Zpráva o společenské odpovědnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o společenské odpovědnosti"

Transkript

1 2010

2 Obsah Informace o společnosti 2 Společenská odpovědnost firem 3 Spolupráce s městy, obcemi a dalšími subjekty 4 Dobročinnost, dárcovství, podpora neziskových organizací 6 Péče o zaměstnance 9 Ochrana životního prostředí 13 Komunikace 14 Příklady realizovaných projektů a aktivit v roce Kontakty CSR 17 1

3 1 Informace o společnosti Název společnosti: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Sídlo: Záluží 2, Litvínov 7, PSČ IČ: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 696 Základní kapitál: Vydané cenné papíry: Kč kusů kmenových akcií na jméno, celková výše emise Kč Finanční výkony a investice v milionech Kč Obrat Zisk před zdaněním 404 Zisk po zdanění 333 Fixní provozní náklady Investiční výdaje 293 Objem zpracované ropy v milionech tun 7,3 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. (dále Česká rafinérská) je výrobní společností působící v oboru zpracování ropy a provozující rafinérie v Litvínově a v Kralupech nad Vltavou. Jejími hlavními produkty jsou automobilové benzíny, motorová nafta, letecká paliva, topné oleje, kapalné plyny (LPG), asfalty, suroviny pro petrochemické a chemické výroby, pro výrobu mazacích olejů a látky pro další průmyslové využití. Od srpna roku 2003 je Česká rafinérská přepracovací rafinérií, což znamená, že zpracovává ropu dodanou jejími vlastníky, resp. jejich tuzemskými obchodními společnostmi. Ti realizují prodej výrobků na domácím i zahraničním trhu odpovídající jejich vlastnickému podílu. Společnost vykázala za rok 2010 stabilní finanční situaci a při obratu 9,729 miliardy Kč činil čistý zisk 333 miliónů Kč po zdanění. V důsledku ekonomické recese byly sníženy fixní náklady, investiční program a uskutečněna další opatření v souladu s požadavky vlastníků. Podle plánu byly nadále rozvíjeny programy v péči o zdraví zaměstnanců společnosti, v bezpečnosti a v ochraně pracovního i životního prostředí. Pokračovaly projekty v rámci konceptu společensky odpovědné firmy ve vztazích k okolním městům a obcím a v komunikaci. Tyto aktivity společnosti byly oceněny na regionální i celostátní úrovni. Počet zaměstnanců k Dárcovství v milionech Kč 7,7 Akcionáři UNIPETROL, a.s. 51,220 % Eni International B.V. 32,445 % Shell Overseas Investment B.V. 16,335 % Shell Overseas Investment B.V. Eni International B.V. UNIPETROL, a.s. 2

4 2 Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem (angl. Corporate Social Responsibility = CSR) je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s okolím (Evropská komise, Zelená kniha 2001). Česká rafinérská jako společný podnik se zahraniční majetkovou účastí aplikuje zásady společenské odpovědnosti od svého založení. S přispěním know how zahraničních vlastníků zavádí moderní standardy zaměstnanosti, nadstandardní péči o zaměstnance, klade mimořádný důraz na ochranu zdraví, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí, a to jak výší vložených investičních prostředků, tak provázaností jednotlivých systémových opatření. Ve svém vnějším působení založila systém spolupráce se sousedními městy a obcemi, systém poskytování finančních darů podle schválených priorit, aplikovala otevřenou komunikaci s veřejností i sdělovacími prostředky a byla vždy vnímavá k potřebám okolí. S nástupem konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR) v evropském podnikatelském prostředí měla Česká rafinérská rozpracované všechny tři její pilíře bezpečnost a ochranu životního prostředí, péči o zaměstnance a firemní dárcovství. Koncept CSR tak organicky navázal na stávající politiky a aktivity společnosti. Od roku 2005 publikuje Česká rafinérská roční Zprávu o společenské odpovědnosti. V témže roce získává Zvláštní ocenění v soutěži TOP Firemní Filantrop. V žebříčku TOP Firemní Filantrop je pak každý následující rok uvedena na předních umístěních. V roce 2010 byla 17. společností podle absolutní hodnoty darovaných prostředků v České republice a obsadila 4. místo v relativním poměru darované částky k čistému zisku. Rok 2010 byl významným rokem realizace konceptu společenské odpovědnosti. Opět byla realizována významná podpora okolním komunitám, řadě neziskových organizací byly poskytnuty finanční dary i materiální pomoc, i když v důsledku ekonomické recese v menším finančním objemu než v minulých letech. Po dobrých zkušenostech z minulých ročníků byl počtvrté organizován Den dobročinnosti a různé charitativní sbírky, kdy zaměstnanci projevili vysoký stupeň sociálního cítění. Česká rafinérská je připravena nadále rozvíjet koncept společenské odpovědnosti firem, připojovat další projekty a iniciativy jak v oblasti bezpečnosti práce a péče o zaměstnance, v ochraně životního prostředí, tak ve vnímání a naplňování potřeb okolí, v dárcovství a otevřené komunikaci. Společnost má významnou oporu v iniciativě zaměstnanců, kterou v řadě případů prokázali také v roce Konkrétním příkladům je věnována tato zpráva. Správná volba dalších kroků v oblasti CSR je výzvou pro společnost, jak získat další zaměstnance pro dobročinné aktivity. Zároveň je výzvou pro naše partnery z okolních komunit a z neziskové sféry, aby v dalším období byli připraveni společné projekty realizovat. Předání sbírky pro azylový dům v Kralupech nad Vltavou 3

5 3 Spolupráce s městy, obcemi a dalšími subjekty Vyvážený vztah s okolními městy a obcemi, spolupráce a pomoc při naplňování cílů místních samospráv a vnímavost k jejich potřebám je dlouhodobě podstatou vnějšího působení České rafinérské. Také v roce 2010 jsme vycházeli z priorit vnějšího působení na základě podnikatelského plánu s přihlédnutím k aktuální potřebě redukce nákladů. Prioritou aktivit České rafinérské v oblasti vnějších vztahů zůstaly i v roce 2010 oba regiony, kde společnost provozuje průmyslová zařízení, tedy Litvínovsko Mostecko a Kralupy nad Vltavou a okolí. Věcnými prioritami byly podpora sociální a zdravotní oblasti, vzdělání, kultury, komunální infrastruktury, účelného využívání volného času obyvatel, zejména mládeže, a to v rámci spolupráce s místními samosprávami. O uzavření a obsahu ročních dodatků byli informováni zaměstnanci společnosti i veřejnost. Dále realizovala Česká rafinérská několik jednorázových aktivit s dalšími subjekty regionu. V národním měřítku společnost podporovala akce vysokých škol, odborné konference a presentovala témata související s předmětem činnosti společnosti. Mimořádná byla pomoc při ničivých povodních v srpnu roku Rámcem pro spolupráci s městy a obcemi jsou dlouhodobé smlouvy o spolupráci, které společnost uzavřela s šesti městy a obcemi v obou regionech. Tyto dlouhodobé smlouvy o spolupráci jsou založeny na principech vzájemného respektu a vycházejí z možností a potřeb obou stran. Pro každý kalendářní rok jsou konkretizovány ročními prováděcími dodatky. V roce 2010 byly podepsány dodatky k dlouhodobým smlouvám se všemi partnerskými městy a obcemi a jejich obsah při zohlednění nižšího objemu disponibilních finančních prostředků zahrnoval nejen přímou spolupráci s příslušným městským nebo obecním úřadem, ale i finanční podporu a spolupráci s různými subjekty působícími v příslušném městě nebo obci. Partnerská města a obce a hlavní společná akce v roce 2010 Most Litvínov Meziboří Kralupy nad Vltavou Veltrusy Chvatěruby Dostihové odpoledne na Hipodromu Most konané a pomoc neziskovým organizacím HC Litvínov, občanské sdružení podpora činnosti oddílů žákovského a dorosteneckého hokeje Příspěvek na rekonstrukci kašny na náměstní Míru v centru města Sportovní a kulturní aktivity města Podpis ročního dokumentu o spolupráci s městem Kralupy nad Vltavou Vybavení učebny informatiky v ZŠ Komenského nám. IT technikou a příspěvek na pořádání vyhlášení Sportovce Kralup Dokončení projektu rekonstrukce vozovek ve městě a podpora řady akcí základní a mateřské školy Finanční podpora splácení úvěru na stavbu nové budovy OÚ a při opravě hřbitovní zdi 4

