STŘEDNÍ ŠKOLA KOSMETIKY A HOTELNICTVÍ BEAN, s. r. o Praha 9, Českobrodská 32a VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA KOSMETIKY A HOTELNICTVÍ BEAN, s. r. o. 190 00 Praha 9, Českobrodská 32a VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA KOSMETIKY A HOTELNICTVÍ BEAN, s. r. o Praha 9, Českobrodská 32a VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012 / 2013

2

3 Obsah I. Základní údaje o škole 1 I.1 Název 1 I.2 Ředitelka a statutární zástupce 1 I.3 Webové stránky 1 I.4 Škola cílová kapacita 1 I.5 Obory vzdělání 2 I.6 Změny ve skladbě oborů vzdělávání oproti školnímu roku 2012/ I.7 Místo poskytovaného vzdělání 3 I.8 Charakteristika materiálně technického vybavení 3 I.9 Školská rada 4 II. Zaměstnanci školy 5 II.1 Pedagogičtí pracovníci 5 II.2 Nepedagogičtí pracovníci 6 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 7 III.1 Počty tříd / studijních skupin a počty žáků 7 III.2 Průměrný počet žáků na třídu / studijní skupinu a učitele 8 III.3 Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 9 III.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikacích) 10 III.5 Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek 11 III.6 Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2013/ III.7 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 12 III.8 Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 12 III.9 Vzdělávání nadaných žáků 12 III.10 Ověřování výsledků vzdělávání 12 III.11 Školní vzdělávací programy 12 III.12 Jazykové vzdělávání a jeho podpora 13 IV. Aktivity a prezentace školy 13 IV.1 Výchovné a kariérní poradenství 13 IV.2 Prevence sociálně patologických jevů 14 IV.3 Ekologická výchova a envinormentální výchova 14 IV.4 Multikulturní výchova 15 IV.5 Výchova k udržitelnému zdroji 15 IV.6 Vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 15 IV.7 Mimoškolní aktivity 15 IV.8 Soutěže 16 IV.9 Mezinárodní spolupráce o zapojení školy do mezinárodního projektu 17 IV.10 Spolupráce s partnery školy 18 IV.11 Další vzdělávání 18 IV.12 Další aktivity, prezentace 18 IV.13 Využití školských zařízení i době školských prázdnin 18 V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 19 VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok VII. Naplnění dlouhodobého záměru 19 VIII. Projednání výroční zprávy ve školské radě 20

4 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE I.1 Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o., Českobrodská 32a, PRAHA 9, IČO: telefon: IZO: webové stránky: Výpis z rejstříku škol a školských zařízení: 8. listopadu 2012 viz. příloha č. 1 Výpis správního řízení viz. příloha č. 2 Zřizovatel BEAN, s. r. o., , Praha 9, Českobrodská 32a I.2 Statutární orgány školy jednatelé: RNDr. Karel Schuh Ing. Jiří Molen ředitelka: Ing. Yvona Šorejsová statutární zástupce ředitelky RNDr. Karel Schuh telefon: , telefon: , telefon: , telefon: , I.3 Webové stránky školy I.4 Škola cílová kapacita Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 300 1

5 I.5 Obory vzdělání Obory jsou vyučovány v souladu se zařazením v rejstříku škol, vedeném na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ve školním roce 2012/2013 to byly: MATURITNÍ OBORY kód L/ L/ L/ L/ L/ L/51 název oboru/školního vzdělávacího programu Gastronomie ŠVP HOTELOVÝ PROVOZ KUCHAŘ, ČÍŠNÍK Kosmetické služby ŠVP KOSMETICKÉ SLUŽBY Podnikání ŠVP PODNIKÁNÍ Gastronomie ŠVP GASTRONOMIE Podnikání ŠVP PODNIKÁNÍ Gastronomie ŠVP GASTRONOMIE cílová kapacita oboru/ programu L/504 Společné stravování poznámka denní studium dálkové studium dobíhající obor 2

