Současné trendy v oblasti Business Intelligence

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současné trendy v oblasti Business Intelligence"

Transkript

1 Současné trendy v oblasti Business Intelligence 24. dubna 2015 Jiří Mičke, Ondřej Švihálek

2 Jiří Mičke Unicorn, Business Intelligence Manager, 2014 CEVA Logistics, BI Manager for Europe, 2009 Czech Airlines, BI & SW Development Manager, 2007 ING, BI & Architecture Manager, 2004 Charles University, Geophysics 2 Copyright 2015 Unicorn College

3 Ondřej Švihálek Unicorn Systems, Konzultant mobilních technologií icom Vision, Zakladatel a předseda představenstva, 2011 Centrum Holdings, Produktový a marketingový ředitel, 2007 Etel, Business development ředitel, 2003 Verizon, Product marketing manažer, 2000 VŠE, Fakulta Informatiky a statistiky, obor Znalostní inženýrství 3 Copyright 2015 Unicorn College

4 Agenda Úvod Agilní Business Intelligence Self-service BI, Visual Data Discovery Mobilní Business Intelligence Big Data Business Intelligence v cloudu (Metadata) Q & A 4 Copyright 2015 Unicorn College

5 Agilní Business Intelligence

6 Agilní Business Intelligence Nejdůležitější charakteristika současného stavu Business Intelligence Hlavní charakteristiky Tlak na okamžité výstupy, výrazné zkrácení vývojového cyklu Všudypřítomnost a mobilita Posun od statického reportingu k interaktivním analýzám a vizualizacím Aktivní role Business uživatelů v získávání a využívání informací Rostoucí význam Business Intelligence jako strategického nástroje řízení Využívání nových datových zdrojů a typů dat Výrazná změna organizačního uspořádání a governance Potřeba a schopnost zpracovat extrémní objemy dat včetně semi-strukturovaných a nestrukturovaných dat Využití cloudu Flexibilita a škálovatelnost Zpracování v paměti 6 Copyright 2015 Unicorn College

7 Agilní Business Intelligence Měnící se role, význam a možnosti BI se často klasifikuje novými typy inteligence, např.: Source:Vertica HP 7 Copyright 2015 Unicorn College

8 Predikce vývoje Business Intelligence 8 Copyright 2015 Unicorn College

9 Posun ve využívání Business Intelligence Důvody a hlavní charakteristiky Nástroje Self-service BI umožní snadné použití analytických metod, vizualizací dat, prediktivní a další analýzy Aktivní přístup Business uživatelů;; zvyšující se know-how analýz a porozumění datům ve společnostech Výrazné zkrácení latence od okamžiku vzniku události, jejího zpracování, zařazení do kontextu až po její využití a konkrétní rozhodnutí Dotazy ad-hoc Operational Tactical Strategic What% happened? What%is% happenig? Why%did%it% happened? What%will% happen? What%do%we% want%to% happen? 9 Copyright 2015 Unicorn College Past Present Future

10 Doba rozhodnutí může mít přímý finanční dopad l Business event l l Value l Data captured l Intelligence delivered l Action taken Gate agent engaged with the customer Flight is at the gate with Standby Revenue Pax l Situation Flight Departs/Gate agent confirms misconnecting passengers Customer flies on the competition/customer boards aircraft l Time l Missed Opportunity/Gained Opportunity 10 Copyright 2015 Unicorn College

11 In-memory technologie Příklad: SAP-Hana In-Memory Appliance Real-time analýzy Víceúčelová in-memory technologie podpora Mixed Workload Otevřený přístup k datovým zdrojům Otevřený přístup k front-endovým nástrojům 11 Copyright 2015 Unicorn College

12 Negativní příklad BI projektu Doba implementace v rozsahu cca 6 18 měsíců X0Months X0Months X0Months Analysis Design ETL DW OLAP Reporting 12 Copyright 2015 Unicorn College

