OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008"

Transkript

1 OKNO do neziskového sektoru NADAČNÍ FOND OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 Česká republika proti bariérám v EU Jelikož se Česká republika pomalu připravuje na své předsednictví v Evropské unii, zeptali jsme se za redakci OKNO na pár bližších informací Ing. Pavla Horáka, který má jako první náměstek hejtmana v kompetenci i oblast strategického rozvoje kraje,. Kdy přesně bude Česká republika EU předsedat? Česká republika se předsednictví EU ujme 1. ledna Převezme tuto funkci po Francii a bude ji k 1. červenci 2009 předávat Švédsku. Během příprav českého předsednictví bude právě s těmito zeměmi probíhat intenzivní komunikace a spolupráce. Po Slovinsku budeme teprve druhou z nových členských zemí, které se s náročným úkolem předsednictví budou muset vyrovnat. Jsou již stanoveny priority našeho budoucího předsednictví? Prozatím byl vytvořen otevřený dokument, který má diskusi o prioritách českého předsednictví v Radě EU zahájit. V dokumentu je formulován hlavní programový okruh a 5 dalších důležitých témat, z nichž bude za účasti a spolupráce Evropské komise, Generálního sekretariátu Rady a Evropského parlamentu sestaven rámec agendy předsednictví. Zastřešující prioritou, procházející všemi zvolenými tématy, je motto Evropa bez bariér". Budeme se tedy zaměřovat například na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, další rozvoj prostoru svobody, bezpečí a práva, dále na konkurenceschopnost a bezpečnou a udržitelnou energetiku. Co všechno přípravy na předsednictví obnáší? Výkon předsednictví klade mimořádné nároky na celou státní správu předsedající země. Proto se Česká republika musí připravit nejen promyšlením priorit, ale také patřičným technickým zabezpečením. Bude vyškoleno několik desítek úředníků a česká administrativa dočasně dále posílí zhruba o 500 úřednických míst, také bude třeba posílit zastoupení České republiky v Bruselu. Na podzim roku 2007 se již s tímto záměrem v Bruselu slavnostně otvíral tzv. Czech house (Český dům), jehož uvedení do provozu jsem se měl možnost také osobně účastnit. Jak se na naše budoucí předsednictví díváte? Pro Českou Republiku bude jistě výzvou, budeme mít šanci ukázat, že tento náročný úkol zvládneme po všech stránkách logistické, organizační, řídící, vyjednávací, obsahové i komunikační. Už dnes je ovšem jasné, že ČR bude předsedat Radě EU ve velmi citlivé době, kdy se bude jednat o zásadních otázkách vývoje EU (např. Společná zemědělská politika, reforma unijního rozpočtu, pokračování Lisabonského procesu či další rozšiřování členské základny EU). V roce 2009 se také uskuteční volby do Evropského parlamentu a proběhne volba nové Evropské komise. Olomoucký kraj bude nějak zapojen do této významné události? Vedení Olomouckého kraje se podařilo vylobbovat setkání ministrů obrany všech členských zemí Evropské unie, kteří se na počátku března 2009 sejdou v našem krajském městě. Bruselská administrativa toto setkání nazývá ministriádou. Bude se určitě jednat o mimořádnou událost pro kraj a město. Jednání 27 ministrů je dvoudenní a je samozřejmě sledováno sdělovacími prostředky celé Evropy. Určitě se bude jednat o velkou příležitost ke zviditelnění a zvýšení prestiže kraje. To bude velká událost a bude potřebovat náročnou přípravu při organizaci Ještě dříve než vláda ČR přijala usnesení, že ministriáda bude v Olomouci, ustavili jsme pracovní skupinu složenou z různých Rozhovor o předsednictví ČR v EU... 1 Redakční sloupek... 2 Výroční jednání OKNO... 2 Pozvánka na hasičskou pouť... 2 Výtvarná soutěž pro děti... 2 Z Výboru regionů Rady vlády NNO... 3 Komunitní plánování... 4 Pozvánka na konferenci KRZP... 4 Obsah partnerů z oblasti veřejné správy, které předsedám a která koordinuje přípravy. Za odbornou část zodpovídá ministerstvo obrany a zázemí pro jednání zajišťuje Úřad vlády. Na nás je především návrh doprovodného společenského programu, případně pro partnerky ministrů, a asistence při zabezpečení ubytování, stravování, apod. Jaký význam bude mít naše předsednictví pro neziskové organizace? Předsednictví České republiky bude pro neziskové organizace našeho kraje především příležitostí k prezentaci jejich činnosti na evropské úrovni a zároveň k čerpání ze zkušeností života neziskových organizací v ostatních zemích EU. Právě nyní je ten pravý čas se na vše pečlivě připravit. Doporučuji proto neziskovým organizacím našeho kraje, které mají náměty, jak by se naše budoucí předsednictví v EU dalo využít pro jejich fungování a život, aby své podněty zasílaly na: popř. na adresu: Ing. Pavel Horák, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, , Olomouc. Nabídka seminářů pro sociální práci... 4 Výzva OP LZZ... 5 Výzva Nadace 02, výzva ROP... 5 Zpráva o Lisabonské smlouvě... 6 Zpráva o sociální reformě v EU... 6 Mezinárodní konference v Praze... 6 Seriál o EU... 7 Test o EU a nové knihy... 8

