Identifikace zkušebního postupu/metody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikace zkušebního postupu/metody"

Transkript

1 List 1 z 47 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna vozidel Zkoušky: 1.1 Stanovení rozměrů vozidel. J-4-720/11 Silniční vozidla dle 2 zákona 1.2 Stanovení hmotnosti vozidel. J-4-720/12 č.56/2001 Sb. 1.3 Vojenská vozidla dle 1 Zkouška průjezdnosti vozidel J-4-720/15 Vyhlášky MO č.274/1999 Sb. ţelezničním profilem. 1.4 Stanovení polohy těţiště vozidel. 1.5 Zkouška statické stability vozidel. 1.6 Měření kapacity zdroje energie vzduchových brzd vozidel. 1.7 Měření náběhů a poklesů tlaků vzduchových brzd vozidel, odtrhové brzdění. J-4-720/14 J-4-720/10 EHK 13, příloha 7 EHK 13, příloha Měření velikosti zásobníků. EHK 13, příloha 7 1.9* Zkouška typu 0, I, II, bis vzduchových brzd. 1.10* Zjišťování poměrných brzdných sil vozidel. EHK 13, příloha 4 EHK 13, příloha 10 v případě, ţe laboratoř provádí zkoušky mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2 List 2 z 47 Pracoviště zkušební laboratoře: 2. Zkušebna potápěčské techniky Zkoušky: 2.1 Zkouška těsnosti suchého obleku pro potápěče. 2.2 Zkouška těsnosti hadic potápěčských dýchacích přístrojů. 2.3 Zkouška destrukčního tlaku středotlakých hadic potápěčských dýchacích přístrojů. 2.4 Tlaková zkouška kovových vysokotlakých částí potápěčských dýchacích přístrojů. J-4-820/02 ČSN EN 250 čl J-4-820/04 čl ČSN EN 250 čl J-4-820/04 čl ČSN EN 250 čl. 6.2, 6.3 J-4-820/04 čl Zkouška ventilu tlakové láhve. ČSN EN 250 čl. 6.2, 6.7, 6.11 J-4-820/ Zkouška ochranných oděvů pro potápěče ČSN EN , čl , , , 5.4.2, 5.4.4, ČSN EN čl. 5.3, , , , , 5.5, , , , , Suchý potápěčský oblek. Tlakové hadice a kovové vysokotlaké části potápěčských dýchacích přístrojů. Ventil tlakové láhve. Ochranný oděv pro potápěče.

3 List 3 z Zkoušky záchranných plovacích vest a osobních plovacích prostředků. 2.8 Měření charakteristiky potápěčského dýchacího přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem. ČSN EN ISO , ZMĚNA A1, čl.5.4 ČSN EN ISO čl. 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, , 5.5.5, 5.5.9, , 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5, 5.6.6, , , ZMĚNA A1, čl.5.5.1, čl , čl , čl , čl , čl , čl , čl , čl , čl.5.6.3, čl , čl , čl , čl , čl , čl , ČSN EN 250 čl. 6.4, 6.5, 6.11 J-4-820/10 Záchranná a plovací vesta, osobní plovací prostředek Potápěčský dýchací přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem. 2.9 Zkoušky kompenzátorů vztlaku ČSN EN 1809 čl. 5.1 aţ 5.11 Kompenzátory vztlaku pro potápěče.

4 List 4 z 47 Pracoviště zkušební laboratoře: 3. Zkušebna speciálních měření Zkoušky: 3.1 Zkouška přetáčení a vytrvalosti leteckých vrtulí. J-4-760/07 3.2* Měření vibrací. ČSN ISO ČSN ISO ČSN EN ISO ,2 ČSN EN Metodický návod HH ČR, č.j. HEM Letecké vrtule do 50 kw. Zdroje vibrací včetně motorových vozidel. 3.3* Kontaktní měření teplot. J-4-760/02 Libovolné zdroje tepla. 3.4 Neobsazeno 3.5* Měření hluku a akustického výkonu. 3.6 Neobsazeno 3.7 Neobsazeno ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO ČSN EN ISO 3740 ČSN EN ISO 3744 ČSN EN ISO 3746 ČSN EN ISO 9612 ČSN ISO Metodický návod HH ČR, č.j. HEM , 1-4 Metodický návod HH ČR, č.j. HEM ) ČSN EN ISO , čl. 5.2 Zdroje hluku včetně motorových vozidel. Pracovní a mimo pracovní prostředí.

5 List 5 z Zkoušky osobních ochranných prostředků proti pádům z výšky. 3.9 Zkoušky mechanické odolnosti předmětů a zařízení proti působení vibrací a rázů. 3.10* Nedestruktivní tenzometrická měření pro pevnostní a ţivotnostní zkoušky konstrukcí 3.11* Měření fyzikálních veličin síly, dráhy, zrychlení, tlak ČSN EN 358 ČSN EN 364 ČSN EN 361 ČSN EN 362 ČSN EN 813 ČSN EN ČSN EN 354 ČSN EN 355 ČSN EN 795 J-4-760/114 J-4-760/93 J-4-760/94 J-4-760/112 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, záchytné sítě. Předměty, zařízení, přístroje. Vozidla, zařízení, přístroje. Vozidla, konstrukce, konstrukční skupiny Zkoušky seismické způsobilosti. ČSN IEC 980, čl , čl. 6 Elektrická zařízení bezpečnostního systému jaderných elektráren. Předměty, přístroje, zařízení. v případě, ţe laboratoř provádí zkoušky mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

6 List 6 z 47 Pracoviště zkušební laboratoře: 4. Zkušebna elektrické bezpečnosti Zkoušky: 4.1 Stanovení oteplení vinutí točivých elektrických strojů. ČSN (1992) ČSN EN (2005) 4.2 Kontrola spotřeby paliva. J-4-740/11 ČSN ISO 8528 (201 - část 5 a 6 ČSN EN (2005) 4.3* Měření napětí a kmitočtu za ustáleného stavu. J-4-740/2 (Manuál NORMA D 6133S) J-4-740/3 (Manuál FLUKE 5000) ČSN ISO 8528 (201 - část 5 a 6 ČSN EN (2005) 4.4 Zkouška nesouměrnosti napětí. J-4-740/4 ČSN ISO 8528 (201 část 5 a 6 ČSN EN (2005) 4.5 Zkouška rozsahu nastavitelnosti napětí. 4.6 Zkouška rozsahu nastavitelnosti kmitočtu. 4.7* Měření pásma ustáleného kmitočtu. 4.8* Měření napětí a kmitočtu při přechodových dějích. 4.9 Zkouška nesouměrným zatíţením. 4.10* Měření modulace amplitudy tvaru vlny napětí Rozdělení výkonů při paralelním chodu. J-4-740/5 ČSN ISO 8528 (201 část 5 a 6 J-4-740/6 ČSN ISO 8528 (201 část 5 a 6 J-4-740/7 (Manuál FLUKE 5000) ČSN ISO 8528 (201 část 5 a 6 J-4-740/8 (Manuál FLUKE 5000) J-4-740/9 J-4-740/15 ČSN ISO 8528 (201 část 5 a 6 ČSN EN (2005) J-4-740/17 (Manuál FLUKE 5000), ČSN EN (2005) čl. 11.1, ČSN EN (2005) J-4-740/10 (Manuál FLUKE 5000) ČSN ISO 8528 (201 část 5 a 6 J-4-740/12 ČSN ISO 8528 (201 část 5 a * Kontrola chování při spouštění. J-4-740/13 ČSN ISO 8528 (201 část 5 a * Měření harmonického obsahu tvaru vlny napětí. J-4-740/14 ČSN ISO 8528 (201 část 5 a 6 ČSN EN (2005) Elektrické silové zdroje s proudem do A AC, 1500 A DC a napětím do V, stejnosměrné i střídavé pro všechny kmitočty. Elektrické silové zdroje s proudem do A AC, 1500 A DC a napětím do V, stejnosměrné i střídavé pro všechny kmitočty.

7 List 7 z Kontrola krytí. ČSN EN (1993)/A1 Klasifikace stupňů ochran krytem elektrických zařízení se jmenovitým napětím do 72,5 kv Kontrola značení výrobku a průvodní dokumentace ČSN EN ed. 2 (2003) /A11, A1, A12, A2, Z2, A13, A14, A15 ČSN EN ed. 2 (2006), A1 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1, ČSN EN (2010), Z1 ČSN EN ed. 2 (2012) ČSN EN ed.5 (2009)/A11 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN (1998) /A1, A2, A3, A4 ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN (1999) / A1, A2, A3 ČSN EN (2003) ČSN EN ed. 2 (201 ČSN EN (2009) ČSN EN (2003)/A1, A11 ČSN EN (1999)/A1, A11, Z1 ČSN EN ed. 2 (2006)/A1 ČSN EN (1997) ČSN EN (1998)/A2, A3, A5 ČSN IEC (2003) ČSN EN (2003)/A11 ČSN EN ed. 3 (2002) /A1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely, jejichţ jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 470 V u ostatních, zařízení informační techniky, systémy elektronických nepřímých střídavých systémů s akumulátory elektrické energie ve stejnosměrné větvi, elektrických zařízení pro výkon povolání, průmyslové procesy a vzdělávací účely, včetně zařízení výpočetní techniky a podobná elektrická zařízení, oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory, bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně, výkonové transformátory, ţárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely, vidlice a zásuvky.

8 List 8 z Kontrola provedení zařízení z hlediska ochrany proti úrazu elektrickým proudem. Ověření ochrany krytem Kontrola rozběhu elektromechanických spotřebičů. Kontrola pouţitých elektromotorů. ČSN EN ed. 2 (2003) /A11, A1, A12, A2, Z2, A13, A14, A15 ČSN EN ed. 2 (2006), A1 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1, ČSN EN (2010), Z1 ČSN EN ed. 2 (2012) ČSN EN ed.5 (2009) /A11 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN (1998) /A1, A2, A3, A4 ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN (1999) /A1, A2, A3 ČSN EN (2003) ČSN EN ed. 2 (201 ČSN EN (2009) ČSN EN (2003)/A1, A11 ČSN IEC (2003) ČSN EN (2003)/A11 ČSN EN (1997) ČSN EN ed. 3 (2002) /A1 ČSN EN (1999)/A1, A11, Z1 ČSN EN ed. 2 (2006) /A1 ČSN EN ed. 2 (2003) /A11, A1, A12, A2, Z2, A13, A14, A15 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely, jejichţ jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 470 V u ostatních, zařízení informační techniky, systémy elektronických nepřímých střídavých systémů s akumulátory elektrické energie ve stejnosměrné větvi, elektrických zařízení pro výkon povolání, průmyslové procesy a vzdělávací účely, včetně zařízení výpočetní techniky a podobná elektrická zařízení, oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory, bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně, výkonové transformátory, typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče, ţárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely, vidlice a zásuvky.