6 UČEBNÍ OBORY kód název oboru/ vzdělávacího programu cílová kapacita oboru/ programu H/01 Kuchař číšník ŠVP STRAVOVACÍ SLUŽBY KUCHAŘ ČÍSNÍK 180 I.6 Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2011/2012: Žádné změny I.7 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Výuka probíhala v budově školy Českobrodská 32a, Praha 9 a na smluvních pracovištích. Vlastník objektu: COPTH, Poděbradská 1, Praha 9. I.8 Charakteristika materiálně technického vybavení Ve škole je zřízeno pět odborných učeben: učebna výpočetní techniky s 16 pracovišti. Žáci mají přístup na internet v učebně VT i možnost volného připojení notebooků k bezdrátové síti; učebna pro výuku gastronomie; učebna pro výuku kosmetické péče 10 kosmetických lůžek; učebna pro výuku péče o ruce o nohy 10 stolků; učebna pro výuku jazyků. V minulém školním roce jsme vybavili odborné učebny a věnovali jsme pozornost prostředí ve kterém výuka probíhá. 3

7 a) učební pomůcky: slovníky mapy, nástěnné panely DVD přehrávače diktafon 2 televizní přijímače mikroskopy tiskárna a kopírka (i pro využití žáků) 2 učebny s dataprojektory a promítacími plátny 1 přenosný dataprojektor s promítacím plátnem kuchyňské náčiní pro učební obor fotoaparáty, kamery pro výuku ICT b) vybavení kabinetů: notebooky 100% interní učitelé odborná literatura vybavení počítačů všechny kabinety i sborovna služební telefony ředitelka, zástupci ředitelky, asistentka lednice, mikrovlnné trouby c) tělocvična a školní posilovna: 2 posilovací stroje 1 posilovací přístroj Totalgym 1 posilovací lavice 1 bench lavice 1 běžecký pás volejbalové a basketbalové míče míče na kopanou floorbalové sady sportovní náčiní (švihadla, obruče, ringo-kroužky, freesbee) I.9 Školská rada Datum ustanovení: 18. dubna 2013 Seznam členů: Ing. Jiří Molen zástupce zřizovatele Karel Mika zástupce ped. pracovníků (zvolen hlasováním) Halyna Romaniy zástupce žáků (zvolena hlasováním) 4

8 II. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY II.1 Pedagogičtí pracovníci a) počty osob dle zahajovacího výkazu škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN s.r.o ,7 2 1, ,5 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků dle zahajovacího výkazu škola počet pedagogických celkem % z celkového počtu pracovníků ped. pracovníků Střední škola kosmetiky a kvalifikovaných 13 72,2 hotelnictví BEAN 5 27,8 nekvalifikovaných s.r.o. c) další vzdělávání pedagogických pracovník zaměření počet účastník vzdělávací instituce ů Seminář Metody kondičního cvičení 1 ČOS Seminář Tai chi, Fitjazz 1 ČOS Seminář pro cvičitele gymnastiky 1 ČOS semináře Seminář III. stupně v Terezíně 1 Institut Terezínské iniciativy Seminář o historii totalitních a autoritářských režimů Seminář Jak učit o normalizaci 1 1 Ústav pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních režimů 5

9 kurzy školský management rozšiřování aprobace E-learnigový kurz pro zadavatele pro žáky s PUP 1 NIDV Hodnotitelé a zadavatelé ústní a písemných maturitních zkoušek 1 NIDV Hodnotitelé a zadavatelé ústní a písemných maturitních zkoušek pro 1 NIDV žáky s PUP Školní komisař 1 NIDV Zdravotník zotavovacích akcí 1 ČOS Nové maturity 1 Cermat Německý jazyk, Fyzika Matematika 2 PedF Ústí nad Labem, Brno d) jazykové vzdělávání a jeho podpora Počet učitelů cizích jazyků Celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 2 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 rodilý mluvčí 0 II.2 Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 2 2 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře Bakaláři 1 Fa Pachner, s. r. o. 6

10 III. ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ III.1 Počty tříd/studijních skupin a počty žáků a) denní vzdělávání počet tříd / skupin počet žáků Maturitní obory 6/8 51 Učební obory 3/6 32 Změny v počtech žáků v průběhu školního roku Maturitní Učební Nástavbové CELKEM obory obory studium Přerušení vzdělávání Nastoupili po přerušení vzdělávání Změna oboru během školního roku Ukončili vzdělávání Ukončili vzdělávání (vlastní žádost) Vyloučení ze školy Nepostoupili do vyššího ročníku z toho nebylo povoleno opakování Přestoupili z jiné školy Přestup na vzdělávání při zaměstnání b) vzdělávání při zaměstnání počet tříd / skupin počet žáků Maturitní obory 3/3 19 Změny v počtech žáků v průběhu školního roku Maturitní obory Přerušení vzdělávání 1 Ukončili vzdělávání 2 Ukončili vzdělávání (vlastní žádost) 1 Vyloučení ze školy 3 Nepostoupili do vyššího ročníku - z toho nebylo povoleno opakování 0 0 Přestoupili z jiné školy 0 7

