ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU FM GROUP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU FM GROUP"

Transkript

1 ETICKÝ KODEX ČLENŮ KLUBU FM GROUP

2 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Rozsah úpravy 1.1. Cílem Etického kodexu členů Klubu FM GROUP (dále jen Kodex ) je stanovení etických standardů chování členů Klubu FM GROUP, zvyšování míry uspokojení potřeb zákazníků a ochrana jejich zájmů, podpora poctivé konkurence v rámci svobodného podnikání, udržování dobrého jména FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World, sítě a také známky FM GROUP u zákazníků a Obchodních partnerů Kodex upravuje vztahy mezi: 1) FM GROUP Czech & Slovakia a členy Klubu FM GROUP (Obchodními partnery/distributory), 2) Obchodními partnery (Distributory) a zákazníky, 3) samotnými Obchodními partnery (Distributory). 2. Slovník 2.1. Pojmy použité v tomto Kodexu mají ten stejný význam, jaký byl určen v Řádu člena Klubu FM GROUP, platným od roku 2011, pokud není v tomto Kodexu určeno jinak Níže uvedené pojmy je třeba chápat následujícím způsobem: 1) FM GROUP FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World, Pobočka FM GROUP, známka FM GROUP; 2) Zákazník osoba nakupující od Obchodního partnera (Distributora) produkty FM GROUP; 3) Bodový obrat součet bodů získávaných Obchodním partnerem (Distributorem) v daném měsíci, vypočtený na základě zakoupených produktů FM GROUP Obchodním partnerem samotným nebo Obchodními partnery z jeho skupiny; 4) Úroveň efektivity míra efektivity činnosti Obchodního partnera (Distributora) v daném měsíci, určená v Marketingovém plánu, vyjádřená v procentních bodech a následujících hodnotách: 0%, 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21% nebo vyjádřená slovně a nabývající následujících označení: Magnólie, Stříbrná magnólie, Zlatá magnólie, Perlová orchidej, Amarantová orchidej, Zlatá orchidej, Diamantová orchidej, Jaspisová hvězda, Ametystová hvězda, Malachitová hvězda, Nefritová hvězda, Onyxová hvězda; 5) Rada lídrů poradenský a strategický orgán, kterého členy jsou Obchodní partneři (Distributoři), kteří v daném období dosáhli stanovené Úrovně efektivity, řídící osoba FM GROUP Czech & Slovakia a osoba určená řídící osobou; 6) Známka FM GROUP vlastnická práva FM GROUP k obchodně-slovní a grafické známce FM GROUP FM GROUP FOR HOME, FM GROUP MAKE UP, AURILE, FM FEDERICO MAHORA, MAHORA, stejně jako právo na ochranu obchodně-slovní známky: FM GROUP World, FM GROUP FOR HOME, a také slovně-grafické FM GROUP, zaregistrované prostřednictvím FM GROUP World na Patentovém úřadě Polské republiky, stejně jako na slovně-obchodní známku FM FREDERICO MAHORA a MAHORA, zaregistrované prostřednictvím FM GROUP World na Patentovém úřadě Polské republiky a přihlášené prostřednictvím FM GROUP jako unijní obchodní známky, stejně jako mezinárodní obchodní známky a také veškerá autorská práva na díla, využívaná v reklamních materiálech s použitím obchodní známky FM GROUP, rozšiřovaných ve všech oblastech a veškerými způsoby. II. PRAVIDLA ETIKY VE VZTAZÍCH FM GROUP CZECH & SLOVAKIA OBCHODNÍ PARTNER (DISTRIBUTOR) 1. Vzájemné vztahy 1.1. Vzájemné vztahy mezi Obchodním partnerem (Distributorem) a FM GROUP Czech & Slovakia jsou upraveny smlouvami, uzavřenými mezi stranami, včetně Partnerské smlouvy a také Řádu člena Klubu FM GROUP, Marketingového plánu a ustanovení tohoto Kodexu Vztahy mezi Obchodním partnerem (Distributorem) a FM GROUP Czech & Slovakia musí být založeny na spolupráci, důvěře, poctivosti, úctě, loajalitě a péči o dobré jméno FM GROUP Obchodní partner (Distributor) je povinen dodržovat veškeré podmínky spolupráce s FM GROUP Czech & Slovakia, vyplývající jak ze smluv, které jej spojují s FM GROUP Czech & Slovakia, včetně Partnerské smlouvy, Řádu člena Klubu FM GROUP, Marketingového plánu, tohoto Kodexu, stejně tak jako všechna ostatní závazná pravidla působení v FM GROUP Czech & Slovakia a postupovat způsobem, který zaručuje dodržování nejenom jejich obsahu, ale také cílů, kvůli kterým byly zavedeny. 