STŘEDNÍ ŠKOLA KOSMETIKY A HOTELNICTVÍ BEAN, s. r. o Praha 9, Českobrodská 32a VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA KOSMETIKY A HOTELNICTVÍ BEAN, s. r. o. 190 00 Praha 9, Českobrodská 32a VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA KOSMETIKY A HOTELNICTVÍ BEAN, s. r. o Praha 9, Českobrodská 32a VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012 / 2013

2

3 Obsah I. Základní údaje o škole 1 I.1 Název 1 I.2 Ředitelka a statutární zástupce 1 I.3 Webové stránky 1 I.4 Škola cílová kapacita 1 I.5 Obory vzdělání 2 I.6 Změny ve skladbě oborů vzdělávání oproti školnímu roku 2012/ I.7 Místo poskytovaného vzdělání 3 I.8 Charakteristika materiálně technického vybavení 3 I.9 Školská rada 4 II. Zaměstnanci školy 5 II.1 Pedagogičtí pracovníci 5 II.2 Nepedagogičtí pracovníci 6 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 7 III.1 Počty tříd / studijních skupin a počty žáků 7 III.2 Průměrný počet žáků na třídu / studijní skupinu a učitele 8 III.3 Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 9 III.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikacích) 10 III.5 Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek 11 III.6 Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2013/ III.7 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 12 III.8 Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 12 III.9 Vzdělávání nadaných žáků 12 III.10 Ověřování výsledků vzdělávání 12 III.11 Školní vzdělávací programy 12 III.12 Jazykové vzdělávání a jeho podpora 13 IV. Aktivity a prezentace školy 13 IV.1 Výchovné a kariérní poradenství 13 IV.2 Prevence sociálně patologických jevů 14 IV.3 Ekologická výchova a envinormentální výchova 14 IV.4 Multikulturní výchova 15 IV.5 Výchova k udržitelnému zdroji 15 IV.6 Vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 15 IV.7 Mimoškolní aktivity 15 IV.8 Soutěže 16 IV.9 Mezinárodní spolupráce o zapojení školy do mezinárodního projektu 17 IV.10 Spolupráce s partnery školy 18 IV.11 Další vzdělávání 18 IV.12 Další aktivity, prezentace 18 IV.13 Využití školských zařízení i době školských prázdnin 18 V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 19 VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok VII. Naplnění dlouhodobého záměru 19 VIII. Projednání výroční zprávy ve školské radě 20

4 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE I.1 Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o., Českobrodská 32a, PRAHA 9, IČO: telefon: IZO: webové stránky: Výpis z rejstříku škol a školských zařízení: 8. listopadu 2012 viz. příloha č. 1 Výpis správního řízení viz. příloha č. 2 Zřizovatel BEAN, s. r. o., , Praha 9, Českobrodská 32a I.2 Statutární orgány školy jednatelé: RNDr. Karel Schuh Ing. Jiří Molen ředitelka: Ing. Yvona Šorejsová statutární zástupce ředitelky RNDr. Karel Schuh telefon: , telefon: , telefon: , telefon: , I.3 Webové stránky školy I.4 Škola cílová kapacita Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 300 1

5 I.5 Obory vzdělání Obory jsou vyučovány v souladu se zařazením v rejstříku škol, vedeném na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ve školním roce 2012/2013 to byly: MATURITNÍ OBORY kód L/ L/ L/ L/ L/ L/51 název oboru/školního vzdělávacího programu Gastronomie ŠVP HOTELOVÝ PROVOZ KUCHAŘ, ČÍŠNÍK Kosmetické služby ŠVP KOSMETICKÉ SLUŽBY Podnikání ŠVP PODNIKÁNÍ Gastronomie ŠVP GASTRONOMIE Podnikání ŠVP PODNIKÁNÍ Gastronomie ŠVP GASTRONOMIE cílová kapacita oboru/ programu L/504 Společné stravování poznámka denní studium dálkové studium dobíhající obor 2

