Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS"

Transkript

1 Různé přístupy ke stanovení středně těkavých organických látek ve vodách pomocí GC/MS Martin Ferenčík a kolektiv, Povodí Labe, s.p., OVHL, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, tel.: Hydrochémia

2 Obsah příspěvku - Rozsah sledovaných středně těkavých látek (semivolatiles, SVOC) - Legislativní podklad pro jejich sledování - Vlastnosti sledovaných látek - Multireziduální metody GC/MS - Dedikované metody pro sledování specifických skupin látek - Nálezy vybraných látek ve vodách - Shrnutí výsledků a závěr Hydrochémia

3 Tabulka 1a: Zkrácený seznam 83 látek podle US EPA Hydrochémia

4 Tabulka 1b: Ukázka separace SVOC na koloně Rxi-5 Sil MS od Restek Hydrochémia

5 Legislativní požadavky na kvalitu vod - Podle Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění NV č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění NV č. 229/2007 Sb. Stanovuje ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, normy environmentální kvality (NEK) pro hodnocení chemického a ekologického stavu vody ve vodním toku a požadavky na užívání vod (vodárenské, koupací, lososové a kaprové vody), seznam prioritních a prioritních nebezpečných látek (celkem 33 látek a jejich směsí, z toho 10 pesticidů (alachlor, atrazin, chlorfenvinfos, chlorpyrifos-ethyl, diuron, endosulfan, HCH, izoproturon, simazin, trifluralin), - skupina nitroaromátů, anilínů, haloetherů (anilín, 3,4-dichloranilín, nitrobenzen, bis(dichlorpropyl)ethery, PAU, ftaláty Hydrochémia

6 Vlastnosti sledovaných látek - Jedná se o látky středně těkavé s teplotou varu v rozmezí 115 C až 500 C, dostatečně tepelně stálé, aby se daly zplynit v nástřiku plynového chromatografu. - Látky různých polarit a acidobazické povahy: - - neutrální (PAU, chlorované alif. uhlovodíky, estery kyseliny ftalové) - - kyselé (fenoly, nitrofenoly, chlorfenoly, ) - - bazické (anilíny, chloranilíny, dusíkaté heterocyklické sloučeniny) Hydrochémia

7 Multireziduální metody GC/MS - Různé druhy extrakce: - (LLE s polárními rozpouštědly (dichlormethan, MTBE), nepolárními rozpouštědly (hexan, isooktan, heptan). - SPE extrakce (Solid Phase Extraction), SPME (Solid Phase Microextraction), SBSE (Stir Bar Sorptive Extraction). - Hmotnostní detekce z důvodu citlivosti a selektivity Hydrochémia

8 Přehled multireziduálních metod GC/MS Název metody Sledované látky Extrakce Analytická technika Matrice LOQ [μg/l] US EPA 625C 78 látek LLE CH 2 Cl 2 GC/MS odpadní vody 3-90 US EPA 8270D 233 látek LLE CH 2 Cl 2 GC/MS pevné i kapalné US EPA látek SPE GC/MS pitné 0,1-8 EN ISO VOC P&T GC/MS pitné, povrchové, odpadní 0,03-0,1 ČSN ISO VOC Headspace GC/MS pitné, povrchové, odpadní > 2 ČSN ISO VOC LLE, pentan GC/MS pitné, povrchové, odpadní > 5 ČSN EN OPP LLE CH 2 Cl 2 GC/NPD pitné, povrchové, odpadní > 10 ČSN EN ISO NPP LLE CH 2 Cl 2 GC-NPD pitné, povrchové, odpadní > 0,02 ČSN EN NPP SPME GC/MS pitné, povrchové, podzemní > 0,05 ČSN /16 PAU LLE hexan, ch HPLC-FLD, GC/MS pitné, povrchové, odpadní > 0,003 ČSN EN ISO PAU LLE hexan HPLC-FLD pitné, povrchové, odpadní > 0,005 ČSN ISO PAU LLE hexan, io GC/MS pitné, povrchové, odpadní > ČSN EN ISO 6468 PCB, OCP, TCB LLE hexan heptan GC-ECD pitné, povrchové, odpadní > ČSN ISO DL-PCB LLE CH 2 Cl 2 HRGC/ HRMS vody, sedimenty, biota pg/l ČSN EN Chlorfenoly In-situ acetylace, GC-ECD, GC/MS pitné, povrchové, odpadní 0,1 ČSN EN ISO Ftaláty SPE GC/MS pitné, povrchové, odpadní >0, Hydrochémia

