Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control"

Transkript

1 Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control

2 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze při dodržení jejích podmínek. Verze produktu: Verze dokumentace: 1 Právní informace Copyright 2013 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Symantec, logo Symantec, logo Checkmark, Altiris, LiveUpdate, Norton, Norton 360 a TruScan jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích poboček v USA a jiných zemích. Jiné názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Tento produkt Symantec může obsahovat software třetích stran, který společnost Symantec poskytuje za podmínek třetí strany ( Aplikace třetích stran ). Některé aplikace třetích stran jsou dostupné v rámci licence otevřeného zdroje nebo bezplatného softwaru. Licenční smlouva dodávaná se softwarem neupravuje žádná práva nebo závazky vyplývající z licence otevřeného zdroje nebo bezplatného softwaru. Další informace o aplikacích třetích stran najdete v dodatku k této dokumentaci s právními informacemi týkajícími se třetích stran nebo v souboru TPIP Readme. Produkt popsaný v tomto dokumentu je dodáván na základě licencí omezujících jeho používání, kopírování, distribuci a dekompilaci či opětovné složení. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být jakýmkoli způsobem reprodukována bez předchozího písemného souhlasu společnosti Symantec Corporation, případně jejích poskytovatelů licence. TATO DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA TAK, JAK JE A SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PODMÍNEK, PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONA, S VÝJIMKOU ROZSAHU, VE KTERÉM JSOU TAKOVÁTO ZŘEKNUTÍ PRÁVNĚ NEPLATNÁ. SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ VE SPOJENÍ S VYKONANOU PRACÍ NEBO POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE. INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO DOKUMENTACI PODLÉHAJÍ ZMĚNÁM BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. Licencovaný software a dokumentace jsou považovány za komerční počítačový software, jak je definováno v dokumentu FAR , řídí se omezenými právy dle definice v dokumentu FAR, části Commercial Computer Software Restricted Rights a DFARS Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation, a dalších následných nařízení. Jakékoli použití, úpravy, vydávání kopií,

3 předvádění, zobrazování nebo odhalení licencovaného softwaru a dokumentace vládou Spojených států amerických bude pouze v souladu s podmínkami této smlouvy. Symantec Corporation 350 Ellis Street Mountain View, CA

4

5 Poznámky k verzi Tento dokument obsahuje následující témata: Poznámka k dokumentu Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection (12.1 RU2 MP1) Známé problémy a jejich řešení Podporovaná migrace a cesty upgradu k aplikaci Symantec Endpoint Protection Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control Kde získat další informace o produktu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Poznámka k dokumentu Tento dokument obsahuje informace o následujících vydáních produktů Symantec: Symantec Endpoint Protection, verze Enterprise Symantec Network Access Control Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Pokud není uvedeno jinak, je vhodné předpokládat, že veškeré informace jsou platné pro všechna vydání. Než začnete instalovat těchto produktů nebo než se obrátíte na technickou podporu, přečtěte si tuto dokumentaci. Poznámky k verzi obsahují informace o známých problémech a další informace, které nejsou součástí standardní dokumentace ani kontextové nápovědy.

6 6 Poznámky k verzi Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection (12.1 RU2 MP1) Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection (12.1 RU2 MP1) Tato verze obsahuje všechny funkce, které byly obsaženy ve verzi (12.1 RU2), plus následující nové funkce: Tab. 1-1 Nové funkce ve verzi Funkce JRE 1.7 verze 15 pro přístup ke vzdálené konzole Výhody Přístup ke vzdálené konzole nyní využívá prostředí JRE 1.7 verze 15. Tato aktualizace prostředí Java je zaměřena na slabá místa zabezpečení popsaná v dokumentaci Oracle Security Alert pro verzi CVE Jedná se o situaci, kdy hrozba v rámci dřívější verze prostředí Oracle JRE využije slabého místa při spouštění více vzdálených kódů. Úplné znění dokumentace Oracle Security Alert naleznete na následující stránce: Oracle Security Alert pro verzi CVE Další informace o funkcích ve verzi (12.1 RU2) naleznete v rámci poznámek k verzi v následujícím umístění: Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Známé problémy a jejich řešení Problémy uvedené v této části jsou platné pro aplikaci Symantec Endpoint Protection verze a Známé problémy související s verzí Enterprise (nikoli s verzí Small Business Edition) obsahují na konci názvu text verze Enterprise. Známé problémy související s aplikací Symantec Network Access Control jsou uvedeny v samostatné části. Známé problémy s upgradem, přenesením nebo instalací. Viz Potíže s instalací, upgradem a migrací na straně 7. Známé problémy týkající se serveru pro správu. Viz Potíže s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager na straně 8. Známé problémy týkající se přizpůsobování zásad.