6 UČEBNÍ OBORY kód název oboru/ vzdělávacího programu cílová kapacita oboru/ programu H/01 Kuchař číšník ŠVP STRAVOVACÍ SLUŽBY KUCHAŘ ČÍSNÍK 180 I.6 Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2011/2012: Žádné změny I.7 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Výuka probíhala v budově školy Českobrodská 32a, Praha 9 a na smluvních pracovištích. Vlastník objektu: COPTH, Poděbradská 1, Praha 9. I.8 Charakteristika materiálně technického vybavení Ve škole je zřízeno pět odborných učeben: učebna výpočetní techniky s 16 pracovišti. Žáci mají přístup na internet v učebně VT i možnost volného připojení notebooků k bezdrátové síti; učebna pro výuku gastronomie; učebna pro výuku kosmetické péče 10 kosmetických lůžek; učebna pro výuku péče o ruce o nohy 10 stolků; učebna pro výuku jazyků. V minulém školním roce jsme vybavili odborné učebny a věnovali jsme pozornost prostředí ve kterém výuka probíhá. 3

7 a) učební pomůcky: slovníky mapy, nástěnné panely DVD přehrávače diktafon 2 televizní přijímače mikroskopy tiskárna a kopírka (i pro využití žáků) 2 učebny s dataprojektory a promítacími plátny 1 přenosný dataprojektor s promítacím plátnem kuchyňské náčiní pro učební obor fotoaparáty, kamery pro výuku ICT b) vybavení kabinetů: notebooky 100% interní učitelé odborná literatura vybavení počítačů všechny kabinety i sborovna služební telefony ředitelka, zástupci ředitelky, asistentka lednice, mikrovlnné trouby c) tělocvična a školní posilovna: 2 posilovací stroje 1 posilovací přístroj Totalgym 1 posilovací lavice 1 bench lavice 1 běžecký pás volejbalové a basketbalové míče míče na kopanou floorbalové sady sportovní náčiní (švihadla, obruče, ringo-kroužky, freesbee) I.9 Školská rada Datum ustanovení: 18. dubna 2013 Seznam členů: Ing. Jiří Molen zástupce zřizovatele Karel Mika zástupce ped. pracovníků (zvolen hlasováním) Halyna Romaniy zástupce žáků (zvolena hlasováním) 4

8 II. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY II.1 Pedagogičtí pracovníci a) počty osob dle zahajovacího výkazu škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN s.r.o ,7 2 1, ,5 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků dle zahajovacího výkazu škola počet pedagogických celkem % z celkového počtu pracovníků ped. pracovníků Střední škola kosmetiky a kvalifikovaných 13 72,2 hotelnictví BEAN 5 27,8 nekvalifikovaných s.r.o. c) další vzdělávání pedagogických pracovník zaměření počet účastník vzdělávací instituce ů Seminář Metody kondičního cvičení 1 ČOS Seminář Tai chi, Fitjazz 1 ČOS Seminář pro cvičitele gymnastiky 1 ČOS semináře Seminář III. stupně v Terezíně 1 Institut Terezínské iniciativy Seminář o historii totalitních a autoritářských režimů Seminář Jak učit o normalizaci 1 1 Ústav pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních režimů 5

9 kurzy školský management rozšiřování aprobace E-learnigový kurz pro zadavatele pro žáky s PUP 1 NIDV Hodnotitelé a zadavatelé ústní a písemných maturitních zkoušek 1 NIDV Hodnotitelé a zadavatelé ústní a písemných maturitních zkoušek pro 1 NIDV žáky s PUP Školní komisař 1 NIDV Zdravotník zotavovacích akcí 1 ČOS Nové maturity 1 Cermat Německý jazyk, Fyzika Matematika 2 PedF Ústí nad Labem, Brno d) jazykové vzdělávání a jeho podpora Počet učitelů cizích jazyků Celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 2 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 rodilý mluvčí 0 II.2 Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 2 2 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře Bakaláři 1 Fa Pachner, s. r. o. 6

10 III. ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ III.1 Počty tříd/studijních skupin a počty žáků a) denní vzdělávání počet tříd / skupin počet žáků Maturitní obory 6/8 51 Učební obory 3/6 32 Změny v počtech žáků v průběhu školního roku Maturitní Učební Nástavbové CELKEM obory obory studium Přerušení vzdělávání Nastoupili po přerušení vzdělávání Změna oboru během školního roku Ukončili vzdělávání Ukončili vzdělávání (vlastní žádost) Vyloučení ze školy Nepostoupili do vyššího ročníku z toho nebylo povoleno opakování Přestoupili z jiné školy Přestup na vzdělávání při zaměstnání b) vzdělávání při zaměstnání počet tříd / skupin počet žáků Maturitní obory 3/3 19 Změny v počtech žáků v průběhu školního roku Maturitní obory Přerušení vzdělávání 1 Ukončili vzdělávání 2 Ukončili vzdělávání (vlastní žádost) 1 Vyloučení ze školy 3 Nepostoupili do vyššího ročníku - z toho nebylo povoleno opakování 0 0 Přestoupili z jiné školy 0 7

