Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1."

Transkript

1 Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control

2 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze při dodržení jejích podmínek. Verze produktu: Verze dokumentace: 1 Právní informace Copyright 2013 Symantec Corporation. Všechna práva vyhrazena. Symantec, logo Symantec, logo Checkmark, Altiris, LiveUpdate, Norton, Norton 360 a TruScan jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Symantec Corporation nebo jejích poboček v USA a jiných zemích. Jiné názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Tento produkt Symantec může obsahovat software třetích stran, který společnost Symantec poskytuje za podmínek třetí strany ( Aplikace třetích stran ). Některé aplikace třetích stran jsou dostupné v rámci licence otevřeného zdroje nebo bezplatného softwaru. Licenční smlouva dodávaná se softwarem neupravuje žádná práva nebo závazky vyplývající z licence otevřeného zdroje nebo bezplatného softwaru. Další informace o aplikacích třetích stran najdete v dodatku k této dokumentaci s právními informacemi týkajícími se třetích stran nebo v souboru TPIP Readme. Produkt popsaný v tomto dokumentu je dodáván na základě licencí omezujících jeho používání, kopírování, distribuci a dekompilaci či opětovné složení. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být jakýmkoli způsobem reprodukována bez předchozího písemného souhlasu společnosti Symantec Corporation, případně jejích poskytovatelů licence. TATO DOKUMENTACE JE POSKYTOVÁNA TAK, JAK JE A SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION SE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH PODMÍNEK, PROHLÁŠENÍ A ZÁRUK, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONA, S VÝJIMKOU ROZSAHU, VE KTERÉM JSOU TAKOVÁTO ZŘEKNUTÍ PRÁVNĚ NEPLATNÁ. SPOLEČNOST SYMANTEC CORPORATION NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ VE SPOJENÍ S VYKONANOU PRACÍ NEBO POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE. INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO DOKUMENTACI PODLÉHAJÍ ZMĚNÁM BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. Licencovaný software a dokumentace jsou považovány za komerční počítačový software, jak je definováno v dokumentu FAR , řídí se omezenými právy dle definice v dokumentu FAR, části Commercial Computer Software Restricted Rights a DFARS Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentation, a dalších následných nařízení. Jakékoli použití, úpravy, vydávání kopií,

3 předvádění, zobrazování nebo odhalení licencovaného softwaru a dokumentace vládou Spojených států amerických bude pouze v souladu s podmínkami této smlouvy. Symantec Corporation 350 Ellis Street Mountain View, CA

4

5 Poznámky k verzi Tento dokument obsahuje následující témata: Poznámka k dokumentu Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection (12.1 RU3) Známé problémy a jejich řešení Podporované cesty upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection Podporované a nepodporované cesty migrace aplikace Symantec Endpoint Protection Podporované cesty migrace klienta Symantec Endpoint Protection v systému Mac Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control Kde získat další informace o produktu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Poznámka k dokumentu Tento dokument obsahuje informace o následujících vydáních produktů Symantec: Symantec Endpoint Protection, verze Enterprise Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Symantec Network Access Control Pokud není uvedeno jinak, je vhodné předpokládat, že veškeré informace jsou platné pro všechna vydání.

6 6 Poznámky k verzi Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection (12.1 RU3) Než začnete instalovat těchto produktů nebo než se obrátíte na technickou podporu, přečtěte si tuto dokumentaci. Poznámky k verzi obsahují informace o známých problémech a další informace, které nejsou součástí standardní dokumentace ani kontextové nápovědy. Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection (12.1 RU3) Tato verze obsahuje následující nové funkce: Tab. 1-1 Nové funkce ve verzi Funkce Podpora produktu Microsoft Outlook 2013 Podpora produktu Microsoft Exchange 2013 Server Výhody Doplněk Auto-Protect pro aplikace Microsoft Outlook nyní podporuje aplikaci Microsoft Outlook Produkt Symantec Endpoint Protection nyní dokáže rozpoznat výchozí instalaci softwaru Microsoft Exchange 2013 Server a automaticky vyloučí všechny soubory a složky Microsoft Exchange. Inteligentní program pro aktualizaci nyní podporuje Aktivní ochranu před hrozbami a Ochranu před síťovými hrozbami Inteligentní program pro aktualizaci nyní dokáže poskytovat data pro Aktivní ochranu před hrozbami a Ochranu před síťovými hrozbami. Tato data pro aplikaci Symantec Endpoint Protection verze můžete stáhnout na webu Symantec Security Response: definitions.jsp Certifikát FIPS Aplikaci Symantec Endpoint Protection je možné zavést s konfigurací kompatibilní se standardem FIPS pro ochranu komunikace mezi servery a mezi klientem a serverem. Známé problémy a jejich řešení Problémy uvedené v této části se vztahují na aktuální verze produktu. Poznámka: Potíže v této části pro verzi jsou platné také pro verzi

7 Poznámky k verzi Známé problémy a jejich řešení 7 Známé problémy související s firemní verzí (nikoli s verzí Small Business Edition) obsahují na konci názvu tématu text firemní verze. Známé problémy související s aplikací Symantec Network Access Control jsou uvedeny v samostatné části. Známé problémy s upgradem, přenesením nebo instalací. Viz Potíže s instalací, upgradem a migrací na straně 7. Známé problémy týkající se serveru pro správu. Viz Potíže s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager na straně 8. Známé problémy týkající se přizpůsobování zásad. Viz Potíže se zásadami aplikace Symantec Endpoint Protection Manager na straně 9. Známé problémy týkající se virtualizace. Viz Potíže s virtualizací na straně 9. Známé problémy týkající se klienta systému Windows. Viz Potíže s klientem na straně 10. Známé problémy týkající se pouze aplikace Symantec Network Access Control. V této části naleznete problémy týkající se modulu Enforcer a zásad integrity hostitele. Viz Potíže s aplikací Symantec Network Access Control, zařízeními Enforcer a integritou hostitele na straně 11. Známé nepřesnosti, které se nachází pouze v dokumentaci kterékoli verze. Viz Potíže s dokumentací a nápovědou na straně 11. Seznam vyřešených problémů a rozšířených funkcí v tomto vydání je možné najít zde: Nové opravy a rozšíření v aktualizaci aplikace Symantec Endpoint Protection 12.1 Release Update 3 (12.1 RU3) Potíže s instalací, upgradem a migrací Tato část obsahuje informace o instalací, upgradu a migrací. Aplikace Symantec Endpoint Protection nepodporuje systém Windows To Go ( ) Aplikace Symantec Endpoint Protection nepodporuje systém Windows To Go (funkci verze Enterprise systému Windows 8). Řešení neexistuje.

