Plán akcí na měsíce květen až srpen 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán akcí na měsíce květen až srpen 2009"

Transkript

1 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíce květen až srpen 2009 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka Písnička jako cesta k poznání světa - Setkání s hudebním :00 16:00 skladatelem a pedagogem Pavlem Jurkovičem Eva Hurdová, Pavel Jurkovič Proces zavádění ŠVP ZP v podmínkách konkrétní školy :00 14:00 Jitka Topičová A přece se točí! Jak se utvářel pohled na vesmír :00-16:15 PhDr. Vladimír Rozhoň, Ph.D Hyg. minimum pro pracovníky ŠJ - Dopad změn zákon. a :30 16:45 podzákon. norem... - opakování úspěšného tématu Marcela Ištvánková Výroba šperků a dárečků ze saténových stužek tzv :00-12:15 Kumihimo Lenka Kohoutová Prázdninová textilní tvorba - Malování na trička - stírací :00 16:15 reliéfní technika, tisky a malba textilní barvou Lenka Kohoutová Finanční kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb :00-14:00 Ing. Olga Hanzlová Stravování předků ve světle artefaktů minulosti jedná se o :15 16:15 přeloženou akci Ing. Lenka Kovačiková Integrace zdravotně postižených dětí do ZŠ, SŠ jedná se o :30 16:30 přeloženou akci! Mgr. Dagmar Zdanovcová Výuka prvouky nově :00 16:45 PaedDr. Hana Mühlhauserová Jak na matematiku v prvním a druhém ročníku? jedná se o :30 13:00 přeloženou akci! PhDr. Michaela Kaslová Jak na matematiku ve třetím a čtvrtém ročníku? jedná se o přeloženou akci! :30 16: Jak začít v 1. třídě- opakování úspěšného tématu :00 16:45 932/20, budova bývalé ŠJ PhDr. Michaela Kaslová Mgr. Kreislová Zdeňka Mgr. Rašková Zdeňka

2 Jak se chovat bezpečně v nebezpečných situacích :00 16:15 Plk. Mgr. Eleónora. Tilcerová Angličtina a děti s SPU :00 12:15 ZŠ Chomutov, Školní 1480 Mgr. Dagmar Chroboková Výuka ČJ v osmém ročníku I :00 13: Využití psychologických technik a her při práci s dětským kolektivem :00 16:45 Mgr. Jaroslava Šamatová PaedDr. Vladimír Šik Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků :00-12:15 ČŠI, Karlovy Vary, Kollárova 15 Mgr. Zdena Spalová Krabičky pokaždé jinak :00-16: Systém kritických bodů (HACCP) a zkušenosti ve společném stravování- opakování úspěšného seminář :30 16: Syndrom vyhoření :00-15: Novely právních norem (zákoník práce, školský zákon,...) a jejich dopad na vnitřní dokumenty školy :00-13: Botanická exkurze- Luženské rybníky cca 10:40-15: Opožděný vývoj řeči :00 14: Dysfázie :00 14:00 Sraz v Chebu na autobusovém nádraží Květuše Belanová Vladimíra Souhradová PhDr. Zdeňka Baranniková PaedDr. Milan Štoček Mgr. Karel Martínek Mgr. Jitka Klikarová Mgr. Jitka Klikarová Naše společnost si vyhrazuje právo upravit výše uvedená data s povinností zpravit o změnách klienta v době, kdy bude možné se z akce odhlásit. O případném zrušení akcí budete vyrozuměni telefonicky nebo mailem, který nabude platnosti v momentě, kdy jeho příjem potvrdíte! Od počátku tohoto školního roku Vám můžeme díky dotaci ze strany našeho zřizovatele nabídnout během vzdělávací akce občerstvení v širší míře než doposud. Protože však náklady na občerstvení nejsou zahrnuty v ceně akcí, nevzniká na něj automatický nárok. Z organizačních důvodů bude občerstvení připraveno pouze pro ty, kteří se na akci přihlásili nejpozději 2 dny před jejím konáním a pouze na semináře konané v učebně Pedagogického a vzdělávacího centra Karlovarského kraje, nábřeží Jana Palacha 932/20, Karlovy Vary bývalá školní družina

