STŘEDNÍ ŠKOLA KOSMETIKY A HOTELNICTVÍ BEAN, s. r. o Praha 9, Českobrodská 32a VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ŠKOLA KOSMETIKY A HOTELNICTVÍ BEAN, s. r. o. 190 00 Praha 9, Českobrodská 32a VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 STŘEDNÍ ŠKOLA KOSMETIKY A HOTELNICTVÍ BEAN, s. r. o Praha 9, Českobrodská 32a VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012 / 2013

2

3 Obsah I. Základní údaje o škole 1 I.1 Název 1 I.2 Ředitelka a statutární zástupce 1 I.3 Webové stránky 1 I.4 Škola cílová kapacita 1 I.5 Obory vzdělání 2 I.6 Změny ve skladbě oborů vzdělávání oproti školnímu roku 2012/ I.7 Místo poskytovaného vzdělání 3 I.8 Charakteristika materiálně technického vybavení 3 I.9 Školská rada 4 II. Zaměstnanci školy 5 II.1 Pedagogičtí pracovníci 5 II.2 Nepedagogičtí pracovníci 6 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 7 III.1 Počty tříd / studijních skupin a počty žáků 7 III.2 Průměrný počet žáků na třídu / studijní skupinu a učitele 8 III.3 Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 9 III.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikacích) 10 III.5 Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek 11 III.6 Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2013/ III.7 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 12 III.8 Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 12 III.9 Vzdělávání nadaných žáků 12 III.10 Ověřování výsledků vzdělávání 12 III.11 Školní vzdělávací programy 12 III.12 Jazykové vzdělávání a jeho podpora 13 IV. Aktivity a prezentace školy 13 IV.1 Výchovné a kariérní poradenství 13 IV.2 Prevence sociálně patologických jevů 14 IV.3 Ekologická výchova a envinormentální výchova 14 IV.4 Multikulturní výchova 15 IV.5 Výchova k udržitelnému zdroji 15 IV.6 Vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 15 IV.7 Mimoškolní aktivity 15 IV.8 Soutěže 16 IV.9 Mezinárodní spolupráce o zapojení školy do mezinárodního projektu 17 IV.10 Spolupráce s partnery školy 18 IV.11 Další vzdělávání 18 IV.12 Další aktivity, prezentace 18 IV.13 Využití školských zařízení i době školských prázdnin 18 V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 19 VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok VII. Naplnění dlouhodobého záměru 19 VIII. Projednání výroční zprávy ve školské radě 20

4 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE I.1 Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o., Českobrodská 32a, PRAHA 9, IČO: telefon: IZO: webové stránky: Výpis z rejstříku škol a školských zařízení: 8. listopadu 2012 viz. příloha č. 1 Výpis správního řízení viz. příloha č. 2 Zřizovatel BEAN, s. r. o., , Praha 9, Českobrodská 32a I.2 Statutární orgány školy jednatelé: RNDr. Karel Schuh Ing. Jiří Molen ředitelka: Ing. Yvona Šorejsová statutární zástupce ředitelky RNDr. Karel Schuh telefon: , telefon: , telefon: , telefon: , I.3 Webové stránky školy I.4 Škola cílová kapacita Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 300 1

5 I.5 Obory vzdělání Obory jsou vyučovány v souladu se zařazením v rejstříku škol, vedeném na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ve školním roce 2012/2013 to byly: MATURITNÍ OBORY kód L/ L/ L/ L/ L/ L/51 název oboru/školního vzdělávacího programu Gastronomie ŠVP HOTELOVÝ PROVOZ KUCHAŘ, ČÍŠNÍK Kosmetické služby ŠVP KOSMETICKÉ SLUŽBY Podnikání ŠVP PODNIKÁNÍ Gastronomie ŠVP GASTRONOMIE Podnikání ŠVP PODNIKÁNÍ Gastronomie ŠVP GASTRONOMIE cílová kapacita oboru/ programu L/504 Společné stravování poznámka denní studium dálkové studium dobíhající obor 2

