ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU FM GROUP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU FM GROUP"

Transkript

1 ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU FM GROUP

2 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Rozsah úpravy 1.1. Cílem Etického kodexu členů Klubu FM GROUP (dále jen Kodex ) je stanovení etických standardů chování členů Klubu FM GROUP, zvyšování míry uspokojení potřeb zákazníků a ochrana jejich zájmů, podpora poctivé konkurence v rámci svobodného podnikání, udržování dobrého jména FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World, sítě a také známky FM GROUP u zákazníků a Obchodních partnerů Kodex upravuje vztahy mezi: 1) FM GROUP Czech & Slovakia a členy Klubu FM GROUP (Obchodními partnery/distributory), 2) Obchodními partnery (Distributory) a zákazníky, 3) samotnými Obchodními partnery (Distributory). 2. Slovník 2.1. Pojmy použité v tomto Kodexu mají ten stejný význam, jaký byl určen v Řádu člena Klubu FM GROUP, platným od roku 2011, pokud není v tomto Kodexu určeno jinak Níže uvedené pojmy je třeba chápat následujícím způsobem: 1) FM GROUP FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World, Pobočka FM GROUP, známka FM GROUP; 2) Zákazník osoba nakupující od Obchodního partnera (Distributora) produkty FM GROUP; 3) Bodový obrat součet bodů získávaných Obchodním partnerem (Distributorem) v daném měsíci, vypočtený na základě zakoupených produktů FM GROUP Obchodním partnerem samotným nebo Obchodními partnery z jeho skupiny; 4) Úroveň efektivity míra efektivity činnosti Obchodního partnera (Distributora) v daném měsíci, určená v Marketingovém plánu, vyjádřená v procentních bodech a následujících hodnotách: 0%, 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21% nebo vyjádřená slovně a nabývající následujících označení: Magnólie, Stříbrná magnólie, Zlatá magnólie, Perlová orchidej, Amarantová orchidej, Zlatá orchidej, Diamantová orchidej, Jaspisová hvězda, Ametystová hvězda, Malachitová hvězda, Nefritová hvězda, Onyxová hvězda; 5) Rada lídrů poradenský a strategický orgán, kterého členy jsou Obchodní partneři (Distributoři), kteří v daném období dosáhli stanovené Úrovně efektivity, řídící osoba FM GROUP Czech & Slovakia a osoba určená řídící osobou; 6) Známka FM GROUP vlastnická práva FM GROUP k obchodně-slovní a grafické známce FM GROUP FM GROUP FOR HOME, FM GROUP MAKE UP, AURILE, FM FEDERICO MAHORA, MAHORA, stejně jako právo na ochranu obchodně-slovní známky: FM GROUP World, FM GROUP FOR HOME, a také slovně-grafické FM GROUP, zaregistrované prostřednictvím FM GROUP World na Patentovém úřadě Polské republiky, stejně jako na slovně-obchodní známku FM FREDERICO MAHORA a MAHORA, zaregistrované prostřednictvím FM GROUP World na Patentovém úřadě Polské republiky a přihlášené prostřednictvím FM GROUP jako unijní obchodní známky, stejně jako mezinárodní obchodní známky a také veškerá autorská práva na díla, využívaná v reklamních materiálech s použitím obchodní známky FM GROUP, rozšiřovaných ve všech oblastech a veškerými způsoby. II. PRAVIDLA ETIKY VE VZTAZÍCH FM GROUP CZECH & SLOVAKIA OBCHODNÍ PARTNER (DISTRIBUTOR) 1. Vzájemné vztahy 1.1. Vzájemné vztahy mezi Obchodním partnerem (Distributorem) a FM GROUP Czech & Slovakia jsou upraveny smlouvami, uzavřenými mezi stranami, včetně Partnerské smlouvy a také Řádu člena Klubu FM GROUP, Marketingového plánu a ustanovení tohoto Kodexu Vztahy mezi Obchodním partnerem (Distributorem) a FM GROUP Czech & Slovakia musí být založeny na spolupráci, důvěře, poctivosti, úctě, loajalitě a péči o dobré jméno FM GROUP Obchodní partner (Distributor) je povinen dodržovat veškeré podmínky spolupráce s FM GROUP Czech & Slovakia, vyplývající jak ze smluv, které jej spojují s FM GROUP Czech & Slovakia, včetně Partnerské smlouvy, Řádu člena Klubu FM GROUP, Marketingového plánu, tohoto Kodexu, stejně tak jako všechna ostatní závazná pravidla působení v FM GROUP Czech & Slovakia a postupovat způsobem, který zaručuje dodržování nejenom jejich obsahu, ale také cílů, kvůli kterým byly zavedeny. 