Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control"

Transkript

1 aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control

2 aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Verze produktu: Verze dokumentace: 1 Tento dokument byl naposledy aktualizován dne: března 31, 2014 v 00:09 Právní upozornění Copyright 2014 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Symantec, logo Symantec, logo Checkmark, Altiris, LiveUpdate, a TruScan jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích poboček v USA a jiných zemích. Jiné názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Tento produkt Symantec může obsahovat software třetích stran, který společnost Symantec poskytuje za podmínek třetí strany ( Aplikace třetích stran ). Některé aplikace třetích stran jsou dostupné v rámci licence otevřeného zdroje nebo bezplatného softwaru. Licenční smlouva dodávaná se softwarem neupravuje žádná práva nebo závazky vyplývající z licence otevřeného zdroje nebo bezplatného softwaru. Další informace o aplikacích třetích stran najdete v dodatku k této dokumentaci s právními informacemi týkajícími se třetích stran nebo v souboru TPIP Readme. Produkt popsaný v tomto dokumentu je dodáván na základě licencí omezujících jeho používání, kopírování, distribuci a dekompilaci či opětovné složení. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být jakýmkoli způsobem reprodukována bez předchozího písemného souhlasu společnosti Symantec Corporation, případně jejích poskytovatelů licence. TATO DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA TAK, JAK JE A SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PODMÍNEK, PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONA, S VÝJIMKOU ROZSAHU, VE KTERÉM JSOU TAKOVÁTO ZŘEKNUTÍ PRÁVNĚ NEPLATNÁ. SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ VE SPOJENÍ S VYKONANOU PRACÍ NEBO POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE. INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO DOKUMENTACI PODLÉHAJÍ ZMĚNÁM BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. Licencovaný software a dokumentace jsou považovány za komerční počítačový software, jak je definováno v dokumentu FAR , řídí se omezenými právy dle definice v dokumentu FAR, části Commercial Computer Software Restricted Rights a DFARS Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation, a dalších následných nařízení. Jakékoli použití, úpravy, vydávání kopií, předvádění,

3 zobrazování nebo odhalení licencovaného softwaru a dokumentace vládou Spojených států amerických bude pouze v souladu s podmínkami této smlouvy. Symantec Corporation 350 Ellis Street Mountain View, CA

4 Technická podpora Kontaktování technické podpory Technická podpora společnosti Symantec provozuje centra podpory po celém světě. Jejím hlavním úkolem je odpovídat na konkrétní dotazy týkající se funkcí a vlastností produktů. Má na starost také vytváření obsahu pro naši online znalostní bázi Knowledge Base. Skupina odborné pomoci spolupracuje s ostatními funkčními oblastmi společnosti Symantec, aby dokázala včas najít odpovědi na vaše dotazy. Ve spolupráci se skupinou Product Engineering a Symantec Security Response například zajišťuje služby výstrah a aktualizace definicí virů. Nabídky podpory společnosti Symantec zahrnují následující: Škála možností podpory, která vám dává flexibilitu volby odpovídajícího množství služeb pro jakkoli velkou organizaci Telefonická nebo internetová podpora umožňující rychlou odpověď a okamžité získání informací Zajištění aktualizací poskytující ochranu aktualizacemi softwaru Celosvětová podpora dostupná v rámci běžné pracovní doby nebo 24 hodin denně, 7 dní v týdnu Nabídky prémiových služeb včetně služeb správy účtu Informace o programech technické podpory společnosti Symantec naleznete na našich webových stránkách na adrese URL: Všechny služby podpory budou poskytovány v souladu se smlouvou o poskytování technické podpory a aktuálními zásadami pro poskytování technické podpory podnikům. Zákazníci s platnou smlouvou o poskytování technické podpory mají přístup k informacím technické podpory na této adrese URL: Před kontaktováním technické podpory se přesvědčte, jestli systém splňuje požadavky uvedené v dokumentaci k produktu. Měli byste být také u počítače, na kterém k potížím došlo, pro případ, že by bylo problém potřeba opakovat. Při kontaktování technické podpory mějte k dispozici tyto informace: Úroveň vydání produktu Informace o hardwaru Informace o dostupné paměti, místu na disku a síťové kartě

