VÝROČNÍ ZPRÁVA Cesta k zákazníkovi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Cesta k zákazníkovi"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Cesta k zákazníkovi

4 Cesta k zákazníkovi Obsah 1. Úvodní slovo 7 2. Historie a současnost Základní identifikační údaje společnosti Předmět podnikání Orgány společnosti Organizační struktura společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Pobočky společnosti Telekomunikační sítě Základní údaje o poskytovaných službách Hlavní investice Plánovaný vývoj Lidské zdroje Vybrané charakteristiky v historickém přehledu Přehled počtu zákazníků Vývoj obratu Počet km optických sítí Ochrana duševního vlastnictví Finanční část Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Výrok auditora Vybrané finanční a provozní ukazatele Události po Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu 69 4

5

6

7 1. Úvodní slovo 1. Úvodní slovo 2. Historie a současnost 3. Vybrané charakteristiky v historickém přehledu 4. Finanční část 5. Výrok auditora 6. Vybrané finanční a provozní ukazatele 7. Události po Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 9. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Cesta k zákazníkovi 7

8 Cesta k zákazníkovi Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám předložil Výroční zprávu akciové společnosti PODA za rok 2014, na jejíchž stránkách budete mít příležitost se společně s námi ohlédnout za událostmi uplynulého roku. Období posledních let je velmi dynamické nejen v rámci společnosti PODA, ale i v okolním prostředí a nese se ve znamení celé řady inovativních přístupů a nových technologií, které neovlivňují pouze telekomunikační trh. Přesto se nosná část portfolia námi poskytovaných služeb nemění, zejména v naší nabídce profesionálních telekomunikačních služeb. Rok od roku vynakládáme nemalé investice především do rozvoje technologických řešení a do výstavby nových optických sítí. Díky tomu je PODA schopna svým zákazníkům poskytovat vysoce kvalitní a stabilní internetové připojení, televizní vysílání, IP telefonní linky, mobilní služby a služby datového centra. Vynaložené investice jsou směřovány do produktové, ale i regionální diverzifikace, která společnosti zajišťuje dlouhodobý růst i do budoucna. S potěšením proto mohu konstatovat, že se nám daří našim zákazníkům každoročně nabídnout nové služby a u těch stávajících vylepšit jejich kvalitu. Na konci loňského roku se portfolio nabízených služeb rozšířilo například o produkt online TV vysílání v mobilních zařízeních. Ke stávající programové nabídce přibyly nové televizní stanice, které nabízí zajímavou náplň z oblasti kultury, sportu, přírody nebo životního stylu. Svůj oblíbený televizní program mohou naši zákazníci sledovat i 36 hodin po jeho odvysílání, a to díky rozšířenému archivu PODA TV. Zákazníci mohou rovněž využít na našich stránkách nových funkčních možností klientské zóny, která dostala současně i nový vzhled, a mít tak své služby pod pravidelnou kontrolou. Ty ze zákazníků, kteří své požadavky raději řeší osobně na našich klientských centrech, rádi přivítáme v nově otevřených pobočkách v Orlové a Praze 8. Změny zaznamenala i stávající klientská centra v Havířově a Brně, která byla v loňském roce přesunuta do více vyhovujících a přístupnějších prostorů. Věřím, že i nezávislé posouzení kvality naší práce, vnitřního systému společnosti a komunikace s okolním prostředím má svou váhu. Společnost PODA prošla v červnu loňského roku úspěšně recertifikačním auditem dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Posouzení požadavků provedl nezávislý akreditovaný certifikační orgán Systémová certifikace s. r. o. Jedním z našich hlavních cílů je i nadále spolupracovat pouze se spolehlivými a dlouhodobě prověřenými subdodavateli, kteří se podílejí na výstavbě našich optických sítí. Podle stejně přísného měřítka se snažíme vybírat i subdodavatele zařízení a materiálů, a to jak ze zahraničního, tak i domácího trhu. Součástí strategie budování partnerských vztahů je transparentní a kvalitní spolupráce s financujícími institucemi při akvizičních a rozvojových aktivitách, která je založena na vzájemné důvěře a odpovědnosti v osobní rovině. Závěrem mi dovolte poděkovat všem našim zákazníkům a obchodním partnerům za dlouholetou spolupráci, podporu a důvěru při rozvoji akciové společnosti PODA. Poděkování patří také všem zaměstnancům společnosti za jejich pracovní nasazení a profesionalitu. Doufám, že budu mít možnost provést zhodnocení aktivit roku 2015 se stejným nadšením, s jakým hodnotím ty již uplynulého roku Martin Šigut statutární ředitel 8

