VÝROČNÍ ZPRÁVA Cesta k zákazníkovi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cesta k zákazníkovi

4 Cesta k zákazníkovi Obsah 1. Úvodní slovo 7 2. Historie a současnost Základní identifikační údaje společnosti Předmět podnikání Orgány společnosti Organizační struktura společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Pobočky společnosti Telekomunikační sítě Základní údaje o poskytovaných službách Hlavní investice Plánovaný vývoj Lidské zdroje Vybrané charakteristiky v historickém přehledu Přehled počtu zákazníků Vývoj obratu Počet km optických sítí Ochrana duševního vlastnictví Finanční část Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Výrok auditora Vybrané finanční a provozní ukazatele Události po Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 69 4

5

6

7 1. Úvodní slovo 1. Úvodní slovo 2. Historie a současnost 3. Vybrané charakteristiky v historickém přehledu 4. Finanční část 5. Výrok auditora 6. Vybrané finanční a provozní ukazatele 7. Události po Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 9. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Cesta k zákazníkovi 7

8 Cesta k zákazníkovi Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám předložil Výroční zprávu akciové společnosti PODA za rok 2014, na jejíchž stránkách budete mít příležitost se společně s námi ohlédnout za událostmi uplynulého roku. Období posledních let je velmi dynamické nejen v rámci společnosti PODA, ale i v okolním prostředí a nese se ve znamení celé řady inovativních přístupů a nových technologií, které neovlivňují pouze telekomunikační trh. Přesto se nosná část portfolia námi poskytovaných služeb nemění, zejména v naší nabídce profesionálních telekomunikačních služeb. Rok od roku vynakládáme nemalé investice především do rozvoje technologických řešení a do výstavby nových optických sítí. Díky tomu je PODA schopna svým zákazníkům poskytovat vysoce kvalitní a stabilní internetové připojení, televizní vysílání, IP telefonní linky, mobilní služby a služby datového centra. Vynaložené investice jsou směřovány do produktové, ale i regionální diverzifikace, která společnosti zajišťuje dlouhodobý růst i do budoucna. S potěšením proto mohu konstatovat, že se nám daří našim zákazníkům každoročně nabídnout nové služby a u těch stávajících vylepšit jejich kvalitu. Na konci loňského roku se portfolio nabízených služeb rozšířilo například o produkt online TV vysílání v mobilních zařízeních. Ke stávající programové nabídce přibyly nové televizní stanice, které nabízí zajímavou náplň z oblasti kultury, sportu, přírody nebo životního stylu. Svůj oblíbený televizní program mohou naši zákazníci sledovat i 36 hodin po jeho odvysílání, a to díky rozšířenému archivu PODA TV. Zákazníci mohou rovněž využít na našich stránkách nových funkčních možností klientské zóny, která dostala současně i nový vzhled, a mít tak své služby pod pravidelnou kontrolou. Ty ze zákazníků, kteří své požadavky raději řeší osobně na našich klientských centrech, rádi přivítáme v nově otevřených pobočkách v Orlové a Praze 8. Změny zaznamenala i stávající klientská centra v Havířově a Brně, která byla v loňském roce přesunuta do více vyhovujících a přístupnějších prostorů. Věřím, že i nezávislé posouzení kvality naší práce, vnitřního systému společnosti a komunikace s okolním prostředím má svou váhu. Společnost PODA prošla v červnu loňského roku úspěšně recertifikačním auditem dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Posouzení požadavků provedl nezávislý akreditovaný certifikační orgán Systémová certifikace s. r. o. Jedním z našich hlavních cílů je i nadále spolupracovat pouze se spolehlivými a dlouhodobě prověřenými subdodavateli, kteří se podílejí na výstavbě našich optických sítí. Podle stejně přísného měřítka se snažíme vybírat i subdodavatele zařízení a materiálů, a to jak ze zahraničního, tak i domácího trhu. Součástí strategie budování partnerských vztahů je transparentní a kvalitní spolupráce s financujícími institucemi při akvizičních a rozvojových aktivitách, která je založena na vzájemné důvěře a odpovědnosti v osobní rovině. Závěrem mi dovolte poděkovat všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za dlouholetou spolupráci, podporu a důvěru při rozvoji akciové společnosti PODA. Poděkování patří také všem zaměstnancům společnosti za jejich pracovní nasazení a profesionalitu. Doufám, že budu mít možnost provést zhodnocení aktivit roku 2015 se stejným nadšením, s jakým hodnotím ty již uplynulého roku Martin Šigut statutární ředitel 8

