OBSAH: ČÍSLO 37/2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 TELEFON: MOBIL: ŠKOLNÍ JÍDELNA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: ČÍSLO 37/2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLATENSKÁ 2145, 148 00 PRAHA 4 TELEFON: 272 933 137 MOBIL: 724 251 550 ŠKOLNÍ JÍDELNA: 272 933 46 22"

Transkript

1 Blateňáček 37. číslo, MŠ Blatenská 21 45, Praha 4 OBSAH: Zahájení školního roku Kroužky Výtvarná soutěž Den výživy Projekty jednotlivých tříd Zdravé vaření v MŠ Blatenské posvícení Screening očí dětí Nechci kazy Okénko pro rodiče

2 Zahájení školního roku 2013/2014 Nový školní rok začal 2. září 201 3, kdy se po prázdninách sešli ti, kteří již do naší školky chodili, a k nim se připojily nové děti, pro které začal adaptační program. Každé dítě potřebuje nějaký čas, aby si zvyklo na odloučení od rodičů, na nové prostředí, kamarády i paní učitelky. I tentokrát jsme těmto dětem všichni podali pomocnou ruku, aby svůj nelehký úkol zvládly. V rámci integrace dětí vyžadujících zvláštní péči budou i letos na naší škole pracovat 4 asistentky pedagoga, z toho 3 nové. V kolektivu zaměstnanců jsme přivítali 3 nové paní učitelky, po jedné na každém pracovišti. V tomto školním roce činí školné 91 0,- Kč (neplatí ho děti, které jsou narozené od do ). Stravné na celý den je 32,- Kč za dítě, 36,- Kč na den za děti s odloženou školní docházkou. Do Klubu rodičů přispívají rodiče částkou 1 000,- Kč za dítě na školní rok 201 3/ Podzimní prázdniny budou ve dnech Detašované pracoviště Pošepného bude mít zavřeno od do Samozřejmě o děti, které si rodiče nemohou nechat doma toto období, se postaráme v náhradním programu, případně v naší mateřské škole Blatenská. Vánoční prázdniny budou ve dnech , kdy bude provoz přerušen. Ve dnech bude zajištěn provoz pouze pro děti zaměstnaných rodičů, kteří své děti včas přihlásí. Pololetní prázdniny budou Medřická Alena Kroužky 2013/2014 Také v letošním školním roce mohou rodiče pro své děti, které navštěvují naši MŠ, vybrat z několika kroužků. Nabízené kroužky jsou na jednotlivých pracovištích podobné. Některé z nich vedou samy paní učitelky, jiné zajišťují již ověřené agentury. Přehled všech zájmových kroužků: Školáček, Flétna, Skřivánek (sborový zpěv), Plavání, Logopedie, Judo, Kytara, Keramika, Tvořivá dílna, Mažoretky a Step. Konkrétní informace (platba, rozvrh) naleznete na našich webových stránkách ve složce Kroužky Uhlířová Jana Výtvarná soutěž Želvička Terezka skončila na 2. místě Že nevíte, kdo to je želvička Terezka? Tak my Vám to prozradíme je to maskot. Je asi metr veliká a vyrobily ji děti ze Slůňat. A v čem se umístila na druhém místě? Ve výtvarné soutěži vyhlášené Městskou částí Praha 11 Hledáme maskota pro plavecký bazén. Nyní vám povíme příběh o želvičce Terezce