6 Výuka první pomoci dětí, mládeže a dospělých v rámci projektu oblastního spolku Českého Červeného Kříže v Mostě Součástí spolupráce České rafinérské s okolím je nejen poskytování finančních darů, materiálu a služeb, ale i komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky, organizace firemního dárcovství a další Seminář pro pedagogy z kralupské Střední školy chemické v laboratořích v rámci evropského operačního programu formy spolupráce podle potřeb v místě. Konkrétní příklady jsou uvedeny v dalších kapitolách. Česká rafinérská podpořila koupi sociálního automobilu pro potřeby Pečovatelského domu v Kralupech nad Vltavou Objem finančních prostředků realizovaných v rámci vnějšího působení v roce 2010 Region Na základě ročních dodatků Přímé smluvní vztahy Interaktivní tabule pro Mateřskou školu Dvořákova v Mostě byla pořízena s finanční podporou České rafinérské Celkem 2010 Celkem 2009 Celkem 2008 Severozápadní Čechy Střední Čechy Celostátní akce, projekty a dary Celkem

7 4 Dobročinnost, dárcovství a podpora neziskových organizací Dárcovství vyjádřené poskytováním finančních darů, materiálu a služeb je součástí vnějšího působení České rafinérské a vychází z jeho priorit. Dárcovství se soustřeďuje na pomoc potřebným, neziskovým organizacím, sdružením a spolkům v první řadě v obou regionech, kde Česká rafinérská působí. FINANČNÍ DARY Podstatná část finančních darů byla v roce 2010 realizována prostřednictvím ročních dodatků k dlouhodobým smlouvám o spolupráci s partnerskými městy v obou regionech, jak bylo konstatováno v kapitole 3. Tyto finanční dary se zaměřovaly na podporu akcí a aktivit organizovaných příslušnými městskými a obecními úřady nebo subjekty působícími v daném městě nebo obci. Vedle poskytování finančních darů partnerským městům a obcím, realizovala Česká rafinérská v roce 2010 řadu donátorských aktivit přímo subjektům, které o to společnost požádali. Na základě projednání těchto žádostí ve Výboru pro finanční dary a po schválení představenstvem společnosti byla poskytnuta pomoc, mj. Ústeckému kraji na odstranění povodňových škod, o.p.s Alergie Kralupy nad Vltavou na provoz stacionáře, Oblastnímu spolku Českého Červeného Kříže Most na projekt Výuka první pomoci dětí, mládeže a dospělých, Nadaci Student Most na zabezpečení studia nadaných studentů ze sociálně slabších rodin. Mimo oba regiony směřovaly finanční dary na VŠCHT Praha a celostátní Nadaci BESIP pro zajištění projektů zabývajících se bezpečností silničního provozu. Celkem byly poskytnuty finanční dary 22 různým subjektům. Zpráva o finančních darech poskytnutých v roce 2010 byla projednána dozorčí radou společnosti. MATERIÁLNÍ POMOC Pomoc poskytováním materiálu nebo služeb spočívala v roce 2010, stejně jako v letech předchozích, v poskytování vyřazené, avšak stále provozuschopné, výpočetní techniky organizacím, které mají relativně nižší nároky na výkon takovýchto zařízení. V roce 2010 se pokračovalo v trendu předávat větší soubory techniky jednomu příjemci, většinou základním školám. V Kralupech nad Vltavou to byla Základní škola Komenského náměstí, Základní škola ve Veltrusech a Základní škola J. Matiegky v Mělníce. V lokalitě Litvínov se jednalo o Základní školu v Meziboří. Ze sociálních ústavů pak zejména Středisku sociálních služeb Kralupy nad Vltavou. Jednotlivé kusy vyřazené techniky byly poskytnuty sportovním a zájmovým organizacím nebo menším obcím regionu. Celkem bylo tímto způsobem předáno 62 sad vyřazených počítačů a příslušenství. Na podporu akcí zájmových organizací různých oborů působících v regionu byly také poskytovány soubory reklamních předmětů a věcné dary. Zařízením z České rafinérské byla vybavena celá učebna informatiky v Základní škole J. Matiegky v Mělníce POMOC ŠKOLÁM Česká rafinérská zajišťuje také odborné přednášky pro žáky a studenty. Tradičně se koná beseda na téma zpracování ropy na Základní škole ve Veltrusech. Odborníci České rafinérské také přednášeli na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Spolupráce pokračovala se Střední školou EDUCHEM Meziboří, Masarykovou střední školou chemickou v Praze a Střední školou chemickou v Kralupech nad Vltavou. DOBROČINNOST Filantropie, tedy dobrovolná pomoc či dobročinnost, má v České rafinérské svou tradici a je podporována jak vedením, tak samotnými zaměstnanci. Dobročinné projekty ve společnosti přispívají nejen k posílení povědomí zaměstnanců o nutnosti pomáhat, ale také zvyšují naši společenskou odpovědnost a hlavně pomáhají potřebným. 6

