OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008"

Transkript

1 OKNO do neziskového sektoru NADAČNÍ FOND OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 Česká republika proti bariérám v EU Jelikož se Česká republika pomalu připravuje na své předsednictví v Evropské unii, zeptali jsme se za redakci OKNO na pár bližších informací Ing. Pavla Horáka, který má jako první náměstek hejtmana v kompetenci i oblast strategického rozvoje kraje,. Kdy přesně bude Česká republika EU předsedat? Česká republika se předsednictví EU ujme 1. ledna Převezme tuto funkci po Francii a bude ji k 1. červenci 2009 předávat Švédsku. Během příprav českého předsednictví bude právě s těmito zeměmi probíhat intenzivní komunikace a spolupráce. Po Slovinsku budeme teprve druhou z nových členských zemí, které se s náročným úkolem předsednictví budou muset vyrovnat. Jsou již stanoveny priority našeho budoucího předsednictví? Prozatím byl vytvořen otevřený dokument, který má diskusi o prioritách českého předsednictví v Radě EU zahájit. V dokumentu je formulován hlavní programový okruh a 5 dalších důležitých témat, z nichž bude za účasti a spolupráce Evropské komise, Generálního sekretariátu Rady a Evropského parlamentu sestaven rámec agendy předsednictví. Zastřešující prioritou, procházející všemi zvolenými tématy, je motto Evropa bez bariér". Budeme se tedy zaměřovat například na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, další rozvoj prostoru svobody, bezpečí a práva, dále na konkurenceschopnost a bezpečnou a udržitelnou energetiku. Co všechno přípravy na předsednictví obnáší? Výkon předsednictví klade mimořádné nároky na celou státní správu předsedající země. Proto se Česká republika musí připravit nejen promyšlením priorit, ale také patřičným technickým zabezpečením. Bude vyškoleno několik desítek úředníků a česká administrativa dočasně dále posílí zhruba o 500 úřednických míst, také bude třeba posílit zastoupení České republiky v Bruselu. Na podzim roku 2007 se již s tímto záměrem v Bruselu slavnostně otvíral tzv. Czech house (Český dům), jehož uvedení do provozu jsem se měl možnost také osobně účastnit. Jak se na naše budoucí předsednictví díváte? Pro Českou Republiku bude jistě výzvou, budeme mít šanci ukázat, že tento náročný úkol zvládneme po všech stránkách logistické, organizační, řídící, vyjednávací, obsahové i komunikační. Už dnes je ovšem jasné, že ČR bude předsedat Radě EU ve velmi citlivé době, kdy se bude jednat o zásadních otázkách vývoje EU (např. Společná zemědělská politika, reforma unijního rozpočtu, pokračování Lisabonského procesu či další rozšiřování členské základny EU). V roce 2009 se také uskuteční volby do Evropského parlamentu a proběhne volba nové Evropské komise. Olomoucký kraj bude nějak zapojen do této významné události? Vedení Olomouckého kraje se podařilo vylobbovat setkání ministrů obrany všech členských zemí Evropské unie, kteří se na počátku března 2009 sejdou v našem krajském městě. Bruselská administrativa toto setkání nazývá ministriádou. Bude se určitě jednat o mimořádnou událost pro kraj a město. Jednání 27 ministrů je dvoudenní a je samozřejmě sledováno sdělovacími prostředky celé Evropy. Určitě se bude jednat o velkou příležitost ke zviditelnění a zvýšení prestiže kraje. To bude velká událost a bude potřebovat náročnou přípravu při organizaci Ještě dříve než vláda ČR přijala usnesení, že ministriáda bude v Olomouci, ustavili jsme pracovní skupinu složenou z různých Rozhovor o předsednictví ČR v EU... 1 Redakční sloupek... 2 Výroční jednání OKNO... 2 Pozvánka na hasičskou pouť... 2 Výtvarná soutěž pro děti... 2 Z Výboru regionů Rady vlády NNO... 3 Komunitní plánování... 4 Pozvánka na konferenci KRZP... 4 Obsah partnerů z oblasti veřejné správy, které předsedám a která koordinuje přípravy. Za odbornou část zodpovídá ministerstvo obrany a zázemí pro jednání zajišťuje Úřad vlády. Na nás je především návrh doprovodného společenského programu, případně pro partnerky ministrů, a asistence při zabezpečení ubytování, stravování, apod. Jaký význam bude mít naše předsednictví pro neziskové organizace? Předsednictví České republiky bude pro neziskové organizace našeho kraje především příležitostí k prezentaci jejich činnosti na evropské úrovni a zároveň k čerpání ze zkušeností života neziskových organizací v ostatních zemích EU. Právě nyní je ten pravý čas se na vše pečlivě připravit. Doporučuji proto neziskovým organizacím našeho kraje, které mají náměty, jak by se naše budoucí předsednictví v EU dalo využít pro jejich fungování a život, aby své podněty zasílaly na: popř. na adresu: Ing. Pavel Horák, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, , Olomouc. Nabídka seminářů pro sociální práci... 4 Výzva OP LZZ... 5 Výzva Nadace 02, výzva ROP... 5 Zpráva o Lisabonské smlouvě... 6 Zpráva o sociální reformě v EU... 6 Mezinárodní konference v Praze... 6 Seriál o EU... 7 Test o EU a nové knihy... 8

