VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRYŠTÁK ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku 29. září 2014

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Charakteristika školy Základní údaje o škole 2013/ Sdružení rodičů a přátel školy Rada školy Žákovská samospráva Školní sportovní klub Kroužky v rámci protidrogového programu Zvolené vzdělávací programy Mezinárodní kontakty a spolupráce s ostatními školami Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Pracovníci školy cekem Další vzdělávání pracovníků DVPP Žáci školy Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 ze dne Přehled pochval a trestů na konci školního roku 2013/ Zameškané hodiny ve vyučování Žádosti o uvolnění z výuky Poradenské služby ve škole Činnost výchovné poradkyně ve školním roce 2013/ Standardní činnosti Metodické a informační činnosti Kariérové poradenství Výchova k volbě povolání Údaje o přijímacím řízení na střední školu Přehled přijatých žáků na střední školu Ověřování výsledků vzdělávání Činnost metodičky prevence ve školním roce 2013/ Přehled akcí zahrnutých do Minimálního preventivního programu Zájmová činnost a mimoškolní aktivity Projekty, do nichž je naše škola zapojena

3 9 Školní projekt Výuka v praxi Přehled akcí, soutěží, kterých se zúčastnili žáci naší školy: Sportovní akce I. stupeň Sportovní akce II. Stupeň Soutěže v rámci českého jazyka Soutěže v rámci matematiky Soutěže v rámci výtvarné výchovy Soutěže v rámci dějepisu Soutěže v rámci přírodopisu Soutěže v rámci zeměpisu Akce školní družiny Další akce žáků Ekologické vycházky Exkurze žáků Ostatní činnosti žáků a školy Inspekce a kontroly Závěr výroční zprávy

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Charakteristika školy Název školy: Základní škola Fryšták, okres Zlín, nám. Míru 7, Fryšták Zřizovatel školy: Město Fryšták Identifikátor právnické osoby: IČO: Ředitel školy: Mgr. Libor Sovadina Telefon: e mail: www adresa: Ředitel školy: Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Libor Sovadina Mgr. Hana Březinová 1.2 Základní údaje o škole 2013/14 Třídy, oddělení ve třídách Žáci průměr třída družina Pedagogičtí pracovníci Ostatní pracovníci 1. stupeň , stupeň , Družina Jídelna Správní zaměstnanci Celkem (ZŠ) 87 (ŠD) Poznámka: Počet učitelů na II. stupni zahrnuje ředitele a zástupce ředitele 1.3 Sdružení rodičů a přátel školy Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel ZŠ Fryšták s právním statutem občanského sdružení. Předsedou je pan Lubomír Fuksa. Každá třída má jednoho z rodičů ve výboru SRPŠ jako třídního důvěrníka. Sdružení každoročně organizuje ples SRPŠ. Z výtěžku plesu a ostatních aktivit přispívá sdružení na dopravu na kulturní a sportovní akce, nákup výtvarných potřeb, odměny žákům při soutěžích, nákup ovocných stromků a zahradního materiálu na školní zahradu, kulturní akce žáků, družební aktivity s obcí Muráň na Slovensku a další aktivity a potřeby dětí související se vzděláváním. 4

5 1.4 Rada školy Rada školy zřízena dle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) k Celkem 9 členů. Předsedkyně: Bc. Jana Caisová (zástupce zákonných zástupců). Zástupce zákonných zástupců žáků: Ing. Libor Kučera, Martin Němec Zástupce pedagogů: Mgr. Věra Řiháková, Dagmar Švajdová, Mgr. Lenka Truhlářová Zástupce zřizovatele: Ing. M. Šímová, Mgr. Marcela Ševelová, Pavel Kozojed 1.5 Žákovská samospráva Ve škole je zřízena žákovská samospráva - školní parlament, který řeší problémy, požadavky a připomínky z řad žáků přímo s vedením školy. Každá třída je v samosprávě zastoupena dvěma žáky, předsedou a místopředsedou třídy. Schůzky se konaly asi jednou za šest až osm týdnů. Díky školní samosprávě mají žáci umožněno se účastnit na chodu a organizaci školy. Samospráva se podílela na řešení otázek školního stravování, vztahů ve třídních kolektivech, zájmových kroužků, organizaci ekologických dnů, poznávacích vycházek, Dne matek, sportovních soutěží, Halloweenu a podobně. 1.6 Školní sportovní klub Ve škole pracuje pod vedením učitelky tělesné výchovy Školní sportovní klub (ŠSK), který je členem Asociace školních sportovních klubů České republiky (největší sportovní a tělovýchovné sdružení pro děti a mládež v ČR, organizuje sportovní soutěže pro žáky ZŠ a SŠ, zajišťuje nesoutěžní sportovní aktivity a vzdělávací akce pro pedagogy). Počet členů ve školním roce 2013/14 byl Kroužky v rámci protidrogového programu Škola ve spolupráci s Městem Fryšták zřizuje v rámci Protidrogového programu města Fryšták zájmové kroužky pro žáky školy. Počet kroužků ve školním roce 2013/14 byl 23 (Atletika, Kopaná, Sportovní hry 2x, Pohybové hry, Aerobik začátečníci, Aerobik pokročilí, Pramének, Mažoretky, Florbal 4x, Rybářský, Keramický, Zajímavá matematika, Matematika pro sedmáky, Matematika pro osmáky, Matematika pro deváťáky, Český jazyk pro deváťáky, Modelářský kroužek, Arteterapie, Hasičský kroužek). Zapojeno bylo 318 žáků. Vedoucími bylo odpracováno 1586 hodin. 1.8 Zvolené vzdělávací programy Žáci I. a II. stupně byli vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání Škola pro život č. j. 01/09/2013. Výuka angličtiny probíhala od třetího ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. V rámci povinně volitelných předmětů byly vyučovány předměty: Rýsování, Semináře z německého jazyka, anglického jazyka, českého jazyka a matematiky. Jako nepovinné předměty probíhaly Logopedická cvičení, Dyslektická cvičení a výuka náboženství. Pedagogové školy Školní vzdělávací program ZV Škola pro život pravidelně aktualizují tak, aby co nejvíce odpovídal potřebám žáků a možnostem školy. Školní vzdělávací program školy byl vytvořen a schválen Pedagogickou radou a Radou školy. 5