7 Poznámky k verzi Známé problémy a jejich řešení 7 Viz Potíže se zásadami aplikace Symantec Endpoint Protection Manager na straně 10. Známé problémy týkající se virtualizace. Viz Potíže s virtualizací na straně 10. Známé problémy týkající se klienta systému Windows. Viz Potíže s klientem na straně 11. Známé problémy týkající se pouze aplikace Symantec Network Access Control. V této části naleznete problémy týkající se modulu Enforcer a zásad integrity hostitele. Viz Potíže s aplikací Symantec Network Access Control, zařízeními Enforcer a integritou hostitele na straně 11. Známé nepřesnosti, které se nachází pouze v dokumentaci kterékoli verze. Viz Potíže s dokumentací a nápovědou na straně 12. Seznam vyřešených problémů a rozšířených funkcí v tomto vydání je možné najít zde: Nové opravy a rozšíření v aktualizaci aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1 Release Update 2 Maintenance Patch 1 (12.1 RU2 MP1) Potíže s instalací, upgradem a migrací Tato část obsahuje informace o potížích s instalací, upgradem a migrací. Aplikace Symantec Endpoint Protection nenabízí kompatibilitu se standardem FIPS ( ) Aplikace Symantec Endpoint Protection nevyužívá prostředí JRE 1.6, ale JRE 1.7, protože společnost Oracle ohlásila ukončení veřejné podpory prostředí JRE 1.6 do konce listopadu Certifikované knihovny Crypto-J 6.0 a SSL-L J 6.0 od společnosti RSA potřebné pro podporu prostředí JRE 1.7 nejsou aktuálně k dispozici. V době zveřejnění tohoto dokumentu společnost RSA dosud neuvedla oficiální datum certifikace těchto knihoven. Z tohoto důvodu nemůže společnost Symantec certifikovat zavedení aplikace Symantec Endpoint Protection v konfiguraci vyhovující standardu FIPS. Pokud využíváte verzi aplikace Symantec Endpoint Protection s aktivním režimem FIPS, upgrade nebo migrace na verzi není možná. Než bude možné provést upgrade nebo migraci, je třeba režim FIPS zakázat a vrátit servery a klienty do stavu bez režimu FIPS. Režim FIPS ve verzi neexistuje. Budete-li chtít zachovat ochranu podle standardu FIPS, je vhodné nadále používat stávající verzi aplikace Symantec Endpoint Protection.

8 8 Poznámky k verzi Známé problémy a jejich řešení Aplikace Symantec Endpoint Protection nepodporuje systém Windows To Go ( ) Aplikace Symantec Endpoint Protection nepodporuje systém Windows To Go (funkci verze Enterprise systému Windows 8). Řešení neexistuje. Průvodce konfigurací serveru pro správu obsahuje neplatnou cestu migrace z konzoly pro správu Symantec pro systém Mac ( ) Průvodce konfigurací serveru pro správu zobrazuje neplatné informace, ze kterých lze chybně usoudit, že je možné z konzoly pro správu Symantec pro systém Mac importovat zásady a konfiguraci klientů. Aplikace Symantec Endpoint Protection tuto migraci nepodporuje. Potíže s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager Tato část obsahuje informace o potížích s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager. Při spuštění prostřednictvím nabídky Start je prohlížeč Chrome nekompatibilní s nápovědou aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ( ) Ke všem částem této verze můžete ve webovém prohlížeči zobrazit nápovědu. Pokud je však nainstalována aplikace Google Chrome a jedná se o výchozí webový prohlížeč, nápovědu k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager nelze spustit prostřednictvím nabídky Start. Na přístup ke kontextové nápovědě v rámci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nemá tato skutečnost vliv. Tento problém se týká nápovědy pro všechny verze příručky pro instalaci a správu aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control a příručky k integraci vzdáleného sledování v aplikaci Symantec Endpoint Protection. Tento problém vyřešíte tak, že nápovědu otevřete ručně v prohlížeči Internet Explorer nebo Mozilla Firefox. Postup ručního otevření nápovědy v aplikaci Internet Explorer nebo Mozilla Firefox: 1. Přejděte do složky instalační_složka\tomcat\webapps\root\help\. Výchozí instalační_složka v 32bitovém systému je C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager, v 64bitovém

9 Poznámky k verzi Známé problémy a jejich řešení 9 systému pak C:\Program Files (x86)\symantec\symantec Endpoint Protection Manager. 2. Klepněte pravým tlačítkem na soubor Spe.htm, klepněte na možnost Otevřít v programu a poté na položku Internet Explorer nebo Mozilla Firefox. Zobrazení zprávy Ověření certifikátu se nezdařilo při přihlašování k webové konzole Symantec Endpoint Protection Manager ( ) Při přihlašování k webové konzole Symantec Endpoint Protection Manager se zobrazí zpráva Ověření certifikátu se nezdařilo. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager využívá verzi prostředí Java, kde podle výchozího nastavení již není označena možnost Vždy důvěřovat obsahu od tohoto vydavatele. Zobrazení této zprávy můžete vyřešit, pokud při přihlašování tuto možnost ručně označíte. Protokoly serveru obsahují řadu zpráv o výjimce SQL pro SecurityAlertNotifyTask ( ) V souboru scm.server.log aplikace Symantec Endpoint Protection Manager se opakovaně vyskytuje zpráva java.sql.sqlexception: Připojení ukončeno. Zpráva se zobrazí, jelikož připojení je již ukončeno a nelze jej tedy ukončit znovu. Tyto zprávy SecurityAlertNotifyTask lze ignorovat. Při přidání nového partnera pro replikaci je třeba zadat přihlašovací údaje správce systému (pouze ve verzi Enterprise) ( ) Během přidávání partnera pro replikaci pomocí průvodce konfigurací serveru pro správu je třeba zadat přihlašovací údaje správce systému ke vzdálenému serveru pro správu. Nelze zadat přihlašovací údaje správce domény nebo omezeného správce. Tento požadavek není na obrazovce uveden. Obrazovka konzoly Symantec Endpoint Protection Manager s informacemi o ochraně ELAM neobsahuje určitou referenci ( ) Text na obrazovce popisující ochranu ELAM v konzole Symantec Endpoint Protection Manager obsahuje referenci pouze na systém Windows 8. Text na obrazovce by měl správně obsahovat referenci na systémy Windows 8 a Windows Server 2012.