9 Charakteristiky použité GC/MS metody - Extrakce dichlormethanem po přídavku vnitřních standardů, chloridu sodného a tetraboritanového pufru. - Zakoncentrování na 700 ul, pulzní splitless nástřik, režim měření vybraných iontů (Selected Ion Monitoring, SIM). - Vyhodnocení metodou kalibrační přímky nebo kvadratické závislosti s korekcí na vnitřní standard celým postupem. - V současnosti stanovujeme více než 80 látek, meze stanovitelnosti 5 až 200 ng/l, nejistoty 20 až 30 % Hydrochémia

10 Účast v mezilaboratorním porovnání RTC (1) Hydrochémia

11 Účast v mezilaboratorním porovnání RTC (2) Hydrochémia

12 Účast v mezilaboratorním porovnání RTC (3) Hydrochémia

13 ng/l desethylatrazin atrazin terbutylazin metazachlor metolachlor acetochlor DEET DEET metolachlor terbutylazin desethylatrazin Obrázek 1: Výskyt pesticidů v ng/l v Labi Valy v roce Hydrochémia

14 ug/l 2,4-dichloranilin nitrobenzen N-ethylanilin 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 N-ethylanilin 2,4-dichloranilin Obrázek 2: Výskyt nitrobenzenu a anilínů v ng/l v Labi Valy v roce Hydrochémia

15 TCEP TBP TCPP ng/l TCEP TEP TBP TiBP TCPP Obrázek 3: Výskyt alkylfosfátů a chloalkylfosfátů v ng/l v Labi Valy v roce Hydrochémia

16 Shrnutí a závěr Výhody- velký rozsah sledovaných látek s rozdílnou polaritou. Vysoká citlivost, selektivita a přesnost metody využívající izotopově značené standardy. Nevýhody- manuální extrakce a zakoncentrování využívající dichlormethan (sledovaný kontaminant). Nečištěné extrakty vzorků s komplexní matricí rychle kontaminují nástřik a kolonu. Nutno často vyměňovat spotřební materiál a čistit iontový zdroj (v závislosti na množství a stupni znečištění matrice). Nutnost čištění extraktů silně znečištěných matric Hydrochémia

17 Děkuji za Vaši pozornost! Hydrochémia

Studijní materiál. Úvod do problematiky extrakčních metod. Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D.

Studijní materiál. Úvod do problematiky extrakčních metod. Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. Studijní materiál Úvod do problematiky extrakčních metod Vypracoval: RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D. Úvod do problematiky extrakčních metod Definice, co je to extrakce separační proces v kontaktu jsou dvě

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Stav ke dni 31. 12. 2012 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Více

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU

METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Oddělení ochrany podzemních vod Ing. Marie Kozlová METODIKA STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT PRO PODZEMNÍ VODU V INTERAKCI S POVRCHOVOU VODOU VaV SP/Ze1/153/07

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu

KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu KANALIZAČNÍ ŘÁD kanalizace pro veřejnou potřebu města/obce a připojených částí červenec 2010 výtisk č. 1 KANALIZAČNÍ ŘÁD Název lokality Majitel kanalizace pro veřejnou potřebu: město Název města Kanalizační

Více

PROCESNÍ OLEJE PRO VÝROBCE PNEUMATIK

PROCESNÍ OLEJE PRO VÝROBCE PNEUMATIK PROCESNÍ OLEJE PRO VÝROBCE PNEUMATIK POPIS PRODUKTU MES 15 Procesní olej s označením MES 15 je olej určený jako změkčovadlo pro výrobu SBR kaučuků a jejich směsí používaných pro výrobu moderních pneumatik.

