ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU FM GROUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU FM GROUP"

Transkript

1 ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU FM GROUP

2 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Rozsah úpravy 1.1. Cílem Etického kodexu členů Klubu FM GROUP (dále jen Kodex ) je stanovení etických standardů chování členů Klubu FM GROUP, zvyšování míry uspokojení potřeb zákazníků a ochrana jejich zájmů, podpora poctivé konkurence v rámci svobodného podnikání, udržování dobrého jména FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World, sítě a také známky FM GROUP u zákazníků a Obchodních partnerů Kodex upravuje vztahy mezi: 1) FM GROUP Czech & Slovakia a členy Klubu FM GROUP (Obchodními partnery/distributory), 2) Obchodními partnery (Distributory) a zákazníky, 3) samotnými Obchodními partnery (Distributory). 2. Slovník 2.1. Pojmy použité v tomto Kodexu mají ten stejný význam, jaký byl určen v Řádu člena Klubu FM GROUP, platným od roku 2011, pokud není v tomto Kodexu určeno jinak Níže uvedené pojmy je třeba chápat následujícím způsobem: 1) FM GROUP FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World, Pobočka FM GROUP, známka FM GROUP; 2) Zákazník osoba nakupující od Obchodního partnera (Distributora) produkty FM GROUP; 3) Bodový obrat součet bodů získávaných Obchodním partnerem (Distributorem) v daném měsíci, vypočtený na základě zakoupených produktů FM GROUP Obchodním partnerem samotným nebo Obchodními partnery z jeho skupiny; 4) Úroveň efektivity míra efektivity činnosti Obchodního partnera (Distributora) v daném měsíci, určená v Marketingovém plánu, vyjádřená v procentních bodech a následujících hodnotách: 0%, 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21% nebo vyjádřená slovně a nabývající následujících označení: Magnólie, Stříbrná magnólie, Zlatá magnólie, Perlová orchidej, Amarantová orchidej, Zlatá orchidej, Diamantová orchidej, Jaspisová hvězda, Ametystová hvězda, Malachitová hvězda, Nefritová hvězda, Onyxová hvězda; 5) Rada lídrů poradenský a strategický orgán, kterého členy jsou Obchodní partneři (Distributoři), kteří v daném období dosáhli stanovené Úrovně efektivity, řídící osoba FM GROUP Czech & Slovakia a osoba určená řídící osobou; 6) Známka FM GROUP vlastnická práva FM GROUP k obchodně-slovní a grafické známce FM GROUP FM GROUP FOR HOME, FM GROUP MAKE UP, AURILE, FM FEDERICO MAHORA, MAHORA, stejně jako právo na ochranu obchodně-slovní známky: FM GROUP World, FM GROUP FOR HOME, a také slovně-grafické FM GROUP, zaregistrované prostřednictvím FM GROUP World na Patentovém úřadě Polské republiky, stejně jako na slovně-obchodní známku FM FREDERICO MAHORA a MAHORA, zaregistrované prostřednictvím FM GROUP World na Patentovém úřadě Polské republiky a přihlášené prostřednictvím FM GROUP jako unijní obchodní známky, stejně jako mezinárodní obchodní známky a také veškerá autorská práva na díla, využívaná v reklamních materiálech s použitím obchodní známky FM GROUP, rozšiřovaných ve všech oblastech a veškerými způsoby. II. PRAVIDLA ETIKY VE VZTAZÍCH FM GROUP CZECH & SLOVAKIA OBCHODNÍ PARTNER (DISTRIBUTOR) 1. Vzájemné vztahy 1.1. Vzájemné vztahy mezi Obchodním partnerem (Distributorem) a FM GROUP Czech & Slovakia jsou upraveny smlouvami, uzavřenými mezi stranami, včetně Partnerské smlouvy a také Řádu člena Klubu FM GROUP, Marketingového plánu a ustanovení tohoto Kodexu Vztahy mezi Obchodním partnerem (Distributorem) a FM GROUP Czech & Slovakia musí být založeny na spolupráci, důvěře, poctivosti, úctě, loajalitě a péči o dobré jméno FM GROUP Obchodní partner (Distributor) je povinen dodržovat veškeré podmínky spolupráce s FM GROUP Czech & Slovakia, vyplývající jak ze smluv, které jej spojují s FM GROUP Czech & Slovakia, včetně Partnerské smlouvy, Řádu člena Klubu FM GROUP, Marketingového plánu, tohoto Kodexu, stejně tak jako všechna ostatní závazná pravidla působení v FM GROUP Czech & Slovakia a postupovat způsobem, který zaručuje dodržování nejenom jejich obsahu, ale také cílů, kvůli kterým byly zavedeny. 