ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU FM GROUP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU FM GROUP"

Transkript

1 ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU FM GROUP

2 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Rozsah úpravy 1.1. Cílem Etického kodexu členů Klubu FM GROUP (dále jen Kodex ) je stanovení etických standardů chování členů Klubu FM GROUP, zvyšování míry uspokojení potřeb zákazníků a ochrana jejich zájmů, podpora poctivé konkurence v rámci svobodného podnikání, udržování dobrého jména FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World, sítě a také známky FM GROUP u zákazníků a Obchodních partnerů Kodex upravuje vztahy mezi: 1) FM GROUP Czech & Slovakia a členy Klubu FM GROUP (Obchodními partnery/distributory), 2) Obchodními partnery (Distributory) a zákazníky, 3) samotnými Obchodními partnery (Distributory). 2. Slovník 2.1. Pojmy použité v tomto Kodexu mají ten stejný význam, jaký byl určen v Řádu člena Klubu FM GROUP, platným od roku 2011, pokud není v tomto Kodexu určeno jinak Níže uvedené pojmy je třeba chápat následujícím způsobem: 1) FM GROUP FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World, Pobočka FM GROUP, známka FM GROUP; 2) Zákazník osoba nakupující od Obchodního partnera (Distributora) produkty FM GROUP; 3) Bodový obrat součet bodů získávaných Obchodním partnerem (Distributorem) v daném měsíci, vypočtený na základě zakoupených produktů FM GROUP Obchodním partnerem samotným nebo Obchodními partnery z jeho skupiny; 4) Úroveň efektivity míra efektivity činnosti Obchodního partnera (Distributora) v daném měsíci, určená v Marketingovém plánu, vyjádřená v procentních bodech a následujících hodnotách: 0%, 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21% nebo vyjádřená slovně a nabývající následujících označení: Magnólie, Stříbrná magnólie, Zlatá magnólie, Perlová orchidej, Amarantová orchidej, Zlatá orchidej, Diamantová orchidej, Jaspisová hvězda, Ametystová hvězda, Malachitová hvězda, Nefritová hvězda, Onyxová hvězda; 5) Rada lídrů poradenský a strategický orgán, kterého členy jsou Obchodní partneři (Distributoři), kteří v daném období dosáhli stanovené Úrovně efektivity, řídící osoba FM GROUP Czech & Slovakia a osoba určená řídící osobou; 6) Známka FM GROUP vlastnická práva FM GROUP k obchodně-slovní a grafické známce FM GROUP FM GROUP FOR HOME, FM GROUP MAKE UP, AURILE, FM FEDERICO MAHORA, MAHORA, stejně jako právo na ochranu obchodně-slovní známky: FM GROUP World, FM GROUP FOR HOME, a také slovně-grafické FM GROUP, zaregistrované prostřednictvím FM GROUP World na Patentovém úřadě Polské republiky, stejně jako na slovně-obchodní známku FM FREDERICO MAHORA a MAHORA, zaregistrované prostřednictvím FM GROUP World na Patentovém úřadě Polské republiky a přihlášené prostřednictvím FM GROUP jako unijní obchodní známky, stejně jako mezinárodní obchodní známky a také veškerá autorská práva na díla, využívaná v reklamních materiálech s použitím obchodní známky FM GROUP, rozšiřovaných ve všech oblastech a veškerými způsoby. II. PRAVIDLA ETIKY VE VZTAZÍCH FM GROUP CZECH & SLOVAKIA OBCHODNÍ PARTNER (DISTRIBUTOR) 1. Vzájemné vztahy 1.1. Vzájemné vztahy mezi Obchodním partnerem (Distributorem) a FM GROUP Czech & Slovakia jsou upraveny smlouvami, uzavřenými mezi stranami, včetně Partnerské smlouvy a také Řádu člena Klubu FM GROUP, Marketingového plánu a ustanovení tohoto Kodexu Vztahy mezi Obchodním partnerem (Distributorem) a FM GROUP Czech & Slovakia musí být založeny na spolupráci, důvěře, poctivosti, úctě, loajalitě a péči o dobré jméno FM GROUP Obchodní partner (Distributor) je povinen dodržovat veškeré podmínky spolupráce s FM GROUP Czech & Slovakia, vyplývající jak ze smluv, které jej spojují s FM GROUP Czech & Slovakia, včetně Partnerské smlouvy, Řádu člena Klubu FM GROUP, Marketingového plánu, tohoto Kodexu, stejně tak jako všechna ostatní závazná pravidla působení v FM GROUP Czech & Slovakia a postupovat způsobem, který zaručuje dodržování nejenom jejich obsahu, ale také cílů, kvůli kterým byly zavedeny. 