5 Operační systém Verze a úroveň opravy Topologie sítě Informace o routeru, bráně a adrese IP Popis problému: Chybové zprávy a soubory protokolu Řešení potíží, které proběhlo před kontaktováním společnosti Symantec Poslední změny konfigurace softwaru a změny v síti Licence a registrace Zákaznická služba Pokud váš produkt Symantec vyžaduje registraci nebo licenční klíč, navštivte webovou stránku technické podpory na této adrese URL: Informace o zákaznické službě jsou dostupné na této adrese URL: Zákaznická služba je vám k dispozici při řešení problémů netechnického rázu, jako například: Otázky týkající se licencí nebo serializace produktu Aktualizace registrace produktu jako jsou změny adresy či názvu Obecné informace o produktu (funkce, jazyková dostupnost, místní prodejci) Nejnovější informace o aktualizacích a upgradech produktu Informace o záruce upgradu a smlouvách o poskytování technické podpory Informace o programech Symantec Buying Programs Informace o možnostech technické podpory společnosti Symantec Netechnické předprodejní dotazy Problémy související s disky CD-ROM, DVD a příručkami

6 Zdroje pro smlouvu o poskytování technické podpory Pokud se chcete obrátit na společnost Symantec ohledně existující smlouvy o poskytování technické podpory, obraťte se na tým správy smlouvy o poskytování technické podpory ve vaší oblasti: Asie-Tichomoří a Japonsko Evropa, Blízký východ a Afrika Severní Amerika a Latinská Amerika

7 Tento dokument obsahuje následující témata: Poznámka k dokumentu Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection (12.1 RU4 MP1) Známé problémy a jejich řešení Podporované cesty upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control Další zdroje informací Poznámka k dokumentu Tento dokument obsahuje informace o následujících vydáních produktů Symantec Endpoint Protection, verze Enterprise Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Symantec Network Access Control Pokud není uvedeno jinak, je vhodné předpokládat, že veškeré informace jsou platné pro všechna vydání. Než začnete instalovat těchto produktů nebo než se obrátíte na technickou podporu, přečtěte si tuto dokumentaci. Poznámky k verzi obsahují informace o známých problémech a další informace, které nejsou součástí standardní dokumentace ani kontextové nápovědy. Nejnovější verzi poznámek k vydání a informace o systémových požadavcích je možné najít na následující adrese URL:

8 Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection (12.1 RU4 MP1) 8 Poznámky k verzi a systémové požadavky pro všechny verze aplikací Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection (12.1 RU4 MP1) Poznámka: Životnost nástroje LiveUpdate Administration Utility 1.x skončí 5. ledna Pokud používáte tento nástroj ve svém prostředí, doporučujeme přejít na aplikaci LiveUpdate Administrator 2.3.x. Chcete-li získat nejnovější verzi aplikace LiveUpdate Administrator, použijte odkaz Stažení aplikace LiveUpdate Administrator. Tabulka Tab. 1-1 obsahuje informace o nových funkcích v této verzi. Tab. 1-1 Nové funkce aplikace Symantec Endpoint Protection Funkce Rozšířená podpora pro upgrade Výhody Na rozdíl od většiny vydání oprav údržby můžete upgradovat jakoukoli verzi aplikace Symantec Endpoint Protection přímo na verzi Nadále platí nepodporované cesty pro downgrade. Viz Podporované cesty upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection na straně 11. Rozšířená podpora operačních systémů Klient Symantec Endpoint Protection je nyní podporován funkcí Windows To Go (Windows 8.1 Enterprise). Klient Symantec Endpoint Protection a aplikace Symantec Endpoint Protection Manager jsou nyní podporovány v systému Windows 8.1 s aktualizací 1. Klient Symantec Endpoint Protection a aplikace Symantec Endpoint Protection Manager jsou nyní podporovány v systému Windows Server 2012 R2 s aktualizací 1. Známé problémy a jejich řešení Problémy uvedené v této části se vztahují na aktuální verze produktu. Známé problémy související s firemní verzí (nikoli s verzí Small Business Edition) obsahují na konci názvu tématu text firemní verze. Známé problémy související s aplikací Symantec Network Access Control jsou uvedeny v samostatné části. Známé problémy se zásadami aplikace Symantec Endpoint Protection Manager

