Rekordní rok Nový ředitel pro finance. Hřídele dostanou robota

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekordní rok 2011. Nový ředitel pro finance. Hřídele dostanou robota"

Transkript

1 číslo Rekordní rok 2011 Nový ředitel pro finance Hřídele dostanou robota

2 obsah Masívní investice Návštěva Finska Nový ředitel pro finance editorial Rozdělení divize Válce a Nástroje Nové robotické pracoviště dostává se Vám do ruky první číslo SPOTu Plus v roce Možná se Vám zdá, že jsme si s ním dali načas, ale bylo to rozhodně ku prospěchu věci. Za dobu od Vánoc se totiž udála celá řada důležitých věcí, a o tom všem Vás informujeme ve zbrusu novém čísle. Předně ukončili jsme ekonomické hodnocení předešlého roku a zpracovali plán pro ten letošní, ze kterého je zřejmé, jaká budoucnost nás čeká, více Vám prozrazuji na protilehlé straně. Tam se také dočtete o investicích, které majitelé míní vstříknout do žil Strojírnám. Půjde o masívní finanční prostředky na nákup nových technologií, stroje máme u dodavatelů předjednány, co se týká dodávek brusek, musíme však obchodování urychlit, vždyť dodací lhůta čítá 18 až 26 měsíců! Z toho a také z naší schůzky u AGCO ve Finsku (str. 4) vyplývá, že navýšené objemy hřídelí budeme muset vyrobit v letech 2012 a 2013 ještě na stávajícím strojním vybavení, nové stroje budou k dispozici v roce Sami jste už určitě postřehli změnu na postu ředitele pro finance, Pavla Boháčka Vám představujeme uvnitř časopisu, kde ostatně najdete i další závažné téma: Nastal bod zlomu, kdy musíme jednoznačně posoudit životaschopnost dílen divize Válce a Nástroje... Přeji Vám krásné jaro, zajímavé čtení a děkuji celému kolektivu za zodpovědný přístup k práci ve stále se měnícím prostředí! Dámy a pánové, vážení zaměstnanci, Váš Vladimír Trubač ředitel společnosti a předseda představenstva SPOT Plus firemní informační zpravodaj společnosti Strojírny POLDI a.s. Redakční rada: Vladimír Trubač, Petr Melichar, Jiří Kovařík, Petra Kubíčková Registrováno MK ČR pod evidenčním číslem E Vydává Transparent Communications, s.r.o. se sídlem Brno, Údolní 65, IČ: Své náměty můžete posílat na:

3 Masívní investice jako klíč k rozvoji společnosti historii, přesněji více než kusů, a překročila tak naplánovaný zisk o 18 mil. Kč, pochvaluje si kondici Hřídelí Ing. Vladimír Trubač, ředitel společnosti. To ale neplatí o stavu divize Válce a Nástroje: Bohužel, Válce a Nástroje po období stagnace začaly na trhu dále ztrácet a skončily 2 mil. korun v minusu oproti plánovanému výsledku. Akcionářská struktura se měnit nebude Pro letošek tak vedení společnosti muselo přikročit k rozdělení této divize na dvě dílny, a to jak ve výkonech, tak v nákladech. Každá z těchto dílen musí v průběhu letošního roku prokázat životaschopnost. Pokud se tak nestane, budou následovat další opatření, a to až k tomu nejméně populárnímu a sice úplnému zastavení provozu tam, kde nedojde k pokroku, objasňuje Vladimír Trubač s tím, že detailní hodnocení úspěšnosti dílen bude na pořadu nejen kvartálně nebo pololetně, ale také každý měsíc. Rozvoj společnosti Loňský rok považoval ředitel Trubač za důležitý i z pohledu budoucího rozvoje společnosti. V prvním pololetí se intenzivně projednával možný prodej zahraničnímu zájemci, kterým byla italská firma Bifrangi: Všechny rozhovory byly ukončeny v červenci, protože na obou stranách nedošlo k dohodě o podmínkách prodeje. S tím následně souvisela zásadní rozhodnutí, kam dále směřovat Strojírny. Představenstvo společnosti nakonec dospělo ke shodě: Akcionářská struktura se měnit nebude, vlastník společnosti zůstává a přikročí se k nutným investicím. Ty zajistí, aby Strojírny technologicky nezaostávaly avbudoucnu se dostaly na špičkovou světovou úroveň. Investovat se bude v divizi Hřídele, rozšíří se výroba v Mechanice 2, a to především o větší kliky kamiónového typu. Podle Vladimíra Trubače přitom půjde o masívní finanční injekce, které by mimo jiné měly vést ke snížení závislosti na jednom majoritním odběrateli. Aktuálně máme zpracovány dvě varianty investic. První za 5,5 mil. eur by vedla v Mechanice 2 k tomu, že stávající kapacita kusů by se navýšila na kusů vyrobených hřídelí, druhá varianta ve výši až 8,5 mil. eur by kapacitu navýšila až na kusů. Mezi možné odběratele v hledáčku našich obchodníků patří VOLVO, MAN, John Deer, DAF, Scania a další, které by tyto typy hřídelí z naší produkce mohly zajímat. Rok 2011 se z pohledu hospodaření zařadil mezi nejúspěšnější období novodobé historie Strojíren POLDI. Co se týká tržeb, kde byl plán nastaven na 892 mil. Kč, dosáhla skutečnost 956 mil. Kč. V případě zisku společnosti před zdaněním se plánovalo 78 mil. Kč, na konci roku jsme však vykázali 86,5 mil. Kč. V obou kategoriích tak došlo oproti plánu k nárůstu o 7,4 %, resp. o 10,9 %. Za těmito úspěchy stojí výkonnost divize Hřídele, která vyrobila dosud nejvyšší počet klikových hřídelí v celé své Výhled na 2012 A jaký lze očekávat průběh letošního roku? K méně pozitivním zprávám patří fakt, že byla ukončena sériová výroba klikových hřídelí typu D12 pro švédské VOLVO. Z roku na rok tak dojde k propadu výroby v divizi Hřídele o ks, což v tržbách představuje zhruba 100 mil. Kč. Šlo o nejziskovější klikovou hřídel, kterou jsme vyráběli, proto se tento výkyv projeví i v celkových výsledcích firmy, plán je tedy nastaven celkově nižší, než tomu bylo pro rok 2011, přibližuje Ing. Trubač a dodává: V divizi Hřídele je výroba postavena na zákaznících z Finska, Brazílie, Švýcarska. Kapacitně máme v současnosti volných 15 až kusů zalomených hřídelí, které se možná vzhledem k rozjednaným objednávkám ještě podaří naplnit. Větší podíl vlastníků na řízení firmy Management Strojíren POLDI a.s. rozšíří Ing. Marek Malík, který se bude zabývat problematikou strategií, investic a celkovým rozvojem společnosti. Obchodní aktivity společnosti posílí také nový obchodní ředitel, který vzejde z výběrového řízení v gesci specializované personální agentury. 3

4 AGCO SISU POWER hlásí navýšení poptávky, dodavatelem však už nebudeme sami Ve středu 7. března se odehrála návštěva u našeho největšího odběratele, společnosti AGCO SISU POWER ve finském městě Linnavuori. Za českou stranu se jednání účastnila skupina pěti zástupců - hlavních akcionářů a managementu Strojíren. Důvodem schůzky byl pokles poptávky po našich výrobcích, který jsme zaznamenali především v lednu. Na druhou stranu jsme před časem obdrželi avízo, že se požadavky směrem k Finsku skokově navýší, na místě nás tedy zajímal budoucí vývoj v celém konglomerátu AGCO, hlavně s ohledem na stavbu další montovny motorů, přibližuje finskou spanilou jízdu ředitel Ing. Vladimír Trubač. 4 Výsledky jednání lze jako celek považovat za pozitivní - AGCO SISU POWER by chtěl letos od nás odebrat stejné množství hřídelí jako loni, po lednovém zpomalení můžeme tedy očekávat nárůst požadavků až na celkových kusů hřídelí. Z toho bude určeno pro Brazílii, zbytek do Finska. Finský partner nás navíc seznámil se záměrem prudkého nárůstu požadavků na roky 2013 a 2014, a to v řádech 30 až 45% navýšení poptávky. Se stavbou nové montovny pak počítají buď na území Finska nebo střední Evropy, nikoliv však v Česku, říká Ing. Trubač s tím, že v roce 2013 by pak jejich kapacita představovala kusů hřídelí, v průběhu dalších pěti let pak až kusů. Zároveň však chce AGCO SISU POWER snížit dodavatelské riziko, což znamená, že jejich cílem je mít více dodavatelů klikových hřídelí pro případ, že by došlo k nepředvídatelným událostem ve Strojírnách POLDI. Druhým dodavatelem s největší pravděpodobností bude německý Feuer z Nordhausenu. Pro nás to zřejmě ale stále znamená požadavek na kusů šesti válcových klikových hřídelí pro rok Na Mechanice 3 tak v nejbližší budoucnosti nebudeme investovat do navýšení kapacity, ale do obnovy strojů, zvýšení produktivity práce nebo snížení pracnosti, uzavírá Vladimír Trubač.

