Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze 26. 03. 2013"

Transkript

1 Zápis ze 79. schůze VV ŠSČR v Praze Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Omluven: Jiří Krejnický, Petr Záruba Hosté: František Štross (sekretář ŠSČR), Jindřich Trejbal ml. (místopředseda SŠS), Jan Hrdlička (předseda STK SŠS), Jan Lamser (prezident ŠSČR), Milan Šindelář (Černobílá kniha) 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Schůzi zahájil v 17:05 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen Zdeněk Hába, ověřovatelem František Štross. 2. Schválení zápisu ze 78. schůze VV ŠSČR Usnesení: VV ŠSČR schvaluje zápis ze 78. schůze. 3. Schválení programu 79. schůze VV ŠSČR Časový harmonogram 79. schůze VV ŠSČR 1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 2 Schválení zápisu 78. schůze VV ŠSČR 3 Schválení programu 79. schůze VV ŠSČR 4 Kontrola úkolů 5 Potvrzení usnesení per rollam 6 Termínový kalendář 7 Zpráva předsedy 8 Zpráva sekretariátu 9 Informace prezidenta ŠSČR o stavu přípravy Černobílé knihy 10 Návrh SŠS - Uvedení hráče na 3 soupiskách 11 KMK - Jmenování členů Komise pro marketingovou Komunikaci 12 TMK - Širší nominace reprezentace 13 TMK smlouvy 14 KM - repre soustředění Domašov, Projekt podpory šachových kroužků, KCTM 15 Příprava Konference Technické zajištění Konference 2013, volby funkcionářů Konference Pozvánka na Konferenci neformální schůzka s delegáty v pátek 5. 4., program Konference jednací řád Konference zpráva VV za r Plán práce VV na r. 2013, schválení termínů schůzek VV v r Ekonomická směrnice

2 22 Registrační a přestupní řád 23 STK - DK - zápas 2. ligy E St. Město C - Napajedla 24 Různé 25 Závěr Usnesení: VV ŠSČR schvaluje program 79. schůze VV 4. Kontrola úkolů: Nesplněné zůstávají tyto úkoly: Úkol číslo Odpovídá Termín Stav Popis úkolu 75 c RS, VN Trvá Dořešení s majiteli herní Arény úpravy smlouvy 69/6 RS, GS Trvá Směrnice o účetnictví x GS Trvá Smlouva AVE Kontakt o užívání materiálu 77/15 RS Trvá Realizovat vyšší zhodnocení peněžních prostředků. 77/16 GS Trvá Dopracovat smlouvy pro reprezentační realizační tým 78/1 D. Kaňovský Doplnit Zpracovat nominační kritéria a koncepci reprezentačních akcí mládeže 78/3 KMK Trvá Připravit proces tvorby nového webu ŠSČR a zajistit pronájem nového serveru 78/6 sekretariát Trvá Zajistit technickou přípravu Konference /9 GS Trvá Připravit dohodu o narovnání s Figurka o.p.s. 78/10 GS, Org.K Trvá Zveřejňování dat narození hráčů Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 5. Potvrzení rozhodnutí učiněná hlasováním per rollam Usnesení: VV ŠSČR potvrzuje rozhodnutí učiněné per rollam: VV ŠSČR souhlasí s přijetím registrace nového šachového oddílu "Základní škola a mateřská škola Nesovice". 6. Termínový kalendář Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí Termínový kalendář ŠSČR 7. Zpráva předsedy ŠSČR V. Novotný informoval o novinkách z mezinárodních a národních organizací. Domácí vztahy MŠMT