11 III.2 Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele a) denní vzdělávání průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele (nepřepočtený) maturitní obory 8,6 4,5 b) vzdělávání při zaměstnání průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele (nepřepočtený) maturitní obory 6,3 3,5 III.3 Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji - denní studium CELKEM Zlínský Ústecký Středočeský Plzeňský Pardubický Olomoucký Moravskoslezský Liberecký Královéhradecký Vysočina Karlovarský Jihomoravský Jihočeský kraj počet žáků celkem z toho nově přijatí

12 III.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikací) a) denní vzdělávání z celkového počtu žáků: prospělo s vyznamenáním 0 neprospělo 13 opakovalo ročník 5 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků 41 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka 161 z toho neomluvených 19 b) vzdělávání při zaměstnání prospělo s vyznamenáním 0 z celkového počtu žáků: neprospělo 0 opakovalo ročník 1 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků 92 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka 6 z toho neomluvených 0 9

13 III.5 Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek Závěrečné zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 10 0 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni 11 0 prospělo s vyznamenáním 0 0 prospěl 10 0 neprospěl 0 0 Maturitní zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku v jarním termínu 15 7 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet žáků, kteří konali zkoušku v podzimním termínu 13 5 z toho konali zkoušku opakovaně 10 4 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce počet žáků, kteří byli hodnoceni 2 0 prospěl s vyznamenáním 0 0 prospěl 9 3 neprospěl

14 III.6 Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2013/2014 skupina oborů vzdělání kód, název L/01 Kosmetické služby L/01 Gastronomie H/01 Kuchař číšník L/51 Podnikání přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (denní vzdělávání) počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v 1.kole z toho ve 2.kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2013/ III.7 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Na škole studuje 10 žáků jiné národnosti než české dle zahajovacího výkazu Státní občanství Celkem žáci Arménie 1 Gruzie 1 Rusko 1 Vietnam 3 Ukrajina 4 11

15 III.8 Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Integrace probíhá v rámci žáků s cizí státní příslušností. Škola se snaží v rámci svých možností ulehčit těmto žákům případné problémy s jazykovou bariérou a začlenit je plně do třídního kolektivu. III.9 Vzdělávání nadaných žáků Ve výchovně vzdělávacím procesu vede úsilí pedagogických pracovníků o rozvoj osobnosti žáků k vytvoření podmínek pro vzdělávání nadaných žáků. Péči o nadané žáky provádějí učitelé průběžně, jak v hodinách, tak i individuálním způsobem a jsou tím vytvářeny podmínky pro rozvoj jejich nadání. III.10 Ověřování výsledků vzdělávání Proběhlo prověřování znalostí žáků - I. až III. ročníku maturitního denního čtyřletého studia. III.11 Školní vzdělávací programy L/01 Gastronomie L/01 Kosmetické služby L/51 Podnikání H/01 Kuchař-číšník Zhodnocení Vyhodnocení znalostí žáků proběhlo formou testů v červnu 2013 u maturitních čtyřletých oborů vzdělávací cíle jsou dobře nastaveny a předměty jsou vzájemně provázány, klíčové a odborné kompetence jsou definovány. U většiny žáků se dosáhlo úrovně očekávaných kompetencí v teoretické i praktické rovině. Získané poznatky z výuky jsou připraveny pro úpravu školních vzdělávacích programů od školního roku 2013/2014. Vypracované ŠVP byly odeslány ke kontrole na Českou školní inspekci. III.12 Jazykové vzdělávání a jeho podpora Na naší škole se vyučovaly tyto cizí jazyky: o Anglický jazyk o Německý jazyk 12

