STŘEDNÍ ŠKOLA KOSMETIKY A HOTELNICTVÍ BEAN, s. r. o Praha 9, Českobrodská 32a VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA KOSMETIKY A HOTELNICTVÍ BEAN, s. r. o. 190 00 Praha 9, Českobrodská 32a VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA KOSMETIKY A HOTELNICTVÍ BEAN, s. r. o Praha 9, Českobrodská 32a VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012 / 2013

2

3 Obsah I. Základní údaje o škole 1 I.1 Název 1 I.2 Ředitelka a statutární zástupce 1 I.3 Webové stránky 1 I.4 Škola cílová kapacita 1 I.5 Obory vzdělání 2 I.6 Změny ve skladbě oborů vzdělávání oproti školnímu roku 2012/ I.7 Místo poskytovaného vzdělání 3 I.8 Charakteristika materiálně technického vybavení 3 I.9 Školská rada 4 II. Zaměstnanci školy 5 II.1 Pedagogičtí pracovníci 5 II.2 Nepedagogičtí pracovníci 6 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 7 III.1 Počty tříd / studijních skupin a počty žáků 7 III.2 Průměrný počet žáků na třídu / studijní skupinu a učitele 8 III.3 Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 9 III.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikacích) 10 III.5 Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek 11 III.6 Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2013/ III.7 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 12 III.8 Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 12 III.9 Vzdělávání nadaných žáků 12 III.10 Ověřování výsledků vzdělávání 12 III.11 Školní vzdělávací programy 12 III.12 Jazykové vzdělávání a jeho podpora 13 IV. Aktivity a prezentace školy 13 IV.1 Výchovné a kariérní poradenství 13 IV.2 Prevence sociálně patologických jevů 14 IV.3 Ekologická výchova a envinormentální výchova 14 IV.4 Multikulturní výchova 15 IV.5 Výchova k udržitelnému zdroji 15 IV.6 Vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 15 IV.7 Mimoškolní aktivity 15 IV.8 Soutěže 16 IV.9 Mezinárodní spolupráce o zapojení školy do mezinárodního projektu 17 IV.10 Spolupráce s partnery školy 18 IV.11 Další vzdělávání 18 IV.12 Další aktivity, prezentace 18 IV.13 Využití školských zařízení i době školských prázdnin 18 V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 19 VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok VII. Naplnění dlouhodobého záměru 19 VIII. Projednání výroční zprávy ve školské radě 20

4 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE I.1 Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o., Českobrodská 32a, PRAHA 9, IČO: telefon: IZO: webové stránky: Výpis z rejstříku škol a školských zařízení: 8. listopadu 2012 viz. příloha č. 1 Výpis správního řízení viz. příloha č. 2 Zřizovatel BEAN, s. r. o., , Praha 9, Českobrodská 32a I.2 Statutární orgány školy jednatelé: RNDr. Karel Schuh Ing. Jiří Molen ředitelka: Ing. Yvona Šorejsová statutární zástupce ředitelky RNDr. Karel Schuh telefon: , telefon: , telefon: , telefon: , I.3 Webové stránky školy I.4 Škola cílová kapacita Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 300 1

5 I.5 Obory vzdělání Obory jsou vyučovány v souladu se zařazením v rejstříku škol, vedeném na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ve školním roce 2012/2013 to byly: MATURITNÍ OBORY kód L/ L/ L/ L/ L/ L/51 název oboru/školního vzdělávacího programu Gastronomie ŠVP HOTELOVÝ PROVOZ KUCHAŘ, ČÍŠNÍK Kosmetické služby ŠVP KOSMETICKÉ SLUŽBY Podnikání ŠVP PODNIKÁNÍ Gastronomie ŠVP GASTRONOMIE Podnikání ŠVP PODNIKÁNÍ Gastronomie ŠVP GASTRONOMIE cílová kapacita oboru/ programu L/504 Společné stravování poznámka denní studium dálkové studium dobíhající obor 2