2. Péče o dobré jméno 2.1. Obchodní partner (Distributor) nesmí podnikat žádnou činnost, která by poškozovala dobré jméno FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočky, včetně šíření nepravdivých nebo nepoctivých informací o výše uvedených subjektech, stejně jako o produktech FM GROUP, nebo o pravidlech působení v síti a také o známce FM GROUP Obchodní partner (Distributor) je povinen při prezentaci nebo prodeji produktů FM GROUP, stejně jako při poskytování reklamních služeb produktů FM GROUP, sítě a známky FM GROUP nebo při prezentaci pravidel spolupráce s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, jednat čestně a poctivě a používat reklamní, propagační, informační materiály, vydané FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou FM GROUP anebo materiály, výslovně schválené těmito subjekty. Je především zakázáno, aby Obchodní partner (Distributor) používal nedovolenou (v rozporu s dobrými mravy) srovnávací reklamu, spočívající ve srovnávání produktů FM GROUP s konkurenčními produkty, a zejména: 1) nepoctivé využívání pověsti obchodní známky, označení firmy nebo jiného označení odlišujícího konkurenci, či chráněného zeměpisného označení nebo chráněného označení původu konkurenčních produktů; 2) prezentaci zboží jako imitaci nebo napodobeninu zboží, opatřeného zeměpisným označením nebo chráněným označením původu nebo jiným odlišujícím označením Obchodní partner (Distributor), uskutečňující přímý prodej produktů FM GROUP, je povinen zákazníkům prodávat výhradně originálně zabalené produkty FM GROUP, zaručující jejich kvalitu, a poskytovat pravdivé informace o produktech FM GROUP nebo o způsobu jejich používání. 3. Neetické praktiky 3.1. Obchodní partner (Distributor) nesmí používat neetické praktiky, které mají za cíl fiktivní navýšení bodů a tímto způsobem získání nepatřičné provize od FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky. Za výše uvedené neetické praktiky je považováno zejména cílené nevyzvedávání objednaných produktů FM GROUP, které tímto způsobem navyšuje počet bodů Obchodního partnera Obchodní partner (Distributor) nesmí používat neetické praktiky, které mají za cíl získat nové Obchodní partnery (Distributory) do své skupiny, spočívající zejména v: 1) poskytování nepravdivých, nepoctivých nebo v omyl uvádějících informací o FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočce a také produktech FM GROUP, stejně jako pravidlech působení v FM GROUP a spolupráci s FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočkou, 2) nabízení spolupráce v rámci své skupiny Obchodním partnerům (Distributorům), kteří již působí v jiné skupině Obchodní partner rovněž nesmí využívat údaje ze sítě Obchodních partnerů (Distributorů) FM GROUP za účelem jiným, než který je uveden v Partnerské smlouvě, včetně propagace, reklamy, prezentace, prodeje produktů nebo služeb jiných firem, zejména působících v systému MLM (Multi Level Marketing) Vzhledem ke skutečnosti, že přímý prodej je formou maloobchodního prodeje mimo obchodní síť a vyžaduje osobní prezentaci produktu a poskytnutí náležitého výkladu, Obchodní partner (Distributor) musí uskutečňovat prodej produktů FM GROUP v souladu s podstatou přímého prodeje, chápaného jako nabízení produktů FM GROUP bezprostředně konečným zákazníkům, podle pravidel individuálních kontaktů, zpravidla u zákazníka, na pracovišti nebo na jiných místech, kromě kamenných obchodů, stánků a stálých míst maloobchodního prodeje. 4. Důvěrnost 4.1. Obchodní partner (Distributor) musí zachovat důvěrnost informací o vnitřních vztazích mezi Obchodním partnerem/distributorem (Obchodními partnery/distributory) a FM GROUP Czech & Slovakia Obchodní partner (Distributor) je povinen zachovávat důvěrnost informací, které jsou určené výhradně pro Obchodní partnery (Distributory), včetně těch, které jsou dostupné po přihlášení na webové stránce FM GROUP Czech & Slovakia, a které se týkají mimo jiné bodového obratu Obchodního partnera/distributora (Obchodních partnerů/distributorů) a také bodového obratu FM GROUP Czech & Slovakia, Pobočky, stejně jako FM GROUP World. III. ETICKÉ ZASADY VE VZTAZÍCH OBCHODNÍ PARTNER (DISTRIBUTOR) OBCHODNÍ PARTNER (DISTRIBUTOR) 1. Vzájemné vztahy 1.1. Vzájemné vztahy mezi Obchodními partnery

