VÝROČNÍ ZPRÁVA Cesta k zákazníkovi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cesta k zákazníkovi

4 Cesta k zákazníkovi Obsah 1. Úvodní slovo 7 2. Historie a současnost Základní identifikační údaje společnosti Předmět podnikání Orgány společnosti Organizační struktura společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Pobočky společnosti Telekomunikační sítě Základní údaje o poskytovaných službách Hlavní investice Plánovaný vývoj Lidské zdroje Vybrané charakteristiky v historickém přehledu Přehled počtu zákazníků Vývoj obratu Počet km optických sítí Ochrana duševního vlastnictví Finanční část Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Výrok auditora Vybrané finanční a provozní ukazatele Události po Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 69 4

5

6

7 1. Úvodní slovo 1. Úvodní slovo 2. Historie a současnost 3. Vybrané charakteristiky v historickém přehledu 4. Finanční část 5. Výrok auditora 6. Vybrané finanční a provozní ukazatele 7. Události po Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 9. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Cesta k zákazníkovi 7

8 Cesta k zákazníkovi Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám předložil Výroční zprávu akciové společnosti PODA za rok 2014, na jejíchž stránkách budete mít příležitost se společně s námi ohlédnout za událostmi uplynulého roku. Období posledních let je velmi dynamické nejen v rámci společnosti PODA, ale i v okolním prostředí a nese se ve znamení celé řady inovativních přístupů a nových technologií, které neovlivňují pouze telekomunikační trh. Přesto se nosná část portfolia námi poskytovaných služeb nemění, zejména v naší nabídce profesionálních telekomunikačních služeb. Rok od roku vynakládáme nemalé investice především do rozvoje technologických řešení a do výstavby nových optických sítí. Díky tomu je PODA schopna svým zákazníkům poskytovat vysoce kvalitní a stabilní internetové připojení, televizní vysílání, IP telefonní linky, mobilní služby a služby datového centra. Vynaložené investice jsou směřovány do produktové, ale i regionální diverzifikace, která společnosti zajišťuje dlouhodobý růst i do budoucna. S potěšením proto mohu konstatovat, že se nám daří našim zákazníkům každoročně nabídnout nové služby a u těch stávajících vylepšit jejich kvalitu. Na konci loňského roku se portfolio nabízených služeb rozšířilo například o produkt online TV vysílání v mobilních zařízeních. Ke stávající programové nabídce přibyly nové televizní stanice, které nabízí zajímavou náplň z oblasti kultury, sportu, přírody nebo životního stylu. Svůj oblíbený televizní program mohou naši zákazníci sledovat i 36 hodin po jeho odvysílání, a to díky rozšířenému archivu PODA TV. Zákazníci mohou rovněž využít na našich stránkách nových funkčních možností klientské zóny, která dostala současně i nový vzhled, a mít tak své služby pod pravidelnou kontrolou. Ty ze zákazníků, kteří své požadavky raději řeší osobně na našich klientských centrech, rádi přivítáme v nově otevřených pobočkách v Orlové a Praze 8. Změny zaznamenala i stávající klientská centra v Havířově a Brně, která byla v loňském roce přesunuta do více vyhovujících a přístupnějších prostorů. Věřím, že i nezávislé posouzení kvality naší práce, vnitřního systému společnosti a komunikace s okolním prostředím má svou váhu. Společnost PODA prošla v červnu loňského roku úspěšně recertifikačním auditem dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Posouzení požadavků provedl nezávislý akreditovaný certifikační orgán Systémová certifikace s. r. o. Jedním z našich hlavních cílů je i nadále spolupracovat pouze se spolehlivými a dlouhodobě prověřenými subdodavateli, kteří se podílejí na výstavbě našich optických sítí. Podle stejně přísného měřítka se snažíme vybírat i subdodavatele zařízení a materiálů, a to jak ze zahraničního, tak i domácího trhu. Součástí strategie budování partnerských vztahů je transparentní a kvalitní spolupráce s financujícími institucemi při akvizičních a rozvojových aktivitách, která je založena na vzájemné důvěře a odpovědnosti v osobní rovině. Závěrem mi dovolte poděkovat všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za dlouholetou spolupráci, podporu a důvěru při rozvoji akciové společnosti PODA. Poděkování patří také všem zaměstnancům společnosti za jejich pracovní nasazení a profesionalitu. Doufám, že budu mít možnost provést zhodnocení aktivit roku 2015 se stejným nadšením, s jakým hodnotím ty již uplynulého roku Martin Šigut statutární ředitel 8