8 Den dobročinnosti 2010 v kralupském psím útulku Lesan Předání sbírky pro azylový dům v Mostě V loňském roce jsme spolu s našimi zaměstnanci připravili více jak desítku dobročinných aktivit a při některých těchto akcích zaznamenali i rekordní účast. Následující výčet popisuje některé konkrétní příklady, při kterých jsme pomáhali neziskovým organizacím v oblastech, které jsou pro ně důležité. DÁRCOVSTVÍ ZAMĚSTNANCŮ V rámci Palety měli zaměstnanci možnost již pošesté věnovat část svých benefitů charitativním organizacím a přispět jim tak určitým finančním obnosem. Na konta Dětského domova v Kralupech nad Vltavou, občanského sdružení Most k naději a nadačního fondu Naše dítě byla rozdělena částka Kč. DEN DOBROČINNOSTI Den dobročinnosti spočívá v dobrovolné pomoci našich zaměstnanců při činnostech poptávaných konkrétní organizací a ve finanční podpoře na nákup potřebného materiálu zajištěné naší společností. V roce 2010 jsme navázali na předešlé tři ročníky Dne dobročinnosti, oslovili neziskové organizace v lokalitách, kde působí naše společnost, tedy na Mostecku a v Kralupech nad Vltavou, a nabídli jim možnost spolupráce. Mottem čtvrtého ročníku dobrovolné pomoci zaměstnanců České rafinérské neziskovým organizacím v rámci Dne dobročinnosti bylo heslo: Pojď s námi dobrovolně udělat dobrý skutek pro krajinu, komunitu, pro lidi, kteří naší pomoc potřebují. Vyber si organizaci, Přehled organizací a charakter činnosti Dne dobročinnosti v roce 2010 domluv se s kolegou a zvol si svůj Den dobročinnosti! Zaměstnanci měli možnost vytvořit své vlastní pracovní skupinky, vybrat si termín i organizaci, kde chtějí pomáhat. V tomto ročníku pomáhali při malování vnitřních prostor, při natírání podezdívek plotů, s archivací dokumentů a s čištěním počítačů, s úpravou zeleně a psích kotců, s malováním na hedvábí klientům hospicu a s dalšími aktivitami. V termínu 27. září 1. října 2010 se uskutečnilo pět dní dobročinnosti, a to v Městském útulku pro psy Lesan a v Dětském domově v Kralupech nad Vltavou, v Azylovém domě v Mostě spravovaném Diakonií ČCE, v Dětském domově v Hoře Sv. Kateřiny a v Hospicu v Mostě. Do pomoci těmto organizacím se zapojilo celkem 22 zaměstnanců naší společnosti, kteří si kromě pocitu z dobře vykonané práce odnesli i spoustu zážitků a dárek vyrobený v chráněné dílně Energie o.p.s, Meziboří. V druhém termínu, tedy v týdnu od 11. do 15. října 2010, pomáhalo 13 dobrovolníků během čtyř dnů v mosteckém Hospicu a v Azylovém domě spravovaném Diakonií ČCE a také v kralupském Dětském domově a v Domě na půl cesty. Další dobrovolnou aktivitou iniciovanou přímo zaměstnanci v rámci Dne dobročinnosti byla jejich účast při odstraňování následků letošních povodní podpořená také vedením společnosti finančním darem Ústeckému kraji ve výši Kč. V měsíci srpnu odjelo pomáhat pět dobrovolníků na Liberecko a ve spolupráci s organizací Adra či pod záštitou dobrovolných hasičů vyklízeli domy a uklízeli jejich zahrady a okolí. Místo pomoci Charakter pomoci Počet dobrovolníků Hospic, Most Malování na hedvábí s klienty 6 Azylový dům, Most (Diakonie ČCE) Vysávání a čistění počítačů (odstranění nečistot a prachu) 1 Třídění a zakládání dokumentů v archivu střediska 2 Dětský domov, Hora Sv. Kateřiny Malování plotu a sloupků, demontáž starého koupelnové vybavení a obkladů 7 Dům na půl cesty, Kralupy (ADCH Praha) Drobné opravy stěn před malováním + malování vnitřních prostor 3 Městský útulek pro psy Lesan, Kralupy Malování kotců, úprava zeleně, terénní práce 8 Dětský domov, Kralupy Natírání podezdívky plotu 8 Povodně Vyklízení domů, úklid zahrad 5 7

9 Stromeček splněných přání přinesl vánoční dárky pro Azylový dům pro matky s dětmi v Kralupech nad Vltavou SBÍRKY S DOBRUŠKOU Dobruška představuje firemního maskota, který podporuje právě pořádání sbírek pro azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová zařízení a další organizace, které pomáhají lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Sbírky organizujeme již čtvrtým rokem a v roce 2010 přispěla poptávaným materiálem více jak stovka zaměstnanců, kteří v průběhu roku donesli oblečení, vybavení domácnosti a hračky pro Azylový dům pro matky s dětmi v Mostě, pro Dům na půl cesty a Azylový dům pro matky s dětmi v Kralupech nad Vltavou. V rámci pomoci oblastem postižených povodněmi reagovali naši zaměstnanci také na výzvu Městského úřadu Veltrusy, který pořádal finanční a materiální sbírku pro silně postiženou Chrastavu na Liberecku a přispěli plastovým nádobím, hygienickými potřebami a jinými prostředky. STROMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ Projekt Stromeček splněných přání představuje dobrovolnou pomoc zaměstnanců s nákupem vánočních dárků pro děti opuštěné, bez rodičů či ze sociálně slabých rodin v regionech, kde Česká rafinérská působí. O Vánocích roku 2010 jsme pomáhali již počtvrté. O něco hezčí a bohatší Vánoce jsme pomohli připravit patnácti dětem z Azylového domu pro matky s dětmi v tísni v Mostě, který spravuje Diakonie Českobratrské církve evangelické a šesti dětem z Azylového domu pro matky s dětmi v tísni v Kralupech nad Vltavou, který provozuje Arcidiecézní charita Praha. Na jejich seznamech s vánočními přáníčky byly uvedeny panenky, hry, oblečení, výtvarné či sportovní potřeby, hračky a jiné dárky. Letošní stromeček přání podpořilo celkem 28 zaměstnanců buď samotným nákupem dárku či finančním příspěvkem. Vybraly se téměř tři tisíce, za které se nakoupily mimo jiné také společenské hry a puzzle do společných herniček k využití všem dětem. Veškeré dárky si děti rozbalily pod vánočním stromečkem v rámci besídek připravených v azylových domech. CHARITATIVNÍ MARIÁŠ Mariáš představuje sportovní turnaj, kde se sejdou naši zaměstnanci nejen, aby se pobavili, ale také aby přispěli na dobrou věc. Finanční Den dobročinnosti 2010 se konal také v mosteckém Hospicu výtěžek z tohoto turnaje je věnován vždy některému z nadačních fondů. V prosincovém turnaji byla vybrána částka 955 Kč, která putovala na konto Nadačního fondu Rozum a Cit, který od roku 1996 všestranně pomáhá náhradním rodinám, které vychovávají opuštěné děti s cílem umožnit jim vyrůstat v přirozeném, bezpečném a podnětném prostředí. PODPORA CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Již několik let úzce spolupracujeme s chráněnou dílnou Energie Meziboří, která poskytuje obecně prospěšné služby dlouhodobě duševně nemocným a zdravotně postiženým občanům, podporuje jejich integraci do běžného života a posiluje jejich samostatnost. V této chráněné dílně se věnují kartonáži, šití, keramice a suché vazbě. Jejich výrobky představují odměny pro naše zaměstnance za vítězství ve fotosoutěži, Echo kvízech, za účast v dobročinných projektech a při jiných aktivitách nebo jsou součástí vánočních balíčků. Například za podíl v projektu Stromeček splněných přání obdrželi účastníci keramickou ozdobu vánočního stromečku kopírující logo projektu a za podporu Dne dobročinnosti získali plovoucí svíčku ve tvaru sluníčka na keramické misce. Sami zaměstnanci si mohou pořídit originální výzdobu v intranetovém e-shopu, který pro ně zprostředkováváme při svátečních příležitostech. Pracovnice chráněné dílny Energie Meziboří, odkud nakupujeme dárkové předměty 8

