OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008"

Transkript

1 OKNO do neziskového sektoru NADAČNÍ FOND OKNO bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje 2 / 2008 Česká republika proti bariérám v EU Jelikož se Česká republika pomalu připravuje na své předsednictví v Evropské unii, zeptali jsme se za redakci OKNO na pár bližších informací Ing. Pavla Horáka, který má jako první náměstek hejtmana v kompetenci i oblast strategického rozvoje kraje,. Kdy přesně bude Česká republika EU předsedat? Česká republika se předsednictví EU ujme 1. ledna Převezme tuto funkci po Francii a bude ji k 1. červenci 2009 předávat Švédsku. Během příprav českého předsednictví bude právě s těmito zeměmi probíhat intenzivní komunikace a spolupráce. Po Slovinsku budeme teprve druhou z nových členských zemí, které se s náročným úkolem předsednictví budou muset vyrovnat. Jsou již stanoveny priority našeho budoucího předsednictví? Prozatím byl vytvořen otevřený dokument, který má diskusi o prioritách českého předsednictví v Radě EU zahájit. V dokumentu je formulován hlavní programový okruh a 5 dalších důležitých témat, z nichž bude za účasti a spolupráce Evropské komise, Generálního sekretariátu Rady a Evropského parlamentu sestaven rámec agendy předsednictví. Zastřešující prioritou, procházející všemi zvolenými tématy, je motto Evropa bez bariér". Budeme se tedy zaměřovat například na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, další rozvoj prostoru svobody, bezpečí a práva, dále na konkurenceschopnost a bezpečnou a udržitelnou energetiku. Co všechno přípravy na předsednictví obnáší? Výkon předsednictví klade mimořádné nároky na celou státní správu předsedající země. Proto se Česká republika musí připravit nejen promyšlením priorit, ale také patřičným technickým zabezpečením. Bude vyškoleno několik desítek úředníků a česká administrativa dočasně dále posílí zhruba o 500 úřednických míst, také bude třeba posílit zastoupení České republiky v Bruselu. Na podzim roku 2007 se již s tímto záměrem v Bruselu slavnostně otvíral tzv. Czech house (Český dům), jehož uvedení do provozu jsem se měl možnost také osobně účastnit. Jak se na naše budoucí předsednictví díváte? Pro Českou Republiku bude jistě výzvou, budeme mít šanci ukázat, že tento náročný úkol zvládneme po všech stránkách logistické, organizační, řídící, vyjednávací, obsahové i komunikační. Už dnes je ovšem jasné, že ČR bude předsedat Radě EU ve velmi citlivé době, kdy se bude jednat o zásadních otázkách vývoje EU (např. Společná zemědělská politika, reforma unijního rozpočtu, pokračování Lisabonského procesu či další rozšiřování členské základny EU). V roce 2009 se také uskuteční volby do Evropského parlamentu a proběhne volba nové Evropské komise. Olomoucký kraj bude nějak zapojen do této významné události? Vedení Olomouckého kraje se podařilo vylobbovat setkání ministrů obrany všech členských zemí Evropské unie, kteří se na počátku března 2009 sejdou v našem krajském městě. Bruselská administrativa toto setkání nazývá ministriádou. Bude se určitě jednat o mimořádnou událost pro kraj a město. Jednání 27 ministrů je dvoudenní a je samozřejmě sledováno sdělovacími prostředky celé Evropy. Určitě se bude jednat o velkou příležitost ke zviditelnění a zvýšení prestiže kraje. To bude velká událost a bude potřebovat náročnou přípravu při organizaci Ještě dříve než vláda ČR přijala usnesení, že ministriáda bude v Olomouci, ustavili jsme pracovní skupinu složenou z různých Rozhovor o předsednictví ČR v EU... 1 Redakční sloupek... 2 Výroční jednání OKNO... 2 Pozvánka na hasičskou pouť... 2 Výtvarná soutěž pro děti... 2 Z Výboru regionů Rady vlády NNO... 3 Komunitní plánování... 4 Pozvánka na konferenci KRZP... 4 Obsah partnerů z oblasti veřejné správy, které předsedám a která koordinuje přípravy. Za odbornou část zodpovídá ministerstvo obrany a zázemí pro jednání zajišťuje Úřad vlády. Na nás je především návrh doprovodného společenského programu, případně pro partnerky ministrů, a asistence při zabezpečení ubytování, stravování, apod. Jaký význam bude mít naše předsednictví pro neziskové organizace? Předsednictví České republiky bude pro neziskové organizace našeho kraje především příležitostí k prezentaci jejich činnosti na evropské úrovni a zároveň k čerpání ze zkušeností života neziskových organizací v ostatních zemích EU. Právě nyní je ten pravý čas se na vše pečlivě připravit. Doporučuji proto neziskovým organizacím našeho kraje, které mají náměty, jak by se naše budoucí předsednictví v EU dalo využít pro jejich fungování a život, aby své podněty zasílaly na: popř. na adresu: Ing. Pavel Horák, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, , Olomouc. Nabídka seminářů pro sociální práci... 4 Výzva OP LZZ... 5 Výzva Nadace 02, výzva ROP... 5 Zpráva o Lisabonské smlouvě... 6 Zpráva o sociální reformě v EU... 6 Mezinárodní konference v Praze... 6 Seriál o EU... 7 Test o EU a nové knihy... 8

