Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb"

Transkript

1 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014 Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové Říčany u Prahy Tel: , IČ: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5

2 Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla PO zřízena: Motto: Vážíme si toho, co udělali, i když už nejsou tvůrčí. Posláním organizace je umožnit seniorům z regionu prožít klidné a důstojné stáří v pobytovém zařízení, které jim zajistí potřebné stravovací, ubytovací a sociální služby. Potřebná zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče je zajišťována především prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Všeobecné sestry mají způsobilost k výkonu svého povolání. Cílovou skupinou jsou senioři nad 63 let, kteří žijí v regionu nebo k němu mají vazbu a z důvodu věku mají trvale sníženou soběstačnost. Pobytovou sociální službu poskytujeme seniorům v nepříznivé životní situaci. Hlavním cílem je individuálně podpořit uživatele podle druhu jejich postižení, tím zlepšit nebo alespoň zachovat míru soběstačnosti klientů a předejít sociálnímu vyloučení ze společnosti. Domov má kapacitu 50 uživatelů. Dnem byla na základě rozhodnutí rady SK snížena kapacita na 50 uživatelů z původních 53. K dočasnému navýšení kapacity ze 49 obyvatel na 53 od bylo z důvodu poskytnutí pomoci domova Červený mlýn Všestudy, jež zastihly v roce 2013 záplavy. Ubytovaní využívali místnost, která za běžného provozu je využívána k volnočasovým aktivitám a pro trvalé obývání není vhodná- nalézá se v suterénu budovy. Následnou úpravou 1 lůžkového pokoje na 2 lůžkový, jsme dosáhli kapacity 50 lůžek. Jedno a dvoulůžkové pokoje jsou umístěny ve třech podlažích, v přízemí jsou jídelny, společenská místnost, kanceláře a stravovací provoz. V suterénu je tělocvična, místnost pro zájmovou činnost, prádelna, kotelna a další technické prostory. Objekt je bezbariérový. Přilehlá zahrada slouží k relaxaci klientů i jejich návštěv. Využívá se např. na petanque, kuželky, příležitostné grilování s obyvateli, při sportovních hrách, apod. Domov v roce 2014 pokračoval v projektu od MPSV- Stáže ve firmách, která u nás zdárně proběhla na pozici skladník. Další pozice jsou průběžně FDV vypisovány a čekáme na zájem ze strany zájemců. Od je v našem domově realizován další projekt na podporu snížení nezaměstnanosti a to Praxe pro mladé 30 let na pozici účetní a asistentka ředitele. Od září 2014 pokračujeme druhým rokem ve spolupráci s OU Kunice, jejichž žáci k nám dochází 2x týdně na získání odborné praxe v učebním oboru Pečovatel. Uživatelé služby Počet k z toho mužů 14 žen 33 Obsazení lůžek v roce ,46 % Průměrný věk 84,1 let Počet nově přijatých klientů v roce 2014: 17 1

3 Počet uživatelů dle stupně příspěvku na péči k : bez příspěvku 0 I. stupeň 9- zažádáno u 1 klienta o zvýšení II. stupeň 7- zažádáno u 1 klienta o zvýšení III. stupeň 19- zažádáno u 3 klientů o zvýšení IV. stupeň 12 Zaměstnanci Došlo ke změně na pozici sociálního pracovníka, kdy jedna ze soc. pracovnic na vlastní žádost ukončila pracovní poměr k a od nastoupila nová na dobu zástupu rodičovské a mateřské dovolené kmenové soc. pracovnice. Dále ukončily pracovní poměr dvě PSS k , místo nich nastoupili nové PSS. Všichni nově přijatí pracovníci prošli výběrovým řízením. Rovněž od 1. října 2014 byl posílen provozní úsek o pomocné kuchaře. U nových zaměstnanců využíváme možnost čerpání příspěvku ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu v ČR- OPLZZ. K dalším výraznějším změnám v obsazení personálu v roce 2014 nedošlo. Evidenční počet zaměstnanců na HPP k Personál v přímé péči (včetně MD ) 43 (fyzický) 41,75 (přepočtený) 23 21,75 Hospodářsko-správní 6 6,0 Manuálně pracující (včetně MD) 14 14,0 Vzdělávání pracovníků V průběhu roku 2014 se pracovníci zúčastňovali vzdělávacích akcí a seminářů podle plánu vzdělávání, s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám, pracovním náplním a aktuálním nabídkám seminářů. Zaměstnanci z přímé péče, dále střední a nejvyšší management, pokračovali ve vzdělávání s názvem Zvyšování kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako nástroj pro profesionální poskytování sociálních služeb (CZ.1.04/3.1.03/A ). Tento projekt bude probíhat až do roku Témata byla např.: Kompetence, Mediace, Klíčový pracovník, atd. Vrchní sestra studuje vysokou školu, Uskutečnili jsme i výměnné stáže pro PSS a soc. pracovníky mezi Vyšším Hrádkem a DPKS. Dle pak školení na PC- Windows 8 a 8.1., dále pak Excel či jednotlivé moduly IS Cygnus. Zdravotní péče, rehabilitace a péče pracovníků v sociálních službách Lékařskou péči zajišťuje ordinace MUDr. Bureše 1x v týdnu. Na odborná vyšetření jsou klienti odesíláni k jednotlivým odborným lékařům. Na potřebné péči a podpoře klientů se podílí tým pracovníků - pracovníci v sociálních službách, sociální pracovnice, všeobecné sestry, fyzioterapeutka a PSS se specializací na rehabilitaci. Každý člen pracovního týmu se průběžně vzdělává, aby kvalita poskytované péče byla neustále na co nejvyšší úrovni. Odborné výkony ošetřovatelského personálu vykazujeme na základě zvláštní smlouvy zdravotním pojišťovnám. Všeobecná sestra je v domově přítomna 24 hodin denně. 2

