OBSAH: ČÍSLO 37/2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 TELEFON: MOBIL: ŠKOLNÍ JÍDELNA:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: ČÍSLO 37/2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLATENSKÁ 2145, 148 00 PRAHA 4 TELEFON: 272 933 137 MOBIL: 724 251 550 ŠKOLNÍ JÍDELNA: 272 933 46 22"

Transkript

1 Blateňáček 37. číslo, MŠ Blatenská 21 45, Praha 4 OBSAH: Zahájení školního roku Kroužky Výtvarná soutěž Den výživy Projekty jednotlivých tříd Zdravé vaření v MŠ Blatenské posvícení Screening očí dětí Nechci kazy Okénko pro rodiče

2 Zahájení školního roku 2013/2014 Nový školní rok začal 2. září 201 3, kdy se po prázdninách sešli ti, kteří již do naší školky chodili, a k nim se připojily nové děti, pro které začal adaptační program. Každé dítě potřebuje nějaký čas, aby si zvyklo na odloučení od rodičů, na nové prostředí, kamarády i paní učitelky. I tentokrát jsme těmto dětem všichni podali pomocnou ruku, aby svůj nelehký úkol zvládly. V rámci integrace dětí vyžadujících zvláštní péči budou i letos na naší škole pracovat 4 asistentky pedagoga, z toho 3 nové. V kolektivu zaměstnanců jsme přivítali 3 nové paní učitelky, po jedné na každém pracovišti. V tomto školním roce činí školné 91 0,- Kč (neplatí ho děti, které jsou narozené od do ). Stravné na celý den je 32,- Kč za dítě, 36,- Kč na den za děti s odloženou školní docházkou. Do Klubu rodičů přispívají rodiče částkou 1 000,- Kč za dítě na školní rok 201 3/ Podzimní prázdniny budou ve dnech Detašované pracoviště Pošepného bude mít zavřeno od do Samozřejmě o děti, které si rodiče nemohou nechat doma toto období, se postaráme v náhradním programu, případně v naší mateřské škole Blatenská. Vánoční prázdniny budou ve dnech , kdy bude provoz přerušen. Ve dnech bude zajištěn provoz pouze pro děti zaměstnaných rodičů, kteří své děti včas přihlásí. Pololetní prázdniny budou Medřická Alena Kroužky 2013/2014 Také v letošním školním roce mohou rodiče pro své děti, které navštěvují naši MŠ, vybrat z několika kroužků. Nabízené kroužky jsou na jednotlivých pracovištích podobné. Některé z nich vedou samy paní učitelky, jiné zajišťují již ověřené agentury. Přehled všech zájmových kroužků: Školáček, Flétna, Skřivánek (sborový zpěv), Plavání, Logopedie, Judo, Kytara, Keramika, Tvořivá dílna, Mažoretky a Step. Konkrétní informace (platba, rozvrh) naleznete na našich webových stránkách ve složce Kroužky Uhlířová Jana Výtvarná soutěž Želvička Terezka skončila na 2. místě Že nevíte, kdo to je želvička Terezka? Tak my Vám to prozradíme je to maskot. Je asi metr veliká a vyrobily ji děti ze Slůňat. A v čem se umístila na druhém místě? Ve výtvarné soutěži vyhlášené Městskou částí Praha 11 Hledáme maskota pro plavecký bazén. Nyní vám povíme příběh o želvičce Terezce