3 Zatím byly rozděleny dotace pouze v Programu III. a IV., což se ŠSČR netýká. Šachové oddíly v nájmu by se měly pokoušet uzavírat nájemní smlouvy na min. 10 let, aby se mohly v programu IV. ucházet prostřednictvím ŠSČR o dotace na provoz a údržbu. Dotace v programu I., II., a V. se podle informací hospodáře z MŠMT budou dělit až na konci března nebo dokonce v dubnu (v kuloárech se ovšem hovoří o tom, že program V nemusí být rozhodnutý ani v dubnu). Zatím se ví, že v programu I. a II. se celkový rozdělovaný balík nemění, tedy ŠSČR by měl mít víceméně stejně jako v loňském roce. V programu V. byl schválený celkový objem k rozdělení mil. Kč, přičemž v loňském roce to bylo 650 mil. Kč. Pokud ŠSČR výrazně nepropadl v členské základně proti ostatním svazům (my jsme výrazně škrtali a oni třeba ne), tak snad bychom mohli být optimisty. ČOV Pokračoval jsem v práci pro Komisi neolympijských sportů. ČOV aktuálně prosazuje ve Sněmovně zákon, který by umožnil ČOV získávat peníze z loterijních daní, zákon prošel do 2. čtení. Plénum je naplánováno na 11. dubna a je navržena revoluční změna Stanov. ŠSČR by se podle ní měl stát řádným členem ČOV, zařazen bude ve složce Český klub sportovních svazů, organizací a institucí. ČAUS Uskutečnilo se jednání s předsedou České asociace univerzitního sportu p. Dvořákem. Tématem bylo prohloubení spolupráce a rozvoj univerzitního šachu. Aktuálním tématem byla podpora šachové výpravy na Univerziádě v Kazani, kde jsme ovšem bez přímé podpory ČAUS a rozpočet ŠSČR pokryje pouze převážnou část nákladů na účast dvou hráčů. Počet účastníků musíme nicméně nahlásit nejpozději první dubnový týden, při 3 a více účastnících bychom museli uhradit i náklady na vyslání rozhodčího. Letošní Univerziáda v Kazani je min. do roku 2017 poslední možností k účasti šachistů, další 2 pořadatelé totiž nevybrali šachy na program her. Případný úspěch na Univerziádě by ale pomohl ke státní podpoře dalších akcí v sudých letech jsou pořádána akademická mistrovství světa včetně toho v šachu, které v roce 2014 proběhne v blízkých Katovicích. ČAUS nám dále nabízí rozesílání materiálů na katedry ( ), prezentaci šachu na či pořádání seminářů (pro kluby, VŠ pracovníky atd.). K dalšímu rozvoji by bylo záhodno dospět při akademických mistrovstvích (letos budou šachy i na Akademických hrách, v Praze). ČAUS uvítá, pokud by se nám podařilo rozjet VŠ ligu, jako je v jiných sportech. V oblasti reprezentace bychom se měli snažit navázat na naše historické úspěchy a zajišťovat pravidelně alespoň naši účast na akademických MS. Evropská EUSA pak pořádá soutěže univerzit, tam jsou ovšem šachy spíše pole neorané, ČAUS by se určitě nebránil naší iniciativě. ČSTV Informace z jednání VV ČSTV konaného dne (Informace podal generální sekretář ČSTV J.Boháč) Komise pro restrukturalizaci sportovního prostředí

4 Předseda Komise VV ČSTV pro restrukturalizaci sportovního prostředí ČR a předseda ČOV J. Kejval informoval výkonný výbor o připravované struktuře ČOV a jeho nových stanovách. V diskusi ujistil členy VV ČSTV, že změny v ČOV jsou připravovány v takové podobě, že novela stanov ČSTV, připravená komisí již pro minulou VH ČSTV, může být předložena 28. VH ČSTV v nezměněné podobě ke schválení. Návrh novely stanov ČSTV byl následné výkonným výborem schválen k předložení delegátům 28. VH ČSTV, která se bude konat v Nymburce. Změny stanov ČSTV vyjadřují především to, že se ČSTV přihlašuje k ideji olympismu a zásadám olympijské charty a při stoprocentním zachování vlastní autonomie respektuje ČOV jako nejvyšší sportovní autoritu v zemi. Novela také umožní lépe ve stanovách zakotvit Servisní centra sportu v regionech. Předmětem novely stanov bude i návrh na změnu názvu ČSTV. Financování sportu ze státního rozpočtu 2013 Dle očekávání bylo ČSTV doručeno rozhodnutí MŠMT o přidělení dotace ČSTV z Programu V i část příspěvku na účet ČSTV. Zástupci ČSTV budou dále jednat s MŠMT o výši a určení podpory z Programu IV na provoz a údržbu, zejména pro areál Strahov a PS Podolí. Komise pro rozvoj SC Nymburk J. Kejval tlumočil členům VV ČSTV zájem VV ČOV o pronájem Sportovního centra Nymburk od ČSTV. Proběhla předběžná jednání s jednotlivými národními svazy o rozsahu požadavků na sportoviště a potřebné vybavení střediska. Konzultace a upřesňování podmínek pro jednotlivé sporty se svazy budou průběžně pokračovat. Ekonomické informace podal generální ředitel ekonomických agend ČSTV P. Benda Zpráva o hospodaření ČSTV K a zpráva o majetku ČSTV k Byla projednána první verze zpráv o hospodaření a o majetku ČSTV k , které po dopracování budou předkládány delegátům 28.VH ČSTV. V oblasti vlastní činnosti (Aparát + Volené orgány) byl rozpočet v roce 2012 čerpán na 97,35%, což znamená úsporu ,08 Kč oproti plánu. Společné výdaje, do kterých v minulosti patřilo především úrazové pojištění a poplatky za smlouvy se společnostmi OSA a INTRERGRAM, byly v roce 2012 skoro nulové Závazky převzal ČOV, který na platbu obdržel dotaci od MŠMT. Celkově hospodářská činnost vytvořila lehký zisk ve výši 532 tis. Kč, avšak při započtení nákladů způsobených předchozím ekonomickým vedením organizace (prohrané soudní spory, nevymahatelné pohledávky, dohody o narovnání), dosáhla tato činnost ztráty ve výši 8.57 mil. Kč. Rozpočet ČSTV pro rok 2013 Byl předložen Návrh rozpočtu na rok 2013, který bude dopracován a po schválení VV ČSTV, předložen Valné hromadě ČSTV. V hlavní činnosti rozpočet počítá s dotacemi od MŠMT ve výši 35 mil. Kč v programu V na činnost ČSTV, jeho krajských organizaci a okresních sdružení, 9 mil. Kč v programu IV na provoz sportovních center, 5 mil. Kč z programu