2. Péče o dobré jméno 2.1. Obchodní partner (Distributor) nesmí podnikat žádnou činnost, která by poškozovala dobré jméno FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočky, včetně šíření nepravdivých nebo nepoctivých informací o výše uvedených subjektech, stejně jako o produktech FM GROUP, nebo o pravidlech působení v síti a také o známce FM GROUP Obchodní partner (Distributor) je povinen při prezentaci nebo prodeji produktů FM GROUP, stejně jako při poskytování reklamních služeb produktů FM GROUP, sítě a známky FM GROUP nebo při prezentaci pravidel spolupráce s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, jednat čestně a poctivě a používat reklamní, propagační, informační materiály, vydané FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou FM GROUP anebo materiály, výslovně schválené těmito subjekty. Je především zakázáno, aby Obchodní partner (Distributor) používal nedovolenou (v rozporu s dobrými mravy) srovnávací reklamu, spočívající ve srovnávání produktů FM GROUP s konkurenčními produkty, a zejména: 1) nepoctivé využívání pověsti obchodní známky, označení firmy nebo jiného označení odlišujícího konkurenci, či chráněného zeměpisného označení nebo chráněného označení původu konkurenčních produktů; 2) prezentaci zboží jako imitaci nebo napodobeninu zboží, opatřeného zeměpisným označením nebo chráněným označením původu nebo jiným odlišujícím označením Obchodní partner (Distributor), uskutečňující přímý prodej produktů FM GROUP, je povinen zákazníkům prodávat výhradně originálně zabalené produkty FM GROUP, zaručující jejich kvalitu, a poskytovat pravdivé informace o produktech FM GROUP nebo o způsobu jejich používání. 3. Neetické praktiky 3.1. Obchodní partner (Distributor) nesmí používat neetické praktiky, které mají za cíl fiktivní navýšení bodů a tímto způsobem získání nepatřičné provize od FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky. Za výše uvedené neetické praktiky je považováno zejména cílené nevyzvedávání objednaných produktů FM GROUP, které tímto způsobem navyšuje počet bodů Obchodního partnera Obchodní partner (Distributor) nesmí používat neetické praktiky, které mají za cíl získat nové Obchodní partnery (Distributory) do své skupiny, spočívající zejména v: 1) poskytování nepravdivých, nepoctivých nebo v omyl uvádějících informací o FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočce a také produktech FM GROUP, stejně jako pravidlech působení v FM GROUP a spolupráci s FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočkou, 2) nabízení spolupráce v rámci své skupiny Obchodním partnerům (Distributorům), kteří již působí v jiné skupině Obchodní partner rovněž nesmí využívat údaje ze sítě Obchodních partnerů (Distributorů) FM GROUP za účelem jiným, než který je uveden v Partnerské smlouvě, včetně propagace, reklamy, prezentace, prodeje produktů nebo služeb jiných firem, zejména působících v systému MLM (Multi Level Marketing) Vzhledem ke skutečnosti, že přímý prodej je formou maloobchodního prodeje mimo obchodní síť a vyžaduje osobní prezentaci produktu a poskytnutí náležitého výkladu, Obchodní partner (Distributor) musí uskutečňovat prodej produktů FM GROUP v souladu s podstatou přímého prodeje, chápaného jako nabízení produktů FM GROUP bezprostředně konečným zákazníkům, podle pravidel individuálních kontaktů, zpravidla u zákazníka, na pracovišti nebo na jiných místech, kromě kamenných obchodů, stánků a stálých míst maloobchodního prodeje. 4. Důvěrnost 4.1. Obchodní partner (Distributor) musí zachovat důvěrnost informací o vnitřních vztazích mezi Obchodním partnerem/distributorem (Obchodními partnery/distributory) a FM GROUP Czech & Slovakia Obchodní partner (Distributor) je povinen zachovávat důvěrnost informací, které jsou určené výhradně pro Obchodní partnery (Distributory), včetně těch, které jsou dostupné po přihlášení na webové stránce FM GROUP Czech & Slovakia, a které se týkají mimo jiné bodového obratu Obchodního partnera/distributora (Obchodních partnerů/distributorů) a také bodového obratu FM GROUP Czech & Slovakia, Pobočky, stejně jako FM GROUP World. III. ETICKÉ ZASADY VE VZTAZÍCH OBCHODNÍ PARTNER (DISTRIBUTOR) OBCHODNÍ PARTNER (DISTRIBUTOR) 1. Vzájemné vztahy 1.1. Vzájemné vztahy mezi Obchodními partnery

