SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii. Okruhy otázek:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii. Okruhy otázek:"

Transkript

1 SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby a metodami Perioperační péče o pacienta v urologii 1

2 I. ZÁKLADY PERIOPERAČNÍ PÉČE 1. Role sestry v perioperační péči Přehled právních norem ve vztahu ke způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání a k činnostem souvisejícími s poskytováním zdravotní péče. Charakteristika sestry pro perioperační péči - vzdělání, kompetence, role sestry v perioperační péči. 2. Chirurgický tým Perioperační péče v širším a užším slova smyslu - vymezení. Chirurgický tým - kategorie zdravotnických pracovníků v oboru perioperační péče, interpersonální vztahy, vztahy mezi operačním oddělením a jinými odděleními. 3. Organizační struktura a provoz operačního traktu Správa operačního oddělení, náplně práce a harmonogramy práce na operačním oddělení. Dokumentace na operačním oddělení a její význam. 4. Hygienické, stavebně technické a bezpečnostní požadavky na operační trakt Základní hygienické, stavebně technické a bezpečnostní požadavky na umístění, prostorové uspořádání a provoz operačního oddělení, včetně hygienických filtrů. 5. Základní přístrojové vybavení v perioperační péči Základní požadavky na přístrojové vybavení a zásady zacházení s nimi, včetně údržby a bezpečnostních opatření při jejich použití. Přehled základního přístrojového vybavení, popis, funkce a podstata mechanismu funkce u jednotlivých přístrojů používaných v perioperačním prostředí. 6. Operační stůl Základní požadavky na operační stoly a zásady zacházení s nimi, včetně údržby a bezpečnostních opatření při jejich použití. Přehled operačních stolů a jejich popis. Přídatná zařízení operačních stolů. 7. Základní instrumentarium v perioperační péči Požadované vlastnosti na operační nástroje a jejich členění z různých hledisek. Použité materiály na výrobu operačních nástrojů, možné koroze, příčiny a prevence koroze u operačních nástrojů. Povinnosti sestry při evidenci a udržování instrumentaria. 8. Operační jehly a implantáty v perioperační péči Požadované vlastnosti na operační jehly. Kategorizace jehel z různých hledisek. Zásady při použití a výběru vhodných jehel pro konkrétní tkáň. Implantáty, požadavky na implantáty a zásady při jejich použití. 9. Šicí a podvazový materiál v perioperační péči Požadované vlastnosti na šicí a podvazový materiál. Kategorizace šicího materiálu z různých hledisek. Zásady při použití a výběru vhodného šicího materiálu pro konkrétní tkáň. 2

3 10. Ochranné oděvy používané v perioperační péči Sterilní ochranný oděv a nesterilní ochranný oděv do čistých prostor, včetně obuvi - funkce a význam ochranných oděvů, požadované vlastnosti a používané materiály ve zdravotnické praxi, jejich výhody a nevýhody. Vhodné a nevhodné operační pláště pro operační oddělení z hlediska jejich vlastností. 11. Operační roušky používané v perioperační péči Operační roušky do čistých prostor - funkce a význam rouškovacích systémů, požadované vlastnosti a používané rouškovací systémy ve zdravotnické praxi, jejich výhody a nevýhody. Vhodné a nevhodné rouškovací systémy pro operační oddělení z hlediska jejich vlastností. 12. Bezpečnost a ochrana zdraví v perioperačním prostředí Zdraví a bezpečí personálu - bezpečnostní rizika v perioperačním prostředí a jejich prevence. Zdraví a bezpečí pacienta v perioperačním procesu - bezpečnostní rizika v perioperačním procesu pro pacienta a jejich prevence. 13. Vybrané bariérové postupy operačního týmu v perioperačním procesu Průchod hygienickými filtry. Mechanické mytí rukou, hygienické mytí rukou, hygienická dezinfekce rukou a chirurgická dezinfekce rukou. Oblékání do sterilního operačního pláště a rukavic. 14. Pacient v perioperačním procesu - polohování a fixace pacienta na operačním stole Příjem a transport pacienta v rámci operačního oddělení. Zásady polohování a fixace pacienta na operačním stole. Základní polohy a jejich modifikace - přehled poloh a jejich popis. 15. Pacient v perioperačním procesu - antisepse operačního pole, rouškování a bezprostřední pooperační péče o pacienta Zásady a postup při antisepsi operačního pole. Zásady a postup při zarouškování pacienta. Péče o operační ránu a zásady péče o operační ránu a drenáže. Další opatření a zásady v bezprostřední pooperační péči v rámci operačního traktu z hlediska sestry pro perioperační péči. 16. Ošetřovatelská perioperační péče o pacienta v roli instrumentářky a cirkulující (obíhající) sestry Zásady perioperační péče poskytované pacientovi bezprostředně před, v průběhu a bezprostředně po operačním výkonu v roli instrumentářky. Zásady perioperační péče poskytované pacientovi bezprostředně před, v průběhu a bezprostředně po operačním výkonu v roli obíhající (cirkulující) sestry. 17. Odběry biologického materiálu v perioperačním prostředí, včetně transportu Základní pojmosloví ve vztahu k odběru biologického materiálu. Základní odběry a zásady správného odběru biologického materiálu v rámci operačního traktu, včetně zásad při transportu. Nejčastější chyby při odběru, manipulaci a transportu biologického materiálu. 3

