Ročník XII - číslo 9: listopad 2006 Noviny městské části Praha schůze dne Souhlasila: na základě výsledku výběrového řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník XII - číslo 9: listopad 2006 Noviny městské části Praha 18. 14. schůze dne 1.11. 2006. Souhlasila: na základě výsledku výběrového řízení"

Transkript

1 Ročník XII - číslo 9: listopad 2006 Noviny městské části Praha 18 Vážení spoluobčané, chtěl bych se na konci volebního období s vámi rozloučit. Děkuji všem, kteří k volbám přišli a mám pochopení i pro ty, kteří se rozhodli k volbám nejít. K volbám přišli čtyři občané z deseti a z těch čtyř skoro dva volili ODS. Ve volbách jste rozhodli, že si ji přejete. V každém případě je to dobře, protože je to Vaše vůle a Vaše rozhodnutí. Vedení radnice se brzy změní. Naše nástupce nečekají žádní kostlivci ve skříních, jen obecně dobře známé a řešitelné záležitosti. Chci věřit, že i nové vedení radnice bude pokračovat v dalším pozitivním rozvoji Letňan, bude dbát obecného zájmu občanů Letňan a pak mohou počítat i s naší podporou. Vidím zde jistá úskalí, upozorňoval jsem na ně ve své předvolební kampani. Je to např. vztah k obecnímu majetku jako majetku všech občanů a podobně. Jsou však zde již první náznaky pozitivního pokračování. V deníku MFDnes z 8. listopadu 2006 si můžeme přečíst vyjádření horkého kandidáta na starostu pana Kabického, že změní pravidla pro prodej obecních bytů, protože podle něj dosud nájemník, který měl zájem o koupi obecního bytu, jím při hypotéce nemohl ručit. Byty tak získávali hlavně bohatí lidé, kteří se mohli zaručit jinou vlastní nemovitostí. Do půl roku má být k tomu zpracovaná metodika. Jsem rád, že se v tomto shodujeme. Již usnesení zastupitelstva MČ č.20/z2/06, přijaté dne 28. června 2006 na 2. jednání Zastupitelstva MČ Praha 18 s platností od 1. července 2006, kromě jiného říká: Prodávající vyhoví žádosti kupujícího ručit kupovanou nemovitostí finančnímu ústavu na zajištění peněžních prostředků na koupi bytu. V tomto případě předkupní právo (upravené v čl. 8) pro prodávajícího k prodávanému bytu vznikne okamžikem převedení vlastnického práva na kupujícího. Chci věřit, že budeme nalézat shodu i v ostatních záležitostech prospěšných pro Letňany. Tradičně jsem končil úvahy přáním všeho dobrého všem letňanským občanům. Proto mi dovolte, abych tato slova zopakoval i ve svém posledním sloupku. Ing. Josef Dobrý Oslava státního svátku ČR Z pietního aktu u příležitosrti vzniku samostatného československého stáru 14. schůze dne Souhlasila: na základě výsledku výběrového řízení s pronájmem bytu č. 10 (1+1) v ul. Do bratická 524 žadateli za nabídnutou cenu 9 850,- Kč měsíčního nájemného, na základě výsledku výběrového řízení s pronájmem bytu č. 7 (1+1) v ul. Dobratická 523 žadateli za nabídnutou cenu 8 430,- Kč měsíčního nájemného, s pronájmem tří bytů z kvóty hl. m. Prahy, s vyplacením finančního příspěvku při narození dítěte v částce ,- Kč 14 ža datelům, nesouhlasila s vyplacením tohoto příspěvku 9 žadatelům z důvodu nesplnění podmínky dvou let trvalého pobytu matky v Letňanech, s udělením věcného daru starostovi Ing. Josefu Dobrému při ukončení jeho funkčního období, s udělením věcných darů členům zastupitelstva při ukončení jejich funkčního období - zástupcům starosty Oldřichu Miffkovi, Josefu Procházkovi, PaedDr. Věře Ježkové a Ing. Karlu Poukarovi. Kontakt na radnici Podatelna úřadu Sekretariát starosty Sekretariát tajemnice fax