3 (Distributory) musí být založeny především na poctivosti a úctě Obchodní partner (Distributor) nesmí budovat negativní hodnocení jiných Obchodních partnerů (Distributorů), jejich systému prodeje, prezentace, reklamy nebo jakýchkoliv jiných charakteristických elementů, vytvářejících obraz jiných Obchodních partnerů (Distributorů). 2. Pravidla spolupráce mezi různými skupinami členů Klubu FM GROUP 2.1. Obchodní partner (Distributor) nesmí podnikat žádnou činnost, jejímž cílem by bylo přesvědčit Obchodního partnera (Distributora), působícího v dané skupině, k přímému nebo nepřímému působení v jiné skupině Blízké osoby, tj. manželé, děti, rodiče, sourozenci, prarodiče, osoby v péči nebo nesezdaní partneři, spolupracující s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou se musí zapisovat přímo pod sebe. 3. Osobní údaje 3.1. Obchodní partner nesmí nezákonně poskytovat jakýmkoli osobám, včetně jiných Obchodních partnerů (Distributorů), osobní údaje jiných Obchodních partnerů (Distributorů), k nimž získal přístup v souvislosti se svým členstvím ve skupině, bez ohledu na to, zda tito Obchodní partneři (Distributoři) patří do stejné skupiny členů Klubu FM GROUP nebo do jiné skupiny než Obchodní partner (Distributor) Obchodní partner (Distributor) nesmí poskytovat svoje přihlašovací jméno nebo heslo, umožňující přihlášení na webovou stránku FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky, žádné jiné osobě, včetně jiných Obchodních partnerů (Distributorů) V případě porušení bodu 3.1 nebo 3.2 (výše) nese veškerou odpovědnost Obchodní partner (Distributor). 4. Pravidla získávání nových Obchodních partnerů (Distributorů) 4.1. Obchodní partner (Distributor) nesmí při náboru a sponzorování nových Obchodních partnerů (Distributorů) používat nepoctivé, podvodné a v omyl uvádějící praktiky Informace, týkající se zejména možnosti výdělků, jiných výhod a s nimi spojených práv a povinností, poskytované Obchodním partnerem (Distributorem) potenciálním Obchodním partnerům (Distributorům), které chce získat do své skupiny, musí být pravdivé, přesné, vyčerpávající a poskytované poctivým a čestným způsobem. Obchodní partneři (Distributoři) se nesmí ve vztahu k potenciálním Obchodním partnerům (Distributorům) odvolávat na žádné neověřitelné okolnosti ani slibovat to, co nemůže být dodrženo Obchodní partner (Distributor), který chce získat do své skupiny nového Obchodního partnera (Distributora), jej musí podrobně a plně informovat o: - činnosti FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky, - pravidlech spolupráce s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, - obsahu smluv uzavíraných mezi Obchodními partnery (Distributory) a FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, - obsahu Řádu člena Klubu FM GROUP, - obsahu Marketingového plánu, - obsahu tohoto Kodexu, - pravidlech přímého prodeje. 5. Vztahy Sponzora s Obchodními partnery (Distributory) z vlastní skupiny 5.1. Sponzor je Lídrem a podporovatelem skupiny členů Klubu FM GROUP, která vznikla v důsledku jím zahájené série doporučení Sponzor je povinen provádět činnost, která má za cíl zvyšování znalostí, kvalifikace a dovedností v oblasti propagace nebo prodeje produktů FM GROUP, poskytování reklamních služeb produktů FM GROUP, sítě a známky FM GROUP, vytváření účinně fungující skupiny při dodržování závazných pravidel FM GROUP Czech & Slovakia a motivování Obchodních partnerů (Distributorů), kteří patří do skupiny, ve které je sponzor Lídrem, k působení v FM GROUP Czech & Slovakia Sponzor se musí o Obchodní partnery (Distributory), kteří patří do skupiny, jejíž je Lídrem, starat prostřednictvím poskytování informací o produktech FM GROUP, pravidlech spolupráce s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, motivačních programech a také prostřednictvím podpory jejich činnosti, která má za cíl udržování dobrého jména FM GROUP u zákazníků Sponzor je povinen mezi Obchodními partnery (Distributory), kteří patří do skupiny, jejíž je Lídrem, rozšiřovat pravidla etiky, vyplývající z tohoto Kodexu a také zajišťovat jejich dodržování. IV. PRAVIDLA ETIKY VE VZTAZÍCH OBCHODNÍ PARTNER (DISTRIBUTOR) ZÁKAZNÍK 1. Péče o dobrou pověst FM GROUP Obchodní partner (Distributor) je povinen při provádění přímého prodeje produktů FM GROUP nebo poskytování reklamních služeb sítě a známky FM GROUP pečovat o dobrou pověst FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočky a usilovat o udržení dobrého jména a pověsti FM GROUP u zákazníků. 