2. Péče o dobré jméno 2.1. Obchodní partner (Distributor) nesmí podnikat žádnou činnost, která by poškozovala dobré jméno FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočky, včetně šíření nepravdivých nebo nepoctivých informací o výše uvedených subjektech, stejně jako o produktech FM GROUP, nebo o pravidlech působení v síti a také o známce FM GROUP Obchodní partner (Distributor) je povinen při prezentaci nebo prodeji produktů FM GROUP, stejně jako při poskytování reklamních služeb produktů FM GROUP, sítě a známky FM GROUP nebo při prezentaci pravidel spolupráce s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, jednat čestně a poctivě a používat reklamní, propagační, informační materiály, vydané FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou FM GROUP anebo materiály, výslovně schválené těmito subjekty. Je především zakázáno, aby Obchodní partner (Distributor) používal nedovolenou (v rozporu s dobrými mravy) srovnávací reklamu, spočívající ve srovnávání produktů FM GROUP s konkurenčními produkty, a zejména: 1) nepoctivé využívání pověsti obchodní známky, označení firmy nebo jiného označení odlišujícího konkurenci, či chráněného zeměpisného označení nebo chráněného označení původu konkurenčních produktů; 2) prezentaci zboží jako imitaci nebo napodobeninu zboží, opatřeného zeměpisným označením nebo chráněným označením původu nebo jiným odlišujícím označením Obchodní partner (Distributor), uskutečňující přímý prodej produktů FM GROUP, je povinen zákazníkům prodávat výhradně originálně zabalené produkty FM GROUP, zaručující jejich kvalitu, a poskytovat pravdivé informace o produktech FM GROUP nebo o způsobu jejich používání. 3. Neetické praktiky 3.1. Obchodní partner (Distributor) nesmí používat neetické praktiky, které mají za cíl fiktivní navýšení bodů a tímto způsobem získání nepatřičné provize od FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky. Za výše uvedené neetické praktiky je považováno zejména cílené nevyzvedávání objednaných produktů FM GROUP, které tímto způsobem navyšuje počet bodů Obchodního partnera Obchodní partner (Distributor) nesmí používat neetické praktiky, které mají za cíl získat nové Obchodní partnery (Distributory) do své skupiny, spočívající zejména v: 1) poskytování nepravdivých, nepoctivých nebo v omyl uvádějících informací o FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočce a také produktech FM GROUP, stejně jako pravidlech působení v FM GROUP a spolupráci s FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočkou, 2) nabízení spolupráce v rámci své skupiny Obchodním partnerům (Distributorům), kteří již působí v jiné skupině Obchodní partner rovněž nesmí využívat údaje ze sítě Obchodních partnerů (Distributorů) FM GROUP za účelem jiným, než který je uveden v Partnerské smlouvě, včetně propagace, reklamy, prezentace, prodeje produktů nebo služeb jiných firem, zejména působících v systému MLM (Multi Level Marketing) Vzhledem ke skutečnosti, že přímý prodej je formou maloobchodního prodeje mimo obchodní síť a vyžaduje osobní prezentaci produktu a poskytnutí náležitého výkladu, Obchodní partner (Distributor) musí uskutečňovat prodej produktů FM GROUP v souladu s podstatou přímého prodeje, chápaného jako nabízení produktů FM GROUP bezprostředně konečným zákazníkům, podle pravidel individuálních kontaktů, zpravidla u zákazníka, na pracovišti nebo na jiných místech, kromě kamenných obchodů, stánků a stálých míst maloobchodního prodeje. 4. Důvěrnost 4.1. Obchodní partner (Distributor) musí zachovat důvěrnost informací o vnitřních vztazích mezi Obchodním partnerem/distributorem (Obchodními partnery/distributory) a FM GROUP Czech & Slovakia Obchodní partner (Distributor) je povinen zachovávat důvěrnost informací, které jsou určené výhradně pro Obchodní partnery (Distributory), včetně těch, které jsou dostupné po přihlášení na webové stránce FM GROUP Czech & Slovakia, a které se týkají mimo jiné bodového obratu Obchodního partnera/distributora (Obchodních partnerů/distributorů) a také bodového obratu FM GROUP Czech & Slovakia, Pobočky, stejně jako FM GROUP World. III. ETICKÉ ZASADY VE VZTAZÍCH OBCHODNÍ PARTNER (DISTRIBUTOR) OBCHODNÍ PARTNER (DISTRIBUTOR) 1. Vzájemné vztahy 1.1. Vzájemné vztahy mezi Obchodními partnery

