mapový navigační přístroj uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mapový navigační přístroj uživatelská příručka"

Transkript

1 etrex Legend mapový navigační přístroj uživatelská příručka

2 Seznam vybraného příslušenství Držák na kolo Datový kabel + upgrade na mapu TOPO 50 Kniha GPS od A do Z UPOZORNĚNÍ: Přístroj obsahuje předehranou podrobnou mapu České republiky. V případě nahrání jiných map dojde k nenávratnému smazání této přednahrané mapy. Její obnovení je možné pouze zakoupením CD TOPO 50. Na smazání mapy se nevztahuje záruka - viz záruční podmínky.

3 Předmluva Děkujeme Vám za zakoupení ručního navigačního přístroje Garmin etrex Legend. Tato uživatelská příručka je rozdělena do následujících částí: Úvod obsahuje licenční podmínky firmy Garmin, elektromagnetickou kompatibilitu přístroje, instrukce používání přístroje a členění kapitol manuálu. Začínáme popisuje instalaci baterií, ovládacích prvků přístroje a rozhraní přístroje pro připojení k počítači pro nahrávání detailních map. GPS navigace dozvíte se, jakým způsobem přístroj používat, jak využívat jeho navigační funkce a jak jej nastavit podle vlastních potřeb. GPS doplňky obsahuje detailní popis funkcí, které s GPS navigací ale již nesouvisí, např. kalendář, kalkulačka, atd. Dodatky zahrnují doplňkové informace o Vašem přístroji a rejstřík pojmů pro snadnější orientaci v manuálu. etrex Legend Úvod Předmluva Kontakt na prodejce Garmin v ČR Pokud při používání přístroje narazíte na problémy, nebo pokud budete mít nějaké dotazy týkající se jeho používání, kontaktujte, prosím, buď Vašeho prodejce, nebo technickou podporu firmy Garmin. V České republice ji zajišťuje firma PICODAS PRAHA spol. s r.o., Svatoplukova 15, Praha 2 pondělí pátek, 8:30 17:00 Nastavení českého prostředí Přístroj etrex Legend má v základní výbavě i české menu. Až přístroj spustíte a proběhne úvodní uvítací obrazovka, stiskněte 4x po sobě klávesu PAGE, KURZOROVOU KLÁVESOU se přesuňte na ikonu Setup a stiskněte klávesu ENTER (zatlačte na KUR- ZOROVOU KLÁVESU směrem do přístroje). Pak opět KURZOROVOU KLÁVESOU označte ikonu System a opět stiskněte ENTER. KURZOROVOU KLÁVESOU se přesuňte na pole Language a stiskněte ENTER. KURZOROVOU KLÁVESOU nalistujte položku Cesky a stiskněte ENTER. Od této chvíle již bude přístroj veškeré informace poskytovat v českém jazyce. Přejeme příjemné chvíle a šťastnou cestu do cíle. Kolektiv firmy Picodas Praha spol. s r.o. i

4 Úvod Licenční ujednání Licenční ujednání POUŽITÍM PŘÍSTROJE etrex Legend DÁVÁTE SOUHLAS S NÍŽE UVEDENÝM LICENČNÍM UJEDNÁNÍM. PROSÍM, ČTĚTE PROTO TYTO ŘÁDKY POZORNĚ. Garmin Ltd. a jeho dceřiné společnosti (dále uváděné jako Garmin ) uživateli garantují udělení omezené licence pro použití programového vybavení obsaženého nebo přiloženého k produktu etrex Legend (dále jen Software ) v binárním, spustitelném tvaru, pro běžné použítí s přístrojem. Název, vlastnická a autorská práva Software zůstávají nadále majetkem společnosti Garmin. Použitím přístroje berete na vědomí, že Software je majetkem společnosti Garmin a jako takový je chráněn jak autorskými právy USA, tak i mezinárodními autorskými právy. Dále berete na vědomí, že struktura, organizace, zápis, kódy a všechny zdrojové kódy Software jsou obchodním tajemstvím firmy Garmin. V rámci této licence se zavazujete neprovádět na Software jakoukoliv dekompilaci, demontáž, modifikaci, revizní montáž, reverzní inženýrství, redukci Software nebo jeho částí do běžně čitelných formátů, případně netvořit na základě Software jakákoliv odvozená díla nebo práce. Souhlasíte s tím, že jakoukoliv část Software nevyvezete do zemí, u kterých platí vývozní omezení USA. ii