16 Praktická maturitní zkouška u čtyřletého maturitního studia Gastronomie a učebních oborů Kuchař - číšník obsahuje část cizojazyčných učebních materiálů a diskusní témata, volí se s přihlédnutím na studovaný obor, zájmy a trendy věkové skupiny žáků. Učební materiály a diskusní témata jsou voleny s přihlédnutím na zájmy a hodnoty konkrétní věkové skupiny žáků. Žáci musí použít nabyté znalosti v cizojazyčné části praktické maturitní zkoušky. Motivace žáků k výuce cizích jazyků: promítání cizojazyčných filmů a seriálů; cizojazyčné procházky a výlety; poznávací zájezd Německo; informace o trhu práce v zahraničí. IV. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI IV.1 Výchovné a kariérní poradenství Výchovný poradce a metodik prevence Ing. Monika Skopalíková Práce výchovného poradce je úzce propojena s prací zejména třídních učitelů a vedením školy. Pozornost byla věnována výchovným a prospěchovým problémům žáků. Pozornost je věnována i prevenci patologických jevů a zneužívání návykových látek. Této problematice se věnují všichni zaměstnanci školy, garanci má výchovný poradce. Dále prohlubujeme spolupráci s protidrogovou koordinátorkou pro Prahu 9. Žáci posledních ročníků využívají i pomoci při výběru dalšího vzdělávání nebo hledání vhodného povolání. Výchovná poradkyně předala materiály o typech a druzích studia na vysokých a vyšších odborných školách. Seznam žáků se specifickými poruchami učení byl v průběhu roku doplňován, pedagogický sbor byl průběžně informován (o druzích specifických poruch a doporučeních z pedagogicko psychologických poraden). Na tuto část výuky se vedení školy zaměřilo při hospitacích v hodinách. Žáci se učí zásady zdravého životního stylu, diskutují o dopadech špatného životního stylu na své fyzické i psychické zdraví. V předmětech jako je český jazyk a literatura, kultura a umění, společenské vědy, komunikace a cizí jazyky jsou rozvíjeny a podporovány sociální kompetence žáků, včetně tolerance k druhým. Třídní učitelé vytvářejí příznivou a bezpečnou atmosféru ve svých třídách, dále vedou se žáky preventivní rozhovory na téma šikana, násilí, rasismus, drogy nebo záškoláctví. Škola nabízí žákům také účast na preventivních protidrogových přednáškách, vedených specialisty. V případě výskytu patologických jevů ve škole se mohou žáci, učitelé i rodiče a jiní zákonní zástupci žáků obrátit na výchovného poradce školy. Výchovná poradkyně absolvovala ve školním roce 2012/2013 v rámci vzdělávání pracovníků kurz - Prevence proti agresivitě. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve školním roce 2012/2013 hodnotíme pozitivně. 13

17 IV.2 Prevence sociálně patologických jevů Žáci se učí zásady zdravého životního stylu, diskutují o dopadech špatného životního stylu na své fyzické i psychické zdraví. Třídní učitelé vytvářejí příznivou a bezpečnou atmosféru ve svých třídách, dále vedou se žáky preventivní rozhovory na téma šikana, násilí, rasismus, drogy nebo záškoláctví. Prevence je rozpracovaná ve směrnici 1/2012 obsahuje: a) aplikace prevence sociálně patologických jevů v členění obecných a konkrétních cílů; b) aktivizující metody; c) aktivity organizované školou; d) krizový plán; e) plán prevence na školní rok. Ve směrnici je zpracované i vyhodnocování a systém kontroly, za kterou jsou odpovědní ředitelka školy a výchovná poradkyně. Plán prevence byl ve školním roce splněn. IV.3 Ekologická výchova a environmentální výchova Environmentální výchovou se snažíme u svých žáků podporovat myšlení a jednání, které je v souladu s principy udržitelného rozvoje, usilujeme o utváření ekologicky příznivých hodnotových orientací. Hlavním cílem průřezového tématu environmentální výchovy na naší škole je, vzhledem k oboru studia a budoucímu profesnímu zaměření žáků, rozvíjet vztahy mezi ekologickými, ekonomickými a sociálními aspekty v udržitelném rozvoji, pochopení souvislostí mezi různými ekologickými jevy v blízkém okolí i v širším měřítku, tzn. vztahů mezi lokálními, regionálními a globálními ekologickými problémy. Žáky vedeme k tomu, aby si uvědomili vlivy pracovní činnosti na životní prostředí a osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním i profesním jednání. S tím souvisí také uvědomění si vlivu životního prostředí na zdraví člověka, osvojení si zásad zdravého životního stylu a vědomé odpovědnosti za vlastní zdraví. Environmentální výchova je do vzdělávacího plánu naší školy zařazena jednak jako průřezové téma, je vyučována prostřednictvím projektů a je začleněna do ŠVP. Žáci jsou v této oblasti vzděláváni informačně, pomocí názorných metod i prostřednictvím praktických zkušeností. Jako průřezové téma je environmentální výchova zařazena v logických souvislostech s probíranou látkou do těchto předmětů: kultura a umění, komunikace, člověk a příroda, přírodní vědy, občanská nauka, ekonomika. Mimopředmětové strategie rozvíjení kompetencí v oblasti environmentální výchovy: a) postupné uplatňování zásad chování šetrného k životnímu prostředí: - třídění odpadu a k ekonomické zacházení s odpady; - ekonomické zacházení s energetickými zdroji a s vodou; - péče o zeleň ve škole i v okolí školy. b) informace, vzdělávání, výchova: - propagace ekologické tématiky formou nástěnek; výlety a exkurze spojené s ekologickou tematikou. 14