13 Některé možnosti zkrácení doby vývoje Využití cloudu A další Kombinace standardních datových struktur s adaptivními strukturami na bázi tzv. key-value pair Použití virtuálních, fyzických i desktop analytických sandboxů Budování prototypů řešení Možnost využití generických industry řešení NoSQL databáze Federativní EDW Reporting Integration$layer Data$ Source$ 1 ETL$layer Data$ Source$ 2$ Data$ Source 3$ To ale neznamená Reporting Integration$layer ETL$layer Nepotřebnost jednotné integrované datové vrstvy Nutnost vize a systematického dlouhodobého přístupu Potřeba zavedení rozumné governance 13 Copyright 2015 Unicorn College

14 Dopady na interní organizaci BI je rozprostřena po celé společnosti, zatímco dříve byla centralizována do jednoho specializovaného BI oddělení. Hlavními nositeli znalostí jsou business analytici. Běžný uživatel a tzv. Power User mají různé potřeby a z toho je potřeba vycházet. Information*Consumption Information*Interpretation Formerly Analysis,*Ad3hoc*query Now Reporting*Preparation Data*Integration Infrastructure 14 Copyright 2015 Unicorn College

15 Business Intelligence Governance Governance musí reflektovat současný stav BI, jinak se stane překážkou rozvoje BI ve společnosti. Základní princip: Různí uživatelé mají různé potřeby. Nejedná se o jednorázovou aktivitu/úkol, nýbrž o kontinuální proces, který musí být podporován Senior Managementem. To se týká zejména: Bezpečnostních a legislativních standardů nutnost dosažení rovnováhy mezi možností aktivního využívání dat uživatelem a ochranou citlivých informací Interpretace dat, Center of Excellence Managementu informací, datových zdrojů a výstupů Metadat, masterdat Data Quality Managementu Managementu požadavků Možné organizační uspořádání: Governance Steering Committee + Working Team 15 Copyright 2015 Unicorn College

16 Self-service BI, Visual Data Discovery

17 Gartner s Magic Quadrant 17 Copyright 2015 Unicorn College

18 Co charakterizuje Self-service BI Jednoduchost Rychlost Vizualizace Aktivní činnost uživatele 18 Copyright 2015 Unicorn College

19 Dále Intuitivní a snadné použití, možnost okamžité práce Použití pro běžné uživatele Rozsáhlé možnosti vizualizací dat Analytické možnosti Geografické a prostorové analýzy Integrace pokročilých statistických funkcí (trendy, korelace, rozhodovací stromy a další) Sofistikované dashboardy Flexibilita Konektory do všech běžných datových zdrojů Možnost publikace reportů na web a mobilní platformy Snadná integrace s mobilními platformami a Microsoft Office 19 Copyright 2015 Unicorn College

20 Současný stav na poli Self-service BI 20 Copyright 2015 Unicorn College

21 Současný stav na poli Self-service BI Snaha původních výrobců nástrojů Self-service BI Poskytnutí funkce tzv. Enterprise Reportingu zejména sdílení a management reportů, jejich automatická distribuce, schedulling, alerting atp. (Tableau Server, QlickView Server, Power BI Sites) Tzv. In-memory Processing Zvýšení bezpečnostních mechanismů, administrace atp. Snaha tradičních výrobců nástrojů BI Nabídnout funkce/moduly Self-service BI ve svých existujících nebo nových produktech (např. Microstrategy Desktop, Analytics Express, Analytics Enterprise, Business Objects, SAS nebo Microsoft se svou platformou Power BI) Prezentace některých výhod, např. jednotné integrované platformy konsolidovaných datových objektů oproti množství izolovaných zdrojů dat Integrace s finančními, ERP a dalšími systémy 21 Copyright 2015 Unicorn College