3 35/2013 Na začátku nebyla žádná želvička. O tom, že naše Terezka bude želva, se domluvily děti. Návrhů bylo mnoho. Terezka mohla být chobotnice, ryba nebo dokonce rak! Poté teprve přišla těžká práce vytvořit želvu. Když se na želvičku podíváte, možná Vás napadne otázka, proč má okolo bříška kruh? No, to je proto, že je ještě malá a neumí plavat! Je tedy potřeba dostavět bazén, aby se Terezka měla kde naučit plavat. Sami jistě uznáte, že želva, která neumí plavat, je moc nešťastná! Když už byla želvička hotová, bylo potřeba vybrat jí jméno. Želvička na začátku nebyla ani želva ani Terezka. To je zamotaný příběh, že? Výběr jména byl snad ještě těžší než výběr zvířátka. Je tolik krásných jmen, každá maminka nebo sestřička má hezké jméno. Po náročné diskuzi se děti nakonec shodly na jméně Terezka. A vybraly dobře, viďte? Želvička Terezka tedy putovala do soutěže O nejkrásnějšího maskota, kde se seznámila s mnoha novými kamarády maskoty. V této soutěži získala stříbrnou medaili. Pro odměnu, za naši hezkou želvičku, si šly děti s paní ředitelkou. A co získaly? Výtvarné potřeby, aby mohly vytvářet další krásná zvířátka. Chudíková Veronika, Bílková Martina a Slůňata Světový den výživy Naše mateřská škola se letos připojila k celosvětovému projektu Naše posvícení, který proběhl ve středu na Světový den výživy. Cílem bylo podpořit lokální spotřebu potravin a pomoci tak řešení problému hladu ve světě. Lokální potraviny jsou kvalitnější, jejich nákupem podporujeme místní pěstitele, ekonomiku našeho regionu i rozvoj místa, kde žijeme. Jednotlivé třídy si připravily na tento den projekty. Zapojila se i jídelna mateřské školy, která pro tento den sestavila jídelníček složený pouze z tuzemských surovin. Věděli jste, že: Průměrný obyvatel Evropy a Severní Ameriky vyhodí kg potravin ročně Hlad zabíjí více lidí než malárie, tuberkulóza a AIDS dohromady Nejvíce ohroženy hladem jsou ženy a děti Hlad nezpůsobuje nedostatek potravin ve světě, ale to, že si je lidé nemůžou koupit nebo vypěstovat Největší počet hladovějících se nachází v rozvojových zemích

4 Co s tím: Plánujte nákup Sledujte datum minimální trvanlivosti a nakupujte jen to, co stihnete spotřebovat Přemýšlejte o svých výdajích Dávejte si menší porce, vždycky si můžete přidat Potraviny s nejkratší dobou trvanlivosti vždy skladujte tak, abyste je měli na očích Používejte mrazák Zdroje: right now Uhlířová Jana Učitelky každé třídy si pro děti připravily k tématu projekt: Káčátka: Do třídního programu jsme letos zařadili projekt o výživě u příležitosti Světového dne výživy. Během 1 4 dnů si děti procvičily a upevňovaly návyky, poznatky a dovednosti související se zdravým způsobem života.do projektu jsme zařadili krátké vyprávění přiměřené věku dětí o stravování v jiných částech Světa o hladu a chudobě. Všechny činnosti jsme doprovázeli písničkami, básničkami a hudebními hrami. Zapojili i rodiče, přinesli potraviny, o kterých jsme si vyprávěli. O veškerém dění ve třídě jsme informovali rodiče prostřednictvím nástěnek v šatně dětí. Rybičky: Děti, ze třídy Rybiček, si z domova donesly různé druhy ovoce a zeleniny. Roztřídily je a řekly si, zda se pěstuje u nás, nebo se dováží z jiných zemí. Podle chuti a vůně hádaly, co právě jedí. Nakonec si povídaly nejen o tom, jak se s jídlem zachází, a že by se nemělo vůbec vyhazovat, ale i o dětech, které nemají tolik možností si jít jídlo koupit do krámu a mají někdy i hlad. Uhlířová Jana