3 (Distributory) musí být založeny především na poctivosti a úctě Obchodní partner (Distributor) nesmí budovat negativní hodnocení jiných Obchodních partnerů (Distributorů), jejich systému prodeje, prezentace, reklamy nebo jakýchkoliv jiných charakteristických elementů, vytvářejících obraz jiných Obchodních partnerů (Distributorů). 2. Pravidla spolupráce mezi různými skupinami členů Klubu FM GROUP 2.1. Obchodní partner (Distributor) nesmí podnikat žádnou činnost, jejímž cílem by bylo přesvědčit Obchodního partnera (Distributora), působícího v dané skupině, k přímému nebo nepřímému působení v jiné skupině Blízké osoby, tj. manželé, děti, rodiče, sourozenci, prarodiče, osoby v péči nebo nesezdaní partneři, spolupracující s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou se musí zapisovat přímo pod sebe. 3. Osobní údaje 3.1. Obchodní partner nesmí nezákonně poskytovat jakýmkoli osobám, včetně jiných Obchodních partnerů (Distributorů), osobní údaje jiných Obchodních partnerů (Distributorů), k nimž získal přístup v souvislosti se svým členstvím ve skupině, bez ohledu na to, zda tito Obchodní partneři (Distributoři) patří do stejné skupiny členů Klubu FM GROUP nebo do jiné skupiny než Obchodní partner (Distributor) Obchodní partner (Distributor) nesmí poskytovat svoje přihlašovací jméno nebo heslo, umožňující přihlášení na webovou stránku FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky, žádné jiné osobě, včetně jiných Obchodních partnerů (Distributorů) V případě porušení bodu 3.1 nebo 3.2 (výše) nese veškerou odpovědnost Obchodní partner (Distributor). 4. Pravidla získávání nových Obchodních partnerů (Distributorů) 4.1. Obchodní partner (Distributor) nesmí při náboru a sponzorování nových Obchodních partnerů (Distributorů) používat nepoctivé, podvodné a v omyl uvádějící praktiky Informace, týkající se zejména možnosti výdělků, jiných výhod a s nimi spojených práv a povinností, poskytované Obchodním partnerem (Distributorem) potenciálním Obchodním partnerům (Distributorům), které chce získat do své skupiny, musí být pravdivé, přesné, vyčerpávající a poskytované poctivým a čestným způsobem. Obchodní partneři (Distributoři) se nesmí ve vztahu k potenciálním Obchodním partnerům (Distributorům) odvolávat na žádné neověřitelné okolnosti ani slibovat to, co nemůže být dodrženo Obchodní partner (Distributor), který chce získat do své skupiny nového Obchodního partnera (Distributora), jej musí podrobně a plně informovat o: - činnosti FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky, - pravidlech spolupráce s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, - obsahu smluv uzavíraných mezi Obchodními partnery (Distributory) a FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, - obsahu Řádu člena Klubu FM GROUP, - obsahu Marketingového plánu, - obsahu tohoto Kodexu, - pravidlech přímého prodeje. 5. Vztahy Sponzora s Obchodními partnery (Distributory) z vlastní skupiny 5.1. Sponzor je Lídrem a podporovatelem skupiny členů Klubu FM GROUP, která vznikla v důsledku jím zahájené série doporučení Sponzor je povinen provádět činnost, která má za cíl zvyšování znalostí, kvalifikace a dovedností v oblasti propagace nebo prodeje produktů FM GROUP, poskytování reklamních služeb produktů FM GROUP, sítě a známky FM GROUP, vytváření účinně fungující skupiny při dodržování závazných pravidel FM GROUP Czech & Slovakia a motivování Obchodních partnerů (Distributorů), kteří patří do skupiny, ve které je sponzor Lídrem, k působení v FM GROUP Czech & Slovakia Sponzor se musí o Obchodní partnery (Distributory), kteří patří do skupiny, jejíž je Lídrem, starat prostřednictvím poskytování informací o produktech FM GROUP, pravidlech spolupráce s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, motivačních programech a také prostřednictvím podpory jejich činnosti, která má za cíl udržování dobrého jména FM GROUP u zákazníků Sponzor je povinen mezi Obchodními partnery (Distributory), kteří patří do skupiny, jejíž je Lídrem, rozšiřovat pravidla etiky, vyplývající z tohoto Kodexu a také zajišťovat jejich dodržování. IV. PRAVIDLA ETIKY VE VZTAZÍCH OBCHODNÍ PARTNER (DISTRIBUTOR) ZÁKAZNÍK 1. Péče o dobrou pověst FM GROUP Obchodní partner (Distributor) je povinen při provádění přímého prodeje produktů FM GROUP nebo poskytování reklamních služeb sítě a známky FM GROUP pečovat o dobrou pověst FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočky a usilovat o udržení dobrého jména a pověsti FM GROUP u zákazníků. 