mapový navigační přístroj uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mapový navigační přístroj uživatelská příručka"

Transkript

1 etrex Legend mapový navigační přístroj uživatelská příručka

2 Seznam vybraného příslušenství Držák na kolo Datový kabel + upgrade na mapu TOPO 50 Kniha GPS od A do Z UPOZORNĚNÍ: Přístroj obsahuje předehranou podrobnou mapu České republiky. V případě nahrání jiných map dojde k nenávratnému smazání této přednahrané mapy. Její obnovení je možné pouze zakoupením CD TOPO 50. Na smazání mapy se nevztahuje záruka - viz záruční podmínky.

3 Předmluva Děkujeme Vám za zakoupení ručního navigačního přístroje Garmin etrex Legend. Tato uživatelská příručka je rozdělena do následujících částí: Úvod obsahuje licenční podmínky firmy Garmin, elektromagnetickou kompatibilitu přístroje, instrukce používání přístroje a členění kapitol manuálu. Začínáme popisuje instalaci baterií, ovládacích prvků přístroje a rozhraní přístroje pro připojení k počítači pro nahrávání detailních map. GPS navigace dozvíte se, jakým způsobem přístroj používat, jak využívat jeho navigační funkce a jak jej nastavit podle vlastních potřeb. GPS doplňky obsahuje detailní popis funkcí, které s GPS navigací ale již nesouvisí, např. kalendář, kalkulačka, atd. Dodatky zahrnují doplňkové informace o Vašem přístroji a rejstřík pojmů pro snadnější orientaci v manuálu. etrex Legend Úvod Předmluva Kontakt na prodejce Garmin v ČR Pokud při používání přístroje narazíte na problémy, nebo pokud budete mít nějaké dotazy týkající se jeho používání, kontaktujte, prosím, buď Vašeho prodejce, nebo technickou podporu firmy Garmin. V České republice ji zajišťuje firma PICODAS PRAHA spol. s r.o., Svatoplukova 15, Praha 2 pondělí pátek, 8:30 17:00 Nastavení českého prostředí Přístroj etrex Legend má v základní výbavě i české menu. Až přístroj spustíte a proběhne úvodní uvítací obrazovka, stiskněte 4x po sobě klávesu PAGE, KURZOROVOU KLÁVESOU se přesuňte na ikonu Setup a stiskněte klávesu ENTER (zatlačte na KUR- ZOROVOU KLÁVESU směrem do přístroje). Pak opět KURZOROVOU KLÁVESOU označte ikonu System a opět stiskněte ENTER. KURZOROVOU KLÁVESOU se přesuňte na pole Language a stiskněte ENTER. KURZOROVOU KLÁVESOU nalistujte položku Cesky a stiskněte ENTER. Od této chvíle již bude přístroj veškeré informace poskytovat v českém jazyce. Přejeme příjemné chvíle a šťastnou cestu do cíle. Kolektiv firmy Picodas Praha spol. s r.o. i

4 Úvod Licenční ujednání Licenční ujednání POUŽITÍM PŘÍSTROJE etrex Legend DÁVÁTE SOUHLAS S NÍŽE UVEDENÝM LICENČNÍM UJEDNÁNÍM. PROSÍM, ČTĚTE PROTO TYTO ŘÁDKY POZORNĚ. Garmin Ltd. a jeho dceřiné společnosti (dále uváděné jako Garmin ) uživateli garantují udělení omezené licence pro použití programového vybavení obsaženého nebo přiloženého k produktu etrex Legend (dále jen Software ) v binárním, spustitelném tvaru, pro běžné použítí s přístrojem. Název, vlastnická a autorská práva Software zůstávají nadále majetkem společnosti Garmin. Použitím přístroje berete na vědomí, že Software je majetkem společnosti Garmin a jako takový je chráněn jak autorskými právy USA, tak i mezinárodními autorskými právy. Dále berete na vědomí, že struktura, organizace, zápis, kódy a všechny zdrojové kódy Software jsou obchodním tajemstvím firmy Garmin. V rámci této licence se zavazujete neprovádět na Software jakoukoliv dekompilaci, demontáž, modifikaci, revizní montáž, reverzní inženýrství, redukci Software nebo jeho částí do běžně čitelných formátů, případně netvořit na základě Software jakákoliv odvozená díla nebo práce. Souhlasíte s tím, že jakoukoliv část Software nevyvezete do zemí, u kterých platí vývozní omezení USA. ii