5 Medvědi: Dne jsme pracovali na tématu zdravá výživa, co je pro děti zdravé, jíst pestrou stravu, neplýtvat jídlem, nevyhazovat jídlo. Zaměřili jsme se také na světovou osvětu - hlad ve světě, ale i u nás. Také jsme dětem přiměřeně vysvětlili, jak se zužitkovává jídlo, které zbývá, v žádném případě se nesmí vyhazovat, ale využívá se jako krmivo pro zvířátka. Na závěr projektu jsme si udělali ochutnávku ovoce a zeleniny. Černocká Kristina Broučci: Už od pondělí jsme si s dětmi povídaly o nedostatku potravin a vody ve světě, aby děti chápaly, že si jídla musíme vážit a s rozmyslem si brát jen tolik, kolik opravdu sníme. Jako příklad dostatku jsme si daly do skleniček několik druhů bonbónu a děti se domluvily, že si vezmou každý dva bonbóny a ostatní necháme na příště (děti měly nápad je poslat dětem, které nemají co jíst). Ve středu, kdy projekt vrcholil, jsme si ráno kreslily, co by děti daly lidem, kteří nemají co jíst. A aby si děti zkusily, jak s jídlem pracovat, připravily si svačinu samy. Na chléb si podle chuti namazaly pomazánku, vzaly si jablko a pily vodu. Každý si vzal jen tolik, kolik snědl. Na procházce jsme nasbíraly šípky a společně si uvařily šípkový čaj. Projekt byl úspěšný, děti se dozvěděly o problémech s potravinami ve světě, a že je potřeba, aby neplýtvaly jídlem ani ony.

6 Součková Marika Slůňata: Děti jsme motivovali skřítkem Budoucníčkem. Společně jsme si povídali proč se skřítek bojí hladu. Proč se bojí, že nebude mít co jíst a pít. Proč jídlo nevyhazujeme? Dá se jídlo, které nesníme využít jinak? Prohlíželi jsme obrázky, encyklopedie, pracovali s interaktivní tabulí. Děti si zkusily nošení vody a potravin na hlavě přes překážky, zahrály si na obchod, vytvořily společně koláž. Pro rodiče jsme připravili k tématu výstavu z našich výtvorů. Bílková Martina, Matějíčková Jana

7 Lvíčata: Cílem projektu bylo děti prožitkovým učením seznámit s různými potravinami, jejich vlastnostmi, místem původu a využitím potravin. Vzdělávací přínos projektu pro děti jsem zjišťovala na základě rozhovorů v průběhu jeho realizace. Z rozhovoru probíhajícího poslední den bylo patrné, že projekt určitý přínos pro děti měl. Děti díky tomuto projektu získaly nové zážitky a zkušenosti. Podle reakcí dětí jsme zvolily činnosti poměrně atraktivní a přiměřené jejich věku. Do veškerých aktivit se děti zapojovaly rády a velice aktivně. Nejvíce je nadchlo povídání o dvou skřítcích, také poznávání potravin různými smysly. Bezpochyby nejlépe se vydařila ochutnávka spojená s přípravou zeleninového salátu dětmi. Bubeníčková Radka, Chudíková Veronika

8 Tygříci: Seznamovali jsme děti s plodinami světa a pěstovanými u nás v ČR (obilí, rýže, brambory, jablka, ), s názvy jednotlivých plodin, jejich růstu a využití. Děti se učily, co je nutné k životu lidí i rostlin. Seznámily se s faktem, že ve světě jsou děti, které trpí hladem. Hráli jsme si s mapou světa a ČR, přiřazovali obrázky ovoce, zeleniny, luštěnin, třídili a počítali. Zahráli jsme si Na pekaře - pečení jablečného závinu, Na kuchaře připravili jsme do sklenice jablečný kompot, ten jsme si i nakreslili. Naučili jsme se sušit jablíčka. Na závěr jsme si moc pochutnali na jablíčkové hostině. Úředníčková Renata, Žahourová Hana Draci: V rámci našeho Třídního vzdělávacího programu jsme se u Dráčků v uplynulých týdnech věnovali zejména darům podzimní přírody. Přitom jsme se dozvěděli hodně i o tom, kde se na našem stole berou některé dobroty. Třeba to, jak vypadá brambora, když roste a kde schovává brambůrky. Třeba i to, že cukr se vaří z cukrové řepy. Prohlédli a ochutnali jsme spoustu druhů ovoce a zeleniny. Také jsme se dozvěděli, jak na poli roste obilí, prohlédli jsme si klásky jednotlivých druhů, přivoněli si k nim a zkoušeli si vymlátit zrníčka. Zjistili jsme, kolik druhů mouky z nich ve mlýně namelou. Při práci jsme si povídali i o tom, jak je těžké připravit jídlo a také o tom, že je na světě i dost dětí a dospělých, kteří mají jídla málo a často mají hlad, přemýšleli jsme o tom, proč to asi je a vymýšleli jsme způsoby, jak by se jim dalo pomoci. Nakonec, na oslavu Světového dne výživy, se všechny děti oblékly do zástěrek od maminek a

