

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Výpočetní technika pro účely projektu OP VK ZŠ Brno část 2 Název projektu: Ukaž mi směr a já najdu cestu pro své povolání Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/01.0056

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská

Více

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Yealink W52P a W52H Balení obsahuje: Telefonní sluchátko Základnová stanice (u modelu W52P) Nabíjecí stojánek Ethernetový kabel (u modelu W52P) Klip na opasek 2x AAA baterie Tištěné dokumenty 2x adaptér

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje IČO: 75151511 Sídlo/místo podnikání:

Více

Projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl

Projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl Projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Litomyšl Technická specifikace C Minimální specifikace parametrů jednotlivých komponent včetně akceptačních podmínek. a Elektronické workflow č. parametr / požadavek

Více

Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 4. série

Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 4. série NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce správní odbor obchodní V Praze 15. července 2015 Č.j. 2015/078794/CNB/420 Dodatečné informace k veřejné zakázce SDAT Sběr dat pro potřeby ČNB 4. série Zadavatel níže

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 Odbor vnitřních věcí V Písku dne: 02.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Schválení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na poskytování mobilních služeb

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Definice a zkratky... 4 1.2 Podmínky provozu... 4 1.3 Pokyny k užívání dokumentu... 4 1.4 Obecné informace o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S362/2006-20727/2006/550-OŠ V Praze dne 20.12.2006

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S362/2006-20727/2006/550-OŠ V Praze dne 20.12.2006 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S362/2006-20727/2006/550-OŠ V Praze dne 20.12.2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele technického vybavení k projektu Zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání registrační číslo projektu

Více

Vysílací zařízení musí umožňovat přímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele.

Vysílací zařízení musí umožňovat přímé vysílání mluveného hlášení pro obyvatele. Technické podmínky Následující technické podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele na charakteristiku a hodnoty technických parametrů dodávaného místního informačního systému, řídícího pracoviště, bezdrátových

Více

TDL500. Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500

TDL500. Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500 TDL500 POPIS Systém je určen k nepřetržité evidenci a vyhodnocení četnosti průchodů osob turniketem. Průchody jsou snímány infra závorou nebo podobným zařízením. Signál z infra závory je softwarově filtrován

Více

Uchazeč musí použít technické podmínky centrálního zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: Požadované údaje

Uchazeč musí použít technické podmínky centrálního zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: Požadované údaje Technické podmínky Uchazeč musí použít technické podmínky centrálního zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: konkrétní údaj obchodní označení, typ Ano, případně i

Více

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S9 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce. Vystavovat

Více

InTouch 8.0 Subsystém distribuovaných alarmů

InTouch 8.0 Subsystém distribuovaných alarmů InTouch 8.0 Subsystém distribuovaných alarmů Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Úvod Úvod Subsystém distribuovaných alarmů Ukládání alarmů do relační databáze Zobrazování, potvrzování a potlačování

Více

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Uživatelská příručka Verze: 7.0 Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726093645-010

Více

Nákup ICT pro VUT v Brně rámcové smlouvy

Nákup ICT pro VUT v Brně rámcové smlouvy DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 07 Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně Sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 Zastoupený osobou oprávněnou jednat: Ing. Vladimírem

Více

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. plk. Ing. Jiří Šenkýř, náměstek ředitele KŘP Ústeckého kraje pro ekonomiku

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje. plk. Ing. Jiří Šenkýř, náměstek ředitele KŘP Ústeckého kraje pro ekonomiku Č.j.: KRPU-193156- /ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 8. prosince 2014 Počet listů: 7 Dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám v souladu s 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup robotických stavebnic a ovládacího SW v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách

Více

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 17. 08. 2015 v 09:00.

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 17. 08. 2015 v 09:00. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 17. 08. 2015 v 09:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce

Více

IDENTITY MANAGEMENT Bc. Tomáš PRŮCHA

IDENTITY MANAGEMENT Bc. Tomáš PRŮCHA IDENTITY MANAGEMENT Bc. Tomáš PRŮCHA 20. 12. 2013 ÚVOD S penetrací IT do fungování společnosti roste důraz na zabezpečení důvěrnosti a opravdovosti (autenticity) informací a potvrzení (autorizaci) přístupu

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zjednodušené podlimitní řízení Tato veřejná zakázka na Dodání soupravy skládající se z ks mobilního ručního Ramanova spektrometru a ks mobilního ručního infračerveného

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Poskytování mobilních telekomunikačních služeb Sídlem: Těšnov 65/17 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky:

Více

Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s požadavky 156 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s požadavky 156 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Zadavatel : Město Nové Město na Moravě Sídlo: Vratislavovo náměstí 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900 osoba oprávněná jednat za zadavatele: Michal Šmarda, starosta města Odůvodnění veřejné zakázky

Více

Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry

Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry Odůvodnění nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. Veřejná zakázka Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 31078 /2014 MUCL/121828/2014 Vyřizuje:

Více

Systém IZIP. internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta. Elektronická zdravotní knížka. .:. Jiří Venclík.:.