2. Poctivost ve vztahu k zákazníkům Obchodní partner (Distributor) nesmí při prodeji produktů FM GROUP používat praktiky podvodné, nepoctivé nebo uvádějící v omyl. Nepoctivými praktikami, o kterých hovoří předchozí věta, se rozumí zejména označení produktů FM GROUP uvádějící v omyl, falešné nebo podvodné zeměpisné označení původu produktů FM GROUP, poskytování zákazníkům zavádějící informace o produktech FM GROUP a jejich výrobci. Za nepoctivou praktiku ze strany Obchodního partnera se považuje zejména používání nedovolené srovnávací reklamy, popsané v bodě II. bod 2.2. (výše) a bod 5.2. (níže). 3. Informační povinnosti 3.1. Obchodní partner (Distributor) má při provádění přímého prodeje produktů FM GROUP povinnost poskytnout zákazníkovi přesné a vyčerpávající informace o produktech FM GROUP a zejména uvést: - název a adresu výrobce produktu FM GROUP a Obchodního partnera, - nejdůležitější vlastnosti nabízeného produktu FM GROUP, - cenu produktu FM GROUP, zahrnující veškeré daně, - platební podmínky, - existenci práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření a navrácení zakoupených produktů Informace pro zákazníky musí být předávány jasným a srozumitelným způsobem a musí zohledňovat pravidla dobrého jednání v obchodním styku a pravidla, týkající se ochrany zvláštních skupin zákazníků, např. nezletilých nebo starších osob. Prodejce je povinen poskytovat přesné a srozumitelné odpovědi na všechny otázky zákazníků, týkající se produktů FM GROUP a nabídky FM GROUP Czech & Slovakia. 4. Pravidla přímého prodeje a cena prodeje 4.1. Obchodní partneři (Distributoři) mohou prodávat produkty FM GROUP pouze a výhradně prostřednictvím přímého prodeje, kterým se rozumí prodej produktů FM GROUP, prováděný mimo Obchodní síť osobou prezentující tyto produkty přímo koncovému zákazníkovi. Prodej je prováděn zpravidla u zákazníka, na jeho pracovišti nebo jinde mimo stálá prodejní místa; musí jej doprovázet výklad Obchodních partnerů (Distributorů) a prezentace produktů FM GROUP. Jiné druhy prodeje než přímý prodej produktů FM GROUP, zejména: a) prodej prostřednictvím internetové sítě, včetně aukčních portálů, sociálních sítí (např. facebook. com atd.), b) prodej na organizovaných prodejních místech, jako: kamenné obchody, maloobchodní prodejny, distribuční místa, stánky, kiosky atd. jsou zakázané Obchodní partner (Distributor) nesmí provádět přímý prodej produktů FM GROUP za cenu nižší než nákupní s cílem eliminovat jiné obchodníky, protože taková činnost je nejen neetická, ale je současně projevem nekalé konkurence ve smyslu zákona č. 89/2014 Sb. Občanský zákoník. 5. Reklama a způsoby prezentace produktů FM GROUP 5.1. Při přímém prodeji produktů FM GROUP, stejně jako při poskytování reklamních služeb sítě a známky FM GROUP, a také při propagaci produktů FM GROUP, může Obchodní partner (Distributor) používat známku FM GROUP a reklamní, propagační, informační materiály, vydané nebo výslovně schválené FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou FM GROUP. Používání jiných materiálů, obsahujících známku FM GROUP, soubory nebo fragmenty souborů stažené z webové stránky FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky, které nejsou výslovně schválené FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, je nepřípustné Obchodní partner (Distributor) nesmí při poskytování reklamních služeb a prezentaci produktů FM GROUP používat reklamu, která: a) je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy nebo uráží lidskou důstojnost, b) uvádí zákazníka v omyl a může tak ovlivnit jeho rozhodnutí, týkající se nákupu produktu FM GROUP,

