Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb"

Transkript

1 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014 Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové Říčany u Prahy Tel: , IČ: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, Praha 5

2 Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti, pro kterou byla PO zřízena: Motto: Vážíme si toho, co udělali, i když už nejsou tvůrčí. Posláním organizace je umožnit seniorům z regionu prožít klidné a důstojné stáří v pobytovém zařízení, které jim zajistí potřebné stravovací, ubytovací a sociální služby. Potřebná zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče je zajišťována především prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Všeobecné sestry mají způsobilost k výkonu svého povolání. Cílovou skupinou jsou senioři nad 63 let, kteří žijí v regionu nebo k němu mají vazbu a z důvodu věku mají trvale sníženou soběstačnost. Pobytovou sociální službu poskytujeme seniorům v nepříznivé životní situaci. Hlavním cílem je individuálně podpořit uživatele podle druhu jejich postižení, tím zlepšit nebo alespoň zachovat míru soběstačnosti klientů a předejít sociálnímu vyloučení ze společnosti. Domov má kapacitu 50 uživatelů. Dnem byla na základě rozhodnutí rady SK snížena kapacita na 50 uživatelů z původních 53. K dočasnému navýšení kapacity ze 49 obyvatel na 53 od bylo z důvodu poskytnutí pomoci domova Červený mlýn Všestudy, jež zastihly v roce 2013 záplavy. Ubytovaní využívali místnost, která za běžného provozu je využívána k volnočasovým aktivitám a pro trvalé obývání není vhodná- nalézá se v suterénu budovy. Následnou úpravou 1 lůžkového pokoje na 2 lůžkový, jsme dosáhli kapacity 50 lůžek. Jedno a dvoulůžkové pokoje jsou umístěny ve třech podlažích, v přízemí jsou jídelny, společenská místnost, kanceláře a stravovací provoz. V suterénu je tělocvična, místnost pro zájmovou činnost, prádelna, kotelna a další technické prostory. Objekt je bezbariérový. Přilehlá zahrada slouží k relaxaci klientů i jejich návštěv. Využívá se např. na petanque, kuželky, příležitostné grilování s obyvateli, při sportovních hrách, apod. Domov v roce 2014 pokračoval v projektu od MPSV- Stáže ve firmách, která u nás zdárně proběhla na pozici skladník. Další pozice jsou průběžně FDV vypisovány a čekáme na zájem ze strany zájemců. Od je v našem domově realizován další projekt na podporu snížení nezaměstnanosti a to Praxe pro mladé 30 let na pozici účetní a asistentka ředitele. Od září 2014 pokračujeme druhým rokem ve spolupráci s OU Kunice, jejichž žáci k nám dochází 2x týdně na získání odborné praxe v učebním oboru Pečovatel. Uživatelé služby Počet k z toho mužů 14 žen 33 Obsazení lůžek v roce ,46 % Průměrný věk 84,1 let Počet nově přijatých klientů v roce 2014: 17 1

3 Počet uživatelů dle stupně příspěvku na péči k : bez příspěvku 0 I. stupeň 9- zažádáno u 1 klienta o zvýšení II. stupeň 7- zažádáno u 1 klienta o zvýšení III. stupeň 19- zažádáno u 3 klientů o zvýšení IV. stupeň 12 Zaměstnanci Došlo ke změně na pozici sociálního pracovníka, kdy jedna ze soc. pracovnic na vlastní žádost ukončila pracovní poměr k a od nastoupila nová na dobu zástupu rodičovské a mateřské dovolené kmenové soc. pracovnice. Dále ukončily pracovní poměr dvě PSS k , místo nich nastoupili nové PSS. Všichni nově přijatí pracovníci prošli výběrovým řízením. Rovněž od 1. října 2014 byl posílen provozní úsek o pomocné kuchaře. U nových zaměstnanců využíváme možnost čerpání příspěvku ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu v ČR- OPLZZ. K dalším výraznějším změnám v obsazení personálu v roce 2014 nedošlo. Evidenční počet zaměstnanců na HPP k Personál v přímé péči (včetně MD ) 43 (fyzický) 41,75 (přepočtený) 23 21,75 Hospodářsko-správní 6 6,0 Manuálně pracující (včetně MD) 14 14,0 Vzdělávání pracovníků V průběhu roku 2014 se pracovníci zúčastňovali vzdělávacích akcí a seminářů podle plánu vzdělávání, s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám, pracovním náplním a aktuálním nabídkám seminářů. Zaměstnanci z přímé péče, dále střední a nejvyšší management, pokračovali ve vzdělávání s názvem Zvyšování kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách jako nástroj pro profesionální poskytování sociálních služeb (CZ.1.04/3.1.03/A ). Tento projekt bude probíhat až do roku Témata byla např.: Kompetence, Mediace, Klíčový pracovník, atd. Vrchní sestra studuje vysokou školu, Uskutečnili jsme i výměnné stáže pro PSS a soc. pracovníky mezi Vyšším Hrádkem a DPKS. Dle pak školení na PC- Windows 8 a 8.1., dále pak Excel či jednotlivé moduly IS Cygnus. Zdravotní péče, rehabilitace a péče pracovníků v sociálních službách Lékařskou péči zajišťuje ordinace MUDr. Bureše 1x v týdnu. Na odborná vyšetření jsou klienti odesíláni k jednotlivým odborným lékařům. Na potřebné péči a podpoře klientů se podílí tým pracovníků - pracovníci v sociálních službách, sociální pracovnice, všeobecné sestry, fyzioterapeutka a PSS se specializací na rehabilitaci. Každý člen pracovního týmu se průběžně vzdělává, aby kvalita poskytované péče byla neustále na co nejvyšší úrovni. Odborné výkony ošetřovatelského personálu vykazujeme na základě zvláštní smlouvy zdravotním pojišťovnám. Všeobecná sestra je v domově přítomna 24 hodin denně. 2