9

10

11 2. Historie a současnost 1. Úvodní slovo 2. Historie a současnost 3. Vybrané charakteristiky v historickém přehledu 4. Finanční část 5. Výrok auditora 6. Vybrané finanční a provozní ukazatele 7. Události po Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 9. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Cesta k zákazníkovi 11

12 Cesta k zákazníkovi Začátky podnikatelské činnosti akciové společnosti PODA se datují rokem Mezi prvními, kteří začali využívat našich služeb připojení k internetové síti, byli zákazníci z firemního segmentu. Jako společnost s ručením omezeným byla PODA zapsána v obchodním rejstříku od roku 1998 a o deset let později, na jaře 2008, změnila právní formu na akciovou společnost. Už od svého založení se zaměřujeme především na poskytování přístupu k internetu. Jak už bylo řečeno, v prvních letech podnikání patřili mezi zákazníky především právnické subjekty (firmy, školy, neziskové organizace a další). Od roku 2002 jsme začali poskytovat své služby domácnostem, a ty jsou v současné době z hlediska poptávky služeb nejrychleji rostoucí částí. Podstatnou roli v rozšiřování územní působnosti společnosti hraje akviziční činnost. Jejím neopominutelným mezníkem se stal rok 2006, kdy jsme zahájili fúzi společnosti PODA s. r. o. se společností TELTECH COM, a. s., která se do té doby (od roku 2000) na telekomunikačním trhu pohybovala pod značkou Netopýr. Díky této akvizici došlo v průběhu roku 2007 k významnému posílení pokrytí služeb v mnoha lokalitách Ostravska, získání nových zákazníků a také k zásadnímu kroku v budování optické infrastruktury. V roce 2009 PODA už jako akciová společnost vstoupila kapitálově do společnosti ERKOR OSTRAVA, s. r. o. V lednu 2010 PODA koupila část podniku označovaného jako Divize Ostrava od společnosti OvFree. NET, s. r. o. Výsledkem těchto kroků byl nárůst počtu nových zákazníků o zhruba V roce 2004 naše společnost otevřela svou první pobočku mimo původní region, a to v Brně, kde jsme začali poskytovat kompletní portfolio služeb. Rok nato byly služby navíc rozšířeny o poskytování pevných telefonních linek prostřednictvím technologií VoIP. Šlo o zásadní krok vedoucí k transformaci společnosti, kdy jsme se stali z pouhého poskytovatele internetu plnohodnotným telekomunikačním operátorem. Mezi jednu z dalších stěžejních služeb patří od roku 2008 televizní vysílání po kabelu prostřednictvím IPTV (Internet Protocol Television), což v průběhu následujících čtyř let vyneslo společnosti PODA pozici největšího alternativního operátora IPTV na telekomunikačním trhu v České republice. V rámci televizních služeb nabízíme našim zákazníkům stále nové televizní programy a návazné služby s celou řadou zajímavých a především praktických funkcí. V roce 2013 doplnily nabídku i mobilní služby, díky nimž vznikl prostor pro další možnosti realizace nových produktů. Konec roku 2014 v této souvislosti přinesl rozšíření nabídky služeb o produkt online TV vysílání v mobilních zařízeních. V roce 2011 jsme úspěšně realizovali projekt ve spolupráci se společností RPG Byty, s.r.o., kdy jsme nabídli připojení bytů v jejich vlastnictví ke svým sítím a tím i digitalizaci televizního vysílání. V souvislosti s uvedeným projektem připojila PODA téměř 29 tis. bytů ke své optické síti a umožnila tak jejich nájemníkům přechod ze zastaralého analogového na digitální TV signál. Spolupráce se společností RPG Byty pokračovala i v průběhu následujících let. Převážná část aktivit uskutečněných v roce 2014 a spojených s tímto projektem probíhala na území města Karviné, kde jsme vybudovali i nové optické sítě, což umožnilo připojení 352 vchodů s byty. Celkově tak využívalo ke konci roku 2014 naše služby více než 11 tisíc klientů z bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. V průběhu roku 2013 došlo ke spojení společnosti PODA s dalším telekomunikačním operátorem, a to společností SkyNet, a. s., která své služby poskytovala už od roku SkyNet nabízel mimo připojení k internetu a hlasových služeb rovněž bezpečnostní produkty. Informace ohledně fúze byla do obchodního 12