5 V MŠMT na příspěvek sportovním svazům, které neobdrží dotaci z MŠMT, a s mimořádnými zdroji z prodeje majetku na Strahově cca 68 mil. Kč, které budou deponovány na úhradu dluhu vůči SSS ČR, se kterým probíhá soudní řízení. Na straně výdajů se počítá s vyrovnáním dluhu za Gladiolus, s dotací pro SCS (kraje a okresy), s hrazením daně za převod nemovitosti na Strahově, a samozřejmě s pokrytím rozpočtu ČSTV. Celý rozpočet bude zveřejněn v materiálech pro VH ČSTV. Různé Úrokové sazby na účtech GE Money Bank V současné době se zástupci banky snaží jednat se svazy o snížení úrokové sazby na běžných účtech, které využívají národní sportovní svazy. Při aktuálním stavu ekonomiky je současné úročení 3,2% na běžném účtu nestandardně vysoké a banka se snaží těchto účtů zbavit jakýmkoliv způsobem, a to i za cenu zrušení účtu. Podle našeho zhodnocení situace a zkušeností je realistické požadovat, při vyjednávání nových podmínek, úročení na hranici 1,2 %. Změna názvu ČSTV J.Boháč zdůvodnil návrh na změnu názvu ČSTV s tím, že je vnímána nejednotnost názoru na změnu, nicméně podpora změny začíná převažovat, zejména ze strany nesportovního prostředí je přetrvávající název ČSTV při jednáních negativně vnímán. V orientačním vyjádření názoru na změnu, o které J. Boháč požádal, se proti změně vyjádřili pouze zástupci dvou svazů. ONLINE ARÉNA ŠSČR Novinky v Online aréně ŠSČR: - od února 2013 se hrají všechny denní turnaje o Prémiové body (34 turnajů, v každém k dispozici 21 bodů; pro první tři hráče a pro nejlepšího s ratingem do 1850) - online ratingy od března 2013 ve svazové databázi, aktualizace co 10 dní (pro přehlednost použit pouze rating pro bleskový šach) - znovu zavedeny turnaje Sit&Go (hráči se mohou během celého dne hlásit do turnajů na 1, 3, 5 a 10 minut, okamžitě po přihlášení čtvrtého zájemce turnaj začíná) - aplikace pro přímý přístup: pro hraní v Aréně nyní není třeba webový prohlížeč. Hráči si mohou zdarma ze stránek Online arény stáhnout malou a jednoduchou aplikaci. Do herny se pak dostanou kliknutím na ikonku na ploše svého počítače (odpadají tak některé problémy v kompatibilitě Javy a webového prohlížeče) - v blízké budoucnosti možnost hrát i proti hráčům z jiných federací (s tím, že charakter Arény zůstává zachován, včetně denních a prémiových turnajů jen pro české hráče; jde pouze o možnost navíc).

6 - v přípravě jsou další vylepšení, mimo jiné simultánní produkce či mistrovské výzvy (hráč mistrovské úrovně hraje proti soupeřům z Arény) Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informace předsedy ŠSČR. 8. Zpráva sekretariátu ŠSČR Z. Hába informoval o činnostech zajišťovaných sekretariátem ŠSČR: - práce na oponentuře ke knize pro trenéry Herejk2 - práce na smlouvě pro ČT4 Sport (p. Bendl, p. Bartók), vyžádání si Pravidel spolupráce s ČT Sport, které budou přílohou smlouvy s ČT, nyní je smlouva u ČT k podpisu - aktualizace legislativy ve formátu.doc - práce na smlouvě pro reprezentační realizační tým a reprezentanty (D. Navara a V. Láznička) doplnění o poznámky od Mgr. Valíčkové - jednání o získání peněžních prostředků pro ŠSČR - zaslání smlouvy se STORMWARE (autor programu POHODA) k podpisu, materiál STORMWARE pro sponzorský vzkaz do ČT odeslán - odevzdání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob na FÚ Praha 6 - na PSSZ odevzdány Evidenční listy zaměstnanců za r zapůjčení Online šachů na MČR mládeže do Koutů nad Desnou) - příprava na VV pozvánka, shromáždění podkladů - Figurka, o.p.s. práce na vyúčtování a řešení sporu ohledně autorských práv (osobní jednání s V. Kořenem, jeho právníkem a V. Novotným dne ) - smlouva AVE Kontakt o užívání materiálu - vyřešilo se pojištění a zástavní právo, pracuje se na paragrafovém znění smlouvy - podepsání dodatku/zvláštního ujednání o úrokové sazbě s GEMB - podepsána smlouva s DUKLA Praha na Extraligu žen - zaslání seznamu oslavenců v měsíci dubnu 2013 a zasílání dopisů jubilantům - vypracování dodatku k pracovní smlouvě GS - vyjasnění zasílání penzijního připojištění - vize do budoucna koncept stále se na něm pracuje doplnění Černobílé knihy - studium legislativy, pročítání uzavřených smluv - podepsána smlouva na Znojemskou královnu sloučení všech složek (Files) v počítači do jedné pod hlavičkou Generálního sekretáře - zajištění soustředění reprezentace ve Vráži u Písku (nástěnná šachovnice, finance)