9 List 9 z Kontrola jmenovitých hodnot zařízení. Měření napětí, proudu a příkonu. ČSN EN ed. 2 (2003) /A11, A1, A12, A2, Z2, A13, A14, A15 ČSN EN ed. 2 (2006), A1 ČSN EN (2003) ČSN EN ed. 2 (201 ČSN EN (2009) ČSN EN ed. 2 (2000)/A1, ČSN EN (2010), Z1 ČSN EN ed. 2 (2012) ČSN EN (1999) / A1, A2, A3 ČSN EN (1999)/A1, A11, Z1 ČSN EN ed. 2 (2006) /A1 ČSN EN (1998)/A2, A3, A5 ČSN EN ed. 2 (2007) ČSN EN ed. 2 ČSN EN ed. 2 ČSN EN ed. 2 ČSN EN (2003)/A11 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely, jejichţ jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 470 V u ostatních, zařízení informační techniky, systémy elektronických nepřímých střídavých systémů s akumulátory elektrické energie ve stejnosměrné větvi, elektrických zařízení pro výkon povolání, průmyslové procesy a vzdělávací účely, včetně zařízení výpočetní techniky a podobná elektrická zařízení, elektronická zařízení pro pouţití ve výkonových instalacích, oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory, bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně, výkonové transformátory, typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče, ţárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely, vidlice a zásuvky, elektrická zařízení pracovních strojů.

10 List 10 z Měření oteplení. Teplotní zkoušky. ČSN EN ed. 2 (2003) /A11, A1, A12, A2, Z2, A13, A14, A15 ČSN EN ed. 2 (2006), A1 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1, Z1 ČSN EN , čl , (2010), Z1 ČSN EN , čl ed. 2 (2012) ČSN EN ed.5 (2009) /A11 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN (1998) /A1, A2, A3, A4 ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN (1999)/ A1, A2, A3 ČSN EN (2003) ČSN EN ed. 2 (201 ČSN EN (2009) ČSN EN (2003)/A1, A11 ČSN EN (1999)/A1, A11, Z1 ČSN EN ed. 2 (2006) /A1 ČSN IEC (2003) ČSN EN (2003)/A11 ČSN EN (1997) ČSN EN ed. 3 (2002)/A1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely, jejichţ jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 470 V u ostatních, zařízení informační techniky, systémy elektronických nepřímých střídavých systémů s akumulátory elektrické energie ve stejnosměrné větvi, elektrických zařízení pro výkon povolání, průmyslové procesy a vzdělávací účely, včetně zařízení výpočetní techniky a podobná elektrická zařízení, elektronická zařízení pro pouţití ve výkonových instalacích, oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory, bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně, výkonové transformátory, typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče, ţárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely, vidlice a zásuvky.

11 List 11 z Kontrola práce spotřebičů s topnými články při přetíţení Zkoušky klimatické odolnosti zařízení. Zkouška suchým teplem. Zkouška vlhkým teplem Měření unikajícího proudu. ČSN EN ed. 2 (2003) /A11, A1, A12, A2, Z2, A13, A14, A15 ČSN EN ed. 2 (2003) /A11, A1, A12, A2, Z2, A13, A14, A15 ČSN EN ed. 2 (2006), A1 ČSN EN (2003) ČSN EN ed. 2 (201 ČSN EN (2003)/A1, A11, ČSN EN (1999) čl a ČSN IEC (2003) ČSN EN (2003)/A11 ČSN EN (1997) ČSN EN ed. 3 (2002)/A1 ČSN EN (1999)/A1, A11, Z1 ČSN EN ed. 2 (2006) /A1 ČSN EN (2009) ČSN EN ed.5 (2009) /A11 ČSN EN (2003)/A11 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely, jejichţ jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 470 V u ostatních, zařízení informační techniky, systémy elektronických nepřímých střídavých systémů s akumulátory elektrické energie ve stejnosměrné větvi, elektrických zařízení pro výkon povolání, průmyslové procesy a vzdělávací účely, včetně zařízení výpočetní techniky a podobná elektrická zařízení, elektronická zařízení pro pouţití ve výkonových instalacích, oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory, bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně, výkonové transformátory, ţárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely, vidlice a zásuvky.

12 List 12 z Měření izolačního odporu. Zkouška izolačního odporu ve výkonové instalaci. ČSN EN ed. 2 (2006), A1 ČSN EN (2009) ČSN EN ed. 2 (2000)/A1, ČSN EN (2010), Z1 ČSN EN ed. 2 (2012) ČSN EN ed.5 (2009) /A11 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN (1998) /A1, A2, A3, A4 ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN 60065(2003)/A1, A11 ČSN EN (1999) čl ČSN EN (1999)/A1, A11, Z1 ČSN EN ed. 2 (2006) /A1 ČSN IEC (2003) ČSN EN (2003)/A11 ČSN EN (1997) ČSN EN ed. 3 (2002)/A1 ČSN EN ed. 2 (2007) ČSN EN ed. 2 ČSN EN ed. 2 ČSN EN ed. 2 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely, jejichţ jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 470 V u ostatních, zařízení informační techniky, systémy elektronických nepřímých střídavých systémů s akumulátory elektrické energie ve stejnosměrné větvi, elektrických zařízení pro výkon povolání, průmyslové procesy a vzdělávací účely, včetně zařízení výpočetní techniky a podobná elektrická zařízení, elektronická zařízení pro pouţití ve výkonových instalacích, oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory, bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně, výkonové transformátory, typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče, ţárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely, vidlice a zásuvky, elektrická zařízení pracovních strojů.

13 List 13 z Zkouška elektrické pevnosti. Zkouška střídavým nebo stejnosměrným napětím. ČSN EN ed. 2 (2003) /A11, A1, A12, A2, Z2, A13, A14, A15 ČSN EN ed. 2 (2006), A1 ČSN EN (2003) ČSN EN ed. 2 (201 ČSN EN (2009) ČSN EN ed. 2 (2000)/A1, ČSN EN (2010), Z1 ČSN EN ed. 2 (2012) ČSN EN ed.5 (2009) /A11 ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN (2003) /A1, A11 ČSN EN (1999) čl ČSN EN (1999)/A1, A11, Z1 ČSN EN ed. 2 (2006) /A1 ČSN IEC (2003) ČSN EN (2003)/A11 ČSN EN (1997) ČSN EN ed. 3 (2002)/A1 ČSN EN ed. 2 (2007) ČSN EN ed. 2 ČSN EN ed. 2 ČSN EN ed. 2 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely, jejichţ jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 470 V u ostatních, zařízení informační techniky, systémy elektronických nepřímých střídavých systémů s akumulátory elektrické energie ve stejnosměrné větvi, elektrických zařízení pro výkon povolání, průmyslové procesy a vzdělávací účely, včetně zařízení výpočetní techniky a podobná elektrická zařízení, elektronická zařízení pro pouţití ve výkonových instalacích, oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory, bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně, výkonové transformátory, typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče, ţárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely, vidlice a zásuvky, elektrická zařízení pracovních strojů.

14 List 14 z Zkoušky při abnormální práci a zkoušky za podmínky jedné poruchy. ČSN EN ed. 2 (2003) /A11, A1, A12, A2, Z2, A13, A14, A15 ČSN EN ed. 2 (2006), A1 ČSN EN (2003) ČSN EN ed. 2 (201 ČSN EN (2009) ČSN EN ed.5 (2009) /A11 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN (1998) /A1, A2, A3, A4 ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN (2003)/A1, A11 ČSN EN (1999)/A1, A11, Z1 ČSN EN ed. 2 (2006) /A1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely, jejichţ jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 470 V u ostatních, zařízení informační techniky, systémy elektronických nepřímých střídavých systémů s akumulátory elektrické energie ve stejnosměrné větvi, elektrických zařízení pro výkon povolání, průmyslové procesy a vzdělávací účely, včetně zařízení výpočetní techniky a podobná elektrická zařízení, oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory, bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně, výkonové transformátory, typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče.

15 List 15 z Zkoušky mechanické stability, pevnosti a mechanického uspořádání. ČSN EN ed. 2 (2003) /A11, A1, A12, A2, Z2, A13, A14, A15 ČSN EN ed. 2 (2006), A1 ČSN EN (2003) ČSN EN ed. 2 (201 ČSN EN (2009) ČSN EN ed. 2 (2000)/A1, ČSN EN (2010), Z1 ČSN EN ed. 2 (2012) ČSN EN ed.5 (2009) /A11 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN (1998) /A1, A2, A3, A4 ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN (2003) /A1, A11 ČSN EN (1999)/A1, A11, Z1 ČSN EN ed. 2 (2006) /A1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely, jejichţ jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 470 V u ostatních, zařízení informační techniky, systémy elektronických nepřímých střídavých systémů s akumulátory elektrické energie ve stejnosměrné větvi, elektrických zařízení pro výkon povolání, průmyslové procesy a vzdělávací účely, včetně zařízení výpočetní techniky a podobná elektrická zařízení, oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory, bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně, výkonové transformátory, typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče.

16 List 16 z Prověření poţadavků na konstrukci. Kontrola vnitřního spojení. Izolace a desky s plošnými spoji. ČSN EN ed. 2 (2003) /A11, A1, A12, A2, Z2, A13, A14, A15 ČSN EN ed. 2 (2006), A1 ČSN EN (2009) ČSN EN ed. 2 (2000)/A1, ČSN EN (2010), Z1 ČSN EN ed. 2 (2012) ČSN EN ed.5 (2009) /A11 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN (1998) /A1, A2, A3, A4 ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN (2003)/A1, A11 ČSN EN (1999)/A1, A11, Z1 ČSN EN ed. 2 (2006) /A1 ČSN IEC (2003) ČSN EN (2003)/A11 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely, jejichţ jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 470 V u ostatních, zařízení informační techniky, systémy elektronických nepřímých střídavých systémů s akumulátory elektrické energie ve stejnosměrné větvi, elektrických zařízení pro výkon povolání, průmyslové procesy a vzdělávací účely, včetně zařízení výpočetní techniky a podobná elektrická zařízení, oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory, bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně, výkonové transformátory, typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče.

17 List 17 z Prověření pouţitých součástek. ČSN EN ed. 2 (2003) /A11, A1, A12, A2, Z2, A13, A14, A15 ČSN EN ed. 2 (2006), A1 ČSN EN (2003) ČSN EN ed. 2 (201 ČSN EN (2009) ČSN EN ed. 2 (2000)/A1, ČSN EN (2010), Z1 ČSN EN ed. 2 (2012) ČSN EN ed.5 (2009) /A11 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN (1998) /A1,A2,A3, A4 ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN (2003)/A1, A11 ČSN EN (1999)/A1, A11, Z1 ČSN EN ed. 2 (2006) /A1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely, jejichţ jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 470 V u ostatních, zařízení informační techniky, systémy elektronických nepřímých střídavých systémů s akumulátory elektrické energie ve stejnosměrné větvi, elektrických zařízení pro výkon povolání, průmyslové procesy a vzdělávací účely, včetně zařízení výpočetní techniky a podobná elektrická zařízení, oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory, bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně, výkonové transformátory, typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče.