8 8 Poznámky k verzi Známé problémy a jejich řešení Neoznačené pole Odstranit klienty, kteří se nepřipojili... je po provedení upgradu zaškrtnuto (verze Enterprise) ( ) Po provedení upgradu na verzi je označeno pole Odstranit klienty, kteří se nepřipojili a nastaveno na výchozí hodnotu 30 dnů i v případě, že jste je dříve neoznačili. Označení můžete opět zrušit v nabídce Správce > Domény > Upravit vlastnosti domény > Obecné. Potíže s aplikací Symantec Endpoint Protection Manager Tato část obsahuje informace o aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Při spuštění prostřednictvím nabídky Start je prohlížeč Chrome nekompatibilní s nápovědou aplikace Symantec Endpoint Protection Manager ( ) V této verzi můžete ve webovém prohlížeči zobrazit nápovědu. Pokud je však nainstalována aplikace Google Chrome a jedná se o výchozí webový prohlížeč, nápovědu k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager nelze spustit prostřednictvím nabídky Start. Tyto potíže však nemají žádný vliv na přístup ke kontextové nápovědě v rámci aplikace Symantec Endpoint Protection Manager. Tento problém vyřešíte tak, že nápovědu otevřete ručně v prohlížeči Internet Explorer nebo Mozilla Firefox. Postup ručního otevření nápovědy v aplikaci Internet Explorer nebo Mozilla Firefox: 1 Přejděte do složky instalační_složka\tomcat\webapps\root\help\. Výchozí instalační_složka v 32bitovém systému je C:\Program Files\Symantec\Symantec Endpoint Protection Manager, v 64bitovém systému pak C:\Program Files (x86)\symantec\symantec Endpoint Protection Manager. 2 Klepněte pravým tlačítkem na soubor Spe.htm, klepněte na možnost Otevřít v programu a poté na položku Internet Explorer nebo Mozilla Firefox. Zobrazení zprávy Ověření certifikátu se nezdařilo při přihlašování k webové konzole Symantec Endpoint Protection Manager ( ) Při přihlašování k webové konzole Symantec Endpoint Protection Manager se zobrazí zpráva Ověření certifikátu se nezdařilo. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager využívá verzi prostředí Java, kde podle výchozího nastavení již není označena možnost Vždy důvěřovat obsahu od tohoto

9 Poznámky k verzi Známé problémy a jejich řešení 9 vydavatele. Zobrazení této zprávy můžete vyřešit, pokud při přihlašování tuto možnost ručně označíte. Obrazovka konzoly Symantec Endpoint Protection Manager s informacemi o ochraně ELAM neobsahuje určitou referenci ( ) Text na obrazovce popisující ochranu ELAM v konzole Symantec Endpoint Protection Manager obsahuje referenci pouze na systém Windows 8. Text na obrazovce by měl správně obsahovat referenci na systémy Windows 8 a Windows Server Potíže se zásadami aplikace Symantec Endpoint Protection Manager Potíže s virtualizací Tato část obsahuje informace o práci se zásadami v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Původní klienti nedokážou aplikovat výjimky pro soubory SONAR v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager ( ) Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nyní poskytuje možnost konkrétním aplikacím zadávat výjimku pro cestu k souborům SONAR. Původní klienti nedokážou aplikovat výjimky SONAR nastavené v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager Tyto klienty je třeba upgradovat na verzi Stejně tak původní aplikace Symantec Endpoint Protection Manager nedokáže poskytovat výjimky SONAR pro klienty aplikace Symantec Endpoint Protection Tato část obsahuje informace o virtualizaci. Virtualizace poskytuje podporu prostředí vsphere 5.1 (verze Enterprise) Virtualizace aplikace Symantec Endpoint Protection podporuje použití prostředí vsphere 5.1. Virtuální zařízení hostů se systémem Windows 8 a podporou vsic nejsou podporována (verze Enterprise) ( ) Aplikace Symantec Endpoint Protection virtuální zařízení se systémem Windows 8 plně podporuje. Použití sdílené mezipaměti služby Insight s podporou

10 10 Poznámky k verzi Známé problémy a jejich řešení Potíže s klientem funkce vshield (vsic) pro virtuální zařízení se systémem Windows 8 však podporováno není. Stav zabezpečení klienta zařízení GVM v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager se může měnit mezi stavem Neznámý a Chráněný (verze Enterprise) ( ) Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager může stav bezpečnostního virtuálního zařízení dočasně hlásit jako neznámý. K tomuto problému dochází v případě, že se chráněné zařízení GVM probere z režimu spánku. Počet klientů nahlášených jako zabezpečené v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager se může lišit od počtu nahlášeného ve správci aplikace vshield Manager (verze Enterprise) ( ) Z důvodu rozdílů v hlášení se může počet klientů se stavem Chráněný v aplikaci vshield Manager lišit od počtu chráněných klientů v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Řešení neexistuje. Jako nejlepší postup doporučuje společnost Symantec nesledovat stav zabezpečení klientů v aplikaci vshield Manager, ale v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Verze klienta Symantec Endpoint Protection se musí shodovat s verzí nástroje Virtual Image Exception (firemní verze) ( ) Pokud verze souboru VIETool.exe není shodná s verzí nainstalovaného klienta, soubor se zhroutí. Verze klienta se musí shodovat s verzí nástroje Virtual Image Exception. Tato část obsahuje informace o klientech Symantec Endpoint Protection pro systém Windows. Konfigurace serveru proxy s podporou NTLM pro základní ověřování HTTP způsobuje u aktualizace LiveUpdate klienta se systémem Windows XP/Vista zobrazení chyby ( ) Systém Windows XP/Vista odstraní přihlašovací údaje odeslané při konfiguraci aplikace Symantec Endpoint Protection tak, aby používala server proxy s podporou