5 Úvod Přístroj etrex Legend je v souladu s příslušnými standardy zařazen mezi přístroje tzv. kategorie B Class digitálních zařízení PRO DOMÁCÍ NEBO KANCELÁŘSKÉ POUŽITÍ. Dané standardy definují mezní hodnoty elektromagnetického záření, které může přístroj produkovat s ohledem na ochranu zdraví. Limity pro zařízení, která jsou používána uvnitř budov, jsou přísnější, než limity na výrobky určené pro použití ve volné přírodě. Varování a upozornění V souladu s příslušnými standardy toto zařízení během chodu 1) nevyzařuje žádné zdraví škodlivé záření a 2) musí se přizpůsobit všem možným elektromagnetickým vlněním, která se mohou při běžném provozu vyskytnout. Přístroj generuje, používá a může šířit radiofrekvenční záření a pokud není instalován a používán podle instrukcí, může působit rušivě na okolní radiokomunikační zařízení. Výskyt záření je závislý na dané instalaci zařízení a pokud se taková interference, která může být jednoznačně určena zapnutím a vypnutím přístroje, vyskytne, je uživateli doporučeno vyzkoušet následující možnosti pro její eliminaci: Přeorientovat nebo přemístit přijímací anténu. Zvětšit vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem. Připojit přístroj a přijímač na odlišné okruhy napájení. Konzultovat problém s prodejcem přístroje nebo autorizovaným radio/tv technikem. Přístroj etrex Legend neobsahuje žádné části, které by byly přizpůsobeny k servisním zásahům uživatele. Oprava může být prováděna pouze v autorizovaném servisu firmy Garmin. Neautorizované opravy, zásahy nebo úpravy mohou způsobit trvalé poškození přístroje bez nároku na záruční servis. V případě takovéhoto zásahu rovněž přebíráte odpovědnost za soulad fungování přístroje s příslušnými standardy (elekromagnetická kompatibilita, emisní standard). iii

6 Úvod Varování a upozornění VAROVÁNÍ: Používání přístroje etrex Legend je na vlastní riziko. Pro snížení rizika a plné pochopení funkcí přístroje si pečlivě přečtěte tuto Uživatelskou příručku a veškeré praktické operace si důkladně nacvičte v simulačním módu. Pokud přístroj budete následně využívat i v praxi, pozorně porovnávejte navigační informace, které Vám ukazuje etrex Legend se všemi dostupnými navigačními informacemi, které máte k dispozici (světelné ukazatele, dopravní značky, atd.). Před pokračováním v trase vždy, pro Vaši bezpečnost, pečlivě zhodnoťte veškeré nesrovnalosti. VAROVÁNÍ: JE ODPOVĚDNOSTÍ UŽIVATELE POUŽÍT PŘÍSTROJ ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM. VÝROBEK JE URČEN POUZE JAKO DOPLNĚK PRO NAVIGACI A NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN PRO JAKÉKOLIV ÚČELY VYŽADUJÍCÍ PŘESNÁ MĚŘENÍ SMĚRU, VZDÁLENOSTI, POZICE NEBO ZAMĚŘOVÁNÍ. ROVNĚŽ NESMÍ BÝT VYUŽÍVÁN JAKO POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ PRO POZEMNÍ PŘIBLÍŽENÍ PŘI LETECKÉ NAVIGACI. VAROVÁNÍ: Elektronické mapy mají sloužit pouze jako doplněk k navigaci a jsou doplňkem pro oficiální mapy sloužící pro navigaci. V žádném případě je nemají plně nahradit. Pouze oficiální mapy a navigační instrukce (např. námořní) obsahují veškeré údaje potřebné pro bezpečnou navigaci. Je pouze na plné odpovědnosti uživatele, nakolik rozumně je dokáže využívat. iv

7 Úvod INFORMACE O MAPOVÝCH DATECH: Jednou z předností společnosti Garmin je poskytovat svým zákazníkům co možná nejkompletnější a nejpřesnější mapy, které lze využívat, a to vše za rozumnou cenu. Využívá tedy oficiálních dat jednotlivých států v kombinaci s datovými podklady soukromého sektoru. Údaje o zdrojích lze nalézt v příslušné dokumentaci k mapám nebo ve zprávách o vlastnických právech, které se zobrazují v přístroji. Prakticky veškeré mapové podklady obsahují nekompletní data v různých úrovních podrobnosti, což platí zejména pro oblasti mimo území Spojených států, kde nejsou kompletní přesné mapové podklady k dispozici, popř. jsou neúměrně drahé. Právě proto, že mapová data jsou neúplná, vyplatí se v čase příjezdu do cílového bodu, který Vám oznamuje přístroj, prohlédnout si okolí, zda-li lokalita pozice souhlasí s údaji, které Vám poskytuje. VAROVÁNÍ: Globální Poziční Systém (Global Positioning System (GPS)) je provozován vládou USA, která je plně zodpovědná za jeho přesnost a údržbu. Systém může podléhat změnám, které mohou ovlivnit přesnost a výkon GPS přijímačů. Ačkoliv je Garmin etrex Legend přesný elektronický navigační pomocník (NAVigation AID (NAVAID)), může být, stejně jako jiné přístroje, zneužit či špatně pochopen, a tím se stát nebezpečným. Varování a upozornění POZNÁMKA: Překlad z anglického manuálu zajistila, se souhlasem firmy Garmin, firma PICODAS PRAHA, spol. s r.o., výhradní dovozce GPS Garmin do České republiky. Verze překladu se vztahuje na firmware 3.70 přístroje etrex Legend. Vzhledem k průběžným změnám firmwaru přístroje je pravděpodobné, že některé údaje tohoto manuálu mohou být časem pozměněny. V takovém případě platí manuál anglický nebo informace na webových stránkách Děkujeme za pochopení. VAROVÁNÍ: Tento výrobek, jeho balení a příslušenství, obsahují chemické látky, které jsou státem Kalifornie klasifikovány jako rakovinotvorné, zdraví škodlivé a způsobující prenatální defekty. Toto upozornění je poskytováno ve spolupráci s kalifornským Ustanovením 65. Pokud máte jakékoliv otázky nebo byste se rádi dozvěděli další informace, obraťte se na nás, prosím, přes webové stránky v

