KARAT Konference Spojení pevné jako beton. Moderní Business Intelligence. Workflow a procesy v IS KARAT. Rozhovor s Miloslavou Čechákovou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KARAT Konference 2013. Spojení pevné jako beton. Moderní Business Intelligence. Workflow a procesy v IS KARAT. Rozhovor s Miloslavou Čechákovou"

Transkript

1 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 2/2013 KARAT NEWS KARAT Konference 2013 strana 4 PŘÍPADOVÁ STUDIE Spojení pevné jako beton strana 6 Moderní Business Intelligence strana 8 Workflow a procesy v IS KARAT strana 9 Rozhovor s Miloslavou Čechákovou strana 12 Jindřichův Hradec Město, kam patří rum s lodičkou strana 16 Moraviaman 2013 strana 20 KARAT Software a. s

2 BENEFITY NASAZENÍ NEJMODERNĚJŠÍCH TECHNOLOGIÍ nové možnosti grafického uživatelského rozhraní (GUI) snadnější vývoj a podpora nových klientů i vrstev řešení rostoucích potřeb uživatelů být připraveni na rychle se měnící svět ICT být zajímavým zaměstnavatelem / partnerem garance vývoje do budoucna Ze zákulisí vývoje IS KARAT.net Vývojový tým IS KARAT.NET nedávno završil své několikaleté úsilí, jehož cílem bylo vytvořit ERP řešení postavené na nejmodernějších technologiích. Ty přinášejí celou řadu nových možností a daly vzniknout také kompletně přepracovanému uživatelskému rozhraní. PŘÍNOSY A NOVÉ VLASTNOSTI vyhledávání nad nabídkami menu skupiny v oblíbených nabídkách menu uživatelsky definovatelné nástěnky (dashboardy) hromadný výběr více možností stavového filtru pokročilý filtr na straně serveru grafické vyjádření nastavení filtrů na seznamu lokální filtry uživatelsky definovatelný skupinovaný seznam optimalizované grafické vyjádření vlastností pole detailu dědění uživatelského nastavení z nadřízených úrovní nový panel nástrojů dokumentu vyhledávání nad všemi komponentami podpora zoomování nad více komponentami větší možnosti exportu tiskové sestavy lepší přehled nad rozpracovanou činností podpora práce na více monitorech ověřování uživatele přes integrované přihlášení integrace se servisním portálem KARAT Assistance a další GUI (GRAPHICAL USER INTERFACE) Při vývoji nové verze byl kladen velký důraz na vytvoření nového GUI tedy uživatelského rozhraní. Protože jsme nechtěli nic ponechat náhodě, spolupracovali jsme v této oblasti velmi úzce s ČVUT Praha. Tato součinnost přitom neprobíhala pouze na akademické úrovni, ale formou komunikace s uživateli, přičemž testování výsledků naší práce probíhalo ve specializovaném Ulabu a na skutečných uživatelích IS KARAT. Výsledkem této spolupráce se stal návrh nového GUI IS KARAT, které respektovalo zachování komponentové technologie a samostatné řešení ovládání a barev. CO JE NOVÉHO? Jednu z hlavních předností nové verze pro stávající uživatele IS KARAT představuje skutečnost, že s výjimkou vyšších nároků na HW a nutnosti změny uživatelského rozhraní byla zachována maximální zpětná kompatibilita. Při přechodu na tuto verzi jsou tedy standardním způsobem zachovány veškeré firemní úpravy, firemní sestavy, uživatelská nastavení a definice apod. Díky zachování základních pravidel ovládání, otevřenosti a aplikační logiky je přechod pro stávající uživatele rychlý a jednoduchý. Abychom nenasazovali k našim stávajícím zákazníkům příslovečného zajíce v pytli, probíhala v průběhu let 2012 a 2013 řada implementací verze.net IS KARAT u stávajících i nových zákazníků. V současné době provozuje verzi.net IS KARAT již cca 30 společností, z nichž řada vystoupila na letošní KARAT Konferenci a podělila se s ostatními o své zkušenosti. 2 KARAT NEWS 2/2013

3 DALŠÍ PŘÍNOSY TECHNOLOGIE.NET dodavatel určující obecný směr vývoje přechod na vícevrstvou architekturu provoz v prostředí internetového prohlížeče aplikační server s možností cachování oddělení prezentační vrstvy moderní vývojové nástroje (VS, WPF, MVVM) moderní reportovací nástroj (Stimulsoft, DevExpress) zajištění zpětné kompatibility (otevřenost, funkčnost) O nových funkčnostech IS KARAT.net vás budeme postupně informovat v dalších číslech! IT produkt roku 2013 Řešení Business Intelligence postoupilo do finále soutěže IT Produkt roku Business Intelligence ocení nejen vrcholoví manažeři, ale poslouží i pro operativní rozhodování pracovníků na všech úrovních organizační struktury. KARAT Software opět obhajuje certifi kaci Microsoft Společnost KARAT Software úspěšně obhájila certifikaci produktů a služeb u společnosti Microsoft. Obhájená kompetence se nově nazývá Gold Application Development, přičemž proces její obhajoby se opírá o kladné výsledky: obratu prodeje produktů a služeb v rozsahu definovaném v kompetenci, počtu referenčních zákazníků, kde jsme realizovali dodávky řešení z našeho portfolia produktů, rozsáhlého průzkumu spokojenosti u stávajících zákazníků, testování standardizovanými nástroji společnosti Microsoft, potvrzení kompatibility informačního systému KARAT se serverovými i klientskými aplikacemi. Audit IS KARAT verze 13 Soulad s Mezinárodními auditorskými standardy potvrdil audit informačního systému KARAT. IS KARAT verze 13 umožňuje plnit požadavky, které jsou účetní jednotce stanoveny jednotlivými obecně závaznými předpisy platnými pro území České a Slovenské republiky. Získaná kompetence potvrzuje vysokou kvalitu aplikací a služeb, kterou KARAT Software poskytuje svým zákazníkům. Řešení se totiž opírají nejen o profesionální znalosti vývojového týmu, ale také o komplexní znalosti a dovednosti konzultantů a analytiků, kteří dokáží přenášet potřeby našich obchodních partnerů. KARAT NEWS 2/2013 3

4 KARAT Konference 2013 aneb Oficiální uvedení IS KARAT verze 13 Ve čtvrtek proběhlo v kongresovém centru hotelu Holliday Inn Brno tradiční setkání uživatelů informačního systému KARAT. Na akci zavítalo více než 200 uživatelů z celé České republiky i Slovenska. Konferenci zahájili místopředseda představenstva, Branislav Ludva, a generální ředitel společnosti, Martin Válek. V průběhu akce byla představena nová verze informačního systému KARAT, jež se pochlubila přepracovaným uživatelským rozhraním (GUI) a celou řadou zajímavých vlastností a vylepšení. Zároveň si však zachovává aplikační logiku a principy ovládání z předchozí verze. Přestávky mezi přednáškami vyplňovaly hojné diskuze, konzultovaly se zejména individuální požadavky zákazníků a jejich podněty pro další vylepšení IS KARAT. Součástí konference byly i praktické zkušenosti s implementací IS KARAT ve verzi.net, prezentace produktů z řad našich významných zákazníků a chybět samozřejmě nemohla ani tombola. Na letošní konferenci došlo k praktickému završení naší několikaleté snahy představili jsme zákazníkům novou generaci informačního systému KARAT, jež stojí na nejmodernějších technologiích a lze ji jednoduše instalovat u našich zákazníků ve formě update. Mnoho zákazníků mi osobně potvrdilo, že účast na konferenci považují za velmi přínosnou a kladně hodnotí také její tematický obsah. Cíle, které jsme si kladli, tak byly splněny, řekl Marcel Herman, Service & Customer Care Director. 4 KARAT NEWS 2/2013