6 UČEBNÍ OBORY kód název oboru/ vzdělávacího programu cílová kapacita oboru/ programu H/01 Kuchař číšník ŠVP STRAVOVACÍ SLUŽBY KUCHAŘ ČÍSNÍK 180 I.6 Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2011/2012: Žádné změny I.7 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Výuka probíhala v budově školy Českobrodská 32a, Praha 9 a na smluvních pracovištích. Vlastník objektu: COPTH, Poděbradská 1, Praha 9. I.8 Charakteristika materiálně technického vybavení Ve škole je zřízeno pět odborných učeben: učebna výpočetní techniky s 16 pracovišti. Žáci mají přístup na internet v učebně VT i možnost volného připojení notebooků k bezdrátové síti; učebna pro výuku gastronomie; učebna pro výuku kosmetické péče 10 kosmetických lůžek; učebna pro výuku péče o ruce o nohy 10 stolků; učebna pro výuku jazyků. V minulém školním roce jsme vybavili odborné učebny a věnovali jsme pozornost prostředí ve kterém výuka probíhá. 3

7 a) učební pomůcky: slovníky mapy, nástěnné panely DVD přehrávače diktafon 2 televizní přijímače mikroskopy tiskárna a kopírka (i pro využití žáků) 2 učebny s dataprojektory a promítacími plátny 1 přenosný dataprojektor s promítacím plátnem kuchyňské náčiní pro učební obor fotoaparáty, kamery pro výuku ICT b) vybavení kabinetů: notebooky 100% interní učitelé odborná literatura vybavení počítačů všechny kabinety i sborovna služební telefony ředitelka, zástupci ředitelky, asistentka lednice, mikrovlnné trouby c) tělocvična a školní posilovna: 2 posilovací stroje 1 posilovací přístroj Totalgym 1 posilovací lavice 1 bench lavice 1 běžecký pás volejbalové a basketbalové míče míče na kopanou floorbalové sady sportovní náčiní (švihadla, obruče, ringo-kroužky, freesbee) I.9 Školská rada Datum ustanovení: 18. dubna 2013 Seznam členů: Ing. Jiří Molen zástupce zřizovatele Karel Mika zástupce ped. pracovníků (zvolen hlasováním) Halyna Romaniy zástupce žáků (zvolena hlasováním) 4

8 II. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY II.1 Pedagogičtí pracovníci a) počty osob dle zahajovacího výkazu škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Střední škola kosmetiky a hotelnictví BEAN s.r.o ,7 2 1, ,5 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků dle zahajovacího výkazu škola počet pedagogických celkem % z celkového počtu pracovníků ped. pracovníků Střední škola kosmetiky a kvalifikovaných 13 72,2 hotelnictví BEAN 5 27,8 nekvalifikovaných s.r.o. c) další vzdělávání pedagogických pracovník zaměření počet účastník vzdělávací instituce ů Seminář Metody kondičního cvičení 1 ČOS Seminář Tai chi, Fitjazz 1 ČOS Seminář pro cvičitele gymnastiky 1 ČOS semináře Seminář III. stupně v Terezíně 1 Institut Terezínské iniciativy Seminář o historii totalitních a autoritářských režimů Seminář Jak učit o normalizaci 1 1 Ústav pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních režimů 5

9 kurzy školský management rozšiřování aprobace E-learnigový kurz pro zadavatele pro žáky s PUP 1 NIDV Hodnotitelé a zadavatelé ústní a písemných maturitních zkoušek 1 NIDV Hodnotitelé a zadavatelé ústní a písemných maturitních zkoušek pro 1 NIDV žáky s PUP Školní komisař 1 NIDV Zdravotník zotavovacích akcí 1 ČOS Nové maturity 1 Cermat Německý jazyk, Fyzika Matematika 2 PedF Ústí nad Labem, Brno d) jazykové vzdělávání a jeho podpora Počet učitelů cizích jazyků Celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 2 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 rodilý mluvčí 0 II.2 Nepedagogičtí pracovníci školy a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 2 2 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře Bakaláři 1 Fa Pachner, s. r. o. 6