2 2 číslo 5 ročník 2007 zdarma OKNO Redakční sloupek Milí přátelé, bulletin OKNO v obnovené podobě vychází druhým rokem. Jsem rád, že lednový sněm UNO potvrdil potřebnost tohoto informačního zdroje, a věřím, že i v letošním roce získáme v rámci významného projektu finanční podporu na jeho vydávání od vedení Krajského úřadu v Olomouci. Záleží také na podpoře magistrátu města Olomouce, jestli si budeme moci dovolit členům OKNO bulletin rozesílat poštou anebo ho budou všichni dostávat jen v elektronické podobě. Co se týče obsahu bulletinu v letošním roce, nepočítáme s tím, že bychom zveřejňovali všechny grantové výzvy, které se každoročně opakují. Orientační datování uzávěrek naleznete v bulletinech loňského roku včetně odkazů, kde si můžete zjistit aktuální informace. Nově budou na webu UNO k nahlédnutí grantové kalendáře ICN, a to na této adrese: tion=com_docman&task=cat_view&- gid=49&dir=desc&order=name&itemid=108&limit=5&limitstart=10 Na závěr mi dovolte poděkovat svým spolupracovníkům v redakční radě za práci v roce 2007, dopisovatelům NNO za jejich příspěvky a vedení Olomouckého kraje a města Olomouce za loňskou podporu. Zdeněk Beil, odpovědný redaktor Zápis a usnesení z Výročního jednání OKNO (dále jen VJ) ze dne ) Zapisovatelkou byla určena p. I.Sojková, ověřovatelem p. Zd.Beil. 2) Předsedou SR NF OKNO p. Zd.Beilem byla přednesena zpráva o činnosti pracovní skupiny OKNO a NF OKNO. Zpráva o činnosti NF OKNO za rok 2007 schválena bez připomínek. 3) Z pověření DR NF OKNO byla p. M Sýkorou přednesena zpráva o hospodaření NF OKNO v roce 2007 a byla schválena bez připomínek. 4) VJ schválilo vstup NF OKNO do UNO. 5) VJ navrhla do SR NF OKNO místo odstupujícího p. M.Sýkory p. P. Valu zástupce Upre Roma Olomouc. VJ navrhla do DR NF OKNO místo odstupujícího p. J.Suchánka p. A.Vaňkovou, zástupkyně Krajského střediska žen v Olomouci. 6) V diskuzi ohledně podpory práce se seniory, VJ doporučuje spolupráci se Sdružením nuceně nasazených v Olomouci a se sdružením JIKA. Je potřeba zjistit, jak je to s akreditací pro poskytování dobrovolnické činnosti a jaké jsou zkušenosti s prací dobrovolníků. 