4 18. Nozokomiální nákazy v perioperační péči Nemocniční nákazy a základní podmínky pro jejich šíření v perioperační péči. Bariérové ošetřovací techniky v perioperační péči - cíl, členění a jejich výčet. Důsledky nozokomiálních nákaz. 19. Infekce ve vztahu k perioperační péči Klasifikace chirurgických výkonů podle míry mikrobiální kontaminace a jejich charakteristika. Vybrané infekční nemoci (hepatitidy, AIDS, pacienti s multirezistentními kmeny) ve vztahu k perioperační péči. Imunita - imunizace pasivní (přirozená a umělá), imunizace aktivní (přirozená a umělá). 4

5 II. PŘEDSTERILIZAČNÍ PŘÍPRAVA A STERILIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ ZÁKLADNÍMI A SPECIFICKÝMI ZPŮSOBY A METODAMI 1. Zákonné normy a pojmy v předsterilizační přípravě a sterilizaci zdravotnických prostředků Zákonné normy ve vztahu k předsterilizační přípravě a sterilizaci zdravotnických prostředků. Vymezení pojmosloví - asepse, antisepse, kontaminace, dekontaminace, mechanická očista, dezinfekce, vyšší stupeň dezinfekce, dezinsekce, deratizace, sterilizace, expirační doba, expoziční doba, biocid. 2. Odpady v perioperačním procesu Základní členění odpadů ve zdravotnických zařízeních. Zásady při třídění, transportu, manipulaci a likvidaci odpadu ve zdravotnických zařízeních. Odpady perioperačního procesu v rámci operačního traktu. 3. Zásady dezinfekce a členění dezinfekce z různých hledisek Členění dezinfekce z různých hledisek, jejich výhody a nevýhody, včetně možností jejich použití. Zásady správné dezinfekce a mechanické očisty a nejčastější chyby při dezinfekci a mechanické očistě. 4. Dezinfekční účinnost a kontrola účinnosti dezinfekce Chemické látky s biocidní účinností a spektrum dezinfekční účinnosti. Způsoby provádění dezinfekce. Kontrola účinnosti dezinfekce. 5. Fáze předsterilizační přípravy, kontrola, údržba a setování zdravotnických prostředků Předsterilizační příprava - výčet a posloupnost fází předsterilizační přípravy a jejich charakteristika. Kontrola, údržba a setování zdravotnických prostředků po dezinfekci a mechanické očistě. 6. Obalové systémy Kategorizace obalů z různých hledisek, jejich funkce a význam. Základní požadované vlastnosti na primární obaly. Vhodné a nevhodné primární obalové systémy používané v současné době v perioperační péči. Obaly ve vztahu k expirační době. 7. Sterilizace v perioperační péči Sterilizace - definice. Význam sterilizace v perioperační péči. Druhy sterilizace, sterilizační média a sterilizační přístroje, jejich výhody a nevýhody, včetně možností jejich použití. 8. Kontrola sterilizačního procesu Monitoring, kontrola účinnosti a dokumentace sterilizačního procesu a jejich význam pro perioperační péči. Validita a reliabilita ve vztahu ke sterilizačnímu procesu. 9. Zásady sterilizace v perioperační péči Zásady sterilizace vlhkým teplem, plazmou peroxidu vodíku, formaldehydem, etylenoxidem a gama zářením. Podmínky a zásady při použití vyššího stupně dezinfekce. 5

6 10. Transport a uložení zdravotnických prostředků Zásady transportu kontaminovaných zdravotnických prostředků dle podmínek ve zdravotnických zařízeních.zásady transportu a uložení sterilních zdravotnických prostředků dle podmínek ve zdravotnických zařízeních. Problematika exspirace sterilních zdravotnických prostředků ve vztahu k uložení. 11. Perioperační péče v roli sterilizační (nástrojové) sestry Zásady a činnosti nepřímé perioperační péče poskytované bezprostředně před, v průběhu a bezprostředně po operačním výkonu v roli nástrojové (sterilizační sestry). Význam dodržování těchto zásad. 6

