Zpráva o společenské odpovědnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o společenské odpovědnosti"

Transkript

1 2010

2 Obsah Informace o společnosti 2 Společenská odpovědnost firem 3 Spolupráce s městy, obcemi a dalšími subjekty 4 Dobročinnost, dárcovství, podpora neziskových organizací 6 Péče o zaměstnance 9 Ochrana životního prostředí 13 Komunikace 14 Příklady realizovaných projektů a aktivit v roce Kontakty CSR 17 1

3 1 Informace o společnosti Název společnosti: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Sídlo: Záluží 2, Litvínov 7, PSČ IČ: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 696 Základní kapitál: Vydané cenné papíry: Kč kusů kmenových akcií na jméno, celková výše emise Kč Finanční výkony a investice v milionech Kč Obrat Zisk před zdaněním 404 Zisk po zdanění 333 Fixní provozní náklady Investiční výdaje 293 Objem zpracované ropy v milionech tun 7,3 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (dále Česká rafinérská) je výrobní společností působící v oboru zpracování ropy a provozující rafinérie v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou. Jejími hlavními produkty jsou automobilové benzíny, motorová nafta, letecká paliva, topné oleje, kapalné plyny (LPG), asfalty, suroviny pro petrochemické a chemické výroby, pro výrobu mazacích olejů a látky pro další průmyslové využití. Od srpna roku 2003 je Česká rafinérská přepracovací rafinérií, což znamená, že zpracovává ropu dodanou jejími vlastníky, resp. jejich tuzemskými obchodními společnostmi. Ti realizují prodej výrobků na domácím i zahraničním trhu odpovídající jejich vlastnickému podílu. Společnost vykázala za rok 2010 stabilní finanční situaci a při obratu 9,729 miliardy Kč činil čistý zisk 333 miliónů Kč po zdanění. V důsledku ekonomické recese byly sníženy fixní náklady, investiční program a uskutečněna další opatření v souladu s požadavky vlastníků. Podle plánu byly nadále rozvíjeny programy v péči o zdraví zaměstnanců společnosti, v bezpečnosti a v ochraně pracovního i životního prostředí. Pokračovaly projekty v rámci konceptu společensky odpovědné firmy ve vztazích k okolním městům a obcím a v komunikaci. Tyto aktivity společnosti byly oceněny na regionální i celostátní úrovni. Počet zaměstnanců k Dárcovství v milionech Kč 7,7 Akcionáři UNIPETROL, a.s. 51,220 % Eni International B.V. 32,445 % Shell Overseas Investment B.V. 16,335 % Shell Overseas Investment B.V. Eni International B.V. UNIPETROL, a.s. 2

4 2 Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem (angl. Corporate Social Responsibility = CSR) je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s okolím (Evropská komise, Zelená kniha 2001). Česká rafinérská jako společný podnik se zahraniční majetkovou účastí aplikuje zásady společenské odpovědnosti od svého založení. S přispěním know how zahraničních vlastníků zavádí moderní standardy zaměstnanosti, nadstandardní péči o zaměstnance, klade mimořádný důraz na ochranu zdraví, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí, a to jak výší vložených investičních prostředků, tak provázaností jednotlivých systémových opatření. Ve svém vnějším působení založila systém spolupráce se sousedními městy a obcemi, systém poskytování finančních darů podle schválených priorit, aplikovala otevřenou komunikaci s veřejností i sdělovacími prostředky a byla vždy vnímavá k potřebám okolí. S nástupem konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR) v evropském podnikatelském prostředí měla Česká rafinérská rozpracované všechny tři její pilíře bezpečnost a ochranu životního prostředí, péči o zaměstnance a firemní dárcovství. Koncept CSR tak organicky navázal na stávající politiky a aktivity společnosti. Od roku 2005 publikuje Česká rafinérská roční Zprávu o společenské odpovědnosti. V témže roce získává Zvláštní ocenění v soutěži TOP Firemní Filantrop. V žebříčku TOP Firemní Filantrop je pak každý následující rok uvedena na předních umístěních. V roce 2010 byla 17. společností podle absolutní hodnoty darovaných prostředků v České republice a obsadila 4. místo v relativním poměru darované částky k čistému zisku. Rok 2010 byl významným rokem realizace konceptu společenské odpovědnosti. Opět byla realizována významná podpora okolním komunitám, řadě neziskových organizací byly poskytnuty finanční dary i materiální pomoc, i když v důsledku ekonomické recese v menším finančním objemu než v minulých letech. Po dobrých zkušenostech z minulých ročníků byl počtvrté organizován Den dobročinnosti a různé charitativní sbírky, kdy zaměstnanci projevili vysoký stupeň sociálního cítění. Česká rafinérská je připravena nadále rozvíjet koncept společenské odpovědnosti firem, připojovat další projekty a iniciativy jak v oblasti bezpečnosti práce a péče o zaměstnance, v ochraně životního prostředí, tak ve vnímání a naplňování potřeb okolí, v dárcovství a otevřené komunikaci. Společnost má významnou oporu v iniciativě zaměstnanců, kterou v řadě případů prokázali také v roce Konkrétním příkladům je věnována tato zpráva. Správná volba dalších kroků v oblasti CSR je výzvou pro společnost, jak získat další zaměstnance pro dobročinné aktivity. Zároveň je výzvou pro naše partnery z okolních komunit a z neziskové sféry, aby v dalším období byli připraveni společné projekty realizovat. Předání sbírky pro azylový dům v Kralupech nad Vltavou 3