2. Poctivost ve vztahu k zákazníkům Obchodní partner (Distributor) nesmí při prodeji produktů FM GROUP používat praktiky podvodné, nepoctivé nebo uvádějící v omyl. Nepoctivými praktikami, o kterých hovoří předchozí věta, se rozumí zejména označení produktů FM GROUP uvádějící v omyl, falešné nebo podvodné zeměpisné označení původu produktů FM GROUP, poskytování zákazníkům zavádějící informace o produktech FM GROUP a jejich výrobci. Za nepoctivou praktiku ze strany Obchodního partnera se považuje zejména používání nedovolené srovnávací reklamy, popsané v bodě II. bod 2.2. (výše) a bod 5.2. (níže). 3. Informační povinnosti 3.1. Obchodní partner (Distributor) má při provádění přímého prodeje produktů FM GROUP povinnost poskytnout zákazníkovi přesné a vyčerpávající informace o produktech FM GROUP a zejména uvést: - název a adresu výrobce produktu FM GROUP a Obchodního partnera, - nejdůležitější vlastnosti nabízeného produktu FM GROUP, - cenu produktu FM GROUP, zahrnující veškeré daně, - platební podmínky, - existenci práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření a navrácení zakoupených produktů Informace pro zákazníky musí být předávány jasným a srozumitelným způsobem a musí zohledňovat pravidla dobrého jednání v obchodním styku a pravidla, týkající se ochrany zvláštních skupin zákazníků, např. nezletilých nebo starších osob. Prodejce je povinen poskytovat přesné a srozumitelné odpovědi na všechny otázky zákazníků, týkající se produktů FM GROUP a nabídky FM GROUP Czech & Slovakia. 4. Pravidla přímého prodeje a cena prodeje 4.1. Obchodní partneři (Distributoři) mohou prodávat produkty FM GROUP pouze a výhradně prostřednictvím přímého prodeje, kterým se rozumí prodej produktů FM GROUP, prováděný mimo Obchodní síť osobou prezentující tyto produkty přímo koncovému zákazníkovi. Prodej je prováděn zpravidla u zákazníka, na jeho pracovišti nebo jinde mimo stálá prodejní místa; musí jej doprovázet výklad Obchodních partnerů (Distributorů) a prezentace produktů FM GROUP. Jiné druhy prodeje než přímý prodej produktů FM GROUP, zejména: a) prodej prostřednictvím internetové sítě, včetně aukčních portálů, sociálních sítí (např. facebook. com atd.), b) prodej na organizovaných prodejních místech, jako: kamenné obchody, maloobchodní prodejny, distribuční místa, stánky, kiosky atd. jsou zakázané Obchodní partner (Distributor) nesmí provádět přímý prodej produktů FM GROUP za cenu nižší než nákupní s cílem eliminovat jiné obchodníky, protože taková činnost je nejen neetická, ale je současně projevem nekalé konkurence ve smyslu zákona č. 89/2014 Sb. Občanský zákoník. 5. Reklama a způsoby prezentace produktů FM GROUP 5.1. Při přímém prodeji produktů FM GROUP, stejně jako při poskytování reklamních služeb sítě a známky FM GROUP, a také při propagaci produktů FM GROUP, může Obchodní partner (Distributor) používat známku FM GROUP a reklamní, propagační, informační materiály, vydané nebo výslovně schválené FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou FM GROUP. Používání jiných materiálů, obsahujících známku FM GROUP, soubory nebo fragmenty souborů stažené z webové stránky FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky, které nejsou výslovně schválené FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, je nepřípustné Obchodní partner (Distributor) nesmí při poskytování reklamních služeb a prezentaci produktů FM GROUP používat reklamu, která: a) je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy nebo uráží lidskou důstojnost, b) uvádí zákazníka v omyl a může tak ovlivnit jeho rozhodnutí, týkající se nákupu produktu FM GROUP,