7 - doplnění knihovny ŠSČR o Turnajový bulletin , který vycházel jako příloha Československého šachu - aktualizace delegátů a náhradníků na Konferenci byla proplacena faktura FIDE za 1. pololetí ve výši euro. Díky dodržení termínu platby by měl ŠSČR na příští faktuře dostat slevu 756 euro. - stále probíhá registrace na ME jednotlivců v Polsku, uzávěrka přihlášek byla pořadateli prodloužena o 1 měsíc do 15. dubna. V současné chvíli je z České republiky registrováno 12 hráčů. - probíhá shromažďování norem pro mezinárodní tituly FIDE uhraných před ; termín zaslání na FIDE je do 1. července odesláno dotazníkové šetření pro ČOV - účast na schůzi sekretářů připravena Smlouva na pořádání MČR mužů a žen 2013 ve Světlé n. S. - dojednána schůzka s ČAUS ohledně Univerziády v Kazani - schůzka s KPMG na Strahově; připraví 2 SWOT analýzy pro ŠSČR - návštěva na talkshow s Davidem Navarou v Era světě získání vyjádření UOOU k souhlasu cizinců při zpracování jejich osobních dat - titul FM byl udělen R. Táborskému a titul CM M. Petrasovi, na FIDE byla zaslána žádost o titul GM pro Petra Neumana, v řešení je udělení titulu IM Martinu Přibylovi na základě ratingu 2400 uhraného během turnajů v roce 1995 Usnesení: VV ŠSČR bere informaci ze sekretariátu na vědomí. 9. Informace prezidenta ŠSČR o stavu přípravy dlouhodobé koncepce rozvoje šachu - Černobílé knihy Jan Lamser a Milan Šindelář informovali o aktuální situaci a pokroku prací na Černobílé knize. Černobílá kniha (dále ČBK) je strategický materiál, který přináší analýzu stavu oblastí, které má ŠSČR v hlavních cílech a úkolech svých stanov a zároveň přináší a vytyčuje směry koncepce rozvoje šachu. V průběhu roční práce na tomto materiálu se ukázalo, že až překvapivě velké množství poměrně důležitých témat je značně zanedbaných. ČBK rámcově popisuje hlavní zanedbané oblasti a naznačuje, jaké kroky by v konkrétních oblastech byly na místě. ČBK nemá ambici o formulování praktických strategií a normativních plánů - to musí být již především na těch, kdo se budou hlásit k realizaci. Ti by měli vzejít především z Konferencí ŠSČR. ČBK je inspirací i pro všemožné soukromé aktivity. ČBK poukazuje na skutečnost, že abychom udrželi důstojné místo šachu v této společnosti a mohli mít ze hry a jejího vnímání naším okolím radost, je třeba jít hodně nad rámec toho, co dnes ŠSČR dělá.

8 Tato iniciativa je impulzem ke konkrétní a uspořádané sebereflexi ŠSČR. V únoru 2013 byla ČBK vystavena na webovém diskusním panelu a formou mailu byla oslovena široká šachová veřejnost (všichni funkcionáři ŠSČR, členové komisí, oddíly, rodiče medailistů z řad mládeže, expertní plénum) k obecné studii a názorové diskusi tohoto materiálu. ČBK vyvolala v šachové obci poměrně živé reakce a názorová diskuse bude probíhat zhruba do konce dubna. Předpokládaný termín dokončení ČBK je říjen S hotovou koncepcí bude moci VV pracovat jak při přípravě rozpočtu, tak Konference S prezentovanými podněty v ČBK je možno dle možností nakládat již nyní. V předvečer Konference ŠSČR ( ) proběhne prezentace pro její účastníky, která upřesní směr ideje koncepce, v jakém stavu se nachází a její cíle. Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí informace o stavu přípravy dlouhodobé koncepce rozvoje šachu - Černobílé knihy. 10. Návrh SŠS - Uvedení hráče na 3 soupiskách Jindřich Trejbal ml. (místopředseda SŠS) a Jan Hrdlička (předseda STK SŠS) představili návrh SŠS pro konferenci. Diskuze se přes Skype zúčastnil i předseda STK ŠSČR Petr Záruba. Došlo k vyjasnění stanovisek a některých sporných bodů, nikoliv ovšem k názorové shodě. Delegáti SŠS jsou svou konferencí zavázáni k prosazování 3 soupisek, STK ŠSČR je ve své většině proti takovému kroku, protože by mohl ohrozit regulérnost soutěží. Zástupci Legislativní komise akcentovali mj. nebezpečí diskriminace, pokud by opatření bylo zavedeno jen s omezenou územní platností. Téma se bude ještě diskutovat až do Konference ŠSČR. Bez usnesení. 11. Jmenování členů Komise pro marketingovou komunikaci ŠSČR V. Novotný informoval o sestavení Komise pro marketingovou komunikaci ŠSČR. Navrhl zatím tříčlennou komisi se snahou postupně získat pro práci v komisi další odborníky. V komisi má své místo generální sekretář ŠSČR, který bude mít na starost vnitřní komunikaci v ŠSČR. Petr Souček je zaměstnanec spolupracující agentury Bison&Rose a odborník PR se zkušenostmi v mediální oblasti (např. Radiožurnál). Usnesení: VV ŠSČR jmenuje členy komise pro marketingovou komunikaci ve složení: Viktor Novotný (předseda), Zdeněk Hába a Petr Souček. Úkol 79/1: vytvořit na webu novou sekci pro KMK GS, TMK - Širší nominace reprezentace M. Vokáč informoval o nominaci družstev na Mitropa Cup 2013 konaného v Meissenu ve dnech TMK schválila následující sestavy družstev podle návrhu reprezentačního úseku:

9 Muži: Alexej Kislinsky, Jan Bernášek, Jan Krejčí, Vítězslav Rašík, Michal Konopka (hrající kapitán). Ženy: Martina Marečková, Kristýna Novosadová a nehrající kapitán Petr Hába. Usnesení: VV ŠSČR bere na vědomí nominaci TMK na Mitropa Cup Reprezentační úsek TMK potvrdil návrh širší nominace reprezentace předložený na předcházející schůzi VV ŠSČR: Navara David, Láznička Viktor, Hráček Zbyněk, Babula Vlastimil, Kislinsky Alexej, Štoček Jiří, Cvek Robert, Votava Jan, Krejčí Jan, Polák Tomáš, Žilka Štěpán, Petr Martin, Bernášek Jan, Rašík Vítězslav, Šimáček Pavel, Plát Vojtěch. Odůvodnění: Někteří ze jmenovaných sice v předcházejících letech vyjádřili jistý nezájem o reprezentaci, ale po změnách na úseku reprezentace je ale jednak nutno dát jim prostor pro případnou změnu názoru a také jim dát najevo, že se s nimi stále počítá. Usnesení: VV schvaluje předloženou širší nominaci reprezentantů pro rok TMK smlouvy Smlouvy reprezentačních kapitánů a manažera reprezentace Vlastimil Jansa, trenér mužů, Petr Hába, trenér žen a Michal Konopka, manažer reprezentace vyslovili souhlas s navrženým textem smluv. Usnesení: VV schvaluje znění předložených smluv o zajištění úseku reprezentace. Smlouvy s reprezentanty Dohodnuto, že text smluv s reprezentanty Davidem Navarou a Viktorem Lázničkou bude po finálních úpravách schválen per rollam v co nejbližším termínu KM repre soustředění v Domašově, projekt podpory šach. kroužků, KCTM V krátkosti zmíněno plánované reprezentační soustředění v Domašově. Detaily by se měly vyřešit přímo v KM. Hospodář R. Svoboda připomněl, že před každým soustředěním je nutné připravit rozpočet akce. Z. Fiala informoval o úpravách termínů, částek a dalších záležitostech v Projektu podpory šachových kroužků mládeže. Usnesení: VV ŠSČR schvaluje upravený Projekt šachových kroužků mládeže. Z. Fiala dále informoval o návrzích úprav Projektu Krajských center talentované mládeže (KCTM) na rok 2013 doporučených rozšířenou schůzí Komisí mládeže.

10 Usnesení: VV ŠSČR schvaluje upravený Projekt KCTM pro rok 2013 s celkovým rozpočtem Kč. Na závěr bodu předseda Komise mládeže Z. Fiala vyslovil poděkování administrativní pracovnici ŠSČR Jitce Kniezkové za urychlenou registraci před MČR mládeže Příprava Konference ŠSČR 2013 Ve druhé polovině schůze se VV zabýval výhradně přípravou nadcházející Konference ŠSČR v Havlíčkově Brodě. Výsledky a materiály těchto příprav jsou zveřejněny na webových stránkách ŠSČR v sekci Konference Stanovisko VV ŠSČR k zápasu Staré Město C - Napajedla v 2. lize E Na VV ŠSČR přišel podnět od předsedy JmŠS D. Hampela ke zřízení disciplinární komise (DK) k zápasu 2. ligy E Staré Město C - Napajedla. Zápas skončil 3,5 4,5 ve prospěch hostů z Napajedel, když na prvních 7 šachovnicích došlo poměrně rychle k uzavření 7 remíz poté, co na 8. šachovnici prohrálo domácí družstvo ŠK Staré Město C kontumačně, když šachovnici neobsadilo. VV se shodl na tom, že jednotlivcům nelze bránit v uzavírání remíz (pravidla FIDE). Naproti tomu ale v soutěži družstev, kde jde o výsledek celého týmu, není v souladu se základy sportovní etiky směřování k prohře zápasu bez pokusu o odpor, např. remizováním zbylých partií dohodou hráčů za nepříznivého stavu zápasu, pokud lze v takových partiích při zvážení všech okolností reálně usilovat o zvrácení nepříznivého výsledku družstva. Odpovědnost leží v takových případech na družstvu případně kapitánovi takového družstva, který se může vyjadřovat k nabídkám remízy. Usnesení: VV ŠSČR vyzývá STK ke zvážení legislativních změn vztahujících se k povinnosti družstev a kapitánů usilovat o co nejlepší sportovní výsledek. Úkol 79/ 2: Zvážit legislativní změny vztahující se k povinnosti družstev a kapitánů usilovat o co nejlepší sportovní výsledek 24. Různé Nebyly projednávány žádné body. 25. Závěr Schůze byla ukončena v 00:10. Rekapitulace úkolů: Úkol číslo Odpovídá Termín Stav Popis úkolu 75 c RS, VN Trvá Dořešení s majiteli herní Arény úpravy smlouvy 69/6 RS, GS Trvá Směrnice o účetnictví