5 Seznamte se: Mgr. Ing. Pavel Boháček, ředitel pro finance Mgr. Ing. Pavel Boháček (44) vystudoval ostravskou Vysokou školu báňskou, Hutnickou fakultu, poté následovala Ekonomická fakulta téže školy a pražský Bankovní institut. V roce 2010 navíc absolvoval Právnickou fakultu UK. V profesní kariéře dlouho působil v bankovnictví, posledních 11 let se již výhradně zabývá firemními financemi. Je rozvedený, má jednu dceru ve vlastní péči. Rád si zahraje tenis, lyžuje a hraje golf. Pavel Boháček pochází ze severní Moravy, ale v Praze a okolí působí čtvrtým rokem, z toho tři roky pracoval jako ředitel odboru financování ve společnosti ČD Cargo, a. s., která se profiluje jako největší český železniční dopravce. Sám o sobě skromně říká, že nemá rád rutinu a že ho musí práce zajímat a bavit. I proto začal před časem hledat nové angažmá, což ho přivedlo až za brány Strojíren POLDI. Jeho příchod souvisí také s dlouhodobou zdravotní indispozicí Ing. Petra Melichara. Byl bych rád, kdyby moje účinkování tady nebylo po čase hodnoceno pouze jako náhradní řešení, ale jednoznačně jako přínos Strojírnám. Považuji je totiž za perlu a tomu odpovídá i moje pracovní nasazení, popisuje svůj vztah k novému zaměstnavateli Ing. Pavel Boháček. Jaký před ním aktuálně stojí úkol? Podle jeho slov mají akcionáři společnosti eminentní zájem na dalším perspektivním rozvoji Strojíren, na tom, aby dále rostla hodnota podniku a deklarovali, že chtějí investovat do nových technologií v případě, že se taková investice vyplatí. A to je právě jedním z hlavních úkolů nového finančního ředitele podílet se na analýze a vytvoření modelů možných investic. Druhá oblast, kterou se budu primárně zaobírat, je ekonomické hodnocení veškerých stávajících procesů uvnitř firmy, následovat budou případná Strojírny POLDI považuji za perlu a tomu odpovídá i moje pracovní nasazení doporučení na změny, poodkrývá roušku svého působení na půdě Strojíren POLDI Ing. Boháček s tím, že aktuálně hodnotí jejich kondici pozitivně: Rozhodně je tu takříkajíc pořádek, což je důsledek pevného a dobrého vedení. Pavel Boháček nemá osobně příliš rád slovní kolonky pro jednotlivé posty, také vlastní zařazení ve struktuře Strojíren vnímá mnohem šířeji, než je velení financím. Zajímá mě komplex, tedy jak je fabrika vnitřně uzpůsobená, jak probíhají ekonomické postupy, jak je případně jinak modelovat, aby došlo k dalšímu růstu. Rozhodně se nejedná o rutinu, proto mě taková náplň práce baví. Co si představit pod pojmem růst v případě Strojíren? Podle Pavla Boháčka nejen navýšení hospodářských výsledků, ale také nárůst zaměstnanosti, protože se v souvislosti s investicemi do výroby uvažuje o zavedení třetích a možná i čtvrtých směn. Finančního ředitele můžete potkávat v dílnách a jednotlivých halách, říká, že je samozřejmostí, aby znal konkrétní výrobní postupy a jejich logiku. V tomto období, kdy zvažujeme investice, nejvíce spolupracuji s pány Hurychem, Drahošem, Papežem, Suchým a Pidrmanem, považuji je za odborníky na vysoké úrovni, uzavírá. 5