2 Rozhodla: pronajmout byt č. 3 (3+1) v ul. Rýmařovská 475 s převzetím zbylého dluhu ve výši ,- Kč žadateli s podmínkou, že dlužná částka bude uhrazena v plné výši při podpisu nájemní smlouvy. Uložila: tajemnici a zástupci starosty Oldřichu Miffkovi organizačně připravit ustavující zasedání zastupitelstva MČ. Vzala na vědomí: informaci starosty Josefa Dobrého o rekonstrukci školní kuchyně ZŠ Fryčovická. Termín ukončení rekonstrukce byl podle smlouvy o dílo stanoven na Dokončené dílo bylo předáno až ke dni Výše smluvní pokuty byla vypočtena v souladu se smlouvou o dílo na částku tis. Kč. Úhrada pokuty bude řešena formou zápočtu vzájemných pohledávek při celkovém vyúčtování díla. informaci zástupkyně starosty Ježkové o výročních zprávách škol a výroční zprávě MČ Praha 18 o předškolním a základním vzdělávání za školní rok 2005/2006. Výroční zprávy ZŠ projednaly a schválily školské rady jednotlivých ZŠ. Zprávy jsou k dispozici na jednotlivých školách a v odboru kanceláře starosty. 15. schůze dne Rada MČ se zabývala zejména organizační přípravou ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 18, které se uskuteční ve středu 29. listopadu 2006 od hod. Podrobnosti jsou na Materiály z jednání rady MČ a zastupitelstva MČ jsou k nahlédnutí pro občany Letňan v kompletní podobě v kanceláři starosty po celou pracovní dobu. Na internetu jsou zveřejňovány informace v anonymní podobě podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Uličník aneb Jak vznikaly názvy ulic v Letňanech Velhartická (dříve Husova) Velhartice, ves v západních Čechách ležící ve Svatoborské hornatině v Šumavském podhůří severozápadně od Sušice, v místě je středověký hrad. K přejmenování ulice došlo po připojení Letňan k Praze v roce Veselská Veselský rybník, rybník na jižní Moravě jihozápadně od Žďáru nad Sázavou u vsi Nové Veselí, pochází z 19. století. Ulice vznikla a byla pojmenována ve 2. polovině 80. let 20. století. V roce 1994 byla prodloužena v úseku od křižovatky s ulicí Tupolevovou k ulici Liberecké. Petice za navrácení katedrály sv. Víta do vlastnictví státu Rada MČ Praha 18 se dne zabývala i peticí za navrácení katedrály sv. Víta do vlastnictví státu, kterou organizuje Slovanský výbor ČR. V petičním výboru jsou mimo jiné genmjr. Antonín Špaček, brig. gen. MUDr. Josef Hercz, Anděla Dvořáková, prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc., genmjr. Stanislav Hlučka a plk. Jan Horal. Účelem petice je naplnění původního záměru českých panovníků, aby se katedrála stala symbolem české země, domovem pro korunovační klenoty a posledním odpočinutím českých králů. Rada MČ po projednání přijala usnesení č. 434/14/06, podle kterého se připojuje k petici za navrácení katedrály sv. Víta do vlastnictví státu a uložila tajemnici zajistit zpřístupnění petičních archů občanům. Návrh na změnu školského zákona financování základního vzdělávání Na základě pozvání prezidenta ČR Václava Klause jsem se dne 28. října 2006 zúčastnil oslavy státního svátku ČR Den vzniku samostatného československého státu na Pražském hradě. S prezidentem jsem mluvil i o problematice školství. Pan prezident projevil zájem o diskutované téma a v souladu s dohodou jsem mu zaslal dne dopis a podkladové materiály. V dopise ho informuji o problému hrazení neinvestičních nákladů za cizí žáky a o praktikách, které v konečném důsledku umožňují kastování žáků z důvodu sociální situace rodiny. Čestná občanství MČ Praha 18 Rada MČ Praha 18 projednala udělování čestného občanství Letňan dne Dosud bylo čestné občanství uděleno a předáno paní Heleně Vovsové a genmjr. Rudolfu Pernickému. Zastupitelstvo MČ Praha 18 dále udělilo čestné občanství MČ Praha 18 genpor. Fratišku Fajtlovi, genmjr. Aloisi Šiškovi, genmjr. Janu Romanu Irvingovi, plk. Petru Urubovi, plk. JUDr. Lubomíru Úlehlovi, plk. Františku Knapovi, plk. Josefu Balejkovi a Vojtěchu Klečkovi. Slavnostní předání čestných občanství se uskutečnilo dne v obřadní síni radnice městské části. Čestným občanům byly předány čestné plakety MČ Praha 18 a tradiční diplom. Rada MČ Praha 18 s odkazem na svá usnesení č. 354/12/06 až č. 366/12/06 a č. 403/13/06, v nichž bylo zastupitelstvu MČ navrženo udělit čestná občanství dalším válečným veteránům, a to Ing. Janu Horalovi, plk. Jiřímu Bendovi, plk. Václavu Djačukovi, plk. Emilu Bočkovi, plk. Jaroslavu Hofrichterovi, gen. Stanislavu Hlučkovi, plk. Jiřímu Poláčkovi, plk. Ladislavu Sitenskému, brig. gen. Miroslavu Štanderovi, plk. Janu Wienerovi, plk. Václavu Strakovi, plk. Joy Kadečkové, plk. Františku Kaplanovi a plk. Jaroslavu Vyhnisovi, vyzývá nástupnickou radu MČ, aby zajistila projednání těchto návrhů na následujícím pracovním jednání zastupitelstva MČ. Ing. Josef Dobrý Letňansko kbelský letecký region, o.s. Občanské sdružení požádalo Radu MČ Praha 18, aby MČ Praha 18 podpořila aktivity tohoto sdružení směřující k rozvoji občanské společnosti v regionu, zpracování regionální historie a k rozvoji tradičních regionálních činností a hodnot. Sdružení bylo založeno v červenci 2006 s těmito cíli: - sdružovat regionální leteckou veřejnost a letecké příznivce - dokumentovat významnou leteckou historii regionálního letectví, leteckého průmyslu a významných leteckých aktivit pocházejících z Letňan, které doznaly celosvětového významu a využití (např. letouny L 29, L 13, záchranné systémy pro letouny atd.) - propagovat a podporovat region prostřednictvím jeho významných historických i současných leteckých aktivit a činností, podporovat rozvoj letectví a leteckého průmyslu - provádět osvětovou a vzdělávací činnost se zaměřením zejména na mladou generaci a její směřování k leteckým profesím Členy sdružení jsou občané Letňan a Kbel, kteří celý život pracovali v regionálních leteckých organizacích a podnicích. Dne 17. listopadu 2006 proběhlo 2. setkání letňansko kbelských pamětníků pracujících v letectví. Rada MČ Praha 18 se na jednání ztotožňila s myšlenkami a cíli občanského sdružení Letňansko kbelský letecký region a vyjádřila mu plnou podporu. Za velmi prospěšnou považuje zejména osvětovou a vzdělávací činnost sdružení, která je zaměřena na mladou generaci, smysluplné využití volného času a její profesionální orientaci. Kontakt: Letiště Praha Letňany, Stará Aerovka, hangár č. 3, Hůlkova ul., Praha 9 Kbely, tel./fax , 126, , Moudré myšlenky Pesimista je ten, kdo dělá z příležitostí těžkosti, optimista ten, kdo dělá z těžkostí příležitosti. Mansell