4 Vzhledem ke zhoršujícímu fyzickému stavu klientů a postupnému obsazovaní klientů vyžadujících zvýšenou péči jak na 1., tak i na 2. patře, byly posíleny služby pracovníků v sociálních službách na pokoje v přízemí 1 pracovník na denní 12 hod. službu a 1 pracovník na ranní službu, na 1. a 2. patře jsou zařazování 2 pracovníci na 12 hod. službu. Dále je v pracovní dny přítomna i jedna PSS na ranní službu, která se věnuje výhradně hygieně našich klientů na centrální koupelně a vedoucí PSS, která dohlíží na řádnou péči a v případě potřeby zastoupí chybějícího PSS. Rovněž i vzhledem většímu množství upravované stravy na mletou či drcenou, byla kuchyň posílena o pomocnou sílu. Aktivizační činnosti Tyto činnosti zahrnují různé aktivity s uživateli služby. Mezi pravidelné patří v sudých týdnech katolická mše a Klub seniorů, zaštítěný Komunitním centrem Říčany. Úterní dopoledne jsou vyhrazena závodům v šipkách, nově pétanque či stolního fotbálku. Tréninky paměti jsou 1x týdně, stejně tak i poslech hudby a zpívání, či kratochvilná odpoledne (kde se reaguje na aktuální dění ve společnosti). Výtvarné práce probíhají 1x za 14 dní s pomocí dětí z MŠ Čtyřlístek, jindy jsou spojené s muzikoterapií či poslechem povídek. I v tomto roce probíhají oslavy narozenin klientů vždy ke konci měsíce slavíme narozeniny klientů v daném měsíci. Na některé akce docházejí i senioři žijící v okolí Domova. Nepravidelně pořádáme různá hudební vystoupení, besedy, cestopisné přednášky, výlety, pečení, samozřejmostí je několik vánočních koncertů. V tomto roce se uskutečnila Vzpomínková práce s klienty (individuální či v malých skupinkách). Pravidelně třikrát týdně probíhají skupinová cvičení s fyzioterapeutkou, účast je vždy kolem 20 klientů. Kromě toho probíhá cvičení i individuální, poskytuje péči širokého rozsahu za použití přístrojové techniky. Zúčastnili jsme se také sportovních her pro seniory v Říčanech pořádané Domovem s pečovatelskou službou, kde jsme se celkově umístili na II. místě. Pořádali jsme i vlastní sportovní hry, kterých se účastnilo celkem 11 domovů jak ze Středočeského kraje tak i Prahy. Navštívili jsme i pražskou ZOO, tentokrát její jižní část a navázali tak na loňskou návštěvu severní části. Reagujeme na dění ve společnosti i mimo Domov. Vycházíme vstříc individuálním potřebám klientů s ohledem na jejich sociální a zdravotní možnosti. Prioritou je příjemné prostředí i pocit spokojenosti obyvatel Domova. V rámci aktivizačních činností jsme zavedli pravidelně 1x v měsíci tematické dny, např. Kostkovaný den, Kloboučkový den, Ruský den, Slovenský den apod. K těmto dnům se snažíme maximálně věnovat jak např. živou hudbou k danému dni, úpravou jídelníčku atd. Dobrovolnická činnost Povedl se zvýšit počet dobrovolníků, ať již pravidelných, či krátkodobých. Spolupracujeme s gymnáziem OpenGate, studenti připravují programy pro seniory, v případě potřeby pomáhají s doprovodem na akce mimo zařízení. Další spolupráce je se ZUŠ Říčany, 1. základní školou Masarykovo náměstí, MŠ U Slunečních hodin, ZŠ Olivova v Říčanech, Yusen Logistic, atd. Praxe Naše organizace spolupracuje s vyššími odbornými školami při zabezpečení odborné praxe studentů a OU Kunice. V roce 2014 se praxe zúčastnily 4 studentky vyšších odborných škol a 7 žáků z OU Kunice. 3