2. Péče o dobré jméno 2.1. Obchodní partner (Distributor) nesmí podnikat žádnou činnost, která by poškozovala dobré jméno FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočky, včetně šíření nepravdivých nebo nepoctivých informací o výše uvedených subjektech, stejně jako o produktech FM GROUP, nebo o pravidlech působení v síti a také o známce FM GROUP Obchodní partner (Distributor) je povinen při prezentaci nebo prodeji produktů FM GROUP, stejně jako při poskytování reklamních služeb produktů FM GROUP, sítě a známky FM GROUP nebo při prezentaci pravidel spolupráce s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, jednat čestně a poctivě a používat reklamní, propagační, informační materiály, vydané FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou FM GROUP anebo materiály, výslovně schválené těmito subjekty. Je především zakázáno, aby Obchodní partner (Distributor) používal nedovolenou (v rozporu s dobrými mravy) srovnávací reklamu, spočívající ve srovnávání produktů FM GROUP s konkurenčními produkty, a zejména: 1) nepoctivé využívání pověsti obchodní známky, označení firmy nebo jiného označení odlišujícího konkurenci, či chráněného zeměpisného označení nebo chráněného označení původu konkurenčních produktů; 2) prezentaci zboží jako imitaci nebo napodobeninu zboží, opatřeného zeměpisným označením nebo chráněným označením původu nebo jiným odlišujícím označením Obchodní partner (Distributor), uskutečňující přímý prodej produktů FM GROUP, je povinen zákazníkům prodávat výhradně originálně zabalené produkty FM GROUP, zaručující jejich kvalitu, a poskytovat pravdivé informace o produktech FM GROUP nebo o způsobu jejich používání. 3. Neetické praktiky 3.1. Obchodní partner (Distributor) nesmí používat neetické praktiky, které mají za cíl fiktivní navýšení bodů a tímto způsobem získání nepatřičné provize od FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky. Za výše uvedené neetické praktiky je považováno zejména cílené nevyzvedávání objednaných produktů FM GROUP, které tímto způsobem navyšuje počet bodů Obchodního partnera Obchodní partner (Distributor) nesmí používat neetické praktiky, které mají za cíl získat nové Obchodní partnery (Distributory) do své skupiny, spočívající zejména v: 1) poskytování nepravdivých, nepoctivých nebo v omyl uvádějících informací o FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočce a také produktech FM GROUP, stejně jako pravidlech působení v FM GROUP a spolupráci s FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočkou, 2) nabízení spolupráce v rámci své skupiny Obchodním partnerům (Distributorům), kteří již působí v jiné skupině Obchodní partner rovněž nesmí využívat údaje ze sítě Obchodních partnerů (Distributorů) FM GROUP za účelem jiným, než který je uveden v Partnerské smlouvě, včetně propagace, reklamy, prezentace, prodeje produktů nebo služeb jiných firem, zejména působících v systému MLM (Multi Level Marketing) Vzhledem ke skutečnosti, že přímý prodej je formou maloobchodního prodeje mimo obchodní síť a vyžaduje osobní prezentaci produktu a poskytnutí náležitého výkladu, Obchodní partner (Distributor) musí uskutečňovat prodej produktů FM GROUP v souladu s podstatou přímého prodeje, chápaného jako nabízení produktů FM GROUP bezprostředně konečným zákazníkům, podle pravidel individuálních kontaktů, zpravidla u zákazníka, na pracovišti nebo na jiných místech, kromě kamenných obchodů, stánků a stálých míst maloobchodního prodeje. 4. Důvěrnost 4.1. Obchodní partner (Distributor) musí zachovat důvěrnost informací o vnitřních vztazích mezi Obchodním partnerem/distributorem (Obchodními partnery/distributory) a FM GROUP Czech & Slovakia Obchodní partner (Distributor) je povinen zachovávat důvěrnost informací, které jsou určené výhradně pro Obchodní partnery (Distributory), včetně těch, které jsou dostupné po přihlášení na webové stránce FM GROUP Czech & Slovakia, a které se týkají mimo jiné bodového obratu Obchodního partnera/distributora (Obchodních partnerů/distributorů) a také bodového obratu FM GROUP Czech & Slovakia, Pobočky, stejně jako FM GROUP World. III. ETICKÉ ZASADY VE VZTAZÍCH OBCHODNÍ PARTNER (DISTRIBUTOR) OBCHODNÍ PARTNER (DISTRIBUTOR) 1. Vzájemné vztahy 1.1. Vzájemné vztahy mezi Obchodními partnery