3 Anotace akcí na měsíce květen až srpen 2009 Přihlášky zasílejte na mail.adresu nebo poštou na adresu společnosti. Vaše žádost je vyřízena v momentě, kdy Vám přijde vyrozumění o jejím přijetí. Pokud se tak nestane do druhého dne, kontaktujte naši kancelář Písnička jako cesta k poznání světa - Setkání s hudebním skladatelem a pedagogem Pavlem Jurkovičem /9:00-16:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/18, budova bývalé školní družiny Při setkání s Pavlem Jurkovičem (v celkovém rozsahu 4 hodiny při jednom semináři) si účastnice semináře uvědomí v souladu s RVP nezastupitelnou úlohu písniček, hudby a pohybu při dětské cestě za poznáváním světa. Spolu s Pavlem Jurkovičem si zazpívají starší i zcela nové písničky pro děti, zamyslí se nad možnostmi, jak rozvíjet rytmické a intonační cítění, připomenou si a v praxi vyzkouší techniku hry na nástroje Orffova instrumentáře. Účastníci akce se budou mít možnost seznámit s novou publikací pana Jurkoviče NA ORFFOVSKÝCH CESTÁCH.Při setkání s Evou Hurdovou (v celkovém rozsahu 4 hodiny při jednom semináři) si účastnice semináře zahrají rozmanité, v praxi ověřené hry s rytmem, tóny, sluchové hry, využijí lidová říkadla k rytmizaci, melodizaci i pohybovému ztvárnění, připomenou si pojmy bordun, pentatonika, rytmické a melodické ostináto, k rozvoji hudebnosti využijí zvuky předmětů v okolí i nástroje Orffova instrumentáře, spojí písničky s pohybem. Učitelky mateřských škol, vychovatelky ŠD, které vedou prvňáčky, učitelé přípravných oddělení ZUŠ. Eva Hurdová, Pavel Jurkovič Kč Poznámka: pokud mají účastníci akce ve škole knížku Evy Hurdové a Pavla Jurkoviče Hrajeme a zpíváme si s pohádkou, doporučujeme vzít si ji s sebou. Jinak bude možno si nejen tuto knížku, ale i některé další tituly Rotagu (komplety knížky a CD) na místě v hotovosti zakoupit (na paragon, v ceně od 150,- do 280,- Kč). účastníci by měli mít přezutí, nejlépe cvičky (ne pantofle) a volnější oblečení, které umožňuje pohyb Proces zavádění ŠVP ZP v podmínkách konkrétní školy /9:00 14:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/18, budova bývalé školní družiny Plán zavádění ŠVP, jeho vyhodnocování, provázanost s plánem rozvoje školy, osvědčené evaluační nástroje, úpravy v související dokumentaci školy, strategie řízení pedagogického sboru - vše s konkrétními ukázkami práce školy. Ředitelé, zástupci a učitelé ZŠ Jitka Topičová A přece se točí! Jak se utvářel pohled na vesmír /13:00 16:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/18, budova bývalé školní družiny Seminář je zaměřen na vývoj formování pohledu na vesmír, od prvních kosmologických teorií antického Řecka po utváření novodobého vědeckého pohledu na vesmír, ovšem v kontextu s historickým vývojem. Na pozadí poměrně úzce specializovaného výzkumu se odráží vývoj společnosti, střet dogmat s vědeckým poznáním či boje za svobodné prosazování myšlenek a názorů. Učitelé D a ZSV a dalších společenskovědných i přírodovědných předmětů základních i středních škol PhDr. Rozhoň, Vladimír Ph.D Kč