10 10 Poznámky k verzi Známé problémy a jejich řešení Potíže se zásadami aplikace Symantec Endpoint Protection Manager Potíže s virtualizací Tato část obsahuje informace o práci se zásadami v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Původní klienti nedokážou aplikovat výjimky pro soubory SONAR v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager ( ) Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nyní poskytuje možnost konkrétním aplikacím zadávat výjimku pro cestu k souborům SONAR. Původní klienti nedokážou aplikovat výjimky SONAR nastavené v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager Tyto klienty je třeba upgradovat na verzi Stejně tak původní aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nedokáže poskytovat výjimky SONAR pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection Tato část obsahuje informace o potížích s virtualizací. Virtualizace poskytuje podporu prostředí vsphere 5.1 Virtualizace aplikace Symantec Endpoint Protection (pouze verze Enterprise) podporuje použití prostředí vsphere 5.1. Virtuální zařízení hostů se systémem Windows 8 a podporou vsic nejsou podporována (pouze verze Enterprise) ( ) Aplikace Symantec Endpoint Protection virtuální zařízení se systémem Windows 8 plně podporuje. Použití sdílené mezipaměti služby Insight s podporou funkce vshield (vsic) pro virtuální zařízení se systémem Windows 8 však podporováno není. Stav zabezpečení klienta zařízení GVM v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager se může měnit mezi stavem Neznámý a Chráněný (pouze verze Enterprise) ( ) Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager může stav bezpečnostního virtuálního zařízení dočasně hlásit jako neznámý. K tomuto problému dochází v případě, že se chráněné zařízení GVM probere z režimu spánku.

11 Poznámky k verzi Známé problémy a jejich řešení 11 Potíže s klientem Počet klientů nahlášených jako zabezpečené v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager se může lišit od počtu nahlášeného ve správci aplikace vshield Manager (pouze verze Enterprise) ( ) Z důvodu rozdílů v hlášení se může počet klientů se stavem Chráněný v aplikaci vshield Manager lišit od počtu chráněných klientů v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Řešení neexistuje. Jako nejlepší postup doporučuje společnost Symantec nesledovat stav zabezpečení klientů v aplikaci vshield Manager, ale v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Tato část obsahuje informace o problémech s klientem Symantec Endpoint Protection pro systém Windows. Konfigurace serveru proxy s podporou NTLM pro základní ověřování HTTP způsobuje u aktualizace LiveUpdate klienta se systémem Windows XP/Vista zobrazení chyby ( ) Systém Windows XP/Vista odstraní přihlašovací údaje odeslané při konfiguraci aplikace Symantec Endpoint Protection tak, aby používala server proxy s podporou NTLM se základním ověřováním u hostitele HTTP(S). Toto odstranění způsobí zobrazení chyby u aktualizace LiveUpdate klienta. Řešení neexistuje. Obrazovka klienta aplikace Symantec Endpoint Protection s informacemi o ochraně ELAM neobsahuje určitou referenci ( ) Text na obrazovce popisující ochranu ELAM u klienta aplikace Symantec Endpoint Protection obsahuje referenci pouze na systém Windows 8. Text na obrazovce by měl správně obsahovat referenci na systémy Windows 8 a Windows Server Potíže s aplikací Symantec Network Access Control, zařízeními Enforcer a integritou hostitele Potíže uvedené v následující části souvisí s aplikací Symantec Network Access Control, zařízeními Enforcer a integritou hostitele.