5 Kontrolní činnost Vedoucí pracovníci provádějí kontroly v rámci svých kompetencí podle plánu kontrol. Případné nedostatky jsou řešeny ihned. Kontroly jiných orgánů KHS Středočeského kraje- kontrola proočkovanosti bez závad; KHS Středočeského kraje- kontrola dodržování provozního řádu bez závad; ÚP ČR- veřejnosprávní kontrola , Dohoda č. SPH-VN-6/ bez závad; ÚP ČR- veřejnosprávní kontrola , Dohoda č. SPH-SN-10/ bez závad; VZP- Cílená revize správnosti a oprávněnosti vykázané a účtované zdravotní péče drobné výhrady KHS Středočeského kraje- kontrola na plnění povinností bez závad; Středočeský kraj Krajský úřad- Hospodaření s veřejnými prostředky drobné výhrady, které byly v rámci možností odstraněny. Finanční úřad pro Středočeský kraj- daňová kontrola bez závad; ÚP ČR- veřejnosprávní kontrola , Dohoda č. PAY-VN-3/ bez závad. Hospodaření Na rok 2014 byl rozpočet schválen ve výši Kč. Z toho byl přiznán příspěvek na provoz od zřizovatele , Kč, dotace MPSV Kč Kč v rámci III. kola dofinancování způsobené nařízením vlády- navýšení mezd od Mzdy Kč a odpisy ,55.- Kč. Rozpočet byl na začátku roku nepokryt ve výši Kč. K byl však již plně pokrytý, především díky zvýšenému příspěvku od zřizovatele ve výši Kč. Jen pro porovnání uvádím i výši dotace MPSV za rok 2013 ve výši , za rok Kč, v roce 2011 dokonce ve výši Kč. Jak je z uvedeného vidět, dotace z MPSV poslední roky klesá. Výrazný pokles dotace od MPSV se snaží kompenzovat náš zřizovatel- Středočeský kraj, který naštěstí zvýšil svůj příspěvek. Díky zaměstnávání zaměstnanců z ÚP, byl nám poskytnut příspěvek z ÚP ve výši Kč včetně příspěvku na úhradu mzdových nákladů na projekt Praxe pro mladé do 30 let. Znovu jsme oslovili rodiny klientů, jejichž výše přiznaného důchodu nedosahuje na plnou úhradu, s žádostí o pomoc při financování služby. Sponzorské dary za rok 2014 byly: ,66.- Kč (finanční dary) a Kč (hmotný dar). Do navýšení rozpočtu se projevilo i poskytnutí ubytování a služeb 4 obyvatelům z ČM Všestudy. Od jsme začali používat Spořící účet pro efektivnější využití finančních prostředků, kde máme k uloženo ,48.-Kč, které jsou tvořeny z prostředků rezervního a investičního fondu a úroků ve výši ,44.-Kč. Celkový rozpočet k byl proto navýšen na ,23.- Kč. Tak jako každý rok i na rok 2014 je zpracovávána Zpráva nezávislého auditora k ověření hospodaření. 4