10 III. ÚDAJE O ŽÁCÍCH A VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ III.1 Počty tříd/studijních skupin a počty žáků a) denní vzdělávání počet tříd / skupin počet žáků Maturitní obory 6/8 51 Učební obory 3/6 32 Změny v počtech žáků v průběhu školního roku Maturitní Učební Nástavbové CELKEM obory obory studium Přerušení vzdělávání Nastoupili po přerušení vzdělávání Změna oboru během školního roku Ukončili vzdělávání Ukončili vzdělávání (vlastní žádost) Vyloučení ze školy Nepostoupili do vyššího ročníku z toho nebylo povoleno opakování Přestoupili z jiné školy Přestup na vzdělávání při zaměstnání b) vzdělávání při zaměstnání počet tříd / skupin počet žáků Maturitní obory 3/3 19 Změny v počtech žáků v průběhu školního roku Maturitní obory Přerušení vzdělávání 1 Ukončili vzdělávání 2 Ukončili vzdělávání (vlastní žádost) 1 Vyloučení ze školy 3 Nepostoupili do vyššího ročníku - z toho nebylo povoleno opakování 0 0 Přestoupili z jiné školy 0 7

11 III.2 Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele a) denní vzdělávání průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele (nepřepočtený) maturitní obory 8,6 4,5 b) vzdělávání při zaměstnání průměrný počet žáků na třídu průměrný počet žáků na učitele (nepřepočtený) maturitní obory 6,3 3,5 III.3 Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji - denní studium CELKEM Zlínský Ústecký Středočeský Plzeňský Pardubický Olomoucký Moravskoslezský Liberecký Královéhradecký Vysočina Karlovarský Jihomoravský Jihočeský kraj počet žáků celkem z toho nově přijatí

12 III.4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikací) a) denní vzdělávání z celkového počtu žáků: prospělo s vyznamenáním 0 neprospělo 13 opakovalo ročník 5 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků 41 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka 161 z toho neomluvených 19 b) vzdělávání při zaměstnání prospělo s vyznamenáním 0 z celkového počtu žáků: neprospělo 0 opakovalo ročník 1 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků 92 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka 6 z toho neomluvených 0 9

13 III.5 Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek Závěrečné zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 10 0 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni 11 0 prospělo s vyznamenáním 0 0 prospěl 10 0 neprospěl 0 0 Maturitní zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku v jarním termínu 15 7 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet žáků, kteří konali zkoušku v podzimním termínu 13 5 z toho konali zkoušku opakovaně 10 4 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce počet žáků, kteří byli hodnoceni 2 0 prospěl s vyznamenáním 0 0 prospěl 9 3 neprospěl

14 III.6 Přijímací řízení do 1.ročníků školního roku 2013/2014 skupina oborů vzdělání kód, název L/01 Kosmetické služby L/01 Gastronomie H/01 Kuchař číšník L/51 Podnikání přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (denní vzdělávání) počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v 1.kole z toho ve 2.kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2013/ III.7 Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Na škole studuje 10 žáků jiné národnosti než české dle zahajovacího výkazu Státní občanství Celkem žáci Arménie 1 Gruzie 1 Rusko 1 Vietnam 3 Ukrajina 4 11