5 Úvod Přístroj etrex Legend je v souladu s příslušnými standardy zařazen mezi přístroje tzv. kategorie B Class digitálních zařízení PRO DOMÁCÍ NEBO KANCELÁŘSKÉ POUŽITÍ. Dané standardy definují mezní hodnoty elektromagnetického záření, které může přístroj produkovat s ohledem na ochranu zdraví. Limity pro zařízení, která jsou používána uvnitř budov, jsou přísnější, než limity na výrobky určené pro použití ve volné přírodě. Varování a upozornění V souladu s příslušnými standardy toto zařízení během chodu 1) nevyzařuje žádné zdraví škodlivé záření a 2) musí se přizpůsobit všem možným elektromagnetickým vlněním, která se mohou při běžném provozu vyskytnout. Přístroj generuje, používá a může šířit radiofrekvenční záření a pokud není instalován a používán podle instrukcí, může působit rušivě na okolní radiokomunikační zařízení. Výskyt záření je závislý na dané instalaci zařízení a pokud se taková interference, která může být jednoznačně určena zapnutím a vypnutím přístroje, vyskytne, je uživateli doporučeno vyzkoušet následující možnosti pro její eliminaci: Přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu. Zvětšit vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem. Připojit přístroj a přijímač na odlišné okruhy napájení. Konzultovat problém s prodejcem přístroje nebo autorizovaným radio/tv technikem. Přístroj etrex Legend neobsahuje žádné části, které by byly přizpůsobeny k servisním zásahům uživatele. Oprava může být prováděna pouze v autorizovaném servisu firmy Garmin. Neautorizované opravy, zásahy nebo úpravy mohou způsobit trvalé poškození přístroje bez nároku na záruční servis. V případě takovéhoto zásahu rovněž přebíráte odpovědnost za soulad fungování přístroje s příslušnými standardy (elekromagnetická kompatibilita, emisní standard). iii

6 Úvod Varování a upozornění VAROVÁNÍ: Používání přístroje etrex Legend je na vlastní riziko. Pro snížení rizika a plné pochopení funkcí přístroje si pečlivě přečtěte tuto Uživatelskou příručku a veškeré praktické operace si důkladně nacvičte v simulačním módu. Pokud přístroj budete následně využívat i v praxi, pozorně porovnávejte navigační informace, které Vám ukazuje etrex Legend se všemi dostupnými navigačními informacemi, které máte k dispozici (světelné ukazatele, dopravní značky, atd.). Před pokračováním v trase vždy, pro Vaši bezpečnost, pečlivě zhodnoťte veškeré nesrovnalosti. VAROVÁNÍ: JE ODPOVĚDNOSTÍ UŽIVATELE POUŽÍT PŘÍSTROJ ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM. VÝROBEK JE URČEN POUZE JAKO DOPLNĚK PRO NAVIGACI A NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN PRO JAKÉKOLIV ÚČELY VYŽADUJÍCÍ PŘESNÁ MĚŘENÍ SMĚRU, VZDÁLENOSTI, POZICE NEBO ZAMĚŘOVÁNÍ. ROVNĚŽ NESMÍ BÝT VYUŽÍVÁN JAKO POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ PRO POZEMNÍ PŘIBLÍŽENÍ PŘI LETECKÉ NAVIGACI. VAROVÁNÍ: Elektronické mapy mají sloužit pouze jako doplněk k navigaci a jsou doplňkem pro oficiální mapy sloužící pro navigaci. V žádném případě je nemají plně nahradit. Pouze oficiální mapy a navigační instrukce (např. námořní) obsahují veškeré údaje potřebné pro bezpečnou navigaci. Je pouze na plné odpovědnosti uživatele, nakolik rozumně je dokáže využívat. iv

7 Úvod INFORMACE O MAPOVÝCH DATECH: Jednou z předností společnosti Garmin je poskytovat svým zákazníkům co možná nejkompletnější a nejpřesnější mapy, které lze využívat, a to vše za rozumnou cenu. Využívá tedy oficiálních dat jednotlivých států v kombinaci s datovými podklady soukromého sektoru. Údaje o zdrojích lze nalézt v příslušné dokumentaci k mapám nebo ve zprávách o vlastnických právech, které se zobrazují v přístroji. Prakticky veškeré mapové podklady obsahují nekompletní data v různých úrovních podrobnosti, což platí zejména pro oblasti mimo území Spojených států, kde nejsou kompletní přesné mapové podklady k dispozici, popř. jsou neúměrně drahé. Právě proto, že mapová data jsou neúplná, vyplatí se v čase příjezdu do cílového bodu, který Vám oznamuje přístroj, prohlédnout si okolí, zda-li lokalita pozice souhlasí s údaji, které Vám poskytuje. VAROVÁNÍ: Globální Poziční Systém (Global Positioning System (GPS)) je provozován vládou USA, která je plně zodpovědná za jeho přesnost a údržbu. Systém může podléhat změnám, které mohou ovlivnit přesnost a výkon GPS přijímačů. Ačkoliv je Garmin etrex Legend přesný elektronický navigační pomocník (NAVigation AID (NAVAID)), může být, stejně jako jiné přístroje, zneužit či špatně pochopen, a tím se stát nebezpečným. Varování a upozornění POZNÁMKA: Překlad z anglického manuálu zajistila, se souhlasem firmy Garmin, firma PICODAS PRAHA, spol. s r.o., výhradní dovozce GPS Garmin do České republiky. Verze překladu se vztahuje na firmware 3.70 přístroje etrex Legend. Vzhledem k průběžným změnám firmwaru přístroje je pravděpodobné, že některé údaje tohoto manuálu mohou být časem pozměněny. V takovém případě platí manuál anglický nebo informace na webových stránkách Děkujeme za pochopení. VAROVÁNÍ: Tento výrobek, jeho balení a příslušenství, obsahují chemické látky, které jsou státem Kalifornie klasifikovány jako rakovinotvorné, zdraví škodlivé a způsobující prenatální defekty. Toto upozornění je poskytováno ve spolupráci s kalifornským Ustanovením 65. Pokud máte jakékoliv otázky nebo byste se rádi dozvěděli další informace, obraťte se na nás, prosím, přes webové stránky v