5 3 Spolupráce s městy, obcemi a dalšími subjekty Vyvážený vztah s okolními městy a obcemi, spolupráce a pomoc při naplňování cílů místních samospráv a vnímavost k jejich potřebám je dlouhodobě podstatou vnějšího působení České rafinérské. Také v roce 2010 jsme vycházeli z priorit vnějšího působení na základě podnikatelského plánu s přihlédnutím k aktuální potřebě redukce nákladů. Prioritou aktivit České rafinérské v oblasti vnějších vztahů zůstaly i v roce 2010 oba regiony, kde společnost provozuje průmyslová zařízení, tedy Litvínovsko Mostecko a Kralupy nad Vltavou a okolí. Věcnými prioritami byly podpora sociální a zdravotní oblasti, vzdělání, kultury, komunální infrastruktury, účelného využívání volného času obyvatel, zejména mládeže, a to v rámci spolupráce s místními samosprávami. O uzavření a obsahu ročních dodatků byli informováni zaměstnanci společnosti i veřejnost. Dále realizovala Česká rafinérská několik jednorázových aktivit s dalšími subjekty regionu. V národním měřítku společnost podporovala akce vysokých škol, odborné konference a presentovala témata související s předmětem činnosti společnosti. Mimořádná byla pomoc při ničivých povodních v srpnu roku Rámcem pro spolupráci s městy a obcemi jsou dlouhodobé smlouvy o spolupráci, které společnost uzavřela s šesti městy a obcemi v obou regionech. Tyto dlouhodobé smlouvy o spolupráci jsou založeny na principech vzájemného respektu a vycházejí z možností a potřeb obou stran. Pro každý kalendářní rok jsou konkretizovány ročními prováděcími dodatky. V roce 2010 byly podepsány dodatky k dlouhodobým smlouvám se všemi partnerskými městy a obcemi a jejich obsah při zohlednění nižšího objemu disponibilních finančních prostředků zahrnoval nejen přímou spolupráci s příslušným městským nebo obecním úřadem, ale i finanční podporu a spolupráci s různými subjekty působícími v příslušném městě nebo obci. Partnerská města a obce a hlavní společná akce v roce 2010 Most Litvínov Meziboří Kralupy nad Vltavou Veltrusy Chvatěruby Dostihové odpoledne na Hipodromu Most konané a pomoc neziskovým organizacím HC Litvínov, občanské sdružení podpora činnosti oddílů žákovského a dorosteneckého hokeje Příspěvek na rekonstrukci kašny na náměstní Míru v centru města Sportovní a kulturní aktivity města Podpis ročního dokumentu o spolupráci s městem Kralupy nad Vltavou Vybavení učebny informatiky v ZŠ Komenského nám. IT technikou a příspěvek na pořádání vyhlášení Sportovce Kralup Dokončení projektu rekonstrukce vozovek ve městě a podpora řady akcí základní a mateřské školy Finanční podpora splácení úvěru na stavbu nové budovy OÚ a při opravě hřbitovní zdi 4

6 Výuka první pomoci dětí, mládeže a dospělých v rámci projektu oblastního spolku Českého Červeného Kříže v Mostě Součástí spolupráce České rafinérské s okolím je nejen poskytování finančních darů, materiálu a služeb, ale i komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky, organizace firemního dárcovství a další Seminář pro pedagogy z kralupské Střední školy chemické v laboratořích v rámci evropského operačního programu formy spolupráce podle potřeb v místě. Konkrétní příklady jsou uvedeny v dalších kapitolách. Česká rafinérská podpořila koupi sociálního automobilu pro potřeby Pečovatelského domu v Kralupech nad Vltavou Objem finančních prostředků realizovaných v rámci vnějšího působení v roce 2010 Region Na základě ročních dodatků Přímé smluvní vztahy Interaktivní tabule pro Mateřskou školu Dvořákova v Mostě byla pořízena s finanční podporou České rafinérské Celkem 2010 Celkem 2009 Celkem 2008 Severozápadní Čechy Střední Čechy Celostátní akce, projekty a dary Celkem

7 4 Dobročinnost, dárcovství a podpora neziskových organizací Dárcovství vyjádřené poskytováním finančních darů, materiálu a služeb je součástí vnějšího působení České rafinérské a vychází z jeho priorit. Dárcovství se soustřeďuje na pomoc potřebným, neziskovým organizacím, sdružením a spolkům v první řadě v obou regionech, kde Česká rafinérská působí. FINANČNÍ DARY Podstatná část finančních darů byla v roce 2010 realizována prostřednictvím ročních dodatků k dlouhodobým smlouvám o spolupráci s partnerskými městy v obou regionech, jak bylo konstatováno v kapitole 3. Tyto finanční dary se zaměřovaly na podporu akcí a aktivit organizovaných příslušnými městskými a obecními úřady nebo subjekty působícími v daném městě nebo obci. Vedle poskytování finančních darů partnerským městům a obcím, realizovala Česká rafinérská v roce 2010 řadu donátorských aktivit přímo subjektům, které o to společnost požádali. Na základě projednání těchto žádostí ve Výboru pro finanční dary a po schválení představenstvem společnosti byla poskytnuta pomoc, mj. Ústeckému kraji na odstranění povodňových škod, o.p.s Alergie Kralupy nad Vltavou na provoz stacionáře, Oblastnímu spolku Českého Červeného Kříže Most na projekt Výuka první pomoci dětí, mládeže a dospělých, Nadaci Student Most na zabezpečení studia nadaných studentů ze sociálně slabších rodin. Mimo oba regiony směřovaly finanční dary na VŠCHT Praha a celostátní Nadaci BESIP pro zajištění projektů zabývajících se bezpečností silničního provozu. Celkem byly poskytnuty finanční dary 22 různým subjektům. Zpráva o finančních darech poskytnutých v roce 2010 byla projednána dozorčí radou společnosti. MATERIÁLNÍ POMOC Pomoc poskytováním materiálu nebo služeb spočívala v roce 2010, stejně jako v letech předchozích, v poskytování vyřazené, avšak stále provozuschopné, výpočetní techniky organizacím, které mají relativně nižší nároky na výkon takovýchto zařízení. V roce 2010 se pokračovalo v trendu předávat větší soubory techniky jednomu příjemci, většinou základním školám. V Kralupech nad Vltavou to byla Základní škola Komenského náměstí, Základní škola ve Veltrusech a Základní škola J. Matiegky v Mělníce. V lokalitě Litvínov se jednalo o Základní školu v Meziboří. Ze sociálních ústavů pak zejména Středisku sociálních služeb Kralupy nad Vltavou. Jednotlivé kusy vyřazené techniky byly poskytnuty sportovním a zájmovým organizacím nebo menším obcím regionu. Celkem bylo tímto způsobem předáno 62 sad vyřazených počítačů a příslušenství. Na podporu akcí zájmových organizací různých oborů působících v regionu byly také poskytovány soubory reklamních předmětů a věcné dary. Zařízením z České rafinérské byla vybavena celá učebna informatiky v Základní škole J. Matiegky v Mělníce POMOC ŠKOLÁM Česká rafinérská zajišťuje také odborné přednášky pro žáky a studenty. Tradičně se koná beseda na téma zpracování ropy na Základní škole ve Veltrusech. Odborníci České rafinérské také přednášeli na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Spolupráce pokračovala se Střední školou EDUCHEM Meziboří, Masarykovou střední školou chemickou v Praze a Střední školou chemickou v Kralupech nad Vltavou. DOBROČINNOST Filantropie, tedy dobrovolná pomoc či dobročinnost, má v České rafinérské svou tradici a je podporována jak vedením, tak samotnými zaměstnanci. Dobročinné projekty ve společnosti přispívají nejen k posílení povědomí zaměstnanců o nutnosti pomáhat, ale také zvyšují naši společenskou odpovědnost a hlavně pomáhají potřebným. 6