7) VJ doporučuje v rámci nabídky služeb pro NNO poskytovat či zajišťovat pro NNO poradenství v oblasti právní, ekonomické, daňové, projektové, podílet se společně s UNO na organizování seminářů pro podporu počítačové gramotnosti. Pan P. Andrš navrhl v návaznosti na anketu bulletinu OKNO důrazněji pracovat s politiky, např. uspořádat Předvolební kotlík před krajskými volbami. Pozvánka na I. hasičskou hanáckou pouť Hasičská pouť se bude konat v sobotu 26. dubna 2008 v chrámu Panny Marie v Dubě nad Moravou, pod záštitou 1.náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavla Horáka. Od 8,00 hodin bude probíhat registrace hasičských sborů, techniky a symbolů. V 9,00 hodin proběhne nástup zúčastněných na náměstí a v 9,30 vyjde slavnostní průvod z náměstí ke kostelu Panny Marie, kde se bude konat od 10,00 hodin mše svatá. V doprovodném programu bude před kostelem vystavena hasičská technika. K dobré náladě bude vyhrávat dechovka Věrovanka a bude zajištěno bohaté občerstvení. Sestry a bratři hasiči, myšlenka Hanácké hasičské pouti vznikla na popud starosty tovačovských hasičů bratra Josefa Pavlíka asi před dvěma roky a byla velmi často řešena s ostatními starosty okolních hasičských sborů. Protože je nám nejblíže poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubě nad Moravou, tak bylo zvoleno právě toto místo. Hanácká hasičská pouť v žádném případě není a nechce být konkurentem již tradiční pouti hasičů na sv.hostýnu. Právě naopak, chceme rozšířit tradici hasičských poutí o další nové poutní místo, tak jak se to děje u jiných poutních kostelů v naší vlasti (Křtiny okr. Blansko). Poutní místo sv.hostýn je každým rokem stále více a více navštěvováno poutníky a pro starší nebo hůře pohyblivé hasiče se tak stává velice obtížnou, jak přeplněná doprava na sv.hostýn, tak i samotný pohyb mezi tisíci poutníky. V širém okolí úrodné Hané je našemu patronu sv.floriánu zasvěceno mnoho kostelů a kaplí a hasiči na tento svátek mají ve svých obcích nejrůznější slavnosti, pobožnosti, hody. Proto bylo zvoleno takové datum konání Hanácké hasičské pouti, aby nebyly tyto místní tradice narušeny. Organizační výbor musel překonat a řešit nejeden problém a proto očekává, že jeho práce nevyjde nazmar a hasičské sbory z celé Hané svou účastí podpoří tuto myšlenku. Přijeďte mezi nás! Přivezte Vaše prapory a historickou hasičskou technikou! Staňte se přímými účastníky vzniku nové tradice v našem současném hasičském hnutí Hanácké hasičské pout. Organizační výbor v Dubě nad Moravou Výtvarná a literární soutěž s hasičskou tématikou Vyzýváme všechny neziskovky, mateřské i základní školy, které mají chuť se zapojit do výtvarné a literární soutěže pod názvem Požární ochrana očima dětí, aby se podívali na metodický pokyn na nebo si jej stáhli na