9 paní učitelky Alenka a Jitka nám pomohly zadělat těsto ve velikých mísách. Společně jsme pak nadělali bochníčky, které nám pak naše paní kuchařky ochotně upekly. Vůně byla v celé škole a ta dobrota! O svoje chlebíčky jsme se rozdělili, ochutnat dostaly i paní uklízečky a hlavně jsme malé bochníčky donesli i domů maminkám a tatínkům, abychom se pochlubili, jak jsme šikovní. Vaši Dráčkové a Dračice Alenka a Jitka Žabičky: V rámci dne Naše posvícení jsme si s dětmi povídali o rozvojových zemích, seznámili jsme se s kamarády, kteří k nám přišli na návštěvu černoušek, indiánka a Japonec. Na mapě, jsme si ukázali, kde bydlí a také, jak se žije u nich v zemi. Vedli jsme rozhovor na téma K čemu potřebujeme jídlo a pití a Jak můžeme pomoci ostatním dětem?. V průběhu dne jsme našim kamarádům pomohli získat vodu při hře Na studnu a jídlo při hře Na potraviny. Zaměřili jsme se také na to, jak se máme u nás v republice a co se u nás pěstuje a co to jsou regionální potraviny. S dětmi jsme pracovali s pracovními listy "Naše ovoce", dále jsme si povídali, kde se dá čerstvé ovoce a zelenina koupit a zahráli jsme si na farmářské trhy. S dětmi jsme na trhu nakoupili čerstvý slunečnicový chléb, domácí jablka vypěstovaná u babičky na zahrádce, nakoupili jsme si oříšky, sušená jablka, jablečný mošt a také jsme si koupili zdravý biskupský chlebíček vyrobený z celozrnné žitné mouky, třtinového cukru, brusinek, rozinek a oříšků. Po nakoupení na trzích jsme si uspořádali ve třídě naše posvícení a všechno jsme snědli. Cinková Olga, Dziadurová Šárka Motýlci: V rámci TVP třídy Motýlci jsme pro děti naplánovali činnosti, kdy se děti se seznamovaly s ovocem, zeleninou a dalšími druhy potravin. Hravou formou jsme třídili ovoce a zeleninu, procvičovali zrakové, hmatové vnímání a chuť. Pracovali jsme s obrázkovým materiálem, zařadily jsme pohybové činnosti, didaktické hry, obrázkové pexeso, povídání, básničky, písničky. Z doneseného ovoce a zeleniny jsme si udělali výstavku ve třídě. Ve středu V rámci Světového dne výživy jsme pro děti připravili program a všichni jsme