4 Vzhledem ke zhoršujícímu fyzickému stavu klientů a postupnému obsazovaní klientů vyžadujících zvýšenou péči jak na 1., tak i na 2. patře, byly posíleny služby pracovníků v sociálních službách na pokoje v přízemí 1 pracovník na denní 12 hod. službu a 1 pracovník na ranní službu, na 1. a 2. patře jsou zařazování 2 pracovníci na 12 hod. službu. Dále je v pracovní dny přítomna i jedna PSS na ranní službu, která se věnuje výhradně hygieně našich klientů na centrální koupelně a vedoucí PSS, která dohlíží na řádnou péči a v případě potřeby zastoupí chybějícího PSS. Rovněž i vzhledem většímu množství upravované stravy na mletou či drcenou, byla kuchyň posílena o pomocnou sílu. Aktivizační činnosti Tyto činnosti zahrnují různé aktivity s uživateli služby. Mezi pravidelné patří v sudých týdnech katolická mše a Klub seniorů, zaštítěný Komunitním centrem Říčany. Úterní dopoledne jsou vyhrazena závodům v šipkách, nově pétanque či stolního fotbálku. Tréninky paměti jsou 1x týdně, stejně tak i poslech hudby a zpívání, či kratochvilná odpoledne (kde se reaguje na aktuální dění ve společnosti). Výtvarné práce probíhají 1x za 14 dní s pomocí dětí z MŠ Čtyřlístek, jindy jsou spojené s muzikoterapií či poslechem povídek. I v tomto roce probíhají oslavy narozenin klientů vždy ke konci měsíce slavíme narozeniny klientů v daném měsíci. Na některé akce docházejí i senioři žijící v okolí Domova. Nepravidelně pořádáme různá hudební vystoupení, besedy, cestopisné přednášky, výlety, pečení, samozřejmostí je několik vánočních koncertů. V tomto roce se uskutečnila Vzpomínková práce s klienty (individuální či v malých skupinkách). Pravidelně třikrát týdně probíhají skupinová cvičení s fyzioterapeutkou, účast je vždy kolem 20 klientů. Kromě toho probíhá cvičení i individuální, poskytuje péči širokého rozsahu za použití přístrojové techniky. Zúčastnili jsme se také sportovních her pro seniory v Říčanech pořádané Domovem s pečovatelskou službou, kde jsme se celkově umístili na II. místě. Pořádali jsme i vlastní sportovní hry, kterých se účastnilo celkem 11 domovů jak ze Středočeského kraje tak i Prahy. Navštívili jsme i pražskou ZOO, tentokrát její jižní část a navázali tak na loňskou návštěvu severní části. Reagujeme na dění ve společnosti i mimo Domov. Vycházíme vstříc individuálním potřebám klientů s ohledem na jejich sociální a zdravotní možnosti. Prioritou je příjemné prostředí i pocit spokojenosti obyvatel Domova. V rámci aktivizačních činností jsme zavedli pravidelně 1x v měsíci tematické dny, např. Kostkovaný den, Kloboučkový den, Ruský den, Slovenský den apod. K těmto dnům se snažíme maximálně věnovat jak např. živou hudbou k danému dni, úpravou jídelníčku atd. Dobrovolnická činnost Povedl se zvýšit počet dobrovolníků, ať již pravidelných, či krátkodobých. Spolupracujeme s gymnáziem OpenGate, studenti připravují programy pro seniory, v případě potřeby pomáhají s doprovodem na akce mimo zařízení. Další spolupráce je se ZUŠ Říčany, 1. základní školou Masarykovo náměstí, MŠ U Slunečních hodin, ZŠ Olivova v Říčanech, Yusen Logistic, atd. Praxe Naše organizace spolupracuje s vyššími odbornými školami při zabezpečení odborné praxe studentů a OU Kunice. V roce 2014 se praxe zúčastnily 4 studentky vyšších odborných škol a 7 žáků z OU Kunice. 3