10 5 Péče o zaměstnance Česká rafinérská byla v roce 2010 nadále významným zaměstnavatelem se stabilním složením pracovních sil. Fluktuace se dlouhodobě držela na velmi nízké úrovni, což umožnilo spolu s cíleným náborem a výběrem zaměstnanců, zaměřit se na efektivní využití zdrojů. Společnost revidovala své procesy a aplikovala moderní metody řízení lidských zdrojů. Péče o zaměstnance je neodmyslitelnou součástí strategie firmy a kultury společnosti. VZDĚLÁVÁNÍ Společnost si uvědomuje, že vzdělaní zaměstnanci představují vysoký potenciál firmy, který zvyšuje její úspěšnost a konkurenceschopnost. Proto péči o rozvoj pracovních schopností a vzdělání zaměstnanců věnuje soustavnou pozornost. Vzdělávání zaměstnanců je realizováno na základě vzdělávacích plánů a průřezových rozvojových projektů společnosti. V roce 2010 se společnost soustředila na co nejefektivnější vynakládání prostředků na vzdělávání. V oblasti vzdělávání operátorů je kladen důraz Počet čerpání jednotlivých výhod ze systému PALETA na poučení z různých situací vzniklých během výrobního procesu, a to jak v naší společnosti, tak ve společnostech našich akcionářů, na osobní výměnu zkušeností a nejlepších praktik. Na základě osobních vzdělávacích plánů vycházejících z potřeb každého pracovního místa se zaměstnanci mohou účastnit různých forem vzdělávání odborných konferencí, seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí, na jejichž výběru se sami většinou aktivně podílejí. Společnost využívá také e-learningové způsoby vzdělávání zaměstnanců. V roce 2010 společnost realizovala 283 jednotlivých školení a celkem bylo proškoleno hodin. ZAMĚSTNANECKÉ NEPENĚŽNÍ VÝHODY Systém volitelných benefitů Paleta je zaměstnanci společnosti využíván již 11 let. Zaměstnanecké benefity pomáhají vyvážit pracovní a osobní život zaměstnanců a přispívají tak k jejich spokojenosti a motivaci. Proto jsou vnímány jako efektivní nástroj personálního Počet zaměstnanců Stravování stravenky Poukázky na sport, kulturu, masáže Penzijní připojištění varianta C Poukázky na knihy Penzijní připojištění varianta B Charita Nadace Naše dítě Vitamíny 9 měsíců Charita Dětský domov Kralupy nad Vl. Příspěvek na rekreaci Očkování proti chřipce Stravování závodní jídelna Charita Most k naději Penzijní připojištění varianta A Poukázky na Ticketpro Pojištění odpovědnosti za škody Příspěvek na jazykový kurz Příspěvek na studium 9

11 Badmintonový turnaj pro zaměstnance společnosti se konal v Kralupech nad Vltavou řízení. Tento systém umožňuje širokou volbu zaměstnaneckých výhod podle individuálních potřeb a preferencí, rozvíjí nabídky volnočasových aktivit a prvků podpory zdraví, je pravidelně aktualizován na základě připomínek a požadavků zaměstnanců. Pro rok 2010 patřily mezi nejfrekventovaněji vybírané výhody příspěvek na stravování, poukázky na sport, kulturu a masáže ve smluvních zařízeních a příspěvek na penzijní připojištění. Oproti předchozímu roku nedošlo k podstatnější změně v četnosti čerpání jednotlivých výhod. PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ V roce jsme 2009 jsme zaměřili naši pozornost v rámci projektu Drogy? Ne! na testování našich pracovišť, které mělo potvrdit či vyvrátit pohyb osob, které přišly do styku s drogou. Všechny výsledky šetření byly negativní a naše pracoviště označena jako drog prostá. V roce 2010 jsme se věnovali další oblasti spojené s dodržováním zásad bezpečnosti práce, a to alkoholu na pracovišti. V rámci tohoto projektu bylo v průběhu roku provedeno více jak tři sta měření v obou rafinériích naší společnosti, a to jak u zaměstnanců v provozech a laboratořích, tak i u zaměstnanců v administrativních budovách. Výsledkem těchto šetření byly dva nálezy. Oba případy byly pracovněprávně řešeny, v jednom případě ukončením pracovního poměru, ve druhém upozorněním na porušení pracovní kázně s finančním dopadem. V roce 2010 byl ve společnosti v rámci programu podpory zdraví zorganizován v každé lokalitě jeden sportovní turnaj. V Kralupech to byl 19. června turnaj jednotlivců v badmintonu. Již čtvrtého ročníku se zúčastnil zatím rekordní počet hráčů, a to osmnáct a soutěžící přijeli z obou lokalit. Byla velká radost sledovat, že všichni hráči a hráčky hráli s maximálním nasazením a zaujetím a bojovali o každý bod do posledního odehraného míčku. V Mostě bylo pak 16. října připraveno pro zaměstnance společnosti i jejich rodiny již počtvrté in-line bruslení v hale netradičních sportů. K dobré atmosféře přispěla reprodukovaná hudba, dva ochotní instruktoři, kteří se věnovali dětem i dospělým a pomáhali začátečníkům při prvních bruslařských pokusech a těm zdatnějším poradili, jak vylepšit techniku. Akce se zúčastnilo přibližně čtyřicet Jednání Centrálního týmu pro zdraví, bezpečnost práce, životní prostředí, kvalitu a ochranu majetku se koná každý měsíc bruslařů a děti odcházely s diplomy a sladkostmi za zvládnutí slalomu na bruslích. NÁSTROJE INTERNÍ KOMUNIKACE JEDNÁNÍ, PORADY Komunikace je klíčovým nástrojem dobrého fungování každé společnosti, a proto jí je věnována velká pozornost, ať už z pozice vedení či jednotlivých oddělení, sekcí a provozů. Kromě pravidelných porad, které si organizují samotné sekce, oddělení a provozy, jsou ve společnosti organizována také setkání napříč společností, kde se setkávají zaměstnanci z různých oddělení a divizí. Jedním z jednáních s největším počtem účastníků je setkání Centrálního týmu pro zdraví, bezpečnost práce, životní prostředí, kvalitu a ochranu majetku, které se koná pravidelně každou třetí středu v měsíci. Dále pak porada vedení, kde si informace vyměňují ředitelé jednotlivých divizí společnosti a další jiná pracovní setkání. FIREMNÍ MĚSÍČNÍKY Dvanáctkrát do roka vychází firemní zpravodaj Echo, který odráží dění ve společnosti, přináší pohled generálního ředitele na uplynulé, a to nejbližší období a v roce 2010 přinesl mimo jiné také aktuality z našeho pracoviště a ze sekce lidských zdrojů, informace o spolupráci naší společnosti s jinými subjekty, o projektech dobročinnosti, zaměstnaneckých akcích, sportovních aktivitách, ale také nově o koníčcích našich zaměstnanců, o správných postupech v oblasti životního prostředí či o intranetových prezentacích jednotlivých sekcí a oddělení v naší společnosti. Jeho přílohou zůstává zpravodaj Impuls, který připravuje sekce podpory podnikání a zaměřuje se na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, kvality, ochrany majetku a ochrany životního prostředí. INTRANET, NÁSTĚNKY Použití intranetu pro sdílení informací je již v naší společnosti zakořeněno a intranetový portál tak přináší zaměstnancům informace o aktuálním dění ve společnosti, je zdrojem pro prohlubování znalostí a výchozím bodem pro spuštění spousty aplikací pro všechny 10

