OBSAH: ČÍSLO 37/2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 TELEFON: MOBIL: ŠKOLNÍ JÍDELNA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH: ČÍSLO 37/2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA BLATENSKÁ 2145, 148 00 PRAHA 4 TELEFON: 272 933 137 MOBIL: 724 251 550 ŠKOLNÍ JÍDELNA: 272 933 46 22"

Transkript

1 Blateňáček 37. číslo, MŠ Blatenská 21 45, Praha 4 OBSAH: Zahájení školního roku Kroužky Výtvarná soutěž Den výživy Projekty jednotlivých tříd Zdravé vaření v MŠ Blatenské posvícení Screening očí dětí Nechci kazy Okénko pro rodiče

2 Zahájení školního roku 2013/2014 Nový školní rok začal 2. září 201 3, kdy se po prázdninách sešli ti, kteří již do naší školky chodili, a k nim se připojily nové děti, pro které začal adaptační program. Každé dítě potřebuje nějaký čas, aby si zvyklo na odloučení od rodičů, na nové prostředí, kamarády i paní učitelky. I tentokrát jsme těmto dětem všichni podali pomocnou ruku, aby svůj nelehký úkol zvládly. V rámci integrace dětí vyžadujících zvláštní péči budou i letos na naší škole pracovat 4 asistentky pedagoga, z toho 3 nové. V kolektivu zaměstnanců jsme přivítali 3 nové paní učitelky, po jedné na každém pracovišti. V tomto školním roce činí školné 91 0,- Kč (neplatí ho děti, které jsou narozené od do ). Stravné na celý den je 32,- Kč za dítě, 36,- Kč na den za děti s odloženou školní docházkou. Do Klubu rodičů přispívají rodiče částkou 1 000,- Kč za dítě na školní rok 201 3/ Podzimní prázdniny budou ve dnech Detašované pracoviště Pošepného bude mít zavřeno od do Samozřejmě o děti, které si rodiče nemohou nechat doma toto období, se postaráme v náhradním programu, případně v naší mateřské škole Blatenská. Vánoční prázdniny budou ve dnech , kdy bude provoz přerušen. Ve dnech bude zajištěn provoz pouze pro děti zaměstnaných rodičů, kteří své děti včas přihlásí. Pololetní prázdniny budou Medřická Alena Kroužky 2013/2014 Také v letošním školním roce mohou rodiče pro své děti, které navštěvují naši MŠ, vybrat z několika kroužků. Nabízené kroužky jsou na jednotlivých pracovištích podobné. Některé z nich vedou samy paní učitelky, jiné zajišťují již ověřené agentury. Přehled všech zájmových kroužků: Školáček, Flétna, Skřivánek (sborový zpěv), Plavání, Logopedie, Judo, Kytara, Keramika, Tvořivá dílna, Mažoretky a Step. Konkrétní informace (platba, rozvrh) naleznete na našich webových stránkách ve složce Kroužky Uhlířová Jana Výtvarná soutěž Želvička Terezka skončila na 2. místě Že nevíte, kdo to je želvička Terezka? Tak my Vám to prozradíme je to maskot. Je asi metr veliká a vyrobily ji děti ze Slůňat. A v čem se umístila na druhém místě? Ve výtvarné soutěži vyhlášené Městskou částí Praha 11 Hledáme maskota pro plavecký bazén. Nyní vám povíme příběh o želvičce Terezce