11 III.2 Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele a) denní vzdělávání průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele (nepřepočtený) maturitní obory 8,6 4,5 b) vzdělávání při zaměstnání průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele (nepřepočtený) maturitní obory 6,3 3,5 III.3 Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji - denní studium CELKEM Zlínský Ústecký Středočeský Plzeňský Pardubický Olomoucký Moravskoslezský Liberecký Královéhradecký Vysočina Karlovarský Jihomoravský Jihočeský kraj počet žáků celkem z toho nově přijatí

12 III.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikací) a) denní vzdělávání z celkového počtu žáků: prospělo s vyznamenáním 0 neprospělo 13 opakovalo ročník 5 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků 41 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka 161 z toho neomluvených 19 b) vzdělávání při zaměstnání prospělo s vyznamenáním 0 z celkového počtu žáků: neprospělo 0 opakovalo ročník 1 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků 92 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka 6 z toho neomluvených 0 9

13 III.5 Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek Závěrečné zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 10 0 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni 11 0 prospělo s vyznamenáním 0 0 prospěl 10 0 neprospěl 0 0 Maturitní zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku v jarním termínu 15 7 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet žáků, kteří konali zkoušku v podzimním termínu 13 5 z toho konali zkoušku opakovaně 10 4 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce počet žáků, kteří byli hodnoceni 2 0 prospěl s vyznamenáním 0 0 prospěl 9 3 neprospěl

14 III.6 Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2013/2014 skupina oborů vzdělání kód, název L/01 Kosmetické služby L/01 Gastronomie H/01 Kuchař číšník L/51 Podnikání přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (denní vzdělávání) počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v 1.kole z toho ve 2.kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2013/ III.7 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Na škole studuje 10 žáků jiné národnosti než české dle zahajovacího výkazu Státní občanství Celkem žáci Arménie 1 Gruzie 1 Rusko 1 Vietnam 3 Ukrajina 4 11

15 III.8 Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Integrace probíhá v rámci žáků s cizí státní příslušností. Škola se snaží v rámci svých možností ulehčit těmto žákům případné problémy s jazykovou bariérou a začlenit je plně do třídního kolektivu. III.9 Vzdělávání nadaných žáků Ve výchovně vzdělávacím procesu vede úsilí pedagogických pracovníků o rozvoj osobnosti žáků k vytvoření podmínek pro vzdělávání nadaných žáků. Péči o nadané žáky provádějí učitelé průběžně, jak v hodinách, tak i individuálním způsobem a jsou tím vytvářeny podmínky pro rozvoj jejich nadání. III.10 Ověřování výsledků vzdělávání Proběhlo prověřování znalostí žáků - I. až III. ročníku maturitního denního čtyřletého studia. III.11 Školní vzdělávací programy L/01 Gastronomie L/01 Kosmetické služby L/51 Podnikání H/01 Kuchař-číšník Zhodnocení Vyhodnocení znalostí žáků proběhlo formou testů v červnu 2013 u maturitních čtyřletých oborů vzdělávací cíle jsou dobře nastaveny a předměty jsou vzájemně provázány, klíčové a odborné kompetence jsou definovány. U většiny žáků se dosáhlo úrovně očekávaných kompetencí v teoretické i praktické rovině. Získané poznatky z výuky jsou připraveny pro úpravu školních vzdělávacích programů od školního roku 2013/2014. Vypracované ŠVP byly odeslány ke kontrole na Českou školní inspekci. III.12 Jazykové vzdělávání a jeho podpora Na naší škole se vyučovaly tyto cizí jazyky: o Anglický jazyk o Německý jazyk 12