3 35/2013 Na začátku nebyla žádná želvička. O tom, že naše Terezka bude želva, se domluvily děti. Návrhů bylo mnoho. Terezka mohla být chobotnice, ryba nebo dokonce rak! Poté teprve přišla těžká práce vytvořit želvu. Když se na želvičku podíváte, možná Vás napadne otázka, proč má okolo bříška kruh? No, to je proto, že je ještě malá a neumí plavat! Je tedy potřeba dostavět bazén, aby se Terezka měla kde naučit plavat. Sami jistě uznáte, že želva, která neumí plavat, je moc nešťastná! Když už byla želvička hotová, bylo potřeba vybrat jí jméno. Želvička na začátku nebyla ani želva ani Terezka. To je zamotaný příběh, že? Výběr jména byl snad ještě těžší než výběr zvířátka. Je tolik krásných jmen, každá maminka nebo sestřička má hezké jméno. Po náročné diskuzi se děti nakonec shodly na jméně Terezka. A vybraly dobře, viďte? Želvička Terezka tedy putovala do soutěže O nejkrásnějšího maskota, kde se seznámila s mnoha novými kamarády maskoty. V této soutěži získala stříbrnou medaili. Pro odměnu, za naši hezkou želvičku, si šly děti s paní ředitelkou. A co získaly? Výtvarné potřeby, aby mohly vytvářet další krásná zvířátka. Chudíková Veronika, Bílková Martina a Slůňata Světový den výživy Naše mateřská škola se letos připojila k celosvětovému projektu Naše posvícení, který proběhl ve středu na Světový den výživy. Cílem bylo podpořit lokální spotřebu potravin a pomoci tak řešení problému hladu ve světě. Lokální potraviny jsou kvalitnější, jejich nákupem podporujeme místní pěstitele, ekonomiku našeho regionu i rozvoj místa, kde žijeme. Jednotlivé třídy si připravily na tento den projekty. Zapojila se i jídelna mateřské školy, která pro tento den sestavila jídelníček složený pouze z tuzemských surovin. Věděli jste, že: Průměrný obyvatel Evropy a Severní Ameriky vyhodí kg potravin ročně Hlad zabíjí více lidí než malárie, tuberkulóza a AIDS dohromady Nejvíce ohroženy hladem jsou ženy a děti Hlad nezpůsobuje nedostatek potravin ve světě, ale to, že si je lidé nemůžou koupit nebo vypěstovat Největší počet hladovějících se nachází v rozvojových zemích

4 Co s tím: Plánujte nákup Sledujte datum minimální trvanlivosti a nakupujte jen to, co stihnete spotřebovat Přemýšlejte o svých výdajích Dávejte si menší porce, vždycky si můžete přidat Potraviny s nejkratší dobou trvanlivosti vždy skladujte tak, abyste je měli na očích Používejte mrazák Zdroje: right now Uhlířová Jana Učitelky každé třídy si pro děti připravily k tématu projekt: Káčátka: Do třídního programu jsme letos zařadili projekt o výživě u příležitosti Světového dne výživy. Během 1 4 dnů si děti procvičily a upevňovaly návyky, poznatky a dovednosti související se zdravým způsobem života.do projektu jsme zařadili krátké vyprávění přiměřené věku dětí o stravování v jiných částech Světa o hladu a chudobě. Všechny činnosti jsme doprovázeli písničkami, básničkami a hudebními hrami. Zapojili i rodiče, přinesli potraviny, o kterých jsme si vyprávěli. O veškerém dění ve třídě jsme informovali rodiče prostřednictvím nástěnek v šatně dětí. Rybičky: Děti, ze třídy Rybiček, si z domova donesly různé druhy ovoce a zeleniny. Roztřídily je a řekly si, zda se pěstuje u nás, nebo se dováží z jiných zemí. Podle chuti a vůně hádaly, co právě jedí. Nakonec si povídaly nejen o tom, jak se s jídlem zachází, a že by se nemělo vůbec vyhazovat, ale i o dětech, které nemají tolik možností si jít jídlo koupit do krámu a mají někdy i hlad. Uhlířová Jana

5 Medvědi: Dne jsme pracovali na tématu zdravá výživa, co je pro děti zdravé, jíst pestrou stravu, neplýtvat jídlem, nevyhazovat jídlo. Zaměřili jsme se také na světovou osvětu - hlad ve světě, ale i u nás. Také jsme dětem přiměřeně vysvětlili, jak se zužitkovává jídlo, které zbývá, v žádném případě se nesmí vyhazovat, ale využívá se jako krmivo pro zvířátka. Na závěr projektu jsme si udělali ochutnávku ovoce a zeleniny. Černocká Kristina Broučci: Už od pondělí jsme si s dětmi povídaly o nedostatku potravin a vody ve světě, aby děti chápaly, že si jídla musíme vážit a s rozmyslem si brát jen tolik, kolik opravdu sníme. Jako příklad dostatku jsme si daly do skleniček několik druhů bonbónu a děti se domluvily, že si vezmou každý dva bonbóny a ostatní necháme na příště (děti měly nápad je poslat dětem, které nemají co jíst). Ve středu, kdy projekt vrcholil, jsme si ráno kreslily, co by děti daly lidem, kteří nemají co jíst. A aby si děti zkusily, jak s jídlem pracovat, připravily si svačinu samy. Na chléb si podle chuti namazaly pomazánku, vzaly si jablko a pily vodu. Každý si vzal jen tolik, kolik snědl. Na procházce jsme nasbíraly šípky a společně si uvařily šípkový čaj. Projekt byl úspěšný, děti se dozvěděly o problémech s potravinami ve světě, a že je potřeba, aby neplýtvaly jídlem ani ony.