3 35/2013 Na začátku nebyla žádná želvička. O tom, že naše Terezka bude želva, se domluvily děti. Návrhů bylo mnoho. Terezka mohla být chobotnice, ryba nebo dokonce rak! Poté teprve přišla těžká práce vytvořit želvu. Když se na želvičku podíváte, možná Vás napadne otázka, proč má okolo bříška kruh? No, to je proto, že je ještě malá a neumí plavat! Je tedy potřeba dostavět bazén, aby se Terezka měla kde naučit plavat. Sami jistě uznáte, že želva, která neumí plavat, je moc nešťastná! Když už byla želvička hotová, bylo potřeba vybrat jí jméno. Želvička na začátku nebyla ani želva ani Terezka. To je zamotaný příběh, že? Výběr jména byl snad ještě těžší než výběr zvířátka. Je tolik krásných jmen, každá maminka nebo sestřička má hezké jméno. Po náročné diskuzi se děti nakonec shodly na jméně Terezka. A vybraly dobře, viďte? Želvička Terezka tedy putovala do soutěže O nejkrásnějšího maskota, kde se seznámila s mnoha novými kamarády maskoty. V této soutěži získala stříbrnou medaili. Pro odměnu, za naši hezkou želvičku, si šly děti s paní ředitelkou. A co získaly? Výtvarné potřeby, aby mohly vytvářet další krásná zvířátka. Chudíková Veronika, Bílková Martina a Slůňata Světový den výživy Naše mateřská škola se letos připojila k celosvětovému projektu Naše posvícení, který proběhl ve středu na Světový den výživy. Cílem bylo podpořit lokální spotřebu potravin a pomoci tak řešení problému hladu ve světě. Lokální potraviny jsou kvalitnější, jejich nákupem podporujeme místní pěstitele, ekonomiku našeho regionu i rozvoj místa, kde žijeme. Jednotlivé třídy si připravily na tento den projekty. Zapojila se i jídelna mateřské školy, která pro tento den sestavila jídelníček složený pouze z tuzemských surovin. Věděli jste, že: Průměrný obyvatel Evropy a Severní Ameriky vyhodí kg potravin ročně Hlad zabíjí více lidí než malárie, tuberkulóza a AIDS dohromady Nejvíce ohroženy hladem jsou ženy a děti Hlad nezpůsobuje nedostatek potravin ve světě, ale to, že si je lidé nemůžou koupit nebo vypěstovat Největší počet hladovějících se nachází v rozvojových zemích

4 Co s tím: Plánujte nákup Sledujte datum minimální trvanlivosti a nakupujte jen to, co stihnete spotřebovat Přemýšlejte o svých výdajích Dávejte si menší porce, vždycky si můžete přidat Potraviny s nejkratší dobou trvanlivosti vždy skladujte tak, abyste je měli na očích Používejte mrazák Zdroje: right now Uhlířová Jana Učitelky každé třídy si pro děti připravily k tématu projekt: Káčátka: Do třídního programu jsme letos zařadili projekt o výživě u příležitosti Světového dne výživy. Během 1 4 dnů si děti procvičily a upevňovaly návyky, poznatky a dovednosti související se zdravým způsobem života.do projektu jsme zařadili krátké vyprávění přiměřené věku dětí o stravování v jiných částech Světa o hladu a chudobě. Všechny činnosti jsme doprovázeli písničkami, básničkami a hudebními hrami. Zapojili i rodiče, přinesli potraviny, o kterých jsme si vyprávěli. O veškerém dění ve třídě jsme informovali rodiče prostřednictvím nástěnek v šatně dětí. Rybičky: Děti, ze třídy Rybiček, si z domova donesly různé druhy ovoce a zeleniny. Roztřídily je a řekly si, zda se pěstuje u nás, nebo se dováží z jiných zemí. Podle chuti a vůně hádaly, co právě jedí. Nakonec si povídaly nejen o tom, jak se s jídlem zachází, a že by se nemělo vůbec vyhazovat, ale i o dětech, které nemají tolik možností si jít jídlo koupit do krámu a mají někdy i hlad. Uhlířová Jana

5 Medvědi: Dne jsme pracovali na tématu zdravá výživa, co je pro děti zdravé, jíst pestrou stravu, neplýtvat jídlem, nevyhazovat jídlo. Zaměřili jsme se také na světovou osvětu - hlad ve světě, ale i u nás. Také jsme dětem přiměřeně vysvětlili, jak se zužitkovává jídlo, které zbývá, v žádném případě se nesmí vyhazovat, ale využívá se jako krmivo pro zvířátka. Na závěr projektu jsme si udělali ochutnávku ovoce a zeleniny. Černocká Kristina Broučci: Už od pondělí jsme si s dětmi povídaly o nedostatku potravin a vody ve světě, aby děti chápaly, že si jídla musíme vážit a s rozmyslem si brát jen tolik, kolik opravdu sníme. Jako příklad dostatku jsme si daly do skleniček několik druhů bonbónu a děti se domluvily, že si vezmou každý dva bonbóny a ostatní necháme na příště (děti měly nápad je poslat dětem, které nemají co jíst). Ve středu, kdy projekt vrcholil, jsme si ráno kreslily, co by děti daly lidem, kteří nemají co jíst. A aby si děti zkusily, jak s jídlem pracovat, připravily si svačinu samy. Na chléb si podle chuti namazaly pomazánku, vzaly si jablko a pily vodu. Každý si vzal jen tolik, kolik snědl. Na procházce jsme nasbíraly šípky a společně si uvařily šípkový čaj. Projekt byl úspěšný, děti se dozvěděly o problémech s potravinami ve světě, a že je potřeba, aby neplýtvaly jídlem ani ony.