3 (Distributory) musí být založeny především na poctivosti a úctě Obchodní partner (Distributor) nesmí budovat negativní hodnocení jiných Obchodních partnerů (Distributorů), jejich systému prodeje, prezentace, reklamy nebo jakýchkoliv jiných charakteristických elementů, vytvářejících obraz jiných Obchodních partnerů (Distributorů). 2. Pravidla spolupráce mezi různými skupinami členů Klubu FM GROUP 2.1. Obchodní partner (Distributor) nesmí podnikat žádnou činnost, jejímž cílem by bylo přesvědčit Obchodního partnera (Distributora), působícího v dané skupině, k přímému nebo nepřímému působení v jiné skupině Blízké osoby, tj. manželé, děti, rodiče, sourozenci, prarodiče, osoby v péči nebo nesezdaní partneři, spolupracující s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou se musí zapisovat přímo pod sebe. 3. Osobní údaje 3.1. Obchodní partner nesmí nezákonně poskytovat jakýmkoli osobám, včetně jiných Obchodních partnerů (Distributorů), osobní údaje jiných Obchodních partnerů (Distributorů), k nimž získal přístup v souvislosti se svým členstvím ve skupině, bez ohledu na to, zda tito Obchodní partneři (Distributoři) patří do stejné skupiny členů Klubu FM GROUP nebo do jiné skupiny než Obchodní partner (Distributor) Obchodní partner (Distributor) nesmí poskytovat svoje přihlašovací jméno nebo heslo, umožňující přihlášení na webovou stránku FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky, žádné jiné osobě, včetně jiných Obchodních partnerů (Distributorů) V případě porušení bodu 3.1 nebo 3.2 (výše) nese veškerou odpovědnost Obchodní partner (Distributor). 4. Pravidla získávání nových Obchodních partnerů (Distributorů) 4.1. Obchodní partner (Distributor) nesmí při náboru a sponzorování nových Obchodních partnerů (Distributorů) používat nepoctivé, podvodné a v omyl uvádějící praktiky Informace, týkající se zejména možnosti výdělků, jiných výhod a s nimi spojených práv a povinností, poskytované Obchodním partnerem (Distributorem) potenciálním Obchodním partnerům (Distributorům), které chce získat do své skupiny, musí být pravdivé, přesné, vyčerpávající a poskytované poctivým a čestným způsobem. Obchodní partneři (Distributoři) se nesmí ve vztahu k potenciálním Obchodním partnerům (Distributorům) odvolávat na žádné neověřitelné okolnosti ani slibovat to, co nemůže být dodrženo Obchodní partner (Distributor), který chce získat do své skupiny nového Obchodního partnera (Distributora), jej musí podrobně a plně informovat o: - činnosti FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky, - pravidlech spolupráce s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, - obsahu smluv uzavíraných mezi Obchodními partnery (Distributory) a FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, - obsahu Řádu člena Klubu FM GROUP, - obsahu Marketingového plánu, - obsahu tohoto Kodexu, - pravidlech přímého prodeje. 5. Vztahy Sponzora s Obchodními partnery (Distributory) z vlastní skupiny 5.1. Sponzor je Lídrem a podporovatelem skupiny členů Klubu FM GROUP, která vznikla v důsledku jím zahájené série doporučení Sponzor je povinen provádět činnost, která má za cíl zvyšování znalostí, kvalifikace a dovedností v oblasti propagace nebo prodeje produktů FM GROUP, poskytování reklamních služeb produktů FM GROUP, sítě a známky FM GROUP, vytváření účinně fungující skupiny při dodržování závazných pravidel FM GROUP Czech & Slovakia a motivování Obchodních partnerů (Distributorů), kteří patří do skupiny, ve které je sponzor Lídrem, k působení v FM GROUP Czech & Slovakia Sponzor se musí o Obchodní partnery (Distributory), kteří patří do skupiny, jejíž je Lídrem, starat prostřednictvím poskytování informací o produktech FM GROUP, pravidlech spolupráce s FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, motivačních programech a také prostřednictvím podpory jejich činnosti, která má za cíl udržování dobrého jména FM GROUP u zákazníků Sponzor je povinen mezi Obchodními partnery (Distributory), kteří patří do skupiny, jejíž je Lídrem, rozšiřovat pravidla etiky, vyplývající z tohoto Kodexu a také zajišťovat jejich dodržování. IV. PRAVIDLA ETIKY VE VZTAZÍCH OBCHODNÍ PARTNER (DISTRIBUTOR) ZÁKAZNÍK 1. Péče o dobrou pověst FM GROUP Obchodní partner (Distributor) je povinen při provádění přímého prodeje produktů FM GROUP nebo poskytování reklamních služeb sítě a známky FM GROUP pečovat o dobrou pověst FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočky a usilovat o udržení dobrého jména a pověsti FM GROUP u zákazníků. 