4 c) odvolává se na emoce zákazníků pomocí vyvolání strachu, využívání předsudků nebo dětské lehkomyslnosti, d) vytváří za účelem nákupu produktů FM GROUP dojem neutrální informace, e) představuje významný zásah do soukromí, zejména prostřednictvím pro zákazníky nepříjemného oslovování na veřejných místech, zasílání neobjednaných produktů FM GROUP na náklady zákazníka nebo zneužívání technických prostředků předávání informací, f) umožňuje přímo nebo nepřímo rozpoznat konkurenci nebo zboží nabízené konkurencí, zejména prostřednictvím porovnávání produktů FM GROUP s produkty konkurence způsobem, který je v rozporu s dobrými mravy Při poskytování reklamních služeb sítě a známky FM GROUP a také při propagaci produktů FM GROUP může Obchodní partner (Distributor) používat webovou stránku Každý člen Klubu FM GROUP, disponující webovou stránkou, je povinen na ni umístit viditelnou informaci, že se jedná o stránku nezávislého Obchodního partnera (Distributora) a nejedná se tedy o oficiální stránku firmy FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World ani Pobočky Na webové stránce, která je zmíněna výše, může Obchodní partner (Distributor) umístit následující materiály a informace: a) fotografie, které jsou zpřístupněné ke stažení prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia na webových stránkách a (podle pravidel určených FM GROUP Czech & Slovakia, b) marketingové materiály, jestliže je jejich podoba a obsah v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy a nenarušují osobní práva nebo práva třetích osob, c) popisy produktů FM GROUP, d) katalogy produktů FM GROUP s výhradou, že souhlas s jejich umístěním může být kdykoliv a bez odškodnění stažen, e) informace dostupné na webových stránkách i před přihlášením s výjimkou fotografií (jiné než určené v písm. a) výše, f) prezentaci produktů FM GROUP, g) odkazy na oficiální webové stránky FM GROUP Czech & Slovakia nebo FM GROUP World Obchodní partner (Distributor) nesmí na webové stránce, o které je řeč výše, umisťovat: a) aktuality a informace dostupné po přihlášení na webových stránkách i b) ceny Obchodního partnera (Distributora) a počty bodů, udělovaných Obchodním partnerům (Distributorům), c) fotografie a video materiály, na kterých jsou jiní Obchodní partneři (Distributoři) nebo jiné osoby, jestliže zveřejňující osoba nemá souhlas s šířením jejich podoby, d) údaje z tzv. stromů, dostupné pro Obchodního partnera (Distributora) po přihlášení v Zóně pro Obchodního partnera (Distributora), ani jiné osobní údaje třetích osob (včetně jiných Obchodních partnerů/distributorů), zveřejněné na internetových stránkách FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočky v souvislosti s firemními událostmi, e) řády motivačních programů, propagace vydané prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia, f) nepravdivé, nepoctivé informace o firmách FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočkách a produktech FM GROUP, g) reklamu uvádějící v omyl ani srovnávací reklamu s výjimkou reklam, které nejsou projevem nekalé konkurence (v souladu se zákonem č. 89/2014 Sb. Občanský zákoník.) h) internetové aukce, i) jiné informace, které jsou v rozporu s Řádem, Marketingovým plánem nebo jinými závaznými pravidly působení v síti Obchodních partnerů (Distributorů) FM GROUP, určenými prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia Obchodní partner (Distributor) je povinen ihned informovat FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočku FM GROUP o každé podané žádosti ze strany jakéhokoliv subjektu ve vztahu k materiálům, umístěných Obchodním partnerem na jeho webové stránce a zpřístupněných prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky FM GROUP Obchodní partner (Distributor) nese výhradní odpovědnost za veškerý obsah a fotografie, které zveřejňuje na webové stránce Obchodní partner (Distributor) může vytvářet konzultační místa nezávislého Obchodního partnera FM GROUP s cílem poskytovat reklamní služby sítě a známky FM GROUP a také produkty FM GROUP, za