12 Firemní zpravodaj Echo Stolní kalendář s fotografiemi zaměstnanců společnosti Impuls příloha zpravodaje Echo Počet zaměstnanců v jednotlivých kategoriích k Operátoři 287 Laboranti 28 Manažeři 18 Technicko správní zaměstnanci 307 či jen pro oprávněné uživatele. Prezentují se zde všechna oddělení společnosti a každý zaměstnanec ve své zaměstnanecké samoobsluze získá informace a svém vzdělávacím plánu, cílech, úkolech, dovolené, docházce a mnoho dalších údajů. K navštěvované položce patří také RaCeK Rafinérské Centrum Komunikace, které zaměstnancům přináší zásadní zprávy napříč celou společností. V roce 2010 bylo upraveno menu intranetu. Cílem této změny byla aktualizace a nové uspořádání položek v jednotlivých nabídkách, tak aby svým obsahem odpovídaly tématu nabídky a uživatelé mohli jednotlivé položky rychleji vyhledat a spustit tak požadovaný odkaz. Důležité informace, ke kterým patří firemní měsíčníky, projekty společnosti, volná pracovní místa, pozvánky k účasti na sportovních, dobročinných a jiných projektech a další zásadní aktuality, jsou kromě intranetu zveřejňovány také na nástěnkách společnosti, které jsou umístěny na mnoha budovách a jejich přehled je uveřejněn na intranetu, včetně elektronických verzí těchto nástěnek. FOTOSOUTĚŽE A KALENDÁŘE Nedílnou součástí interní komunikace je i zapojování se zaměstnanců společnosti do soutěží a projektů, včetně vytváření image společnosti. Proto i nadále pokračovala velmi úspěšná a zaměstnanci oblíbená soutěž amatérské fotografie na vybraná témata. Celkem byla vyhlášena 2 kola, na 6 různých témat, počasí, abstrakce, detail, hrady a zámky, okna a dveře nebo stromy. V roce 2010 se do soutěže zapojilo 32 účastníků z řad zaměstnanců. Soutěžní snímky našly uplatnění ve stolním kalendáři společnosti pro rok Struktura zaměstnanců podle vzdělání VŠ 140 Základní 18 Vyučení 178 SŠ

13 Fotoseminář pro účastníky fotosoutěže Rafinérská stopa na zámku Nelahozeves AKCE PRO ZAMĚSTNANCE Velmi ceněným nástrojem pro komunikaci jsou méně formální a neformální akce pro zaměstnance, kde se setkávají zaměstnanci ze všech koutů společnosti, tedy zástupci vedení, středního managementu, ale i ti ostatní zaměstnanci s jiným cílem než je tomu na pracovních poradách. Přicházejí se pobavit, relaxovat či udělat něco pro své zdraví a přece se i u těchto příležitostí hodně komunikuje a upevňují se pracovní vztahy a navazují se nové kontakty. Také v roce 2010 byla pro zaměstnance připravena celá řada akcí, kde se mohli potkávat. Byly to například Dny dobročinnosti, setkání bývalých zaměstnanců společnosti, dostihové dny na mosteckém Hipodromu, sportovní turnaje, mikulášská besídka a další. Již počtvrté byla pro zaměstnance zorganizována Rafinérská stopa, která se uskutečnila 4. září na zámku Nelahozeves a v přístavu Marína. Pro účastníky sportovně zaměřeného dne byly připraveny pěší a cyklistické turistické trasy. V prostorách zámku si zájemci mohli prohlédnout zámecké pokoje. Vlastní program probíhal Struktura zaměstnanců podle věku let let a více let let 165 na nádvoří zámku, diváci mohli shlédnout např. vystoupení dobových tanečnic, historické skupiny Briganti a rytířů Fortuny se scénkami zaměřenými jak pro dospělé, tak i pro děti. Celým odpolednem nás provázela country kapela, opět pod taktovkou našeho zaměstnance Jakuba Gleicha. Na závěr proběhlo losování dvaceti výherců z řad účastníků, kteří obdrželi poukaz pro dvě osoby na ochutnávku vín ve sklepení zámku. Zaměstnanecké odpoledne si užili všichni i zásluhou pěkného počasí. Nedílnou součástí interní komunikace je také zapojování zaměstnanců společnosti do soutěží a různých projektů. Oceňujeme pomoc zaměstnanců při dobročinných projektech, např. při sbírkách potřebného materiálu pro azylové domy, domy na půl cesty a jiné neziskové organizace a v dalších projektech, ale také aktivitu zaměstnanců v soutěži amatérské fotografie s tématy, které mohou sami ovlivnit. Fotografie byly opět použity ve firemních materiálech a ve stolním kalendáři, který obsahuje fotografie pouze zaměstnanců společnosti. Rafinérská stopa projížďka lodí po Vltavě pro děti a rodiče let