6 UČEBNÍ OBORY kód název oboru/ vzdělávacího programu cílová kapacita oboru/ programu H/01 Kuchař číšník ŠVP STRAVOVACÍ SLUŽBY KUCHAŘ ČÍSNÍK 180 I.6 Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2011/2012: Žádné změny I.7 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Výuka probíhala v budově školy Českobrodská 32a, Praha 9 a na smluvních pracovištích. Vlastník objektu: COPTH, Poděbradská 1, Praha 9. I.8 Charakteristika materiálně technického vybavení Ve škole je zřízeno pět odborných učeben: učebna výpočetní techniky s 16 pracovišti. Žáci mají přístup na internet v učebně VT i možnost volného připojení notebooků k bezdrátové síti; učebna pro výuku gastronomie; učebna pro výuku kosmetické péče 10 kosmetických lůžek; učebna pro výuku péče o ruce o nohy 10 stolků; učebna pro výuku jazyků. V minulém školním roce jsme vybavili odborné učebny a věnovali jsme pozornost prostředí ve kterém výuka probíhá. 3

7 a) učební pomůcky: slovníky mapy, nástěnné panely DVD přehrávače diktafon 2 televizní přijímače mikroskopy tiskárna a kopírka (i pro využití žáků) 2 učebny s dataprojektory a promítacími plátny 1 přenosný dataprojektor s promítacím plátnem kuchyňské náčiní pro učební obor fotoaparáty, kamery pro výuku ICT b) vybavení kabinetů: notebooky 100% interní učitelé odborná literatura vybavení počítačů všechny kabinety i sborovna služební telefony ředitelka, zástupci ředitelky, asistentka lednice, mikrovlnné trouby c) tělocvična a školní posilovna: 2 posilovací stroje 1 posilovací přístroj Totalgym 1 posilovací lavice 1 bench lavice 1 běžecký pás volejbalové a basketbalové míče míče na kopanou floorbalové sady sportovní náčiní (švihadla, obruče, ringo-kroužky, freesbee) I.9 Školská rada Datum ustanovení: 18. dubna 2013 Seznam členů: Ing. Jiří Molen zástupce zřizovatele Karel Mika zástupce ped. pracovníků (zvolen hlasováním) Halyna Romaniy zástupce žáků (zvolena hlasováním) 4

8 II. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY II.1 Pedagogičtí pracovníci a) počty osob dle zahajovacího výkazu škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN s.r.o ,7 2 1, ,5 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků dle zahajovacího výkazu škola počet pedagogických celkem % z celkového počtu pracovníků ped. pracovníků Střední škola kosmetiky a kvalifikovaných 13 72,2 hotelnictví BEAN 5 27,8 nekvalifikovaných s.r.o. c) další vzdělávání pedagogických pracovník zaměření počet účastník vzdělávací instituce ů Seminář Metody kondičního cvičení 1 ČOS Seminář Tai chi, Fitjazz 1 ČOS Seminář pro cvičitele gymnastiky 1 ČOS semináře Seminář III. stupně v Terezíně 1 Institut Terezínské iniciativy Seminář o historii totalitních a autoritářských režimů Seminář Jak učit o normalizaci 1 1 Ústav pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních režimů 5

9 kurzy školský management rozšiřování aprobace E-learnigový kurz pro zadavatele pro žáky s PUP 1 NIDV Hodnotitelé a zadavatelé ústní a písemných maturitních zkoušek 1 NIDV Hodnotitelé a zadavatelé ústní a písemných maturitních zkoušek pro 1 NIDV žáky s PUP Školní komisař 1 NIDV Zdravotník zotavovacích akcí 1 ČOS Nové maturity 1 Cermat Německý jazyk, Fyzika Matematika 2 PedF Ústí nad Labem, Brno d) jazykové vzdělávání a jeho podpora Počet učitelů cizích jazyků Celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 2 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 rodilý mluvčí 0 II.2 Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 2 2 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře Bakaláři 1 Fa Pachner, s. r. o. 6

10 III. ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ III.1 Počty tříd/studijních skupin a počty žáků a) denní vzdělávání počet tříd / skupin počet žáků Maturitní obory 6/8 51 Učební obory 3/6 32 Změny v počtech žáků v průběhu školního roku Maturitní Učební Nástavbové CELKEM obory obory studium Přerušení vzdělávání Nastoupili po přerušení vzdělávání Změna oboru během školního roku Ukončili vzdělávání Ukončili vzdělávání (vlastní žádost) Vyloučení ze školy Nepostoupili do vyššího ročníku z toho nebylo povoleno opakování Přestoupili z jiné školy Přestup na vzdělávání při zaměstnání b) vzdělávání při zaměstnání počet tříd / skupin počet žáků Maturitní obory 3/3 19 Změny v počtech žáků v průběhu školního roku Maturitní obory Přerušení vzdělávání 1 Ukončili vzdělávání 2 Ukončili vzdělávání (vlastní žádost) 1 Vyloučení ze školy 3 Nepostoupili do vyššího ročníku - z toho nebylo povoleno opakování 0 0 Přestoupili z jiné školy 0 7

