Obezita dětí - velký problém současnosti Zdraví pochází jen ze zdravého způsobu života. T. C. Fry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obezita dětí - velký problém současnosti Zdraví pochází jen ze zdravého způsobu života. T. C. Fry"

Transkript

1 Obezita dětí - velký problém současnosti Zdraví pochází jen ze zdravého způsobu života. T. C. Fry Rozhodla jsem se tento svůj článek věnovat závažnému problému, kterým trpí naše současná generace, a to nejen děti a mládež, ale i dospělí. Jedná se o často zmiňované téma - nadváha a obezita. Paradoxně se v poslední době více hovoří, především u dívek, o jejich rizikovém chování týkajícím se problému poruch příjmu potravy - tedy anorexie, bulimie a nově se objevující ortorexie (posedlost zdravým životním stylem) a biorexie ( velmi závažné duševní onemocní pocitu nedostatku svalové hmoty). V ČR se setkal s ortorexií už každý čtvrtý člověk. Nejvíce ohroženi touto poruchou jsou vzdělaní lidé, muži i ženy, ve věkovém rozmezí let, kteří mají stabilní zaměstnání a jsou ve svém životě relativně úspěšní. Poruchy příjmu potravy provázené podvýživou se vyskytují ve dvou formách a to tzv. restriktivní - mentální anorexii (odmítání příjmu potravy) nebo bulimickou - mentální bulimií (záchvatovité přejídání a následné zvracení). Pro oba syndromy je typický strach z tloušťky a extrémní zaujetí vlastním tělem a jeho vzhledem. Důležitá je jejich určitá představa o ideální tělesné hmotnosti, diktovaná obecně uznávaným ideálem krásy!. Dnešní ideál krásy bohužel většinou hraničí s vyhublostí až vychrtlostí. Děvčata, ale i chlapci obdivují postavy vyhublých modelek a jejich vzorem jsou i štíhlé herečky. Jsou to jejich vzory a tak se snaží vypadat jako ony. Chtějí se stát modelkami, herečkami, hlasatelkami a líbit se chlapcům, v čemž jim dle jejich názoru vadí pouze jejich tlustá postava.

2 Současná společnost je v tomto směru rozdělená. Na jedné straně má v ČR podle průzkumů problémy s nadváhou minimálně 40% Čechů dokonce některé studie uvádí i daleko větší procento - kolem 60%. Na druhé straně nám výzkumy udávají, že v posledních letech roste nejen anorexie u dívek a chlapců v prepubertálním, pubertálním a adolescentním věku, ale také u dívek mladšího školního věku, což je velmi nebezpečné. U dívek a žen dosahuje anorexie asi 1 % v celé populaci. Bulimie má prevalenci 1-3 % a vyskytuje se spíše u pozdně adolescentních dívek a mladých žen. Prognóza onemocnění není jednoznačná - u 30% - 40 % pacientů potíže přetrvávají i po absolvování léčby, asi 1% případů skončí sebevraždou, asi 6% pacientů na následky onemocnění umírá. Musíme si všichni uvědomit, že na jedné straně tu máme skupinu děvčat a chlapců, kteří se bojí své tloušťky a to vede k tomu, že se snaží v podstatě nejíst a kontrolují se, zatímco většina populace má radost z jídla a nezdravé stravovací návyky. Dívky a chlapci ohrožují svůj život a většinou se nedokáží sami zastavit - je nutná odborná lékařská péče.je třeba si uvědomit, že takto získané návyky si s sebou neseme celý život. Proto děti, které naučíme, jak důležité je jíst zdravě, a které se samy naučí, jak si vybírat správnou výživu, mají větší šanci vést jako dospělí plnohodnotnější život bez zdravotních problémů. Je třeba s tímto problémem začít něco dělat. Uvědomme si, že obezita je velký zdravotní problém. Je to stav, kdy má člověk takové množství tuku, které již může ohrožovat jeho zdraví. Stav obezity se nejčastěji vyjadřuje pomocí takzvaného BMI indexu. Tento index se počítá na základě tělesné výšky a váhy. Podle aktuálního stavu je člověk, který má více než 25kg/m2 považován za obézního. Z průzkumu Všeobecné zdravotní pojišťovny, který v závěru roku 2010 v rámci preventivní kampaně Žij zdravě provedla agentura STEM/MARK na vzorku 2065 lidí vyplývá, že obezita ohrožuje nejčastěji obyvatele vesnic, kde jejich podíl dosahuje 26 %. Nadváha převládá v malých městech do obyvatel a ve velkých městech je naopak nejvíce lidí s podváhou, především u mladých lidí do 19 let (6 %). Celkově se s nadváhou potýká 34 % a s obezitou 21 % české populace. V ČR je minimálně 15% dětí s nadváhou a minimálně 10% dětí obézních. Tento stav je 3x vyšší, než tomu bylo v roce Zatímco v roce 1996 bylo v ČR s diagnózou obezity či přejídání asi dětí do 15 let, v roce 2009 jejich počet vzrostl na V přepočtu na 1000 pacientů je podle ÚZIS tento nárůst ještě větší - až trojnásobný. U dětí mezi lety má diagnózu obezita či přejídání 36 dětí z tisíce, roku 1996 to bylo méně, než devět dětí. Praktičtí dětští lékaři v roce 2009 u dětí do 15 let sledovali celkem onemocnění, což představuje 358 onemocnění na 1000 registrovaných pacientů tohoto věku. Pro srovnání uvádím zajímavý průzkum o situace v celé populaci ČR graf č.1, graf č.2.