9 Známé problémy a jejich řešení 9 Viz Potíže se zásadami aplikace Symantec Endpoint Protection Manager na straně 9. Známé problémy týkající se virtualizace Viz Potíže s virtualizací na straně 10. Změny a aktualizace dokumentace pro některou z verzí Viz Změny a aktualizace dokumentace na straně 10. Seznam vyřešených problémů a rozšířených funkcí v tomto vydání je možné najít zde: Nové opravy a funkce v aktualizaci aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1 Release Update 4 Maintenance Patch 1 (12.1 RU4 MP1) Potíže se zásadami aplikace Symantec Endpoint Protection Manager Tato část obsahuje informace o práci se zásadami v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Zásady aktualizace LiveUpdate Tato část obsahuje informace o problémech, které souvisí se zásadami aktualizace LiveUpdate. Systémy Windows 8/8.1 jsou požadovaným operačním systémem pro poskytovatele skupinové aktualizace a tento systém také přiřazuje roli klientům Windows To Go ( ) Při použití systémů Windows 8/8.1 jako požadovaných operačních systémů pro poskytovatele skupinové aktualizace tato podmínka také zahrnuje klienty Windows To Go. Přenosný operační systém Windows To Go není pro poskytovatele skupinové aktualizace vhodný. Aby bylo možné tuto situaci vyřešit, nejprve přidejte podmínku registru, která kontroluje přítomnost následující hodnoty: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PortableOperatingSystem Pokud tato hodnota registru neexistuje, zásady potom provedou kontrolu na podmínku týkající se operačního systému. Tato dodatečná kontrola také zajistí, aby se klienti Windows To Go nestali poskytovateli skupinové aktualizace. Zásady řízení aplikací a zařízení (pouze firemní verze) Tato část obsahuje informace o zásadách řízení aplikací a zařízení.

10 Známé problémy a jejich řešení 10 Potíže s virtualizací Zásady řízení aplikací blokují zápis do souborů na jednotce C:\ funkce Windows To Go ( ) Zásady řízení aplikací, které blokují zápis na jednotku USB, brání v zápisu do souborů na jednotce C:\ funkce Windows To Go. Protože jednotka C:\ funkce Windows To Go je jednotkou USB, toto chování je normální. Zařízení Windows To Go s certifikací od společnosti Microsoft se registrují samy jako pevná úložiště USB a ne jako vyměnitelné jednotky. Chcete-li použít funkci Windows To Go společně s řízením přístupu k zařízením USB, změňte zásady řízení aplikací. Je třeba nastavit podmínku řízení aplikací, která omezí zápis na jednotku USB jen na typ jednotky Vyměnitelná jednotka. Omezení podle typu ID zařízení USBSTOR* blokuje všechny jednotky USB, včetně zdrojové jednotky USB Windows To Go. Tato část obsahuje informace o virtualizaci. Virtuální počítače hostů používající systém Windows 8 a novější nepodporují použití aplikace vsic (verze Enterprise) ( ) Aplikace Symantec Endpoint Protection a novější plně podporuje virtuální počítače hostů Windows 8 a Windows Server Aplikace Symantec Endpoint Protection verze a plně podporuje virtuální počítače hostů Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2. Tyto verze aplikace Symantec Endpoint Protection však nepodporují použití aplikace vshield-enabled Shared Insight Cache (vsic) s těmito virtuálními počítači hostů. Změny a aktualizace dokumentace Aplikace Symantec Endpoint Protection nemá žádné další změny ani aktualizace dokumentace. Seznam změn a aktualizací v dokumentaci od verze najdete na adrese Poznámky k verzím aplikací Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Společnost Symantec aktualizuje stránku podpory o změněný obsah, do dalšího hlavního vydání však neaktualizuje soubory PDF ani online nápovědu.