5 Co bylo na KARAT Konferenci prezentováno? Oficiální uvedení IS KARAT verze 13 v prostředí.net na trh Nové funkční vlastnosti IS KARAT verze 13 Co připravujeme do budoucích verzí IS KARAT Business Intelligence (BI) - integrované řešení v IS KARAT Grafické řešení Workflow, modelování procesů v IS KARAT Praktické zkušenosti našich zákazníků s implementací IS KARAT verze.net Informační systém KARAT verze 13 nabízí uživatelům celou řadu nových funkčních vlastností, mezi něž patří např. uživatelsky definovatelné nástěnky či skupinované seznamy, nové možnosti filtrování, vyhledávání, zoomování nad základními komponentami IS KARAT, dědění z nadřízených úrovní uživatelského nastavení, možnosti exportů tiskových sestav, integrace se servisním portálem KARAT Assistance a další. Za jednu z největších výhod považuji, že i přes přechod na zcela novou technologii od společnosti Microsoft se podařilo zachovat téměř 100% zpětnou kompatibilitu s verzí 12 IS KARAT. Update na tuto verzi je tedy pro stávající zákazníky téměř shodný jako v případě předešlých verzí. Toto se netýká pouze standardu IS KARAT, ale i firemních a uživatelských úprav systému., řekl Marek Hejna, ERP specialista. Videozáznam a podklady z KARAT Konference Pokud jste se letošní KARAT Konference nezúčastnili a zajímá vás její obsah a průběh, kontaktujte nás. Rádi vám poskytneme videozáznam z konference včetně detailních podkladů k jednotlivým prezentacím. KARAT NEWS 2/2013 5

6 PŘÍPADOVÁ STUDIE Spojení pevné jako beton Historie firmy se datuje do roku 1992, kdy majitel společnosti Libor Brož začal působit na trhu s betonářskými výrobky jako fyzická osoba. V roce 2004 potom založili s manželkou společnost s ručením omezeným Beton BROŽ a v tomto vlastnickém složení působí firma dodnes. Firmu vybudovali prakticky na zelené louce a oba aktivně působí ve vedení společnosti. Za zhruba 20 let se jim podařilo vybudovat firmu, která dnes patří mezi TOP 5 betonářských firem v Česku a zároveň je díky nejmodernějšímu technologickému vybavení lídrem trhu v inovacích. Konkurenční výhoda naší společnosti je v tom, že jsme lídrem na trhu v inovacích, pružně reagujeme na nové podněty, nebojíme se jít jiným směrem než ostatní a jsme vstřícní k našim zákazníkům. V současné době společnost zaměstnává téměř 200 pracovníků. Dlouhodobým cílem společnosti a zároveň firemní filozofií se stala především slušnost k zákazníkovi, zájem a péče o zákazníka a přímé a neodkladné řešení případných nedostatků. Také možnost nechat zákazníka nahlédnout až do kuchyně je přidanou hodnotou celého vztahu se zákazníkem. Příkladem může být nádherná administrativní budova, která je důkazem široké palety výrobků společnosti Beton BROŽ a jejich realizace v praxi, ale zároveň prakticky demonstruje, jak je zde myšleno na zákazníka. Tak to je firma Beton BROŽ, zkrátka: děláme to, co nás baví. DŮVODY VÝBĚRU NOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Po dynamickém rozvoji firmy došlo v roce 2009 k rozhodnutí změnit podnikový informační systém. Stávající informační systém přestal vyhovovat narůstajícímu objemu dat a jeho 6 KARAT NEWS 2/2013

7 úroveň přizpůsobitelnosti naprosto neodpovídala požadavkům firmy. Když se k tomu přidala stále citelnější potřeba plánování a řízení výroby, bylo rozhodnuto. Po zhruba půlročním období příprav a samotné realizace výběrového řízení byl vybrán jako nový ERP informační systém KARAT. Celé výběrové řízení bylo veřejné a zcela otevřené, protože bylo kompletně realizováno prostřednictvím evropských dotačních titulů. PROČ IS KARAT USPĚL PŘED KONKURENCÍ Informační systém KARAT přesvědčil, kromě praxí ověřenou robustností a stabilitou, zejména širokou mírou otevřenosti. Ta dnes umožňuje pracovníkům IT oddělení měnit vzhled i funkčnost IS KARAT prakticky za chodu a bez dalších nákladů. Spolu s unikátní architekturou, která zajišťuje naprostou kompatibilitu těchto firemních úprav napříč nově vydávanými verzemi, se stal IS KARAT základem dalšího rozvoje společnosti. Je skvělé mít informační systém, který má již v základu velké množství atributů a kritérií, které lze rozlišovat napříč celým systémem a za které lze dělat veškeré výstupy. A pokud nám někde standardní atributy nestačí, můžeme si je velmi rychle vlastními silami doplnit, říká Ing. Genoveva Pantůčková, ekonomická a finanční ředitelka společnosti. NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY SPOLUPRÁCE Po 3 letech provozu předčila úroveň a rozsah otevřenosti IS KARAT veškerá očekávání a je jednoznačně největší přidanou hodnotou produktu. To se projevuje nejen v již zmiňovaném množství firemních úprav, ale i v možnostech napojení řady autonomních elektronických systémů, které jsou ve společnosti využívány a se kterými IS KARAT komunikuje. Jedním z našich specifik je řešení dopravy. To je v naší společnosti natolik specifické, že nelze na trhu najít univerzální řešení. Díky otevřenosti IS KARAT jsme si dokázali velmi rychle toto řešení vyvinout do systému vlastními silami, říká Ing. Martin Mihálik, správce IT společnosti. Také spolupráce s dodavatelem, společností KARAT Solution, je na daleko vyšší úrovni než komunikace s předchozím dodavatelem. Již při výběru informačního systému byli lidé na straně dodavatele jedním z klíčových faktorů, a praxe to jen potvrdila. Zavedení profesionálních nástrojů na komunikaci mezi odběratelem a dodavatelem, jejímž základem je služba KARAT Assistance, jsou spolu s širokou nabídkou doprovodných služeb, které společnost KARAT Solution nabízí, základem dalšího rozvoje vzájemné spolupráce a dlouhodobého vztahu. Na počátku dlouhodobě stabilního vztahu byli samozřejmě i lidé na straně dodavatele, kteří nás přesvědčili již při prezentaci produktu, a tento vztah pokračuje dodnes, říká Ing. Genoveva Pantůčková, ekonomická a finanční ředitelka společnosti. PLÁNY DO BUDOUCNA A ROZVOJ SPOLUPRÁCE Vzhledem k tomu, že je společnost Beton BROŽ procesně řízenou firmou, existuje zde předpoklad na zavedení nástroje na podporu řízení procesů v rámci IS KARAT. Toto řešení je spolu s profesionálním BI řešením v rámci IS KARAT největší očekávanou novinkou roku Nejdůležitější plánovanou věcí pro letošní rok je však zavedení komplexního nástroje na plánování a řízení výroby v rámci IS KARAT. Tento krok byl od začátku plánován jako samostatná etapa implementace celého řešení a nyní přichází jeho čas. Z dlouhodobé perspektivy existuje pozitivní očekávání od technologicky nové verze IS KARAT v technologii.net, která spolu s přepracovaným uživatelským rozhraním přináší zejména jistotu technologického lídra trhu i do dalších let. KARAT NEWS 2/2013 7