5 Kontrolní činnost Vedoucí pracovníci provádějí kontroly v rámci svých kompetencí podle plánu kontrol. Případné nedostatky jsou řešeny ihned. Kontroly jiných orgánů KHS Středočeského kraje- kontrola proočkovanosti bez závad; KHS Středočeského kraje- kontrola dodržování provozního řádu bez závad; ÚP ČR- veřejnosprávní kontrola , Dohoda č. SPH-VN-6/ bez závad; ÚP ČR- veřejnosprávní kontrola , Dohoda č. SPH-SN-10/ bez závad; VZP- Cílená revize správnosti a oprávněnosti vykázané a účtované zdravotní péče drobné výhrady KHS Středočeského kraje- kontrola na plnění povinností bez závad; Středočeský kraj Krajský úřad- Hospodaření s veřejnými prostředky drobné výhrady, které byly v rámci možností odstraněny. Finanční úřad pro Středočeský kraj- daňová kontrola bez závad; ÚP ČR- veřejnosprávní kontrola , Dohoda č. PAY-VN-3/ bez závad. Hospodaření Na rok 2014 byl rozpočet schválen ve výši Kč. Z toho byl přiznán příspěvek na provoz od zřizovatele , Kč, dotace MPSV Kč Kč v rámci III. kola dofinancování způsobené nařízením vlády- navýšení mezd od Mzdy Kč a odpisy ,55.- Kč. Rozpočet byl na začátku roku nepokryt ve výši Kč. K byl však již plně pokrytý, především díky zvýšenému příspěvku od zřizovatele ve výši Kč. Jen pro porovnání uvádím i výši dotace MPSV za rok 2013 ve výši , za rok Kč, v roce 2011 dokonce ve výši Kč. Jak je z uvedeného vidět, dotace z MPSV poslední roky klesá. Výrazný pokles dotace od MPSV se snaží kompenzovat náš zřizovatel- Středočeský kraj, který naštěstí zvýšil svůj příspěvek. Díky zaměstnávání zaměstnanců z ÚP, byl nám poskytnut příspěvek z ÚP ve výši Kč včetně příspěvku na úhradu mzdových nákladů na projekt Praxe pro mladé do 30 let. Znovu jsme oslovili rodiny klientů, jejichž výše přiznaného důchodu nedosahuje na plnou úhradu, s žádostí o pomoc při financování služby. Sponzorské dary za rok 2014 byly: ,66.- Kč (finanční dary) a Kč (hmotný dar). Do navýšení rozpočtu se projevilo i poskytnutí ubytování a služeb 4 obyvatelům z ČM Všestudy. Od jsme začali používat Spořící účet pro efektivnější využití finančních prostředků, kde máme k uloženo ,48.-Kč, které jsou tvořeny z prostředků rezervního a investičního fondu a úroků ve výši ,44.-Kč. Celkový rozpočet k byl proto navýšen na ,23.- Kč. Tak jako každý rok i na rok 2014 je zpracovávána Zpráva nezávislého auditora k ověření hospodaření. 4

6 Domov a vylepšení pobytu Pokračujeme ve zlepšování podmínek pro bydlení našich obyvatel. Radou Středočeského kraje nám byla chválena investiční akce na vybudování bezbariérové lávky z 2. NP na zahradu. Lávkou a následným vybudováním pochozích cest, došlo k širšímu využití zahrady domova, která byla do té doby vzhledem ke svažitosti terénu nedostupná. Na cesty byly umístěny lavičky, jak pevné, tak i houpací a nejen obyvatelé, ale i rodinní příslušníci tak mají další možnosti, jak nerušeně trávit svá setkání. V rámci mezigeneračního soužití jsme na zahradu umístili i několik dětských herních prvků, např. pískoviště, a houpačku. Rovněž byla dokončena investiční akce pořízení automatických vstupních dveří do domova. Instalací dveří vzniklo zádveří, které poskytuje našim obyvatelům lepší tepelnou pohodu ve vstupní hale a pobytu jak na jídelně, tak i při cestě do a z koupelny v přízemí. Dále jsme pořídili 3 ks lůžek s el. ovládáním, 2 zahradní houpačky, 3 ks invalidních vozíků, Ze sponzorských darů jsme zakoupili Sara Steddy- vozík pro přesun obyvatel, kteří již nezvládají vlastní schůzi. Pořídili jsme také nový CD přehrávač pro poslech hudby obyvatelům, nové vysavače. Pořídili jsme i různé kompenzační pomůcky pro rehabilitaci. V roce 2014 jsme také uskutečnili výmalbu společných prostor na jídelně a některých pokojů obyvatel. Došlo také k výměně podlahové krytiny 3 dvojlůžkových pokojích. Byl nám schválen i investiční záměr přístavby domova s navýšením kapacity o 5 lůžek s novou bezbariérovou koupelnou. V současné době probíhá výběrového řízení na realizační firmu a žádost o souhlas s místěným stavby. Spotřeba paliv a energií rok Zemní plyn m m m m m m m3 Rozdíl +589 m m m m m m m3 Elektrická energie kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Rozdíl kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Voda 2844 m m m m m m m3 Rozdíl +159 m m 3 +32m 3-171m 3-25 m m3-170 m3 Zemní plyn: Pokles spotřeby zemního plynu je dán vlivem počasí (mírná zima na konci roku), kdy jsme topení pouštěli dle aktuálního počasí. Topná sezona začala prakticky až na konci roku. V předchozím roce jsme provedli částečně zateplení půdního prostoru a instalaci automatických vstupních dveří, vzniklo tak vstupní zádveří. Elektrická energie: Elektrická energie- díky tomu, že v ½ roku probíhaly stavební úpravy vybudování lávky, s sebou neslo zvýšení spotřeby el. energie. Na konci roku jsme pro snížení el. energie provedli výměnu světelných zdrojů ve společných prostor za žárovky s technologií LED a doplnili tak trubice s technologií LED, které byly vyměněny v roce Lze očekávat snížení spotřeby el. energie a delší živostnost světelných zdrojů. Toto se však promítne až v roce následujícím. Voda: Náklady na vodu se mírně snížili a to především z důvodu ukončení dočasného pobytu obyvatel z ČM Všestudy, kterým jsme poskytovali z kraje roku ubytování a dále pak z důvodu vyššího počtu obyvatel, kterým je poskytována částečná dopomoc či celková pomoc při provádění osobní hygieny na centrální koupelně oproti individuální hygieně obyvatel na pokojích. 5