3 Volby do zastupitelstev obcí Výsledky hlasování v MČ Praha 18 Okrsky Zastupitelstva Počet Zpr. v % celkem zvolená Zapsaní voliči Vydané obálky Vol. účast v % Odevzd. obálky Platné hlasy Zvolených zastupitelů celkem: 21 Výsledky dle volebních stran Volební strana Hlasy Zastupitelé abs. v % abs. v % Česká strana sociálně demokratická Komunistická strana Čech a Moravy Občanská demokratická strana NEZÁVISLÍ Koalice KDU-ČSL, SZ Sdružení SNK ED, NK O součinnosti samosprávy a úřadu v letech Na jednání rady MČ dne jsem informoval o součinnosti mezi samosprávou a úřadem v MČ Praha 18 Letňany. Hodnocení úrovně spolupráce by mohlo být inspirací pro nově zvolenou samosprávu Letňan. Již od roku 1990 chápala rada úřad MČ jako profesionální servis pro plnění úkolů vyplývajících ze správy svěřené lokality v průběhu volebního období. Po zjištění, že práce jednotlivých úředníků je ve všech souvislostech velice těžko kontrolovatelná, byl hned od počátku zvolen systém otevřených dveří po celou pracovní dobu - po celý týden. Tak byla uplatněna kontrola občanem. Systém otevřených dveří aplikovala i samospráva. Jednání rady MČ je podle zákona neveřejné, ale starosta si může na jednání přizvat třetí osoby, což znamenalo, že jednání rady MČ se mohl zúčastnit každý ze zastupitelů nebo i občanů Letňan po předchozí dohodě se starostou a v zápise rady MČ byl uveden jako přizvaný. Tato možnost byla omezena pouze prostorovými možnostmi jednací místnosti - kanceláře starosty. Dále byla již od roku 1990 realizována neformální spolupráce s tajemnicí, kdy starosta plnil funkci poradce tajemnice ve věcech technických. Tajemnice proto pro využití kapacity svého pracovního času současně zastávala i funkci vedoucí správního odboru. Pokud v novém uspořádání tomu tak již nebude, doporučuje starosta zvýšit měsíční odměnu tajemnici a jmenovat jinou osobu do funkce vedoucího správního odboru. Ing. Josef Dobrý Zpráva o rozpracovaných úkolech a změnách právních předpisů pro nastupující novou samosprávu Se zprávou se seznámila rada MČ na jednání Správní odbor 1) Kromě běžně vykonávané agendy v odboru je ve stadiu rozpracovanosti jednání s firmou Exprit, s.r.o., o zavádění elektronické spisové služby na radnici. V současné době je firmě vrácena smlouva s našimi připomínkami, na které firma dosud neposlala odpověď. 2) Agenda související se změnou zákoníku práce od 1. ledna Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí 1) V současné době probíhá na území MČ Praha 18 výstavba několika objektů bytových domů. Jedná se o novou výstavbu obytného souboru Rezidence Tupolevova, která se nachází za plaveckým bazénem. Dokončení je předpokládáno do konce tohoto roku. Dále je ve výstavbě obytný soubor Patria Letňany s 56 bytovými jednotkami, který realizuje společnost Ekospol na volném prostranství při ulici Beranových, bytový dům v proluce u ulice Letovská, Dále je stavebními úpravami bývalého obchodního střediska při ulici Krausova a Malkovského realizována výstavba bytového domu. Tyto tři projekty by měly být dokončeny v průběhu příštího roku. Ve fázi stavebního řízení je stavba OC Letňany - etapa 4.A - BAUMAX. Bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu nové hasičské zbrojnice, dále byla vydána územní rozhodnutí na stavby domů s pečovatelskou službou při ulici Místecká (nyní Centrum zdraví bývalá MŠ) a ve vnitrobloku při ulici Malkovského (bývalá MŠ). 2) Ve fázi územního řízení jsou stavby bytových objektů v ulici Letovská (projekt Letovská západ nástavba výměníku, stavba bytového domu Dvě věže při ulici Bohumínská, byly podány žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu nízkoenergetických rodinných domů v lokalitě Toužimská Klenečská, dále na prodloužení ulice Veselská s názvem Stavba č TV Kbely - etapa Toužimská, na stavbu Zelené terasy při ulici Letovská a na nástavbu tělocvičny ZŠ gen. Fajtla, Rychnovská, v ulici Třinecká. 3) Ve stadiu studie je zatím projekt Zklidnění ulice Tupolevova, který musí na svém jednání projednat zastupitelstvo MČ a požádat hl. m. Prahu o dotaci a realizaci. Studie byla vypracována ve dvou variantách. Vybrána byla varianta č. 2, která mj. řeší i realizaci cyklostezek a celkový návrh je pro území přijatelnější i s ohledem na plynulost provozu. 4) Dále byla vydána územní rozhodnutí na stavbu Obytný soubor Chlebovická, regeneraci ploch vnitrobloku Vratimovská, Chlebovická, Bukovecká, Tupolevova a na stavbu Centrální kancelář TESCO, která je umístěna na západním parkovišti při stávajícím objektu hypermarketu. 5) Po projednání v zastupitelstvu MČ budou připraveny podklady pro vypracování smlouvy na pozemek parc. č. 629/547, k. ú. Letňany, o výměře 1 080m 2, který byl oddělen z pozemku parc. č. 629/2, k. ú. Letňany, pro vybudování dětského hřiště. Pozemek bude od současného vlastníka BPT Prague, a.s., převeden po podepsání smlouvy do vlastnictví MČ Praha 18 za cenu 1,- Kč. Smlouvu bude připravovat společnost BPT Prague, a.s. 6) Společnost BPT Prague, a.s., se i nadále zabývá vytipováním pozemků, které by bylo možné převést do vlastnictví MČ Praha 18 za účelem realizace sportovišť a dětských hřišť. 7) Dále jsou podány na hl. m. Prahu žádosti na svěření pozemků a bytových domů. Rada MČ je pravidelně informována o aktuálním stavu průběhu procesu svěření. 8) Sledování pořádku a stavu zeleně v Letňanech. Pořádek na území MČ je průběžně sledován pověřenými osobami, které 1x týdně hlásí nedostatky přímo referátu životního prostředí. Ten následně zajišťuje nápravu s vlastníky pozemků. 9) Likvidace ekologické zátěže v Letňanech - 2. fáze sanace areálu Avia, a.s. Byla uzavřena ekologická smlouva mezi Avia, a.s., a Fondem národního majetku, jehož kompetence přešly v roce 2006 na Ministerstvo financí ČR. V současné době se připravuje 2. fáze sanace areálu. O postupu sanačních prací jsou průběžně informovány rada i zastupitelstvo MČ.