8 Den dobročinnosti 2010 v kralupském psím útulku Lesan Předání sbírky pro azylový dům v Mostě V loňském roce jsme spolu s našimi zaměstnanci připravili více jak desítku dobročinných aktivit a při některých těchto akcích zaznamenali i rekordní účast. Následující výčet popisuje některé konkrétní příklady, při kterých jsme pomáhali neziskovým organizacím v oblastech, které jsou pro ně důležité. DÁRCOVSTVÍ ZAMĚSTNANCŮ V rámci Palety měli zaměstnanci možnost již pošesté věnovat část svých benefitů charitativním organizacím a přispět jim tak určitým finančním obnosem. Na konta Dětského domova v Kralupech nad Vltavou, občanského sdružení Most k naději a nadačního fondu Naše dítě byla rozdělena částka Kč. DEN DOBROČINNOSTI Den dobročinnosti spočívá v dobrovolné pomoci našich zaměstnanců při činnostech poptávaných konkrétní organizací a ve finanční podpoře na nákup potřebného materiálu zajištěné naší společností. V roce 2010 jsme navázali na předešlé tři ročníky Dne dobročinnosti, oslovili neziskové organizace v lokalitách, kde působí naše společnost, tedy na Mostecku a v Kralupech nad Vltavou, a nabídli jim možnost spolupráce. Mottem čtvrtého ročníku dobrovolné pomoci zaměstnanců České rafinérské neziskovým organizacím v rámci Dne dobročinnosti bylo heslo: Pojď s námi dobrovolně udělat dobrý skutek pro krajinu, komunitu, pro lidi, kteří naší pomoc potřebují. Vyber si organizaci, Přehled organizací a charakter činnosti Dne dobročinnosti v roce 2010 domluv se s kolegou a zvol si svůj Den dobročinnosti! Zaměstnanci měli možnost vytvořit své vlastní pracovní skupinky, vybrat si termín i organizaci, kde chtějí pomáhat. V tomto ročníku pomáhali při malování vnitřních prostor, při natírání podezdívek plotů, s archivací dokumentů a s čištěním počítačů, s úpravou zeleně a psích kotců, s malováním na hedvábí klientům hospicu a s dalšími aktivitami. V termínu 27. září 1. října 2010 se uskutečnilo pět dní dobročinnosti, a to v Městském útulku pro psy Lesan a v Dětském domově v Kralupech nad Vltavou, v Azylovém domě v Mostě spravovaném Diakonií ČCE, v Dětském domově v Hoře Sv. Kateřiny a v Hospicu v Mostě. Do pomoci těmto organizacím se zapojilo celkem 22 zaměstnanců naší společnosti, kteří si kromě pocitu z dobře vykonané práce odnesli i spoustu zážitků a dárek vyrobený v chráněné dílně Energie o.p.s, Meziboří. V druhém termínu, tedy v týdnu od 11. do 15. října 2010, pomáhalo 13 dobrovolníků během čtyř dnů v mosteckém Hospicu a v Azylovém domě spravovaném Diakonií ČCE a také v kralupském Dětském domově a v Domě na půl cesty. Další dobrovolnou aktivitou iniciovanou přímo zaměstnanci v rámci Dne dobročinnosti byla jejich účast při odstraňování následků letošních povodní podpořená také vedením společnosti finančním darem Ústeckému kraji ve výši Kč. V měsíci srpnu odjelo pomáhat pět dobrovolníků na Liberecko a ve spolupráci s organizací Adra či pod záštitou dobrovolných hasičů vyklízeli domy a uklízeli jejich zahrady a okolí. Místo pomoci Charakter pomoci Počet dobrovolníků Hospic, Most Malování na hedvábí s klienty 6 Azylový dům, Most (Diakonie ČCE) Vysávání a čistění počítačů (odstranění nečistot a prachu) 1 Třídění a zakládání dokumentů v archivu střediska 2 Dětský domov, Hora Sv. Kateřiny Malování plotu a sloupků, demontáž starého koupelnové vybavení a obkladů 7 Dům na půl cesty, Kralupy (ADCH Praha) Drobné opravy stěn před malováním + malování vnitřních prostor 3 Městský útulek pro psy Lesan, Kralupy Malování kotců, úprava zeleně, terénní práce 8 Dětský domov, Kralupy Natírání podezdívky plotu 8 Povodně Vyklízení domů, úklid zahrad 5 7

9 Stromeček splněných přání přinesl vánoční dárky pro Azylový dům pro matky s dětmi v Kralupech nad Vltavou SBÍRKY S DOBRUŠKOU Dobruška představuje firemního maskota, který podporuje právě pořádání sbírek pro azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová zařízení a další organizace, které pomáhají lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Sbírky organizujeme již čtvrtým rokem a v roce 2010 přispěla poptávaným materiálem více jak stovka zaměstnanců, kteří v průběhu roku donesli oblečení, vybavení domácnosti a hračky pro Azylový dům pro matky s dětmi v Mostě, pro Dům na půl cesty a Azylový dům pro matky s dětmi v Kralupech nad Vltavou. V rámci pomoci oblastem postižených povodněmi reagovali naši zaměstnanci také na výzvu Městského úřadu Veltrusy, který pořádal finanční a materiální sbírku pro silně postiženou Chrastavu na Liberecku a přispěli plastovým nádobím, hygienickými potřebami a jinými prostředky. STROMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ Projekt Stromeček splněných přání představuje dobrovolnou pomoc zaměstnanců s nákupem vánočních dárků pro děti opuštěné, bez rodičů či ze sociálně slabých rodin v regionech, kde Česká rafinérská působí. O Vánocích roku 2010 jsme pomáhali již počtvrté. O něco hezčí a bohatší Vánoce jsme pomohli připravit patnácti dětem z Azylového domu pro matky s dětmi v tísni v Mostě, který spravuje Diakonie Českobratrské církve evangelické a šesti dětem z Azylového domu pro matky s dětmi v tísni v Kralupech nad Vltavou, který provozuje Arcidiecézní charita Praha. Na jejich seznamech s vánočními přáníčky byly uvedeny panenky, hry, oblečení, výtvarné či sportovní potřeby, hračky a jiné dárky. Letošní stromeček přání podpořilo celkem 28 zaměstnanců buď samotným nákupem dárku či finančním příspěvkem. Vybraly se téměř tři tisíce, za které se nakoupily mimo jiné také společenské hry a puzzle do společných herniček k využití všem dětem. Veškeré dárky si děti rozbalily pod vánočním stromečkem v rámci besídek připravených v azylových domech. CHARITATIVNÍ MARIÁŠ Mariáš představuje sportovní turnaj, kde se sejdou naši zaměstnanci nejen, aby se pobavili, ale také aby přispěli na dobrou věc. Finanční Den dobročinnosti 2010 se konal také v mosteckém Hospicu výtěžek z tohoto turnaje je věnován vždy některému z nadačních fondů. V prosincovém turnaji byla vybrána částka 955 Kč, která putovala na konto Nadačního fondu Rozum a Cit, který od roku 1996 všestranně pomáhá náhradním rodinám, které vychovávají opuštěné děti s cílem umožnit jim vyrůstat v přirozeném, bezpečném a podnětném prostředí. PODPORA CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Již několik let úzce spolupracujeme s chráněnou dílnou Energie Meziboří, která poskytuje obecně prospěšné služby dlouhodobě duševně nemocným a zdravotně postiženým občanům, podporuje jejich integraci do běžného života a posiluje jejich samostatnost. V této chráněné dílně se věnují kartonáži, šití, keramice a suché vazbě. Jejich výrobky představují odměny pro naše zaměstnance za vítězství ve fotosoutěži, Echo kvízech, za účast v dobročinných projektech a při jiných aktivitách nebo jsou součástí vánočních balíčků. Například za podíl v projektu Stromeček splněných přání obdrželi účastníci keramickou ozdobu vánočního stromečku kopírující logo projektu a za podporu Dne dobročinnosti získali plovoucí svíčku ve tvaru sluníčka na keramické misce. Sami zaměstnanci si mohou pořídit originální výzdobu v intranetovém e-shopu, který pro ně zprostředkováváme při svátečních příležitostech. Pracovnice chráněné dílny Energie Meziboří, odkud nakupujeme dárkové předměty 8