8 Úvod Varování a upozornění Důležité Jelikož Garmin etrex Legend lze používat i v automobilu, je důležité, abyste dodrželi následující bezpečnostní podmínky. Prosíme, přečtěte si je pozorně. Přístroj nesmí bránit řidiči ve výhledu Přístroj nelze umístit do prostoru před airbagy Přístroj nelze umístit a používat nezajištěný na přístrojové desce Přístroj nelze umístit do prostoru rozvinutí airbagů Bezpečnostní upozornění a varování - čtěte pozorně! VAROVÁNÍ: Při použití ve vozidle je montáž zařízení a jeho příslušenství na přístrojové desce na plné zodpovědnosti uživatele. Neumisťujte etrex Legend na místa, kde by ztěžoval či znemožňoval ovládání vozidla, výhled na silnici nebo by mohl způsobit újmu na zdraví v případě dopravní nehody. Mezi taková místa patří např. prostory, kde jsou instalovány airbagy a místa, kam airbagy mohou dosáhnout. Airbagy se aktivují se značnou rychlostí a razancí, což může zapříčinit vržení objektů směrem k řidiči nebo spolucestujícím a způsobit tak jejich zranění. Situování airbagů si ověřte ve Vaší uživatelské příručce k vozidlu. Stojánky, které vyrábí Garmin, nemají garanci proti poškození nebo uvolnění přístroje při nehodě. VAROVÁNÍ: Použití ve vozidle je zcela na zodpovědnosti řidiče. V bezpečnostním módu se lze plně věnovat jízdě, aniž by byl řidič rozptylován ovládáním přístroje. V opačném případě je nebezpečné se zabývat nastavením přístroje a zároveň udržet plnou pozornost na silniční provoz. V případě selhání, kdy je pozornost řidiče rozptýlena přístrojem, může dojít k dopravní nehodě, která s sebou může nést i vážné zdravotní následky. vi

9 Úvod Obsah Oddíl 1: Úvod...i-viii Předmluva...i Nastavení českého prostředí...i Licenční ujednání...ii Elektromagnetická kompatibilita...iii Varování a upozornění...iv-vi Obsah...vii-viii Oddíl 2: Začínáme Instalace baterií...1 Funkce kláves...2 Další vlastnosti přístroje...3 Inicializace & stránka Satelity...4 Navigace s etrex Legend...5 Pořadí hlavních stránek...6 Prvky hlavní stránky...7 Oddíl 3: GPS Navigace Stránka Mapa...8 Stránka Navigace...16 Stránka Trasový počítač...18 Používání bodů...19 Používání Vyhledávání...23 Hlavní menu...31 Používání prošlých tras...32 Používání tras...37 Menu Nastavení...39 Nastavení systému...40 Nastavení času...41 Nastavení jednotek...41 Nastavení displeje...42 Nastavení směru pohybu...42 Nastavení propojení...43 Oddíl 4: GPS Doplňky Nastavení informací o majiteli...44 Menu Příslušenství...45 Slunce & Měsíc...45 Kalendář...46 Lov & Ryby...46 Obsah ploch...47 Kalkulačka...47 vii

10 Úvod Obsah Oddíl 5: Dodatky Příslušenství...48 Specifikace...50 Popis datových polí...52 Propojení s počítačem...48 Nahrávání mapových dat MapSource...57 Tabulka UTC odsazení...58 Formát souřadnic a elipsoid...59 WAAS a DPGS...60 Řešení problémů s vyhledáváním družic...61 Index...62 viii

11 Začínáme Instalace baterií Přístroj etrex Legend je nutné napájet dvěma tužkovými (AA) bateriemi (nejsou součástí balení), které se vkládají do zadní části přístroje. Je možné použít alkalické i NiMH baterie (přepínání nastavení podle typu baterií viz strana 40). Pokud baterie z přístroje vyjmete, data zůstanou v jeho paměti uložená. Pro instalaci baterií: 1. Na zadní straně přístroje D- kroužkem otočte o 1/4 proti směru hodinových ručiček a pak za něj lehce zatáhněte. Dvířka by měla jít lehce vyndat. 2. Vložte baterie. Dbejte přitom na jejich správnou polaritu. Ta je vyznačena uvnitř prostoru pro baterie. 3. Vraťte kryt zpět na své místo tak, že přiložíte spodní část krytky k dolnímu okraji přístroje, aby výstupek na přístroji zapadl do dvířek, a spodní část D-kroužku směřovala do úchytného prostoru uprostřed těla přístroje. Až dvířka přesně dosednou na přístroj, otočte D-kroužkem o 1/4 po směru hodinových ručiček. Prostor pro uzávěr dvířek Prostor pro baterie Instalace baterií Důležité upozornění Pokud baterie vyměňujete, používejte pouze nové nebo plně nabité. Nepoužívejte kombinaci alkalických a NiMH baterií. Indikátor stavu nabití baterií obvykle u akumulátorů zobrazuje nižší stav, než ve skutečnosti je. Pokud máte v úmyslu nepoužívat přístroj po delší dobu (zhruba 3 měsíce a více), baterie vyjměte. Předejdete tak jejich možnému vytečení do prostoru uložení a zničení kontaktů. S vybitými bateriemi zacházejte dle instrukcí výrobce, které jsou uvedeny na přebalu výrobku. Baterie neházejte do ohně, neboť může dojít k vznícení jejich náplně a následné explozi. Intenzivní používání podsvícení displeje, stejně jako signálu WAAS/EGNOS či zvukového upozorňování, výrazně omezuje výdrž baterií. Nastavení intenzity a doby podsvícení naleznete na straně 42. Zapnutí/vypnutí signálu WAAS viz strana 60. 1