11 Podporované cesty upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection 11 Podporované cesty upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection Následující verze klientů Symantec Endpoint Protection Manager a Symantec Endpoint Protection pro systém Windows lze upgradovat přímo na verzi : Z verze 11.x na (firemní verze) Small Business Edition Small Business Edition - Release Update 1 (RU1) Release Update 1 (RU1) Release Update 1 Maintenance Patch 1 (RU1 MP1) Release Update 2 (RU2) Release Update 2 Maintenance Patch 1 (RU2 MP1) Release Update 3 (RU3) Release Update 4 (RU4) Release Update 4a (RU4a) Následující cesty downgradu klientů Symantec Endpoint Protection Manager a Symantec Endpoint Protection pro systém Windows nejsou podporovány: Symantec Endpoint Protection 11.x na Small Business Edition Symantec Endpoint Protection 12.1.x (firemní verze) na Small Business Edition Před instalací aplikace Symantec Endpoint Protection je nutno odinstalovat všechny starší produkty Symantec. Mezi starší produkty patří aplikace Symantec AntiVirus a Symantec Client Security. Před instalací klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Mac je nutné odinstalovat produkty Norton. Instalace klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Mac v případě, že je nainstalován produkt Norton, není podporována. Poznámka: Toto vydání neaktualizuje klienta Symantec Endpoint Protection for Mac, který zůstává ve verzi , ani klienta Symantec AntiVirus for Linux, který zůstává ve verzi

12 Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control 12 Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control Obecně jsou systémové požadavky na aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager a klienty Symantec Endpoint Protection stejné jako požadavky pro podporované operační systémy. Tab. 1-2 zobrazí minimální požadavky pro produkt Symantec Endpoint Protection Manager. Tab. 1-3 zobrazí minimální požadavky pro klienta pro systém Windows. Tab. 1-4 zobrazí minimální požadavky pro klienta pro systém Mac. Tab. 1-5 zobrazí minimální požadavky pro klienta Symantec Network Access Control pro systém Windows. Tab. 1-6 obsahuje minimální požadavky pro klienta Symantec Network Access Control On-Demand pro systémy Windows a Mac. Tab. 1-2 Součást Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection Manager Požadavky Procesor 32bitový procesor: 1GHz Intel Pentium III nebo minimálně ekvivalentní (doporučuje se Intel Pentium 4 nebo ekvivalentní) 64bitový procesor: 2GHz Pentium 4 s podporou x86-64 nebo minimálně ekvivalentní Poznámka: Procesory Intel Itanium IA-64 podporovány nejsou. Fyzická paměť RAM Minimálně 2 GB volné paměti RAM, doporučeno 4 GB nebo více. Poznámka: V závislosti na požadavcích ostatních již nainstalovaných aplikací na paměť RAM může server aplikace Symantec Endpoint Protection Manager vyžadovat dodatečnou volnou paměť RAM. Pevný disk Verze Enterprise: Minimálně 16 GB volné paměti RAM (doporučeno 100 GB) pro server pro správu. Minimálně 40 GB volné paměti RAM (doporučeno 200 GB) pro server pro správu a místní instalaci databáze. Small Business Edition: Minimálně 16 GB volné paměti RAM, doporučeno 100 GB.

13 Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control 13 Součást Zobrazení Operační systém Webový prohlížeč Požadavky 1024 x 768 Windows XP (32bitový, SP2 nebo novější, 64bitový, všechny aktualizace SP, všechny edice mimo edici Home) Windows 7 (32bitový, 64bitový, RTM a SP1, všechny edice kromě edice Home) Windows 8 (32bitový, 64bitový) Windows 8.1 (32bitový, 64bitový) Windows 8.1 Update 1 (32bitový, 64bitový) Windows Server 2003 (32bitový, 64bitový, R2, SP1 nebo novější) Windows Server 2008 (32bitový, 64bitový, R2, RTM, SP1 a SP2) Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2 Update 1 Windows Small Business Server 2003 (32 bitů) Windows Small Business Server 2008 (64bitový) Windows Small Business Server 2011 (64bitový) Windows Essential Business Server 2008 (64 bitů) Microsoft Internet Explorer 7, 8, 9, 10, 11 Mozilla Firefox 3.6, do verze Google Chrome do verze Seznam podporovaných prohlížečů se vztahuje pouze na aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Seznam podporovaných prohlížečů pro funkci ochrany prohlížeče před vniknutím najdete na stránce Verze podporovaných prohlížečů pro funkci ochrany prohlížeče před vniknutím Poznámka: Tato verze aplikace Symantec Endpoint Protection Manager spravuje klienty do verze 12.1 bez ohledu na operační systém klientů. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager obsahuje vestavěnou databázi. V případě aplikace Symantec Endpoint Protection ve verzi Enterprise můžete také použít jednu z následujících verzí systému Microsoft SQL Server: SQL Server 2005, SP4 SQL Server 2008, až po aktualizaci SP3 SQL Server 2008 R2, až po aktualizaci SP3 SQL Server 2012, až po aktualizaci SP1