8 Úvod Varování a upozornění Důležité Jelikož Garmin etrex Legend lze používat i v automobilu, je důležité, abyste dodrželi následující bezpečnostní podmínky. Prosíme, přečtěte si je pozorně. Přístroj nesmí bránit řidiči ve výhledu Přístroj nelze umístit do prostoru před airbagy Přístroj nelze umístit a používat nezajištěný na přístrojové desce Přístroj nelze umístit do prostoru rozvinutí airbagů Bezpečnostní upozornění a varování - čtěte pozorně! VAROVÁNÍ: Při použití ve vozidle je montáž zařízení a jeho příslušenství na přístrojové desce na plné zodpovědnosti uživatele. Neumisťujte etrex Legend na místa, kde by ztěžoval či znemožňoval ovládání vozidla, výhled na silnici nebo by mohl způsobit újmu na zdraví v případě dopravní nehody. Mezi taková místa patří např. prostory, kde jsou instalovány airbagy a místa, kam airbagy mohou dosáhnout. Airbagy se aktivují se značnou rychlostí a razancí, což může zapříčinit vržení objektů směrem k řidiči nebo spolucestujícím a způsobit tak jejich zranění. Situování airbagů si ověřte ve Vaší uživatelské příručce k vozidlu. Stojánky, které vyrábí Garmin, nemají garanci proti poškození nebo uvolnění přístroje při nehodě. VAROVÁNÍ: Použití ve vozidle je zcela na zodpovědnosti řidiče. V bezpečnostním módu se lze plně věnovat jízdě, aniž by byl řidič rozptylován ovládáním přístroje. V opačném případě je nebezpečné se zabývat nastavením přístroje a zároveň udržet plnou pozornost na silniční provoz. V případě selhání, kdy je pozornost řidiče rozptýlena přístrojem, může dojít k dopravní nehodě, která s sebou může nést i vážné zdravotní následky. vi

9 Úvod Obsah Oddíl 1: Úvod...i-viii Předmluva...i Nastavení českého prostředí...i Licenční ujednání...ii Elektromagnetická kompatibilita...iii Varování a upozornění...iv-vi Obsah...vii-viii Oddíl 2: Začínáme Instalace baterií...1 Funkce kláves...2 Další vlastnosti přístroje...3 Inicializace & stránka Satelity...4 Navigace s etrex Legend...5 Pořadí hlavních stránek...6 Prvky hlavní stránky...7 Oddíl 3: GPS Navigace Stránka Mapa...8 Stránka Navigace...16 Stránka Trasový počítač...18 Používání bodů...19 Používání Vyhledávání...23 Hlavní menu...31 Používání prošlých tras...32 Používání tras...37 Menu Nastavení...39 Nastavení systému...40 Nastavení času...41 Nastavení jednotek...41 Nastavení displeje...42 Nastavení směru pohybu...42 Nastavení propojení...43 Oddíl 4: GPS Doplňky Nastavení informací o majiteli...44 Menu Příslušenství...45 Slunce & Měsíc...45 Kalendář...46 Lov & Ryby...46 Obsah ploch...47 Kalkulačka...47 vii

10 Úvod Obsah Oddíl 5: Dodatky Příslušenství...48 Specifikace...50 Popis datových polí...52 Propojení s počítačem...48 Nahrávání mapových dat MapSource...57 Tabulka UTC odsazení...58 Formát souřadnic a elipsoid...59 WAAS a DPGS...60 Řešení problémů s vyhledáváním družic...61 Index...62 viii

11 Začínáme Instalace baterií Přístroj etrex Legend je nutné napájet dvěma tužkovými (AA) bateriemi (nejsou součástí balení), které se vkládají do zadní části přístroje. Je možné použít alkalické i NiMH baterie (přepínání nastavení podle typu baterií viz strana 40). Pokud baterie z přístroje vyjmete, data zůstanou v jeho paměti uložená. Pro instalaci baterií: 1. Na zadní straně přístroje D- kroužkem otočte o 1/4 proti směru hodinových ručiček a pak za něj lehce zatáhněte. Dvířka by měla jít lehce vyndat. 2. Vložte baterie. Dbejte přitom na jejich správnou polaritu. Ta je vyznačena uvnitř prostoru pro baterie. 3. Vraťte kryt zpět na své místo tak, že přiložíte spodní část krytky k dolnímu okraji přístroje, aby výstupek na přístroji zapadl do dvířek, a spodní část D-kroužku směřovala do úchytného prostoru uprostřed těla přístroje. Až dvířka přesně dosednou na přístroj, otočte D-kroužkem o 1/4 po směru hodinových ručiček. Prostor pro uzávěr dvířek Prostor pro baterie Instalace baterií Důležité upozornění Pokud baterie vyměňujete, používejte pouze nové nebo plně nabité. Nepoužívejte kombinaci alkalických a NiMH baterií. Indikátor stavu nabití baterií obvykle u akumulátorů zobrazuje nižší stav, než ve skutečnosti je. Pokud máte v úmyslu nepoužívat přístroj po delší dobu (zhruba 3 měsíce a více), baterie vyjměte. Předejdete tak jejich možnému vytečení do prostoru uložení a zničení kontaktů. S vybitými bateriemi zacházejte dle instrukcí výrobce, které jsou uvedeny na přebalu výrobku. Baterie neházejte do ohně, neboť může dojít k vznícení jejich náplně a následné explozi. Intenzivní používání podsvícení displeje, stejně jako signálu WAAS/EGNOS či zvukového upozorňování, výrazně omezuje výdrž baterií. Nastavení intenzity a doby podsvícení naleznete na straně 42. Zapnutí/vypnutí signálu WAAS viz strana 60. 1