7 III. PERIOPERAČNÍ PÉČE O PACIENTA V UROLOGII 1. Zdravotnické prostředky a specifika perioperační péče u pacienta v urologii Přístrojová technika a trendy v přístrojové technice, urologické instrumentarium - klasické a minimálně invazivní, implantáty, šicí materiál a další zdravotnické prostředky a pomůcky používané v urologii. Specifika předoperační přípravy, pooperační péče a anestezie v urologii. Nejčastější polohy pacienta při operacích zvláštnosti přípravy operačního pole a rouškování pacienta v urologii, včetně bezprostřední pooperační péče. Nejčastější odběry biologického materiálu v rámci operačních sálů oboru urologie. 2. Podmínky operační léčby, základní typy chirurgických výkonů a operační přístupy v urologii Obecné zásady a podmínky operování v urologii. Zásady fyziologického operování. Klasifikace operačních výkonů z různých hledisek a indikace k operaci. Názvosloví a charakteristika základních operačních výkonů a přehled operačních přístupů v urologii. 3. Endoskopické operace Vymezení pojmu endoskopické operace. Výhody a nevýhody. Indikace a kontraindikace endoskopických výkonů. Přehled endoskopických operací. Peroperační a pooperační komplikace. Přístrojová technika, instrumentarium a další zdravotnické prostředky a specifika u endoskopických operačních výkonů. 4. Perkutánní operace a extrakorporální výkony Vymezení pojmu perkutánní operace. Výhody a nevýhody. Indikace a kontraindikace perkutánních operací. Přehled perkutánních operačních výkonů. Peroperační a pooperační komplikace. Přístrojová technika, instrumentarium a další zdravotnické prostředky a specifika u perkutánních operačních výkonů. Vymezení pojmu extrakorporální výkony. Extrakorporální výkony a indikace k nim. 5. Laparoskopické operace a retroperitoneoskopie v urologii Vymezení pojmu laparoskopické operace a retroperitoneoskopie. Výhody a nevýhody. Indikace a kontraindikace. Přehled operací. Peroperační a pooperační komplikace. Přístrojové vybavení, instrumentarium a další zdravotnické prostředky a specifika u laparoskopických operací a u retroperitoneoskopie v urologii. 6. Operační výkony na ledvině Obecná a topografická anatomie a funkce ledvin. Patologické stavy ledvin a jejich diagnostika. Indikace k operaci a kontraindikace. Operační výkony na ledvině ve vztahu k operační indikaci. Operační přístup a postup. Peroperační a pooperační komplikace a možnosti jejich řešení. 7. Operační výkony na močovodech Obecná a topografická anatomie a funkce močovodů. Patologické stavy močovodů a jejich diagnostika. Indikace k operaci. Operační výkony na močovodech ve vztahu k operační indikaci. Operační přístup a postup. Peroperační a pooperační komplikace a možnosti jejich řešení. 7

8 8. Operační výkony na močovém měchýři Obecná a topografická anatomie a funkce močového měchýře. Patologické stavy močového měchýře a jejich diagnostika. Indikace k operaci. Operační výkony na močovém měchýři ve vztahu k operační indikaci. Operační přístup a postup. Peroperační a pooperační komplikace a možnosti jejich řešení. 9. Operační výkony na močové trubici Obecná a topografická anatomie a funkce močové trubice. Patologické stavy močové trubice a jejich diagnostika. Indikace k operaci. Přehled operačních výkonů na močové trubici ve vztahu k operační indikaci. Operační přístup a postup. Peroperační a pooperační komplikace a možnosti jejich řešení. 10. Operační výkony na mužském pohlavním ústrojí Obecná a topografická anatomie a funkce mužského pohlavního systému. Patologické stavy mužského pohlavního systému a jejich diagnostika. Indikace k operaci. Přehled operačních výkonů na mužském pohlavním systému ve vztahu k operační indikaci. Operační přístup a postup. Peroperační a pooperační komplikace a možnosti jejich řešení. 11. Operace prostaty Obecná a topografická anatomie a funkce prostaty. Patologické stavy prostaty a jejich diagnostika. Indikace k operaci. Operační výkony na prostatě ve vztahu k operační indikaci. Operační přístup a postup. Peroperační a pooperační komplikace a možnosti jejich řešení. 12. Urgentní stavy v urologii Přehled urgentních stavů indikovaných k operaci. Přehled operačních výkonů ve vztahu k indikaci. Specifika předoperační přípravy a pooperační péče. Operační přístup a postup. Peroperační a pooperační komplikace a možnosti jejich řešení. 13. Poranění močového systému Nejčastější poranění močového systému indikovaných k operaci. Přehled operačních výkonů ve vztahu k indikaci. Specifika předoperační přípravy a pooperační péče. Operační přístup a postup. Peroperační a pooperační komplikace a možnosti jejich řešení. 14. Vrozené vady močového systému Nejčastější vrozené vady indikovaných k operaci. Operační výkony ve vztahu k indikaci. Operační přístup a postup. Peroperační a pooperační komplikace a možnosti jejich řešení. 15. Vrozené vady mužského pohlavního systému Kryptorchizmus, fimóza, hydrokéla, varikokéla - operační výkony ve vztahu k indikaci, operační přístup a postup. Peroperační a pooperační komplikace a možnosti jejich řešení. 16. Operační výkony při močové inkontinenci Močová inkontinence indikovaná k operační léčbě. Operační výkony ve vztahu k indikaci. Operační přístup a postup. Peroperační a pooperační komplikace a možnosti jejich řešení. 17. Chirurgická konverze pohlaví Operační rekonstrukce genitálu - konverze M to F (male to female), konverze F to M ( female to male). Operační přístup a postup. Peroperační a pooperační komplikace a možnosti jejich řešení. 8

9 18. Komplikace a reoperace v urologii Přehled nejčastějších komplikací a reoperací, prevence komplikací a jejich léčba. 9