2 2 číslo 5 ročník 2007 zdarma OKNO Redakční sloupek Milí přátelé, bulletin OKNO v obnovené podobě vychází druhým rokem. Jsem rád, že lednový sněm UNO potvrdil potřebnost tohoto informačního zdroje, a věřím, že i v letošním roce získáme v rámci významného projektu finanční podporu na jeho vydávání od vedení Krajského úřadu v Olomouci. Záleží také na podpoře magistrátu města Olomouce, jestli si budeme moci dovolit členům OKNO bulletin rozesílat poštou anebo ho budou všichni dostávat jen v elektronické podobě. Co se týče obsahu bulletinu v letošním roce, nepočítáme s tím, že bychom zveřejňovali všechny grantové výzvy, které se každoročně opakují. Orientační datování uzávěrek naleznete v bulletinech loňského roku včetně odkazů, kde si můžete zjistit aktuální informace. Nově budou na webu UNO k nahlédnutí grantové kalendáře ICN, a to na této adrese: tion=com_docman&task=cat_view&- gid=49&dir=desc&order=name&itemid=108&limit=5&limitstart=10 Na závěr mi dovolte poděkovat svým spolupracovníkům v redakční radě za práci v roce 2007, dopisovatelům NNO za jejich příspěvky a vedení Olomouckého kraje a města Olomouce za loňskou podporu. Zdeněk Beil, odpovědný redaktor Zápis a usnesení z Výročního jednání OKNO (dále jen VJ) ze dne ) Zapisovatelkou byla určena p. I.Sojková, ověřovatelem p. Zd.Beil. 2) Předsedou SR NF OKNO p. Zd.Beilem byla přednesena zpráva o činnosti pracovní skupiny OKNO a NF OKNO. Zpráva o činnosti NF OKNO za rok 2007 schválena bez připomínek. 3) Z pověření DR NF OKNO byla p. M Sýkorou přednesena zpráva o hospodaření NF OKNO v roce 2007 a byla schválena bez připomínek. 4) VJ schválilo vstup NF OKNO do UNO. 5) VJ navrhla do SR NF OKNO místo odstupujícího p. M.Sýkory p. P. Valu zástupce Upre Roma Olomouc. VJ navrhla do DR NF OKNO místo odstupujícího p. J.Suchánka p. A.Vaňkovou, zástupkyně Krajského střediska žen v Olomouci. 6) V diskuzi ohledně podpory práce se seniory, VJ doporučuje spolupráci se Sdružením nuceně nasazených v Olomouci a se sdružením JIKA. Je potřeba zjistit, jak je to s akreditací pro poskytování dobrovolnické činnosti a jaké jsou zkušenosti s prací dobrovolníků. 7) VJ doporučuje v rámci nabídky služeb pro NNO poskytovat či zajišťovat pro NNO poradenství v oblasti právní, ekonomické, daňové, projektové, podílet se společně s UNO na organizování seminářů pro podporu počítačové gramotnosti. Pan P. Andrš navrhl v návaznosti na anketu bulletinu OKNO důrazněji pracovat s politiky, např. uspořádat Předvolební kotlík před krajskými volbami. Pozvánka na I. hasičskou hanáckou pouť Hasičská pouť se bude konat v sobotu 26. dubna 2008 v chrámu Panny Marie v Dubě nad Moravou, pod záštitou 1.náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavla Horáka. Od 8,00 hodin bude probíhat registrace hasičských sborů, techniky a symbolů. V 9,00 hodin proběhne nástup zúčastněných na náměstí a v 9,30 vyjde slavnostní průvod z náměstí ke kostelu Panny Marie, kde se bude konat od 10,00 hodin mše svatá. V doprovodném programu bude před kostelem vystavena hasičská technika. K dobré náladě bude vyhrávat dechovka Věrovanka a bude zajištěno bohaté občerstvení. Sestry a bratři hasiči, myšlenka Hanácké hasičské pouti vznikla na popud starosty tovačovských hasičů bratra Josefa Pavlíka asi před dvěma roky a byla velmi často řešena s ostatními starosty okolních hasičských sborů. Protože je nám nejblíže poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubě nad Moravou, tak bylo zvoleno právě toto místo. Hanácká hasičská pouť v žádném případě není a nechce být konkurentem již tradiční pouti hasičů na sv.hostýnu. Právě naopak, chceme rozšířit tradici hasičských poutí o další nové poutní místo, tak jak se to děje u jiných poutních kostelů v naší vlasti (Křtiny okr. Blansko). Poutní místo sv.hostýn je každým rokem stále více a více navštěvováno poutníky a pro starší nebo hůře pohyblivé hasiče se tak stává velice obtížnou, jak přeplněná doprava na sv.hostýn, tak i samotný pohyb mezi tisíci poutníky. V širém okolí úrodné Hané je našemu patronu sv.floriánu zasvěceno mnoho kostelů a kaplí a hasiči na tento svátek mají ve svých obcích nejrůznější slavnosti, pobožnosti, hody. Proto bylo zvoleno takové datum konání Hanácké hasičské pouti, aby nebyly tyto místní tradice narušeny. Organizační výbor musel překonat a řešit nejeden problém a proto očekává, že jeho práce nevyjde nazmar a hasičské sbory z celé Hané svou účastí podpoří tuto myšlenku. Přijeďte mezi nás! Přivezte Vaše prapory a historickou hasičskou technikou! Staňte se přímými účastníky vzniku nové tradice v našem současném hasičském hnutí Hanácké hasičské pout. Organizační výbor v Dubě nad Moravou Výtvarná a literární soutěž s hasičskou tématikou Vyzýváme všechny neziskovky, mateřské i základní školy, které mají chuť se zapojit do výtvarné a literární soutěže pod názvem Požární ochrana očima dětí, aby se podívali na metodický pokyn na nebo si jej stáhli na