9

10

11 2. Historie a současnost 1. Úvodní slovo 2. Historie a současnost 3. Vybrané charakteristiky v historickém přehledu 4. Finanční část 5. Výrok auditora 6. Vybrané finanční a provozní ukazatele 7. Události po Zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 9. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu Cesta k zákazníkovi 11

12 Cesta k zákazníkovi Začátky podnikatelské činnosti akciové společnosti PODA se datují rokem Mezi prvními, kteří začali využívat našich služeb připojení k internetové síti, byli zákazníci z firemního segmentu. Jako společnost s ručením omezeným byla PODA zapsána v obchodním rejstříku od roku 1998 a o deset let později, na jaře 2008, změnila právní formu na akciovou společnost. Už od svého založení se zaměřujeme především na poskytování přístupu k internetu. Jak už bylo řečeno, v prvních letech podnikání patřili mezi zákazníky především právnické subjekty (firmy, školy, neziskové organizace a další). Od roku 2002 jsme začali poskytovat své služby domácnostem, a ty jsou v současné době z hlediska poptávky služeb nejrychleji rostoucí částí. Podstatnou roli v rozšiřování územní působnosti společnosti hraje akviziční činnost. Jejím neopominutelným mezníkem se stal rok 2006, kdy jsme zahájili fúzi společnosti PODA s. r. o. se společností TELTECH COM, a. s., která se do té doby (od roku 2000) na telekomunikačním trhu pohybovala pod značkou Netopýr. Díky této akvizici došlo v průběhu roku 2007 k významnému posílení pokrytí služeb v mnoha lokalitách Ostravska, získání nových zákazníků a také k zásadnímu kroku v budování optické infrastruktury. V roce 2009 PODA už jako akciová společnost vstoupila kapitálově do společnosti ERKOR OSTRAVA, s. r. o. V lednu 2010 PODA koupila část podniku označovaného jako Divize Ostrava od společnosti OvFree. NET, s. r. o. Výsledkem těchto kroků byl nárůst počtu nových zákazníků o zhruba V roce 2004 naše společnost otevřela svou první pobočku mimo původní region, a to v Brně, kde jsme začali poskytovat kompletní portfolio služeb. Rok nato byly služby navíc rozšířeny o poskytování pevných telefonních linek prostřednictvím technologií VoIP. Šlo o zásadní krok vedoucí k transformaci společnosti, kdy jsme se stali z pouhého poskytovatele internetu plnohodnotným telekomunikačním operátorem. Mezi jednu z dalších stěžejních služeb patří od roku 2008 televizní vysílání po kabelu prostřednictvím IPTV (Internet Protocol Television), což v průběhu následujících čtyř let vyneslo společnosti PODA pozici největšího alternativního operátora IPTV na telekomunikačním trhu v České republice. V rámci televizních služeb nabízíme našim zákazníkům stále nové televizní programy a návazné služby s celou řadou zajímavých a především praktických funkcí. V roce 2013 doplnily nabídku i mobilní služby, díky nimž vznikl prostor pro další možnosti realizace nových produktů. Konec roku 2014 v této souvislosti přinesl rozšíření nabídky služeb o produkt online TV vysílání v mobilních zařízeních. V roce 2011 jsme úspěšně realizovali projekt ve spolupráci se společností RPG Byty, s.r.o., kdy jsme nabídli připojení bytů v jejich vlastnictví ke svým sítím a tím i digitalizaci televizního vysílání. V souvislosti s uvedeným projektem připojila PODA téměř 29 tis. bytů ke své optické síti a umožnila tak jejich nájemníkům přechod ze zastaralého analogového na digitální TV signál. Spolupráce se společností RPG Byty pokračovala i v průběhu následujících let. Převážná část aktivit uskutečněných v roce 2014 a spojených s tímto projektem probíhala na území města Karviné, kde jsme vybudovali i nové optické sítě, což umožnilo připojení 352 vchodů s byty. Celkově tak využívalo ke konci roku 2014 naše služby více než 11 tisíc klientů z bytů společnosti RPG Byty, s.r.o. V průběhu roku 2013 došlo ke spojení společnosti PODA s dalším telekomunikačním operátorem, a to společností SkyNet, a. s., která své služby poskytovala už od roku SkyNet nabízel mimo připojení k internetu a hlasových služeb rovněž bezpečnostní produkty. Informace ohledně fúze byla do obchodního 12

