Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla?"

Transkript

1 Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla? Konkurence CZT ve formě tepelných čerpadel je jednou z reálných možností náhrady CZT individuálním zdrojem tepla. Uvedeme si důvody pro použití, včetně výhod a nevýhod vůči CZT.

2 Odpověď je ve stále rostoucí ceně tepla z CZT a srovnáním s odzkoušenými moderními alternativními zdroji tepelnými čerpadly, zjistíte čím dál větší, až kontrastní, rozdíly v provozních nákladech. Následující tabulky Vás přesvědčí.

3

4

5

6 Rentabilita investice do TČ začíná u ceny 500Kč/GJ, ve Zlíně to je od r Zjednodušeně lze říci, že tepelné čerpadlo odebírá teplo z venkovního prostředí, ohřívaného sluncem, a ke svému výkonu potřebuje přibližně jen jednu třetinu dodané energie ve formě elektřiny Platíte za elektřinu pro pohon, ale samotné teplo máte ZDARMA. V tom je kouzlo této technologie a zároveň velká konkurenční výhoda.

7 Ze všeho nejdřív bychom se měli ptát na dlouhodobou udržitelnost obou technologií a ta vychází ve prospěch TČ. Srovnáme následující: Nevýhody CZT centrální zásobování teplem: náklady na provoz a údržbu sítí CZT zvyšují cenu tepla pro konečné zákazníky odpojením zákazníka ze soustavy rostou fixní náklady pro zbývající odběratele náklady na provoz sítí a jejich ztráty nemůže zákazník ovlivnit legislativně CZT nemůže bránit získání stavebního povolení na změnu způsobu vytápění u CZT nastane problém v r. 2016, kdy se podle nařízení EK mají významně zpřísnit limity vypouštěných emisních plynů teplárnami. V ČR to představuje investice ve výši asi 35mld.Kč, pokryté většinou z evropských dotací a emisních povolenek, ale stále majících vliv na navyšování cen za teplo optimistický odhad je asi 6% ročně, pesimistický více než dvojnásobek. Výhody TČ při náhradě za CZT: Ekologicky přijatelný zdroj i v husté zástavbě současnosti nahrává výhodnosti provozu TČ oproti CZT zejména cena fosilních paliv (uhlí, plyn) i rozvírání cenových nůžek mezi cenou fosilních paliv a cenou elektrické energie nejen v tarifu pro TČ. v současnosti navíc není propad cen elektrické energie krátkodobou záležitostí, bude trvat do zrušení deformací výkupních cen z obnovitelných zdrojů v EU. investor do TČ jasně vidí všechny náklady a může udělat provozní opatření k jejich minimalizaci. To je svoboda rozhodnutí nevyčíslitelná v penězích

8 Situace ve Zlíně, výchozí stav CZT na jižních svazích za posledních 10 let téměř zdvojnásobilo cenu za GJ. Roční růst ceny dosáhl v průměru téměř 6%, přičemž inflace se pohybovala v průměru jen kolem 3% Cena v r přesáhla 500Kč/GJ a letos je na hranici 600Kč/GJ CZT na JS má ve smlouvách s domy cenovou doložku, že pokud celá soustava nespotřebuje určitou kvótu tepla GJ, může navýšit cenu za GJ dle své potřeby a také toho využívá!

9 Alternativa ve vytápění pro činžovní domy na JS v podobě vysokoteplotního tepelného čerpadla bez zateplení fasády domu příklad první instalace pro činžovní dům se 48byty ve Zlíně Vypočítané ztráty domu Slezská , Zlín jsou 132kW + potřeba TUV 40kW Výkon TČ - 128kW + bivalence elektrokotle 120kW (záložní zdroj) Srovnatelný tepelný spád TČ s výkonem CZT, bez nutnosti zasahovat do ústředního topení Vypočítané ztráty domu 132kW jsou navíc snížené opravou střechy se zesílením izolace na 15cm, zaspárováním dilatačních spár a výměnou 4 vchodových dveří s izolačním dvojsklem. Systém vytápění je rozdělen na dvě nezávislé poloviny 2x4 jednotek po 16kW (pro každý vchod zvlášť) a jedna druhou zálohuje v případě výpadku nebo poruchy Zavedení měření tepla v bytech znamená snížení spotřeby o 20 25% (dle zkušeností na dobu 3let, než se obyvatelé vrátí k původním návykům)