3 OKNO Zasedání Výboru pro regiony v Olomouci Na pozvání náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Chalánkové se konalo v Olomouci v budově Krajského úřadu zasedání Výboru pro regiony Rady vlády NNO(nevládní neziskové organizace). Na jednání byli pozváni zástupci UNO a neziskového sektoru z regionu, takže Vám mohu zprostředkovat pár svých postřehů. V rámci prezentace partnerských aktivit a projektů realizovaných v Olomouckém kraji ve spolupráci kraje a NNO představila ing.klvaňová z Odboru strategického rozvoje princip a zkušenosti s půjčkami pro NNO ze SROP 3.2, kterými Krajský úřad v Olomouci podpořil v minulém programovacím období čerpání evropských fondů neziskovými organizacemi. V dalším bodě jednání představil Mgr. Šulák, pracovník CpKP Přerov významný projekt ve prospěch podpory NNO v roce 2006 a Ing. Rudolf projekt Pomáháme neziskovám. Projekt pro UNO v roce číslo 5 ročník 2007 zdarma 2007 byl realizovaný Nadačním ústavem regionální spolupráce, přičemž Ing. Rudolf vyzvedl především potřebu zvýšení samosprávnosti NNO. Paní Ing. Novotná z Odboru strategického rozvoje v dalším bodě jednání pohovořila o podpoře místních akčních skupin (dále MAS) v Olomouckém kraji. V kraji je 21 aktivních MAS, které v roce 2007 obdržely dotaci v úhrnné výši 3,666 milionů Kč. V dalším jednání představil projekt Šance pro Romy Ing. Podlaha za UPRE ROMA a p. Staněk z o.s. Ester z Javorníku projekt Sociální služby pro sociálně vyloučené a lidi se zdravotním a duševním onemocněním. 3 V diskuzi na téma partnerství bylo vyřčeno mnoho připomínek, které se pokusím krátce shrnout. Je potřeba spojit platformu NNO tak, aby měla státní správa i samospráva dostatečně silného partnera k jednání. Chybí legislativní rozlišení NNO poskytující sociální služby oproti těm, které poskytují volnočasové aktivity, zabývají se kulturou, sportem. Další skupiny NNO, které je potřeba legislativně odlišit, tvoří profesní sdružení a odbory. Ze strany samosprávy jde především o uvědomění si potřebnosti a přínosu NNO pro doplnění chybějících služeb, zkvalitnění a zlevnění nabídky služeb vytvořením konkurenčního prostředí pro ostatní poskytovatele. V závěru byli přítomní seznámeni se záměrem zřídit krajská servisní střediska poradenská centra pro NNO, které by měly fungovat především pro malé spolky a sdružení. Jednání se jako host účastnil a pro bulletin zpracoval zprávu Zdeněk Beil Představení Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen RV NNO) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem vlády České republiky (dále jen "ČR") v oblasti nestátních neziskových organizací (dále jen "NNO"). Rada vlády pro nestátní neziskové organizace byla zřízena usnesením vlády z 10. června 1992 č. 428 jako Rada pro nadace, usnesením vlády z 30. března 1998 č. 223 byla poté transformována na Radu vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Rada"). Rada soustřeďuje, projednává a prostřednictvím svého předsedy / předsedkyně předkládá vládě materiály, týkající se NNO a vztahující se k vytváření vhodného prostředí pro jejich existenci a činnost. Rada plní zejména tyto úkoly: * iniciuje a posuzuje koncepční a realizační podklady pro rozhodnutí vlády, týkající se podpory NNO, legislativní a politická opatření, která se týkají podmínek jejich činnosti, * sleduje, iniciuje a vyjadřuje se k právním předpisům, upravujícím postavení a činnost NNO; prostřednictvím svého předsedy / předsedkyně, člena vlády, Rada připomínkuje návrhy právních úprav, které mají vztah k NNO, * iniciuje a koordinuje spolupráci mezi ministerstvy, jinými správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti podpory NNO, včetně dotační politiky z veřejných rozpočtů, * sleduje, analyzuje a zveřejňuje informace o postavení NNO v rámci Evropské unie (dále jen "EU"), o zapojení ČR do EU s ohledem na NNO a o finančních zdrojích s tím souvisejících; spolupracuje s ministerstvy a jinými správními úřady, odpovědnými za spravování finančních zdrojů EU v ČR, pokud se jejich využívání k NNO vztahuje, * ve spolupráci s ministerstvy, jinými správními úřady, NNO, dalšími orgány a institucemi zajišťuje dostupnost a zveřejňování informací o NNO a o opatřeních státní politiky, která se NNO týkají; zejména zpřístupňuje a analyzuje informace o dotacích z veřejných rozpočtů pro NNO a o procesu jejich uvolňování a využívání; podílí se na vytváření a provozování informačního systému o NNO, zřízeného v souladu s usnesením vlády ze dne 17. května 2006 č. 564 o změně provozovatele veřejně přístupného informačního systému o NNO při Centrální evidenci dotací ze státního rozpočtu, * podílí se na opatřeních ministerstev a jiných správních úřadů, která mají vztah k NNO, zejména na procesu standardizace činností, přidělování akreditací a kategorizaci typů NNO, * sleduje a informuje vládu o využívání finančních prostředků kategorie Nadační investiční fond, které byly usneseními Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 413/1999 a č. 1946/2001 rozděleny do nadačního jmění vybraných nadací, a o rozdělování jejich výnosů; v této činnosti spolupracuje s Ministerstvem financí. Připravil Zdeněk Beil