7 Autoprovoz Osobní vůz Citroën Berlingo, rok výroby Počet ujetých kilometrů 4 923km km km km km km km Spotřeba PHM 465,02 l 481,86 l 552,28l 645,576l 724,484 l 881,868 l 773,664 l Normovaná spotřeba 479,99 l 472,42 l 557,34l 639,64l 728,816 l 880,322 l 773,12 l Úspora +14,99 l -8,27 l +4,56l -6,18l 4,572 l 1,546 l -0,484 l Každoročně se zvyšující počet kilometrů je dán především vyšším počtem prováděných sociálních šetření za účelem vyřízení podaných žádostí na sociální službu a výběr nových uživatelů Domova Pod Kavčí Skálou. Dále pak k využití dopravy zaměstnanců na školení a obyvatel na různé volnočasové, aktivizační, sportovní a vědomostní aktivity uživatel. Investice a opravy Z plánovaných investičních akcí byly zřizovatelem v roce 2014 schváleny výdaje ve výši Kč na vybudování bezbariérové lávky od firmy P.L.K. sdružení dodavatelů. Ze sponzorských darů byl pořízen sedací vak do el. zvedáku, občerstvení pro sportovní hry a Sara Steddy- mechanická transportní pomůcka pro obyvatele a povedlo se tak opět zvýšit standard pro uživatele a obsluhu pro zaměstnance v přímé péči. Prováděla se pravidelná údržba, která začíná být finančně náročnější, vzhledem ke 13 rokům provozu zařízení. Nejvíce nákladné na údržbu jsou stále výtahy. Revize probíhaly dle plánu revizí. Vyhodnocení doplňkové činnosti: Doplňkovou činnost Domov Pod Kavčí Skálou neposkytuje. Zvažovali jsme a neustále zvažujeme možnosti doplňkové činnosti, např. terénní pečovatelskou službu, poskytování obědů dalším osobám z blízkého okolí, možnost praní a mandlování apod. Vzhledem k rozvinuté infrastruktuře ve městě, jsou však tyto služby plně nabízeny a doplňková činnost se tak jeví v současnosti jako nerentabilní. Plnění opatření z minulé zprávy: Opatření v minulé zprávě nebylo součástí zprávy o činnosti. Návrh na opatření ke zkvalitnění činnosti PO: Stěžejním návrhem pro zkvalitnění činnosti PO nadále zůstává realizace bezbariérové koupelny pro obyvatele DPKS z 1. a 2. patra a s tím spojené navýšení kapacity o 5 lůžek. Tato investiční akce, jejíž záměr byl na konci roku 2014 schválen radou kraje SK a následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky, přispěje jak ke zkvalitnění poskytované péče z důvodu vyššího komfortu při osobní hygieně, tak i z hlediska dalších finančních příjmů pro domov s minimálním navýšením mzdových prostředků. Dále máme v plánu zapojit se do externího hodnocení poskytované služby formou Cena kvality, E-qualin, Značka kvality apod. Drobná zkvalitnění zavádíme v domově ihned. 6

8 Přílohy: -příloha 10; 11; 12; 13 -vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu PO- náklady, výnosy, mzdové náklady a příspěvek na provoz od zřizovatele -akce pro uživatele -grafy průměrný věk, ZP, úhrady, PNP, obložnost -rozbory- počet strávníků, náklady na potraviny, prádelna V Říčanech Ing.,Bc. Václav Brácha Ředitel příspěvkové organizace 7