12 Začínáme Funkce kláves GPS anténa přijímá družicový signál IN/OUT klávesy zoomování stiskem na stránce Mapa zvětšujete nebo zmenšujete detail mapy Klávesa FIND (VYHLEDÁVÁNÍ) podržením klávesy vyvoláte nabídku Vyhledávání. LEGEND N Joystick ENTER/KURZOROVÁ klávesa (stiskem směrem dolů klávesa funguje jako Enter, pohybem do stran nebo směrem nahoru či dolu pohybujete kurzorem nad mapou nebo zvýrazňujete hodnoty) pohybem nahoru/dolu/doprava/doleva se pohybujete seznamy, označujete pole, on-screen tlačítka, ikony, zadáváte data nebo posunujete mapu krátkým stiskem potvrzujete zvýrazněnou položku, on-screen zprávu nebo vkládáte data dlouhým stiskem na jakékoliv stránce uložíte aktuální pozici do bodu Klávesa PAGE/PAGE stiskem listujete hlavními stránkami přístroje pokud používáte on-screen klávesnici, stiskem ji opustíte a vrátíte se na předchozí stránku POWER/BACKLIGHT klávesa podržením klávesy přístroj zapnete/vypnete krátkým stiskem vyvoláte nabídku nastavení podsvícení 2

13 Začínáme Konektor pro sériové připojení (zakrytý gumovou krytkou proti dešti) propojení s počítačem pro přenos dat Další vlastnosti přístroje D-kroužek krytu prostoru na baterie otočením kroužku o 1/4 proti směru hodinových ručiček kryt uvolníte Kryt prostoru na baterie 3

14 Začínáme Inicializace & stránka Satelity etrex Legend přijímá satelity v dosahu své pozice Stránka se satelity zobrazuje příjem signálu Nabídka Menu Zapnutí GPS přijímače Kdykoliv přístroj etrex Legend zapnete, začne okamžitě vyhledávat satelity, které potřebuje k tomu, aby Vás mohl bezpečně navigovat. Tento proces se nazývá inicializace a může trvat i 15 minut, pokud se jedná o první spuštění přístroje. Kdykoliv potom, pokud jste se od posledního místa zapnutí přístroje nepřesunuli o více než 800 km, netrvá proces inicializace déle než pár sekund, nanejvýš minutu. Pro rychlý příjem signálu je zapotřebí, abyste se nenacházeli ve vnitřních prostorách a měli nerušený výhled na oblohu. Satelitní signál je totiž stíněn nejen hutnými materiály (kromě skla), ale třeba i hustými korunami stromů. Pro zkrácení doby vyhledávání satelitů zvolte Nova pozice z nabídky menu. Pak můžete použít stránku s mapou a nadefinovat svou novou pozici. etrex Legend pak začne vyhledávat pouze satelity nad Vaší pozicí*. Pro inicializaci GPS přijímače: 1. Stiskněte a pusťte klávesu POWER. Přístroj se zapne. 2. Objeví se uvítací stránka přístroje a pak stránka Satelity. 3. Dokud GPS přijímač načítá satelity, zobrazuje se na displeji, v horní části stránky, informace Cekej... Vyhledavani druzic. Při příjmu signálu rovněž můžete pozorovat rozložení satelitů na obloze. Vnější kružnice představuje horizont, střed je Váš nadhlavník. Každá družice má své vlastní číslo, kvalita a síla signálu je zobrazena (s příslušným číslem satelitu) ve spodní části displeje. * více informací o problémech při vyhledání družic naleznete na straně 61. 4