6 Součková Marika Slůňata: Děti jsme motivovali skřítkem Budoucníčkem. Společně jsme si povídali proč se skřítek bojí hladu. Proč se bojí, že nebude mít co jíst a pít. Proč jídlo nevyhazujeme? Dá se jídlo, které nesníme využít jinak? Prohlíželi jsme obrázky, encyklopedie, pracovali s interaktivní tabulí. Děti si zkusily nošení vody a potravin na hlavě přes překážky, zahrály si na obchod, vytvořily společně koláž. Pro rodiče jsme připravili k tématu výstavu z našich výtvorů. Bílková Martina, Matějíčková Jana

7 Lvíčata: Cílem projektu bylo děti prožitkovým učením seznámit s různými potravinami, jejich vlastnostmi, místem původu a využitím potravin. Vzdělávací přínos projektu pro děti jsem zjišťovala na základě rozhovorů v průběhu jeho realizace. Z rozhovoru probíhajícího poslední den bylo patrné, že projekt určitý přínos pro děti měl. Děti díky tomuto projektu získaly nové zážitky a zkušenosti. Podle reakcí dětí jsme zvolily činnosti poměrně atraktivní a přiměřené jejich věku. Do veškerých aktivit se děti zapojovaly rády a velice aktivně. Nejvíce je nadchlo povídání o dvou skřítcích, také poznávání potravin různými smysly. Bezpochyby nejlépe se vydařila ochutnávka spojená s přípravou zeleninového salátu dětmi. Bubeníčková Radka, Chudíková Veronika

8 Tygříci: Seznamovali jsme děti s plodinami světa a pěstovanými u nás v ČR (obilí, rýže, brambory, jablka, ), s názvy jednotlivých plodin, jejich růstu a využití. Děti se učily, co je nutné k životu lidí i rostlin. Seznámily se s faktem, že ve světě jsou děti, které trpí hladem. Hráli jsme si s mapou světa a ČR, přiřazovali obrázky ovoce, zeleniny, luštěnin, třídili a počítali. Zahráli jsme si Na pekaře - pečení jablečného závinu, Na kuchaře připravili jsme do sklenice jablečný kompot, ten jsme si i nakreslili. Naučili jsme se sušit jablíčka. Na závěr jsme si moc pochutnali na jablíčkové hostině. Úředníčková Renata, Žahourová Hana Draci: V rámci našeho Třídního vzdělávacího programu jsme se u Dráčků v uplynulých týdnech věnovali zejména darům podzimní přírody. Přitom jsme se dozvěděli hodně i o tom, kde se na našem stole berou některé dobroty. Třeba to, jak vypadá brambora, když roste a kde schovává brambůrky. Třeba i to, že cukr se vaří z cukrové řepy. Prohlédli a ochutnali jsme spoustu druhů ovoce a zeleniny. Také jsme se dozvěděli, jak na poli roste obilí, prohlédli jsme si klásky jednotlivých druhů, přivoněli si k nim a zkoušeli si vymlátit zrníčka. Zjistili jsme, kolik druhů mouky z nich ve mlýně namelou. Při práci jsme si povídali i o tom, jak je těžké připravit jídlo a také o tom, že je na světě i dost dětí a dospělých, kteří mají jídla málo a často mají hlad, přemýšleli jsme o tom, proč to asi je a vymýšleli jsme způsoby, jak by se jim dalo pomoci. Nakonec, na oslavu Světového dne výživy, se všechny děti oblékly do zástěrek od maminek a