10 Náklady a návratnost Pořizovací cena TČ ,-Kč Elektrická přípojka ,-Kč Roční úspora na provozu 450 až 500tis.Kč Doba návratnosti do 8let Životnost statických částí TČ 30let Životnost rotačních částí TČ asi motohodin do 15let Záruka na TČ od výrobce 7let Cena TČ pro rodinný dům je tis., cena TČ rozpočítaná na jeden byt je 95tis.Kč. SVJ si vzalo úvěr na pořízení TČ a ostatních rekonstrukcí a splácí úvěr z ÚSPOR. Zálohy na teplo jsme snížili na asi polovinu a o tuto polovinu jsme navýšili fond oprav, ze kterého se splácí úvěr. Celkové inkaso zůstalo tedy beze změny. Je to velmi vlídné řešení, pokud si obyvatelé domu nemohou navýšit fond oprav nebo splácejí již stávající úvěr. Po splacení investice můžeme snížit cenu inkasa nebo jeho zachováním ve stejné výši zvyšovat tvorbu fondu oprav k dalším investicím a opravám.

11 Legislativa Zákon č.201 o životním prostředí definuje povinnost vlastníka objektu připojit se na CZT jako 1. zákonnou možnost a pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné zvolit vytápění z alternativního zdroje, kterým TČ je, jako 2. rovnoprávnou zákonnou možnost. Město může zakotvit do energetické koncepce povinnost připojit se na CZT, ale ta není ZÁVAZNÁ. Energetický zákon č.458 definuje povinnost subjektu nést náklady na odpojení. CZT velmi rády navěšují navíc náklady na poddimenzování tepel. kolektoru a náklad na odinstalování VS ve výši její ceny. Judikáty NS (Nejvyššího soudu) z února a července letošního roku tyto neoprávněné požadavky vylučují a definují prosté náklady na odpojení, jako práci odborné firmy na odinstalování VS. Pokud má subjekt podepsanou smlouvu s CZT (ve Zlíně), je nutné dodržet výpovědní lhůtu, která běží půl roku a začíná od 1.7. v daném roce. Při jednání s CZT je třeba být velmi obezřetný, lépe je v případě nutnosti využít služeb právní kanceláře se zkušenostmi v oboru. Takovou kancelář zde ve Zlíně jsme našli a využili. Je nutné vést stavební řízení, které s připomínkami od CZT trvalo do 4měsíců, následně se CZT odvolalo ke krajskému úřadu, ale NEÚSPĚŠNĚ. Odvolání trvalo 3měsíce. Cesta je prošlapaná. Další opravný prostředek je kasační stížnost ke krajskému správnímu soudu, která ale nemá odkladný účinek a řeší případná pochybení proti správnímu řádu, nikoliv předmět stavebního povolení.

12 Pohled na průběh instalace TČ v prvním vchodě domu Slezská ve Zlíně na střešní nadstavbě strojovny výtahu

13 Pohled na průběh instalace TČ v druhém vchodě domu Slezská ve Zlíně na střešní nadstavbě strojovny výtahu

14 Detail uložení potrubí teplonosného media včetně izolace

15 Detail uložení celé 16kW jednotky na silenbloku na rámu (vpravo) a duplicitního uložení kompresoru v jednotce také na silenbloku, které lépe tlumí hluk a vibrace.