2 2 číslo 5 ročník 2007 zdarma OKNO Redakční sloupek Milí přátelé, bulletin OKNO v obnovené podobě vychází druhým rokem. Jsem rád, že lednový sněm UNO potvrdil potřebnost tohoto informačního zdroje, a věřím, že i v letošním roce získáme v rámci významného projektu finanční podporu na jeho vydávání od vedení Krajského úřadu v Olomouci. Záleží také na podpoře magistrátu města Olomouce, jestli si budeme moci dovolit členům OKNO bulletin rozesílat poštou anebo ho budou všichni dostávat jen v elektronické podobě. Co se týče obsahu bulletinu v letošním roce, nepočítáme s tím, že bychom zveřejňovali všechny grantové výzvy, které se každoročně opakují. Orientační datování uzávěrek naleznete v bulletinech loňského roku včetně odkazů, kde si můžete zjistit aktuální informace. Nově budou na webu UNO k nahlédnutí grantové kalendáře ICN, a to na této adrese: tion=com_docman&task=cat_view&- gid=49&dir=desc&order=name&itemid=108&limit=5&limitstart=10 Na závěr mi dovolte poděkovat svým spolupracovníkům v redakční radě za práci v roce 2007, dopisovatelům NNO za jejich příspěvky a vedení Olomouckého kraje a města Olomouce za loňskou podporu. Zdeněk Beil, odpovědný redaktor Zápis a usnesení z Výročního jednání OKNO (dále jen VJ) ze dne ) Zapisovatelkou byla určena p. I.Sojková, ověřovatelem p. Zd.Beil. 2) Předsedou SR NF OKNO p. Zd.Beilem byla přednesena zpráva o činnosti pracovní skupiny OKNO a NF OKNO. Zpráva o činnosti NF OKNO za rok 2007 schválena bez připomínek. 3) Z pověření DR NF OKNO byla p. M Sýkorou přednesena zpráva o hospodaření NF OKNO v roce 2007 a byla schválena bez připomínek. 4) VJ schválilo vstup NF OKNO do UNO. 5) VJ navrhla do SR NF OKNO místo odstupujícího p. M.Sýkory p. P. Valu zástupce Upre Roma Olomouc. VJ navrhla do DR NF OKNO místo odstupujícího p. J.Suchánka p. A.Vaňkovou, zástupkyně Krajského střediska žen v Olomouci. 6) V diskuzi ohledně podpory práce se seniory, VJ doporučuje spolupráci se Sdružením nuceně nasazených v Olomouci a se sdružením JIKA. Je potřeba zjistit, jak je to s akreditací pro poskytování dobrovolnické činnosti a jaké jsou zkušenosti s prací dobrovolníků. 7) VJ doporučuje v rámci nabídky služeb pro NNO poskytovat či zajišťovat pro NNO poradenství v oblasti právní, ekonomické, daňové, projektové, podílet se společně s UNO na organizování seminářů pro podporu počítačové gramotnosti. Pan P. Andrš navrhl v návaznosti na anketu bulletinu OKNO důrazněji pracovat s politiky, např. uspořádat Předvolební kotlík před krajskými volbami. Pozvánka na I. hasičskou hanáckou pouť Hasičská pouť se bude konat v sobotu 26. dubna 2008 v chrámu Panny Marie v Dubě nad Moravou, pod záštitou 1.náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavla Horáka. Od 8,00 hodin bude probíhat registrace hasičských sborů, techniky a symbolů. V 9,00 hodin proběhne nástup zúčastněných na náměstí a v 9,30 vyjde slavnostní průvod z náměstí ke kostelu Panny Marie, kde se bude konat od 10,00 hodin mše svatá. V doprovodném programu bude před kostelem vystavena hasičská technika. K dobré náladě bude vyhrávat dechovka Věrovanka a bude zajištěno bohaté občerstvení. Sestry a bratři hasiči, myšlenka Hanácké hasičské pouti vznikla na popud starosty tovačovských hasičů bratra Josefa Pavlíka asi před dvěma roky a byla velmi často řešena s ostatními starosty okolních hasičských sborů. Protože je nám nejblíže poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubě nad Moravou, tak bylo zvoleno právě toto místo. Hanácká hasičská pouť v žádném případě není a nechce být konkurentem již tradiční pouti hasičů na sv.hostýnu. Právě naopak, chceme rozšířit tradici hasičských poutí o další nové poutní místo, tak jak se to děje u jiných poutních kostelů v naší vlasti (Křtiny okr. Blansko). Poutní místo sv.hostýn je každým rokem stále více a více navštěvováno poutníky a pro starší nebo hůře pohyblivé hasiče se tak stává velice obtížnou, jak přeplněná doprava na sv.hostýn, tak i samotný pohyb mezi tisíci poutníky. V širém okolí úrodné Hané je našemu patronu sv.floriánu zasvěceno mnoho kostelů a kaplí a hasiči na tento svátek mají ve svých obcích nejrůznější slavnosti, pobožnosti, hody. Proto bylo zvoleno takové datum konání Hanácké hasičské pouti, aby nebyly tyto místní tradice narušeny. Organizační výbor musel překonat a řešit nejeden problém a proto očekává, že jeho práce nevyjde nazmar a hasičské sbory z celé Hané svou účastí podpoří tuto myšlenku. Přijeďte mezi nás! Přivezte Vaše prapory a historickou hasičskou technikou! Staňte se přímými účastníky vzniku nové tradice v našem současném hasičském hnutí Hanácké hasičské pout. Organizační výbor v Dubě nad Moravou Výtvarná a literární soutěž s hasičskou tématikou Vyzýváme všechny neziskovky, mateřské i základní školy, které mají chuť se zapojit do výtvarné a literární soutěže pod názvem Požární ochrana očima dětí, aby se podívali na metodický pokyn na nebo si jej stáhli na