12 Začínáme Funkce kláves GPS anténa přijímá družicový signál IN/OUT klávesy zoomování stiskem na stránce Mapa zvětšujete nebo zmenšujete detail mapy Klávesa FIND (VYHLEDÁVÁNÍ) podržením klávesy vyvoláte nabídku Vyhledávání. LEGEND N Joystick ENTER/KURZOROVÁ klávesa (stiskem směrem dolů klávesa funguje jako Enter, pohybem do stran nebo směrem nahoru či dolu pohybujete kurzorem nad mapou nebo zvýrazňujete hodnoty) pohybem nahoru/dolu/doprava/doleva se pohybujete seznamy, označujete pole, on-screen tlačítka, ikony, zadáváte data nebo posunujete mapu krátkým stiskem potvrzujete zvýrazněnou položku, on-screen zprávu nebo vkládáte data dlouhým stiskem na jakékoliv stránce uložíte aktuální pozici do bodu Klávesa PAGE/PAGE stiskem listujete hlavními stránkami přístroje pokud používáte on-screen klávesnici, stiskem ji opustíte a vrátíte se na předchozí stránku POWER/BACKLIGHT klávesa podržením klávesy přístroj zapnete/vypnete krátkým stiskem vyvoláte nabídku nastavení podsvícení 2

13 Začínáme Konektor pro sériové připojení (zakrytý gumovou krytkou proti dešti) propojení s počítačem pro přenos dat Další vlastnosti přístroje D-kroužek krytu prostoru na baterie otočením kroužku o 1/4 proti směru hodinových ručiček kryt uvolníte Kryt prostoru na baterie 3

14 Začínáme Inicializace & stránka Satelity etrex Legend přijímá satelity v dosahu své pozice Stránka se satelity zobrazuje příjem signálu Nabídka Menu Zapnutí GPS přijímače Kdykoliv přístroj etrex Legend zapnete, začne okamžitě vyhledávat satelity, které potřebuje k tomu, aby Vás mohl bezpečně navigovat. Tento proces se nazývá inicializace a může trvat i 15 minut, pokud se jedná o první spuštění přístroje. Kdykoliv potom, pokud jste se od posledního místa zapnutí přístroje nepřesunuli o více než 800 km, netrvá proces inicializace déle než pár sekund, nanejvýš minutu. Pro rychlý příjem signálu je zapotřebí, abyste se nenacházeli ve vnitřních prostorách a měli nerušený výhled na oblohu. Satelitní signál je totiž stíněn nejen hutnými materiály (kromě skla), ale třeba i hustými korunami stromů. Pro zkrácení doby vyhledávání satelitů zvolte Nova pozice z nabídky menu. Pak můžete použít stránku s mapou a nadefinovat svou novou pozici. etrex Legend pak začne vyhledávat pouze satelity nad Vaší pozicí*. Pro inicializaci GPS přijímače: 1. Stiskněte a pusťte klávesu POWER. Přístroj se zapne. 2. Objeví se uvítací stránka přístroje a pak stránka Satelity. 3. Dokud GPS přijímač načítá satelity, zobrazuje se na displeji, v horní části stránky, informace Cekej... Vyhledavani druzic. Při příjmu signálu rovněž můžete pozorovat rozložení satelitů na obloze. Vnější kružnice představuje horizont, střed je Váš nadhlavník. Každá družice má své vlastní číslo, kvalita a síla signálu je zobrazena (s příslušným číslem satelitu) ve spodní části displeje. * více informací o problémech při vyhledání družic naleznete na straně 61. 4