10 se zapojili do přípravy ovocno - zeleninové hostiny. Převlékli jsme se do kuchařského a s chutí se pustili do společného vaření. Krájeli jsme ovoce a zeleninu ze společné výstavky, dobře promíchali, servírovali do misek a pak už jen ochutnávali. Společná hostina se nám moc povedla, všem moc chutnalo a všichni si zaslouží velikou pochvalu. Koláříková Jitka, Medřická Alena Zdravé vaření pro naše děti V mateřské škole Babákova máme od září nového pana kuchaře! Netušíte, jak výborně vaří! Zkrátka, moc nám všem chutná. Ale co je ještě důležitější, vaří zdravě, a proto se i on bez váhání zapojil do oslav zdravé výživy. Celý ten projektový den nám servíroval ty nejzdravější pochoutky. Čtenářům Blateňáčku posílá recept na opravdu zdravou pomazánku plnou vlákniny a vitamínů. Všichni víme, že luštěniny jsou zdravé také proto, že obsahují velké množství vlákniny, ale ne každý už ví, že trávicí systém malého dítěte právě s tím může mít problém. Proto malým dětem připravujte z luštěnin místo klasických pokrmů raději mixované polévky nebo pomazánky. Pomazánka plná vitamínů Potřebujete: Postup: 20 dkg čočky, 2 lžíce oleje, 1 mrkev, kousek celeru, pažitka nebo petrželka, sůl. Doměkka uvařenou čočku umeleme nebo rozmixujeme. Do ní pak přidáme najemno nastrouhanou mrkev a celer, posekanou pažitku nebo petrželku. Přidáme olej a osolíme. Promícháme a mažeme na tmavé pečivo. Chudíková Veronika, pan kuchař Beneš Miloslav Blatenské posvícení 2013 U příležitosti mezinárodního Dne výživy uspořádal Klub rodičů pro rodiče s dětmi BLATENSKÉ POSVÍCENÍ. Šikovné maminky a naše paní kuchařky s panem kuchařem připravili pro návštěvníky pohoštění výborný guláš, napekli mnoho dobrot, pro děti dobrý čaj a pro dospělé svařák. Klub rodičů zajistil pro děti vystoupení písničkářky Míši Růžičkové (písničky, soutěže, tanečky).

11 Preventivní sceeingové vyšetření zraku dětí Co to je preventivní screeningové vyšetření zraku? Jak to probíhá? Proč nechat své dítě touto metodou vyšetřit? Takové otázky se jistě honily v hlavách rodičů, když ve školce dostali nabídku tohoto vyšetření. Odpovědi mohli nalézt v informačním letáčku, který jim předaly paní učitelky. Nyní si ve stručnosti na tyto otázky odpovíme. Preventivní screeningové vyšetření zraku je speciální diagnostické vyšetření pomocí videokamery. Výhodou tohoto vyšetření je rychlé, přesné a spolehlivé určení dioptrických hodnot očí dítěte. Čím dříve je případná vada zraku zjištěna, tím dříve může začít léčba, a tím se zvyšuje pravděpodobnost jejího úspěšného vyléčení. U dětí předškolního věku se vyskytuje oční vada až 7% případů! Tyto vady nebývají odhaleny v rámci preventivních prohlídek u dětského lékaře. Často se na ně přijde až ve škole, když má dítě potíže se čtením a psaním. Vyšetření pomocí videokamery probíhá bez aplikace očních kapek. Jak jsme mohli sledovat i v naší třídě, je vyšetření pro děti spíše zábavou. Provádějí ho odborníci a výsledky vyhodnocuje diplomovaný ortoptik ve spolupráci s očním lékařem. Většina rodičů se rozhodla děti na toto vyšetření přihlásit. Po uhrazení poplatku 1 50,- Kč získali rodiče přesné údaje o stavu zraku svých dětí. Investice do zdraví dětí se jistě vyplatí. A nejdůležitější informace na závěr u dětí do 7 let je vhodné vyšetření každý rok opakovat, protože se děti v tomto věku velmi dynamicky vyvíjejí. Za rok se tedy budeme opět těšit na hodnou tetu s videokamerou! Chudíková Veronika Nechci kazy Roku 2009 založili studenti 1. lékařské fakulty UK v Praze Jakub Šulta a Ing. Lukáš Kaloš společnost a občanské sdružení Nechci kazy. Reagovali tak na neuspokojivý stav zubního zdraví obyvatel. Hlavním cílem společnosti je stomatologická osvěta zaměřena nejen na prevenci a ústní hygienu, ale také na vysvětlení detailů jednotlivých stomatologických výkonů. Celé řadě zubních onemocnění, jako je parodontitida nebo zubní kaz, lze předejít kvalitní preventivní péčí o chrup. Většina lidí to ví, a přesto je preventivní péče o zuby v České republice na nízké úrovni. říká Lukáš Kaloš a Jakub Šulta k tomu dodává: Proto je nezbytné provádět osvětu stomatologické péče nejen u dospělých, ale také u dětí od nejútlejšího věku.naučit veřejnost správně pečovat o svůj chrup je výchozím bodem zdraví obyvatelstva. Projekt Nechci kazy vznikl jako reakce na neuspokojivý stav zubní hygieny. Cílem je naučit děti již od nejútlejšího věku, jak správně pečovat o své zoubky. Hlavním důvodem, proč se naše škola do projektu přihlásila, je snaha poskytnout dětem nadstandardní vzdělání v oblasti, která děti dlouhodobě rozvíjí, obohacuje a umožní jim vyhnout se mnoha zdravotním komplikacím.