Více

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5

TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 TECHNICKÁ ŘEŠENÍ A LEGISLATIVA PRO OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ POUŽITÝCH VOD Michaela Vojtěchovská Šrámková 5 Abstrakt Vodní hospodářství z hlediska nakládání s veškerými vodními zdroji je v posledních letech velmi

Více

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod

HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD. pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou odpadních vod HORNÍ POLICE KANALIZAČNÍ ŘÁD pro jednotný kanalizační systém Horní Police nezakončený čistírnou

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE HLUBOŠ K A N A L I Z A Č N Í. stokové sítě obce HLUBOŠ. Červenec 2011 Počet stran: 1/25 K A N A L I Z A Č N Í Ř Á D stokové sítě obce Červenec 2011 Zhotovitel : 1.SčV, a. s. provoz Příbram Nová Hospoda 93 Příbram IX 261 01 (podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Hmotnostní spektrometrie zdroj analytických informací

Hmotnostní spektrometrie zdroj analytických informací Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 4, p. 210 215. Hmotnostní spektrometrie zdroj analytických informací Friedecký D. 1,2, Lemr K. 3 1 Laboratoř dědičných metabolických poruch, OKB, Fakultní nemocnice

Více

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4.1 Způsob hodnocení kvality ovzduší 4.1.1 Sledované látky a limitní hodnoty škodlivin Ochranu ovzduší upravuje Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

Více

Spalovna komunálního odpadu v Liberci významný zdroj POPs

Spalovna komunálního odpadu v Liberci významný zdroj POPs Spalovna komunálního odpadu v Liberci významný zdroj POPs RNDr. Jindřich Petrlík a Ing. Milan Havel (Arnika program Toxické látky a odpady), Martin Skalský (Arnika Centrum pro podporu občanů) vydalo občanské

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

KANALIZAČNÍ ŘÁD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Strana 1/28 KANALIZAČNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ KANALIZACE MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Vypracoval VHOS,a.s. Moravská Třebová, listopad 2013 Strana 2/28 OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA za rok 2013

SOUHRNNÁ ZPRÁVA za rok 2013 integrovaný registr znečišťování SOUHRNNÁ ZPRÁVA za rok 2013 INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ministerstvo životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY"

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01. Kanalizační řád veřejné kanalizace LÁZNĚ VELKÉ LOSINY Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk, Jílová 6, 787 01 Kanalizační řád veřejné kanalizace "LÁZNĚ VELKÉ LOSINY" červen 2009 Kanalizační řád veřejné kanalizace Lázně Velké Losiny strana

Více

METODY STANOVENÍ BIOPŘÍSTUPNÉ A BIODOSTUPNÉ FRAKCE HYDROFOBNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ

METODY STANOVENÍ BIOPŘÍSTUPNÉ A BIODOSTUPNÉ FRAKCE HYDROFOBNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ METODY STANOVENÍ BIOPŘÍSTUPNÉ A BIODOSTUPNÉ FRAKCE HYDROFOBNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ MONIKA ČVANČAROVÁ a,b a TOMÁŠ CAJTHAML a,b a Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, b

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah

VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY. MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b. 1. Úvod. Obsah VLASTNOSTI A POUŽITÍ SUPERKRITICKÉ VODY MARKÉTA ZYCHOVÁ a,b, MARIANA RŮŽIČ- KOVÁ a, JAN MACÁK b a VÁCLAV JANDA b a Centrum výzkumu Řež s.r.o., Husinec-Řež 130, 25068 Řež, b Ústav energetiky, Fakulta technologie

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH).) Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 Datum revize č.1: 23.8.2009 Datum vydání: 2.5.2006 Strana: 1 ze 8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1. Identifikace látky nebo přípravku: Registrační číslo: Další názvy látky: 1.2. Použití látky nebo přípravku:

Více

Trifenylcín a sloučeniny

Trifenylcín a sloučeniny Trifenylcín a sloučeniny další názvy číslo CAS* chemický vzorec * prahová hodnota pro úniky do ovzduší (kg/rok) - do vody (kg/rok) 1 do půdy (kg/rok) 1 prahová hodnota pro přenosy v odpadních vodách (kg/rok)

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní rizika kontaminace půdy městských aglomerací

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Zdravotní rizika kontaminace půdy městských aglomerací Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 8 Zdravotní rizika kontaminace půdy městských aglomerací Odborná zpráva za rok 2004 Státní zdravotní ústav Praha

Více

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni? Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2010 C I V I T A S P E R P O P U L I Civitas per Populi 2010 Autorský kolektiv:

Více