3 OKNO Zasedání Výboru pro regiony v Olomouci Na pozvání náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Chalánkové se konalo v Olomouci v budově Krajského úřadu zasedání Výboru pro regiony Rady vlády NNO(nevládní neziskové organizace). Na jednání byli pozváni zástupci UNO a neziskového sektoru z regionu, takže Vám mohu zprostředkovat pár svých postřehů. V rámci prezentace partnerských aktivit a projektů realizovaných v Olomouckém kraji ve spolupráci kraje a NNO představila ing.klvaňová z Odboru strategického rozvoje princip a zkušenosti s půjčkami pro NNO ze SROP 3.2, kterými Krajský úřad v Olomouci podpořil v minulém programovacím období čerpání evropských fondů neziskovými organizacemi. V dalším bodě jednání představil Mgr. Šulák, pracovník CpKP Přerov významný projekt ve prospěch podpory NNO v roce 2006 a Ing. Rudolf projekt Pomáháme neziskovám. Projekt pro UNO v roce číslo 5 ročník 2007 zdarma 2007 byl realizovaný Nadačním ústavem regionální spolupráce, přičemž Ing. Rudolf vyzvedl především potřebu zvýšení samosprávnosti NNO. Paní Ing. Novotná z Odboru strategického rozvoje v dalším bodě jednání pohovořila o podpoře místních akčních skupin (dále MAS) v Olomouckém kraji. V kraji je 21 aktivních MAS, které v roce 2007 obdržely dotaci v úhrnné výši 3,666 milionů Kč. V dalším jednání představil projekt Šance pro Romy Ing. Podlaha za UPRE ROMA a p. Staněk z o.s. Ester z Javorníku projekt Sociální služby pro sociálně vyloučené a lidi se zdravotním a duševním onemocněním. 3 V diskuzi na téma partnerství bylo vyřčeno mnoho připomínek, které se pokusím krátce shrnout. Je potřeba spojit platformu NNO tak, aby měla státní správa i samospráva dostatečně silného partnera k jednání. Chybí legislativní rozlišení NNO poskytující sociální služby oproti těm, které poskytují volnočasové aktivity, zabývají se kulturou, sportem. Další skupiny NNO, které je potřeba legislativně odlišit, tvoří profesní sdružení a odbory. Ze strany samosprávy jde především o uvědomění si potřebnosti a přínosu NNO pro doplnění chybějících služeb, zkvalitnění a zlevnění nabídky služeb vytvořením konkurenčního prostředí pro ostatní poskytovatele. V závěru byli přítomní seznámeni se záměrem zřídit krajská servisní střediska poradenská centra pro NNO, které by měly fungovat především pro malé spolky a sdružení. Jednání se jako host účastnil a pro bulletin zpracoval zprávu Zdeněk Beil Představení Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen RV NNO) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem vlády České republiky (dále jen "ČR") v oblasti nestátních neziskových organizací (dále jen "NNO"). Rada vlády pro nestátní neziskové organizace byla zřízena usnesením vlády z 10. června 1992 č. 428 jako Rada pro nadace, usnesením vlády z 30. března 1998 č. 223 byla poté transformována na Radu vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Rada"). Rada soustřeďuje, projednává a prostřednictvím svého předsedy / předsedkyně předkládá vládě materiály, týkající se NNO a vztahující se k vytváření vhodného prostředí pro jejich existenci a činnost. Rada plní zejména tyto úkoly: * iniciuje a posuzuje koncepční a realizační podklady pro rozhodnutí vlády, týkající se podpory NNO, legislativní a politická opatření, která se týkají podmínek jejich činnosti, * sleduje, iniciuje a vyjadřuje se k právním předpisům, upravujícím postavení a činnost NNO; prostřednictvím svého předsedy / předsedkyně, člena vlády, Rada připomínkuje návrhy právních úprav, které mají vztah k NNO, * iniciuje a koordinuje spolupráci mezi ministerstvy, jinými správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti podpory NNO, včetně dotační politiky z veřejných rozpočtů, * sleduje, analyzuje a zveřejňuje informace o postavení NNO v rámci Evropské unie (dále jen "EU"), o zapojení ČR do EU s ohledem na NNO a o finančních zdrojích s tím souvisejících; spolupracuje s ministerstvy a jinými správními úřady, odpovědnými za spravování finančních zdrojů EU v ČR, pokud se jejich využívání k NNO vztahuje, * ve spolupráci s ministerstvy, jinými správními úřady, NNO, dalšími orgány a institucemi zajišťuje dostupnost a zveřejňování informací o NNO a o opatřeních státní politiky, která se NNO týkají; zejména zpřístupňuje a analyzuje informace o dotacích z veřejných rozpočtů pro NNO a o procesu jejich uvolňování a využívání; podílí se na vytváření a provozování informačního systému o NNO, zřízeného v souladu s usnesením vlády ze dne 17. května 2006 č. 564 o změně provozovatele veřejně přístupného informačního systému o NNO při Centrální evidenci dotací ze státního rozpočtu, * podílí se na opatřeních ministerstev a jiných správních úřadů, která mají vztah k NNO, zejména na procesu standardizace činností, přidělování akreditací a kategorizaci typů NNO, * sleduje a informuje vládu o využívání finančních prostředků kategorie Nadační investiční fond, které byly usneseními Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 413/1999 a č. 1946/2001 rozděleny do nadačního jmění vybraných nadací, a o rozdělování jejich výnosů; v této činnosti spolupracuje s Ministerstvem financí. Připravil Zdeněk Beil