10 5 Péče o zaměstnance Česká rafinérská byla v roce 2010 nadále významným zaměstnavatelem se stabilním složením pracovních sil. Fluktuace se dlouhodobě držela na velmi nízké úrovni, což umožnilo spolu s cíleným náborem a výběrem zaměstnanců, zaměřit se na efektivní využití zdrojů. Společnost revidovala své procesy a aplikovala moderní metody řízení lidských zdrojů. Péče o zaměstnance je neodmyslitelnou součástí strategie firmy a kultury společnosti. VZDĚLÁVÁNÍ Společnost si uvědomuje, že vzdělaní zaměstnanci představují vysoký potenciál firmy, který zvyšuje její úspěšnost a konkurenceschopnost. Proto péči o rozvoj pracovních schopností a vzdělání zaměstnanců věnuje soustavnou pozornost. Vzdělávání zaměstnanců je realizováno na základě vzdělávacích plánů a průřezových rozvojových projektů společnosti. V roce 2010 se společnost soustředila na co nejefektivnější vynakládání prostředků na vzdělávání. V oblasti vzdělávání operátorů je kladen důraz Počet čerpání jednotlivých výhod ze systému PALETA na poučení z různých situací vzniklých během výrobního procesu, a to jak v naší společnosti, tak ve společnostech našich akcionářů, na osobní výměnu zkušeností a nejlepších praktik. Na základě osobních vzdělávacích plánů vycházejících z potřeb každého pracovního místa se zaměstnanci mohou účastnit různých forem vzdělávání odborných konferencí, seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí, na jejichž výběru se sami většinou aktivně podílejí. Společnost využívá také e-learningové způsoby vzdělávání zaměstnanců. V roce 2010 společnost realizovala 283 jednotlivých školení a celkem bylo proškoleno hodin. ZAMĚSTNANECKÉ NEPENĚŽNÍ VÝHODY Systém volitelných benefitů Paleta je zaměstnanci společnosti využíván již 11 let. Zaměstnanecké benefity pomáhají vyvážit pracovní a osobní život zaměstnanců a přispívají tak k jejich spokojenosti a motivaci. Proto jsou vnímány jako efektivní nástroj personálního Počet zaměstnanců Stravování stravenky Poukázky na sport, kulturu, masáže Penzijní připojištění varianta C Poukázky na knihy Penzijní připojištění varianta B Charita Nadace Naše dítě Vitamíny 9 měsíců Charita Dětský domov Kralupy nad Vl. Příspěvek na rekreaci Očkování proti chřipce Stravování závodní jídelna Charita Most k naději Penzijní připojištění varianta A Poukázky na Ticketpro Pojištění odpovědnosti za škody Příspěvek na jazykový kurz Příspěvek na studium 9

11 Badmintonový turnaj pro zaměstnance společnosti se konal v Kralupech nad Vltavou řízení. Tento systém umožňuje širokou volbu zaměstnaneckých výhod podle individuálních potřeb a preferencí, rozvíjí nabídky volnočasových aktivit a prvků podpory zdraví, je pravidelně aktualizován na základě připomínek a požadavků zaměstnanců. Pro rok 2010 patřily mezi nejfrekventovaněji vybírané výhody příspěvek na stravování, poukázky na sport, kulturu a masáže ve smluvních zařízeních a příspěvek na penzijní připojištění. Oproti předchozímu roku nedošlo k podstatnější změně v četnosti čerpání jednotlivých výhod. PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ V roce jsme 2009 jsme zaměřili naši pozornost v rámci projektu Drogy? Ne! na testování našich pracovišť, které mělo potvrdit či vyvrátit pohyb osob, které přišly do styku s drogou. Všechny výsledky šetření byly negativní a naše pracoviště označena jako drog prostá. V roce 2010 jsme se věnovali další oblasti spojené s dodržováním zásad bezpečnosti práce, a to alkoholu na pracovišti. V rámci tohoto projektu bylo v průběhu roku provedeno více jak tři sta měření v obou rafinériích naší společnosti, a to jak u zaměstnanců v provozech a laboratořích, tak i u zaměstnanců v administrativních budovách. Výsledkem těchto šetření byly dva nálezy. Oba případy byly pracovněprávně řešeny, v jednom případě ukončením pracovního poměru, ve druhém upozorněním na porušení pracovní kázně s finančním dopadem. V roce 2010 byl ve společnosti v rámci programu podpory zdraví zorganizován v každé lokalitě jeden sportovní turnaj. V Kralupech to byl 19. června turnaj jednotlivců v badmintonu. Již čtvrtého ročníku se zúčastnil zatím rekordní počet hráčů, a to osmnáct a soutěžící přijeli z obou lokalit. Byla velká radost sledovat, že všichni hráči a hráčky hráli s maximálním nasazením a zaujetím a bojovali o každý bod do posledního odehraného míčku. V Mostě bylo pak 16. října připraveno pro zaměstnance společnosti i jejich rodiny již počtvrté in-line bruslení v hale netradičních sportů. K dobré atmosféře přispěla reprodukovaná hudba, dva ochotní instruktoři, kteří se věnovali dětem i dospělým a pomáhali začátečníkům při prvních bruslařských pokusech a těm zdatnějším poradili, jak vylepšit techniku. Akce se zúčastnilo přibližně čtyřicet Jednání Centrálního týmu pro zdraví, bezpečnost práce, životní prostředí, kvalitu a ochranu majetku se koná každý měsíc bruslařů a děti odcházely s diplomy a sladkostmi za zvládnutí slalomu na bruslích. NÁSTROJE INTERNÍ KOMUNIKACE JEDNÁNÍ, PORADY Komunikace je klíčovým nástrojem dobrého fungování každé společnosti, a proto jí je věnována velká pozornost, ať už z pozice vedení či jednotlivých oddělení, sekcí a provozů. Kromě pravidelných porad, které si organizují samotné sekce, oddělení a provozy, jsou ve společnosti organizována také setkání napříč společností, kde se setkávají zaměstnanci z různých oddělení a divizí. Jedním z jednáních s největším počtem účastníků je setkání Centrálního týmu pro zdraví, bezpečnost práce, životní prostředí, kvalitu a ochranu majetku, které se koná pravidelně každou třetí středu v měsíci. Dále pak porada vedení, kde si informace vyměňují ředitelé jednotlivých divizí společnosti a další jiná pracovní setkání. FIREMNÍ MĚSÍČNÍKY Dvanáctkrát do roka vychází firemní zpravodaj Echo, který odráží dění ve společnosti, přináší pohled generálního ředitele na uplynulé, a to nejbližší období a v roce 2010 přinesl mimo jiné také aktuality z našeho pracoviště a ze sekce lidských zdrojů, informace o spolupráci naší společnosti s jinými subjekty, o projektech dobročinnosti, zaměstnaneckých akcích, sportovních aktivitách, ale také nově o koníčcích našich zaměstnanců, o správných postupech v oblasti životního prostředí či o intranetových prezentacích jednotlivých sekcí a oddělení v naší společnosti. Jeho přílohou zůstává zpravodaj Impuls, který připravuje sekce podpory podnikání a zaměřuje se na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, kvality, ochrany majetku a ochrany životního prostředí. INTRANET, NÁSTĚNKY Použití intranetu pro sdílení informací je již v naší společnosti zakořeněno a intranetový portál tak přináší zaměstnancům informace o aktuálním dění ve společnosti, je zdrojem pro prohlubování znalostí a výchozím bodem pro spuštění spousty aplikací pro všechny 10