13 PODA a.s. / Výroční zpráva za rok 2014 rejstříku zapsána k , kdy nástupnickou společností se všemi právy a povinnostmi se stala PODA a. s. To mělo za následek i vítané rozšíření působnosti společnosti do jiných částí České republiky, zejména Prahy, a dále do jižních Čech a na Znojemsko. Spojením obou společností se tak PODA a. s. stala 4. největším alternativním telekomunikačním operátorem. Červen 2014 byl ve znamení nové expanze díky koupi části závodu společnosti GREPA Networks s.r.o., a to konkrétně závodu označovaného Praha. Působnost společnosti se tím rozšířila do dalších částí hlavního města Prahy a PODA získala nové zákazníky z třech pražských obvodů (Praha 4, 5 a 8). Na začátku roku 2015 dokončila PODA a. s. jednání o koupi části závodu společnosti CATR spol. s r.o., se kterým získala sítě a zákazníky v Praze - Jarově a Milovicích. Akciová společnost PODA v současnosti představuje oborově, organizačně, personálně i finančně prosperující telekomunikační firmu. Disponuje týmy správců sítě, systémových pracovníků a techniků, které každoročně realizují i velké projekty v oboru plánování datových a optických sítí včetně dodávek připojení k internetové síti, a to jak v oblasti retailu, tak i pro korporátní zákazníky. tržby za telco služby: 276 MIO CZK nové služby: Chytrá TV, PODA net.tv 13

14 Cesta k zákazníkovi 2.1 Základní identifikační údaje společnosti Obchodní firma: PODA a. s. Sídlo: Ostrava Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ IČ: Právní forma: akciová společnost Kontaktní údaje zákaznické linky: tel , Pobočky: - Budova City Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Gajdošova 4392/7, Brno-Židenice - Pražská 1653/30, Znojmo - Boženy Němcové 817/II, Třeboň Klientská centra: října 1168/102, Ostrava Moravská Ostrava - Opavská 1140/40, Ostrava-Poruba - Střelničná 1660, Praha 8 Kobylisy - Gajdošova 4392/7, Brno-Židenice - Hlavní třída 171/52, Havířov-město - Studentská 753, Nový Bohumín - Tř. Osvobození 1720/11, Karviná - Pražská 1653/30, Znojmo - Boženy Němcové 817/II, Třeboň Datum vzniku: 7. července 1998 Změna právní formy: 19. května 2008 Obchodní rejstřík: zápis proveden do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4020 Zápis k : obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích Základní kapitál: CZK, splaceno: 100 % Akcie: ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 CZK 2.2 Předmět podnikání poskytování telekomunikačních služeb, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, podnikání v elektronických komunikacích, provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. 2.3 Orgány společnosti A) Statutární ředitel: Martin Šigut Martin Šigut vykonává funkci statutárního ředitele společnosti a zároveň řídí úsek Obchodu a marketingu. Další členové vedení: Marcela Navrátilová ředitelka péče o zákazníky Pavel Přeček finanční ředitel Radim Slíva provozní ředitel David Trčka technický ředitel B) Správní rada: Martin Šigut předseda správní rady 14

15 PODA a.s. / Výroční zpráva za rok Organizační struktura společnosti Výkonný ředitel Provoz Správa sítě Obchod a marketing Péče o zákazníky Ekonomika Projekce a příprava staveb Provoz pobočka Praha Úsek systémových specialistů Úsek marketingu Péče o zákazníky pobočka Ostrava Všeobecná účtárna Projektování Provoz pobočka Třeboň Úsek programování Obchodní úsek Praha (domácí a firemní zákazníci) Péče o zákazníky pobočka Brno Mzdová účtárna Investiční dohled Provoz pobočka Znojmo Úsek techn. péče o zákazníky Obchodní úsek Ostrava, Brno (firemní zákazníci) Péče o zákazníky pobočka Praha Spisovna Inženýring Provoz pobočka Ostrava Obchodní úsek Ostrava, Brno (domácí zákazníci) Péče o zákazníky pobočka Znojmo Vymáhání pohledávek Správa projekční dokumentace Provoz pobočka Brno Obchodní úsek Třeboň (domácí a firemní zákazníci) Péče o zákazníky pobočka Třeboň Obchodní úsek Znojmo (domácí a firemní zákazníci) CAPEX 2014: 51 MIO CZK 15