10 Doporučená literatura (studijní materiál) pro I. a II. okruhy otázek Základy perioperační péče Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických prostředků v perioperační péči 1. BOUDNÝ, J., KÖCHER, M., PEREGRIN, J., VÁLEK, V. Moderní diagnostické metody IV.díl - Instrumentarium k intervenčním výkonům. Brno: IDV PZ, s. ISBN ČAPOV, I. a kol. Drény a drenážní systémy v chirurgii. Brno: IDV PZ, s. ISBN DUDA, M. a spol. Práce sestry na operačním sále. Praha: Grada, s. ISBN ERTLOVÁ, F., MUCHA, J. a kol. Přednemocniční neodkladná péče. 2. přepracované vydání. Brno: NCO NZO, s. ISBN GOPFERTOVÁ, D., JANOVSKÁ, D., DOHNAL, K., MELICHERČÍKOVÁ, V. MIKROBIOLOGIE, IMUNOLOGIE, EPIDEMIOLOGIE, HYGIENA. 3. vydání. Praha:TRITON, s. ISBN MELICHERČÍKOVÁ, V. Sterilizace a dezinfekce ve zdravotnictví. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., s. ISBN MELICHERČÍKOVÁ, V. Sterilizace a dezinfekce v prevenci nozokomiálních nákaz. 1. vyd. Praha: Galén, s. ISBN PODSTATOVÁ, H. Hygiena provozu zdravotnických zařízení a nová legislativa. 1. vyd. Olomouc: EPAVA, s. ISBN STAŇKOVÁ, M., VANIŠTA, J., MAREŠOVÁ, V. Repetitorium infekčních nemocí. 1.vyd. Praha: TRITON, s. ISBN ŠEJDA, J., ŠMERHOVSKÝ, Z., GÖPFERTOVÁ, D. Výkladový slovník epidemiologické terminologie.1.vyd. Praha: Grada, s. ISBN ŠRÁMOVÁ, H. a kol. NOZOKOMIÁLNÍ NÁKAZY II. Praha: MAXDORF JESENIUS, s. ISBN ZEMANOVÁ, J. Základy anesteziologie přeprac.vyd. Brno: NCO NZO, s. ISBN ZEMANOVÁ, J. Základy anesteziologie vydání. Brno: NCO NZO, s. ISBN

11 Doplňkový studijní materiál pro I. a II. okruhy otázek 1. Časopis Sestra odborný časopis pro zdravotní sestry. Praha: Mladá fronta a.s. ISSN Časopis moderního ošetřovatelství FLORENCE. Praha: Galén. ISSN X. 3. Jak správně pečovat o nástroje. HYPOKRAMED, spol. s r. o. 4. JIRKŮ, J., PAZDZIORA, E. Vlastnosti chirurgických a stomatologických nástrojů. Nové Město na Moravě: Medin. 5. Katalogy chirurgických nástrojů a dezinfekčních programů - například od firem Aeskulap, Medin, Martin 6. Péče o nástroje. Český překlad. Praha:B.Braun Medical s.r.o. 11

12 Doporučená literatura (studijní materiály) pro III. okruhy otázek Perioperační péče o pacienta v urologii 1. DUDA, M. a spol. Práce sestry na operačním sále. Praha: Grada, s. ISBN DYLEVSKÝ, I. Somatologie. 2. vyd. Olomouc: Epava, s. ISBN DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN DVOŘÁČEK, J. Urologie Obecná a speciální část. 1. vydání. Praha: Universita Karlova, vydavatelství Karolinum, s. 5. GREWE, H. E.; KREMER, K. Atlas chirurgických operací. Praha: Grada Publishing, ISBN KAWACIUK, I. Urologie. 1.vyd. Praha: Galén, s. ISBN PACÍK, D. A KOL. Urologie pro sestry. 1. vydání. Brno: IDV PZ, s. ISBN PAFKO, P. Základy speciální chirurgie. 1. vydání. Praha: Galén, Karolinum, s. ISBN (Galén), ISBN VESELSKÝ, Z. Vybrané kapitoly z urologie: vybrané aspekty ošetřovatelské péče u nemocných s onemocněním horních a dolních močových cest. :Gema Art Group, s. ISBN ZERHAU, P. Operační léčba dysfunkcí dolních močových cest. Brno: IDV PZ, s. ISBN ZERHAU, P. Elektrostimulace v urologii. Brno: IDV PZ, ZEMAN, M. et al. Speciální chirurgie. 2 vydání. Praha: Galen, s. ISBN

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví.

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví. SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby a metodami Okruhy otázek: I. Základy perioperační

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

I. OKRUH: ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI

I. OKRUH: ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče se zaměřením na Předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ortopedii I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační péče - definice,

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v traumatologii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v traumatologii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v urologii

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v urologii Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v urologii I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra v perioperační péči Perioperační péče - definice,

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PERIOPERAČNÍ PÉČE Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 3 Učební plán... 3 3. Učební osnova základního modulu...

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Autoptický laborant

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Autoptický laborant Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Autoptický laborant 1 Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru autoptický laborant -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

8. Komplexní vysoce specializovaná ošetřovatelská péče a prevence imobilizačního syndromu u pacienta v intenzivní péči

8. Komplexní vysoce specializovaná ošetřovatelská péče a prevence imobilizačního syndromu u pacienta v intenzivní péči I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se zaměřením na dlouhodobou umělou plicní ventilaci 1. Kardiopulmonální

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v ORL. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v ORL. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v ORL Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

Prevence nemocničních nákaz

Prevence nemocničních nákaz Prevence nemocničních nákaz Kvalita a bezpečí v následné a dlouhodobé péči Olomouc 19. 20. 9. 2011 Renata Pokorná Nozokomiální (nemocniční nákazy) NN Nákazy vzniklé v příčinné souvislosti s pobytem ve

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ORL

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ORL Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v ORL I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační péče - definice,

Více

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R o č n í k 2006 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: ÚNOR 2006 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických

Více

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče CQS - CZECH ASSOCIATION FOR QUALITY CERTIFICATION SECRETARIAT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: jolsanska@cqs.cz, vfiliac@ezu.cz

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Nové akreditační standardy SAK, o.p.s. jak na to změny v hygienických požadavcích na provoz ZZ v souvislosti s vyhláškou č. 306/2012 Sb.