6 Součková Marika Slůňata: Děti jsme motivovali skřítkem Budoucníčkem. Společně jsme si povídali proč se skřítek bojí hladu. Proč se bojí, že nebude mít co jíst a pít. Proč jídlo nevyhazujeme? Dá se jídlo, které nesníme využít jinak? Prohlíželi jsme obrázky, encyklopedie, pracovali s interaktivní tabulí. Děti si zkusily nošení vody a potravin na hlavě přes překážky, zahrály si na obchod, vytvořily společně koláž. Pro rodiče jsme připravili k tématu výstavu z našich výtvorů. Bílková Martina, Matějíčková Jana

7 Lvíčata: Cílem projektu bylo děti prožitkovým učením seznámit s různými potravinami, jejich vlastnostmi, místem původu a využitím potravin. Vzdělávací přínos projektu pro děti jsem zjišťovala na základě rozhovorů v průběhu jeho realizace. Z rozhovoru probíhajícího poslední den bylo patrné, že projekt určitý přínos pro děti měl. Děti díky tomuto projektu získaly nové zážitky a zkušenosti. Podle reakcí dětí jsme zvolily činnosti poměrně atraktivní a přiměřené jejich věku. Do veškerých aktivit se děti zapojovaly rády a velice aktivně. Nejvíce je nadchlo povídání o dvou skřítcích, také poznávání potravin různými smysly. Bezpochyby nejlépe se vydařila ochutnávka spojená s přípravou zeleninového salátu dětmi. Bubeníčková Radka, Chudíková Veronika

8 Tygříci: Seznamovali jsme děti s plodinami světa a pěstovanými u nás v ČR (obilí, rýže, brambory, jablka, ), s názvy jednotlivých plodin, jejich růstu a využití. Děti se učily, co je nutné k životu lidí i rostlin. Seznámily se s faktem, že ve světě jsou děti, které trpí hladem. Hráli jsme si s mapou světa a ČR, přiřazovali obrázky ovoce, zeleniny, luštěnin, třídili a počítali. Zahráli jsme si Na pekaře - pečení jablečného závinu, Na kuchaře připravili jsme do sklenice jablečný kompot, ten jsme si i nakreslili. Naučili jsme se sušit jablíčka. Na závěr jsme si moc pochutnali na jablíčkové hostině. Úředníčková Renata, Žahourová Hana Draci: V rámci našeho Třídního vzdělávacího programu jsme se u Dráčků v uplynulých týdnech věnovali zejména darům podzimní přírody. Přitom jsme se dozvěděli hodně i o tom, kde se na našem stole berou některé dobroty. Třeba to, jak vypadá brambora, když roste a kde schovává brambůrky. Třeba i to, že cukr se vaří z cukrové řepy. Prohlédli a ochutnali jsme spoustu druhů ovoce a zeleniny. Také jsme se dozvěděli, jak na poli roste obilí, prohlédli jsme si klásky jednotlivých druhů, přivoněli si k nim a zkoušeli si vymlátit zrníčka. Zjistili jsme, kolik druhů mouky z nich ve mlýně namelou. Při práci jsme si povídali i o tom, jak je těžké připravit jídlo a také o tom, že je na světě i dost dětí a dospělých, kteří mají jídla málo a často mají hlad, přemýšleli jsme o tom, proč to asi je a vymýšleli jsme způsoby, jak by se jim dalo pomoci. Nakonec, na oslavu Světového dne výživy, se všechny děti oblékly do zástěrek od maminek a