14 6 Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí patří mezi hlavní priority činnosti České rafinérské od jejího založení a společnost v této oblasti vykonala hodně práce, která přinesla konkrétní výsledky. Vliv na životní prostředí lze obecně rozdělit do dvou oblastí: plošné a lokální. Plošný je vliv z užívání výrobků společnosti, zejména emisemi do ovzduší. Systémovými kroky a realizací řady investičních akcí v celkové hodnotě několika miliard Kč za téměř patnáct let samostatného podnikatelského působení České rafinérské bylo dosaženo několika milníků, z nichž nejvýznamnějšími byly: - vyřazení olovnatých benzínů z výroby pro trh České republiky v roce 1999; - snížení obsahu síry v motorových palivech až na úroveň 10 ppm v roce 2008; - snížení obsahu aromatických látek v motorových palivech a specificky benzenu v automobilových benzínech; - přidávání biokomponent do motorových paliv od roku 2007, resp. 2008; - výrazné zvýšení výroby motorových paliv na úkor snížení produkce sirnatých topných olejů; - aplikace REACH. Skutečnost, že tato opatření, s výjimkou evropské normy REACH, mají reálný vliv na kvalitu ovzduší, dokládá zejména zlepšené ovzduší v městech a místech s hustou silniční dopravou snížením obsahu škodlivin. Současné stále relativně vysoké koncentrace oxidů dusíku a prachových částic nejsou primárně způsobeny palivem, ale kvalitou motorů, resp. stavem a stářím motorového parku na našich silnicích. Lokální je naopak vliv průmyslových zařízení na jednotlivé složky životního prostředí. Ale i zde došlo během působení České rafinérské k výraznému zlepšení. V první řadě je to naplnění požadavků legislativy, která po harmonizaci splňuje všechny požadavky Evropské unie a Česká rafinérská si stanovila v řadě parametrů náročnější cíle než vyžadují evropské a národní předpisy. Výrazně byly sníženy plynné emise, zejména par uhlovodíků, a objemy pevných odpadů. Podařilo se snížit i objemy odpadních vod a jejich kvalita z čistírny odpadních vod kralupské rafinérie před vypuštěním do recipientu je standardně na velmi vysoké úrovni. Odpadní vody litvínovské rafinérie čistí smluvní partner. Úniky závadných kapalných látek mimo zařízení se neprodleně odstraňují, aby jejich dopad na životní prostředí byl minimální. Všechny nové instalace mají ochranu podloží a precisní zachycování případně uniklých závadných látek, aby nedošlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod. Systémová opatření ochrany životního prostředí byla v roce 2010 recertifikována podle mezinárodního standardu ISO ČN Velká pozornost je věnována vzdělávání zaměstnanců o všech aspektech ochrany životního prostředí provozními zaměstnanci. Trvalé naplňování zásad ochrany životního prostředí je i podmínkou pro uzavírání smluv s dodavatelskými firmami pro provádění údržby i výstavby rafinérských zařízení. Více o vlivu na životní prostředí, provedených opatřeních jak v kvalitě produktů, tak v ochraně ovzduší, vod i podloží, resp. zacházení s odpady v roce 2010 je komplexně uvedeno ve Zprávě o bezpečnoti a ochraně zdraví při práci, ochraně majetku, vlivu na životní prostředí a kvalitě České rafinérské Čistička odpadních vod v rafinérii Kralupy nad Vltavou 13

15 7 Komunikace Komunikace a sdělování informací veřejnosti je pro Českou rafinérskou jednou ze součástí konceptu společensky odpovědné firmy a týká se nejen otázek ekonomické výkonnosti a vlivu na životní prostředí, ale musí také zahrnovat informace o zaměstnanosti, pracovních podmínkách a spolupráci s okolím. Důležitou součástí je i tzv. havarijní komunikace, tedy komunikace různých nestandardních nebo mimořádných okolností. K tomuto cíli Česká rafinérská využívá dostupných komunikačních nástrojů a kanálů, aby poskytovala informace a realizovala principy otevřené informační společnosti. Současně sleduje vývoj v této oblasti i standardy, které jsou od průmyslových podniků jejího významu očekávány. Významně se uplatňují postupy a zkušenosti společností akcionářů. Komunikaci společnosti v roce 2010 dominovaly informace o jednání akcionářů, hospodářských výsledcích, technologických opatřeních, včetně testování alternativních rop, výsledcích přimíchávání biokomponent do motorových paliv. Součástí vydaných tiskových zpráv byly také informace o spolupráci s okolními městy a obcemi, dobročinnosti zaměstnanců i získání veřejných ocenění, např. PETROLawards 10. Den otevřených dveří průmyslového areálu Litvínov, který se těšil zájmu, zejména mladých návštěvníků V litvínovské části byl společně s partnery působícími v průmyslovém areálu v rámci otevřené komunikace s regionem uspořádán Den otevřených dveří. Program obsahoval prohlídku areálu projížďkou autobusy a různé zábavné i poučné aktivity pro návštěvníky a jejich děti před areálem. Prohlídka České rafinérské se sestávala z prohlídky výrobního zařízení různých částí rafinérie, návštěvy nového velína a ukázky výrobků společnosti, které provedli pracovníci laboratoří. Počet návštěvníků, kteří si prohlédli průmyslový areál, byl více než 600, často mladí lidé, kteří využili možnosti prohlédnout si moderní technologická zařízení. Pokračovala spolupráce s Ekologickými centry v Mostě a Kralupech nad Vltavou, které pokrývají významnou oblast informací o stavu životního prostředí, pomáhají ekologickému chování obyvatel, ekologické legislativě a svou nepřetržitou činností jsou důležitou součástí informování veřejnosti o nestandardních situacích obou průmyslových areálů, kde Česká rafinérská působí. V roce 2010 došlo k výměně vedoucí v čele obou center a Česká rafinérská podpořila plynulé pokračování dosavadní spolupráce. Moderním komunikačním nástrojem, který má své místo mezi komunikačními nástroji České rafinérské, je internet. Jeho aktualizaci i technickému zdokonalování byla věnována mimořádná pozornost. Moderního prostředí internetu využil také projekt informačně-vzdělávacího portálu Petroleum.cz, který v moderním formátu přináší soubor informací a dat z oblasti ropy, její těžby, dopravy a skladování, rafinérského zpracování a výroby produktů. Tento projekt byl v roce 2010 rozvinut a získal si zaslouženou pozornost uživatelů, o čemž svědčí navýšení celkového počtu návštěvníků z v roce 2009 na návštěv v roce V roce 2010 se dostalo ocenění i novému formátu výroční zprávy. Informačně vzdělávací portál Petroleum.cz 14

16 8 Příklady realizovaných projektů a aktivit v roce 2010 Nejvýznamnější akce a aktivity komunikace, dárcovství a spolupráce s obcemi a neziskovými organizacemi v roce POMOC OBĚTEM POVODNÍ 2010 V České rafinérské je pěknou tradicí pomoc obětem živelných katastrof (povodně Morava 2007, Středočeskému a Ústeckému kraji v roce 2002, Hornímu Jiřetínu při vichřici v roce 2005). Proto bylo rozhodnuto poskytnout finanční dar na konto obětí povodní při krajském úřadu Ústeckého kraje. Zároveň se několik zaměstnanců účastnilo dobrovolnických směn pořádaných neziskovými organizacemi v nejvíce postižených oblastech. REKONSTRUKCE VOZOVEK VE MĚSTĚ VELTRUSY Město Veltrusy, které se nachází v bezprostředním sousedství kralupské rafinérie, realizuje již několik let velice ambiciosní projekt, jehož cílem je rekonstrukce povrchů všech ulic na území města. V roce 2005 např. vznikla na křížení dvou vnitřních komunikací zámková dlažba pěší zóny (zóny s omezeným provozem), na něž navázala rekonstrukce dalších komunikací. Česká rafinérská podporuje tento systematický projekt od roku V roce 2009 byla realizována výstavba zpevněných vozovek s kvalitním živičným povrchem v ulicích Tomkova, Františka Novotného a Karla Čapka. Na financování tohoto rozsáhlého záměru získalo město dotaci ze strukturálních fondů a Česká rafinérská poskytla spolufinancování projektu. Tento program byl dokončen v roce DOSTIHOVÝ DEN NA HIPODROMU MOST V rámci tradiční spolupráce s moderním Hipodromem Most se uskutečnil již 13. ročník dostihového odpoledne České rafinérské. Vysoký počet návštěvníků, vysoká sportovní úroveň i přímý televizní přenos přispěly k úspěchu akce a podpořily dobré jméno společnosti v mosteckém regionu. Dostihový provoz na mosteckém hipodromu rozšiřuje nabídku využití volného času obyvatel a podílí se na tvorbě pozitivní image Mostecka. MLÁDEŽNICKÝ HOKEJ LITVÍNOV Nejvýraznějším sportovním fenoménem mostecko-litvínovské aglomerace je litvínovský hokej. Jeho tradice i úspěchy vycházely z výchovy vlastních odchovanců, mezi nimiž je dnes řada olympijských vítězů i mistrů světa. Pro zachování této tradice je nezbytné umožnit mladým hráčům sportovní růst v kvalitním zázemí na sportovně nejvyšší úrovni. Proto Česká rafinérská podporuje již několik let občanské sdružení HC Litvínov, které zajišťuje činnost mládežnických týmů (žáci a dorost). Podporu mládežnického hokeje v Litvínově oceňuje nejen vedení města, ale i zaměstnanci společnosti. SPORTOVEC KRALUP 2010 Kralupy nad Vltavou jsou městem s bohatou sportovní minulostí, ale i současností. V mnoha odvětvích sportů dosahují kralupští sportovci, ať už jako kolektivy nebo jednotlivci, významných výsledků a to jak na úrovni celostátní, tak na úrovni mezinárodní. Významná je i péče o mládež a s tím spojené úspěchy žákovských a mládežnických sportovců. Proto 15