9

10

11 2. Historie a současnost 1. Úvodní slovo 2. Historie a současnost 3. Vybrané charakteristiky v historickém přehledu 4. Finanční část 5. Výrok auditora 6. Vybrané finanční a provozní ukazatele 7. Události po Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 9. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Cesta k zákazníkovi 11

12 Cesta k zákazníkovi Začátky podnikatelské činnosti akciové společnosti PODA se datují rokem Mezi prvními, kteří začali využívat našich služeb připojení k internetové síti, byli zákazníci z firemního segmentu. Jako společnost s ručením omezeným byla PODA zapsána v obchodním rejstříku od roku 1998 a o deset let později, na jaře 2008, změnila právní formu na akciovou společnost. Už od svého založení se zaměřujeme především na poskytování přístupu k internetu. Jak už bylo řečeno, v prvních letech podnikání patřili mezi zákazníky především právnické subjekty (firmy, školy, neziskové organizace a další). Od roku 2002 jsme začali poskytovat své služby domácnostem, a ty jsou v současné době z hlediska poptávky služeb nejrychleji rostoucí částí. Podstatnou roli v rozšiřování územní působnosti společnosti hraje akviziční činnost. Jejím neopominutelným mezníkem se stal rok 2006, kdy jsme zahájili fúzi společnosti PODA s. r. o. se společností TELTECH COM, a. s., která se do té doby (od roku 2000) na telekomunikačním trhu pohybovala pod značkou Netopýr. Díky této akvizici došlo v průběhu roku 2007 k významnému posílení pokrytí služeb v mnoha lokalitách Ostravska, získání nových zákazníků a také k zásadnímu kroku v budování optické infrastruktury. V roce 2009 PODA už jako akciová společnost vstoupila kapitálově do společnosti ERKOR OSTRAVA, s. r. o. V lednu 2010 PODA koupila část podniku označovaného jako Divize Ostrava od společnosti OvFree. NET, s. r. o. Výsledkem těchto kroků byl nárůst počtu nových zákazníků o zhruba V roce 2004 naše společnost otevřela svou první pobočku mimo původní region, a to v Brně, kde jsme začali poskytovat kompletní portfolio služeb. Rok nato byly služby navíc rozšířeny o poskytování pevných telefonních linek prostřednictvím technologií VoIP. Šlo o zásadní krok vedoucí k transformaci společnosti, kdy jsme se stali z pouhého poskytovatele internetu plnohodnotným telekomunikačním operátorem. Mezi jednu z dalších stěžejních služeb patří od roku 2008 televizní vysílání po kabelu prostřednictvím IPTV (Internet Protocol Television), což v průběhu následujících čtyř let vyneslo společnosti PODA pozici největšího alternativního operátora IPTV na telekomunikačním trhu v České republice. V rámci televizních služeb nabízíme našim zákazníkům stále nové televizní programy a návazné služby s celou řadou zajímavých a především praktických funkcí. V roce 2013 doplnily nabídku i mobilní služby, díky nimž vznikl prostor pro další možnosti realizace nových produktů. Konec roku 2014 v této souvislosti přinesl rozšíření nabídky služeb o produkt online TV vysílání v mobilních zařízeních. V roce 2011 jsme úspěšně realizovali projekt ve spolupráci se společností RPG Byty, s.r.o., kdy jsme nabídli připojení bytů v jejich vlastnictví ke svým sítím a tím i digitalizaci televizního vysílání. V souvislosti s uvedeným projektem připojila PODA téměř 29 tis. bytů ke své optické síti a umožnila tak jejich nájemníkům přechod ze zastaralého analogového na digitální TV signál. Spolupráce se společností RPG Byty pokračovala i v průběhu následujících let. Převážná část aktivit uskutečněných v roce 2014 a spojených s tímto projektem probíhala na území města Karviné, kde jsme vybudovali i nové optické sítě, což umožnilo připojení 352 vchodů s byty. Celkově tak využívalo ke konci roku 2014 naše služby více než 11 tisíc klientů z bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. V průběhu roku 2013 došlo ke spojení společnosti PODA s dalším telekomunikačním operátorem, a to společností SkyNet, a. s., která své služby poskytovala už od roku SkyNet nabízel mimo připojení k internetu a hlasových služeb rovněž bezpečnostní produkty. Informace ohledně fúze byla do obchodního 12