14 Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control 14 Tab. 1-3 Součást Systémové požadavky klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Windows Požadavky Procesor 32bitový procesor: 1GHz Intel Pentium III nebo minimálně ekvivalentní (doporučuje se Intel Pentium 4 nebo ekvivalentní) 64bitový procesor: 2GHz Pentium 4 s podporou x86-64 nebo minimálně ekvivalentní Poznámka: Procesory Itanium podporovány nejsou. Fyzická paměť RAM Pevný disk 512 MB paměti RAM (doporučeno 1 GB) nebo více, pokud to vyžaduje operační systém 850 MB volného místa na pevném disku pro instalaci; další místo je vyžadováno pro obsah a protokoly. Poznámka: Požadavky na prostor jsou založeny na souborových systémech NTFS. Zobrazení Operační systém 800 x 600 Windows XP Home nebo Professional (32bitový, SP2 nebo novější; 64bitový, všechny aktualizace SP) Windows XP Embedded (aktualizace SP2 a novější) Windows Vista (32bitový, 64bitový) Windows 7 (32bitový, 64bitový, RTM a SP1) Windows 7 Embedded Standard Windows 8 (32bitový, 64bitový) Windows 8.1 (32bitový, 64bitový), včetně funkce Windows To Go Windows 8.1 Update 1 (32bitový, 64bitový) Windows Server 2003 (32bitový, 64bitový, R2, SP1 nebo novější) Windows Server 2008 (32bitový, 64bitový, R2, SP1 a SP2) Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2 Update 1 Windows Small Business Server 2003 (32 bitů) Windows Small Business Server 2008 (64bitový) Windows Small Business Server 2011 (64bitový) Windows Essential Business Server 2008 (64bitový)

15 Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control 15 Tab. 1-4 Součást Systémové požadavky klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Mac Požadavky Procesor 32bitový procesor: Intel Core Solo, Intel Core Duo 64bitový procesor: Intel Core 2 Duo, Intel Quad-Core Xeon Fyzická paměť RAM Pevný disk Zobrazení Operační systém 2 GB paměti RAM 500 MB volného místa na pevném disku pro instalační soubory 800 x 600 Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9 Informace o systémových požadavcích klienta Symantec AntiVirus pro systém Linux naleznete v Příručce k implementaci aplikace Symantec AntiVirus pro systém Linux nebo na webové stránce: Systémové požadavky aplikace Symantec AntiVirus pro systém Linux 1.0 Tab. 1-5 Součást Systémové požadavky klienta Symantec Network Access Control pro systém Windows Požadavek Procesor 32bitový procesor: 1GHz Intel Pentium III nebo minimálně ekvivalentní (doporučuje se Intel Pentium 4 nebo ekvivalentní) 64bitový procesor: 2GHz Pentium 4 s podporou x86-64 nebo minimálně ekvivalentní Poznámka: Procesory Itanium podporovány nejsou. Operační systém Windows XP (32 bitů, SP2 nebo novější; 64 bitů, všechny aktualizace SP) Windows XP Embedded Windows Vista (32bitový, 64bitový) Windows 7 (32 bitů, 64 bitů) Windows 8 (32bitový, 64bitový) Windows 8.1 (32bitový, 64bitový) Windows Server 2003 (32bitový, 64bitový, R2, SP1 nebo novější) Windows Server 2008 (32bitový, 64bitový) Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Small Business Server 2008 (64bitový) Windows Essential Business Server 2008 (64bitový)