18 List 18 z Kontrola připojení a odpojení zařízení, vnějších přívodů, svorek pro vnější přívody ČSN EN ed. 2 (2003) /A11, A1, A12, A2, Z2, A13, A14, A15 ČSN EN ed. 2 (2006), A1 ČSN EN (2003) ČSN EN ed. 2 (201 ČSN EN (2009) ČSN EN ed. 2 (2000)/A1, Z1 ČSN EN (2010), Z1 ČSN EN ed. 2 (2012) ČSN EN ed. 4 (2005)/A1, Z1 ČSN EN ed.5 (2009) /A11 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN (1998) /A1,A2,A3, A4 ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN (2003)/A1, A11 ČSN (2007) ČSN EN (1999)/A1, A11, Z1 ČSN EN ed. 2 (2006) /A1 ČSN IEC (2003) ČSN EN (2003)/A11 ČSN EN (1997) ČSN EN ed. 3 (2002)/A1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely, jejichţ jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 470 V u ostatních, zařízení informační techniky, systémy elektronických nepřímých střídavých systémů s akumulátory elektrické energie ve stejnosměrné větvi, elektrických zařízení pro výkon povolání, průmyslové procesy a vzdělávací účely, včetně zařízení výpočetní techniky a podobná elektrická zařízení, elektronická zařízení pro pouţití ve výkonových instalacích, dvojpólové zásuvky a vidlice, oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory, bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně, výkonové transformátory, vidlice a zásuvky, typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče.

19 List 19 z Kontrola ochranného spojení se zemí, šroubů, spojů a vodičů. ČSN EN ed. 2 (2003) /A11, A1, A12, A2, Z2, A13, A14, A15 ČSN EN ed. 2 (2006), A1 ČSN EN (2003) ČSN EN ed. 2 (201 ČSN EN (2009) ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN (2010), Z1 ČSN EN ed. 2 (2012) ČSN EN (2003)/A1, A11 ČSN EN (1999)/A1, A11, Z1 ČSN EN ed. 2 (2006) /A1 ČSN IEC (2003) ČSN EN (2003)/A11 ČSN EN (1997) ČSN EN ed. 3 (2002) /A1 ČSN EN ed. 2 (2007) ČSN EN ed. 2 ČSN EN ed. 2 ČSN EN ed. 2 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely, jejichţ jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 470 V u ostatních, zařízení informační techniky, systémy elektronických nepřímých střídavých systémů s akumulátory elektrické energie ve stejnosměrné větvi, elektrických zařízení pro výkon povolání, průmyslové procesy a vzdělávací účely, včetně zařízení výpočetní techniky a podobná elektrická zařízení, elektronická zařízení pro pouţití ve výkonových instalacích, dvojpólové zásuvky a vidlice, oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory, bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně, výkonové transformátory, vidlice a zásuvky, elektrická zařízení pracovních strojů, typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče.

20 List 20 z Měření povrchových cest a vzdušných vzdáleností. ČSN EN ed. 2 (2003) /A11, A1, A12, A2, Z2, A13, A14, A15 ČSN EN ed. 2 (2006), A1 ČSN EN (2003) ČSN EN ed. 2 (201 ČSN EN (2009) ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN (2010), Z1 ČSN EN ed. 2 (2012) ČSN EN ed.5 (2009) /A11 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN (1998) /A1, A2, A3, A4 ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN ed. 2 (2000) ČSN EN (2003)/A1, A11 ČSN EN (1999) čl ČSN EN (1999)/A1, A11, Z1 ČSN EN ed. 2 (2006) /A1 ČSN IEC (2003) ČSN EN (2003)/A11 ČSN EN (1997) ČSN EN ed. 3 (2002)/A1 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely, jejichţ jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 470 V u ostatních, zařízení informační techniky, systémy elektronických nepřímých střídavých systémů s akumulátory elektrické energie ve stejnosměrné větvi, elektrických zařízení pro výkon povolání, průmyslové procesy a vzdělávací účely, včetně zařízení výpočetní techniky a podobná elektrická zařízení, elektronická zařízení pro pouţití ve výkonových instalacích, dvojpólové zásuvky a vidlice, oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory, bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně, výkonové transformátory, vidlice a zásuvky, typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče.

21 List 21 z Zkoušky odolnosti proti teplu a ohni, zkoušky ţhavou smyčkou, zkoušky plamenem jehlového hořáku Kontrola ochrany připojené zátěţe. ČSN EN ed. 2 (2003) /A11, A1, A12, A2, Z2, A13, A14, A15 ČSN EN ed. 2 (2006), A1 ČSN EN (2003) ČSN EN ed. 2 (201 ČSN EN (2009) ČSN EN ed. 2 (2000)/A1 ČSN EN (2010), Z1 ČSN EN ed. 2 (2012) ČSN EN (2003)/A1, A11 ČSN EN (1999)/A1, A11, Z1 ČSN EN ed. 2 (2006) /A1 ČSN IEC (2003) ČSN EN (2003)/A11 ČSN EN (1997) ČSN EN (200 ČSN EN (200 ČSN EN (200 ČSN EN ed. 2 (201 ČSN EN (200 ČSN EN ed. 2 (201 ČSN EN (2004) ČSN EN (2005) ČSN EN (2009) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely, jejichţ jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 470 V u ostatních, zařízení informační techniky, systémy elektronických nepřímých střídavých systémů s akumulátory elektrické energie ve stejnosměrné větvi, elektrických zařízení pro výkon povolání, průmyslové procesy a vzdělávací účely, včetně zařízení výpočetní techniky a ostatních elektrických zařízení, oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory, bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně, výkonové transformátory, typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče.

22 List 22 z Kontrola bezpečnostního blokování Funkční zkouška nabíjení baterií Kontrola dokumentace, informací a značení Kontrola zařízení z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem Zajištění ochranného uzemnění. ČSN EN ed. 2 (2006), A1 ČSN EN (2009) ČSN EN (2009) ČSN EN (1997) /A11+A12, A1, A2, A14, A15, A16, A17, Z1, A18, čl. 7 ČSN EN ed. 2 (200 /A12, A1, A13, A14, A15, A16, A2, čl. 7 ČSN EN (1997) /A11+A12, A1, A2, A14, A15, A16, A17, Z1, A18, čl. 8 ČSN EN ed. 2 (200 /A12, A1, A13, A14, A15, A16, A2, čl. 8 ČSN EN (1997) /A11+A12, A1, A2, A14, A15, A16, A17, Z1, A18, čl. 9 ČSN EN ed. 2 (200 /A12, A1, A13, A14, A15, A16, A2, čl Kontrola svorek a vývodů. ČSN EN (1997) /A11+A12, A1, A2, A14, A15, A16, A17, Z1, A18, čl. 10 ČSN EN ed. 2 (200 /A12, A1, A13, A14, A15, A16, A2, čl. 10 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely, jejichţ jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 470 V u ostatních, zařízení informační techniky, systémy elektronických nepřímých střídavých systémů s akumulátory elektrické energie ve stejnosměrné větvi, elektrických zařízení pro výkon povolání, průmyslové procesy a vzdělávací účely, včetně zařízení výpočetní techniky a ostatních elektrických zařízení, typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče. Elektrická řídící zařízení pro domácnost a podobné účely včetně elektrických řídících zařízení pro vytápění, klimatizaci a podobné způsoby pouţití. Zařízení můţe pouţívat elektrickou energii, plyn, olej, pevná paliva, sluneční energii atd. nebo jejich kombinaci.

23 List 23 z Kontrola splnění konstrukčních poţadavků z hlediska pouţitých materiálů, ovládání a činnosti, způsobu působení, provedení krytů, poţadavků na montáţ, připojení vývodů, velikosti neodpojitelných přívodů, bezpečnosti při montáţi, údrţbě a opravování (pouze řídící zařízení s třídou programového vybavení A) Kontrola odolnosti proti vlhkosti a prachu. Zkouška nepřístupnosti. Zkouška krytí Měření izolačního odporu a elektrické pevnosti. ČSN EN (1997) /A11+A12, A1, A2, A14, A15, A16, A17, Z1, A18, čl. 11 ČSN EN ed. 2 (200 /A12, A1, A13, A14, A15, A16, A2, čl. 11 ČSN EN ed. 2 (2006) /A1 ČSN EN (1997) /A11+A12, A1, A2, A14, A15, A16, A17, Z1, A18, čl. 12 ČSN EN ed. 2 (200 /A12, A1, A13, A14, A15, A16, A2, čl. 12 ČSN EN (1993)/A1 ČSN EN (1999) čl a čl ČSN EN (1997) /A11+A12, A1, A2, A14, A15, A16, A17, Z1, A18, čl. 13 ČSN EN ed. 2 (200 /A12, A1, A13, A14, A15, A16, A2, l Kontrola oteplení. ČSN EN (1997) /A11+A12, A1, A2, A14, A15, A16, A17, Z1, A18, čl. 14 ČSN EN ed. 2 (200 /A12, A1, A13, A14, A15, A16, A2, čl Kontrola vlivu okolního prostředí Kontrola mechanické pevnosti (s výjimkou řídících zařízení uváděných do činnosti nohou a šňůrových řídících zařízení o hmotnosti niţší neţ 200 g). ČSN EN (1997) /A11+A12, A1, A2, A14, A15, A16, A17, Z1, A18, čl. 16 ČSN EN ed. 2 (200 /A12, A1, A13, A14, A15, A16, A2, čl. 16 ČSN EN (1997) /A11+A12, A1, A2, A14, A15, A16, A17, Z1, A18, čl. 18 ČSN EN ed. 2 (200 /A12, A1, A13, A14, A15, A16, A2, čl. 18 Elektrická řídící zařízení pro domácnost a podobné účely včetně elektrických řídících zařízení pro vytápění, klimatizaci a podobné způsoby pouţití. Zařízení můţe pouţívat elektrickou energii, plyn, olej, pevná paliva, sluneční energii atd. nebo jejich kombinaci, elektronická zařízení pro pouţití ve výkonových instalacích, oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory, bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně, výkonové transformátory. Elektrická řídící zařízení pro domácnost a podobné účely včetně elektrických řídících zařízení pro vytápění, klimatizaci a podobné způsoby pouţití. Zařízení můţe pouţívat elektrickou energii, plyn, olej, pevná paliva, sluneční energii atd. nebo jejich kombinaci.