11 Poznámky k verzi Známé problémy a jejich řešení 11 NTLM se základním ověřováním u hostitele HTTP(S). Toto odstranění způsobí zobrazení chyby u aktualizace LiveUpdate. Řešení neexistuje. Obrazovka klienta aplikace Symantec Endpoint Protection s informacemi o ochraně ELAM neobsahuje určitou referenci ( ) Text na obrazovce popisující ochranu ELAM u klienta aplikace Symantec Endpoint Protection obsahuje referenci pouze na systém Windows 8. Text na obrazovce by měl správně obsahovat referenci na systémy Windows 8 a Windows Server Potíže s aplikací Symantec Network Access Control, zařízeními Enforcer a integritou hostitele Potíže uvedené v následující části souvisí s aplikací Symantec Network Access Control, zařízeními Enforcer a integritou hostitele. Zařízení LAN a Gateway Enforcer nemohou používat profily Enforcer větší než 32 MB ( ) Profily Enforcer u zařízení LAN Enforcer a Gateway Enforcer nesmí přesáhnout 32 MB. Řešení neexistuje. V aplikaci Symantec Network Access Control dřívější verze než , nelze použít vlastní požadavek na zásadu integrity hostitele pro spuštění antivirové kontroly Symantec ( ) Vlastní požadavek na zásadu integrity hostitele pro spuštění antivirové kontroly Symantec představuje novou funkci v aplikaci Symantec Network Access Control a v předchozích verzích aplikace Symantec Network Access Control ji nelze použít. Potíže s dokumentací a nápovědou Tato část popisuje problémy s dokumentací ve formátu PDF a nápovědou online. Pokud nebude uvedeno jinak, tyto potíže jsou aktuální v instalační příručce a příručce pro správu aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control, instalační příručce a příručce pro správu aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a v nápovědě k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Společnost Symantec vyřešila tyto potíže na stránce

12 12 Poznámky k verzi Známé problémy a jejich řešení s podporou, ale v souborech PDF a nápovědě online budou přítomny až do další hlavní změny verze. Změna ve skupině klienta již neaktivuje upozornění ( ) V části Jaké jsou typy upozornění a kdy se odesílají? jsou uvedeny chybné informace. Změna ve skupině klienta již upozornění neaktivuje. Nápověda pro klienta Symantec Endpoint Protection obsahuje nesprávné informace o sloupcích pro řešení potíží s verzí definic ( ) Pokud v klientovi klepnete na nabídku Nápověda > Řešení potíží > Verze > Nápověda, bude v dokumentaci v popisu sloupců Definice nesprávně uvedeno také číslo verze a přezdívka. Sloupce obsahují informace o typu, číslu sekvence a datu poslední kontroly aktuálně nainstalovaných definic virů a dalších souborů s definicemi. Novinky v aplikaci Symantec Network Access Control uvádí podporu nepodporovaného přepínače V části Novinky v aplikaci Symantec Network Access Control v příručce Začínáme s aplikací Symantec Network Access Control je jako podporovaný přepínač nesprávně uveden také přepínač Dell Force 10. Dokumentace k aplikaci Network Access Control v seznamu řešení ostatních výrobců pro vynucení je nesprávně uvedena položka Cisco NAC (Network Access Control) ( ) V části Jak vynucení spravuje počítače bez klientů? je v seznamu podporovaných řešení ostatních výrobců pro vynucení v aplikaci Symantec Network Access Control nesprávně uvedena položka Cisco NAC. Při opětovném přidání stávajícího partnera pro replikaci je třeba zadat přihlašovací údaje správce systému (ve verzi Enterprise) ( ) V části Opětovné přidání dříve odstraněného partnera pro replikaci není uvedeno, že je třeba zadat přihlašovací údaje správce systému. Nelze zadat přihlašovací údaje správce domény nebo omezeného správce.

13 Poznámky k verzi Známé problémy a jejich řešení 13 Nápověda pro vyloučení z prověřování řízení aplikace neuvádí možnost vyloučit podřízené procesy (firemní verze) ( ) Pokud v rámci zásad výjimek při prověřování řízení aplikace vyloučíte soubor systému Windows, můžete vyloučit také podřízené procesy. Tato možnost je novinkou pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Obrazovka s nápovědou Přidat výjimku pro soubor tuto novou funkci nezmiňuje. Část Automaticky blokovat adresu IP útočníka je uvedena v oblasti Ochrana a režim Stealth (verze Enterprise) ( ) V části Automatické blokování připojení k útočícímu počítači je nesprávně uvedeno umístění nastavení, pomocí něhož lze blokovat adresu IP útočníka. Správné umístění je v rámci zásad brány Firewall > Ochrana a režim Stealth > Nastavení ochrany. V nápovědě pro ověřování adresářů v rámci účtu správce je uvedena informace, že je možné ponechat pole Název účtu nevyplněno (verze Enterprise) ( ) Na kartě Ověřování v rámci online nápovědy pro přidávání účtu správce je uvedena následující nesprávná informace: Pole Název účtu můžete nechat nevyplněno, aby nemohlo dojít k situaci, kdy budou správci serveru pro správu z důvodu změny hesla na adresářovém serveru uzamknuti. Toto anonymní ověření adresáře můžete použít, aby se správci vždy mohli přihlásit k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager. Nápověda by měla zobrazit následující informaci: Aby nemohlo dojít k situaci, kdy budou správci z důvodu změny hesla na adresářovém serveru uzamknuti, vytvořte na adresářovém serveru záznam pro anonymní přístup. Uživatelská dokumentace pro ochranu ELAM neobsahuje určitou referenci ( ) Reference na ochranu ELAM v dokumentaci se zmiňují pouze o systému Windows 8. Reference by měly obsahovat informaci o systému Windows 8 a Windows Server Tyto reference naleznete také v příručce klienta aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control, příručce klienta aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a kontextové nápovědě klienta aplikace Symantec Endpoint Protection.