12 Firemní zpravodaj Echo Stolní kalendář s fotografiemi zaměstnanců společnosti Impuls příloha zpravodaje Echo Počet zaměstnanců v jednotlivých kategoriích k Operátoři 287 Laboranti 28 Manažeři 18 Technicko správní zaměstnanci 307 či jen pro oprávněné uživatele. Prezentují se zde všechna oddělení společnosti a každý zaměstnanec ve své zaměstnanecké samoobsluze získá informace a svém vzdělávacím plánu, cílech, úkolech, dovolené, docházce a mnoho dalších údajů. K navštěvované položce patří také RaCeK Rafinérské Centrum Komunikace, které zaměstnancům přináší zásadní zprávy napříč celou společností. V roce 2010 bylo upraveno menu intranetu. Cílem této změny byla aktualizace a nové uspořádání položek v jednotlivých nabídkách, tak aby svým obsahem odpovídaly tématu nabídky a uživatelé mohli jednotlivé položky rychleji vyhledat a spustit tak požadovaný odkaz. Důležité informace, ke kterým patří firemní měsíčníky, projekty společnosti, volná pracovní místa, pozvánky k účasti na sportovních, dobročinných a jiných projektech a další zásadní aktuality, jsou kromě intranetu zveřejňovány také na nástěnkách společnosti, které jsou umístěny na mnoha budovách a jejich přehled je uveřejněn na intranetu, včetně elektronických verzí těchto nástěnek. FOTOSOUTĚŽE A KALENDÁŘE Nedílnou součástí interní komunikace je i zapojování se zaměstnanců společnosti do soutěží a projektů, včetně vytváření image společnosti. Proto i nadále pokračovala velmi úspěšná a zaměstnanci oblíbená soutěž amatérské fotografie na vybraná témata. Celkem byla vyhlášena 2 kola, na 6 různých témat, počasí, abstrakce, detail, hrady a zámky, okna a dveře nebo stromy. V roce 2010 se do soutěže zapojilo 32 účastníků z řad zaměstnanců. Soutěžní snímky našly uplatnění ve stolním kalendáři společnosti pro rok Struktura zaměstnanců podle vzdělání VŠ 140 Základní 18 Vyučení 178 SŠ

13 Fotoseminář pro účastníky fotosoutěže Rafinérská stopa na zámku Nelahozeves AKCE PRO ZAMĚSTNANCE Velmi ceněným nástrojem pro komunikaci jsou méně formální a neformální akce pro zaměstnance, kde se setkávají zaměstnanci ze všech koutů společnosti, tedy zástupci vedení, středního managementu, ale i ti ostatní zaměstnanci s jiným cílem než je tomu na pracovních poradách. Přicházejí se pobavit, relaxovat či udělat něco pro své zdraví a přece se i u těchto příležitostí hodně komunikuje a upevňují se pracovní vztahy a navazují se nové kontakty. Také v roce 2010 byla pro zaměstnance připravena celá řada akcí, kde se mohli potkávat. Byly to například Dny dobročinnosti, setkání bývalých zaměstnanců společnosti, dostihové dny na mosteckém Hipodromu, sportovní turnaje, mikulášská besídka a další. Již počtvrté byla pro zaměstnance zorganizována Rafinérská stopa, která se uskutečnila 4. září na zámku Nelahozeves a v přístavu Marína. Pro účastníky sportovně zaměřeného dne byly připraveny pěší a cyklistické turistické trasy. V prostorách zámku si zájemci mohli prohlédnout zámecké pokoje. Vlastní program probíhal Struktura zaměstnanců podle věku let let a více let let 165 na nádvoří zámku, diváci mohli shlédnout např. vystoupení dobových tanečnic, historické skupiny Briganti a rytířů Fortuny se scénkami zaměřenými jak pro dospělé, tak i pro děti. Celým odpolednem nás provázela country kapela, opět pod taktovkou našeho zaměstnance Jakuba Gleicha. Na závěr proběhlo losování dvaceti výherců z řad účastníků, kteří obdrželi poukaz pro dvě osoby na ochutnávku vín ve sklepení zámku. Zaměstnanecké odpoledne si užili všichni i zásluhou pěkného počasí. Nedílnou součástí interní komunikace je také zapojování zaměstnanců společnosti do soutěží a různých projektů. Oceňujeme pomoc zaměstnanců při dobročinných projektech, např. při sbírkách potřebného materiálu pro azylové domy, domy na půl cesty a jiné neziskové organizace a v dalších projektech, ale také aktivitu zaměstnanců v soutěži amatérské fotografie s tématy, které mohou sami ovlivnit. Fotografie byly opět použity ve firemních materiálech a ve stolním kalendáři, který obsahuje fotografie pouze zaměstnanců společnosti. Rafinérská stopa projížďka lodí po Vltavě pro děti a rodiče let