3 OKNO Zasedání Výboru pro regiony v Olomouci Na pozvání náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Chalánkové se konalo v Olomouci v budově Krajského úřadu zasedání Výboru pro regiony Rady vlády NNO(nevládní neziskové organizace). Na jednání byli pozváni zástupci UNO a neziskového sektoru z regionu, takže Vám mohu zprostředkovat pár svých postřehů. V rámci prezentace partnerských aktivit a projektů realizovaných v Olomouckém kraji ve spolupráci kraje a NNO představila ing.klvaňová z Odboru strategického rozvoje princip a zkušenosti s půjčkami pro NNO ze SROP 3.2, kterými Krajský úřad v Olomouci podpořil v minulém programovacím období čerpání evropských fondů neziskovými organizacemi. V dalším bodě jednání představil Mgr. Šulák, pracovník CpKP Přerov významný projekt ve prospěch podpory NNO v roce 2006 a Ing. Rudolf projekt Pomáháme neziskovám. Projekt pro UNO v roce číslo 5 ročník 2007 zdarma 2007 byl realizovaný Nadačním ústavem regionální spolupráce, přičemž Ing. Rudolf vyzvedl především potřebu zvýšení samosprávnosti NNO. Paní Ing. Novotná z Odboru strategického rozvoje v dalším bodě jednání pohovořila o podpoře místních akčních skupin (dále MAS) v Olomouckém kraji. V kraji je 21 aktivních MAS, které v roce 2007 obdržely dotaci v úhrnné výši 3,666 milionů Kč. V dalším jednání představil projekt Šance pro Romy Ing. Podlaha za UPRE ROMA a p. Staněk z o.s. Ester z Javorníku projekt Sociální služby pro sociálně vyloučené a lidi se zdravotním a duševním onemocněním. 3 V diskuzi na téma partnerství bylo vyřčeno mnoho připomínek, které se pokusím krátce shrnout. Je potřeba spojit platformu NNO tak, aby měla státní správa i samospráva dostatečně silného partnera k jednání. Chybí legislativní rozlišení NNO poskytující sociální služby oproti těm, které poskytují volnočasové aktivity, zabývají se kulturou, sportem. Další skupiny NNO, které je potřeba legislativně odlišit, tvoří profesní sdružení a odbory. Ze strany samosprávy jde především o uvědomění si potřebnosti a přínosu NNO pro doplnění chybějících služeb, zkvalitnění a zlevnění nabídky služeb vytvořením konkurenčního prostředí pro ostatní poskytovatele. V závěru byli přítomní seznámeni se záměrem zřídit krajská servisní střediska poradenská centra pro NNO, které by měly fungovat především pro malé spolky a sdružení. Jednání se jako host účastnil a pro bulletin zpracoval zprávu Zdeněk Beil Představení Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen RV NNO) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem vlády České republiky (dále jen "ČR") v oblasti nestátních neziskových organizací (dále jen "NNO"). Rada vlády pro nestátní neziskové organizace byla zřízena usnesením vlády z 10. června 1992 č. 428 jako Rada pro nadace, usnesením vlády z 30. března 1998 č. 223 byla poté transformována na Radu vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Rada"). Rada soustřeďuje, projednává a prostřednictvím svého předsedy / předsedkyně předkládá vládě materiály, týkající se NNO a vztahující se k vytváření vhodného prostředí pro jejich existenci a činnost. Rada plní zejména tyto úkoly: * iniciuje a posuzuje koncepční a realizační podklady pro rozhodnutí vlády, týkající se podpory NNO, legislativní a politická opatření, která se týkají podmínek jejich činnosti, * sleduje, iniciuje a vyjadřuje se k právním předpisům, upravujícím postavení a činnost NNO; prostřednictvím svého předsedy / předsedkyně, člena vlády, Rada připomínkuje návrhy právních úprav, které mají vztah k NNO, * iniciuje a koordinuje spolupráci mezi ministerstvy, jinými správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti podpory NNO, včetně dotační politiky z veřejných rozpočtů, * sleduje, analyzuje a zveřejňuje informace o postavení NNO v rámci Evropské unie (dále jen "EU"), o zapojení ČR do EU s ohledem na NNO a o finančních zdrojích s tím souvisejících; spolupracuje s ministerstvy a jinými správními úřady, odpovědnými za spravování finančních zdrojů EU v ČR, pokud se jejich využívání k NNO vztahuje, * ve spolupráci s ministerstvy, jinými správními úřady, NNO, dalšími orgány a institucemi zajišťuje dostupnost a zveřejňování informací o NNO a o opatřeních státní politiky, která se NNO týkají; zejména zpřístupňuje a analyzuje informace o dotacích z veřejných rozpočtů pro NNO a o procesu jejich uvolňování a využívání; podílí se na vytváření a provozování informačního systému o NNO, zřízeného v souladu s usnesením vlády ze dne 17. května 2006 č. 564 o změně provozovatele veřejně přístupného informačního systému o NNO při Centrální evidenci dotací ze státního rozpočtu, * podílí se na opatřeních ministerstev a jiných správních úřadů, která mají vztah k NNO, zejména na procesu standardizace činností, přidělování akreditací a kategorizaci typů NNO, * sleduje a informuje vládu o využívání finančních prostředků kategorie Nadační investiční fond, které byly usneseními Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 413/1999 a č. 1946/2001 rozděleny do nadačního jmění vybraných nadací, a o rozdělování jejich výnosů; v této činnosti spolupracuje s Ministerstvem financí. Připravil Zdeněk Beil