15 Začínáme 4. Pokud má přijímač signál nejméně ze tří satelitů, v horním okraji displeje se zobrazí informace o přesnosti navigace a souřadnice. Stavová lišta zobrazuje další doplňkové informace, např. status GPS přijímače. Pokud, z jakýchkoliv důvodů, máte potíže s příjmem signálu, je nejjednodušším řešením přesunout se na jiné místo s lepším výhledem na oblohu, kde je méně objektů, které mohou rušit či stínit signál. 5. Stisknete-li klávesu PAGE, objeví se stránka Mapa. Nyní jste připraveni se navigovat pomocí GPS. Aktivní navigace je zobrazena třemi hlavními stránkami: Stránka Mapa graficky znázorňuje mapové detaily, Vaši aktuální pozici, značí trasu do cíle a zaznamenává stopu na místech, kde jste již prošli (track log). Stránka Navigace indikuje směr kam jít a momentální směr navigace. Stránka Trasový počítač zaznamenává a zobrazuje data trasy. etrex Legend umožňuje celkem tři způsoby navigace na bod, každý je graficky znázorněn na stránce Mapa. Navigace - trasa do vybraného cíle (bod, město, krajinný prvek, atd.) Prošlá trasa (Track) - předchozí navigační trasa, která byla uložena do paměti přístroje. Track umožňuje návrat po trase. Trasa (Route) - cesta do cíle, která se sestává z lomových bodů (body, města, sjezdy, body zájmu, křižovatky, atd.) Bližší informace naleznete v příslušných kapitolách. Inicializace & stránka Satelity Aktuální pozice Měřítko mapy Stránka Mapa se šipkou aktuální pozice Detailní mapové prvky Navigace s etrex Legend 5

16 Začínáme Pořadí hlavních stránek Jakmile etrex Legend zapnete, objeví se uvítací obrazovka následovaná stránkou Satelity (která se zobrazuje pouze při zapnutí přístroje). První z hlavních stránek je stránka Mapa. Pro zobrazení dalších hlavních stránek: 1. Opakovanými stisky klávesy PAGE listujete jednotlivými stránkami. 2. Pokud stisknete klávesu MENU, zobrazí se seznam možných voleb stránky. Uvítací obrazovka Stránka Družice Stránka Mapa Stránka Navigace Stránka Trasový počítač Hlavní menu 6 Volby stránky Mapa Volby stránky Mapa Volby stránky Navigace Volby stránky Trasový počítač Na stránce nejsou k dispozici další volby Menu

17 Stavová lišta, podsvícení a on-screen zprávy Na každé stránce se v její horní části objevuje stavová lišta, která Vám poskytuje různé funkce nastavení aktuálně zobrazené stránky či údajů, které se na ní budou objevovat. Jednotlivé možnosti stránek naleznete na předchozí stránce pod ukázkami obrazovek přístroje. Poslední stránka Hlavní menu má v dolní části identifikaci celkového stavu systému - viz obrázky po pravé straně: napájení je zobrazeno buď z baterií nebo externího zdroje (střídavé nebo stejnosměrné). Ikona napájení z baterií signalizuje, jak velká část baterií je již vybitá. při zapnutí přístroje je podsvícení vypnuto. Pokud je zapnuto, výrazně se spotřebovávají baterie. Ikona žárovky se zobrazuje v případě zapnutí podsvícení. Nastavení podsvícení vyvoláte krátkým stiskem klávesy POWER. Další informace o nastavení doby podsvícení naleznete na straně 42. Kdykoliv v přístroji provedete (nebo přístrojem bude provedena) důležitá operace, na displeji se objeví zpráva (tzv. on-screen), která Vás na událost upozorní. Stiskem klávesy ENTER potvrdíte, že zprávu berete na vědomí, a okno se vzápětí zavře. etrex Legend Začínáme Prvky hlavní stánky Stavová lišta Stav nabití baterií Vypnuté podsvícení Datum a aktuální čas Externí napájení Vypnuté podsvícení Ztráta externího napájení 7

18 GPS navigace Mód K severu s mapou orientovanou tak, že horní okraj mapy směřuje k severu Měřítko mapy Mód Celem šipka ukazuje směr k severu Navigační trasa (Route) Stránka Mapa Mapová stránka s navigačním polem Vaše stanoviště Navigační text Mapový detail uliční sítě Datová pole Používání stránky Mapa Stránka Mapa je primární navigační stránkou etrex Legend a detailně zobrazuje nejbližší okolí Vašeho stanoviště. Umožňuje Vám procházet (posouvat) mapu KURZOROVOU KLÁVESOU a zobrazit si tak další průběh trasy. Pokud jste v módu Celem (orientace po směru jízdy), v levém horním rohu se zobrazí šipka, která udává orientaci mapy ke světovým stranám. Pokud jste v módu K severu, mapa je orientována jako běžná papírová mapa stále k severu. Pokud aktivujete prvky Track Logu (prošlé trasy), bude Vaše ušlá cesta znázorněna tečkami. Zobrazení mapy by mělo být nastaveno na mód Zeme pro lepší čitelnost jednotlivých mapových prvků. Detailní popis všech funkcí dostupných na stránkce mapa naleznete na dalších stránkách. Na mapě jsou rovněž zobrazeny geografické prvky, např. řeky, jezera, dálnice či města. Mapa na obrázku vlevo obsahuje detailnější zákres (ulice, parky, body zájmu) než je na základní mapě (basemap), jelikož přístroj je s touto mapou rovnou dodáván. Mapovou stránku můžete použít k: určení Vaší aktuální polohy a směru pohybu výběru a uložení bodu z mapy do bodu (waypointu) nalezení a navigaci k mapovému prvku pomocí Trasy (Route) zobrazené na mapě nastavení zobrazování mapy podle Vašich požadavků 8