9 Příloha výroční zprávy Seznam akcí v roce 2014 Domov Pod Kavčí Skálou Intenzita připravovaných programů zůstává stejná, máme pravidelná cvičení ve velké skupině /3x týdně/, pétanque /1x týdně/, Toulky pamětí /1x týdně reagujeme na aktuální dění a pracujeme se vzpomínkami našich obyvatel v různých formách. Spolupracujeme s MŠ Čtyřlístek aktivně ve výtvarné oblasti, v rovině duchovní se koná 1x za 14 dní bohoslužba pro naše obyvatele. 1x měsíčně bývá tzv. tematický den i narozeninová setkání s kulturním pořadem. Beseda obyvatel je také 1x za měsíc, 1. středu v měsíci. Spolupracujeme s místními organizacemi i dobrovolníky, zveme k nám zajímavé osobnosti a jsme otevřené zařízení jak pro rodinné příslušníky našich obyvatel či pro lidi ze sousedství. Oproti roku 2013 nám zanikl v Domově Klub SENIOR, kdy se neformálně scházeli u nás lidé a hovořili u kávy o různých tématech, společně si zazpívali. Jednotlivci či manželské dvojice k nám však nacházejí cestu stále a vznikají i pěkná přátelství mezi našimi obyvateli. Bohužel nejen lidem našim obyvatelům se zdravotní stav občas zhorší a stáří se vybírá svou daň i mezi přáteli z okolí. Stále jsme však součástí projektu SENSEN - Senzační senioři a nově jsme se zapojili do aktivit o. s. Mezi námi, které se zabývá mezigeneračním setkáváním. Vzhledem k tomu, že u nás tato praxe trvá již 6 let, obohacujeme spíše setkávání a prohlubujeme zájem našich obyvatel a zvláště předškolních dětí. Za zvlášť zdařilou akci považuji setkání našich obyvatel na vozících s choreografem P. Veletou, známým u nás i ve světě svou dlouholetou praxí v oblasti tance. Názorně nám dokázal, že nic není nemožné, že vnímání těla i hudby jsou v jedné rovině se zdravými lidmi a podnítí-li se zájem a chuť, leckdo je překvapen provedením. I společná účast studentů z OU Kunice jako doprovod měla svůj význam. Mladí lidé, kteří u nás vykonávají praxi na pozici budoucích pečovatelů, najednou viděli naše obyvatele poněkud jinak. Zmiňovaný lektor se tancem s vozíčkáři zabývá víc než 13 let. Vzhledem k příležitostnému zapojení našeho nového spolupracovníka jsme se nyní více zaměřili na individuální práci u osob, které se z různých důvodů nemohou tolik účastnit skupinových programů /poslech a výběr povídek, čtení u lůžka.. Novinkou je i znovuoživení gramofonu, který připomíná našim obyvatelům časy minulé a vzpomínají. Při komorní atmosféře se zaposlouchají do mluveného slova nebo uslyší nějakou ze skladeb. Je to velmi oblíbená aktivita, kdy mají i možnost vlastního projevu a názoru. Krom toho se každý měsíc konaly v roce 2014 následující akce: Leden: - vystoupení pěveckého sdružení Gabriel. - Tibetské misky - muzikoterapie meditace, relaxační technika, hudební doprovod, duchovní očista, emoční uvolnění, vlastní hudební projevy obyvatel. - natáčení ČT 1 reportáž do zpravodajství mezigenerační setkávání - přednáška IKEM další z přednášek organizovaných z projektu SENSEN - prezentace SOU a SOŠ Praha 9 soukromý sektor, představení oborů, praktické ukázky žáků /masáž končetin, práce kosmetičky /. - promítání OPEN GATE Nový Zéland foto s výkladem studenti gymnázia v Babicích. 8