3 Graf č. 1 Zdroj: Agentura STEM/MARK na vzorku 2065 lidí. Graf č.2 Zdroj: Zdroj: Agentura STEM/MARK na vzorku 2065 lidí. Zajímavým zdrojem informací pro nás je jistě další tabulka č.1 (viz níže), která je svými zjištěními důležitá pro pochopení celé podstaty problému nadváhy a obezity v ČR a hledání východisek z této situace.

4 Tabulka č.1 Zdroj: Zdroj: Agentura STEM/MARK na vzorku 2065 lidí. Další zajímavá zjištění: 6 % mladých lidí ve věku let má podváhu 13 % kuřáků se bojí přestat kouřit, protože by přibrali 26 % lidí žijících v sídlech do 1000 obyvatel trpí obezitou 28 % lidí trpících obezitou jí nepravidelně 29 % lidí uvedlo jako nejčastěji provozovaný sport cyklistiku 30 % lidí trpících obezitou nedodržuje pravidelný pitný režim 34 % lidí trpících obezitou se snažilo již více než 5x zhubnout 39 % žen má silně rizikový obvod pasu 40 % mužů má nadváhu 42 % obézních lidí trpí častými depresemi 45 % lidí, kteří měli v dětství nadváhu, trpí v dospělosti obezitou 45 % obézních lidí má potíže s vysokým krevním tlakem 45 % lidí trpících obezitou mají oba své rodiče obézní 54 % obézních lidí nevykonává žádnou intenzivnější pohybovou aktivitu 58 % lidí trpících obezitou považuje svou kvalitu života za nízkou nebo velmi nízkou 77 % mužů s nadváhou nepovažuje svá nadbytečná kila jako problém Nárůst obézních dětí se nejčastěji zdůvodňuje tím, že děti milují jídlo z fast foodu. Ale to určitě není hlavní důvod. Na celý tento jev se musíme dívat z více úhlů. Shrňme si některé ze základních příčin této skutečnosti : a) Změna životního stylu současné mladé generace Především málo pohybu a sportu, z praktických důvodů převážení dětí ze škol do kroužků, vysedávání u počítačů, hraní počítačových her, videa, televize, internet, sociální sítě komunikace s kamarády přes Facebook. Chybí setkávání s přáteli, schůzky, přímá komunikace, pohyb a sport.

5 Graf č.3 (zdroj: Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období ) Ukazuje četnost jednotlivých frekvencí u všech vypsaných aktivit. Jedná se o soubor mládeže ve věku let. pravidelně často občas výjimečně nikdy nevím/neodpověděl(a) Sledování televize Práce s počítačem Povídání si s přáteli, známými Četba novin a časopisů Návštěva kina Odpočinek, nicnedělání, ležení Studium a příprava na školu Domácí práce Sledování videa Procházky, toulání se Návštěva kaváren, restaurací Poslech rozhlasu Aktivní sportování Turistika, trampování, výlety do přírody Večírky, mejdany Četba tištěných knih Návštěva divadla Návštěva sportovních utkání Návštěva výstavy, muzea, galerie Schůzka s partnerem Chov zvířat Práce na zahradě % 20% 40% 60% 80% 100% Rodiče jsou zaneprázdněni a pokud nejsou sportovně založeni tak v podstatě také své děti k pohybu a sportu nemotivují.také ve škole není dostatek prostoru k pohybu. Hodiny tělesné výchovy z daleka nestačí a mnoho z dětí se také z tělesné výchovy omlouvá pro zdravotní potíže. Graf: č.4 Zdroj: Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let výzkum NIDM MŠMT v rámci projektu Klíče pro život:

6 Graf: č.5 Zdroj: Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let výzkum NIDM MŠMT v rámci projektu Klíče pro život: b) Špatné stravovací návyky Nejedná se pouze o fast foody, ale od útlého věku chybí ve stravování vyváženost a pestrost. Dnešní obvyklá česká strava obsahuje velký nadbytek energie ve formě živočišných tuků a cukrů, obsahuje mnoho kuchyňské soli a cholesterolu a na druhé straně je velmi chudá zejména na polynenasycené mastné kyseliny, vitaminy C, E a B, obsahuje malá a nedostatečná množství většiny minerálních látek a stopových prvků. Uvědomme si, že na výživě dětí a mládeže se podílí celá společnost. Vše začíná již v rodině. Tady se učí dítě základům stravování, získává vzory jídelníčku a jeho skladby, pestrosti a kvality. Účast společnosti se více uskutečňuje až ve školním věku. Právě v období školního věku dítěte se začínají definitivně formovat i stravovací návyky a to i po stránce rozvržení přijímání potravy za celý den a správného stolování. c) Školní stravování Podle statistik se stravují dětí většinou na základních školách % a většina dětí škol středních %. Z toho je patrné, že právě zde může dítě získat kvalitní stravovací návyky. Víme, že školní jídelny k správným stravovacím návykům spíše nevedou, nebo lépe, že v jídelnách moc zdravá výživa nefunguje. V některých školních jídelnách již došlo k posunu a více se objevuje na jídelníčku zelenina, zeleninová jídla, ryby, těstoviny, saláty ovoce a mléčné výrobky. Bohužel, většinou přetrvává špatná skladba jídelníčku. Případy, kdy bezmasý oběd začíná gulášovou polévkou, nebo k luštěnině, která je podávána jako hlavní chod, je přidán párek či salám, či mažené pokrmy jsou zcela běžné. Často vidíme děti

7 a mládež konzumovat místo energeticky i nutričně vyváženého oběda hranolky s kečupem, párek v rohlíku, hamburger aj. V mnohých rodinách se nesnídá, nevaří se teplá jídla k večeři a často jsou podávány uzeniny a bílé pečivo místo zeleninových jídel a těstovin. Z nedostatku času se nahrazují jídla pizzou a jinými rychle dostupnými potravinami. Pokud je to jednou za čas, tak to není problém, ale při stereotypním opakování už je na malér zaděláno. Určitě se shodneme, že rozhodující vliv na výživu, a tím i zdraví dětí, má stravování v rodině. Hlavní roli hrají rodinné stravovací návyky. Ty však dnes často nejsou nejlepší, jak bylo výše popsáno. Rodiče, kteří mají zájem o zdravou výživu a dodržování zdravých návyků v jídle se musí zajímat o složení jídelníčku v mateřských školách, základních školách i ve středním školství. Všichni musí spolu s pedagogy tlačit na dodržování kvalitního stravování i ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Uvědomte si však, že hlavní odpovědnost za úroveň školního stravování má jeho provozovatel, kterým je většinou městský nebo obecní úřad. Jednání je třeba vést i s vedoucí školní jídelny. Školní stravování se musí řídit obecně uznávanými požadavky na výživu dětí, které jsou dány Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování MŠMT ČR. Pokud panují neshody či pochybnosti o požadavcích na výživu dětí, je možné se obrátit o radu na odborníky z hygienických stanic, kteří pracují v poradnách podpory zdraví. Cílem školního stravování musí být vytváření zdravých stravovacích návyků a současně i vytváření hezkého prostředí pro konzumaci jídel a učit správnému stolování. Naučit správným stravovacím návykům je nutné, a pokud bude fungovat, určitě se to po delší době projeví i na snížení počtu dětí s nadváhou a obezitou, ale musí přispět všichni zúčastnění a této problematice se věnovat. Je to bohužel ještě dlouhá cesta, začít by se mělo hned a to každý u sebe. Naše nová mladá generace bude mít dost jiných problémů a tak pomoci řešit tento dlouhodobý návyk, kterým je špatné stravování, by mělo být věcí nás všech. Co je třeba mít na jídelníčku? Jedná se především o zařazení mléka a mléčných výrobků ( potřebná dávka vápníku a nesmí chybět kvalitní snídaně. Snídaně a svačiny dětí by měly vždy obsahovat mléčné výrobky. Nesmí chybět ovoce (denní dávka vitaminu C), které by mělo být podáváno zejména ke svačinám a večeři. A místo pro čerstvou zeleninu? Kromě svačin by se měla pravidelně objevovat doma i ve formě salátů a obloh k teplým jídlům. Nesmí chybět celozrnné pečivo (zdroj vlákniny a vitaminu B). Dle obecných zásad, které platí prakticky pro každý věk, by z denního příjmu měla krýt snídaně asi 15-20%, dopolední svačina pak 10-15%, oběd 30-35%, odpolední svačina 10-15% a večeře 20-25%. Nesmíme zapomínat na nápoje. Připomeňme pití neslazených vod a nenechat děti pravidelně pít slazené nápoje. Dávat pozor na to, aby děti nekupovaly pouze drahé slazené nápoje z automatů. Dobré je pít hned ráno sklenku ovocné či zeleninové šťávy. Ke snídani by děti