2. Poctivost ve vztahu k zákazníkům Obchodní partner (Distributor) nesmí při prodeji produktů FM GROUP používat praktiky podvodné, nepoctivé nebo uvádějící v omyl. Nepoctivými praktikami, o kterých hovoří předchozí věta, se rozumí zejména označení produktů FM GROUP uvádějící v omyl, falešné nebo podvodné zeměpisné označení původu produktů FM GROUP, poskytování zákazníkům zavádějící informace o produktech FM GROUP a jejich výrobci. Za nepoctivou praktiku ze strany Obchodního partnera se považuje zejména používání nedovolené srovnávací reklamy, popsané v bodě II. bod 2.2. (výše) a bod 5.2. (níže). 3. Informační povinnosti 3.1. Obchodní partner (Distributor) má při provádění přímého prodeje produktů FM GROUP povinnost poskytnout zákazníkovi přesné a vyčerpávající informace o produktech FM GROUP a zejména uvést: - název a adresu výrobce produktu FM GROUP a Obchodního partnera, - nejdůležitější vlastnosti nabízeného produktu FM GROUP, - cenu produktu FM GROUP, zahrnující veškeré daně, - platební podmínky, - existenci práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření a navrácení zakoupených produktů Informace pro zákazníky musí být předávány jasným a srozumitelným způsobem a musí zohledňovat pravidla dobrého jednání v obchodním styku a pravidla, týkající se ochrany zvláštních skupin zákazníků, např. nezletilých nebo starších osob. Prodejce je povinen poskytovat přesné a srozumitelné odpovědi na všechny otázky zákazníků, týkající se produktů FM GROUP a nabídky FM GROUP Czech & Slovakia. 4. Pravidla přímého prodeje a cena prodeje 4.1. Obchodní partneři (Distributoři) mohou prodávat produkty FM GROUP pouze a výhradně prostřednictvím přímého prodeje, kterým se rozumí prodej produktů FM GROUP, prováděný mimo Obchodní síť osobou prezentující tyto produkty přímo koncovému zákazníkovi. Prodej je prováděn zpravidla u zákazníka, na jeho pracovišti nebo jinde mimo stálá prodejní místa; musí jej doprovázet výklad Obchodních partnerů (Distributorů) a prezentace produktů FM GROUP. Jiné druhy prodeje než přímý prodej produktů FM GROUP, zejména: a) prodej prostřednictvím internetové sítě, včetně aukčních portálů, sociálních sítí (např. facebook. com atd.), b) prodej na organizovaných prodejních místech, jako: kamenné obchody, maloobchodní prodejny, distribuční místa, stánky, kiosky atd. jsou zakázané Obchodní partner (Distributor) nesmí provádět přímý prodej produktů FM GROUP za cenu nižší než nákupní s cílem eliminovat jiné obchodníky, protože taková činnost je nejen neetická, ale je současně projevem nekalé konkurence ve smyslu zákona č. 89/2014 Sb. Občanský zákoník. 5. Reklama a způsoby prezentace produktů FM GROUP 5.1. Při přímém prodeji produktů FM GROUP, stejně jako při poskytování reklamních služeb sítě a známky FM GROUP, a také při propagaci produktů FM GROUP, může Obchodní partner (Distributor) používat známku FM GROUP a reklamní, propagační, informační materiály, vydané nebo výslovně schválené FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou FM GROUP. Používání jiných materiálů, obsahujících známku FM GROUP, soubory nebo fragmenty souborů stažené z webové stránky FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky, které nejsou výslovně schválené FM GROUP World, FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočkou, je nepřípustné Obchodní partner (Distributor) nesmí při poskytování reklamních služeb a prezentaci produktů FM GROUP používat reklamu, která: a) je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy nebo uráží lidskou důstojnost, b) uvádí zákazníka v omyl a může tak ovlivnit jeho rozhodnutí, týkající se nákupu produktu FM GROUP,