19 Používání voleb stránky Mapa Tlačítka Zoom In a Out mění měřítko mapy. Prvním zobrazíte menší území ve větším detailu, druhým jej zvětšíte, ale detail bude menší. Pokud tlačítka Zoom budete držet, měřítko mapy se bude měnit rychleji. Mapové měřítko levé spodní části displeje se zobrazuje v jednotkách, které si můžete zvolit ve funkci Jednotky v hlavním menu přístroje (nezaměňujte, prosím, s nastavením stránky Mapa). Pokud měřítko mapy zvětšíte natolik, že vykreslování mapových prvků přesahuje možnosti zobrazení, objeví se pod měřítkem nápis overzoom. V přístroji máte předehránu prodrobnou mapu České republiky Mountfield Czech a v případě načítání dat z ní se zobrazuje nápis mapsource. V mnoha případech bude na mapě znázorněna okolo Vaší pozice kružnice přesnosti. etrex Legend používá pro zakreslení Vaší pozice jak přesnosti družicového signálu, tak i přesnost mapy. Čím je kružnice menší, tím je Vaše poloha vypočtena přesněji. Pokud mapou listujete (posouváte ji), bude na displeji zobrazena bílá, černě ohraničená šipka, která slouží jako nástroj pro posouvání. Šipkou můžete označovat objekty na mapě a zobrazovat si k nim informace. Pokud jich je na jednom místě více, zobrazí se jejich seznam, ze kterého si příslušný objekt můžete vybrat. V dolní části displeje si můžete nechat zobrazit datová pole, ve kterých se zobrazují navigační informace, viz další stránka. Pokud využíváte navigační funkci přístroje, v horní části mapy se zobrazuje navigační text. Přiblížení mapy (Zoom In) Prvky stránky Mapa Šipka procházení mapy Navigační text etrex Legend GPS navigace Stránka Mapa Oddálení mapy (Zoom Out) Měřítka mapy Kružnice přesnosti navigace Datová pole 9

20 GPS navigace 10 Stránka Mapa Volby stránky Mapa Nabídka voleb stránky Mapa Prochazet mapu - zastaví navigaci a zůstane neaktivní do doby, než je navigace znovu spuštěna. Ukonci navigaci - zastaví navigaci a zůstane neaktivní do doby, než je navigace znovu spuštěna. Ukaz datova pole - v dolní části displeje zobrazuje dvě pole, která defaultně zobrazují rychlost a směr pohybu. Ukaz navigacni status - zobrazuje informace o Vaší příští odbočce, pokud využíváte navigační funkci. Nastaveni mapy - funkce, kterou se přesouváte na pět dalších záložek, kde si můžete nastavit zobrazování mapy podle vlastních požadavků. Mereni vzdalenosti - měří vzdálenost z Vaší aktuální pozice k místu, kam jste přesunuli kurzor. Nastav puv. hodnoty - vrátí všechny hodnoty zpět do továrního nastavení. Nastavení stránky Mapa Mapovou stránku lze nastavit tak, aby se zobrazovaly různé navigační informace. Můžete ukončit navigaci na bod, nastavit si navigační pole v dolní části displeje (o změně nastavení se dočtete na stránce 18 v kapitole věnované stránce Trasový počítač), zobrazit navigační text, změnit nastavení mapových prvků určením velikosti zobrazovaného textu a mnohem více. Můžete rovněž měřit vzdálenost z aktuální pozice k jinému bodu, snížit počet zobrazovaných map, zvýšit počet zobrazovaných silnic či jiných geografických prvků na mapě, nebo nastavit zobrazení stránky Mapa do původního nastavení z výroby (defaultní nastavení). Pro nastavení stránky Mapa: 1. Pokud máte přístroj zapnutý, opakovaně tiskněte klávesu PAGE tak dlouho, až se zobrazí stránka Mapa. 2. Pro zobrazení voleb stránky Mapa najeďte KURZORO- VOU KLÁVESOU na nastavení vlastností stránky a stiskněte ENTER. 3. KURZOROVOU KLÁVESOU vyberte volbu, kterou chcete použít k nastavení mapy a stiskněte klávesu ENTER. Volby Nastaveni mapy naleznete detailně popsány na straně 12. Pro zobrazení/skrytí datových polí: 1. Pokud máte zobrazené volby stránky Mapa, přesuňte se KURZOROVOU KLÁVESOU na volbu Ukaz/Skryj datova pole a stiskněte ENTER.