4 4 číslo 5 ročník 2007 zdarma OKNO Konference ke komunitnímu plánování sociálních služeb v Olomouci - pozvánka Vážení spoluobčané, dovoluji si Vás pozvat na konferenci ke komunitnímu plánování sociálních služeb v Olomouci, která proběhne pod záštitou náměstka primátora statutárního města Olomouce RNDr. Ladislava Šnevajse. Konference se bude konat dne 17. dubna 2008 v sále Centaurus Regionálního centra Olomouc, Jeremenkova 40b (výšková budova vedle Krajského úřadu Olomouckého kraje), 1. patro (místo konání bude označeno směrovkami), předpokládaná doba trvání konference je od 9:00 15:00 hod. Účastníci konference se budou moci dozvědět aktuální informace o průběhu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Olomouci a o naplňování jednotlivých cílů a opatření 1. Rámcového komunitního plánu sociálních služeb v Olomouci na období let Rovněž zazní příspěvky k procesu tvorby střednědobého plánu v Olomouckém kraji, bude představen informační systém sociálních služeb a zazní příspěvky neziskových organizací zapojených do komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci (např. TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.; o.s. Mana - Psychosociální centrum Integra Haná; Charita Olomouc - aktuální informace o ordinaci, další příspěvky se ještě dojednávají. Poznámka redaktora). V případě Vašeho zájmu prosím o potvrzení účasti na níže uvedeném mailu nebo telefonním čísle. Více informací včetně programu konference naleznete na webových stránkách projektu nebo vám budou poskytnuty na adrese a na telefonním čísle Tato akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj. PaedDr. Miroslav Pilát, vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví Magistrátu města Olomouce Pozvánka na Krajské shromáždění Olomoucké Krajské rady osob se zdravotním postižením Krajská rada osob se zdravotním postižením (Olomoucká KRZP) svolává shromáždění, které se bude konat ve 13,30 hodin, dne 10. dubna 2008 (prezence od 13:00 hod.) ve Velkém zasedacím sále na Krajském úřadě, 1. patro, Jeremenkova 40a, Olomouc (nízká budova KÚ). Na pořadu jednání bude: 1. Zahájení a přivítání hostů 2. Volba pracovního předsednictva KS 3. Volba mandátní a návrhové komise, volba volební komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu KS 4. Informace o práci výboru Olomoucké KRZP v roce Zpráva revizora o hospodaření KRZP za rok Vystoupení hostů 7. Způsob volby 8. Volby členů výboru 9. Diskuse 10. Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok Různé 12. Zakončení (konec jednání se předpokládá na cca.16:30 hod.) Informace na tel: , mobil: , nrzp.cz V Olomouci, 29. února 2008, Mgr. Milan Langer, předseda Olomoucké KRZP Metodika hodnocení sociálních projektů v návaznosti na komunitní plánování Na webových stránkách ESF je vysvětlena metodika hodnocení pro individuální projekty v prioritní ose 3, to je Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb. Za prokázaný soulad projektu s plánem rozvoje sociálních služeb kraje i jiným strategickým dokumentem v oblasti sociálních služeb/sociálního začleňování je možno v hodnocení získat až 5 bodů. Dále kritérium hodnotí, zda projekt a jeho aktivity budou probíhat v soula- du s plánem rozvoje sociálních služeb i jiným strategickým dokumentem. Příklad: 1) Maximální počet 15 bodů získá projekt, který jasně a logicky popisuje další rozvoj sociálních služeb v jednotlivých regionech kraje a je zaměřen na aktivity, které jsou uvedeny v plánech rozvoje sociálních služeb kraje jako priorita. V projektu je uveden popis systému řízení sociálních služeb, způsob zjišťování potřeb cílových skupin, způsob poskytování, sledování a vyhodnocování sociálních služeb. 2) 10 bodů získá projekt, který je v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje, ale v některých regionech nebo problémových lokalitách kraje oblast sociálních služeb není systémově řešena. 3) 5 bodů získá projekt, který pouze částečně navazuje na střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje a oblast sociálních služeb v příslušném kraji dostatečně neřeší. 4) 0 bodů získá projekt, který neuvede žádnou návaznost na střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje. Zdroj: 58/metodika.pdf Pozvánky na semináře Centrum Olomouc organizuje ve spolupráci s firmou WDA poradenství s.r.o. v prvním pololetí 2008 řadu odborných seminářů, uvádíme ty, které se konají v Olomouci a budou aktuální po vydání tohoto čísla bulletinu Komunikační dovednosti, lektorka Mgr. et Mgr. Barbara Čechová, cena 1100,-Kč Standardy kvality sociálních služeb z pohledu poskytovatele a jeho praxe, Mgr. Martina Straková, 2800,-Kč Standardy kvality sociálních služeb příprava a průběh inspekce, Mgr. Martina Straková, 1000,-Kč Jak spolu lépe komunikovat aneb o komunikačních dovednostech, Mgr.Iva Dušková, 1200,-Kč Zavádění do praxe poskytovatelů sociálních služeb, 1000,-Kč Více najdete na webové adrese kde se lze na jednotlivé semináře přihlásit. Dle podkladů z webové stránky WDA zpracoval Zdeněk Beil