14 14 Poznámky k verzi Známé problémy a jejich řešení Nápověda neposkytuje informace o možnosti Spustit příkazy u skupin pouze pro čtení dostupné při vytvoření omezeného správce ( ) Nápověda online neposkytuje informace o nové funkci v aplikaci Symantec Endpoint Protection umožňující omezeným správcům spouštět vzdálené příkazy ve skupině pouze pro čtení. Stránku s nápovědou k aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager Vlastnosti správce: Přístupová práva naleznete v dialogovém okně Přidat správce. Výjimky pro důvěryhodné webové domény nepodporují adresu IP HTTPS ( ) V části Vyloučení důvěryhodné webové domény z prověřování je nesprávně uvedeno, že: Při zadávání výjimky pro důvěryhodné webové domény je třeba zadat adresu URL HTTP nebo HTTPS. Tato věta by měla znít takto: Při zadávání výjimky pro důvěryhodné webové domény je třeba zadat adresu URL HTTP, adresu IP HTTP nebo adresu URL HTTPS. Adresu IP HTTPS zadávat nelze. Dokumentace s nápovědou nesprávně uvádí, že uživatel má i nadále k dispozici zaškrtávací pole pro podmínky zobrazení oznámení V aplikaci Symantec Endpoint Protection verze 11 RU7 a novější již nebyly následující možnosti oznámení k dispozici a byly proto odebrány: Zahrnout pouze klienty, kteří jsou aktuálně online. V nápovědě je nesprávně uvedeno, že toto zaškrtávací pole je i nadále k dispozici. Tuto možnost v dřívějších verzích produktu naleznete v nabídce Monitory > Přidat oznámení > Zastaralé definice virů. V dokumentaci je chybně uvedeno, že nahrazením souboru Sylink.xml můžete přesouvat klienta mezi doménami Symantec Endpoint Protection (firemní verze) ( ) V části O doménách je nesprávně uvedeno, že pomocí nástroje SylinkDrop můžete kopírovat klienty mezi doménami Symantec Endpoint Protection. Nastavení domény klienta v aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager potlačí nastavení domény na straně klienta. Tato změna očekávaného chování byla poprvé uvedena v aplikaci Symantec Endpoint Protection Než bude možné úspěšně přesunout klienta mezi doménami, správce původní domény musí nejprve odstranit klienta ze skupiny. Při nahrazování souboru s nastavením komunikace na straně klienta je třeba, aby se úspěšně zařadil do skupiny klientů v nové doméně.

15 Poznámky k verzi Známé problémy a jejich řešení 15 Obrázky s panely modulu Enforcer odpovídají staršímu modelu ( ) Dva obrázky v části Indikátory a ovládací prvky modulu Enforcer s panely modulu Enforcer neodpovídají skutečnému hardwaru. Tyto obrázky naleznete také v příručce Začínáme s aplikací Symantec Network Access Control V dokumentu je nesprávně uvedeno, že soubor s vlastnostmi exportovaného serveru obsahuje informace o zásadách, struktuře skupiny a umístění (firemní verze) ( ) V následujících tématech dokumentace jsou uvedeny nesprávné informace o zásadách: Téma Export a import nastavení serveru nesprávně uvádí následující položky: Server pro správu aktualizujete z předchozí verze na novou a bude nutné importovat všechna nastavení zásad a umístění. Chcete exportovat všechny zásady, nejen jednotlivé zásady z jednoho serveru pro správu na server jiný. Soubor vlastností serveru obsahuje všechna nastavení zásad, umístění a serveru. Téma Export a import jednotlivých zásad nesprávně uvádí: Můžete exportovat a importovat všechny zásady pomocí souboru vlastností serveru. Soubor vlastností serveru obsahuje všechna nastavení zásad, umístění a serveru. Společnost Symantec doporučuje tuto metodu využívat v případě, že provádíte upgrade ze starší verze serveru pro správu na aktuální verzi. Téma Novinky v aplikaci Symantec Endpoint Protection nesprávně uvádí: Podle potřeby můžete exportovat všechny zásady, umístění a nastavení serveru pro doménu. Pokud poté tyto zásady a nastavení importujete v nové doméně, není potřeba je již znovu vytvářet. Téma Provádění úkolů společných pro všechny zásady nesprávně uvádí: Zásady nemusíte exportovat a importovat jednotlivě, je možné to provést hromadně. Pokud server pro správu aktualizujete z předchozí verze na novou, je vhodné importovat všechny zásady.