8 měly mít mléčný nápoj (mléko, kakao) nebo jogurt, který je možné podávat s vločkami, müsli, kukuřičnými lupínky. U snídaně by neměl chybět talířek s nakrájenými kousky zeleniny a ovoce. Pečivo raději tmavé, celozrnné. Na přípravu večeře nemá většina matek příliš času. Studené večeře jsou vhodné, pokud obsahují různé druhy zeleninových salátů sýrových, těstovinových i luštěninových, různé druhy pomazánek sýrových, tvarohových. To jsou jen základní informace, jak si můžeme vypěstovat u svých dětí i u sebe zdravé stravovací návyky. Daleko více informací můžeme všichni nalézt v odborné literatuře, které je na toto téma opravdu dostatek. Jak zabránit nadváze a obezitě je tedy zřejmé. Nutná je prevence. Ta spočívá především v informovanosti rodičů i dětí, ale i provozovatelů školních jídelen a dalších zodpovědných osob za stravování dětí. Evidentní je, že nejdůležitější v tomto směru jsou rodiče. Pokud se spojí rodiče i veřejnost, dojde k ovlivnění a posunu ve prospěch zdravého životního stylu. Nedovolme, aby dívky i chlapci řešili svou nadváhu různými dietami a dostávali se tak do problémů ještě větších, jako jsou anorexie, bulimie a s tím spojené deprese. Pro mladý organismus je přirozené správné stravování, pohyb a pobyt v přírodě. Příčiny obezity jsou nám všem známé. Nejzákladnější příčina je nepoměr mezi přijatou a vydanou energií. Děti přijímají v jídle daleko více energie, než vydávají při pohybu a to platí i o mládeži a dospělé populaci. Svou roli také sehrává příklad rodičů. Jestliže mají nevhodné stravovací a pohybové návyky oni, pak je nemůžeme očekávat u dítěte. Stravovací návyky jsou předávané z generace na generaci. Každá rodina je pro dítě významným modelem a dítě se od malička učí tím, že pozoruje a napodobuje návyky rodiny. Chceme-li tedy ovlivňovat dítě a měnit jeho stravovací a pohybové návyky, pak je žádoucí přemýšlet i o strategii, jak velmi nenásilně a citlivě přimět ke spolupráci jeho nejbližší rodinu. Zkusit docílit změnu zažitých stereotypů. Nelze opomenout ani roli dědičnosti, ale i zde se dá najít včas řešení. Zdravá výživa a správné stravovací návyky musí vznikat už od narození. Vyváženost a pestrost stravy může pomoci dětem i mládeži od mnoha životních a zdravotních problémů. Vyvarovat se pravidelnému pojídání tučných jídel, sladkostí, smažených pokrmů a přeslazených obarvených nápojů je to nejmenší, co můžeme pro zdraví svých dětí udělat. Všem nám je tento problém blízký a dopadá nejen na populaci v ČR, ale týká se i řady dalších