4 4 číslo 5 ročník 2007 zdarma OKNO Konference ke komunitnímu plánování sociálních služeb v Olomouci - pozvánka Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na konferenci ke komunitnímu plánování sociálních služeb v Olomouci, která proběhne pod záštitou náměstka primátora statutárního města Olomouce RNDr. Ladislava Šnevajse. Konference se bude konat dne 17. dubna 2008 v sále Centaurus Regionálního centra Olomouc, Jeremenkova 40b (výšková budova vedle Krajského úřadu Olomouckého kraje), 1. patro (místo konání bude označeno směrovkami), předpokládaná doba trvání konference je od 9:00 15:00 hod. Účastníci konference se budou moci dozvědět aktuální informace o průběhu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Olomouci a o naplňování jednotlivých cílů a opatření 1. Rámcového komunitního plánu sociálních služeb v Olomouci na období let Rovněž zazní příspěvky k procesu tvorby střednědobého plánu v Olomouckém kraji, bude představen informační systém sociálních služeb a zazní příspěvky neziskových organizací zapojených do komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci (např. TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.; o.s. Mana - Psychosociální centrum Integra Haná; Charita Olomouc - aktuální informace o ordinaci, další příspěvky se ještě dojednávají. Poznámka redaktora). V případě Vašeho zájmu prosím o potvrzení účasti na níže uvedeném mailu nebo telefonním čísle. Více informací včetně programu konference naleznete na webových stránkách projektu nebo vám budou poskytnuty na adrese a na telefonním čísle Tato akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. PaedDr. Miroslav Pilát, vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví Magistrátu města Olomouce Pozvánka na Krajské shromáždění Olomoucké Krajské rady osob se zdravotním postižením Krajská rada osob se zdravotním postižením (Olomoucká KRZP) svolává shromáždění, které se bude konat ve 13,30 hodin, dne 10. dubna 2008 (prezence od 13:00 hod.) ve Velkém zasedacím sále na Krajském úřadě, 1. patro, Jeremenkova 40a, Olomouc (nízká budova KÚ). Na pořadu jednání bude: 1. Zahájení a přivítání hostů 2. Volba pracovního předsednictva KS 3. Volba mandátní a návrhové komise, volba volební komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu KS 4. Informace o práci výboru Olomoucké KRZP v roce Zpráva revizora o hospodaření KRZP za rok Vystoupení hostů 7. Způsob volby 8. Volby členů výboru 9. Diskuse 10. Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok Různé 12. Zakončení (konec jednání se předpokládá na cca.16:30 hod.) Informace na tel: , mobil: , nrzp.cz V Olomouci, 29. února 2008, Mgr. Milan Langer, předseda Olomoucké KRZP Metodika hodnocení sociálních projektů v návaznosti na komunitní plánování Na webových stránkách ESF je vysvětlena metodika hodnocení pro individuální projekty v prioritní ose 3, to je Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Za prokázaný soulad projektu s plánem rozvoje sociálních služeb kraje i jiným strategickým dokumentem v oblasti sociálních služeb/sociálního začleňování je možno v hodnocení získat až 5 bodů. Dále kritérium hodnotí, zda projekt a jeho aktivity budou probíhat v soula- du s plánem rozvoje sociálních služeb i jiným strategickým dokumentem. Příklad: 1) Maximální počet 15 bodů získá projekt, který jasně a logicky popisuje další rozvoj sociálních služeb v jednotlivých regionech kraje a je zaměřen na aktivity, které jsou uvedeny v plánech rozvoje sociálních služeb kraje jako priorita. V projektu je uveden popis systému řízení sociálních služeb, způsob zjišťování potřeb cílových skupin, způsob poskytování, sledování a vyhodnocování sociálních služeb. 2) 10 bodů získá projekt, který je v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje, ale v některých regionech nebo problémových lokalitách kraje oblast sociálních služeb není systémově řešena. 3) 5 bodů získá projekt, který pouze částečně navazuje na střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje a oblast sociálních služeb v příslušném kraji dostatečně neřeší. 4) 0 bodů získá projekt, který neuvede žádnou návaznost na střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje. Zdroj: 58/metodika.pdf Pozvánky na semináře Centrum Olomouc organizuje ve spolupráci s firmou WDA poradenství s.r.o. v prvním pololetí 2008 řadu odborných seminářů, uvádíme ty, které se konají v Olomouci a budou aktuální po vydání tohoto čísla bulletinu Komunikační dovednosti, lektorka Mgr. et Mgr. Barbara Čechová, cena 1100,-Kč Standardy kvality sociálních služeb z pohledu poskytovatele a jeho praxe, Mgr. Martina Straková, 2800,-Kč Standardy kvality sociálních služeb příprava a průběh inspekce, Mgr. Martina Straková, 1000,-Kč Jak spolu lépe komunikovat aneb o komunikačních dovednostech, Mgr.Iva Dušková, 1200,-Kč Zavádění do praxe poskytovatelů sociálních služeb, 1000,-Kč Více najdete na webové adrese kde se lze na jednotlivé semináře přihlásit. Dle podkladů z webové stránky WDA zpracoval Zdeněk Beil