24 List 24 z Prohlídka a zkouška částí se závity a spojů Měření povrchových cest, vzdušných vzdáleností a vzdáleností napříč izolací Zkoušky odolnosti proti teplu a zkouška hořením. ČSN EN (1997) /A11+A12, A1, A2, A14, A15, A16, A17, Z1, A18, čl. 19 ČSN EN ed. 2 (200 /A12, A1, A13, A14, A15, A16, A2, čl. 19 ČSN EN (1997) /A11+A12, A1, A2, A14, A15, A16, A17, Z1, A18, čl. 20 ČSN EN ed. 2 (200 /A12, A1, A13, A14, A15, A16, A2, čl. 20 ČSN EN (1997) /A11+A12, A1, A2, A14, A15, A16, A17, Z1, A18, čl. 21 ČSN EN ed. 2 (200 /A12, A1, A13, A14, A15, A16, A2, čl Kontrola odolnosti proti korozi. ČSN EN (1997) /A11+A12, A1, A2, A14, A15, A16, A17, Z1, A18, čl. 22 ČSN EN ed. 2 (200 /A12, A1, A13, A14, A15, A16, A2, čl Prověření pouţitých součástí, normální a abnormální činnost 4.51 Zkoušky při normální a abnormální činnosti. ČSN EN (1997) /A11+A12, A1, A2, A14, A15, A16, A17, Z1, A18, čl. 24 ČSN EN ed. 2 (200 /A12, A1, A13, A14, A15, A16, A2, čl. 24 ČSN EN ed. 2 (2006) /A1 ČSN EN (1997) /A11+A12, A1, A2, A14, A15, A16, A17, Z1, A18, čl. 25 ČSN EN ed. 2 (200 /A12, A1, A13, A14, A15, A16, A2, čl. 25 ČSN EN ed. 2 (2006) /A1 Elektrická řídící zařízení pro domácnost a podobné účely včetně elektrických řídících zařízení pro vytápění, klimatizaci a podobné způsoby pouţití. Zařízení můţe pouţívat elektrickou energii, plyn, olej, pevná paliva, sluneční energii atd. nebo jejich kombinaci. Elektrická řídící zařízení pro domácnost a podobné účely včetně elektrických řídících zařízení pro vytápění, klimatizaci a podobné způsoby pouţití. Zařízení můţe pouţívat elektrickou energii, plyn, olej, pevná paliva, sluneční energii atd. nebo jejich kombinaci, oddělovací ochranné a bezpečnostní transformátory, bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně, výkonové transformátory NEOBSAZENO

25 List 25 z Neobsazeno Technické a funkční vlastnosti světelných signalizačních 4.64 Elektrotechnické zkoušky ČSN EN ed. 4 (2005) zařízení, pouţívaných pro řízení návěstidel. /A1, Z1 provozu na pozemních ČSN EN ed.5 (2009) komunikacích Zkouška ochrany před úrazem elektrickým proudem Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti. /A11 ČSN ed. 2 (2007)/Z1 ČSN EN (2003) ČSN EN ed. 2 ( Zkouška krytí. ČSN EN (1993)/A Zkouška stříkající vodou. ČSN EN (1993)/A1 Technické a funkční vlastnosti světelných signalizačních zařízení, pouţívaných pro řízení provozu na pozemních komunikacích Zkouška vlhkým teplem cyklická Neobsazeno ČSN IEC (1992)/Z Neobsazeno NEOBSAZENO 4.74 Vizuální kontroly. ČSN EN (1999) čl Elektronická zařízení pro pouţití ve výkonových instalacích Zkouška překlopení. ČSN EN (1999) čl ČSN IEC (1997)/Z1 čl Rozměry ţárovek. ČSN EN (1998)/A2, A3, A Připojení k telekomunikačním sítím. ČSN EN (2003) 4.78 Meze obvodů RFT. ČSN EN (2003 Elektronická zařízení pro pouţití ve výkonových instalacích, pád a překlopení, přednostně pro vzorky typu zařízení. Ţárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely. Zařízení informační technologie bezpečnost dálkové napájení Kontrola konstrukce, vzorů a ČSN (2007) rozměrů. ČSN IEC (2003) ČSN EN (1997) ČSN EN ed. 3(2002) /A Kontrola blokovaných zásuvek. ČSN IEC (2003) 4.81 Kontrola šroubů a proudovodných částí. ČSN EN (1997) ČSN IEC (2003) ČSN EN (1997) Domovní zásuvky dvojpólové zásuvky a vidlice. Vidlice, zásuvky, nástrčky a přívodky pro domácnost a podobná pouţití. v případě, ţe laboratoř provádí zkoušky mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

26 List 26 z 47 Pracoviště zkušební laboratoře: 5. Zkušebna EMC Zkoušky: 5.1* Měření rušivých svorkových napětí. ČSN EN ed2/07 +A2/08 ČSN EN ed3/10 +A1/11 ČSN EN /05+A1/05 +A2/07 ČSN EN ed2/08 +A1/08 ČSN EN ed3/10 ČSN EN /05 ČSN EN ed2/09 ČSN EN ed2/07+za2/07 ČSN EN ed3/10+a1/11 ČSN EN ed2/07 +A1/08 ČSN EN ed3/11 ČSN EN ed2 ČSN EN ed2/07 +A1/11 MIL-STD-461E /99 MIL-STD-461F /07 ČOS /02 5.2* Měření rušivých proudů. ČSN EN ed2/07 ČSN EN ed3/10 ČSN EN /05+A1/05 ČSN EN /05+A1/06 + ZA2/06 ČSN EN ed2/08 +A1/08 ČSN EN ed3/10 ČSN EN /05 ČSN EN ed2/09 ČSN EN ed.2/07 +A1/08 ČSN EN ed3/11 ČSN EN ed2/07 MIL-STD-461E /99 MIL-STD-461F /07 v rozsahu metody CE 101, CE 102 ČOS /02 Elektrické a elektronické přístroje a zařízení určené pro pouţití v prostorách obytných, obchodních a lehkého průmyslu a průmyslovém prostředí. Vojenská technika. Vojenská technika, elektrické a elektronické přístroje, zařízení pro obytný, obchodní a lehký průmysl, DC napájení.

27 List 27 z * Měření rušivých výkonů a efektivní vyzařovací výkon. 5.4* Měření intenzity elektromagnetického pole, kalibrace zkušebních stanovišť pro kalibraci antén E-sloţka. 5.5* Měření intenzity elektromagnetického pole H- sloţka. ČSN EN ed2/07 ČSN EN ed3/10 ČSN EN /05+A1/05 ČSN EN ed2 /07 + Z1/07 ČSN EN /05+A1/06+ ZA2/06 ČSN EN ed3/10 ČSN EN /05 ČSN EN /05 +A1/05 +A2/06 ČSN EN ed2/12 ČSN EN ed2 /07 ČSN EN ed3 /10 ČSN EN ed3/07+a1/10 +A2/12 ČSN EN ed2/07 ČSN EN ed3/10 +A1/11 ČSN EN /05+A1/05 ČSN EN /05+A1/06+ ZA2/06 ČSN EN ed3/10 ČSN EN /05 ČSN EN ed2/07 ČSN EN ed3/10 +A1/11 ČSN CISPR 18-2 /95 + A1/95 + A2 98 ČSN EN ed2/07+za2/07 ČSN EN ed3/10+a1/11 ČSN EN ed2/07 +A1/08 ČSN EN ed3/11 ČSN EN /04 ČSN EN /11 ČSN EN /11 ČSN EN ed2/07 ČSN EN ed2/07 MIL-STD-461E /99 MIL-STD-461F /07 ČOS /02 NV 1/2008 Sb., ČSN EN /10 ČSN EN ed3/07+a1/08 +A2/09 ČSN EN ed2/07 ČSN EN ed3/10 +A1/11 ČSN EN /05+A1/05 ČSN EN /05+A1/06+ ZA2/06 ČSN EN ed3/10 ČSN EN /05 ČSN EN ed2 /07 ČSN EN ed2/07+za2/07 ČSN EN ed3/10+a1/11 Elektrické a elektronické přístroje a zařízení určené pro pouţití v prostorách obytných, obchodních a lehkého průmyslu a v průmyslovém prostředí. Vojenská technika. Elektrické a elektronické přístroje a zařízení určené pro pouţití v prostorách obytných, obchodních a lehkého průmyslu a v průmyslovém prostředí. Vojenská technika. Elektrické a elektronické přístroje určené pro pouţití v prostorách obytných, obchodních a lehkého průmyslu a v průmyslovém prostředí.

28 List 28 z * Měření rušení v distribučních sítích způsobená domácími spotřebiči a podobnými elektrickými zařízeními. Část 2: Harmonické. 5.7* Měření rušení v distribučních sítích způsobená domácími spotřebiči a podobnými elektrickými zařízeními. Část 3: Kolísání napětí. 5.8* Měření útlumu stínících materiálů. 5.9* Měření účinnosti stínění Faradayových klecí, výpočetních středisek, kabelů, konektorů apod. 5.10* Měření útlumových charakteristik. MIL-STD-461E /99 MIL-STD-461F /07 metody RE 102, RE 103 ČOS /02 ČSN EN /09 jen 10Hz -10 khz NV 1/2008 Sb., ČSN EN /10 ČSN EN ed.3 /06 + A1/10+A2/10 ČSN EN /05 ČSN EN ed2 /12 ČSN EN ČSN EN ed3/07 ČSN EN ed.2/07 ČSN EN ed2/09 ČSN EN /01 ČSN EN /03 +A1/10 (EMS) ČSN EN /00+A1 /05+A2/10 ČSN EN /99+ ZA1/ 05 jen do 16 A ČSN EN ed2 /11 ČSN EN /00+A1/ 05+A2/09 MIL-STD-285 /83 (zrušená) IEEE Std 299 /97 ČSN EN /01 ČSN EN /97 IEEE Std 299 /97 ČSN EN /01 ČSN EN /05 ČSN EN /05 ČSN EN /05 ČSN EN /02 IEC /06 ČSN CISPR-17 část 1-4 /00 ČSN IEC /94 MIL-STD-220B /2000 ČSN EN /12 Vojenská technika. Elektrické a elektronické přístroje určené pro pouţití v prostorách obytných, obchodních a lehkého průmyslu a průmyslovém prostředí. Elektrické a elektronické přístroje pro prostory obytné, obchodní, lehký a těţký průmysl. -EMS proti harmonickým a meziharmonickým - EMS proti kolísání napětí - přístroje pro měření blikání - EMS proti nesymetrickému rušení - EMS proti zvlnění na DC napájecím vstupu Stínící materiály. Stínící klece, vodiče. Elektrické obvody. Bezodrazové komory. Filtry