3 (Distributory) musí být založeny především na poctivosti a úctě Obchodní partner (Distributor) nesmí budovat negativní hodnocení jiných Obchodních partnerů (Distributorů), jejich systému prodeje, prezentace, reklamy nebo jakýchkoliv jiných charakteristických elementů, vytvářejících obraz jiných Obchodních partnerů (Distributorů). 2. Pravidla spolupráce mezi různými skupinami členů Klubu FM GROUP 2.1. Obchodní partner (Distributor) nesmí podnikat žádnou činnost, jejímž cílem by bylo přesvědčit Obchodního partnera (Distributora), působícího v dané skupině, k přímému nebo nepřímému působení v jiné skupině Blízké osoby, tj. manželé, děti, rodiče, sourozenci, prarodiče, osoby v péči nebo nesezdaní partneři, spolupracující s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou se musí zapisovat přímo pod sebe. 3. Osobní údaje 3.1. Obchodní partner nesmí nezákonně poskytovat jakýmkoli osobám, včetně jiných Obchodních partnerů (Distributorů), osobní údaje jiných Obchodních partnerů (Distributorů), k nimž získal přístup v souvislosti se svým členstvím ve skupině, bez ohledu na to, zda tito Obchodní partneři (Distributoři) patří do stejné skupiny členů Klubu FM GROUP nebo do jiné skupiny než Obchodní partner (Distributor) Obchodní partner (Distributor) nesmí poskytovat svoje přihlašovací jméno nebo heslo, umožňující přihlášení na webovou stránku FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky, žádné jiné osobě, včetně jiných Obchodních partnerů (Distributorů) V případě porušení bodu 3.1 nebo 3.2 (výše) nese veškerou odpovědnost Obchodní partner (Distributor). 4. Pravidla získávání nových Obchodních partnerů (Distributorů) 4.1. Obchodní partner (Distributor) nesmí při náboru a sponzorování nových Obchodních partnerů (Distributorů) používat nepoctivé, podvodné a v omyl uvádějící praktiky Informace, týkající se zejména možnosti výdělků, jiných výhod a s nimi spojených práv a povinností, poskytované Obchodním partnerem (Distributorem) potenciálním Obchodním partnerům (Distributorům), které chce získat do své skupiny, musí být pravdivé, přesné, vyčerpávající a poskytované poctivým a čestným způsobem. Obchodní partneři (Distributoři) se nesmí ve vztahu k potenciálním Obchodním partnerům (Distributorům) odvolávat na žádné neověřitelné okolnosti ani slibovat to, co nemůže být dodrženo Obchodní partner (Distributor), který chce získat do své skupiny nového Obchodního partnera (Distributora), jej musí podrobně a plně informovat o: - činnosti FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky, - pravidlech spolupráce s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, - obsahu smluv uzavíraných mezi Obchodními partnery (Distributory) a FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, - obsahu Řádu člena Klubu FM GROUP, - obsahu Marketingového plánu, - obsahu tohoto Kodexu, - pravidlech přímého prodeje. 5. Vztahy Sponzora s Obchodními partnery (Distributory) z vlastní skupiny 5.1. Sponzor je Lídrem a podporovatelem skupiny členů Klubu FM GROUP, která vznikla v důsledku jím zahájené série doporučení Sponzor je povinen provádět činnost, která má za cíl zvyšování znalostí, kvalifikace a dovedností v oblasti propagace nebo prodeje produktů FM GROUP, poskytování reklamních služeb produktů FM GROUP, sítě a známky FM GROUP, vytváření účinně fungující skupiny při dodržování závazných pravidel FM GROUP Czech & Slovakia a motivování Obchodních partnerů (Distributorů), kteří patří do skupiny, ve které je sponzor Lídrem, k působení v FM GROUP Czech & Slovakia Sponzor se musí o Obchodní partnery (Distributory), kteří patří do skupiny, jejíž je Lídrem, starat prostřednictvím poskytování informací o produktech FM GROUP, pravidlech spolupráce s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, motivačních programech a také prostřednictvím podpory jejich činnosti, která má za cíl udržování dobrého jména FM GROUP u zákazníků Sponzor je povinen mezi Obchodními partnery (Distributory), kteří patří do skupiny, jejíž je Lídrem, rozšiřovat pravidla etiky, vyplývající z tohoto Kodexu a také zajišťovat jejich dodržování. IV. PRAVIDLA ETIKY VE VZTAZÍCH OBCHODNÍ PARTNER (DISTRIBUTOR) ZÁKAZNÍK 1. Péče o dobrou pověst FM GROUP Obchodní partner (Distributor) je povinen při provádění přímého prodeje produktů FM GROUP nebo poskytování reklamních služeb sítě a známky FM GROUP pečovat o dobrou pověst FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočky a usilovat o udržení dobrého jména a pověsti FM GROUP u zákazníků. 