18 IV.4 Multikulturní výchova Multikulturní výchova je součástí předmětu Společenská kultura. Pedagogičtí pracovníci se účastní seminářů a kurzů mimo jiné k této problematice. Zkušenosti předávají žákům a seznamují je s aktuálními problémy. Žáci se seznamují s aktuálními problémy migrantů, uprchlíků a azylantů. Jsou vychováváni k toleranci, proti xenofobii, rasismu a antisemitismu. Učitel žákům poskytuje praktické náměty pro vytvoření názorných modelových situací neporozumění a xenofobie a příklady technik, které tyto bariéry odstraňují. Na škole studuje celkem 10 žáků jiné než české národnosti. Škola těmto žákům pomáhá v integraci například prostřednictvím školních výletů, sportovních a kulturních akcí. IV.5 Výchova k udržitelnému rozvoji Výchově k udržitelnému rozvoji významně přispívá environmentální výchova. Škola vede žáky k tomu, aby si uvědomovali spojitost mezi lidskými potřebami a přírodními zdroji. Žáci jsou seznamováni s vyčerpatelnými a obnovitelnými zdroji zejména v předmětu člověk a příroda, diskutují o ekologických problémech současného světa. V předmětech přírodní vědy, člověk a příroda, cestovní ruch se žáci věnují rozdílům v možnostech trvale udržitelného rozvoje ve vyspělých zemích a zemích třetího světa. V každodenní praxi jsou žáci vedeni k racionálnímu zacházení s energiemi (např. zhasínání světel po odchodu ze třídy) a s vodou. IV.6 Vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Název akce Popis akce Zahajovací kurz Český ráj Termín: září 2012 Koberovy Hamštejn Cíl: seznámit žáky s historií a budoucností školy, s vedením školy a s ostatními vyučujícími, s turistikou, ochranou Poznávací zájezd Drážďany přírody a orientací v ní, seznámit se s kolektivem třídy Termín: prosinec 2012 Cíl: poznat vánoční zvyky a seznámit se s historií města IV.7 Mimoškolní aktivity ŠKOLNÍ AKCE SOUVISEJÍCÍ S VÝUKOU EXKURZE Název akce Počet účastníků Popis akce Exkurze Zlatá bula sicilská 48 Termín: září 2012 Cíl: žáci využijí získané informace do předmětů: Kultura a umění Pivovar Staropramen Praha 13 Termín: září 2012 Cíl: seznámit žáky s historií a ukázat proces výroby piva Exkurze Národní technické muzeum 9 Termín: říjen 2012 Cíl: seznámit žáky s novými expozicemi a ukázat technické novinky 15