29 List 29 z * Zkouška odolnosti zařízení proti účinku elektrostatického výboje od operátorů a okolních předmětů. 5.12* Zkouška odolnosti zařízení proti působení vf elektromagnetického pole. 5.13* Zkouška odolnosti zařízení proti působení rychlých přechodových jevů/skupin impulsů. ČSN EN ed2/08 ČSN EN ed.2/09 ČSN EN ed.2 /07 ČSN EN ed.2 /02 +Z2/07 ČSN EN ed3 /06 ISO /08 AECTP 500 ed2 ČOS (2000)-metoda 511 MIL-STD-331 ČSN EN ed.3/06 +A1/08+Z1/10+A2/11 ČSN EN /05 ENV /95 ČSN EN ed.2 /07 ČSN EN ed.2/02 +Z2/07 ČSN EN /04 ČSN EN /11 ČSN EN /11 ČSN EN ed.3/06 MIL-STD-461 E /99 MIL-STD-461F /07 MIL-STD-464C /10 ČOS /02 ISO /10 ČSN EN ed2/05+ Z2 /05 +O2/08 +A1/10 ČSN EN ed2 /07 ČSN EN ed2/02 +Z2/07 ČSN EN ed3/06 MIL-STD-461E /99 MIL-STD-461F /07 met CS 115 ČOS /02 Elektrické a elektronické přístroje určené pro pouţití v prostorách obytných, obchodních a lehkého průmyslu a průmyslovém prostředí a zařízení pro radiové vysílání.vojenská technika. Elektrické a elektronické přístroje určené pro pouţití v prostorách obytných, obchodních a lehkého průmyslu a průmyslovém prostředí a zařízení pro radiové vysílání. Vojenská technika. HPM. 5.14* Zkouška odolnosti proti působení rázové vlny atmosférického výboje (LEMP). ČSN EN ed2/07 ČSN EN ed.2 /07 ČSN EN ed.2/02 +Z2/07 ČSN EN ed.3/ * Zkouška odolnosti proti rušením šířeným vedením indukovaným vf poli. ČSN EN ed3/09 +Z2/10 ČSN EN /05 ČSN EN ed.2 /07 ČSN EN ed. 2/02 +Z2/07+Z2/10 Elektrické a elektronické přístroje určené pro pouţití v prostorách obytných, obchodních a lehkého průmyslu a průmyslovém prostředí a zařízení pro radiové vysílání. Vojenská technika. ČSN EN ed. 3/06 MIL-STD-461F /07 metoda CS 101 ČOS /02

30 List 30 z * Zkouška odolnosti proti působení magnetického pole. 5.17* Zkouška odolnosti proti pulsům magnetického pole. ČSN EN /96 + Z1/01 ČSN EN /07 ČSN EN ed.2 /10 ČSN EN ed.2 /07 ČSN EN ed. 2 (2002) +Z2/07 ČSN EN ed. 3/06 ČSN EN /96 + Z1/ * Zkouška odolnosti proti tlumeným kmitům magnetického pole. ČSN EN /96+ Z1/ 01 Elektrické a elektronické přístroje určené pro pouţití v prostorách obytných, zařízení pro radiové vysílání obchodních a lehkého průmyslu a průmyslovém prostředí a zařízení pro radiové vysílání. 5.19** Zkouška odolnosti proti krátkým poklesům napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí. 5.20* Zkouška odolnosti proti vlivu oscilační vlny. ČSN EN ed.2/05 ČSN EN /07 +A1/10 ČSN /05 ČSN EN ed.2 /07 ČSN EN ed. 2/02 +Z2/07 ČSN EN ed. 3/06 ČSN EN ed2/07 ČSN EN /08 MIL-STD-461E /99 MIL-STD-461F /07 ČOS /02 Vojenská technika.

31 List 31 z Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM) Zkouška odolnosti proti nesymetrii napájecího napětí 5.23 Zkouška odolnosti proti kolísání síťového kmitočtu 5.24 Zkouška odolnosti proti působení elektromagnetického impulsu jaderného výbuchu (NEMP) Zkouška odolnosti proti krátkodobým poklesům,přerušením a změnám DC napájecího napětí 5.26* Měření rušení v distribučních sítích způsobená domácími spotřebiči a podobnými elektrickými zařízeními. 5.27* Měření charakteristik elektromagnetického rušení. ČSN EN /04+A1/08 ČSN EN ed2/11 ČSN EN /04 ČSN EN /11 ČSN EN /03 ČSN EN /06 ČSN EN /03+A1/06 +O1/07 ČSN EN /03 ČSN EN /03+A1/08 ČSN EN /06+O1/07 ČSN EN /06 ČSN EN /06 J1752/3 /95 - firemní metodika ČSN EN /01+A1/09 ČSN EN /00+ A1/ 05+A2/09 MIL-STD-461E /99 MIL-STD-461F /07 met RS 105 a CS 116 ČOS /02 ČSN EN /97 ČSN EN /99 ČSN EN /01 ČSN EN /98 ČSN EN /02 ČSN EN /97 IEC TR /02 IEC TR /04 IEC TR /05 IEC TR /05 ČSN EN (200 ČSN EN ed.2 /09 ČSN EN ed2/07 ČSN EN ed3/10+a1/11 Elektrické a elektronické přístroje. Integrované obvody. Elektrické přístroje. Elektrotechnická zařízení. Vojenská a vybraná civilní technika. Elektrotechnická zařízení. Elektrické a elektronické přístroje určené pro pouţití v prostorách obytných, obchodních a lehkého průmyslu a průmyslovém prostředí. Průmyslová, vědecká a lékařská vf zařízení.

32 List 32 z * Měření vf rušení a odolnosti mobilních zařízení. ČSN EN /09 ČSN EN A1 /12 ČSN EN /11 ČSN EN ed2/08+a1/10 ČSN EN ed2/09 EHK č.10.03, Příloha 98 EHK č.10.04, Příloha 9/11 RTCA DO 160E /04 RTCA DO 160F /08 RTCA DO 160G /10 ISO /02 ISO /11 ISO /07 ČSN /93 ISO /95 ČSN EN ISO /09 ČSN /72 ISO /08 ESD ISO /05 ISO /05 ISO /94 ISO /95 ISO /05 ISO /04 ISO /01 ISO /05 ISO /02 ISO /03 ISO /07 ISO /02+A1/06 ISO /10 ČSN ISO /06 MIL-STD D/06 Směrnice 2004/104/ES Směrnice 72/245/EHS Motorová vozidla a motorové čluny, výrobky určené jako příslušenství motorových vozidel a letadel. Zemědělské a lesnické stroje. Stroje pro zemní práce, vojenská motorová vozidla, jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem Zařízení pro dodatečnou montáţ ve vozidlech.

33 List 33 z * Měření rádiového rušení od komerčních přijímačů a přidruţených zařízení. ČSN EN A12/96+ A13/ 98 + O1/98 + A14/99 + Z1/02 + Z1/11 ČSN EN (2002) + A1/04 +A2/06 Rozhlasové a televizní přijímače a přidruţené zařízení v kmitočtovém pásmu 9 khz aţ 25 GHz včetně kabelových a distribučních systémů a součástí. 5.30* Měření rádiového rušení od domácích a komunálních spotřebičů. 5.31* Zkouška odolnosti domácích spotřebičů 5.32* Měření rádiového rušení od svítidel a podobných zařízení a poţadavky elektromagnetické odolnosti Zkouška odolnosti rozhlasových přijímačů a přidruţených zařízení 5.34* Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení zařízení informační techniky 5.35* Zařízení informační techniky charakteristiky odolnosti meze a metody rušení ČSN EN ed.3 /07 ČSN EN /98 + A1/02 +Z1/08+A2/09 ČSN EN ed3 /07 +A1/08 +A2/09 ČSN EN ed2/10 ČSN EN /09 ČSN EN /09 ČSN EN ed3/07+z1/11 +A11/12 ČSN EN ed. 2/07 +A1/08 ČSN EN ed3/11 ČSN EN /99 + A1/02 + A2/03 +Z1/08 ČSN EN ed2/11 Zařízení s elektrickým pohonem, tepelná zařízení pro domácnost a podobné účely, elektrické nářadí, domácí spotřebiče. Domácí spotřebiče, elektrické nářadí a podobné přístroje. Osvětlovací zařízení napájená z nízkonapěťového napájecího zdroje nebo baterie, zdroje UV a IR záření, dopravní osvětlení, osvětlení letišť a signalizaci, apod., mimo osvětlení letadel. Rozhlasové a TV přijímače a přidruţená zařízení. Zařízení informační techniky. 5.36* Měření rušení od vedení a zařízení vysokého napětí ČSN CISPR 18-2+A1 (1995)+A2 (1998) Venkovní vedení a zařízení vysokého napětí, městská a ţelezniční elektrická trakce.

34 List 34 z * Měření rušení vojenských zařízení a subsystémů. 5.38* Všeobecná zkouška elektromagnetické odolnosti zařízení pro vybraná prostředí Zkouška parametrů rádiového vysílání. MIL-STD-461E /99 MIL-STD-461F /07 metre 101, RE 102, RE 103CE 101, CE 102, CE 106 ČOS (2002) STANAG 4370 AECTP 500 ed2 metody 505, 506, ČOS /07, GOST P /2000 MIL-STD-461E /99 MIL-STD-461F /07 met RS 101,RS 103 do 150 V/m-18 GHz,RS 105,CS 101, CS 103, CS 104, CS 105, CS 109, CS 114, CS 115, CS 116 ČOS (2002) STANAG 4370 AECTP 500 ed2, met 503, odst , , met 504, odst , 2.2.2, 2.2.3, ČOS /07, GOST P /2000 GOST P /07 ČSN EN V1.2.1/99 ČSN ETSI EN V2.1.1/07 ČSN EN V1.2.1/99 ČSN ČSN ETSI EN V2.1.2/08 ČSN ETSI EN V2.3.1/10 část 1 ČSN ETSI EN V2.3.1/10 část 2 ČSN ETSI EN V1.3.1/02 ČSN ETSI EN V1.5.1/07 ČSN ETSI EN V1.7.1/10 ČSN ETSI EN V1.3.1/06 ČSN ETSI EN V1.5.1/10 ČSN ETSI EN V141/08 ČSN ETSI EN V131/03 ČSN ETSI EN V151 /09 ČSN ETSI EN V161 /10 ČSN ETSI EN V111/02 ČSN ETSI EN V121/08 ČSN ETSI EN V131/09 ČSN ETSI EN V141/11 ČSN ETSI EN V121/11 ČSN ETSI EN V111/10 ČSN ETSI EN V111/11 Vojenská zařízení, subsystémy a systémy. Zařízení JE. Vojenská technika. Zařízení JE. Vysílací rádiové zařízení krátkého dosahu. P do 500 mw, MHz. Magnetická sloţka, 9kHz-30 MHz. P do 4 W, 1-40 GHz SRD pouţívající technologii UWB