16 Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control 16 Součást Fyzická paměť RAM Pevný disk Zobrazení Požadavek 512 MB paměti RAM či více, pokud to vyžaduje operační systém 32 bitů: 300 MB; 64 bitů: 400 MB 800 x 600 Tab. 1-6 Součást Systémové požadavky klientů Symantec Network Access Control On-Demand pro systémy Windows a Mac Požadavek Procesor Windows: Intel Pentium II 550 MHz (1 GHz pro systém Windows Vista) nebo rychlejší Mac: Pouze procesory Intel Operační systém Windows XP Home nebo Professional (32bitový, SP2 a SP3) Windows Vista (32 bitů, 64 bitů) Windows 7 (32 bitů, 64 bitů) Windows 8 (32bitový, 64bitový) Windows 8.1 (32bitový, 64bitový) Windows Server 2003 (32bitový, 64bitový, R2, SP1 nebo novější) Windows Server 2008 (32bitový, 64bitový, R2) Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Small Business Server 2008 (64bitový) Windows Essential Business Server 2008 (64bitový) Mac OS X 10.5, 10.6 nebo 10.7 Místo na disku a fyzická paměť RAM Webový prohlížeč Velikost stažených souborů: 9 MB. Objem místa na disku potřebný ke spuštění klienta: 100 MB. Fyzická paměť pro klienta On-Demand v systému Windows nebo Mac: 512 MB Klient On-Demand v systému Windows: Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo novější, Mozilla Firefox 3.0 nebo novější Klient On-Demand v systému Mac: Apple Safari 4.0 a 5.0; Mozilla Firefox 3.0 nebo novější Poznámka: Žádný z klientů ve verzi (11.0 RU6) a starší nepodporuje stažení prostřednictvím modulu plug-in prohlížeče Firefox.

17 Další zdroje informací 17 Součást Požadavek Ostatní Rozlišení: Super VGA (1024 x 768) nebo lepší Alespoň jeden adaptér sítě Ethernet (s nainstalovaným protokolem TCP/IP) Nejaktuálnější informace o systémových požadavcích naleznete zde: Poznámky k verzi a systémové požadavky pro všechny verze aplikací Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Další zdroje informací Tab. 1-7 zobrazuje webové stránky, na kterých naleznete osvědčené postupy, informace o řešení potíží a další zdroje, které vám pomůžou s použitím produktu. Tab. 1-7 Weby společnosti Symantec Typ informací Symantec Endpoint Protection zkušební verze Aktualizace příruček a dokumentace Webová adresa Symantec Endpoint Protection a Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Symantec Network Access Control: Veřejná databáze znalostí Podrobnosti k verzi, aktualizace a opravy Kontakty Symantec Endpoint Protection: Symantec Endpoint Protection Small Business Edition: Symantec Network Access Control: Informace a aktualizace informací o virech a dalších hrozbách Bezplatné technické školení online Symantec Educational Services

18 Další zdroje informací 18 Typ informací Fóra Symantec Connect Webová adresa Symantec Endpoint Protection: Symantec Endpoint Protection Small Business Edition: endpoint-protection-small-business-edition-12x Symantec Network Access Control:

Uživatelská příručka k nástroji Symantec Endpoint Protection Virtual Image Exception

Uživatelská příručka k nástroji Symantec Endpoint Protection Virtual Image Exception Uživatelská příručka k nástroji Symantec Endpoint Protection Virtual Image Exception Uživatelská příručka k nástroji Symantec Endpoint Protection Virtual Image Exception Software popsaný v této příručce

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.2.1 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1. Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.3 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1. aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.4 aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1. Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.2 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Více

Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze

Více

Průvodce implementací aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Průvodce implementací aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Průvodce implementací aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Průvodce implementací aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Software popsaný v této příručce podléhá

Více

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Software popsaný v této příručce podléhá

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1. aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.5 aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small

Více

Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control

Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Software popsaný

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. TM Norton AntiVirus Online Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY / DOPORUČENÁ KONFIGURACE HW A SW Databázový server Webový server Stanice pro servisní modul...