17 bylo přirozené, že se městský úřad v Kralupech nad Vltavou rozhodl ocenit nejlepší sportovce města v jednotlivcích kategoriích a po vzoru jiných ocenění založit i síň slávy. Na slavnostním shromáždění byli pak vítězové jednotlivých kategorií i osobnost do síně slávy vyhlášeni. Ocenění obdrželi maskota soutěže, který je výrobkem chráněné dílny. Česká rafinérská podpořila organizaci slavnostního vyhlášení s cílem zviditelnit výsledky těch, kteří smysluplně tráví volný čas i representují své město. UČEBNA INFORMATIKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO NÁM. V KRALUPECH N. VLT. V rámci spolupráce s okolím realizuje společnost prodej za symbolickou cenu vyřazené, dosud funkční, výpočetní techniky. Pro školské organizace je vypracován postup, kdy je předáno větší množství techniky a příslušenství, které poskytne možnost vybavit celou učebnu. Jednou z realizací dokončených v roce 2010 bylo vybavení učebny informatiky na Základní škole Komenského náměstí v Kralupech nad Vltavou souborem 20 stolních počítačů a 7 notebooků pro pedagogy školy. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. předseda hodnotitelské komise ročník prestižní soutěže PETROLawards 10 o významné počiny v oboru ropy, petrochemie a čerpacích stanic v České republice. DIPLOM Pořadatel soutěže společnost PETROLmedia v rámci soutěže PETROLawards uděluje firmě ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. na základě veřejného hlasování cenu VOX POPULI PETROLawards 10 v kategorii: Technika a provoz Zvýšení energetické účinnosti generátoru výroby páry ze spalin z jednotky FCC v rafinérii Kralupy nad Vltavou Praha 14. října 2010 Ing. Tomáš Mikšovský odborný garant PETROLmedia PETROL AWARDS 2010 V rámci PETROLsummit 10, který se konal v říjnu v Praze, se uskutečnila odborná konference, tématická výstava a byly předány prestižní ceny v sektoru trhu ropy, pohonných hmot a čerpacích stanic. Česká rafinérská měla na celé akci silné zastoupení, které odpovídá jejímu postavení v oboru. Zástupci společnosti pomohli průběhu odborné konference a uspěli i v žebříčku počinů roku. V kategorii Technika a provoz byl veřejností oceněn projekt Zvýšení energetické účinnosti výroby páry z odpadních spalin komplexu FCC v rafinérii Kralupy. Při téže příležitosti získal ocenění Osobnost roku ing. Ivan Ottis, dřívější generální ředitel České rafinérské, dnes člen představenstva Unipetrolu, majoritního akcionáře společnosti, a předseda představenstva České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. VÝROČNÍ ZPRÁVA V NOVÉM FORMÁTU Výroční zpráva České rafinérské 2008 byla poprvé vydána v kompaktní elektronické podobě, obsahuje všechny vydávané zprávy a další informace v české i anglické verzi. V soutěži tištěných i elektronických komunikačních produktů Zlatý středník byla oceněna v kategorii výročních zpráv certifikátem profesionální úrovně Rated. Nový formát ocenili také vlastníci a partneři společnosti pro jeho přehlednost, velkou obsahovou kapacitu, ale i pro úsporu nákladů na jeho vydání. V tomto trendu společnost pokračuje i v tomto roce. Proč? Dnes je ropa a vše s ní související v centru pozornosti odborníků, politiků, medií a široké veřejnosti. Znalosti, vědomosti a aktuální informace v oboru se dynamicky vyvíjejí a dosud nebyly v českém jazyce k dispozici na jednom místě. Proto byl založen portál Petroleum.cz, aby využil možnosti, které dává moderní prostředí internetu a tuto potřebu naplnil v atraktivní podobě poskytl současné poznatky a vědomosti a zároveň aktuální informace z oblasti zpracování ropy. Kdo? Pro založení a provozování portálu se spojily Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká rafinérská, MERO ČR, PARAMO a Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Garanci za rozvoj portálu nese Česká národní rada Světové rady pro ropu. Informační leták Petroleum.cz Komu? Petroleum.cz je určeno širokému okruhu zájemců o informace z oblasti zpracování ropy. Srozumitelným jazykem chce oslovit žáky, studenty a učitele, motoristy, novináře, politiky, odborníky jiných oborů a všechny, kteří se chtějí dozvědět něco nového či sledovat aktuální dění. Co na portálu naleznete? Obsahem portálu je několik sekcí, jimž dominuje nejrozsáhlejší část Svět ropy, která shromažďuje poznatky a základní data o ropě a její těžbě, dopravě a skladování, rafinérském zpracování, výrobcích z ropy a jejich užití. Další sekce obsahují okénko do světa konferenci a odborných publikací, odkazů na aktuální novinové články, slovníček odborných termínů a tématickou sekci odpovědí na časté otázky. Je umožněna zpětná vazba? Portál umožňuje zpětnou vazbu. Můžete položit otázku do příslušného pole a odborní pracovníci partnerských organizací vám ji zodpoví. Zároveň je možné přes kontaktní adresu do portálu přispět nebo zaslat další nápady a připomínky. Kontakty Kontaktním pracovištěm je Ústav technologie ropy a alternativních paliv Vysoké školy chemicko-technologické, Technická 3, Praha PETROLEUM.CZ Internet je fenoménem dnešní doby a je stále více využíván jako zdroj informací. Právě studenti, motoristé, novináři se zajímají o dění ve světě ropy a výrobků, které se z ropy vyrábějí. Proto Česká rafinérská společně s VŠCHT, MERO, PARAMO a ČAPPO založila takový portál, který byl nazván Petroleum.cz a umístěn na adrese Portál byl spuštěn v průběhu roku 2008 a od té doby je doplňován a zdokonalován tak, aby obstál ve virtuální nabídce a zároveň si získal pravidelné uživatele. Cílem tohoto společného projektu je shromáždit v českém jazyce ucelenou množinu informací a dat o ropě, její těžbě, přepravě a skladování, podrobně popsat rafinérii a výrobu ropných produktů, uvést výčet toho, co je možné z ropy vyrobit. Současně portál přináší informace z odborného světa (články a přednášky z konferencí), obsahuje slovník a také soubor tzv. často pokládaných otázek s odpověďmi předních českých odborníků. V roce 2010 registroval portál 261 tisíc vstupů. KALENDÁŘ 2011: PAVEL LAKOMÝ VÝBĚR Z TVORBY Česká rafinérská chce vyjádřit podporu kultuře a významným umělcům, kteří pocházejí z míst, kde provozuje rafinérie nebo zde umělecky působí, vydáváním tématických kalendářů. Dosud byla prezentována díla J. Karse 1999, M. Houště 2004, B. Kopeckého 2007, M. Patřičného Pro kalendář roku 2011 bylo zvoleno dílo uměleckého malíře Pavla Lakomého, který tvoří v Litvínově a patří mezi uznávané umělce v celostátním měřítku. První strana kalendáře 2011 Pavel Lakomý 16