35 List 35 z 47 ČSN ETSI EN V121/02 ČSN ETSI EN V131/09 ČSN ETSI EN V141/11 ČSN ETSI EN V111/02 ČSN ETSI EN V121/09 ČSN ETSI EN V131/11 Rádiová zařízení zejména pro přenos řeči, analogová data. Pozemní pohyblivá sluţba Zkouška parametrů rádiového vysílání ČSN ETS ed2/01+ A1/01 ETSI EN V1.6.1 /08 ETSI EN V1.6.2 /10 ČSN ETSI EN V1.1.1/02 ČSN ETSI EN V2.1.21/08 ČSN ETSI EN V1.4.2/10 ČSN ETSI EN V1.2.1 /02 ČSN ETSI EN V1.1.1 /02 ČSN ETS A1/01 ČSN ETSI EN V111/02 ČSN ETSI EN V131/11 ČSN ETSI EN V111/02 ČSN ETSI EN V131/11 ČSN ETSI EN V1.7.1 /07 ČSN ETS /01 + A1/01 ČSN ETSI EN V1.1.1 /01 ČSN ETSI EN V1.2.1 /01 Rádiová zařízení s anténním konektorem. Rád.zařízení vysílající signály pro vyvolání odezvy v přijímači. Rádiová zařízení s vestavěnou anténou. Pozemní pohyblivá sluţba. Analogový přenos řeči. Širokopásmové přenosové systémy v pásmu 2,4 GHz s modulací rozprostřeného spektra. Pozemní pohyblivá sluţba. Přenos dat a hovoru ČSN ETSI EN V12 / 02 ČSN ETSI EN V132/08 ČSN ETSI EN V142/12 ČSN ETSI EN V111 /01 ČSN ETSI EN V122 /08 ČSN ETSI EN V131/12 ČSN ETS (2000) + A2 (2000) ČSN ETSI EN V1.1.1 (200 ČSN ETSI EN V1.1.2 (200 ČSN ETSI EN V121/08 ČSN ETSI EN V121/08 ČSN ETSI EN V131/10 ČSN ETSI EN V131/10 ČSN ETSI EN V141/12 ČSN ETSI EN V141/12 ČSN ETSI EN V111/09 ČSN ETSI EN V111/09 ČSN EN V1.1.1 (1999) Bezšňůrové mikrofony 25 MHz - 3 GHz. Rádiová zařízení amplitudně modulovaná v občanském pásmu. VF identifikační zařízení MHz, P do 2 W Rád. zař. pro dráţní systémy EMC pro širokopásmové přenosové systémy 2.4 GHz Všeobecně EMC telekomunikačních zařízení.

shody výrobků podle nařízení vlády č. 616/2006 Sb. ve smyslu 12 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky,

shody výrobků podle nařízení vlády č. 616/2006 Sb. ve smyslu 12 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, Zkušebna elektromagnetické kompatibility (EMC) vznikla v roce 1993 a je tedy nejdéle působící zkušebnou svého druhu na území ČR. Disponuje kvalitním technickým vybavením a zkušenými pracovníky. V rámci

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna vozidel 2. Zkušebna potápěčské techniky 3. Zkušebna speciálních měření 4. Zkušebna elektrické bezpečnosti 5. Zkušebna EMC 6. Zkušebna PHM Laboratoř je způsobilá

Více

Číslo 12 Rozesláno dne: 11. prosince 2001 Cenová skupina 99

Číslo 12 Rozesláno dne: 11. prosince 2001 Cenová skupina 99 Ročník 2001 Číslo 12 Rozesláno dne: 11. prosince 2001 Cenová skupina 99 DÍL 1 Samostatně neprodejné OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 66/01 o harmonizovaných

Více

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Zkušební laboratoř Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Zkušební laboratoř Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Pracoviště zkušební laboratoře: 1 EZÚ, s.p. 2 PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. Ke Kablu 278, 102 09 Praha 15 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje

Více

Institut pro testování a certifikaci, a. s. Zkušební laboratoř Sokolovská 573, Uherské Hradiště

Institut pro testování a certifikaci, a. s. Zkušební laboratoř Sokolovská 573, Uherské Hradiště Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1:, 2. Pracoviště 2:, Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Strana 1 z celkového počtu 14 stran

Strana 1 z celkového počtu 14 stran Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

ČOS 611501 3. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÁ ZDROJOVÁ SOUSTROJÍ POHÁNĚNÁ SPALOVACÍMI MOTORY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

ČOS 611501 3. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÁ ZDROJOVÁ SOUSTROJÍ POHÁNĚNÁ SPALOVACÍMI MOTORY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ČOS 611501 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÁ ZDROJOVÁ SOUSTROJÍ POHÁNĚNÁ SPALOVACÍMI MOTORY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ČOS (VOLNÁ STRANA) 2 ČOS 611501 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÁ ZDROJOVÁ SOUSTROJÍ POHÁNĚNÁ

Více

NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2015/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

Základní informace o nabídce společnosti. Ing. Vladimír Kampík

Základní informace o nabídce společnosti. Ing. Vladimír Kampík Základní informace o nabídce společnosti Ing. Vladimír Kampík Služby Certifikační orgán a Hodnotitel bezpečnosti Zkušební a testovací laboratoře Expertní posudky a analýzy Kancelářské a laboratorní zázemí

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2009 Úřadu pro technickou Číslo 5 květen 2009 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2. České technické normy ÚNMZ č. 48/09 o vydání ČSN, jejich změn, oprav

Více

v případě, že laboratoř provádí zkoušky mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

v případě, že laboratoř provádí zkoušky mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna vozidel Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov 2. Zkušebna potápěčské techniky Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov 3. Zkušebna speciálních měření Víta Nejedlého 691,

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2010 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Číslo 10 Zveřejněno dne 8. října 2010 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy Oddíl 2.

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu.

G3PB. Struktura číselného značení modelů. Informace pro objednávání. Relé SSR (jednofázová) Legenda číselného označení modelu. Relé SSR (jednofázová) G3PB Kompaktní polovodičové úzkého profilu s chladičem pro řízení topných těles pro jmenovité napětí 48 V AC Kompaktní konstrukce díky optimálnímu tvaru chladiče. Možná montáž na

Více

RRAS-MC/A1 IP mikrofon pro kolejová vozidla

RRAS-MC/A1 IP mikrofon pro kolejová vozidla IP mikrofon pro kolejová vozidla Návod na obsluhu Verze 1.00 rras-mca1_g_cz_100 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Řada 82 - Časové relé průmyslové, 5 A

Řada 82 - Časové relé průmyslové, 5 A multifunkční a monofunkční časové relé pro vysoké požadavky v průmyslu multifunkční: 4 časové funkce multinapěťové (24...240) V AC a (24...48) V DC multirozsahové 6 časovyćh rozsahů od 0,1 s do 10 h na

Více

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, 664 49, Ostopovice.

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, 664 49, Ostopovice. Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 39!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k

Více

M9621 CAB G2. Vozidlový adaptér s 10 W zesilovačem (Smart VIB) Výhody

M9621 CAB G2. Vozidlový adaptér s 10 W zesilovačem (Smart VIB) Výhody CAB G2 Vozidlový adaptér s 10 W zesilovačem (Smart VIB) Výhody Optimální využití ručních terminálů M9620 S/M G2 ve vozidle: zesílení výkonu na 10 W Snadná obsluha: ruční terminály M9620 S/M G2 lze snadno

Více

PQ monitor MEg39. Uživatelský návod. Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika

PQ monitor MEg39. Uživatelský návod. Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika PQ monitor MEg39 Uživatelský návod Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika PQ monitor MEg39 uživatelský návod PQ monitor MEg39 Úvod PQ monitor MEg39 měří čtyři napětí a čtyři

Více

K8AB-AS. Struktura číselného značení modelů. Jednofázové proudové relé. Kódování čísel modelů

K8AB-AS. Struktura číselného značení modelů. Jednofázové proudové relé. Kódování čísel modelů Jednofázové proudové relé K8AB-AS Ideální pro sledování proudu u průmyslových topných těles a motorů. Sledování nadproudu i podproudu. Manuální resetování a automatické resetování podporované jedním relé.

Více

NABÍDKA č. 2011/03. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2011/03. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 011/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete laskavě e-mailem (jako přílohu na adresu info@technickenormy.cz

Více

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V MĚŘIČ IZOLAČNÍHO ODPORU PU 182.1 METRA Blokování měření izolačního odporu při přítomnosti cizího napětí na měřeném objektu Automatické vybití případné kapacitní složky měřeného objektu po skončení měření

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Zkoušky odolnosti v elektromagnetické kompatibilitě vedoucí práce: Ing. Miroslav Hromádka autor: Bc.

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX

TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový. Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Ekorex Consult, spol. s r.o. IČO: 47451394 TECHNICKÉ POŽADAVKY Servopohon jednootáčkový TP0605/TPPPN2 Lázně Bohdaneč Typová řada PPN2-XX.XX.XX.XX Technické podmínky schvaluje za výrobce : Kohoutek Petr

Více

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO ATICS-2-80A-ISO Vlastnosti Kompaktní zařízení pro zajištění přepínání mezi přívody s provozní a funkční bezpečnostní dle EN 108 (SIL 2) Monitorování poďpětí a přepětí Nastavení zpoždění reakce a uvolnění

Více

Zařízení pro obloukové svařování kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ČSN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ČSN EN 60974-4 Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach 2009 Ing. Antonín Ševčík Metra Blansko, a.s. ČR Zařízení pro obloukové svařování kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu ČSN EN 60974-4 Tato část

Více

Bezpečnostní technika

Bezpečnostní technika Bezpečnostní technika Časový modul se zpožděným rozepnutím BG 79, BH 79 safemaster 01397 BG 79 BH 79 Grafické znázornění funkce u přístrojů, které pracují s pomocným napětím / U N, / U S U -, - - - t v

Více

NABÍDKA č. 2011/10. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2011/10. nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2011/10 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete laskavě e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

Zdeněk Kejzlar a Libor Holý HOK KOVOVÝROBA Horní Kostelec 549 41 Červený Kostelec. Tel : +420 491 461 196 Fax : +420 491 463 573 www.hok.nc@tiscali.

Zdeněk Kejzlar a Libor Holý HOK KOVOVÝROBA Horní Kostelec 549 41 Červený Kostelec. Tel : +420 491 461 196 Fax : +420 491 463 573 www.hok.nc@tiscali. Zdeněk Kejzlar a Libor Holý HOK KOVOVÝROBA Horní Kostelec 549 41 Červený Kostelec Tel : +420 491 461 196 Fax : +420 491 463 573 www.hok.nc@tiscali.cz Zdeněk Kejzlar Libor Holý +420 776 586 647 +420 603

Více

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ 29.8.2008 C 221/1 IV (Informace) INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských

Více

o zkoušce elektromagnetické slučitelnosti LED svítidlo stube

o zkoušce elektromagnetické slučitelnosti LED svítidlo stube INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s. zkušební laboratoř elektrických výrobků Sokolovská 573 686 01 Uherské Hradiště ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č. 1004.3 Číslo protokolu: 3676/12 akreditovaná Českým institutem

Více

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Ročník 2013 Úřadu pro technickou Číslo 4 Zveřejněno dne 8. dubna 2013 OBSAH: ČÁST A OZNÁMENÍ Strana: Oddíl 1. Harmonizované normy a určené normy ÚNMZ č. 34/13 o určených normách 2 ÚNMZ č. 35/13 o zrušených

Více

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. Certifikační orgán pro certifikaci produktů Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, s. p. Certifikační orgán pro certifikaci produktů Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja List 1 z 27 orgán pro certifikaci produktů 1* Ostatní pryžové výrobky (jen výrobky z pryže technické pro elektrotechnické účely) 2* Radiátory a kotle ústředního topení, včetně opravy a údržby (jen výměníky

Více

CW01 - Teorie měření a cv. 6.