4 c) odvolává se na emoce zákazníků pomocí vyvolání strachu, využívání předsudků nebo dětské lehkomyslnosti, d) vytváří za účelem nákupu produktů FM GROUP dojem neutrální informace, e) představuje významný zásah do soukromí, zejména prostřednictvím pro zákazníky nepříjemného oslovování na veřejných místech, zasílání neobjednaných produktů FM GROUP na náklady zákazníka nebo zneužívání technických prostředků předávání informací, f) umožňuje přímo nebo nepřímo rozpoznat konkurenci nebo zboží nabízené konkurencí, zejména prostřednictvím porovnávání produktů FM GROUP s produkty konkurence způsobem, který je v rozporu s dobrými mravy Při poskytování reklamních služeb sítě a známky FM GROUP a také při propagaci produktů FM GROUP může Obchodní partner (Distributor) používat webovou stránku Každý člen Klubu FM GROUP, disponující webovou stránkou, je povinen na ni umístit viditelnou informaci, že se jedná o stránku nezávislého Obchodního partnera (Distributora) a nejedná se tedy o oficiální stránku firmy FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World ani Pobočky Na webové stránce, která je zmíněna výše, může Obchodní partner (Distributor) umístit následující materiály a informace: a) fotografie, které jsou zpřístupněné ke stažení prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia na webových stránkách a (podle pravidel určených FM GROUP Czech & Slovakia, b) marketingové materiály, jestliže je jejich podoba a obsah v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy a nenarušují osobní práva nebo práva třetích osob, c) popisy produktů FM GROUP, d) katalogy produktů FM GROUP s výhradou, že souhlas s jejich umístěním může být kdykoliv a bez odškodnění stažen, e) informace dostupné na webových stránkách i před přihlášením s výjimkou fotografií (jiné než určené v písm. a) výše, f) prezentaci produktů FM GROUP, g) odkazy na oficiální webové stránky FM GROUP Czech & Slovakia nebo FM GROUP World Obchodní partner (Distributor) nesmí na webové stránce, o které je řeč výše, umisťovat: a) aktuality a informace dostupné po přihlášení na webových stránkách i b) ceny Obchodního partnera (Distributora) a počty bodů, udělovaných Obchodním partnerům (Distributorům), c) fotografie a video materiály, na kterých jsou jiní Obchodní partneři (Distributoři) nebo jiné osoby, jestliže zveřejňující osoba nemá souhlas s šířením jejich podoby, d) údaje z tzv. stromů, dostupné pro Obchodního partnera (Distributora) po přihlášení v Zóně pro Obchodního partnera (Distributora), ani jiné osobní údaje třetích osob (včetně jiných Obchodních partnerů/distributorů), zveřejněné na internetových stránkách FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočky v souvislosti s firemními událostmi, e) řády motivačních programů, propagace vydané prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia, f) nepravdivé, nepoctivé informace o firmách FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočkách a produktech FM GROUP, g) reklamu uvádějící v omyl ani srovnávací reklamu s výjimkou reklam, které nejsou projevem nekalé konkurence (v souladu se zákonem č. 89/2014 Sb. Občanský zákoník.) h) internetové aukce, i) jiné informace, které jsou v rozporu s Řádem, Marketingovým plánem nebo jinými závaznými pravidly působení v síti Obchodních partnerů (Distributorů) FM GROUP, určenými prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia Obchodní partner (Distributor) je povinen ihned informovat FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočku FM GROUP o každé podané žádosti ze strany jakéhokoliv subjektu ve vztahu k materiálům, umístěných Obchodním partnerem na jeho webové stránce a zpřístupněných prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky FM GROUP Obchodní partner (Distributor) nese výhradní odpovědnost za veškerý obsah a fotografie, které zveřejňuje na webové stránce Obchodní partner (Distributor) může vytvářet konzultační místa nezávislého Obchodního partnera FM GROUP s cílem poskytovat reklamní služby sítě a známky FM GROUP a také produkty FM GROUP, za