18 9 Kontakty pro oblast společenské odpovědnosti Zaměstnanecké a vnější vztahy Kontaktní osoba Ing. Aleš Soukup, CSc. Rafinérie Kralupy Telefon Fax Rafinérie Litvínov Telefon Fax Vztahy s veřejností Kontaktní osoba Lenka Pecová Rafinérie Litvínov Telefon Fax Vnitřní komunikace a CSR Kontaktní osoba Ing. Petra Fejfarová Rafinérie Litvínov Telefon Fax

Zpráva o společenské odpovědnosti

Zpráva o společenské odpovědnosti 2009 Zpráva o společenské odpovědnosti ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI V ROCE 2009 OBSAH 1. Informace o společnosti 3 2. Společenská odpovědnost firem 5 3. Spolupráce s okolními městy a obcemi 6 4. Dárcovství

Více

Česká rafinérská. Zpráva o společenské odpovědnosti v roce 2007

Česká rafinérská. Zpráva o společenské odpovědnosti v roce 2007 Česká rafinérská Zpráva o společenské odpovědnosti v roce 2007 2 ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Informace o společnosti Název společnosti: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Sídlo: Záluží 2, Litvínov 7, PSČ 436 70 IČ: 62741772

Více

PODPOŘTE VÁŠ REGION, VRÁTÍ VÁM TO!

PODPOŘTE VÁŠ REGION, VRÁTÍ VÁM TO! PODPOŘTE VÁŠ REGION, VRÁTÍ VÁM TO! aneb jak působí Česká rafinérská ve svých regionech Ing. Aleš Soukup, CSc. PR Manager ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 21. ledna 2009 seminář IIR, Praha 1 Česká rafinérská a její

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

8. ročník ceny o nejlepší personální projekt HR Excellence Award 2007

8. ročník ceny o nejlepší personální projekt HR Excellence Award 2007 8. ročník ceny o nejlepší personální projekt HR Excellence Award 2007 Název projektu: Oblast personální práce: Autoři: Podniková filantropie projektový tým (vedoucí I. Hamáček) Litvínov, listopad 2007

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání ve Skupině způsob našeho podnikání životní komunitu Skupina je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v ČR je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC je dlouhodobou jedničkou ve financování

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Dlouhodobá strategie komunikace CSR ve společnosti Tchibo ČR a SR

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR

CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s oblastmi

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011. Pivovary Staropramen a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2011 Pivovary Staropramen a.s. Úvodní slovo generálního ředitele Být úspěšný znamená závazek a odpovědnost V poslední době se pojem CSR, nebo-li společenská odpovědnost

Více

Patnáct let činnosti České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Patnáct let činnosti České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Patnáct let činnosti České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu V listopadu roku 1992 založilo sedmnáct petrolejářských firem, působících na trhu v České republice, Českou asociaci petrolejářského

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Jak změna legislativy ovlivnila přístup spol. Siemens

Jak změna legislativy ovlivnila přístup spol. Siemens Jak změna legislativy ovlivnila přístup spol. Siemens Seminář: Vše pro zaměstnávání postižených Mgr. Natálie Kafková HR Business Partner 7.2.2013 Siemens v České republice Siemens v České republice Nedílná

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní informace o projektu Název projektu Firma: Kategorie: Autoři projektu Společnost bez hranic Foxconn CZ s.r.o. 2. kategorie (komerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO

Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU CZECH ASSOCIATION OF PETROLEUM INDUSTRY AND TRADE U Trati 42 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: +420 274 817 404 E-mail: cappo@cappo.cz Ekonomické a ekologické

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace Výroční zpráva 2008 Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Poslání nadačního fondu... 4 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel Zemědělské

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah:

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah: Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014 Obsah: 1. úvodní slovo 2. základní informace 3. organizace občanského sdružení 4. vymezení činnosti 5. činnost a aktivity občanského sdružení

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6 nám. Českého povstání 6/511, 161 00 Praha 6-Ruzyně Identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie Podnikatelské fórum 21. září 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském

Více

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU v programovém období 2014 2020

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU v programovém období 2014 2020 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PRAHU v programovém období 2014 2020 WWW.BPRESEARCH.EU Obsah Úvod / 3 Nač lze získat dotace? / 4 Operační program Praha Pól růstu / 4 Doprava / 4 Sociální služby a sociální podnikání

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/9 OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ Schválil: Jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o Platnost od: 15.8.2009 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES,

Více

Členství v důležitých organizacích

Členství v důležitých organizacích Press kit Lídr českého pojistného trhu Sídlo: Spálená 75/16, Praha 1, 113 04 Klientský servis: 841 114 114 Adresa centrály: Na Pankráci 123, Praha 4, 140 21 www.ceskapojistovna.cz www.facebook.com/ceskapojistovna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30.6.2011

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 30.6.2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.6.2011 K(2011) 4598 v konečném znění PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 30.6.2011 o dotazníku na období 2012 2014, který se týká směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a. s.

Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a. s. Vybrané ukazatele společnosti MERO ČR, a. s. (v tis.kč) Vybrané ukazatele Společnosti 2013 2012 Objem přepravené ropy (tis.tun) 6 645 7 172 Skladovací kapacita ropy ČR-SSHR (tis.tun) 1 081 1 081 Stálá

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

P R O F I L S P O L E Č N O S T I

P R O F I L S P O L E Č N O S T I P ROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost se sídlem v Mostě, tř. Budovatelů 283/3, PSČ 434 1 IČ: 44569181 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řádné

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více