6 1.9 Mezinárodní kontakty a spolupráce s ostatními školami V rámci mezinárodních přátelských vztahů se Základní školou Muráň (Slovenská republika) se v letošním roce tento pobyt neuskutečnil. Tato akce je s ohledem na značné finanční náklady pořádána jednou za dva roky. Další ročník je naplánován na červen Přátelské kontakty jsou i přesto udržovány, dochází k návštěvám jak v Muráni, tak ve Fryštáku. Tyto družební aktivity jsou významně podporovány městem Fryšták. 2 Pracovníci školy 2.1 Pedagogičtí pracovníci Pracovník Pracovní zařazení Kvalifikace, stupeň vzdělání Třídnictví 1. ředitel VŠ - ředitel, FY, TEV zástupce ředitele VŠ ČJ, VV - 3. učitelka VŠ - učitelka I. stupeň 1. B 4. učitelka VŠ - učitelka I. stupeň 2. B 5. učitelka VŠ - učitelka I. stupeň 1. C 6. vychovatelka SŠ - vychovatelka ŠD - 7. učitelka VŠ učitelka II.st. M, Prac.čin vychovatelka SŠ - vychovatelka ŠD - 9. učitelka VŠ - učitelka II.st. Př,Prac. čin učitelka VŠ - učitelka II.st. M, Z, Inf 9. A 11. učitelka VŠ - učitelka II. st. ČJ, AJ, VV 8. B 12. učitelka VŠ - učitelka II. stupeň Čj 6.B 13. učitelka VŠ - učitelka II.st. ČJ, TV učitelka VŠ - učitelka I. stupeň 5. A 15. učitelka VŠ - učitelka I. stupeň 5. B 16. učitelka VŠ - učitelka II. st. PŘ, CH, Šk.metodik prev. 7. A 17. učitelka VŠ - učitelka II.st. ČJ, Aj 6. A 18. vychovatelka SŠ - vychovatelka ŠD učitel VŠ - učitel II.st. AJ, TV učitelka VŠ - učitelka I. stupeň 2. A 21. učitel VŠ - učitel II.st. ČJ, OV 9. B 22. učitelka VŠ - učitelka II. st. M, F 7. B 23. učitelka VŠ - učitelka I. stupeň 1. A 24. učitelka VŠ - učitelka II.st. TV, PEK, Spec. p., Vých.por učitelka SŠ - učitelka I. stupeň 3. A 26. učitelka VŠ - učitelka II. st. ČJ, VV 8. A 27. učitelka VŠ - učitelka I. stupeň učitelka VŠ - učitelka II. stupeň M učitelka VŠ - učitelka I. stupeň 3. B 30. učitelka VŠ učitelka II. stupeň, ČJ, D Mateř. dov. 31. učitelka VŠ učitelka II. stupeň AJ Mateř. dov. 6

7 2.2 Nepedagogičtí pracovníci Pracovník Pracovní zařazení Kvalifikace, stupeň vzdělání 1. administrativní pracovnice SŠ 2. uklízečka SŠ 3. uklízečka SOU 4. uklízečka SOU 5. uklízečka SOU 6. školník SOU 7. kuchařka SOU 8. vedoucí šk. jídelny SŠ 9. vedoucí kuchařka SOU 10. kuchařka SOU 11. kuchařka SOU 12. kuchařka SOU 13. kuchařka SOU 14. kuchařka SOU 2.3 Pracovníci školy cekem Pedagogičtí pracovníci Ostatní zaměstnanci školy Ředitel 1 Administrativní pracovnice 1 Zástupce ředitele 1 Školník 1 Učitelé 24 Uklízečky 4 Vychovatelky ve školní družině 3 Vedoucí školní jídelny 1 Zaměstnankyně na MD 2 Kuchařky ve školní jídelně Další vzdělávání pracovníků DVPP Téma počet účastníků 1. Dopravní výchova pro I. stupeň Metodické setkání pedagogů ZŠ a SŠ Velikonoční kraslice a jarní veselé tvoření Interaktivní tabule v hodinách chemie a přírodopisu Finanční gramotnost, finance a stát Matematika v běžném životě dle profesora Hejného Rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí se speciálními výchovnými potřebami Prevence šikany na I. stupni Zajímavé techniky a nápady ve výtvarné práci s dětmi Reedukace specifických vývojových poruch učení SAS Brno Třídní učitel a vztahy ve třídě Krajská konference k primární prevenci rizikového chování Organizační řád školy a jeho součásti Nový občanský zákoník ve školské praxi Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství Komunikační dovednosti Zdravotník zotavovacích akcí

8 19. Metody práce lektora první pomoci s cílovou skupinou handicapované osoby iset modul školní testování Kin-ball... 1 Celkem Žáci školy 3.1 Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 ze dne K zápisu do 1. třídy se Žádosti Nastoupí do 1. třídy 1. Odklad udělen dostavilo o odklad Celkový prospěch žáků za školní rok 2013/2014 Ročník Počet Prospělo Hodnocení Prospělo Neprospělo žáků s vyznamenáním odloženo Celkem I. st Celkem II. st Škola celkem Dva žáci osmého ročníku, kteří neprospěli na konci školního roku, složili úspěšně opravnou zkoušku a postoupili do vyššího ročníku. 8