16 Praktická maturitní zkouška u čtyřletého maturitního studia Gastronomie a učebních oborů Kuchař - číšník obsahuje část cizojazyčných učebních materiálů a diskusní témata, volí se s přihlédnutím na studovaný obor, zájmy a trendy věkové skupiny žáků. Učební materiály a diskusní témata jsou voleny s přihlédnutím na zájmy a hodnoty konkrétní věkové skupiny žáků. Žáci musí použít nabyté znalosti v cizojazyčné části praktické maturitní zkoušky. Motivace žáků k výuce cizích jazyků: promítání cizojazyčných filmů a seriálů; cizojazyčné procházky a výlety; poznávací zájezd Německo; informace o trhu práce v zahraničí. IV. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI IV.1 Výchovné a kariérní poradenství Výchovný poradce a metodik prevence Ing. Monika Skopalíková Práce výchovného poradce je úzce propojena s prací zejména třídních učitelů a vedením školy. Pozornost byla věnována výchovným a prospěchovým problémům žáků. Pozornost je věnována i prevenci patologických jevů a zneužívání návykových látek. Této problematice se věnují všichni zaměstnanci školy, garanci má výchovný poradce. Dále prohlubujeme spolupráci s protidrogovou koordinátorkou pro Prahu 9. Žáci posledních ročníků využívají i pomoci při výběru dalšího vzdělávání nebo hledání vhodného povolání. Výchovná poradkyně předala materiály o typech a druzích studia na vysokých a vyšších odborných školách. Seznam žáků se specifickými poruchami učení byl v průběhu roku doplňován, pedagogický sbor byl průběžně informován (o druzích specifických poruch a doporučeních z pedagogicko psychologických poraden). Na tuto část výuky se vedení školy zaměřilo při hospitacích v hodinách. Žáci se učí zásady zdravého životního stylu, diskutují o dopadech špatného životního stylu na své fyzické i psychické zdraví. V předmětech jako je český jazyk a literatura, kultura a umění, společenské vědy, komunikace a cizí jazyky jsou rozvíjeny a podporovány sociální kompetence žáků, včetně tolerance k druhým. Třídní učitelé vytvářejí příznivou a bezpečnou atmosféru ve svých třídách, dále vedou se žáky preventivní rozhovory na téma šikana, násilí, rasismus, drogy nebo záškoláctví. Škola nabízí žákům také účast na preventivních protidrogových přednáškách, vedených specialisty. V případě výskytu patologických jevů ve škole se mohou žáci, učitelé i rodiče a jiní zákonní zástupci žáků obrátit na výchovného poradce školy. Výchovná poradkyně absolvovala ve školním roce 2012/2013 v rámci vzdělávání pracovníků kurz - Prevence proti agresivitě. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve školním roce 2012/2013 hodnotíme pozitivně. 13

17 IV.2 Prevence sociálně patologických jevů Žáci se učí zásady zdravého životního stylu, diskutují o dopadech špatného životního stylu na své fyzické i psychické zdraví. Třídní učitelé vytvářejí příznivou a bezpečnou atmosféru ve svých třídách, dále vedou se žáky preventivní rozhovory na téma šikana, násilí, rasismus, drogy nebo záškoláctví. Prevence je rozpracovaná ve směrnici 1/2012 obsahuje: a) aplikace prevence sociálně patologických jevů v členění obecných a konkrétních cílů; b) aktivizující metody; c) aktivity organizované školou; d) krizový plán; e) plán prevence na školní rok. Ve směrnici je zpracované i vyhodnocování a systém kontroly, za kterou jsou odpovědní ředitelka školy a výchovná poradkyně. Plán prevence byl ve školním roce splněn. IV.3 Ekologická výchova a environmentální výchova Environmentální výchovou se snažíme u svých žáků podporovat myšlení a jednání, které je v souladu s principy udržitelného rozvoje, usilujeme o utváření ekologicky příznivých hodnotových orientací. Hlavním cílem průřezového tématu environmentální výchovy na naší škole je, vzhledem k oboru studia a budoucímu profesnímu zaměření žáků, rozvíjet vztahy mezi ekologickými, ekonomickými a sociálními aspekty v udržitelném rozvoji, pochopení souvislostí mezi různými ekologickými jevy v blízkém okolí i v širším měřítku, tzn. vztahů mezi lokálními, regionálními a globálními ekologickými problémy. Žáky vedeme k tomu, aby si uvědomili vlivy pracovní činnosti na životní prostředí a osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním i profesním jednání. S tím souvisí také uvědomění si vlivu životního prostředí na zdraví člověka, osvojení si zásad zdravého životního stylu a vědomé odpovědnosti za vlastní zdraví. Environmentální výchova je do vzdělávacího plánu naší školy zařazena jednak jako průřezové téma, je vyučována prostřednictvím projektů a je začleněna do ŠVP. Žáci jsou v této oblasti vzděláváni informačně, pomocí názorných metod i prostřednictvím praktických zkušeností. Jako průřezové téma je environmentální výchova zařazena v logických souvislostech s probíranou látkou do těchto předmětů: kultura a umění, komunikace, člověk a příroda, přírodní vědy, občanská nauka, ekonomika. Mimopředmětové strategie rozvíjení kompetencí v oblasti environmentální výchovy: a) postupné uplatňování zásad chování šetrného k životnímu prostředí: - třídění odpadu a k ekonomické zacházení s odpady; - ekonomické zacházení s energetickými zdroji a s vodou; - péče o zeleň ve škole i v okolí školy. b) informace, vzdělávání, výchova: - propagace ekologické tématiky formou nástěnek; výlety a exkurze spojené s ekologickou tematikou. 14