5 OKNO Podpora sociální integrace a sociálních služeb Výzva MPSV ČR vyhlásilo výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v prioritní ose 3 Sociální integrace a rovné příležitosti. Globálním cílem této oblasti podpory je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb. Žádat mohou poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám, zadavatelé sociálních služeb, orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace a zaměstnavatelé. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a mladí dospělí, etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, dále oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané a osoby pečující o osobu blízkou. Maximální délka trvání projektu je 5 let. Na výzvu je určeno ,- Kč z toho 85% z ESF a 15% z národních zdrojů. Velikost projektu není omezena. Výzva je zaměřena na projekty realizované v ČR mimo Prahu. Výzva je otevřená a vyhlášená k s platností do Formulář a pokyny jsou k dispozici na webových stránkách nebo a Pro žadatele byla zřízena horká ová adresa pro technické dotazy, a to Projekty budou hodnoceny dle kriterií věcného hodnocení, které jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP LZZ. Specifická kritéria nebyla stanovena. V případě, že předložený projekt realizovaný na území města je zároveň zahrnut do Integrovaného plánu rozvoje města a v rámci obecných kritérií získal alespoň 65 bodů, bude mu přidělena bodová bonifikace ve výši 10% ze získaného bodového hodnocení. Zpracoval: Zdeněk Beil číslo 5 ročník 2007 zdarma Tisková zpráva k výzvě Nadace 02, z Nadace O2 znovu rozdělí 10 milionů korun na podporu znevýhodněných dětí a mládeže. V sedmém ročníku programu Regionálních grantů rozdělí Nadace O2 deset milionů korun nestátním neziskovým organizacím z celé České republiky. Na podporu znevýhodněných dětí a mládeže tak bude v každém z osmi regionů (NUTS II poznámka redaktora) rozděleno 1 milion 250 tisíc korun. Naším hlavním měřítkem při rozhodování o udělení grantu je kvalita předloženého projektu a jeho přínos dětem a mládeži. Rádi opakovaně podpoříme dlouhodobé osvědčené projekty zavedených neziskových organizací. Stejnou šanci však mají i nové projekty a mladé organizace, které sice za sebou ještě nemají dlouhou historii, snaží se však vyplnit bílá místa ve svém regionu, uvedla Ivana Šatrová, vedoucí projektů Nadace O2. 70 % loňských vítězných organizací získalo náš grant poprvé nebo podruhé. Tím bych ráda povzbudila ty organizace, které se do našeho programu hlásí opakovaně a zatím nebyly úspěšné, dodala Šatrová. Nestátní neziskové organizace mohou své žádosti o grant posílat až do 30. dubna Přesné podmínky žadatelé naleznou na internetových stránkách Nadace O2 (www.nadaceo2.cz). Došlé projekty budou posuzovány v jednotlivých regionálních centrech místními radami. Ty jsou složené z odborníků specializovaných na problematiku dětí a mládeže, zaměstnanců společnosti Telefónica O2 a zástupců médií. Díky tomu, že členové jednotlivých rad žijí a působí v daném regionu, znají dobře místní prostředí a potřeby žadatelů. Vítězné projekty budou vyhlášeny v říjnu Vyvrcholením grantového řízení bude již tradiční udělení Ceny Nadace O2 ve výši 1 milion korun. Regionální rady nominují na tuto hlavní cenu jeden až dva projekty z každého regionu ze všech došlých žádostí o grant. Vítěze Ceny Nadace O2 následně vybere správní rada Nadace. Tímto oceněním chce Nadace O2 vyjádřit poděkování nestátní neziskové organizaci za její odvahu 5 měnit zavedené zvyklosti a za snahu iniciovat celospolečenské změny. V loňském roce tuto cenu získalo občanské sdružení Berkat, které pomáhá dětem a rodinám migrantů, kteří uprchli ze svých zemí zasažených válečnými konflikty či chudobou a usídlili se v České republice. Další informace: Ivana Šatrová, vedoucí projektů Nadace O2, tel , nebo AMI Communications: Jiří Vrzáček, tel , Webová adresa Výzva - Regionální operační program Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásil další kolo výzev. Ve třetím kole jsou vyhlášeny výzvy s tématem rozvoje integrovaného dopravního systému, sociální infrastruktury, podpory podnikání, veřejné infrastruktury a služeb a podnikatelské infrastruktury a služeb. Výbor regionální rady o nich rozhodl prostřednictvím korespondenčního hlasování SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA Podporované aktivity - Vzdělávací infrastruktura především mateřské a základní školy - Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb - Infrastruktura pro poskytování zdravotní péče - Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení - Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (nap. osoby s handicapem) - Infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik V této podoblasti podpory lze výše uvedené aktivity v předkládaných projektech kombinovat a tím umožnit multifunkční využití prostor zejména v menších obcích, a to za dodržení podmínek stanovených pro jednotlivé aktivity. Oprávnění žadatelé/příjemci: - Kraje, obce s více než 500 a méně než obyvatel, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace. - Termín pro předložení projektových žádostí je do hodin.