15 Začínáme 4. Pokud má přijímač signál nejméně ze tří satelitů, v horním okraji displeje se zobrazí informace o přesnosti navigace a souřadnice. Stavová lišta zobrazuje další doplňkové informace, např. status GPS přijímače. Pokud, z jakýchkoliv důvodů, máte potíže s příjmem signálu, je nejjednodušším řešením přesunout se na jiné místo s lepším výhledem na oblohu, kde je méně objektů, které mohou rušit či stínit signál. 5. Stisknete-li klávesu PAGE, objeví se stránka Mapa. Nyní jste připraveni se navigovat pomocí GPS. Aktivní navigace je zobrazena třemi hlavními stránkami: Stránka Mapa graficky znázorňuje mapové detaily, Vaši aktuální pozici, značí trasu do cíle a zaznamenává stopu na místech, kde jste již prošli (track log). Stránka Navigace indikuje směr kam jít a momentální směr navigace. Stránka Trasový počítač zaznamenává a zobrazuje data trasy. etrex Legend umožňuje celkem tři způsoby navigace na bod, každý je graficky znázorněn na stránce Mapa. Navigace - trasa do vybraného cíle (bod, město, krajinný prvek, atd.) Prošlá trasa (Track) - předchozí navigační trasa, která byla uložena do paměti přístroje. Track umožňuje návrat po trase. Trasa (Route) - cesta do cíle, která se sestává z lomových bodů (body, města, sjezdy, body zájmu, křižovatky, atd.) Bližší informace naleznete v příslušných kapitolách. Inicializace & stránka Satelity Aktuální pozice Měřítko mapy Stránka Mapa se šipkou aktuální pozice Detailní mapové prvky Navigace s etrex Legend 5

16 Začínáme Pořadí hlavních stránek Jakmile etrex Legend zapnete, objeví se uvítací obrazovka následovaná stránkou Satelity (která se zobrazuje pouze při zapnutí přístroje). První z hlavních stránek je stránka Mapa. Pro zobrazení dalších hlavních stránek: 1. Opakovanými stisky klávesy PAGE listujete jednotlivými stránkami. 2. Pokud stisknete klávesu MENU, zobrazí se seznam možných voleb stránky. Uvítací obrazovka Stránka Družice Stránka Mapa Stránka Navigace Stránka Trasový počítač Hlavní menu 6 Volby stránky Mapa Volby stránky Mapa Volby stránky Navigace Volby stránky Trasový počítač Na stránce nejsou k dispozici další volby Menu

17 Stavová lišta, podsvícení a on-screen zprávy Na každé stránce se v její horní části objevuje stavová lišta, která Vám poskytuje různé funkce nastavení aktuálně zobrazené stránky či údajů, které se na ní budou objevovat. Jednotlivé možnosti stránek naleznete na předchozí stránce pod ukázkami obrazovek přístroje. Poslední stránka Hlavní menu má v dolní části identifikaci celkového stavu systému - viz obrázky po pravé straně: napájení je zobrazeno buď z baterií nebo externího zdroje (střídavé nebo stejnosměrné). Ikona napájení z baterií signalizuje, jak velká část baterií je již vybitá. při zapnutí přístroje je podsvícení vypnuto. Pokud je zapnuto, výrazně se spotřebovávají baterie. Ikona žárovky se zobrazuje v případě zapnutí podsvícení. Nastavení podsvícení vyvoláte krátkým stiskem klávesy POWER. Další informace o nastavení doby podsvícení naleznete na straně 42. Kdykoliv v přístroji provedete (nebo přístrojem bude provedena) důležitá operace, na displeji se objeví zpráva (tzv. on-screen), která Vás na událost upozorní. Stiskem klávesy ENTER potvrdíte, že zprávu berete na vědomí, a okno se vzápětí zavře. etrex Legend Začínáme Prvky hlavní stánky Stavová lišta Stav nabití baterií Vypnuté podsvícení Datum a aktuální čas Externí napájení Vypnuté podsvícení Ztráta externího napájení 7

18 GPS navigace Mód K severu s mapou orientovanou tak, že horní okraj mapy směřuje k severu Měřítko mapy Mód Celem šipka ukazuje směr k severu Navigační trasa (Route) Stránka Mapa Mapová stránka s navigačním polem Vaše stanoviště Navigační text Mapový detail uliční sítě Datová pole Používání stránky Mapa Stránka Mapa je primární navigační stránkou etrex Legend a detailně zobrazuje nejbližší okolí Vašeho stanoviště. Umožňuje Vám procházet (posouvat) mapu KURZOROVOU KLÁVESOU a zobrazit si tak další průběh trasy. Pokud jste v módu Celem (orientace po směru jízdy), v levém horním rohu se zobrazí šipka, která udává orientaci mapy ke světovým stranám. Pokud jste v módu K severu, mapa je orientována jako běžná papírová mapa stále k severu. Pokud aktivujete prvky Track Logu (prošlé trasy), bude Vaše ušlá cesta znázorněna tečkami. Zobrazení mapy by mělo být nastaveno na mód Zeme pro lepší čitelnost jednotlivých mapových prvků. Detailní popis všech funkcí dostupných na stránkce mapa naleznete na dalších stránkách. Na mapě jsou rovněž zobrazeny geografické prvky, např. řeky, jezera, dálnice či města. Mapa na obrázku vlevo obsahuje detailnější zákres (ulice, parky, body zájmu) než je na základní mapě (basemap), jelikož přístroj je s touto mapou rovnou dodáván. Mapovou stránku můžete použít k: určení Vaší aktuální polohy a směru pohybu výběru a uložení bodu z mapy do bodu (waypointu) nalezení a navigaci k mapovému prvku pomocí Trasy (Route) zobrazené na mapě nastavení zobrazování mapy podle Vašich požadavků 8