6 Účetní rozdělení divize Válce a Nástroje prokáže jejich udržitelnost Ing. Miroslav Šerý s tím, že jde pouze o administrativní rozdělení pro potřeby účetnictví, prakticky zůstávají oba úseky stále jednou divizí. Pokud by se však na konci roku u účetní uzávěrky ukázalo, že si na sebe nástrojovna nevydělá, je pravděpodobné, že by mohlo dojít k jejímu zrušení. Společnost si nemůže dovolit dlouhodobě udržovat ztrátovou výrobu, komentuje Miroslav Šerý tento logický, ale nepříliš příjemný krok. Výroba nástrojů utrpěla před dvěma lety odchodem klíčového zákazníka, švýcarské firmy Flowtec. Ještě v předkrizovém roce 2008 přinášel Flowtec Strojírnám tržby okolo 45 milionů, a ty už dva roky citelně chybí. Do Švýcarska odešla zkušební dodávka trubek Historicky fungovala výroba válců a nástrojů jako samostatné divize, sloučily se před více než deseti lety po snížení tržeb. Tehdejší sloučení přineslo úsporná opatření, oběma úsekům totiž společně stačil místo dvou samostatných pouze jeden technický a obchodní útvar. Letos však došlo k opětovnému ač pouze účetnímu oddělení. Zatímco v minulých letech se výsledky divize 6 Od letošního roku se divize Válce a Nástroje účetně rozdělila. Cílem tohoto administrativního kroku je ukázat, jak si nákladově obě části stojí. Válce a Nástroje vyhodnocovaly jako celek, od letoška se oba výrobní úseky začnou hodnotit odděleně. Důvodem k tomuto kroku jsou nepříliš pozitivní výsledky úseku Nástrojů v posledních dvou letech. Účetní rozdělení divize nám umožní získat přesná čísla o efektivitě každého úseku zvlášť a ujasnit si, který se jak podílí na celkovém výsledku společnosti, říká ředitel divize Ing. Šerý ale neztrácí naději: Se švýcarským zákazníkem udržujeme pravidelný kontakt a v únoru se nám po obměně části jejich vedoucích pracovníků podařilo domluvit zkušební objednávku a pokud se osvědčí, v což věřím, od června bychom pro ně mohli zase začít vyrábět. Nástrojovně by tento kontrakt výrazně prospěl, pro Švýcary bychom totiž vyrobili trubek v hodnotě 12 milionů korun. Nástrojovna tedy samostatným účetním vyhodnocením dostává šanci prokázat, že si na sebe vydělá. Před lety jsme mívali tržby kolem sta milionů, teď dosahují asi poloviny. Předpokládám, že pokud by se nám podařilo dostat se letos na částku mezi 60 a 70 miliony, vedení by mohlo nástrojovnu zachovat, doufá Ing. Šerý a dodává, že je potřeba nejen doufat, ale také tvrdě pracovat: Je to úkol pro všechny útvary, nejen obchodní oddělení, ale také pro nákup, technický útvar a každého pracovníka.

7 Linka VALMET v Mechanice 3 dostane nové robotické pracoviště Od října bude stát v Mechanice 3 a nahradí práci třech současných strojů. Řeč je o novém CNC obráběcím centru LARU vybaveném robotickou výměnou obrobků. Nový stroj LARU s obslužným robotem nahradí v Mechanice 3 dosluhující obráběcí centrum Starrag Heckert, závitovací soustruh a frézku na drážky. Současný stroj Starrag Heckert nám po sedmi letech provozu způsobuje problémy, z hlediska funkčnosti a přesnosti už nesplňuje naše představy, vysvětluje nákup nového stroje Milan Drahoš, vedoucí TPV DH. Opracované hřídele z tohoto nového pracoviště budou směřovat do Finska a Brazílie k zákazníkovi AGCO SISU POWER. Hřídel zhotoví za 1,5 minuty Nový stroj umí na rozdíl od Starrag Heckertu obrábět hřídele najednou z obou stran, a to v neuvěřitelném čase 1,5 minuty. Právě rychlost tohoto stroje přivedla vedení Strojíren na nápad doplnit obráběcí centrum robotem. Kdyby měl hřídele v takovém operačním čase zakládat člověk, byl by ten stroj vlastně nevyužitý, protože není v lidských silách pracovat tak rychle, říká Ing. Drahoš. Kromě rychlosti je však ještě jeden důvod k pořízení robota. Prostor, kam se hřídele zakládají, je choulostivý na hrubé zacházení a nešetrným položením hřídele by mohlo dojít k jeho poškození. A robot na rozdíl od lidské ruky nechybuje. Koncepce nového pracoviště je asi taková: Robot odebere všechny hřídele z jedné palety ze vstupního karuselu a naskládá je do orientační jednotky. Ta už sama hřídele natočí do správné radiální polohy a odtud je robot vloží přímo do obráběcího centra, to vše s velkou rychlostí a přesností. Prázdnou paletu pak robot přenese do výstupního karuselu, místa, kam bude ukládat již obrobené hřídele. Ke stroji s robotem by měla v ideálním případě přibýt ještě automatická měřící stanice pro kontrolu obrobených prvků. Současná frekvence kontroly odpovídá rychlosti stroje Starrag Heckert, který hotová hřídel opouští každých 7-8 minut. LARU ale pracuje téměř pětkrát rychleji a tomuto taktu je potřeba uzpůsobit také četnost kontrol. Stroj by měl být velmi spolehlivý, má zabudovanou vlastní kontrolu nástrojů a v případě jejich zlomení, či opotřebení nad únosnou mez, by měl sám zastavit. Nicméně vzhledem k produktivitě stroje potřebujeme mít naprostou jistotu, že stroj pracuje, jak má, poznamenává Ing. Drahoš. V opačném případě by teoreticky hrozilo vyrobení velkého počtu zmetků. Na měřící stanici jsme tedy vypsali výběrové řízení, zda a za kolik peněz bude stanice pořízena, budeme vědět až po uzávěrce tohoto čísla. Až hřídelí ročně Strojírny do obráběcího centra s robotem investují asi 25 milionů korun aslibují si od něj zvýšení kapacity výroby: Při maximálním využití by dokázal opracovat více než hřídelí Valmet ročně, říká Ing. Drahoš. V blízké budoucnosti po uvedení do chodu by se na novém stroji po dovybavení novým nářadím mohla frézovat také ramena na čtyřválcích, ale to je zatím jen ve fázi nápadu. LARU by mohl také v případě nutnosti - třeba při výpadku jiného stroje Starrag Heckert - nárazově vypomoci s obráběním jiných hřídelí podobného rozměru. Momentálně se v Mechanice 3 vybírá pro stroj správný prostor a v nejbližší době dojde na úpravu a zalakování podlahy, která bude odpovídat kvalitám a potřebám stroje. 7