6 6 číslo 5 ročník 2007 zdarma OKNO Zpráva k Lisabonské smlouvě Koncem února přijali poslanci Evropského parlamentu Zprávu k Lisabonské smlouvě. Shodli se v ní, že nová reformní smlouva přispěje k posílení demokratické odpovědnosti, lepší ochraně občanských práv a k efektivnějšímu fungování evropských institucí. Má posílit roli Evropského parlamentu v institucionální struktuře EU a tím i roli občanů Evropské unie, kteří volí své zástupce přímo právě jen do tohoto orgánu. Parlament získá vedle Rady EU nové rozhodovací pravomoci v oblastech, v nichž měl doposud pouze funkci poradní. To se týká mimo jiné Společné zemědělské politiky. Občané evropské unie budou mít nově právo iniciativy k Evropskému parlamentu. Poprvé je ve Smlouvě Evropské unie zahrnuta a jako závazný dokument přijata Listina základních práv a svobod. Lisabonský smlouva probíhá nyní v jednotlivých státech ratifikací. Její přijetí všemi členskými státy Společenství se počítá ještě před volbami do Evropského parlamentu na jaře Volby by pak probíhaly již podle nového institucionální rámce, zároveň rozložení křesel v Parlamentu by bylo jiné než doposud. Obecně se předpokládá, že přijetí Lisabonské smlouvy přispěje k silnější a energič- tější Evropě a její roli světového aktéra na poli mezinárodní politiky, schopného řešit globální otázky. Zdroj: news/expert/infopress_page/ IPR true/default_cs.htm Marcela Vašeková Zpráva EU o reformách Reformy sociální ochrany a politiky aktivního začleňování v loňském roce viditelně přispěly k vyššímu růstu a k většímu počtu pracovních míst v Evropě. Je však třeba učinit více pro to, aby tyto výsledky přinesly užitek i lidem na okraji společnosti a aby vedly ke zlepšení sociální soudržnosti, říká se ve zprávě Komise, o níž jednali dne 29. února 2008 ministři práce a sociálních věcí. Společná zpráva o sociální ochraně a sociálním začlenění vyzdvihuje priority a pokrok, kterého bylo dosaženo v otázkách dětské chudoby, prodloužení profesního života, soukromého penzijního připojištění, nerovností v oblasti zdraví a dlouhodobé péče. Zpráva přijatá Radou EU ve složení z ministrů z daného resortu byla předložena na zasedání Evropské rady ve dnech března s cílem posílit sociální rozměr balíčku opatření pro růst a zaměstnanost. Naše reformy sociální ochrany a politiky sociálního začleňování přinášejí výsledky:- podporují sociální soudržnost a růst tím, že přivádějí více lidí na trh práce a zvyšují udržitelnost veřejných financí, prohlásil Vladimír Špidla, evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Nicméně zdravý růst a vytváření pracovních míst automaticky nevedou ke zlepšení situace obyvatel na samém