9 3.2 Přehled pochval a trestů na konci školního roku 2013/2014 I. stupeň II. stupeň Celkem Pochvaly Napomenutí tř. učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele II. stupeň z chování III. stupeň z chování Zameškané hodiny ve vyučování Zameškané hodiny celkem Z toho neomluvené hodiny Průměr omluvených hodin na žáka I. stupeň ,2 II. stupeň ,2 Celkem ,4 K počtu zameškaných hodin je třeba poznamenat, že je vyšší na II. stupni, kde je vyšší hodinová dotace v jednotlivých dnech. Počet zameškaných hodin zvyšuje uvolnění dětí na rodinné dovolené v průběhu školního roku. Takto zmeškané hodiny navyšují celkový počet zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce. 3.4 Žádosti o uvolnění z výuky Žádosti celkem Z toho dovolená Ozdravný pobyt Sportovní, hudební soustředění Jedná se především o žádosti z důvodu rodinných rekreací jak za účelem lyžování v zimě, tak za účelem rekreací u moře. 4 Poradenské služby ve škole Povinnost školy poskytovat odbornou poradenskou pomoc výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří kromě této funkce musí být současně i učiteli dané ZŠ, stanovuje školský zákon. Tuto povinnost škola plnila prostřednictvím výchovné poradkyně a školní metodičky prevence. Při poskytování odborných poradenských služeb spolupracovaly zejména s třídními učiteli, žáky, rodiči, pedagogickými pracovníky, s dalšími školskými poradenskými zařízeními Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou Zlín, Speciálně pedagogickými centry pro děti se zdravotním postižením, se Střediskem výchovné péče, s Odborem sociálně-právní ochrany dítěte, s nestátními neziskovými organizacemi. Ve školním roce probíhala spolupráce i s odborným poradenským pracovníkem (speciálním pedagogem), který na škole působil. 9

10 5 Činnost výchovné poradkyně ve školním roce 2013/ Standardní činnosti a) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky mimořádně nadané Zařazení žáka mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žáky s mimořádným nadáním probíhá na základě vyšetření a písemného doporučení školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum). Ve šk. roce 2013/14 bylo vzděláváno 8 dětí se zdravotním postižením a 32 dětí se zdravotním znevýhodněním. Žádné dítě nebylo zařazeno mezi žáky sociálně znevýhodněné nebo mimořádně nadané. V průběhu školního roku byla vedena spisová dokumentace o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, která se průběžně aktualizovala na základě rediagnostiky nebo nového psychologického a speciálně-pedagogického vyšetření. Žáci se zdravotním znevýhodněním (převážně žáci s lehčími formami specifických poruch učení a specifických poruch chování) byli vzděláváni s využitím vyrovnávacích opatření (speciálně pedagogické metody, postupy, formy, individuální podpora v rámci výuky). Žáci se zdravotním postižením byli vzdělávání formou individuální integrace s využitím podpůrných opatření při vzdělávání (speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání, kompenzační a rehabilitační pomůcky, speciální učebnice, didaktické materiály). b) Péče o integrované žáky Všech osm žáků se zdravotním postižením bylo vzděláváno formou individuální integrace do běžné třídy v běžné škole. Vzdělávání integrovaných žáků probíhalo podle individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP), který vycházel ze Školního vzdělávacího plánu základního vzdělávání Škola pro život, závěrů vyšetření školským poradenským zařízením, popř z doporučení odborného lékaře a vyjádření zákonného zástupce žáka. Každý IVP byl projednán se zákonnými zástupci, pedagogy a pracovníky školských poradenských zařízení, průběžně doplňován a upravován s ohledem na žákovy individuální vzdělávací potřeby. Při práci s integrovanými žáky nebylo nutné zřídit funkci asistenta pedagoga. c) Reedukace specifických poruch učení (SPU) a logopedická péče (SPU nejčastěji zahrnují dyslexii, dysortografii, dysgrafii a dyskalkulii) Na prvním i na druhém stupni byla reedukace SPU prováděna učitelem v rámci běžného vyučování, individuálně po vyučování a v dyslektickém kroužku. O žáky s komunikačními obtížemi bylo pečováno v logopedickém kroužku. d) Psychologické a speciálně pedagogické vyšetření žáků (diagnostika specifických poruch učení a chování, výukových a výchovných obtíží, profesní orientace) Vyšetření provádí školská poradenská zřízení (KPPP a SPC) na základě žádosti rodičů nebo školy. Na žádost školy bylo vyšetřeno v Krajské pedagogicko-psychologické poradně celkem 35 žáků. Školská poradenská zařízení, jako jediné, rozhodují o zařazení dítěte mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, šetří školní zralost a doporučují odklad školní docházky. Současně provádí vyšetření v rámci profesní orientace, prevenci rizikového chování, poskytují bezplatnou odbornou pomoc nejen školám, žákům, ale i rodičům. Zprávy z vyšetření jsou zasílány rodičům, kteří rozhodují o předání či nepředání informací škole. 10