21 GPS navigace Pro zobrazení/skrytí navigačního textu: 1. Přes KURZOROVOU KLÁVESU zobrazte volby stránky Mapa. 2. Zvýrazněte položku Ukaz/Skryj navigacni status a stiskněte ENTER. Po pravé straně stránky naleznete možné zobrazení mapové stránky. Navigační text zobrazuje užitečné informace, pokud využíváte navigaci tak, jak je popsána na stránce 5. Pokud se nebudete navigovat, bude se zde zobrazovat stav GPS přijímače. Stránka Mapa Měření vzdálenosti Tato funkce umožňuje, za použití KURZOROVÉ KLÁVESY, pohybovat s mapovým kurzorem a měřit vzdálenost od aktuální pozice k libovolnému místu na mapě. Se zobrazenou stránkou Mapa najeďte KURZOROVOU KLÁVESOU na nastavení vlastností stránky a stiskněte ENTER. Pak se přesuňte se volbu Mereni vzdalenosti a aktivujte ji klávesou ENTER. Přesuňte se na první bod, od kterého chcete začít měřit vzdálenost a stiskněte ENTER. Pak přesuňte kurzor do druhého bodu. Vzdálenost mezi body se bude zobrazovat v pravé horní části displeje. Pro ukončení měření stiskněte klávesu PAGE. Žádná pole Pouze navigační status Pouze Datová pole Datová pole a Navigační status 11

22 Ikony záložek nastavení vlastností mapy Jednotlivé volby nastavení etrex Legend GPS navigace Nastavení Mapy Nastavení stránky Mapa Nastavení prvků stránky Mapa Mapový displej přístroje lze uživatelsky konfigurovat. Když přístroj zapnete, je mapa nastavena tak, aby optimálně zobrazovala mapové prvky a je možné, že Vám to bude takto vyhovovat. Pokud ne, můžete si zobrazení mapových prvků nastavit podle mapového měřítka, změnit velikost textového popisu, zobrazování tracklogu, mapových prvků, detailních map a mnohem více. Je ale lepší, pokud s tímto nastavením počkáte, až budete lépe obeznámeni s ovládáním přístroje a jak co zobrazuje. Pro nastavení zobrazování stránky Mapa: 1. Z voleb stránky Mapa zvolte Nastaveni mapy a stiskněte ENTER pro zobrazení voleb nastavení. V horní části displeje se budou nacházet ikony, kterými mapu nastavujete. 2. Použijte KURZOROVOU KLÁVESU pro přesun po ikonách, pohybem nahoru či dolu se budete přesouvat v rámci vlastní nabídky ikony. 3. Pokud budete chtít některé z polí změnit, zvýrazněte jej a stiskněte ENTER. Zobrazí se nabídka prvků, které lze v poli změnit. Každá ze stránek ikon má vlastní obecnou nabídku nastavení, kterou vyvoláte stiskem klávesy MENU. Volby všech záložek nastavíte na původní hodnoty volbou Nastav puv. hodnoty. 12 Obnovení původního nastavení

23 GPS navigace Nastavení mapy - základní nastavení První stránka nastavení mapy obsahuje základní nastavení. Použitím voleb na této stránce: vybíráte orientaci mapy K severu (sever bude vždy asociován s horním okrajem displeje, potažmo mapy) nebo Celem (mapa se bude natáčet podle směru Vašeho pohybu). Auto meritko nastavuje zobrazení mapy tak, aby byl zobrazen počáteční i koncový bod Vaší trasy. Detail je pro nastavení úrovně podrobnosti jednotlivých mapových prvků. Ukaz na silnici kompenzuje různé mapové a příjmové nepřesnosti a umožňuje Vám zobrazovat poziční kurzor na nejbližší silnici. Typ zobrazeni umožňuje vybrat mezi zobrazením pro pevninu ( Zeme ) a pro navigaci na vodě ( Voda ). Režimy se od sebe liší vykreslením základního mapového podkladu, tzn. že u první možnosti bude pevnina světlá, aby na ní jednotlivé mapové prvky vynikly, kdežto pro druhé zobrazení bude zesvětlen podklad pro vodní plochy, aby byly lépe vykresleny např. hloubnice či bóje (toto nastavení je vhodné zejména pro edice námořních map BlueChart - další informace Vám poskytne prodejce či dovozce). Nastavení mapy - nastavení prošlých tras Nastavení prošlých tras je dostupné pod druhou ikonou zleva a umožňuje kontrolovat záznam Vašeho pohybu. Můžete si nastavit maximální měřítko pro zobrazení uložené prošlé trasy nebo aktivní trasy. Pokud např. nastavíte hodnotu 300m, nebude se v nižším měřítku (tedy 200 a méně), trasa nad mapou zobrazovat. Dále si můžete nastavit počet tracklog bodů v trase nebo nastavit zobrazení navigační směrové nebo kurzové linie k cíli (první Vám zobrazuje spojnici s cílem, druhá kurz, pod kterým máte k cíli jít). Nastavení Mapy Základní nastavení stránky Mapa Nastavení tracklogu na stránce Mapa 13

24 GPS navigace Nastavení Mapy Nastavení mapy - nastavení bodů Třetí ikona otevírá záložku nastavení měřítek mapy pro zobrazení různých mapových prvků. Můžete je buď zcela vyloučit ze zobrazování, nastavit na automatické zobrazování, nebo zobrazovat až od určitého měřítka v rozsahu od 5 metrů až 500 kilometrů. Nastavení bodů na stránce Mapa Nastavení mapy - nastavení textu Čtvrtá stránka nastavuje velikost textu, kde si nastavujete velikost popisu mapových prvků. Na výběr máte z voleb Zadne, Male, Stredni a Velke. Nastavení textu na stránce Mapa 14