22 Mobile Business Intelligence

23 Jak rozumět pojmu mobilní BI? Vizualizace a zprostředkování přístupu k aktuálním datům, doručení akčních a souhrnných VÝSTUPŮ Správná data na správném místě ve správný okamžik Kontextově inteligentní APLIKACE učící se v reálném čase 23 Copyright 2015 Unicorn College

24 Vizualizace a zprostředkování přístupu k datům Základní funkce mobilní služby Data Analytické výstupy Metriky Vizualizace prostřednictvím tzv. dashboardu Alerting 24 Copyright 2015 Unicorn College

25 Mobilní přístup k datům přehled Základní oblasti reportingu na mobilním zařízení Výkon technologie a produkčních zařízení Aktivita lidí Kvalita celého procesu nebo služby Formy reportingu Web based reporty Nativní aplikace pro mobil a tablet Hlavní motivace pro zavedení Rychlejší přístup k informacím pro řídící pracovníky Jednodušší a samoobslužný přístup k datům Správná data ve správný čas pro odpovědné pracovníky v akci Přístup k častěji aktualizovaným informacím pro všechny zaměstnance Zlepšení vizualizace a interpretace dat Řízený přístup k datům se zvláštním režimem 25 Copyright 2015 Unicorn College

26 Mobilní přístup k datům technologie Reporting výkonu přenosových sítí Reporting práce webového portálu Reporting prodejních výsledků 26 Copyright 2015 Unicorn College

27 Mobilní přístup k datům vedení procesu Tabletová aplikace pro prodejní zástupce 27 Copyright 2015 Unicorn College

28 Kontextově inteligentní mobilní aplikace

29 Kontextově inteligentní systémy přehled Základní vrstvy/celky systému kontextových služeb Systémy pro sběr kontextuálních dat senzory a trackovací platformy Informace o uživateli Informace o kontextu Systémy pro vyhodnocení kontextu BI systémy Prediktivní model chování Mobilní aplikace poskytující služby na základě aktuálního kontextu Angažování uživatele k dialogu Poskytnutí kontextově orientované služby Hlavní motivace pro zavedení Poskytnout kvalitnější, přesnější a pohodlnější službu Prodat více 29 Copyright 2015 Unicorn College

30 Kontextově inteligentní systémy princip SENZORY DATABÁZE dat vybraného uživatele Další datové zdroje ANALÝZA kontextu PREDIKTIVNÍ MODEL přebírá data a analyzuje kontextové informace. Mobilní APLIKACE navazuje vhodný dialog s uživatelem. 30 Copyright 2015 Unicorn College

31 Kontextově inteligentní systémy funkce Na základě reakce uživatele model poskytne informace nebo akci a ukládá reakci pro další iteraci. Sběr kontextuálních dat a informací uložených o uživateli. Prediktivní model přebírá data a analyzuje kontextové informace. Mobilní zařízení navazuje vhodný dialog s uživatelem. Prediktivní model generuje kroky k dosažení nejvhodnější služby a nabídky obsahu. 31 Copyright 2015 Unicorn College

32 Kontextově inteligentní systémy vize V práci nastartuje počítač a zruší se přesměrování telefonu. Upozorněna ostraha a odeslána notifikace k vyzvednutí dětí. Škola potvrzuje ID rodiče a čas vyzvednutí dětí. Mobil přijímá ze servisu termíny k výměně oleje. Aplikace objednává oblíbený druh kávy. Aplikace zamyká dům, spouští alarm a nastavuje topení. 32 Copyright 2015 Unicorn College

33 Kontextově inteligentní mobilní aplikace realita

34 Kontextově inteligentní systémy ŠKODA AUTO 34 Copyright 2015 Unicorn College

35 Kontextově inteligentní systémy ŠKODA Drive 35 Copyright 2015 Unicorn College

36 Kontextově inteligentní systémy ŠKODA Drive 36 Copyright 2015 Unicorn College

37 Kontextově inteligentní systémy ŠKODA Drive Základ inteligentní služby na bázi platformy Kronos Mobile 37 Copyright 2015 Unicorn College