11 III.2 Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele a) denní vzdělávání průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele (nepřepočtený) maturitní obory 8,6 4,5 b) vzdělávání při zaměstnání průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele (nepřepočtený) maturitní obory 6,3 3,5 III.3 Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji - denní studium CELKEM Zlínský Ústecký Středočeský Plzeňský Pardubický Olomoucký Moravskoslezský Liberecký Královéhradecký Vysočina Karlovarský Jihomoravský Jihočeský kraj počet žáků celkem z toho nově přijatí

12 III.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikací) a) denní vzdělávání z celkového počtu žáků: prospělo s vyznamenáním 0 neprospělo 13 opakovalo ročník 5 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků 41 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka 161 z toho neomluvených 19 b) vzdělávání při zaměstnání prospělo s vyznamenáním 0 z celkového počtu žáků: neprospělo 0 opakovalo ročník 1 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků 92 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka 6 z toho neomluvených 0 9

13 III.5 Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek Závěrečné zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 10 0 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni 11 0 prospělo s vyznamenáním 0 0 prospěl 10 0 neprospěl 0 0 Maturitní zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku v jarním termínu 15 7 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet žáků, kteří konali zkoušku v podzimním termínu 13 5 z toho konali zkoušku opakovaně 10 4 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce počet žáků, kteří byli hodnoceni 2 0 prospěl s vyznamenáním 0 0 prospěl 9 3 neprospěl

14 III.6 Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2013/2014 skupina oborů vzdělání kód, název L/01 Kosmetické služby L/01 Gastronomie H/01 Kuchař číšník L/51 Podnikání přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (denní vzdělávání) počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v 1.kole z toho ve 2.kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2013/ III.7 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Na škole studuje 10 žáků jiné národnosti než české dle zahajovacího výkazu Státní občanství Celkem žáci Arménie 1 Gruzie 1 Rusko 1 Vietnam 3 Ukrajina 4 11

15 III.8 Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Integrace probíhá v rámci žáků s cizí státní příslušností. Škola se snaží v rámci svých možností ulehčit těmto žákům případné problémy s jazykovou bariérou a začlenit je plně do třídního kolektivu. III.9 Vzdělávání nadaných žáků Ve výchovně vzdělávacím procesu vede úsilí pedagogických pracovníků o rozvoj osobnosti žáků k vytvoření podmínek pro vzdělávání nadaných žáků. Péči o nadané žáky provádějí učitelé průběžně, jak v hodinách, tak i individuálním způsobem a jsou tím vytvářeny podmínky pro rozvoj jejich nadání. III.10 Ověřování výsledků vzdělávání Proběhlo prověřování znalostí žáků - I. až III. ročníku maturitního denního čtyřletého studia. III.11 Školní vzdělávací programy L/01 Gastronomie L/01 Kosmetické služby L/51 Podnikání H/01 Kuchař-číšník Zhodnocení Vyhodnocení znalostí žáků proběhlo formou testů v červnu 2013 u maturitních čtyřletých oborů vzdělávací cíle jsou dobře nastaveny a předměty jsou vzájemně provázány, klíčové a odborné kompetence jsou definovány. U většiny žáků se dosáhlo úrovně očekávaných kompetencí v teoretické i praktické rovině. Získané poznatky z výuky jsou připraveny pro úpravu školních vzdělávacích programů od školního roku 2013/2014. Vypracované ŠVP byly odeslány ke kontrole na Českou školní inspekci. III.12 Jazykové vzdělávání a jeho podpora Na naší škole se vyučovaly tyto cizí jazyky: o Anglický jazyk o Německý jazyk 12