13 PODA a.s. / Výroční zpráva za rok 2014 rejstříku zapsána k , kdy nástupnickou společností se všemi právy a povinnostmi se stala PODA a. s. To mělo za následek i vítané rozšíření působnosti společnosti do jiných částí České republiky, zejména Prahy, a dále do jižních Čech a na Znojemsko. Spojením obou společností se tak PODA a. s. stala 4. největším alternativním telekomunikačním operátorem. Červen 2014 byl ve znamení nové expanze díky koupi části závodu společnosti GREPA Networks s.r.o., a to konkrétně závodu označovaného Praha. Působnost společnosti se tím rozšířila do dalších částí hlavního města Prahy a PODA získala nové zákazníky z třech pražských obvodů (Praha 4, 5 a 8). Na začátku roku 2015 dokončila PODA a. s. jednání o koupi části závodu společnosti CATR spol. s r.o., se kterým získala sítě a zákazníky v Praze - Jarově a Milovicích. Akciová společnost PODA v současnosti představuje oborově, organizačně, personálně i finančně prosperující telekomunikační firmu. Disponuje týmy správců sítě, systémových pracovníků a techniků, které každoročně realizují i velké projekty v oboru plánování datových a optických sítí včetně dodávek připojení k internetové síti, a to jak v oblasti retailu, tak i pro korporátní zákazníky. tržby za telco služby: 276 MIO CZK nové služby: Chytrá TV, PODA net.tv 13

14 Cesta k zákazníkovi 2.1 Základní identifikační údaje společnosti Obchodní firma: PODA a. s. Sídlo: Ostrava Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ IČ: Právní forma: akciová společnost Kontaktní údaje zákaznické linky: tel , Pobočky: - Budova City Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Gajdošova 4392/7, Brno-Židenice - Pražská 1653/30, Znojmo - Boženy Němcové 817/II, Třeboň Klientská centra: října 1168/102, Ostrava Moravská Ostrava - Opavská 1140/40, Ostrava-Poruba - Střelničná 1660, Praha 8 Kobylisy - Gajdošova 4392/7, Brno-Židenice - Hlavní třída 171/52, Havířov-město - Studentská 753, Nový Bohumín - Tř. Osvobození 1720/11, Karviná - Pražská 1653/30, Znojmo - Boženy Němcové 817/II, Třeboň Datum vzniku: 7. července 1998 Změna právní formy: 19. května 2008 Obchodní rejstřík: zápis proveden do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4020 Zápis k : obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích Základní kapitál: CZK, splaceno: 100 % Akcie: ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 CZK 2.2 Předmět podnikání poskytování telekomunikačních služeb, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, podnikání v elektronických komunikacích, provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. 2.3 Orgány společnosti A) Statutární ředitel: Martin Šigut Martin Šigut vykonává funkci statutárního ředitele společnosti a zároveň řídí úsek Obchodu a marketingu. Další členové vedení: Marcela Navrátilová ředitelka péče o zákazníky Pavel Přeček finanční ředitel Radim Slíva provozní ředitel David Trčka technický ředitel B) Správní rada: Martin Šigut předseda správní rady 14

15 PODA a.s. / Výroční zpráva za rok Organizační struktura společnosti Výkonný ředitel Provoz Správa sítě Obchod a marketing Péče o zákazníky Ekonomika Projekce a příprava staveb Provoz pobočka Praha Úsek systémových specialistů Úsek marketingu Péče o zákazníky pobočka Ostrava Všeobecná účtárna Projektování Provoz pobočka Třeboň Úsek programování Obchodní úsek Praha (domácí a firemní zákazníci) Péče o zákazníky pobočka Brno Mzdová účtárna Investiční dohled Provoz pobočka Znojmo Úsek techn. péče o zákazníky Obchodní úsek Ostrava, Brno (firemní zákazníci) Péče o zákazníky pobočka Praha Spisovna Inženýring Provoz pobočka Ostrava Obchodní úsek Ostrava, Brno (domácí zákazníci) Péče o zákazníky pobočka Znojmo Vymáhání pohledávek Správa projekční dokumentace Provoz pobočka Brno Obchodní úsek Třeboň (domácí a firemní zákazníci) Péče o zákazníky pobočka Třeboň Obchodní úsek Znojmo (domácí a firemní zákazníci) CAPEX 2014: 51 MIO CZK 15