4 Hyg. minimum pro pracovníky ŠJ - Dopad změn zákon. a podzákon. norem... - opakování úspěšného tématu /13:30 16:45, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/18, budova bývalé školní družiny Opakování úspěšného semináře. Současná platná legislativa pro stravovací služby a požadavky na provozovatele. Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a správná výrobní praxe : zdravotní nebezpečí z potravin, příčiny a cesty přenosu (alimentární onemocnění,otravy) - požadavky na zdravotní stav pracovníků a zásady osobní hygieny - nezbytné požadavky hygieny (infrastruktura, stavebně technické požadavky na provozy) - požadavky na bezpečné zacházení s potravinami, dodržování teplotního řetězce - dodržování technologických postupů, zabránění křížové kontaminace - zásady hygienicky nezávadného čistění a desinfekce - dotazy a připomínky.. Pracovníci školních jídelen všech školských zařízení, zejména kuchařky, pomocné kuchařky a pomocné síly Marcela Ištvánková Výroba šperků a dárečků ze saténových stužek tzv. Kumihimo /9:00 12:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací centrum, nábřeží Jana Palacha 932/18, budova bývalé školní družiny Zcela nová je technika splétání saténových šňůrek nebo kůžiček "Kumihimo" - krásné náramky nebo přívěsky na klíče atd. pedagogičtí pracovníci všech stupňů Lenka Kohoutová Kč Prázdninová textilní tvorba - Malování na trička - stírací reliéfní technika, tisky a malba textilní barvou /12:00-16:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací centrum nábřeží Jana Palacha 932/18, budova bývalé školní družiny V rámci semináře si účastníci osvojí jednoduchou a na materiál nenáročnou stírací techniku, která je vhodná i pro menší děti, ale zcela zaujme i dospěláky Při této technice se využívá předmětů s výraznou strukturou nádherně vyniknou například různé druhy ulit a mušlí, které se podkládají např. pod tričko a následně se smotkem nanáší malá vrstvička textilní barvy vícekrát za sebou. Předmět se pak na textilu objeví v celé své kráse. Velice hezky vynikne i případný tisk a další kombinace text. barev a kontur na textil. Fixace barev se provádí po zaschnutí žehličkou. pedagogičtí pracovníci všech stupňů Lenka Kohoutová Kč Poznámka: S sebou: nůžky, 1 tenký štětec, 2-3 hladká bavlněná trička bílé nebo světlé pastelové barvy Finanční kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb /9:00-14:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/18, budova bývalé školní družiny 1. Obsah finanční kontroly 2. Druhy finančních kontrol 3. Vnitřní směrnice o provádění řídící kontroly v PO 4. Dokumentace k finanční kontrole 5. Závěry finanční kontroly