19 Používání voleb stránky Mapa Tlačítka Zoom In a Out mění měřítko mapy. Prvním zobrazíte menší území ve větším detailu, druhým jej zvětšíte, ale detail bude menší. Pokud tlačítka Zoom budete držet, měřítko mapy se bude měnit rychleji. Mapové měřítko levé spodní části displeje se zobrazuje v jednotkách, které si můžete zvolit ve funkci Jednotky v hlavním menu přístroje (nezaměňujte, prosím, s nastavením stránky Mapa). Pokud měřítko mapy zvětšíte natolik, že vykreslování mapových prvků přesahuje možnosti zobrazení, objeví se pod měřítkem nápis overzoom. V přístroji máte předehránu prodrobnou mapu České republiky Mountfield Czech a v případě načítání dat z ní se zobrazuje nápis mapsource. V mnoha případech bude na mapě znázorněna okolo Vaší pozice kružnice přesnosti. etrex Legend používá pro zakreslení Vaší pozice jak přesnosti družicového signálu, tak i přesnost mapy. Čím je kružnice menší, tím je Vaše poloha vypočtena přesněji. Pokud mapou listujete (posouváte ji), bude na displeji zobrazena bílá, černě ohraničená šipka, která slouží jako nástroj pro posouvání. Šipkou můžete označovat objekty na mapě a zobrazovat si k nim informace. Pokud jich je na jednom místě více, zobrazí se jejich seznam, ze kterého si příslušný objekt můžete vybrat. V dolní části displeje si můžete nechat zobrazit datová pole, ve kterých se zobrazují navigační informace, viz další stránka. Pokud využíváte navigační funkci přístroje, v horní části mapy se zobrazuje navigační text. Přiblížení mapy (Zoom In) Prvky stránky Mapa Šipka procházení mapy Navigační text etrex Legend GPS navigace Stránka Mapa Oddálení mapy (Zoom Out) Měřítka mapy Kružnice přesnosti navigace Datová pole 9

20 GPS navigace 10 Stránka Mapa Volby stránky Mapa Nabídka voleb stránky Mapa Prochazet mapu - zastaví navigaci a zůstane neaktivní do doby, než je navigace znovu spuštěna. Ukonci navigaci - zastaví navigaci a zůstane neaktivní do doby, než je navigace znovu spuštěna. Ukaz datova pole - v dolní části displeje zobrazuje dvě pole, která defaultně zobrazují rychlost a směr pohybu. Ukaz navigacni status - zobrazuje informace o Vaší příští odbočce, pokud využíváte navigační funkci. Nastaveni mapy - funkce, kterou se přesouváte na pět dalších záložek, kde si můžete nastavit zobrazování mapy podle vlastních požadavků. Mereni vzdalenosti - měří vzdálenost z Vaší aktuální pozice k místu, kam jste přesunuli kurzor. Nastav puv. hodnoty - vrátí všechny hodnoty zpět do továrního nastavení. Nastavení stránky Mapa Mapovou stránku lze nastavit tak, aby se zobrazovaly různé navigační informace. Můžete ukončit navigaci na bod, nastavit si navigační pole v dolní části displeje (o změně nastavení se dočtete na stránce 18 v kapitole věnované stránce Trasový počítač), zobrazit navigační text, změnit nastavení mapových prvků určením velikosti zobrazovaného textu a mnohem více. Můžete rovněž měřit vzdálenost z aktuální pozice k jinému bodu, snížit počet zobrazovaných map, zvýšit počet zobrazovaných silnic či jiných geografických prvků na mapě, nebo nastavit zobrazení stránky Mapa do původního nastavení z výroby (defaultní nastavení). Pro nastavení stránky Mapa: 1. Pokud máte přístroj zapnutý, opakovaně tiskněte klávesu PAGE tak dlouho, až se zobrazí stránka Mapa. 2. Pro zobrazení voleb stránky Mapa najeďte KURZORO- VOU KLÁVESOU na nastavení vlastností stránky a stiskněte ENTER. 3. KURZOROVOU KLÁVESOU vyberte volbu, kterou chcete použít k nastavení mapy a stiskněte klávesu ENTER. Volby Nastaveni mapy naleznete detailně popsány na straně 12. Pro zobrazení/skrytí datových polí: 1. Pokud máte zobrazené volby stránky Mapa, přesuňte se KURZOROVOU KLÁVESOU na volbu Ukaz/Skryj datova pole a stiskněte ENTER.