4 c) odvolává se na emoce zákazníků pomocí vyvolání strachu, využívání předsudků nebo dětské lehkomyslnosti, d) vytváří za účelem nákupu produktů FM GROUP dojem neutrální informace, e) představuje významný zásah do soukromí, zejména prostřednictvím pro zákazníky nepříjemného oslovování na veřejných místech, zasílání neobjednaných produktů FM GROUP na náklady zákazníka nebo zneužívání technických prostředků předávání informací, f) umožňuje přímo nebo nepřímo rozpoznat konkurenci nebo zboží nabízené konkurencí, zejména prostřednictvím porovnávání produktů FM GROUP s produkty konkurence způsobem, který je v rozporu s dobrými mravy Při poskytování reklamních služeb sítě a známky FM GROUP a také při propagaci produktů FM GROUP může Obchodní partner (Distributor) používat webovou stránku Každý člen Klubu FM GROUP, disponující webovou stránkou, je povinen na ni umístit viditelnou informaci, že se jedná o stránku nezávislého Obchodního partnera (Distributora) a nejedná se tedy o oficiální stránku firmy FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World ani Pobočky Na webové stránce, která je zmíněna výše, může Obchodní partner (Distributor) umístit následující materiály a informace: a) fotografie, které jsou zpřístupněné ke stažení prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia na webových stránkách a (podle pravidel určených FM GROUP Czech & Slovakia, b) marketingové materiály, jestliže je jejich podoba a obsah v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy a nenarušují osobní práva nebo práva třetích osob, c) popisy produktů FM GROUP, d) katalogy produktů FM GROUP s výhradou, že souhlas s jejich umístěním může být kdykoliv a bez odškodnění stažen, e) informace dostupné na webových stránkách i před přihlášením s výjimkou fotografií (jiné než určené v písm. a) výše, f) prezentaci produktů FM GROUP, g) odkazy na oficiální webové stránky FM GROUP Czech & Slovakia nebo FM GROUP World Obchodní partner (Distributor) nesmí na webové stránce, o které je řeč výše, umisťovat: a) aktuality a informace dostupné po přihlášení na webových stránkách i b) ceny Obchodního partnera (Distributora) a počty bodů, udělovaných Obchodním partnerům (Distributorům), c) fotografie a video materiály, na kterých jsou jiní Obchodní partneři (Distributoři) nebo jiné osoby, jestliže zveřejňující osoba nemá souhlas s šířením jejich podoby, d) údaje z tzv. stromů, dostupné pro Obchodního partnera (Distributora) po přihlášení v Zóně pro Obchodního partnera (Distributora), ani jiné osobní údaje třetích osob (včetně jiných Obchodních partnerů/distributorů), zveřejněné na internetových stránkách FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočky v souvislosti s firemními událostmi, e) řády motivačních programů, propagace vydané prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia, f) nepravdivé, nepoctivé informace o firmách FM GROUP Czech & Slovakia, FM GROUP World nebo Pobočkách a produktech FM GROUP, g) reklamu uvádějící v omyl ani srovnávací reklamu s výjimkou reklam, které nejsou projevem nekalé konkurence (v souladu se zákonem č. 89/2014 Sb. Občanský zákoník.) h) internetové aukce, i) jiné informace, které jsou v rozporu s Řádem, Marketingovým plánem nebo jinými závaznými pravidly působení v síti Obchodních partnerů (Distributorů) FM GROUP, určenými prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia Obchodní partner (Distributor) je povinen ihned informovat FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočku FM GROUP o každé podané žádosti ze strany jakéhokoliv subjektu ve vztahu k materiálům, umístěných Obchodním partnerem na jeho webové stránce a zpřístupněných prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia nebo Pobočky FM GROUP Obchodní partner (Distributor) nese výhradní odpovědnost za veškerý obsah a fotografie, které zveřejňuje na webové stránce Obchodní partner (Distributor) může vytvářet konzultační místa nezávislého Obchodního partnera FM GROUP s cílem poskytovat reklamní služby sítě a známky FM GROUP a také produkty FM GROUP, za předpokladu uzavření smlouvy s FM GROUP Czech & Slovakia, regulující zejména pravidla používání známky FM GROUP při provozování takového místa. V. ETICKÁ KOMISE 1. Etická komise (komise) 1.1. FM GROUP Czech & Slovakia zřizuje etickou komisi Etická komise se bude pokaždé skládat z osob, řídících FM GROUP Czech & Slovakia V případech, kdy komise uzná, že záležitost vyžaduje konzultaci s některými Obchodními partnery (Distributory) včetně členů Rady lídrů, vyzve je k účasti na zasedání komise Komisi náleží tyto kompetence: - řešení stížností, založených na ustanoveních Kodexu a používání sankcí, vyjmenovaných v bodě 2 (níže), které je nutno použít vůči Obchodnímu partnerovi (Distributorovi), který se dopustil porušení pravidel chování, určených v Kodexu, - zahájení činností, spojených s popularizací Etického kodexu a etického chování, - navrhování změn v tomto Kodexu Komise má právo jednat z vlastní iniciativy nebo po obdržení informace o porušení ustanovení Kodexu Jestliže je předmětem zasedání komise řešení záležitosti Obchodního partnera (Distributora), který se dopustil porušení ustanovení Kodexu, rozhodnuto bude po posouzení všech shromážděných důkazů v této záležitosti a po seznámení se se stanoviskem Obchodního partnera (Distributora), jehož se týká disciplinární řízení před komisí, stejně jako jiných osob, které jsou přímo zainteresovány v rozhodnutí o záležitosti. 2. Odpovědnost Porušení ustanovení tohoto Kodexu představuje porušení závazných pravidel působení v síti Obchodních partnerů (Distributorů) FM GROUP ve smyslu bodu 4.1 Řádu a opravňuje FM GROUP Czech & Slovakia k: - vypovězení právního vztahu, který spojuje FM GROUP Czech & Slovakia s Obchodním partnerem (Distributorem) v oblasti oprávnění Obchodního partnera (Distributora) doporučovat (sponzorovat) nové členy Klubu FM GROUP. Výše uvedené vypovězení má za následek odebrání Obchodnímu partnerovi práva na doporučování (sponzorování) nových Obchodních partnerů (Distributorů) na dobu neurčitou nebo určitou, což bude stanoveno v obsahu výpovědi, - dočasnému vypovězení (pozastavení) právního vztahu, který spojuje FM GROUP Czech & Slovakia s Obchodním partnerem (Distributorem), na období maximálně 6 měsíců. Výše uvedená výpověď má za následek zejména ztrátu možnosti provádění nákupů v FM GROUP Czech & Slovakia nebo v Pobočce, a také pozastavení doposud vykonávaného poskytování reklamních služeb sítě a známky FM GROUP Czech & Slovakia (na základě smlouvy o provádění přímého prodeje a poskytování reklamních služeb nebo jiné smlouvy, jejímž předmětem je poskytování reklamních služeb sítě a známky FM GROUP), čímž pro Obchodního partnera bude pozastaven nárok na provizi během doby pozastavení. - rozvázání Partnerské smlouvy a jiných smluv, spojujících daného Obchodního partnera (Distributora) s FM GROUP Czech & Slovakia bez ponechání výpovědní lhůty a vyškrtnutí člena Klubu FM GROUP z databáze Obchodních partnerů (Distributorů). 3. Důvěrnost 3.1. Člen komise je povinen zachovat důvěrnost veškerých informací, získaných v souvislosti nebo u příležitosti výkonu funkce člena komise, jak během období výkonu funkce člena komise, tak i po jejím ukončení Obchodní partner (Distributor), účastnící se zasedání komise je povinen zachovat důvěrnost veškerých informací, získaných v souvislosti nebo u příležitosti účasti na zasedání komise V případě, že Obchodní partner (Distributor) poruší zákaz, o kterém hovoří bod 3.2. (výše), má FM GROUP Czech & Slovakia právo použít vůči němu sankce stanovené v bodě 2 (výše). VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Rozsah platnosti Ustanovení tohoto kodexu je povinen dodržovat každý člen Klubu FM GROUP. 2. Přijetí Kodexu Tento Kodex byl připraven a přijat prostřednictvím FM GROUP Czech & Slovakia. 3. Zveřejnění FM GROUP Czech & Slovakia zveřejní a rozšíří tento Kodex mezi členy Klubu FM GROUP. Kopie Kodexu budou bezplatně vydávány každému zainteresovanému členovi Klubu FM GROUP a budou rovněž přístupné na webové stránce FM GROUP Czech & Slovakia.