13 PODA a.s. / Výroční zpráva za rok 2014 rejstříku zapsána k , kdy nástupnickou společností se všemi právy a povinnostmi se stala PODA a. s. To mělo za následek i vítané rozšíření působnosti společnosti do jiných částí České republiky, zejména Prahy, a dále do jižních Čech a na Znojemsko. Spojením obou společností se tak PODA a. s. stala 4. největším alternativním telekomunikačním operátorem. Červen 2014 byl ve znamení nové expanze díky koupi části závodu společnosti GREPA Networks s.r.o., a to konkrétně závodu označovaného Praha. Působnost společnosti se tím rozšířila do dalších částí hlavního města Prahy a PODA získala nové zákazníky z třech pražských obvodů (Praha 4, 5 a 8). Na začátku roku 2015 dokončila PODA a. s. jednání o koupi části závodu společnosti CATR spol. s r.o., se kterým získala sítě a zákazníky v Praze - Jarově a Milovicích. Akciová společnost PODA v současnosti představuje oborově, organizačně, personálně i finančně prosperující telekomunikační firmu. Disponuje týmy správců sítě, systémových pracovníků a techniků, které každoročně realizují i velké projekty v oboru plánování datových a optických sítí včetně dodávek připojení k internetové síti, a to jak v oblasti retailu, tak i pro korporátní zákazníky. tržby za telco služby: 276 MIO CZK nové služby: Chytrá TV, PODA net.tv 13

14 Cesta k zákazníkovi 2.1 Základní identifikační údaje společnosti Obchodní firma: PODA a. s. Sídlo: Ostrava Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ IČ: Právní forma: akciová společnost Kontaktní údaje zákaznické linky: tel , Pobočky: - Budova City Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Gajdošova 4392/7, Brno-Židenice - Pražská 1653/30, Znojmo - Boženy Němcové 817/II, Třeboň Klientská centra: října 1168/102, Ostrava Moravská Ostrava - Opavská 1140/40, Ostrava-Poruba - Střelničná 1660, Praha 8 Kobylisy - Gajdošova 4392/7, Brno-Židenice - Hlavní třída 171/52, Havířov-město - Studentská 753, Nový Bohumín - Tř. Osvobození 1720/11, Karviná - Pražská 1653/30, Znojmo - Boženy Němcové 817/II, Třeboň Datum vzniku: 7. července 1998 Změna právní formy: 19. května 2008 Obchodní rejstřík: zápis proveden do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4020 Zápis k : obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích Základní kapitál: CZK, splaceno: 100 % Akcie: ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 CZK 2.2 Předmět podnikání poskytování telekomunikačních služeb, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, podnikání v elektronických komunikacích, provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. 2.3 Orgány společnosti A) Statutární ředitel: Martin Šigut Martin Šigut vykonává funkci statutárního ředitele společnosti a zároveň řídí úsek Obchodu a marketingu. Další členové vedení: Marcela Navrátilová ředitelka péče o zákazníky Pavel Přeček finanční ředitel Radim Slíva provozní ředitel David Trčka technický ředitel B) Správní rada: Martin Šigut předseda správní rady 14

15 PODA a.s. / Výroční zpráva za rok Organizační struktura společnosti Výkonný ředitel Provoz Správa sítě Obchod a marketing Péče o zákazníky Ekonomika Projekce a příprava staveb Provoz pobočka Praha Úsek systémových specialistů Úsek marketingu Péče o zákazníky pobočka Ostrava Všeobecná účtárna Projektování Provoz pobočka Třeboň Úsek programování Obchodní úsek Praha (domácí a firemní zákazníci) Péče o zákazníky pobočka Brno Mzdová účtárna Investiční dohled Provoz pobočka Znojmo Úsek techn. péče o zákazníky Obchodní úsek Ostrava, Brno (firemní zákazníci) Péče o zákazníky pobočka Praha Spisovna Inženýring Provoz pobočka Ostrava Obchodní úsek Ostrava, Brno (domácí zákazníci) Péče o zákazníky pobočka Znojmo Vymáhání pohledávek Správa projekční dokumentace Provoz pobočka Brno Obchodní úsek Třeboň (domácí a firemní zákazníci) Péče o zákazníky pobočka Třeboň Obchodní úsek Znojmo (domácí a firemní zákazníci) CAPEX 2014: 51 MIO CZK 15