8 Moderní BUSINESS INTELLIGENCE Moderní BI (Business Intelligence) je celofiremní nástroj pro podporu rozhodování, řízení lidí a měření výkonnosti procesů. Poskytuje zpětnou vazbu konkrétním pracovníkům k jejich vlastnímu výkonu v porovnání s plánem, ostatními kolegy a také obecně uznávaným standardem. Společné řešení společností KARAT Software a BI Experts umožňuje sdílet informace nejen na úrovni TOP managementu a majitelů firem, ale poskytuje rovněž věrný obraz a podporu pro rozhodování vedoucím pracovníkům na nižších úrovních řízení i řadovým zaměstnancům. Celá koncepce našeho řešení BI je postavena na standardizovaných a zdokumentovaných technologiích společnosti Microsoft. Ve většině případů neznamená jeho zavedení další investice do infrastruktury IT a velmi snadno se stává součástí dalších řešení (např. SharePoint). by mělo řešení pro oblast Výroba a další dle poptávky od uživatelů. Standardní řešení jsme do firmy schopni nasadit jednoduše a s minimálními náklady. Zároveň tento základ umíme dále rozšiřovat a přizpůsobovat dle požadavků každého zákazníka, a vybudovat tak profesionální řešení na špičkové úrovni. VÝHODY STANDARDIZOVANÉHO KARAT BI ŘEŠENÍ Získáváte profesionální řešení, které roste spolu s vašimi požadavky. Nejedná se o žádnou light variantu. Technologie, které využíváme, používají velké nadnárodní společnosti - my je ale zpřístupňujeme všem uživatelům. dat BI ERP systém. Toho jste v tomto případě ušetřeni. Díky tomu, že naše společnost je současně dodavatelem řešení na bázi SherePoint (SHP), není problém celý reporting integrovat do vašeho intranetu. Tím, že existuje úzká vazba dodavatele BI a ERP, vede daleko kratší cesta od poznání firemních procesů přes definici jednotlivých ukazatelů (KPI) sledovaných a vyhodnocovaných v BI až po přípravu potřebných dat z ERP. BI řešení KARAT je navrženo s ohledem na požadavek použitelnosti pro všechny skupiny zákazníků. V současné době máme dokončené standardizované řešení pro oblasti Ekonomika, Obchod a CRM. Následovat Naprosto podstatným způsobem šetříte čas a peníze, které byste museli investovat do nákupu řešení stejné kategorie od jiného dodavatele. Je to dáno zejména tím, že cca % nákladů na BI řešení spolkne datová analýza a propojení na primární zdroj 8 KARAT NEWS 2/2013

9 DALŠÍ MOŽNOSTI KARAT BI ŘEŠENÍ snadné spojení, analýza a vyhodnocení dat z několika zdrojů (např. z různých licencí IS KARAT, vstupů z MS Excel, aplikací třetích stran, veřejných datových zdrojů atd.) historizace dat s možností porovnávání a sledování vývoje v čase přímé propojení datové kostky s MS Excel a využití analytických služeb reporty nezávislé na IS KARAT dostupné z jednoho místa (webové stránky, excelovského sešitu ) automatické generování a zasílání reportů rychlejší zpracování velkých objemů dat širší možnosti finální prezentace reportingu - grafy, mapy, vizualizace Marek Hejna ERP specialista WORKFLOW A PROCESY V IS KARAT Rádi bychom vám představili nástroje, které IS KARAT poskytuje pro řízení workflow a firemních procesů. Než se ale dostaneme k samotným nástrojům, zmíníme krátce to, k jakému účelu jsou vůbec určeny. Když jsme začali přemýšlet o nástroji pro podporu procesního řízení, jedna z prvních otázek byla, jak dosáhnout toho, aby šlo o řešení, které skutečně bude zobrazovat realitu a začne žít s firmou. PROCESNÍ ŘÍZENÍ Procesní řízení se v posledních letech stalo často skloňovaným pojmem a nutno říct, že právem. Jakožto další evoluční krok v teorii managementu přináší komplexní náhled na firmu nikoliv z hlediska její organizační nebo řídící struktury, ale z pohledu činností - procesů - které ve firmě probíhají. Existuje řada definic, modelů a teorií, shrnující filozofii procesního řízení, její výhody a nevýhody či doporučované postupy nasazení. Pro účely tohoto článku si, s přiměřenou mírou zjednodušení, dovolíme shrnout, co charakterizuje procesně řízenou firmu. Taková firma ví přesně: co se ve firmě dělá proč se to dělá jak se to dělá a kdo to dělá jak kvalitně se to dělá kde je možné se zlepšit KARAT NEWS 2/2013 9

10 Při bližším pohledu na tuto charakteristiku zjistíte, že to není jen popis procesně řízené firmy, ale popis dobře řízené firmy. A to by měl být hlavní přínos zavedení procesního řízení. Díky rozpoznání jednotlivých firemních procesů a jejich měření a optimalizaci lze dobře řídit celou firmu a její rozvoj. Řada z vás už má možná zkušenost s nějakou formou implementace procesního řízení nebo popisu procesů ve firmě. A troufáme si odhadnout, že část z nich nebude úplně pozitivní, protože praxe ukazuje, že se implementace procesního řízení často nepovede dle představ a očekávání. Jedním z důvodů neúspěchu mohou být i nástroje, které jsou pro implementaci použity. Dochází totiž k tomu, že se nějak, možná i kvalitně, popíšou procesy, ale tím, že vytvořený procesní model nemá přímý dopad do firemní praxe, dříve nebo později se rozejde se skutečností. A v té chvílí je předchozí úsilí prakticky ztraceno a model postupně ztratí na své síle. Když jsme začali přemýšlet o nástroji pro podporu procesního řízení, jedna z prvních otázek byla, jak dosáhnout toho, aby šlo o řešení, které skutečně bude zobrazovat realitu a začne žít s firmou. A výsledkem je v zásadě prostá myšlenka promítnout popsané procesy až do konkrétních workflow. Protože až existence konkrétních úkolů pro konkrétní lidi zajistí, že se skutečně začne pracovat popsaným způsobem, nebo budou dotčení stav reklamovat a tím dojde k aktualizaci procesního modelu. MODUL WORKFLOW Pokud je vašim primárním cílem řídit oběh dokladů v rámci IS KARAT, máte k dispozici modul Workflow, který již řadu let tvoří stabilní součást IS KARAT a poskytuje nástroje pro řízení oběhu dokladů v rámci systému. Má všechny vlastnosti, které jsou potřeba k zajištění řízeného oběhu firemních dokladů: definice jednotlivých kroků workflow - kontrolních bodů odpovědnost za jednotlivé kontrolní body včetně řešení zastupitelnosti a dynamického přidělování odpovědných osob (např. vedoucí střediska, které je na konkrétním dokladu) možnost vyjádřit se k jednotlivým krokům, případně je předat k vyjádření někomu dalšímu přímý dopad na doklady v IS KARAT - potvrzení, schválení, zaúčtování apod. definice časového trvání kroků a akcí v případě prodlení kontrolní nástroje Pokud ale chcete implementovat procesní řízení a popsat firemní procesy, které nejsou omezeny jen doklady a záznamy v IS KARAT, s modulem Workflow už nevystačíte. V takovém případě budete muset sáhnout po nově vyvinutém modulu BPM (Business Process Management), který je nástupcem stávajícího modulu Workflow a přináší několik zásadních novinek. MODUL BUSINESS PROCESS MANAGEMENT Na první pohled nejvýznamnější změnu představuje existence grafického editoru pro popis procesů. Kromě intuitivního nástroje pro modelování procesů, který umožňuje i netechnickému uživateli pochopit a definovat procesní tok, přináší grafický editor ještě jednu podstatnou výhodu. Dovoluje totiž rozdělit práci při procesním modelování mezi uživatele se znalostí procesu a schopností jej nakreslit a technicky zdatného uživatele, který je schopen proces následně provázat s evidencemi v IS KARAT, a promítnout tak proces do konkrétních dopadů do systému. Podstatnou změnou je zobecnění popisu workflow/procesů. Při návrhu procesů už není omezením vazba na IS KARAT. Lze tak modelovat veškeré firemní procesy bez ohledu na to, zda mají nějaký obraz v systému. Oproti stávajícímu modulu Workflow je také možné obecněji pracovat se samotným modelem procesu. 10 KARAT NEWS 2/2013