19 Název akce Počet účastníků Škoda Auto Mladá Boleslav 4 Výlov rybníka 16 Exkurze Beyond Reality: British Painting Today 16 Temelín 14 Film: Anna Karenina 12 Maso a masné výrobky exkurze v Macru a Globusu 21 Kurz společenského líčení 14 Maturitní ples 126 Uměleckoprůmyslové muzeum 3 Popis akce Termín: říjen 2012 Cíl: seznámit žáky s historií i současně jednou z nejvýznamnější firmou v ČR Termín: prosinec 2012 Cíl: seznámení s výlovem ryb a následným zpracováním Termín: listopad 2012 Cíl: seznámit žáky s podobu moderního umění současné Velké Británie a s moderní malbou a sochařství vůbec Termín: prosinec 2012 Cíl: seznámit žáky s jadernou elektrárnou a ukázat zabezpečení Termín: prosinec 2012 Cíl: seznámení s historickým románem Termín: prosinec 2012 Cíl: ukázka a rozeznávání druhů masa ve velkoobchodním řetězci, porovnání s maloobchodním prodejem v prodejně Globus Termín: leden 2013 Cíl: Seznámení s novými trendy v líčení Termín: únor 2013 Cíl: slavnostní přijetí žáků do I. ročníku a zakončení studia maturitních tříd Termín: květen 2013 Cíl: Poznání předmětů, módy a vkusu z hlediska historie ZÁVĚR: Žáci získané vědomosti uplatnili v hodinách v rámci mezipředmětových vztahů. IV.8 Soutěže CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE A PROJEKTY Umístnění/ Název akce počet žáků Z periferie impéria do svobodné Evropy aneb proměny českých a polských vztahů k Rusku v novodobých dějinách 38 Termín a popis akce listopad 2012 / Občanské sdružení PANT ve spolupráci s varšavským Instytutem Pamięci Narodowej. Výstava obsahovala deset panelů k událostem dramatického roku 1968 v ČSSR a PLR. K výstavě byly pro žáky připraveny pracovní listy s otázkami a úkoly k textům, fotografiím, anekdotám a dalším pramenům, které byly na jednotlivých panelech publikovány. 16

20 Název akce Umístnění/ počet žáků Evropa Termín a popis akce leden 2013 / Evropa 2045 je počítačová simulace zaměřená na podporu výuky společenských věd na SŠ, svou formou připomíná strategickou počítačovou hru. Cílem je přiblížit politické, ekonomické a sociální otázky sjednocené Evropy a současného světa. Kromě získání faktických informací podporuje rozvoj tzv. klíčových kompetencí: schopnosti vyjednávat, kriticky myslet a pracovat v týmu. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE Název akce Počet žáků Termín akce Vánoční turnaj volejbal 13 prosinec 2012 SOUTĚŽE Název akce / pořadatel Počet žáků Termín a popis akce Termín: prosinec 2012 Matematická olympiáda / 3 Cíl: zábavnou formou přiblížit žákům SSOŠ a SSOU BEAN, s.r.o. matematické chápání a upevnit logiku Soutěž o nejlepší cukroví 15 Termín: prosinec 2012 Cíl: seznámit žáky s vánočními zvyky Cílem soutěží, projektů a exkurzí je: o předvedení výkonů žáků; o sbírání zkušeností; o předvedení zlepšení svých výkonů; o podpoření povědomí o naší škole. IV.9 Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Mezinárodní spolupráce: ne Celostátní spolupráce: PROGRAM JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH A ČLOVĚK V TÍSNI Organizace Člověk v tísni škole poskytuje dokumentární a hrané filmy i další doprovodné metodické materiály, které v současné době využívá více než základních a středních škol v České republice. 17