16 Cesta k zákazníkovi 2.5 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 Hlavním cílem pro rok 2014 bylo upevnění pozice naší společnosti ve všech regionech, kde působíme. Tohoto cíle jsme, věříme, dosáhli především rozvojem našich služeb, kde se řídíme třemi zásadami: trvale zkvalitňovat poskytované služby, služby a jejich vlastnosti průběžně inovovat, zavádět služby nové. Zkvalitňování poskytovaných služeb navýšení kapacity zálohovaného datového kruhu Praha-Brno-Ostrava-Praha na 2x10 Gbps, napojení sítě PODA do v pořadí druhého výměnného datového uzlu Peering.cz kapacitou 2x10 Gbps, zvýšení robustnosti zálohování silového napájení centrálního datového centra, dokončení zálohovaného datového kruhu Ostrava-Bohumín-Orlová-Karviná-Havířov- -Ostrava s kapacitou 2x10 Gbps, dokončení zálohovaného datového kruhu Brno-Znojmo-České Budějovice-Brno s kapacitou 10 Gbps. V roce 2014 jsme stejně jako v předešlých letech navýšili rychlost připojení k internetu při zachování účtované ceny. U tarifu HomeQuick jsme rychlost navýšili o 2 Mbps, u tarifů Home- Speed o 5 Mbps, u tarifů Tandem o 10 Mbps. U TV vysílání jsme rozšířili počet do nabídky zařazených TV stanic o 8 stanic ze 112 na 120. Jednalo se o kanály: Nickelodeon, Animal Planet HD, Discovery HD, TLC, Crime & Investigation, Slovak Sport 1 a Slovak Sport 2 HD, Jihočeská televize a TV Metropol. Současně byla prodloužena na trojnásobek doba uložení pořadů v našem Archivu jedné z tzv. Chytrých funkcí. Pořady tak mohou klienti sledovat i nahrávat dokonce ještě 36 hodin po jejich skončení. Pro další zvyšování pohodlí našich zákazníků jsme v roce 2014 otevřeli dvě nová klientská centra: v Praze-Ládví a v Orlové. Velkou pozornost jsme v roce 2014 věnovali rozvoji projektu Redundance kritických síťových prvků. Celý projekt zkvalitnil poskytované služby dalším výrazným snížením počtu a rozsahu výpadků služeb z důvodů jakékoli technické poruchy na kritických síťových komponentech. V projektu běžícím od roku 2012 jsme v roce 2014 dokončili následující investiční části: Inovace V roce 2014 došlo k dokončení procesu převodu klientů na novou verzi televizní platformy. V poslední fázi bylo převedeno více než 10 tis. klientů, přičemž celý proces se obešel bez výpadků. Nová platforma byla ze strany klientů přijata pozitivně. Tato platforma zvýšila grafickou úroveň pro uživatele, lépe a intuitivněji se ovládá. Díky ní budeme moci nadále zkvalitňovat poskytované televizní služby technicky zajistit vyšší stabilitu služby a také doplňovat další nové Chytré funkce PODA TV. Další významnou inovací roku 2014 ve vztahu ke klientům bylo dlouhodobě připravované propojení televizní služby a klientské zóny. Díky němu mohou klienti spravovat svou televizní službu i mimo domov pouze prostřednictvím připojení k internetu a klientské zóny. Kromě objednávání TV kanálů tak mohou nově vzdáleně i měnit jejich pořadí, nastavovat nahrávání a spravovat své nahrávky. Klientská zóna prošla celkovou změnou vzhledu a je připravena k zavádění dalších funkcí poptávaných našimi zákazníky. V roce 2014 jsme také dokončili dvouletou práci na kompletním zprovoznění podpory 16