8 Odbory informují Vážení zaměstnanci, Personální údaje V oblasti řízení lidských zdrojů se nám podařilo udržet stavy zaměstnanců na úrovni roku Stav zaměstnanců k 31. prosinci 2011: PD 270 ND 165 THP 108 celkem 543 Poznámka: PD přímý, výrobní dělník ND nepřímý, režijní dělník THP technicko-hospodářský pracovník PROFESNÍ STRUKTURA THP SPOLEČNOSTI vedení společnosti výrobně-technická činnost obchodní činnost ostatní administrativně-technická činnost VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ základní vzdělání vyučení úplné střední odborné vysokoškolské ostatní (gymnázium, střední odborné) VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ do 20 let let let let let nad 60 let STRUKTURA DLE POHLAVÍ muži počet zaměstnanců počet zaměstnanců počet zaměstnanců počet zaměstnanců podíl v % (k celk. počtu zam.) 2,21 9,20 1,47 7,37 podíl v % 14,55 61,69 17,31 4,24 2,21 podíl v % 0,92 9,02 21,73 27,44 33,15 7,74 podíl v % 71,64 28,36 ženy Poznámka: výrobně-technická činnost = technologie, konstrukce, kontrola jakosti, referenti nákupu, kooperace, mistři, výrobní plánování, servis Pajdlhauser Vladimír Vedoucí personalista na úvod mi dovolte připomenout některé změny, které se týkají naší kolektivní smlouvy na rok Po několika setkáních s vedením společnosti jsme došli k následujícímu výsledku: Při zachování určitých nadstandardů oproti zákoníku práce jsme dosáhli některých kladných dílčích změn proti kolektivní smlouvě za loňský rok. Byl navýšen tarif v jednotlivých třídách v průměru o 3 %. Dále se zvýšily odměny při významných pracovních a životních výročích. Byl upraven bonus při odpracování měsíčního fondu pracovní doby na Kč. Vzhledem k tomu, že již uplynula delší doba od podepsání kolektivní smlouvy, tak předpokládáme, že se s ní většina zaměstnanců seznámila. Pokud se tak nestalo, je možné se informovat na VZO Strojíren. Během měsíce dubna připravujeme zájezd do automobilky TPCA Kolín. Podle požadavků a zájmu zaměstnanců je možné zajistit několikadenní zájezd do vybrané lokality. Pokračujeme ve spolupráci s naším klubem důchodců, kam jsme zváni na jejich schůze. Členové tohoto klubu se nadále zajímají o dění ve Strojírnách. Po zimní přestávce se opět začalo s úklidem a údržbou chaty ve Stradonicích, kde chceme zlepšit hygienické podmínky v umývárně. Váš František Konvalina Děkujeme za věrnost a práci ve Strojírnách POLDI zaměstnancům, kteří oslavili 15leté nebo 35leté pracovní výročí v prvním čtvrtletí roku Pracovní výročí je spojeno s finanční odměnou, doufáme, že vám udělá radost... Legenda: Odpracovaná léta ve Strojírnách POLDI: Poděkování a odměna za věrnost VaN = Válce a Nástroje OŘJ = Odbor ředitele jakosti DH = Divize Hřídele Fi = Informatika IT CÚ = Centrální údržba DVaN = Divize Válce a Nástroje Fp = Finanční plánování F = Finanční ředitel Řpr = Referent propagace Rd = Zasilatelna Jméno ODCHOD DO STAROBNíHO DůCHODU I. Q 2012 BASEL VLADISLAV ZELENKA LUBOR Ing. Fingerhut Jiří Walter Jaroslav Schreil Pavel Tlustý Pavel Jméno 15 let Útvar OŘJ DH DH CÚ 35 let Útvar Svoboda Eduard DVaN Karpíšková Miroslava DH Děkujeme za odvedenou práci v naší společnosti Strojírny POLDI a.s.! měsíc / rok nároku leden/ 2012 leden / 2012 leden / 2012 únor / 2012 měsíc / rok nároku březen / 2012 březen /