okraji společnosti. Proto je třeba spojit naše politiky tak, abychom zajistili, že budou plně začleněni i ti nejzranitelnější. Tato výroční zpráva se soustředí na několik klíčových témat. Jedná se mimo jiné o zaměstnávání starších osob. V současné době představuje zaměstnanost této skupiny obyvatel významný vzestup, díky opatřením aktivního začleňování a reformám důchodového systému a trhu práce. Dále zahrnuje reformy důchodového systému, které probíhají ve většině zemí EU. Jsou pravidelně monitorovány s ohledem jejich dopad na budoucí udržitelnost a přiměřenost, zvláště pokud jde o osoby s netypickou profesní drahou. Zpráva si všímá i chudoby, jež hrozí 16 % občanů EU, přičemž zhruba 8 % je ohroženo i přesto, že mají zaměstnání. Je proto nutné prostřednictvím promyšlených sociálních politik zajistit všem rovné příležitosti a zlepšit úroveň vzdělání u každého dítěte. Je třeba posílit politiky začleňování a politiky proti diskriminaci, zejména ve vztahu k přistěhovalcům a jejich potomkům nebo k etnickým menšinám. S tím souvisí i otázka dětské chudoby. Zpráva se tak soustředí i na hledání vhodné rovnováhy mezi pomocí rodinám a opatřeními, která se týkají dětí samotných. Nejlepších výsledků bylo dosaženo díky pomoci určené nejvíce znevýhodněným dětem v rámci univerzálnějšího přístupu zaměřeného na podporu všech dětí. Zdroj: press/press_releases/ _cs.htm Marcela Vašeková Pozvánka na 4.mezinárodní fórum Centrum pro komunitní práci (dále jen CpKP) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí, pořádá ve dnech 24. a 25. dubna 4. mezinárodní fórum o účasti veřejnosti v rozhodování veřejné správy a principu partnerství. Konference je určena pro politiky a úředníky obcí, měst a mikroregionů a krajů a pro zástupce nevládních neziskových organizací. V rámci programu prvního dne bude podána informace o mezinárodní soutěži O lidech s lidmi - Ceně za podporu místní demokracie a spolupráce s NNO v roce Budou prezentovány projekty národního kola, ale i vítězné ze Slovenska, Polska a Maďarska s promítáním filmu o zapojování veřejnosti. Druhý den budou vyhlášeny výsledky mezinárodní soutěže za rok Dalším bodem jednání bude problematika komunitního plánování s diskuzí s odborníky. V závěru budou hosty prezentovány mezinárodní aktivity a projekty zapojování veřejnosti a bude vyhlášena mezinárodní Soutěž o lidech s lidmi pro rok Máte-li zájem o účast, musíte se zaregistrovat em na adrese na formuláři, který společně s podrobným programem získáte na Uzávěrka přihlášek je 18. dubna Informace můžete také získat u manažerky projektu Gabriely Mikešové na tel , mobil , Dle podkladů z CpKP Přerov zpracoval Zdeněk Beil