16 16 Poznámky k verzi Podporované cesty upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection Podporované cesty upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection Následující verze klientů Symantec Endpoint Protection Manager a Symantec Endpoint Protection pro systém Windows lze upgradovat přímo na verzi : Z verze 11.x na (firemní verze) Small Business Edition Small Business Edition - Release Update 1 (RU1) Release Update 1 (RU1), s opravami údržby nebo bez nich Release Update 2 (RU2), s opravami údržby nebo bez nich Podrobnosti o upgradu z konkrétních verzí aplikace Symantec Endpoint Protection 11.x na 12.1 naleznete v rámci následujícího článku databáze znalostí: Podporované cesty upgradu na aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager 12.1 z aplikace Symantec Endpoint Protection Manager 11.x Následující cesty downgradu klientů Symantec Endpoint Protection Manager a Symantec Endpoint Protection pro systém Windows nejsou podporovány: Symantec Endpoint Protection 11.x na Small Business Edition 12.1.x (firemní verze) na Small Business Edition Poznámka: Toto vydání nijak neupravuje verzi klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Mac, která je i nadále Toto vydání nijak neupravuje verzi klienta Symantec Antivirus pro systém Linux, která je i nadále Je podporována migrace z verze aplikace Symantec AntiVirus 10.x na Migrace z verze aplikace Symantec AntiVirus 9.x a Symantec Sygate Enterprise Protection 5.x podporován není. Podrobnosti o migraci z původních produktů naleznete zde: Migrace z aplikace Symantec AntiVirus nebo Symantec Client Security na aplikaci Symantec Endpoint Protection 12.1 nebo novější Viz Podporované a nepodporované cesty migrace aplikace Symantec Endpoint Protection na straně 17. Viz Podporované cesty migrace klienta Symantec Endpoint Protection v systému Mac na straně 18.

17 Poznámky k verzi Podporované a nepodporované cesty migrace aplikace Symantec Endpoint Protection 17 Podporované a nepodporované cesty migrace aplikace Symantec Endpoint Protection Produkt Symantec Endpoint Protection zjistí a převede starší verze softwaru ochrany před viry společnosti Symantec. Tab. 1-2 Produkt Podporované a nepodporované cesty přenesení Popis Starší verze softwaru ochrany před viry společnosti Symantec Podle potřeby můžete provést migraci staršího antivirového softwaru Symantec na aplikaci Symantec Endpoint Protection. Přenesení zjistí a přenese instalace těchto starších verzí antivirového softwaru společnosti Symantec: Symantec AntiVirus Corporate Edition 10.x Symantec Client Security 3.x Symantec AntiVirus for Mac (cjen klient) Migrace z následujících starších produktů není podporováno: Symantec AntiVirus 9.x nebo dřívější Symantec Client Security 2.x Symantec Sygate Enterprise Protection 5.x Přenesení lze vynechat takto: Odinstalujte software na ochranu před viry společnosti Symantec ze serverů a klientských počítačů. Během instalace Symantec Endpoint Protection Manager nevybírejte možnost zavedení. Po počáteční instalaci produktu použijte k úpravě nastavení skupin a zásad produkt Symantec Endpoint Protection Manager. Nainstalujte na nechráněné počítače se starší verzí klienta produktu Symantec Endpoint Protection. Viz Podporované cesty migrace klienta Symantec Endpoint Protection v systému Mac na straně 18.

18 18 Poznámky k verzi Podporované cesty migrace klienta Symantec Endpoint Protection v systému Mac Produkt Symantec Endpoint Protection Popis Podle potřeby můžete provést upgrade na aplikaci Symantec Endpoint Protection z aplikace Symantec Endpoint Protection 11.x a Small Business Edition 12.0, nebo přejít na novou verzi Podle potřeby můžete provést upgrade na aplikaci Symantec Endpoint Protection z aplikace Symantec Endpoint Protection a Small Business Edition 12.0, nebo přejít na novou verzi Viz Podporované cesty upgradu aplikace Symantec Endpoint Protection na straně 16. Podporované cesty migrace klienta Symantec Endpoint Protection v systému Mac Tab. 1-3 obsahuje seznam produktů, které mohou být migrovány do klienta Symantec Endpoint Protection pro systém Mac. Tab. 1-3 Cesty migrace z aplikace Symantec AntiVirus pro počítač Mac do aplikace Symantec Endpoint Protection klient Mac Zdroj přenosu Cíl přenosu Podpora Spravovaný software Symantec AntiVirus klienta v systému Mac Spravovaný software Symantec Endpoint Protection klienta v systému Mac Ano Nespravovaný software Symantec AntiVirus klienta v systému Mac Nespravovaný software Symantec AntiVirus klienta v systému Mac Nespravovaný software Symantec Endpoint Protection klienta v systému Mac Spravovaný software Symantec Endpoint Protection klienta v systému Mac Ano Ano Spravovaný software Symantec AntiVirus klienta v systému Mac Nespravovaný software Symantec Endpoint Protection klienta v systému Mac Ano, ale nastavení spravovaného klienta je zachováno.

19 Poznámky k verzi Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control 19 Zdroj přenosu Software Norton AntiVirus v systému Mac Cíl přenosu Spravovaný nebo nespravovaný software Symantec Endpoint Protection klienta v systému Mac Podpora Ne. Je třeba, aby klient před instalací softwaru Symantec Endpoint Protection produkty společnosti Norton odinstaloval. Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control Obecně jsou systémové požadavky na aplikaci Symantec Endpoint Protection Manager a klienty stejné jako požadavky pro podporované operační systémy. Tab. 1-4 zobrazí minimální požadavky pro produkt Symantec Endpoint Protection Manager. Tab. 1-5 zobrazí minimální požadavky pro klienta Symantec Endpoint Protection. Tab. 1-6 zobrazí minimální požadavky pro klienta Symantec Network Access Control. Tab. 1-7 obsahuje minimální požadavky pro klienta Symantec Network Access Control On-Demand. Tab. 1-4 Součást Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection Manager Požadavky Procesor 32bitový procesor: 1GHz Intel Pentium III nebo minimálně ekvivalentní (doporučuje se Intel Pentium 4 nebo ekvivalentní) 64bitový procesor: 2GHz Pentium 4 s podporou x86-64 nebo minimálně ekvivalentní Poznámka: Procesory Intel Itanium IA-64 podporovány nejsou. Fyzická paměť RAM Minimálně 2 GB volné paměti RAM, doporučeno 4 GB nebo více. Poznámka: V závislosti na požadavcích ostatních již nainstalovaných aplikací na paměť RAM může aplikace Symantec Endpoint Protection Manager vyžadovat dodatečnou volnou paměť RAM.