16 Na závěr nám dovolte vyjádřit naději, že tento příklad bude pro Vás inspirativní natolik, že zvážíte a využijete těchto získaných zkušeností ve svůj prospěch Spolek JS Zlín

EKOTHERMA TRADE s.r.o.

EKOTHERMA TRADE s.r.o. EKOTHERMA TRADE s.r.o., TEPE LNA ČERPADLA lnstalalace tepelných čerpadel. Subjekt: Bytové družstvo Poruba 1060". Kontakt: Ing. Milena Widomská Ph.O. MBA, milenaw@email.cz, tel.:603 162 170 Zpracoval: Čestmír

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ - 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 1. ÚVOD 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ 2.1 POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 2.2 VÝPOČTOVÉ ÚDAJE - VÝCHOZÍ STAV 2.3 ZHODNOCENÍ BILANCE VÝROBY

Více

Možnosti snížení provozních nákladů

Možnosti snížení provozních nákladů Abstrakt Možnosti snížení provozních nákladů Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá návrhem energetických úspor v budovách. V dnešní době jsme svědkem stálého růstu cen energie, ať už se jedná o elektřinu

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník XI 1/2014 VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ EU RADÍ, DOPORUČUJE, NAŘIZUJE

Více

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA ke kapitole 3.1.3 ÚEK MRH Územní energetické koncepce Mikroregionu Hranicko Autoři: Ing. Libor Lenža, Ing. Michal Vodák, Ing. Radim Pištělák SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Vyhodnocení vhodnosti vytápění sídliště u nádraží

Vyhodnocení vhodnosti vytápění sídliště u nádraží Vyhodnocení vhodnosti vytápění sídliště u nádraží Výchozí situace V oblasti sídliště u nádraží je až 46 let staré rozvody topných kanálů, které zejména v místech propadů mají poruchy. Vytápěné je kotelnou

Více

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu Zdroje vytápění Centrální zdroj tepla (CZT) V minulosti bylo pro panelové domy využíváno centrálního zásobování teplem a tento způsob přetrvává v převážné většině případů do dnešních dnů. Jedná se o centralizovanou

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách do roku 2050

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách do roku 2050 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách do roku 2050 Editor publikace: Karel Polanecký Zpracovatel podkladových studií: PORSENNA o. p. s. Vydalo: Hnutí DUHA, prosinec 2007. ISBN:

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009 Stránka 1 z 31 Obsah 1. Úvod... 3 2. Organizační schéma společnosti s platností od 1.2.2010... 4 3. Orgány společnosti... 5 4. Z historie firmy...5

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti...

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti... Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 4 Identifikační údaje... 4 Předmět podnikání společnosti... 4 Základní organizační struktura společnosti... 5 Orgány společnosti...

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKO-ENERGETICKÁ

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

Zateplete ušetříte dvakrát

Zateplete ušetříte dvakrát 44/2014 ročník 17 Zateplete ušetříte dvakrát díky stabilnímu úvěruod státu TIPY pro hezkou koupelnu Úsporné vytápění bytových domů Kompletní rekonstrukce: Panelový dům Praha 4 - Modřany Revitalizujete

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

KATALOG REFERENCÍ PLYNOVÁ ABSORPČNÍ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP

KATALOG REFERENCÍ PLYNOVÁ ABSORPČNÍ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP KATALOG REFERENCÍ PLYNOVÁ ABSORPČNÍ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP MISE Zodpovědné rozhodnutí činí rozdíl. Váš zodpovědný přístup k investici může mít velký vliv na život nás všech. Zvažte výrobky a zařízení spotřebují

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

INFORMACE Z EKONOMICKÉHO ÚSEKU DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA V ROCE 2008

INFORMACE Z EKONOMICKÉHO ÚSEKU DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA V ROCE 2008 DRUŽBA,, stavební byt b ytové é družstvo o Brno Číslo 23 Červen 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce přinášíme nové číslo Informačních listů, s nímž se Vám dostávají informace

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více