2. Poctivost ve vztahu k zákazníkům Obchodní partner (Distributor) nesmí při prodeji produktů FM GROUP používat praktiky podvodné, nepoctivé nebo uvádějící v omyl. Nepoctivými praktikami, o kterých hovoří předchozí věta, se rozumí zejména označení produktů FM GROUP uvádějící v omyl, falešné nebo podvodné zeměpisné označení původu produktů FM GROUP, poskytování zákazníkům zavádějící informace o produktech FM GROUP a jejich výrobci. Za nepoctivou praktiku ze strany Obchodního partnera se považuje zejména používání nedovolené srovnávací reklamy, popsané v bodě II. bod 2.2. (výše) a bod 5.2. (níže). 3. Informační povinnosti 3.1. Obchodní partner (Distributor) má při provádění přímého prodeje produktů FM GROUP povinnost poskytnout zákazníkovi přesné a vyčerpávající informace o produktech FM GROUP a zejména uvést: - název a adresu výrobce produktu FM GROUP a Obchodního partnera, - nejdůležitější vlastnosti nabízeného produktu FM GROUP, - cenu produktu FM GROUP, zahrnující veškeré daně, - platební podmínky, - existenci práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření a navrácení zakoupených produktů Informace pro zákazníky musí být předávány jasným a srozumitelným způsobem a musí zohledňovat pravidla dobrého jednání v obchodním styku a pravidla, týkající se ochrany zvláštních skupin zákazníků, např. nezletilých nebo starších osob. Prodejce je povinen poskytovat přesné a srozumitelné odpovědi na všechny otázky zákazníků, týkající se produktů FM GROUP a nabídky FM GROUP Czech & Slovakia. 4. Pravidla přímého prodeje a cena prodeje 4.1. Obchodní partneři (Distributoři) mohou prodávat produkty FM GROUP pouze a výhradně prostřednictvím přímého prodeje, kterým se rozumí prodej produktů FM GROUP, prováděný mimo Obchodní síť osobou prezentující tyto produkty přímo koncovému zákazníkovi. Prodej je prováděn zpravidla u zákazníka, na jeho pracovišti nebo jinde mimo stálá prodejní místa; musí jej doprovázet výklad Obchodních partnerů (Distributorů) a prezentace produktů FM GROUP. Jiné druhy prodeje než přímý prodej produktů FM GROUP, zejména: a) prodej prostřednictvím internetové sítě, včetně aukčních portálů, sociálních sítí (např. facebook. com atd.), b) prodej na organizovaných prodejních místech, jako: kamenné obchody, maloobchodní prodejny, distribuční místa, stánky, kiosky atd. jsou zakázané Obchodní partner (Distributor) nesmí provádět přímý prodej produktů FM GROUP za cenu nižší než nákupní s cílem eliminovat jiné obchodníky, protože taková činnost je nejen neetická, ale je současně projevem nekalé konkurence ve smyslu zákona č. 89/2014 Sb. Občanský zákoník. 5. Reklama a způsoby prezentace produktů FM GROUP 5.1. Při přímém prodeji produktů FM GROUP, stejně jako při poskytování reklamních služeb sítě a známky FM GROUP, a také při propagaci produktů FM GROUP, může Obchodní partner (Distributor) používat známku FM GROUP a reklamní, propagační, informační materiály, vydané nebo výslovně schválené FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou FM GROUP. Používání jiných materiálů, obsahujících známku FM GROUP, soubory nebo fragmenty souborů stažené z webové stránky FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky, které nejsou výslovně schválené FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, je nepřípustné Obchodní partner (Distributor) nesmí při poskytování reklamních služeb a prezentaci produktů FM GROUP používat reklamu, která: a) je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy nebo uráží lidskou důstojnost, b) uvádí zákazníka v omyl a může tak ovlivnit jeho rozhodnutí, týkající se nákupu produktu FM GROUP,