16 Cesta k zákazníkovi 2.5 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 Hlavním cílem pro rok 2014 bylo upevnění pozice naší společnosti ve všech regionech, kde působíme. Tohoto cíle jsme, věříme, dosáhli především rozvojem našich služeb, kde se řídíme třemi zásadami: trvale zkvalitňovat poskytované služby, služby a jejich vlastnosti průběžně inovovat, zavádět služby nové. Zkvalitňování poskytovaných služeb navýšení kapacity zálohovaného datového kruhu Praha-Brno-Ostrava-Praha na 2x10 Gbps, napojení sítě PODA do v pořadí druhého výměnného datového uzlu Peering.cz kapacitou 2x10 Gbps, zvýšení robustnosti zálohování silového napájení centrálního datového centra, dokončení zálohovaného datového kruhu Ostrava-Bohumín-Orlová-Karviná-Havířov- -Ostrava s kapacitou 2x10 Gbps, dokončení zálohovaného datového kruhu Brno-Znojmo-České Budějovice-Brno s kapacitou 10 Gbps. V roce 2014 jsme stejně jako v předešlých letech navýšili rychlost připojení k internetu při zachování účtované ceny. U tarifu HomeQuick jsme rychlost navýšili o 2 Mbps, u tarifů Home- Speed o 5 Mbps, u tarifů Tandem o 10 Mbps. U TV vysílání jsme rozšířili počet do nabídky zařazených TV stanic o 8 stanic ze 112 na 120. Jednalo se o kanály: Nickelodeon, Animal Planet HD, Discovery HD, TLC, Crime & Investigation, Slovak Sport 1 a Slovak Sport 2 HD, Jihočeská televize a TV Metropol. Současně byla prodloužena na trojnásobek doba uložení pořadů v našem Archivu jedné z tzv. Chytrých funkcí. Pořady tak mohou klienti sledovat i nahrávat dokonce ještě 36 hodin po jejich skončení. Pro další zvyšování pohodlí našich zákazníků jsme v roce 2014 otevřeli dvě nová klientská centra: v Praze-Ládví a v Orlové. Velkou pozornost jsme v roce 2014 věnovali rozvoji projektu Redundance kritických síťových prvků. Celý projekt zkvalitnil poskytované služby dalším výrazným snížením počtu a rozsahu výpadků služeb z důvodů jakékoli technické poruchy na kritických síťových komponentech. V projektu běžícím od roku 2012 jsme v roce 2014 dokončili následující investiční části: Inovace V roce 2014 došlo k dokončení procesu převodu klientů na novou verzi televizní platformy. V poslední fázi bylo převedeno více než 10 tis. klientů, přičemž celý proces se obešel bez výpadků. Nová platforma byla ze strany klientů přijata pozitivně. Tato platforma zvýšila grafickou úroveň pro uživatele, lépe a intuitivněji se ovládá. Díky ní budeme moci nadále zkvalitňovat poskytované televizní služby technicky zajistit vyšší stabilitu služby a také doplňovat další nové Chytré funkce PODA TV. Další významnou inovací roku 2014 ve vztahu ke klientům bylo dlouhodobě připravované propojení televizní služby a klientské zóny. Díky němu mohou klienti spravovat svou televizní službu i mimo domov pouze prostřednictvím připojení k internetu a klientské zóny. Kromě objednávání TV kanálů tak mohou nově vzdáleně i měnit jejich pořadí, nastavovat nahrávání a spravovat své nahrávky. Klientská zóna prošla celkovou změnou vzhledu a je připravena k zavádění dalších funkcí poptávaných našimi zákazníky. V roce 2014 jsme také dokončili dvouletou práci na kompletním zprovoznění podpory 16