6 Domov a vylepšení pobytu Pokračujeme ve zlepšování podmínek pro bydlení našich obyvatel. Radou Středočeského kraje nám byla chválena investiční akce na vybudování bezbariérové lávky z 2. NP na zahradu. Lávkou a následným vybudováním pochozích cest, došlo k širšímu využití zahrady domova, která byla do té doby vzhledem ke svažitosti terénu nedostupná. Na cesty byly umístěny lavičky, jak pevné, tak i houpací a nejen obyvatelé, ale i rodinní příslušníci tak mají další možnosti, jak nerušeně trávit svá setkání. V rámci mezigeneračního soužití jsme na zahradu umístili i několik dětských herních prvků, např. pískoviště, a houpačku. Rovněž byla dokončena investiční akce pořízení automatických vstupních dveří do domova. Instalací dveří vzniklo zádveří, které poskytuje našim obyvatelům lepší tepelnou pohodu ve vstupní hale a pobytu jak na jídelně, tak i při cestě do a z koupelny v přízemí. Dále jsme pořídili 3 ks lůžek s el. ovládáním, 2 zahradní houpačky, 3 ks invalidních vozíků, Ze sponzorských darů jsme zakoupili Sara Steddy- vozík pro přesun obyvatel, kteří již nezvládají vlastní schůzi. Pořídili jsme také nový CD přehrávač pro poslech hudby obyvatelům, nové vysavače. Pořídili jsme i různé kompenzační pomůcky pro rehabilitaci. V roce 2014 jsme také uskutečnili výmalbu společných prostor na jídelně a některých pokojů obyvatel. Došlo také k výměně podlahové krytiny 3 dvojlůžkových pokojích. Byl nám schválen i investiční záměr přístavby domova s navýšením kapacity o 5 lůžek s novou bezbariérovou koupelnou. V současné době probíhá výběrového řízení na realizační firmu a žádost o souhlas s místěným stavby. Spotřeba paliv a energií rok Zemní plyn m m m m m m m3 Rozdíl +589 m m m m m m m3 Elektrická energie kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Rozdíl kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Voda 2844 m m m m m m m3 Rozdíl +159 m m 3 +32m 3-171m 3-25 m m3-170 m3 Zemní plyn: Pokles spotřeby zemního plynu je dán vlivem počasí (mírná zima na konci roku), kdy jsme topení pouštěli dle aktuálního počasí. Topná sezona začala prakticky až na konci roku. V předchozím roce jsme provedli částečně zateplení půdního prostoru a instalaci automatických vstupních dveří, vzniklo tak vstupní zádveří. Elektrická energie: Elektrická energie- díky tomu, že v ½ roku probíhaly stavební úpravy vybudování lávky, s sebou neslo zvýšení spotřeby el. energie. Na konci roku jsme pro snížení el. energie provedli výměnu světelných zdrojů ve společných prostor za žárovky s technologií LED a doplnili tak trubice s technologií LED, které byly vyměněny v roce Lze očekávat snížení spotřeby el. energie a delší živostnost světelných zdrojů. Toto se však promítne až v roce následujícím. Voda: Náklady na vodu se mírně snížili a to především z důvodu ukončení dočasného pobytu obyvatel z ČM Všestudy, kterým jsme poskytovali z kraje roku ubytování a dále pak z důvodu vyššího počtu obyvatel, kterým je poskytována částečná dopomoc či celková pomoc při provádění osobní hygieny na centrální koupelně oproti individuální hygieně obyvatel na pokojích. 5

7 Autoprovoz Osobní vůz Citroën Berlingo, rok výroby Počet ujetých kilometrů 4 923km km km km km km km Spotřeba PHM 465,02 l 481,86 l 552,28l 645,576l 724,484 l 881,868 l 773,664 l Normovaná spotřeba 479,99 l 472,42 l 557,34l 639,64l 728,816 l 880,322 l 773,12 l Úspora +14,99 l -8,27 l +4,56l -6,18l 4,572 l 1,546 l -0,484 l Každoročně se zvyšující počet kilometrů je dán především vyšším počtem prováděných sociálních šetření za účelem vyřízení podaných žádostí na sociální službu a výběr nových uživatelů Domova Pod Kavčí Skálou. Dále pak k využití dopravy zaměstnanců na školení a obyvatel na různé volnočasové, aktivizační, sportovní a vědomostní aktivity uživatel. Investice a opravy Z plánovaných investičních akcí byly zřizovatelem v roce 2014 schváleny výdaje ve výši Kč na vybudování bezbariérové lávky od firmy P.L.K. sdružení dodavatelů. Ze sponzorských darů byl pořízen sedací vak do el. zvedáku, občerstvení pro sportovní hry a Sara Steddy- mechanická transportní pomůcka pro obyvatele a povedlo se tak opět zvýšit standard pro uživatele a obsluhu pro zaměstnance v přímé péči. Prováděla se pravidelná údržba, která začíná být finančně náročnější, vzhledem ke 13 rokům provozu zařízení. Nejvíce nákladné na údržbu jsou stále výtahy. Revize probíhaly dle plánu revizí. Vyhodnocení doplňkové činnosti: Doplňkovou činnost Domov Pod Kavčí Skálou neposkytuje. Zvažovali jsme a neustále zvažujeme možnosti doplňkové činnosti, např. terénní pečovatelskou službu, poskytování obědů dalším osobám z blízkého okolí, možnost praní a mandlování apod. Vzhledem k rozvinuté infrastruktuře ve městě, jsou však tyto služby plně nabízeny a doplňková činnost se tak jeví v současnosti jako nerentabilní. Plnění opatření z minulé zprávy: Opatření v minulé zprávě nebylo součástí zprávy o činnosti. Návrh na opatření ke zkvalitnění činnosti PO: Stěžejním návrhem pro zkvalitnění činnosti PO nadále zůstává realizace bezbariérové koupelny pro obyvatele DPKS z 1. a 2. patra a s tím spojené navýšení kapacity o 5 lůžek. Tato investiční akce, jejíž záměr byl na konci roku 2014 schválen radou kraje SK a následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky, přispěje jak ke zkvalitnění poskytované péče z důvodu vyššího komfortu při osobní hygieně, tak i z hlediska dalších finančních příjmů pro domov s minimálním navýšením mzdových prostředků. Dále máme v plánu zapojit se do externího hodnocení poskytované služby formou Cena kvality, E-qualin, Značka kvality apod. Drobná zkvalitnění zavádíme v domově ihned. 6