38 Kontextově inteligentní systémy ŠKODA Servis 38 Copyright 2015 Unicorn College

39 Big Data

40 Charakteristika Big dat Volume Variety Velocity Complexity (Variability) 40 Copyright 2015 Unicorn College

41 Ukázka Big data analýz O2 TV dovanosti- o2- tv- kraluje- nova- tretinu- nize- je- ct1/ 41 Copyright 2015 Unicorn College

42 Ukázka Big data analýz Oxford Twitter Network utma= & utmb= & utmc=1& utmx=- & utmz= utmcsr=google utmccn=(organic) utmcmd=organic utmctr=(not% 20provided)& utmv=-& utmk= Copyright 2015 Unicorn College

43 Výzvy, které je potřeba vyřešit Source: NewVantage Partners LLC, Big Data Executive Survey Copyright 2015 Unicorn College

44 Proč a jak využívat Big Data Zavedení Big dat musí být v souladu s BI strategií. Existuje potřeba silného Business Case. Jaká data ukládat a používat a jak se budou výsledky využívat. 44 Copyright 2015 Unicorn College

45 Integrace Big data do prostředí DW/BI Integrace do celkového DW/BI ekosystému Management, bezpečnost, přístup uživatelů atd. 45 Copyright 2015 Unicorn College

46 Volba analytické platformy Rozsah použití Příklad Teradata Aster Discovery Portfolio 46 Copyright 2015 Unicorn College

47 Další Business Intelligence in Cloud Metadata

48 Copyright 2015 Unicorn College

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod Diplomová práce 2013 Bc. Pavel Stejskal Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Internet inteligentních aktivit

Internet inteligentních aktivit Internet inteligentních aktivit Pavel Burian Internet pro programování informačních systémů Internet a Cloud Computing technologie Internetový portál apex.oracle.com Internet věcí (Thing), inteligentních

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Jan Rubáš

Více

Využití textové analytiky při analýze zákazníků

Využití textové analytiky při analýze zákazníků Využití textové analytiky při analýze zákazníků Kateřina Hawlová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Česká

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 PETR PODANÝ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Vysoká škola ekonomie

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2

Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Projektový portál s využitím MS SharePoint dle metodiky PRINCE2 DIPLOMOVÁ PRÁCE Ing. Petr Špaček Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým

Více

Call centrum jako součást podpory klienta

Call centrum jako součást podpory klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Call centrum jako součást podpory klienta Diplomová práce Autor: Bc. Adéla Jílková Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Business Intelligence

Business Intelligence ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LISTOPAD 2013 Business Intelligence a datová analytika In-memory značně urychlí analytické procesy Vizualizace zpřístupňuje důležité informace pro každého Prediktivní analytika

Více

Řízení projektu technologické integrace

Řízení projektu technologické integrace Libor Jirsák Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická Nám. Winstona Churchilla 3, Praha 3 Email: jirsak@vse.cz Abstrakt Rostoucí složitost business požadavků znamená vyšší složitost IT

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů, Řízení firmy

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt

www.i-projekt.cz info@i-projekt.cz www.facebook.com/internet.projekt 1 2 Jsme česká profesionální internetová agentura. Certifikovaný Solution Partner Sitecore a Advanced Partner OpenText pro ČR a SR. Dodáváme řešení, technologie a služby, které vám v éře digitálního věku

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

Visual KPI. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů

Visual KPI. Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů Visual KPI Softwarový systém pro řešení komunikačních problémů v Mobilní průmyslových výrobní sítích inteligence Ethernet Přístup k výrobním informacím v reálném čase z mobilních zařízení Podpora chytrých

Více

Návrh privátní IaaS cloudové platformy

Návrh privátní IaaS cloudové platformy Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh privátní IaaS cloudové platformy Diplomová práce Autor: Bc. Aleš Komárek Studijní obor: Informační

Více