17 PODA a.s. / Výroční zpráva za rok 2014 IPv6 v celé síti PODA. Všem novým zákazníkům nyní přidělujeme nejen IPv4 adresy, ale současně též veřejné IPv6 adresy. Klienty jsme tak připravili na budoucí přechod internetu na tento standard. Nová služba net.tv Služba net.tv umožňuje sledování televize prostřednictvím počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. Zákazník tak může sledovat televizi kdykoliv a kdekoliv stačí mu jen přenosné zařízení a jakékoli připojení k internetu. Služba byla zprovozňována pro naše klienty v září 2014 a v rámci zaváděcího provozu byla nastavena zdarma všem klientům z domácností od listopadu Základem služby je nabídka 30 televizních programů a nabídku budeme dále doplňovat o další TV kanály. I v rámci této služby mohou klienti využívat Chytré funkce, jako jsou Pauza, Sledování od začátku a Archiv, které umožňují sledování televize bez závislosti na živém vysílání. Obchodní výsledky V obchodní oblasti společnost PODA splnila a v některých ukazatelích předčila své plány na rok Nadále jsme udrželi vysokou dynamiku růstu počtu zákazníků z řad domácností (+ 16,9 %). Ještě větších přírůstků jsme dosáhli u nárůstu počtu zákazníků na optické síti (+ 26,9 %) a u nárůstu počtu zákazníků TV služby (+ 28,7 %). V roce 2014 se společnost PODA stala operátorem s největším počtem zákazníků na optické síti. Již několik let (od roku 2011) úspěšně pokračujeme ve spolupráci se společností RPG Byty, s.r.o., zejména v návaznosti na projekt digitalizace televizního vysílání. Během roku 2014 jsme dokázali nově připojit k optické síti domy RPGB v Karviné, kde bylo napojeno 352 vchodů s byty. Celkově je k v rámci projektu RPGB připojeno vchodů s byty ve vlastnictví společnosti RPG Byty, s.r.o. Tržby z telekomunikační činnosti přesáhly v roce 2014 hodnotu 276 mil. CZK, což představovalo nárůst o 16,8 mil. CZK. Ukazatel EBITDA přesáhl 106 mil. CZK (podle IFRS) a oproti předchozímu roku vzrostl o 6,4 %. Z finančního i obchodního pohledu hodnotíme rok 2014 jako velmi úspěšný. Další hodnocení roku 2014 Kvalitní optické sítě jsou předpokladem pro poskytování kvalitních služeb, proto společnost PODA neustále investuje značné finanční zdroje právě do jejich dalšího rozvoje. Výstavba optických zemních tras pokračovala i v průběhu celého roku 2014 a výsledkem bylo vybudování celkem 21,2 km nových optických tras. Pokrytí jsme tak rozšířili nejen v lokalitách Ostravy, ale také Prahy, Brna, Havířova a Orlové. Celková délka optických tras k činila 261,9 km. V roce 2014 činil finanční objem investiční činnosti celkem tis. CZK, což představovalo nárůst o 39,6 % oproti roku Společnost PODA se aktivně podílí na projektu Českého telekomunikačního klastru o. s., jehož se stala v září 2010 zakládajícím členem. Klastr je od roku 2012 členem Hospodářské komory České republiky a klade si za cíl zastupovat zájmy regionálních operátorů ve vztahu ke státním institucím a legislativnímu procesu. V červnu 2014 proběhl recertifikační audit společnosti, během něhož byl prověřen integrovaný systém kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Výsledkem bylo opětovné vydání certifikátu pro sídlo společnosti PODA a všechny pobočky (Praha, Brno, Třeboň a Znojmo), a to akreditovaným certifikačním orgánem Systémová certifikace s. r. o. Společnost vyhodnotila i možná rizika dopadů činnosti firmy na životní prostředí a došla k závěru, že činnost takovéto negativní dopady nemá. Je to pro nás jednou 17