9 paní učitelky Alenka a Jitka nám pomohly zadělat těsto ve velikých mísách. Společně jsme pak nadělali bochníčky, které nám pak naše paní kuchařky ochotně upekly. Vůně byla v celé škole a ta dobrota! O svoje chlebíčky jsme se rozdělili, ochutnat dostaly i paní uklízečky a hlavně jsme malé bochníčky donesli i domů maminkám a tatínkům, abychom se pochlubili, jak jsme šikovní. Vaši Dráčkové a Dračice Alenka a Jitka Žabičky: V rámci dne Naše posvícení jsme si s dětmi povídali o rozvojových zemích, seznámili jsme se s kamarády, kteří k nám přišli na návštěvu černoušek, indiánka a Japonec. Na mapě, jsme si ukázali, kde bydlí a také, jak se žije u nich v zemi. Vedli jsme rozhovor na téma K čemu potřebujeme jídlo a pití a Jak můžeme pomoci ostatním dětem?. V průběhu dne jsme našim kamarádům pomohli získat vodu při hře Na studnu a jídlo při hře Na potraviny. Zaměřili jsme se také na to, jak se máme u nás v republice a co se u nás pěstuje a co to jsou regionální potraviny. S dětmi jsme pracovali s pracovními listy "Naše ovoce", dále jsme si povídali, kde se dá čerstvé ovoce a zelenina koupit a zahráli jsme si na farmářské trhy. S dětmi jsme na trhu nakoupili čerstvý slunečnicový chléb, domácí jablka vypěstovaná u babičky na zahrádce, nakoupili jsme si oříšky, sušená jablka, jablečný mošt a také jsme si koupili zdravý biskupský chlebíček vyrobený z celozrnné žitné mouky, třtinového cukru, brusinek, rozinek a oříšků. Po nakoupení na trzích jsme si uspořádali ve třídě naše posvícení a všechno jsme snědli. Cinková Olga, Dziadurová Šárka Motýlci: V rámci TVP třídy Motýlci jsme pro děti naplánovali činnosti, kdy se děti se seznamovaly s ovocem, zeleninou a dalšími druhy potravin. Hravou formou jsme třídili ovoce a zeleninu, procvičovali zrakové, hmatové vnímání a chuť. Pracovali jsme s obrázkovým materiálem, zařadily jsme pohybové činnosti, didaktické hry, obrázkové pexeso, povídání, básničky, písničky. Z doneseného ovoce a zeleniny jsme si udělali výstavku ve třídě. Ve středu V rámci Světového dne výživy jsme pro děti připravili program a všichni jsme

10 se zapojili do přípravy ovocno - zeleninové hostiny. Převlékli jsme se do kuchařského a s chutí se pustili do společného vaření. Krájeli jsme ovoce a zeleninu ze společné výstavky, dobře promíchali, servírovali do misek a pak už jen ochutnávali. Společná hostina se nám moc povedla, všem moc chutnalo a všichni si zaslouží velikou pochvalu. Koláříková Jitka, Medřická Alena Zdravé vaření pro naše děti V mateřské škole Babákova máme od září nového pana kuchaře! Netušíte, jak výborně vaří! Zkrátka, moc nám všem chutná. Ale co je ještě důležitější, vaří zdravě, a proto se i on bez váhání zapojil do oslav zdravé výživy. Celý ten projektový den nám servíroval ty nejzdravější pochoutky. Čtenářům Blateňáčku posílá recept na opravdu zdravou pomazánku plnou vlákniny a vitamínů. Všichni víme, že luštěniny jsou zdravé také proto, že obsahují velké množství vlákniny, ale ne každý už ví, že trávicí systém malého dítěte právě s tím může mít problém. Proto malým dětem připravujte z luštěnin místo klasických pokrmů raději mixované polévky nebo pomazánky. Pomazánka plná vitamínů Potřebujete: Postup: 20 dkg čočky, 2 lžíce oleje, 1 mrkev, kousek celeru, pažitka nebo petrželka, sůl. Doměkka uvařenou čočku umeleme nebo rozmixujeme. Do ní pak přidáme najemno nastrouhanou mrkev a celer, posekanou pažitku nebo petrželku. Přidáme olej a osolíme. Promícháme a mažeme na tmavé pečivo. Chudíková Veronika, pan kuchař Beneš Miloslav Blatenské posvícení 2013 U příležitosti mezinárodního Dne výživy uspořádal Klub rodičů pro rodiče s dětmi BLATENSKÉ POSVÍCENÍ. Šikovné maminky a naše paní kuchařky s panem kuchařem připravili pro návštěvníky pohoštění výborný guláš, napekli mnoho dobrot, pro děti dobrý čaj a pro dospělé svařák. Klub rodičů zajistil pro děti vystoupení písničkářky Míši Růžičkové (písničky, soutěže, tanečky).