4 10) Likvidace ekologické zátěže v Letňanech podpora žádosti o výjimku pro Letov, a.s. Vzhledem k tomu, že ekologická zátěž z areálu Letova ovlivňuje negativním způsobem probíhající sanaci v areálu Avia a Letov nemohl - vzhledem ke způsobu privatizace - uzavřít ekologickou smlouvu s Fondem národního majetku, jsou v současné době vedena jednání o možnosti získání účelové dotace na průzkum a odstranění ekologické zátěže. Výsledkem jednání je zjištění, že požádat vládu ČR o účelové dotace může Ministerstvo životního prostředí ČR. O problematice je průběžně informována rada i zastupitelstvo MČ. Odbor vedlejší hospodářské činnosti Záměr prodat bytové jednotky Tupolevova 500, 501 a Dobratická 523, 524 byl schválen usnesením zastupitelstva MČ č. 18/Z2/06. V současné době je podepsaná mandátní smlouva na zajištění prodeje jednotlivých bytových jednotek s realitní kanceláří Sever, bylo zpracováno prohlášení vlastníka a znalecké posudky. Byl přijat nový zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník). Odbor technické správy obce Přehled rozpracovaných akcí v působnosti odboru TSO s náklady na realizaci převyšující částku 100 tis.kč. Jedná se o stavby či stavební úpravy, které probíhají, v případě nových staveb mají být letos zahájeny a jsou považovány za nedokončené, případně finančně nevypořádané s uvedením orientační ceny za dílo. Průběh přípravy stavby Skateparku je řešen v samostatném podnětu. Objekt Zahájené akce s náklady nad 100 tis. Kč Předp. náklady cca v tis. vč. DPH Dokončení BYTOVÝ A NEBYTOVÝ FOND Beranových 85 Výměna oken a 2 dveří vchodových leden 07 Rýmařovská 475 Generální oprava osvětlení spol.pr. 190 prosinec 06 rekonstrukce osobního výtahu Tupolevova 515 Generální oprava osvětlení spol.pr. 190 leden 07 Bukovecká Výměna oken JZ 530 listopad 06 Malkovského 603 Výměna původních rozvodů TUV,SPV 550 leden 07 Malkovského 608 Generální oprava sociálního zařízení 150 prosinec 06 Malkovského 608 PD - samostatné měření elektr.inst. pro jednotlivé provozovny 100 prosinec 06 ŠKOLY ZŠ Fryčovická Školní kuchyně - fin.vypořádání listopad 06 smluvní pokuta tis. Kč ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla Osazení radiátorů, sanační omítka, gener.oprava 110 prosinec 06 soc. zařízení - dílna ZŠ Fryčovická Zateplení obv. pláště - u hl. vchodu prosinec 06 ZŠ a MŠ Tupolevova Zateplení obvodového pláště listopad 06 ZŠ Fryčovická Rekonstrukce zásobovací rampy 130 prosinec 06 MŠ Příborská PD pro UR - Nástavba a vestavba 350 únor 07 ZŠ Fryčovická Zateplení obv. pláště - u kuchyně 420 prosinec 06 OBEC Šumperská Výměna povrchu chodníku prosinec 06 Obec Bezbariérové přechody 3. etapa 490 listopad 06 Rychnovská 651 Rekonstrukce knihovny prosinec 06 Rychnovská 651 Fasáda - finanční vypořádání listopad 06 Rokycanská Sportovní hřiště listopad 06 Letovská Sportovní hřiště listopad 06 Skatepark PD, příprava řízení k zadání stavby 350 prosinec 06 Skatepark Nová stavba, dotace MHMP 6 mil. Kč zatím nelze čerpat - převod na r Studny Realizace studní na užitkovou vodu dokončen výběr zhotovitele Fryčovická Sportovní hřiště prosinec 06 VE SPOLUPRÁCI S OMI MHMP Hasičská zbrojnice Tělocvična ZŠ gen. F. Fajtla Rekonstrukce komun. Vamberská Projekt, inženýrská činnost Projekt, inženýrská činnost Projekt, inženýrská činnost