17 PODA a.s. / Výroční zpráva za rok 2014 IPv6 v celé síti PODA. Všem novým zákazníkům nyní přidělujeme nejen IPv4 adresy, ale současně též veřejné IPv6 adresy. Klienty jsme tak připravili na budoucí přechod internetu na tento standard. Nová služba net.tv Služba net.tv umožňuje sledování televize prostřednictvím počítače, tabletu nebo mobilního telefonu. Zákazník tak může sledovat televizi kdykoliv a kdekoliv stačí mu jen přenosné zařízení a jakékoli připojení k internetu. Služba byla zprovozňována pro naše klienty v září 2014 a v rámci zaváděcího provozu byla nastavena zdarma všem klientům z domácností od listopadu Základem služby je nabídka 30 televizních programů a nabídku budeme dále doplňovat o další TV kanály. I v rámci této služby mohou klienti využívat Chytré funkce, jako jsou Pauza, Sledování od začátku a Archiv, které umožňují sledování televize bez závislosti na živém vysílání. Obchodní výsledky V obchodní oblasti společnost PODA splnila a v některých ukazatelích předčila své plány na rok Nadále jsme udrželi vysokou dynamiku růstu počtu zákazníků z řad domácností (+ 16,9 %). Ještě větších přírůstků jsme dosáhli u nárůstu počtu zákazníků na optické síti (+ 26,9 %) a u nárůstu počtu zákazníků TV služby (+ 28,7 %). V roce 2014 se společnost PODA stala operátorem s největším počtem zákazníků na optické síti. Již několik let (od roku 2011) úspěšně pokračujeme ve spolupráci se společností RPG Byty, s.r.o., zejména v návaznosti na projekt digitalizace televizního vysílání. Během roku 2014 jsme dokázali nově připojit k optické síti domy RPGB v Karviné, kde bylo napojeno 352 vchodů s byty. Celkově je k v rámci projektu RPGB připojeno vchodů s byty ve vlastnictví společnosti RPG Byty, s.r.o. Tržby z telekomunikační činnosti přesáhly v roce 2014 hodnotu 276 mil. CZK, což představovalo nárůst o 16,8 mil. CZK. Ukazatel EBITDA přesáhl 106 mil. CZK (podle IFRS) a oproti předchozímu roku vzrostl o 6,4 %. Z finančního i obchodního pohledu hodnotíme rok 2014 jako velmi úspěšný. Další hodnocení roku 2014 Kvalitní optické sítě jsou předpokladem pro poskytování kvalitních služeb, proto společnost PODA neustále investuje značné finanční zdroje právě do jejich dalšího rozvoje. Výstavba optických zemních tras pokračovala i v průběhu celého roku 2014 a výsledkem bylo vybudování celkem 21,2 km nových optických tras. Pokrytí jsme tak rozšířili nejen v lokalitách Ostravy, ale také Prahy, Brna, Havířova a Orlové. Celková délka optických tras k činila 261,9 km. V roce 2014 činil finanční objem investiční činnosti celkem tis. CZK, což představovalo nárůst o 39,6 % oproti roku Společnost PODA se aktivně podílí na projektu Českého telekomunikačního klastru o. s., jehož se stala v září 2010 zakládajícím členem. Klastr je od roku 2012 členem Hospodářské komory České republiky a klade si za cíl zastupovat zájmy regionálních operátorů ve vztahu ke státním institucím a legislativnímu procesu. V červnu 2014 proběhl recertifikační audit společnosti, během něhož byl prověřen integrovaný systém kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Výsledkem bylo opětovné vydání certifikátu pro sídlo společnosti PODA a všechny pobočky (Praha, Brno, Třeboň a Znojmo), a to akreditovaným certifikačním orgánem Systémová certifikace s. r. o. Společnost vyhodnotila i možná rizika dopadů činnosti firmy na životní prostředí a došla k závěru, že činnost takovéto negativní dopady nemá. Je to pro nás jednou 17