11 e) Péče o žáky s neprospěchem nebo sklonem k neprospěchu Ve školním roce 2013/14 byly řešeny na druhém stupni 4 případy neprospěchu. Jednalo se o různé vyučovací předměty. Opravné zkoušky byly povoleny dvěma žákům na druhém stupni oba žáci uspěli a postoupili do vyššího ročníku. Se žáky se sklonem k neprospěchu byla prováděna individuální poradenská práce. Na schůzkách se zákonnými zástupci, za přítomnosti třídního učitele, učitele vyučovacího předmětu, výchovného poradce popř. vedení školy byly projednávány příčiny výukových obtíží a hledaly se možnosti nápravy. Současně byli rodiče požádáni o častější konzultace s vyučujícími a o důslednější kontrolu žáka. Stejně jako v minulých letech se opět potvrdilo, že za neprospěchem žáků není slabé nadání, ale především nezájem plnit základní školní povinnosti. Nejúčinnější prevencí neprospěchu se osvědčilo osobní jednání vyučujícího, žáka a zákonného zástupce. f) Řešení neomluvené nebo zvýšené absence ve výuce Zvýšené absence (přes 200 hodin za jedno pololetí) byla u všech žáků omluvena. Příčinou byla převážně dlouhodobá nemoc. Ve většině případů došlo k bezproblémovému doučení učiva, prospěch nebyl zhoršen. g) Řešení výchovných problémů Ve školním roce 2013/14 se nejčastěji řešily tyto výchovné problémy: kázeňské přestupky, krizové situace při výuce, komunikace s agresivním žákem, lhaní, neplnění školních povinností. Výchovné problémy byly řešeny ve spolupráci se zákonnými zástupci. Pokud přes udělaná výchovná opatření nedošlo ke zlepšení, byla svolána výchovná komise, kde byly opět problémy projednávány a řešeny. Na základě dobré spolupráce s rodiči byla převážná část problémů vyřešena a nebylo nutné obracet se na další orgány. h) Poradenství pro rodiče Probíhalo po celý školní rok a nejčastěji byly řešeny výukové obtíže, popř. osobní obtíže související se školním vzděláváním. Ostatní poradenské činnosti zahrnovaly kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků. Proběhlo 52 individuálních konzultací se zákonnými zástupci. i) Intervenční činnosti Mezi intervenční aktivity výchovné poradkyně patřilo vedle přímé práce s žáky, pedagogy a rodiči také zjišťování sociálního klimatu ve třídách a diagnostika třídních kolektivů. Ve spolupráci s ostatními učiteli byl realizován seznamovací kurz pro žáky 6. tříd, projekt Výuka v praxi. 5.2 Metodické a informační činnosti Zahrnovaly pomoc pedagogickým pracovníkům školy při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, při integraci, předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství, při jednání se žáky a zákonnými zástupci. Během celého školního roku byly poskytovány informace o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu. 11

12 Byly vedeny písemné záznamy umožňující doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření. Byly shromažďovány odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči. 5.3 Kariérové poradenství Představuje jednu z hlavních činností výchovného poradce. V jeho průběhu poskytuje žákům a rodičům informace o různých formách dalšího navazujícího studia, zprostředkovává jim informace o přijímacím řízení, o dnech otevřených dveří a dalších aktivitách středních škol, spolupracuje s KPPP a s úřady práce při organizaci profesní diagnostiky pro žáky, spolupracuje s dalšími institucemi, které informují žáky o jejich potenciální profesní kariéře, organizuje besedy, přednášky, exkurze a zajišťuje převážnou část administrativy spojené s vyplňováním přihlášek, zápisových lístků, odvolání. Byly uspořádány dvě informační schůzky se zákonnými zástupci žáků 9. tříd. Žákům byly poskytovány informace v rámci vyučovacího předmětu Volba povolání a výuky ostatních předmětů. Proběhly tyto akce zaměřené na kariérové poradenství: Den řemesel (exkurze ve strojírenských firmách v areálu Svit Zlín), návštěva Úřadu práce Zlín - beseda na téma Volba povolání (informační a poradenské středisko), návštěva sdílených dílen na Střední průmyslové škole polytechnické Zlín (Projekt Centra vzdělávání), návštěva SŠ v rámci Dnů otevřených dveří, návštěva zástupců SŠ ve třídách 9. ročníků. 5.4 Výchova k volbě povolání Výchova k volbě povolání byla realizována od 7. ročníku začleněním jednotlivých vymezených obsahových okruhů do povinných předmětů (především předměty občanská výchova, výchova ke zdraví, pracovní činnosti) uvedených v učebním plánu ŠVP ZV Škola pro život a prostřednictvím vyučovacího předmětu Volba povolání, který je zařazen do výuky v 9. ročníku (časová dotace 1 vyučovací hodina týdně). V rámci Výchovy k volbě povolání byly žákům předávány důležité znalosti a dovednosti související s jejich budoucím uplatněním ve světě práce. Cílem vzdělávání bylo vybavit žáky kompetencemi potřebnými při rozhodování o jejich další profesní a vzdělávací orientaci a při jejich vstupu na trh práce. Výuka zahrnovala exkurze, besedy, návštěvu úřadu práce, multimediální programy (např. Průvodce světem povolání), webové portály zaměřené na výběr vhodné profese apod. 5.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu Přijímací zkoušky na státní SŠ s maturitními obory proběhly formou Scio testů z Ma, Čj a obecných studijních předpokladů (nařízení Odboru školství Zlínského kraje). Celkem 36 žáků (ze 45) vykonalo písemné přijímací zkoušky. Převážná většina žáků byla přijata v 1. kole přijímacího řízení, ostatní žáci byli přijati na základě odvolání nebo v rámci 2. kola přijímacího řízení. Závěr všichni žáci 9. ročníků byli přijati na vybranou školu. V letošním roce převažoval zájem o úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) přihlášeno 18 žáků (41,9 % žáků 9. r.), z toho 8 žáků bylo přijato na technické obory, 3 žákyně na střední zdravotnickou školu, 1 žákyně na střední pedagogickou školu, 3 žáci na školu s ekonomickým zaměřením, 1 žákyně na veterinářství, 1 žák na multimediální tvorbu, 1 žák na aplikovanou chemii. 12