5 6. Dotazy, diskuse Vedoucí a ekonomičtí pracovníci všech typů škol Ing. Olga Hanzlová Kč Poznámka : Dotazy je možno poslat předem Stravování předků ve světle artefaktů minulosti /13:15 16:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/20, budova bývalé školní družiny Jak se stravovali naši předci? Aneb netradiční pozvánka k jídelnímu stolu. Díky celé řadě nových poznatků v oboru environmentální archeologie jsme schopni stále více odhadovat, jaký byl každodenní život našich předků. Protože jíst nejen potřebujeme, ale dokážeme si to i náležitě užít, napadne nás, jak na tom byli naši historičtí předchůdci. Co jedl neolitický zemědělec a středověký venkovan? Byli soběstační nebo jim kručelo v žaludku? Nakolik pestrá byla jejich strava? O hostinách na rytířských dvorech byla napsána celá řada knih, k obyčejným lidem, kterých bylo vždy více, se obrací až věda několika posledních let. Učitelé dějepisu a biologie Ing. Lenka Kovačiková Kč Poznámka : přeložená akce - přihlášky zůstávají v platnosti! Integrace zdravotně postižených dětí do ZŠ, SŠ /12:30-16:30, Pedagogické a vzdělávací 932/18, budova bývalé školní družiny Školské dokumenty ( ŠZ, vyhlášky). Charakteristika zdravotního postižení (tělesné, mentální, zrakové, ). Podmínky úspěšné integrace žáků s postižením do ZŠ, SŠ. Odborný integrační posudek (PPP, SPC). Asistent pedagoga. učitelé, ředitelé, asistenti pedagoga ZŠ, SŠ Mgr. Dagmar Zdanovcová Kč Poznámka: přeložená akce - přihlášky zůstávají v platnosti! Výuka prvouky nově /12:00-16:45, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/18, budova bývalé školní družiny Výuka prvouky se zaměřením na 3. ročník ZŠ. Praktický seminář s ukázkami konkrétních činností, propojení přírodovědy s ostatními předměty. Seznámení s výstupy a učivem prvouky. 1. část semináře Efektivní vyučovací metody a aktivity. Některé možnosti zjišťování znalostí žáků - slovní hodnocení a klasifikace. Využití mezipředmětových vazeb - prvky projektové výuky 2. část seminář MÍSTO, KDE ŽIJEME Ukázky jak lze k danému tématu formulovat jednotlivé výstupy. K výstupům budou vybrány vhodné konkrétní činnosti do vyučovacích hodin, s důrazem na možnosti mezipředmětových vazeb. Pedagogové si v prakticky vyzkouší využití různých aktivizačních metod, kterými budou realizovat zvolené činnosti tak, aby žáci splnili výstupy a současně získávali jednotlivé kompetence. 3. část semináře Diskuse k různým možnostem hodnocení žáků vzhledem k zadaným úkolům a metodám.

6 Učitelé I. stupně ZŠ, speciálních škol a ostatní zájemci PaedDr. Hana Mühlhauserová Kč Poznámka: balicí papíry pro skupinovou práci (skupiny většinou po 4), silné fixy pro každou skupinu Jak na matematiku v prvním a druhém ročníku? /9:30-13:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/18, budova bývalé školní družiny Zaměříme se na aktivity úvodní, rozvíjející, diagnostiké a terapeutické (hlavní zaměření na první, třetí a čtvrtý typ) a budeme v rámci dílny diskutovat jejich přednosti i úskalí a to i z pohledu různých alternativních pedagogických směrů. Aktivity budou vztaženy ke klíčovým tématům jako jsou druhy porovnávání, slovní úlohy, první školní geometrie, sčítání a odčítání, práce s matematickou symbolikou. Do aktivit jsou zařazeny i didaktické hry individuální i kooperativní. Pokud bude zájem, lze diskutovat i o tom, jak komunikovat o dané problematice s rodiči. Učitelé matematiky I. stupně ZŠ PhDr. Michaela Kaslová Poznámka: S sebou: aspoň 8 dřevěných kostek stejně velkých, modelínu a jedny noviny. Pokud se účastník přihlásí i na akci cena za oba semináře 800,- přeložená akce - přihlášky zůstávají v platnosti! Jak na matematiku ve třetím a čtvrtém ročníku? /13:30-16:45, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/18, budova bývalé školní družiny Zaměříme se na aktivity úvodní, rozvíjející, diagnostiké a terapeutické (hlavní zaměření na první, třetí a čtvrtý typ) a budeme v rámci dílny diskutovat jejich přednosti i úskalí a to i z pohledu různých alternativních pedagogických směrů. Ukážeme na konkrétních příkladech v rámci dílny rozdíly ve volbě metod a nároků na žáka mezi počátkem prvního stupně (1. a 2. ročník) a prací ve 3. a 4. ročníku: v čem musí a v čem může dojít ke změnám. Aktivity budou vztaženy ke klíčovým tématům jako rozšiřování číselných oborů a práce s "novými čísly", rozvíjení schopností nutných pro nástup nové látky jak aritmetické, tak školní geometrie. V rámci dílny zpravidla na bázi didaktických her budeme sledovat, jak rozvíjet nejen ústní, ale i písemnou komunikaci (obrazovou, s matematickou symbolikou). Učitelé matematiky I. stupně ZŠ PhDr. Michaela Kaslová Poznámka: S sebou: 2 různě dlouhé tkaničky od bot, drát cca 60 cm dlouhý (ohybatelný), nůžky, 2 barevné papíry a jedny noviny. Pokud se účastník přihlásí i na akci cena za oba semináře 800,- přeložená akce - přihlášky zůstávají v platnosti! Jak začít v 1. třídě- opakování úspěšného tématu /14:00 16:45, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/18, budova bývalé školní družiny Co by měl vědět učitel, který bude učit první třídu? První dny ve škole. Začínáme velkými písmeny. Nabídka her a pomůcek pro počáteční práci v matematice a v českém jazyce. Jak navázat dobrou spolupráci s rodiči. Náplň prvního třídního aktivu. Budování vztahu mezi učitelem a žákem, utváření nového kolektivu dětí, tvorba třídní úmluvy. Účastníci tohoto dvoudílného semináře si odnesou zásobu aktivit a činností pro počáteční práci s dětmi v 1. třídě. učitelé na 1. stupni ZŠ Mgr. Kreislová Zdeňka, Mgr. Rašková Zdeňka Kč