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 1. Identifikace výzvy

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PRO KRAJE, MIMO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI PODPORY 3.1 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 08 Revize od: 30.6.2014Výzva platná do: 30.06.2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20873/2015 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2 nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Statut Komise pro výchovu a

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009

Předsednictví České republiky. leden - červen 2009 Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie leden - červen 2009 Rada Evropské unie (Rada ministrů) mezivládní exekutivní a legislativní orgán Evropské unie zastoupení vlád členských zemí na úrovni

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů

GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů GRANTY A GRANTOVÁ SCHÉMATA jako specifická forma realizace složitých úkolů Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Stručná charakteristika úvodem: Grant je specifickou formou projektu a grantové schéma je vytvořeným

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

OP Zaměstnanost

OP Zaměstnanost OP Zaměstnanost 2014-2020 Lukáš Hrabák 21. listopadu 2014 Současný stav přípravy OPZ Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu OPZ Evropské komisi (začátek formálního

Více

Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči

Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči Organizační řád a jednací řád Řídící skupiny a Pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči Organizační řád I. Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová

Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová Partnerství v oblasti zaměstnanosti v Rakousku a v České republice Alena Zieglerová Úřad práce v Mostě 21. setkání krajů, NVF, 25.-26.11.2009 Teritoriální pakty zaměstnanosti v Rakousku Teritoriální pakty

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Regionální granty 2009

Regionální granty 2009 Regionální granty 2009 Nadace O 2 vznikla v roce 2002 a od svého založení rozdělila na podporu neziskových projektů, které pomáhají dětem a mladým lidem, více než 120 milionů korun. Dlouhodobým, promyšleným

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA komunitního plánování v Mostě

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA komunitního plánování v Mostě ORGANIZAČNÍ STRUKTURA komunitního plánování v Mostě Tento materiál vznikl jako výstup klíčové aktivity č. 04 projektu Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě, který

Více

Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Postavení komisí

Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Postavení komisí Město Sezemice Statut komisí Rady města Sezemice Rada města Sezemice podle 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tento Statut komisí Rady města

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI vyhlašuje Třetí výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 1. Identifikace

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM RM 25. 2. 2015 usnesení č. 222/15 STATUT SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE RADY STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Sociálně zdravotní komise (dále jen Komise ) je iniciativním a poradním

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava.

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. 1 Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. Čl. 2 Statut Spolku 1. My 50 plus, zapsaný spolek (dále jen spolek ),

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 352 Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 2007-2013 DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ GLOBÁLNÍ CÍL OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Příkaz ministryně č. 30/2016 Věc: Zřízení Komise pro sociální začleňování Určeno pro: MPSV Účinnost: dnem podpisu paní ministryně Zrušovaný řídící akt MPSV: příkaz

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Výzva pro předkládání individuálních projektů OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele):

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů Globální granty Olomouckého kraje na léta 2007-2013 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Řídícím orgánem: MŠMT ČR spolufinancování bude

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE Přehled

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár

Reforma psychiatrické péče. Evropské strukturální a investiční fondy Seminář PS Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Reforma psychiatrické péče a Evropské strukturální a investiční fondy 2014-2020 Seminář PS 7.10.2014 Vít Kaňkovský, Jan Bodnár Nové Programové období 2014-2020 Evropské strukturální a investiční (ESI)

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Seminář poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA Přerov dne 8. 4. 2010 Řídící orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí Finance: 2 156 839

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP ORP Sokolov

Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP ORP Sokolov Statut a Jednací řád Řídícího výboru projektu MAP ORP Sokolov Úvodní ustanovení Článek I.. Tento Statut a Jednací řád upravuje podobu a jednání Řídícího výboru v rámci projektu MAP ORP Sokolov 2. Řídící

Více