11 V oblasti procesního řízení dokáže IS KARAT nabídnout řešení prakticky jakékoliv velikosti - od jednoduchého oběhu dokladů až po komplexní řízení procesů. Máte například možnost definovat kroky, které mají libovolné množství možných výstupů/následníků. Odpovědnosti za jednotlivé kroky lze definovat s pomocí rolí nebo využívat v rámci modelu opakované podprocesy. Další zásadní změnou je potom možnost verzování procesů a jejich vazba na integrovaný dokumentační systém. Pomocí postupně vznikajících verzí lze připravovat budoucí změny v procesech a sledovat historii těchto změn. Dokumentační systém potom umožňuje provázat popis jednotlivých procesů a jejich kroků s integrovanou dokumentací IS KARAT (a opět s možností verzování popisu). Navíc jsme od počátku vývoje modulu BPM počítali s tím, že bude přirozeným nástupcem modulu Workflow a podařilo se nám zachovat 100% zpětnou kompatibilitu. Jinými slovy vám při implementaci modulu BPM naimportujeme všechny procesy, které už jste měli popsány v modulu Workflow. Modul BPM se tedy stává nástrojem, který je schopen zastat práci procesního modeleru a počítáme s tím, že na většině instalací splní všechny vaše požadavky na procesní řízení. Pokud se ale rozhodnete jít ještě dál a procesy měřit, případně výsledky tohoto měření promítat do odměňování jednotlivých pracovníků, bude třeba použít některý ze specializovaných nástrojů pro modelování a řízení procesů. KOMUNIKACE S EXTERNÍMI NÁSTROJI Při vývoji modulu BPM byla tato možnost od začátku zvažována a s těmito nástroji jsme připraveni komunikovat ve formě obousměrné výměny dat s využitím standardního protokolu XPDL. V takovém případě se potom modelování procesů provádí v externím nástroji a procesy jsou importovány do IS KARAT, kde se následně zpracovávají do konkrétních workflow. Z IS KARAT se potom do externího nástroje automaticky čerpají data pro výkonnostní ukazatele procesů (KPI). A to buď prostřednictvím přímých dotazů do datové základny IS KARAT, nebo s využitím pokročilých BI řešení s datovými sklady. Konkrétním příkladem takového řešení je pilotní projekt, který v současnosti realizujeme. Základem řešení je IS KARAT a modul BPM. Komplexním nástrojem pro modelování a hodnocení procesů se stal produkt ATTIS společnosti ATTN. V tom se provádí dekompozice procesů na dohodnutou úroveň. Ta je následně importována do IS KARAT a v modulu BPM rozpracována do konkrétních workflow. V ATTISu se potom definují hodnotící ukazatele, KPI a další parametry procesů. Informace o jejich plnění jsou načítány částečně přímo z datové základny IS KARAT, ale podstatná část informací se čerpá z datových skladů, které byly vytvořeny v rámci dodávky BI řešení partnerskou společností BI Experts. Část informací pro hodnocení procesů výroby je potom čerpána z produktu pro podporu řízení jakosti Palstat CAQ. Výsledek funguje jako komplexní řešení, jež umožňuje zákazníkovi řídit a optimalizovat procesy ve firmě s plnou podporou informačního systému. Díky otevřenosti modulu BPM lze jakožto centrum tohoto řešení použít IS KARAT a těžit z výhod, které z toho plynou. V oblasti procesního řešení dokáže IS KARAT nabídnout řešení prakticky jakékoliv velikosti - od jednoduchého oběhu dokladů až po komplexní řízení procesů. Ale to není vše. Řešení umíme nejen nabídnout, ale také prokázat jeho funkčnost v praxi. Věříme, že pro řadu z vás to budou pádné argumenty k úvahám o nasazení modulu BPM, případně o další spolupráci s našimi partnery. Robert Blaha Senior Consultant IS KARAT KARAT NEWS 2/

12 ROZHOVOR S Miloslava Čecháková programátor, analytik, poskytování technické podpory KARAT Assistance 54 let 7 let u KARAT Software 2 synové (Roman - 33 let, Tomáš - 30 let) KDY A ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ JSTE ZAČALA PRACOVAT VE SPOLEČNOSTI KARAT SOFTWARE? Do KARATu jsem nastupovala na pozici vývojáře IS ISO, a to z firmy, v níž jsem pracovala 25 let jako programátor. Byla to strojírenská firma a zde jsem měla na starosti oblast odbytu, TPV a výroby. V ČEM SPOČÍVÁ VAŠE PRÁCE VE SPOLEČNOSTI KARAT SOFTWARE? V době, kdy jsem nastupovala do firmy, jsme byli na správu programu IS ISO vyhrazeni celkem čtyři, dnes už se o něj starám pouze já s kolegyní Hadašovou. Pokud by IS ISO náhodou někdo neznal: jde o program pracující ještě pod DOSem ve FoxPro. Našim úkolem je udržovat shodu s legislativou a poskytovat servis stávajícím zákazníkům, kterých je stále ještě kolem 200. Jedná se většinou o malé firmy, pro něž by KARAT nemusel být nejvhodnějším řešením. Proto jsme se také stali partnery firmy Cígler a některé zákazníky převedli na jejich produkt Money S5 a S4. Takže implementuji a servisuji tyto systémy. Na jaře 2012 jsem přešla na Hotline a začala se učit i IS KARAT. Na základě mé předchozí praxe ve výrobním závodě jsem dostala na starosti výrobu a odbyt. S JAKÝMI DOTAZY SE NA VÁS KLIENTI NEJČASTĚJI OBRACEJÍ? Dotazy od klientů se v pravidelných periodách opakují. Počátkem měsíce se řeší uzávěrky skladů a účetnictví, kolem 10. dne jsou to pak výplaty, do 25. dne DPH, počátkem roku legislativní změny a roční uzávěrky. Asi nejhorší období bývá na přelomu roku, kdy nám zákonodárci vymyslí spousty změn a jejich podpis si nechají na poslední chvíli. Je potřeba všem vysvětlit, jak dané změny fungují a co je potřeba nastavit a jak s tím pracovat. Toto období bývá opravdu hektické. A v mém případě, kdy dostávám dotazy ze tří systémů (ISO, Money a KARAT), si nejdříve musím vybavit, jak to kde funguje. JISTĚ JSTE NA TELEFONU ZAŽILA CELOU ŘADU ÚSMĚVNÝCH SITUACÍ, KTERÁ VÁS ROZESMÁLA NEJVÍCE? Tím, že mám na starosti ještě zákazníky IS ISO, je těch úsměvných situací stále dost. V mnoha případech po úvodním dotazu následuje varování ve stylu upozorňuji, že jsem počítačový laik a musíte na mě tedy pomalu nebo něco podobného. Takže jedna, která mě opravdu rozesmála. Potřebovala jsem, aby se paní podívala, zda je v daném adresáři nějaký soubor. Já: Máte Total Commander? Ona: Nevím, co to je, ale asi ne. Já: Tak průzkumníka? Ona: Nevím, co to je a kde ho hledat? Já: A Tento počítač? Chvíli bylo ticho Ona: Ano, ten mám pod stolem. 12 KARAT NEWS 2/2013