14 6 Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí patří mezi hlavní priority činnosti České rafinérské od jejího založení a společnost v této oblasti vykonala hodně práce, která přinesla konkrétní výsledky. Vliv na životní prostředí lze obecně rozdělit do dvou oblastí: plošné a lokální. Plošný je vliv z užívání výrobků společnosti, zejména emisemi do ovzduší. Systémovými kroky a realizací řady investičních akcí v celkové hodnotě několika miliard Kč za téměř patnáct let samostatného podnikatelského působení České rafinérské bylo dosaženo několika milníků, z nichž nejvýznamnějšími byly: - vyřazení olovnatých benzínů z výroby pro trh České republiky v roce 1999; - snížení obsahu síry v motorových palivech až na úroveň 10 ppm v roce 2008; - snížení obsahu aromatických látek v motorových palivech a specificky benzenu v automobilových benzínech; - přidávání biokomponent do motorových paliv od roku 2007, resp. 2008; - výrazné zvýšení výroby motorových paliv na úkor snížení produkce sirnatých topných olejů; - aplikace REACH. Skutečnost, že tato opatření, s výjimkou evropské normy REACH, mají reálný vliv na kvalitu ovzduší, dokládá zejména zlepšené ovzduší v městech a místech s hustou silniční dopravou snížením obsahu škodlivin. Současné stále relativně vysoké koncentrace oxidů dusíku a prachových částic nejsou primárně způsobeny palivem, ale kvalitou motorů, resp. stavem a stářím motorového parku na našich silnicích. Lokální je naopak vliv průmyslových zařízení na jednotlivé složky životního prostředí. Ale i zde došlo během působení České rafinérské k výraznému zlepšení. V první řadě je to naplnění požadavků legislativy, která po harmonizaci splňuje všechny požadavky Evropské unie a Česká rafinérská si stanovila v řadě parametrů náročnější cíle než vyžadují evropské a národní předpisy. Výrazně byly sníženy plynné emise, zejména par uhlovodíků, a objemy pevných odpadů. Podařilo se snížit i objemy odpadních vod a jejich kvalita z čistírny odpadních vod kralupské rafinérie před vypuštěním do recipientu je standardně na velmi vysoké úrovni. Odpadní vody litvínovské rafinérie čistí smluvní partner. Úniky závadných kapalných látek mimo zařízení se neprodleně odstraňují, aby jejich dopad na životní prostředí byl minimální. Všechny nové instalace mají ochranu podloží a precisní zachycování případně uniklých závadných látek, aby nedošlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod. Systémová opatření ochrany životního prostředí byla v roce 2010 recertifikována podle mezinárodního standardu ISO ČN Velká pozornost je věnována vzdělávání zaměstnanců o všech aspektech ochrany životního prostředí provozními zaměstnanci. Trvalé naplňování zásad ochrany životního prostředí je i podmínkou pro uzavírání smluv s dodavatelskými firmami pro provádění údržby i výstavby rafinérských zařízení. Více o vlivu na životní prostředí, provedených opatřeních jak v kvalitě produktů, tak v ochraně ovzduší, vod i podloží, resp. zacházení s odpady v roce 2010 je komplexně uvedeno ve Zprávě o bezpečnoti a ochraně zdraví při práci, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě České rafinérské Čistička odpadních vod v rafinérii Kralupy nad Vltavou 13

15 7 Komunikace Komunikace a sdělování informací veřejnosti je pro Českou rafinérskou jednou ze součástí konceptu společensky odpovědné firmy a týká se nejen otázek ekonomické výkonnosti a vlivu na životní prostředí, ale musí také zahrnovat informace o zaměstnanosti, pracovních podmínkách a spolupráci s okolím. Důležitou součástí je i tzv. havarijní komunikace, tedy komunikace různých nestandardních nebo mimořádných okolností. K tomuto cíli Česká rafinérská využívá dostupných komunikačních nástrojů a kanálů, aby poskytovala informace a realizovala principy otevřené informační společnosti. Současně sleduje vývoj v této oblasti i standardy, které jsou od průmyslových podniků jejího významu očekávány. Významně se uplatňují postupy a zkušenosti společností akcionářů. Komunikaci společnosti v roce 2010 dominovaly informace o jednání akcionářů, hospodářských výsledcích, technologických opatřeních, včetně testování alternativních rop, výsledcích přimíchávání biokomponent do motorových paliv. Součástí vydaných tiskových zpráv byly také informace o spolupráci s okolními městy a obcemi, dobročinnosti zaměstnanců i získání veřejných ocenění, např. PETROLawards 10. Den otevřených dveří průmyslového areálu Litvínov, který se těšil zájmu, zejména mladých návštěvníků V litvínovské části byl společně s partnery působícími v průmyslovém areálu v rámci otevřené komunikace s regionem uspořádán Den otevřených dveří. Program obsahoval prohlídku areálu projížďkou autobusy a různé zábavné i poučné aktivity pro návštěvníky a jejich děti před areálem. Prohlídka České rafinérské se sestávala z prohlídky výrobního zařízení různých částí rafinérie, návštěvy nového velína a ukázky výrobků společnosti, které provedli pracovníci laboratoří. Počet návštěvníků, kteří si prohlédli průmyslový areál, byl více než 600, často mladí lidé, kteří využili možnosti prohlédnout si moderní technologická zařízení. Pokračovala spolupráce s Ekologickými centry v Mostě a Kralupech nad Vltavou, které pokrývají významnou oblast informací o stavu životního prostředí, pomáhají ekologickému chování obyvatel, ekologické legislativě a svou nepřetržitou činností jsou důležitou součástí informování veřejnosti o nestandardních situacích obou průmyslových areálů, kde Česká rafinérská působí. V roce 2010 došlo k výměně vedoucí v čele obou center a Česká rafinérská podpořila plynulé pokračování dosavadní spolupráce. Moderním komunikačním nástrojem, který má své místo mezi komunikačními nástroji České rafinérské, je internet. Jeho aktualizaci i technickému zdokonalování byla věnována mimořádná pozornost. Moderního prostředí internetu využil také projekt informačně-vzdělávacího portálu Petroleum.cz, který v moderním formátu přináší soubor informací a dat z oblasti ropy, její těžby, dopravy a skladování, rafinérského zpracování a výroby produktů. Tento projekt byl v roce 2010 rozvinut a získal si zaslouženou pozornost uživatelů, o čemž svědčí navýšení celkového počtu návštěvníků z v roce 2009 na návštěv v roce V roce 2010 se dostalo ocenění i novému formátu výroční zprávy. Informačně vzdělávací portál Petroleum.cz 14