13 Zvýšil se zájem o čtyřleté gymnázium, kde bylo přijato 14 žáků (32,6 % žáků 9. r.), loni podalo přihlášku a bylo přijato 7 žáků. Ke studiu na osmiletém gymnáziu byli přihlášeni a přijati 2 žáci pátých ročníků. Snížil se zájem o učební obory. Loni bylo přihlášeno a přijato do odborného vzdělání s výučním listem 30 % žáků devátých ročníků, letos 20,9 %. Žáci byli přijati na učební obory opravář zemědělských strojů, kadeřník, hodinář, kuchař-číšník, elektrikář, instalatér, strojní mechanik, obráběč kovů. Dva žáci byli přijati na obor s výučním listem i maturitou (reprodukční grafik pro média, gastronomie). Poklesl zájem o střední soukromé školy, pouze jeden žák zahájí studium nestátní školy. 5.6 Přehled přijatých žáků na střední školu Obor studia podle dosaženého vzdělání Třída 9. A 9. B 5. A 5. B Celkem přijatých Gymnázium 4leté (K) Gymnázium 8leté (K) Úplné střední odborné vzdělání s maturitou bez vyučení (M) Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou (L/0) Střední odborné vzdělání s výučním listem (H) Konzervatoř (N) Žádná střední škola Celkem žáků přijatých Ověřování výsledků vzdělávání Testování Scio testy Scio testy využívá naše škola dlouhodobě jako jeden z externích nástrojů pro evaluaci výsledků vzdělávání. Ve školním roce 2013/14 byli žáci zapojeni do těchto testů: Stonožka 9. ročníky Testování proběhlo v listopadu 2013 za účasti téměř žáků. Standardní trojice základních testů zjišťovala úroveň obecných studijních předpokladů a znalosti žáků v českém jazyce a v matematice. Výsledky naší školy byly v českém jazyce nadprůměrné, v matematice průměrné. Výsledky žáků v testech odpovídaly úrovni jejich studijních předpokladů. Testování 8. tříd PPPZ (Podpora přípravy na přijímací zkoušky) V květnu 2014 proběhlo zjišťování stavu vědomostí žáků 8. tříd z předmětů matematika, český jazyk a testu obecných studijních předpokladů (OSP). Výstupy z testů byly koncipovány tak, aby posloužily zejména žákům, ale i rodičům. Výsledkem testování byla brožura pro každého žáka obsahující detailní výsledky ze všech tří testů v tabulkové a grafické podobě včetně komentářů a doporučení k další přípravě. Druhou částí výstupu byla zpráva pro školu, aby zjistila, jak naplňuje vzdělávací cíle. Testování se zúčastnilo celkem 310 škol. Kromě pořadí žáka (převedeno na percentily) se ve zprávě uvádělo, jaká je schopnost žáka studovat na vybrané střední škole. Některé výsledky byly velmi překvapivé, protože nepotvrzovaly předpoklady pro zvolenou střední školu nebo se lišily od prospěchu ve škole. Obě osmé třídy, ve srovnání s ostatními třídami v ČR, získaly nadprůměrný počet percentilů. 13

14 ICILS 2013 Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti V roce 2013 proběhlo na naší škole mezinárodní šetření ICILS (International Computer and Information Literacy Study), které bylo zaměřeno na dovednosti žáků 8. ročníků v oblasti počítačové a informační gramotnosti. Hlavní sběr dat proběhl v České republice na 170 školách. Naši žáci ve srovnání s žáky ostatních škol dosáhli 66,5 % úspěšnosti v testech, ostatní žáci ZŠ dosáhli 57,3 % úspěšnosti a žáci víceletých gymnázií zahrnovaly 70.1 % úspěšnosti. 6 Činnost metodičky prevence ve školním roce 2013/14 Preventivní působení ve vztahu ke společensky patologickým jevům je zahrnuto do Školního vzdělávacího programu ZV Škola pro život a do Minimálního preventivního programu, který je integrován do ŠVP. Programy jsou v souladu se strategií prevence sociálně patologických jevů resortu MŠMT. Preventivní ochranné kompetence dětí a mládeže jsou vytvářeny nejen konkrétními informacemi o jednotlivých společensky nežádoucích jevech, informacemi o zdraví a zdravém životním stylu, ale i osobnostním a sociálním rozvojem a výcvikem v sociálních dovednostech. Preventivně výchovně vzdělávací působení je neoddělitelnou součástí výuky, volnočasových aktivit organizovaných školou a nejrůznějších forem mimoškolní činnosti. 6.1 Přehled akcí zahrnutých do Minimálního preventivního programu - Certifikované programy prevence pro žáky 1. stupně od společnosti MADIO o. s. - Beseda pro žáky 5. ročníku Bezpečný internet pořádaná Krajskou knihovnou F. B. Zlín - Testování žáků 2. stupně v oblasti Klima třídy a Identifikace rizikových oblastí u dospívajících a další hry, kvízy a testy z portálu - Testování žáků 2. stupně v oblasti Klima třídy z webového portálu - Seznamování žáků s bezpečným chováním na internetu z webového portálu - Seznamovací pobyt žáků 6. ročníku s cílem upevnit a prohloubit pozitivní vztahy v třídním kolektivu (Rusava rekreační areál U Bílého koně) - Dvoudenní PEER program pro žáky 7. ročníku ve spolupráci s gymnáziem Holešov - Výuka v praxi projekt ZŠ Fryšták (Rusava), praktický nácvik první pomoci, dopravní výchova, výuka v přírodě Př, Z, VV, Ch, PČ, D, TV, HV, zásady táboření v lese - Beseda pro žáky 9. ročníku z oblasti trestných činů Probační a mediační služby Zlín - Přednáška pro žáky 9. ročníku o bezpečném sexuálním chování s MUDr. Havelkou - Plavecký výcvik pro 3. ročníky - Lyžařský kurz pro 7. ročníky (chata Spartak Javorníky) - Ekologické aktivity ke Dni Země Exkurze do Osvětimi pro žáky 9. ročníku - Fotbalový turnaj O pohár ředitele ZŠ, mezinárodní turnaj, pořadatel ZŠ Fryšták - Setkávání žáků v okresních kolech olympiád (D, Z, Čj, Př, Eko), sportovních soutěžích - Družební akce se ZŠ Muráň (SR) - Výlety a exkurze v rámci tříd 14