15 III.8 Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Integrace probíhá v rámci žáků s cizí státní příslušností. Škola se snaží v rámci svých možností ulehčit těmto žákům případné problémy s jazykovou bariérou a začlenit je plně do třídního kolektivu. III.9 Vzdělávání nadaných žáků Ve výchovně vzdělávacím procesu vede úsilí pedagogických pracovníků o rozvoj osobnosti žáků k vytvoření podmínek pro vzdělávání nadaných žáků. Péči o nadané žáky provádějí učitelé průběžně, jak v hodinách, tak i individuálním způsobem a jsou tím vytvářeny podmínky pro rozvoj jejich nadání. III.10 Ověřování výsledků vzdělávání Proběhlo prověřování znalostí žáků - I. až III. ročníku maturitního denního čtyřletého studia. III.11 Školní vzdělávací programy L/01 Gastronomie L/01 Kosmetické služby L/51 Podnikání H/01 Kuchař-číšník Zhodnocení Vyhodnocení znalostí žáků proběhlo formou testů v červnu 2013 u maturitních čtyřletých oborů vzdělávací cíle jsou dobře nastaveny a předměty jsou vzájemně provázány, klíčové a odborné kompetence jsou definovány. U většiny žáků se dosáhlo úrovně očekávaných kompetencí v teoretické i praktické rovině. Získané poznatky z výuky jsou připraveny pro úpravu školních vzdělávacích programů od školního roku 2013/2014. Vypracované ŠVP byly odeslány ke kontrole na Českou školní inspekci. III.12 Jazykové vzdělávání a jeho podpora Na naší škole se vyučovaly tyto cizí jazyky: o Anglický jazyk o Německý jazyk 12

16 Praktická maturitní zkouška u čtyřletého maturitního studia Gastronomie a učebních oborů Kuchař - číšník obsahuje část cizojazyčných učebních materiálů a diskusní témata, volí se s přihlédnutím na studovaný obor, zájmy a trendy věkové skupiny žáků. Učební materiály a diskusní témata jsou voleny s přihlédnutím na zájmy a hodnoty konkrétní věkové skupiny žáků. Žáci musí použít nabyté znalosti v cizojazyčné části praktické maturitní zkoušky. Motivace žáků k výuce cizích jazyků: promítání cizojazyčných filmů a seriálů; cizojazyčné procházky a výlety; poznávací zájezd Německo; informace o trhu práce v zahraničí. IV. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI IV.1 Výchovné a kariérní poradenství Výchovný poradce a metodik prevence Ing. Monika Skopalíková Práce výchovného poradce je úzce propojena s prací zejména třídních učitelů a vedením školy. Pozornost byla věnována výchovným a prospěchovým problémům žáků. Pozornost je věnována i prevenci patologických jevů a zneužívání návykových látek. Této problematice se věnují všichni zaměstnanci školy, garanci má výchovný poradce. Dále prohlubujeme spolupráci s protidrogovou koordinátorkou pro Prahu 9. Žáci posledních ročníků využívají i pomoci při výběru dalšího vzdělávání nebo hledání vhodného povolání. Výchovná poradkyně předala materiály o typech a druzích studia na vysokých a vyšších odborných školách. Seznam žáků se specifickými poruchami učení byl v průběhu roku doplňován, pedagogický sbor byl průběžně informován (o druzích specifických poruch a doporučeních z pedagogicko psychologických poraden). Na tuto část výuky se vedení školy zaměřilo při hospitacích v hodinách. Žáci se učí zásady zdravého životního stylu, diskutují o dopadech špatného životního stylu na své fyzické i psychické zdraví. V předmětech jako je český jazyk a literatura, kultura a umění, společenské vědy, komunikace a cizí jazyky jsou rozvíjeny a podporovány sociální kompetence žáků, včetně tolerance k druhým. Třídní učitelé vytvářejí příznivou a bezpečnou atmosféru ve svých třídách, dále vedou se žáky preventivní rozhovory na téma šikana, násilí, rasismus, drogy nebo záškoláctví. Škola nabízí žákům také účast na preventivních protidrogových přednáškách, vedených specialisty. V případě výskytu patologických jevů ve škole se mohou žáci, učitelé i rodiče a jiní zákonní zástupci žáků obrátit na výchovného poradce školy. Výchovná poradkyně absolvovala ve školním roce 2012/2013 v rámci vzdělávání pracovníků kurz - Prevence proti agresivitě. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve školním roce 2012/2013 hodnotíme pozitivně. 13