18 IV.4 Multikulturní výchova Multikulturní výchova je součástí předmětu Společenská kultura. Pedagogičtí pracovníci se účastní seminářů a kurzů mimo jiné k této problematice. Zkušenosti předávají žákům a seznamují je s aktuálními problémy. Žáci se seznamují s aktuálními problémy migrantů, uprchlíků a azylantů. Jsou vychováváni k toleranci, proti xenofobii, rasismu a antisemitismu. Učitel žákům poskytuje praktické náměty pro vytvoření názorných modelových situací neporozumění a xenofobie a příklady technik, které tyto bariéry odstraňují. Na škole studuje celkem 10 žáků jiné než české národnosti. Škola těmto žákům pomáhá v integraci například prostřednictvím školních výletů, sportovních a kulturních akcí. IV.5 Výchova k udržitelnému rozvoji Výchově k udržitelnému rozvoji významně přispívá environmentální výchova. Škola vede žáky k tomu, aby si uvědomovali spojitost mezi lidskými potřebami a přírodními zdroji. Žáci jsou seznamováni s vyčerpatelnými a obnovitelnými zdroji zejména v předmětu člověk a příroda, diskutují o ekologických problémech současného světa. V předmětech přírodní vědy, člověk a příroda, cestovní ruch se žáci věnují rozdílům v možnostech trvale udržitelného rozvoje ve vyspělých zemích a zemích třetího světa. V každodenní praxi jsou žáci vedeni k racionálnímu zacházení s energiemi (např. zhasínání světel po odchodu ze třídy) a s vodou. IV.6 Vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Název akce Popis akce Zahajovací kurz Český ráj Termín: září 2012 Koberovy Hamštejn Cíl: seznámit žáky s historií a budoucností školy, s vedením školy a s ostatními vyučujícími, s turistikou, ochranou Poznávací zájezd Drážďany přírody a orientací v ní, seznámit se s kolektivem třídy Termín: prosinec 2012 Cíl: poznat vánoční zvyky a seznámit se s historií města IV.7 Mimoškolní aktivity ŠKOLNÍ AKCE SOUVISEJÍCÍ S VÝUKOU EXKURZE Název akce Počet účastníků Popis akce Exkurze Zlatá bula sicilská 48 Termín: září 2012 Cíl: žáci využijí získané informace do předmětů: Kultura a umění Pivovar Staropramen Praha 13 Termín: září 2012 Cíl: seznámit žáky s historií a ukázat proces výroby piva Exkurze Národní technické muzeum 9 Termín: říjen 2012 Cíl: seznámit žáky s novými expozicemi a ukázat technické novinky 15