20 20 Poznámky k verzi Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control Součást Pevný disk Požadavky Small Business Edition: Minimálně 16 GB volné paměti RAM, doporučeno 100 GB. Verze Enterprise: Minimálně 16 GB volné paměti (doporučeno 100 GB) pro server pro správu, minimálně 40 GB volné paměti (doporučeno 200 GB) pro server pro správu a místní instalaci databáze. Zobrazení Operační systém Webový prohlížeč 1024 x 768 Windows XP (32bitový, SP2 nebo novější, 64bitový, všechny aktualizace SP, všechny edice mimo edici Home) Windows 7 (32bitový, 64bitový, RTM a SP1, všechny edice kromě edice Home) Windows 8 (32bitový, 64bitový; systém Windows To Go podporován není) Windows Server 2003 (32 bitů, 64 bitů, R2, SP1 nebo novější) Windows Server 2008 (32bitový, 64bitový, R2, RTM, SP1 a SP2) Windows Server 2012 Windows Small Business Server 2003 (32 bitů) Windows Small Business Server 2008 (64bitový) Windows Small Business Server 2011 (64bitový) Windows Essential Business Server 2008 (64 bitů) Microsoft Internet Explorer 7, 8, 9, 10 Mozilla Firefox 3.6, do verze Google Chrome do verze Poznámka: Tato verze aplikace Symantec Endpoint Protection Manager může spravovat klienty do verze 12.1 bez ohledu na operační systém klientů. Aplikace Symantec Endpoint Protection Manager obsahuje vestavěnou databázi. Můžete také použít jednu z následujících verzí serveru Microsoft SQL Server (pouze verze Enterprise): SQL Server 2005, SP4 SQL Server 2008 SQL Server 2008 R2 Aplikace SQL Server 2012

21 Poznámky k verzi Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control 21 Tab. 1-5 Součást Procesor Systémové požadavky klientů Symantec Endpoint Protection v systému Windows a Mac Požadavky 32bitový procesor pro systémy Windows: 1GHz Intel Pentium III nebo minimálně ekvivalentní (doporučuje se Intel Pentium 4 nebo ekvivalentní) 32bitový procesor pro systémy Mac: Intel Core Solo, Intel Core Duo. Procesory PowerPC podporovány nejsou. 64bitový procesor pro systémy Windows: 2GHz Pentium 4 s podporou architektury x86-64 nebo minimálně ekvivalentní. Procesory Itanium podporovány nejsou. 64bitový procesor pro systémy Mac: Intel Core 2 Duo, Intel Quad-Core Xeon Fyzická paměť RAM Windows: 512 MB paměti RAM (doporučeno 1 GB) nebo více, pokud to vyžaduje operační systém Mac: 1 GB paměti RAM pro OS X 10.6; 2 GB pro OS X 10.7 a 10.8 Pevný disk Windows: 850 MB volného místa na pevném disku pro instalaci; další místo je vyžadováno pro obsah a protokoly. Poznámka: Požadavky na prostor jsou založeny na souborových systémech NTFS. Mac: 500 MB volného místa na pevném disku pro instalační soubory Zobrazení 800 x 600

22 22 Poznámky k verzi Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control Součást Operační systém Požadavky Windows XP Home nebo Professional (32bitový, SP2 nebo novější; 64bitový, všechny aktualizace SP) Windows XP Embedded (aktualizace SP2 a novější) Windows Vista (32bitový, 64bitový) Windows 7 (32bitový, 64bitový, RTM a SP1) Windows Embedded Standard 7 Windows 8 (32bitový, 64bitový; systém Windows To Go podporován není) Windows Server 2003 (32 bitů, 64 bitů, R2, SP1 nebo novější) Windows Server 2008 (32bitový, 64bitový, R2, SP1 a SP2) Windows Server 2012 Windows Small Business Server 2003 (32 bitů) Windows Small Business Server 2008 (64bitový) Windows Small Business Server 2011 (64bitový) Windows Essential Business Server 2008 (64bitový) Mac OS X , 10.7 (32bitový, 64bitový); 10.8 (64bitový) Mac OS X Server Informace o systémových požadavcích klienta Symantec AntiVirus v systému Linux naleznete v Příručce k implementaci aplikace Symantec AntiVirus pro systém Linux. Tab. 1-6 Součást Procesor Systémové požadavky klienta Symantec Network Access Control Požadavek 32bitový procesor pro systémy Windows: 1GHz Intel Pentium III nebo minimálně ekvivalentní (doporučuje se Intel Pentium 4 nebo ekvivalentní) 64bitový procesor pro systémy Windows: 2GHz Pentium 4 s podporou architektury x86-64 nebo minimálně ekvivalentní. Procesory Itanium podporovány nejsou.