předpokladu uzavření smlouvy s FM GROUP Czech & Slovakia, regulující zejména pravidla používání známky FM GROUP při provozování takového místa. V. ETICKÁ KOMISE 1. Etická komise (komise) 1.1. FM GROUP Czech & Slovakia zřizuje etickou komisi Etická komise se bude pokaždé skládat z osob, řídících FM GROUP Czech & Slovakia V případech, kdy komise uzná, že záležitost vyžaduje konzultaci s některými Obchodními partnery (Distributory) včetně členů Rady lídrů, vyzve je k účasti na zasedání komise Komisi náleží tyto kompetence: - řešení stížností, založených na ustanoveních Kodexu a používání sankcí, vyjmenovaných v bodě 2 (níže), které je nutno použít vůči Obchodnímu partnerovi (Distributorovi), který se dopustil porušení pravidel chování, určených v Kodexu, - zahájení činností, spojených s popularizací Etického kodexu a etického chování, - navrhování změn v tomto Kodexu Komise má právo jednat z vlastní iniciativy nebo po obdržení informace o porušení ustanovení Kodexu Jestliže je předmětem zasedání komise řešení záležitosti Obchodního partnera (Distributora), který se dopustil porušení ustanovení Kodexu, rozhodnuto bude po posouzení všech shromážděných důkazů v této záležitosti a po seznámení se se stanoviskem Obchodního partnera (Distributora), jehož se týká disciplinární řízení před komisí, stejně jako jiných osob, které jsou přímo zainteresovány v rozhodnutí o záležitosti. 2. Odpovědnost Porušení ustanovení tohoto Kodexu představuje porušení závazných pravidel působení v síti Obchodních partnerů (Distributorů) FM GROUP ve smyslu bodu 4.1 Řádu a opravňuje FM GROUP Czech & Slovakia k: - vypovězení právního vztahu, který spojuje FM GROUP Czech & Slovakia s Obchodním partnerem (Distributorem) v oblasti oprávnění Obchodního partnera (Distributora) doporučovat (sponzorovat) nové členy Klubu FM GROUP. Výše uvedené vypovězení má za následek odebrání Obchodnímu partnerovi práva na doporučování (sponzorování) nových Obchodních partnerů (Distributorů) na dobu neurčitou nebo určitou, což bude stanoveno v obsahu výpovědi, - dočasnému vypovězení (pozastavení) právního vztahu, který spojuje FM GROUP Czech & Slovakia s Obchodním partnerem (Distributorem), na období maximálně 6 měsíců. Výše uvedená výpověď má za následek zejména ztrátu možnosti provádění nákupů v FM GROUP Czech & Slovakia nebo v Pobočce, a také pozastavení doposud vykonávaného poskytování reklamních služeb sítě a známky FM GROUP Czech & Slovakia (na základě smlouvy o provádění přímého prodeje a poskytování reklamních služeb nebo jiné smlouvy, jejímž předmětem je poskytování reklamních služeb sítě a známky FM GROUP), čímž pro Obchodního partnera bude pozastaven nárok na provizi během doby pozastavení. - rozvázání Partnerské smlouvy a jiných smluv, spojujících daného Obchodního partnera (Distributora) s FM GROUP Czech & Slovakia bez ponechání výpovědní lhůty a vyškrtnutí člena Klubu FM GROUP z databáze Obchodních partnerů (Distributorů). 3. Důvěrnost 3.1. Člen komise je povinen zachovat důvěrnost veškerých informací, získaných v souvislosti nebo u příležitosti výkonu funkce člena komise, jak během období výkonu funkce člena komise, tak i po jejím ukončení Obchodní partner (Distributor), účastnící se zasedání komise je povinen zachovat důvěrnost veškerých informací, získaných v souvislosti nebo u příležitosti účasti na zasedání komise V případě, že Obchodní partner (Distributor) poruší zákaz, o kterém hovoří bod 3.2. (výše), má FM GROUP Czech & Slovakia právo použít vůči němu sankce stanovené v bodě 2 (výše). VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Rozsah platnosti Ustanovení tohoto kodexu je povinen dodržovat každý člen Klubu FM GROUP. 2. Přijetí Kodexu Tento Kodex byl připraven a přijat prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia. 3. Zveřejnění FM GROUP Czech & Slovakia zveřejní a rozšíří tento Kodex mezi členy Klubu FM GROUP. Kopie Kodexu budou bezplatně vydávány každému zainteresovanému členovi Klubu FM GROUP a budou rovněž přístupné na webové stránce FM GROUP Czech & Slovakia.