19 Název akce Počet účastníků Škoda Auto Mladá Boleslav 4 Výlov rybníka 16 Exkurze Beyond Reality: British Painting Today 16 Temelín 14 Film: Anna Karenina 12 Maso a masné výrobky exkurze v Macru a Globusu 21 Kurz společenského líčení 14 Maturitní ples 126 Uměleckoprůmyslové muzeum 3 Popis akce Termín: říjen 2012 Cíl: seznámit žáky s historií i současně jednou z nejvýznamnější firmou v ČR Termín: prosinec 2012 Cíl: seznámení s výlovem ryb a následným zpracováním Termín: listopad 2012 Cíl: seznámit žáky s podobu moderního umění současné Velké Británie a s moderní malbou a sochařství vůbec Termín: prosinec 2012 Cíl: seznámit žáky s jadernou elektrárnou a ukázat zabezpečení Termín: prosinec 2012 Cíl: seznámení s historickým románem Termín: prosinec 2012 Cíl: ukázka a rozeznávání druhů masa ve velkoobchodním řetězci, porovnání s maloobchodním prodejem v prodejně Globus Termín: leden 2013 Cíl: Seznámení s novými trendy v líčení Termín: únor 2013 Cíl: slavnostní přijetí žáků do I. ročníku a zakončení studia maturitních tříd Termín: květen 2013 Cíl: Poznání předmětů, módy a vkusu z hlediska historie ZÁVĚR: Žáci získané vědomosti uplatnili v hodinách v rámci mezipředmětových vztahů. IV.8 Soutěže CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE A PROJEKTY Umístnění/ Název akce počet žáků Z periferie impéria do svobodné Evropy aneb proměny českých a polských vztahů k Rusku v novodobých dějinách 38 Termín a popis akce listopad 2012 / Občanské sdružení PANT ve spolupráci s varšavským Instytutem Pamięci Narodowej. Výstava obsahovala deset panelů k událostem dramatického roku 1968 v ČSSR a PLR. K výstavě byly pro žáky připraveny pracovní listy s otázkami a úkoly k textům, fotografiím, anekdotám a dalším pramenům, které byly na jednotlivých panelech publikovány. 16

20 Název akce Umístnění/ počet žáků Evropa Termín a popis akce leden 2013 / Evropa 2045 je počítačová simulace zaměřená na podporu výuky společenských věd na SŠ, svou formou připomíná strategickou počítačovou hru. Cílem je přiblížit politické, ekonomické a sociální otázky sjednocené Evropy a současného světa. Kromě získání faktických informací podporuje rozvoj tzv. klíčových kompetencí: schopnosti vyjednávat, kriticky myslet a pracovat v týmu. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE Název akce Počet žáků Termín akce Vánoční turnaj volejbal 13 prosinec 2012 SOUTĚŽE Název akce / pořadatel Počet žáků Termín a popis akce Termín: prosinec 2012 Matematická olympiáda / 3 Cíl: zábavnou formou přiblížit žákům SSOŠ a SSOU BEAN, s.r.o. matematické chápání a upevnit logiku Soutěž o nejlepší cukroví 15 Termín: prosinec 2012 Cíl: seznámit žáky s vánočními zvyky Cílem soutěží, projektů a exkurzí je: o předvedení výkonů žáků; o sbírání zkušeností; o předvedení zlepšení svých výkonů; o podpoření povědomí o naší škole. IV.9 Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Mezinárodní spolupráce: ne Celostátní spolupráce: PROGRAM JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH A ČLOVĚK V TÍSNI Organizace Člověk v tísni škole poskytuje dokumentární a hrané filmy i další doprovodné metodické materiály, které v současné době využívá více než základních a středních škol v České republice. 17

21 IV.10 Spolupráce právnické osoby s partnery V souladu s 65 zákona č. 561/2004 Sb. a souvisejících předpisů uzavírá škola smlouvy se svými sociálními partnery, fyzickými a právnickými osobami. Na základě smluv žáci u těchto partnerů vykonávají povinné odborné i učební praxe a projektové manažerské praxe. U smluvních partnerů lze realizovat další jednotlivé gastronomické akce a projekty seminárních prací. Sociální partneři umožňují exkurze na svých pracovištích, provádějí besedy a přednášky, organizují některé formy firemního tréninku. Sociální partneři poskytují škole zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotících dotazníků, v nichž se na závěr praxe vyjadřují ke kompetencím praktikantů a sdělují své další požadavky na vzdělávací proces a jeho inovace. Ve školním roce 2011/2012 spolupracovala škola s hotely a firmami: zotavovna Ministerstva spravedlnosti ČR, Villa Voyta, Pivovar Krušovice, Dorint hotel Don Giovanni, Hotel Hofmeister, Hotel Albion, Restaurace Lucky Rabbit, Restaurace Beer Factory, Restaurace Kotva, Jídelna Nagano s Českou barmanskou asociací, Adapo, s.r.o. účetnictví, KMPS FINANCIAL GROUP, s.r.o., Restaurace Na Michelské, s.r.o., M+L Logistik, s.r.o.; Studio Estetika, Studio Bronz, Palladium, Studio Blanka, Studio Lili, A-z Mystic, Salon Elegantia, Kosmetika Capri, spol. s r.o., Ryor a.s., Juvena of Switzeland, For Life Malaga Europe, Unií kosmetiček při prohlubování profesních dovedností žáků. IV.11 Další vzdělávání realizované právnickou osobou žádné IV.12 Další aktivity, prezentace Žáci se zúčastnili akcí, při kterých si prohlubovali odborné i teoretické dovednosti, ověřovali si komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, kompetence k řešení problémů, kompetence k pracovnímu uplatnění: Hotel Diplomat raut (14 žáků) Provozovna Zotavovna Ministerstva spravedlnosti banketní hostina (9 žáků) IV.13 Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Nevyužíváme. 18