15 V tomto školním roce naše škola opět nabízela řadu zájmových kroužků pod vedením převážně pedagogů školy. Kroužky fungovaly pod záštitou města Fryšták v rámci protidrogového programu. Dále také pokračovala spolupráce s Domem Ignáce Stuchlého ve Fryštáku (DIS), kde fungovalo v odpoledních hodinách nízkoprahové zařízení DIS klub pro děti ze ZŠ a okolí. V rámci prevence výskytu šikany a jiných forem rizikového chování byly do rozvrhu stabilně umístěny třídnické hodiny, které probíhaly jednou za čtrnáct dní. Město Fryšták přispělo ke zkvalitnění náplně třídnických hodin vydáním metodických materiálů pro třídní učitele. Materiály obsahují nejen tvorbu třídních pravidel, ale i různé aktivity zaměřené na zkvalitnění spolupráce a vztahů mezi žáky, mezi žáky a učitelem. 7 Zájmová činnost a mimoškolní aktivity Žáci naší školy se zúčastnili řady soutěží, akcí a olympiád, které navazují na školní výuku a prohlubují znalosti a dovednosti dětí v jednotlivých předmětech. Olympiády: matematická, český jazyk, biologická, eko olympiáda, zeměpisná, dějepisná, chemická, Matematický klokan, Pythagoriáda. Dopravní soutěže se naši žáci letos nezúčastnili z důvodu nevyhovujícího termínu soutěže. Několik soutěží bylo rovněž věnováno atletice. Tradičně i letos proběhla recitační soutěž na II. stupni, pěvecká soutěž Zlatý slavík na I. stupni. Jako každý rok se konal den otevřených dveří na I. stupni, Školní jarmark pořádaný ke Dni Matek a Soutěž talentů Talentmánie na I. stupni. I v tomto roce zabodovali naši žáci v soutěži Mladý Demosthenes. V regionálním kole jsme získali první a druhé místo. V krajském kole jsme nezískali postupové místo. 8 Projekty, do nichž je naše škola zapojena - Projekt OPVK Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad - Projekt Proškoly testování rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. - Projekt Rozvoj a podpora kvality ve vzdělávání testování žáků ZŠ A SŠ ve Zlínském kraji, testování 3. tříd (český jazyk, člověk a jeho svět, matematika, anglický jazyk)a 7. tříd (český jazyk, člověk a příroda, matematika, anglický jazyk) - Projekt MU Brno Výzkum kyberšikany pod vedením doc. Davida Šmahela, Ph.D. (vyplňování dotazníků na počítači třídy 6. B, 7. A, 8. A) probíhá už 3. rokem - Projekt Centra přírodovědeckého a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji. Tento projekt, určený žákům 8. roč. ZŠ, je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách. 15

16 Potěšilo nás, že i naše škola byla vybrána do tohoto projektu, který trvá od do Partnerem projektu je 16 středních škol a partnerem naší základní školy je Střední průmyslová škola polytechnická COP Zlín. Realizace projektu probíhá ve dvou rovinách. Jednak formou osmi sdílených dílen v kvalitně a moderně vybavených prostorech sloužících pro výuku studentů SPŠP COP Zlín získávají naši žáci dovednosti polygrafické, základy programování CNC a práce s číslicově řízenou technikou, základní rukodělné činnosti, vytváření silnoproudých zapojení, dovednosti v oblasti slaboproudé elektrotechniky, mechatroniky (automatizace, robotizace), zpracovatelských oborů (Design spotřebních výrobků, práce s 3D tiskem a v CAD systému), galanterní výroby (zhotovení klíčenek, peněženek, opasků, obalů na diáře, pouzder na mobilní telefony ). Druhou rovinu k získávání praktických i teoretických vědomostí tvoří kroužky (volnočasové aktivity) kroužek robotiky, kroužek polygrafických dovedností, kroužek 3D a galanterní kroužek. Kroužky jsou zcela zdarma a probíhají každý druhý týden. Výrobky si mohou žáci odnést domů a mají proplacené jízdné do kroužku. - Chodicilide.cz projekt společnosti Sirus o.p.s. určený pro žáky 8. ročníků. Cílem programu bylo zlepšit postoj veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením. Projekt zahrnoval dva na sebe obsahově navazující zážitkové workshopy, prostřednictvím kterých se žáci seznámili se světem osob se zdravotním postižením. Vyzkoušeli si různé pomůcky např. psaní nebo čtení v Braillově písmu, nalévání tekutiny s indikátorem hladiny, psaní pomocí dymokleští, podepsání se pomocí podpisového okénka. Žáci si procvičovali jemnou motoriku a hmatové dovednosti, zkusili přečíst pohádku bez zrakové kontroly, pouze pomocí hmatu. Psali nohama, kreslili pusou, poznali alternativní způsoby různých her. Vyzkoušeli si používání vozíku i bílé orientační hole. Učili se pomáhat osobě na vozíku, osobě se zrakovým nebo sluchovým postižením. Závěrečný workshop patřil besedě s nevidomou Katkou a její vodící fenkou. - Olympijský víceboj nový projekt Českého olympijského výboru na podporu sportu a zdravého životního stylu (více viz. sportovní akce). 9 Školní projekt Výuka v praxi V rámci zkvalitnění výuky a přenesení teoretických znalostí do praktického života byl pro žáky 8. ročníků realizován školní projekt Výuka v praxi. Jednalo se o čtyřdenní pobyt na Rusavě, který zahrnoval nejen výuku praktických činností, ale i turistické a rekreačně pohybové aktivity. Žáci si mohli zvolit ubytování ve srubech, chatkách, ve stanu. Výuka byla prováděna učiteli druhého stupně ZŠ Fryšták a zahrnovala tyto vzdělávací oblasti: zeměpis (topografie, orientace v terénu, práce s buzolou, azimutový závod), přírodopis (praktické poznávání rostlin, živočichů morfologie, význam, ochrana, ekologie), dějepis (pěší celodenní výlet na sv. Hostýn historické objekty, umělecké slohy), výchova ke zdraví (ochrana zdraví, hygiena), občanská výchova, (osobně sociální aktivity), tělesná výchova (pohybové aktivity na louce, lanové aktivity v lese, turistika, táboření rozvoj týmové spolupráce), výtvarná výchova (land-art), pracovní činnosti (stavba a úklid ohniště, vaření jednoduchého pokrmu, stolování v přírodě, umývání kotlíků), chemie (jednoduché chemické pokusy např. rozbor vody) hudební výchova (zpěv s kytarou u táboráku). 16