Systém IZIP. internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta. Elektronická zdravotní knížka. .:. Jiří Venclík.:. Systém IZIP internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta Elektronická zdravotní knížka.:. Jiří Venclík.:. Co je to systém IZIP Elektronická zdravotní knížka Internetový přístup ke zdravotním informací

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE K TŘETÍ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Výběrové řízení na dodavatele modulů pro CED, ELP a SW pro WEBové aplikace II S NÁZVEM: APLIKACE PRO SMARTPHONY POSEIDON OBSAH 1 PŘEHLED ZKRATEK...

Více

Č.J. PPR /ČJ PRAHA Počet listů: 6

Č.J. PPR /ČJ PRAHA Počet listů: 6 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR úsek náměstka policejního prezidenta pro ekonomiku Odbor veřejných zakázek Č.J. PPR-3542-64/ČJ-2016-990640 PRAHA 22. 4. 2016 Počet listů: 6 dodavatel, který požádal o dodatečné informace

Více

Zadávací dokumentace k otevřenému nadlimitnímu řízení

Zadávací dokumentace k otevřenému nadlimitnímu řízení Spolufinancováno z prostředků EU Fond pro vnější hranice FVH 2009-01 Zadávací dokumentace k otevřenému nadlimitnímu řízení vyhlášenému dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost

VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost Dodatečné informace k ZD Dotaz č. 1 K bodu 5.1.1. SERVER DATOVÉHO CENTRA Můžete potvrdit, že pro dodávku 1 ks nového blade serveru bude

Více

Č.J. PPR /ČJ PRAHA Počet listů: 5

Č.J. PPR /ČJ PRAHA Počet listů: 5 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Odbor veřejných zakázek Č.J. PPR-24824-101/ČJ-2013-990640 PRAHA 10. 12. 2013 Počet listů: 5 dle seznamu dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, kteří požádali

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: - Úřad vlády České republiky IČO: 00006599 Sídlo/místo podnikání: 128/4 118 01 Praha

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky postupem podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012, o podrobnostech

Více

KRPT-211632/ČJ-2013-0700VZ Ostrava 10. 10. 2013. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRPT-211632/ČJ-2013-0700VZ

KRPT-211632/ČJ-2013-0700VZ Ostrava 10. 10. 2013. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRPT-211632/ČJ-2013-0700VZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE KRPT-211632/ČJ-2013-0700VZ Ostrava 10. 10. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo KRPT-211632/ČJ-2013-0700VZ

Více

*MVCRX00ZXYBM* MVCRX00ZXYBM prvotní identifikátor

*MVCRX00ZXYBM* MVCRX00ZXYBM prvotní identifikátor *MVCRX00ZXYBM* MVCRX00ZXYBM prvotní identifikátor ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČ: 0000 7064, DIČ: CZ00007064 zastoupená Ing. Jiřím Krumpem ředitelem odboru rozvoje

Více

Zadavatel: Městská část Praha 13 Sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 Zastoupený:David Zelený, zástupce starosty IČ: 00241687

Zadavatel: Městská část Praha 13 Sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 Zastoupený:David Zelený, zástupce starosty IČ: 00241687 Městská část Praha 13 Zadavatel: Městská část Praha 13 Sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 Zastoupený:David Zelený, zástupce starosty IČ: 00241687 V Praze dne 11.11.2013 č.j. P13-57269/2013 VZ/091/2013/ES

Více

MĚSTO LOVOSICE ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz

MĚSTO LOVOSICE ul. Školní 407/2, 410 30 Lovosice, fax 416 532 130, e-mail: meulovo@meulovo.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel město Lovosice, vyzývá, v souladu se směrnicí rady města č. 1/2016, uchazeče k podání nabídky na topenářské práce na akci s názvem: Zajištění telekomunikačních

Více

Výzva k předložení nabídek

Výzva k předložení nabídek Název veřejné zakázky na akci: Pod číslem ISPROFINu: 233V012000073 Veřejná zakázka: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Zadávací řízení: Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č.