16 Praktická maturitní zkouška u čtyřletého maturitního studia Gastronomie a učebních oborů Kuchař - číšník obsahuje část cizojazyčných učebních materiálů a diskusní témata, volí se s přihlédnutím na studovaný obor, zájmy a trendy věkové skupiny žáků. Učební materiály a diskusní témata jsou voleny s přihlédnutím na zájmy a hodnoty konkrétní věkové skupiny žáků. Žáci musí použít nabyté znalosti v cizojazyčné části praktické maturitní zkoušky. Motivace žáků k výuce cizích jazyků: promítání cizojazyčných filmů a seriálů; cizojazyčné procházky a výlety; poznávací zájezd Německo; informace o trhu práce v zahraničí. IV. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI IV.1 Výchovné a kariérní poradenství Výchovný poradce a metodik prevence Ing. Monika Skopalíková Práce výchovného poradce je úzce propojena s prací zejména třídních učitelů a vedením školy. Pozornost byla věnována výchovným a prospěchovým problémům žáků. Pozornost je věnována i prevenci patologických jevů a zneužívání návykových látek. Této problematice se věnují všichni zaměstnanci školy, garanci má výchovný poradce. Dále prohlubujeme spolupráci s protidrogovou koordinátorkou pro Prahu 9. Žáci posledních ročníků využívají i pomoci při výběru dalšího vzdělávání nebo hledání vhodného povolání. Výchovná poradkyně předala materiály o typech a druzích studia na vysokých a vyšších odborných školách. Seznam žáků se specifickými poruchami učení byl v průběhu roku doplňován, pedagogický sbor byl průběžně informován (o druzích specifických poruch a doporučeních z pedagogicko psychologických poraden). Na tuto část výuky se vedení školy zaměřilo při hospitacích v hodinách. Žáci se učí zásady zdravého životního stylu, diskutují o dopadech špatného životního stylu na své fyzické i psychické zdraví. V předmětech jako je český jazyk a literatura, kultura a umění, společenské vědy, komunikace a cizí jazyky jsou rozvíjeny a podporovány sociální kompetence žáků, včetně tolerance k druhým. Třídní učitelé vytvářejí příznivou a bezpečnou atmosféru ve svých třídách, dále vedou se žáky preventivní rozhovory na téma šikana, násilí, rasismus, drogy nebo záškoláctví. Škola nabízí žákům také účast na preventivních protidrogových přednáškách, vedených specialisty. V případě výskytu patologických jevů ve škole se mohou žáci, učitelé i rodiče a jiní zákonní zástupci žáků obrátit na výchovného poradce školy. Výchovná poradkyně absolvovala ve školním roce 2012/2013 v rámci vzdělávání pracovníků kurz - Prevence proti agresivitě. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve školním roce 2012/2013 hodnotíme pozitivně. 13

17 IV.2 Prevence sociálně patologických jevů Žáci se učí zásady zdravého životního stylu, diskutují o dopadech špatného životního stylu na své fyzické i psychické zdraví. Třídní učitelé vytvářejí příznivou a bezpečnou atmosféru ve svých třídách, dále vedou se žáky preventivní rozhovory na téma šikana, násilí, rasismus, drogy nebo záškoláctví. Prevence je rozpracovaná ve směrnici 1/2012 obsahuje: a) aplikace prevence sociálně patologických jevů v členění obecných a konkrétních cílů; b) aktivizující metody; c) aktivity organizované školou; d) krizový plán; e) plán prevence na školní rok. Ve směrnici je zpracované i vyhodnocování a systém kontroly, za kterou jsou odpovědní ředitelka školy a výchovná poradkyně. Plán prevence byl ve školním roce splněn. IV.3 Ekologická výchova a environmentální výchova Environmentální výchovou se snažíme u svých žáků podporovat myšlení a jednání, které je v souladu s principy udržitelného rozvoje, usilujeme o utváření ekologicky příznivých hodnotových orientací. Hlavním cílem průřezového tématu environmentální výchovy na naší škole je, vzhledem k oboru studia a budoucímu profesnímu zaměření žáků, rozvíjet vztahy mezi ekologickými, ekonomickými a sociálními aspekty v udržitelném rozvoji, pochopení souvislostí mezi různými ekologickými jevy v blízkém okolí i v širším měřítku, tzn. vztahů mezi lokálními, regionálními a globálními ekologickými problémy. Žáky vedeme k tomu, aby si uvědomili vlivy pracovní činnosti na životní prostředí a osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním i profesním jednání. S tím souvisí také uvědomění si vlivu životního prostředí na zdraví člověka, osvojení si zásad zdravého životního stylu a vědomé odpovědnosti za vlastní zdraví. Environmentální výchova je do vzdělávacího plánu naší školy zařazena jednak jako průřezové téma, je vyučována prostřednictvím projektů a je začleněna do ŠVP. Žáci jsou v této oblasti vzděláváni informačně, pomocí názorných metod i prostřednictvím praktických zkušeností. Jako průřezové téma je environmentální výchova zařazena v logických souvislostech s probíranou látkou do těchto předmětů: kultura a umění, komunikace, člověk a příroda, přírodní vědy, občanská nauka, ekonomika. Mimopředmětové strategie rozvíjení kompetencí v oblasti environmentální výchovy: a) postupné uplatňování zásad chování šetrného k životnímu prostředí: - třídění odpadu a k ekonomické zacházení s odpady; - ekonomické zacházení s energetickými zdroji a s vodou; - péče o zeleň ve škole i v okolí školy. b) informace, vzdělávání, výchova: - propagace ekologické tématiky formou nástěnek; výlety a exkurze spojené s ekologickou tematikou. 14