17 V rámci dlouholeté spolupráce za námi na jedno dopoledne přijeli i učitelé ze Střední policejní školy MV v Holešově. Výuka prováděná učiteli Střední policejní školy MV v Holešově zahrnovala první pomoc (nácvik praktického poskytnutí první pomoci), dopravní výchovu (pravidla silničního provozu, dopravní značky, test znalostí), sebeobranu (ukázky a možnost praktického vyzkoušení). Veškerá výuka byla založena na propojení teorie a praxe, na kreativitě a týmové spolupráci. Řešením konkrétních existujících situací, hledáním souvislostí mezi informacemi a praktickými činnostmi, jsme se snažili přesvědčit žáky o použitelnosti poznatků z různých vyučovacích předmětů v reálném životě. Finančně celý projekt podpořil zřizovatel základní školy - město Fryšták. 10 Přehled akcí, soutěží, kterých se zúčastnili žáci naší školy: 10.1 Sportovní akce I. stupeň McDonalds Cup okrskové kolo mladší žáci (1. místo) a starší žáci (1. místo) McDonalds Cup okresní kolo mladší a starší žáci Okrskové, okresní a krajské kolo (3. místo) ve vybíjené 4. a 5. tříd Atletický trojboj školní kolo Kašavský běh pořadatel ZŠ Kašava, nepostupová soutěž Trnavský běh pořadatel ZŠ Trnava, nepostupová soutěž Team-buildingové setkání 5. tříd v Lukově Florbalový turnaj mladších žáků v Želechovicích (1. místo) soutěž okolních škol, nepostupová soutěž Preventan Cup turnaj ve vybíjené Atletický trojboj Fryšták Přílepy Florbalový turnaj Fryšták Lukov Olympijský víceboj 10.2 Sportovní akce II. Stupeň Školní přebory Přebor v přespolním běhu děvčata 6. a 7. tř., chlapci 6. a 7. tř., děvčata 8. a 9. tř., chlapci 8. a 9. tř. Přebor ve florbalu děvčata 6. a 7. tř., chlapci 6. a 7. tř., děvčata 8. a 9. tř., chlapci 8. a 9. tř. Přebor v basketbalu děvčata 6. a 7. tř., chlapci 6. a 7. tř., děvčata 8. a 9. tř., chlapci 8. a 9. tř. Okrskové, okresní a krajské přebory Okresní přebor v přespolním běhu (pořadatel ZŠ Trnava), účast ve všech kategoriích (DML, HML, DST, HST), za školu byl povolen start 2 žáků v každé kategorii, postupové soutěže se celkem zúčastnilo 176 závodníků z 26 škol okresu Zlín, polovina našich žáku získala umístění do 10. místa Okrskový přebor ve florbalu, chlapci 6. a 7. tříd, chlapci 8. a 9. tříd, do okresního přeboru postoupili pouze žáci 6. a 7. tříd 17

18 Okresní přebor ve florbalu děvčat, pořadatel ZŠ Mánesova Otrokovice děvčata 6. a 7. tříd obsadila 3. místo, děvčata 8. a 9. tříd 2. místo Okresní přebor v nohejbalu, pořadatel ZŠ Štípa Přátelské turnaje několika škol Velikonoční turnaj ve florbalu pro chlapce 6. a 7. tř., 8. a 9. tříd (pořadatel ZŠ Slušovice), účast 6 škol Velikonoční turnaj ve florbalu pro děvčata 8. a 9. tř. (pořadatel ZŠ Želechovice), účast 2 družstev - 5. a 6. místo, účast 8 škol Kašavský běh (pořadatel ZŠ Kašava), účast: Kašava, Fryšták, Lukov, Trnava, Želechovice Fotbalový turnaj O pohár ředitele ZŠ, mezinárodní turnaj, pořadatel ZŠ Fryšták, naši chlapci 3. místo, Muráň, Štípa, Kašava, Trnava, Želechovice Olympijský víceboj Olympijský víceboj je nový projekt Českého olympijského výboru na podporu sportu a zdravého životního stylu. Zaměřuje se především na rozpohybování dětí 1. a 2. stupně základních škol po celé republice. Hlavním cílem nebylo dosahovat nejlepších výkonů, ale v průběhu hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků do šesti měřitelných disciplín. Každá škola si mohla zvolit vlastní organizaci plnění disciplín. V naší škole žáci 2. stupně a 5. tříd plnili disciplíny v rámci tělesné výchovy. Žáci tříd prováděli disciplíny na školním hřišti ve spolupráci se žáky 2. stupně. Ke každé třídě 1. stupně byla přiřazena třída z druhého stupně. Aby spolupráce mezi dětmi byla opravdu dokonalá, každý žák 1. stupně dostal svého osobního trenéra - žáka 2. stupně. Tak vznikly na celý den propojené nejen třídy, ale konkrétní dvojice. Plnily se nejen disciplíny, ale navazovaly se i přátelské vztahy. Lyžařský kurz 7. ročníků Ve dnech února 2014 proběhl pětidenní lyžařský kurz na chatě Spartak v Javorníkách. Kurzu se zúčastnili žáci 7. ročníků a počty žáků byly navýšeny zájemci z řad 8. a 9. ročníků Soutěže v rámci českého jazyka Mladý Démosthenes Literární soutěž Příběhy 20. století organizovaná společností Post Bellum Mezinárodní projekt Paměť národa Školní kolo recitační soutěže Okrskové kolo recitační soutěže, postup 2 děvčat Okresní kolo (bez umístění) Olympiáda v Českém jazyce, školní kolo Recitační soutěž pro I. stupeň Divadelní představení O dvanácti měsíčkách, účinkovali žáci 2. B okrskové kolo recitační soutěže pro I. stupeň 10.4 Soutěže v rámci matematiky Matematická olympiáda školní kolo Pythagoriáda pro 6. až 8. ročník školní kolo Matematický klokan celoškolní soutěž 18