11 Preventivní sceeingové vyšetření zraku dětí Co to je preventivní screeningové vyšetření zraku? Jak to probíhá? Proč nechat své dítě touto metodou vyšetřit? Takové otázky se jistě honily v hlavách rodičů, když ve školce dostali nabídku tohoto vyšetření. Odpovědi mohli nalézt v informačním letáčku, který jim předaly paní učitelky. Nyní si ve stručnosti na tyto otázky odpovíme. Preventivní screeningové vyšetření zraku je speciální diagnostické vyšetření pomocí videokamery. Výhodou tohoto vyšetření je rychlé, přesné a spolehlivé určení dioptrických hodnot očí dítěte. Čím dříve je případná vada zraku zjištěna, tím dříve může začít léčba, a tím se zvyšuje pravděpodobnost jejího úspěšného vyléčení. U dětí předškolního věku se vyskytuje oční vada až 7% případů! Tyto vady nebývají odhaleny v rámci preventivních prohlídek u dětského lékaře. Často se na ně přijde až ve škole, když má dítě potíže se čtením a psaním. Vyšetření pomocí videokamery probíhá bez aplikace očních kapek. Jak jsme mohli sledovat i v naší třídě, je vyšetření pro děti spíše zábavou. Provádějí ho odborníci a výsledky vyhodnocuje diplomovaný ortoptik ve spolupráci s očním lékařem. Většina rodičů se rozhodla děti na toto vyšetření přihlásit. Po uhrazení poplatku 1 50,- Kč získali rodiče přesné údaje o stavu zraku svých dětí. Investice do zdraví dětí se jistě vyplatí. A nejdůležitější informace na závěr u dětí do 7 let je vhodné vyšetření každý rok opakovat, protože se děti v tomto věku velmi dynamicky vyvíjejí. Za rok se tedy budeme opět těšit na hodnou tetu s videokamerou! Chudíková Veronika Nechci kazy Roku 2009 založili studenti 1. lékařské fakulty UK v Praze Jakub Šulta a Ing. Lukáš Kaloš společnost a občanské sdružení Nechci kazy. Reagovali tak na neuspokojivý stav zubního zdraví obyvatel. Hlavním cílem společnosti je stomatologická osvěta zaměřena nejen na prevenci a ústní hygienu, ale také na vysvětlení detailů jednotlivých stomatologických výkonů. Celé řadě zubních onemocnění, jako je parodontitida nebo zubní kaz, lze předejít kvalitní preventivní péčí o chrup. Většina lidí to ví, a přesto je preventivní péče o zuby v České republice na nízké úrovni. říká Lukáš Kaloš a Jakub Šulta k tomu dodává: Proto je nezbytné provádět osvětu stomatologické péče nejen u dospělých, ale také u dětí od nejútlejšího věku.naučit veřejnost správně pečovat o svůj chrup je výchozím bodem zdraví obyvatelstva. Projekt Nechci kazy vznikl jako reakce na neuspokojivý stav zubní hygieny. Cílem je naučit děti již od nejútlejšího věku, jak správně pečovat o své zoubky. Hlavním důvodem, proč se naše škola do projektu přihlásila, je snaha poskytnout dětem nadstandardní vzdělání v oblasti, která děti dlouhodobě rozvíjí, obohacuje a umožní jim vyhnout se mnoha zdravotním komplikacím.