16 8 Příklady realizovaných projektů a aktivit v roce 2010 Nejvýznamnější akce a aktivity komunikace, dárcovství a spolupráce s obcemi a neziskovými organizacemi v roce POMOC OBĚTEM POVODNÍ 2010 V České rafinérské je pěknou tradicí pomoc obětem živelných katastrof (povodně Morava 2007, Středočeskému a Ústeckému kraji v roce 2002, Hornímu Jiřetínu při vichřici v roce 2005). Proto bylo rozhodnuto poskytnout finanční dar na konto obětí povodní při krajském úřadu Ústeckého kraje. Zároveň se několik zaměstnanců účastnilo dobrovolnických směn pořádaných neziskovými organizacemi v nejvíce postižených oblastech. REKONSTRUKCE VOZOVEK VE MĚSTĚ VELTRUSY Město Veltrusy, které se nachází v bezprostředním sousedství kralupské rafinérie, realizuje již několik let velice ambiciosní projekt, jehož cílem je rekonstrukce povrchů všech ulic na území města. V roce 2005 např. vznikla na křížení dvou vnitřních komunikací zámková dlažba pěší zóny (zóny s omezeným provozem), na něž navázala rekonstrukce dalších komunikací. Česká rafinérská podporuje tento systematický projekt od roku V roce 2009 byla realizována výstavba zpevněných vozovek s kvalitním živičným povrchem v ulicích Tomkova, Františka Novotného a Karla Čapka. Na financování tohoto rozsáhlého záměru získalo město dotaci ze strukturálních fondů a Česká rafinérská poskytla spolufinancování projektu. Tento program byl dokončen v roce DOSTIHOVÝ DEN NA HIPODROMU MOST V rámci tradiční spolupráce s moderním Hipodromem Most se uskutečnil již 13. ročník dostihového odpoledne České rafinérské. Vysoký počet návštěvníků, vysoká sportovní úroveň i přímý televizní přenos přispěly k úspěchu akce a podpořily dobré jméno společnosti v mosteckém regionu. Dostihový provoz na mosteckém hipodromu rozšiřuje nabídku využití volného času obyvatel a podílí se na tvorbě pozitivní image Mostecka. MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ LITVÍNOV Nejvýraznějším sportovním fenoménem mostecko-litvínovské aglomerace je litvínovský hokej. Jeho tradice i úspěchy vycházely z výchovy vlastních odchovanců, mezi nimiž je dnes řada olympijských vítězů i mistrů světa. Pro zachování této tradice je nezbytné umožnit mladým hráčům sportovní růst v kvalitním zázemí na sportovně nejvyšší úrovni. Proto Česká rafinérská podporuje již několik let občanské sdružení HC Litvínov, které zajišťuje činnost mládežnických týmů (žáci a dorost). Podporu mládežnického hokeje v Litvínově oceňuje nejen vedení města, ale i zaměstnanci společnosti. SPORTOVEC KRALUP 2010 Kralupy nad Vltavou jsou městem s bohatou sportovní minulostí, ale i současností. V mnoha odvětvích sportů dosahují kralupští sportovci, ať už jako kolektivy nebo jednotlivci, významných výsledků a to jak na úrovni celostátní, tak na úrovni mezinárodní. Významná je i péče o mládež a s tím spojené úspěchy žákovských a mládežnických sportovců. Proto 15

17 bylo přirozené, že se městský úřad v Kralupech nad Vltavou rozhodl ocenit nejlepší sportovce města v jednotlivcích kategoriích a po vzoru jiných ocenění založit i síň slávy. Na slavnostním shromáždění byli pak vítězové jednotlivých kategorií i osobnost do síně slávy vyhlášeni. Ocenění obdrželi maskota soutěže, který je výrobkem chráněné dílny. Česká rafinérská podpořila organizaci slavnostního vyhlášení s cílem zviditelnit výsledky těch, kteří smysluplně tráví volný čas i representují své město. UČEBNA INFORMATIKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO NÁM. V KRALUPECH N. VLT. V rámci spolupráce s okolím realizuje společnost prodej za symbolickou cenu vyřazené, dosud funkční, výpočetní techniky. Pro školské organizace je vypracován postup, kdy je předáno větší množství techniky a příslušenství, které poskytne možnost vybavit celou učebnu. Jednou z realizací dokončených v roce 2010 bylo vybavení učebny informatiky na Základní škole Komenského náměstí v Kralupech nad Vltavou souborem 20 stolních počítačů a 7 notebooků pro pedagogy školy. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. předseda hodnotitelské komise ročník prestižní soutěže PETROLawards 10 o významné počiny v oboru ropy, petrochemie a čerpacích stanic v České republice. DIPLOM Pořadatel soutěže společnost PETROLmedia v rámci soutěže PETROLawards uděluje firmě ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. na základě veřejného hlasování cenu VOX POPULI PETROLawards 10 v kategorii: Technika a provoz Zvýšení energetické účinnosti generátoru výroby páry ze spalin z jednotky FCC v rafinérii Kralupy nad Vltavou Praha 14. října 2010 Ing. Tomáš Mikšovský odborný garant PETROLmedia PETROL AWARDS 2010 V rámci PETROLsummit 10, který se konal v říjnu v Praze, se uskutečnila odborná konference, tématická výstava a byly předány prestižní ceny v sektoru trhu ropy, pohonných hmot a čerpacích stanic. Česká rafinérská měla na celé akci silné zastoupení, které odpovídá jejímu postavení v oboru. Zástupci společnosti pomohli průběhu odborné konference a uspěli i v žebříčku počinů roku. V kategorii Technika a provoz byl veřejností oceněn projekt Zvýšení energetické účinnosti výroby páry z odpadních spalin komplexu FCC v rafinérii Kralupy. Při téže příležitosti získal ocenění Osobnost roku ing. Ivan Ottis, dřívější generální ředitel České rafinérské, dnes člen představenstva Unipetrolu, majoritního akcionáře společnosti, a předseda představenstva České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. VÝROČNÍ ZPRÁVA V NOVÉM FORMÁTU Výroční zpráva České rafinérské 2008 byla poprvé vydána v kompaktní elektronické podobě, obsahuje všechny vydávané zprávy a další informace v české i anglické verzi. V soutěži tištěných i elektronických komunikačních produktů Zlatý středník byla oceněna v kategorii výročních zpráv certifikátem profesionální úrovně Rated. Nový formát ocenili také vlastníci a partneři společnosti pro jeho přehlednost, velkou obsahovou kapacitu, ale i pro úsporu nákladů na jeho vydání. V tomto trendu společnost pokračuje i v tomto roce. Proč? Dnes je ropa a vše s ní související v centru pozornosti odborníků, politiků, medií a široké veřejnosti. Znalosti, vědomosti a aktuální informace v oboru se dynamicky vyvíjejí a dosud nebyly v českém jazyce k dispozici na jednom místě. Proto byl založen portál Petroleum.cz, aby využil možnosti, které dává moderní prostředí internetu a tuto potřebu naplnil v atraktivní podobě poskytl současné poznatky a vědomosti a zároveň aktuální informace z oblasti zpracování ropy. Kdo? Pro založení a provozování portálu se spojily Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká rafinérská, MERO ČR, PARAMO a Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Garanci za rozvoj portálu nese Česká národní rada Světové rady pro ropu. Informační leták Petroleum.cz Komu? Petroleum.cz je určeno širokému okruhu zájemců o informace z oblasti zpracování ropy. Srozumitelným jazykem chce oslovit žáky, studenty a učitele, motoristy, novináře, politiky, odborníky jiných oborů a všechny, kteří se chtějí dozvědět něco nového či sledovat aktuální dění. Co na portálu naleznete? Obsahem portálu je několik sekcí, jimž dominuje nejrozsáhlejší část Svět ropy, která shromažďuje poznatky a základní data o ropě a její těžbě, dopravě a skladování, rafinérském zpracování, výrobcích z ropy a jejich užití. Další sekce obsahují okénko do světa konferenci a odborných publikací, odkazů na aktuální novinové články, slovníček odborných termínů a tématickou sekci odpovědí na časté otázky. Je umožněna zpětná vazba? Portál umožňuje zpětnou vazbu. Můžete položit otázku do příslušného pole a odborní pracovníci partnerských organizací vám ji zodpoví. Zároveň je možné přes kontaktní adresu do portálu přispět nebo zaslat další nápady a připomínky. Kontakty Kontaktním pracovištěm je Ústav technologie ropy a alternativních paliv Vysoké školy chemicko-technologické, Technická 3, Praha PETROLEUM.CZ Internet je fenoménem dnešní doby a je stále více využíván jako zdroj informací. Právě studenti, motoristé, novináři se zajímají o dění ve světě ropy a výrobků, které se z ropy vyrábějí. Proto Česká rafinérská společně s VŠCHT, MERO, PARAMO a ČAPPO založila takový portál, který byl nazván Petroleum.cz a umístěn na adrese Portál byl spuštěn v průběhu roku 2008 a od té doby je doplňován a zdokonalován tak, aby obstál ve virtuální nabídce a zároveň si získal pravidelné uživatele. Cílem tohoto společného projektu je shromáždit v českém jazyce ucelenou množinu informací a dat o ropě, její těžbě, přepravě a skladování, podrobně popsat rafinérii a výrobu ropných produktů, uvést výčet toho, co je možné z ropy vyrobit. Současně portál přináší informace z odborného světa (články a přednášky z konferencí), obsahuje slovník a také soubor tzv. často pokládaných otázek s odpověďmi předních českých odborníků. V roce 2010 registroval portál 261 tisíc vstupů. KALENDÁŘ 2011: PAVEL LAKOMÝ VÝBĚR Z TVORBY Česká rafinérská chce vyjádřit podporu kultuře a významným umělcům, kteří pocházejí z míst, kde provozuje rafinérie nebo zde umělecky působí, vydáváním tématických kalendářů. Dosud byla prezentována díla J. Karse 1999, M. Houště 2004, B. Kopeckého 2007, M. Patřičného Pro kalendář roku 2011 bylo zvoleno dílo uměleckého malíře Pavla Lakomého, který tvoří v Litvínově a patří mezi uznávané umělce v celostátním měřítku. První strana kalendáře 2011 Pavel Lakomý 16