12 Udělení certifikátu Každá mateřská zapojená do projektu, která se pečlivě stará o zubní zdraví svých žáků, je kontrolována a posléze certifikována. Certifikát kvality uděluje Česká stomatologická společnost a občanské sdružení Nechci kazy. Každý certifikát má platnost jeden rok, poté je udělen další certifikát, který je navázán na prohloubení znalostí pedagogického sboru v oblasti dentální hygieny a opětovné motivování dětí školením zubní hygieny. Co nám projekt přinese Účastí v projektu Nechci kazy se budeme výrazně podílet na snížení kazivosti zubů u dětí. Výuka je koncipována nenucenou a zábavnou formou tak, abychom ozřejmili základní pravidla ústní hygieny již u předškolních dětí. Okénko pro rodiče Vážení rodiče, čtenáři, dovolte mi, abych tentokrát, na základě konkrétních připomínek, v úvodu naší rubriky připomněla některá pravidla. Jedno z důležitých je obsaženo i ve Školním řádu, s jehož obsahem se povinně všichni rodiče na začátku školního roku sice seznámili, ale ne všichni zásady v něm popsané zcela respektují. Jedná se zejména zásady v oddíle VI. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ, kde je v bodu 24. Zásady ochrany zdraví uvedeno, že do mateřské školy chodí pouze zdravé děti. To má v praxi znamenat, že dítě, u kterého má rodič byť jen podezření, že není zcela zdrávo (např. má silnou rýmu, kašel, průjem, zvracelo, pobolívá ho břicho, má červené spojivky a jiné příznaky nemoci) do kolektivu nepřivede. K tomuto je v připomínkách rodičů zmiňován fakt, že je třeba stále a více apelovat na zodpovědnost všech rodičů a z ní vyplývající ohleduplnost k ostatním dětem ve školce, chcete-li pěstovat rodičovskou solidaritu. Považuji zde za důležité ještě zmínit zásadu, že učitelky dětem nesmějí podávat léky. Nelze zastírat skutečnost, že jsou rodiče, kteří dítě do školky přivedou, ale již během dopoledne jim paní učitelka musí telefonovat, že zdravotní stav dítěte se zhoršil (nehovořím o náhlých změnách, mám na mysli zejména ty případy, ve kterých učitelky v předchozím dni, či dnech informují rodiče, že u dítěte pozorují známky nedobrého zdravotního stavu!!!). Občas v takovémto telefonátu rodič učitelce dokáže říci, že si pro dítě stejně nepřijede dříve než za dvě hodiny, protože to dříve nemůže stihnout (povinností je vyzvednout si dítě, nebo zajistit jeho předání pověřené osobě do hodiny!!!), nebo se dotčeně vyjádří ve smyslu, že si nemůže z práce dělat holubník a podobně překvapivě reagovat. Velmi smutné je to, že takové neadekvátní odezvy jsem slyšela i od matek na mateřské dovolené s mladším sourozencem. Učitelce ve všech takových případech připadá, že jí na zdraví konkrétního dítěte záleží více, než rodiči, se kterým právě hovoří. To nejspíš nejen pro mě není tak docela v pořádku! Nikoho bych si tímto nedovolila kritizovat, jen popisuji fakta a připojuji k nim svůj názor. Při nejrůznějších příležitostech si vzájemně přejeme hlavně to zdraví a každému je jasné, že když je zdraví v nepořádku, je život vždycky složitější. Proto by se především rodiče, zákonní zástupci, měli starat o zdraví svého dítěte, proto by se měli věnovat v první řadě prevenci