4 4 číslo 5 ročník 2007 zdarma OKNO Konference ke komunitnímu plánování sociálních služeb v Olomouci - pozvánka Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na konferenci ke komunitnímu plánování sociálních služeb v Olomouci, která proběhne pod záštitou náměstka primátora statutárního města Olomouce RNDr. Ladislava Šnevajse. Konference se bude konat dne 17. dubna 2008 v sále Centaurus Regionálního centra Olomouc, Jeremenkova 40b (výšková budova vedle Krajského úřadu Olomouckého kraje), 1. patro (místo konání bude označeno směrovkami), předpokládaná doba trvání konference je od 9:00 15:00 hod. Účastníci konference se budou moci dozvědět aktuální informace o průběhu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Olomouci a o naplňování jednotlivých cílů a opatření 1. Rámcového komunitního plánu sociálních služeb v Olomouci na období let Rovněž zazní příspěvky k procesu tvorby střednědobého plánu v Olomouckém kraji, bude představen informační systém sociálních služeb a zazní příspěvky neziskových organizací zapojených do komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci (např. TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.; o.s. Mana - Psychosociální centrum Integra Haná; Charita Olomouc - aktuální informace o ordinaci, další příspěvky se ještě dojednávají. Poznámka redaktora). V případě Vašeho zájmu prosím o potvrzení účasti na níže uvedeném mailu nebo telefonním čísle. Více informací včetně programu konference naleznete na webových stránkách projektu nebo vám budou poskytnuty na adrese a na telefonním čísle Tato akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. PaedDr. Miroslav Pilát, vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví Magistrátu města Olomouce Pozvánka na Krajské shromáždění Olomoucké Krajské rady osob se zdravotním postižením Krajská rada osob se zdravotním postižením (Olomoucká KRZP) svolává shromáždění, které se bude konat ve 13,30 hodin, dne 10. dubna 2008 (prezence od 13:00 hod.) ve Velkém zasedacím sále na Krajském úřadě, 1. patro, Jeremenkova 40a, Olomouc (nízká budova KÚ). Na pořadu jednání bude: 1. Zahájení a přivítání hostů 2. Volba pracovního předsednictva KS 3. Volba mandátní a návrhové komise, volba volební komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu KS 4. Informace o práci výboru Olomoucké KRZP v roce Zpráva revizora o hospodaření KRZP za rok Vystoupení hostů 7. Způsob volby 8. Volby členů výboru 9. Diskuse 10. Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok Různé 12. Zakončení (konec jednání se předpokládá na cca.16:30 hod.) Informace na tel: , mobil: , nrzp.cz V Olomouci, 29. února 2008, Mgr. Milan Langer, předseda Olomoucké KRZP Metodika hodnocení sociálních projektů v návaznosti na komunitní plánování Na webových stránkách ESF je vysvětlena metodika hodnocení pro individuální projekty v prioritní ose 3, to je Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Za prokázaný soulad projektu s plánem rozvoje sociálních služeb kraje i jiným strategickým dokumentem v oblasti sociálních služeb/sociálního začleňování je možno v hodnocení získat až 5 bodů. Dále kritérium hodnotí, zda projekt a jeho aktivity budou probíhat v soula- du s plánem rozvoje sociálních služeb i jiným strategickým dokumentem. Příklad: 1) Maximální počet 15 bodů získá projekt, který jasně a logicky popisuje další rozvoj sociálních služeb v jednotlivých regionech kraje a je zaměřen na aktivity, které jsou uvedeny v plánech rozvoje sociálních služeb kraje jako priorita. V projektu je uveden popis systému řízení sociálních služeb, způsob zjišťování potřeb cílových skupin, způsob poskytování, sledování a vyhodnocování sociálních služeb. 2) 10 bodů získá projekt, který je v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje, ale v některých regionech nebo problémových lokalitách kraje oblast sociálních služeb není systémově řešena. 3) 5 bodů získá projekt, který pouze částečně navazuje na střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje a oblast sociálních služeb v příslušném kraji dostatečně neřeší. 4) 0 bodů získá projekt, který neuvede žádnou návaznost na střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje. Zdroj: 58/metodika.pdf Pozvánky na semináře Centrum Olomouc organizuje ve spolupráci s firmou WDA poradenství s.r.o. v prvním pololetí 2008 řadu odborných seminářů, uvádíme ty, které se konají v Olomouci a budou aktuální po vydání tohoto čísla bulletinu Komunikační dovednosti, lektorka Mgr. et Mgr. Barbara Čechová, cena 1100,-Kč Standardy kvality sociálních služeb z pohledu poskytovatele a jeho praxe, Mgr. Martina Straková, 2800,-Kč Standardy kvality sociálních služeb příprava a průběh inspekce, Mgr. Martina Straková, 1000,-Kč Jak spolu lépe komunikovat aneb o komunikačních dovednostech, Mgr.Iva Dušková, 1200,-Kč Zavádění do praxe poskytovatelů sociálních služeb, 1000,-Kč Více najdete na webové adrese kde se lze na jednotlivé semináře přihlásit. Dle podkladů z webové stránky WDA zpracoval Zdeněk Beil