12 Udělení certifikátu Každá mateřská zapojená do projektu, která se pečlivě stará o zubní zdraví svých žáků, je kontrolována a posléze certifikována. Certifikát kvality uděluje Česká stomatologická společnost a občanské sdružení Nechci kazy. Každý certifikát má platnost jeden rok, poté je udělen další certifikát, který je navázán na prohloubení znalostí pedagogického sboru v oblasti dentální hygieny a opětovné motivování dětí školením zubní hygieny. Co nám projekt přinese Účastí v projektu Nechci kazy se budeme výrazně podílet na snížení kazivosti zubů u dětí. Výuka je koncipována nenucenou a zábavnou formou tak, abychom ozřejmili základní pravidla ústní hygieny již u předškolních dětí. Okénko pro rodiče Vážení rodiče, čtenáři, dovolte mi, abych tentokrát, na základě konkrétních připomínek, v úvodu naší rubriky připomněla některá pravidla. Jedno z důležitých je obsaženo i ve Školním řádu, s jehož obsahem se povinně všichni rodiče na začátku školního roku sice seznámili, ale ne všichni zásady v něm popsané zcela respektují. Jedná se zejména zásady v oddíle VI. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ, kde je v bodu 24. Zásady ochrany zdraví uvedeno, že do mateřské školy chodí pouze zdravé děti. To má v praxi znamenat, že dítě, u kterého má rodič byť jen podezření, že není zcela zdrávo (např. má silnou rýmu, kašel, průjem, zvracelo, pobolívá ho břicho, má červené spojivky a jiné příznaky nemoci) do kolektivu nepřivede. K tomuto je v připomínkách rodičů zmiňován fakt, že je třeba stále a více apelovat na zodpovědnost všech rodičů a z ní vyplývající ohleduplnost k ostatním dětem ve školce, chcete-li pěstovat rodičovskou solidaritu. Považuji zde za důležité ještě zmínit zásadu, že učitelky dětem nesmějí podávat léky. Nelze zastírat skutečnost, že jsou rodiče, kteří dítě do školky přivedou, ale již během dopoledne jim paní učitelka musí telefonovat, že zdravotní stav dítěte se zhoršil (nehovořím o náhlých změnách, mám na mysli zejména ty případy, ve kterých učitelky v předchozím dni, či dnech informují rodiče, že u dítěte pozorují známky nedobrého zdravotního stavu!!!). Občas v takovémto telefonátu rodič učitelce dokáže říci, že si pro dítě stejně nepřijede dříve než za dvě hodiny, protože to dříve nemůže stihnout (povinností je vyzvednout si dítě, nebo zajistit jeho předání pověřené osobě do hodiny!!!), nebo se dotčeně vyjádří ve smyslu, že si nemůže z práce dělat holubník a podobně překvapivě reagovat. Velmi smutné je to, že takové neadekvátní odezvy jsem slyšela i od matek na mateřské dovolené s mladším sourozencem. Učitelce ve všech takových případech připadá, že jí na zdraví konkrétního dítěte záleží více, než rodiči, se kterým právě hovoří. To nejspíš nejen pro mě není tak docela v pořádku! Nikoho bych si tímto nedovolila kritizovat, jen popisuji fakta a připojuji k nim svůj názor. Při nejrůznějších příležitostech si vzájemně přejeme hlavně to zdraví a každému je jasné, že když je zdraví v nepořádku, je život vždycky složitější. Proto by se především rodiče, zákonní zástupci, měli starat o zdraví svého dítěte, proto by se měli věnovat v první řadě prevenci

13 (upevňovat hygienické návyky, poskytovat dítěti zdravou a vyváženou stravu, pravidelně pečovat o jeho chrup, včetně prohlídek u stomatologa, přiměřeně a postupně dítě otužovat, nechat mu vyšetřovat zrak, dopřát dítěti dostatek pohybu a spánku apod.). Logicky i proto zodpovědným rodičům velice záleží na zmiňované rodičovské solidaritě. Zkrátka všichni bychom měli chtít, aby naše děti byly zdravé, protože pak budou i veselé a šťastné! Medřická Alena V Blateňáčku číslo 38 NA VIDĚNOU! Mgr. Jana Vaníčková ředitelka školy

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová BERUŠKOVÉ PROSTŘENO Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová Kompetence: Kompetence k učení. Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Kronika školní rok 2006/2007

Kronika školní rok 2006/2007 Kronika školní rok 2006/2007 Střední škola a Základní škola Pionýrů 767, Frýdek Místek 738 02 pracoviště Pržno Odloučené pracoviště Pržno, Ústav sociální péče Náš Svět. Začal nám Nový školní rok 2006/2007

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

DOPROVODNÝ PROGRAM 2013/2014

DOPROVODNÝ PROGRAM 2013/2014 Základní škola J. A. Komenského Kly, okres Mělník IČ: 710 00 241 DOPROVODNÝ PROGRAM 2013/2014 Vzdělávací oblast Tematický okruh Očekávané výstupy ze ŠVP Cíl hodiny Zdravé jídlo 1. stupeň ZŠ 1. ročník Člověk