23 Poznámky k verzi Systémové požadavky aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition nebo Symantec Network Access Control 23 Součást Operační systém Požadavek Windows XP (32 bitů, SP2 nebo novější; 64 bitů, všechny aktualizace SP) Windows XP Embedded Windows Vista (32bitový, 64bitový) Windows 7 (32 bitů, 64 bitů) Windows 8 (32bitový, 64bitový) Windows Server 2003 (32 bitů, 64 bitů, R2, SP1 nebo novější) Windows Server 2008 (32 bitů, 64 bitů) Windows Server 2012 Windows Small Business Server 2008 (64bitový) Windows Essential Business Server 2008 (64bitový) Fyzická paměť RAM Pevný disk Zobrazení 512 MB paměti RAM či více, pokud to vyžaduje operační systém 32 bitů: 300 MB; 64 bitů: 400 MB 800 x 600 Tab. 1-7 Součást Systémové požadavky klienta Symantec Network Access Control On-Demand Požadavek Procesor Windows: Intel Pentium II 550 MHz (1 GHz pro systém Windows Vista) nebo rychlejší Mac: Pouze procesory Intel Operační systém Windows XP Home nebo Professional (32 bitů, SP2 a SP3) Windows Vista (32 bitů, 64 bitů) Windows 7 (32 bitů, 64 bitů) Windows 8 (32bitový, 64bitový) Windows Server 2003 (32 bitů, 64 bitů, R2, SP1 nebo novější) Windows Server 2008 (32bitový, 64bitový, R2) Windows Server 2012 Windows Small Business Server 2008 (64bitový) Windows Essential Business Server 2008 (64bitový) Mac OS X 10.5, 10.6 nebo 10.7 Místo na disku a fyzická paměť RAM Velikost stažených souborů: 9 MB. Objem místa na disku potřebný ke spuštění klienta: 100 MB. Fyzická paměť pro klienta On-Demand v systému Windows nebo Mac: 512 MB

24 24 Poznámky k verzi Kde získat další informace o produktu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Součást Požadavek Webový prohlížeč Klient On-Demand v systému Windows: Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo novější; Mozilla Firefox 2.0, 3.0, 3.5, 3.6.3, 11.0 Poznámka: Klienti ve verzi (11.0 RU6) a starší prohlížeč Firefox nepodporují. Klient On-Demand v systému Mac: Apple Safari 4.0 a 5.0; Mozilla Firefox 2.0, 3.0, 3.5, Poznámka: Klienti ve verzi (11.0 RU6) a starší prohlížeč Firefox nepodporují. Ostatní Rozlišení: Super VGA (1024 x 768) nebo lepší Alespoň jeden adaptér sítě Ethernet (s nainstalovaným protokolem TCP/IP) Nejaktuálnější informace o systémových požadavcích naleznete zde: Poznámky k verzi a systémové požadavky pro všechny verze aplikací Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Kde získat další informace o produktu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Primární dokumentace je dostupná ve složce Documentation na instalačním disku. V případě verze Enterprise se dokumenty pro nástroje nacházejí v dílčích složkách disku s nástroji. Tato dokumentace je k dispozici také na webu technické podpory společnosti Symantec na následující adrese: Symantec Endpoint Protection: Endpoint Protection Symantec Endpoint Protection Small Business Edition: Endpoint Protection Small Business Edition Symantec Network Access Control: Network Access Control Součástí každého z produktů je odpovídající dílčí sada následující dokumentace:

25 Poznámky k verzi Kde získat další informace o produktu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 25 Instalační příručka a příručka pro správu aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Instalační příručka a příručka pro správu aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Symantec Endpoint Protection Příručka Začínáme Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Network Access Control Příručka pro klienta aplikace Symantec Endpoint Protection a Symantec Network Access Control Průvodce pro klienta aplikace Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Doporučení pro nastavení velikosti a škálovatelnosti aplikace Symantec Endpoint Protection Příručka uživatele aplikace Symantec LiveUpdate Administrator Tento nástroj se nachází ve složce LiveUpdate na disku produktu s nástroji. Příručka pro implementaci centrální karantény společnosti Symantec Tento nástroj se nachází ve složce CentralQ na disku produktu s nástroji. Referenční příručka schémat databáze aplikace Symantec Endpoint Protection Manager Tab. 1-8 obsahuje seznam webových stránek, na kterých naleznete další informace pro snadné používání tohoto produktu. Tab. 1-8 Weby společnosti Symantec Typ informací Symantec Endpoint Protection zkušební verze Veřejná databáze znalostí Podrobnosti k verzi, aktualizace a opravy Aktualizace příruček a dokumentace Kontakty Webová adresa Symantec Endpoint Protection: Symantec Endpoint Protection Small Business Edition: Symantec Network Access Control:

26 26 Poznámky k verzi Kde získat další informace o produktu Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control Typ informací Informace a aktualizace informací o virech a dalších hrozbách Bezplatné technické školení online Symantec Educational Services Fóra Symantec Connect Webová adresa Symantec Endpoint Protection: endpoint-protection-antivirus Symantec Endpoint Protection Small Business Edition: endpoint-protection-small-business-edition-12x Symantec Network Access Control:

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1. Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.2 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1. aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.4 aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small

Více

Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Průvodce migrací pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center. Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Verze 2.0 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1

Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Stručná uživatelská příručka aplikace Symantec Protection Center 2.1 Software popsaný v této příručce je poskytován na základě licenční

Více

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.

Poznámky k verzi aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1. aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition a Symantec Network Access Control 12.1.5 aplikace Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small

Více

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection

Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Příručka Začínáme pro aplikaci Symantec Endpoint Protection Software popsaný v této příručce podléhá licenční smlouvě a lze jej používat pouze

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton 360

Uživatelská příručka aplikace Norton 360 Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus

Uživatelská příručka aplikace Norton AntiVirus Uživatelská příručka Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů na životní prostředí. Tato příručka byla vytištěna

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace

ESET NOD32 Antivirus. pro Kerio. Instalace ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Instalace Obsah 1. Úvod...3 2. Podporované verze...3 ESET NOD32 Antivirus pro Kerio Copyright ESET, spol. s r. o. Eset software spol. s r.o. Classic 7 Business Park Jankovcova

Více

Kerio VPN Client. Kerio Technologies

Kerio VPN Client. Kerio Technologies Kerio VPN Client Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Windows. Změny vyhrazeny.