13 (upevňovat hygienické návyky, poskytovat dítěti zdravou a vyváženou stravu, pravidelně pečovat o jeho chrup, včetně prohlídek u stomatologa, přiměřeně a postupně dítě otužovat, nechat mu vyšetřovat zrak, dopřát dítěti dostatek pohybu a spánku apod.). Logicky i proto zodpovědným rodičům velice záleží na zmiňované rodičovské solidaritě. Zkrátka všichni bychom měli chtít, aby naše děti byly zdravé, protože pak budou i veselé a šťastné! Medřická Alena V Blateňáčku číslo 38 NA VIDĚNOU! Mgr. Jana Vaníčková ředitelka školy

ČÍSLO 39/2014 a BLATEŇÁČEK. 39. číslo 2014 MŠ Blatenská 21 45, Praha 4 OBSAH:

ČÍSLO 39/2014 a BLATEŇÁČEK. 39. číslo 2014 MŠ Blatenská 21 45, Praha 4 OBSAH: 39. číslo 2014 MŠ Blatenská 21 45, Praha 4 OBSAH: Velikonoční dílnička u Lvíčat V kině PONREPO Čarodějnický rej Návštěva knihovny O neobyčejných psech Výlet Broučků a Rybiček Besídka pro maminky u Broučků

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY NÁZEV PRÁCE NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO PODPORU ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ A PREVENCI OBEZITY Lenka Wolfová Obor: Předškolní

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 259 384 72 Celý rok z pohádky do pohádky Schváleno: na pedagogické radě 23.9.2014 : Platnost od 23.09.2014 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek

3. vydání. Časopis pro pacienty. Téma: Vyvážený přísun draslíku. Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Časopis pro pacienty 3. vydání Téma: Vyvážený přísun draslíku Novinky z naší sítě dialyzačních středisek Lidé z NephroCare: Považuji se za šťastného člověka Rozhovor: Vrátit se naplno do života Péče pro

Více

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str.

informátor Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. informátor 3/2012 Podpořte školu v Tanzanii str. 3 Děti a mládež s postižením také musí chodit do školy str.9 Nerozvážnost se může prodražit str. 18 1 úvod autor článků Natálie Klusová pastorační pracovnice

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí září 2013

informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí září 2013 FÉROVÝ OBCHOD informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu září 2013 Mgr. Martina Luxová o letošní Farmářské nabídce Aktuálně z grantového programu Společně za úsměv MARTA s. r. o. Dobruška

Více

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2013

VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2013 11/2013 VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN LISTOPAD 2013 Vážení čtenáři Hulíňanu, v listopadu, už podle samého názvu, nás čeká jen padající listí, vítr, škaredé počasí. Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře

Více

vydává žákovský redakční tým ZŠ Vrané nad Vltavou

vydává žákovský redakční tým ZŠ Vrané nad Vltavou vydává žákovský redakční tým ZŠ Vrané nad Vltavou Úvodník Milí čtenáři, v tomto čísle se dozvíte informace o akcích, které se konaly v měsících květen a červen. Členové redakčního týmu jsou Kája Jahodová,

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

BONUS1. mimořádná akce. nepřehlédněte. Jak se žije s reformou... Správná volba pro dnešek i budoucnost. Vy se ptáte, my odpovídáme

BONUS1. mimořádná akce. nepřehlédněte. Jak se žije s reformou... Správná volba pro dnešek i budoucnost. Vy se ptáte, my odpovídáme Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví BONUS1 2008 Jak se žije s reformou... Správná volba pro dnešek i budoucnost Vy se ptáte, my odpovídáme nepřehlédněte mimořádná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