8 Přílohy: -příloha 10; 11; 12; 13 -vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu PO- náklady, výnosy, mzdové náklady a příspěvek na provoz od zřizovatele -akce pro uživatele -grafy průměrný věk, ZP, úhrady, PNP, obložnost -rozbory- počet strávníků, náklady na potraviny, prádelna V Říčanech Ing.,Bc. Václav Brácha Ředitel příspěvkové organizace 7

9 Příloha výroční zprávy Seznam akcí v roce 2014 Domov Pod Kavčí Skálou Intenzita připravovaných programů zůstává stejná, máme pravidelná cvičení ve velké skupině /3x týdně/, pétanque /1x týdně/, Toulky pamětí /1x týdně reagujeme na aktuální dění a pracujeme se vzpomínkami našich obyvatel v různých formách. Spolupracujeme s MŠ Čtyřlístek aktivně ve výtvarné oblasti, v rovině duchovní se koná 1x za 14 dní bohoslužba pro naše obyvatele. 1x měsíčně bývá tzv. tematický den i narozeninová setkání s kulturním pořadem. Beseda obyvatel je také 1x za měsíc, 1. středu v měsíci. Spolupracujeme s místními organizacemi i dobrovolníky, zveme k nám zajímavé osobnosti a jsme otevřené zařízení jak pro rodinné příslušníky našich obyvatel či pro lidi ze sousedství. Oproti roku 2013 nám zanikl v Domově Klub SENIOR, kdy se neformálně scházeli u nás lidé a hovořili u kávy o různých tématech, společně si zazpívali. Jednotlivci či manželské dvojice k nám však nacházejí cestu stále a vznikají i pěkná přátelství mezi našimi obyvateli. Bohužel nejen lidem našim obyvatelům se zdravotní stav občas zhorší a stáří se vybírá svou daň i mezi přáteli z okolí. Stále jsme však součástí projektu SENSEN - Senzační senioři a nově jsme se zapojili do aktivit o. s. Mezi námi, které se zabývá mezigeneračním setkáváním. Vzhledem k tomu, že u nás tato praxe trvá již 6 let, obohacujeme spíše setkávání a prohlubujeme zájem našich obyvatel a zvláště předškolních dětí. Za zvlášť zdařilou akci považuji setkání našich obyvatel na vozících s choreografem P. Veletou, známým u nás i ve světě svou dlouholetou praxí v oblasti tance. Názorně nám dokázal, že nic není nemožné, že vnímání těla i hudby jsou v jedné rovině se zdravými lidmi a podnítí-li se zájem a chuť, leckdo je překvapen provedením. I společná účast studentů z OU Kunice jako doprovod měla svůj význam. Mladí lidé, kteří u nás vykonávají praxi na pozici budoucích pečovatelů, najednou viděli naše obyvatele poněkud jinak. Zmiňovaný lektor se tancem s vozíčkáři zabývá víc než 13 let. Vzhledem k příležitostnému zapojení našeho nového spolupracovníka jsme se nyní více zaměřili na individuální práci u osob, které se z různých důvodů nemohou tolik účastnit skupinových programů /poslech a výběr povídek, čtení u lůžka.. Novinkou je i znovuoživení gramofonu, který připomíná našim obyvatelům časy minulé a vzpomínají. Při komorní atmosféře se zaposlouchají do mluveného slova nebo uslyší nějakou ze skladeb. Je to velmi oblíbená aktivita, kdy mají i možnost vlastního projevu a názoru. Krom toho se každý měsíc konaly v roce 2014 následující akce: Leden: - vystoupení pěveckého sdružení Gabriel. - Tibetské misky - muzikoterapie meditace, relaxační technika, hudební doprovod, duchovní očista, emoční uvolnění, vlastní hudební projevy obyvatel. - natáčení ČT 1 reportáž do zpravodajství mezigenerační setkávání - přednáška IKEM další z přednášek organizovaných z projektu SENSEN - prezentace SOU a SOŠ Praha 9 soukromý sektor, představení oborů, praktické ukázky žáků /masáž končetin, práce kosmetičky /. - promítání OPEN GATE Nový Zéland foto s výkladem studenti gymnázia v Babicích. 8