13 JAKÉ VLASTNOSTI NEBO DOVEDNOSTI JSOU PRO ČLOVĚKA NA VAŠÍ POZICI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ? S předchozí odpovědi určitě vyplývá trpělivost, umění naslouchat, vžít se do situace, pochopit daný problém a srozumitelně komunikovat. K tomu, abyste daný problém pochopili, musíte znát důkladně samotný systém a věřte, že to není jednoduché. Naštěstí mám kolegy, na které se můžu kdykoliv obrátit o radu. CO VÁS NA VAŠI PRÁCI NEJVÍCE BAVÍ? Tato práce vůbec není nudná, protože stále se něco děje, je co řešit a kam se posouvat. Práce s lidmi je různorodá, neboť každý jsme jiný. Jeden vás pochválí, druhý vám vynadá, ale to je život. Kolem sebe mám partu dobrých lidí, kteří se dokáží poprat s problémy a pro legraci nejdou daleko. Na Hotline je tak stále dobrá nálada. JAKÝM ZPŮSOBEM RELAXUJETE? Celý život se snažím řídit pravidlem pohyb je nejlepší doktor. Z toho vyplývají i moje aktivity, a těch je poměrně dost. Dalo by se říct, že čím jsem starší, tím více si všechno užívám. Děti mám už zcela samostatné, takže volný čas investuji do svých koníčků. Mám ráda všechna období a nezáleží mi na tom, jaké je počasí. V létě jezdím na kole, chodím po horách nebo si jdu zaběhat. V zimě lyžuji, a to jak sjezdovky, tak běžky. Dovolené se snažím trávit aktivně a využít je do posledního dne či hodiny. Takže několikrát za rok otočím Alpy, stačí i prodloužený víkend. Večer sednu do autobusu, přes noc se dopravím na místo. Tři dny si užívám hor, večer sednu do autobusu a ráno do práce. A je mi jedno, jestli tam chodím, jezdím na kole, běžkuji nebo lyžuji. Celoročně pak ještě chodím do fitka na pravidelné hodiny taeba. Kolega Franc tvrdí, že jsem stále v trapu. Oblíbená hudba: Oblíbené přísloví: Oblíbené kratochvíle: Oblíbený nápoj: Oblíbené noviny: Oblíbená kniha: Oblíbená rozhlasová stanice: Vysněná destinace pro dovolenou: Z čeho máte radost: Kým nebo čím byste chtěl být v příštím životě: Co vás trápí: Nemám vyhraněný styl. Každý jsme si svého osudu strůjce. Čas strávený s dobrými přáteli někde v přírodě. Suché bílé. V papírové podobě žádné, vystačím si se Seznam.cz. Když mi někdo něco doporučí, tak si to přečtu. Když je kniha dobrá, tak ji brzy dočtu, jinak ji záhy odložím. Asi se mi nestalo, že bych četla něco dvakrát. Nemám, když se mi něco nelíbí, tak zapnu jinou. Žádnou nemám, hlavně se nenudit. Když ráno vstávám, že mě ještě nic nebolí. V létě na dovolené ve Švýcarsku jsem záviděla vyvalování na sluníčku kravám, takže asi kráva Milka :-). Že má den jen 24 hodin. KARAT NEWS 2/

14 TIPY A TRIKY aneb Práce v informačním systému KARAT Elektronická fakturace Základním cílem tohoto řešení je automatizace procesu fakturace a omezení papírového rozesílání faktur vydaných. Zároveň dochází k významnému zrychlení doručení faktury. Elektronická faktura v podobě podepsaného PDF souboru má veškeré náležitosti daňového dokladu, a proto jí lze plnohodnotně nahradit standardně používanou papírovou fakturu. Řešení je určeno všem společnostem využívajícím IS KARAT, jejichž partneři jsou ochotni či schopni přijímat elektronicky podepsanou fakturu ve formátu PDF. Zvolený způsob elektronické fakturace není vázán pouze na tuzemské subjekty, toto řešení lze využít i pro fakturaci do zahraničí. Elektronickou fakturaci lze realizovat u partnerů, kteří s ní vyslovili souhlas, a tato skutečnost je u nich nastavena. Na tyto partnery jsou potom automaticky vystavovány faktury s příznakem elektronická faktura a buďto jednotlivě, nebo noční dávkou, podepisovány a v PDF formátu odesílány jakožto příloha u na fakturační osobu partnera. Zároveň je protokolováno, na jaké partnery bylo v dané dávce elektronicky fakturováno, a na které nemohla být faktura elektronicky zaslána z důvodu chybějící ové adresy. Tyto protokoly jsou automaticky zasílány ke kontrole na definovanou ovou adresu (např. hlavní fakturantce společnosti). Jedná se o kompletní řešení elektronické fakturace, které běží plně automaticky v definovaném časovém okamžiku a je spouštěno s využitím služby KARAT Agent. HLAVNÍ PŘÍNOSY PRO ZÁKAZNÍKA/UŽIVATELE Není třeba tisknout faktury na papír, ručně podepisovat, opatřovat razítkem, vkládat do obálek a odesílat prostřednictvím České pošty či jiné doručovatelské služby. To vše významně ušetří čas pracovníka fakturace v případě většího objemu rozesílaných faktur se může jednat i o ušetření celé pracovní síly. Významně se zvýší rychlost doručení faktury. Doklad tak lze rychleji zpracovat a schválit, což v určitých případech znamená jeho rychlejší úhradu. Při smluvním ujednání s odběratelem lze zjednodušit režim potvrzování doručení dobropisů. Elektronická výměna dat - EDI Zkratka EDI zastupuje výměnu strukturovaných zpráv mezi počítači, respektive mezi počítačovými aplikacemi. Data jsou strukturována podle předem dohodnutých standardů a ve formě zpráv následně elektronicky automaticky přenášena bez přispění člověka. Běžně se jako EDI rozumí specifické metody výměny zpráv, jež byly dohodnuty na úrovni národních nebo mezinárodních standardizačních společenství pro přenosy dat o obchodních transakcích. V systémech EDI spolu přímo komunikují počítačové aplikace nebo informační systémy obchodních partnerů, a mohou si tak automatizovaně nebo s minimem lidských zásahů předávat obchodní dokumenty (jako jsou faktury a objednávky) dvacet čtyři hodin denně. Hlavním cílem těchto systémů je postupné nahrazování papírových dokumentů elektronickými, které mají nakonec stejnou právní váhu jako dokumenty klasické. Jsou však daleko bezpečnější a jejich předávání je efektivnější a levnější. HLAVNÍ PŘÍNOSY PRO ZÁKAZNÍKA/UŽIVATELE Náhrada papírových dokladů Přínos EDI se zvyšuje s počtem zpráv vyměňovaných s obchodními partnery 14 KARAT NEWS 2/2013

15 a projevuje se ve snížení nákladů na administrativu a na poštovné, v omezení výskytu chyb a v úspoře času při výměně informací. Další pozitivní zásahy do podnikových procesů Aby se plně využily výhody EDI (jako je například rychlost komunikace), musí být odpovídajícím způsobem nastaveny a zlepšeny související akce (např. EDI přijímání objednávek bude vyžadovat zlepšení zásobování a zrychlení výroby objednaného zboží atd.). 1. Snížení skladových zásob 2. Zlepšení logistických procesů 3. Změny v plánování a řízení výroby 4. Zlepšení CashFlow 5. Vyšší produktivita práce 6. Omezení výskytu chyb Možnost změny obchodní koncepce a vztahů EDI umožňuje radikálním způsobem změnit obchodní koncepci firmy a vztahy k jejím partnerům. Může být prostředkem k dosažení nové úrovně podniku - úspora nákladů může být jen sekundárním efektem. EDI jako konkurenční výhoda V případě komunikace s dominantními obchodními řetězci je dnes EDI nezbytnou podmínkou pro udržení obchodního vztahu. Bez schopnosti elektronické komunikace tak mohou firmy přijít o významné obchodní partnery a uvolnit tak své místo pružnější a bezpapírové konkurenci. Datové schránky ISDS (Informační Systém Datových Schránek) je informačním systémem veřejné správy České republiky ve smyslu zákona 365/2000 Sb. Slouží k doručování dokumentů mezi orgány veřejné moci navzájem (povinně), mezi orgány veřejné moci a právnickými osobami (povinně), orgány veřejné moci a podnikajícími fyzickými osobami či fyzickými osobami (volitelně). Vzhledem k tomu, že komunikace s orgány veřejné správy tímto systémem je povinná, nabízí KARAT možnost naplnit tuto povinnost přímo v systému, bez nutnosti ovládání datové stránky přes webové rozhraní. HLAVNÍ PŘÍNOSY PRO ZÁKAZNÍKA/UŽIVATELE Řešení v IS KARAT umožňuje pravidelné stahování a odesílání nových zpráv mezi informačním systémem a datovými schránkami. Datové zprávy pak lze dále zpracovávat v systému pomocí standardních nástrojů IS KARAT (doručená, odeslaná pošta, workflow). Odeslání zprávy pak opět může probíhat přímo ze systému. Výhodou je provázanost datových zpráv dále do systému. Tímto způsobem pak lze jednoduše zajistit centrální evidenci doručené a odeslané pošty v rámci organizace a stanovit jednotný systém oběhu dokladů. V IS KARAT jsou všechny zprávy (odeslané i přijaté) automaticky ukládány v systému, včetně všech příloh. Kdykoli se tak dostanete k libovolně starým datovým zprávám v původním formátu. Dalším velkým plusem je fungování IS KARAT jakožto datového trezoru, a to bez dalších poplatků a omezení. Služba Datový trezor slouží k ukládání doručených a odeslaných zpráv starších 90 dnů, které jsou sem přesouvány plně automaticky bez jakékoli nutnosti zásahu uživatele. Více o datovém trezoru na webu České pošty (www.ceskaposta.cz). KARAT NEWS 2/