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

Jak správně jíst v době kojení

Jak správně jíst v době kojení Jak správně jíst v době kojení 2007 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/993,příspěvková organizace Telefon: 596411049, 731440471, 731440473, E:mail:svabinskeho@volny.cz http.:www.mssvabinskeho.cz Věc: Informace pro zákonné zástupce

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

OBSAH. Hodnocení školní jídelny

OBSAH. Hodnocení školní jídelny EIMT1 OBSAH Otázka Text otázky Strana HODNOCENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY J/1 Typ respondenta 01 J/2 Do jídelny chodím (chodí moje dítě) 01 J/3 Polévka ve školní jídelně mi chutná 02 J/4 Hlavní jídlo, které si vyberu,

Více

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy

Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy Pracovní listy Pro žáky 1. - 3. třídy 1. Urči, které potraviny jsou rostlinného a které živočišného původu. Potraviny vybarvi, vystřihni a nalep. Potraviny rostlinného původu dej do koše, živočišného původu

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

Program na září 2015

Program na září 2015 Program na září 2015 25.srpna úterý a 2. září středa od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 hod. Zápis do aktivit Klubu Ratolest - Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky, na plavání záloha 100,-Kč, na ostatní

Více

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012

Předškoláček. ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Předškoláček Informační zpravodaj Mateřské školy Záhoří ROČNÍK XVII., ČÍSLO 1 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 13. září 2012 Vážení rodiče, ve čtvrtek 13. září 2012 se konala v MŠ první rodičovská schůzka v tomto

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Prevence obezity a výchova ke správné výživě pro ZŠ 1. stupeň

Prevence obezity a výchova ke správné výživě pro ZŠ 1. stupeň Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodické materiály k interaktivní pomůcce k tématu Prevence obezity

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, lesní 147, 747 35 Hněvošice. Věc: P ř i h l á š k a d o s o u t ě ţ e V Hněvošicích dne 27.4.

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, lesní 147, 747 35 Hněvošice. Věc: P ř i h l á š k a d o s o u t ě ţ e V Hněvošicích dne 27.4. Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, lesní 147, 747 35 Hněvošice Věc: P ř i h l á š k a d o s o u t ě ţ e V Hněvošicích dne 27.4.2012 ZŠ a MŠ Hněvošice se přihlašuje do soutěţe Škola plná ovoce.

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Stravování a zdravá výživa Jídelní lístek je v naší školní kuchyni připravován tak, aby splňoval všechny doporučené

Více

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb.

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb. MATEŘSKÁ ŠKOLA HOROMĚŘICE okres Praha západ, Velvarská 310, 252 62 Horoměřice, tel. 775 576 931-4,detašované pracoviště Komenského 999, 252 62 Horoměřice tel. 724 887 318, 724 132 865, e-mail: reditelka@mshoromerice.cz,

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č.j.:ZŠ Mo/403/2014 Ve Zlíně dne 24. 11. 2014 Vypracovala: Mgr. Věra Kundratová, ředitelka školy K 8. 12. 2014 ruším ze dne 1. 1. 2014 a vydávám nový Vnitřní řád školní jídelny platný od 8. 12. 2014. 1.

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

www.zdrava5.cz Tento sešit patří:

www.zdrava5.cz Tento sešit patří: www.zdrava5.cz Kancelář Světové zdravotnické organizace v České a Slovenské republice podporuje projekt Zdravá 5, který je v souladu s Globální strategií pro zdraví, výživu a pohyb. Tento sešit patří:

Více

Táborákem a diskotékou na malém hřišti ukončíme letošní školní rok. Vlasta Kouřilová

Táborákem a diskotékou na malém hřišti ukončíme letošní školní rok. Vlasta Kouřilová Školní výlet Odjeli jsme z Bukovan do Kroměříže. V zámku jsme si prohlédli komnaty a jiné místnosti. Potom jsme šli na divadlo, které se jmenovalo Jezerní královna. Také jsme šli do zámecké zahrady, kde

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus.

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Pekárna Cukrárna Globus Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Objednejte si dort nebo zákusky na Vaši oslavu. Máte chuť na sladké?