4 c) odvolává se na emoce zákazníků pomocí vyvolání strachu, využívání předsudků nebo dětské lehkomyslnosti, d) vytváří za účelem nákupu produktů FM GROUP dojem neutrální informace, e) představuje významný zásah do soukromí, zejména prostřednictvím pro zákazníky nepříjemného oslovování na veřejných místech, zasílání neobjednaných produktů FM GROUP na náklady zákazníka nebo zneužívání technických prostředků předávání informací, f) umožňuje přímo nebo nepřímo rozpoznat konkurenci nebo zboží nabízené konkurencí, zejména prostřednictvím porovnávání produktů FM GROUP s produkty konkurence způsobem, který je v rozporu s dobrými mravy Při poskytování reklamních služeb sítě a známky FM GROUP a také při propagaci produktů FM GROUP může Obchodní partner (Distributor) používat webovou stránku Každý člen Klubu FM GROUP, disponující webovou stránkou, je povinen na ni umístit viditelnou informaci, že se jedná o stránku nezávislého Obchodního partnera (Distributora) a nejedná se tedy o oficiální stránku firmy FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World ani Pobočky Na webové stránce, která je zmíněna výše, může Obchodní partner (Distributor) umístit následující materiály a informace: a) fotografie, které jsou zpřístupněné ke stažení prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia na webových stránkách a (podle pravidel určených FM GROUP Czech & Slovakia, b) marketingové materiály, jestliže je jejich podoba a obsah v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy a nenarušují osobní práva nebo práva třetích osob, c) popisy produktů FM GROUP, d) katalogy produktů FM GROUP s výhradou, že souhlas s jejich umístěním může být kdykoliv a bez odškodnění stažen, e) informace dostupné na webových stránkách i před přihlášením s výjimkou fotografií (jiné než určené v písm. a) výše, f) prezentaci produktů FM GROUP, g) odkazy na oficiální webové stránky FM GROUP Czech & Slovakia nebo FM GROUP World Obchodní partner (Distributor) nesmí na webové stránce, o které je řeč výše, umisťovat: a) aktuality a informace dostupné po přihlášení na webových stránkách i b) ceny Obchodního partnera (Distributora) a počty bodů, udělovaných Obchodním partnerům (Distributorům), c) fotografie a video materiály, na kterých jsou jiní Obchodní partneři (Distributoři) nebo jiné osoby, jestliže zveřejňující osoba nemá souhlas s šířením jejich podoby, d) údaje z tzv. stromů, dostupné pro Obchodního partnera (Distributora) po přihlášení v Zóně pro Obchodního partnera (Distributora), ani jiné osobní údaje třetích osob (včetně jiných Obchodních partnerů/distributorů), zveřejněné na internetových stránkách FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočky v souvislosti s firemními událostmi, e) řády motivačních programů, propagace vydané prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia, f) nepravdivé, nepoctivé informace o firmách FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočkách a produktech FM GROUP, g) reklamu uvádějící v omyl ani srovnávací reklamu s výjimkou reklam, které nejsou projevem nekalé konkurence (v souladu se zákonem č. 89/2014 Sb. Občanský zákoník.) h) internetové aukce, i) jiné informace, které jsou v rozporu s Řádem, Marketingovým plánem nebo jinými závaznými pravidly působení v síti Obchodních partnerů (Distributorů) FM GROUP, určenými prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia Obchodní partner (Distributor) je povinen ihned informovat FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočku FM GROUP o každé podané žádosti ze strany jakéhokoliv subjektu ve vztahu k materiálům, umístěných Obchodním partnerem na jeho webové stránce a zpřístupněných prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky FM GROUP Obchodní partner (Distributor) nese výhradní odpovědnost za veškerý obsah a fotografie, které zveřejňuje na webové stránce Obchodní partner (Distributor) může vytvářet konzultační místa nezávislého Obchodního partnera FM GROUP s cílem poskytovat reklamní služby sítě a známky FM GROUP a také produkty FM GROUP, za