předpokladu uzavření smlouvy s FM GROUP Czech & Slovakia, regulující zejména pravidla používání známky FM GROUP při provozování takového místa. V. ETICKÁ KOMISE 1. Etická komise (komise) 1.1. FM GROUP Czech & Slovakia zřizuje etickou komisi Etická komise se bude pokaždé skládat z osob, řídících FM GROUP Czech & Slovakia V případech, kdy komise uzná, že záležitost vyžaduje konzultaci s některými Obchodními partnery (Distributory) včetně členů Rady lídrů, vyzve je k účasti na zasedání komise Komisi náleží tyto kompetence: - řešení stížností, založených na ustanoveních Kodexu a používání sankcí, vyjmenovaných v bodě 2 (níže), které je nutno použít vůči Obchodnímu partnerovi (Distributorovi), který se dopustil porušení pravidel chování, určených v Kodexu, - zahájení činností, spojených s popularizací Etického kodexu a etického chování, - navrhování změn v tomto Kodexu Komise má právo jednat z vlastní iniciativy nebo po obdržení informace o porušení ustanovení Kodexu Jestliže je předmětem zasedání komise řešení záležitosti Obchodního partnera (Distributora), který se dopustil porušení ustanovení Kodexu, rozhodnuto bude po posouzení všech shromážděných důkazů v této záležitosti a po seznámení se se stanoviskem Obchodního partnera (Distributora), jehož se týká disciplinární řízení před komisí, stejně jako jiných osob, které jsou přímo zainteresovány v rozhodnutí o záležitosti. 2. Odpovědnost Porušení ustanovení tohoto Kodexu představuje porušení závazných pravidel působení v síti Obchodních partnerů (Distributorů) FM GROUP ve smyslu bodu 4.1 Řádu a opravňuje FM GROUP Czech & Slovakia k: - vypovězení právního vztahu, který spojuje FM GROUP Czech & Slovakia s Obchodním partnerem (Distributorem) v oblasti oprávnění Obchodního partnera (Distributora) doporučovat (sponzorovat) nové členy Klubu FM GROUP. Výše uvedené vypovězení má za následek odebrání Obchodnímu partnerovi práva na doporučování (sponzorování) nových Obchodních partnerů (Distributorů) na dobu neurčitou nebo určitou, což bude stanoveno v obsahu výpovědi, - dočasnému vypovězení (pozastavení) právního vztahu, který spojuje FM GROUP Czech & Slovakia s Obchodním partnerem (Distributorem), na období maximálně 6 měsíců. Výše uvedená výpověď má za následek zejména ztrátu možnosti provádění nákupů v FM GROUP Czech & Slovakia nebo v Pobočce, a také pozastavení doposud vykonávaného poskytování reklamních služeb sítě a známky FM GROUP Czech & Slovakia (na základě smlouvy o provádění přímého prodeje a poskytování reklamních služeb nebo jiné smlouvy, jejímž předmětem je poskytování reklamních služeb sítě a známky FM GROUP), čímž pro Obchodního partnera bude pozastaven nárok na provizi během doby pozastavení. - rozvázání Partnerské smlouvy a jiných smluv, spojujících daného Obchodního partnera (Distributora) s FM GROUP Czech & Slovakia bez ponechání výpovědní lhůty a vyškrtnutí člena Klubu FM GROUP z databáze Obchodních partnerů (Distributorů). 3. Důvěrnost 3.1. Člen komise je povinen zachovat důvěrnost veškerých informací, získaných v souvislosti nebo u příležitosti výkonu funkce člena komise, jak během období výkonu funkce člena komise, tak i po jejím ukončení Obchodní partner (Distributor), účastnící se zasedání komise je povinen zachovat důvěrnost veškerých informací, získaných v souvislosti nebo u příležitosti účasti na zasedání komise V případě, že Obchodní partner (Distributor) poruší zákaz, o kterém hovoří bod 3.2. (výše), má FM GROUP Czech & Slovakia právo použít vůči němu sankce stanovené v bodě 2 (výše). VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Rozsah platnosti Ustanovení tohoto kodexu je povinen dodržovat každý člen Klubu FM GROUP. 2. Přijetí Kodexu Tento Kodex byl připraven a přijat prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia. 3. Zveřejnění FM GROUP Czech & Slovakia zveřejní a rozšíří tento Kodex mezi členy Klubu FM GROUP. Kopie Kodexu budou bezplatně vydávány každému zainteresovanému členovi Klubu FM GROUP a budou rovněž přístupné na webové stránce FM GROUP Czech & Slovakia.