5 Czech & Slovakia FM GROUP WORLD Č E R V E N CZ 20 FM GROUP World Artur Trawiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (komanditní společnost), ul. Żmigrodzka 247, Wrocław, DIČ: , Obchodní rejstřík: , Obvodní soud pro Vratislav Fabryczna ve Vratislavi, VI. Oddělení národního soudního registru, 2014.

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Etické předpisy ČLFA

Etické předpisy ČLFA Etické předpisy ČLFA Česká leasingová a finanční asociace Česká leasingová a finanční asociace Etické předpisy ČLFA Kodex jednání členů asociace (závazný od r. 1994) Memorandum ČLFA na ochranu spotřebitele

Více

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY 1 Obsah ČÁST 1: ÚVOD 3 ČÁST 2: SLOVNÍČEK POUŽITÉ TERMINOLOGIE 3 ČÁST 3: JAK SE STÁT VPA/M+ 5 ČÁST 4: VŠEOBECNÉ POVINNOSTI A ZÁVAZKY VŠECH VPA/M+ 8 ČÁST 5: DALŠÍ

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY (dále jen VOP ) č. 1/2013 platné od 10. 11. 2013 IonAqua a.s., se sídlem Litomyšlská 2117, 560 02 Česká Třebová Registrovaná v OR

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba.