CW01 - Teorie měření a cv. 6. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 6. regulace ZS 2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. elgard adaptér Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice a pohyblivá zásuvka v kaučukovém

Více

Tato příručka je přílohou k návodu k použití a je poskytována pouze na vyžádání. Vysvětlení pojmů (názvosloví dle normy EN 50438)...

Tato příručka je přílohou k návodu k použití a je poskytována pouze na vyžádání. Vysvětlení pojmů (názvosloví dle normy EN 50438)... Příručka pro připojení elektrického generátoru HERON 8896311, 8896312, 8896313, 8896314, 8896315, 8896315, 8896316 do domovní elektrické instalace pro zálohování dodávky elektrického proudu popř. ostrovní

Více

Řada 72 - Snímač hladiny, 16 A

Řada 72 - Snímač hladiny, 16 A Řada 72 - Snímač hladiny, 16 A Řada 72 snímač hladiny vodivyćh kapalin pozitivní bezpečnostní logika při plnění a vyprazdňování nádrží, při zjištěné úrovni mimo nastaveného rozsahu rozepne pracovní kontakt

Více

Řada 86 - Časové moduly

Řada 86 - Časové moduly Řada 86 - Časové moduly Řada 86 časovy modul k přestavbě elektromechanického relé na časové relé 86.00 86.30 multirozsahové od 0,05 s do 100 h LED indikace 86.00 multifunkční multinapěťové (12...240) V

Více

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/750/3

Vývoj Elektronický měnič napětí EM 50/750/3 Elektronický měnič napětí EM 50/750/3 Úvod Elektronický měnič slouží k výrobě sinusového napětí 3x380 V (resp. 400 V), 50 Hz. Měnič je napájen ze stejnosměrného zdroje se jmenovitým napětím 24 VDC. Trvalý

Více

Multimetry řady PM3200

Multimetry řady PM3200 Funkce a vlastnosti (pokračování) nabízí základní i pokročilé funkce pro měření parametrů el. energie. Díky kompaktnímu provedení a možnosti montáže na lištu DIN je PM3200 vhodný zejména k monitorování

Více

RD-SW006/AR1 Průmyslový ethernetový switch s PoE

RD-SW006/AR1 Průmyslový ethernetový switch s PoE Průmyslový ethernetový switch s PoE Návod na obsluhu Verze 1.02 rd-sw006ar1_g_cz_102 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

UniGear typ ZS1. Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům

UniGear typ ZS1. Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům UniGear typ ZS1 UniGear dvouúrovňové uspořádání UniGear typ ZVC 3 39 47 1 2 3 1 2 UniGear

Více

Řada 19 - Regulační a signalizační moduly

Řada 19 - Regulační a signalizační moduly Řada 19 - Regulační a signalizační moduly Řada 19 Digitální regulační relé: Auto-Off-On regulační a signalizační moduly jsou instalovány preventivně tak, aby umožňovaly vyškoleným obsluhám strojů nebo

Více

NABÍDKA č. 2012/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání

NABÍDKA č. 2012/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání NABÍDKA č. 2012/03 nových technických norem, tiskovin a publikací, připravených k vydání Nabídkový list vyplňte v podbarvených polích a zašlete laskavě e-mailem (jako přílohu) na adresu info@technickenormy.cz

Více

Novinka Rozhraní podle DIN EN 61439-2

Novinka Rozhraní podle DIN EN 61439-2 -rozvaděč Novinka Rozhraní podle DIN EN 61439-2 BLACK BOX se čtyřmi rozhraními -rozváděč Pro chráněnou venkovní instalaci Krytí IP 65 Variabilní systém rozváděčových skříní, možnost rozšíření ve všech

Více

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A

Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A Řada 85 - Časové relé miniaturní, 7-10 A Řada 85 časové relé do patice shodné s relé řady 55 2P, 3P nebo 4P multifunkční: 4 časové funkce mononapěťové multirozsahové: 7 časovyćh rozsahů od 0,05 s do 100

Více

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod.

POUŽITÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY PRACOVNÍ REŽIM. Třídy vnějších vlivů Základní charakteristiky - výňatek z ČSN 33 2000-3 (mod. POUŽITÍ Servomotory ODACT OK jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem s úhlem natočení výstupní části do 90 včetně případů, kde se vyžaduje těsný uzávěr v koncových polohách.

Více

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem

1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem 1. Obecná struktura pohonu s napěťovým střídačem Topologicky můžeme pohonný systém s asynchronním motorem, který je napájen z napěťového střídače, rozdělit podle funkce a účelu do následujících částí:

Více

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm

Délka závitu. 27 (40) mm. 27 (44) mm. 27 (40) mm. 34 (50) mm. 34 (49) mm. 39 (60) mm. 39 (54) mm Válcový indukční snímač s velkým dosahem E2A Velké vzdálenosti pro vyšší ochranu a výkon čidla indukční čidla s trojnásobným dosahem, pro zapuštěnou montáž, navrženo a testováno pro dosažení dlouhé životnosti..

Více

ESW06A Průmyslový ethernetový switch s PoE

ESW06A Průmyslový ethernetový switch s PoE Průmyslový ethernetový switch s PoE Návod na obsluhu Verze 1.03 esw06a_g_cz_103 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace:

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace: Hasičský zdroj elektrického proudu Čís. zboží: MAG122SL-R OBECNĚ Druh generátor proudu Využití: Zejména u hasičů nebo uživatelů se zvýšenými požadavky na stupeň ochrany Výrobce: MAG-MOTOREN společnost

Více

PRM4-04. Popis konstrukce a funkce HC 5112 1/2002. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC 5112 6/2001

PRM4-04. Popis konstrukce a funkce HC 5112 1/2002. Proporcionální rozváděče se snímačem polohy. Nahrazuje HC 5112 6/2001 Proporcionální rozváděče se snímačem polohy D n 0 p max 3 MPa Q max 0 dm 3 min -1 PRM-0 HC 511 1/00 Nahrazuje HC 511 6/001 Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 580 MĚŘIČ IZOLACE www.metra.cz 2 OBSAH 1. Použití 4 2. Všeobecný popis 4 3. Odpovídající normy 4 3.1 Použité symboly a jejich význam 4 3.2 Bezpečnost 4 3.3 Elektromagnetická kompatibilita

Více

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka VD4 Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ CELKOVÉ ROZMĚRY ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 3 11 43 47 65 1 2 3 4 5 1 2 POPIS

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Cycles Electrically power assisted cycles EPAC Bicycles. Cycles Cycles a assistance électrique Bicyclettes EPAC

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Cycles Electrically power assisted cycles EPAC Bicycles. Cycles Cycles a assistance électrique Bicyclettes EPAC ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 43.120; 43.150 Květen 2015 Jízdní kola Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem Jízdní kola EPAC ČSN EN 15194+A1 30 9080 Cycles Electrically power assisted cycles EPAC Bicycles

Více

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521

Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Zemní ochrana rotoru generátoru ve spojení proudové injektážní jednotky PIZ 50V a ochrany REJ 521 Číslo dokumentu: 1MCZ300045 CZ Datum vydání: Září 2005 Revize: Copyright Petr Dohnálek, 2005 ISO 9001:2000

Více

MANELER C15. Elektroměr 9903D. Elektroměr 9904D. Elektroměr 9905D. Digitální číselník. Pro napětí 3x230V/400VAC. Proudový rozsah: 3x10(60)A, 50-60Hz

MANELER C15. Elektroměr 9903D. Elektroměr 9904D. Elektroměr 9905D. Digitální číselník. Pro napětí 3x230V/400VAC. Proudový rozsah: 3x10(60)A, 50-60Hz MANELER A R B C ST AT IC IE C6 02 53-2 TH R W AT EE T-H -PH O A 99 UR SE F 08 M kw M ET OUR h E 0 R W IR E IM P/ kw h 0 Elektroměr 9903D Modulární provedení na DIN lištu, 7 modulů 3X 3X 220 5 /3 50 (0

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.140.20 Prosinec 2009 Ruční elektromechanické nářadí Bezpečnost Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN 60745-1 ed. 3 36 1551 mod IEC 60745-1:2006 Hand-held motor-operated electric

Více

Venkovní odpínače Fla 15/60, DRIBO Flb a DRIBO Flc. jedno- a trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/60, DRIBO Flb a DRIBO Flc. jedno- a trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/60, DRIBO Flb a DRIBO Flc jedno- a trojpólové provedení jmenovité napětí 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A 1 Venkovní odpínače Fla 15/60, DRIBO Flb a DRIBO Flc Venkovní

Více

Pokyny a prohlášení výrobce Elektromagnetické emise a odolnost

Pokyny a prohlášení výrobce Elektromagnetické emise a odolnost Pokyny a prohlášení výrobce Elektromagnetické emise a odolnost Česky Strana AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve 10 Pokyny

Více

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I-006 1 mv 2,7 µv + D1271 13) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v

Frekvence. 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I-006 1 mv 2,7 µv + D1271 13) 10 mv 2,7 µv 100 mv 3 µv 100 V 17 µv/v Obor měřené veličiny: elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) C Strana 1 z celkového počtu 22 stran 1 DC - NAPĚTÍ (měření) I-001, I-002, I-006 1 mv 2,7 µv + D1271 13) 10

Více

A-ISOMETR iso-f1. (IR155-1 / IR155-2) Hlídač izolačního stavu stejnosměrných IT sítí pro speciální aplikace. Preliminary data sheet

A-ISOMETR iso-f1. (IR155-1 / IR155-2) Hlídač izolačního stavu stejnosměrných IT sítí pro speciální aplikace. Preliminary data sheet A-ISOMETR iso-f1 (IR155-1 / IR155-2) Hlídač izolačního stavu stejnosměrných IT sítí pro speciální aplikace Preliminary data sheet A-IS OME A-ISO METR iso- F1 IR1 55-1 Přístroje Bender pro průmyslové aplikace/2009

Více

CF2 Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění. Technické údaje

CF2 Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění. Technické údaje CF2 Bezdrátový řídící systém podlahového vytápění Technické údaje Příklady použití Samostatné systémy podlahového vytápění CF-MC CF-RS CF-RD CF-RF CF-MC CF-RC CF-RP CF-RD CF-RF 2 Kombinované systémy podlahového

Více

Řada 34 - Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Řada 34 - Relé úzké do patice / do PS, 6 A Řada 34 - Relé úzké do patice / do PS, 6 Řada 34 5 mm úzké síťové relé vysoká hustota montáže a rozmatitost funkcí DC cívka se zvy šenou citlivostí (170 mw) C/DC ovládání pomocí patice bezpečné oddělení

Více

Strana 1/7 Príloha k rozhodnutiu č. 545/2011/055/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. S-128 zo dňa Rozsah akreditácie