5 Odbor občanskosprávní Ve fázi rozpracování je rekonstrukce knihovny firmou Intebo Josef Šebek. Rekonstrukce začala 16. října 2006 a plánované ukončení je k 15. prosinci Znovuotevření je plánováno na začátek ledna V agendě cestovních dokladů byl k 1. září 2006 spuštěn nový systém výroby cestovních dokladů. Živnostenský odbor Kromě průběžného plnění úkolů souvisejících s podnikáním podle živnostenského zákona je odbor od 1. srpna 2006 centrálním registračním místem, kde při ohlášení živnosti, podání žádosti o udělení koncese nebo oznámení změn mohou začínající, ale i již podnikající podnikatelé fyzické i právnické osoby - provést i registraci nebo ohlásit změnu finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně a dále o volných pracovních místech i úřadu práce. Ekonomický odbor 1) Příkaz starosty č. 4/2006 o provedení inventarizace k 31. prosince 2006 byl vydán dne 17. října 2006 a inventarizace podle tohoto příkazu budou povedeny do 8. ledna ) Rozpočtová opatření č. 30/RÚ/06 a 31/RÚ/06 byla projednána radou MČ - usneseními č. 370/12/06 a 371/12/06, dosud nebyla projednána zastupitelstvem MČ. 3) Přezkum hospodaření. Byla uzavřena smlouva s firmou Bohemia Audit, s.r.o., na provedení přezkumu hospodaření MČ. Zahájení předběžného přezkumu u MČ proběhne v týdnu od 6. listopadu 2006 a bude dokončeno až po uzavření roku s termínem do 31. března Smlouva na přezkum hospodaření příspěvkových organizací není uzavřena. 4) S platností od 1. ledna 2007 se mění právní předpisy takto: - zákoník práce a s ním i způsob odměňování, cestovní náhrady - změna v nemocenském pojištění - změna rozpočtové skladby Pracovníci, zabývající se touto problematikou, jsou přihlášeni na příslušná školení. 5) Příprava rozpočtu MČ na rok V současné době se zpracovává návrh s předpokládanými výdaji v roce 2007 podle uzavřených smluv, podnětů rady a zastupitelstva MČ. Návrh dosud nebyl projednán v orgánech MČ. 6) Stav finančních prostředků na účtech hlavní činnosti MČ Praha 18 k 24. října 2006: Příjmový účet ,16 Kč Výdajový účet ,48 Kč Základní běžný účet ,46 Kč Sociální fond ,67 Kč Fond rozvoje a rezerv ,68 Kč EKO fond 8 003,99 Kč Účet darů 251,35 Kč Depozitní účet ,64 Kč Celkem ,43 Kč Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a státní sociální podpory Průběžně: 1) Gratulace seniorům ve věku 75 let, 80 let, 85 let, 90 let a dále každý rok. Od 90 let každý rok gratuluje starosta nebo zástupce starosty společně s vedoucí odboru. 2) Společně s komisí sociální, bytovou a zdravotní kontrola skutečného bydliště u žádostí o příspěvek při narození dítěte. Ročně: 1) V průběhu měsíce června výlet pro seniory. 2) Vánoční poukázky pro seniory nad 65 let, letos v hodnotě 500,- Kč na osobu (výdej prosince 2006). 3) Vánoční besídka pro seniory termín předběžně objednán na 6. prosince Od 1. ledna 2007: 1) Změny v zákonech: a) nový zákon o sociálních službách, zatím bez prováděcích předpisů b) nový zákon o hmotné nouzi, rovněž bez prováděcích předpisů Oba zákony budou mít široký dopad na samosprávnou činnost obce v sociální oblasti. V souvislosti se zákonem o sociálních službách dojde k zásadním změnám v pečovatelské službě, kterou v současné době poskytuje obec svým občanům na základě zákonů č. 114/1988 Sb., č. 100/1988 Sb. a.č. 182/1991 Sb. 2) Podle usnesení rady MČ č. 397/13/06 po zvýšení nájemného v letňanských nájemních bytech budou mít občané Letňan možnost požádat o komunální příspěvek na bydlení jako jednorázový roční příspěvek po předložení veškerých příjmů a výdajů na bydlení vždy za předchozí rok. Milena Králíková, tajemnice úřadu Kam s ním Tuto otázku si položil již v dávné době jeden z našich známých básníků. Nyní však nebude řeč o slamníku, ale o našich čtyřkolových miláčcích, tedy o automobilech. Za posledních 15 let jejich počet narostl bezmála na dvojnásobek a řada měst se potýká nejen s přehuštěnou dopravou, ale zejména pak s problémem, kde parkovat. Jednou z možností, jak řešit sídliště přeplněná auty a splnit podmínky pro novou výstavbu v souvislosti s počtem garážových stání, je výstavba tzv. automatických parkovacích domů (APD). Kam s ním aneb Jedno z možných řešení parkování Starosta MČ Praha 18 Ing. Josef Dobrý na jednání rady MČ 20. září 2006 informoval o možnosti řešení nedostatku parkovacích míst v Letňanech výstavbou APD. Toto řešení se jeví jako výhodnější oproti klasickým garážovým domům, zejména pokud jde o menší zastavěnou plochu. Objekt je zcela uzavřen, a tak nebezpečí krádeže klesá zcela na minimum. Dále nemusí být vybaven náročným technickým zařízením (vzduchotechnika, sociální zařízení). Navíc by náklady na výstavbu APD od roku 2007 měly pomoci řešit dotace od EU, které mohou dosáhnout až 80 % pořizovacích nákladů. Při citlivém umístění a začlenění do terénu by mohl vzniknout zajímavý APD i po architektonické stránce. Rada MČ Praha 18 vyzývá vlastníky pozemků v Letňanech, další případné zájemce o realizaci APD (bytová družstva, správce budov) a případné investory, aby se obrátili na odbor výstavby, dopravy a životního prostředí Úřadu MČ Praha 18, tel Ladislav Platil, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí

6 Pražský magistr 2006 Dne 21. října 2006 proběhl v podkrovních prostorách letňanské radnice v pořadí již 8. ročník veřejné soutěže a výstavy plastikových modelů Pražský magistr. Tuto komorní akci organizuje tradičně modelářský klub IPMS ČR Praha ve spolupráci s MČ Praha 18 Letňany. V rámci soutěže bylo vyhlášeno 18 speciálních cen včetně dvou cen MČ - O nejlepší model spojeneckého letounu z období 2. světové války bez rozdílu měřítka a O nejlepší model letadla československých pilotů. Na památku veteránů 2. světové války, kteří bohužel letos opustili naše řady, věnoval klub další čtyři zvláštní ceny. pravděpodobně souběh s volbami do místních zastupitelstev a senátu. V hodnocených pěti kategoriích bodovací soutěže a 18 kategorií soutěže porovnávací porota, složená ze zkušených modelářů, udělila celkem 47 ocenění. Hlavní cenu - figurku magistry, symbol této soutěže, letos získal za svůj model stíhačky F-104J Jiří Brož z KPM Žatec, cenu městské části za nejlepší model spojeneckého letounu z období 2. světové války si odnesl Pavel Štechr z Mladé Boleslavi za model Mosquita FB Mk.VI a jako nejlepší model letadla československých pilotů byla vyhodnocena Avia B.35 Zdeňka Šebesty z KPM Nymburk. Letošní soutěže Pražský magistr se zúčastnila také skupina veteránů letců z druhé světové války a pamětníků. Byli to plukovníci v. v. Petr Uruba, Václav Djačuk a Zdeněk Jeniš, které doprovázela také manželka prvního z nich. Do letošní soutěže Pražský magistr bylo přihlášeno celkem 130 modelů letadel, bojové techniky, lodí, osobních a nákladních automobilů ve všech obvyklých modelářských měřítcích. Ve srovnání s loňským a předloňským modelářským kláním šlo o nižší počet modelů, důvodem poněkud slabší přítomnosti soutěžících byl Proběhla rovněž neformální beseda, během níž se pozvaní hosté podělili s přítomnými o některé své nevšední zážitky jak z války, tak i nelehkého období, jež následovalo po roce Jejich přítomnost dodala slavnostní ráz závěrečnému vyhlášení výsledků a jen doufejme, že se s nimi set káme i při dalším ročníku soutěže. Ing. Michal Ovčáčík Přejeme do dalších let dny plné pohody a dobré zdraví. V říjnu 2006 oslavili 75 let František Pelikán Věroslava Trnková Dagmar Žaludová 80 let Milada Studená Josef Štainer 85 let Jaroslava Benešová Zdenka Bohuňovská Miloslava Šebková 91 let Růžena Hůnová Policie ČR Šikana je trestný čin Šikanování je velmi vážná věc a v řadě případů bývá trestným činem, např. omezování osobní svobody, vydírání, loupeže, ublížení na zdraví, poškozování cizí věci. Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužáků úmyslně, většinou opakovaně, ubližují druhým. Zahrnuje fyzický útok, např. bití, kopání, tahání za vlasy nebo oděv nebo útok slovní, např. nadávky a ponižování, pomluvy, ohrožování, vydírání, oloupení, ale i např. poškozování věcí druhého člověka. Šikana může být i nepřímá šikanující se chová tak, jako by druhý člověk neexistoval. Oběti šikany se vždy cítí bezmocné. Šikana velmi poškozuje zdraví člověka, a to jak duševně, tak tělesně a skoro vždy oběti šikany začnou hledat vinu v sobě a nikomu se s tímto problémem nesvěří, což je největší chyba. Pokud si myslíte, že vaše dítě je šikanované, radíme - nechoďte za aktéry šikany nebo jejich rodiči, jděte za učiteli, pokud k šikaně dochází ve škole a s nimi celou situaci otevřeně rozeberte. Pokud s vedením školy nenajdete řešení, nevzdávejte to a obraťte se na Českou školní inspekci. Je možné dítě přeložit do jiné třídy, popř. i jiné školy. Dále je možno navštívit psychologickou poradnu, existují i telefonické linky bezpečí. Neříkejte svým dětem, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo, to není řešení problému. V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s útočníky. V případě důvodného podezření na páchání trestné činnosti na vašem dítěti (šikana se nemusí dít pouze ve škole, ale i např. na ulici) neprodleně informujte Policii ČR. Hlavní je, aby děti cítily v rodičích svoji oporu, musíte dítě ujistit, že jste zcela na jeho straně a že se mohou spolehnout na vaši ochranu, chovejte se k dětem tak, aby se nebály se vám svěřit. Nebojte se požádat o pomoc i ostatní členy rodiny. Se šikanou se nikdy nesmiřujte, nepodceňujte její nebezpečí a řešte ji, každý problém má svoje řešení. kpt. Mgr. Gabriela Krupičková