9 Mladá krev Petr Bíba Zatímco v minulých číslech SPOTu Plus jsme si povídali se zaměstnanci, kteří ve Strojírnách POLDI pracují už dlouhá léta, tentokrát vám představíme mladou krev, Petra Bíbu. Mezi zaměstnanci patříte k nováčkům, pracujete tady dva roky. Odkud jste do Strojíren přišel? Třináct let jsem pracoval v kladenské firmě na výrobu sanitární techniky. Majitel pak firmu prodal a já s ním přešel do jeho dalších firem. Ale nedařilo se tak, jak jsme si představovali, a když jsem viděl, že to jde od deseti k pěti, rozhodl jsem se, že odejdu. Nemusel jsem, mohl jsem mít tu práci dál, ale začal jsem hledat. Proč jste si vybral Strojírny? Napsal jsem životopis a roznesl ho po různých firmách. A štěstí se na mě usmálo tady. Měl jsem radost, protože jsem chtěl do velké firmy. A jsem tady rád, Strojírny mají obrovskou tradici, běží takovou dobu a já doufám, že poběží dál. Jsem Kladeňák a pracovali tady oba moji rodiče, takže jsem v tom vyrůstal, dá se říci, že už jako dítě jsem Poldi znal. Máte tedy Poldi rád? Mám doma všechny ty staré knížky o historii Poldi. Dostal jsem je od tchána, který tady kdysi dělal v propagaci. Když jimi tak člověk občas listuje, je to hezká nostalgie. Byl přechod do Poldi velká změna proti původnímu zaměstnání? U původního zaměstnavatele jsem začínal jako dělník, vypracoval jsem se na mistra, dělal jsem i vedoucího expedice, technologa, prostě zkušenosti technického směru jsem měl. Technika mě baví, takže to zase takový problém nebyl. Nastoupil jste na pozici zástupce vedoucího kontroly. Přišel jsem jako úplně nový člověk a rovnou na vedoucí pozici. To víte, že lidi tehdy koukali, to je něco jiného, než když člověk povýší odspodu. Jak říkal můj kolega: Když jsi sem přišel a jenom otevřel dveře v Mechanice 3, tady už se to vědělo. Ale myslím, že lidi už si zvykli a snad mě mají i rádi. Jaký jste vedoucí? Dokážu se i rozčílit, ale za ty dva roky jsem, co se pamatuji, křičel jenom jednou. Radši s lidmi jednám po dobrém. Když lidi vidí, že s dobře odvedenou prací jde všechno dobře, tak pak všechno funguje. Jsme tady navíc malý tým, mám osm kolegů a vždy se domluvíme. Vy a váš tým kontrolujete hřídele, jak vaše práce probíhá? U každého typu hřídele kontrolujeme konkrétní parametry uvedené na výkresech, abychom měli jistotu, že zákazník opravdu dostane vše v pořádku. Denně nám projde rukama průměrně osmdesát až sto klik a na každé klice přeměřujeme průměrně deset až dvacet parametrů. No a když se objeví odchylka, tak buď jde klika zpátky na opravu nebo žádáme zákazníka o povolení odchylky. Baví vás práce, není to monotónní? Měření je sice pořád to samé dokola, ale mně moje práce jednotvárná rozhodně nepřijde. Objem prací je totiž velký, hřídele jsou různé a střídají se, takže se nenudíme. V práci se tedy nenudíte a čím se bavíte ve volném čase? Mám dvě dcery, čtyřletou a šestnáctiletou a momentálně pro nás rekonstruuji byt. Je to pořádná rekonstrukce se vším všudy, takže se opravdu nenudím ani po práci, vlastně chodím na druhou šichtu. Je to už ale dlouhé a těším se, až to skončí a budu relaxovat. Ale odreagovávám se tím, že si dávám dohromady motorku, repliku Hondy Gorilla. Letos se chystám konečně jezdit, minulý rok jsem toho kvůli stěhování moc nestihl. Jak se žije ve Strojírnách Jak se žije ve Strojírnách 9