12 12 Poznámky k verzi Známé problémy a jejich řešení Zařízení LAN a Gateway Enforcer nemohou používat profily Enforcer větší než 32 MB ( ) Profily Enforcer u zařízení LAN Enforcer a Gateway Enforcer nesmí přesáhnout 32 MB. Řešení neexistuje. V aplikaci Symantec Network Access Control dřívější verze než nelze použít vlastní požadavek na zásadu integrity hostitele pro spuštění antivirové kontroly Symantec ( ) Vlastní požadavek na zásadu integrity hostitele pro spuštění antivirové kontroly Symantec představuje novou funkci v aplikaci Symantec Network Access Control a v předchozích verzích aplikace Symantec Network Access Control ji nelze použít. Potíže s dokumentací a nápovědou Tato část popisuje problémy s dokumentací a kontextovou nápovědou. Změna ve skupině klienta již neaktivuje upozornění ( ) V části Jaké jsou typy upozornění a kdy se odesílají? jsou uvedeny chybné informace. Změna ve skupině klienta již upozornění neaktivuje. Tuto část naleznete v instalační příručce a příručce pro správu aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control, instalační příručce a příručce pro správu aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a v nápovědě k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Dokumentace s nápovědou pro klienta Symantec Endpoint Protection obsahuje nesprávné informace o sloupcích pro řešení potíží s verzí definic ( ) Pokud v klientovi klepnete na nabídku Nápověda > Řešení potíží > Verze > Nápověda, bude v dokumentaci v popisu sloupců Definice nesprávně uvedeno také číslo verze a přezdívka. Sloupce obsahují informace o typu, číslu sekvence a datu poslední kontroly aktuálně nainstalovaných definic virů a dalších souborů s definicemi.

13 Poznámky k verzi Známé problémy a jejich řešení 13 Novinky v aplikaci Symantec Network Access Control uvádí podporu nepodporovaného přepínače V části Novinky v aplikaci Symantec Network Access Control v příručce Začínáme s aplikací Symantec Network Access Control je jako podporovaný přepínač nesprávně uveden také přepínač Dell Force 10. Dokumentace k aplikaci Network Access Control v seznamu řešení ostatních výrobců pro vynucení je nesprávně uvedena položka Cisco NAC (Network Access Control) ( ) V části Jak vynucení spravuje počítače bez klientů? v rámci Instalační příručky a příručky pro správu aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control je v seznamu podporovaných řešení ostatních výrobců pro vynucení nesprávně uvedena položka Cisco NAC. Při opětovném přidání stávajícího partnera pro replikaci je třeba zadat přihlašovací údaje správce systému (pouze ve verzi Enterprise) ( ) V části Opětovné přidání dříve odstraněného partnera pro replikaci není uvedeno, že je třeba zadat přihlašovací údaje správce systému. Nelze zadat přihlašovací údaje správce domény nebo omezeného správce. Tato část se nachází v Instalační příručce a příručce pro správu aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control. Část Automaticky blokovat adresu IP útočníka je uvedena v oblasti Ochrana a režim Stealth (pouze verze Enterprise) ( ) V části Automatické blokování připojení k útočícímu počítači je nesprávně uvedeno umístění nastavení, pomocí něhož lze blokovat adresu IP útočníka. Správné umístění je v rámci zásad brány Firewall > Ochrana a režim Stealth > Nastavení ochrany. Tato část se nachází v Instalační příručce a příručce pro správu aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control. V nápovědě pro ověřování adresářů v rámci účtu správce je uvedena informace, že je možné ponechat pole Název účtu nevyplněno (pouze verze Enterprise) ( ) Na kartě Ověřování v rámci online nápovědy pro přidávání účtu správce je uvedena následující nesprávná informace: Pole Název účtu můžete nechat nevyplněno,

14 14 Poznámky k verzi Podporovaná migrace a cesty upgradu k aplikaci Symantec Endpoint Protection aby nemohlo dojít k situaci, kdy budou správci serveru pro správu z důvodu změny hesla na adresářovém serveru uzamknuti. Toto anonymní ověření adresáře můžete použít, aby se správci vždy mohli přihlásit k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Nápověda by měla zobrazit následující informaci: Aby nemohlo dojít k situaci, kdy budou správci z důvodu změny hesla na adresářovém serveru uzamknuti, vytvořte na adresářovém serveru záznam pro anonymní přístup. Uživatelská dokumentace pro ochranu ELAM neobsahuje určitou referenci ( ) V referencích na ochranu ELAM v Instalační příručce a příručce pro správu aplikací Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control, Instalační příručce a příručce pro správu aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition, Příručce klienta aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control, Příručce klienta aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a kontextové nápovědě klienta aplikace Symantec Endpoint Protection a konzoly Symantec Endpoint Protection Manager je uveden pouze systém Windows 8. Reference by měly obsahovat informaci o systému Windows 8 a Windows Server Podporovaná migrace a cesty upgradu k aplikaci Symantec Endpoint Protection Aktualizaci aplikace Symantec Endpoint Protection (12.1 RU2 MP1) lze bezproblémově nainstalovat v případě následující verze: Symantec Endpoint Protection (12.1 RU2) Je třeba dodržet také následující: Před aktualizací na verzi Symantec Endpoint Protection je třeba provést migraci všech podporovaných původních produktů na verzi Symantec Endpoint Protection Mezi podporované původní produkty patří aplikace Symantec AntiVirus 10.x. Před aktualizací na verzi Symantec Endpoint Protection je třeba všechny aplikace Symantec Endpoint Protection ve verzi starší než aktualizovat na verzi Symantec Endpoint Protection Mezi tyto dřívější verze patří aplikace Symantec Endpoint Protection 11.x, kterou lze aktualizovat pouze na aplikaci Symantec Endpoint Protection ve verzi Enterprise.