5 Czech & Slovakia FM GROUP WORLD Č E R V E N CZ 20 FM GROUP World Artur Trawiński Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (komanditní společnost), ul. Żmigrodzka 247, Wrocław, DIČ: , Obchodní rejstřík: , Obvodní soud pro Vratislav Fabryczna ve Vratislavi, VI. Oddělení národního soudního registru, 2014.

GROUP, 2. ČLENSTVÍ V KLUBU FM GROUP

GROUP, 2. ČLENSTVÍ V KLUBU FM GROUP ŘÁD KLUBU FM GROUP 1. SLOVNÍK 1.1. Body Body udělované za nákup Produktů Obchodním partnerem. Každý měsíc jsou Body vynulovány a sbírají se od začátku. O seznamu bodovaných Produktů a počtu Bodů, udělovaných

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 5 Ročník 2009 Vydáno dne 23. března 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. března 2009 k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

Smlouva o obchodním zastoupení.

Smlouva o obchodním zastoupení. FINANCIAL ADVISOR Č.j.: ZU/53/2012/Ja/5 Sp. Značka: ZU/53/2012/Ja Jablunkovská 410, Třinec Lyžbice, 739 61 IČO: 64959473 (dále jen zadavatel ) a Pán/firma Jméno/název: Adresa/sídlo: RČ/IČ: Číslo účtu:

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese

Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://www.footshop.cz/cs/ Poskytovatelem provizního systému je: Firma/Jméno a příjmení: Footshop s.r.o.

Více

Podmínky pro provedení jednorázové platební transakce v PayU

Podmínky pro provedení jednorázové platební transakce v PayU Podmínky pro provedení jednorázové platební transakce v PayU Čl. 1. Obecná ustanovení 1. Tyto Obchodní podmínky definují pravidla pro poskytování služeb v rámci zpracování internetových plateb, v tomto

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM Preambule Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ ) jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst.