10 Historie strojíren, aneb: Takoví jsme byli... Poldina huť, založená v květnu 1889, se od počátku existence orientovala na zhodnocení svých válcovaných i kovaných ocelí formou strojírenských výrobků a tyto dílny postupně vytvořily oblast mechanických provozů. Vše šlo krok za krokem počínaje pérovnou, spuštěnou spolu s první ocelárnou, válcovnou a kovárnou roku 1890, přes obrobnu lisovaných protipancéřových střel roku 1893 a appreturu, což byl dobový název pro údržbářské dílny, v nichž se začaly opracovávat i první klikové hřídele. Několik následujících fotografií ukazuje, kterak se mechanické provozy, na jejichž tradici Strojírny POLDI navazují, rodily, i jak vypadaly haly, z nichž některé existují dodnes. Jiří Kovařík Hala appretury, v níž se od roku 1897 začaly obrábět první kované zalomené hřídele, určené pro motory lodí rakousko-uherského válečného námořnictva. Jiná hala appretury pro obrábění menších dílů a součástek, snímek zhruba kolem roku Hala, jíž se později říkalo Mechanika 1, snímek z roku 1911, který je prvním dokladem o výrobě válců pro válcování za studena. Stavba na tehdejší dobu velmi moderní konstrukce. Jde o provoz pro výrobu zalomených hřídelí, jednu z dnešních hal Mechaniky 2, stavěnou v roce 1916 kvůli rostoucí poptávce po leteckých a automobilových hřídelích pro armádu. 10

11 Dokončená hala Kurblovky, pozdější Mechaniky 2, snímek z 20. let minulého století s pohonem strojů řemenicemi, které ve 30. letech zmizely. Nástrojovna sice vznikla už roku 1903, po 1. světové válce ale byla přesunuta do nové a nevyužité haly pro obrábění střel, kde je dodnes. Mechanika 1, dnešní hala pro výrobu válců, dokončená roku Na snímku je obrábění rotorových prstenců z antimagnetických ocelí pro turbogenerátory. Bez lidí nic vyrobit nelze a takto vypadalo osazenstvo nástrojovny někdy kolem roku

12 Křížovka s poetickou tajenkou Jiří Žáček, NĚKDO Někdo žije kopretinou, Někdo je zas na růže... Pokračování najdete v tajence! 12 Řešení z minulého čísla:...tak se klepni, obal a usmaž.

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více

centra. Kolem vyroste komplex s moderně vybavenými laboratořemi, v nichž najde práci řádově 85 výzkumníků, uvedl

centra. Kolem vyroste komplex s moderně vybavenými laboratořemi, v nichž najde práci řádově 85 výzkumníků, uvedl ú uni plně n ové i nformace 2 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol ú n o r 2 0 1 1 Autolékárničky z firemních aut do pražské ZOO str. 4 Pohonné hmoty jsou středem pozornosti str. 5 Unipetrol

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric Jak je neznáme Plnicí stanice CNG 2 Jan Janoušek i v Českém Krumlově 4 6 Generální ředitel mezi bývalými zaměstnanci Profesní kariéru zahájil v MOTOR JIKOV před 35 lety Další stanici stavíme ve městě na

Více

Škodovák. První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku

Škodovák. První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku Škodovák číslo 54 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. 3/2010 První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku Škodovka nabízí programy pro mladé Rusko zasáhla krize, Sibelektroprivod ale sílí

Více

Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č. 1 2013. Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne

Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č. 1 2013. Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne Open Mine č. 1 2013 Magazín společnosti New World Resources interview Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne technologie Doly na Karvinsku propojilo pod zemí unikátní důlní dílo téma Moravskoslezský

Více

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Škodovák číslo 67 Informační časopis skupiny ŠKODA 5/2011 Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Vážené

Více

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů

Divize Výroby Součástí funguje na třísměnný provoz. vystavované stroje na zákaznických dnech. ze světa obráběcích strojů ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery duben / 2012 www.kovosvit.cz představujeme střípky ze světa pozvánka Plechárna Čína Den otevřených dveří strana 4 strana

Více

Škodovák. Na návštěvu Škodovky přijel švédský král

Škodovák. Na návštěvu Škodovky přijel švédský král Škodovák číslo 77 Informační časopis skupiny ŠKODA 5/2012 Na návštěvu Škodovky přijel švédský král Rekordmanka mezi tramvajemi zamířila do Rigy ŠKODA BIKE Marathony jelo více než 2000 lidí! Vážení spolupracovníci,

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO I / LEDEN 2009 LOVOCHEMIK CO DĚLÁ LOVOCHEMIE PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE?