7 Jak se chovat bezpečně v nebezpečných situacích /13:00 16:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/18, budova bývalé školní družiny Zaměření přednášky vychází z Pokynu MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů č.j.: /03-22 ze dne a vztahuje se k jeho přístupu a realizaci na 1. a 2.stupni ZŠ. Zabývá se základními změnami civilní ochrany v České republice po roce 1990 ve vztahu k ZŠ. Témata: příprava dětí ZŠ na psychickou a fyzickou zátěž, její zvládnutí; jak si počínat v situacích ohrožení zdraví eventuálně života. Tato tematika bude názorně prezentována jednak na ediční řadě učebnic Ochrany člověka za mimořádných událostí pro jednotlivé ročníky 1. stupně ZŠ, které jsou pojaty jako pracovní a zábavnou formou vybízející děti k aktivitě a přiměřeně k jejich věku jim radí, jak se zachovat pro ně v mimořádných situacích, jednak i na ediční řadě učebnic Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií. Tyto učebnice jsou monotematické. V každém ročníku se žáci seznámí s jedním typem mimořádné události a se vším, co ji provází či může provázet. Pozornost se soustředí i na pomůcky, ukázky a jejich použití při výuce (příručky, CD, DVD, internet), ale také na aktuální a praktické metodické pokyny, které usnadní učitelům výběr témat a práci v hodinách, neboť učivo většinou navazuje na poznatky v jiných předmětech a dále je rozvíjí. Také bude zmíněna možnost, jak využít pomoc příslušníků jednotek Hasičského záchranného sboru ČR a dalších složek integrovaného záchranného systému školám. Přednáška bude doplněna novou názornou videoprojekcí a rovněž může být dobrou inspirací pro tvorbu ŠVP.. Učitelé ZŠ (1. a 2. stupeň, nižší ročníky víceletých gymnázií) Plk. Mgr. Tilcerová Eleónora Kč Poznámka: Součástí této metodické akce bude i prodejní výstavka učebnic SPL -Práce (ediční řada učebnic pro každý ročník pro 1. a 2. stupeň ZŠ Ochrana člověka za mimořádných událostí) bude možné si zakoupit učebnice na paragon za nakladatelské ceny Angličtina a děti s SPU /9:00-12:15, ZŠ Chomutov Školní 1480 Úvod Vývojové poruchy učení Dyslexie Cizí jazyk a dyslektik Jaký cizí jazyk zvolit pro žáky s vývojovými poruchami učení Jaké potíže mohou mít dyslektičtí žáci při výuce cizího jazyka, jak situace řešit Dyslektik chlapec dyslektik dívka Jak se liší myšlení chlapců a dívek? Lze přistupovat shodně ke vzdělávání chlapců a dívek s vývojovými poruchami učení? Lze odlišným přístupem k chlapcům a dívkám při výuce dosáhnout lepších výsledků? Učebnice angličtiny pro dyslektické žáky Metody a způsoby práce v hodinách AJ s dyslektickými žáky Praktické ukázky práce s učebnicemi Angličtina 1, 2, 3 Práce s doprovodnými materiály: testy jak je hodnotit CD metodická příručka obrázkový slovník pexesa Praktické ukázky práce s interaktivními CD k učebnicím Angličtina 1, 2, 3 Závěr Poučení pro praxi Učitelé A1, 1. stupeň ZŠ Mgr. Dagmar Chroboková Kč