18 Cesta k zákazníkovi z priorit, proto se snažíme i nadále o dodržování záměrů, které vedou k ochraně životního prostředí, a i v případě provádění staveb volíme postupy maximálně šetrné k životnímu prostředí. Stejné jednání vyžadujeme i na svých subdodavatelích při plnění smluvních zakázek. Důležitým aspektem strategického chování je pro společnost PODA a. s. její společenská odpovědnost. V rámci tohoto přístupu se společnost chová odpovědně nejen v oblasti obchodních rozhodnutí a strategie, ale také v oblasti životního prostředí a sociálního dopadu fungování firmy. Společenská odpovědnost znamená udržení si ekonomického úspěchu a získání konkurenční výhody tím, že firma buduje svou dobrou pověst a získává důvěru lidí, kteří v ní pracují či žijí v komunitě, kde firma podniká. Nedílnou součástí uvedeného je sponzorování neziskových projektů či subjektů neziskové sféry. 2.6 Pobočky společnosti Ostrava Počet zákazníků domácnosti: , firmy a organizace: Tržby 2014: 199,9 mil. CZK Plán 2015: 213 mil. CZK Plán 2016: 227 mil. CZK CAPEX 2014: 33,8 mil. CZK Plán 2015: 20 mil. CZK Plán 2016: 20 mil. CZK Důležité události v roce 2014 a předpoklad v roce 2015: rok 2014 výstavba optických tras v délce 14 km říjen 2014 otevření Klientského centra v Orlové duben 2015 zahájení výstavby 8 km optických tras v Karviné a 4 km v Ostravě květen 2015 zahájení výstavby napojení dalších 6 tis. bytů RPGB Praha Počet zákazníků domácnosti: 1.862, firmy a organizace: 154 Tržby 2014: 23,6 mil. CZK Plán 2015: 32 mil. CZK Plán 2016: 45 mil. CZK CAPEX 2014: 8,5 mil. CZK Plán 2015: 20 mil. CZK Plán 2016: 30 mil. CZK Důležité události v roce 2014 a předpoklad v roce 2015: rok 2014 výstavba optických tras v délce 4,5 km únor 2014 službami pokryta Rezidence Eliška (jedná se o nejvyšší budovu rezidenčního bydlení v ČR) červenec 2014 koupě části závodu GREPA Networks (lokalita Ládví) říjen 2014 otevření nového Klientského centra v Ládví prosinec 2014 dokončení modernizace sítě části závodu GREPA Networks březen 2015 koupě části závodu CATR s délkou 9,5 km optických tras v Praze-Jarově léto 2015 výstavba 6 km optických zemních tras v Praze-Pankráci Brno Počet zákazníků domácnosti: 1.753, firmy a organizace: 292 Tržby 2014: 16,5 mil. CZK Plán 2015: 18 mil. CZK Plán 2016: 19 mil. CZK CAPEX 2014: 6,5 mil. CZK Plán 2015: 4 mil. CZK Plán 2016: 4 mil. CZK Důležité události v roce 2014 a předpoklad v roce 2015: rok 2014 výstavba optických tras v délce 3 km rok 2014 výstavba 11 nových hotspotů pro připojení zákazníků 18

19 PODA a.s. / Výroční zpráva za rok 2014 Jižní Čechy Počet zákazníků domácnosti: 1.404, firmy a organizace: 149 Tržby 2014: 20,0 mil. CZK Plán 2015: 22 mil. CZK Plán 2016: 23 mil. CZK CAPEX 2014: 1,6 mil. CZK Plán 2015: 2 mil. CZK Plán 2016: 3 mil. CZK Důležité události v roce 2014 a předpoklad v roce 2015: rok 2014 výstavba 25 nových hotspotů pro připojení zákazníků srpen 2014 výstavba optického propojení dvou lokalit s optickými sítěmi duben 2015 plošné pokrytí města Lišov a okolí službami PODA Znojemsko Počet zákazníků domácnosti: 2.525, firmy a organizace: 103 Tržby 2014: 16,2 mil. CZK Plán 2015: 17 mil. CZK Plán 2016: 18 mil. CZK CAPEX 2014: 1 mil. CZK Plán 2015: 2 mil. CZK Plán 2016: 3 mil. CZK Důležité události v roce 2014 a předpoklad v roce 2015: rok 2014 upgrade 103 stávajících přístupových bodů nebo páteřních spojů rok 2014 výstavba 13 nových hotspotů pro připojení zákazníků březen 2014 zpřístupnění služeb na optické síti pro prvních 484 domácností 2.7 Telekomunikační sítě Síť společnosti PODA tvoří ucelený systém vybudovaný s použitím více technologií (podzemní vedení optických kabelů, bezdrátové datové spoje, nadzemní závěsné vedení optických kabelů, metalické účastnické rozvody). Telekomunikační služby poskytujeme výhradně prostřednictvím své vlastní datové sítě. Datová síť společnosti PODA má dostupnost v pěti regionech České republiky: Severní Morava, Praha, Brno, jižní Čechy a Znojemsko. Ke konci roku 2014 činil součet prodaných rychlostí všem zákazníkům 2,1 Tbps (biliony bitů za sekundu) ve směru k zákazníkům a 0,7 Tbps ve směru od zákazníků. Celá síť musí proto být dostatečně robustní a dimenzovaná tak, aby zákazníkům doručila data v požadované kvalitě. PODA je členem dvou národních výměnných uzlů (NIX.CZ a Peering.cz), se kterými je propojena kapacitou 4x10 Gbps a k tranzitním operátorům má kapacitu 2x10 Gbps. Společnost Google instalovala přímo v síti PODA svou vyrovnávací cache, která výrazně přispívá ke zrychlení přenosů ze serverů této americké společnosti. V roce 2014 došlo ke zdvojnásobení kapacity všech hlavních páteřních tras na 20 Gbps. Současně jsme dokončili projekt okruhování důležitých tras. Společnost PODA provozuje na Ostravsku největší optickou síť v regionu. Zahájení prací na této síti se datuje od roku Celková délka našich metropolitních sítí na Ostravsku dosahuje téměř 247 km a v roce 2014 jsme ji rozšířili o více než 14 km. Metropolitní sítě na severní Moravě má PODA a. s. ve městech Ostrava, Havířov, Karviná, Bohumín, Orlová a Frýdek-Místek. Na rok 2015 máme na Ostravsku naplánovánu výstavbu dalších zhruba 12 km optických tras. V roce 2014 vznikl zárodek naší optické sítě v Praze. Délka tras ke konci roku v Praze činila 4,4 km. V březnu 2015 došlo k převzetí optické sítě od CATR spol. s r.o., jejíž celková délka 19