17 IV.2 Prevence sociálně patologických jevů Žáci se učí zásady zdravého životního stylu, diskutují o dopadech špatného životního stylu na své fyzické i psychické zdraví. Třídní učitelé vytvářejí příznivou a bezpečnou atmosféru ve svých třídách, dále vedou se žáky preventivní rozhovory na téma šikana, násilí, rasismus, drogy nebo záškoláctví. Prevence je rozpracovaná ve směrnici 1/2012 obsahuje: a) aplikace prevence sociálně patologických jevů v členění obecných a konkrétních cílů; b) aktivizující metody; c) aktivity organizované školou; d) krizový plán; e) plán prevence na školní rok. Ve směrnici je zpracované i vyhodnocování a systém kontroly, za kterou jsou odpovědní ředitelka školy a výchovná poradkyně. Plán prevence byl ve školním roce splněn. IV.3 Ekologická výchova a environmentální výchova Environmentální výchovou se snažíme u svých žáků podporovat myšlení a jednání, které je v souladu s principy udržitelného rozvoje, usilujeme o utváření ekologicky příznivých hodnotových orientací. Hlavním cílem průřezového tématu environmentální výchovy na naší škole je, vzhledem k oboru studia a budoucímu profesnímu zaměření žáků, rozvíjet vztahy mezi ekologickými, ekonomickými a sociálními aspekty v udržitelném rozvoji, pochopení souvislostí mezi různými ekologickými jevy v blízkém okolí i v širším měřítku, tzn. vztahů mezi lokálními, regionálními a globálními ekologickými problémy. Žáky vedeme k tomu, aby si uvědomili vlivy pracovní činnosti na životní prostředí a osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním i profesním jednání. S tím souvisí také uvědomění si vlivu životního prostředí na zdraví člověka, osvojení si zásad zdravého životního stylu a vědomé odpovědnosti za vlastní zdraví. Environmentální výchova je do vzdělávacího plánu naší školy zařazena jednak jako průřezové téma, je vyučována prostřednictvím projektů a je začleněna do ŠVP. Žáci jsou v této oblasti vzděláváni informačně, pomocí názorných metod i prostřednictvím praktických zkušeností. Jako průřezové téma je environmentální výchova zařazena v logických souvislostech s probíranou látkou do těchto předmětů: kultura a umění, komunikace, člověk a příroda, přírodní vědy, občanská nauka, ekonomika. Mimopředmětové strategie rozvíjení kompetencí v oblasti environmentální výchovy: a) postupné uplatňování zásad chování šetrného k životnímu prostředí: - třídění odpadu a k ekonomické zacházení s odpady; - ekonomické zacházení s energetickými zdroji a s vodou; - péče o zeleň ve škole i v okolí školy. b) informace, vzdělávání, výchova: - propagace ekologické tématiky formou nástěnek; výlety a exkurze spojené s ekologickou tematikou. 14