předpokladu uzavření smlouvy s FM GROUP Czech & Slovakia, regulující zejména pravidla používání známky FM GROUP při provozování takového místa. V. ETICKÁ KOMISE 1. Etická komise (komise) 1.1. FM GROUP Czech & Slovakia zřizuje etickou komisi Etická komise se bude pokaždé skládat z osob, řídících FM GROUP Czech & Slovakia V případech, kdy komise uzná, že záležitost vyžaduje konzultaci s některými Obchodními partnery (Distributory) včetně členů Rady lídrů, vyzve je k účasti na zasedání komise Komisi náleží tyto kompetence: - řešení stížností, založených na ustanoveních Kodexu a používání sankcí, vyjmenovaných v bodě 2 (níže), které je nutno použít vůči Obchodnímu partnerovi (Distributorovi), který se dopustil porušení pravidel chování, určených v Kodexu, - zahájení činností, spojených s popularizací Etického kodexu a etického chování, - navrhování změn v tomto Kodexu Komise má právo jednat z vlastní iniciativy nebo po obdržení informace o porušení ustanovení Kodexu Jestliže je předmětem zasedání komise řešení záležitosti Obchodního partnera (Distributora), který se dopustil porušení ustanovení Kodexu, rozhodnuto bude po posouzení všech shromážděných důkazů v této záležitosti a po seznámení se se stanoviskem Obchodního partnera (Distributora), jehož se týká disciplinární řízení před komisí, stejně jako jiných osob, které jsou přímo zainteresovány v rozhodnutí o záležitosti. 2. Odpovědnost Porušení ustanovení tohoto Kodexu představuje porušení závazných pravidel působení v síti Obchodních partnerů (Distributorů) FM GROUP ve smyslu bodu 4.1 Řádu a opravňuje FM GROUP Czech & Slovakia k: - vypovězení právního vztahu, který spojuje FM GROUP Czech & Slovakia s Obchodním partnerem (Distributorem) v oblasti oprávnění Obchodního partnera (Distributora) doporučovat (sponzorovat) nové členy Klubu FM GROUP. Výše uvedené vypovězení má za následek odebrání Obchodnímu partnerovi práva na doporučování (sponzorování) nových Obchodních partnerů (Distributorů) na dobu neurčitou nebo určitou, což bude stanoveno v obsahu výpovědi, - dočasnému vypovězení (pozastavení) právního vztahu, který spojuje FM GROUP Czech & Slovakia s Obchodním partnerem (Distributorem), na období maximálně 6 měsíců. Výše uvedená výpověď má za následek zejména ztrátu možnosti provádění nákupů v FM GROUP Czech & Slovakia nebo v Pobočce, a také pozastavení doposud vykonávaného poskytování reklamních služeb sítě a známky FM GROUP Czech & Slovakia (na základě smlouvy o provádění přímého prodeje a poskytování reklamních služeb nebo jiné smlouvy, jejímž předmětem je poskytování reklamních služeb sítě a známky FM GROUP), čímž pro Obchodního partnera bude pozastaven nárok na provizi během doby pozastavení. - rozvázání Partnerské smlouvy a jiných smluv, spojujících daného Obchodního partnera (Distributora) s FM GROUP Czech & Slovakia bez ponechání výpovědní lhůty a vyškrtnutí člena Klubu FM GROUP z databáze Obchodních partnerů (Distributorů). 3. Důvěrnost 3.1. Člen komise je povinen zachovat důvěrnost veškerých informací, získaných v souvislosti nebo u příležitosti výkonu funkce člena komise, jak během období výkonu funkce člena komise, tak i po jejím ukončení Obchodní partner (Distributor), účastnící se zasedání komise je povinen zachovat důvěrnost veškerých informací, získaných v souvislosti nebo u příležitosti účasti na zasedání komise V případě, že Obchodní partner (Distributor) poruší zákaz, o kterém hovoří bod 3.2. (výše), má FM GROUP Czech & Slovakia právo použít vůči němu sankce stanovené v bodě 2 (výše). VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Rozsah platnosti Ustanovení tohoto kodexu je povinen dodržovat každý člen Klubu FM GROUP. 2. Přijetí Kodexu Tento Kodex byl připraven a přijat prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia. 3. Zveřejnění FM GROUP Czech & Slovakia zveřejní a rozšíří tento Kodex mezi členy Klubu FM GROUP. Kopie Kodexu budou bezplatně vydávány každému zainteresovanému členovi Klubu FM GROUP a budou rovněž přístupné na webové stránce FM GROUP Czech & Slovakia.