15 Poznámky k verzi Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control 15 Nainstalovanou aplikaci Symantec Endpoint Protection ve verzi Enterprise nelze downgradovat na verzi Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podrobné informace o podporovaných a nepodporovaných migracích a cestách upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection , naleznete v příručce k vaší verzi aplikace Symantec Endpoint Protection. Tyto příručky jsou k dispozici po klepnutí na následující odkazy: Instalační příručka a příručka pro správu aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Instalační příručka a příručka pro správu aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control Obecně jsou systémové požadavky na aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager a klienty stejné jako požadavky pro podporované operační systémy. Tab. 1-2 zobrazí minimální požadavky pro produkt Symantec Endpoint Protection Manager. Tab. 1-3 zobrazí minimální požadavky pro klienta Symantec Endpoint Protection. Tab. 1-4 zobrazí minimální požadavky pro klienta Symantec Network Access Control. Tab. 1-5 obsahuje minimální požadavky pro klienta Symantec Network Access Control On-Demand. Tab. 1-2 Součást Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection Manager Požadavky Procesor 32bitový procesor: 1GHz Intel Pentium III nebo minimálně ekvivalentní (doporučuje se Intel Pentium 4 nebo ekvivalentní) 64bitový procesor: 2GHz Pentium 4 s podporou x86-64 nebo minimálně ekvivalentní Poznámka: Procesory Intel Itanium IA-64 podporovány nejsou.

16 16 Poznámky k verzi Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control Součást Fyzická paměť RAM Požadavky Minimálně 2 GB volné paměti RAM, doporučeno 4 GB nebo více. Poznámka: V závislosti na požadavcích ostatních již nainstalovaných aplikací na paměť RAM může aplikace Symantec Endpoint Protection Manager vyžadovat dodatečnou volnou paměť RAM. Pevný disk Small Business Edition: Minimálně 16 GB volné paměti RAM, doporučeno 100 GB. Verze Enterprise: Minimálně 16 GB volné paměti (doporučeno 100 GB) pro server pro správu, minimálně 40 GB volné paměti (doporučeno 200 GB) pro server pro správu a místní instalaci databáze. Zobrazení Operační systém Webový prohlížeč 1024 x 768 Windows XP (32bitový, SP2 nebo novější, 64bitový, všechny aktualizace SP, všechny edice mimo edici Home) Windows 7 (32bitový, 64bitový, RTM a SP1, všechny edice kromě edice Home) Windows 8 (32bitový, 64bitový; systém Windows To Go podporován není) Windows Server 2003 (32 bitů, 64 bitů, R2, SP1 nebo novější) Windows Server 2008 (32bitový, 64bitový, R2, RTM, SP1 a SP2) Windows Server 2012 Windows Small Business Server 2003 (32 bitů) Windows Small Business Server 2008 (64bitový) Windows Small Business Server 2011 (64bitový) Windows Essential Business Server 2008 (64 bitů) Microsoft Internet Explorer 7, 8, 9, 10 Mozilla Firefox 3.6, do verze Google Chrome do verze Poznámka: Tato verze aplikace Symantec Endpoint Protection Manager může spravovat klienty do verze 12.1 bez ohledu na operační systém klientů. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager obsahuje vestavěnou databázi. Můžete také použít jednu z následujících verzí serveru Microsoft SQL Server (pouze verze Enterprise): SQL Server 2005, SP4 SQL Server 2008 SQL Server 2008 R2

17 Poznámky k verzi Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control 17 Aplikace SQL Server 2012 Tab. 1-3 Součást Procesor Systémové požadavky klientů Symantec Endpoint Protection v systému Windows a Mac Požadavky 32bitový procesor pro systémy Windows: 1GHz Intel Pentium III nebo minimálně ekvivalentní (doporučuje se Intel Pentium 4 nebo ekvivalentní) 32bitový procesor pro systémy Mac: Intel Core Solo, Intel Core Duo. Procesory PowerPC podporovány nejsou. 64bitový procesor pro systémy Windows: 2GHz Pentium 4 s podporou architektury x86-64 nebo minimálně ekvivalentní. Procesory Itanium podporovány nejsou. 64bitový procesor pro systémy Mac: Intel Core 2 Duo, Intel Quad-Core Xeon Fyzická paměť RAM Windows: 512 MB paměti RAM (doporučeno 1 GB) nebo více, pokud to vyžaduje operační systém Mac: 1 GB paměti RAM pro OS X 10.6; 2 GB pro OS X 10.7 a 10.8 Pevný disk Windows: 850 MB volného místa na pevném disku pro instalaci; další místo je vyžadováno pro obsah a protokoly. Poznámka: Požadavky na prostor jsou založeny na souborových systémech NTFS. Mac: 500 MB volného místa na pevném disku pro instalační soubory Zobrazení 800 x 600