9 paní učitelky Alenka a Jitka nám pomohly zadělat těsto ve velikých mísách. Společně jsme pak nadělali bochníčky, které nám pak naše paní kuchařky ochotně upekly. Vůně byla v celé škole a ta dobrota! O svoje chlebíčky jsme se rozdělili, ochutnat dostaly i paní uklízečky a hlavně jsme malé bochníčky donesli i domů maminkám a tatínkům, abychom se pochlubili, jak jsme šikovní. Vaši Dráčkové a Dračice Alenka a Jitka Žabičky: V rámci dne Naše posvícení jsme si s dětmi povídali o rozvojových zemích, seznámili jsme se s kamarády, kteří k nám přišli na návštěvu černoušek, indiánka a Japonec. Na mapě, jsme si ukázali, kde bydlí a také, jak se žije u nich v zemi. Vedli jsme rozhovor na téma K čemu potřebujeme jídlo a pití a Jak můžeme pomoci ostatním dětem?. V průběhu dne jsme našim kamarádům pomohli získat vodu při hře Na studnu a jídlo při hře Na potraviny. Zaměřili jsme se také na to, jak se máme u nás v republice a co se u nás pěstuje a co to jsou regionální potraviny. S dětmi jsme pracovali s pracovními listy "Naše ovoce", dále jsme si povídali, kde se dá čerstvé ovoce a zelenina koupit a zahráli jsme si na farmářské trhy. S dětmi jsme na trhu nakoupili čerstvý slunečnicový chléb, domácí jablka vypěstovaná u babičky na zahrádce, nakoupili jsme si oříšky, sušená jablka, jablečný mošt a také jsme si koupili zdravý biskupský chlebíček vyrobený z celozrnné žitné mouky, třtinového cukru, brusinek, rozinek a oříšků. Po nakoupení na trzích jsme si uspořádali ve třídě naše posvícení a všechno jsme snědli. Cinková Olga, Dziadurová Šárka Motýlci: V rámci TVP třídy Motýlci jsme pro děti naplánovali činnosti, kdy se děti se seznamovaly s ovocem, zeleninou a dalšími druhy potravin. Hravou formou jsme třídili ovoce a zeleninu, procvičovali zrakové, hmatové vnímání a chuť. Pracovali jsme s obrázkovým materiálem, zařadily jsme pohybové činnosti, didaktické hry, obrázkové pexeso, povídání, básničky, písničky. Z doneseného ovoce a zeleniny jsme si udělali výstavku ve třídě. Ve středu V rámci Světového dne výživy jsme pro děti připravili program a všichni jsme

10 se zapojili do přípravy ovocno - zeleninové hostiny. Převlékli jsme se do kuchařského a s chutí se pustili do společného vaření. Krájeli jsme ovoce a zeleninu ze společné výstavky, dobře promíchali, servírovali do misek a pak už jen ochutnávali. Společná hostina se nám moc povedla, všem moc chutnalo a všichni si zaslouží velikou pochvalu. Koláříková Jitka, Medřická Alena Zdravé vaření pro naše děti V mateřské škole Babákova máme od září nového pana kuchaře! Netušíte, jak výborně vaří! Zkrátka, moc nám všem chutná. Ale co je ještě důležitější, vaří zdravě, a proto se i on bez váhání zapojil do oslav zdravé výživy. Celý ten projektový den nám servíroval ty nejzdravější pochoutky. Čtenářům Blateňáčku posílá recept na opravdu zdravou pomazánku plnou vlákniny a vitamínů. Všichni víme, že luštěniny jsou zdravé také proto, že obsahují velké množství vlákniny, ale ne každý už ví, že trávicí systém malého dítěte právě s tím může mít problém. Proto malým dětem připravujte z luštěnin místo klasických pokrmů raději mixované polévky nebo pomazánky. Pomazánka plná vitamínů Potřebujete: Postup: 20 dkg čočky, 2 lžíce oleje, 1 mrkev, kousek celeru, pažitka nebo petrželka, sůl. Doměkka uvařenou čočku umeleme nebo rozmixujeme. Do ní pak přidáme najemno nastrouhanou mrkev a celer, posekanou pažitku nebo petrželku. Přidáme olej a osolíme. Promícháme a mažeme na tmavé pečivo. Chudíková Veronika, pan kuchař Beneš Miloslav Blatenské posvícení 2013 U příležitosti mezinárodního Dne výživy uspořádal Klub rodičů pro rodiče s dětmi BLATENSKÉ POSVÍCENÍ. Šikovné maminky a naše paní kuchařky s panem kuchařem připravili pro návštěvníky pohoštění výborný guláš, napekli mnoho dobrot, pro děti dobrý čaj a pro dospělé svařák. Klub rodičů zajistil pro děti vystoupení písničkářky Míši Růžičkové (písničky, soutěže, tanečky).