5 Czech & Slovakia FM GROUP WORLD Č E R V E N CZ 20 FM GROUP World Artur Trawiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (komanditní společnost), ul. Żmigrodzka 247, Wrocław, DIČ: , Obchodní rejstřík: , Obvodní soud pro Vratislav Fabryczna ve Vratislavi, VI. Oddělení národního soudního registru, 2014.

GROUP, 2. ČLENSTVÍ V KLUBU FM GROUP

GROUP, 2. ČLENSTVÍ V KLUBU FM GROUP ŘÁD KLUBU FM GROUP 1. SLOVNÍK 1.1. Body Body udělované za nákup Produktů Obchodním partnerem. Každý měsíc jsou Body vynulovány a sbírají se od začátku. O seznamu bodovaných Produktů a počtu Bodů, udělovaných

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 5 Ročník 2009 Vydáno dne 23. března 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. března 2009 k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Pravidla Kalendáře Fujifilm 2012. 1 Všeobecná ustanovení

Pravidla Kalendáře Fujifilm 2012. 1 Všeobecná ustanovení Pravidla Kalendáře Fujifilm 2012 1 Všeobecná ustanovení 1. Předmětem této soutěže (dále jen Soutěž) je vybrat ze všech Účastnic 12 laureátek, jejichž fotografie bude zveřejněna v Kalendáři Fujifilm Ročník

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁSA VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁSA DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup. (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna

Více

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BEZREKLAMKY S.R.O. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PREAMBULE Společnost BEZREKLAMKY s.r.o. je provozovatelem unikátního a inovativního internetového inzertního portálu www.bezreklamky.cz. Na internetovém inzertním

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o designový nůž Sambonet (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazněupravuje pravidla uvedené soutěže. K účasti

Více

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD uzavřená mezi DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY LEONN promotion s.r.o. Zašová 756, 756 51 IČ: 27853411 DIČ: CZ27853411 zastoupená: Antonín Bedřich, jednatel (dále

Více

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku.

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku. PRAVIDLA SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž - léto 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž - léto 2014, dále uváděné jako Soutěž, je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE. První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR

PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE. První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR Aktualizováno: 1-07-2011 I. Všeobecné informace 1, Tato pravidla stanoví všeobecné zásady zařazení organizací

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže VYHRAJTE BAZÉN TAMPA o nadzemní bazény Marimex Tampa 3,05m x 0,76 m s kartušovou filtrací (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Novela zákona o regulaci reklamy (navrhovaná účinnost od 1.1.2013) eklep.vlada.cz: č.j. předkladatele

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI

SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI Evidenční číslo smlouvy:... Č. j.:... Výtisk č.:.. SMLOUVA O VYMEZENÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ MEZI CENTRÁLNÍM A POVĚŘUJÍCÍM ZADAVATELEM PŘI CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RESORTU DOPRAVY

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ).

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE O STAVEBNICE MERKUR a POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost RTC Production s.r.o. se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00, Praha 5, IČ: 24187682, DIČ CZ 24187682, Zapsaná v

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU Tescoma Club Tescoma Club (dále též jen TC) je program, který společnost TESCOMA s.r.o. (dále jen Tescoma) nabízí všem zákazníkům Tescomy v ČR. Cílem programu je ještě

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění a v souladu s 31h zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: 1. Jsem plnoletá a právně způsobilá osoba v souladu se zákony země mého bydliště.