18 Cesta k zákazníkovi z priorit, proto se snažíme i nadále o dodržování záměrů, které vedou k ochraně životního prostředí, a i v případě provádění staveb volíme postupy maximálně šetrné k životnímu prostředí. Stejné jednání vyžadujeme i na svých subdodavatelích při plnění smluvních zakázek. Důležitým aspektem strategického chování je pro společnost PODA a. s. její společenská odpovědnost. V rámci tohoto přístupu se společnost chová odpovědně nejen v oblasti obchodních rozhodnutí a strategie, ale také v oblasti životního prostředí a sociálního dopadu fungování firmy. Společenská odpovědnost znamená udržení si ekonomického úspěchu a získání konkurenční výhody tím, že firma buduje svou dobrou pověst a získává důvěru lidí, kteří v ní pracují či žijí v komunitě, kde firma podniká. Nedílnou součástí uvedeného je sponzorování neziskových projektů či subjektů neziskové sféry. 2.6 Pobočky společnosti Ostrava Počet zákazníků domácnosti: , firmy a organizace: Tržby 2014: 199,9 mil. CZK Plán 2015: 213 mil. CZK Plán 2016: 227 mil. CZK CAPEX 2014: 33,8 mil. CZK Plán 2015: 20 mil. CZK Plán 2016: 20 mil. CZK Důležité události v roce 2014 a předpoklad v roce 2015: rok 2014 výstavba optických tras v délce 14 km říjen 2014 otevření Klientského centra v Orlové duben 2015 zahájení výstavby 8 km optických tras v Karviné a 4 km v Ostravě květen 2015 zahájení výstavby napojení dalších 6 tis. bytů RPGB Praha Počet zákazníků domácnosti: 1.862, firmy a organizace: 154 Tržby 2014: 23,6 mil. CZK Plán 2015: 32 mil. CZK Plán 2016: 45 mil. CZK CAPEX 2014: 8,5 mil. CZK Plán 2015: 20 mil. CZK Plán 2016: 30 mil. CZK Důležité události v roce 2014 a předpoklad v roce 2015: rok 2014 výstavba optických tras v délce 4,5 km únor 2014 službami pokryta Rezidence Eliška (jedná se o nejvyšší budovu rezidenčního bydlení v ČR) červenec 2014 koupě části závodu GREPA Networks (lokalita Ládví) říjen 2014 otevření nového Klientského centra v Ládví prosinec 2014 dokončení modernizace sítě části závodu GREPA Networks březen 2015 koupě části závodu CATR s délkou 9,5 km optických tras v Praze-Jarově léto 2015 výstavba 6 km optických zemních tras v Praze-Pankráci Brno Počet zákazníků domácnosti: 1.753, firmy a organizace: 292 Tržby 2014: 16,5 mil. CZK Plán 2015: 18 mil. CZK Plán 2016: 19 mil. CZK CAPEX 2014: 6,5 mil. CZK Plán 2015: 4 mil. CZK Plán 2016: 4 mil. CZK Důležité události v roce 2014 a předpoklad v roce 2015: rok 2014 výstavba optických tras v délce 3 km rok 2014 výstavba 11 nových hotspotů pro připojení zákazníků 18

19 PODA a.s. / Výroční zpráva za rok 2014 Jižní Čechy Počet zákazníků domácnosti: 1.404, firmy a organizace: 149 Tržby 2014: 20,0 mil. CZK Plán 2015: 22 mil. CZK Plán 2016: 23 mil. CZK CAPEX 2014: 1,6 mil. CZK Plán 2015: 2 mil. CZK Plán 2016: 3 mil. CZK Důležité události v roce 2014 a předpoklad v roce 2015: rok 2014 výstavba 25 nových hotspotů pro připojení zákazníků srpen 2014 výstavba optického propojení dvou lokalit s optickými sítěmi duben 2015 plošné pokrytí města Lišov a okolí službami PODA Znojemsko Počet zákazníků domácnosti: 2.525, firmy a organizace: 103 Tržby 2014: 16,2 mil. CZK Plán 2015: 17 mil. CZK Plán 2016: 18 mil. CZK CAPEX 2014: 1 mil. CZK Plán 2015: 2 mil. CZK Plán 2016: 3 mil. CZK Důležité události v roce 2014 a předpoklad v roce 2015: rok 2014 upgrade 103 stávajících přístupových bodů nebo páteřních spojů rok 2014 výstavba 13 nových hotspotů pro připojení zákazníků březen 2014 zpřístupnění služeb na optické síti pro prvních 484 domácností 2.7 Telekomunikační sítě Síť společnosti PODA tvoří ucelený systém vybudovaný s použitím více technologií (podzemní vedení optických kabelů, bezdrátové datové spoje, nadzemní závěsné vedení optických kabelů, metalické účastnické rozvody). Telekomunikační služby poskytujeme výhradně prostřednictvím své vlastní datové sítě. Datová síť společnosti PODA má dostupnost v pěti regionech České republiky: Severní Morava, Praha, Brno, jižní Čechy a Znojemsko. Ke konci roku 2014 činil součet prodaných rychlostí všem zákazníkům 2,1 Tbps (biliony bitů za sekundu) ve směru k zákazníkům a 0,7 Tbps ve směru od zákazníků. Celá síť musí proto být dostatečně robustní a dimenzovaná tak, aby zákazníkům doručila data v požadované kvalitě. PODA je členem dvou národních výměnných uzlů (NIX.CZ a Peering.cz), se kterými je propojena kapacitou 4x10 Gbps a k tranzitním operátorům má kapacitu 2x10 Gbps. Společnost Google instalovala přímo v síti PODA svou vyrovnávací cache, která výrazně přispívá ke zrychlení přenosů ze serverů této americké společnosti. V roce 2014 došlo ke zdvojnásobení kapacity všech hlavních páteřních tras na 20 Gbps. Současně jsme dokončili projekt okruhování důležitých tras. Společnost PODA provozuje na Ostravsku největší optickou síť v regionu. Zahájení prací na této síti se datuje od roku Celková délka našich metropolitních sítí na Ostravsku dosahuje téměř 247 km a v roce 2014 jsme ji rozšířili o více než 14 km. Metropolitní sítě na severní Moravě má PODA a. s. ve městech Ostrava, Havířov, Karviná, Bohumín, Orlová a Frýdek-Místek. Na rok 2015 máme na Ostravsku naplánovánu výstavbu dalších zhruba 12 km optických tras. V roce 2014 vznikl zárodek naší optické sítě v Praze. Délka tras ke konci roku v Praze činila 4,4 km. V březnu 2015 došlo k převzetí optické sítě od CATR spol. s r.o., jejíž celková délka 19