8 Výuka ČJ v osmém ročníku I /9:00 13:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/18, budova bývalé školní družiny - Zpracování tematického plánu, zařazení průřezových témat, rozvoj kompetencí žáka, využití učebnic pro nenásilné propojení mluvnické, slohové a literární složky předmětu ČJ, přesahy do dalších předmětů (zeměpis, přírodopis, dějepis, hudební a výtvarná výchova), využití hudební a filmové tvorby, činností učení, projektová výuka. Praktické ukázky realizovaných hodin. Učitelé 2.stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií Mgr. Jaroslava Šamatová Využití psychologických technik a her při práci s dětským kolektivem /9:00 16:45, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací centrum, nábřeží Jana Palacha 932/18, budova bývalé školní družiny Workshop zaměřený na pomoc pracovníkům ve školství, při využívání psychologických technik a her při práci s dětským kolektivem, vycházející z týmové práce, psychoterapie a výcviků sociálních dovedností. Bezpečí učitele i dětí při využívání psychologických technik Techniky pro rozvoj kreativity, icebreakery, techniky využitelné k prevenci sociálně patologických jevů, argumentační workshop a jiné dle společné dohody přímo na vlastním setkání. Workshop bude probíhat formou komentovaných praktických ukázek a jejich reflektování za aktivní účasti frekventantů. pedagogičtí pracovníci všech typů školských zařízení PaedDr. Vladimír Šik PhD Kč Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků /9:00-12:15, ČŠI Karlovy Vary, Kollárova 15 Tvorba pravidel hodnocení, soulad pravidel hodnocení se školským zákonem a souvisejícími předpisy, etická stránka hodnocení výsledků vzdělávání. Pravidla hodnocení jako součást školního řádu a ŠVP. ředitelé škola a jejich zástupci Mgr. Zdena Spalová Kč Krabičky pokaždé jinak /13:00 16:15, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/18, budova bývalé školní družiny Z papírů ať obyčejných, nebo vlnkovitých si zhotovíme přenesením šablon následující krabičky: 1/ Obal na láhve vlnitý papír, stuha 2/ Kazetu na šperk či jinou drobnost - vlnkovitý papír, nebo i obyčejný tvrdší, šňůrky 3/ Pyramida papír vlnkovitý, nebo obyčejný, stuha 4/ Obal na CD vlnitý papír ale i obyčejný 5/ Krabička na papírové kapesníky dva druhy vlnkovitých papírů, stuha 6/ Taška obyčejný tvrdší čtvrtka 7/ Pokladnička jakýkoliv tvrdší papír, odstřižky jiných barev 8/ Kornout - jakýkoliv tvrdší papír 9/Vysouvací krabička -jakýkoliv tvrdší papír, 0/ Prohnutá krabička - jakýkoliv tvrdší papír. Učitelé ZŠ, středních škol, domů dětí, dětských domovů, učilišť a dalších školských zařízení Květuše Belanová