11 x GS Trvá Smlouva AVE Kontakt o užívání materiálu 77/15 RS Trvá Realizovat vyšší zhodnocení peněžních prostředků. Dopracovat smlouvy pro reprezentační realizační 77/16 GS Trvá tým 78/1 D. Kaňovský Trvá Doplnit nominační kritéria a koncepci reprezentačních akcí mládeže 78/3 KMK Trvá Připravit proces tvorby nového webu ŠSČR a zajistit pronájem nového serveru 78/6 sekretariát Trvá Zajistit technickou přípravu Konference /9 GS Trvá Připravit dohodu o narovnání s Figurka o.p.s. 78/10 GS, Org.K Trvá Zveřejňování dat narození hráčů 79/1 GS Nový vytvořit na webu novou sekci pro KMK 79/2 STK Nový Zvážit legislativní změny vztahující se k povinnosti družstev a kapitánů usilovat o co nejlepší sportovní výsledek Zapsal: Zdeněk Hába Ověřil: František Štross Přílohy: Termínový kalendář ŠSČR

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jiří Kadeřábek, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluven: Petr Záruba

Více

Zápis ze 78. schůze VV ŠSČR v Brně 19. 02. 2013

Zápis ze 78. schůze VV ŠSČR v Brně 19. 02. 2013 Zápis ze 78. schůze VV ŠSČR v Brně 19. 02. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Zdeněk Hába, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Hosté:

Více

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR 68. schůze VV ŠSČR, Praha, 7. 2. 2012 1 Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, František Štross.

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č. 7/2015 z jednání VV dne 6. 5. 2015 Místo jednání: Praha, Kancelář JIMI CZ a.s., Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav Borovský

Více

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010

ZÁPIS. z 59. schůze výkonného výboru Šachového svazu České republiky v Brně 13. 9. 2010 - 1 Komuniké z 59. schůze VV ŠSČR: VV ŠSČR na své 59. schůzi dne 13. 9. 2010 v Brně, mj.: 1. schválil změny Soutěžního řádu ŠSČR, 2. vyslovili pro volbu prezidenta ECU podporu týmu A. Yaziciho, 3. vzal

Více

Zápis z 69. schůze VV ŠSČR v Praze 10. 4. 2012

Zápis z 69. schůze VV ŠSČR v Praze 10. 4. 2012 Zápis z 69. schůze VV ŠSČR v Praze 10. 4. 2012 Přítomni: Viktor Novotný. Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Ladislav Palovský, Jan Lamser, František Štross Omluven:

Více

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR

Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Zápis z 94. schůze VV ŠSČR Praha, 6. ledna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Milan Šindelář, Petr Buchníček, Petr Pisk Hosté: Jiří Kejval (předseda ČOV), Jan

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č.11/2015 z jednání VV dne 19. 8. 2015 Místo jednání: Zbraslavice, Areál Kempu mládeže ČSRU Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR

Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Zápis z 95. schůze VV ŠSČR Brno, 10. února 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba. Hosté: František Štross (generální sekretář ŠSČR), Jan

Více

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013

Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 Pravidla pro tituly rozhodčích Schválená GA 1982, změněná GA v letech 1984-2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tato pravidla mohou být změněna pouze Valným shromážděním (General Assembly - GA) na základě doporučení

Více

Organizační a jednací řád

Organizační a jednací řád Organizační a jednací řád Předsednictvo ČSMG (PMG) je devítičlenné a pracuje ve složení: předsedkyně svazu předsedové odborných komisí: komise mezinárodních vztahů a reprezentace komise pro ekonomiku,marketing

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Bratislava, hotel Premium, 27. 6. 2014; čas jednání 13:00-15:30 Přítomni: J. Kozel, M. Komárek, P. Novák, T. Macko,

Více

Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR Zápis ze 66. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, Jarmila Voráčková, Jaroslav Benák, Petr Pisk. Hosté: František Štross, Jitka

Více

Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7

Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7 Ústecký krajský šachový svaz Zápis z konference ÚŠS roku 2011 strana 1 / 7 Z á p i s z konference Ústeckého krajského šachového svazu roku 2011 konané dne 21.1.2011 v Teplicích Konference byla zahájena

Více

Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012

Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012 Zápis ze 71. schůze VV ŠSČR v Praze 12. 6. 2012 Přítomni: Viktor Novotný. Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Jan Lamser, František

Více

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. Miloslav Mentlík, Ing. Jan Metelka, Ing. Václav Nágr, MVDr.Jiří Orlický,

Více

Zápis z jednání výboru KS

Zápis z jednání výboru KS STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ Českého střeleckého svazu Mariánské náměstí 28/10, 250 02 Stará Boleslav IČO : 70917736 číslo registrace: 1002 www.stcks.cz info@stcks.cz Stará Boleslav 24.4.2013 Zápis z jednání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 8. PROSINCE 2014, JIHLAVA 4. LEDNA 2015, JIHLAVA 1. Správní rada Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako SR