5 OKNO Podpora sociální integrace a sociálních služeb Výzva MPSV ČR vyhlásilo výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v prioritní ose 3 Sociální integrace a rovné příležitosti. Globálním cílem této oblasti podpory je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb. Žádat mohou poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám, zadavatelé sociálních služeb, orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace a zaměstnavatelé. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a mladí dospělí, etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, dále oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané a osoby pečující o osobu blízkou. Maximální délka trvání projektu je 5 let. Na výzvu je určeno ,- Kč z toho 85% z ESF a 15% z národních zdrojů. Velikost projektu není omezena. Výzva je zaměřena na projekty realizované v ČR mimo Prahu. Výzva je otevřená a vyhlášená k s platností do Formulář a pokyny jsou k dispozici na webových stránkách nebo a Pro žadatele byla zřízena horká ová adresa pro technické dotazy, a to Projekty budou hodnoceny dle kriterií věcného hodnocení, které jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP LZZ. Specifická kritéria nebyla stanovena. V případě, že předložený projekt realizovaný na území města je zároveň zahrnut do Integrovaného plánu rozvoje města a v rámci obecných kritérií získal alespoň 65 bodů, bude mu přidělena bodová bonifikace ve výši 10% ze získaného bodového hodnocení. Zpracoval: Zdeněk Beil číslo 5 ročník 2007 zdarma Tisková zpráva k výzvě Nadace 02, z Nadace O2 znovu rozdělí 10 milionů korun na podporu znevýhodněných dětí a mládeže. V sedmém ročníku programu Regionálních grantů rozdělí Nadace O2 deset milionů korun nestátním neziskovým organizacím z celé České republiky. Na podporu znevýhodněných dětí a mládeže tak bude v každém z osmi regionů (NUTS II poznámka redaktora) rozděleno 1 milion 250 tisíc korun. Naším hlavním měřítkem při rozhodování o udělení grantu je kvalita předloženého projektu a jeho přínos dětem a mládeži. Rádi opakovaně podpoříme dlouhodobé osvědčené projekty zavedených neziskových organizací. Stejnou šanci však mají i nové projekty a mladé organizace, které sice za sebou ještě nemají dlouhou historii, snaží se však vyplnit bílá místa ve svém regionu, uvedla Ivana Šatrová, vedoucí projektů Nadace O2. 70 % loňských vítězných organizací získalo náš grant poprvé nebo podruhé. Tím bych ráda povzbudila ty organizace, které se do našeho programu hlásí opakovaně a zatím nebyly úspěšné, dodala Šatrová. Nestátní neziskové organizace mohou své žádosti o grant posílat až do 30. dubna Přesné podmínky žadatelé naleznou na internetových stránkách Nadace O2 (www.nadaceo2.cz). Došlé projekty budou posuzovány v jednotlivých regionálních centrech místními radami. Ty jsou složené z odborníků specializovaných na problematiku dětí a mládeže, zaměstnanců společnosti Telefónica O2 a zástupců médií. Díky tomu, že členové jednotlivých rad žijí a působí v daném regionu, znají dobře místní prostředí a potřeby žadatelů. Vítězné projekty budou vyhlášeny v říjnu Vyvrcholením grantového řízení bude již tradiční udělení Ceny Nadace O2 ve výši 1 milion korun. Regionální rady nominují na tuto hlavní cenu jeden až dva projekty z každého regionu ze všech došlých žádostí o grant. Vítěze Ceny Nadace O2 následně vybere správní rada Nadace. Tímto oceněním chce Nadace O2 vyjádřit poděkování nestátní neziskové organizaci za její odvahu 5 měnit zavedené zvyklosti a za snahu iniciovat celospolečenské změny. V loňském roce tuto cenu získalo občanské sdružení Berkat, které pomáhá dětem a rodinám migrantů, kteří uprchli ze svých zemí zasažených válečnými konflikty či chudobou a usídlili se v České republice. Další informace: Ivana Šatrová, vedoucí projektů Nadace O2, tel , nebo AMI Communications: Jiří Vrzáček, tel , Webová adresa Výzva - Regionální operační program Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásil další kolo výzev. Ve třetím kole jsou vyhlášeny výzvy s tématem rozvoje integrovaného dopravního systému, sociální infrastruktury, podpory podnikání, veřejné infrastruktury a služeb a podnikatelské infrastruktury a služeb. Výbor regionální rady o nich rozhodl prostřednictvím korespondenčního hlasování SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA Podporované aktivity - Vzdělávací infrastruktura především mateřské a základní školy - Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb - Infrastruktura pro poskytování zdravotní péče - Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení - Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (nap. osoby s handicapem) - Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik V této podoblasti podpory lze výše uvedené aktivity v předkládaných projektech kombinovat a tím umožnit multifunkční využití prostor zejména v menších obcích, a to za dodržení podmínek stanovených pro jednotlivé aktivity. Oprávnění žadatelé/příjemci: - Kraje, obce s více než 500 a méně než obyvatel, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace. - Termín pro předložení projektových žádostí je do hodin.