18 IV.4 Multikulturní výchova Multikulturní výchova je součástí předmětu Společenská kultura. Pedagogičtí pracovníci se účastní seminářů a kurzů mimo jiné k této problematice. Zkušenosti předávají žákům a seznamují je s aktuálními problémy. Žáci se seznamují s aktuálními problémy migrantů, uprchlíků a azylantů. Jsou vychováváni k toleranci, proti xenofobii, rasismu a antisemitismu. Učitel žákům poskytuje praktické náměty pro vytvoření názorných modelových situací neporozumění a xenofobie a příklady technik, které tyto bariéry odstraňují. Na škole studuje celkem 10 žáků jiné než české národnosti. Škola těmto žákům pomáhá v integraci například prostřednictvím školních výletů, sportovních a kulturních akcí. IV.5 Výchova k udržitelnému rozvoji Výchově k udržitelnému rozvoji významně přispívá environmentální výchova. Škola vede žáky k tomu, aby si uvědomovali spojitost mezi lidskými potřebami a přírodními zdroji. Žáci jsou seznamováni s vyčerpatelnými a obnovitelnými zdroji zejména v předmětu člověk a příroda, diskutují o ekologických problémech současného světa. V předmětech přírodní vědy, člověk a příroda, cestovní ruch se žáci věnují rozdílům v možnostech trvale udržitelného rozvoje ve vyspělých zemích a zemích třetího světa. V každodenní praxi jsou žáci vedeni k racionálnímu zacházení s energiemi (např. zhasínání světel po odchodu ze třídy) a s vodou. IV.6 Vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Název akce Popis akce Zahajovací kurz Český ráj Termín: září 2012 Koberovy Hamštejn Cíl: seznámit žáky s historií a budoucností školy, s vedením školy a s ostatními vyučujícími, s turistikou, ochranou Poznávací zájezd Drážďany přírody a orientací v ní, seznámit se s kolektivem třídy Termín: prosinec 2012 Cíl: poznat vánoční zvyky a seznámit se s historií města IV.7 Mimoškolní aktivity ŠKOLNÍ AKCE SOUVISEJÍCÍ S VÝUKOU EXKURZE Název akce Počet účastníků Popis akce Exkurze Zlatá bula sicilská 48 Termín: září 2012 Cíl: žáci využijí získané informace do předmětů: Kultura a umění Pivovar Staropramen Praha 13 Termín: září 2012 Cíl: seznámit žáky s historií a ukázat proces výroby piva Exkurze Národní technické muzeum 9 Termín: říjen 2012 Cíl: seznámit žáky s novými expozicemi a ukázat technické novinky 15