7 Infocentrum KONTAKT bezplatně pomáhá a radí Bezplatné informace a poradenství ze sociální oblasti i o sociálních službách poskytuje již 7. rokem Infocentrum sociální pomoci KONTAKT. Novinkou je poskytování kontaktů a informací pro budoucí maminky a rodiče nebo pro rodiny s malými dětmi. Informace a důležité kontakty mohou získat i zájemci, kteří se rozhodli pro pěstounskou péči nebo adopci. KONTAKT také nabízí pomoc v obtížných životních situacích, informace o sociálních dávkách, jak postupovat při ztrátě zaměstnání. KONTAKT najdete v podchodu metra B - Palackého náměstí, tel , , V KONTAKTU je rovněž vstřícná poradkyně pro osoby s handicapem. Můžete se s ní poradit osobně i telefonicky každé pondělí od 13 do 17 hod. a každý pátek od 8 do 12 hod. na tel Vlídné zacházení nabízí KONTAKT i seniorům. V KONTAKTU získáte mj. Adresář pro seniory, Poradenství a Pouličního průvodce Prahou pro lidi bez domova.. KONTAKT je otevřen v pondělí a středu od 9 do 17 hod., ve čtvrtek od 8 do hod. a v pátek od 8 do 12 hod. Každé pondělí od 9 do 17 hod. probíhá speciální poradna pro neslyšící ve znakové řeči nebo osoby s poruchami sluchu, první středu v měsíci vždy odpoledne můžete navštívit poradnu pro ženy po ablaci prsu. Každou středu od do 17 hod. se v KONTAKTU scházejí rodiče, jejichž děti mají zkušenost s drogou, vzájemně se podporují a vyměňují si zkušenosti. Informace o dopravně správních agendách Agendu přihlášení odhlášení auta nebo žádosti o novou značku na auto nevyřizuje Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35 (Škodův palác), Praha 1. Tyto úřední úkony se dělají na čtyřech odloučených pracovištích, na které musí žadatel sám zavolat a osobně dojít. Jsou to: Praha 9 Vysočany, tel Praha 10 Bohdalec, tel Praha 13 Stodůlky, tel Praha 3 Jarov, tel Adresy a pracovní dobu naleznete na rubrika Jak si zařídit doprava motorová a přípojná vozidla. Pokračuje prodej pohlednic a knihy o Letňanech Všem zájemcům sdělujeme, že pohlednice Letňan a reprezentativní knihu o historii a současnosti Letňan si mohou zakoupit v podatelně Úřadu MČ Praha 18, Bechyňská 639. Cena jedné pohlednice je 2,- Kč, cena knihy 152,- Kč. Podzim v naší tradici V každodenním životě se člověk vždy podřizuje reálnému počátku zimy, který se nemusí vždy shodovat s termínem, jaký určuje oficiální kalendář. I na našem poměrně malém, avšak geograficky pestrém území zaznamenáváme v jednotlivých obdobích rozdíly. Zatímco ve výše položených oblastech se říkávalo, že sv. Martin (11. listopadu) přijíždí na bílém koni, pro jižněji položené oblasti platila pranostika, že když na sv. Kateřinu (25. listopadu) stojí husa na ledě, o Vánocích bude stát na blátě. Tato skutečnost se bezprostředně odrazila ve výročním cyklu, jehož zimní část začínala v severnějších oblastech dřív než v jižních. Pro rolníky znamenal příchod zimy nejen změnu v charakteru jejich prací, ale do značné míry i ve způsobu života, jehož těžiště se přeneslo z volných prostranství polí a luk pod střechy domů. Kromě běžné činnosti se pozornost soustřeďovala na práce sezónního charakteru, jako byla oprava a zhotovování různého nářadí, předení, tkaní, šití, draní peří, které se současně stávaly příležitostí k vzájemnému setkávání se sousedy, příbuznými a známými. Je příznačné, že se svátky světců a zejména s dobou Kristova příchodu a jeho vzkříšení byly úzce spjaty nejzávažnější obyčeje, které v různých formách vznikaly z původních magických praktik, jako byly např. průvody masek nebo kolední návštěvy. Doba před Vánocemi přinášela zvláště dětem mnoho příjemných změn. 11. listopadu, na sv. Martina, voněla ze všech stavení martinská husa a děti si pochutnávaly na martinských podkovách, které jim maminka napekla. Na radnici v Letňanech uzavřeli manželství 10. listopadu 2006 Jitka Zenklová a Roman Kopecký. Novomanželům upřímně blahopřejeme. Granty a školy v Letňanech ZŠ Fryčovická požádala pro rok 2007 prostřednictvím MČ Praha 18 o přidělení grantu hl. m. Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy na celkovou rekonstrukci jednotlivých částí školního sportovního areálu. ZŠ a MŠ gen. Fajtla DFC, Rychnovská, dlouhodobě využívá grantový program Národního památníku v Terezíně pod názvem Boj proti rasismu a dále program Flash týkající se využití počítačové animace ve výuce žáků. Dále se škola podílí na zpracování grantu EDUART ve spolupráci s občanským sdružením EDUART a Evropským sociálním fondem. ZŠ a MŠ Tupolevova opět požádala o grant hl. m. Prahy v oblasti protidrogové prevence. Projekt je tříletý, při realizaci škola spolupracuje s agenturou Filia. ZŠ Fryčovická zve na tradiční Vánoční prodejní výstavu spojenou se Dnem otevřených dveří. Uskuteční se ve středu 6. prosince 2006 od do hod. Těší se na Vás žáci a učitelé školy. Mgr. Karel Vrána, ředitel školy Nové sídlo pražského magistrátu Nachází se v Jungmannově ulici č. 29/35 (Škodův palác), Praha 1. Informace o novém umístění odborů naleznete v Listech hl. m. Prahy a na Škodův palác začal sloužit obyvatelům metropole v září 2006 a splňuje všechny standardy Evropské unie. Přímo sousedí s městským objektem Adria, v němž se nachází Infocentrum EU, Pražská energetika a Pražská plynárenská. Občané si mohou vyřídit všechny potřebné náležitosti na jednom místě, služby úřadu jsou na bázi One Stop Shop. Vážení spoluobčané, dvanáct let jsem měl tu čest být díky vašim hlasům zástupcem starosty naší městské části. Mohl jsem se tak aktivně podílet na dění kolem nás. Snažil jsem se naslouchat vašim názorům a podle možností řešit vaše problémy. Mnozí víte, že některé řešit šly a některé nikoliv. Městská část měla a myslím, že i bude mít vždy jen omezené možnosti řešit sociální problémy svých občanů. Vždy záleží jen a jen na lidech, jak se k sobě chovají. Mám tím na mysli nejen vztahy mezi občany, ale též přístup a způsob jednání, se kterým se setkáváte na letňanské radnici. Já sám budu nyní tzv. řadovým zastupitelem. Neznamená to však, že můj zájem o dění v městské části nebo vztah ke spoluobčanům se změní. Stále se považují za letňanského patriota a mandát, který jsem díky vašim hlasům získal, chci využít ve prospěch nás všech. Přeji vám všem hodně spokojenosti v životě a děkuji za trpělivost, kterou jste se mnou měli. Oldřich Miffek Schola Pragensis 2006 Jedenáctý ročník výstavy pořádají hl. m. Praha a odbor školství Magistrátu hl. m. Prahy ve dnech listopadu 2006 v Kongresovém centru Praha. Součástí výstavy, na které se bude prezentovat 114 pražských středních škol, jsou i doprovodné akce, které přibližují činnost jednotlivých škol. Tato přehlídka s nabídkou škol má pomoci žákům ZŠ a jejich rodičům při rozhodování o volbě střední školy.