20 Cesta k zákazníkovi v Praze činí 9,3 km. Optickou síť v Praze doplňují vlákna pronajatá od jiných operátorů, jejichž délka činí 39,6 km. Dále pak zahájíme v roce 2015 výstavbu dalších 6 km. Ke konci roku 2015 tak budeme v Praze mít celkově cca 60 km optických tras. V letech 2015 až 2017 plánujeme na území našeho hlavního města masivní výstavbu dalších optických sítí v rozsahu zhruba 40 km. V městě Brno jsme délku vlastní sítě v roce 2014 rozšířili o 3,0 km. Stav optické metropolitní sítě v Brně k byl 8,3 km. Vlastní optickou síť v Brně doplňují vlákna pronajatá od různých společností, jejichž délka činí 37 km. Celková délka optické sítě v Brně je tedy více než 45 km. Optické sítě doplňuje rozsáhlá bezdrátová síť, která je vybudována zejména s důrazem na kvalitu a dostatečnou propustnost a kapacitu. Retranslační stanice propojují optická vlákna nebo vysokokapacitní bezdrátové spoje. Celkově provozujeme v bezdrátové síti 187 velkých páteřních retranslačních stanic a více než 250 dalších menších retranslací. Z retranslačních stanic vede k zákazníkům více než 6,5 tisíce koncových bezdrátových spojů. Tarify jsou členěny dle lokalit a typu připojení k bytu či rodinnému domu: HomeFiber, Home- Speed, HomeQuick, CityLink, SpeedLink. Osobám pobírajícím starobní důchod je určen tarif HomeSenior. Zákazníci si mohou ověřit na internetových stránkách v sekci Pokrytí, jaký způsob připojení k internetu je pro ně dostupný v síti PODA. Tytéž informace a bezplatné poradenství poskytují potenciálním i stálým klientům odborní zaměstnanci Zákaznické linky a Klientských center PODA a. s. Televizní vysílání PODA TV je postaveno na nejmodernější technologii a přizpůsobeno potřebám klientů. Díky optické síti a televizní platformě s nadstandardními funkcemi umožňujeme klientům přizpůsobit televizní program jejich potřebám. Speciální Chytré funkce nabízí opakované zhlédnutí aktuálně běžících i již vysílaných pořadů a navíc jejich uložení pro další sledování. Přehled Chytrých funkcí Funkce Pauza pozastaví sledovaný pořad v aktuální pozici až na několik hodin. Po opětovném spuštění je možné pokračovat od místa, kde bylo sledování pozastaveno. 2.8 Základní údaje o poskytovaných službách Vysokorychlostní připojení k internetu stabilní, bezpečné řešení realizované na optické síti či rádiovými spoji. Nezávisle na způsobu připojení garantujeme svým zákazníkům vždy stabilitu, rychlost a kvalitu bez časových a datových omezení. Každý tarif nabízí možnost výběru z několika rychlostí připojení k internetu dle potřeb jednotlivých klientů. Jako bonus k vyšším tarifům na rádiových spojích nabízíme klientům zdarma ke službě SIM karty PODA Mobil a televizní vysílání PODA net.tv. Funkce Spuštění pořadu od začátku právě běžící pořad i pořady, které již skončily, je možné přehrávat znovu od začátku. Při sledování lze následně přetáčet kupředu a přeskakovat tak nezajímavá místa nebo přetáčet zpět, a opakovaně tak zhlédnout zajímavý okamžik. Funkce Archiv pořady jsou uloženy ještě 36 hodin po jejich skončení a během této doby je lze opětovně přehrávat i nahrávat. Funkce Nahrávání ukládání pořadů pro jejich pozdější zhlédnutí. Pořady jsou uloženy až 90 dní, nebo do doby, dokud nedojde k jejich 20