25 Nastavení mapy - nastavení informací Poslední ikony zobrazuje seznam detailních map edice MapSource nahraných v paměti přístroje - Váš přístroj je dodáván s podrobnou mapou České republiky Mountfield Czech. KURZOROVOU KLÁVE- SOU jimi můžete listovat, pokud stisknete klávesu ENTER, můžete mapu zobrazit nad základní mapou (políčko vedle mapy bude zatrženo) nebo vypnout ze zobrazování (políčko bude prázdné). Pro rychlejší nastavení zobrazování mapových edic má tato ikona, jako jediná ze všech ikon nastavení mapy, k dispozici dvě volby - Ukaz vse, kterou zapnete všechny podrobné mapy dohrané v paměti přístroje, a Neukazuj nic, kterou naopak všechny mapy vypnete a zůstane zobrazena pouze mapa základní. Nastavení Mapy Mapové informace na stránce Mapa (dohrané mapy jsou zapnuty) Mapové informace na stránce Mapa (dohrané mapy jsou vypnuty) Volby záložky nastavení map 15

Obsluha přijímače GPS cvičení

Obsluha přijímače GPS cvičení Písemná příprava na zaměstnání Navigace Obsluha přijímače GPS cvičení Zpracovala: o. z. Ing. Ivana Kulczycká Pracoviště: ORGGZ GPSmap 60CS Tento přístroj je vhodný pro praktickou ukázku práce s GPS přístrojem

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International

Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky. 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Adresy CR v1 Databáze adresných bodů České republiky 2009 Picodas Praha, spol. s r.o. 1995-2009 Garmin International Základní informace Adresy CR v1 je novým mapovým produktem zahrnujícím databázi adresných

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Využití GPS v GIS KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Využití GPS v GIS KGI/APGPS. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Využití GPS v GIS KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Environmentální vzdělávání

Více

etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30

etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30 etrex stručný návod k obsluze pro použití s modely 20 a 30 Začínáme Přehled zařízení varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. GPS Manuál Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. Obsah Co je to GPS... 3 Jak to funguje GPS... 4 HOLUX FunTrek 132... 6 Základní ovládání... 6 Jak vyhledat GPS bod... 7 Hledání uložené kešky...

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

etrex 10 stručný návod k obsluze

etrex 10 stručný návod k obsluze etrex 10 stručný návod k obsluze Začínáme warning Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s produktem obsahující varování a další důležité informace. Při

Více

Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze. Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st

Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze. Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st Řada GPSMAP 62 stručný návod k obsluze Pro použití s přístroji GPSMAP 62, 62s a 62st Začínáme varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem.

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

-1- Loc GPS. (program pro navigaci pomocí GPS modulu) OVLÁDANÍ PROGRAMU. Menu. Po spuštění programu se zobrazí hlavní menu s následující strukturou:

-1- Loc GPS. (program pro navigaci pomocí GPS modulu) OVLÁDANÍ PROGRAMU. Menu. Po spuštění programu se zobrazí hlavní menu s následující strukturou: -1- Loc GPS (program pro navigaci pomocí GPS modulu) Program LocGPS slouží k navigaci mezi zadanými orientačními body. Je určen především pro pěší turistiku, čemuž je přizpůsobeno zobrazení a ovládání

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Jakodemknouta nahrát námořní mapy. Do navigace Garmin?

Jakodemknouta nahrát námořní mapy. Do navigace Garmin? Jakodemknouta nahrát námořní mapy BlueChartAtlantic Do navigace Garmin? Nejprve je potřeba vytvořit uživatelský účet a zaregistrovat vaši navigaci. 1. Na internetu otevřete stránku: my.garmin.com 2. Zvolte:

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor

Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor Uživatelská příručka aplikacevox komunikátor Úvod Aplikace VOX komunikátor je dostupná zdarma na AppStore díky podpoře Nadace Vodafone. Jedná se o jednoduchou, kapesní elektronickou komunikační tabulku

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku O tomto průvodcia Vítejte v programu ZoomText Express ZoomText Express je dostupný a snadno použitelný zvětšovací počítačový program.

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

RFU30. Uživatelská příručka

RFU30. Uživatelská příručka RFU30 Uživatelská příručka Návod k použití přijímací jednotka RFU30 Obsah Úvod...3 Balení obsahuje:...3 Příprava zařízení pro používání...3 Instalace softwaru...4 Spuštění...4 Postup...4 Popis rozhraní...6

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

stručný návod k obsluze

stručný návod k obsluze řada montana 600 stručný návod k obsluze k modelům 600, 650, 650t Stručný návod k obsluze k přístrojům řady Montana 600 1 Začínáme varování Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

JRm verze 2.0.0. Aplikace. Instalace. Ovládání

JRm verze 2.0.0. Aplikace. Instalace. Ovládání 1 JRm verze 2.0.0 Aplikace JRm (Jízdní řády pro mobilní telefony) je aplikace pro vyhledávání spojení a zobrazování jízdních řádů MHD. Je určena pro telefony podporující Javu 2.0. MIDP 2.0 a zpracování

Více

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché!

Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! Návod na zadávání nabídky na stránkách www.imalina.cz a orientace v administračním prostředí partnera krok za krokem. Je to jednoduché! V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Jsme Vám

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více