Nové akreditační standardy SAK, o.p.s. jak na to změny v hygienických požadavcích na provoz ZZ v souvislosti s vyhláškou č. 306/2012 Sb. Nové akreditační standardy SAK, o.p.s. jak na to změny v hygienických požadavcích na provoz ZZ v souvislosti s vyhláškou č. 306/2012 Sb. Odborný seminář SAK, o.p.s. Fakultní nemocnice Ostrava 30. 5. 2013

Více

Zaměření: Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii

Zaměření: Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v plastické a rekonstrukční chirurgii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Měsíc Pracoviště Název semináře Datum konání Místo konání Začátek semináře Péče o CŽK a PŽK u imunokomprimovaných 13.10.2010 Posluchárna 13.00 nemocných I Hygiena rukou neudaly Posluchárna - II.interní

Více

1 Pracovní uplatnění absolventa

1 Pracovní uplatnění absolventa PROFIL ABSOLVENTA Obor vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: 53-43-M/005 Laboratorní asistent střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní

Více

Sterilizace a desinfekce zdravotnických materiálů

Sterilizace a desinfekce zdravotnických materiálů Sterilizace a desinfekce zdravotnických materiálů Podmínky pro přežívání mikrobů: Účinky dezinfekce a sterilizace podstatně ovlivňuje výchozí koncentrace mikrobů. Podstatný vliv má též rezistence různých

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta ve všeobecné chirurgii

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta ve všeobecné chirurgii Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta ve všeobecné chirurgii I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Nakládání s odpady

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Nakládání s odpady FAKULTNÍ NEMCNICE LMUC I. P. Pavlova 6, 775 20 lomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz SMĚRNICE Č. SM-K001 Nakládání s odpady 6. vydání ze dne: 10. 4. 2012 Skartační znak: A Účinnost od: 10. 4. 2012

Více

148/2004 Sb. VYHLÁŠKA

148/2004 Sb. VYHLÁŠKA 148/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 24. března 2004, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

I. ONKOLOGIE. 1. Nádorové onemocnění pojivové tkáně (sarkom). Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti, průběh choroby, komplikace.

I. ONKOLOGIE. 1. Nádorové onemocnění pojivové tkáně (sarkom). Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti, průběh choroby, komplikace. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s onologickým onemocněním

Více

Baby centrum M O T Ý L E K, s.r.o.

Baby centrum M O T Ý L E K, s.r.o. P R O T O K O L H A C C P stanovení kritických bodů Baby centrum M O T Ý L E K, s.r.o. Obchodní firma: Sídlo firmy: Přemyšlenská 90, Praha 8 Kobylisy, 182 00 IČ: 24693383 Účinnost: od 8. 11. 2010 POŢADAVKY

Více

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK A JEHO PŘÍPRAVA K ZAPOJENÍ DO PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ Mojžíšová A., Nekola V. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

7. Poruchy výměny látkové kostí. Rachitis, osteomalacie, osteoporóza. Příčiny, klinické projevy, diagnostika, terapie.

7. Poruchy výměny látkové kostí. Rachitis, osteomalacie, osteoporóza. Příčiny, klinické projevy, diagnostika, terapie. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s onemocněním pohybového

Více

Hygiena. celku je chránit pracovníky i spotřebitele před infekčními i dalšími chorobami. Možná nebezpečí ohrožení zdraví strávníků

Hygiena. celku je chránit pracovníky i spotřebitele před infekčními i dalšími chorobami. Možná nebezpečí ohrožení zdraví strávníků Téma č. 18 obor Kuchařské práce/zařízení závodů Hygiena Účel Účelem hygienických opatření při práci v kuchyni a potravinářství jako celku je chránit pracovníky i spotřebitele před infekčními i dalšími

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ ČÁSTKA 6 VĚSTNÍK MZ ČR 63 Ministerstvo zdravotnictví Č. j.: MZDR 29930/2009 Referent.: Bc. Petra Borovičková Tel. číslo: 224 972 553 AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ Laboratorní metody pro získání odborné

Více

Návod k použití For SONICflex tips scaler REF 1.000.4983, scaler A - REF 1.005.9328. Vždy na bezpečné straně.

Návod k použití For SONICflex tips scaler REF 1.000.4983, scaler A - REF 1.005.9328. Vždy na bezpečné straně. Návod k použití For SONICflex tips scaler REF 1.000.4983, scaler A - REF 1.005.9328 Vždy na bezpečné straně. Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488

Více

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí

Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí NÁZEV PROJEKTU: Databáze invazivních vstupů jako zdroj dat pro účinnou kontrolu infekcí Projekt do soutěže Bezpečná nemocnice na téma: Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášek č. 148/2004 Sb., č. 320/2010 Sb. a č. 422/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka F a k u l t n í n e m o c n i c e K r á l o v s k é V i n o h r a d y, Š r o b á r o v a 5 0, P r a h a 1 0 Ústav soudního lékařství Laboratorní příručka ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ Toxikologická laboratoř

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V K 1 Základní informace, možnost poradit se Možnosti řešit nepříznivou sociální situaci Identi ikace vlastních potřeb Vytvoření pocitu přijetí a bezpečí pro řešení situace Podpora motivace k přijetí dlouhodobých