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO I / LEDEN 2009 LOVOCHEMIK CO DĚLÁ LOVOCHEMIE PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE? NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO I / LEDEN 2009 DOYEN KD ODCHÁZÍ... CO DĚLÁ LOVOCHEMIE PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE? Za uplynulá čtyři desetiletí, která strávil v aktivní službě na Přinášíme

Více

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi

radar informacní bulletin ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi radar informacní bulletin číslo 2/2012 ve výhodě jsou ti, KTEŘÍ pracují s moderním katalogem povolání V každé sektorové dohodě jde především o lidi tým regiony navštívil více než tři stovky firem slovo

Více

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu Provozu se dařilo Str. 3 Jižní Tyrolsko Str. 8 Z á ř í 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Nástěnka Zajímavosti Relax Ekologický projekt Flavia

Více

TRYSKA 3/2014 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI

TRYSKA 3/2014 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI TRYSKA 3/2014 MOTORPAL BULLETIN PRAVIDELNÉ INFORMACE O DĚNÍ VE SPOLEČNOSTI obsah čísla Editorial... 2 Tým Motorpalu: Facility.... 3 Motorpal nespí ani o dovolených... 5 Tržby plníme... 5 Nové kanceláře

Více

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA Soutěž ve spolupráci se značkou Volkswagen Chcete vyhrát HORSKÉ KOLO? Co pro to musíte udělat? Více na str. 67 WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2014 30 Kč 1,40 EUR 3D tiskárna už dokáže

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

Permanentní inovace a trendy ve vývoji řezných nástrojů str. 8 9. Paletové moduly pro robotické zakládání

Permanentní inovace a trendy ve vývoji řezných nástrojů str. 8 9. Paletové moduly pro robotické zakládání TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA WWW.TECHMAGAZIN.CZ ZÁŘÍ 2014 30 Kč 1,40 EUR Paletové moduly pro robotické zakládání Kvalitní 3D tisk nemůže být levnou záležitostí Permanentní inovace a trendy ve vývoji řezných

Více

Do důchodu se nechystám

Do důchodu se nechystám září/2012 Hermann Simon: Do důchodu se nechystám 4 Projekt Age management přichází v pravou chvíli 12 Ageismus aneb Stereotypy a mýty o stáří 32 Pracujeme, protože žijeme aneb Projekt na podporu lidí ve

Více

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání

Firma jde buď nahoru, anebo dolů. Je omyl si myslet, že lze udržet status quo. speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 21. 04. 2015 speciální příloha časopisu Technický týdeník Řezné nástroje a upínání 14/ Nový Dragonskin pro frézování Společnost WNT navazuje na úspěšnou řadu Dragonskin pro soustružení 16/ iscar v roce

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu slovo ředitele Oproti roku 2011 očekáváme mírný pokles celoročních výsledků Vážené kolegyně, vážení kolegové, známe už výsledky

Více

Zkroťte čas Nestíháte? Známe recepty, jak se stát pánem svého kalendáře

Zkroťte čas Nestíháte? Známe recepty, jak se stát pánem svého kalendáře Český výrobce modelů letadel zažil silné turbulence str. 28 číslo 9 l 8. 9. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Zkroťte čas Nestíháte? Známe

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

Benefity zvyšují atraktivnost zaměstnání. str. 4 str. 5 str. 7

Benefity zvyšují atraktivnost zaměstnání. str. 4 str. 5 str. 7 Č Í S L O 5 / K V Ě T E N 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK KUTILSKÁ Nepůjde o nápady, ale o bezpečnost práce. I doma! Dávno jsme odzimovali chaty

Více

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO III / BŘEZEN 2009 LOVOCHEMIK VZPOMÍNAT BUDU RÁD. Pestrá nabídka procedur v úseku specialit.

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO III / BŘEZEN 2009 LOVOCHEMIK VZPOMÍNAT BUDU RÁD. Pestrá nabídka procedur v úseku specialit. NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO III / BŘEZEN 2009 JAKÉ NOVINKY PLÁNUJE ÚSEK SPECIALIT? VZPOMÍNAT BUDU RÁD VYZKOUŠEJTE NOVÉ PROCEDURY Zhodnocení loňského Rozhovor s Ing. Musiolem, a

Více