18 18 Poznámky k verzi Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control Součást Operační systém Požadavky Windows XP Home nebo Professional (32bitový, SP2 nebo novější; 64bitový, všechny aktualizace SP) Windows XP Embedded (aktualizace SP2 a novější) Windows Vista (32bitový, 64bitový) Windows 7 (32bitový, 64bitový, RTM a SP1) Windows Embedded Standard 7 Windows 8 (32bitový, 64bitový; systém Windows To Go podporován není) Windows Server 2003 (32 bitů, 64 bitů, R2, SP1 nebo novější) Windows Server 2008 (32bitový, 64bitový, R2, SP1 a SP2) Windows Server 2012 Windows Small Business Server 2003 (32 bitů) Windows Small Business Server 2008 (64bitový) Windows Small Business Server 2011 (64bitový) Windows Essential Business Server 2008 (64bitový) Mac OS X , 10.7 (32bitový, 64bitový); 10.8 (64bitový) Mac OS X Server , 10.7 (32bitový, 64bitový); 10.8 (64bitový) Informace o systémových požadavcích klienta Symantec AntiVirus v systému Linux naleznete v Příručce k implementaci aplikace Symantec AntiVirus pro systém Linux. Tab. 1-4 Součást Procesor Systémové požadavky klienta Symantec Network Access Control Požadavek 32bitový procesor pro systémy Windows: 1GHz Intel Pentium III nebo minimálně ekvivalentní (doporučuje se Intel Pentium 4 nebo ekvivalentní) 64bitový procesor pro systémy Windows: 2GHz Pentium 4 s podporou architektury x86-64 nebo minimálně ekvivalentní. Procesory Itanium podporovány nejsou.

19 Poznámky k verzi Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control 19 Součást Operační systém Požadavek Windows XP (32 bitů, SP2 nebo novější; 64 bitů, všechny aktualizace SP) Windows XP Embedded Windows Vista (32bitový, 64bitový) Windows 7 (32 bitů, 64 bitů) Windows 8 (32bitový, 64bitový) Windows Server 2003 (32 bitů, 64 bitů, R2, SP1 nebo novější) Windows Server 2008 (32 bitů, 64 bitů) Windows Server 2012 Windows Small Business Server 2008 (64bitový) Windows Essential Business Server 2008 (64bitový) Fyzická paměť RAM Pevný disk Zobrazení 512 MB paměti RAM či více, pokud to vyžaduje operační systém 32 bitů: 300 MB; 64 bitů: 400 MB 800 x 600 Tab. 1-5 Součást Systémové požadavky klienta Symantec Network Access Control On-Demand Požadavek Procesor Windows: Intel Pentium II 550 MHz (1 GHz pro systém Windows Vista) nebo rychlejší Mac: Pouze procesory Intel Operační systém Windows XP Home nebo Professional (32 bitů, SP2 a SP3) Windows Vista (32 bitů, 64 bitů) Windows 7 (32 bitů, 64 bitů) Windows 8 (32bitový, 64bitový) Windows Server 2003 (32 bitů, 64 bitů, R2, SP1 nebo novější) Windows Server 2008 (32bitový, 64bitový, R2) Windows Server 2012 Windows Small Business Server 2008 (64bitový) Windows Essential Business Server 2008 (64bitový) Mac OS X 10.5, 10.6 nebo 10.7 Místo na disku a fyzická paměť RAM Velikost stažených souborů: 9 MB. Objem místa na disku potřebný ke spuštění klienta: 100 MB. Fyzická paměť pro klienta On-Demand v systému Windows nebo Mac: 512 MB

20 20 Poznámky k verzi Kde získat další informace o produktu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Součást Požadavek Webový prohlížeč Klient On-Demand v systému Windows: Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo novější; Mozilla Firefox 2.0, 3.0, 3.5, 3.6.3, 11.0 Poznámka: Klienti ve verzi (11.0 RU6) a starší prohlížeč Firefox nepodporují. Klient On-Demand v systému Mac: Apple Safari 4.0 a 5.0; Mozilla Firefox 2.0, 3.0, 3.5, Poznámka: Klienti ve verzi (11.0 RU6) a starší prohlížeč Firefox nepodporují. Ostatní Rozlišení: Super VGA (1024 x 768) nebo lepší Alespoň jeden adaptér sítě Ethernet (s nainstalovaným protokolem TCP/IP) Nejaktuálnější informace o systémových požadavcích naleznete zde: Poznámky k verzi a systémové požadavky pro všechny verze aplikací Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Kde získat další informace o produktu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Primární dokumentace je dostupná ve složce Documentation na instalačním disku. V případě verze Enterprise se dokumenty pro nástroje nacházejí v dílčích složkách disku s nástroji. Tato dokumentace je k dispozici také na webu technické podpory společnosti Symantec na následující adrese: Symantec Endpoint Protection: Endpoint Protection Symantec Endpoint Protection Small Business Edition: Endpoint Protection Small Business Edition Symantec Network Access Control: Network Access Control Součástí každého z produktů je odpovídající dílčí sada následující dokumentace:

21 Poznámky k verzi Kde získat další informace o produktu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 21 Instalační příručka a příručka pro správu aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Instalační příručka a příručka pro správu aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Symantec Endpoint Protection Příručka Začínáme Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Network Access Control Příručka pro klienta aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Průvodce pro klienta aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Doporučení pro nastavení velikosti a škálovatelnosti aplikace Symantec Endpoint Protection Příručka uživatele aplikace Symantec LiveUpdate Administrator Tento nástroj se nachází ve složce LiveUpdate na disku produktu s nástroji. Příručka pro implementaci centrální karantény společnosti Symantec Tento nástroj se nachází ve složce CentralQ na disku produktu s nástroji. Referenční příručka schémat databáze aplikace Symantec Endpoint Protection Manager Tento dokument se nachází na webu technické podpory společnosti Symantec v části s dokumentací pro aplikaci Endpoint Protection. Tab. 1-6 obsahuje seznam webových stránek, na kterých naleznete další informace pro snadné používání tohoto produktu. Tab. 1-6 Weby společnosti Symantec Typ informací Symantec Endpoint Protection zkušební verze Veřejná databáze znalostí Podrobnosti k verzi, aktualizace a opravy Aktualizace příruček a dokumentace Kontakty Webová adresa Symantec Endpoint Protection: Symantec Endpoint Protection Small Business Edition: Symantec Network Access Control:

22 22 Poznámky k verzi Kde získat další informace o produktu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Typ informací Informace a aktualizace informací o virech a dalších hrozbách Bezplatné technické školení online Symantec Educational Services Fóra Symantec Connect Webová adresa Symantec Endpoint Protection: endpoint-protection-antivirus Symantec Endpoint Protection Small Business Edition: endpoint-protection-small-business-edition-12x Symantec Network Access Control:

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1. Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.3 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.4.1 aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1. Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.2 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1. aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.4 aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small

Více

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Software popsaný v této příručce podléhá

Více

Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze

Více

Uživatelská příručka k nástroji Symantec Endpoint Protection Virtual Image Exception

Uživatelská příručka k nástroji Symantec Endpoint Protection Virtual Image Exception Uživatelská příručka k nástroji Symantec Endpoint Protection Virtual Image Exception Uživatelská příručka k nástroji Symantec Endpoint Protection Virtual Image Exception Software popsaný v této příručce

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. TM Norton AntiVirus Online Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1. aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.5 aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Verze 12.1, Release Update 1 MP1 Symantec Endpoint Protection,

Více

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Online Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku,

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Průvodce implementací aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Průvodce implementací aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Průvodce implementací aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Průvodce implementací aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Software popsaný v této příručce podléhá

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Online Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této

Více

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton 360

Uživatelská příručka aplikace Norton 360 Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control

Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Průvodce pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Software popsaný

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 12.1.5 Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Verze produktu: 12.1.5 Verze

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton Internet Security Software popsaný v této knize je poskytnut pod licenční dohodou a smí být používán pouze v souladu s podmínkami této dohody.

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka k aplikaci Norton 360 Online Dokumentace verze 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Software spadající pod tuto licenci a dokumentace

Více

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Verze produktu: 12.1.5 Verze dokumentace: 1 Tento dokument byl naposledy aktualizován

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY / DOPORUČENÁ KONFIGURACE HW A SW Databázový server Webový server Stanice pro servisní modul...

1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY / DOPORUČENÁ KONFIGURACE HW A SW Databázový server Webový server Stanice pro servisní modul... Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY / DOPORUČENÁ KONFIGURACE HW A SW... 1 1.1 Databázový server... 1 1.2 Webový server... 1 1.3 Stanice pro servisní modul... 1 1.4 Uživatelské stanice... 1 1.5 Monitorované počítače...

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Komu je tato kniha určena? Jak je kniha uspořádána? Konvence použité v té to knize. Část i základy Microsoft Windows XP Professional

Komu je tato kniha určena? Jak je kniha uspořádána? Konvence použité v té to knize. Část i základy Microsoft Windows XP Professional Obsah Poděkování Úvod Komu je tato kniha určena? Jak je kniha uspořádána? Konvence použité v té to knize podpora xix xxi xxi xxii xxiii xxiv Část i základy Microsoft Windows XP Professional KAPITOLA 1

Více

Software SMART Bridgit

Software SMART Bridgit Specifikace Software SMART Bridgit Verze 4.5 Popis produktu Konferenční software SMART Bridgit je cenově přístupnou aplikací typu klient/server, která umožňuje snadné plánování schůzek a připojení, sdílení

Více

HP JetAdvantage Management. Oficiální zpráva o zabezpečení

HP JetAdvantage Management. Oficiální zpráva o zabezpečení HP JetAdvantage Management Oficiální zpráva o zabezpečení Copyright a licence 2015 Copyright HP Development Company, L.P. Kopírování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány,

Více

Předpoklady správného fungování formulářů

Předpoklady správného fungování formulářů Předpoklady správného fungování formulářů Uživatelská příručka Aktualizováno: 19. 2. 2018 Obsah 1 Úvod... 3 2 Systémové požadavky... 3 3 Práce s přílohami... 3 4 MS Internet Explorer... 3 4.1 Instalace

Více

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz,

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz, Novinky Autodesk Vault 2017 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk Vault 2017 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Vault 2017. Obsah: 1.

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

AIDA64 Extreme. Příručka k nastavení. v 1.1 30. 07. 2014.