21 IV.10 Spolupráce právnické osoby s partnery V souladu s 65 zákona č. 561/2004 Sb. a souvisejících předpisů uzavírá škola smlouvy se svými sociálními partnery, fyzickými a právnickými osobami. Na základě smluv žáci u těchto partnerů vykonávají povinné odborné i učební praxe a projektové manažerské praxe. U smluvních partnerů lze realizovat další jednotlivé gastronomické akce a projekty seminárních prací. Sociální partneři umožňují exkurze na svých pracovištích, provádějí besedy a přednášky, organizují některé formy firemního tréninku. Sociální partneři poskytují škole zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotících dotazníků, v nichž se na závěr praxe vyjadřují ke kompetencím praktikantů a sdělují své další požadavky na vzdělávací proces a jeho inovace. Ve školním roce 2011/2012 spolupracovala škola s hotely a firmami: zotavovna Ministerstva spravedlnosti ČR, Villa Voyta, Pivovar Krušovice, Dorint hotel Don Giovanni, Hotel Hofmeister, Hotel Albion, Restaurace Lucky Rabbit, Restaurace Beer Factory, Restaurace Kotva, Jídelna Nagano s Českou barmanskou asociací, Adapo, s.r.o. účetnictví, KMPS FINANCIAL GROUP, s.r.o., Restaurace Na Michelské, s.r.o., M+L Logistik, s.r.o.; Studio Estetika, Studio Bronz, Palladium, Studio Blanka, Studio Lili, A-z Mystic, Salon Elegantia, Kosmetika Capri, spol. s r.o., Ryor a.s., Juvena of Switzeland, For Life Malaga Europe, Unií kosmetiček při prohlubování profesních dovedností žáků. IV.11 Další vzdělávání realizované právnickou osobou žádné IV.12 Další aktivity, prezentace Žáci se zúčastnili akcí, při kterých si prohlubovali odborné i teoretické dovednosti, ověřovali si komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, kompetence k řešení problémů, kompetence k pracovnímu uplatnění: Hotel Diplomat raut (14 žáků) Provozovna Zotavovna Ministerstva spravedlnosti banketní hostina (9 žáků) IV.13 Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Nevyužíváme. 18

22 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A DALŠÍCH KONTROL V.1 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2012/2013 Předmět kontroly: Dodržování vybraných ustanovení školského zákona vykonávaná podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. a zákona 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní zjištění: Nebylo zjištěno porušení právních předpisů. V.2 Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2012/2013 Hasičský záchranný sbor hl.m.prahy zápis č. j. HSAA /2013 Předmět kontroly Dodržování povinnosti stanovených předpisy o požární ochraně prověřování písemných dokladů, fyzická kontrola na vybraných pracovištích. VI. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2012 Škola pobírala zvýšenou dotaci, která je používána na úhradu mzdových nákladů a zákonných odvodů zaměstnanců školy. Na provozní výdaje a doplatek mezd a zákonných odvodů byly použity jiné zdroje financování. Hospodaření školy bylo vyrovnané. VII. NAPLŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Úkoly vyplývající z koncepce školy Úkoly Splněno Poznámka 1.Rozšíření aktivit poznávací zájezdy spolupráce s podniky soutěže mezinárodní spolupráce ano průběžně ano ano 19 Kapitola IV.6 Kapitola IV.10 Kapitola IV.8 Kapitola IV.9 spolupráce se školami výměnné pobyty žáků ano ne 2. Zvýšení kvalifikace další vzdělávání průběžně Kapitola II.1 bod c) pedagogických pracovníků 3. Projektové dny ano Kapitola IV.8 4. Exkurzní dny ano Kapitola IV.7 5. Učební obory ano Kapitola I.5 6. Mimoškolní aktivity ano Kapitola IV.7

23 7. Personální politika zvyšování kvalifikace ano Kapitola II. stabilizace pracovního kolektivu ano 8. Materiálně technické zabezpečení postupně ano Kapitola I.8 9. Financování školy finanční zdroje a náklady byly vybilancovány VIII. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY VE ŠKOLSKÉ RADĚ Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zápis z tohoto jednání školské rady konané dne 7. října 2013 je přílohou č. 4 této zprávy. Ing. Yvona Šorejsová ředitelka střední školy kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. Přílohy: Výpis z rejstříku škol a školských zařízení příloha 1 Výpis správního řízení příloha 2 Zápis České školní inspekce příloha 3 Zápis z jednání školské rady příloha 4 Praha 8. října

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 - Braník VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH: I. Základní údaje o škole 1.1. Přesný název školy resp. školského zařízení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 19/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2008/2009 sestavená

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 19/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2012/2013 sestavená podle 10 odst. (3) zákona

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98 Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Identifikátor školy: 600 074 561 Termín

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8 1. Taneční centrum Praha konzervatoř, obecně prospěšná společnost identifikátor právnické osoby: 600 005 780 IČ: 25 106 121 2. Ředitel a statutární zástupce: PhDr. Vlasta Schneiderová, Mgr. Pavla Königsmarková,

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Výroční zpráva sestavená podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva o činnosti BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1 Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Identifikátor školy: 600 037 193 Termín

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. Identifikátor školy: 600 076 377 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín Adresa: T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov Identifikátor školy: 600 076 377 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-487/07-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-487/07-R14 Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace Adresa: Náměstí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více