11 Preventivní sceeingové vyšetření zraku dětí Co to je preventivní screeningové vyšetření zraku? Jak to probíhá? Proč nechat své dítě touto metodou vyšetřit? Takové otázky se jistě honily v hlavách rodičů, když ve školce dostali nabídku tohoto vyšetření. Odpovědi mohli nalézt v informačním letáčku, který jim předaly paní učitelky. Nyní si ve stručnosti na tyto otázky odpovíme. Preventivní screeningové vyšetření zraku je speciální diagnostické vyšetření pomocí videokamery. Výhodou tohoto vyšetření je rychlé, přesné a spolehlivé určení dioptrických hodnot očí dítěte. Čím dříve je případná vada zraku zjištěna, tím dříve může začít léčba, a tím se zvyšuje pravděpodobnost jejího úspěšného vyléčení. U dětí předškolního věku se vyskytuje oční vada až 7% případů! Tyto vady nebývají odhaleny v rámci preventivních prohlídek u dětského lékaře. Často se na ně přijde až ve škole, když má dítě potíže se čtením a psaním. Vyšetření pomocí videokamery probíhá bez aplikace očních kapek. Jak jsme mohli sledovat i v naší třídě, je vyšetření pro děti spíše zábavou. Provádějí ho odborníci a výsledky vyhodnocuje diplomovaný ortoptik ve spolupráci s očním lékařem. Většina rodičů se rozhodla děti na toto vyšetření přihlásit. Po uhrazení poplatku 1 50,- Kč získali rodiče přesné údaje o stavu zraku svých dětí. Investice do zdraví dětí se jistě vyplatí. A nejdůležitější informace na závěr u dětí do 7 let je vhodné vyšetření každý rok opakovat, protože se děti v tomto věku velmi dynamicky vyvíjejí. Za rok se tedy budeme opět těšit na hodnou tetu s videokamerou! Chudíková Veronika Nechci kazy Roku 2009 založili studenti 1. lékařské fakulty UK v Praze Jakub Šulta a Ing. Lukáš Kaloš společnost a občanské sdružení Nechci kazy. Reagovali tak na neuspokojivý stav zubního zdraví obyvatel. Hlavním cílem společnosti je stomatologická osvěta zaměřena nejen na prevenci a ústní hygienu, ale také na vysvětlení detailů jednotlivých stomatologických výkonů. Celé řadě zubních onemocnění, jako je parodontitida nebo zubní kaz, lze předejít kvalitní preventivní péčí o chrup. Většina lidí to ví, a přesto je preventivní péče o zuby v České republice na nízké úrovni. říká Lukáš Kaloš a Jakub Šulta k tomu dodává: Proto je nezbytné provádět osvětu stomatologické péče nejen u dospělých, ale také u dětí od nejútlejšího věku.naučit veřejnost správně pečovat o svůj chrup je výchozím bodem zdraví obyvatelstva. Projekt Nechci kazy vznikl jako reakce na neuspokojivý stav zubní hygieny. Cílem je naučit děti již od nejútlejšího věku, jak správně pečovat o své zoubky. Hlavním důvodem, proč se naše škola do projektu přihlásila, je snaha poskytnout dětem nadstandardní vzdělání v oblasti, která děti dlouhodobě rozvíjí, obohacuje a umožní jim vyhnout se mnoha zdravotním komplikacím.