20 Cesta k zákazníkovi v Praze činí 9,3 km. Optickou síť v Praze doplňují vlákna pronajatá od jiných operátorů, jejichž délka činí 39,6 km. Dále pak zahájíme v roce 2015 výstavbu dalších 6 km. Ke konci roku 2015 tak budeme v Praze mít celkově cca 60 km optických tras. V letech 2015 až 2017 plánujeme na území našeho hlavního města masivní výstavbu dalších optických sítí v rozsahu zhruba 40 km. V městě Brno jsme délku vlastní sítě v roce 2014 rozšířili o 3,0 km. Stav optické metropolitní sítě v Brně k byl 8,3 km. Vlastní optickou síť v Brně doplňují vlákna pronajatá od různých společností, jejichž délka činí 37 km. Celková délka optické sítě v Brně je tedy více než 45 km. Optické sítě doplňuje rozsáhlá bezdrátová síť, která je vybudována zejména s důrazem na kvalitu a dostatečnou propustnost a kapacitu. Retranslační stanice propojují optická vlákna nebo vysokokapacitní bezdrátové spoje. Celkově provozujeme v bezdrátové síti 187 velkých páteřních retranslačních stanic a více než 250 dalších menších retranslací. Z retranslačních stanic vede k zákazníkům více než 6,5 tisíce koncových bezdrátových spojů. Tarify jsou členěny dle lokalit a typu připojení k bytu či rodinnému domu: HomeFiber, Home- Speed, HomeQuick, CityLink, SpeedLink. Osobám pobírajícím starobní důchod je určen tarif HomeSenior. Zákazníci si mohou ověřit na internetových stránkách v sekci Pokrytí, jaký způsob připojení k internetu je pro ně dostupný v síti PODA. Tytéž informace a bezplatné poradenství poskytují potenciálním i stálým klientům odborní zaměstnanci Zákaznické linky a Klientských center PODA a. s. Televizní vysílání PODA TV je postaveno na nejmodernější technologii a přizpůsobeno potřebám klientů. Díky optické síti a televizní platformě s nadstandardními funkcemi umožňujeme klientům přizpůsobit televizní program jejich potřebám. Speciální Chytré funkce nabízí opakované zhlédnutí aktuálně běžících i již vysílaných pořadů a navíc jejich uložení pro další sledování. Přehled Chytrých funkcí Funkce Pauza pozastaví sledovaný pořad v aktuální pozici až na několik hodin. Po opětovném spuštění je možné pokračovat od místa, kde bylo sledování pozastaveno. 2.8 Základní údaje o poskytovaných službách Vysokorychlostní připojení k internetu stabilní, bezpečné řešení realizované na optické síti či rádiovými spoji. Nezávisle na způsobu připojení garantujeme svým zákazníkům vždy stabilitu, rychlost a kvalitu bez časových a datových omezení. Každý tarif nabízí možnost výběru z několika rychlostí připojení k internetu dle potřeb jednotlivých klientů. Jako bonus k vyšším tarifům na rádiových spojích nabízíme klientům zdarma ke službě SIM karty PODA Mobil a televizní vysílání PODA net.tv. Funkce Spuštění pořadu od začátku právě běžící pořad i pořady, které již skončily, je možné přehrávat znovu od začátku. Při sledování lze následně přetáčet kupředu a přeskakovat tak nezajímavá místa nebo přetáčet zpět, a opakovaně tak zhlédnout zajímavý okamžik. Funkce Archiv pořady jsou uloženy ještě 36 hodin po jejich skončení a během této doby je lze opětovně přehrávat i nahrávat. Funkce Nahrávání ukládání pořadů pro jejich pozdější zhlédnutí. Pořady jsou uloženy až 90 dní, nebo do doby, dokud nedojde k jejich 20