16 Cesta k zákazníkovi 2.5 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 Hlavním cílem pro rok 2014 bylo upevnění pozice naší společnosti ve všech regionech, kde působíme. Tohoto cíle jsme, věříme, dosáhli především rozvojem našich služeb, kde se řídíme třemi zásadami: trvale zkvalitňovat poskytované služby, služby a jejich vlastnosti průběžně inovovat, zavádět služby nové. Zkvalitňování poskytovaných služeb navýšení kapacity zálohovaného datového kruhu Praha-Brno-Ostrava-Praha na 2x10 Gbps, napojení sítě PODA do v pořadí druhého výměnného datového uzlu Peering.cz kapacitou 2x10 Gbps, zvýšení robustnosti zálohování silového napájení centrálního datového centra, dokončení zálohovaného datového kruhu Ostrava-Bohumín-Orlová-Karviná-Havířov- -Ostrava s kapacitou 2x10 Gbps, dokončení zálohovaného datového kruhu Brno-Znojmo-České Budějovice-Brno s kapacitou 10 Gbps. V roce 2014 jsme stejně jako v předešlých letech navýšili rychlost připojení k internetu při zachování účtované ceny. U tarifu HomeQuick jsme rychlost navýšili o 2 Mbps, u tarifů Home- Speed o 5 Mbps, u tarifů Tandem o 10 Mbps. U TV vysílání jsme rozšířili počet do nabídky zařazených TV stanic o 8 stanic ze 112 na 120. Jednalo se o kanály: Nickelodeon, Animal Planet HD, Discovery HD, TLC, Crime & Investigation, Slovak Sport 1 a Slovak Sport 2 HD, Jihočeská televize a TV Metropol. Současně byla prodloužena na trojnásobek doba uložení pořadů v našem Archivu jedné z tzv. Chytrých funkcí. Pořady tak mohou klienti sledovat i nahrávat dokonce ještě 36 hodin po jejich skončení. Pro další zvyšování pohodlí našich zákazníků jsme v roce 2014 otevřeli dvě nová klientská centra: v Praze-Ládví a v Orlové. Velkou pozornost jsme v roce 2014 věnovali rozvoji projektu Redundance kritických síťových prvků. Celý projekt zkvalitnil poskytované služby dalším výrazným snížením počtu a rozsahu výpadků služeb z důvodů jakékoli technické poruchy na kritických síťových komponentech. V projektu běžícím od roku 2012 jsme v roce 2014 dokončili následující investiční části: Inovace V roce 2014 došlo k dokončení procesu převodu klientů na novou verzi televizní platformy. V poslední fázi bylo převedeno více než 10 tis. klientů, přičemž celý proces se obešel bez výpadků. Nová platforma byla ze strany klientů přijata pozitivně. Tato platforma zvýšila grafickou úroveň pro uživatele, lépe a intuitivněji se ovládá. Díky ní budeme moci nadále zkvalitňovat poskytované televizní služby technicky zajistit vyšší stabilitu služby a také doplňovat další nové Chytré funkce PODA TV. Další významnou inovací roku 2014 ve vztahu ke klientům bylo dlouhodobě připravované propojení televizní služby a klientské zóny. Díky němu mohou klienti spravovat svou televizní službu i mimo domov pouze prostřednictvím připojení k internetu a klientské zóny. Kromě objednávání TV kanálů tak mohou nově vzdáleně i měnit jejich pořadí, nastavovat nahrávání a spravovat své nahrávky. Klientská zóna prošla celkovou změnou vzhledu a je připravena k zavádění dalších funkcí poptávaných našimi zákazníky. V roce 2014 jsme také dokončili dvouletou práci na kompletním zprovoznění podpory 16