AIDA64 Extreme. Příručka k nastavení. v 1.1 30. 07. 2014. Příručka k nastavení v 1.1 30. 07. 2014. je vyvíjen společností FinalWire s.r.o. Copyright 1995-2014 FinalWire s.r.o. Tento dokument byl vytvořen společností ABSEIRA s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Copyright

Více

Testovací protokol. webový generátor PostSignum. sada PIIX3; 1 GB RAM; harddisk 20 GB IDE OS: Windows Vista Service Pack 2 SW: Internet Explorer 9

Testovací protokol. webový generátor PostSignum. sada PIIX3; 1 GB RAM; harddisk 20 GB IDE OS: Windows Vista Service Pack 2 SW: Internet Explorer 9 Příloha č. 4 1 Informace o testování estovaný generátor: 2 estovací prostředí estovací stroj č. 1: estovací stroj č. 2: estovací stroj č. 3: Certifikáty vydány autoritou: estovací protokol webový generátor

Více

CADKON ARCHITECTURE

CADKON ARCHITECTURE Slovenský doplněk pro CADKON+ 2017 ARCHITECTURE www.cadkon.eu www.cadnet.cz, helpdesk.cadkon.eu, www.graitec.com CADKON+ 2017 slovenský doplněk Slovenský doplněk je určen pro slovenské zákazníky používající

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1

Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1 Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1 Datum: 31. července 2012 2012 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. 1 O aplikaci Kerio Workspace Kerio Workspace je serverový softwarový produkt, který

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Send Driver. Příručka správce

Send Driver. Příručka správce Send Driver Příručka správce Leden 2013 www.lexmark.com Přehled 2 Přehled Pomocí aplikace Send Driver lze snadno získat ovladač tiskárny pro určitý model. Aplikace vám zašle e-mail s pokyny k instalaci

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 24.3.2009, verze 1.00 Konfigurace

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Jazz pro Účetní (export) Příručka uživatele

Jazz pro Účetní (export) Příručka uživatele JAZZ pro Účetní - export (SQL/E1) Příručka uživatele 1 / 8 JAZZ pro Účetní export (SQL/E1) Příručka uživatele 2019 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz pro Účetní - export (SQL/E1) pro Windows

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Základní informace a postup instalace systému IS MPP

Základní informace a postup instalace systému IS MPP Základní informace a postup instalace systému IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Základní informace a

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

O aplikaci Parallels Desktop 7 for Mac

O aplikaci Parallels Desktop 7 for Mac O aplikaci Parallels Desktop 7 for Mac Parallels Desktop 7 for Mac představuje zásadní upgrade softwaru Parallels pro používání Windows na Macu. O této aktualizaci Parallels Desktop 7 for Mac (sestavení

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Datavsuchu.cz zálohovací klient Microsoft Windows Instalační návod

Datavsuchu.cz zálohovací klient Microsoft Windows Instalační návod Tento postup popisuje instalaci Datavsuchu.cz zálohovacího klienta pro operační systém Microsoft Windows 7. Přesné specifikace podporovaných operačních systémů naleznete na konci tohoto dokumentu. Datavsuchu.cz

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

APS 400 nadministrator

APS 400 nadministrator APS 400 APS 400 nadministrator Balík programů pro správu systému APS 400 Instalační příručka 2004 2008,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Instalační Příručka. Verze 10

Instalační Příručka. Verze 10 Instalační Příručka Verze 10 Vytvořeno 30. listopadu 2009 Obsah Instalační příručka 1 Předpoklady... 1 Spuštění instalačního průvodce... 2 Uvítací okno... 4 Licenční ujednání... 5 Údaje o vás... 6 Instalace

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Internet Security Suite with Cloud Security. Instalační manuál

Internet Security Suite with Cloud Security. Instalační manuál Internet Security Suite with Cloud Security Instalační manuál Software popsaný v této příručce je poskytován na základě souhlasu s licenční smlouvou a lze jej použít pouze v souladu se smluvními podmínkami.

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

Nintex Workflow 2007 je nutné instalovat na Microsoft Windows Server 2003 nebo 2008.

Nintex Workflow 2007 je nutné instalovat na Microsoft Windows Server 2003 nebo 2008. Systémové požadavky Operační systém Nintex Workflow 2007 je nutné instalovat na Microsoft Windows Server 2003 nebo 2008. Prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.x, doporučujeme ale Microsoft Internet Explorer

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Norton 360TM Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých

Více

Nasazení nových modulů McAfee Seminář CIV (nejen) pro lokální správce

Nasazení nových modulů McAfee Seminář CIV (nejen) pro lokální správce Nasazení nových modulů McAfee Seminář CIV (nejen) pro lokální správce Ing. Petr Žák 1 Obsah I. Úvod aneb epolicy Orchestrator II. Nové moduly: McAfee Endpoint Security III. Politiky pro nové moduly IV.

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Hardwarové nároky aplikace... 5 4. Instalace aplikace... 6 5. První spuštění aplikace HelpDesk... 7 6. Aktualizace

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Test kompatibility nastavení prohlížeče Obsah 1. Podporované operační systémy a prohlížeče... 3 1.1 Seznam podporovaných operačních systémů... 3 1.2 Seznam

Více

Kerio VPN Client. Kerio Technologies

Kerio VPN Client. Kerio Technologies Kerio VPN Client Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Windows. Změny vyhrazeny.

Více