19 Název akce Počet účastníků Škoda Auto Mladá Boleslav 4 Výlov rybníka 16 Exkurze Beyond Reality: British Painting Today 16 Temelín 14 Film: Anna Karenina 12 Maso a masné výrobky exkurze v Macru a Globusu 21 Kurz společenského líčení 14 Maturitní ples 126 Uměleckoprůmyslové muzeum 3 Popis akce Termín: říjen 2012 Cíl: seznámit žáky s historií i současně jednou z nejvýznamnější firmou v ČR Termín: prosinec 2012 Cíl: seznámení s výlovem ryb a následným zpracováním Termín: listopad 2012 Cíl: seznámit žáky s podobu moderního umění současné Velké Británie a s moderní malbou a sochařství vůbec Termín: prosinec 2012 Cíl: seznámit žáky s jadernou elektrárnou a ukázat zabezpečení Termín: prosinec 2012 Cíl: seznámení s historickým románem Termín: prosinec 2012 Cíl: ukázka a rozeznávání druhů masa ve velkoobchodním řetězci, porovnání s maloobchodním prodejem v prodejně Globus Termín: leden 2013 Cíl: Seznámení s novými trendy v líčení Termín: únor 2013 Cíl: slavnostní přijetí žáků do I. ročníku a zakončení studia maturitních tříd Termín: květen 2013 Cíl: Poznání předmětů, módy a vkusu z hlediska historie ZÁVĚR: Žáci získané vědomosti uplatnili v hodinách v rámci mezipředmětových vztahů. IV.8 Soutěže CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE A PROJEKTY Umístnění/ Název akce počet žáků Z periferie impéria do svobodné Evropy aneb proměny českých a polských vztahů k Rusku v novodobých dějinách 38 Termín a popis akce listopad 2012 / Občanské sdružení PANT ve spolupráci s varšavským Instytutem Pamięci Narodowej. Výstava obsahovala deset panelů k událostem dramatického roku 1968 v ČSSR a PLR. K výstavě byly pro žáky připraveny pracovní listy s otázkami a úkoly k textům, fotografiím, anekdotám a dalším pramenům, které byly na jednotlivých panelech publikovány. 16

20 Název akce Umístnění/ počet žáků Evropa Termín a popis akce leden 2013 / Evropa 2045 je počítačová simulace zaměřená na podporu výuky společenských věd na SŠ, svou formou připomíná strategickou počítačovou hru. Cílem je přiblížit politické, ekonomické a sociální otázky sjednocené Evropy a současného světa. Kromě získání faktických informací podporuje rozvoj tzv. klíčových kompetencí: schopnosti vyjednávat, kriticky myslet a pracovat v týmu. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE Název akce Počet žáků Termín akce Vánoční turnaj volejbal 13 prosinec 2012 SOUTĚŽE Název akce / pořadatel Počet žáků Termín a popis akce Termín: prosinec 2012 Matematická olympiáda / 3 Cíl: zábavnou formou přiblížit žákům SSOŠ a SSOU BEAN, s.r.o. matematické chápání a upevnit logiku Soutěž o nejlepší cukroví 15 Termín: prosinec 2012 Cíl: seznámit žáky s vánočními zvyky Cílem soutěží, projektů a exkurzí je: o předvedení výkonů žáků; o sbírání zkušeností; o předvedení zlepšení svých výkonů; o podpoření povědomí o naší škole. IV.9 Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Mezinárodní spolupráce: ne Celostátní spolupráce: PROGRAM JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH A ČLOVĚK V TÍSNI Organizace Člověk v tísni škole poskytuje dokumentární a hrané filmy i další doprovodné metodické materiály, které v současné době využívá více než základních a středních škol v České republice. 17

21 IV.10 Spolupráce právnické osoby s partnery V souladu s 65 zákona č. 561/2004 Sb. a souvisejících předpisů uzavírá škola smlouvy se svými sociálními partnery, fyzickými a právnickými osobami. Na základě smluv žáci u těchto partnerů vykonávají povinné odborné i učební praxe a projektové manažerské praxe. U smluvních partnerů lze realizovat další jednotlivé gastronomické akce a projekty seminárních prací. Sociální partneři umožňují exkurze na svých pracovištích, provádějí besedy a přednášky, organizují některé formy firemního tréninku. Sociální partneři poskytují škole zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotících dotazníků, v nichž se na závěr praxe vyjadřují ke kompetencím praktikantů a sdělují své další požadavky na vzdělávací proces a jeho inovace. Ve školním roce 2011/2012 spolupracovala škola s hotely a firmami: zotavovna Ministerstva spravedlnosti ČR, Villa Voyta, Pivovar Krušovice, Dorint hotel Don Giovanni, Hotel Hofmeister, Hotel Albion, Restaurace Lucky Rabbit, Restaurace Beer Factory, Restaurace Kotva, Jídelna Nagano s Českou barmanskou asociací, Adapo, s.r.o. účetnictví, KMPS FINANCIAL GROUP, s.r.o., Restaurace Na Michelské, s.r.o., M+L Logistik, s.r.o.; Studio Estetika, Studio Bronz, Palladium, Studio Blanka, Studio Lili, A-z Mystic, Salon Elegantia, Kosmetika Capri, spol. s r.o., Ryor a.s., Juvena of Switzeland, For Life Malaga Europe, Unií kosmetiček při prohlubování profesních dovedností žáků. IV.11 Další vzdělávání realizované právnickou osobou žádné IV.12 Další aktivity, prezentace Žáci se zúčastnili akcí, při kterých si prohlubovali odborné i teoretické dovednosti, ověřovali si komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, kompetence k řešení problémů, kompetence k pracovnímu uplatnění: Hotel Diplomat raut (14 žáků) Provozovna Zotavovna Ministerstva spravedlnosti banketní hostina (9 žáků) IV.13 Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Nevyužíváme. 18