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ Provozovatelem slevového portálu www.bejkr.cz je společnost Jk Joblife s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Příloha č. 1: Seznam a struktura partnerů

Příloha č. 1: Seznam a struktura partnerů Příloha č. 1: Seznam a struktura partnerů Příloha č. 2: Výpis z obchodního rejstříku - FK Dukla Praha a.s. Příloha č. 3: Vzorová smlouva o reklamě Společnost FK DUKLA Praha a.s. se sídlem Praha 6, Dejvice,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více

Obchodní podmínky. spolupráce provizního systému Affilnet.cz Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran:

Obchodní podmínky. spolupráce provizního systému Affilnet.cz Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran: Poskytovatelem provizního systému je: dotfox s.r.o. Viktora Huga 377/4, Praha 5 IČ: 02614791 DIČ: CZ02614791 Tel.: +420 605 485 442 E-mail: affil@affilnet.cz (dále jen jako Poskytovatel ) Obchodní podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Úplná pravidla propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo Vám vrátíme peníze

Úplná pravidla propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo Vám vrátíme peníze Úplná pravidla propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo Vám vrátíme peníze Účelem tohoto dokumentu je úplné a jasné vymezení pravidel propagační akce s názvem Novou chuť si zamilujete, nebo

Více

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA DOMÁCNOST VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA VÝŽIVA DOMÁCNOST KRÁSA VAŠE PODNIKÁNÍ VAŠE PODNIKÁNÍ DOMÁCNOST KRÁSA VÝŽIVA VAŠE PODNIKÁNÍ KRÁSA DOMÁCNOST EVROPSKÁ PRAVIDLA VÝŽIVA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

PRAVIDLA SLUŽEB MY RENAULT POSKYTOVANÝCH INTERNETOVÝM SERVISEM RENAULT ČR

PRAVIDLA SLUŽEB MY RENAULT POSKYTOVANÝCH INTERNETOVÝM SERVISEM RENAULT ČR PRAVIDLA SLUŽEB MY RENAULT POSKYTOVANÝCH INTERNETOVÝM SERVISEM RENAULT ČR I. DEFINICE Renault ČR společnost s názvem Renault Česká republika, a.s. IČ: 601 92 801, se sídlem IBC, Pobřežní 3, 180 00Praha

Více

Pravidla Kalendáře Fujifilm 2012. 1 Všeobecná ustanovení

Pravidla Kalendáře Fujifilm 2012. 1 Všeobecná ustanovení Pravidla Kalendáře Fujifilm 2012 1 Všeobecná ustanovení 1. Předmětem této soutěže (dále jen Soutěž) je vybrat ze všech Účastnic 12 laureátek, jejichž fotografie bude zveřejněna v Kalendáři Fujifilm Ročník

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

1. Hospodářská soutěž. 2. Nekalá soutěž. 3. Ochrana proti nekalé soutěži. 4. Nedovolené omezování hospodářské soutěže. 5.

1. Hospodářská soutěž. 2. Nekalá soutěž. 3. Ochrana proti nekalé soutěži. 4. Nedovolené omezování hospodářské soutěže. 5. Hospodářská soutěž Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015 k zásadám chování a jednání zaměstnanců Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 Preambule Ředitelka Domova

Více

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku.

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku. PRAVIDLA SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž - léto 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž - léto 2014, dále uváděné jako Soutěž, je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

ETICKÝ KODEX.

ETICKÝ KODEX. ETICKÝ KODEX ETICKÝ KODEX Tento Etický kodex stanovuje a veřejně deklaruje základní etické hodnoty holdingu STV INVEST a.s, které STV INVEST a.s. uznává a naplňuje ve vztazích se všemi svými obchodními

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese partneri.jrc.cz

Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese partneri.jrc.cz Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese partneri.jrc.cz Poskytovatelem provizního systému je: Firma: JRC Czech a.s. Sídlo: Naskové 1100/3, 150

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru Provozovatel MORRIS CL s. r. o. se sídlem: Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha 10 - Vinohrady zapsaným v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78895 IČO: 49097415 DIČ: cz 49097415 www.hotelmorris.cz

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Soutěž se koná od do na Facebook stránce PANDORA Česká republika https://www.facebook.com/pandoraczechrepublic/

Soutěž se koná od do na Facebook stránce PANDORA Česká republika https://www.facebook.com/pandoraczechrepublic/ Pravidla soutěže DEN MATEK Soutěž se koná od 29. 4. 2016 do 8. 5. 2016 na Facebook stránce PANDORA Česká republika https://www.facebook.com/pandoraczechrepublic/ (profil společnosti PANDORA a.s.). 1. ORGANIZÁTOR

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková

MEZINÁRODNÍ ASPEKTY. Mgr. Pavla Šimoníková MEZINÁRODNÍ ASPEKTY Mgr. Pavla Šimoníková 1. Globální rozměr podnikání prostřednictvím internetu 2. Povaha smluvního partnera 3. Mezinárodní prvek 4. Volba práva 5. Volba sudiště 6. Ochrana osobních údajů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ).