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č. 3/2015. Pro zákazníky Zprostředkovatele. Jednatelka společnosti. Platnost od: 1. 2. 2015. Účinnost od: 1. 2.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č. 3/2015. Pro zákazníky Zprostředkovatele. Jednatelka společnosti. Platnost od: 1. 2. 2015. Účinnost od: 1. 2. REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní směrnice č. 3/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2. 2015 K o l í n s k á 1

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Pravidla promo akce:

Pravidla promo akce: Pravidla promo akce: 1. Těmito pravidly se řídí promo akce s názvem názvem Promo akce Samsung Galaxy Note 3 a Gear zdarma (dále jen akce ) konaná v prodejně Samsung v Obchodním centru Chodov, Roztylská

Více

Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže "Zahradní

Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže Zahradní Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže "Zahradní soutěž" aplikace pro Facebook" (dále jen"soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 IKT AUTORSKÝ ZÁKON Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1.

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO AFFILIATE PROGRAMU Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

2. Termín konání akce a výrobky zapojené do akce

2. Termín konání akce a výrobky zapojené do akce 1. Pořadatel a administrátor Oficiální pravidla propagační akce pro spotřebitele První opravdový holicí strojek Pořadatelem propagační akce pro spotřebitele První opravdový holicí strojek (dále jen akce

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

Úplná pravidla FRÍÍ BARUM CZECH RALLY ZLÍN

Úplná pravidla FRÍÍ BARUM CZECH RALLY ZLÍN Úplná pravidla FRÍÍ BARUM CZECH RALLY ZLÍN ČESKÁ REPUBLIKA Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže FRÍÍ BARUM CZECH RALLY ZLÍN (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

S M L O U V A č. M S N / 2 0 1 5 / O ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU

S M L O U V A č. M S N / 2 0 1 5 / O ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU S M L O U V A č. M S N / 2 0 1 5 / O ZŘÍZENÍ MÍSTA ZPĚTNÉHO ODBĚRU EKOLAMP s.r.o., se sídlem náměstí I.P.Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČO: 27248801, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů regionu Praděd v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika Polsko č..

Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů regionu Praděd v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika Polsko č.. Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů regionu Praděd v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika Polsko č.. Euroregion Praděd česká část se sídlem: Nádražní 389, Vrbno

Více

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz.

Zboží Předmětem obchodní smlouvy je informační produkt ebook. Všechny ebooky, jejich popis a cenu naleznete na www.jaknabolesthlavy.cz. Obchodní podmínky Firma a fakturační adresa MUDr. Miroslava Muchová Gruzínská 515/9 625 00 Brno Česká republika IČ: 02991128 Číslo účtu: 2200596290/2010 FIO banka V případě registrace a nákupu na těchto

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Citace: 222/2015

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz Všeobecné obchodní podmínky služby Onlinelogo.cz Onlinelogo.cz...... Všeobecné obchodní podmínky Služba Onlinelogo.cz je provozována společností MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. Rašínova 2 602 00 Brno

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO Vážení, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost YIT Stavo s.r.o. (dále jen YIT Stavo ) shromažďuje, zpracovává a uchovává některé

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://partner.jak-na-bolava-zada.

Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://partner.jak-na-bolava-zada. Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://partner.jak-na-bolava-zada.cz Poskytovatelem provizního systému je: Firma/Jméno a příjmení: RNDr.

Více

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL společnosti 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná

Více

Pravidla soutěže Otestuj své znalosti ze světa Moto GP a vyhraj vstupenky na Grand Prix ČR v Brně

Pravidla soutěže Otestuj své znalosti ze světa Moto GP a vyhraj vstupenky na Grand Prix ČR v Brně Pravidla soutěže Otestuj své znalosti ze světa Moto GP a vyhraj vstupenky na Grand Prix ČR v Brně ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěžního kvízu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY

Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY Reklamní právo v prax Zpracování osobních údajů v zákaznických centrech CONTACT CENTER DAY Petr Kůta Mgr. Libor Štajer, advokát 24.09.2013 ÚOOÚ A PRAXE OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBLAST, KTERÁ SE NEUSTÁLE

Více