12 Udělení certifikátu Každá mateřská zapojená do projektu, která se pečlivě stará o zubní zdraví svých žáků, je kontrolována a posléze certifikována. Certifikát kvality uděluje Česká stomatologická společnost a občanské sdružení Nechci kazy. Každý certifikát má platnost jeden rok, poté je udělen další certifikát, který je navázán na prohloubení znalostí pedagogického sboru v oblasti dentální hygieny a opětovné motivování dětí školením zubní hygieny. Co nám projekt přinese Účastí v projektu Nechci kazy se budeme výrazně podílet na snížení kazivosti zubů u dětí. Výuka je koncipována nenucenou a zábavnou formou tak, abychom ozřejmili základní pravidla ústní hygieny již u předškolních dětí. Okénko pro rodiče Vážení rodiče, čtenáři, dovolte mi, abych tentokrát, na základě konkrétních připomínek, v úvodu naší rubriky připomněla některá pravidla. Jedno z důležitých je obsaženo i ve Školním řádu, s jehož obsahem se povinně všichni rodiče na začátku školního roku sice seznámili, ale ne všichni zásady v něm popsané zcela respektují. Jedná se zejména zásady v oddíle VI. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ, kde je v bodu 24. Zásady ochrany zdraví uvedeno, že do mateřské školy chodí pouze zdravé děti. To má v praxi znamenat, že dítě, u kterého má rodič byť jen podezření, že není zcela zdrávo (např. má silnou rýmu, kašel, průjem, zvracelo, pobolívá ho břicho, má červené spojivky a jiné příznaky nemoci) do kolektivu nepřivede. K tomuto je v připomínkách rodičů zmiňován fakt, že je třeba stále a více apelovat na zodpovědnost všech rodičů a z ní vyplývající ohleduplnost k ostatním dětem ve školce, chcete-li pěstovat rodičovskou solidaritu. Považuji zde za důležité ještě zmínit zásadu, že učitelky dětem nesmějí podávat léky. Nelze zastírat skutečnost, že jsou rodiče, kteří dítě do školky přivedou, ale již během dopoledne jim paní učitelka musí telefonovat, že zdravotní stav dítěte se zhoršil (nehovořím o náhlých změnách, mám na mysli zejména ty případy, ve kterých učitelky v předchozím dni, či dnech informují rodiče, že u dítěte pozorují známky nedobrého zdravotního stavu!!!). Občas v takovémto telefonátu rodič učitelce dokáže říci, že si pro dítě stejně nepřijede dříve než za dvě hodiny, protože to dříve nemůže stihnout (povinností je vyzvednout si dítě, nebo zajistit jeho předání pověřené osobě do hodiny!!!), nebo se dotčeně vyjádří ve smyslu, že si nemůže z práce dělat holubník a podobně překvapivě reagovat. Velmi smutné je to, že takové neadekvátní odezvy jsem slyšela i od matek na mateřské dovolené s mladším sourozencem. Učitelce ve všech takových případech připadá, že jí na zdraví konkrétního dítěte záleží více, než rodiči, se kterým právě hovoří. To nejspíš nejen pro mě není tak docela v pořádku! Nikoho bych si tímto nedovolila kritizovat, jen popisuji fakta a připojuji k nim svůj názor. Při nejrůznějších příležitostech si vzájemně přejeme hlavně to zdraví a každému je jasné, že když je zdraví v nepořádku, je život vždycky složitější. Proto by se především rodiče, zákonní zástupci, měli starat o zdraví svého dítěte, proto by se měli věnovat v první řadě prevenci

13 (upevňovat hygienické návyky, poskytovat dítěti zdravou a vyváženou stravu, pravidelně pečovat o jeho chrup, včetně prohlídek u stomatologa, přiměřeně a postupně dítě otužovat, nechat mu vyšetřovat zrak, dopřát dítěti dostatek pohybu a spánku apod.). Logicky i proto zodpovědným rodičům velice záleží na zmiňované rodičovské solidaritě. Zkrátka všichni bychom měli chtít, aby naše děti byly zdravé, protože pak budou i veselé a šťastné! Medřická Alena V Blateňáčku číslo 38 NA VIDĚNOU! Mgr. Jana Vaníčková ředitelka školy

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Projekt: Pohyb a výživa

Projekt: Pohyb a výživa Základní škola a Mateřská škola Ústí nad labem, Jitřní 277, p. o. Projekt: Pohyb a výživa Téma: Světový den výživy Školní rok: 2014-2015 Třída: 5. Datum. 16. 10. 2014 Světový den výživy v 5. třídě Každoročně

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

Časopis MŠ. Listopad 2015

Časopis MŠ. Listopad 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Listopad 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

BRYNZOVÁ POMAZÁNKA ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA

BRYNZOVÁ POMAZÁNKA ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA BRYNZOVÁ POMAZÁNKA Suroviny: 200g brynzy 250g másla svazek pažitky 1-2 lžíce červené mleté papriky Postup: Nakrájíme pažitku nadrobno a všechny suroviny smícháme dohromady. ČESNEKOVÁ POMAZÁNKA Suroviny:

Více

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu Zpráva k MZU za období 1. 5. 2013 30. 4. 2014 Dětský domov v Žatci navázal na aktivity realizované v rámci projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli jednou měsíčně, vždy

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Pitkovická 260. AD 1/ Provoz Mateřské školy: 6:30 17:00 hod Počet dětí: 1 třída Hvězdičky 26 dětí povolená vyjímka 2 třída Sluníčka 24 dětí

Pitkovická 260. AD 1/ Provoz Mateřské školy: 6:30 17:00 hod Počet dětí: 1 třída Hvězdičky 26 dětí povolená vyjímka 2 třída Sluníčka 24 dětí Třídní schůzka Dne: 25.6. 2013 Mateřská škola Čestlice Pitkovická 260 17:00 hod Program: 1/ Představení kolektivu 2/ Informace o vzdělávacím programu školy 3/ Organizace školního roku 4/ Informace ke stravování

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Stravování a zdravá výživa Jídelní lístek je v naší školní kuchyni připravován tak, aby splňoval všechny doporučené

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček říjen 2012 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby Platby stravného 16.10.