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE O STAVEBNICE MERKUR a POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost RTC Production s.r.o. se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00, Praha 5, IČ: 24187682, DIČ CZ 24187682, Zapsaná v

Více

Všeobecné)obchodní)podmínky) - 1 -

Všeobecné)obchodní)podmínky) - 1 - VŠEOBECNÉ)OBCHODNÍ)PODMÍNKY) pro)inzeráty)a)inzertní)přílohy)časopisu)tradefoff)a)jeho)webových)stránkách) Platnost)od)1.)11.)2015) ) I.)Základní)ustanovení) 1. TytoVšeobecnéobchodnípodmínky(dáletakéjen

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o designový nůž Sambonet (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazněupravuje pravidla uvedené soutěže. K účasti

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže VYHRAJTE BAZÉN TAMPA o nadzemní bazény Marimex Tampa 3,05m x 0,76 m s kartušovou filtrací (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE RELAX BOJOVKA O DVĚ MÍSTA NA GEEKCAMPU (dále jen soutěž ).

PRAVIDLA SOUTĚŽE RELAX BOJOVKA O DVĚ MÍSTA NA GEEKCAMPU (dále jen soutěž ). PRAVIDLA SOUTĚŽE RELAX BOJOVKA O DVĚ MÍSTA NA GEEKCAMPU (dále jen soutěž ). I. Pořadatel a organizátor soutěže Pořadatel soutěže: MASPEX Czech s.r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8 Karlín, 186 00, IČ 25716379,

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování uzavřená dle ust. 2445 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany 1. MARS DELIVERY s.r.o., IČ: 03263100, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná

Více

Obchodní podmínky marketingové spolupráce provizního systému Zonky umístěného na internetové adrese

Obchodní podmínky marketingové spolupráce provizního systému Zonky umístěného na internetové adrese Obchodní podmínky marketingové spolupráce provizního systému Zonky umístěného na internetové adrese www.zonky.cz Poskytovatelem provizního systému je: společnost Zonky s.r.o. se sídlem Evropská 2690/17,

Více

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD uzavřená mezi DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY LEONN promotion s.r.o. Zašová 756, 756 51 IČ: 27853411 DIČ: CZ27853411 zastoupená: Antonín Bedřich, jednatel (dále

Více

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup

Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Úplná pravidla soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Tipni si a vyhraj 3 min. nákup. (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci Praha 4. V Praze dne

Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci Praha 4. V Praze dne Prezidium Exekutorské komory České republiky Na Pankráci 58 140 00 Praha 4 V Praze dne 04.09.2015 Věc: Návrh na změnu Statut redakční rady časopisu Komorní listy Vážené prezidium, dovoluji si Vám předložit

Více

Pravidla promo akce:

Pravidla promo akce: Pravidla promo akce: 1. Těmito pravidly se řídí promo akce s názvem názvem Promo akce Samsung Galaxy Note 3 a Gear zdarma (dále jen akce ) konaná v prodejně Samsung v Obchodním centru Chodov, Roztylská

Více

Úplná pravidla FRÍÍ BARUM CZECH RALLY ZLÍN

Úplná pravidla FRÍÍ BARUM CZECH RALLY ZLÍN Úplná pravidla FRÍÍ BARUM CZECH RALLY ZLÍN ČESKÁ REPUBLIKA Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže FRÍÍ BARUM CZECH RALLY ZLÍN (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma

Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané Dáváme vám

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM Preambule Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ ) jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst.

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO Vážení, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost YIT Stavo s.r.o. (dále jen YIT Stavo ) shromažďuje, zpracovává a uchovává některé

Více

Příloha č. 4. Pravidla pro udělení značky ČESKÝ VÝROBEK

Příloha č. 4. Pravidla pro udělení značky ČESKÝ VÝROBEK Příloha č. 4 Pravidla pro udělení značky ČESKÝ VÝROBEK Článek 1 Definice pojmů Pro účely Pravidel pro udělení značky ČESKÝ VÝROBEK (dále jen pravidla ) se rozumí a) značkou: značka ČESKÝ VÝROBEK b) NFČV:

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5 Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Bod 4 V 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. Navrhovaný právní předpis Obsah Celex č. Zrušuje se ustanovení

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Kultura.cz, s.r.o. se sídlem Podbělohorská 1341/23, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 29414261 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 205137

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL. Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI JEUNESSE GLOBAL Jako nezávislý distributor, rozumím a souhlasím s následujícím: 1. Jsem plnoletá a právně způsobilá osoba v souladu se zákony země mého bydliště.

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro veškeré smlouvy uzavřené mezi FM GROUP a členy Klubu FM GROUP.

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro veškeré smlouvy uzavřené mezi FM GROUP a členy Klubu FM GROUP. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FM GROUP Czech & Slovakia 1. Úvodní ustanovení (definice pojmů) 1.1. Definice pojmů Pod FM GROUP se rozumí společnost FM GROUP Czech & Slovakia s. r. o. se sídlem v Nupakách,

Více