16 JOSEF NEJEDLÝ Narodil se v Jindřichově Hradci. Po absolvování Gymnázia V. Nováka v Jindřichově Hradci vystudoval ekonomickou fakultu při VŠB v Ostravě, obor ekonomika průmyslu. Je spolumajitelem firmy Fruko-Schulz s.r.o., u jejíhož zrodu stál již v roce Pracoval zde nejprve jako obchodní a finanční náměstek, od se pak stal ředitelem a jednatelem firmy, přičemž tyto funkce vykonává doposud. 16 KARAT NEWS 2/2013

17 JINDŘICHŮV HRADEC Město, kam patří rum s lodičkou Myslíte, že je možné sejít se s ředitelem velké a úspěšné firmy a docela vážně se s ním bavit třeba o Zelené víle? Pokud váháte s odpovědí, vězte, že je to možné. Ovšem musíte mít štěstí a sejít se s Ing. Josefem Nejedlým, ředitelem jindřichohradecké firmy Fruko Schulz, která vyrábí především alkoholické nápoje. Fruko-Schulz Jindřichův Hradec patří v současné době mezi pět největších výrobců lihovin, sirupů, ovocných vín a octa v České republice. V roce 2011 dosáhla obratu 632 miliónů korun objemem hektolitrů lihovin. Společnost navázala na tradici původního výrobce - firmy Moritz Schulz - výroba ovocných vín, která byla prvním výrobcem ovocných a dezertních vín v Rakousko - Uhersku. Vedle již zmíněné víly jsme se pochopitelně v rozhovoru nemohli minout ani aféru s pančováním, která poctivým firmám v tomto oboru řádně zkomplikovala život. Ovšem nezůstalo jen u vážných témat. Vedle víly přišla řeč také na rum (nebo tuzemák?), na Karla Gotta, Karla Vágnera, ale i na to, čím si ředitel likérky sám rád připíjí. Čím byste řekli? ASI SE NEDÁ ZAČÍT JINAK, NEŽ VÁŽNĚ. KDYŽ ŘEKNU METANOLOVÁ AFÉRA, POTVRDÍTE MI VĚTU, KTEROU BY JEŠTĚ LONI V LÉTĚ POKLÁDAL KAŽDÝ ČECH ZA NESMYSL: KONEC RUMU V ČECHÁCH? Metanolová aféra doufám nezpůsobila konec rumu v Čechách. Velmi to zasáhlo legální výrobce ve smyslu výrazného poklesu prodeje lihovin. Spotřeba alkoholu klesla o desítky procent a ještě v současné době se neprodává alkohol v takové míře, jako před prohibicí. Velké ztráty jsme utrpěli i zákazem exportu, kde u zahraničních spotřebitelů byla narušena důvěra k lihovinám pocházejícím z České republiky. A JAK TO VLASTNĚ JE. MŮŽE SE VŮBEC ŘÍKAT RUM NEBO OPRAVDU UŽ JEN TUZEMÁK? Rum byl, je a bude, doufejme vždycky rumem. Každý Čech používá slovo rum a název tuzemák je pouze oficiální název výrobku rumu, který všichni výrobci museli přejmenovat kvůli Evropské unii. PO LOŇSKÉM HORKÉM LÉTĚ NASTAL PRO FIRMY VYRÁBĚJÍCÍ ALKOHOL, DÍKY ZMÍNĚNÉMU PANČOVÁNÍ, I HORKÝ PODZIM. VÍCE JAK 4 DESÍTKY MRTVÝCH, ŘADA NAVŽDY POZNAMENANÝCH LIDÍ, RODIN, ALE I FIREM. DOSUD NEPADLY KONKRÉTNÍ TESTY. I VAŠE FIRMA JE V CELÉ AFÉŘE NEVINNĚ, MUSELI JSTE ALE ZAČÍT JEDNAT Při vypuknutí metanolové aféry a následného vyhlášení prohibice se zastavil prodej našich klíčových výrobků: rumu, vodky, absinthu. Byl povolen pouze prodej lihovin s obsahem alkoholu do 20 %. Narychlo jsme proto snížili lihovost u Peprmintového likéru z 20 % na 19,9 %. Musím podotknout, že jsme členy Unie výrobců a dovozců lihovin, jejíž členové, např. Stock Plzeň, Becherovka, Rudolf Jelínek a další, v řádném případě metanolovou aféru nepůsobili. Výrobky UVDL byly a jsou bezpečné, jsou vyráběny a prodávány legálně a jsou označeny řádným kolkem. Bohužel, až když umřely desítky lidí na otravu metylalkoholem, který pocházel od černých nelegálních výrobců především ze severní Moravy, stát začal konat a proti černému trhu a nezdaněnému alkoholu bojovat. POKUD JDE O ALKOHOL, VÁMI NABÍZENÝ SORTIMENT JE SPÍŠE OTÁZKOU TRADICE, NEBO SÁZÍTE NA NOVINKY, PŘÍPADNĚ SE PODŘIZUJETE CHUŤOVÝM VLNÁM? Tradice naší firmy se datuj od roku 1898, kdy zakladatel firmy pan Moritz Schulz začal jako první výrobce v Rakousku-Uhersku vyrábět ovocná vína. Samozřejmě jsme tradiční výrobci našeho vyhlášeného Jindřichohradeckého tuzemáku, který tvoří skoro polovinu námi KARAT NEWS 2/