5 OKNO Podpora sociální integrace a sociálních služeb Výzva MPSV ČR vyhlásilo výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v prioritní ose 3 Sociální integrace a rovné příležitosti. Globálním cílem této oblasti podpory je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb. Žádat mohou poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám, zadavatelé sociálních služeb, orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace a zaměstnavatelé. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a mladí dospělí, etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, dále oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané a osoby pečující o osobu blízkou. Maximální délka trvání projektu je 5 let. Na výzvu je určeno ,- Kč z toho 85% z ESF a 15% z národních zdrojů. Velikost projektu není omezena. Výzva je zaměřena na projekty realizované v ČR mimo Prahu. Výzva je otevřená a vyhlášená k s platností do Formulář a pokyny jsou k dispozici na webových stránkách nebo a Pro žadatele byla zřízena horká ová adresa pro technické dotazy, a to Projekty budou hodnoceny dle kriterií věcného hodnocení, které jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP LZZ. Specifická kritéria nebyla stanovena. V případě, že předložený projekt realizovaný na území města je zároveň zahrnut do Integrovaného plánu rozvoje města a v rámci obecných kritérií získal alespoň 65 bodů, bude mu přidělena bodová bonifikace ve výši 10% ze získaného bodového hodnocení. Zpracoval: Zdeněk Beil číslo 5 ročník 2007 zdarma Tisková zpráva k výzvě Nadace 02, z Nadace O2 znovu rozdělí 10 milionů korun na podporu znevýhodněných dětí a mládeže. V sedmém ročníku programu Regionálních grantů rozdělí Nadace O2 deset milionů korun nestátním neziskovým organizacím z celé České republiky. Na podporu znevýhodněných dětí a mládeže tak bude v každém z osmi regionů (NUTS II poznámka redaktora) rozděleno 1 milion 250 tisíc korun. Naším hlavním měřítkem při rozhodování o udělení grantu je kvalita předloženého projektu a jeho přínos dětem a mládeži. Rádi opakovaně podpoříme dlouhodobé osvědčené projekty zavedených neziskových organizací. Stejnou šanci však mají i nové projekty a mladé organizace, které sice za sebou ještě nemají dlouhou historii, snaží se však vyplnit bílá místa ve svém regionu, uvedla Ivana Šatrová, vedoucí projektů Nadace O2. 70 % loňských vítězných organizací získalo náš grant poprvé nebo podruhé. Tím bych ráda povzbudila ty organizace, které se do našeho programu hlásí opakovaně a zatím nebyly úspěšné, dodala Šatrová. Nestátní neziskové organizace mohou své žádosti o grant posílat až do 30. dubna Přesné podmínky žadatelé naleznou na internetových stránkách Nadace O2 (www.nadaceo2.cz). Došlé projekty budou posuzovány v jednotlivých regionálních centrech místními radami. Ty jsou složené z odborníků specializovaných na problematiku dětí a mládeže, zaměstnanců společnosti Telefónica O2 a zástupců médií. Díky tomu, že členové jednotlivých rad žijí a působí v daném regionu, znají dobře místní prostředí a potřeby žadatelů. Vítězné projekty budou vyhlášeny v říjnu Vyvrcholením grantového řízení bude již tradiční udělení Ceny Nadace O2 ve výši 1 milion korun. Regionální rady nominují na tuto hlavní cenu jeden až dva projekty z každého regionu ze všech došlých žádostí o grant. Vítěze Ceny Nadace O2 následně vybere správní rada Nadace. Tímto oceněním chce Nadace O2 vyjádřit poděkování nestátní neziskové organizaci za její odvahu 5 měnit zavedené zvyklosti a za snahu iniciovat celospolečenské změny. V loňském roce tuto cenu získalo občanské sdružení Berkat, které pomáhá dětem a rodinám migrantů, kteří uprchli ze svých zemí zasažených válečnými konflikty či chudobou a usídlili se v České republice. Další informace: Ivana Šatrová, vedoucí projektů Nadace O2, tel , nebo AMI Communications: Jiří Vrzáček, tel , Webová adresa Výzva - Regionální operační program Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásil další kolo výzev. Ve třetím kole jsou vyhlášeny výzvy s tématem rozvoje integrovaného dopravního systému, sociální infrastruktury, podpory podnikání, veřejné infrastruktury a služeb a podnikatelské infrastruktury a služeb. Výbor regionální rady o nich rozhodl prostřednictvím korespondenčního hlasování SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA Podporované aktivity - Vzdělávací infrastruktura především mateřské a základní školy - Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb - Infrastruktura pro poskytování zdravotní péče - Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení - Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (nap. osoby s handicapem) - Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik V této podoblasti podpory lze výše uvedené aktivity v předkládaných projektech kombinovat a tím umožnit multifunkční využití prostor zejména v menších obcích, a to za dodržení podmínek stanovených pro jednotlivé aktivity. Oprávnění žadatelé/příjemci: - Kraje, obce s více než 500 a méně než obyvatel, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace. - Termín pro předložení projektových žádostí je do hodin.