8 Vzpomínky na Letňany V minulém čísle LL jsme otiskli úvodní článek o paní prof. PhDr. Jarmile Vrchotové Pátové, CSc., a jejím deníku, který obsahuje mj. i její vzpomínky na Letňany, kde byla pracovně nasazena na konci II. světové války. Deník začíná úvodem. Svými vzpomínkami a poznámkami se probírám nesmírně ráda. Především s nevýslovnou vděčností, že jsem to všechno i to smutné musela prožít a přežít, že jsem poznala spoustu dobrých lidí, čestných, věrných a statečných včetně mých nejbližších v rodině. Všechna jména, která ve svém útržkovitém deníku uvádím, jsou pravá. Celá dlouhá léta mne nenapadlo něco z těchto vzpomínek napsat. Považovala jsem to za něco jenom svého, téměř intimního a značně osobitého. Konečně takových osudů bylo! Mnohokrát jsem však vyprávěla žákům ve školách, studentům gymnázií a odborných škol i posluchačům ze škol vysokých o svých zážitcích z války a revoluce Neříkala jsem jim, co mají dělat, jací mají být, ani jsem jim nevyčítala, že jsou mladí a nic si nepamatují, nevědí a ničeho si neváží. Prostě jsem jim jen vyprávěla o tom, co jsem prožila, co jsem cítila a jaké jsou moje názory i dnes. Snažila jsem se být věcná jako je věcný dokumentární film. Necitovala jsem, nevyřizovala jsem vzka- zy, mluvila jsem za sebe. Nepřinášela jsem jim plakáty a proklamace, ale pověděla jsem jim pravdu alespoň z jedné lidské paměti. Pamětníků však ubývá. Ale historii a společenskému vývoji je třeba každé lidské paměti. Proto těchto několik vzpomínek, několik zápisků... Prosinec 1984 Prof. PhDr. Jarmila Vrchotová Pátová, CSc. O letňanských letadlech - VI Výroba série stíhaček BH-3 umožnila inženýrům Benešovi a Hajnovi realizaci dalšího záměru. Tím byla konstrukce a stavba špičkového turistického, sportovního a závodního letounu, s nímž by se Avia zúčastnila závodu turistických letadel o cenu belgického krále (1923). Jednalo se opět o dvoumístný vzpěrový dolnoplošník navazující na první konstrukci inženýrů Beneše a Hajna, Avia BH-1 experimental, jenž měl pro belgickou soutěž přední sedadlo zakryto. Pilotem letounu byl pražský právník JUDr. Zdeněk Lhota, který opustil výnosnou právnickou praxi a spojil svůj život s Avií. V červnu 1923 odletěl po vlastní ose do Belgie a v silné mezinárodní konkurenci s BH pětkou získal dvě trofeje. V tomto roce zvítězil i v kategorii sportovních letadel v populárním závodě o cenu prezidenta republiky a jeho letecké renomé začalo závratně stoupat, zároveň i renomé jeho bosky, na kterou si letecký národ překřtil jeho dolnoplošník. Boska proto, že letoun měl poznávací značku L-BOSA (v té době mělo Československo poznávací značku L-B, soudobé OK přišlo až později). Pro LL připravil Václav Šorel. Pokračování v příštím čísle. Dr. Zdeněk Lhota před svou boskou. Dobře je vidět hvězdicový motor Anzani 6A3 a hlavní podvozek odpružený gumovými provazci. Svaz tělesně postižených v ČR Místní organizace Letňany Vybíráme z akcí místní organizace: 9. prosince 2006 členská schůze spojená s mikulášskou nadílkou a tancem VZLÚ Další informace naleznete ve vývěsní skříňce u pošty nebo na tel Letňanské listy vydává: Městská část Praha 18 v nákladu 7000 ks měsíčně. Distribuce zdarma do každé domácnosti městské části Pra ha 18, volná čísla jsou k dispozici v podatelně ÚMČ. Z pověření městské části Praha 18 vydává: Ing. Miloš Chlup MCH-TECH. Ročně vychází 10 čísel s výjimkou měsíců červenec - srpen. Uzávěrka je vždy 15. den v měsíci. Redakční rada: Ing. Josef Dobrý, Oldřich Miffek, Jana Choutková, PaedDr. Josef Kuneš, Pavel Štědrý. Foto: Milena Baborovská. Příjem inzerce: MCH-TECH, Vítkovická 378, Praha 18, tel.: , , fax: ,

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 MČ Praha 18 Úřad MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany Telefon 284028195 www.letnany.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLY Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 OBSAH Obsah Seznam základních

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 68.Rady MČ Praha Zličín Rada MČ Praha Zličín 0.I. projednala aktualizaci návrhu investičních

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 80. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 9.12.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Objednání novoročenek 1.I. souhlasila s

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20

Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Zásady k pronajímání bytů ve vlastnictví hlavního města Prahy, které byly svěřeny do správy nemovitostí ve vlastnictví Městské části Praha 20 Městská část Praha 20 se sídlem Úřad městské části, Jívanská

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 1. zasedání v roce 2014, které se uskutečnilo 13. února 2014 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 1 Usnesení zastupitelstva města

Více

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 30.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 30.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 13. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 30.5.2007 na Úřadě MČ Praha-Zličín Rada městské části Praha Zličín 1.I. souhlasila s řešením úhrady revitalizačních prací na stromech ve

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok.

6. Granty nejsou nárokovou položkou, na poskytnutí grantu není právní nárok. Obecná pravidla pro udělování grantů městské části Praha 7 schválená usnesením Rady městské části Praha 7 č. 0180/14-R z jednání č.13, ze dne 18.03.2014 I. Úvodní ustanovení 1. Grant městské části Praha

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/005/15 ze dne 7.1.2015

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/005/15 ze dne 7.1.2015 číslo 1/005/15 k návrhu na schválení programu 5. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 5. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 5. jednání RMČ Praha Běchovice číslo 2/005/15

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 159. schůze konané dne 03.11.2014. Usnesení č. 159/3192/2014 159/3205/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podané na Městský úřad Velké Meziříčí v roce 2015 1/ Žádost o poskytnutí informace

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více