Více

Zápis z 81. schůze VV ŠSČR

Zápis z 81. schůze VV ŠSČR Zápis z 81. schůze VV ŠSČR Praha 11. 6. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Jiří Krejnický a Petr Záruba Hosté: František

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Místo a termín: Plzeň, hotel Marriott, 23. 9. 2012; čas jednání 11:00-15:00 Přítomni: J. Kozel, J. Donauschachtl, V. Řezáč, J. Badzik,

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov Svaz národní házené Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539929 telefon a fax 220513274, telefon (GSM brána) 603646441, mobil 721820755, sekretář: Luboš Dlouhý e-mail: narodnihazena@cstv.cz

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR

Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Zápis z 98. schůze VV ŠSČR Havlíčkův Brod, 22. května 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František

Více

Zápis z 96. schůze VV ŠSČR

Zápis z 96. schůze VV ŠSČR Zápis z 96. schůze VV ŠSČR Praha, 26. března 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Záruba, Jiří Havlíček, Milan Šindelář Hosté: František Štross (generální

Více

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS)

Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS) Datum: 16. prosince 2011 Zápis z ustavující členské schůze občanského sdružení Jihočeská krajská asociace ČSOS (JčAOS) Místo: České Vrbné 2207, 370 11 České Budějovice Účast: ACB ABK České Budějovice Šumava

Více

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín

ZÁPIS a USNESENÍ č. II./2014 z jednání Výboru T.J. SOKOL TEREZÍN 10. února 2014, 18:45 hod. restaurace Autokemp 322, Terezín PSČ 411 55 Kréta 322 tel. +420 416 / 577 528 mob. +420 724 / 313 905 IČ 62769995 účet číslo 154 609 492 / 0300 e-mail sokolterezin@seznam.cz web www.tjsokolterezin.banda.cz www.fotbalterezin.banda.cz ZÁPIS

Více

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru Účastníci Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.12.2006 v Praze Výkonný výbor Martin Maršálek, Vlastimil Pabián, Gerhard Knop, Ivan Králík, Martin Frélich, Aleš Opravil Sekretář Dalibor Nováček

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla

2011 USK Slávie Ústí nad Labem Základní pravidla Základní pojmy Člen florbalového oddílu (dále jen člen) každý, který se podílí na fungování oddílu na jiné pozic než dále uvedené a podal přihlášku do oddílu. Hráč je člen, který se aktivně tréninků a

Více

Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Zápis 82. schůze VV ŠSČR Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, 16. 7. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský,

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Zápis ze 100. schůze VV ŠSČR Pardubice, 20. července 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba Omluven: Jiří Havlíček Hosté: František Štross

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Šilerová, P. Žáček. Část: J.

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy rozděleny

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici

Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici Přítomni: p. Rackovský Peter, p. Jiří Beránek, p. Jiří Potočník ( 60 % ). Omluveni: p. Miloslav Vach, p. František

Více

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh

Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Náhrady cestovních výloh Směrnice č. 1, kterou je stanovena výše cestovních náhrad za služební cesty vykonané pro potřebu Českého krasobruslařského svazu Základní ustanovení Potřebami Českého krasobruslařského svazu /dále jen

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 19. LEDNA 2014, MILOVICE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 19. LEDNA 2014, MILOVICE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY ASOCIACE MALÉHO FOTBALU ČESKÉ REPUBLIKY 19. LEDNA 2014, MILOVICE 1. Schválení programu jednání Valné hromady Asociace malého fotbalu České republiky, o. s. (dále jen jako

Více

Zápis z jednání Komise rozhodčích

Zápis z jednání Komise rozhodčích Zápis z jednání Komise rozhodčích konaného dne 19. Ledna 2013 v Mírové u Karlových Varů 10:00 hod. - 17:00 hod. Přítomni: Hosté: J. Dutka, M. Sachl ml., V. Pavlík D. Lechnýř, I. Králík, S. Vrátná Úvod:

Více

přís.,kempy dotace OH počty Vancouver 2010 Návrh 2

přís.,kempy dotace OH počty Vancouver 2010 Návrh 2 ZÁPIS KONFERENCE SLČR, která se konala dne 29.5.2009, v aule budovy ČSTV, Zátopkova 100/2, Praha 6 1. Zahájení Konference SLČR 2009 Konferenci SLČR zahájil v 11.05 prezident SLČR Lukáš Sobotka, přivítáním

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE SOUBOR ŘÁDŮ A SMĚRNIC ČSRU

ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE SOUBOR ŘÁDŮ A SMĚRNIC ČSRU ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE SOUBOR ŘÁDŮ A SMĚRNIC ČSRU PRAHA 2006 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČSRU PRAHA 2006 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČSRU Část I. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád (dále jen OŘ) České ragbyové

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY SGCC Datum konání: 28. 03. 2011 Přítomní: Správní rada SGCC - Antonín Jízdný - Jindřich Zdráhal - Pavel Šrom - Tibor Ťapuš - Jana Šteflová Hosté - Miloslav Buřival, čestný