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22

Příručka aplikace INVIO pro administrátory Str. 1/22 Str. 1/22 Obsah 1. Popis aplikace... 2 2. Programové verze aplikace... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2005 Express... 4 Specifika instalace verze databáze SQL 2008 R2 Express... 5 3. Instalace

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1

Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1 Poznámky k vydání pro Kerio Workspace 2.0.1 Datum: 31. července 2012 2012 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. 1 O aplikaci Kerio Workspace Kerio Workspace je serverový softwarový produkt, který

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1)

Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) Uživatelská příručka služby IM and Presence v aplikaci Cisco Unified Communications Manager verze 9.0(1) První vydání: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.1 Datum: 11. listopadu 2010 Autor: Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Seznámení s proxy serverem 5 2 Návod k nastavení

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení

Kaspersky ONE. univerzální zabezpečení. Ochrana různých zařízení Kaspersky ONE univerzální zabezpečení Ochrana různých zařízení Ochrana notebooku Rizikem pro notebooky jsou nezabezpečená připojení Wi-Fi. Komplexní ochranné technologie neustále monitorují veškerý příchozí

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Symantec Mobile Security

Symantec Mobile Security Pokročilá ochrana mobilních zařízení před bezpečnostními riziky Katalogový list: Správa koncových zařízení a mobilita Přehled Nabídka aplikací neautorizovanými prodejci spolu se značnou otevřeností platformy

Více

Kerio Outlook Connector (Offline Edition)

Kerio Outlook Connector (Offline Edition) Kerio Outlook Connector (Offline Edition) Návod pro snadnou implementaci Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 1. června 2010 Kerio Connect nabízí novou generaci doplňku Kerio

Více

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell GroupWise 6.5 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell GroupWise verze 6.5 je systém podnikové elektronické pošty, který umožňuje bezpečný přenos zpráv, práci s kalendáři, plánování a odesílání

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Společnost TECHNODAT Elektro, s.r.o. Vám přeje mnoho úspěchů s produkty řady SPAC Start 2012/Start Plus 2012.

Společnost TECHNODAT Elektro, s.r.o. Vám přeje mnoho úspěchů s produkty řady SPAC Start 2012/Start Plus 2012. Společnost TECHNODAT Elektro, s.r.o. Vám přeje mnoho úspěchů s produkty řady SPAC Start 2012/Start Plus 2012. SPAC team firmy TECHNODAT Elektro, s.r.o. Obchodní sektor: Pavel Budovič Alšova 2752 767 01

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA Vážený zákazníku, máte k dispozici médium, s jehož pomocí můžete na svém systému zprovoznit funkce čipové karty ProID+. Pro správnou funkčnost

Více

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3

Požadavky na systém a Licenční smlouva SelectionProfessional 2.3 SelectionProfessional 2.3 Impressum Pro tuto uživatelskou příručku si vyhrazujeme veškerá autorská práva. Bez našeho písemného svolení není dovoleno jakýmkoli způsobem kopírovat tuto příručku nebo její

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Instalace... 5 3.1. Instalace PHP... 5 3.2. Instalace HelpDesk... 5 3.3. Instalace Deamon... 5 4. Prvotní

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

DIGNITA, s.r.o. NÁPOVĚDA PRO VERZI 1.1.0

DIGNITA, s.r.o. NÁPOVĚDA PRO VERZI 1.1.0 NÁPOVĚDA PRO VERZI 1.1.0 1 OBSAH Úvod... 3 Vítejte v Nápovědě aplikace LongTermValidator... 3 Archivace Digitálních podpisů... 3 Instalace programu... 4 Systémové požadavky... 4 Kontaktní údaje... 4 Copyright...

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Norton TM AntiVirus Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Datavsuchu.cz zálohovací klient Microsoft Windows Instalační návod

Datavsuchu.cz zálohovací klient Microsoft Windows Instalační návod Tento postup popisuje instalaci Datavsuchu.cz zálohovacího klienta pro operační systém Microsoft Windows 7. Přesné specifikace podporovaných operačních systémů naleznete na konci tohoto dokumentu. Datavsuchu.cz

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Test kompatibility nastavení prohlížeče Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Test kompatibility nastavení prohlížeče Obsah 1. Podporované operační systémy a prohlížeče... 3 1.1 Seznam podporovaných operačních systémů... 3 1.2 Seznam

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

MobileIron Demo. DATUM VYTVOŘENÍ: 8. srpna 2014. AUTOR: Daniel Vodrážka

MobileIron Demo. DATUM VYTVOŘENÍ: 8. srpna 2014. AUTOR: Daniel Vodrážka DATUM VYTVOŘENÍ: 8. srpna 2014 AUTOR: Daniel Vodrážka Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Co budete potřebovat... 3 Důležité upozornění... 3 Možnosti testování... 3 MobileIron Admin konzole... 4 Registrace ios

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

- produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html

- produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html Výhody řešení Kaspersky Internet Security 2013 - produkt je kompletně v češtině. - Po zakoupení můžete stahovat na www.antivirus-programy.cz/kaspersky.html Chrání před všemi viry a internetovými hrozbami

Více

Licencování: Serverové OS

Licencování: Serverové OS Licencování: Serverové OS Licencování Serverových OS a) serverová licence + CAL + možný External Connector b) procesorové licence + CAL + možný External Connector nutno zakoupit procesorovou licenci pro

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Informace. OpenScape Web Collaboration

Informace. OpenScape Web Collaboration Informace OpenScape Web Collaboration OpenScape Web Collaboration je škálovatelné, bezpečné a vysoce spolehlivé řešení webové konference pro podniky všech velikostí. Communication for the open minded Siemens

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Návod na provedení upgrade IS Harmonik

Návod na provedení upgrade IS Harmonik Návod na provedení upgrade IS Harmonik Ing. Martin Klinger 4.6.2015 Co je to upgrade IS Harmonik? Upgrade systému představuje soubor technických nebo legislativních změn v ekonomickém softwaru Harmonik,

Více