6 6 číslo 5 ročník 2007 zdarma OKNO Zpráva k Lisabonské smlouvě Koncem února přijali poslanci Evropského parlamentu Zprávu k Lisabonské smlouvě. Shodli se v ní, že nová reformní smlouva přispěje k posílení demokratické odpovědnosti, lepší ochraně občanských práv a k efektivnějšímu fungování evropských institucí. Má posílit roli Evropského parlamentu v institucionální struktuře EU a tím i roli občanů Evropské unie, kteří volí své zástupce přímo právě jen do tohoto orgánu. Parlament získá vedle Rady EU nové rozhodovací pravomoci v oblastech, v nichž měl doposud pouze funkci poradní. To se týká mimo jiné Společné zemědělské politiky. Občané evropské unie budou mít nově právo iniciativy k Evropskému parlamentu. Poprvé je ve Smlouvě Evropské unie zahrnuta a jako závazný dokument přijata Listina základních práv a svobod. Lisabonský smlouva probíhá nyní v jednotlivých státech ratifikací. Její přijetí všemi členskými státy Společenství se počítá ještě před volbami do Evropského parlamentu na jaře Volby by pak probíhaly již podle nového institucionální rámce, zároveň rozložení křesel v Parlamentu by bylo jiné než doposud. Obecně se předpokládá, že přijetí Lisabonské smlouvy přispěje k silnější a energič- tější Evropě a její roli světového aktéra na poli mezinárodní politiky, schopného řešit globální otázky. Zdroj: news/expert/infopress_page/ IPR true/default_cs.htm Marcela Vašeková Zpráva EU o reformách Reformy sociální ochrany a politiky aktivního začleňování v loňském roce viditelně přispěly k vyššímu růstu a k většímu počtu pracovních míst v Evropě. Je však třeba učinit více pro to, aby tyto výsledky přinesly užitek i lidem na okraji společnosti a aby vedly ke zlepšení sociální soudržnosti, říká se ve zprávě Komise, o níž jednali dne 29. února 2008 ministři práce a sociálních věcí. Společná zpráva o sociální ochraně a sociálním začlenění vyzdvihuje priority a pokrok, kterého bylo dosaženo v otázkách dětské chudoby, prodloužení profesního života, soukromého penzijního připojištění, nerovností v oblasti zdraví a dlouhodobé péče. Zpráva přijatá Radou EU ve složení z ministrů z daného resortu byla předložena na zasedání Evropské rady ve dnech března s cílem posílit sociální rozměr balíčku opatření pro růst a zaměstnanost. Naše reformy sociální ochrany a politiky sociálního začleňování přinášejí výsledky:- podporují sociální soudržnost a růst tím, že přivádějí více lidí na trh práce a zvyšují udržitelnost veřejných financí, prohlásil Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Nicméně zdravý růst a vytváření pracovních míst automaticky nevedou ke zlepšení situace obyvatel na samém okraji