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v neurochirurgii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v neurochirurgii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v neurochirurgii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

Hygiena a epidemiologie

Hygiena a epidemiologie Hygiena a epidemiologie Hygiena - obor, který se zabývá zdravým způsobem života z hlediska jedince i společnosti a dodržováním pravidel tohoto způsobu. Epidemiologie - je vědy, která se zabývá výskytem

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Organizace a ergonomie efektivního pracoviště

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Organizace a ergonomie efektivního pracoviště VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA Organizace a ergonomie efektivního pracoviště Obsah Štíhlá firma... 2 Organizace a ergonomie efektivního pracoviště... 3 OBSAH modulu II.:... 3 1 Štíhlá firma Hlavním cílem

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. ze dne 2. března 2001. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. ze dne 2. března 2001. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Změna: 148/2004 Sb. Změna: 320/2010 Sb. Změna: 422/2013 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví

Více

20. mezinárodní konference Nemocniční hygiena a epidemiologie Bojíme se infekce? Když si potom umyjeme ruce.

20. mezinárodní konference Nemocniční hygiena a epidemiologie Bojíme se infekce? Když si potom umyjeme ruce. 20. mezinárodní konference Nemocniční hygiena a epidemiologie Bojíme se infekce? Když si potom umyjeme ruce. Bojíme se infekce? Když si potom umyjeme ruce Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče

Více

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 MODUL 1 Hygienické požadavky na prodejny Číslo 1 HYGIENA POTRAVIN dle nařízení ES č. 852/2004

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v traumatologii

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v traumatologii Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v traumatologii I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační péče -

Více

Dezinfekce a sterilizace v digestivní endoskopii. S. Rejchrt

Dezinfekce a sterilizace v digestivní endoskopii. S. Rejchrt Dezinfekce a sterilizace v digestivní endoskopii S. Rejchrt II. interní gastroenterologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK Hradec Králové Rizika infekce spojená s digestivní endoskopií

Více

ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb., 320/2010 Sb., 422/2013 Sb. Čl. 1 1 Předmět úpravy

ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb., 320/2010 Sb., 422/2013 Sb. Čl. 1 1 Předmět úpravy VYHLÁŠKA 106/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb., 320/2010 Sb., 422/2013 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Nástroje pro prevenci rizik sebepoškození pacientů.

Nástroje pro prevenci rizik sebepoškození pacientů. Mgr. Tomáš Petr ÚVN Praha 25.3.2013 NCO NZO Brno Nástroje pro prevenci rizik sebepoškození pacientů. Akreditace Poskytování kvalitní a bezpečné péče Účel standardu č. 46 - Vedení nemocnice zajišťuje bezpečné

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

Neodkladná zdravotnická pomoc s akreditací (NZP + AK)

Neodkladná zdravotnická pomoc s akreditací (NZP + AK) MINISTERSTVO VNITRA Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. MV- 48080-1/PO-PVP-2015 Kódové označení: NZP + AK Praha 9. dubna 2015 listů: 11 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

1. Onemocnění jícnu. Reflexní choroba jícnu, hiátová hernie, divertikly jícnu. Symptomatologie, diagnostika, terapie.

1. Onemocnění jícnu. Reflexní choroba jícnu, hiátová hernie, divertikly jícnu. Symptomatologie, diagnostika, terapie. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s onemocněním zažívacího traktu

Více

Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Azylový dům

Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Azylový dům Záznam individuální přímé práce pracovníka s uživateli Azylový dům Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci Základní stabilizace

Více

MASÉRSKÁ A LÁZEŇSKÁ PÉČE

MASÉRSKÁ A LÁZEŇSKÁ PÉČE Soukromá střední odborná škola PRIMA s.r.o. Podrobný rozpis učiva pro předmět: MASÉRSKÁ A LÁZEŇSKÁ PÉČE Název vyučovacího předmětu: Masérská a lázeňská péče Studijní obor: MASÉRSTVÍ, LÁZEŇSTVÍ, WELLNESS

Více

Provozní řád školní kuchyně.

Provozní řád školní kuchyně. Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, školní kuchyně v MŠ. Provozní řád školní I. Všeobecná úvodní část. II. Zásady provozní a osobní hygieny. III. Bezpečnost při práci v kuchyni IV. Příprava, tepelná

Více

Sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce, metody dezinfekce, způsoby a postupy při jejich vykonávání včetně jejich kontroly (příloha č.

Sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce, metody dezinfekce, způsoby a postupy při jejich vykonávání včetně jejich kontroly (příloha č. Sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce, metody dezinfekce, způsoby a postupy při jejich vykonávání včetně jejich kontroly (příloha č. 4) Předpis č. 306/2012 Sb. Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a

Více

SMĚRNICE PRO ORGANIZACI A ZABEZPEČENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

SMĚRNICE PRO ORGANIZACI A ZABEZPEČENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2 662 15 Brno SMĚRNICE PRO ORGANIZACI A ZABEZPEČENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracovatel: Monika Janečková Datum vydání:

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz SMĚRNICE č. Sm-K002 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2. vydání ze dne: 27. 9. 2010 Skartační znak:

Více

Antimikrobiální látky pro drůbež a zásady jejich správného používání v chovech drůbeže