Více

Mateřská škola Jarošov, Markov 416, 686 01 Uherské Hradiště

Mateřská škola Jarošov, Markov 416, 686 01 Uherské Hradiště Mateřská škola Jarošov, Markov 416, 686 01 Uherské Hradiště Vítejte v novém školním roce 2015/2016 Září prosinec 2015 Vážení a milí rodiče, babičky a dědečci a přátelé naší mateřské školky, rádi bychom

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace Evaldova 25, 787 01 Šumperk ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠUMPERK, EVALDOVA 25, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE odloučené pracoviště Gen. Krátkého 28 Mateřská škola Gen. Krátkého 28 je 2 třídní MŠ, pro děti ve věku od 3

Více

Program Skutečně zdravá škola

Program Skutečně zdravá škola Program Skutečně zdravá škola Skutečně zdravá škola je komplexní program, plně integrovaný do života celé školy, který si klade za cíl vytvářet kulturu, jež si váží jídla, vychutnává je a učí o tom, odkud

Více

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně

ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně ZPRÁVA Dotazník Stravování ve školní jídelně Zástupci školní jídelny vedoucí paní Hrubá Členové stravovací komise Mgr. Dosedělová Mgr. Mikešová R. Mgr. Slezák Zástupci rodičů ve stravovací komisi paní

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

Jak získat stříbrné hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod

Jak získat stříbrné hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod Jak získat stříbrné hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod www.skutecnezdravaskola.cz Přehled kritérií pro udělení stříbrného hodnocení Angažovanost a kultura stravování S1 Školská rada či vedení

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim.

1. Uspořádání dne v mateřské škole. Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. Obsah 1. Uspořádání dne v mateřské škole Děti jsou na vzdělávací činnosti rozděleny na 2 skupiny Včelky a Motýlci viz denní režim. 2. Třídní vzdělávací program Charakteristika hlavního tématu LETEM SVĚTEM

Více

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová

BERUŠKOVÉ PROSTŘENO. Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová BERUŠKOVÉ PROSTŘENO Text: Alenka Černá Vlaďka Bednářová Kompetence: Kompetence k učení. Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

2011/2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN. (příloha č. 9)

2011/2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN. (příloha č. 9) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN (příloha č. 9) 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace 1. Charakteristika MŠ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vypracován podle: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Vyhlášky min.školství

Více

Program na září 2015

Program na září 2015 Program na září 2015 25.srpna úterý a 2. září středa od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 hod. Zápis do aktivit Klubu Ratolest - Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky, na plavání záloha 100,-Kč, na ostatní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

Časopis MŠ. Červen 2015

Časopis MŠ. Červen 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Červen 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

KREJČOVSKÁ DÍLNA ŠITÍ PLÁTĚNÝCH PYTLÍČKŮ

KREJČOVSKÁ DÍLNA ŠITÍ PLÁTĚNÝCH PYTLÍČKŮ BEJVÁVALO Ve čtvrtek 23. 10. se plumlovská škola na 1. stupni přeměnila v řemeslné dílny. V rámci projektu Bejvávalo. Projekt byl finančně podpořen Olomouckým krajem v Programu podpory environmentálního

Více

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb.