10 Únor: - Převzetí certifikátu a předání našim obyvatelům, kteří přispěli literárním příspěvkem do Národní kroniky /projekt Senzační senioři SENSEN/ -Zapojení do soutěže O nejkrásnější evropský strom s názvem Němý svědek příběh stromu, hlasování, seznámení našich obyvatel se soutěží, povídání o přírodě v okolí -Beseda s dobrovolnicí, která žila ve Francii a má otce pocházejícího z této země, pracovala tam i v sociální oblasti, v místním DS. Diskuze našich obyvatel o životě seniorů v zahraničí, dotazy, podněty.. -Tradiční masopustní veselí s maskami též účast některých rodinných příslušníků a sponzorů. Březen: - Cirkusové vystoupení CIRKUS ALADIN silová gymnastika, žonglování, pes pomocník plní lehké úkoly k pobavení diváků. -návštěva studentky VŠ se sociálním zaměřením beseda s obyvateli, klady a zápory života v DS srovnání pohledů na život očima seniorů a mladého člověka. - Účast v soutěži Malešický mozek vědomostní soutěž družstva i jednotlivci - Tematický den Sluníčkový ukázky z pěveckých soutěží, tvorba pěveckého sboru E. Erlichové z Říčan melodie z muzikálů.. Duben: - OU Kunice jarní setkání žáků a našich obyvatel, zdobení perníčků, obor cukrářství dovednosti a uplatnění v praxi, vzpomínky obyvatel na místní živnostníky a vlastní zážitky z dětství. Zjednodušení práce v současnosti i důraz na kvalitu práce našich předků. - Další z mezigeneračních setkání pomoc při tvorbě výrobků na Krajskou výstavu v Praze. Květen: -Workshop ukázka drátování, šperky, zápichy, ozdoby. S možností vlastního jednoduchého tvoření našich obyvatel. - Kniha mého života zapojení do literární soutěže Polabská vrba 2. ročník -Tradiční koncert ZUŠ ke Dni matek -Již pravidelné setkání se šansony bývalé studentky hrají a zpívají své profesorce a naší obyvatelce i nám ostatním. -Sportovní odpoledne v Pacově/kuželky, hod na cíl, kvíz. Společné odpoledne se Sokolem Říčany a s domovy seniorů z okolí -Povídání z cest a zdařilá prezentace studenů Open Gate Londýn, Florida. Foto s výkladem. Červen: - Odpolední beseda s povídáním o zdejším krajině /ing. Klíma/, umělecké fotografie. - Sportovní hry v Praze 11 /pražské setkání domovů seniorů i některých mimo hlavní město, inspirace, poznání, organizace velkého počtu soutěžících / - Sobotní tradiční koncert sboru Gabriel ukázka různých hudebních stylů i provedení + předvedení muzikálové verze Červená Karkulka. - Výstava květin i výrobků na Výstavišti v Lysé nad Labem Šikovné ruce našich seniorů. - Společná výtvarná práce /velkoplošná/ s MŠ Čtyřlístek kombinace koláže, malby + fotografie dětí i seniorů ze společných akcí. Zájem veřejnosti vítán! - Country skupina Kamzíci hudební produkce při narozeninovém setkání. 9

11 Červenec: - pečení koláče z rybízu ze zahrady Domova spolupráce obyvatel/někdo sbírá, další se podílí na práci při pečení, zapojení i lidí na vozících.. + následná ochutnávka -Beseda s promítáním o životě na Kubě /ing. Klíma/. - Nominace naší obyvatelky do projektu SENSEN SENIOR ROKU - Beseda o životě severoamerických indiánů v rámci tématického dne Americký den připomínka života původních obyvatel, na terase ukázka rozdělávání ohně tradičním způsobem, vlastnoruční výrobky z kůže a přírodních materiálů. - Nominace do soutěže Říčanský sportovec 2014 naše 98letá obyvatelka stále hraje pétanque atd. Článek v místním časopise a účast při vyhlašování. - Sportovní den v DS Rožmitál pod Třemšínem i účast dobrovolníků - Výlet do Obchodního centra Čestlice - /z podnětů obyvatel/ prohlídka centra i nákup, možnosti pro vozíčkáře v praxi, aktuální ceny atd - Návštěva zahraniční skupiny pracovníků v sociálních službách z Jižní Koree u nás v Domově. Živá atmosféra, zájem o dění u nás, spojitosti, odlišnosti obou zemí. - Zapojení do soutěže Křížovka pro seniory individuální i skupinová práce tajenka odeslána do ostravské agentury. - Literární posezení s písničkami v podání 3 vystupujících Spolek 2012, čtení o A. Mandlové a B. Martinů. Srpen: - Již tradiční návštěva ZOO Praha klienti na vozících s doprovody, auto s plošinou. Září: - Sportovní hry v našem Domově početná účast 9 družstev soutěžících, zapojení žáků OU Kunice do příprav, sportovní disciplíny, hudební zpestření pro účastníky i diváky, zástupci sponzorů i města Říčany a další významní hosté.. -pečeme koláč ze švestek + ochutnávka -Sportovní hry v Praze 10 Zvonková -Koncert skupiny CAMAEL /představení hudebních různých žánrů/ Říjen: -V rámci Týdne sociálních služeb vyhlášena soutěž Pro radost a potěšení s naší účastí i když na dálku zásilka Zavinovacích rohlíčků podle pí. Braitové do DS Lipník nad Bečvou a následná reakce DS upomínkové předměty a ukázky výrobků zase jejich obyvatel. Listopad: -Pietní vzpomínka na obyvatele, kteří v tomto roce zemřeli, výběr vhodné hudby, Chvíle ticha.. -Návštěva Muzea Policie v Praze seniorské soutěže + prohlídka expozice s výkladem. -spolupráce s MŠ Čtyřlístek z Říčan a o. s. Mezi námi přítomna koordinátorka a v budoucnu přislíbena fotografka pro vznik brožury o společné práci. -Tanec s vozíky pod vedením choreografa P. Velety, zapojení všech obyvatel, živá atmosféra -Taneční a hudební vystoupení dětí ze ZŠ Tehovec + ukázka divadelní hry Sněhurka a sedm trpaslíků v podání dětí. 10