18 vyráběného alkoholu. Na tuto značku jsme patřičně hrdi a prodáváme ho s původním designem etikety, na které je naše typická plachetnice. Již desítky let se našemu tuzemáku říká rum s lodičkou. Kromě naší klasiky samozřejmě vyrábíme další lihoviny a náš sortiment v současné době čítá více než 30 druhů. Za poslední rok jsme uvedli na trh více jak deset novinek likérů, např. bitter, pina colada, amaretto, cream liqueur, melon liqueur, triple sec ad. Tyto výrobky jsou určeny především na export, ale snažíme se je prosadit i na našem domácím trhu. ROZHODNĚ SE NEMOHU POKLÁDAT ZA EXPERTA, ANI LABUŽNÍKA V RÁMCI PITÍ ALKOHOLU, ALE ZNÁTE ZELENOU VÍLU? Musím uznat, že máte přehled. POČKEJTE, ABYCH NEVYPADALA CHYTŘEJŠÍ, NEŽ JSEM. TUTO VÍLU JSEM OBJEVILA NA INTERNETU. A já mohu jen potvrdit, opravdu Zelená víla existuje! Jako alkohol samozřejmě. Jedná se o absinth, což je náš další tradiční výrobek. PRÁVĚ O ABSINTHU JSEM SE DÁLE DOČETLA, ŽE EXISTUJÍ BUĎ TZV. FRANCOUZSKÝ (PRAVÝ) A ČESKÝ (BOHÉMSKÝ). TU DRUHOU VARIANTU OPRAVDU VYMYSLELI ČEŠI? JAK JSTE ŘEKL, VAŠE FIRMA HO TAKÉ VYRÁBÍ. STŘEŽÍTE POMĚR INGREDIENCÍ STEJNĚ JAKO ITALOVÉ U SVÉHO HOŘKÉHO NÁPOJE RUBÍNOVÉ BARVY, NEBUDEME JMENOVAT Český absinth se více blíží švýcarské receptuře (absinth vznikl na hranicích Švýcarska a Francie), tzn., že neobsahuje tolik anýzu a anýzových silic. Vyrábíme ho ve třech barevných variantách s různými příchutěmi a prodáváme ho jak na tuzemském trhu, ale především jde o export. KDYŽ SE BAVÍME O ABSINTHU, NELZE SE NEZMÍNIT O OBRAZU VIKTORA OLIVY, KTERÝ VISÍ V PRAŽSKÉ KAVÁRNĚ SLAVIA S NÁZVEM PIJÁK ABSINTHU. ZNÁTE HO? Samozřejmě, že ho znám. Tento obraz je ikonou všech milovníků absinthu. A JSME-LI POŘÁD U ALKOHOLU A MLUVÍM-LI S ŘEDITELEM LIKÉRKY FRUKO SCHULZ Z JINDŘICHOVA HRADCE, PAK MUSÍM ZMÍNIT SOUTĚŽ NA TAIWANU. A SE ZBYTKEM SE POCHLUBTE SÁM Taiwan je jedním z našich největších odběratelů absinthu. Fruko Schulz absinth tam představuje 95 % trhu s absinthem. Každý rok se tam prezentujeme na hudebním festivalu Spring Scream. Vloni se na Taiwanu uskutečnila celonárodní barmanská soutěž v míchání koktejlů z Fruko Schulz absinthu a v porotě finálového večera zasedl i export manager Fruko Schulz, Tomáš Petrů. Dva nejlepší účastníci tohoto klání získali jako cenu cestu do České republiky a návštěvu naší likérky. A osobně bych ještě velmi rád dodal jednu věc. Taiwan je moc krásná a vyspělá země. ZAČALI JSME DOST VÁŽNĚ ZMÍNKOU O METANOLOVÉ AFÉŘE V LOŇSKÉM ROCE. TAK TO NAPRAVME A O LOŇSKÉM ROCE SE ZMIŇME I JINAK A HLAVNĚ PŘÍJEMNĚJI. COPAK JSTE TO MĚLI S KARLEM GOTTEM? Naše firma tradičně pořádá každý rok reprezentační ples. V loňském roce jako hvězda večera vystoupil Karel Gott, čímž završil plejádu nejlepších zpěváků, které jsme měli možnost přivítat. TAK TO JE OPRAVDU VZÁCNÝ HOST. K VAŠIM TRADIČNÍM PLESŮM, ALE TAK TROCHU I K VÁM OSOBNĚ, PATŘÍ I DALŠÍ NADANÝ HUDEBNÍK, TAKÉ KAREL, ALE VÁGNER Je to tak. V letošním roce jsme pořádali již XVIII. reprezentační ples firmy. Karel Vágner je můj kamarád a již po mnoho let ples kompletně zajišťuje a moderuje. Jeho zásluhou jsme v letošním roce mohli u nás přivítat i evropskou pěveckou hvězdu Bernieho Paula. Na Karla je spoleh. Každý ples pod jeho taktovkou má obrovský úspěch. Spolupracuji s ním i na jiných projektech. Mám ho rád. A celou rodinu také. NA CO SI ŘEDITEL LIKÉRKY VŽDY RÁD PŘIPIJE A ČÍM NEJRADĚJI? PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE NEJSTE ABSTINENT, TO SNAD BY SI ŘEDITEL LIKÉRKY ANI NEMOHL DOVOLIT! Rozhodně nejsem abstinent, nepohrdnu žádným alkoholem. Když si ale mohu vybrat, piji kvalitní výrobky naší firmy, jako např. hořký likér Bitter a tradičním jindřichohradeckým rumem také nepohrdnu. Nehraju si na velkého podnikatele, který pije jen mnohaletou Whisky. Eva Hlavsová 18 KARAT NEWS 2/2013

19 SharePoint KARAT Solutions Aktivafi n s.r.o. Hlavní činností společnosti Aktivafin s.r.o. je poskytování bezpečných finančních a investičních služeb ve Zlínském kraji. Zajištění úvěrů anuitních, jednorázových, poskytování kontokorentních peněžních služeb nebo vytváření individuálních plánů financování při složitých finančních situacích fyzických nebo právnických osob, je její hlavní náplní. PŘÍNOS ŘEŠENÍ Výběr produktů a služeb od společnosti KARAT Software a.s. byl založen na přímé integraci IS KARAT a portálového řešení. Kromě standardních modulů finančního i odbytového jádra systému, byly na firemní úrovni vytvořeny evidence pro životní cyklus žádostí o finanční služby. IS KARAT se po implementaci opírá o firemní úpravy pro evidence obchodních partnerů, pro pořízení žádosti o úvěr, schvalovací proces nad ní, vytváření smluv z podkladů ze žádosti. Samozřejmě IS KARAT poskytuje přehled nad celým průběhem poskytování finanční služby včetně výpočtů úroků a oboustranné hlídání plnění závazků. TO NEJLEPŠÍ Z ŘEŠENÍ Rozhodující pro práci makléře v terénu je jednoduchost v pořízení podkladů pro žádost pro úvěr. Praxe makléře je taková, že přes jednoduchý formulář na portálu dodá základních cca 6 povinných údajů o žadateli a obratem se může věnovat dalším zákazníkům v terénu. Data se on-line ukládají do IS KARAT. Na základě upozornění pracovnice úvěrového oddělení zpracovává další podklady s žadatelem. Návazné části formuláře již obsahují desítky polí pro editaci nebo výběr z číselníků z IS KARAT. Opět se zpracovávají ve formulářích na portálu a ukládají v IS KARAT. Uzavření žádosti na portálu, vyvolává automatické operace, které vypočítají potřebné finanční hodnoty a postoupí žádost do schvalovacího procesu zpět na portál. Schvalovatelé jsou povinni se do určitého okamžiku vyjádřit, protože v opačném případě řešení postupuje podle předepsaného postupu, dokud nejvyšší autorita finálně žádost schválí nebo zamítne. Vše opět na portálu s evidencí v IS KARAT. Výstupem z procesu je tisková sestava, která je smluvním dokumentem pro podpis mezi žadatelem a společností Aktivafin s.r.o. Realizace procesu zpracování dat znamená vysokou obslužnost pracovníků v terénu i v kancelářích. Aktivafin s.r.o. Zaměření Město Obrat finanční a investiční služby Kroměříž Počet uživatelů Řešení SharePoint mil. Kč intranet, extranet Ostrý provoz od červen 2013 Web KARAT NEWS 2/

20 MORAVIAMAN 2013 Poslední víkend před letními prázdninami je tradičně věnován triatlonovému závodu v Otrokovicích. Závod zahrnuje plavání, kolo a běh a ani letos jsme na něm nemohli chybět. Na startu se objevili závodníci z 19 zemí světa, vč. Equádoru, USA a Kanady. Farář z okolí Otrokovic odříkává obvyklou předstartovní modlitbu a špalír závodníků je již seřazen. Do startu zbývají poslední dvě minuty a poslední závodník silnými tempy doplavává ke startovní pásce. U kohokoliv jiného by následovalo remcání komisařů, ale u ironmana Petra Vabrouška to nikomu nevadí. Naopak aspoň víme, že je na startu spolu s námi i opravdová elita. V hlavě rekapituluji, zda našemu prvnímu závodníkovi ve vodě neuplave čip. Jestli sice konkurenční, ale stále náš béčkový tým pochopil všechna pravidla a nařízení k závodu. Jestli jsme na něco nezapomněli, co by nás mohlo zbytečnou chybou diskvalifikovat z výsledovky. Jestli jsme nepřecenili s Dušanem a Davidem síly, když si na ironmanovskou vzdálenost troufáme v pouhých 3 lidech. Naši spolusoupeři mají tým v počtu 6 lidí, což také není mnoho. A ty hlášené třicítky odpoledne na přímém slunci No nějak to zvládneme. Však Multitasking ženy v akci: fotím, držím kolo, dávám poslední pokyny a stíhám se opalovat Čekání na Godota aneb Tož gde só ti všici závodníci tady nejsme poprvé. Zkušenosti z předešlých ročníků už napovídaly, jak postavit rozpočty časů na jednotlivé disciplíny tak, aby byli všichni členové týmu připraveni ve správném čase. Není totiž nic lepšího,než se rozcvičovat o 2 hodiny dříve, než má přijet na kole předávající Dušan. Přeci jen na 226 kilometrech se snadno spletete i o několik hodin. Z myšlenek mě probírá až hlas komentátora ČT4 Standy Bartůška. Sám je to výborný sportovec a potkávám jej čím dál více na sportovních akcích (to ale není jím, ale asi mnou). Standa odpočítává poslední vteřiny a pak se ozývá výstřel. Hlavní kategorie ironmanistů startuje na trasu 3,8 km plavání, 180 km kolo a 42,195 km běhu. Je přesně 7 hodin ráno a právě byl zahájen 13. ročník Tufo Moraviaman Triatlon Nejlepší oceloví muži a ženy ze střední Evropy začínají svoji celodenní fušku. Ti nejlepší to zvládnou pod 9 hodin. Na zdárné dokončení závodu máme 17 hodin, poté se trať uzavře. Na druhou stranu se nikomu nechce mořit tak dlouho, proto se raději buď odstupuje ze závodu, nebo kope do vrtule tak, aby bylo do 14 hodin vymalováno. Ve vřící vodě kmitají paže a nohy tak, že nejlepší z nich zvládnou plávání pod hodinu. Vylézají po necelých 4 kilometrech dříve, než dojde ke startu štafet. Děs a obdiv v jednom! Naši první plavci jsou už kolem osmé hodiny ranní rozplavaní, napumpovaní, pomalovaní startovními čísly, prostě ready to go. David Fiala za nás a Franta Pernica za kolegy z KARAT extreme Heads B. Jejich start je úplně identický jako hlavní kategorie. Voda bublá a sem tam člověk schytá kopačku do heady od snaživce před sebou. Ale to už k triatlonům s hromadným startem prostě patří. Kluci se v prvním kole drží parádně na stejné úrovni a naše síly jsou vyrovnané. Po prvním kole David jen vybíhá z vody, obíhá povinně kužel a noří se zpět pro další kolo. Franta 20 KARAT NEWS 2/2013

Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému. Rozhovor s Magdalénou Lukášovou. Ohlédnutí za akcí KARAT Konference 2012

Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému. Rozhovor s Magdalénou Lukášovou. Ohlédnutí za akcí KARAT Konference 2012 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 02 / 2012 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE Mezinárodní komoditní obchody s podporou českého ERP systému strana 6 Rozhovor s Magdalénou Lukášovou

Více

KARAT Konference letos přinesla řadu zajímavostí. Když zákazník ví, co chce

KARAT Konference letos přinesla řadu zajímavostí. Když zákazník ví, co chce Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 2/2014 KARAT Konference letos přinesla řadu zajímavostí strana 4 PŘÍPADOVÁ STUDIE Když zákazník ví, co chce strana 6 Excelentní chaos

Více

S informačním systémem KARAT až na tělo. Řešení pro přepravní společnosti. Rozhovor s Dušanem Kovářem strana 8

S informačním systémem KARAT až na tělo. Řešení pro přepravní společnosti. Rozhovor s Dušanem Kovářem strana 8 Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 1/2014 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE S informačním systémem KARAT až na tělo strana 4 Řešení pro přepravní společnosti strana 7 Rozhovor

Více

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem

Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem www.jsmepartners.cz 1/10 Dagmar Prajzlerová UCB měla jako jediná odvahu vyzkoušet něco nového Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem Exkluzivita a možnost

Více

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ 3 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ SW PODPORA INTERNÍHO AUDITU ROZHOVOR SE STAROSTOU KUTNÉ HORY, IVO ŠALÁTKEM POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

komix noviny 2010/2011

komix noviny 2010/2011 Nepřehlédněte: komix noviny 2010/2011 Vážení čtenáři, minulý rok jsem si na tomto místě postěžoval, že není jednoduché psát úvodník k časopisu, který vyjde až za řadu týdnů, v situaci, která se mění každý

Více

Ladislav Špaček. Nebojte se HR technologií 11/2010. Myslím, že i mojí zásluhou je dnes etiketa módním hitem.

Ladislav Špaček. Nebojte se HR technologií 11/2010. Myslím, že i mojí zásluhou je dnes etiketa módním hitem. 11/2010 Ladislav Špaček Myslím, že i mojí zásluhou je dnes etiketa módním hitem. Nebojte se HR technologií Technologie hlásí oblačno, ale jasný výhled. Manažeři v krizi a po ní Jaké změny se rýsují v pracovněprávní

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Opravdoví podnikatelé patří mezi elitu. Poradenství aby se podnikalo lépe a snáz strana 20. Současná vysoká inflace není trvalým jevem strana 30

Opravdoví podnikatelé patří mezi elitu. Poradenství aby se podnikalo lépe a snáz strana 20. Současná vysoká inflace není trvalým jevem strana 30 Praktický průvodce světem podnikání cz 10 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 10 / ročník 9, říjen 2008 Poradenství aby se podnikalo lépe a snáz strana

Více

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD Čtěte také online na www.itzabezpeceni.cz www.managementrizika.cz březen 2014 IT SECURITY & RISK MANAGEMENT Uvnitř 100% Bezpečná síť Dříve mýtus

Více

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM Speciální příloha časopisu Publikace je samostatně neprodejná informační systémy v kostce Finanční přínos informačních systémů pro společnosti Josef Švenda Umožňujeme strategické plánování Přehledná tabulka

Více

Podzim 2009. Arval Fleet Control

Podzim 2009. Arval Fleet Control Podzim 2009 Arval Fleet Control Seznámíme vás s novinkou, kterou společnost Arval uvedla na trh letos v červnu. Díky této službě můžete pohodlně a jednoduše spravovat svůj vozový park a šetřit náklady.

Více

VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA

VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA VIRTUOSNÍ SDÍLENÍ DAT egon A EPUSA PODANÁ RUKA All Inclusive www.egovernment.cz č. 1 /2008 redakce All inclusive ve veřejné správě Veřejná správa v České republice zatím příliš interaktivní, efektivní

Více

ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri

ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri ArcGIS Online informace pro uživatele software Esri 3 20 11 AKČNÍ NABÍDKA Speciální balíčky 100% kompatibilita Osvědčené řešení Sběr a vizualizace GIS dat Spojení významných hráčů GIS LEHKÉ ŘEŠENÍ Trimble

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice 6 Lidé Poznejte naše klienty, kteří mají skutečně zajímavé životní osudy i kariéry Grand Tour. Velká cesta Švýcarskem autem

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

KRÁSA A ÚČELNOST SE SPOJILY V JEDNO.

KRÁSA A ÚČELNOST SE SPOJILY V JEDNO. KRÁSA A ÚČELNOST SE SPOJILY V JEDNO. od 409 900 Kč www.hyundai.cz Říká se, že člověk se rozhoduje buď racionálně, nebo na základě emocí. Že jedna z těchto částí našeho já musí mít vždy navrch. Ve společnosti

Více

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu

Společnost Credium představuje: Nejlevnější půjčka na českém finančním trhu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 () Prosincová mozaika informací pro vás www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je TOP HOTELS GROUP a.s. poosmé v řadě mezi

Více

Blue Rose. The TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI. téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006

Blue Rose. The TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI. téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006 IBM âr ãerven 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006 str. 18 NONSTOP SLEDOVÁNÍ VOZIDEL GENERUJE SPOUSTU DAT software str.

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství

Jaké zvíře chovat ve fi rmě. zaměřené na strojírenství a slévárenství Jaké zvíře chovat ve fi rmě zaměřené na strojírenství a slévárenství určitě takové, které se Vaší firmě dobře přizpůsobí informační systém, který se Vám přizpůsobí Obsah Představujeme Vám informační systém

Více

Rozhovor s Nikolou Sudovou na str. 14 15. zima 2006. Dodavatelský řetězec roku 2020. 15 let v životě SCHENKER. 12 Rapid a jeho bratříček.

Rozhovor s Nikolou Sudovou na str. 14 15. zima 2006. Dodavatelský řetězec roku 2020. 15 let v životě SCHENKER. 12 Rapid a jeho bratříček. zima 2006 Rozhovor s Nikolou Sudovou na str. 14 15 Dodavatelský řetězec roku 2020 2 15 let v životě SCHENKER 12 Rapid a jeho bratříček 5 Mýtné v ČR 16 Kostičky do celé Evropy 6 7 MS motocyklů MOTO GP 19

Více