Školní řád mateřské školy Zákon č. 561/2004 30 Vyhláška č. 43/2006 Sb. MATEŘSKÁ ŠKOLA HOROMĚŘICE okres Praha západ, Velvarská 310, 252 62 Horoměřice, tel. 775 576 931-4,detašované pracoviště Komenského 999, 252 62 Horoměřice tel. 724 887 318, 724 132 865, e-mail: reditelka@mshoromerice.cz,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í M A T E Ř S K É Ř Á D Š K O L Y Obsah: I. Práva a povinnosti dětí...3 II. Práva a povinnosti zákonných

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Jak správně jíst v době kojení

Jak správně jíst v době kojení Jak správně jíst v době kojení 2007 Kolektiv MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel Hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení Škola Mateřská škola Komenského, Komenského 1011, Kuřim Jídelníček za měsíc březen 2015 21 stravovacích dní Hodnotitel MVDr. Anna Niklová Hodnocení polévek

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

OBSAH. Hodnocení školní jídelny

OBSAH. Hodnocení školní jídelny EIMT1 OBSAH Otázka Text otázky Strana HODNOCENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY J/1 Typ respondenta 01 J/2 Do jídelny chodím (chodí moje dítě) 01 J/3 Polévka ve školní jídelně mi chutná 02 J/4 Hlavní jídlo, které si vyberu,

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ZIMA ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY Je tu prosinec a přicházíme s dalším číslem našeho časopisu. První tři měsíce utekly jako voda, všichni si zvykli na každodenní kolotoč a děti se pomalu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 29. PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ZŠ 201/2013-1 Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, Žandov

Více

Jak získat zlaté hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod

Jak získat zlaté hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod Jak získat zlaté hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod www.skutecnezdravaskola.cz Přehled kritérií pro dosažení zlatého certifikátu Angažovanost a kultura stravování Z1 Ve spolupráci s dodavateli

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

PdF MU Brno Učitelství 1. stupně ZŠ

PdF MU Brno Učitelství 1. stupně ZŠ PdF MU Brno Učitelství 1. stupně ZŠ ZDRAVÍ ANEB MY STONÁME NERADI I. NÁVRH PROJEKTU Název: ZDRAVÍ ANEB MY STONÁME NERADI Autoři: Zuzana Křížová, Šárka Zemanová, Jitka Novohradská Školní rok: 2007/2008

Více

Formulář: VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLKY

Formulář: VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLKY Formulář: VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLKY Tímto prohlašuji, že mé dítě mohou vyzvedávat osoby níže uvedené 1 OSOBA OP: Popis osoby: Příjmení: Adresa: 2 OSOBA OP: Popis osoby: Příjmení: Adresa: 3 OSOBA OP:

Více

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/993,příspěvková organizace Telefon: 596411049, 731440471, 731440473, E:mail:svabinskeho@volny.cz http.:www.mssvabinskeho.cz Věc: Informace pro zákonné zástupce

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Výsledky evaluace pilotní fáze programu Skutečně zdravá škola. Evaluátoři: Lenka Broukalová, Václav Broukal, Jan Činčera

Výsledky evaluace pilotní fáze programu Skutečně zdravá škola. Evaluátoři: Lenka Broukalová, Václav Broukal, Jan Činčera Výsledky evaluace pilotní fáze programu Skutečně zdravá škola Konference 24. října 2015, Praha Evaluátoři: Lenka Broukalová, Václav Broukal, Jan Činčera Obsah prezentace 1) Výsledky dotazníkového šetření

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015

JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015 JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015 2.3.PO*Květáková polévka se zeleným hráškem/1,3,7 1. Smetanové fusilli s kuřecím na rozmarýnu a jarní zeleninou/brokolice, sladký hrášek a kukuřice/1,3,7 5. / GF, V/ Květáková polévka

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

1. oddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová. 2. oddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Jarmila Forgačová p. uč.

1. oddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová. 2. oddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Jarmila Forgačová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. oddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová 2. oddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Jarmila Forgačová p. uč. Jitka Šugarová 3. oddělení KRTEČEK p. uč. Bc. Taťána Řehová

Více

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice ZÁMĚRY PROJEKTU: Dlouhodobě zakotvit celou problematiku do školního vzdělávacího programu. Zkoordinovat související činnosti a aktivity

Více

DOPROVODNÝ PROGRAM 2013/2014

DOPROVODNÝ PROGRAM 2013/2014 Základní škola J. A. Komenského Kly, okres Mělník IČ: 710 00 241 DOPROVODNÝ PROGRAM 2013/2014 Vzdělávací oblast Tematický okruh Očekávané výstupy ze ŠVP Cíl hodiny Zdravé jídlo 1. stupeň ZŠ 1. ročník Člověk

Více

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD): - pondělí až pátek 6.00-7.45 hod. - pondělí 11.40-17.00 hod. - úterý až pátek 11.40-16.00 hod. ŠD není v provozu

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více