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka

Kompletní sortiment. pro gastronomii a maloobchod. Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Kompletní sortiment pro gastronomii a maloobchod Mražené zeleninové směsi Mražená zelenina jednodruhová Polotovary Kečup a tatarská omáčka Značka špičkové kvality pro gastronomii Díky dlouholeté spolupráci

Více

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l

Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Product Catalogue Extra panenský olivový olej Benoit 500 ml, 750 ml, 5 l Extra panenský olivový olej Benoit s lehkou ovocnou chutí a jemným dotykem vůně květin je lisovaný za studena výlučně mechanickým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Blateňáček Z OBSAHU: 34. Číslo, 2012 (listopad) MŠ Blatenská 2145, Praha 4. Mateřská škola Blatenská 2145, 148 00 Praha 4

Blateňáček Z OBSAHU: 34. Číslo, 2012 (listopad) MŠ Blatenská 2145, Praha 4. Mateřská škola Blatenská 2145, 148 00 Praha 4 Blateňáček 34. Číslo, 2012 (listopad) MŠ Blatenská 2145, Praha 4 Z OBSAHU: Nový školní rok Dny Prahy 11 Návštěva Dinoparku v Praze Stromovka Dýňové slavnosti Naše nová rubrika Nedělní školička Vánoční

Více

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi

Básnička o mandarince. Mandarinka je opravdu dobrá, barva její je oranžová. Vitamíny má, proto mi tak chutná. Básnička o mrkvi Básnička o mandarince Básnička o mrkvi U nás doma na zahradě, vedle sebe v jedné řadě, mrkvička si v zemi leží, šťavnatá a krásně svěží. Oranžová se zelenými vlasy, kandidátka na královnu krásy, křupavá

Více

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak.

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Tesco Light Choices zahrnuje řadu výrobků se sníženým obsahem výživových hodnot. Například na našich Tesco Light

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016

PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016 ,,Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým. (Charles Spencer Chaplin) PRO RODIČE Školní rok 2015/2016 Adresa: Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Komenského 300 747

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790

ŠKOLNÍ ŘÁD. Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790 ŠKOLNÍ ŘÁD Pracoviště: Mateřská škola Dětmarovice Střed, č.790 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných

Více

Tabulka stanovuje gramáž potravin, které jídelna nakoupí. Počítá tak se ztrátou při zpracování.

Tabulka stanovuje gramáž potravin, které jídelna nakoupí. Počítá tak se ztrátou při zpracování. Spotřební koš Spotřební koš vyjadřuje zastoupení různých potravin, které by se ve školních jídelnách měly objevovat na talíři strávníků. Jeho cílem je zajistit dostatečnou pestrost a výživovou hodnotu

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

JAK VAŘÍ ZVÍŘÁTKA. Marie Tetourová

JAK VAŘÍ ZVÍŘÁTKA. Marie Tetourová JAK VAŘÍ ZVÍŘÁTKA Marie Tetourová Zvědavá, všetečná a mlsná myš Mišpulka jednou, když sháněla něco na zub, zabloudila až do hájovny. Ze spíže slyšela, co si v kuchyni lidé povídají. Maminka právě četla

Více

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje

snídaně Chléb (100 g) se sýrem, šunkou, zeleninová obloha, hrnek čaje Atlas p rcí Právě se vám do rukou dostává brožurka nazvaná Atlas porcí. Jde o soubor fotografií jídel normálních porcí, které konzumuje průměrný zdravý člověk. K vytvoření této brožurky nás vedlo zjištění,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou VNITŘNÍ PRAVIDLA Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou Dětská skupina,,rozesmáté děcko max. 12 dětí - provozovna Sokolská 575, Náchod

Více

Provozní řád ŠJ. Mateřská škola JAHODNICE

Provozní řád ŠJ. Mateřská škola JAHODNICE Mateřská škola JAHODNICE Se sídlem: Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218, 198 00 IČO : 70919593 Provozní řád ŠJ Zpracovala: Mgr. Jana Tůmová, ředitelka školy Platnost: 1.9.2013 Projednáno a schváleno na provozní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Cíle: zjistit přání klientů kvůli studeným/teplým večeřím zjistit, po jakých jídlech touží prostor pro další podněty Metoda: Osobní rozhovor

Více