9 zemí Evropy a velmi se řeší především v USA, kde je tradičně nejvíce obézních obyvatel. Americký prezident Barack Obama v roce 2010 odsouhlasil kampaň proti obezitě za 150 miliard dolarů. Tato částka tvoří téměř dvojnásobek rozpočtu naší republiky na jeden rok. Už to hovoří jasně, jak je důležité se tímto problémem zabývat. V Evropské unii je dnes přibližně 22 miliónů dětí s nadváhou, proto je důležité vzbudit v dětech zájem o to, jaké jídlo jedí a informovat je o základních principech správné výživy. V Evropě se počet obézních dětí nebo dětí s nadváhou každým rokem zvýší o Situace se tedy neustále zhoršuje a statistiky jsou neúprosné. Zamyslet se musíme všichni. I bez kampaní a dalších opatření můžeme pro naše děti hodně udělat už tím, že si budeme více všímat, jak se stravují. Budeme měnit náš jídelníček ke zdravější výživě, ale také se budeme snažit děti motivovat k využívání volného času pro pohyb, sport (turistika, cyklistika, lyžování, plavání, tanec, aerobik, geocashing, kolektivní sporty atd). Nebuďme alibističtí a lhostejní ani k složení jídelníčku ve školních jídelnách. Zajímejme se o to, co naše děti jedí. Každý by měl začít sám u sebe a tak pomoci řešit tuto situaci a tím i zlepšit zdravotní stav naší mladé generace a napomoci tak k propagaci zdravého životního stylu. Děti, které naučíme, jak důležité je jíst zdravě, a které se samy naučí, jak si vybírat správnou výživu, mají větší šanci vést jako dospělí zdravější život. V případě vážných problémů se obracejte na : a)jednotku specializované péče pro poruchy příjmu potravy na Psychiatrické klinice 1.LF UK a VFN Praha. Lze využít i tzv. ambulantně poskytovaných služeb - informace na tel: b) Lázně Dolní Lipová ; tel.: c)lázně Jablonec nad Nisou, Novoveská 28 a, Jablonec nad Nisou,tel.: , , d) Cetrum pro obezitu a zdravý životní styl- e) Obezitologická centra f) Další informace je možné získat nebo na telefonech , nebo

10 Zdroje: Mudr. Jaroslav Hnátek a kolektiv: Výživa a stravování školních dětí a mládeže, SPN, Praha 1995 Mudr. Peter Horan Pavla Momčilová: Vaříme dětem chutně a zdravě MUDr. Jarmila Rážová, MUDr. Taťjana Šoltysová: Výživa, Státní zdravotnický ústav Praha (SZÚ), Praha 2000 Piťha Jan, Poledne Rudolf a kolektiv:zdravá výživa pro každý den Václava Kunová: Zdravá výživa a hubnutí v otázkách a odpovědích Mgr. Danuše Netolická garantka průřezových témat Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání a Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami projektu Klíče pro život

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: B7505 Vychovatelství Studijní obor: 7505R004 Pedagogika volného času Možnosti

Více

Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa

Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa Ernährungserziehung und -bildung von Kindern und Jugendlichen in der Euroregion Neiße Teoretická část pro I. stupeň ZŠ Vytvoření metodické příručky

Více

Obezita v dětském věku

Obezita v dětském věku Noviny pro prevenci a léčbu obezity 7/2011 Z D A R M A Obezita v dětském věku MUDr. Jitka Kytnarová, pediatr Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha Výskyt obezity narůstá nejen u

Více

ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka. 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy

ZRCADLO VÝŽIVY. Teoretická část. metodická příručka. 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy ZRCADLO VÝŽIVY metodická příručka Teoretická část A B C D 1.-3. třída 4.-5. třída 6.-9. třída Stř. školy Metodická příručka ZRCADLO VÝŽIVY svým obsahem plně respektuje nově schválené kurikulární dokumenty

Více

Poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy Poruchy příjmu potravy Příručka pro pomáhající profese Hana Papežová, Jana Hanusová U Č E B N Í T E X T Y PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY PŘÍRUČKA PRO POMÁHAJÍCÍ PROFESE Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Margaréta SEPEŠIOVÁ Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady na zdravotní stav populace Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady

Více

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet ZdravaSvacina_prelom.indd 1 12/9/2014 2:15:47 PM ZdravaSvacina_prelom.indd 2 12/9/2014 2:15:47 PM ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA aneb uzdravme svůj

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Nadváha a obezita. Pandemie 21. století. Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Nadváha a obezita Pandemie 21. století Centrum podpory veřejného zdraví 24. 2. 2013 Etipatogeneze, prevalence, náklady na zdravotní péči a ekonomické ztráty v důsledku léčby, efektivita

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Informovanost ţáků SŠ v Táboře o problematice poruch příjmu potravy Diplomová práce Brno 2010 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Lenka