18 IV.4 Multikulturní výchova Multikulturní výchova je součástí předmětu Společenská kultura. Pedagogičtí pracovníci se účastní seminářů a kurzů mimo jiné k této problematice. Zkušenosti předávají žákům a seznamují je s aktuálními problémy. Žáci se seznamují s aktuálními problémy migrantů, uprchlíků a azylantů. Jsou vychováváni k toleranci, proti xenofobii, rasismu a antisemitismu. Učitel žákům poskytuje praktické náměty pro vytvoření názorných modelových situací neporozumění a xenofobie a příklady technik, které tyto bariéry odstraňují. Na škole studuje celkem 10 žáků jiné než české národnosti. Škola těmto žákům pomáhá v integraci například prostřednictvím školních výletů, sportovních a kulturních akcí. IV.5 Výchova k udržitelnému rozvoji Výchově k udržitelnému rozvoji významně přispívá environmentální výchova. Škola vede žáky k tomu, aby si uvědomovali spojitost mezi lidskými potřebami a přírodními zdroji. Žáci jsou seznamováni s vyčerpatelnými a obnovitelnými zdroji zejména v předmětu člověk a příroda, diskutují o ekologických problémech současného světa. V předmětech přírodní vědy, člověk a příroda, cestovní ruch se žáci věnují rozdílům v možnostech trvale udržitelného rozvoje ve vyspělých zemích a zemích třetího světa. V každodenní praxi jsou žáci vedeni k racionálnímu zacházení s energiemi (např. zhasínání světel po odchodu ze třídy) a s vodou. IV.6 Vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Název akce Popis akce Zahajovací kurz Český ráj Termín: září 2012 Koberovy Hamštejn Cíl: seznámit žáky s historií a budoucností školy, s vedením školy a s ostatními vyučujícími, s turistikou, ochranou Poznávací zájezd Drážďany přírody a orientací v ní, seznámit se s kolektivem třídy Termín: prosinec 2012 Cíl: poznat vánoční zvyky a seznámit se s historií města IV.7 Mimoškolní aktivity ŠKOLNÍ AKCE SOUVISEJÍCÍ S VÝUKOU EXKURZE Název akce Počet účastníků Popis akce Exkurze Zlatá bula sicilská 48 Termín: září 2012 Cíl: žáci využijí získané informace do předmětů: Kultura a umění Pivovar Staropramen Praha 13 Termín: září 2012 Cíl: seznámit žáky s historií a ukázat proces výroby piva Exkurze Národní technické muzeum 9 Termín: říjen 2012 Cíl: seznámit žáky s novými expozicemi a ukázat technické novinky 15

19 Název akce Počet účastníků Škoda Auto Mladá Boleslav 4 Výlov rybníka 16 Exkurze Beyond Reality: British Painting Today 16 Temelín 14 Film: Anna Karenina 12 Maso a masné výrobky exkurze v Macru a Globusu 21 Kurz společenského líčení 14 Maturitní ples 126 Uměleckoprůmyslové muzeum 3 Popis akce Termín: říjen 2012 Cíl: seznámit žáky s historií i současně jednou z nejvýznamnější firmou v ČR Termín: prosinec 2012 Cíl: seznámení s výlovem ryb a následným zpracováním Termín: listopad 2012 Cíl: seznámit žáky s podobu moderního umění současné Velké Británie a s moderní malbou a sochařství vůbec Termín: prosinec 2012 Cíl: seznámit žáky s jadernou elektrárnou a ukázat zabezpečení Termín: prosinec 2012 Cíl: seznámení s historickým románem Termín: prosinec 2012 Cíl: ukázka a rozeznávání druhů masa ve velkoobchodním řetězci, porovnání s maloobchodním prodejem v prodejně Globus Termín: leden 2013 Cíl: Seznámení s novými trendy v líčení Termín: únor 2013 Cíl: slavnostní přijetí žáků do I. ročníku a zakončení studia maturitních tříd Termín: květen 2013 Cíl: Poznání předmětů, módy a vkusu z hlediska historie ZÁVĚR: Žáci získané vědomosti uplatnili v hodinách v rámci mezipředmětových vztahů. IV.8 Soutěže CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE A PROJEKTY Umístnění/ Název akce počet žáků Z periferie impéria do svobodné Evropy aneb proměny českých a polských vztahů k Rusku v novodobých dějinách 38 Termín a popis akce listopad 2012 / Občanské sdružení PANT ve spolupráci s varšavským Instytutem Pamięci Narodowej. Výstava obsahovala deset panelů k událostem dramatického roku 1968 v ČSSR a PLR. K výstavě byly pro žáky připraveny pracovní listy s otázkami a úkoly k textům, fotografiím, anekdotám a dalším pramenům, které byly na jednotlivých panelech publikovány. 16