5 Czech & Slovakia FM GROUP WORLD Č E R V E N CZ 20 FM GROUP World Artur Trawiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (komanditní společnost), ul. Żmigrodzka 247, Wrocław, DIČ: , Obchodní rejstřík: , Obvodní soud pro Vratislav Fabryczna ve Vratislavi, VI. Oddělení národního soudního registru, 2014.

GROUP, 2. ČLENSTVÍ V KLUBU FM GROUP

GROUP, 2. ČLENSTVÍ V KLUBU FM GROUP ŘÁD KLUBU FM GROUP 1. SLOVNÍK 1.1. Body Body udělované za nákup Produktů Obchodním partnerem. Každý měsíc jsou Body vynulovány a sbírají se od začátku. O seznamu bodovaných Produktů a počtu Bodů, udělovaných

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁSA VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁSA DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku.

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku. PRAVIDLA SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž - léto 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž - léto 2014, dále uváděné jako Soutěž, je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě

Více

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup. (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS.

Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. Smluvní podmínky Singulis s.r.o. pro členy Věrnostního programu SINGULIS. 1. Obecná ustanovení 1.1. Tyto Smluvní podmínky (dále jen Smlouva ) vydává společnost Singulis s.r.o., se sídlem Podbabská 1112/13,

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty

Všeobecné obchodní podmínky. Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty Všeobecné obchodní podmínky Elektronické tržiště a zúčastněné subjekty 1. Elektronické tržiště Softrade Letiště Praha (dále jen e-tržiště nebo systém ) je elektronický systém pro vyhlašování výběrových

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

Pravidla Kalendáře Fujifilm 2012. 1 Všeobecná ustanovení

Pravidla Kalendáře Fujifilm 2012. 1 Všeobecná ustanovení Pravidla Kalendáře Fujifilm 2012 1 Všeobecná ustanovení 1. Předmětem této soutěže (dále jen Soutěž) je vybrat ze všech Účastnic 12 laureátek, jejichž fotografie bude zveřejněna v Kalendáři Fujifilm Ročník

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://partner.jak-na-bolava-zada.

Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://partner.jak-na-bolava-zada. Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://partner.jak-na-bolava-zada.cz Poskytovatelem provizního systému je: Firma/Jméno a příjmení: RNDr.

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRAVIDLA PROPAGACE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A ONLINE PROSTŘEDÍ Efektivní právní služby 1 lehce zarudlé oči účastníků; vyčerpat témata a dotazy, nikoliv účastníky. CÍLE 2 PŘÍKLADY LÉKOVÉ ONLINE REKLAMY 3 PŘÍKLADY

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace Pravidla soutěže Pravidla registrace OČIMA PSA Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení pro využívání provizního systému a) Vyplněním registračního formuláře a registrací do provizního systému běžícího na stránkách http://www.netaffiliate.cz/

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu FOKUS OPTIK klub (dále jen klub) je program pro zákazníkyspolečnosti FOKUS optik, as se sídlem v ulici Třeboradická 1110/51, Praha 8 (dále jen FOKUS optik) Tento program

Více

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu

Obchodní podmínky systému e-aukce.eu Obchodní podmínky systému e-aukce.eu I. Výklad pojmů Níže uvedené pojmy se vztahují na Smlouvu a všechny ostatní smluvní dokumenty a mají následující význam: E-aukce: on-line výběrové řízení, tj. elektronická

Více

Obchodní podmínky. provizního systému Účetního portálu (dále též ÚP ) umístěného na internetové adrese www.ucetni-portal.cz