1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY / DOPORUČENÁ KONFIGURACE HW A SW Databázový server Webový server Stanice pro servisní modul... Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY / DOPORUČENÁ KONFIGURACE HW A SW... 1 1.1 Databázový server... 1 1.2 Webový server... 1 1.3 Stanice pro servisní modul... 1 1.4 Uživatelské stanice... 1 1.5 Monitorované počítače...

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Online Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku,

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton 360

Uživatelská příručka aplikace Norton 360 Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Obnova vašeho systému kdykoli, kamkoli a během několika minut Co je Symantec System Recovery? Symantec System Recovery 2011, dříve známý jako

Více

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. vydání Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Verze produktu: 12.1.5 Verze

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1

Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1 Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1 Datum: 31. července 2012 2012 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. 1 O aplikaci Kerio Workspace Kerio Workspace je serverový softwarový produkt, který

Více

O aplikaci Parallels Desktop 7 for Mac

O aplikaci Parallels Desktop 7 for Mac O aplikaci Parallels Desktop 7 for Mac Parallels Desktop 7 for Mac představuje zásadní upgrade softwaru Parallels pro používání Windows na Macu. O této aktualizaci Parallels Desktop 7 for Mac (sestavení

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Verze 12.1, Release Update 1 MP1 Symantec Endpoint Protection,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton 360 Online Dokumentace verze 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Článek 2. Podmínky pro službu MojeBanka, MojeBanka Business, MojePlatba,Expresní linka Plus a TF OnLine

TECHNICKÉ PODMÍNKY. Článek 2. Podmínky pro službu MojeBanka, MojeBanka Business, MojePlatba,Expresní linka Plus a TF OnLine Tyto podmínky stanoví technické podmínky a požadavky pro poskytování vybraných Bankovních služeb. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme. Článek 1. Použití

Více

Office Synchronizer. Poznámky k verzi. Verze 1.66

Office Synchronizer. Poznámky k verzi. Verze 1.66 Office Synchronizer Poznámky k verzi Verze 1.66 Sídlo společnosti Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tel: +1-937-233-8921

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Office Synchronizer Poznámky k verzi. Verze 1.61

Office Synchronizer Poznámky k verzi. Verze 1.61 Office Synchronizer Poznámky k verzi Verze 1.61 Sídlo společnosti Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tel: +1-937-233-8921

Více

Kontrolní seznam projektu a systémové požadavky Xesar 3.0

Kontrolní seznam projektu a systémové požadavky Xesar 3.0 Kontrolní seznam projektu a systémové požadavky Xesar 3.0 Obsah 1 Kontrolní seznam k projektu... 1 1.1 Systémové požadavky infrastruktura... 1 1.2 Konfigurace zařízení... 2 1.3 Témata týkající se projektu...

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

verze GORDIC spol. s r. o.

verze GORDIC spol. s r. o. Compatibility List verze 01.1 199-01 GORDIC spol. s r. o. Obsah 1 Obsah 1 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Webový aplikační server Kancelářský software Úložiště souborů

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 24.3.2009, verze 1.00 Konfigurace

Více

manažerského řízení HW a SW požadavky pro sw ATTIS

manažerského řízení HW a SW požadavky pro sw ATTIS HW a SW požadavky pro sw ATTIS Verze manuálu: 3.7 Datum: 1.8.2016 ATTN Consulting s.r.o. Strana č. 1 / 5 Obsah 1. Požadavky na konfiguraci systému... 3 1.1. Systémové požadavky na server (IIS, SQL)...

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton Internet Security

Uživatelská příručka aplikace Norton Internet Security Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Informační Systém PINEL plus

Informační Systém PINEL plus Informační Systém PINEL plus Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce PINEL plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti HIPPO,

Více

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD 1. Příprava k instalaci SQL Serveru 2. Instalace SQL Serveru 3. Základní konfigurace SQL Serveru Vychází ze Sybase SQL Server Verze Rok Název Codename 7.0 1998

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

SW ATTIS nástroje. HW a SW požadavky pro sw ATTIS. manažerského řízení. Verze manuálu: 3.5 Datum:

SW ATTIS nástroje. HW a SW požadavky pro sw ATTIS. manažerského řízení. Verze manuálu: 3.5 Datum: HW a SW požadavky pro sw ATTIS Verze manuálu: 3.5 Datum: 25.1.2016 ATTN Consulting s.r.o. Strana č. 1 / 5 Obsah 1. Požadavky na konfiguraci systému... 3 1.1. Systémové požadavky na server (IIS, SQL)...