6 6 číslo 5 ročník 2007 zdarma OKNO Zpráva k Lisabonské smlouvě Koncem února přijali poslanci Evropského parlamentu Zprávu k Lisabonské smlouvě. Shodli se v ní, že nová reformní smlouva přispěje k posílení demokratické odpovědnosti, lepší ochraně občanských práv a k efektivnějšímu fungování evropských institucí. Má posílit roli Evropského parlamentu v institucionální struktuře EU a tím i roli občanů Evropské unie, kteří volí své zástupce přímo právě jen do tohoto orgánu. Parlament získá vedle Rady EU nové rozhodovací pravomoci v oblastech, v nichž měl doposud pouze funkci poradní. To se týká mimo jiné Společné zemědělské politiky. Občané evropské unie budou mít nově právo iniciativy k Evropskému parlamentu. Poprvé je ve Smlouvě Evropské unie zahrnuta a jako závazný dokument přijata Listina základních práv a svobod. Lisabonský smlouva probíhá nyní v jednotlivých státech ratifikací. Její přijetí všemi členskými státy Společenství se počítá ještě před volbami do Evropského parlamentu na jaře Volby by pak probíhaly již podle nového institucionální rámce, zároveň rozložení křesel v Parlamentu by bylo jiné než doposud. Obecně se předpokládá, že přijetí Lisabonské smlouvy přispěje k silnější a energič- tější Evropě a její roli světového aktéra na poli mezinárodní politiky, schopného řešit globální otázky. Zdroj: news/expert/infopress_page/ IPR true/default_cs.htm Marcela Vašeková Zpráva EU o reformách Reformy sociální ochrany a politiky aktivního začleňování v loňském roce viditelně přispěly k vyššímu růstu a k většímu počtu pracovních míst v Evropě. Je však třeba učinit více pro to, aby tyto výsledky přinesly užitek i lidem na okraji společnosti a aby vedly ke zlepšení sociální soudržnosti, říká se ve zprávě Komise, o níž jednali dne 29. února 2008 ministři práce a sociálních věcí. Společná zpráva o sociální ochraně a sociálním začlenění vyzdvihuje priority a pokrok, kterého bylo dosaženo v otázkách dětské chudoby, prodloužení profesního života, soukromého penzijního připojištění, nerovností v oblasti zdraví a dlouhodobé péče. Zpráva přijatá Radou EU ve složení z ministrů z daného resortu byla předložena na zasedání Evropské rady ve dnech března s cílem posílit sociální rozměr balíčku opatření pro růst a zaměstnanost. Naše reformy sociální ochrany a politiky sociálního začleňování přinášejí výsledky:- podporují sociální soudržnost a růst tím, že přivádějí více lidí na trh práce a zvyšují udržitelnost veřejných financí, prohlásil Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Nicméně zdravý růst a vytváření pracovních míst automaticky nevedou ke zlepšení situace obyvatel na samém okraji společnosti. Proto je třeba spojit naše politiky tak, abychom zajistili, že budou plně začleněni i ti nejzranitelnější. Tato výroční zpráva se soustředí na několik klíčových témat. Jedná se mimo jiné o zaměstnávání starších osob. V současné době představuje zaměstnanost této skupiny obyvatel významný vzestup, díky opatřením aktivního začleňování a reformám důchodového systému a trhu práce. Dále zahrnuje reformy důchodového systému, které probíhají ve většině zemí EU. Jsou pravidelně monitorovány s ohledem jejich dopad na budoucí udržitelnost a přiměřenost, zvláště pokud jde o osoby s netypickou profesní drahou. Zpráva si všímá i chudoby, jež hrozí 16 % občanů EU, přičemž zhruba 8 % je ohroženo i přesto, že mají