společnosti. Proto je třeba spojit naše politiky tak, abychom zajistili, že budou plně začleněni i ti nejzranitelnější. Tato výroční zpráva se soustředí na několik klíčových témat. Jedná se mimo jiné o zaměstnávání starších osob. V současné době představuje zaměstnanost této skupiny obyvatel významný vzestup, díky opatřením aktivního začleňování a reformám důchodového systému a trhu práce. Dále zahrnuje reformy důchodového systému, které probíhají ve většině zemí EU. Jsou pravidelně monitorovány s ohledem jejich dopad na budoucí udržitelnost a přiměřenost, zvláště pokud jde o osoby s netypickou profesní drahou. Zpráva si všímá i chudoby, jež hrozí 16 % občanů EU, přičemž zhruba 8 % je ohroženo i přesto, že mají zaměstnání. Je proto nutné prostřednictvím promyšlených sociálních politik zajistit všem rovné příležitosti a zlepšit úroveň vzdělání u každého dítěte. Je třeba posílit politiky začleňování a politiky proti diskriminaci, zejména ve vztahu k přistěhovalcům a jejich potomkům nebo k etnickým menšinám. S tím souvisí i otázka dětské chudoby. Zpráva se tak soustředí i na hledání vhodné rovnováhy mezi pomocí rodinám a opatřeními, která se týkají dětí samotných. Nejlepších výsledků bylo dosaženo díky pomoci určené nejvíce znevýhodněným dětem v rámci univerzálnějšího přístupu zaměřeného na podporu všech dětí. Zdroj: press/press_releases/ _cs.htm Marcela Vašeková Pozvánka na 4.mezinárodní fórum Centrum pro komunitní práci (dále jen CpKP) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí, pořádá ve dnech 24. a 25. dubna 4. mezinárodní fórum o účasti veřejnosti v rozhodování veřejné správy a principu partnerství. Konference je určena pro politiky a úředníky obcí, měst a mikroregionů a krajů a pro zástupce nevládních neziskových organizací. V rámci programu prvního dne bude podána informace o mezinárodní soutěži O lidech s lidmi - Ceně za podporu místní demokracie a spolupráce s NNO v roce Budou prezentovány projekty národního kola, ale i vítězné ze Slovenska, Polska a Maďarska s promítáním filmu o zapojování veřejnosti. Druhý den budou vyhlášeny výsledky mezinárodní soutěže za rok Dalším bodem jednání bude problematika komunitního plánování s diskuzí s odborníky. V závěru budou hosty prezentovány mezinárodní aktivity a projekty zapojování veřejnosti a bude vyhlášena mezinárodní Soutěž o lidech s lidmi pro rok Máte-li zájem o účast, musíte se zaregistrovat em na adrese na formuláři, který společně s podrobným programem získáte na Uzávěrka přihlášek je 18. dubna Informace můžete také získat u manažerky projektu Gabriely Mikešové na tel , mobil , Dle podkladů z CpKP Přerov zpracoval Zdeněk Beil