Antimikrobiální látky pro drůbež a zásady jejich správného používání v chovech drůbeže Antimikrobiální látky pro drůbež a zásady jejich správného používání v chovech drůbeže Antibiotická politika je soubor opatření pro účinné a bezpečné používání antimikrobních látek v humánní i veterinární

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

OBOROVÁ SPECIFIKACE Duben 2016

OBOROVÁ SPECIFIKACE Duben 2016 OBOROVÁ SPECIFIKACE Duben 2016 Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb Technické požadavky OS P 80-07 Vydávání oborových specifikací Textilním zkušebním ústavem (Centrum technické normalizace)

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V D 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci Hlavní řešená témata Základní stabilizace Základní doklady Vzdělávání Pracovní uplatnění

Více

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice Směrnice č.2 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Vypracoval: Mgr. David Šrom, ředitel školy Vydáno dne: 26.12.2011 Účinnost od: 1.1.2012 Počet stran : 6 Pedagogická

Více

6. Plicní absces. Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti, průběh choroby, komplikace.

6. Plicní absces. Etiologie, klinický obraz, diagnostické a léčebné možnosti, průběh choroby, komplikace. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty s plicním onemocněním

Více

Školní řád. od 1. 9. 2015

Školní řád. od 1. 9. 2015 Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace pracoviště Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Školní řád od 1. 9. 2015

Více

SEBEHODNOCENÍ. II. Hygiena a bezpečnost pokrmů. POŽADAVEK PLNĚNÍ Poznámka

SEBEHODNOCENÍ. II. Hygiena a bezpečnost pokrmů. POŽADAVEK PLNĚNÍ Poznámka SEBEHODNOCENÍ II. Hygiena a bezpečnost pokrmů 1. OSOBNÍ HYGIENA A ZDRAVOTNÍ STAV 1.1 OSOBNÍ ČISTOTA: 1.1.1 Mají pracovníci upravený vzhled, dbají na osobní čistotu a čistotu pracovního oděvu? 1.1.2 Jsou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hradištko, příspěvková organizace se sídlem Hradištko 86 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 2015/2016 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marcela Šteffková, ředitel školy Mgr. Marcela Šteffková,

Více

Personál na operačním sále (OS) Pacient na OS Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard na OS Lze udržet operační sál v přísných

Personál na operačním sále (OS) Pacient na OS Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard na OS Lze udržet operační sál v přísných Personál na operačním sále (OS) Pacient na OS Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard na OS Lze udržet operační sál v přísných aseptických podmínkách? Jak zajistit dodržování chování

Více

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH Čl. 1 ÚČEL A OBLAST PLATNOSTI... 2 Čl. 2 ZÁKLADNÍ POJMY, DEFINICE, ZKRATKY... 2 Čl. 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Čl. 4 OBECNÉ ÚDAJE... 3 4.1 POSLÁNÍ... 3 4.2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY... 3 4.3 CÍLOVÁ

Více

6. Co po Vás chce vyhláška - popisná dokumentace

6. Co po Vás chce vyhláška - popisná dokumentace 1. Co je HACCP - systém kritických bodů (HACCP) nejsou kritické body - systém kritických bodů znamená Systém zdravotní nezávadnosti - spíše doložené uplatnění určitého přístupu než dokonalá formální dokumentace

Více

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč

Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim zs.smetanovask@tiscali.cz, www.zs-smetanova.cz, IČO 75016028 Smetanova 304, 539 73 Skuteč Vnitřní organizační předpis č. 3 ze dne 31. 8. 2012, č.j.

Více

Rektor, kvestor, tajemníci fakult, ředitelé součástí, vedoucí pracovníci rektorátních pracovišť ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Rektor, kvestor, tajemníci fakult, ředitelé součástí, vedoucí pracovníci rektorátních pracovišť ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: SR/9/2007 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Osobní ochranné pracovní prostředky Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 1. října 2007 Účinnost od: 1. října 2007 Vydává: prof.

Více

PRŮVODCE AKREDITAČNÍM ŠETŘENÍM Spojené akreditační komise, o.p.s.

PRŮVODCE AKREDITAČNÍM ŠETŘENÍM Spojené akreditační komise, o.p.s. PRŮVODCE AKREDITAČNÍM ŠETŘENÍM Spojené akreditační komise, o.p.s. V NEMOCNICÍCH A ZAŘÍZENÍCH AKUTNÍ PÉČE Zpracovali: MUDr. David Marx, PhD., MUDr. František Vlček Spojená akreditační komise, o.p.s. OBSAH

Více

Oblastní pracoviště. Hradec Králové. Inspekční zpráva. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Identifikátor zařízení: 600 034 054

Oblastní pracoviště. Hradec Králové. Inspekční zpráva. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Identifikátor zařízení: 600 034 054 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Školní jídelna: ADEVA - školní jídelny, spol. s r. o. Adresa: Kostelecká Lhota 79, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor zařízení:

Více

PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ PSZS1 - Speciální pedagogika mladšího školního věku obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 1. Speciální pedagogika jako vědní disciplína, klasifikace. Speciálně pedagogické kompetence učitele 1. stupně ZŠ, činnost

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 372/2011 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 372/2011 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Ze dne 06.11.2011 Částka 131/2011 Účinnost od 01.04.2012 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372

Více

Školení starostů obcí. Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015

Školení starostů obcí. Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015 Školení starostů obcí Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015 Osnova historie požární prevence povinnosti obce v samostatné působnosti povinnosti obce v přenesené působnosti povinnosti obce jakožto

Více

Souhrn údajů o přípravku. Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum (stirpe Ty 2)

Souhrn údajů o přípravku. Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum (stirpe Ty 2) Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Typherix, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Polysacharidová vakcína proti tyfu 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 dávka (0,5 ml) vakcíny

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

VYHLÁŠKA č. 106/2001 Sb.