22 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A DALŠÍCH KONTROL V.1 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2012/2013 Předmět kontroly: Dodržování vybraných ustanovení školského zákona vykonávaná podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. a zákona 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní zjištění: Nebylo zjištěno porušení právních předpisů. V.2 Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2012/2013 Hasičský záchranný sbor hl.m.prahy zápis č. j. HSAA /2013 Předmět kontroly Dodržování povinnosti stanovených předpisy o požární ochraně prověřování písemných dokladů, fyzická kontrola na vybraných pracovištích. VI. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2012 Škola pobírala zvýšenou dotaci, která je používána na úhradu mzdových nákladů a zákonných odvodů zaměstnanců školy. Na provozní výdaje a doplatek mezd a zákonných odvodů byly použity jiné zdroje financování. Hospodaření školy bylo vyrovnané. VII. NAPLŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Úkoly vyplývající z koncepce školy Úkoly Splněno Poznámka 1.Rozšíření aktivit poznávací zájezdy spolupráce s podniky soutěže mezinárodní spolupráce ano průběžně ano ano 19 Kapitola IV.6 Kapitola IV.10 Kapitola IV.8 Kapitola IV.9 spolupráce se školami výměnné pobyty žáků ano ne 2. Zvýšení kvalifikace další vzdělávání průběžně Kapitola II.1 bod c) pedagogických pracovníků 3. Projektové dny ano Kapitola IV.8 4. Exkurzní dny ano Kapitola IV.7 5. Učební obory ano Kapitola I.5 6. Mimoškolní aktivity ano Kapitola IV.7

23 7. Personální politika zvyšování kvalifikace ano Kapitola II. stabilizace pracovního kolektivu ano 8. Materiálně technické zabezpečení postupně ano Kapitola I.8 9. Financování školy finanční zdroje a náklady byly vybilancovány VIII. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY VE ŠKOLSKÉ RADĚ Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zápis z tohoto jednání školské rady konané dne 7. října 2013 je přílohou č. 4 této zprávy. Ing. Yvona Šorejsová ředitelka střední školy kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. Přílohy: Výpis z rejstříku škol a školských zařízení příloha 1 Výpis správního řízení příloha 2 Zápis České školní inspekce příloha 3 Zápis z jednání školské rady příloha 4 Praha 8. října

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic. Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u Českých Budějovic Na Vyhlídce 6, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic Identifikátor školy: 650

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov. Identifikátor: 600 015 319 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. Vápenice 2977/9, 796 01 Prostějov Identifikátor: 600 015 319 Termín konání inspekce: 6. a 7. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 011 283 Termín konání inspekce: 6.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1008/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1008/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15. Merhautova 15, 613 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15. Merhautova 15, 613 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Merhautova 15, 613 00 Brno Identifikátor: 600 019 861

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Praha Vinoř. Prachovická 340, 190 17 Praha - Vinoř. Identifikátor školy: 600 039 757

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Praha Vinoř. Prachovická 340, 190 17 Praha - Vinoř. Identifikátor školy: 600 039 757 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Praha Vinoř Prachovická 340, 190 17 Praha - Vinoř Identifikátor školy: 600 039 757 Termín konání inspekce: 19.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10 nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice Identifikátor: 600 010 741 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 808/08-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 808/08-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 808/08-01 Střední škola gastronomie a hotel. služeb, s.r.o. Adresa: Mrkvičkova 2, 163 00 Praha 6 - Řepy Identifikátor: 600

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více