20 Název akce Umístnění/ počet žáků Evropa Termín a popis akce leden 2013 / Evropa 2045 je počítačová simulace zaměřená na podporu výuky společenských věd na SŠ, svou formou připomíná strategickou počítačovou hru. Cílem je přiblížit politické, ekonomické a sociální otázky sjednocené Evropy a současného světa. Kromě získání faktických informací podporuje rozvoj tzv. klíčových kompetencí: schopnosti vyjednávat, kriticky myslet a pracovat v týmu. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE Název akce Počet žáků Termín akce Vánoční turnaj volejbal 13 prosinec 2012 SOUTĚŽE Název akce / pořadatel Počet žáků Termín a popis akce Termín: prosinec 2012 Matematická olympiáda / 3 Cíl: zábavnou formou přiblížit žákům SSOŠ a SSOU BEAN, s.r.o. matematické chápání a upevnit logiku Soutěž o nejlepší cukroví 15 Termín: prosinec 2012 Cíl: seznámit žáky s vánočními zvyky Cílem soutěží, projektů a exkurzí je: o předvedení výkonů žáků; o sbírání zkušeností; o předvedení zlepšení svých výkonů; o podpoření povědomí o naší škole. IV.9 Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Mezinárodní spolupráce: ne Celostátní spolupráce: PROGRAM JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH A ČLOVĚK V TÍSNI Organizace Člověk v tísni škole poskytuje dokumentární a hrané filmy i další doprovodné metodické materiály, které v současné době využívá více než základních a středních škol v České republice. 17

21 IV.10 Spolupráce právnické osoby s partnery V souladu s 65 zákona č. 561/2004 Sb. a souvisejících předpisů uzavírá škola smlouvy se svými sociálními partnery, fyzickými a právnickými osobami. Na základě smluv žáci u těchto partnerů vykonávají povinné odborné i učební praxe a projektové manažerské praxe. U smluvních partnerů lze realizovat další jednotlivé gastronomické akce a projekty seminárních prací. Sociální partneři umožňují exkurze na svých pracovištích, provádějí besedy a přednášky, organizují některé formy firemního tréninku. Sociální partneři poskytují škole zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotících dotazníků, v nichž se na závěr praxe vyjadřují ke kompetencím praktikantů a sdělují své další požadavky na vzdělávací proces a jeho inovace. Ve školním roce 2011/2012 spolupracovala škola s hotely a firmami: zotavovna Ministerstva spravedlnosti ČR, Villa Voyta, Pivovar Krušovice, Dorint hotel Don Giovanni, Hotel Hofmeister, Hotel Albion, Restaurace Lucky Rabbit, Restaurace Beer Factory, Restaurace Kotva, Jídelna Nagano s Českou barmanskou asociací, Adapo, s.r.o. účetnictví, KMPS FINANCIAL GROUP, s.r.o., Restaurace Na Michelské, s.r.o., M+L Logistik, s.r.o.; Studio Estetika, Studio Bronz, Palladium, Studio Blanka, Studio Lili, A-z Mystic, Salon Elegantia, Kosmetika Capri, spol. s r.o., Ryor a.s., Juvena of Switzeland, For Life Malaga Europe, Unií kosmetiček při prohlubování profesních dovedností žáků. IV.11 Další vzdělávání realizované právnickou osobou žádné IV.12 Další aktivity, prezentace Žáci se zúčastnili akcí, při kterých si prohlubovali odborné i teoretické dovednosti, ověřovali si komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, kompetence k řešení problémů, kompetence k pracovnímu uplatnění: Hotel Diplomat raut (14 žáků) Provozovna Zotavovna Ministerstva spravedlnosti banketní hostina (9 žáků) IV.13 Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Nevyužíváme. 18