Více

Dlouhodobá koncepce práce s mládeží v ŠSČR

Dlouhodobá koncepce práce s mládeží v ŠSČR Dlouhodobá koncepce práce s mládeží v ŠSČR 1. Základní principy 1.1 Intenzivní příprava vybrané skupiny nejtalentovanějších hráčů a hráček Zajišťuje ŠSČR, řídí trenér reprezentace mládeže ve spolupráci

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

ŠACHOVÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY. Zápis z konference Šachového svazu České republiky

ŠACHOVÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY. Zápis z konference Šachového svazu České republiky ŠACHOVÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY Zápis z konference Šachového svazu České republiky konané dne 26. 2. 2011 v Havlíčkově Brodě Přítomni: - dle prezenční listiny (bez titulů) Delegáti s hlasem rozhodujícím:

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města

Více

Zápis z výborové schůze KRaAOP

Zápis z výborové schůze KRaAOP KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ KRaAOP Zápis z výborové schůze KRaAOP Datum a čas: sobota 14. června 2014, od 14.00 hodin Místo: Uničov Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová předsedkyně Ing. Milan

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF 01.09.2012 Stránka 1 z 4 PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ turnaje ESF Junior Circuit Čl.1

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti:

B. EKONOMICKÁ OBLAST. Hospodaření sdružení se dělí do úseků s následujícím přidělením zodpovědnosti: FUTSAL SÁ LO V Ý FO TB AL HOSPODÁŘSKÁ SMĚRNICE 1 Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. (dále jen ČFSF) vydává HOSPODÁŘSKOU SMĚRNICI platnou pro soutěže pořádané v rámci ČFSF s platností od 1. 9.

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 7. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 27. 2. 2015, Vítězná Přítomni: Omluveni: Hosté: P. Hrubý, E. Rezková, L. Grega, E. Havrdová, P. Červený, M. Klapka, Vl. Lukeš, M. Linková,

Více

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v 15.40 hodin. Schůzi zahájil

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Zápis z jednání Moravského kongresu

Zápis z jednání Moravského kongresu Zápis z jednání Moravského kongresu 1. - Volba vedení MLL Nikolas Adámek podal návrh na prodloužení funkčního období předsedy VMLL na 2 roky. Předseda VMLL návrh na obsazení: Petr Němčík - Petr Němčík

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007 Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007 Přítomni: Omluveni: 1. Zahájení v Ústí nad Orlicí Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Matyášová,Koblížek, Němec, Palánová, Pluhařová.

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 3. 9. 2013 v Brně

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 3. 9. 2013 v Brně ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 3. 9. 2013 v Brně Přítomni: Omluveni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová, Petr

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY I. SPISOVÝ ŘÁD Článek 1 Účel Účelem spisového řádu Fotbalové asociace České republiky je stanovit zásady nakládání s písemnostmi ve FAČR tak,

Více

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci

Zápis z jednání výkonného výboru OSH Olomouc konaného dne 12. června 2012 v Olomouci Přítomni: s. Vlastimila Švubová, s. Lenka Trnková, br. Ing. Jiří Kropáč, br. Mojmír Dostál, br. Roman Mácha, br. Jaroslav Rozsíval, br. Karel Šmoldas, br. Ing. Lukáš Pluháček,, br. Jiří Čepelák, br. Květoslav

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU Článek 1 Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád stanoví podmínky a postup, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů korfbalu sdružených v Českém

Více

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouva č. 502015_4_048_A _088 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Název : Šachový svaz České republiky Adresa : Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ : 48548464

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 17.8.2015 Program: 1.! Řešení dodávky energií 2.! Otevírání obálek prodej pozemku parc.č. st.

Více

nová cesta k vítězství!

nová cesta k vítězství! nová cesta k vítězství! FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE nová cesta k vítězství! Kompletní elektronizace fotbalových agend od 1.7.2015: Management soutěží (on-line zápis) On-line registrace hráčů (klubů a členů) Elektronické

Více

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo, o.s. Masarykova 534, 357 34 Nové Sedlo Směrnice o zásadách členství v TJ Platí od 01. 01. 2015 v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 16. 5. 2008 v Hartvíkově za účasti veřejnosti Přítomní členové: Bc. Monika Břendová, Pavel

Více

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí - výkonný výbor -------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH : 1. Z jednání výkonného výboru

Více

1. Vstup do ČALD. 2. Překlad pravidel. 3. Finance. 4. Komunikace / web

1. Vstup do ČALD. 2. Překlad pravidel. 3. Finance. 4. Komunikace / web Zápis ze schůze Výkonné rady (VR) ČADG konané 22/5/2014 v Praze Přítomni: Jakub Novotný, Lukáš Filandr, Martin Slížek Nepřítomni: Pavel Bruckler, Ivo Vojtík VR není usnášeníschopná. 1. Vstup do ČALD -

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Volební období 2013-2017 Jméno a příjmení Naroz./ ID Zaměstnání Bydliště Člen klubu Do VV navrhuje ČERVENÝ Jan 9.6.1951 51060042 státní zaměstnanec Klatovy, Měchurova

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více