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání SMS platební brány wplatba, která je součástí platební brány wplatba. Provozovatel: MobilBonus s.r.o., se sídlem Úvoz 18, 58601 Jihlava,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény.

evidování Poskytovatele jako majitele týká. Ze strany Poskytovatele je Mandátní smlouva uzavřena Zahájením poskytování Služby registrace této domény. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní společnost POLOMINO Services, spol. s r.o. vydává tímto postupem podle 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s.

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obsah I. Definice základních pojmů:... 1 II. Obecná ustanovení... 3 III. Registrace Firmy... 4 IV. Aktivace Účtu Firmy... 5 V. Ochrana práv a oprávněných zájmu Provozovatele

Více

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008

Veřejné obchodní podmínky poskytovábní služeb zákazníkům. Dokument je platný od 1.6.2015 ISO 9001:2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní korporace Unico Europe s.r.o., IČO: 242 97 747, sídlem: Kaprova 42, 110 00 Praha Staré město (dále UNICO nebo Poskytovatel ) publikuje tímto v souladu s 1751 zákona č. 89/2012

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI CENTRUM HOLDINGS s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost Centrum Holdings s.r.o., IČ: 252 73 663, se sídlem Praha 7, Holešovice, Jankovcova 1037/49,

Více

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze je jednotkou státní správy, která organizačně

Více

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE

ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE ODDĚLENÍ PROPAGACE OBCHODU A INVESTIC VELVYSLANECTVÍ POLSKÉ REPUBLIKY V PRAZE Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví Polské republiky v Praze je jednotkou státní správy, která organizačně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele Finin group s.r.o. IČ: 24238899 Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 2 1. Základní ustanovení 2 2. Definice

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

PRÁVO A REKLAMA. praktický průvodce reklamními paragrafy. JUDr. Filip Winter, advokát www.akwinter.cz

PRÁVO A REKLAMA. praktický průvodce reklamními paragrafy. JUDr. Filip Winter, advokát www.akwinter.cz PRÁVO A REKLAMA praktický průvodce reklamními paragrafy JUDr. Filip Winter, advokát www.akwinter.cz OBSAH: ALKOHOL AUTOMOBILY BANKOVKY A MINCE BIOCIDY CENOVÉ ÚDAJE DĚTI A REKLAMA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ UBYTOVACÍHO

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. 1/8 SKUPINA ČEZ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností ČEZ

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY užívání služeb portálu HypotečníPartner.cz společnosti SH DATA s.r.o. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SH DATA s.r.o. IČ: 28347412, se sídlem Lerchova 18, 602 00 Brno, zapsaná

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů Všeobecné obchodní podmínky společnosti Kuchaři do domu s.r.o. Souhlas se zpracováním osobních údajů 1 Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů 1.1 Definice některých pojmů 1.1.1 Systém Kuchaři do domu

Více

1.1.8 Systém Automatizovaný systém tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, průběh nabídky a další služby.

1.1.8 Systém Automatizovaný systém tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, průběh nabídky a další služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY provozu a užívání systému Burza Drahých Kovů, společnosti SILVERUM s.r.o., sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 5, PSČ 120 00, IČO 28887832 Platnost od 26.5.2014 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 DEFINICE

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://partner.jak-na-bolava-zada.

Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://partner.jak-na-bolava-zada. Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://partner.jak-na-bolava-zada.cz Poskytovatelem provizního systému je: Firma/Jméno a příjmení: RNDr.

Více

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se Obchodní podmínky společnosti LERIS.CZ s.r.o. sjednané v souladu s ustanovením 262 odst. 1 a ustanovením 273 zákona č. 513 /1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako Obchodní

Více

BLACK SUN IT SERVICES S.R.O. datum: 1.5.2009. platnost: -------

BLACK SUN IT SERVICES S.R.O. datum: 1.5.2009. platnost: ------- BLACK SUN IT SERVICES S.R.O. Vysočanská 241 Praha, 19000 IČ: 28546342 T 777 726 780 info@blacksun.cz DOKUMENT: Všeobecné podmínky datum: 1.5.2009 platnost: ------- 1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost

Více