KDYŽ JSOU MANDLE NA OBTÍŽ

KDYŽ JSOU MANDLE NA OBTÍŽ číslo 14 39 Kč ZIMA 2013/2014 KDYŽ JSOU MANDLE NA OBTÍŽ HYGIENA MIMINKA ZIMNÍ HRY V TEPLE DOMOVA E-SHOP HAMÁNEK MUDr.ování s Hamánkem TIPY NA NÁPADITÉ SVAČINKY Novinky od Hamánka VYVÁŽENÝ OBĚD NEJEN NA

Více

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš ročník XXIV. prosinec 2014 číslo 12 vyšlo 27. 11. 2014 www.tisnov.cz Drakiáda, 19. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Udělování čestných občanství a ceny města Tišnova 28. 10. 2014 Foto: Michal Beneš Vernisáž

Více

OBSAH: MATEŘSKÁ ŠKOLA BLATENSKÁ 21 45, 1 48 00 PRAHA 4 TELEFON: 272 933 1 37 MOBIL: 724 251 550 ŠKOLNÍ JÍDELNA: 272 933 46 22. titt ČÍSLO 38/201 4

OBSAH: MATEŘSKÁ ŠKOLA BLATENSKÁ 21 45, 1 48 00 PRAHA 4 TELEFON: 272 933 1 37 MOBIL: 724 251 550 ŠKOLNÍ JÍDELNA: 272 933 46 22. titt ČÍSLO 38/201 4 titt ČÍSLO 38/201 4 Blateňáček 38. číslo, 201 4 (únor) MŠ Blatenská 21 45, Praha 4 OBSAH: Nejhezčí vánoční ozdoba Vánoční výstava na MÚ Prahy 11 Vánoční čas Slůňat Recept na kouzelné Vánoce Advent a Vánoce

Více

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky Pedagogické střípky Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

Více

Vamberecký. zpravodaj. Je tady krásně! Květa Krpačová. Pokud jste si někdo vyšel pod les a ti zdatnější. pohled do vambereckého

Vamberecký. zpravodaj. Je tady krásně! Květa Krpačová. Pokud jste si někdo vyšel pod les a ti zdatnější. pohled do vambereckého Vamberecký Je tady krásně! Pokud jste si někdo vyšel pod les a ti zdatnější až na Vyhlídku, pohled do vambereckého údolí, na Orlické hory a výjimečně i Krkonoše bere dech. Zrovna tak od lesa v Merklovicích.

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Poškolák PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE. Změna financování regionálního školství jako klíč k úspěchu

Poškolák PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE. Změna financování regionálního školství jako klíč k úspěchu Poškolák PÍŠÍ A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Změna financování regionálního školství jako klíč k úspěchu Financování našeho regionálního školství je věc, o které se hovoří již dlouho. Po svých

Více

Krátce... V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK

Krátce... V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK TÝDENÍK 38 2. PROSINCE 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Pevný rozvrh hodin... 3 Školní bufety spokojenost i nevraživost... 5 Inspirace pro výuku fyziky... 7 1. prosince Ve Výboru pro vzdělání,

Více

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI

MOZAIKA UDÁLOSTÍ ZE ŽIVOTA CHARITY V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI Milí přátelé, speciální vydání Bulletinu Arcidiecézní charity Praha vychází pololetně a přináší vám zprávy o tom nejzajímavějším, co se v naší Charitě v uplynulém období stalo. Na následujících stránkách

Více

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová

Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová 2014 březen Konečně se už nemusíme před Líšnicí stydět, a namísto čekání na ortel můžeme začít skládku řešit, říká starostka Jana Zwyrtek Hamplová Po více jak deseti letech končí spor s obcí Líšnice kolem

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice

Č. j.118/2014. Školní program. Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Č. j.118/2014 Školní program Škol. rok 2014/15 MŠ Kamínek Pardubice Obsah: 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika MŠ a okolí 3. Podmínky 3.1. Věcné podmínky 3.2. Životospráva 3.3. Psychosociální

Více