Více

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Nákup nových minirýpadel a výkup stávající mechanizace

Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Nákup nových minirýpadel a výkup stávající mechanizace Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 14. 05. 2014 v 10:00. V případě Vašeho zájmu

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Model: Autobus do 30 osob 4x4 pro SPJ; Provedení: Autobus pro 12 osob se speciálními

Více

CTUGuide (XXX-KOS) D1

CTUGuide (XXX-KOS) D1 CTUGuide (XXX-KOS) D1 Verze: 1.0 Předmět: PDA Mentor: Zdeněk Míkovec Autor: Petr Tarant, Martin Štajner, Petr Husák Datum: 14. 02. 2013 Obsah CTUGUIDE verze 1.0 1. Úvod... 3 1.1. Úvod do problematiky...

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j.: PPR-9179-7/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 5/24 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro veřejnou zakázku zadanou dle 21odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY M Ě S T O U H E R S K É H R A D I Š T Ě Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště, tel. 572 525 111, fax.572 /551 071 Veřejná zakázka podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Uherské Hradiště,

Více

2N OMEGA. Obchodní nabídka telefonní ústředny NPT-12143. Číslo zakázky. PBX OMEGA získala CE - značku certifikovanou v zemích EU!

2N OMEGA. Obchodní nabídka telefonní ústředny NPT-12143. Číslo zakázky. PBX OMEGA získala CE - značku certifikovanou v zemích EU! Obchodní nabídka telefonní ústředny 2N OMEGA Číslo zakázky NPT-12143 PBX OMEGA získala CE - značku certifikovanou v zemích EU! 2N TELEKOMUNIKACE a.s. má zaveden a certifikován systém řízení kvality dle

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ČESKÁ REPUBLIKA - GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL IČO: 71214011 Sídlo/místo podnikání:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Státní oblastní archiv v Plzni IČO: 70979090 Sídlo/místo podnikání: Sedláčkova 22/44

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA) Příloha č. 1 k č.j. KRPP-136694-2/ČJ-2014-0300VZ-VZ Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA) 1.) NÁZEV MAJETKU podklad pro veřejnou zakázku Předmět plnění veřejné zakázky: CPV kód dle číselníku

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014 Odbor vnitřních věcí V Písku dne: 13. 08. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Dodávka 27 notebooků pro Město Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka čerpadel na akci TVP Metronom

Obecné. Výzva k účasti v on-line výběrovém řízení pro TERMONTA PRAHA a.s. Dodávka čerpadel na akci TVP Metronom Obecné Dovolujeme si vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://vrepe.proe.biz dne 22. 04. 2014 v 14:00. V případě vašeho zájmu

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka IČ: 60460709 Profil zadavatele:

Více

Veřejné zakázky s.r.o., Praha 6, Bubeneč, Na Hutích 661/9, PSČ 160 00 Tel./fax: 224 318 907, email: sekretariat@zakazkyverejne.cz

Veřejné zakázky s.r.o., Praha 6, Bubeneč, Na Hutích 661/9, PSČ 160 00 Tel./fax: 224 318 907, email: sekretariat@zakazkyverejne.cz Veřejné zakázky s.r.o., Praha 6, Bubeneč, Na Hutích 661/9, PSČ 160 00 Tel./fax: 224 318 907, email: sekretariat@zakazkyverejne.cz V Praze dne 9.4.2014 Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č.2

Více

Technická dokumentace veřejné zakázky Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje

Technická dokumentace veřejné zakázky Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje Příloha č. 1 Zadávací dokumentace a Smlouvy o dílo Technická dokumentace Technická dokumentace veřejné zakázky Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje Obsah

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy. Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce ("ERMMA") dne 02. 10. 2014 v 12:00. V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže

Více

Dodatečná informace č. 1

Dodatečná informace č. 1 Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce Nákup ICT technologie a softwaru pro SŠPOS 2014 Systémové číslo VZ: P14V00000224 Zakázka malého rozsahu V Brně dne 31. 03. 2014 Zadavatel sděluje následující

Více

Srovnání modernizace stávající radiokomunikační sítě s variantou pořízení zcela nové radiokomunikační sítě

Srovnání modernizace stávající radiokomunikační sítě s variantou pořízení zcela nové radiokomunikační sítě Srovnání modernizace stávající radiokomunikační sítě s variantou pořízení zcela nové radiokomunikační sítě Zdroj textu: MV et enovation. Studie proveditelnosti projektu Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IČO: 41693205 Sídlo/místo podnikání: Na břehu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Rozšíření kamerového systému Zadavatel: Město Kolín KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu podle odst. 3 12 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v

Více

Č.j. MV /VZ-2014 V Praze 22. dubna 2015

Č.j. MV /VZ-2014 V Praze 22. dubna 2015 *MVCRX02EFWAI* MVCRX02EFWAI prvotní identifikátor ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064 Zastoupená Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru

Více