22 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A DALŠÍCH KONTROL V.1 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2012/2013 Předmět kontroly: Dodržování vybraných ustanovení školského zákona vykonávaná podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. a zákona 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní zjištění: Nebylo zjištěno porušení právních předpisů. V.2 Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2012/2013 Hasičský záchranný sbor hl.m.prahy zápis č. j. HSAA /2013 Předmět kontroly Dodržování povinnosti stanovených předpisy o požární ochraně prověřování písemných dokladů, fyzická kontrola na vybraných pracovištích. VI. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2012 Škola pobírala zvýšenou dotaci, která je používána na úhradu mzdových nákladů a zákonných odvodů zaměstnanců školy. Na provozní výdaje a doplatek mezd a zákonných odvodů byly použity jiné zdroje financování. Hospodaření školy bylo vyrovnané. VII. NAPLŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Úkoly vyplývající z koncepce školy Úkoly Splněno Poznámka 1.Rozšíření aktivit poznávací zájezdy spolupráce s podniky soutěže mezinárodní spolupráce ano průběžně ano ano 19 Kapitola IV.6 Kapitola IV.10 Kapitola IV.8 Kapitola IV.9 spolupráce se školami výměnné pobyty žáků ano ne 2. Zvýšení kvalifikace další vzdělávání průběžně Kapitola II.1 bod c) pedagogických pracovníků 3. Projektové dny ano Kapitola IV.8 4. Exkurzní dny ano Kapitola IV.7 5. Učební obory ano Kapitola I.5 6. Mimoškolní aktivity ano Kapitola IV.7

23 7. Personální politika zvyšování kvalifikace ano Kapitola II. stabilizace pracovního kolektivu ano 8. Materiálně technické zabezpečení postupně ano Kapitola I.8 9. Financování školy finanční zdroje a náklady byly vybilancovány VIII. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY VE ŠKOLSKÉ RADĚ Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zápis z tohoto jednání školské rady konané dne 7. října 2013 je přílohou č. 4 této zprávy. Ing. Yvona Šorejsová ředitelka střední školy kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. Přílohy: Výpis z rejstříku škol a školských zařízení příloha 1 Výpis správního řízení příloha 2 Zápis České školní inspekce příloha 3 Zápis z jednání školské rady příloha 4 Praha 8. října

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o. Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 Tel., fax: 233 542 325 Tel.: 602 360 166 www.danae.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Střední odborná škola, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4 tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 1000/18 110 00 Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha, říjen 2014 OBSAH str. Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 Školní rok 2013/2014 Obsah 1. Obsah... 2 2. Výroční zpráva o činnosti... 3 3. Poskytování informací... 49 4. Textové a

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1. Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Střední školy Náhorní, Praha 8, U Měšťanských škol 525/1 Školní rok 2012/2013 Obsah 1. Obsah... 2 2. Výroční zpráva o činnosti... 3 3. Poskytování informací... 53 4. Textové a

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k 31. 8. 2013. Základní škola Klíček, o.p.s. 2. Ředitel a statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Praha, říjen 2014 I. Základní údaje o škole 1) Název školy Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel Ing. Ivo Krajíček (od 1. 3. 2014), tel.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Praha, říjen 2013 I. Základní údaje o škole 1) Název školy: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel: Mgr. Jindřich Brtnický, tel. 222521908

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Praha 10, Omská 1300 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 (uváděné údaje podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak)

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Vyšší odborná, Střední odborná, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4, Česká republika tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3

OBSAH. Přílohy:... 3. Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3. Příloha č.2: Učební plány... 3 OBSAH Přílohy:... 3 Příloha č.1: Kopie zápisu z jednání školské rady... 3 Příloha č.2: Učební plány... 3 1. Základní údaje o škole, školském zařízení... 4 1.1 Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více