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Verze produktu: 12.1.5 Verze dokumentace: 1 Tento dokument byl naposledy aktualizován

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka aplikace Norton 360 Dokumentace verze 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace jsou

Více

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz,

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz, Novinky Autodesk Vault 2017 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk Vault 2017 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Vault 2017. Obsah: 1.

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Software SMART Bridgit

Software SMART Bridgit Specifikace Software SMART Bridgit Verze 4.5 Popis produktu Konferenční software SMART Bridgit je cenově přístupnou aplikací typu klient/server, která umožňuje snadné plánování schůzek a připojení, sdílení

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

- produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html

- produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html Výhody řešení Kaspersky Internet Security 2013 - produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html Chrání před všemi viry a internetovými hrozbami

Více

Licencování: Serverové OS

Licencování: Serverové OS Licencování: Serverové OS Licencování Serverových OS a) serverová licence + CAL + možný External Connector b) procesorové licence + CAL + možný External Connector nutno zakoupit procesorovou licenci pro

Více

Nasazení nových modulů McAfee Seminář CIV (nejen) pro lokální správce

Nasazení nových modulů McAfee Seminář CIV (nejen) pro lokální správce Nasazení nových modulů McAfee Seminář CIV (nejen) pro lokální správce Ing. Petr Žák 1 Obsah I. Úvod aneb epolicy Orchestrator II. Nové moduly: McAfee Endpoint Security III. Politiky pro nové moduly IV.

Více

Avnet S YMANTEC NEWS září 2009

Avnet S YMANTEC NEWS září 2009 Vážení obchodní partneři, v pravidelném informačním bulletinu divize Symantec dnes přinášíme tyto informace: NOVÉ A PRODLOUŽENÉ obchodní kampaně společnosti Symantec Nové nebo zdokonalené produkty Symantec

Více

produktů. produkty: AutoCAD Mechanical Showcase Autodesk Autodesk Designer SketchBook Autodesk Mudbox Vault Autodesk Ultimate Intel Xeon Intel Core

produktů. produkty: AutoCAD Mechanical Showcase Autodesk Autodesk Designer SketchBook Autodesk Mudbox Vault Autodesk Ultimate Intel Xeon Intel Core Autodesk Product Design Suite Standard 20122 Systémové požadavky Typičtí uživatelé a pracovní postup Konstruktérům a inženýrům, kteří vyvíjejí pozoruhodné produkty, nabízí sada Autodesk Product Design

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Internet Security Suite with Cloud Security. Instalační manuál

Internet Security Suite with Cloud Security. Instalační manuál Internet Security Suite with Cloud Security Instalační manuál Software popsaný v této příručce je poskytován na základě souhlasu s licenční smlouvou a lze jej použít pouze v souladu se smluvními podmínkami.

Více

Send Driver. Příručka správce

Send Driver. Příručka správce Send Driver Příručka správce Leden 2013 www.lexmark.com Přehled 2 Přehled Pomocí aplikace Send Driver lze snadno získat ovladač tiskárny pro určitý model. Aplikace vám zašle e-mail s pokyny k instalaci

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Autodesk AutoCAD LT 2019

Autodesk AutoCAD LT 2019 Novinky Autodesk AutoCAD LT 2019 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk AutoCAD LT 2019 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu AutoCAD LT 2019. AutoCAD

Více

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz,

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz, Novinky Autodesk Vault 2018 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk Vault 2018 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Vault 2018. Obsah: Úvod...

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton Internet Security

Uživatelská příručka aplikace Norton Internet Security Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

CADKON ARCHITECTURE

CADKON ARCHITECTURE Slovenský doplněk pro CADKON+ 2017 ARCHITECTURE www.cadkon.eu www.cadnet.cz, helpdesk.cadkon.eu, www.graitec.com CADKON+ 2017 slovenský doplněk Slovenský doplněk je určen pro slovenské zákazníky používající

Více