9 Kč Poznámka: S sebou: Barevný silnější papír, vlnkovitý papír- několik archů, lepidlo v roubíků tuhé, ostré nůžky, tužka měkká číslo 1, stužky, různě velké korálky, jehlu s velkým ouškem, provázky, přírodniny. Pravítko, trojúhelník, kružítko, štětce, guma plastická, zalamovací nůž Systém kritických bodů (HACCP) a zkušenosti ve společném stravování- opakování úspěšného seminář /13:30 16:45, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/18, budova bývalé školní družiny Legislativní požadavky na provozovatele stravovacích služeb. Systém kritických bodů a jeho cíle - nezbytné požadavky na stravovací provozy - požadavky na pracovníky stravovacích provozů (znalosti a dovednosti pracovníků) - zdravotní nebezpečí z pokrmů a příčiny vzniku onemocnění - základní kritické operace ve společném stravování - dokumentace a její vedení - výsledky a zkušenosti z dozoru HACCP - dotazy. Pracovníci školních jídelen všech školských zařízení, zejména kuchařky, pomocné kuchařky a pomocné síly Vladimíra Souhradová Syndrom vyhoření /9:00 15:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/18, budova bývalé školní družiny Teoretická část: definice, obecná charakteristika a vysvětlení pojmu syndromu vyhoření. Vývojové fáze syndromu vyhoření - nadšení, stagnace, frustrace, apatie, syndrom vyhoření. Obraz syndromu vyhoření - psychické příznaky (kognitivní a emocionální rovina), tělesné příznaky, sociální vztahy. Příčiny vzniku syndromu vyhoření, životní události, iracionální myšlenkové vzorce. Motivace k práci a smysl života, jako možné zdroje syndromu vyhoření. Profese, u kterých se nejčastěji syndrom vyhoření objevuje - patří sem i povolání pedagoga. Postoje k zátěžovým situacím, přednosti vašeho povolání. Jak se vyhnout syndromu vyhoření - v oblasti pracovní a osobní. Supervize jako jedna z cest, jak předcházet syndromu vyhoření. Praktická část: inventář projevů syndromu vyhoření - vyplnění a vyhodnocení inventáře projevů syndromu vyhoření. pedagogičtí pracovníci všech typů školských zařízení PhDr. Zdeňka Baranniková Kč Novely právních norem (zákoník práce, školský zákon,...) a jejich dopad na vnitřní dokumenty školy /9:00 13:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/18, budova bývalé školní družiny anotace bude upřesněna měsíc před konáním akce. Ředitelé škol, školských zařízení a jejich zástupci PaedDr. Milan Štoček Kč Botanická exkurze- Luženské rybníky /cca 10:40 15:00, Sraz v Chebu na autobusovém nádraží Františkových Lázní, v části přírodní rezervace. Vodní, mokřadní, rašelinná a lesní společenstva, cca 3 hodiny, s možností pěšího přesunu do Fr. Lázní, potom může být i delší doprava: autobusem z nádraží ČD v Chebu, odjezd 10.50, návrat 14.40, nebo podle dohody účastníků později. učitelé biologie, přírodopisu a další zájemci o botaniku Mgr. Karel Martínek Kč Poznámka: S sebou vybavení do terénu, v ceně semináře není zahrnuto jízdné za MHD a autobus- sraz na autobusovém nádraží

10 Opožděný vývoj řeči /9:00 14:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/18, budova bývalé školní družiny Opožděný vývoj řeči - vyšetřovací postupy, základní příčiny vzniku poruchy, diferenciální diagnostika na počátku terapie, přehled základních reedukačních postupů, základní postupy reedukace řeči. Vývoj vzdělávací i výchovný dítěte s opožděným vývojem řeči. Nejčastější chyby při reedukaci i diagnostice. pracovníků. Výchovní poradci, učitelé 1. stupně základních škol, učitelky mateřských škol i ostatní zájemci z řad pedagogických Mgr. Jitka Klikarová Dysfázie /9:00 14:00, Karlovy Vary, Pedagogické a vzdělávací 932/18, budova bývalé školní družiny Dysfazie - charakteristika poruchy, přehled základních příčin dysfázie, diferenciální diagnostika, základní reedukační postupy, rozvoj řeči, odklad školní docházky a školní zařazení, kombinované vady. Nejčastější chyby v péči o dysfatika. pracovníků Výchovní poradci, učitelé 1. stupně základních škol, učitelky mateřských škol i ostatní zájemci z řad pedagogických Mgr. Jitka Klikarová