10 Únor: - Převzetí certifikátu a předání našim obyvatelům, kteří přispěli literárním příspěvkem do Národní kroniky /projekt Senzační senioři SENSEN/ -Zapojení do soutěže O nejkrásnější evropský strom s názvem Němý svědek příběh stromu, hlasování, seznámení našich obyvatel se soutěží, povídání o přírodě v okolí -Beseda s dobrovolnicí, která žila ve Francii a má otce pocházejícího z této země, pracovala tam i v sociální oblasti, v místním DS. Diskuze našich obyvatel o životě seniorů v zahraničí, dotazy, podněty.. -Tradiční masopustní veselí s maskami též účast některých rodinných příslušníků a sponzorů. Březen: - Cirkusové vystoupení CIRKUS ALADIN silová gymnastika, žonglování, pes pomocník plní lehké úkoly k pobavení diváků. -návštěva studentky VŠ se sociálním zaměřením beseda s obyvateli, klady a zápory života v DS srovnání pohledů na život očima seniorů a mladého člověka. - Účast v soutěži Malešický mozek vědomostní soutěž družstva i jednotlivci - Tematický den Sluníčkový ukázky z pěveckých soutěží, tvorba pěveckého sboru E. Erlichové z Říčan melodie z muzikálů.. Duben: - OU Kunice jarní setkání žáků a našich obyvatel, zdobení perníčků, obor cukrářství dovednosti a uplatnění v praxi, vzpomínky obyvatel na místní živnostníky a vlastní zážitky z dětství. Zjednodušení práce v současnosti i důraz na kvalitu práce našich předků. - Další z mezigeneračních setkání pomoc při tvorbě výrobků na Krajskou výstavu v Praze. Květen: -Workshop ukázka drátování, šperky, zápichy, ozdoby. S možností vlastního jednoduchého tvoření našich obyvatel. - Kniha mého života zapojení do literární soutěže Polabská vrba 2. ročník -Tradiční koncert ZUŠ ke Dni matek -Již pravidelné setkání se šansony bývalé studentky hrají a zpívají své profesorce a naší obyvatelce i nám ostatním. -Sportovní odpoledne v Pacově/kuželky, hod na cíl, kvíz. Společné odpoledne se Sokolem Říčany a s domovy seniorů z okolí -Povídání z cest a zdařilá prezentace studenů Open Gate Londýn, Florida. Foto s výkladem. Červen: - Odpolední beseda s povídáním o zdejším krajině /ing. Klíma/, umělecké fotografie. - Sportovní hry v Praze 11 /pražské setkání domovů seniorů i některých mimo hlavní město, inspirace, poznání, organizace velkého počtu soutěžících / - Sobotní tradiční koncert sboru Gabriel ukázka různých hudebních stylů i provedení + předvedení muzikálové verze Červená Karkulka. - Výstava květin i výrobků na Výstavišti v Lysé nad Labem Šikovné ruce našich seniorů. - Společná výtvarná práce /velkoplošná/ s MŠ Čtyřlístek kombinace koláže, malby + fotografie dětí i seniorů ze společných akcí. Zájem veřejnosti vítán! - Country skupina Kamzíci hudební produkce při narozeninovém setkání. 9