17 PODA a.s. / Výroční zpráva za rok 2014 IPv6 v celé síti PODA. Všem novým zákazníkům nyní přidělujeme nejen IPv4 adresy, ale současně též veřejné IPv6 adresy. Klienty jsme tak připravili na budoucí přechod internetu na tento standard. Nová služba net.tv Služba net.tv umožňuje sledování televize prostřednictvím počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. Zákazník tak může sledovat televizi kdykoliv a kdekoliv stačí mu jen přenosné zařízení a jakékoli připojení k internetu. Služba byla zprovozňována pro naše klienty v září 2014 a v rámci zaváděcího provozu byla nastavena zdarma všem klientům z domácností od listopadu Základem služby je nabídka 30 televizních programů a nabídku budeme dále doplňovat o další TV kanály. I v rámci této služby mohou klienti využívat Chytré funkce, jako jsou Pauza, Sledování od začátku a Archiv, které umožňují sledování televize bez závislosti na živém vysílání. Obchodní výsledky V obchodní oblasti společnost PODA splnila a v některých ukazatelích předčila své plány na rok Nadále jsme udrželi vysokou dynamiku růstu počtu zákazníků z řad domácností (+ 16,9 %). Ještě větších přírůstků jsme dosáhli u nárůstu počtu zákazníků na optické síti (+ 26,9 %) a u nárůstu počtu zákazníků TV služby (+ 28,7 %). V roce 2014 se společnost PODA stala operátorem s největším počtem zákazníků na optické síti. Již několik let (od roku 2011) úspěšně pokračujeme ve spolupráci se společností RPG Byty, s.r.o., zejména v návaznosti na projekt digitalizace televizního vysílání. Během roku 2014 jsme dokázali nově připojit k optické síti domy RPGB v Karviné, kde bylo napojeno 352 vchodů s byty. Celkově je k v rámci projektu RPGB připojeno vchodů s byty ve vlastnictví společnosti RPG Byty, s.r.o. Tržby z telekomunikační činnosti přesáhly v roce 2014 hodnotu 276 mil. CZK, což představovalo nárůst o 16,8 mil. CZK. Ukazatel EBITDA přesáhl 106 mil. CZK (podle IFRS) a oproti předchozímu roku vzrostl o 6,4 %. Z finančního i obchodního pohledu hodnotíme rok 2014 jako velmi úspěšný. Další hodnocení roku 2014 Kvalitní optické sítě jsou předpokladem pro poskytování kvalitních služeb, proto společnost PODA neustále investuje značné finanční zdroje právě do jejich dalšího rozvoje. Výstavba optických zemních tras pokračovala i v průběhu celého roku 2014 a výsledkem bylo vybudování celkem 21,2 km nových optických tras. Pokrytí jsme tak rozšířili nejen v lokalitách Ostravy, ale také Prahy, Brna, Havířova a Orlové. Celková délka optických tras k činila 261,9 km. V roce 2014 činil finanční objem investiční činnosti celkem tis. CZK, což představovalo nárůst o 39,6 % oproti roku Společnost PODA se aktivně podílí na projektu Českého telekomunikačního klastru o. s., jehož se stala v září 2010 zakládajícím členem. Klastr je od roku 2012 členem Hospodářské komory České republiky a klade si za cíl zastupovat zájmy regionálních operátorů ve vztahu ke státním institucím a legislativnímu procesu. V červnu 2014 proběhl recertifikační audit společnosti, během něhož byl prověřen integrovaný systém kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Výsledkem bylo opětovné vydání certifikátu pro sídlo společnosti PODA a všechny pobočky (Praha, Brno, Třeboň a Znojmo), a to akreditovaným certifikačním orgánem Systémová certifikace s. r. o. Společnost vyhodnotila i možná rizika dopadů činnosti firmy na životní prostředí a došla k závěru, že činnost takovéto negativní dopady nemá. Je to pro nás jednou 17

18 Cesta k zákazníkovi z priorit, proto se snažíme i nadále o dodržování záměrů, které vedou k ochraně životního prostředí, a i v případě provádění staveb volíme postupy maximálně šetrné k životnímu prostředí. Stejné jednání vyžadujeme i na svých subdodavatelích při plnění smluvních zakázek. Důležitým aspektem strategického chování je pro společnost PODA a. s. její společenská odpovědnost. V rámci tohoto přístupu se společnost chová odpovědně nejen v oblasti obchodních rozhodnutí a strategie, ale také v oblasti životního prostředí a sociálního dopadu fungování firmy. Společenská odpovědnost znamená udržení si ekonomického úspěchu a získání konkurenční výhody tím, že firma buduje svou dobrou pověst a získává důvěru lidí, kteří v ní pracují či žijí v komunitě, kde firma podniká. Nedílnou součástí uvedeného je sponzorování neziskových projektů či subjektů neziskové sféry. 2.6 Pobočky společnosti Ostrava Počet zákazníků domácnosti: , firmy a organizace: Tržby 2014: 199,9 mil. CZK Plán 2015: 213 mil. CZK Plán 2016: 227 mil. CZK CAPEX 2014: 33,8 mil. CZK Plán 2015: 20 mil. CZK Plán 2016: 20 mil. CZK Důležité události v roce 2014 a předpoklad v roce 2015: rok 2014 výstavba optických tras v délce 14 km říjen 2014 otevření Klientského centra v Orlové duben 2015 zahájení výstavby 8 km optických tras v Karviné a 4 km v Ostravě květen 2015 zahájení výstavby napojení dalších 6 tis. bytů RPGB Praha Počet zákazníků domácnosti: 1.862, firmy a organizace: 154 Tržby 2014: 23,6 mil. CZK Plán 2015: 32 mil. CZK Plán 2016: 45 mil. CZK CAPEX 2014: 8,5 mil. CZK Plán 2015: 20 mil. CZK Plán 2016: 30 mil. CZK Důležité události v roce 2014 a předpoklad v roce 2015: rok 2014 výstavba optických tras v délce 4,5 km únor 2014 službami pokryta Rezidence Eliška (jedná se o nejvyšší budovu rezidenčního bydlení v ČR) červenec 2014 koupě části závodu GREPA Networks (lokalita Ládví) říjen 2014 otevření nového Klientského centra v Ládví prosinec 2014 dokončení modernizace sítě části závodu GREPA Networks březen 2015 koupě části závodu CATR s délkou 9,5 km optických tras v Praze-Jarově léto 2015 výstavba 6 km optických zemních tras v Praze-Pankráci Brno Počet zákazníků domácnosti: 1.753, firmy a organizace: 292 Tržby 2014: 16,5 mil. CZK Plán 2015: 18 mil. CZK Plán 2016: 19 mil. CZK CAPEX 2014: 6,5 mil. CZK Plán 2015: 4 mil. CZK Plán 2016: 4 mil. CZK Důležité události v roce 2014 a předpoklad v roce 2015: rok 2014 výstavba optických tras v délce 3 km rok 2014 výstavba 11 nových hotspotů pro připojení zákazníků 18