Více

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE DĚTSKÁ VÝŽIVA A OBEZITA V TEORII A PRAXI 2014 9. ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE A) DĚTSKÁ VÝŽIVA, POTRAVINY A OBEZITA B) OBEZITA

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY NÁZEV PRÁCE NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO PODPORU ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ A PREVENCI OBEZITY Lenka Wolfová Obor: Předškolní

Více

Svépomocný manuál. aneb Jak si mohu sám/sama pomoci. Mgr. Jarmila Švédová

Svépomocný manuál. aneb Jak si mohu sám/sama pomoci. Mgr. Jarmila Švédová Svépomocný manuál aneb Jak si mohu sám/sama pomoci Mgr. Jarmila Švédová Mgr. Jarmila Švédová psycholožka, dlouhodobě se věnuje problematice poruch příjmu potravy. Je lektorkou seminářů o poruchách příjmu

Více

Sociální práce u osob trpící poruchami příjmu potravy

Sociální práce u osob trpící poruchami příjmu potravy Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Sociální práce u osob trpící poruchami příjmu potravy Sociální práce Vedoucí

Více

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Bakalářská práce Michaela Dvořáková Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví (2008-2012)

Více

Mentální anorexie na základních školách. Je pro učitele stále tabu?

Mentální anorexie na základních školách. Je pro učitele stále tabu? Mentální anorexie na základních školách Je pro učitele stále tabu? Zpracovaly: Markéta Indráková, Tereza Hanyášová 3. ročník prezenčního bakalářského studia Ošetřovatelství oboru Všeobecná sestra Odborná

Více

Aktuální problémy mladé generace ČR

Aktuální problémy mladé generace ČR NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Aktuální problémy mladé generace ČR Závěrečná zpráva Hlavní řešitel: Spoluřešitel: Bc. Tereza Štursová Bc. Miroslav Bocan Praha,

Více

Uzdravme svůj školní automat

Uzdravme svůj školní automat Uzdravme svůj školní automat Mgr. Marcela Floriánková Uzdravme svůj školní automat! Tento materiál byl vypracován pro magistrát hlavního města Prahy za účelem přípravy strategických opatření, která přispějí

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2013 - program

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2013 - program Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2013 - program 8. ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu Termín a místo konání: 6. - 7. Prosinec 2013 Poděbrady A) VÝŽIVA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Alice Kolaříková Trendy v dietologii Bakalářská práce 2015 Trendy v dietologii Bakalářská práce Alice Kolaříková, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol.

Více

Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních

Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních Country Life K pramenům zdraví Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních ANALÝZA Vytvořeno v rámci projektu Zavádění biopotravin do škol a předškolních zařízení Zadavatel projektu: Ministerstvo

Více

JEDNU HODINU CHŮZE V ZÁVISLOSTI

JEDNU HODINU CHŮZE V ZÁVISLOSTI 7 / 2013 NOVINY PRO PREVENCI A LÉČBU OBEZITY / ZDARMA www.obesity news.cz ČTĚTE UVNITŘ // POVÍDÁNÍ O TICHÉM NEBEZPEČÍ / VYSOKÝ KREVNÍ TLAK / CHOĎTE PĚŠKY / JAK VZNIKÁ DIABETES? / RECEPT Obezita a energie

Více

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Jak naucit deti lépe jíst Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Vymalujte si Potravinová pyramida aneb Co jíst často a co jen výjimečneˇ Přestože je určena zejména pro dospělé,

Více

Příručka pro učitele 2. stupně

Příručka pro učitele 2. stupně PREVENCE NA ZŠ PRAKTICKÉ Příručka pro učitele 2. stupně Mgr. Martina Lenhartová Králíky 2012 Obsah ÚVOD... 1 VZTAHY VE TŘÍDĚ, ŠIKANA... 2 ZÁŠKOLÁCTVÍ... 9 VOLNÝ ČAS, ZÁJMOVÁ AKTIVITA... 13 ZDRAVÁ VÝŽIVA,

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

Proč se bránit obezitě?

Proč se bránit obezitě? Noviny pro prevenci a léčbu obezity 12. dubna 2007 4/2007 Proč se bránit obezitě? Obezita, obezita, obezita.. proč vlastně máme proti ní bojovat? Vždyť známe lidové rčení až budou obézní hubení, tak budou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Petrů

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Petrů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Petrů Hygienické návyky u dětí předškolního věku Olomouc 2012 vedoucí práce: Mgr. Petr Zemánek,

Více