Obchodní podmínky. provizního systému Účetního portálu (dále též ÚP ) umístěného na internetové adrese www.ucetni-portal.cz Obchodní podmínky provizního systému Účetního portálu (dále též ÚP ) umístěného na internetové adrese www.ucetni-portal.cz platné a účinné od 01.09.2015 Poskytovatel ÚP provizního systému Účetního portálu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Zásady chování v přímém prodeji Asociace osobního prodeje České republiky Etický kodex

Zásady chování v přímém prodeji Asociace osobního prodeje České republiky Etický kodex Zásady chování v přímém prodeji Asociace osobního prodeje České republiky Etický kodex ÚVOD Tyto zásady obsahují ustanovení týkající se vzájemného styku mezi: 1. členskými společnostmi Asociace osobního

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.11.2007 SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky webové aplikace CoinForMail.cz

Všeobecné obchodní podmínky webové aplikace CoinForMail.cz Všeobecné obchodní podmínky webové aplikace CoinForMail.cz Základní pojmy: 1. Internetová aplikace CoinForMail dostupná na adrese www.coinformail.cz, zprostředkovává reklamu pomocí emailů, kterou zadává

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ).

Obchodní podmínky. Nemovitostí se rozumí, dle občanského zákoníku, pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (dále jen Nemovitost ). Obchodní podmínky 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Provozovatelem a správcem inzertního portálu www.pronajemka.cz je společnost AGETAS s.r.o. se sídlem, 101 00, Praha 10, IČ: 29046220, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Novela zákona o regulaci reklamy (navrhovaná účinnost od 1.1.2013) eklep.vlada.cz: č.j. předkladatele

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen síť Facebook ).

Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen síť Facebook ). 1. Úplná pravidla soutěže Tajná ingredience 2015: Odhalte tajemství jedinečné chuti Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže Tajná ingredience 2015: Odhalte tajemství jedinečné chuti (dále

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH.

Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH. Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH. Pořadatelem a organizátorem (dále jen organizátor ) běžecké

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Obchodní podmínky pro účty se Stříbrným nebo Zlatým balíčkem

Obchodní podmínky pro účty se Stříbrným nebo Zlatým balíčkem Obchodní podmínky pro účty se Stříbrným nebo Zlatým balíčkem 1. Základní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky definují druhy, rozsah a podmínky poskytování služby Stříbrný balíček a Zlatý balíček prostřednictvím

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu Vysoká škola finanční a správní Praha 2010 Presentuje: Jan Stránský Amway manager pro vnější vztahy Česká asociace

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru

Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru Vyhrajte v Promo akci Vyhraj poukázku do TEPfaktoru Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Promo akce Vyhraj poukázku do TEPfaktoru. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD uzavřená mezi DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY LEONN promotion s.r.o. Zašová 756, 756 51 IČ: 27853411 DIČ: CZ27853411 zastoupená: Antonín Bedřich, jednatel (dále

Více

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva

uzavírají smlouvu o poskytování odborného sociálního poradenství v textu dále jen smlouva Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství č. X/XXXX Uzavřená podle 91 a 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Festival Česká inovace (27. 2. 2013)

Festival Česká inovace (27. 2. 2013) ,, Festival Česká inovace (27. 2. 2013) Vizitka, JUDr. Ústav a technologií Právnická fakulta Masarykova univerzita Email: jaromir.savelka@law.muni.cz Osobní profil: is.muni.cz/osoba/savelka Osnova, 1 Vymáhání

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU SPOLEČNOSTI FORTUNA GAME A.S.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU SPOLEČNOSTI FORTUNA GAME A.S. Podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO PROGRAMU SPOLEČNOSTI FORTUNA GAME A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 699/30, PSČ 110

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla")

Pravidla soutěže Galerie zbloudilých vánočních dárků (dále jen Pravidla) Pravidla soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Pravidla") Tato pravidla upravují podmínky spotřebitelské Soutěže "Galerie zbloudilých vánočních dárků" (dále jen "Soutěž"), která probíhá

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art

Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art Pravidla soutěže Cafissimo Latte Art I. Pořadatel a organizátor soutěže 1. Soutěž bude probíhat prostřednictvím profilu Tchibo Česká republika, v aplikaci serveru Facebook.com (dále jen FB ), na stránkách

Více

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1.

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO AFFILIATE PROGRAMU Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571

Více