Plán akcí na měsíc březen a duben 2009

Plán akcí na měsíc březen a duben 2009 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc březen a duben 2009 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka 111-01-13 Aktuality v hospodaření příspěvkových organizací

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc květen a červen 2007 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka 71-11-09 Dynamická kresba II. 2.5. 13:00-16:00 Karlovy

Více

Plán akcí na měsíc únor 2009

Plán akcí na měsíc únor 2009 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc únor 2009 č. akce ázev den čas místo lektor - poznámka 111-07-01 Kreativní metody pro úspěšné vyučování 3.2.2009 9:00-14:00

Více

Přehled akcí na měsíc duben 2012

Přehled akcí na měsíc duben 2012 Přehled akcí na měsíc duben 2012 Od 1. 3. 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 3. 4. 2012 Břeclav - Modely problémového chování a možnosti jeho řešení 4. 4. 2012 Rozvoj čtenářské gramotnosti

Více

Plán akcí na měsíce prosinec 2007 leden 2008

Plán akcí na měsíce prosinec 2007 leden 2008 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíce prosinec 2007 leden 2008 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka občerstvení 81-12-03 RVP a vzdělávací oblast "Umění

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2012

Přehled akcí na měsíc květen 2012 Přehled akcí na měsíc květen 2012 Květen červen 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 2. 5. 2012 Náměty a projekty ve výtvarné výchově II. - Výtvarné objevy v přírodě 3. 5. 2012 Mluvíme,

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014 č. 04 M Ě S Í Č N Í K Informatika... 4 Jak efektivně zapojit PC do výuky cizích jazyků... 4 Využití

Více

Přehled akcí DUBEN 2014

Přehled akcí DUBEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Přehled akcí - březen 2013

Přehled akcí - březen 2013 Přehled akcí - březen 2013 1. 3. 2013 Břeclav - Skládanky z papíru pro malé i velké 4. 3. 2013 4. 3. 2013 Poruchy autistického spektra u dětí raného věku OK Chemické olympiády kat. D 5. 3. 2013 Břeclav

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov RVP ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Vsetín Sychrov ZV Základní vzdělávání Poznáváním k vědění Kompletní ŠVP ZV Základní vzdělávání 1 Identifikační údaje Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost Učitelské centrum Ondříčkova 48, 130 00 Praha 3 P r o g r a m vzdělávacích akcí říjen 2010 leden 2011 Jan Amos Komenský šíří vzdělanost www.vzdelavani.kvalitne.cz ucitelske@centrum.cz tel. (záznamník),

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá je zpracován na základě

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR l e d e n 2 0 1 2 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC leden 2012 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše lektory... 3 2. Metodika řízení...

Více

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět mám tu milou příležitost oslovit Vás počátkem nového kalendářního roku, popřát Vám v něm vše dobré a poděkovat za podporu a spolupráci v roce uplynulém. Loňský rok

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno z á ř í 2 0 1 4 č. 09 M Ě S Í Č N Í K Obsah Informatika... 4 Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Název školy: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace Adresa školy: 28. října 1390, 511 01 Turnov Zřizovatel: Liberecký kraj, U jezu

Více

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění -

69 41 L/52. Vlasová kosmetika. Školní vzdělávací program - Platné znění - Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - Platné znění - VLASOVÁ KOSMETIKA číslo jednací 150815 vydal ředitel školy účinek

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková

Více