Strana 1/7 Príloha k rozhodnutiu č. 545/2011/055/5 a k osvedčeniu o akreditácii č. S-128 zo dňa Rozsah akreditácie Strana 1/7 Rozsah akreditácie Názov akreditovaného subjektu: EMC Product Service Slovakia, spol. s r.o., Divina č. 595, 013 31 DIVINA, IČO: 31596193 Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie. 1. Hladina

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

PRO PROVEDENÍ 580 134, 580 144 S KÓDY Txx PŘILOŽEN NÁVOD K SNÍMAČI TEPLOTY TYP 222. Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ

PRO PROVEDENÍ 580 134, 580 144 S KÓDY Txx PŘILOŽEN NÁVOD K SNÍMAČI TEPLOTY TYP 222. Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ TP - 260821/d NÁVOD K VÝROBKU Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 typ 580 PRO PROVEDENÍ 580 134, 580 144 S KÓDY Txx PŘILOŽEN NÁVOD K SNÍMAČI TEPLOTY TYP 222 Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ 580 116

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. Zkušební laboratoř stavebních strojů - pobočka TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. Zkušební laboratoř stavebních strojů - pobočka TIS Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 List 1 z 5 Zkoušky: 1* Měření rozměrů, vzdáleností, tvarů a zatížení 2 Měření tvrdosti kovů Brinell Vickers Rockwell ČSN EN 294 ČSN EN 349 ČSN EN 811 ČSN EN 1337-3, příl. F, G, H, I, J, K, M ČSN EN 1337-5,

Více

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. zkušební laboratoř Pikartská 1337/7, Ostrava - Radvanice

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. zkušební laboratoř Pikartská 1337/7, Ostrava - Radvanice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

Commander SK. EF www.controltechniques.cz. Technická data. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Commander SK. EF www.controltechniques.cz. Technická data. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů EF Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů ové velikosti A až C a 2 až 6 Základní informace Výrobce odmítá odpovědnost za následky vzniklé nevhodnou, nedbalou

Více

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02

TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TDG Zařízení pro plnění nádob plyny G 304 02 TECHNICKÁ DOPORUČENÍ Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla Refuelling CNG stations for motor cars Schválena dne: 13.12. 2006 Realizace

Více

Dálkový ovladaè regulace teploty jednotlivých místností u systémù plošného vytápìní a chlazení

Dálkový ovladaè regulace teploty jednotlivých místností u systémù plošného vytápìní a chlazení Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 900. Datový list Rozsah pouití: Dálkové ovládání Oventrop zahrnuje prostorový termostat a prostorový termostat s hodinami s rádiovým vysílaèem,

Více

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL a Laboratoř KLIMA Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL (akreditovaných ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025) Ing. Martin Otradovec manažer zkušebních a testovacích laboratoří

Více

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1

ZDROJ 230V AC/DC DVPWR1 VLASTNOSTI Zdroj DVPWR1 slouží pro napájení van souboru ZAT-DV řídícího systému ZAT 2000 MP. Výstupní napětí a jejich tolerance, časové průběhy logických signálů a jejich zatížitelnost odpovídají normě

Více

Kompenzační transformátory proudu

Kompenzační transformátory proudu Kompenzační transformátory proudu Proudové senzory 8/2014 Edisonova 3, Brno 612 00 Tel.: CZ +420 541 235 386 Fax: +420 541 235 387 CCT 31.3 RMS (Kompenzační proudový transformátor, AC/DC proudový snímač)

Více

Pokyny pro instalaci a provoz

Pokyny pro instalaci a provoz proudový chránič EP jištění spínač odrušovací kondenzátor 1) Pro optimální využití výhod EP je nutné dodržovat následující instalační a provozní pokyny. Požadavky U osvětlovacích zařízení se svítidly provozovanými

Více

3 Měření hlukových emisí elektrických strojů

3 Měření hlukových emisí elektrických strojů 3 Měření hlukových emisí elektrických strojů Cíle úlohy: Cílem laboratorní úlohy je seznámit studenty s hlukem jako vedlejším produktem průmyslové činnosti, zásadami pro jeho objektivní měření pomocí moderních

Více

S12000 230 V 50 Hz #AVR #CONN #DPP

S12000 230 V 50 Hz #AVR #CONN #DPP KOMPAKTNÍ, PLNĚ VYBAVENÁ ZÁŽEHOVÁ ELEKTROCENTRÁLA Tato elektrocentrála vyniká kvalitou i odolností, splňuje požadavky pro prodej na všech trzích EHS. Prostě je to výjimečný produkt, ať výkonem nebo splněním

Více

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600 SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600 SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A ÚDRŽBU SP ATE 21600 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 13 ÚDRŽBU

Více

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 303 pro spalování oleje nebo plynu s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty kotlové vody 5 velikostí kotle se jmenovitým výkonem

Více

Technický list Procesní vlhkoměr HYGROPHIL H 4230

Technický list Procesní vlhkoměr HYGROPHIL H 4230 Technický list Procesní vlhkoměr HYGROPHIL H 4230 Kontinuální měření vlhkosti v průmyslových procesech do teploty média až +1000 C!!! HYGROPHIL H 4230 Vysoká odolnost proti korozi a znečištění. Zejména

Více

Elektronický zapisovač eco-graph

Elektronický zapisovač eco-graph Technická informace TI 07R/09/cs Elektronický zapisovač ecograph Úsporný zapisovač pracující bez záznamového papíru a per s velmi jednoduchou obsluhou Oblasti použití Kompletní a ekonomicky výhodná náhrada

Více

5/700/10 pořadové čís.: 51 (Svaz rakouských hasičů) RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení:

5/700/10 pořadové čís.: 51 (Svaz rakouských hasičů) RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: Hasičský zdroj elektrického proudu Čís. zboží: MAG133SL-R OBECNĚ Druh generátor proudu Využití: Zejména u hasičů nebo uživatelů se zvýšenými požadavky na stupeň ochrany Výrobce: MAG-MOTOREN společnost

Více

Novar 106/114. Regulátor jalového výkonu

Novar 106/114. Regulátor jalového výkonu Novar 106/114 Regulátor jalového výkonu Vlastnosti Úvod pro náročné a středně náročné aplikace 6 nebo 14 reléových stupňů + alarmové relé společné napájecí a měřicí napětí 230 V AC (nebo 115 V AC), 50/60

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11A Aerodynamika, konstrukce a systémy turbínových letounů

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11A Aerodynamika, konstrukce a systémy turbínových letounů Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 11.1 Teorie letu 11.1.1 Aerodynamika letounu a řízení letu 1 2 - Činnost a účinek: - řízení příčného náklonu: křidélka a spoilery; - řízení podélného sklonu:

Více

Příloha č. 3 k č. j. Č.j. PPR-7952-6/ČJ-2012-0099EC Počet listů: 6. Technické podmínky

Příloha č. 3 k č. j. Č.j. PPR-7952-6/ČJ-2012-0099EC Počet listů: 6. Technické podmínky Příloha č. 3 k č. j. Č.j. PPR-7952-6/ČJ-2012-0099EC Počet listů: 6 Technické podmínky Potlačení a stíhání přeshraniční autokriminality a drogové kriminality OZNAČENÍ KÓDU CPV Kód CPV: 32260000-3 Technický

Více

Časové relé pr myslové, 5 A

Časové relé pr myslové, 5 A multifunkční a monofunkční časové relé pro vysoké požadavky v pr myslu 82.01 multifunkční: 4 časové funkce multinap ové (24...240) V AC a (24...48) V DC multirozsahové 6 časových rozsah od 0,05 s do 10

Více

HD4. Vypínače vn izolované plynem 12 40,5 kv 630 3600 A 16 50 ka

HD4. Vypínače vn izolované plynem 12 40,5 kv 630 3600 A 16 50 ka HD4 Vypínače vn izolované plynem 12 40,5 kv 630 3600 A 16 50 ka POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ POUZDER TYPU CBE VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ PEVNÝCH ČÁSTÍ CBF CHARAKTERISTIKY VÝROBKU CELKOVÉ

Více

S12000 400 V 50 Hz #AVR #CONN #DPP

S12000 400 V 50 Hz #AVR #CONN #DPP KOMPAKTNÍ, PLNĚ VYBAVENÁ ZÁŽEHOVÁ ELEKTROCENTRÁLA Tato elektrocentrála vyniká kvalitou i odolností, splňuje požadavky pro prodej na všech trzích EHS. Prostě je to výjimečný produkt, ať výkonem nebo splněním

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

Řada UR. Ultrakompaktní průmyslová rádiová dálková ovládání se zvýšenou bezpečností. 1 Popis Obsah. Typické aplikace:

Řada UR. Ultrakompaktní průmyslová rádiová dálková ovládání se zvýšenou bezpečností. 1 Popis Obsah. Typické aplikace: Ultrakompaktní průmyslová rádiová dálková ovládání se zvýšenou bezpečností Řada UR Typické aplikace: Průmyslová zvedací zařízení Mostové jeřáby, zvedáky, otočné jeřáby Průmyslová zařízení Manipulační systémy

Více

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE

SMĚRNICE PRO PROJEKTOVÁNÍ SP ATE automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek: 30 Elektronický

Více

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3. http://bezpecnost.feld.cvut.cz

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3. http://bezpecnost.feld.cvut.cz BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 3 http://bezpecnost.feld.cvut.cz ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Elektrotechnická kvalifikace Doc. Ing. Mirko Cipra, CSc., Ing. Michal Kříž, Ing.

Více

SEZNAM PLATNÝCH NOREM PRO PPN

SEZNAM PLATNÝCH NOREM PRO PPN SEZNAM PLATNÝCH NOREM PRO PPN ČSN EN 50110-1 (34 3100) OBSLUHA A PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (platnost od 1.12.2003) Základní norma pro provádění PPN v rámci EU. Obsahuje problematiku PPN v čl. 6.3,

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař Akreditovaný subjekt podle ČSN EN 17065:2013: List 1 z 35 Pracoviště certifikačního orgánu: pořadové název pracoviště adresa pracoviště 1 Pracoviště Praha Pražská 16, 102 00 Praha 10- Hostivař 2 Pracoviště

Více

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát

Více

Úvod 13 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 15. 1.1 Pojistka 15 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 17

Úvod 13 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 15. 1.1 Pojistka 15 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 17 ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 13 Úvod 13 1. NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY 15 1.1 Pojistka 15 1.1.1 Výhody a nevýhody pojistek 17 1.2 Jistič 17 1.2.1 Výhody jističů 18 1.2.2 Nevýhoda jističů 19

Více

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 16/I DOPLNĚK 6 METODA HODNOCENÍ PRO HLUKOVÉ OSVĚDČENÍ VRTULOVÝCH LETOUNŮ O HMOTNOSTI DO 8 618 kg ŽÁDOST O TYPOVÉ OSVĚDČENÍ PODANÁ 17. 11. 1988 NEBO POZDĚJI Poznámka: Viz Část II, Hlava

Více

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 31,5 ka

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 31,5 ka VD4 Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 31,5 ka POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU CELKOVÉ ROZMĚRY ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 3 11 31 35 45 1 2 3 4

Více