18 9 Kontakty pro oblast společenské odpovědnosti Zaměstnanecké a vnější vztahy Kontaktní osoba Ing. Aleš Soukup, CSc. Rafinérie Kralupy Telefon Fax Rafinérie Litvínov Telefon Fax Vztahy s veřejností Kontaktní osoba Lenka Pecová Rafinérie Litvínov Telefon Fax Vnitřní komunikace a CSR Kontaktní osoba Ing. Petra Fejfarová Rafinérie Litvínov Telefon Fax

Zpráva o společenské odpovědnosti

Zpráva o společenské odpovědnosti 2009 Zpráva o společenské odpovědnosti ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI V ROCE 2009 OBSAH 1. Informace o společnosti 3 2. Společenská odpovědnost firem 5 3. Spolupráce s okolními městy a obcemi 6 4. Dárcovství

Více

Česká rafinérská. Zpráva o společenské odpovědnosti v roce 2006

Česká rafinérská. Zpráva o společenské odpovědnosti v roce 2006 Česká rafinérská Zpráva o společenské odpovědnosti v roce 2006 Zpráva o společenské odpovědnosti v roce 2006 2 Informace o společnosti Název společnosti: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Sídlo: Záluží 2, Litvínov

Více

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ Marek Świtajewski, předseda představenstva a generální ředitel Andrzej Kozłowski, člen představenstva a ředitel strategie, fúzí a akvizic 7.

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Celospolečenská odpovědnost v praxi výrobního podniku

Celospolečenská odpovědnost v praxi výrobního podniku Celospolečenská odpovědnost v praxi výrobního podniku Barum Continental, spol. s r. o. Otrokovice Ing. Libor Láznička, Ph.D. Kunín 5. 12. 2012 Celospolečenská odpovědnost v praxi výrobního podniku Všeobecné

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Podpora Severočeských dolů našemu regionu se stala již tradicí. Také v roce 2008 poskytly formou darů zejména Ústeckému kraji značné finanční prostředky.

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Česká rafinérská. Zpráva o společenské odpovědnosti v roce 2007

Česká rafinérská. Zpráva o společenské odpovědnosti v roce 2007 Česká rafinérská Zpráva o společenské odpovědnosti v roce 2007 2 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Informace o společnosti Název společnosti: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Sídlo: Záluží 2, Litvínov 7, PSČ 436 70 IČ: 62741772

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání ve Skupině způsob našeho podnikání životní komunitu Skupina je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v ČR je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC je dlouhodobou jedničkou ve financování

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

PODPOŘTE VÁŠ REGION, VRÁTÍ VÁM TO!

PODPOŘTE VÁŠ REGION, VRÁTÍ VÁM TO! PODPOŘTE VÁŠ REGION, VRÁTÍ VÁM TO! aneb jak působí Česká rafinérská ve svých regionech Ing. Aleš Soukup, CSc. PR Manager ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 21. ledna 2009 seminář IIR, Praha 1 Česká rafinérská a její

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008)

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008) ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008) Ing. Ivan Souček, Ph.D. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 15. prosince 2008, Praha Důvody pro nové kvalitativní/ekologické

Více

SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY

SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY 9.LISTOPADU 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském trhu Od 2005

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ?

JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ? JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ? Ing. Alena Plášková, CSc. OSTRAVA 2009 1 Národní cena kvality ČR Společenská odpovědnost organizací Cíl programu: Přispět k prosazení

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ

Barometr CVO 2008. 21.května 2008. Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Barometr CVO 2008 21.května 2008 Tisková konference, Praha, hotel Adria Prezentuje Jiří Solucev, obchodní ředitel Arval CZ Kontext a cíle ARVAL zahájil výzkum Corporate Vehicle Observatory v roce 2003

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Podralský nadační fond ZOD

Podralský nadační fond ZOD Výroční 2012 zpráva Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel ZOD Brniště a.s.... 4 Lidé v nadačním fondu...

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Vznik pobočky Sokolov

Vznik pobočky Sokolov Začátky Společnost Člověk v tísni působí v Karlovarském kraji od roku 2001. Započala s nabídkou terénní sociální práce ve městě Sokolov. Terénní pracovníci pracovali samostatně, řízeni centrálou v Praze.

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie Podnikatelské fórum 21. září 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011 Pivovary Staropramen a.s. Úvodní slovo generálního ředitele Být úspěšný znamená závazek a odpovědnost V poslední době se pojem CSR, nebo-li společenská odpovědnost

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 Koncepce rodinné politiky Projekt Rozvoj regionální rodinné politiky Jihomoravského

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Ústecký kraj hlavní podnikatelské obory Uhlíková energetika Chemie (uhlíková)

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více