21 GPS navigace Pro zobrazení/skrytí navigačního textu: 1. Přes KURZOROVOU KLÁVESU zobrazte volby stránky Mapa. 2. Zvýrazněte položku Ukaz/Skryj navigacni status a stiskněte ENTER. Po pravé straně stránky naleznete možné zobrazení mapové stránky. Navigační text zobrazuje užitečné informace, pokud využíváte navigaci tak, jak je popsána na stránce 5. Pokud se nebudete navigovat, bude se zde zobrazovat stav GPS přijímače. Stránka Mapa Měření vzdálenosti Tato funkce umožňuje, za použití KURZOROVÉ KLÁVESY, pohybovat s mapovým kurzorem a měřit vzdálenost od aktuální pozice k libovolnému místu na mapě. Se zobrazenou stránkou Mapa najeďte KURZOROVOU KLÁVESOU na nastavení vlastností stránky a stiskněte ENTER. Pak se přesuňte se volbu Mereni vzdalenosti a aktivujte ji klávesou ENTER. Přesuňte se na první bod, od kterého chcete začít měřit vzdálenost a stiskněte ENTER. Pak přesuňte kurzor do druhého bodu. Vzdálenost mezi body se bude zobrazovat v pravé horní části displeje. Pro ukončení měření stiskněte klávesu PAGE. Žádná pole Pouze navigační status Pouze Datová pole Datová pole a Navigační status 11

22 Ikony záložek nastavení vlastností mapy Jednotlivé volby nastavení etrex Legend GPS navigace Nastavení Mapy Nastavení stránky Mapa Nastavení prvků stránky Mapa Mapový displej přístroje lze uživatelsky konfigurovat. Když přístroj zapnete, je mapa nastavena tak, aby optimálně zobrazovala mapové prvky a je možné, že Vám to bude takto vyhovovat. Pokud ne, můžete si zobrazení mapových prvků nastavit podle mapového měřítka, změnit velikost textového popisu, zobrazování tracklogu, mapových prvků, detailních map a mnohem více. Je ale lepší, pokud s tímto nastavením počkáte, až budete lépe obeznámeni s ovládáním přístroje a jak co zobrazuje. Pro nastavení zobrazování stránky Mapa: 1. Z voleb stránky Mapa zvolte Nastaveni mapy a stiskněte ENTER pro zobrazení voleb nastavení. V horní části displeje se budou nacházet ikony, kterými mapu nastavujete. 2. Použijte KURZOROVOU KLÁVESU pro přesun po ikonách, pohybem nahoru či dolu se budete přesouvat v rámci vlastní nabídky ikony. 3. Pokud budete chtít některé z polí změnit, zvýrazněte jej a stiskněte ENTER. Zobrazí se nabídka prvků, které lze v poli změnit. Každá ze stránek ikon má vlastní obecnou nabídku nastavení, kterou vyvoláte stiskem klávesy MENU. Volby všech záložek nastavíte na původní hodnoty volbou Nastav puv. hodnoty. 12 Obnovení původního nastavení

23 GPS navigace Nastavení mapy - základní nastavení První stránka nastavení mapy obsahuje základní nastavení. Použitím voleb na této stránce: vybíráte orientaci mapy K severu (sever bude vždy asociován s horním okrajem displeje, potažmo mapy) nebo Celem (mapa se bude natáčet podle směru Vašeho pohybu). Auto meritko nastavuje zobrazení mapy tak, aby byl zobrazen počáteční i koncový bod Vaší trasy. Detail je pro nastavení úrovně podrobnosti jednotlivých mapových prvků. Ukaz na silnici kompenzuje různé mapové a příjmové nepřesnosti a umožňuje Vám zobrazovat poziční kurzor na nejbližší silnici. Typ zobrazeni umožňuje vybrat mezi zobrazením pro pevninu ( Zeme ) a pro navigaci na vodě ( Voda ). Režimy se od sebe liší vykreslením základního mapového podkladu, tzn. že u první možnosti bude pevnina světlá, aby na ní jednotlivé mapové prvky vynikly, kdežto pro druhé zobrazení bude zesvětlen podklad pro vodní plochy, aby byly lépe vykresleny např. hloubnice či bóje (toto nastavení je vhodné zejména pro edice námořních map BlueChart - další informace Vám poskytne prodejce či dovozce). Nastavení mapy - nastavení prošlých tras Nastavení prošlých tras je dostupné pod druhou ikonou zleva a umožňuje kontrolovat záznam Vašeho pohybu. Můžete si nastavit maximální měřítko pro zobrazení uložené prošlé trasy nebo aktivní trasy. Pokud např. nastavíte hodnotu 300m, nebude se v nižším měřítku (tedy 200 a méně), trasa nad mapou zobrazovat. Dále si můžete nastavit počet tracklog bodů v trase nebo nastavit zobrazení navigační směrové nebo kurzové linie k cíli (první Vám zobrazuje spojnici s cílem, druhá kurz, pod kterým máte k cíli jít). Nastavení Mapy Základní nastavení stránky Mapa Nastavení tracklogu na stránce Mapa 13

24 GPS navigace Nastavení Mapy Nastavení mapy - nastavení bodů Třetí ikona otevírá záložku nastavení měřítek mapy pro zobrazení různých mapových prvků. Můžete je buď zcela vyloučit ze zobrazování, nastavit na automatické zobrazování, nebo zobrazovat až od určitého měřítka v rozsahu od 5 metrů až 500 kilometrů. Nastavení bodů na stránce Mapa Nastavení mapy - nastavení textu Čtvrtá stránka nastavuje velikost textu, kde si nastavujete velikost popisu mapových prvků. Na výběr máte z voleb Zadne, Male, Stredni a Velke. Nastavení textu na stránce Mapa 14