22 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ČŠI A DALŠÍCH KONTROL V.1 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2012/2013 Předmět kontroly: Dodržování vybraných ustanovení školského zákona vykonávaná podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. a zákona 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní zjištění: Nebylo zjištěno porušení právních předpisů. V.2 Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2012/2013 Hasičský záchranný sbor hl.m.prahy zápis č. j. HSAA /2013 Předmět kontroly Dodržování povinnosti stanovených předpisy o požární ochraně prověřování písemných dokladů, fyzická kontrola na vybraných pracovištích. VI. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2012 Škola pobírala zvýšenou dotaci, která je používána na úhradu mzdových nákladů a zákonných odvodů zaměstnanců školy. Na provozní výdaje a doplatek mezd a zákonných odvodů byly použity jiné zdroje financování. Hospodaření školy bylo vyrovnané. VII. NAPLŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Úkoly vyplývající z koncepce školy Úkoly Splněno Poznámka 1.Rozšíření aktivit poznávací zájezdy spolupráce s podniky soutěže mezinárodní spolupráce ano průběžně ano ano 19 Kapitola IV.6 Kapitola IV.10 Kapitola IV.8 Kapitola IV.9 spolupráce se školami výměnné pobyty žáků ano ne 2. Zvýšení kvalifikace další vzdělávání průběžně Kapitola II.1 bod c) pedagogických pracovníků 3. Projektové dny ano Kapitola IV.8 4. Exkurzní dny ano Kapitola IV.7 5. Učební obory ano Kapitola I.5 6. Mimoškolní aktivity ano Kapitola IV.7

23 7. Personální politika zvyšování kvalifikace ano Kapitola II. stabilizace pracovního kolektivu ano 8. Materiálně technické zabezpečení postupně ano Kapitola I.8 9. Financování školy finanční zdroje a náklady byly vybilancovány VIII. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY VE ŠKOLSKÉ RADĚ Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou v souladu s 168, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zápis z tohoto jednání školské rady konané dne 7. října 2013 je přílohou č. 4 této zprávy. Ing. Yvona Šorejsová ředitelka střední školy kosmetiky a hotelnictví BEAN, s. r. o. Přílohy: Výpis z rejstříku škol a školských zařízení příloha 1 Výpis správního řízení příloha 2 Zápis České školní inspekce příloha 3 Zápis z jednání školské rady příloha 4 Praha 8. října

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín Identifikátor: 600 019 683 Termín konání

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace. Sýkorova 1/613, Havířov-Šumbark. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark Identifikátor školy: 600 016 510 Termín

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace. Jana Palacha 711/2, Most

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace. Jana Palacha 711/2, Most Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola gastronomie a služeb, Most, Jana Palacha 711, příspěvková organizace Jana Palacha 711/2, 434 01 Most Identifikátor školy: 600 011

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary. Ondřejská 56, Karlovy Vary. Identifikátor: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Ondřejská 56, 360 21 Karlovy Vary Identifikátor: 600 009 106 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3. U Borského parku 3, Plzeň. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3. U Borského parku 3, Plzeň. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Hotelová škola, Plzeň, U Borského parku 3 U Borského parku 3, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 700 Termín konání inspekce: 9. 12. května

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec. Adresa: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec. Adresa: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec Adresa: Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův Hradec Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace. Komenského 1130/10, Rumburk. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Komenského 1130/10, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 010 279 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun Praskolesy 104. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Praskolesy, okres Beroun 267 54 Praskolesy 104 Identifikátor školy: 600 043 011 Termín konání inspekce: 11.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 Adresa: Mozartova 24, 466 04 Jablonec nad Nisou Identifikátor: 600 078 426 Vedoucí týmu:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola Dalovice. Hlavní 27, Dalovice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola Dalovice Hlavní 27, 362 63 Dalovice Identifikátor školy: 600 009 181 Termín konání inspekce: 14. a 16. března 2006

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více