19 PODA a.s. / Výroční zpráva za rok 2014 Jižní Čechy Počet zákazníků domácnosti: 1.404, firmy a organizace: 149 Tržby 2014: 20,0 mil. CZK Plán 2015: 22 mil. CZK Plán 2016: 23 mil. CZK CAPEX 2014: 1,6 mil. CZK Plán 2015: 2 mil. CZK Plán 2016: 3 mil. CZK Důležité události v roce 2014 a předpoklad v roce 2015: rok 2014 výstavba 25 nových hotspotů pro připojení zákazníků srpen 2014 výstavba optického propojení dvou lokalit s optickými sítěmi duben 2015 plošné pokrytí města Lišov a okolí službami PODA Znojemsko Počet zákazníků domácnosti: 2.525, firmy a organizace: 103 Tržby 2014: 16,2 mil. CZK Plán 2015: 17 mil. CZK Plán 2016: 18 mil. CZK CAPEX 2014: 1 mil. CZK Plán 2015: 2 mil. CZK Plán 2016: 3 mil. CZK Důležité události v roce 2014 a předpoklad v roce 2015: rok 2014 upgrade 103 stávajících přístupových bodů nebo páteřních spojů rok 2014 výstavba 13 nových hotspotů pro připojení zákazníků březen 2014 zpřístupnění služeb na optické síti pro prvních 484 domácností 2.7 Telekomunikační sítě Síť společnosti PODA tvoří ucelený systém vybudovaný s použitím více technologií (podzemní vedení optických kabelů, bezdrátové datové spoje, nadzemní závěsné vedení optických kabelů, metalické účastnické rozvody). Telekomunikační služby poskytujeme výhradně prostřednictvím své vlastní datové sítě. Datová síť společnosti PODA má dostupnost v pěti regionech České republiky: Severní Morava, Praha, Brno, jižní Čechy a Znojemsko. Ke konci roku 2014 činil součet prodaných rychlostí všem zákazníkům 2,1 Tbps (biliony bitů za sekundu) ve směru k zákazníkům a 0,7 Tbps ve směru od zákazníků. Celá síť musí proto být dostatečně robustní a dimenzovaná tak, aby zákazníkům doručila data v požadované kvalitě. PODA je členem dvou národních výměnných uzlů (NIX.CZ a Peering.cz), se kterými je propojena kapacitou 4x10 Gbps a k tranzitním operátorům má kapacitu 2x10 Gbps. Společnost Google instalovala přímo v síti PODA svou vyrovnávací cache, která výrazně přispívá ke zrychlení přenosů ze serverů této americké společnosti. V roce 2014 došlo ke zdvojnásobení kapacity všech hlavních páteřních tras na 20 Gbps. Současně jsme dokončili projekt okruhování důležitých tras. Společnost PODA provozuje na Ostravsku největší optickou síť v regionu. Zahájení prací na této síti se datuje od roku Celková délka našich metropolitních sítí na Ostravsku dosahuje téměř 247 km a v roce 2014 jsme ji rozšířili o více než 14 km. Metropolitní sítě na severní Moravě má PODA a. s. ve městech Ostrava, Havířov, Karviná, Bohumín, Orlová a Frýdek-Místek. Na rok 2015 máme na Ostravsku naplánovánu výstavbu dalších zhruba 12 km optických tras. V roce 2014 vznikl zárodek naší optické sítě v Praze. Délka tras ke konci roku v Praze činila 4,4 km. V březnu 2015 došlo k převzetí optické sítě od CATR spol. s r.o., jejíž celková délka 19