21 PODA a.s. / Výroční zpráva za rok 2014 smazání. Nahrávat lze pořady, které již skončily a jsou po dobu 36 hodin uloženy v našem Archivu, pořady, které aktuálně běží, nebo lze nastavit nahrávání zvolených pořadů až 10 dní dopředu. Zdarma v ceně služby získává klient 10 hodin nahrávacího prostoru. K tomu lze navíc přikoupit 20 hodin nahrávacího prostoru, a to pouze za 20 CZK měsíčně. Funkce Samoobsluha možnost objednávat a odhlašovat programové balíčky kanálů z rozšířené nabídky prostřednictvím set-top boxu. Není třeba volat ani psát na zákaznické centrum vše je otázkou pohodlí domova a několika minut. Další funkce pro nastavení set-top boxu a programové nabídky dle preferencí klienta. Zahrnují seřazování kanálů a jejich rozdělování do skupin tak, aby orientace v televizní nabídce byla pro klienta co nejkomfortnější, nastavení preferovaných jazykových stop a jejich přepínání a nastavení titulků. EPG přehled kvalitních informací o pořadech 36 hodin zpátky a až 10 dní dopředu. Mobilní telefonní služba nabízí klientům velmi výhodné ceny hlasových a datových služeb mobilní komunikace. Služba je určena ryze zákazníkům PODA a. s. Jedná se o bonusovou službu pro klienty internetových či televizních služeb. Díky podrobným přehledům v klientské zóně mají zákazníci detailní přehled o výdajích za jednotlivé mobilní služby. Sami si mohou upravovat nastavení služeb uživatelsky velmi komfortním způsobem. Veškeré provedené změny si poté překontrolují v sekci historie změn. Klienti s vyššími tarify služeb internet, televize či jejich kombinacemi navíc získávají zdarma volné jednotky a aktivace dalších SIM karet. Hlasové služby v pevném místě (pevné telefonní linky) garantují díky poskytování na ryze vlastní přístupové síti vysokou kvalitu a spolehlivost služby. Tuto službu poskytujeme pouze jako dodatkovou k internetovým či televizním službám. POSKYTOVANÉ SLUŽBY PRO FIRMY A ORGANIZACE Datové služby jako vysokorychlostní připojení k internetu, VPN, datové okruhy aj. na vlastní síti jsou realizovány nejmodernějšími technologiemi optickými trasami, metalickým vedením nebo rádiovými spoji v regionech Praha, Brno, Ostrava, severní Morava, jižní Čechy a Znojemsko. Dle potřeb zákazníka zajišťujeme dostupnost libovolného počtu IP adres k internetovému připojení. Svým zákazníkům zajišťujeme v případě potřeby veškeré služby připojení k internetu i na pronajatých okruzích, a to ve spolupráci se společnostmi T-Mobile, České Radiokomunikace, Dial Telecom, ČD Telematika, UPC a jinými významnými poskytovateli internetu v ČR. Tarify určené podnikatelským subjektům se liší v rychlosti připojení, agregaci a stupněm služby SLA. Svým klientům vždy garantujeme rychlost připojení. U nejvyšších tarifů zabezpečujeme bezproblémový chod služby automatickým přesměrováním na záložní linku při zachování stávajícího rozsahu přidělených IP adres. Tarify určené podnikatelským subjektům jsou MINI, OFFICE, GARANT a SKYNET, školám a veřejné správě MINI EDU, GARANT EDU a SKYNET EDU. U mobilních hlasových služeb nabízíme klientům na základě dlouholetých zkušeností sestavení individuálních programů a kombinace tarifů přesně dle jejich potřeb a požadavků. Hlavní charakteristikou této služby je maximální efektivita a úspora mobilních služeb klienta. Nezbytnou součástí služby PODA Mobil je přehledná správa služeb a podrobné vyúčtování jednotlivých služeb mobilní komunikace. 21

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. AKTIVA CELKEM Uspořádání a označování položek rozvahy A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý B.I. Dlouhodobý nehmotný B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. vyhlášky č. 00/00 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 2. Historie a současnost 6 Základní identifikační údaje společnosti 7 Předmět podnikání 7 Statutární orgány

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více