19 10.5 Soutěže v rámci výtvarné výchovy Výtvarná soutěž k VI. zimní olympiádě dětí a mládeže ČR 2014 organizovaná Zlínským krajem na téma Sport je radost (bez umístění) Výtvarná soutěž Řemeslo má zlaté dno organizovaná Naděje Zlín Výtvarná soutěž O putovní pohár města Zlína 2014 organizovaná DDM Astra Zlín na téma Filmový svět očima dětí Malování na chodníku ke Dni matek I. stupeň Výtvarná soutěž I. stupně na téma Pták ohnivák výtvarná soutěž v rámci dětského filmového festivalu ve Zlíně 10.6 Soutěže v rámci dějepisu Dějepisná olympiáda, školní kolo 10.7 Soutěže v rámci přírodopisu Biologická olympiáda, školní a okresní kolo EKO olympiáda ve Štípě 10.8 Soutěže v rámci zeměpisu Zeměpisná soutěž Mladý cestovatel, účast žáků 8. a 9. tříd 10.9 Akce školní družiny Tvořivé odpoledne pro rodiče a děti bramborová tiskátka Já čtenář akce pro začínající čtenáře ve spolupráci s městskou knihovnou Tvořivé odpoledne vánoční tvoření Tvořivé odpoledne velikonoční tvoření Městská knihovna, výukové programy návštěvy každý měsíc Veřejná aukce dětských prací v knihovně Nocování ve škole Noc s Andersenem pro 3. a 4. třídu Atletický závody pro I. stupeň Žonglování s Jirkou Sadilou Čtení na pokračování setkání se spisovatelkou Markou Míkovou 11 Další akce žáků 11.1 Ekologické vycházky Pravidelně konané dvakrát ročně na podzim a na jaře. Spojené se sběrem odpadků kolem hlavních vycházkových tras po okolí Fryštáku a poznáváním zajímavých míst a okolí. 19

20 11.2 Exkurze žáků - Koncentrační tábor Osvětim a Březinka v Polsku - Archeoskanzen Modrá - Kovosteel Uherské Hradiště - Výstava ovoce a zeleniny v Lukovečku - Podvodní svět v Modré 11.3 Ostatní činnosti žáků a školy Je pořádána řada exkurzí a poznávacích vycházek s využitím naučné Andrýskovy stezky. Třídy aktivně spolupracují se zařízením Hrádek (Domov pro osoby se zdravotním postižením). V rámci přechodu dětí z MŠ je zde spolupráce s mateřskou školou. Třetím rokem funguje detašované pracoviště MŠ v suterénních prostorách školy určené pro 36 dětí ve dvou třídách. Podobně existují návštěvy a vzájemná sportovní utkání se Základní školou Lukov. Rovněž spolupracujeme s Domem Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, žáci naší školy využívají DIS klubu k trávení volného času po škole. Žáci školy pod vedením učitelek českého jazyka se zúčastňují představení Divadlo nejmladšího diváka v MD Zlín. Žáci 5. B zorganizovali celoškolní dobrovolnou sbírku na útulek pro opuštěná zvířata na Vršavě, vybrali částku 2640,- Kč, za které bylo nakoupeno krmivo. Žáci naší školy se také hojně účastnili různých akcí a projektů, pořádaných školou nebo jinými organizacemi. - Jednodenní projekty na I. a II. stupni ZŠ doplňující výuku - Celoškolní projektový den Den Země - Projekt Školní mléko - Projekt Ovoce do škol - Mikulášská nadílka - Výstava bábovek Ve školní budově je umožněno pracovat ZUŠ Morava obor výtvarný, hudební, dramatický. V tělocvičně nacvičuje vystoupení folklorní soubor Fryštáček. Probíhají zde také kurzy angličtiny pro rodiče a veřejnost. 12 Inspekce a kontroly Inspekce ČŠI se ve školním roce 2013/2014 nekonala. V prosinci roku 2013 byla řešena stížnost jednoho rodiče na porušení zákona o ochraně osobních údajů žáků. Po prošetření byla tato stížnost shledána nedůvodnou. V prosinci 2013 proběhla kontrola hospodaření školy městem Fryšták. Nebyly shledány nedostatky. Byly podniknuty kroky k zajištění maximálních úspor při provozu školy. V průběhu roku byli ve škole přítomni pracovníci KHS Zlín z důvodu kontroly dodržování předpisů v oblasti hygieny a stravování dětí. Při těchto návštěvách nebyly shledány žádné závady. Probíhaly pravidelné kontroly na úseku BOZP a PO. 20

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2010/2011. ředitel ZŠ Fryšták

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2010/2011. ředitel ZŠ Fryšták Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku: 20. září 2011 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres Zlín,

Více

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2009/2010. ředitel ZŠ Fryšták

Výroční zpráva Základní školy Fryšták. za školní rok 2009/2010. ředitel ZŠ Fryšták Výroční zpráva Základní školy Fryšták za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Libor Sovadina ředitel ZŠ Fryšták Ve Fryštáku: 20. září 2010 Základní charakteristika školy Základní škola Fryšták, okres Zlín,

Více

Základní škola Fryšták Zpráva o činnosti výchovného poradce Mgr. Miluše Šafářová

Základní škola Fryšták Zpráva o činnosti výchovného poradce Mgr. Miluše Šafářová Základní škola Fryšták Zpráva o činnosti výchovného poradce Mgr. Miluše Šafářová 2012/13 Poradenské služby ve škole Povinnost školy poskytovat odbornou poradenskou pomoc výchovným poradcem a školním metodikem

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace náměstí

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace tel./ fax : 487 829 321, e-mail : zsjizni@seznam.cz, www. zsjizni.clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více