12 -Exkurze do pražské vodárny v Podolí auto s plošinou vozíčkáři s doprovody výklad ve vodárně + prohlídka provozu. -Znovu country skupina Kamzíci u nás v Domově hraje. Prosinec: - Vánoční výstava na Krajském úřadě v Praze - Pečení a zdobení cukroví - vánoční koncert ZUŠ v Říčanech - Duo harmonikářek z Ondřejova - vystoupení MŠ U SLUNEČNÍCH HODIN vánoční pásmo - účast na jarmarku v ZŠ U ŘÍČANSKÉHO LESA prodej i ukázka našich výrobků - vystoupení OU Kunice další obory školy představeny, vánoční tématika - vánoční posezení a ochutnávka cukroví, které jsme společně tvořili, slavnostní atmosféra, přítomni rod. příslušníci i někteří naši dobrovolníci.. - hudební vystoupení hudební dvojice Magda a Honza k ukončení roku 2014, přípitek a přání obyvatelům pro rok následující. V Říčanech Ing.,Bc. Václav Brácha Ředitel příspěvkové organizace 11

13 Organizace: Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti (v tis. Kč, celá čísla) číslo řádku ukazatel Skutečnost k hlavní činnost doplňková činnost Rozpočet upravený 2014 (hodnocený rok) hlavní činnost doplňková činnost Skutečnost k (hodnocený rok) hlavní činnost doplňková činnost vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání se stejným obdobím m.r.) vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání s rozpočtem) =5/1 8=5/3 1 Náklady PO - účtová třída 5 celkem ,0 100,0 2 z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) ,9 100,0 3 Spotřeba energie a ost. dodávek (číslo účtu 502 a 503) ,1 100,1 4 Prodané zboží (číslo účtu 504) ,0 0,0 5 Opravy a udržování (číslo účtu 511) ,8 100,0 6 Cestovné (číslo účtu 512) ,0 100,0 7 Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) ,0 100,0 8 Ostatní služby (číslo účtu 518) ,3 100,0 9 Mzdové náklady (číslo účtu 521) ,5 100,0 10 v tom: platy zaměstnanců ,6 100,0 11 ostatní osobní náklady ,0 100,0 nemocenské dávky ,6 100,0 12 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) ,9 100,0 13 Zákonné sociální náklady (číslo účtu 525,527,528) ,2 100,0 14 Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538) ,0 0,0 15 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549, 5xx) ,4 100,0 16 Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) ,2 100,0 Majetek (558) ,1 100,0 17 Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem ,0 100,0 18 z toho:tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601) ,0 0,0 19 Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) ,0 100,0 20 Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604) ,0 0,0 21 Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649, 648,603,662,669) ,8 100,0 22 Tržby z dlouhodobého majetku (číslo účtu 651) ,0 0,0 23 Tržby z prodeje cenných papírů a výnosy z dlouh.a krátkodobého majetku (součet účtů 653,652 a 655) ,0 0,0 24 Tržby z prodeje materiálu (654) ,0 0,0 25 Provozní dotace (číslo účtu 671,672) celkem ,2 100,0 26 v tom: příspěvek na provoz ,2 100,0 pronájem dotace MPSV ČR ,0 100,0 dotace Úřad práce ,0 100,0 dotace MŠMT ,0 100,0 Projekt vzdělávání ,5 100,0 29 Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.17-1) ,0 0,0 30 Daň z příjmů (číslo účtu 591) ,0 0,0 31 Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595) ,0 0,0 32 Hospodářský výsledek po zdanění (ř ) 0 0,0 0,0 33 Doplňkové údaje: 34 Použití prostředků rezervního fondu v Kč Přepočtený počet zaměstnanců Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč Datum: Vypracoval: Bc. Hana Pokorná, DiS. Schválil: Ing., Bc. Václav Brácha

14 Organizace: Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Kapitola: 17 Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací za rok A) Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek v Kč - hlavní činnosti 0,00 - z jiné činnosti 0,00 Celkem k před zdaněním 0,00 Předpokládané zdanění celkem 0,00 Celkem po zdanění (zisk+, ztráta -) 0,00 6B) Krytí zhoršeného hospodářského výsledku Ukazatel v Kč Ztráta z hospodaření celkem 0,00 v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce - jiným způsobem: účet 932 (neuhrazená ztráta z minulých let) 6C) Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku stav k v Kč stav k v Kč Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2013 v Kč stav po přídělu v Kč =2+3 Rezervní fond , Rezervní fond , Investiční fond , Fond odměn , Fond kulturních a sociálních potřeb , CELKEM Datum: Vypracoval: Bc. Hana Pokorná, DiS. Schválil: Ing., Bc. Václav Brácha 1