25 Nastavení mapy - nastavení informací Poslední ikony zobrazuje seznam detailních map edice MapSource nahraných v paměti přístroje - Váš přístroj je dodáván s podrobnou mapou České republiky Mountfield Czech. KURZOROVOU KLÁVE- SOU jimi můžete listovat, pokud stisknete klávesu ENTER, můžete mapu zobrazit nad základní mapou (políčko vedle mapy bude zatrženo) nebo vypnout ze zobrazování (políčko bude prázdné). Pro rychlejší nastavení zobrazování mapových edic má tato ikona, jako jediná ze všech ikon nastavení mapy, k dispozici dvě volby - Ukaz vse, kterou zapnete všechny podrobné mapy dohrané v paměti přístroje, a Neukazuj nic, kterou naopak všechny mapy vypnete a zůstane zobrazena pouze mapa základní. Nastavení Mapy Mapové informace na stránce Mapa (dohrané mapy jsou zapnuty) Mapové informace na stránce Mapa (dohrané mapy jsou vypnuty) Volby záložky nastavení map 15

Řada OREGON 450, 450t, 550, 550t. návod k obsluze

Řada OREGON 450, 450t, 550, 550t. návod k obsluze Řada OREGON 450, 450t, 550, 550t návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800)

Více

Řada přístrojů OREGON. Návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON. Návod k obsluze Řada přístrojů OREGON Návod k obsluze 2008 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020

Více

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka Revize: R00 (2009/06) Zřeknutí se práv Technické údaje a dokumentace mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Společnost Mio Technology neručí za případné chyby

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o.

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o. Map Explorer I Manuál Map Explorer Obsah 0 4 Část I Úvod 1 Instalace software... 4 2 První spuštění... 4 3 Otevření mapy... 7 4 Ukončení programu... 8 Část II Práce s Map Explorerem 1 Přehled 10... 10

Více

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka

Navigační software. Navitel Navigator. Uživatelská příručka Navigační software Navitel Navigator Uživatelská příručka 2011, NAVITEL s.r.o. Všechna práva vyhrazena. 2007 Join-Stock Company CNT. Všechna práva vyhrazena. Obsah této Uživatelské příručky stejně jako

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Návod k obsluze Nav N Go igo 8

Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Navigační software pro systém PDA Čeština Duben 2008, verze 1.1 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo

Více

Uživatelská příručka. www.aponia.com

Uživatelská příručka. www.aponia.com Uživatelská příručka www.aponia.com 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY...5 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE...5 2. INSTALACE... 6 2.1. INSTALACE PŘES APONIA WIZARD...6 2.2. INSTALACE

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110 Čeština Stav: Březen 2007 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Více

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS

Uživatelská příručka. Nejkompletnější navigační řešení GPS Uživatelská příručka Uživatelská příručka Nejkompletnější navigační řešení GPS 1 Verze 1.3 Leden 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Všechna práva vyhrazena. ROUTE 66 a logo ROUTE 66 jsou registrované obchodní

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 Čeština Leden 2008 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze

Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze Kompaktní navigační systém Honda Návod k obsluze 2010 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Všechna práva vyhrazena. Kromě případů, které jsou zde výslovně uvedeny, nesmí být žádná část tohoto návodu

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 Uživatelská příručka MobileNavigator 6 Stav: červen 2006 Tiráž NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

F10. Uzivatelská. Cestina

F10. Uzivatelská. Cestina F10 Uzivatelská cz Cestina Důležité bezpečnostní informace PŘED INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ DO VOZIDLA SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO ODDÍL Tento symbol upozorňuje na bezpečnostní riziko. Slouží k upozornění na nebezpečí

Více

Návod k obsluze NX404E

Návod k obsluze NX404E Návod k obsluze NX404E Čeština Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Clarion NX404. Začněte používat systém Clarion NX404 ihned. Tento dokument obsahuje podrobný popis navigačního

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Čeština Leden 2014, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D.

Více

TomTom GO Referenční příručka

TomTom GO Referenční příručka TomTom GO Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Co je nového 7 Co je nového v této verzi... 7 Start 9 Instalace do automobilu... 9 Umístění zařízení... 9 Zapnutí a vypnutí...

Více

TomTom GO Referenční příručka

TomTom GO Referenční příručka TomTom GO Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Co je nového 7 Novinky v této verzi... 7 Start 9 Instalace do automobilu... 9 Umístění zařízení... 9 Zapnutí a vypnutí...

Více

TomTom TRUCKER Referenční příručka

TomTom TRUCKER Referenční příručka TomTom TRUCKER Referenční příručka Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 6 Start 7 Instalace do automobilu... 7 Umístění zařízení... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Bezpečnostní upozornění... 8 Nastavení...

Více

Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS

Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS "Projekt Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace ţáků ke vzdělávání se v těchto oborech, reg.číslo: CZ.1.07/1.1.05/02.0043."

Více

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru

Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM. Příručka k hardwaru Řada Spirit ₄₉₀ / ₆₉₀ LM Příručka k hardwaru Důležité bezpečnostní informace PŘEČTĚTE SI POZORNĚ PŘED MONTÁŽÍ TOHOTO VÝROBKU DO VOZIDLA Demontáž původního vybavení, montáž příslušenství nebo úpravy vozidla

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více