11 Červenec: - pečení koláče z rybízu ze zahrady Domova spolupráce obyvatel/někdo sbírá, další se podílí na práci při pečení, zapojení i lidí na vozících.. + následná ochutnávka -Beseda s promítáním o životě na Kubě /ing. Klíma/. - Nominace naší obyvatelky do projektu SENSEN SENIOR ROKU - Beseda o životě severoamerických indiánů v rámci tématického dne Americký den připomínka života původních obyvatel, na terase ukázka rozdělávání ohně tradičním způsobem, vlastnoruční výrobky z kůže a přírodních materiálů. - Nominace do soutěže Říčanský sportovec 2014 naše 98letá obyvatelka stále hraje pétanque atd. Článek v místním časopise a účast při vyhlašování. - Sportovní den v DS Rožmitál pod Třemšínem i účast dobrovolníků - Výlet do Obchodního centra Čestlice - /z podnětů obyvatel/ prohlídka centra i nákup, možnosti pro vozíčkáře v praxi, aktuální ceny atd - Návštěva zahraniční skupiny pracovníků v sociálních službách z Jižní Koree u nás v Domově. Živá atmosféra, zájem o dění u nás, spojitosti, odlišnosti obou zemí. - Zapojení do soutěže Křížovka pro seniory individuální i skupinová práce tajenka odeslána do ostravské agentury. - Literární posezení s písničkami v podání 3 vystupujících Spolek 2012, čtení o A. Mandlové a B. Martinů. Srpen: - Již tradiční návštěva ZOO Praha klienti na vozících s doprovody, auto s plošinou. Září: - Sportovní hry v našem Domově početná účast 9 družstev soutěžících, zapojení žáků OU Kunice do příprav, sportovní disciplíny, hudební zpestření pro účastníky i diváky, zástupci sponzorů i města Říčany a další významní hosté.. -pečeme koláč ze švestek + ochutnávka -Sportovní hry v Praze 10 Zvonková -Koncert skupiny CAMAEL /představení hudebních různých žánrů/ Říjen: -V rámci Týdne sociálních služeb vyhlášena soutěž Pro radost a potěšení s naší účastí i když na dálku zásilka Zavinovacích rohlíčků podle pí. Braitové do DS Lipník nad Bečvou a následná reakce DS upomínkové předměty a ukázky výrobků zase jejich obyvatel. Listopad: -Pietní vzpomínka na obyvatele, kteří v tomto roce zemřeli, výběr vhodné hudby, Chvíle ticha.. -Návštěva Muzea Policie v Praze seniorské soutěže + prohlídka expozice s výkladem. -spolupráce s MŠ Čtyřlístek z Říčan a o. s. Mezi námi přítomna koordinátorka a v budoucnu přislíbena fotografka pro vznik brožury o společné práci. -Tanec s vozíky pod vedením choreografa P. Velety, zapojení všech obyvatel, živá atmosféra -Taneční a hudební vystoupení dětí ze ZŠ Tehovec + ukázka divadelní hry Sněhurka a sedm trpaslíků v podání dětí. 10

12 -Exkurze do pražské vodárny v Podolí auto s plošinou vozíčkáři s doprovody výklad ve vodárně + prohlídka provozu. -Znovu country skupina Kamzíci u nás v Domově hraje. Prosinec: - Vánoční výstava na Krajském úřadě v Praze - Pečení a zdobení cukroví - vánoční koncert ZUŠ v Říčanech - Duo harmonikářek z Ondřejova - vystoupení MŠ U SLUNEČNÍCH HODIN vánoční pásmo - účast na jarmarku v ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA prodej i ukázka našich výrobků - vystoupení OU Kunice další obory školy představeny, vánoční tématika - vánoční posezení a ochutnávka cukroví, které jsme společně tvořili, slavnostní atmosféra, přítomni rod. příslušníci i někteří naši dobrovolníci.. - hudební vystoupení hudební dvojice Magda a Honza k ukončení roku 2014, přípitek a přání obyvatelům pro rok následující. V Říčanech Ing.,Bc. Václav Brácha Ředitel příspěvkové organizace 11