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Regionální granty 2009

Regionální granty 2009 Regionální granty 2009 Nadace O 2 vznikla v roce 2002 a od svého založení rozdělila na podporu neziskových projektů, které pomáhají dětem a mladým lidem, více než 120 milionů korun. Dlouhodobým, promyšleným

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 9. září 2014 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová

Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová Úřad práce v Mostě 21. setkání krajů, NVF, 25.-26.11.2009 Teritoriální pakty zaměstnanosti v Rakousku Teritoriální pakty

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů - Mezinárodní

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA Beseda na téma CHRÁNĚNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 26.11.2013 Pořádá: Místní akční skupina ORLICKO v rámci přípravy místní rozvojové strategie pro roky 2014 2020 Program Program: 9:00 Mgr. Miroslav Beran Úvodní slovo

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty:

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Novou cestou k novému zákonu

Novou cestou k novému zákonu Informační bulletin projektu Novou cestou k novému zákonu březen 2007 Realizátorem projektu je občanské sdružení SKOK. Projekt je zaměřen na tři klíčové aktivity: > vzdělávání pracovníků organizací poskytujících

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 Struktura prioritních os OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 ING. JITKA BEDNÁŘOVÁ Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup k zaměstnání pro

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Předmětem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na kulturně společenské aktivity neziskového charakteru. Zvýšená

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 30. 12. 2011 Stránka: 1 z 8 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více