20 Cesta k zákazníkovi v Praze činí 9,3 km. Optickou síť v Praze doplňují vlákna pronajatá od jiných operátorů, jejichž délka činí 39,6 km. Dále pak zahájíme v roce 2015 výstavbu dalších 6 km. Ke konci roku 2015 tak budeme v Praze mít celkově cca 60 km optických tras. V letech 2015 až 2017 plánujeme na území našeho hlavního města masivní výstavbu dalších optických sítí v rozsahu zhruba 40 km. V městě Brno jsme délku vlastní sítě v roce 2014 rozšířili o 3,0 km. Stav optické metropolitní sítě v Brně k byl 8,3 km. Vlastní optickou síť v Brně doplňují vlákna pronajatá od různých společností, jejichž délka činí 37 km. Celková délka optické sítě v Brně je tedy více než 45 km. Optické sítě doplňuje rozsáhlá bezdrátová síť, která je vybudována zejména s důrazem na kvalitu a dostatečnou propustnost a kapacitu. Retranslační stanice propojují optická vlákna nebo vysokokapacitní bezdrátové spoje. Celkově provozujeme v bezdrátové síti 187 velkých páteřních retranslačních stanic a více než 250 dalších menších retranslací. Z retranslačních stanic vede k zákazníkům více než 6,5 tisíce koncových bezdrátových spojů. Tarify jsou členěny dle lokalit a typu připojení k bytu či rodinnému domu: HomeFiber, Home- Speed, HomeQuick, CityLink, SpeedLink. Osobám pobírajícím starobní důchod je určen tarif HomeSenior. Zákazníci si mohou ověřit na internetových stránkách v sekci Pokrytí, jaký způsob připojení k internetu je pro ně dostupný v síti PODA. Tytéž informace a bezplatné poradenství poskytují potenciálním i stálým klientům odborní zaměstnanci Zákaznické linky a Klientských center PODA a. s. Televizní vysílání PODA TV je postaveno na nejmodernější technologii a přizpůsobeno potřebám klientů. Díky optické síti a televizní platformě s nadstandardními funkcemi umožňujeme klientům přizpůsobit televizní program jejich potřebám. Speciální Chytré funkce nabízí opakované zhlédnutí aktuálně běžících i již vysílaných pořadů a navíc jejich uložení pro další sledování. Přehled Chytrých funkcí Funkce Pauza pozastaví sledovaný pořad v aktuální pozici až na několik hodin. Po opětovném spuštění je možné pokračovat od místa, kde bylo sledování pozastaveno. 2.8 Základní údaje o poskytovaných službách Vysokorychlostní připojení k internetu stabilní, bezpečné řešení realizované na optické síti či rádiovými spoji. Nezávisle na způsobu připojení garantujeme svým zákazníkům vždy stabilitu, rychlost a kvalitu bez časových a datových omezení. Každý tarif nabízí možnost výběru z několika rychlostí připojení k internetu dle potřeb jednotlivých klientů. Jako bonus k vyšším tarifům na rádiových spojích nabízíme klientům zdarma ke službě SIM karty PODA Mobil a televizní vysílání PODA net.tv. Funkce Spuštění pořadu od začátku právě běžící pořad i pořady, které již skončily, je možné přehrávat znovu od začátku. Při sledování lze následně přetáčet kupředu a přeskakovat tak nezajímavá místa nebo přetáčet zpět, a opakovaně tak zhlédnout zajímavý okamžik. Funkce Archiv pořady jsou uloženy ještě 36 hodin po jejich skončení a během této doby je lze opětovně přehrávat i nahrávat. Funkce Nahrávání ukládání pořadů pro jejich pozdější zhlédnutí. Pořady jsou uloženy až 90 dní, nebo do doby, dokud nedojde k jejich 20