13 Organizace: Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti (v tis. Kč, celá čísla) číslo řádku ukazatel Skutečnost k hlavní činnost doplňková činnost Rozpočet upravený 2014 (hodnocený rok) hlavní činnost doplňková činnost Skutečnost k (hodnocený rok) hlavní činnost doplňková činnost vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání se stejným obdobím m.r.) vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání s rozpočtem) =5/1 8=5/3 1 Náklady PO - účtová třída 5 celkem ,0 100,0 2 z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,9 100,0 3 Spotřeba energie a ost. dodávek (číslo účtu 502 a 503) ,1 100,1 4 Prodané zboží (číslo účtu 504) ,0 0,0 5 Opravy a udržování (číslo účtu 511) ,8 100,0 6 Cestovné (číslo účtu 512) ,0 100,0 7 Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) ,0 100,0 8 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,3 100,0 9 Mzdové náklady (číslo účtu 521) ,5 100,0 10 v tom: platy zaměstnanců ,6 100,0 11 ostatní osobní náklady ,0 100,0 nemocenské dávky ,6 100,0 12 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,9 100,0 13 Zákonné sociální náklady (číslo účtu 525,527,528) ,2 100,0 14 Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538) ,0 0,0 15 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549, 5xx) ,4 100,0 16 Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) ,2 100,0 Majetek (558) ,1 100,0 17 Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem ,0 100,0 18 z toho:tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601) ,0 0,0 19 Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) ,0 100,0 20 Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604) ,0 0,0 21 Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649, 648,603,662,669) ,8 100,0 22 Tržby z dlouhodobého majetku (číslo účtu 651) ,0 0,0 23 Tržby z prodeje cenných papírů a výnosy z dlouh.a krátkodobého majetku (součet účtů 653,652 a 655) ,0 0,0 24 Tržby z prodeje materiálu (654) ,0 0,0 25 Provozní dotace (číslo účtu 671,672) celkem ,2 100,0 26 v tom: příspěvek na provoz ,2 100,0 pronájem dotace MPSV ČR ,0 100,0 dotace Úřad práce ,0 100,0 dotace MŠMT ,0 100,0 Projekt vzdělávání ,5 100,0 29 Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.17-1) ,0 0,0 30 Daň z příjmů (číslo účtu 591) ,0 0,0 31 Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595) ,0 0,0 32 Hospodářský výsledek po zdanění (ř ) 0 0,0 0,0 33 Doplňkové údaje: 34 Použití prostředků rezervního fondu v Kč Přepočtený počet zaměstnanců Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč Datum: Vypracoval: Bc. Hana Pokorná, DiS. Schválil: Ing., Bc. Václav Brácha

14 Organizace: Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Kapitola: 17 Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací za rok A) Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek v Kč - hlavní činnosti 0,00 - z jiné činnosti 0,00 Celkem k před zdaněním 0,00 Předpokládané zdanění celkem 0,00 Celkem po zdanění (zisk+, ztráta -) 0,00 6B) Krytí zhoršeného hospodářského výsledku Ukazatel v Kč Ztráta z hospodaření celkem 0,00 v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce - jiným způsobem: účet 932 (neuhrazená ztráta z minulých let) 6C) Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku stav k v Kč stav k v Kč Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2013 v Kč stav po přídělu v Kč =2+3 Rezervní fond , Rezervní fond , Investiční fond , Fond odměn , Fond kulturních a sociálních potřeb , CELKEM Datum: Vypracoval: Bc. Hana Pokorná, DiS. Schválil: Ing., Bc. Václav Brácha 1

15 Organizace: Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb v tis. Kč PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ Příspěvek na provoz Plán 2014 (hodnocený rok) Skutečnost % plnění Porovnání k (hodnocený rok) skuteč. k m.r. index =2/4 Od zřizovatele , ,15 Od zřizovatele - pronájem 9 9 0, ,00 Ze státního rozpočtu a státních fondů přes rozpočet zřízovatele , ,03 Od jiných subjektů , ,23 P ř í s p ě v e k c e l k e m , ,23 Datum: Vypracoval: Bc. Hana Pokorná, DiS. Schválil: Ing, Bc. Václav Brácha Organizace: Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb PŘEHLED INVESTIČNÍ ČINNOSTI - ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC v tis.kč Zdroje financování investic Plán 2014 (hodnocený rok) Skutečnost % plnění Porovnání k (hodnocený rok) skuteč. k m.r. index =2/4 Zapojení investičního fondu (vlastních zdrojů) Dotace od zřizovatele Dotace ze státního rozpočtu Státní fondy Ostatní zdroje Z d r o j e c e l k e m Datum: Vypracoval: Bc. Hana Pokorná, DiS. Schválil: Ing., Bc. Václav Brácha 2

16

17 1

Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb

Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045 251 01 Říčany u Prahy Tel: 323 632 423, fax: 323 632 441, e-mail: reditel@domovpks.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb

Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045 251 01 Říčany u Prahy Tel: 323 632 423, fax: 323 632 441, e-mail: reditel@domovpks.cz

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

Hodnotící zpráva za rok 2012

Hodnotící zpráva za rok 2012 Hodnotící zpráva za rok 2012 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Ústí nad Labem 28.2.2014 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více