zaměstnání. Je proto nutné prostřednictvím promyšlených sociálních politik zajistit všem rovné příležitosti a zlepšit úroveň vzdělání u každého dítěte. Je třeba posílit politiky začleňování a politiky proti diskriminaci, zejména ve vztahu k přistěhovalcům a jejich potomkům nebo k etnickým menšinám. S tím souvisí i otázka dětské chudoby. Zpráva se tak soustředí i na hledání vhodné rovnováhy mezi pomocí rodinám a opatřeními, která se týkají dětí samotných. Nejlepších výsledků bylo dosaženo díky pomoci určené nejvíce znevýhodněným dětem v rámci univerzálnějšího přístupu zaměřeného na podporu všech dětí. Zdroj: press/press_releases/ _cs.htm Marcela Vašeková Pozvánka na 4.mezinárodní fórum Centrum pro komunitní práci (dále jen CpKP) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí, pořádá ve dnech 24. a 25. dubna 4. mezinárodní fórum o účasti veřejnosti v rozhodování veřejné správy a principu partnerství. Konference je určena pro politiky a úředníky obcí, měst a mikroregionů a krajů a pro zástupce nevládních neziskových organizací. V rámci programu prvního dne bude podána informace o mezinárodní soutěži O lidech s lidmi - Ceně za podporu místní demokracie a spolupráce s NNO v roce Budou prezentovány projekty národního kola, ale i vítězné ze Slovenska, Polska a Maďarska s promítáním filmu o zapojování veřejnosti. Druhý den budou vyhlášeny výsledky mezinárodní soutěže za rok Dalším bodem jednání bude problematika komunitního plánování s diskuzí s odborníky. V závěru budou hosty prezentovány mezinárodní aktivity a projekty zapojování veřejnosti a bude vyhlášena mezinárodní Soutěž o lidech s lidmi pro rok Máte-li zájem o účast, musíte se zaregistrovat em na adrese na formuláři, který společně s podrobným programem získáte na Uzávěrka přihlášek je 18. dubna Informace můžete také získat u manažerky projektu Gabriely Mikešové na tel , mobil , Dle podkladů z CpKP Přerov zpracoval Zdeněk Beil

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 3/2005 6. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Základní charakteristika zákona o sociálních

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné.

Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004. Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Nadace rozvoje občanské společnosti Výroční zpráva 2004 Podporujeme odpovûdnost obãanû za vûci vefiejné. Obsah 1 Vize NROS 2 Slovo předsedy správní rady 3 Programy Evropské unie v NROS Programy vyhlášené

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Zapojování občanů do veřejného dění a do činnosti MAS

Zapojování občanů do veřejného dění a do činnosti MAS Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Projekt Aktivně a udržitelně v Kraji pod Šumavou Registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0157 Studijní materiály vzdělávací akce Zapojování občanů do

Více

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali?

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Odpověď naleznete uvnitř čísla na str. 9 Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci 1/212 Prostředky evropských

Více

s b o r n í k příspěvků

s b o r n í k příspěvků sborník příspěvků sborník příspěvků Vydáno v rámci projektu Integrace cizinců na úrovni samosprávy řešení problematiky osob migrujících za prací na území města Plzně. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více