VYHLÁŠKA č. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA č. 106/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Tato sekce zahrnuje poskytování služeb zdravotní a sociální péče. Tyto činnosti sahají od lékařské péče v nemocnicích a jiných zařízeních přes ústavní péči s určitým podílem

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád Zastupitelstvo města se na svém 22. zasedání dne 26.03.2014 usnesením číslo 51/22Z/2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci Ministerstvo zem d lství Komoditní úsek Sekce potraviná ských výrob - Ú ad pro potraviny j.: 18559/2010-17000 V Praze dne 1. 9. 2010 1 ÚVOD Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru FYZIOTERAPIE VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen povinný...

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program Akreditovaného kvalifikačního kurzu MASÉR

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program Akreditovaného kvalifikačního kurzu MASÉR Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program Akreditovaného kvalifikačního kurzu MASÉR Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru masér -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PLÁN BOZP Název stavby:

PLÁN BOZP Název stavby: Archivní číslo: Číslo zakázky: 6211620058 Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň Paré číslo: PLÁN BOZP Název stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor BOZP v přípravě

Více

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Autor: Mitašová M Zánět plic je akutní onemocnění postihující plicní alveoly (sklípky), respirační bronchioly (průdušinkysoučást dolních dýchacích

Více

Certifikovaný kurz v oboru MENTOR KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE

Certifikovaný kurz v oboru MENTOR KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE Certifikovaný kurz v oboru MENTOR KLINICKÉ PRAXE OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE 1 Cíle certifikovaného kurzu...2 1.1 Cíle vzdělávacího programu...2 1.2 Cíle vzdělávání...2 1.3 Organizace vzdělávání...3

Více

Zásady bezpečnosti práce v laboratoři

Zásady bezpečnosti práce v laboratoři Zásady bezpečnosti práce v laboratoři Bezpečnost práce Vytvoření podmínek pro maximální ochranu pracovníků Dodržování všech zásad BP je cestou k minimalizaci rizika Součást řídící laboratorní dokumentace

Více

Vyhláška 306/2012 Sb. v praxi na operačních sálech. Jedličková Jaroslava

Vyhláška 306/2012 Sb. v praxi na operačních sálech. Jedličková Jaroslava Vyhláška 306/2012 Sb. v praxi na operačních sálech Jedličková Jaroslava 306/2012 Sb. Tato vyhláška nás informuje o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích

Více

I. Úkony pé e o vlastní osobu

I. Úkony pé e o vlastní osobu PrÏõÂloha cï. 1 k vyhlaâsïce cï. 505/2006 Sb. innosti pro hodnocení schopnosti zvládat úkony pé e o vlastní osobu a úkony sob sta nosti a odchylný zp sob hodnocení t chto úkon u osob do 18 let v ku I.

Více

Vzdělávací program oboru KARDIOLOGIE

Vzdělávací program oboru KARDIOLOGIE Vzdělávací program oboru KARDIOLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní interní kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

5.6.17.7.2. Umělá koupaliště

5.6.17.7.2. Umělá koupaliště 5.6.17.7.2. Umělá koupaliště http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/koupalistebazeny-a-sauny/umela-koupaliste Základní požadavky na bezpečnost a hygienu na umělých koupalištích upravuje

Více

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie

Vojenská nemocnice Olomouc Sušilovo nám. 5, 779 00 Olomouc Tel.: 973 201 111, fax: 585 222 486, e mail: vnol@vnol.cz. Spirometrie Spirometrie Spirometrie je funkční vyšetření plic, které má důležitou úlohu v diferenciální diagnostice plicních onemocnění. Spirometrie je indikována především u přetrvávajícího kašle, dušnosti nebo u

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice MÍSTO STAVBY Adresa : Libušina ulice Teplice katastrální území : k.ú. Teplice, 766003 OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Pobyt je určen pro diabetiky 1. a 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu:

Pobyt je určen pro diabetiky 1. a 2. typu s čerstvě zjištěným diabetem nebo klienty, kteří se již s diabetem léčí. Popis týdenního programu: Žít naplno s cukrovkou ubytování 6 nocí (s možností prodloužení) plná penze vstupní lékařské vyšetření a závěrečná konzultace nutná laboratorní vyšetření konzultační hodiny s odborným lékařem, diabetologickou

Více

Příloha č. 1 Profil absolventa oboru Opravář zemědělských strojů Název školního vzdělávacího programu: OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Příloha č. 1 Profil absolventa oboru Opravář zemědělských strojů Název školního vzdělávacího programu: OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 12. PŘÍLOHY Příloha č. 1 Profil absolventa oboru Opravář zemědělských strojů Název školního vzdělávacího programu: OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ Kód a název oboru vzdělání: 41-55-H/01 Opravář zemědělských

Více

Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy

Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy Pracovní návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ke způsobu hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsahu ročního plánu kontrol, postupu při provádění kontrol, obsahu informace

Více