15 Organizace: Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb v tis. Kč PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ Příspěvek na provoz Plán 2014 (hodnocený rok) Skutečnost % plnění Porovnání k (hodnocený rok) skuteč. k m.r. index =2/4 Od zřizovatele , ,15 Od zřizovatele - pronájem 9 9 0, ,00 Ze státního rozpočtu a státních fondů přes rozpočet zřízovatele , ,03 Od jiných subjektů , ,23 P ř í s p ě v e k c e l k e m , ,23 Datum: Vypracoval: Bc. Hana Pokorná, DiS. Schválil: Ing, Bc. Václav Brácha Organizace: Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb PŘEHLED INVESTIČNÍ ČINNOSTI - ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC v tis.kč Zdroje financování investic Plán 2014 (hodnocený rok) Skutečnost % plnění Porovnání k (hodnocený rok) skuteč. k m.r. index =2/4 Zapojení investičního fondu (vlastních zdrojů) Dotace od zřizovatele Dotace ze státního rozpočtu Státní fondy Ostatní zdroje Z d r o j e c e l k e m Datum: Vypracoval: Bc. Hana Pokorná, DiS. Schválil: Ing., Bc. Václav Brácha 2

16

17 1

Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb

Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045 251 01 Říčany u Prahy Tel: 323 632 423, fax: 323 632 441, e-mail: reditel@domovpks.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory Pelhřimov příspěvková organizace Radětínská 2305 39301 Pelhřimov. Mgr. Josef Scháněl ředitel

Výroční zpráva 2010. Domov pro seniory Pelhřimov příspěvková organizace Radětínská 2305 39301 Pelhřimov. Mgr. Josef Scháněl ředitel Domov pro seniory Pelhřimov příspěvková organizace Radětínská 2305 39301 Pelhřimov Výroční zpráva 2010 Zpracovala: Ing. Monika Miřátská vedoucí ekonomicko-provozního úseku Mgr. Josef Scháněl ředitel 1

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Luxor Poděbrady poskytovatel sociálních služeb OBSAH Úvod... 2 1 Domov pro seniory Luxor... 4 2 Komunitní centrum... 8 3 Vzdělávací centrum... 13 4 Kontrolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. 768 61 Bystřice pod Hostýnem, A. Bartoše 1700. Výroční zpráva za rok 2014

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s. 768 61 Bystřice pod Hostýnem, A. Bartoše 1700. Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo ředitelky Centra pro seniory Zahrada, o. p. s Vážení obyvatelé domova, zaměstnanci, přátelé, příznivci, podporovatelé. Předkládáme vám výroční zprávu obecně prospěšné

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec Domov pro seniory Heřmanův Městec 2014 Výroční zpráva DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC www.domov-hm.cz Obsah I. SLOVO ŘEDITELKY...

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013

Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 za rok Úvodní slovo Vážení přátelé, zaměstnanci, klienti a všichni, kdo se o dění ve Středisku sociálních služeb zajímáte, jsem potěšena,

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva 2014. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva 2014. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva 2014 Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 1 VEDENÍ DOMOVA... 4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLAST... 5 2.1 Zdravotní úsek... 5 2.2 SOCIÁLNÍ ÚSEK... 6 2.3 Přehled

Více

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014 Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace...

Více

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01

DS Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 1 1. Obecné údaje 1.1. identifikace organizace název účetní jednotky: DS Stříbrné Terasy o.p.s. sídlo účetní jednotky: Havlíčkova 5624/34b, Jihlava, 586 01 identifikační číslo: 282 74 466 právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O B S A H 1 Základní údaje organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Základní údaje o domově Zřizovatel organizace: Středočeský kraj se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Název organizace: Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

Více

o činnosti a hospodaření organizace

o činnosti a hospodaření organizace Domov pro seniory Trutnov R. Frimla 936 541 01 Trutnov IČO 701 53 906 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace rok 2014 1 1. Zhodnocení činnosti organizace Organizace byla zřízena jako samostatný

Více

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice

Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného č. 515, 696 62 Strážnice Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 www.dsstraznice.cz Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Výroční zpráva rok 2012

Výroční zpráva rok 2012 Sociální služby Semily Příspěvková organizace města Výroční zpráva rok 2012 Sociální služby Semily, Bavlnářská 523, 513 01 Semily IČ: 00854930, KB Semily: 51-7129300217/0100 Telefon: 481 621 811, 481 624

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013

Výroční zpráva. Domov Příbor, příspěvková organizace. za rok 2013 Výroční zpráva Domov Příbor, příspěvková organizace za rok 2013 Název zařízení: Domov Příbor, příspěvková organizace Adresa: Masarykova 542, Příbor 742 58. IČ: 488 04 878 Ředitel: Josef Škrobánek Telefon:

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více