21 PODA a.s. / Výroční zpráva za rok 2014 smazání. Nahrávat lze pořady, které již skončily a jsou po dobu 36 hodin uloženy v našem Archivu, pořady, které aktuálně běží, nebo lze nastavit nahrávání zvolených pořadů až 10 dní dopředu. Zdarma v ceně služby získává klient 10 hodin nahrávacího prostoru. K tomu lze navíc přikoupit 20 hodin nahrávacího prostoru, a to pouze za 20 CZK měsíčně. Funkce Samoobsluha možnost objednávat a odhlašovat programové balíčky kanálů z rozšířené nabídky prostřednictvím set-top boxu. Není třeba volat ani psát na zákaznické centrum vše je otázkou pohodlí domova a několika minut. Další funkce pro nastavení set-top boxu a programové nabídky dle preferencí klienta. Zahrnují seřazování kanálů a jejich rozdělování do skupin tak, aby orientace v televizní nabídce byla pro klienta co nejkomfortnější, nastavení preferovaných jazykových stop a jejich přepínání a nastavení titulků. EPG přehled kvalitních informací o pořadech 36 hodin zpátky a až 10 dní dopředu. Mobilní telefonní služba nabízí klientům velmi výhodné ceny hlasových a datových služeb mobilní komunikace. Služba je určena ryze zákazníkům PODA a. s. Jedná se o bonusovou službu pro klienty internetových či televizních služeb. Díky podrobným přehledům v klientské zóně mají zákazníci detailní přehled o výdajích za jednotlivé mobilní služby. Sami si mohou upravovat nastavení služeb uživatelsky velmi komfortním způsobem. Veškeré provedené změny si poté překontrolují v sekci historie změn. Klienti s vyššími tarify služeb internet, televize či jejich kombinacemi navíc získávají zdarma volné jednotky a aktivace dalších SIM karet. Hlasové služby v pevném místě (pevné telefonní linky) garantují díky poskytování na ryze vlastní přístupové síti vysokou kvalitu a spolehlivost služby. Tuto službu poskytujeme pouze jako dodatkovou k internetovým či televizním službám. POSKYTOVANÉ SLUŽBY PRO FIRMY A ORGANIZACE Datové služby jako vysokorychlostní připojení k internetu, VPN, datové okruhy aj. na vlastní síti jsou realizovány nejmodernějšími technologiemi optickými trasami, metalickým vedením nebo rádiovými spoji v regionech Praha, Brno, Ostrava, severní Morava, jižní Čechy a Znojemsko. Dle potřeb zákazníka zajišťujeme dostupnost libovolného počtu IP adres k internetovému připojení. Svým zákazníkům zajišťujeme v případě potřeby veškeré služby připojení k internetu i na pronajatých okruzích, a to ve spolupráci se společnostmi T-Mobile, České Radiokomunikace, Dial Telecom, ČD Telematika, UPC a jinými významnými poskytovateli internetu v ČR. Tarify určené podnikatelským subjektům se liší v rychlosti připojení, agregaci a stupněm služby SLA. Svým klientům vždy garantujeme rychlost připojení. U nejvyšších tarifů zabezpečujeme bezproblémový chod služby automatickým přesměrováním na záložní linku při zachování stávajícího rozsahu přidělených IP adres. Tarify určené podnikatelským subjektům jsou MINI, OFFICE, GARANT a SKYNET, školám a veřejné správě MINI EDU, GARANT EDU a SKYNET EDU. U mobilních hlasových služeb nabízíme klientům na základě dlouholetých zkušeností sestavení individuálních programů a kombinace tarifů přesně dle jejich potřeb a požadavků. Hlavní charakteristikou této služby je maximální efektivita a úspora mobilních služeb klienta. Nezbytnou součástí služby PODA Mobil je přehledná správa služeb a podrobné vyúčtování jednotlivých služeb mobilní komunikace. 21

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce 2007 6 Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti,

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Jsme Partners. Děláme věci JINAK

Jsme Partners. Děláme věci JINAK Jsme Partners. Děláme věci JINAK zpráva Partners Financial Services, a. s., / Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva Partners Financial Services, a. s., za období od 1. ledna do 31. prosince 2014. Nebojíme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty

Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty VYROČNÍ ZPRÁVA 2008 VYROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 01 Cetelem se představuje 02 Naše produkty 03 Milníky v historii společnosti 04 Společenská odpovědnost 05 Strategie Cetelem

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Výroční zpráva 2014 2 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as VÝROČNÍ ZPRÁVA 204 www.homola.as OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 STRUKTURA A PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VÝROBNÍ ČINNOST... 8 OBCHODNÍ ČINNOST...3 EKONOMIKA...6 INVESTIČNÍ ČINNOST...8 CERTIFIKÁTY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

RWE Česká republika. Obsah

RWE Česká republika. Obsah RWE Česká republika Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 1 2 3 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ZJEDNODUŠENÍ INOVACE UŽITEK ON-LINE GLOBÁLNÍ SLUŽBY V KLÍČOVÝCH OBLASTECH Vážení kolegové, obchodní partneři, přátelé, dovolte,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

2VÝR0OČ1NÍ ZP0RÁVA 1

2VÝR0OČ1NÍ ZP0RÁVA 1 1 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Výroční zpráva 2010 Výrok nezávislého auditora Úvodní slovo Profil a historie společnosti Identifikace společnosti Hodnocení roku 2010 a výhled 2011 Finanční výsledky Vývoj

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více