21 PODA a.s. / Výroční zpráva za rok 2014 smazání. Nahrávat lze pořady, které již skončily a jsou po dobu 36 hodin uloženy v našem Archivu, pořady, které aktuálně běží, nebo lze nastavit nahrávání zvolených pořadů až 10 dní dopředu. Zdarma v ceně služby získává klient 10 hodin nahrávacího prostoru. K tomu lze navíc přikoupit 20 hodin nahrávacího prostoru, a to pouze za 20 CZK měsíčně. Funkce Samoobsluha možnost objednávat a odhlašovat programové balíčky kanálů z rozšířené nabídky prostřednictvím set-top boxu. Není třeba volat ani psát na zákaznické centrum vše je otázkou pohodlí domova a několika minut. Další funkce pro nastavení set-top boxu a programové nabídky dle preferencí klienta. Zahrnují seřazování kanálů a jejich rozdělování do skupin tak, aby orientace v televizní nabídce byla pro klienta co nejkomfortnější, nastavení preferovaných jazykových stop a jejich přepínání a nastavení titulků. EPG přehled kvalitních informací o pořadech 36 hodin zpátky a až 10 dní dopředu. Mobilní telefonní služba nabízí klientům velmi výhodné ceny hlasových a datových služeb mobilní komunikace. Služba je určena ryze zákazníkům PODA a. s. Jedná se o bonusovou službu pro klienty internetových či televizních služeb. Díky podrobným přehledům v klientské zóně mají zákazníci detailní přehled o výdajích za jednotlivé mobilní služby. Sami si mohou upravovat nastavení služeb uživatelsky velmi komfortním způsobem. Veškeré provedené změny si poté překontrolují v sekci historie změn. Klienti s vyššími tarify služeb internet, televize či jejich kombinacemi navíc získávají zdarma volné jednotky a aktivace dalších SIM karet. Hlasové služby v pevném místě (pevné telefonní linky) garantují díky poskytování na ryze vlastní přístupové síti vysokou kvalitu a spolehlivost služby. Tuto službu poskytujeme pouze jako dodatkovou k internetovým či televizním službám. POSKYTOVANÉ SLUŽBY PRO FIRMY A ORGANIZACE Datové služby jako vysokorychlostní připojení k internetu, VPN, datové okruhy aj. na vlastní síti jsou realizovány nejmodernějšími technologiemi optickými trasami, metalickým vedením nebo rádiovými spoji v regionech Praha, Brno, Ostrava, severní Morava, jižní Čechy a Znojemsko. Dle potřeb zákazníka zajišťujeme dostupnost libovolného počtu IP adres k internetovému připojení. Svým zákazníkům zajišťujeme v případě potřeby veškeré služby připojení k internetu i na pronajatých okruzích, a to ve spolupráci se společnostmi T-Mobile, České Radiokomunikace, Dial Telecom, ČD Telematika, UPC a jinými významnými poskytovateli internetu v ČR. Tarify určené podnikatelským subjektům se liší v rychlosti připojení, agregaci a stupněm služby SLA. Svým klientům vždy garantujeme rychlost připojení. U nejvyšších tarifů zabezpečujeme bezproblémový chod služby automatickým přesměrováním na záložní linku při zachování stávajícího rozsahu přidělených IP adres. Tarify určené podnikatelským subjektům jsou MINI, OFFICE, GARANT a SKYNET, školám a veřejné správě MINI EDU, GARANT EDU a SKYNET EDU. U mobilních hlasových služeb nabízíme klientům na základě dlouholetých zkušeností sestavení individuálních programů a kombinace tarifů přesně dle jejich potřeb a požadavků. Hlavní charakteristikou této služby je maximální efektivita a úspora mobilních služeb klienta. Nezbytnou součástí služby PODA Mobil je přehledná správa služeb a podrobné vyúčtování jednotlivých služeb mobilní komunikace. 21

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH. 1. Úvodní slovo jednatele 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH. 1. Úvodní slovo jednatele 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH 1. Úvodní slovo jednatele 4 2. Historie a současnost 6 Základní identifikační údaje společnosti 6 Předmět podnikání 7 Statutární orgány společnosti a její výkonné vedení 7 Organizační

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2006

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2006 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2006 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více